Tasarım Nedir! Tasarlamak neden önemlidir! Yılmaz ÖZMEN, Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tasarım Nedir! Tasarlamak neden önemlidir! Yılmaz ÖZMEN, Dr."

Transkript

1 Tasarım Nedir! Tasarlamak neden önemlidir! Yılmaz ÖZMEN, Dr.

2 Tasarlamak İnsan zekasının bilinen ilk eylemlerinden birisidir. Tasarım, en basit tanımı ile ; estetik ve rasyonel bir problem çözme sanatıdır.

3 Tasarım; Estetik ve rasyonel değerler sisteminde bir problemin alternatif çözümleri için ; Kullanıcı değerleri, Malzeme, ve Teknolojiyi akılcı bir biçimde yeniden anlamlandırma sanatı olarak ifade edilebilir.

4 İncele Düşün Yap Listele Araştır Tasarlama Eylemi Kurgula Çiz Sorgula Temel Tasarım Eylemi / Alt Dizinim

5 Çözümün Görselleştirilmesi Çizimler, model yapımı Problemin Tanımı Problemin oluşturulması, Çalışma alanı İlgili disiplinler Beyin Fırtınası Yaratıcı Fikirler, Sıra dışı düşünceler, Alışılmamış Çözümler listele Tasarım Süreci Çözüm Alternatifi Kavramsal öneriler,etüdler, Araştırma Sonuçları Değerlendirme Fizibilite, Ara yüz geliştirme Final kararlar Kritik Geliştirme/Test Çözümün Gerektirdiği Testler, Prototipler Çalışır modeller Üretim Yöntemleri Malzeme Seçimi

6 Bir tasarım probleminde, diğer temel bilimlerden farklı olarak; beklenen tek bir doğru veya geçerli tek bir çözüm yoktur. Tasarım problemlerinde n sayıda uygun çözüm alternatifleri vardır. Problemin tanımladığı çözüm önerisinin yeterlilik düzeyindeki geçerliliği ile tasarımlar anlam bulur.

7 Endüstri Ürünleri Tasarımı ise; Endüstriyel yöntemler ile üretilebilme potansiyeline sahip ürünlerin ; estetik ve rasyonel bir dizimde yeniden anlamlandırma sanatı olarak tanımlanabilir.

8 Kullanıcı Teknoloji Ekonomi Malzeme Tasarım

9 Tanımlanmış Problem Çevresel dönüşüm Kullanıcı Profili Alt yapı Ürünleşme Eylem Aktivite Ürün alternatifleri Kavramsal Çözüm önerileri Uygulanabilirlik Sistemle uyum Deneyimler kimlik Teknoloji Malzeme Üretilebilirlik Stratejiler standartlar Maliyet

10 Tasarım Süreci Limitler Alternatifler Girdiler Senaryo Problem / ler

11 Yenilikler ve Teknoloji Değişimi Demir Suyun gücü Ticaret Kasabalar 1. Dalga Endüstriyel Çelik Buhar gücü Ulaşım Şehirler 2.Dalga Seri Üretim Elektrik gücü İçten yanmalı motor Havacılık Merkezler 3.Dalga Elektronik Petrol Nükler kimya Uzay Kitlesel İletişim Zonlar 4.Dalga 5 Dalga Digital Çağ Bio teknoloji Hibritler Robotics Bilgi Toplumu Alternatif Enerji Hinterland Dalga Sürdürülebilirlik Alternatif Enerji Endüstriyel Ekoloji Nano teknoloji Çevre Blinci Sistem Tasarım Uzay Kolonileri Toplu Taşımacılık Megapolis Zaman

12 Yeni Ürün Geliştirme Paradigması Araştırma Geliştirme Gerçekleştirme Ürünleştirme Limitler Fikirler eleme Risk Zaman

13 Tasarım ürünü; İnsan, malzeme, teknoloji ve ekonomik değerler sisteminde optimistik bir yenilik yaratmalıdır. Yaşam kalitesini yükseltmek, kullanıcının hayatını kolaylaştırmak, yaşam güvenliğini artırmak, amacıyla tasarlanmalıdır.

14 Her tasarım ürünü, En az bir tanımlanmış problemi çözmek amacıyla gerçekleştirilmelidir. Ürün kullanım dışı kaldığında nasıl değerlendirileceği bir başka önemli tasarım problemidir.

15 Tasarım neden önemlidir; Günümüzde teknolojik pek çok ürün, eşdeğer teknolojilere sahiptir ve benzer yöntemler ile üretilmektedir. Bu ürünleri diğerlerinden ayıran, cazip ve satılır kılan değerlerin en başında artık tasarım gelmektedir.

16 Tasarımcı ; insan hayatını ve yaşadığımız çevreyi korumakla yükümlüdür. Tasarımcı kullanıcı gereklilikleri kadar, kullanıcının haklarına ve can güvenliğine en üst düzeyde dikkat etmek zorundadır.

17 Tasarımcı; Başkalarının problemlerini bildik formüllerle çözebilmesi yerine yeni problemleri tanımlama ve farklı alternatifleri yaratma yetisine, Arakesitlerin tanımladığı yeni alanlardaki ; sahipsiz problemleri, ikilemleri ve çelişkileri ortaya çıkarabilecek, hızla ürünleştirebilecek / ürüne dönüştürebilecek esnek bir bakış açısına sahip olmalıdır.

18 Tasarımcı, Yeni teknoloji ve malzemelerin ürünleşmesinde, Yeni ürünlerin insan hayatında yerini almasında hayati bir rol oynar. Diğer bir deyişle, Ürünleşmemiş teknolojilerin sürdürülebilir bir kalkınmaya katkısı. Ürünleşmeyen yeniliklerin katma değer yaratma gücü çok düşüktür.

19 İnsan Merkezli Ürün Tasarım Pradigması Problem Tanımlama Ürünü Tanımlama Tasarım Test Gözlem ve Analiz Tanımlama Üretim Gözlem ve Analiz ; süreci ürünleştirecek kullanıcı davranışlarının incelenmesi Tasarım kriterlerinin belirlenmesi, Çözümle bütünleşebilecek gerekli kriterlerin oluşturulması Prototip Başarılı bir ilk çalışır prototip yapımı, test amaçlı kullanımı Tanımlama, Deneyimle oluşan, uygunluk, üretim ve olası fırsatların ve tüm alternatiflerin yeniden değerlendirilmesi.

20 Malzeme Fikrin Görüntülenmesi Kavram Geliştirme Market Kavramsal Tasarım kullanıcı Hayata Geçirme Fırsat Analizi Teknik Uygulama Patent koruma Ürün Testleri Çevre Yeni Ürün / Tasarım Geliştirme STRATEJİSİ

21 kullanıcı Kapalı ürün geliştirme paradigması Kavramsal Düşünceler Üretici Deneyimler Hedef / toplum kültürü gözlemler Uygun teknoloji Kullanıcı Rekabetçi maliyet Yaratıcılık/buluş Değeri Deneyimler Analiz Pazar Ekonomisi standartlar malzeme Üretim yöntemi servisler Temel ihtiyaçların Organizasyonu test Yenilikçi Ürün Markanın katkı değeri Ürünün Markaya katkısı Mikro Makro

22 Problem Analizi Dinamik Ürün Geliştirme Modeli Prototip Yapımı Kavramsal Ürün Geliştirme Gerçekleştirmenin Alt Yapısı

23 Ürünün Değeri Ürünlerin Değer Sistemi Yaratıcı Yenilikçi Ürünler Fiat Tasarlanmış Ürünler Uyarlanmış Ürünler Stilistik Ürünler Taklit Ürünler Risk

24 Yenilikçi Stratejiler Duygusal Ürünler Marka kimlik Uygulamaları Stratejik Pazar Araştırması Tasarım Tasarım Tüketici Davranışları Tasarım Buluş Araştırma Geliştirme Mekanik Tasarım Yenilikçi mühendislik Ürünler Uyarlama Geriye Mühendislik üretim Stilistik Ürünler Lojistik Still Dağıtım Çoğaltma Model Yapımı Kalıp yapımı Ürün Değer Sistemi

25 Gelecekte daha temiz bir dünya için, tasarlamak kadar tasarlanan ürünlerin kullanım değerleri yitirildiğinde ürünün nasıl geri kazanılacağı da yaşamsal bir sorun haline gelmiştir. Geldiğimiz nokta itibarı ile sürdürülebilir kalkınma için ulusal tasarım gücünün desteklenmesi ve hızla geliştirilmesi artık kaçınılmazdır.

26 Sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştirmek ve daha temiz bir Dünyanın geleceği için ; Daha az tüketmek, Geriye kazanmak, Yeniden kullanmak, ve Tekrar Düşünmek Kaçınılmazdır.

27 Günümüzde ürünleri insan hayatını daha yaşanır kılmak, yaşam keyfini ve güvenliğini artırmak, daha temiz bir çevre yaratmak için gerçekleştirilmektedir. Gereksiz tüketmeyen, aksine tasarrufu ön planda tutan ve geri dönüşümü hedefleyen ürünler; giderek insanlığın geleceği için hayati bir önem kazanmaktadır..

28 Araştırma + Dış dünya ile kurulan ilişki + Sentez Yaratıcılık Merak Pratik Zeka Temel Bilimler Kültür Deneyim Eğitim Paylaşma Analitik Düşünce Görsel Hafıza Hayal Gücü El Becerisi İstek Sabır % 95 Alt Yapı Olanak % 5 Yetenek

29 Her yaratıcı yapının kendine has bir düşünce sistemi ve problem çözme tekniği olduğu düşünülmelidir. Disiplinler arasında problemlere yukarıdan bakabilme, analitik düşünce ve sentez yeteneği olan insanların daha yaratıcı olduğu izlenmektedir. Yaratıcılığın ; henüz bilinen bir formülü ve eğitimi yoktur.

30 TASARIM - EGİTİM PARADİGMASI Yardımlaşma ve İşbirliği Yaratıcılık ve Yenilikçilik İnceleyen Araştıran Bilgi Akışı ve Araştırma Farklı Bakan Sorgulayan Çevre Yaratıcı Düşünce Karar Alma Problem Çözme Deney Yapma İsteği Teknoloji Operasyon Ürün Hayal Kuran İlişkilendiren Geliştiren Kurgulayan Dönüştüren Uyum Sağlayan

31 Günümüzde ; Buluşlar artık problemlerin ve disipinlerin ara kesitinde çözülmektedir. Pek çok yaratıcı buluş, çoğunlukla interdisipliner kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Buluşlar büyük bütçeli araştırma fonları tarafından gerçekleştirebildiği gibi doğru kurgulanmış küçük ve dinamik araştırma grupları tarafından da sıklıkla hayata geçirilebilmektedir.

32 Etkili bir Tasarım ekibi için ; Disiplinler arası ilişkileri ve çalışma alanını net olarak tanımlamak, Etkin, tanımlanmış sorumluluklar çerçevesinde yeniden yapılanmak Bireysel başarıların yerine etkili takım yapılanmasına yönelmek, Birbirine alternatif elemanlar yerine farklı becerilerin ahengine sahip takımı kurgulamak.. Araştırmayı, Bilgi paylaşımını hedeflemek Süreç içinde deneyim kazanacak bir çalışma felsefesini benimsemek Tüm sürecin eğlenceli bir boyutta kalması için çaba Ve Yılmadan sabır göstermek.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Teknoloji Nedir? 3.Eğitim Teknolojisi Nedir? 3.1. Eğitim Teknolojisinde Kullanılan Araçlar 3.2.Eğitimde Teknolojinin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

UZLAŞMA (Bizim zorunda kaldığımız)

UZLAŞMA (Bizim zorunda kaldığımız) UYMA (Senin İstediğin) UZLAŞMA (Bizim zorunda kaldığımız) İŞBİRLİĞİ (Bizim istediğimiz) Kendimizi tanımadan, çalışanlarımızı, ÇOCUKLARIMIZI, KAÇINMA (Hiçbir şekilde) HÜKMETME (Benim İstediğim) AİLEMİZİ,

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ

TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ 1 TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ H.Murat GÜNAYDIN Selin ZAĞPUS ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de yaklaşık olarak son 10 yıldır

Detaylı

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR FİRST YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR Kılavuz İlkeler Yeniliğe yönelik şirket planlaması AVRUPA BİRLİĞİ tarafından müşterek finanse dilmiştir. Avrupa Sosyal Fonu

Detaylı

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Giriş İnovasyonun (yeniliğin)

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan Global Compact İlerleme Raporu 2014 İÇERİK 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği 5 Rollmech te Çevre 6 Rollmech te Etik 7 Rollmech te

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

ARGE Sonuçlarının Ticarileştirilmesi; Neden Gerekir? Ne Gerektirir? Prof.Dr. Orhan Alankuş Okan Üniversitesi 8 Ekim 2013 TUBITAK-TEYDEB Eğitimi

ARGE Sonuçlarının Ticarileştirilmesi; Neden Gerekir? Ne Gerektirir? Prof.Dr. Orhan Alankuş Okan Üniversitesi 8 Ekim 2013 TUBITAK-TEYDEB Eğitimi ARGE Sonuçlarının Ticarileştirilmesi; Neden Gerekir? Ne Gerektirir? Prof.Dr. Orhan Alankuş Okan Üniversitesi 8 Ekim 2013 TUBITAK-TEYDEB Eğitimi ARGE Nedir? (OECD Frascati Kılavuzu Tanımları) ARGE : İnsan,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2602 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1570 YENİLİK YÖNETİMİ. Yazarlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Emre DEMİRCİ (Ünite 1)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2602 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1570 YENİLİK YÖNETİMİ. Yazarlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Emre DEMİRCİ (Ünite 1) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2602 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1570 YENİLİK YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ahmet Emre DEMİRCİ (Ünite 1) Doç.Dr. Cevahir UZKURT (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Nihat IŞIK

Detaylı

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU NİSAN 2015 Bu rapor Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) nın koşulsuz destekleriyle Türkiye Ekonomi

Detaylı

SANAYİ MAKİNELERİ VE ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ

SANAYİ MAKİNELERİ VE ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ SANAYİ MAKİNELERİ VE ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ Günümüzde sanayi makine endüstrisi Artan küresel rekabet, sanayi makineleri üreten firmaların ürünlerini sürekli geliştirme ve optimize etme ihtiyacı doğurmuştur.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2015-2019)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2015-2019) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2015-2019) Ankara, Aralık 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç......6 1.2. Kapsam... 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi... 9 II.

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı