ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)"

Transkript

1 ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations

2 Perge 2011 Halûk ABBASOĞLU 2011 yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi tarafından, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün iki ayrı izniyle 04 Ağustos -18 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmamız ilk aşamada Antalya Müzesi Müdürlüğü nün Başkanlığında restorasyon ve temizlik çalışmalarıyla başlamış, 08 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince de 06 Eylül 2011 tarihinden itibaren başkanlığımda devam edilmiştir * çalışmalarımız iki ana grupta incelenebilir: I. Kazı Çalışmaları A. Sütunlu Cadde Sütunlu Cadde çalışmaları 2010 kazı sezonunda doğu cephesi açığa çıkarılan olası çeşme yapısının güney cephesi çevresinde ve doğu-batı doğrultulu Sütunlu Cadde nin (Jb) batı caddesinde yürütülmüştür (Res. 1). Kazı çalışmaları ile olası Çeşme yapısının güney cephesi, söz konusu yapının batı caddesiyle olan ilişkisi, ayrıca batı caddesinin kentsel tasarım içerisinde nasıl oluşturulduğu ve evrelerinin saptanması amaçlanmıştır. Kazılar olası çeşme yapısının güney cephesinde ve doğu -batı doğrultulu Sütunlu Cadde nin (Jb) batı caddesinde iki ayrı açmada sürdürülmüştür. Bu iki açmayı 2009 kazı çalışmalarında bulunan geç dönem duvarı uzantısı ayırmaktadır. Çeşme olduğu düşünülen yapının güney cephesinde yürütülen kazılarda kavşakta (O), 2009 yılı kazı çalışmalarında bulunan doğu-batı doğrultulu atık su kanalının batısında, cadde tabanının üzerine oturan ve 0,37 m. kalınlığa sahip harç taban izlenmiştir. Tabanın üst seviyesinde devam eden çalışmalarda yedi satırlık Eski * Kazımız, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün yanı sıra DÖSİMM ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Yürütücü Sekreterliği tarafından parasal yönden desteklenmiştir. Ayrıca, Suna - İnan Kıraç Vakfı, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), ITM Turizm ve Türk Tarih Kurumu nun da katkıları olmuştur. Excavation and repair work at Perge was carried out with two permits issued by the General Directorate of Cultural Heritage and Museums between 4 August and 18 September by the Antalya Region Archaeological Research Centre of Istanbul University s Faculty of Letters. The work started with restoration and cleaning work done under the direction of the Antalya Museum and with the decision no. 2011/2103 dated 8 August 2011 by the Cabinet. It continued under my direction as of 6 September 2011 *. Our work in 2011 can be grouped under two headings. Excavation Work and Conservation, Repair, Arrangement and Documentation Works. I. Excavation Work A. Colonnaded Street Work in the colonnaded street was conducted along the south façade of the possible fountain structure, whose east façade was exposed in 2010, and in the western part of the east-west colonnaded street (Jb) (Fig. 1). The excavation work aimed at clarifying the south façade of the possible fountain structure and its connection with the west street as well as the establishment of the west street within the urban design and its phases. Two trenches were dug on the south façade of the fountain structure and in the western side of the eastwest colonnaded street (Jb). These two trenches are separated from each other by the late period wall uncovered in 2009 campaign. In the digs at the south façade of the fountain structure, a mortar flooring 0.37 m. thick was recovered on the street floor west of the east-west waste water channel uncovered in Excavations in the upper levels of * Our excavations were supported financially by the Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Cultural Heritage and Museums, as well as DÖSİMM and Istanbul University Rectorate s Executive Secretariat of Scientific Research. In addition, the Suna & İnan Kıraç Foundation, the Foundation of Cultural Awareness, the Union of Turkish Travel Agencies (TÜRSAB), ITM Tourism and the Turkish Historical Society made contributions. 82

3 Yunanca yazıtlı, silindir formlu, bir heykel kaidesi, geçen kazı sezonlarında üç parçası bulunan Tritonlu kesik alınlığın dördüncü parçası (Res. 2) ve mermer bir Satyros başı ele geçmiştir. Ayrıca, harç tabanın belgelenip kaldırılması sırasında gözlemlenen yanık tabakada, bronz aplik baş bulunmuştur. Batı istikametine doğru ilerlenip harç tabanın da kaldırılmasıyla tamamen açığa çıkan olası çeşme yapısının güney cephesindeki girişin sonraki bir dönemde orthostat duvarı ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Doğu-batı doğrultulu Sütunlu Cadde nin (Jb) batısında yapılan çalışmalarda cadde tabanının, olası çeşme yapısının güney cephesi önündeki tabana göre daha iyi korunageldiği gözlemlemiştir. Söz konusu durumun olası çeşme yapısının güney cephesi önündeki cadde tabanının altında bulunan atık su kanalları nedeniyle tabanın yer yer çöktüğü tespit edilmiştir. Alanda batıya doğru ilerlendikçe kesitte görülen stylobatın kuzeyinde, cadde tabanı üzerinde bir yükseltiyle oturtulmuş düzgün blok taşların doğu-batı doğrultulu sütunlu caddenin su kanalını oluşturduğu saptanmıştır. Kanalın taşlarına bitişik olarak doğu-batı doğrultulu caddenin 4. postamenti kaidesi ile birlikte in situ olarak bulunmuştur. Söz konusu iki açmada çalışmalar tamamlandıktan sonra, 2009 yılında tespit edilen geç dönem duvarı uzantısının belgelenip kaldırılmıştır. Bu çalışma sırasında bulunan çok sayıda yazıtlı arkhitrav bloğu, mermer ve granit sütunlar, sütun başlıkları, kaide parçaları, yapıya ait olabileceği düşünülen blok taşlar vinç yardımıyla düzenlenmiştir. Aynı zamanda kazı alanı içerisindeki olası çeşme yapısına ait olduğu düşünülen mimari elamanlar yapının çevresinde uygun bulunan yerlere, caddeye ait olanlar ise köşe postamentinin yaklaşık 10,75 m. güneybatısına vinç yardımıyla kaldırılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında galeriye ait granit sütun gövdeleri, kireçtaşı postamentler ve mermer korinth başlıklarının yanı sıra yazıtlı arkhitrav parçaları, farklı düzenlerde sütun ve sütun başlığı parçaları, az sayıda heykel parçası ile az sayıda bronz sikke envanterlenmiş. Az sayıda cam kap parçası, az sayıda keramik kap parçası, çok sayıda metal obje ile çok sayıda mimari eleman (mermer parapet ve süpürgelik parçaları) bulunmuştur. Alanın bu seneki kazı çalışması sona erdikten sonra, kazı alanı içerisinde düzenleme çalışmaları, genel temizlik, fotoğraflama ve çizim çalışmaları yapılmıştır. B. Tiyatro Tiyatronun koruma ve onarım projesi kapsamında, orkhestrada yağmura bağlı olarak biriken suyun, yapının temellerine verdiği zararın tespiti ve antik drenaj Res. 1 Doğu-batı doğrultulu Sütunlu Cadde, kazı sonrası genel görünüm Fig. 1 East-west colonnaded street, general view after excavations the floor produced a cylindrical statue base bearing a seven-line inscription in ancient Greek, the fourth piece of the cut-pediment with triton (Fig. 2) and a marble Satyr head. In addition, a bronze applique head was found in the burnt layer observed when the documented mortar flooring was being lifted. As progress was made westward and the entranceway in the south façade of the possible fountain was exposed, it was seen that it was later blocked with a wall of orthostats. The work in the western part of the east-west colonnaded street (Jb) showed that the street s floor was better preserved than the floor in front of the south façade of the possible fountain structure. It was understood that the floor of the latter collapsed in places because of the wastewater channels underneath it. As work progressed westward, it was observed north of the stylobate seen in the profile that dressed stone bocks resting on the street floor constituted the water channel of the east-west colonnaded street. The fourth postament of the east-west street was found in situ together with its base, adjoining the blocks of the channel. Upon the completion of the work in both trenches, the later period wall, which had been uncovered in 2009, was documented and removed. Numerous items were uncovered in the course of this work. Inscribed architrave blocks, marble and granite columns, column capitals, base fragments, and stone blocks that possibly belonged to the structure were arranged using a crane. Architectural elements belonging to the possible fountain structure were placed in appropriate spots nearby while those belonging to the street were placed about m. southwest of the corner postament. In the course of excavations, granite column shafts, limestone postaments and marble Corinthian capitals as well as 83

4 Res. 2 Doğu-batı doğrultulu Sütunlu Cadde, kesik alınlık parçasının Triton kabartmalı yan kısmı Fig. 2 East-west colonnaded street, cut-pediment fragment, lateral side with triton relief sisteminin işlevselliğini belirlemek amacıyla; orkhestranın doğuda proskenion ile paralel olarak birleştiği orta kısımda bir sondaj açılması amaçlanmıştır. Kazı çalışmasına geçmeden önce cavea ve orkhestrada bitki temizliğinin yanı sıra doğal etkenlerden dolayı aşınmaların görüldüğü orkhestra zeminindeki kot farklılıklarını gidermek için tesviye çalışmaları yapılmıştır. Gerçekleştirilen tesviye işlemi ile orkhestranın çevresini sınırlandıran bloklar görünür hale getirilmiştir. Bu bloklar takip edilerek zeminin asıl seviyesi belirlenerek tesviye çalışılmaları yapılmıştır (Res. 3). Tiyatroda önceki yıllarda yapılan kazılarda, kuzey parodos girişinin su basman seviyesinde ortaya çıkarılmış antik drenaj kanalından hareketle orkhestrada olması muhtemel benzeri kanal için, orkestranın hyposkenion girişi ile birleştiği bölümde 3,50x3,60 m. ölçülerinde 2 m. derinliğinde bir sondaj açılmıştır (Res. 4). Sondajda, yalnızca keramik ve tuğla parçaları ve 3 adet bronz sikkeye rastlanmıştır. Seviye inildikçe koyu gri renkli, homojen, nemli ve killi yapıdaki toprak tespit edilmiştir. Sondaj çalışmalarında mimari herhangi bulguya rastlanmamış ve sondaj kendi toprağı ile kapatılmıştır. II. Koruma, Onarım, Düzenleme ve Belgeleme Çalışmaları Bu çalışmalar ilk gün başlamış ve kazı sonuna kadar devam etmiştir. A. Anastylosis ve Düzenleme Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı nın düzenlediği Bir Sütun da Sen Dik Kampanyası kapsamında Agora ve Hellenistik Kule arasında yer alan galeri, kuzey güney doğrultulu sütunlu cadde üzerindeki P1 anıtı çevresi, genişletilmiş doğu galeri ve kavşakta (O) toplam 24 adet mermer ve granit sütun ayağa kaldırılmıştır. Öncelikle çalışılacak alanlardaki sütun parçaları, postamentleri ve kaideleri incelenerek sağlamlıkları kontrol edilmiştir. Res. 3 Tiyatro (A), temizlik ve anastylosis çalışmaları Fig. 3 Theatre (A), cleaning and anastylosis work inscribed architrave fragments, column and capital fragments of various orders, few statue fragments and few bronze coins were inventoried. A few glass vessel fragments, a few potsherds, numerous metal objects and numerous architectural elements (marble parapet and shoe mould fragments) were uncovered. Following the excavation work, arrangement of the site, overall cleaning, photography and drawings were done. B. Theatre Within the framework of the restoration and conservation project it was decided to dig a sounding in the central part of the theatre where the orchestra joins the proskenion in the east. This was done to determine the level of destruction caused by rainwater collecting in the orchestra and the level of functionality of the ancient drainage system. Before the start of excavation work, vegetation was cleared from the orchestra and stage in addition to the levelling work on the orchestra floor where deterioration due to natural causes has been attested. As a result of the levelling work the blocks encircling the orchestra became visible. Levelling work was done when the actual floor level was determined by following these blocks (Fig. 3). Based on the ancient drainage channel of the north parodos uncovered at foundation level, a sounding trench 3.50x3.60 m. and 2.00 m. deep was dug where the orchestra joins the entranceway of the hyposkenion. This was done to find a similar drainage channel in the orchestra (Fig. 4). The small finds include only potsherds, brick fragments and three bronze coins. As the level was lowered, the earth fabric turned dark grey, homogenous, damp and clayey. No architectural finds were uncovered in the sounding, which was covered back with its own earth. 84

5 II. Conservation, Repair, Arrangement and Documentation Works These works started the very first day and continued to the very end of the campaign. A. Anastylosis and Arrangement Res. 4 Tiyatro (A), orkhestranın hyposkenion girişi ile kesiştiği alanda açılan sondaj Fig. 4 Theatre (A), bounding trench dug where orchestra adjoins the entranceway to the hyposkenion Daha sonra yerinde sağlam vaziyette bulunan postamentler, epoksi reçine ve fumed silica karışımı ile desteklenerek teraziye alındıktan sonra hidrolik kireç esaslı harç ile dolguları yapılmıştır. Parçalı kırık veya çatlama tespit edilen postamentler, kırıklarından ayrılarak epoksi reçine yardımı ile tekrar bir araya getirilmiş ve teraziye alınmıştır. Öncelikli olarak mevcut kaideler sağlamlaştırılarak kullanılmış, kaidesi bulunmayan postamentler üzerine Antik Çağ da da kullanılmış olan Prokonnesos (=Marmara Adası) mermerinden yeni yaptırdığımız kaideler yerleştirilerek teraziye alma ve sabitleme çalışmaları yapılmıştır. Kırık halde bulunan sütunlar epoksi reçine ile fumed silica karışımı ve fiber çubuk kullanılarak yapıştırılmış ve vinç yardımı ile kaide üzerine yerleştirilmiş ve teraziye alınarak sabitlenmiştir. Çatlakları bulunan granit veya mermer sütunlarda epoksi reçine ve fiber çubuk ile sağlamlaştırma yapılmıştır sezonu anastylosis çalışmalarının gerçekleştiği bir diğer yapı tiyatrodur. Daha önceki senelerde doğal nedenlerle orkhestraya devrilmiş olan caveanın korkuluk levhaları ve aralarındaki Herme biçimli direk yuvaları vinç yardımıyla orkhestra zemininden kaldırılarak orijinal yerlerine yerleştirilmiştir (Res. 3). Anastylosisin ardından korkulukların restorasyon ve konsolidasyonu yapılarak, mevcut durumları sağlamlaştırılmıştır. B. Onarım 1. Hellenistik Kuleler: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izniyle başlanan Hellenistik Batı Kulelerin konsolidasyonda ilk ihale süresi içinde ön görülen çalışmalar bitmiştir yılında kulelerin onarımı ile ilgili dört proje tarafımızdan yaptırılmış ve bunlara bilgisayar ortamında herhangi bir depreme karşı korunma amacıyla simülasyon denemeleri gerçekleştiril- Within the campaign Erect a Column: Saving Perge launched by the Cultural Awareness Foundation, a total of 24 columns of marble or granite have been re-erected in the gallery between the agora and the Hellenistic tower, around monument P1 on the north-south colonnaded street, in the widened east gallery and at the crossroads (O). First of all, column fragments, postaments and bases in the areas to work were examined to check their strength. Then postaments in situ were reinforced with epoxy resin and fumed silica mixture; stabilised and missing parts were filled with hydraulic limebased mortar. Broken or fractured postaments were put together using epoxy resin and stabilised. First of all, extant bases were secured, and newly manufactured bases of Proconnesian marble were placed on top of the postaments whose bases were missing, stabilised and fixed. Broken columns were fitted with a mixture of epoxy resin and fumed silica using fibre rod. Then columns were erected on top of bases using a crane, stabilised and fixed. Fractured granite or marble columns were reinforced with epoxy resin and fibre rod. Another building requiring anastylosis work in 2011 was the theatre. Balustrades and Herme-shaped baluster sockets, which had fallen into the orchestra in the previous years due to natural causes, were lifted using a crane and placed in their original locations (Fig. 3). Following the anastylosis, restoration and consolidation of the balustrades were done and their positions were secured. B. Repair Work 1. Hellenistic Towers: In the consolidation work initiated with the permission of the General Directorate of Cultural Heritage and Museums, the work foreseen for the first stage was completed. In 2011 we had four projects prepared and digitally tested with simulators against earthquakes. Consequently, the project prepared by METU yielded the best results. In this context, we will apply to the General Directorate for the continuation of the repair work. 2. Demetrios-Apollonios Arch: The repair of the arch was initiated with the permission of the General Directorate of Cultural Heritage and Museums and the tender awarded by the Antalya Relevé Directorate. 85

6 miştir. Bunun sonucunda ODTÜ ce yapılan proje en uygun sonuçlar vermiştir. Bu bağlamda kulelerin onarımının devamı için Genel Müdürlüğe başvurulacaktır. 2. Demetrios-Apollonios Takı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izniyle Antalya Röleve Müdürlüğü nce ihalesi yapılan takın onarımına başlanmışsa da ihaleyi alan firmanın sahibinin vefatı nedeniyle uzun zamandan beri arzuladığımız ve programladığımız bu çalışma maalesef gerçekleşememiştir. Onarım için gerekli açılan temel çukurları temeller zarar görmesin diye tarafımızdan doldurulmuştur. Şu anda bu ihalenin tasfiyesi Aksu Belediye Başkanlığı ve Antalya Röleve Müdürlüğü nce devam etmektedir. Sonuçlandığında bu iş için ayrılan ödenekle bu çalışmaya devam etmek gerekmektedir. 3. Tiyatro ve Stadion Drenaj Projesi: Önceden yapılmış olan Tiyatro ve Stadion Drenaj Projesi nin uygulanması ödenek koşulları dikkate alınarak ikiye bölünmüştür. Bu bağlamda tiyatro öncelikli olarak planlanmış, bununla ilgili kazı ve belgeleme çalışmaları aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Bunların sonucunda bu tiyatro drenaj çalışması Antalya Müzesi Müdürlüğü nün iş birliğiyle 2011 Aralık ayında başlanmıştır. C. Belgeleme Belgeleme çalışmaları üç ana başlık altında toplanabilir. Jeoradar Çalışmaları a. Nekropolis: 2006 yılında kazı çalışmalarının başladığı Perge Batı Nekropolis 159 numaralı parselde, kazılmamış alanlarda mezar tiplerini saptamak amacıyla jeoradarla ölçümler yapılmıştır. Daha önceki yıllarda kamulaştırılmış ve tel örgüyle çevrilmiş 159 numaralı parsel arazi uygulamasında kolaylık sağlanması amacıyla 6 alana ayrılmış ve ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan ölçümlerde münferit kaya blokları tespit edilmiş ve bunların lahit mezarlar olabileceği düşünülmüştür. b. Tiyatro: Tiyatronun drenaj projesi kapsamında, yapının içi ve dışında zemin altında bir su kanalının varlığının tespiti için jeoradar çalışmaları yapılmıştır (Res. 5). Bu çalışmalarda tiyatronun sahne yapısı içinde yarım daire şeklinde ve 1 m. profil aralıklarıyla 4 adet radar ölçüsü alınmıştır ve daha sonra çizgisel profillerde ölçümler yapılmıştır. Benzer bir çalışma tiyatro dışında da yapılmıştır. Jeoradar ölçümleri sonucunda yapının içi ve dışında münferit bir taş veya blok dışında başka malzemeden yapılmış su kanalına benzer bir yapının varlığına rastlanmamıştır. Res. 5 Tiyatro (A), orkhestrada yapılan jeoradar çalışmaları Fig. 5 Theatre (A), georadar work in the orchestra However, as the owner of the company passed away, this long-desired work could not be realised. The pits dug for foundations were filled by us in order to prevent any damage to the foundations. The tender is currently being dissolved by the Antalya Relevé Directorate and the Aksu Municipality. When it is concluded, then work should be continued with the funds reserved for this purpose. 3. Drainage Project for the Theatre and Stadium: Implementation of the Drainage Project for the Theatre and Stadium was divided into two based on the terms of available funds. Thus, the theatre was given priority, and relevant excavation and documentation work are reported below. Consequently the drainage work at the theatre was started in December 2011 with the collaboration of Antalya Museum Directorate. C. Documentation Documentation work can be grouped under three headings: 1. Georadar Surveys a. Necropolis: Georadar surveys were conducted in Lot 159 of the west necropolis, where excavations started in 2006, in order to identify any remains still buried in the unexcavated areas. Formerly appropriated and encircled with a wire fence, Lot 159 was divided into 6 sectors for facilitation of implementation. Surveys yielded individual rock blocks, which were thought to be sarcophagi. b. Theatre: Within the drainage project of the theatre, georadar surveys were conducted inside and outside the structure in order to identify the presence of a water channel beneath the ground (Fig. 5). So, in the stage 86

7 Res. 6 Havadan kentin genel görünümü Fig. 6 Aerial view of the city building four semi-circular radar measurements were taken at a profile interval of 1 m. and then linear measurements were taken. Similar work was also conducted outside the building. Consequently, no construction built with individual stone or block or any other materials resembling a water channel was identified inside or outside the structure. 2. Anıtsal Çeşme (F.3) Röleve Çalışmaları Akropolis in güney eteğinde bulunan F.3 Anıtsal Çeşme nin koruma ve düzenleme projesi kapsamında röleve çalışmaları yeni teknik olanaklarla tekrar gerçekleştirilmiştir. Gerekli bitki temizlikleri yapıldıktan sonra çeşmenin rölövesi, kesit ile görünüşleri Total Station yardımıyla çizilmiş ve belirli yerlerin (postament, kaide vs.) detay çizimleri yapılmıştır. Restütisyon çalışmalarına yönelik olarak, çeşmenin etrafında bulunan daha önceki yıllarda yapılmış kazılarda ortaya çıkarılmış mimari elemanlar (sütun başlığı, arkithrav, friz, geison, sima vb.) gruplandırılarak, çizimleri yapılmış olup, bu çalışma bir Yüksek Lisans tezi olarak değerlendirildikten sonra uygulamaya geçilecektir. 3. Hava Fotoğrafları ile Kentin Belgelenmesi 2011 yılı kazı çalışmaları bünyesinde kentin havadan fotoğraflarının çekilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda Güney Hamamı, Hellenistik Kapı, Macellum, Sütunlu Cadde, Nymphaeumlar (F.2-4), Konutlar ve Nekropolis te bitki temizliği yapılmış ve fotoğraf çekimine hazır hale getirilmiştir. Daha sonra zeplinle kent havadan fotoğraflanmıştır. Bu çalışmada kentin havadan görünümünün yanı sıra, Roma İmparatorluk Dönemi nde yapılmış avlu, F.2 ve F.4 Çeşmeleri, Hellenistik Kapı, Sütunlu Cadde ve F.3 Çeşmesi, Kuzey Hamamı, Cornutus Palaestrası, Akropolis, Batı Kapı, Batı Nekropolis, Konutlar, Surlar, Tiyatro ve Stadion un fotoğrafları çekilmiştir (Res. 6). C. Küçük Buluntuların Onarımı Kazı esnasında bulunmuş olan tüm, pişmiş toprak, cam ve metal buluntular ile sikkeler, kazı barakası ve kazı evinde oluşturulan laboratuarlarda, Konservatör Ö. Toprak tarafından yöntemlerine uygun olarak temizlenmiş, kırık parçalar birbirlerine yapıştırılarak tümlenmiştir. Bu çalışmaların sonunda 3 adet envanterlik eser, 47 adet etüdlük sikke Antalya Arkeoloji Müzesi ne teslim edilmiştir. 2. Relevé Work on the Monumental Fountain (F.3) Relevé work on the monumental fountain (F.3) located at the south foot of the acropolis hill was redone implementing new technologies within the frame of the conservation and arrangement project. Following the clearing of vegetation, relevé, cross section and elevations were drawn using Total Station, and details were drawn for particular points such as postaments and bases. For restoration purposes, architectural elements around the fountain such as capitals, architraves, friezes, geison, and sima, uncovered in previous campaigns, were grouped and their drawings were made. They will be assessed within a master s thesis and then implemented. 3. Aerial Photographic Documentation of the City It was planned to photograph the city from the air within the 2011 campaign. For this purpose, the south baths, Hellenistic gate, macellum, colonnaded street, nymphaea (F.2-4), houses and necropolis were cleared of vegetation in order to facilitate photographic documentation. The aerial photography was then realised using a zeppelin. In addition to a general view of the city, the photographic work covered the Roman Imperial period courtyard, fountains F.2 and F.4, Hellenistic gate, colonnaded street, fountain F.3, north baths, Cornutus palaestra, acropolis, west gate, west necropolis, houses, city walls, theatre and stadium were photographed (Fig. 6). C. Restoration of Small Finds Intact terra cotta, glass and metal finds as well as coins uncovered in the course of excavations were cleaned and fixed by conservator Ö. Toprak at the laboratories established in the site and at the excavation house. As a result, three items worth inventorying and 47 coins of study value were turned over to Antalya Museum. 87

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Perge Perge 2007

Perge Perge 2007 Perge 2007 Perge 2007 Haluk ABBASOĞLU 2007 yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kazı-Düzenleme Çalışmaları 2006 Excavations and Landscaping in and around the Side Theatre

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kazı-Düzenleme Çalışmaları 2006 Excavations and Landscaping in and around the Side Theatre Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kazı-Düzenleme Çalışmaları 2006 Excavations and Landscaping in and around the Side Theatre Ülkü İZMİRLİGİL Side Tiyatrosu ve çevresinde gerçekleştirilen 2006 yılı kazı ve düzenleme

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

HİERAPOLİS, 06/08/14-21/08/14 ÇALIŞMALARI MERMER RESTORASYONU ÇALIŞMALARI

HİERAPOLİS, 06/08/14-21/08/14 ÇALIŞMALARI MERMER RESTORASYONU ÇALIŞMALARI HİERAPOLİS, 06/08/14-21/08/14 ÇALIŞMALARI MERMER RESTORASYONU ÇALIŞMALARI 1- Aziz Philippus Kilisesi ait mermerlerin üzerindeki restorasyon uygulamaları. Aziz Philippus Kilisesi nin mermer levhalarının

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration Duvar Resimleri Fresco Metal Eserlerin Metal Artefacts Resim Painting Çini Tile Fosil Fossil Mozaik Mosaic Taşınmaz Kültür Varlıkları Immovable Cultural Heritage Taş ve Mermer Eserlerin Stone and Marble

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları. Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007

Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları. Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007 Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007 Remzi YAĞCI Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti Kazı ve Araştırmaları 2007 yılında

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Excavation, Conservation - Restoration Work in the Side Theatre and its Environs in 2004 Ülkü ZM RL G L Antalya li, Manavgat lçesi, Side

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri Arkeoloji Bölümü 2001-2005 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Pr. 2005-2008 Yüksek Lisans Adnan Menderes ÜniversitesiSosyal

Detaylı

Side Tiyatrosu ve Çevresi Kaz ve Düzenleme Çal flmalar 2005 Excavations and Landscaping at and around the Side Theatre

Side Tiyatrosu ve Çevresi Kaz ve Düzenleme Çal flmalar 2005 Excavations and Landscaping at and around the Side Theatre Side Tiyatrosu ve Çevresi Kaz ve Düzenleme Çal flmalar 2005 Excavations and Landscaping at and around the Side Theatre Ülkü ZM RL G L Side Beldesi nde antik tiyatro çevresinde 2005 y l kaz ve düzenleme

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

2004 Y l Perge Kaz ve Onar m Çal flmalar. Excavation and Restoration Work at Perge in 2004

2004 Y l Perge Kaz ve Onar m Çal flmalar. Excavation and Restoration Work at Perge in 2004 2004 Y l Perge Kaz ve Onar m Çal flmalar Excavation and Restoration Work at Perge in 2004 Haluk ABBASO LU stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Araflt rmalar Merkezi taraf ndan

Detaylı

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin October 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

Limyra Kazı Çalışmaları Excavations at Limyra in 2007

Limyra Kazı Çalışmaları Excavations at Limyra in 2007 Limyra Kazı Çalışmaları 2007 Excavations at Limyra in 2007 Thomas MARKSTEINER Ulrike SCHUH 2007 yılı Limyra çalışma kampanyası 15 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ Cafer Şafak EYEL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin June 2014 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

Kibyra Kazı Çalışmaları 2007. Excavations at Kibyra in 2007

Kibyra Kazı Çalışmaları 2007. Excavations at Kibyra in 2007 Kibyra Kazı Çalışmaları 2007 Excavations at Kibyra in 2007 H. Ali EKİNCİ Şükrü ÖZÜDOĞRU Eray DÖKÜ Gökhan TİRYAKİ 2007 yılı Kibyra kazı çalışmaları Burdur Müzesi Müdürü H. Ali Ekinci başkanlığında, Prof.

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

Pisidia Antiokheias 2005 Y l Çal flmalar The 2005 Campaign at Pisidian Antioch

Pisidia Antiokheias 2005 Y l Çal flmalar The 2005 Campaign at Pisidian Antioch Pisidia Antiokheias 2005 Y l Çal flmalar The 2005 Campaign at Pisidian Antioch Ali HARMANKAYA fiahin GÜMÜfi Antiokheia kentindeki kaz ve temizlik çal flmalar, Yalvaç Müze Müdürü A. Harmankaya baflkanl

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

Argumentative Essay Nasıl Yazılır?

Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Hüseyin Demirtaş Dersimiz: o Argumentative Essay o Format o Thesis o Örnek yazı Military service Outline Many countries have a professional army yet there is compulsory

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Boru aksesuarları Pipework accessories

Boru aksesuarları Pipework accessories Boru aksesuarları Pipework accessories Temizleme kapağı rodding eye Pik - PVC boru geçiş elemanı type HT/SML pipe coupling Borulama ve tesisat uygulamalarında kolaylık ve düzgün bitiş sağlayan küçük ve

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 2017, s. 1-9

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 2017, s. 1-9 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 2017, s. 1-9 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 08.09.2017 20.11.2017 Prof. Dr. Erol ALTINSAPAN

Detaylı

Kelenderis 2006 Yılı Kazı, Onarım ve Sergileme Çalışmaları Excavations, Repair and Display Works at Kelenderis in 2006

Kelenderis 2006 Yılı Kazı, Onarım ve Sergileme Çalışmaları Excavations, Repair and Display Works at Kelenderis in 2006 Kelenderis 2006 Yılı Kazı, Onarım ve Sergileme Çalışmaları Excavations, Repair and Display Works at Kelenderis in 2006 Levent ZOROĞLU Kalıntıları Mersin İli Aydıncık İlçesi nde bulunan ve Dağlık Kilikya

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2009-7 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı