Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülbahar Baştuğ Tel: e.posta: DoğumTarihi: Ünvanı : Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 Y. Lisans 1) Psikolojik Danışma ve Ankara Üniversitesi 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji Ankara Üniversitesi 2000 Doktora Klinik Psikoloji, Doktora Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2008 Yüksek Lisans Tezleri ve Danışmanları : 1. Histerik Kadınların ve Eşlerinin Kendilerini ve Birbirlerini Algılamalarının Karşılaştırılması (TA Ego Durumları Bakımından), Tez Danışmanı: Doç.Dr. Füsun Akkoyun. 2. Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (WAIS-R) nun Genel Bilgi, Sayı Dizisi, Aritmetik, Yargılama ve Benzerlikler Alt Ölçeklerinin Standardizasyonu Ön Çalışma, Tez Danışmanı: Doç.Dr. Nilhan Sezgin Doktora Tezi ve Danışmanı : The Roles of Perceived Expressed Emotion of the Schizophrenic Patients and the Expressed Emotion of Their Caregivers on Symptom Severity and Quality of Life, Tez Danışmanı: Prof.Dr. A. Nuray Karancı. Akademik Ünvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Görevler:

2 Görev Unvanı Görev Yeri Psikolog Ankara Numune Eğitim-Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği Psikolog Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Çankaya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yıl Uluslararası Sertifika Programı: Ekim 2012-Temmuz 2013, Travma Çalışmaları Sertifika Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program. Colombia University Global Center Türkiye nin katkılarıyla, İstanbul. Çalışma Konuları: Geropsikoloji, Psikopatoloji (Şizofreni, PTSD, OKB), Klinik ve Kişilik Değerlendirmesi. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türk Psikologlar Derneği Türkiye Alzheimer Derneği Gestalt Derneği 2

3 Son üç yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem İlkbahar Güz İlkbahar Güz İlkbahar Güz Dersin Adı Psy 532 Clinical Assessment Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans dersi Psy 631 Personality Assessment Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Dersi Psy 532 Clinical Assessment Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Dersi Psy 102 Introduction to Psychology II Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Dersi Psy 631 Personality Assessment Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora dersi Psy 244 Clinical Psychology I Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Dersi Psy 102 Introduction to Psychology II Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Dersi Psy 245 Clinical Psychology II Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Dersi Psy 340 Kişilik Kuramları Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Dersi Psy 631 Psikometrik Değerlendirme Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Dersi Haftalık Saati Teorik 3 3 Uygulama Öğrenci Sayısı

4 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Kanat, B.B., Altunöz, U., Kırıcı, S., Baştuğ, G., & Özel-Kızıl, E. T. Hoarding Behavior in Three Different Types of Dementia Cases, Türk Psikiyatri Dergisi, baskıda. 2.Bastug, G., Karanci, A.N. (2015). The Impact of Caregivers Expressed Emotion and the Patients Perception of Expressed Emotion on the Positive and Negative Symptoms of Patients with Schizophrenia in a Sample From Turkey, Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences (CINAHL, Index Copernicus, SCOPUS), 28(2), doi: /DAJPN (doktora tezinden üretilmiştir). 2.Meunier, B., Atmaca, S., Ayrancı, E., Gökdemir, B.P., Uyar, T., Baştuğ, G. (2014). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II), Journal of Evidence-Based Psychotherapies (SSCI), 14(2): Özel-Kızıl, E.T. Altıntaş, H.Ö., Baştuğ, G., Durmaz, N., Altunöz, U. (2014). The Effect of Agitation on Caregivers Burden in Patients with Dementia, Turkish Journal of Geriatrics (SCI-Expanded, SSCI) 17(3): Altunoz, U., Ozel-Kizil, E.T., Kırıcı,S., Bastug, G., Biçer Kanat, B.,Sakarya, A., Er, O., Turan, E. (2014). Demans Hastalarında Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri ile Değerlendirilen Ajitasyon Boyutlarının Araştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi (SSCI), 25, doi: /u Bastug, G., Ozel-Kizil, E.T., Sakarya, A., Altintas, O., Kirici, S, Altunoz, U. (2013). Oral Trail Making Task as a Discriminative Tool for Different Levels of Cognitive Impairment and Normal Aging, Archives of Clinical Neuropsychology (SCI- Expanded, SSCI), 28(5):411-7, doi: /arclin/act Yorulmaz, O., Baştuğ, G., Tüzer, V., Göka, E.(2013). Misinterpretations of intrusions, obsessive beliefs and thought control strategies in patients with obsessivecompulsive disorder, Anadolu Psikiyatri Derg. (SCI-Expanded), 14(3): , doi: /apd Özel-Kızıl, E.T. Duman, B., Altıntaş, H.Ö., Kırıcı S., Baştuğ G., Baran,Z., Altunöz, U. (2013). Öznel Bellek Yakınmaları Anketi Türkçe Sürümünün Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Geriatrics (SCI-Expanded, SSCI), 16 (2): Özel-Kızıl, E.T., Baştuğ,G., Erdoğan, S.,Sakarya, D.,ve Durmaz, N. (2012). Demans hastalarında Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri nin Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri, Turkish Journal of Geriatrics (SCI-Expanded, SSCI), 15 (1): Tuzer, V.,Doğan Bulut, S., Baştuğ, B., Kayalar, G., Göka, E., Beştepe E., (2011). Causal attributions and alexithymia in female patients with fibromyalgia or chronic low back pain, Nordic Journal of Psychiatry (SCI-Expanded, SSCI), 65, 2: DOI: / (2 puan). 10.Tüzer, V., Doğan Bulut, S., Ak, E., Baştuğ, B., Göka, E. (2009). Tedaviye Dirençli Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Aripiprazol: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, (SCI-Expanded) 19, Ek Sayı: 1, (Yayın aynı zamanda Ulusal kongre bildirisi olup, tam metni SCI-Expanded de taranan dergide yayınlanmıştır). 11.Yorulmaz, O., Karancı, A. N., Baştuğ, B., Kısa, C., Göka, E. (2008). Responsibility, thought-action fusion and thought suppression in Turkish patients with OCD. 4

5 Journal of Clinical Psychology, 64 (3), (SSCI) DOI: /jclp Published: MAR B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1.Ozel-Kizil ET, Kokurcan A, Aksoy UM, Biçer Kanat B, Sakarya D, Bastug G, Çolak B, Altunöz U, Demirbas H, Kirici S, Öncü B. Hyperfocusing as a dimension of adult ADHD, 27th ECNP Congress, October 2014, Berlin, Germany. European Neuropsychopharmacology (SCI, SCI-Expanded), Volume 24, Supplement 2, October 2014, Pages S707 S708 DOI: /S X(14) Altunoz U, Kokurcan A, Kirici S, Bastug G, Ozel-Kizil ET. Comparison of the clinical characteristics of generalised anxiety disorder in young and elderly patients, 27th ECNP Congress, October 2014, Berlin, Germany. European Neuropsychopharmacology (SCI, SCI-Expanded), Volume 24, Supplement 2, October 2014, Pages S593 DOI: /S X(14) Baskak B, Ozel-Kizil ET, Zivrali E, Ates E, Cihan B, Uran P, Hosgoren-Alici Y, Kirici S, Bastug G. Verbal fluency deficits in patients with schizophrenia, psychotic bipolar disorder and their unaffected relatives, 27th ECNP, October 2014, Berlin, Germany. European Neuropsychopharmacology (SCI, SCI-Expanded), Volume 24, Supplement 2, October 2014, Pages S446 S447 DOI: /S X(14)70714-X. 4.Ozel-Kizil E, Demirbas H, Bastug G, Kirici S, Tathan E, Kasmer N, Baskak B. A scale for the assessment of hyperfocusing in attention deficit and hyperactivity disorder 26th ECNP Congress 5-9 October 2013, Barcelona, Spain. European Neuropsychopharmacology (SCI, SCI-Expanded), Volume 23, Supplement 2, October 2013, Pages S Bastug G, Ozel-Kizil ET, Sakarya A, Altintas O, Kirici S. Comparison of the Oral Trail Making Task performances of patients with Alzheimer s disease, MCI and healthy eldery 27 th International Conference of Alzheimer s Disease International, 7-10 March 2012, London, UK. (A.5 nolu makalenin uluslararası kongre tebliğidir) 6.Ozel-Kizil ET, Bastug G, Erdogan S, Sakarya D. Psychometric properties of the Turkish version of the Cohen-Mansfield Agitation Inventory, 23 rd ECNP Congress, The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 28 Ağustos-1 September 2010, Amsterdam, Netherland, European Neuropsychopharmacology (SCI, SCI-Expanded), Volume 20, Supplement 3, August 2010, Pages S558. DOI: /S X(10) (A.8 nolu makalenin uluslararası kongre tebliğidir). 7.Baştuğ G. Family factors in schizophrenia, Symposium: Psychosocial rehabilitation of schizophrenia, XI th European Congress of Psychology, 7-10 July 2009, Oslo, Norway (Davetli konuşmacı). 8.Yorulmaz O, Baştuğ B, Karancı AN, Göka E, Kısa C, Cebeci S. Thought-action fusion, morality and OCD: Further examination in a Turkishclinical sample. European Association for Behavioral-Cognitive Therapies (EABCT), September 2006, Paris, France. 5

6 C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : 1. Alzheimer, Hastam ve Ben, Hasta Yakınları İçin Bilgilendirme Kılavuzu: Özel Kızıl ET, Baştuğ G, Erden Ö, Çobanoğlu E, Tuncal T, Kıcıcı S. Ada Basın Yayın Ltd Şti, Baştuğ B. (2007), Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? II Yetişkinlik ve Yaşlılık, Editörler A.N. Karancı, F. Gençöz, Ö. Bozo, ODTÜ Yayıncılık, Ankara. D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler : 1.Altunoz U, Ozel-Kizil E.T., Kokurcan A., Kirici S., Bastug G., Ünal E..Psychometric Properties Of the Turkish Version Of Generalized Anxiety Disorder Severity Scale (GADSS) In A Sample Of Elderly Patients, 26th ECNP Congress, 5-9 October 2013, Barcelona, Spain. 2.Bicer Kanat B., Colak B., Er O., Kokurcan A., Altunoz U., Sakarya A., Kirici S., Bastug G., Ozel-Kizil E.T. Sleep Disturbance in Patients with Alzheimer s Disease. 26th ECNP Congress, 5-9 October 2013, Barcelona, Spain. 3.Altunoz, U., Bicer Kanat, B., Yucel, S, Ozel- Kizil, E.T., Bastug. G. Hoarding Behavior In An Elderly Patient with Vascular Dementia, 25th ECNP Congress, October 2012, Vienna, Austria. E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Sezgin, N., Baştuğ, G., Yargıcı Karaağaç, S., Yılmaz, B. (2014). Wechsler Yetişkinler İçin Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu (Waıs-R) Türkiye Standardizasyonu: Ön Çalışma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54, 1: (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir). 2. Yorulmaz, O., Karancı, A.N., Dirik, G., Baştuğ, B., Kısa, C., Göka, E, Burns, G.L. (2007). Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu: Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 10, 20, F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1.Ünal E, Akça S, Canbolat F, Denizci M, Şengül BZ, Baştuğ, G. Kırılgan (Narsisizm Ölçeği (KNÖ) nin Türkçe Uyarlama Çalışmasi ve Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014, Bursa. 2.Meunier B, Atmaca S, Ayrancı E, Gökdemir BP, Uyar T, Baştuğ G. Kabullenme ve Eylem Ölçeği nin Türkçe Uyarlama Çalişması ve Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014, Bursa (A.2 nolu makalenin ulusal kongre tebliğidir). 6

7 3.Beğli S., Özel Kızıl, ET, Baştuğ G, Kırıcı S, Tuncal T, Turan E. Alzheimer Hastaliği nda Bakımverenlere Yönelik Psikoeğitimde Kullanilabilecek Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Alzheimer Kongresi, Mart 2014, Çeşme, İzmir. 4.Baştuğ G., Demansta Bakımveren Yükü, Evde ve Kurumda Yaşlı Bakımı Paneli, 20. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 7-10 Eylül 2013, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (Davetli konuşmacı). 5.Baştuğ, G. (2012) Kadına Yönelik Şiddet, Güneydoğum Derneği Şiddet Çalıştayı Kitapçığı, 79-81, , Ufuk Üniversitesi, Ankara. 6.Baştuğ G. Yaşlı Bireylerde Demans Tanısı ve Ayırıcı Tanısında Nöropsikolojik Testlerin Kullanımı, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa (Davetli konuşmacı). 7.Biçer Kanat B, Altunöz U, Kırıcı S, Baştuğ G, Özel Kızıl ET, (2012). Üç Olgu ile Demansta Kompulsif Biriktiricilik, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa. 8.Altunöz U, Özel Kızıl ET, Kırıcı S, Baştuğ G, Biçer Kanat B, Sakarya A, Er O, Turan E, (2012). Demans Hastalarında Ajitasyonun Boyutlarının Değerlendirilmesi, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa (A.4 nolu yayının ulusal kongre tebliğidir). 9.Baştuğ, G. (2012) Sokak Çocuklarında Uçucu Madde Kullanımı, Güneydoğum Derneği Sokak Çocukları Çalıştayı Kitapçığı, 2. Grup konuşmaları, 46-48, , Çankaya Üniversitesi, Ankara. 10.Kızıl ET, Duman B, Altıntaş HÖ, Kırıcı S, Baştuğ G, Baran Z, Altunöz U. Yaşlı Hastalarda (Hafif Bilişsel Bozulma ve Sağlıklı Kontrol) Subjektif Bellek Yakınmaları Testi Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2011, Antalya (A.7 nolu yayının ulusal kongre tebliğidir). 11.Kızıl ET, Altıntaş HÖ, Baştuğ G,Durmaz N, Altunöz U. Demans Hastalarında Bakım Veren Yükünü Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2011, Antalya. 12.Yorulmaz O, Baştuğ B, Tüzer V, Göka E. Obsesif-Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Faktörlerin İncelenmesi: Klinik Örneklemde İstemdışı Düşünceler ve İnanışlar, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Nisan 2010, Mersin. 7

8 DIĞER ETKINLIKLER: 1. Seminerler, Kurslar: 1.Baştuğ G. Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi, Orta-İleri Evre Alzheimer Hastalığında Hasta Bakımı başlıklı kursta Bakım Verenin Kendine Bakımı konulu kurs eğiticiliği, Baştuğ G. Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi Aile Bağları filmi ve Aile Terapileri bağlamında film analizi etkinliği, Ankara, Baştuğ G. Çankaya Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Aile Bağları ; Stratejik Aile Terapisi Kavramları ile başlıklı film etkinliği, Baştuğ G. Çankaya Üniversitesi Üçüncü Bahar-Yaşlılık Psikolojisi, Baştuğ G. Aileye İletişim Becerileri Kazandırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Zafer Kalkınma Ajansı destekli Hafif-Orta Mental Retardasyonu olan Ailelerine Egitim Verme Projesi, 15.Ocak 2012, Afyon. 6.Baştuğ G , Türk Psikologlar Derneği nin Sağlık Bakanlığı desteğinde Mesleğe Yönlendirme Programı çerçevesinde Beck Umutsuzluk Ölçeği 7.Baştuğ G , Türk Psikologlar Derneği Hizmetiçi Eğitim Çalışma Gruplarından MMPI ve TAT kurslarında kurs eğiticiliği. 2. Ödül ve Taltif: Türk Psikologlar Derneği tarafından 2002 Yılı Prof.Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü: Savaşır, I, Şahin, N., Sezgin, N., Baştuğ, B., Yılmaz, B, Yargıcı, S. Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu (WAIS- R) Türkiye Standardizasyonu Ön Çalışma 3. Katıldığı kurslar ve seminerler: Ekim 2012-Temmuz 2013, Travma Çalışmaları Sertifika Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program. Colombia University Global Center Türkiye nin katkılarıyla, İstanbul BİLİM VE SANATIN KAVŞAĞINDA SİNEMA Ankara Psikodrama Derneği ve Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi Film Buluşmaları Film: AŞK Amour" Tartışmacı: FARUK GENCÖZ Yaziıışının Yirminci Yılında Psikanalitik Çerçeve Talat Parman Anadolu Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği- Türk Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi etkinliği , Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen Krize Müdahale Triyaj Değerlendirme Sistemi (KMTDS) çalıştayı, Ankara Dr. Mehmet Zararsızoğlu ile Aile Dizimi Yaşantısal Etkinliği, Ankara. 8

9 BİLİM VE SANATIN KAVŞAĞINDA SİNEMA: Ankara Psikodrama Derneği ve Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi Film Buluşmaları , Film:"Benim Çocuğum" Tartışmacı: Öğr. Gör. Dr. Koray Başar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü Muzaffer Scheriff anısına düzenlenen panel ANKARA PSİKODRAMA DERNEĞİ NİSAN AYI ETKİNLİKLERİ: UZMANLA BULUŞMA, Konuşmacı: Nurhan Eren (Sanat Psikoterapileri Derneği Başkanı). Konu: Sanat, Yaratıcılık ve Psikiyatri : Ağır Ruhsal Bozukluklarda Sanatın Kullanımı Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi nde Prof. Dr. Bahar Gökler tarafından verilen film analizi: Lal Gece, Ankara Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Zehra Yaşın Dökmen in Toplumsal Cinsiyet Konulu Konferansı Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi nde Prof. Dr. Bahar Gökler tarafından verilen film analizi: Başkalarının Hayatı Ankara. 25, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından düzenlenen TRSM Eğitimine Yönelik Planlama Toplantısı & Planning Meeting for CMHC Training Ankara Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (AÇPPD) tarafından düzenlenen Fransız psikanalist Bernard Penot nun Analitik süreç üzerine psikanalistin etkisi başlıklı semineri, Ankara ODTÜ Psikoloji bölümü Film etkinliği: Başkalarının Hayatı Filmi ve Duygular Yeni Zelanda, Massey Üniversitesi, Klinik Psikoloji Ögretim üyesi "Ian de Terte (PhD, PGDipClinPsyc, Senior Lecturer in Clinical Psychology School of Psychology - Te Kura Hinengaro Tangata College of Humanities & Social Sciences Massey University, Wellington) Yeni Zelanda'da Klinik psikoloji : Programlar ve uygulamalar konulu konuşma, Ankara Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (APPD) tarafından düzenlenen Amanda Kottler in Kohut'un İkizlik Kavramına Güncel Yaklaşımlar konulu etkinlik,ankara Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği tarafından düzenlenen Britanya Psikanaliz Cemiyeti üyesi, eğitim analisti Donald Campbell in Utanç Kalkanı konulu eğitim ve vaka çalışması, Ankara Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Fisun Akdeniz ve Prof. Dr. Kaan Kora nın Tedaviye Dirençli Duygudurum Bozukluğu Olgularına Yaklaşım konulu 8 satlik kurs Ankara Alzheimer Derneği, Ankara Şubesi tarafından Hasta Yakınlarını Bilgilendirme seminerleri Doç.Dr. E. Tuğba Özel, Dr. Özlem Evren Aki, Ankara Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği nce düzenlenen Psk. Dr. Neslihan Rugancı tarafından ''Öznelliklerarasının Gelişimi ve Onarımı' başlıklı konuşma, Ankara Türkiye Alzheimer Derneği, Ankara şubesince düzenlenen Doç.Dr. E. Tuğba Özel-Kızıl tarafından Demans Hastalarında Ajitasyonla Başa Çıkmak başlıklı konuşma,ankara Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, "Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj çalıştayı, Ankara, Psikanalitik Bakışlar 6- Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik, İstanbul Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları, İstanbul. 9

10 Alzheimer Derneği Aylık Toplantıları, Theory of Mind ve Görsel Algı, Ankara Ankara Üniversitesi POLPAUM Şiddet Toplantısı, Ankara Prof. Dr. Kaynak Selekler, Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu, Prof. Dr. Banu Cangöz ve Yrd. Doç. Dr Zeynel Baran ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen Demansta Nöropsikolojik Değerlendirme Kursu, Ankara Impulsivity and Compulsive Behavior in OCD and ADHD: New Frontiers and Therapeutic Implications Bahçeşehir University Department of Psychology and University of Cambridge Present, İstanbul How to integrate technology with education, Pearson Technology Day, Ankara, Şubat 2010 Tedavi İşbirliği Programı kapsamında Hasta değilim.yardıma İhtiyacım Yok eğitimi, Ankara. ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezinin Çalışma Grupları : Mart 2009 Prof. Dr. David Clark eğitmenliğinde 1. Klinik Psikoloji Sempozyumu: OKB Tedavisinde BDT Tekniklerinin Uygulanması 2002 Keith Dobson (Ph.D) Cognitive Therapy for Depression in Adults 2002 Deborah Dobson (Ph.D) Cognitive Behaviour Therapy for Anxiety Disorders Gestalt Derneği Eğitim Çalışma Grupları : 2001 Doç. Dr. Ceylan Daş tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği nin Çalışma Grubu Rüyalar, Ankara Doç. Dr. Ceylan Daş tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği nin Çalışma Grubu Temas Biçimleri, Ankara Doç. Dr. Ceylan Daş tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği nin Çalışma Grubu Gestalt Terapi, Kişilik Bozuklukları ve DSM IV II.bölüm, Ankara Doç. Dr. Ceylan Daş tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği nin Çalışma Grubu Gestalt Terapi, Kişilik Bozuklukları ve DSM IV I. bölüm, Ankara Nifont Dolgopolov (Ph.D) tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği ninçalışma Grubu Defensive Mechanisms of Contact, Ankara Doç. Dr. Ceylan Tuğrul tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği nin Çalışma Grubu Gestalt Terapi Yaklaşımı ve Direnç, Ankara Doç. Dr. Ceylan Tuğrul tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği nin Çalışma Grubu Gestalt Terapi Yaklaşımı: Giriş, Ankara. Türk Psikologlar Derneği Hizmetiçi Eğitim Çalışma Grupları : Nörokognitif Bozuklukları Ayırt Etme Testleri Kendini Ortaya Koyma Eğitimi I Kendini Ortaya Koyma Eğitimi II Bilişsel-Davranışçı Açıdan Psikopatoloji ve Tedavi İlkeleri Tematik Algısal Test 10

11 Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri SPSS Paket Programı I Sistematik Duyarsızlaştırma ve Fobiler Yetişkin Psikopatolojisi Gözlem ve Görüşme Teknikleri Dr. Keith Dobson yönetiminde Depresyonun Bilişsel Terapisi Dr. Brenda Townes yönetiminde Yetişkinde Klinik Nöropsikoloji Testleri Cinsel İşlev ve Fertilite Bozuklukları Ulusal Sempozyumu, Ürgüp Alkol ve Alkoldışı Madde Bağımlılığı Temel Kursu I, Ankara Şizofrenide Yeni Ufuklar Kongresi- Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği nin Cinsel İşlev Bozuklukları Kursu Prof.Dr.Mualla Öztürk anısına düzenlenen Aile Tedavisi Sempozyumu Ankara Çağdaş Drama Derneği nin Yaratıcı Drama Kursu. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Hizmetiçi Eğitim Çalışma Grupları : Danışman ve Terapistlerin Mesleksel Gelişimi veya Verimsizliği konulu seminer Transaksiyonel Analiz Uygulamaları konulu seminer 11

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp 1. Adı Soyadı: Rukiye Peykan ( Gençoğlu) Gökalp 2. Doğum Tarihi: 28.11.1958 3. Ünvanı: Profesör Dr.- Psikiyatri Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ural NADİR Uzman Psikolog / Öğretim Görevlisi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tel (GSM): 90 532 775 06 28 Tel (İş) 90 312 2466666 /1565 uralnadir@baskent.edu.tr uralnadir@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doçent 8 Ekim 2012

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doçent 8 Ekim 2012 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hacettepe 1993-1996 Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı/Eğitim Odyolojisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010 1. Adı Soyadı: Hale Cihan Bolak Boratav 2. Doğum Tarihi: 2 Ekim 1954 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ceyda Güvenç Taşdelen 2. Doğum Tarihi : 20.01.1969 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite, psikiyatri ihtisası Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü EĞİTİM İstanbul Üniversitesi, (2003-2009) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü Doktora (TEZ: Açıklanamayan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak 1974 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: S. Seyhun TOPBAŞ Kimlik no: 34474787846 2. DOĞUM YERİ ve TARİHİ: Ankara, 29 Eylül 1956 3. Unvanı: Profesör stopbas@anadolu.edu.tr Bildiği Yabancı Dil: İngilizce

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI

BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI (Taslak 1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 23.11.2011 İÇİNDEKİLER BİPOLAR BOZUKLUK KİTAPLAR... 3 TEZLER... 4 AKRABALAR... 4 ÇOCUKLAR... 4 HİPERAKTİVİTE... 5 KARAKTER ÖZELLİKLERİ...

Detaylı