ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten 1. Adı, Soyadı: Kaan H. ÖKTEN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1994 Yüksek Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1996 Doktora Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi Akademik Unvanlar: Profesör: o İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (2012 Devam Ediyor) o Bahçeşehir Üniversitesi ( ) Doçent: o Bahçeşehir Üniversitesi ( ) o İstanbul Bilgi Üniversitesi ( ) Yardımcı Doçent: o İstanbul Bilgi Üniversitesi ( ) o Maltepe Üniversitesi ( ) Doktora: o İstanbul Üniversitesi (2001) 6. Yayınlar 6.1 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler 1. Some Phenomenological Observations on Religion and Society in Contemporary Turkey, International Conference on Unity and Plurality in Europe, 8-10 Ağustos 2006, Mostar/Bosna-Hersek, s Scharia Hermeneutische Perspektiven zum Verständnis des Islamischen Rechts, Rechtspolitisches Forum der Universität Trier, 20 Haziran 2006, Trier/Almanya, s Political and Social Aspects of the Messages for the World Day of Peace of Pope John Paul II, Fifth International CISS/ISA Millennium Series Conference, 6-8 Temmuz 2004, Salzburg/ Avusturya. 4. Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme de Barışın Yazgısallığı, Immanuel Kant: Bir Aydınlanmacı, Uluslararası Sempozyum, Goethe Enstitüsü, Muğla Üniversitesi ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 3 Ekim 2004, İstanbul. 6.2 Yazılan Kitap veya Kitapta Bölümler Kitap 1. Heidegger e Giriş, Agora Kitaplığı, İstanbul: Ölüm Kitabı Ölüm Düşüncesinin Temel Metinleri, Agora Kitaplığı, İstanbul:

2 3. Varlık ve Zaman Kılavuzu, Agora Kitaplığı, İstanbul: Aristoteles, Say Yayınları, İstanbul: 2007 (2. Basım: 2011). 5. Muallakta Var Olmak İnsanın Hallerine Dair, Agora Kitaplığı, İstanbul: Heidegger Kitabı, Agora Kitaplığı, İstanbul: 2004 (2. Basım: 2006). 7. Reformasyon Dönemi Siyasal ve Dinsel Düşünce Tarihine Giriş, Alfa Yayınları, İstanbul: Heidegger ve Üniversite, Everest Yayınları, İstanbul: Hıristiyanlıkta İnancın Yenilenmesi Luther in Teolojik Tezleri ve Toplumsal Yansımaları, Mavi Ada Yayıncılık, İstanbul: Kitapta Bölüm 1. Luther ve Machiavelli: Özgürlük, Devlet ve Hıristiyanlık, Cemal Bali Akal (haz.): Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara: 2012, s Deniz, Mağara ve Logos, Mehmet Akkaya (haz.): Filozofça: Dil Felsfesi, Belge Yayınları, İstanbul: 2011, s Ölüm Nerden Nereye..., Gevher Gökçe Acar (derl.): Ölüm Sanat Mekan, Dakam Yayınları, İstanbul: 2011, s Tekniğe İlişkin Soru da Hakikatin Tevellüdü: Aristoteles ve Hölderlin, Adile Arslan Avar, Devrim Sezer (derl.): Hasan Ünal Nalbantoğlu na Armağan Symbolae in Honorem, İletişim Yayınları, İstanbul: 2008, s Siyasal Tarih ile Felsefenin Kesişim Noktası: Fichte nin Alman Ulusuna Söylevler i, Eyüp Ali Kılıçaslan, Güçlü Ateşoğlu (haz.): Alman İdealizmi 1: Fichte, Doğu Batı Yayınevi, Ankara: 2006, s Günümüzde Siyasetbilim-Etik İlişkisinin Ana Hatlarına Bakış, Betül Çotuksöken (ed.): Felsefe Söyleşileri III: Etik, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2006, s Sosyo-Politik Dünyanın Fennileşmesi Üzerine, Walter Euchner: Baba Ben Niye Faşist Oldum? Biyo-Politikanın Temelleri ve Sınırları Üzerine, Agora Kitaplığı, İstanbul: 2004, s ABD nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi: Kant ın Radikal Bir Yorumu mu?, Toktamış Ateş (derl.): ABD Dış Politikasında Yeni Yönelimler ve Dünya, Ümit Yayıncılık, Ankara: 2004, s Heidegger in Aristoteles teki Phronesis Kavramını Alımlaması, Doğan Özlem, Hayrettin Ökçesiz, Şükrü Argın (derl.): Felsefe Tartışmaları - Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı, Everest Yayınları, İstanbul: 2002, s Yeni Bir Varlık Anlayışı, Yeni Bir Barış, Masis Kürkçügil (derl.): Sahibini Arayan Barış, Everest Yayınları, İstanbul: 2001, s Klasik Çin de Devlet Öğretileri, Deniz Ülke Arıboğan (haz.): Çin in Gölgesinde Uzakdoğu Asya, Bağlam Yayıncılık, İstanbul: 2001, s Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Martin Luther in Skolastik Karşıtlığı ve Reformasyona Etkileri, Yeditepe de Felsefe / Philosophy at Yeditepe, S. 6, 41 / 2007, s Sein ist nicht gleich Sein Translating Sein und Zeit into Turkish, Studia Phaenomenologica, Vol. 5 (2005), s

3 6.4 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Giriş e Giriş: Varlık ve Zaman ın Giriş Kısmı Hakkında Notlar, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Güz 2010, Sayı: 64, s Varlık ve Zaman Sinopsisi, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Kış 2008, Sayı: Uluslararası Hegel Kongresi nin Ardından, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Kış 2008, Sayı: Taassuba Karşı Kant ın Ebedi Barış İlacı, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Kış 2007, Sayı: Tanakh taki Deri Fenomenolojisine İlişkin İrdelemeler, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Kış 2006, Sayı: Kant ta Barışın Yazgısallığı, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Kış 2005, Sayı: 41-42, s Universi Dominici Gregis Başlıklı Apostolik Konstitüsyon ve Papalık Seçimleri, Bilgi ve Bellek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3 (Kış 2005), s Heidegger in Varlık ve Zaman daki Ölüm Çözümlemesi, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Yaz 2004, Sayı: Semen est Sanguis: Yahudilik ve Hıristiyanlıkta Kan, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Ekim 2003, Sayı: 37, s Aristoteles in Seçimi: Prohairesis, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2003, Sayı: 34, s Martin Heidegger in Yaşam Yolu Hayatı, Dersleri, Eserleri ve Sunuşlarına Tarihsel Çerçeve İçinde Kronolojik Bir Bakış, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2002, Sayı 1, s Martin Heidegger Bibliyografyasına Doğru, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002, Sayı: 2, s (Ufuk Kadıpınar la Birlikte). 13. Heidegger in Öğrencilik Yılları, Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 2, s Ontolojik Zaman Anlayışına Geçiş, İ.Ü. İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı Özel Sayı: Prof. Dr. Esat Çam a Armağan, Yıl 2000, Sayı 3, s Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği, İ.Ü. İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı, Yıl 1998, Sayı 1, s Yılından Bu Yana Hükümet Programlarına Eleştirel Bir Bakış, İktisat Dergisi, Mayıs/Haziran 1996, Sayı 357, s Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler: 1. Nikomakhos a Etik Birinci Kitapta Adalet ve Adaletsizlik Kavramları, İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Dergisi: Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu 2, İstanbul, 7-11 Eylül Değerler Nesnenin Mevcut Nitelikleridir: Varlık ve Zaman daki Değer Kavramı Üzerine Notlar, Bilgi ve Değer Sempozyum Bildirileri, der. Şahabettin Yalçın, Vadi Yayınları, Ankara, 2002, s (Muğla Üniversitesi nin Onuncu Kuruluş Yılı Etkinlikleri: Bilgi ve Değer Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü, Mayıs 2002). 6.6 Çeviri Kitaplar 3

4 1. Aristoteles, Lambda: Metafizik 12. Kitap, Notos Kitap Yayınevi, İstanbul: 2012 (Gurur Sev ile birlikte). 2. Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, Agora Kitaplığı, İstanbul: 2008 (2. Basım: 2011). 3. Walter Euchner, Baba Ben Niye Faşist Oldum? Biyo-Politikanın Temelleri ve Sınırları Üzerine, Agora Kitaplığı, İstanbul: Jürgen Habermas, İnsan Doğasının Geleceği, Everest Yayınları, İstanbul: 2003 (2. Basım: 2004). 5. Jeff Collins, Heidegger ve Naziler, Everest Yayınları, İstanbul: Tamsin Spargo, Foucault ve Kaçıklık Kuramı, Everest Yayınları, İstanbul: Christopher Horrocks, Baudrillard ve Milenyum, Everest Yayınları, İstanbul: Peter Coles, Einstein ve Tam Güneş Tutulması, Everest Yayınları, İstanbul: Dave Robinson, Nietzsche ve Postmodernizm, Everest Yayınları, İstanbul: Stuart Sim, Derrida ve Tarihin Sonu, Everest Yayınları, İstanbul: Stephen Mulhall, Heidegger ve Varlık ve Zaman, Sarmal Yayınevi, İstanbul: Erich Fromm, Barışın Tekniği ve Stratejisi, Arıtan Yayınevi, İstanbul: 1996 (Fevzi Emir le Birlikte). 13. Erich Fromm, Çağdaş Toplumların Geleceği, Arıtan Yayınevi, İstanbul: 1996 (Gülnur Kaya yla Birlikte). 14. Erich Fromm, Rüyalar, Masallar Mitoslar Sembol Dilinin Çözümlenmesi, Üçüncü Basım, Arıtan Yayınevi, İstanbul: 1995 (Aydın Arıtan la Birlikte). 15. Erich Fromm, Marx ın İnsan Anlayışı, İkinci Basım, Arıtan Yayınevi, İstanbul: Egmont R. Koch, Jochen Sperber, Bilgi Mafyası Gizli Servisler, Bilgisayar Casusluğu ve Yeni Bilgi Karteli, Sarmal Yayınevi, İstanbul: Werner Raith, Yeni Mafya Karteli Uluslararası Mafya Sermayesi Doğu Avrupa ve BDT yi Nasıl Ele Geçirdi, Sarmal Yayınevi, İstanbul: Fritjof Capra, Fiziğin Tao su, Arıtan Yayınevi, İstanbul: Çeviri Makaleler 1. Martin Heidegger, Tanrılığın Menşei, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Güz 2010, Sayı: 64, s Joseph J. Kockelmans, Edmund Husserl ve Fenomenoloji, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Bahar 2007, Sayı: Martin Heidegger, Şiirde Dil Georg Trakl ın Şiiri Üzerine Bir İrdeleme, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2004, Sayı: Martin Heidegger, Alman Üniversitesinin Kendini Hakim Kılması, E Aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ekim 2001, Yıl 3, Sayı 31, s Ahmed Raşit, Taliban İslamiyet, Petrol ve Orta Asya da Yeni Büyük Oyun, Everest Yayınları, İstanbul, 2001 (Osman Akınhay vd. ile birlikte). 6. Metin Sever, Ebru Kılıç (der.), Düşmanını Arayan Savaş, Everest Yayınları, İstanbul, 2001 (çeşitli çevirenlerle birlikte). 7. Paul Feyerabend, Anarşizme İlişkin Tezler, İ.Ü. İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı, Yıl 1998/2000, Sayı 2, s

5 8. Leo Panitch, Değişen Bir Dünyada Devlet: Küresel Kapitalizmi Sosyal- Demokratikleştirmek mi?, İktisat Dergisi, Ağustos/Eylül 1999, Sayı , s Jürgen Habermas, Ulus-Devletin Ötesinde mi?, İktisat Dergisi, Nisan 1999, Sayı 388, s John Dewdney, Ortadoğu ve Kuzey Afrika da Coğrafi Yüzey Şekilleri, Ayna Uluslararası İlişkiler, İletişim ve Eğitim Dergisi, Yaz/Güz 1994, Sayı 3-4, s (Nilgün Suskan la Birlikte). 11. Jonathan Mitchell, Ortadoğu ve Kuzey Afrika da İçme Suyu, Ayna Uluslararası İlişkiler, İletişim ve Eğitim Dergisi, Yaz/Güz 1994, Sayı 3-4, s (Nilgün Suskan la Birlikte). 12. John Dewdney, Ortadoğu ve Kuzey Afrika da Yağış ve Su Dengesi, Ayna Uluslararası İlişkiler, İletişim ve Eğitim Dergisi, Kış/Bahar , Sayı 2, s (Nilgün Suskan la Birlikte). 6.8 Diğer Özgün Makaleler 1. Ramak, Kum Edebiyat Dergisi, Sayı 63 / 2011, s Heidegger le İlgili Bazı Kavramlara İlişkin Notlar, İnsanat Bahçesi İçin Kurallar Heidegger in Hümanizm Üzerine Mektup una Yanıt, Peter Sloterdijk, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul, Everest Yayınları, 2001, s Postmodern Hesaplaşmalar, Varlık Kitap Eki, Kasım 2001, Sayı 114, s Postmodern Hesaplaşmalar Geçiştekilerin Uğrakları, Cogito, Güz 2000, Sayı 24, s Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Martin-Heidegger-Gesellschaft e.v. Meßkirch Üyesi 8. İdari Görevler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fen Edebiyatı Fakültesi Dekanı (2012 Devam Ediyor) Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ( ) Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Yüksek Lisans Programı Koordinatörü ( ) University Network of European Capitals of Culture (UNeECC) Yönetim Kurulu Üyesi ( ) Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Temsilcisi ( ) İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı ( ) Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü Başkan Vekili ( ) 9. Konuşmacı Olarak Katıldığı Sempozyum, Panel ve Diğer Etkinlikler 1. Heidegger ve Nietzsche, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu VII, Mayıs/Haziran Edebiyat ve Ölüm, Yapı Kredi Kültür Yayıncılık Koç Üniversitesi, 16 Nisan

6 3. Felsefe ve Özgürlük, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu VI, Kasım/Aralık AB-Türkiye İlişkileri, Kültür, Kimlik, Erciyes Üniversitesi, 23 Kasım Heidegger ve Varlık, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, 14 Mayıs Düşünmek Ne Demektir?, TOPLUM, KÜLTÜR, TARİH DOKUSUNDA BİLİM IX, Kültür Üniversitesi, 4 Mayıs Hegel ve Tin, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, 30 Nisan Kant ve Akıl, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, 16 Nisan Aristoteles ve Politika, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, 19 Mart Ölümden Öte Yol Var mı? Ölüm Üzerine Notlar, Kültür Sanatta Bu Ay, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 14 Aralık Heidegger, Teoloji ve Varoluşçuluk, Din Felsefesi Derneği Etkinliği, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 3 Aralık Ölüm Nereden Nereye..., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ölüm, Sanat ve Mekan Sempozyumu, 4 Kasım Heidegger Varlık ve Zaman ı Neden Yazdı?, TOPLUM, KÜLTÜR, TARİH DOKUSUNDA BİLİM IV, Kültür Üniversitesi, 14 Nisan Teknoloji ve İnsanın Geleceği, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu IV, 6 Mart Translating Sein und Zeit into Turkish, ODTÜ Felsefe Bölümü Semineri, 22 Şubat Heidegger, Varlık ve Ölüm, Assos ta Felsefe, 5 Şubat Varlık Nedir?, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu III, 7 Kasım Anne Ne, Baba Kim? Gen Teknolojisi ve İnsanlığın Akıbeti, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu II, 6 Haziran Varlık ve Zaman ı Çevirmek Nedir?, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Heidegger Sempozyumu, 12 Mayıs Ölüm Ufkundan Doğan Varlık: Heidegger, Ölüm ve Zaman, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu I, 18 Nisan Kant ve Sansür - Kilise ve Devletin Özgürlükçü Düşünceyle Mücadelesi, Türkiye Felsefe Kurumu İstanbul Seminerleri: Yeniçağda Felsefe, İstanbul, Aralık Varlık ve Zaman da Ölüm, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Konferansları, 29 Mart Varlık ve Zaman Türkçe de, Cogito Söyleşileri, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 11 Şubat Kant ta Barışın Yazgısallığı, Kant Yılı: Barışın Felsefesi, Goethe Enstitüsü, Ankara, 6-7 Aralık Nikomakhos a Etik Birinci Kitapta Adalet ve Adaletsizlik Kavramları, İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Dergisi: Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu 2, İstanbul, 7-11 Eylül Küreselleşme, Dil ve Felsefe, 22. TÜYAP Kitap Fuarı 2003, 2 Kasım 2003 (Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Yusuf Çotuksöken le Birlikte). 27. Felsefe Tarihinde Mathesis Sorunu, Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul Seminerleri: Felsefe, Tarih ve Felsefe Tarihi, Kasım Aristoteles te Prohairesis Kavramı, Cogito Kültür Sanat Etkinlikleri, 17 Ocak 2003, Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi, İstanbul. 6

7 29. Phronesis, Heidegger ve Siyasal Eylemin Temellendirilmesi, Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul Seminerleri: Felsefe, Toplum ve Toplumbilimleri, 7 Aralık 2001, İstanbul. 10. Ödüller 1. Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı nın ortaklaşa verdiği Almanca-Türkçe Çeviri Ödülü / Deutsch- Türkischer Übersetzerpreis (3 Kasım 2010). 2. Türkiye Yazarlar Birliği 2008 Yılı Yılın Çeviri Ödülü ( Martin Heidegger: Varlık ve Zaman çevirisi için). 3. Türkiye Felsefe Kurumu 2007 Yılı Macit Gökberk Felsefe Ödülü ( Heidegger Kitabı için). 4. Eylül-Ekim 2003 Döneminde Almanya Akademik Değişim Servisi (DAAD) Bursuyla Georg-August-Universität Göttingen de doktora sonrası kısa süreli araştırma çalışması /97 Döneminde Almanya Akademik Değişim Servisi (DAAD) Bursuyla Georg- August-Universität Göttingen de doktora çalışması 11. Son Üç Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler Akademik Yıl 2011/ / /10 Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Philosophy of Social Sciences History of Socialist Thought Principles of Modern Thought Being and Death Critical Thinking and Literary Criticism Aesthetics and General Art Concepts Philosophy of Social Sciences Introduction to Philosophy History of Civilization II Being and Death History of Civilization I Philosophy of Social Sciences Introduction to Philosophy History of Civilization II Philosophy of Science (Doktora) Being and Death Making of the Modern Mind History of Civilization I Eylül 2012 itibariyle 7

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali)

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali) BİOGRAPHY Surname: Uyanik First Name: Mevlut Specialisation: Islamic Philosophy Title: Associate Professor Current Position: Head of Department of Philosophy and Religion, Gazi University, Faculty of Divinity,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara PROF. DR. SABRİ BÜYÜKDÜVENCİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara Tel: 0312 310 32 80 / 1277 e-posta: buyukduvenci@ankara.edu.tr

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu. Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı: Beril Anılanmert 2. Doğum Tarihi: 1942 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983. Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983. Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : Ali Turgay Kurultay 2. Doğum Tarihi : 27.12.1955- Gaziantep 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008 Dr. Yusuf SAYIN Özgeçmiş 1. KİŞİSEL BİLGİLER doğum yeri Konya doğum tarihi 22 Ekim 1984 unvanı Doktor/Uluslararası İlişkiler kimlik numarası 31598028770 askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı,

Detaylı

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Işın Öner 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çevibilim Bölümü iboner@29mayis.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 1990 Doktora. İngiliz Dilbilimi. Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları.

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı