MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU SÜLFÜRİK ASİT % 35 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: SÜLFÜRİK ASİT % 35 Ürün İsmi: TUROKS S35 Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. Tel: Fax: ) BİLEŞİMİ VE İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Kimyevi Tanımı Sülfürik Asit % 35 Toplam asit içeriği % 35 İçindekiler CAS No % EC No Sınıfı Sülfürik Asit sınıflandırılmamış Su sınıflandırılmamış Mesleki etkilenme limitleri bölüm 8 de belirtilmiştir.

2 3) TEHLİKE TANIMI Tehlike Tanımı Aşındırıcı Tehlikeli Maddeler Tanımlama Sistemi İnsanlar için tehlikeleri: Ciddi yanıklara neden olur. Yutulması halinde ölümcül olabilir. Ciddi göz hasarları tehlikesi var. Çevre için tehlikeleri: Çok asidik oldugu için çevre ve su canlıları için tehlikelidir 4) İLK YARDIM TEDBİRLERİ Teneffüs edildigi durumlarda: Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum durmussa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlügü varsa, oksijen verin. Doktor çagırın. Yutuldugu durumlarda: Yutma olmussa KUSTURMAYIN (delinme riski vardır). Bol miktarda su içilmesini saglayın. Nötralize yapmaya kalkısılmamalıdır. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla agız yoluyla bir seyler vermeyin. Doktor çagırın. Deriyle Teması Halinde: Ciltle temas halinde, kirlenmis giysi ve ayakkabıları çıkartarak akan suyun altında en az 15 dakika süreyle yıkayın. Doktor çagırın. Polietilen glikol 400 ile temizlenir. Kirli elbise ve ayakkabıları da hemen yıkayın. Gözle temas halinde: Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika, akan ılık suyla yıkayın. Kirli suların. etkilenmeyen göze sıçratılmamasına dikkat edin. Doktorun Dikkatine: Tedavi sekli semptomatik ve destekleyici nitelikte olmalıdır

3 5) YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Uygun yangın söndürme maddesi ve araçları: Tercihen su veya su sisi kullanılmalıdır. Alevlenme Noktası: Yok Yanıcılık Limitleri: Yok Özel Riskler: Yanıcı degildir. Ama bulundugu bölgede veya yakınlarında olusabilecek yangınla aniden buharlasma olur. Bu buharlasmadan tehlikeli gaz olan sülfür oksitleri olusur Özel koruyucu teçhizat: Tam yüz maskesi ya da koruyucu gözlük içeren tam korumalı (kauçuk önlük ve bot) giysi ve tasınabilir solunum cihazı kullanın. Diger Bilgiler: Buharlasarak kaçan gaz su ihtiva eder. Yangınla mücadelede kullanacak suyun yüzeyine veya yer altı sularına bulasması engellenmelidir. 6) KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Kisisel Önlemler: Personel kontrol tedbirleri konusunda egitilmelidir. Personelin korunması açısından yeterli havalandırmayı saglayın. Buharı veya çıkan gazı kesinlikle solunmalıdır. Malzeme ile birebir temas engellenmelidir. Tam yüz maskesi ve koruyucu giysi kullanın. Kirlenen giysiler derhal çıkartılmalı ve yeniden giyilmeden önce yıkanmalıdır. Çevreyi Koruyucu Önlemler: Sızıntıların çalısma sahasına yayılmasını önlemek açısından is derhal durdurulmalıdır. Ürünün yayıldıgı saha suyla yıkanmalıdır. Kanalizasyon sistemine karısması engellenmelidir. Temizleme / Toplama Yöntemleri: Sıvıyı, baglayıcı malzemelerle (Kum, talas v.b) emdiriniz. Karısmıs malzemeyi çöp olarak madde 13'e göre tasfiye ediniz. Su ya da sulu temizlik maddeleri ile yıkayınız. İlave Notlar: Zararsız hale getirme: Su ile seyreltilmis sodyum hidroksit solüsyonu ile karıstırılarak nötralize edilebilir, kireç tozu veya sodyum karbonat'ta üzerine atılarak aynı islemler yapılabir.

4 7) TAŞIMA VE DEPOLAMA Kullanım: Ürün kimyasal maddelerle uygulandıgı sekilde özel ve uygun ekipmanlarla kullanılabilir. Ani su ile karısmalarda reaksiyona girer. Bu sebeple konsantrasyon ayarlamalarında su ile karıstırılırken yavasça karıstırılmalıdır. Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: PVCambalaj uygundur. Metallerden ve siddetli reaksiyon verdigi maddelerden uzak tutun. Asidin kazara metallerle teması sonucu çıkabilecek hidrojen gazının patlamasını önlemek için sigara, açık alev ve kıvılcıma izin verilmemelidir.sıkıca kapatılmıs, kuru ve iyi havalandırılabilen yerlerde -15 derece ile +25 derece sıcaklık arasında ve sadece yetkili personellerin ulasabilecegi yerlerde depolanabilir Bir arada depolama ile ilgili uyarılar: Bazik ürünlerle, klor ve klorlu ürünlerle ve su ile bir arada depolanmaz. 8) MARUZ KALMA KONTROLLERİ/ KİŞİSEL KORUNMA Mühendislik önlemleri: İyi bir havalandırma yanında göz ve vücut dusu da bulundurulmalıdır. Maruziyet limitleri: TWA: 1 mg/m³, STEL: 3 mg/m³ Kisisel Korunma Donanımları: Gözler: Tam korumalı, EN 166 normlarına uygun kimyasal koruma gözlükleri kullanın. Ayrıca tozların uçusma riski nedeniyle yüz ve gözle temasın mümkün olabilecegi durumlarda gözlüge ilave olarak tam korumalı yüz maskesi kullanın. El: Sıvı geçirmez ya da neopren eldivenler kullanılmalıdır. Giysi: Ürünün potansiyel tehlikesi nedeniyle su giysilerin kullanılması uygundur. Sızdırmaz önlük, pantolon, baslık ve botlar giyilmelidir. Solunum: Ürün kullanımı sırasında ya da bir risk durumu ortaya çıktıgında, EN 149 ile uyumlu, hava temizleyici veya hava veren solunum aygıtı kullanın.

5 9) FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1. Görünüm: 9.2. Renk : Renksiz 9.3. Koku : Kokusuz 9.4. Önemli saglık, güvenlik ve çevre bilgileri - ph : <1 - Parlama noktası : Yok - Alevlenme sıcaklıgı : Yok - Patlayıcılık özellikleri : Yok : Yogunluk : 1,32-1,42 kg/l 20C 10) KARARLILIK VE TEPKİME Kimyasal kararlılık : Normal kullanım sartlarında kararlıdır. Önlenmesi gereken sartlar : Isı ve günes ısıgından uzak tutun. Oksitlenme durumunda kendi kendine ve çevreye zararı artabilir Uyumsuz maddeler : Su ile karısması, bilinen metallerle karısması, organik maddeler, sert indirgeyici maddeleri, yanıcı malzemeler, yakıtlar, oksitli maddeler. Ani su ile karısmalarda reaksiyona girer. Bu sebeple konsantrasyon ayarlamalarında su ile karıstırılırken yavasça karıstırılmalıdır. Tehlikeli bozunma ürünleri : Hızlı ve sert bir çok metalle reaksiyona girer ve hidrojen açıga çıkar(yanıcı, parlayıcı ve tehlikelidir.) Sodyum oksitleri de olusabilir. Polimerizasyon tehlikesi : Polimerize olmaz. 11) TOKSİKOLOJİK BİLGİ Akut Toksisite: Oral (Sıçan) LD50 = 2140 mg/kg; (%25 lik solüsyon) Soluma (Sıçan) LD50 = 0,51 mg/l /2h ( Saflık dercesine göre) Deri _le Temas(Tavsan): Yakıcıdır. Göz _le Temas(Tavsan): Yakıcıdır.

6 Kanserojenik Etki : Normal limitlerde emniyet tedbirleri alındıgında insanlarda kanser riski olusturmaz. Hayvanlarda yapılan testlerde genetik rahatsızlıklar bulunmamıstır. Bakteri gelisimi: Negatif Diger Toksikolojik Bilgiler: Dumanın Solunması halinde: Solunum yollarına hasar verir. Deri ile teması halinde: Temas ettigi yerlere bir çok hasarlar verebilir. Gözle _le Teması Halinde: Yanma, korneal hasarlar. İçme Halinde: Çok agrı, yanma, bulantı, kusma ve ishal bir süre sonunda kas ve dokularda agır hasarlar olusabilir. Diger Notlar: Bu malzeme kesinlikle her zaman özel kimyasal sartlarda kullanılmalıdır. 12) EKOLOJİK BİLGİ Ekotoksisite : Daphnia toksisite: Aphina manga EC50: 29 ml/24h (saflık derecesinde). Açık havadaki organizmalara uygulamalarda yanıcı bir etki gösterir. Yanıcı etki ph'nın hareketinden kaynaklanmaktadır. Balık ve deniz yosunlarına yapılan toksik uygulamalarda seyreltilmis kostik etkileri vardır. Biyolojik oksijeni azaltma etkisi görülmemistir. Suyla karısması tehlikelidir. Kirli su arıtma tesislerinde kullanılabilir. Kalıcılık ve bozunabilirlik Biyolojik tespit metotlarına göre inorganik bilesenlerine ayrıstırılamaz 13) BERTARAF BİLGİLERİ EC üyesi ülkelerin kendi kanun ve yönetmenliklerine göre uygulamalar yapılır. Atıkların imhası için resmi makamlara basvurularak bölge uygulamalarına göre işlem yapılır. Eger sülfürik Asit sıçrar veya kaçak yaparsa asagıdaki tedbirleri alınız:

7 1. Egitimli ve ilgili personele acilen bilgi veriniz. Bu yerel sivil savunma teskilatı veya itfaiye ekipleri olabilir. 2.Sülfürik asit kaçagı olan bölgeye insanların girisini engelleyiniz. 3. Kaçagı durdurunuz veya nereden kaynaklandıgını tespit ediniz. 4. Kaçak olan bölgeyi derhal havalandırınız. 5. Kaçagın oldugu bölgede sülfürik asit'in henüz ulasamadıgı metaller veya malzemeler varsa süratle onları bölgeden uzaklaştırılır. 14) TAŞIMACILIK BİLGİLERİ Kara Tasımacılıgı ADR/RID: Chapter:3,2 UN:2796; Ambalaj:II; Tehlike No:80; BATTERY, FLU_D, AC_D Deniz tasımacılıgı (IMDG): Chapter:3,2 UN:2796; Ambalaj:II; Tehlike No:80; BATTERY, FLU_D, AC_D Hava tasımacılıgı (_CAO T_ ve _ATA DGR): Chapter:3,2 UN:2796; Ambalaj:II; Tehlike No:80; BATTERY, FLU_D, AC_D 15) MEVZUAT BİLGİLERİ EC Direktiflerine göre hazırlanıp etiketlenmistir. Ürünün Tehlike Tanımı: C: Asındırıcı Tehlike Tanımlamaları: R35 Ciddi yanıklara neden olur Güvenlik Tanımlamaları: S20 Kullanım sırasında herhangi bir sey yemeyin veya içmeyin. S23 Buharı solumayın. S24/25 Göz ve cilt temasından sakının. S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora basvurun.

8 S27/28 Cilt ile teması halinde, bulasan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın. S30 Kesinlikle üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin. S36/37/39 Çalısırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora basvurun. (Mümkünse bu etiketigösterin.) S64 Yutulması halinde, agzı su ile yıkayın (sadece kisinin bilinci yerinde ise.) 16) DİĞER BİLGİLER Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bilesenlerle ilgili bilinenlerden derlenmistir. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik sartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldıgında geçerlidir. Ürün diger uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemis risklere yol açabilir. Üreticiye danısmadan diger uygulama(lar) için kullanmayın. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ye uygun olarak hazırlanmıstır. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC) ye uygun olarak hazırlanmıstır. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC) ye uygun olarak hazırlanmıstır.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Mutfaktaki

Detaylı

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI 1.FİRMANIN VE MALZEMENİN TANITIM BİLGİLERİ 1.1. ÜRÜNÜN TANIMI ÜRÜNÜN ADI : SÜLFÜRİK ASİT % 97-98 MOLEKÜLER FORMÜLÜ : H2SO4 1.2 FİRMA TANITIM BİLGİLERİ

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yeni Düzenleme Tarihi : Nisan 2010 Sayfa No : 1/8 1-) Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Hidroklorik Asit Formülü : HCl Cas No : 7647-01-1 Einecs No : 231-595-7 Kullanım Alanları

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Form No: MS026 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Ürün Kodu /No EPX03PNT-05 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: İki komponentli,

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : EXELANS MACRO Kendi kendini yıkayan su bazlı dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı :

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı