Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program"

Transkript

1 İ S T A N B U L B İ L G İ Ü N İ V E R S İ T E S İ T R A V M A Ç A L I Ş M A L A R I S E R T İ F İ K A P R O G R A M I Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program TANITIM BROŞÜRÜ ( ) İÇİNDEKİLER: Koordinatörden * Direktörden * Amaç * Hedef * Yöntem * Yönetim * Sertifika Alma Koşulları * Başvuru Koşulları * Başvuru Süreci * Ücret ve Burs imkânları * Eğitim Kadrosu * Süpervizörler * Eğitim Programı *Sık Sorulan Sorular KOORDİNATÖRDEN Türkiye on yıllardır çeşitli travmatik olaylarla iç içe yaşamaktadır. İlk akla gelenleri sıralarsak: 12 Eylül 1980 askeri darbesinden beri devlet görevlileri tarafından politik nedenlerle işkenceye maruz bırakılan insan sayısı bir ila iki milyon arasında tahmin edilmektedir den beri Türkiye Devleti ile PKK arasında süren düşük yoğunluklu savaş, on binlerce ölüme, yüzbinlerce yaralanma/sakatlanmaya, binlerce Kürt köyünün boşaltılmasına, birkaç milyon insanın zorla ya da kaçmak zorunda kalarak yerinden yurdundan edilip yoksullaşmasına / yoksunlaşmasına neden olmuştur. Oldukça ağır kayıplarla seyreden bu çatışma ortamı nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak travma yaşayan insan sayısı iki ila dört milyon arasında tahmin edilmektedir da İzmit te ve 2011 de Van da yaşanan büyük depremler, yüzbinlerce insanı travmatize etmiştir. Ciddi deprem riski altında yaşayan Türkiye de, deprem travması tehdidi sürekli hale gelmiştir. Kadınlara ve çocuklara yönelik ev-içinde ve sokakta uygulanan şiddet öteden beri oldukça ciddi bir problem olmakla birlikte özellikle kadına yönelik şiddetin son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir. Zamanında gereği gibi yüzleşilmemiş eski politik/etnik katliamlar/kırımlar yavaş yavaş toplumun gündemine girmekte ve ciddi sosyo-psikolojik sarsıntılara neden olmaktadır. Katledilenlerin çocukları/torunları hala aramızda yaşamaktadır ve bu süreç onlar için yeniden travmatize olma ihtimalini barındıran bir süreç olmaktadır. Türkiye de travma mağdurlarıyla birlikte ve/veya onlar için çalışan bir çok uzman profesyonel ve bir çok sivil toplum kuruluşu vardır. Ancak Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dopdolu olan bir ülkede, hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasadır. Bu nedenle, travma mağdurları için varolan kaynakların yeterli ve iyi-koordine edilmiş olduğu söylenemez. Önemli ihtiyaçlardan biri de uluslararası standartlarda eğitilmiş travma uzmanlarının sayısının arttırılmasıdır. Sertifika programımız, bu ihtiyacın giderilmesi yolunda katkı sağlamayı hedeflemektedir. PROJEDEN ÇIKACAK KAZANIMLAR Türkiye nin demokratikleşme sürecinde, geçmişte yaşanmış ve bugün halen yaşanan travmalarla yüzleşilmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzleşmenin, travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde bu sertifika programı tarafından eğitilecek travma uzmanlarının önemli ve değerli katkıları olacaktır. Boyuna travma üreten, kimi dezavantajlı/azınlık kesimlerini boyuna örseleyebilen ve örselediklerine de dönüp bakmayan bir toplumun demokratikleşme yolunda mesafe alabilmesi mümkün değildir. Yrd. Doç. Murat Paker 1

2 DİREKTÖRDEN Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye bir geçiş ülkesi olarak içinde insanların birbirine yabancı oldukları, bütünleşemedikleri ve güvencelerinin yeterli olmadığı yaşamlara sahipler. Üstelik geçmiş tarihimiz travmalarla dolu. Yasını tutamadığımız, bizi bunaltan kayıplarımız var. Bir kuşaktan bir kuşağa aktardığımız travmalar insan ve hayata karşı inancımızı azaltıyor. Hiç dinlenilmemiş ve yarası sarılmamış milyonlarca travma mağduru yaşıyor bu topraklarda. Bir çoğumuzun algı alanında saldırganlık, yıkım, şiddet ve ölüm gibi kavramlar bu ülke topraklarında yaşadığımız ya da tanık olduğumuz travmatik olaylar sayesinde fazlasıyla derinleşmiştir. Kendi içimizde iyi insanlarız ama yaşadığımız ya da tanık olduğumuz onca şiddet ve kayıp içimizdeki kötüyü oluşturuyor... Travmatik olayın doğası ve yarattığı etkiler nedeniyle travma mağdurları çalışılması en zor gruplardan biridir. Hemen hemen travma mağdurlarının bir çoğu farklı alanlarda bir çok ruhsal sorun yaşadıklarından psikolojik yardım ve tedavi arayışı içindedir. Bu yüzden ruh sağlığı alanında çalışan pek çok kişi travma mağdurlarıyla sık sık karşılaşır. Ancak, travma mağdurlarıyla çalışmak güçtür, özellikle nitelikli bilgi ve beceri gerektirir. İşte bu vesileyle New York ta 1997 den beri faaliyet gösteren International Trauma Studies Program ile işbirliği halinde oluşturduğumuz bu Sertifika Programı, farklı meslek gruplarından gelen profesyonellerin travma konsunda bilgi ve görüşlerini derinleştirmek ve travma mağduru ile çalışan siz meslektaşlarımızın travmayla çalışmalarını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Program, yapacağı çalışmalarla da Sivil Toplum Kuruluşlarına ihtiyaç duyduğu gönüllü insan kaynağını da sağlamayı amaçlamıştır. Bu program vesilesiyle meslektaşlarımın güvenli ve etkili yardım etme becerileri kazanmalarına ve hakları ihlal edilerek travmaya maruz kalmış insanlarımızın da yaralarını sararak adaletli, barışçıl ve onurlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacağımızdan dolayı heyecanlıyım... Yrd. Doç. Ayten Zara AMAÇ 1. New York ta 1997 den beri faaliyet gösteren, Columbia Üniversitesi bağlantılı, International Trauma Studies Program (www.itspnyc.org) ile işbirliği halinde, travma mağdurlarıyla çalışan veya çalışmak isteyen ruh sağlığı ve diğer profesyonellerin eğitimlerine katkıda bulunmak üzere 2012 yılında kurulmuş ve 2013 yazında ilk mezunlarını vermiş olan Travma Çalışmaları Sertifika Programı nın, klinik ağırlıklı ve disiplinler-arası eğitimine devam etmek. 2. Travma alanında çalışan veya çalışmak isteyen klinisyenlere (psikolog, psikiyatr, psikolojik danışman, psikiyatrik hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikoterapist vb.) ve klinisyen olmayanlara (avukat, gazeteci, STK çalışanları, vb.), ulusal ve uluslararası travma uzmanlarınca psikotravmatoloji alanında eğitimler verilmesi. 3. Eğitimin büyük çoğunluğunun klinik ağırlıklı olmasına rağmen, bütün katılımcılara klinik yaklaşımların ötesinde psiko-politik analiz gibi başka disiplinlerin katkılarını da içeren daha bütünlüklü (biyo-psiko-sosyo-politik) bir bakış verilmesi. 4. Burs verilen katılımcıların, burs karşılığı olarak travma mağdurlarına hizmet veren bir STK da belli bir süre gönüllü çalışmasının sağlanarak, bu alandan çalışan STK lara uzman işgücü desteği sunulması. HEDEF Eğitimcilerin katılımıyla, İstanbul Bilgi Üniversitesi nin ev sahipliğinde kurulan ITSP-İstanbul un (Uluslararası Travma Çalışmaları Programı) eğitimlerine devam etmesi. Travma mağdurları için çalışan ya da çalışmak isteyen 30 klinisyen ve 20 klinisyen olmayan profesyonelin travma psikolojisi konusunda uluslararası standartlara uygun olarak eğitilmesi. Eğitimi tamamlayanlara ITSP-İstanbul/Bilgi Üniversitesi ve ITSP-New York imzalı katılım sertifikası vermek. Bursla eğitim alanların, burs oranlarına göre, travma mağdurları için çalışan STK larda toplam saat gönüllü profesyonel çalışma yapmaları. 2

3 YÖNTEM Eğitim toplantıları Eğitimciler Çeviri 8 Adet hafta sonu sempozyumu (ayda bir) Ekim 2012-Haziran 2013 arasında her ay bir hafta sonunu (Cumartesi ve Pazar 7 şer saat; toplam 14 saat) kaplayacak biçimde yapılacak sempozyumlar. Bu 8 sempozyumun beşi Türkiyeli, üçü de ABD li ya da Avrupalı travma uzmanları tarafından verilecektir. Sempozyumlar aracılığı ile toplam 112 (14 saat x 8 hafta sonu) saatlik eğitim verilecektir. 12 adet küçük grup süpervizyon/proje çalışması (ayda iki) Üçüncü aydan (Aralık 2013) başlamak üzere altı ay boyunca ayda iki kez toplanacak 8-12 kişilik küçük katılımcı gruplarının bir travma uzmanı klinisyenin liderliğinde dört saatlik grup süpervizyonu yapması. Bu toplantılarda, katılımcılar terapist olarak izledikleri vakaları süpervizyona getirebilecek veya geliştirdikleri projeleri sunup ayrıntılı geribildirim alabilecekleridir. Grup süpervizyonları aracılığı ile her bir gruba 48 (8 saat x 6 ay) saatlik eğitim verilecektir. Bu eğitim toplantılarına ek olarak bütün eğitimcilerin ve katılımcıların dahil olduğu bir e-grup program süresince bir tartışma platformu olarak işlev görecektir. Modüller Modül 1, temel düzey psikotravmatoloji eğitimini kapsamaktadır ve ilk dört ayın hafta sonu sempozyumlarında toplam 56 saat (4 hafta sonu x 14 saat) olarak verilecektir. Bu modülde grup süpervizyonları yoktur. Bu modül, klinisyen olmayan ancak travma mağdurlarıyla çalışan profesyonellere temel travma eğitimi vermek amacıyla tasarlanmıştır. Modül 2, 112 saati hafta sonu sempozyum eğitimlerinden, 48 saati de grup süpervizyonlarından olmak üzere, toplam 160 saatlik bütün eğitimi kapsamaktadır ve klinisyenlere yönelik tasarlanmıştır. Türkiye ve dünyadan önde gelen psikotravmatoloji uzmanları eğitimci olarak programda yer almaktadırlar. Eğitimcilerle ilgili ayrıntılı bilgiyi Eğitim Kadrosu sayfasından edinebilirsiniz. Sempozyumlarımızın hepsi yüz yüze yapılacak eğitimlerle gerçekleşecektir. ABD/Avrupalı eğitimcilerin sunumları ardışık-çeviri yöntemiyle Türkçeye çevrilecektir. Katılımcılar Sertifika programımıza 30 klinisyen ve 20 klinisyen olmayan katılımcı kaydetmeyi planlamaktayız. Çeviri olması sayesinde, bu tür eğitimlere katılım açısından en büyük engel olan dil engeli aşılmış olacaktır. Program formatı sayesinde İstanbul-dışından katılım da mümkün olacaktır. Özellikle deprem bölgelerinden ve düşük yoğunluklu savaş ın insanları en çok etkilediği bölgelerden yoğun katılım olmasını umuyoruz. Program katılımcıları, Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin faydalandığını bütün imkânlardan faydalanabileceklerdir. Kütüphane erişimi bunların başında gelmektedir. Konular Travma ve etkilerinin bireyler, çiftler, aileler, değişik sosyal gruplar ve toplumlar açısından ele alınması Travma tipleri: Doğal afetler, kazalar, savaş, işkence, örgütlü şiddet, göç, mültecilik, ev-içi şiddet, cinsel şiddet, vb.) Travmanın olumsuz psikolojik etkilerini gidermede kullanılan klinik yaklaşımlar: Teşhis, tedavi, korunma. Bireyden topluma; değişik müdahale düzeyleri. Sosyo-politik ve Psiko-politik analiz 3

4 YÖNETİM Yönetim Ekibi Sertifika programının dersleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi nin Santral Kampüsü nde yapılacaktır. Yerel (Türkiye) Koordinatörü: Murat Paker, PhD, MD, Yrd. Doç.; İst. Bilgi Üniv., Psikoloji Bölümü; Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Direktörü. Yerel Direktör: Ayten Zara, PhD, Yrd. Doç.; İstanbul Bilgi Üniv., Psikoloji Bölümü. Uluslararası Program Direktörü: Jack Saul, PhD; Columbia University; Direktör, International Trauma Studies Program, New York. Danışma Kurulu Program Asistanı: Cansu Alözkan, MA. o o o Prof. Bessel van der Kolk (MD, Psikiyatri, Boston University) Prof. Doğan Şahin (Psikiyatri, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) Doç. Martha Bragin (Sosyal Hizmet, Psikanalist, CUNY John Jay College, New York) o Prof. Nuray Karancı (Klinik Psikoloji, ODTÜ) o o Prof. Peykan Gökalp (Psikiyatri, Tıp Fakültesi, Maltepe Üniversitesi) Prof. Şahika Yüksel (Psikiyatri, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) o Prof. Ufuk Sezgin (Klinik Psikoloji, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) o Prof. Tamer Aker (Psikiyatri, Kocaeli.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) SERTİFİKA ALMA KOŞULLARI 1. Modül 1 öğrencilerinin aylık eğitim taslağında gösterilen tüm eğitimlere katılması zorunludur (Maksimum %10 devamsızlık hakkı vardır). 2. Modül 2 öğrencilerinin aylık eğitim taslağında gösterilen tüm hafta sonu eğitimlere ve hafta arası yapılacak grup süpervizyon çalışmalarına katılması zorunludur (Maksimum %10 devamsızlık hakkı vardır). 3. Burs verilen Modül 1 ve 2 öğrencilerinin burslarına denk düşen saatte travma mağdurları için hizmet veren bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışması zorunludur. BAŞVURU KOŞULLARI Programa başvurabilecek adaylar aşağıdaki gibidir: Modül 1 için (klinisyen olmayanlar): Travma mağdurlarıyla ve/veya travmatik durumlarda çalışan ya da çalışmayı düşünen: 1. Avukatlar 2. Gazeteciler 3. Sağlık Çalışanları (Ambulans görevlileri, Acil Yardım doktorları ve hemşireleri) 4. Arama Kurtarma Çalışmaları yapan devlet ya da STK görevlileri/gönüllüleri 5. STK çalışanları 6. Sosyal Hizmet mezunları 7. Psikoloji, PDR, Sosyoloji Bölümleri mezunları 8. Psikotravmatolojiye ilgi duyan akademisyenler ve yazarlar 9. Yukarıdaki kategorilere uymasalar bile psikotravmatolojiye yönelik gerekçelendirilen bir ilgiye sahip olanlar. 4

5 Modül 2 için (klinisyenler): Travma mağdurlarıyla ve/veya travmatik durumlarda çalışan ya da çalışmayı düşünen: 1. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (YL) mezunları 2. PDR YL mezunları 3. Psikiyatri uzmanları 4. En az iki yıllık psikiyatri asistanlığını tamamlayanlar 5. Psikiyatri Hemşireliği YL mezunları 6. Aile Hekimliği uzmanları 7. Yukarıdaki koşullara uymasalar bile, bu alanlarda lisans mezunu olup klinisyen/terapist/psikolog olarak alanda en az üç yıllık veya yeterli deneyime sahip olanlar. Programa alınacak öğrencilerin başvuru formları değerlendirmeye alınacaktır. Kriterlerin yanı sıra eğitime istekli olmak, ilgi alanları ile özellikle alanda çalışabilme ve danışan görebilme olanakları ön planda tutulacaktır. Başvurmak isteyen adayların başvuru formunu doldurarak aşağıdaki adrese dosyalarını göndermeleri gerekmektedir. Yrd. Doç. Dr. Ayten Zara İstanbul Bilgi Universitesi Psikoloji Bölümü Santral Kampüsü Kazım Karabekir Cad. No: 2/ Eyüp İstanbul BAŞVURU SÜRECİ Başvuru ve değerlendirme süreci 16 Eylül 2013 tarihinde başlayacaktır. Kontenjanımız dolana kadar (en geç 11 Ekim) başvuru-değerlendirme ve kayıt süreci devam edecektir. Kontenjanımız kısıtlı olduğu için erken başvuranların kayıt hakkı kazanma ihtimalleri daha yüksektir. Asil yedek liste ilanı: Tarihler daha sonra açıklanacaktır. Kayıtlar ve ödeme: Tarihler daha sonra açıklanacaktır. İlk eğitim: Kesin tarihler daha sonra açıklanacak olmakla birlikte ilk eğitim Ekim ayında başlayacak ve ayda bir hafta sonu düzeninde 8 ay boyunca devam edecektir. Programımıza başvurmak için lütfen Başvuru Formu nu doldurup belirtilen adrese gönderiniz. BAŞVURU FORMU (Link to: başvuru formu ) ÜCRET VE BURS İMKANLARI Program ücreti (KDV dahil) Modül 1 için (56 saat teorik eğitim) TL Modül 2 için (112 saat teorik + 48 saat süpervizyon = Toplam 160 saat) TL dir. Esnek/taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur. 5

6 Burslar Sertifika programımızı kısmen destekleyen Açık Toplum Enstitüsü sayesinde, öğrencinin ihtiyacı ve niteliklerine bağlı olarak kısıtlı sayıda %100 veya %50 ücret indirimi sağlayan burslar verilecektir. Burs alan öğrencilerin, travma mağdurları için hizmet veren STK larda burs oranlarına bağlı olarak belli miktarda ve uzmanlık alanlarına uygun gönüllü hizmet vermeleri beklenecektir. Öğrencilerin aldıkları burslara göre, Modül 1- % 50 burslu: 50 saat Modül 1 -% 100 burslu: 100 saat Modül 2 -% 50 burslu: 100 saat Modül 2 -% 100 burslu: 200 saat gönüllü hizmet vermesi beklenecektir. Bu gönüllü hizmet yükümlülüğünün en geç sertifika programı bitirildikten sonraki bir yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu yükümlülük tamamlanmadıkça öğrenciye sertifikası verilmeyecektir. Gönüllü hizmet verilecek STK nın programımızca onaylanmış bir STK olması zorunludur. EĞİTİM KADROSU Sertifika programımızda eğitim verecek eğitmenlerin kurum/ünvan ve hangi konularda eğitim vereceklerine dair bilgiler için tıklayınız. (Link to: ITSP-IST-WEB SİTE KADRO-KONULAR ). Danışma Kurulu üyelerimiz, eğitmenlerimiz ve süpervizörlerimizin kısa mesleki biyografilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız. (Link to: ITSP-IST-BİOGRAFİLER-2014_2 ). KLİNİK SÜPERVİZÖRLER Ayten Zara, PhD, Yrd. Doç., Klinik Psikolog Emine Zinnur Kılıç, MD, Prof., Psikiyatr Mia Medina, PsyD, Dr. Psk., Klinik Psikolog Murat Paker, PhD, MD, Yrd. Doç., Klinik Psikolog Şahika Yüksel, MD, Prof., Psikiyatr Ufuk Sezgin, PhD, Prof., Klinik Psikolog EĞİTİM PROGRAMI (Link to: ITSP-2013-progx2 ). SIK SORULAN SORULAR 1. Sertifika programınıza başvurmak istiyorum. Siteden indirdiğim fotoğraflı başvuru formu yeterli midir, yoksa başka ne gibi belgeler hazırlamalıyım? Web sitemizde mevcut Travma Çalışmaları Sertifika Programı Başvuru Formunu doldurup posta ya da e-posta yoluyla göndermeniz yeterlidir. Ek bir belge göndermeniz gerekli görülürse sizinle bağlantıya geçilecektir. 2. Programınıza katılmayı çok istiyorum ancak maddi koşullarım benim açımdan zorlayıcı. Program için istenilen ücretler taksitlendirebiliyor mu? Evet. Program ücretini taksitlendirme imkânı mevcut. 3. Travma Çalışmaları Modül 1 Programına lisans öğrencilerinin kabulü mümkün müdür yoksa sadece lisans mezunu katılımcılar mı alınacaktır? Son sınıf psikoloji, psikolojik danışmanlık ve tıp öğrencileri ve bu alanların yeni mezunları burs almadan Programın Modül 1 Kısmına katılabilirler. Burslarda önceliği uzmanlık alanına göre travma mağdurlarıyla doğrudan çalışabilecek katılımcılara vereceğiz. 6

7 4. Psikiyatri asistanıyım ve sertifika programına katılmayı istiyorum; Modül 1 mi, Modül 2 mi benim için uygun olur? Psikiyatri asistanlığınızda iki yılı tamamlamış iseniz klinisyenler için tasarlanmış olan Modül 2 ye (ya da daha temel/dar bir eğitim olan Modül 1 e) katılabilirsiniz. Psikiyatri asistanlığında iki yılınızı tamamlamamışsanız, Modül 1 e katılabilirsiniz. 5. Modül 1 öğrencisi olarak bazı Modül 2 derslerine katılmak mümkün olabiliyor mu? Modül 2 çalışmaları sadece klinisyen olan öğrencilerimizin alacağı ders ve pratik çalışmaları kapsayacağından bu mümkün değildir. 6. Sivil Toplum Kuruluşlarında yapmamız beklenen gönüllü çalışmaların ne zaman tamamlanması bekleniliyor? Bu gönüllü hizmet yükümlülüğünün en geç sertifika programı bitirildikten sonraki bir yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. 7. Kendi bulduğumuz STK da gönüllü çalışmalarımızı tamamlayabilir miyiz? Evet. Anlaşmalı olduğumuz STK lar dışında olan bir STK da, bizim onayımızı almanız koşuluyla gönüllü çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz. 8. Gönüllü çalışmaları tamamladığımızı isteyen bir belge getirmemiz gerekir mi? Evet. Hazırladığımız STK Gönüllü Çalışma Tamamlama Formunu çalıştığınız STK yetkilisine doldurtmanız gerekmektedir. 7

8 EK 1: EĞİTİM KADROSU İsim Unvan/Kurum Programda sorumlu olduğu alanlar AYTEN ZARA, PhD Yrd.Doç., Klinik Psikolog, İst. Bilgi Üniv. Psikoloji Bölümü Travmatik stress ve dönemleri ( pre-, peri- ve posttravma) ve travmanın duygusal, bilişsel, sosyal ve fiziksel etkileri Travmanın kısa ve uzun dönem etkilerini bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik evreleri üzerinde ayırt etmek Normal yas tepkileri ile travmaya bağlı yas tepkilerini ayırt etmek Travmatik yas tepkileri ve yas süreci Krize müdahale kuramları, modelleri ve etkileri Kriz ve travma müdahalelerinde etik konular ve ilkeler Krize müdahale beceri ve teknikleri Acil Psikolojik İlkyardım: Kimler, ne zaman ve nasıl Travmayla çalışan pofesyonllerde ikincil travmati stres Travmayla çalışmada aktarım ve karşıaktarım konuları Ruhsağlığı çalışanlarında farkındalık ve kendine bakımı artıracak metodlar Klinik Süpervizyon BERRAK KARAHODA, MA Uzm. Klinik Psikolog Kuşaklar-arası travmatik geçiş EMİNE ZİNNUR KILIÇ, MD DOĞAN ŞAHİN, MD Prof. Psikiyatr, İstanbul Klinik Süpervizyon Prof. Psikiyatr, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sosyal Psikiyatri Servisi ve Cinsel Yaşam, Sorunları ve Tedavileri Programı öğretim üyesi Gelişimsel, tekrarlayan ve karmaşık (Complex) travmalar: Tavmanın Kişilkle Etkileşimi Savaş Travması: Psiko-sosyal açıdan etkileri Psiko-sosyal açıdan etnik çatışma ve savaş travmalarının anlaşılması ve yardım etme ilkeleri JACK SAUL, PhD Yrd. Doç., Klinik Psikolog ve Aile Terapisti, Colombia Üniversitesi, Klinik Popülasyon ve Aile Sağlığı Birimi, Uluslararası Travma Çalışmaları Programı Direktörü (New York) Bireysel ve toplumsal düzeyde travma ile çalışmak Travma ile çalışmada öykü ve sanat kullanımı MİA MEDİNA, PsyD Dr. Klinik Psikolog Travmatik strese neden olan risk faktörleri (Boston, İstanbul) Erken müdahale için değerlendirme ve genel ilkeler MURAT PAKER, PhD, MD NURAY KARANCI, PhD Yrd. Doç., Klinik Psikoloji ve Tıp doktoru, İst. Bilgi Üniv. Psikoloji Bölümü; Klinik Psikoloji Programları Genel Koordinatörü Prof. Klinik Psikoloji, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi ve Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu (EFPA) Afet, Travma ve Kriz Çalışma Travmadan koruyucu faktörler önleme Klinik Süpervizyon Psiko-politik açıdan politik şiddet Türk-Kürt Çatışması Türk-Ermeni Çatışması Travma mağdurlarıyla çalışırken Bütünleşik- Psikodinamik Yaklaşım Klinik Süpervizyon Bireysel ve toplumsal düzeyde travma tepkileri dört aşamada değerlendirmek ve anlamak Doğal affetlerde iyileşmede yerel, bireysel, toplumsal kaynakları harekete geçirmek 8

9 Grubu yürütücüsü PETER FRANKL, PhD PEYKAN GÖKALP, MD SEVEN KAPTAN, MD Doç. Klinik Psikolog, City University of New York (CUNY) Prof. Psikiyatr, Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı Psikiyatr, Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi kurucu ve eğitimcisi Çocuk ve ergenler için risk ve koruyucu faktörler Çocuklarda travmatik yas Kullanılan travma-odaklı tedavi yaklaşımları ve etkileri Travma Mağduru Çocuklar ve Tedavi Yaklaşımları Gizli Bağ: Travma ve kendine zarar verme Travma psikopatolojisi, psikiatrik değerlendirme, tanı koyma ve müdahale Ayrımcılık: Homofobi Sinsi Travma STEVEN REISNER, PhD Klinik psikolog, psikanalist, BM Danışmanı, ABD Psikologlar Birliği Başkan adayı Bireysel ve toplumsal düzeyde travma ile çalışmak Travma ile çalışmada öykü ve sanat kullanımı ŞAHİKA YÜKSEL, MD Prof. Psikiyatr, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul-Psikososyal Travma Programı (PSTP), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve TIHV kurucusu ve Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruhsağlığı Çalışma Birimi Koordinatörü Cinsiyet rollerine bağlı ortaya çıkan şiddetle uğraşmak: Fiziksel ve cinsel Şiddet Klinik Süpervizyon TAMER AKER, MD UFUK SEZGİN, PhD Prof. Psikiyatr, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Prof. Klinik Psikolog, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Afet psikiyatrisi ve temel bilişsel ve davranışçı yaklaşımlar : psikopatolojinin biyolojik ve psikososyal, özellikle bilişsel ve davranışçı kuramlarla açıklanması, değerlendirme ve ayırıcı tanı, temel bdt yaklaşımları, temel psikofarmokolojik bilgiler Psikolojik ilk yardım ve erken müdahaleler Klinik süpervizyon 9

10 EK 2: EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere de yapmıştır. İngiltere East Susex bölgesinde hizmet veren Oasis Projesi nde aile-içi ve cinsel şiddet mağdurları ve aileleriyle uzun yıllar çalışmıştır yılında Türkiye ye dönen Dr. Zara, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Türkiye de meydana gelen Marmara Depremi, Afyon Depremi, 2003 İngiliz Konsolosluğu, HBCS ve Sinagoglara yapılan bombalı saldırılar sonrası acil psikolojik yardımın yapılandırılması ve uygulanmasında aktif rol oynamış ve travma sonrası stres belirtileri yaşayan mağdurlarla çalışmıştır tarihinde Diyarbakır da bir öğrenci dershanesine yapılan bombalı saldırı sonrası acil psikolojik yardımın yapılandırılması ve uygulanmasına destek sağlamıştır Mardin Bilge Köyü Katliamı mağdurlarına psiko-sosyal destek veren ekipte yer almıştır yılları arasında Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ne bağlı şiddete maruz kalan kadınlar ve çocukların psikolojik ve hukuksal yardım almalarını hedefleyen EPİDEM Psikolojik Destek ve Eğitim Merkezi nin kurulup, gönüllü ve profesyonel kaynağın eğitimlerinin sağlanmasında proje danışmanı ve eğitmeni olarak gönüllü görev yapmıştır yılları arasında Van Kadınlar Derneği Psikolojik İlk Yardım ve Krize Müdahale Eğitim Projesi nde danışmanlık yapmıştır yılında Yöret, İsveç Büyükelçiliği ve MEB nın Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi nde eğitmen olarak farklı bölge okullarında çalışan danışman psikologlara çocuk ihmal ve istismarı konusunda eğitimler vermiştir. Beyoğlu Belediyesi, Kültür Kenti Vakfı ve Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle yapılan Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi nde danışman ve eğitimci olarak çalışmlarına devam etmektedir. Ruh sağlığı alanında önleyici ve koruyucu çalışmalara çok önem verir, bu nedenle öğrencileriyle birlikte aktif olarak şiddet ve travmatik olaylar konularında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapar (Bkz, Ayrıca psikiyatr ve psikologlardan oluşan bir ekiple erişkin ve çocukların ruh sağlığını koruma hedefine yönelik hazırlanan Yaşadıkça Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları kitabının editörlüğünü yapmıştır. İkinci kitabı Kadınlar, Erkekler ve Çocuklar için Boşanma Terapisi Temmuz 2013 de İmge Kitapevi nden çıkmıştır. 10

11 BERRAK KARAHODA, MA Klinik psikolog, psikoterapist yılında Johns Hopkins Üniversitesi Nörobilim Bölümü nden, 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ndan mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı na devam etmektedir yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı nda araştırma görevlisi ve program asistanı olarak çalışmaktadır. Yetişkinlerle bireysel psikoterapi ve psikolojik değerlendirme çalışmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Vakfı nda gönüllü psikoterapist olarak politik şiddet, işkence ve insan hakları ihlallerine maruz kalmış kişilerle çalışmaktadır. İlişkisel psikanaliz, psikotravmatoloji, politik psikoloji, travmanın kuşaklararası aktarımı, beden odaklı psikoterapi yaklaşımları başlıca çalışma ve ilgi alanlarıdır. BESSEL van der KOLK, MD Hollandalı doğumlu, Adalet Kaynakları Enstitüsünde ndeki Travma Merkezi nin tıbbi direktörü olan Dr. van der Kolk, psikotravmatoloji alanında uluslarası tanınmış bir lider, Travmatik Stres Çalışmaları Derneği nin eski başkanı ve Boston Üniversitesi Tıp Okulu nda psikiyatri profesörüdür den beri post-travmatik stress ve buna ilişkili konular üzerinde aktif olarak klinisyen, araştırmacı ve öğretmen olarak çalışır. Birçok Avrupa ülksinde, Afrika, Rusya, Avusturalya, İsrail ve Çin olmak üzeri dünyanın bir çok hastane ve üniversitesinde dersler vermektedir. Çalışmaları travmanın etkileri ve tedavisini gelişimsel, biyolojik, psikodinamik ve kişilerarası açıdan bütünleyicidir. Psikolojik Travma kitabı travma konusunda ilk bütünleyici bir metin olarak travmada iyileşmeyi sağlamak için travmanın kişi üzerindeki etkileri ve farklı bir çok terapötik konulları işlemiştir. Dr. van der Kolk ve arkadaşları çocuklar ve yetişkinlerde disosiyasyon, sınır kişilik, kendine zarar ve bilişsel gelişim gibi travmanın gelişimsel etkileri ve ayrıca travmanın psikobiolojisi üzerinde çok fazla bilimsel yayın yapmıştır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu için DSM IV Alan denemelerinde eş baş araştırmacılardan biridir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu unun ilk nöro-görüntüsel çalışmasını yürütmüştür. Devam eden araştırmalarıdan biri travma sonrası stress bozukluğunun hafiza işleyişi ve beyin görüntüleri üzerindeki etkileri üzerindedir. NIH tarafından desteklenen bir başka çalışmasında yoga ve diğer kendini düzenleme tekniklerinin TSSB tedavisi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. CDC tarafından desteklenen bir başka araştırmasında ise tiyatro gruplarının, travmatize olmuş ergenlerin şiddet davranışlarının önlenmesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Ayrıca başka özel kuruluşlar tarafından desteklenen çalışmalarında EMDR ın beyin fonksiyonları üzerindeki etkisi, TSSB de nöro-geribildirim ve disosiyatif hastalıklar üzerine çalışmaktadır. 11

12 CANSU ALÖZKAN, MA DOĞAN ŞAHİN, MD Cansu Alözkan, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden mezun oldu. Amerika da University of New Hampshire bünyesindeki Family Research Laborotary de 3 ay aile içi şiddet üzerine araştırma asistanı olarak çalıştı yılları arasında Iowa State University, University of Essex ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından ortak yürütülen Cultural Construction of Honor in US and Turkey araştırmasının Türkiye asistanlığını yürüttü yılında Bilgi Üniversitesi nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı na başladı ve İşkence Görmüş Kişilerin Rorschach Profilleri ve Politik Aktivizmin Etkisi: Kontrollü Bir Çalışma başlıklı tezini sunarak Ocak 2013 de mezun oldu. TÜBİTAK destekli, Türkiye de Erkekliğin İnşaası çalışmasında asistan olarak çalışan Alözkan, yılları arasında Bilgi Üniversitesi nde Psikoloji Bölüm asistanı olarak çalıştı de Van Depremi sonrasında APHB (Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği) bünyesinde Erciş te görev yaptı. Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Travma Çalışmaları Programı nın ilk yılını katılımcı ve program asistanı olarak tamamladı. Mayıs 2013 den beri, Sınır Tanımayan Doktorlar ın İstanbul Projesi nde klinik psikolog olarak İstanbul da yaşayan mültecilerle çalışmaktadır yılında İstanbul Tıp Fakültesi nden mezun oldu yılında İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı nda uzmanlık eğitimini tamamladı de doçent, 2008 de profesör oldu. Halen, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sosyal Psikiyatri Servisi ve Cinsel Yaşam, Sorunları ve Tedavileri Programı öğretim üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği, kurucu üyesi, Onur Kurulu üyesi ve İstanbul Şubesi Başkanı dır. Uzun yıllar Türkiye Psikiyatri Derneği, Psikiyatride İnsan Hakları ve Etik Çalışma Birimi nin koordinatörlüğünü yapmıştır. Cinsel Eğitim ve Araştırma Derneği ( CETAD) kurucu üyesi ve Genel Sekreteridir. Psikanalitik psikoterapiler, cinsel terapiler ve kişilik bozuklukları alanlarındaki çalışmaları ve uygulamaları yanında uzmanlık eğitiminin başından beri, işkenceye bağlı psikolojik sorunlar başta olmak üzere travma alanıyla da ilgili çalışmış, uzmanlık tezini İşkenceden Sonra Gelişen Post travmatik Stres Bozukluğu ve Kişilik Özellikleri Etkileşimi olarak yapmıştır. 12

13 EMİNE ZİNNUR KILIÇ, MD 1959 yılında Ankara da doğdu. Ortaokulu TED Ankara Kolejinde, liseyi Ankara Fen Lisesinde tamamladı yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek Tıp Doktoru oldu Yıllarında SSK Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Psikiyatri Uzmanlık Eğitimini Tamamladıktan sonra yıllarında Londra Üniversitesi Psikiyatri Enstitüsü tarafından düzenlenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Diploma Kursu nu tamamladı. Aynı dönemde Maudsley Hastanesi Psikoterapi Departmanında aile terapisi eğitimi aldı yılları arasında SSK Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Başasistan ve Ergen Ünitesi Sorumlusu olarak çalıştı yılında Doçent oldu yılından itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı yılında Prof. Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsünde sürdürdüğü Psikodrama eğitimini tamamlayarak Psikodrama Terapisti ve Eğiticisi ünvanı aldı yılında iki ay süreyle Harvard School of Public Health de Biyoistatistik ve Sosyal Epidemiyoloji derslerini ve Klinik Araştırma Yöntemleri kursunu tamamladı yılında Profesör oldu yılında Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı seçildi yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı yılından itibaren özel hekimlik yapmaya başladı. Halen çocuk, ergen ve erişkin psikiyatristi olarak çalışmakta, aynı zamanda aile terapisi eğitimi vermektedir. 13

14 JACK SAUL, PhD Jack Saul, Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Fakültesi nde Klinik Popülâsyon ve Aile Sağlığı Birimi nde Yardımcı Doçent ve Uluslararası Travma Çalışmaları Programı Direktörü dür. Psikolog ve aile terapisti olarak 1980 lerden bu yana klinik ortamlarda ve toplum-temelli programlarda ev-içi şiddet, sokak şiddeti ve politik şiddete maruz kalan çocuklar ve ailelerle çalışmıştır te Bellevue/NYU İşkence Mağdurlarına Yönelik Program ın yardımcı kurucusu olmuş, 1998 e kadar programın klinik direktörlüğünü yapmıştır de doktora sonrası eğitim ve araştırmaya yönelik bir program olan ve şu an Columbia Üniversitesi ne bağlı olan Uluslararası Travma Çalışmaları Programı nı kurmuştur da Ulusal İşkence Tedavi Programları Konsorsiyumu üyesi olan, işkence mağdurları ve mültecilere yönelik, toplum temelli bir program olan Refuge u kurmuş ve direktörlüğünü üstlenmiştir. Manhattan daki Dünya Ticaret Merkezi ne yapılan terörist saldırıların ardından Dr. Saul, aşağı Manhattan da çalışan ve yaşayanlara yönelik toplum-temelli psiko sosyal bir program olan ve FEMA destekli Şehir Merkezi Toplumsal Kaynak Merkezi ni kurmuş ve yönetmiştir. Yakın zamanlarda Refuge, Staten Island, New York ta yer alan bir Batı Afrika mülteci kaynak merkezi olan African Refuge u kurmuştur. Dr. Saul travma ve geçiş dönemi adaleti üzerine araştırmalar yönetmekte ve 2012 de Routledge tarafından yayınlanacak olan Collective Trauma, Collective Healing (Kolektif Travma, Kolektif İyileşme) adlı kitabı üzerinde çalışmaktadır. Dr. Saul 2009 yılında Amerikan Aile Terapisi Akademisi 2008 Yılı Sosyal Adalete En Seçkin Katkı ödülünü almıştır. MARTHA BRAGIN, PhD Martha Bragin, City Üniversitesi of New York Psikoloji Bölümünde doçent olarak çalışmaktadır. On yıldır ülkelerinde silahlı çatışmalardan dolayı mağdur olmuş çocukların tedavi ve araştırma çalışmaları için sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır. Dr. Bragin, Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu da çatışma içinde bulunun çocuklar ve aileleri için psiko sosyal programlar geliştirmiştir. Dr. Bragin in şiddet mağdurlarıyla çalışmak üzerine birçok makalesi ve kitap bölümleri vardır. College School of So 14

15 MİA MEDİNA, PsyD Mia Medina, Klinik Psikoloji Doktora eğitimini 2005 yılında ABD de Massachusetts Profesyonel Psikoloji Okulu nda tamamladı. Doktora ve doktora sonrası klinik çalışmalarından birini Judith Herman ile şiddet mağdurları Violence Programı nda olmak üzere, çeşitli travma merkezlerinde yaptı. Tez çalışması için Güneydoğu Anadolu da şiddet ve cinsel taciz görmüş genç kızların kendilerini kesme davranışını araştırdı. Ardından ABD de travma ve kendine zarar verme davranışlarıyla ilgili çeşitli eğitimler ve sunumlar verdi. Konuyu Psikanalitik açıdan inceleyen makalesi 2010 yılında Stephen Mitchell ödülünü aldı. Dr. Medina, 2006 yılından beri Boston da çeşitli ortamlarda klinik psikolog ve süpervizör olarak görevler yaptıktan sonra 2011 senesinden beri İstanbul Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde Psikodinamik Terapiler ve psikotravmatoloji üzerine yüksek lisans dersleri vermekte ve süpervizörlük yapmaktadır. Kısmi zamanlı olarak özel psikoterapist olarak çalışmaya devam etmektedir. Travma terapisi, ilişkisel Psikanalitik yaklaşımlar, cinsel taciz ve aile içi şiddet, çocuklukta geçirilen travmaların uzun vadede etkileri ve akut psikopatoloji temel ilgi ve çalışma alanlarını oluşturur. MURAT PAKER, PhD, MD 1985'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olup bir süre hekimlik yaptı. Bu sürede Boğaziçi Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1992'de aynı alanda doktora yapmak üzere New York'a, New School for Social Research'e gitti. Bu üniversitedeki doktora ve doktora-sonrası çalışmalarını 2000 yılında tamamladı yılında Türkiye'ye dönene kadar yine New York'ta travma/işkence mağdurlarına psiko-sosyal hizmet veren bir merkezde psikoterapist ve klinik direktör olarak çalıştı. Halen Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve aynı bölümdeki klinik psikoloji yüksek lisans programının kurucu direktörlüğünü yürütmekte, yüksek lisans dersleri ve klinik süpervizyon vermektedir. Aynı zamanda kısmi zamanlı özel psikoterapist olarak da çalışmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Psikanaliz/Psikoloji Dizisi nin Dizi Editörlüğü nü yürütmektedir. Psikanaliz, travma, psikoterapi ve bunların politikayla kesişimi temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Dr. Paker, işkence mağdurlarının psikolojisi, psiko travmatoloji, travma terapisi, insan hakları ve psiko-politika alanlarında araştırmalar ve çok sayıda ulusal ve uluslararası ölçekte yayın yapmıştır yılında Birikim Yayınları tarafından yayınlanmış olan Psiko-politik Yüzleşmeler başlıklı bir kitabı vardır. Dr. Paker, 2008 yılından beri Türkiye nin ilk (gayrı resmi) hakikat komisyonu olarak faaliyet gösteren Diyarbakır Cezavi Gerçeklerini Araştırma ve Adalet Komisyonu nun üyelerindendir. 15

16 NURAY KARANCI, PhD PETER FRAENKEL, PhD Prof. Dr. Nuray Karancı, 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümünden Psikoloji Lisansını, 1976 yılında İngiltere, Liverpool Üniversitesi nden Klinik Psikoloji Y. Lisans derecesini ve 1980 de Hull Üniversitesi nden Klinik Psikoloji doktora derecesini almıştır. Prof. Karancı 1980 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü nde öğretim üyesidir. Kendisi, 1992 Erzincan depremini takiben depremlerin psikolojik etkileri ve psikolojik ilk yardım ve psiko sosyal destek programları, afet yönetiminin psikolojik boyutları, afetlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında halk eğitim programları geliştirilmesi ve uygulanması, afetlere karşı kırılganlık ve dayanıklılık konularında uygulamalı ve temel araştırmalar yürütmekte ve afet psikolojisi konusunda lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Dr. Karancı, Erzincan, Dinar, Elazığ, 1999 Marmara ve Van depremleri sonrası bireysel ve grup ortamlarında psikolojik destek çalışmaları da yürütmüştür. Kendisi ayrıca afetlere hazırlıklı olma konusunda Çankırı, Bursa ve İstanbul da halk eğitim programları geliştirmiş ve bu konularda danışmanlık yapmıştır. Prof. Karancı, Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi ve Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu (EFPA) Afet, Travma ve Kriz Çalışma Grubu yürütücüsüdür. Kendisi ODTÜ, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi başkanlığı görevini yürütmüş ve halen ODTÜ, AYM yönetim kurulu üyesi olarak afetler konusunda çeşitli projeler yürütmektedir. Prof. Karancı, 1999 Marmara depremleri sonrası oluşturulan Ulusal Deprem Konseyi nde üye olarak görev yapmıştır. Afetlerin psikolojik etkileri, psiko sosyal destek programları, halk bilinçlendirme programları ile ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Türkiye de yaşanan travmalar ve travma sonrası stres belirtileri ve gelişim konusunda geniş kapsamlı bir araştırma yürütmüş ve halen Avrupa Birliği Yedinci çerçeve programı kapsamında Avrupa da doğal afetlere karşı toplum dayanıklılığı konusunda yürütülen Embrace projesinin proje ortaklarındandır. Doç. Dr. Fraenkel, New York City Üniversitesi, City Koleji Klinik ve Çevre Psikoloji Bölümü nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evsizlik, aile-içi şiddet ve göç mağduru ailelere ampirik çalışmalar sonucu oluşturulmuş toplum-odaklı programlar yapan Ackerman Enstitüsü Aile ve Çalışma Merkezi direktörüdür. Çiftler ve aileler için toplum-odaklı programlar geliştirmiştir. Evsiz aileler için çoğul aile grubu tartışmaları ve önleyici programlar bunların içindedir. Cinsel istismar mağdurlarıyla Aile-Odaklı Yaklaşım metoduyla çalışır. Marcia Sheinberg ile İnsestin Travmatik İlişkisi: Aile-Odaklı Yaklaşımla Tedavisi adlı kitabı vardır. Çalışma ve aile, işbirlikçi toplum-odaklı aile programları, Sistemik Aile Terapisine Bütünleşik Yaklaşımlar ve çocuk cinsel istismarı üzerine sayısız makalesi vardır. Aile Terapisi Teorisi ve Pratiğine önemli katkılarından dolayı 2004 yılında Amerikan Aile Terapisi Akademisi ödülünü alanlardan biridir. Özellikle çift ve aile ilişkilerinde rol modellerine ve çocuklarda duygu durum düzenleme konularına derin ilgisi vardır ve bu konular üzerine araştırmalar yapar. Akademik ve toplumsal çalışmaları dışında birçok ülkede eğitimler verir. 16

17 PEYKAN GÖKALP, MD 1983'te İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve zorunlu hizmetini birinci basamak hekimi olarak Ankara- Beypazarı nda yaptı. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nevroz Birimi nde tamamladı. Daha sonra aynı hastanede Başasistan ve Şef Yardımcısı olarak çalışmalarına devam etti. Buradaki çalışmaları ağırlıklı olarak Anksiyete Bozuklukları ve Duygudurum Bozukluklarının bütüncül tedavisi, kişilik bozuklukları ve psikoterapiler alanlarında yürüttü. Ayrıca, kadın ruh sağlığı ve travmatik bozukluklar üzerine de çalıştı Marmara Depremi sonrasında Gölcük te erken dönemde çalışmış, Adapazarı nda ise bir afet sonrası uzun dönem izleme projesinde (ADEPSTEP) ruh sağlığı hizmetlerinin yürütülmesine katılmıştır yılları arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanlığı görevini sürdüren Dr. Gökalp Dünya Psikiyatri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği Afet Psikiyatrisi, Kadın Ruh Sağlığı ve Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimleri üyesidir. Ruhsal Travma konusunda uluslararası kitap bölümü ve ADEPSTEP Projesi Kitabında bölüm yazarlığı ile bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Türk Psikanaliz Çalışma Grubu üyesidir. SEVEN KAPTAN, MD Psikiyatri uzmanıdır yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nden mezun oldu yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı yılları arasında Şırnak Cizre Devlet Hastanesi nde zorunlu hizmetini tamamladı. Prof Dr. Şahika Yüksel danışmanlığında hazırladığı uzmanlık tezinde İstanbul Tıp Fakültesi Psikonevroz- Psikoterapi birimine başvuran transseksüel bireylerin ruh sağlıkları, aile ve sosyal destek ağları ve yaşam kalitelerini inceledi; 2,5 yıl süren bu tez hazırlık döneminde transseksüel grup psikoterapilerinde gönüllü terapist olarak çalıştı. Psikiyatri asistanlığı sürecinde CETAD (Cinsel Eğitim, Araştırma ve Tedavi Derneği) ve bilişsel davranışçı terapi teorik eğitimleri ve süper vizyonlarını tamamladı. Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi kurucu ve eğitimcilerinden olan Dr. Kaptan, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşilerde toplumsal ve bireysel homofobinin nedenleri, ruh sağlığı üzerindeki travmatik etkileri ve çözüm önerileri gibi konularda aktarımlarda bulundu yılında kurulan LİSTAG ın (Lambda İstanbul Aile Grubu) CETAD işbirliği ile organize ettiği lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel bireylerin aile üyelerine yönelik bilgilendirme ve destek toplantılarında 3 yıldır co-terapist olarak çalışmaktadır. 17

18 ŞAHİKA YÜKSEL, MD Prof. Dr. Yüksel, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı kurumda İstanbul- Psiko sosyal Travma Program ı (PSTP) kurucusudur. Türkiye Psikiyatri Derneği nin eski başkanı olup halen Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörüdür. 30 yıldır ağırlıklı olarak travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi üzerine çalışmaktadır. Klinik çalışmaları, araştırmaları ve toplumsal haberdarlığı arttıran çalışmalarında özellikle insan eli ile kasıtlı olarak oluşturulan, aile içi ve aile dışı, travmalar konularında yoğunlaşmıştır. Bir diğer ilgi alanı cinsellik ve cinsel kimlik sorunları oluşturmaktadır. Kadınların cinsiyetleri nedeni ile yaşadıkları ayrımcılık, şiddet ve bu nedenle oluşan ruhsal sorunları konularında feminist bakış açısından yaklaşmaktadır Kurucularından olduğu Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve TIHV danışmanıdır. CETAD (Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği) onur kurulu üyesidir yılları arasında European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS) Yönetim Kurulu üyesi, yılları arasında International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) yönetim kurulu üyesi, ISTSS Social Policy and Human Rights grubu koordinatörüdür. Ulusal ve uluslararası çok sayıda travma toplantısının düzenlenmesinde yer almıştır: 1999 yılında yapılan Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 6. Avrupa Kongresi Başkanlığını (6 th ECOTS) yapmıştır, Uluslararası Katılımlı Ruhsal Travmalar Toplantılarının başkanlığını yürütmüştür Marmara depremi ardından yaptıkları çalışmaların yer aldığı Bir depremden sonra.. bir depremden önce ADEPSTEP (2005) kitabının ve Kadın Cinselliği. 5. Dosyası (2007) CETAD editörlerindendir. 18

19 A.TAMER AKER, MD, MPH 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A Hastanesi nde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimine başladı. Ruhsal travma ile ilgili çalışmalarına 1994 yılında Institute of Psychiatry of King s College London a bağlı olarak İstanbul da kurulan Davranış Bilimleri Araştırma ve Tedavi Merkezi nde başladı ve buradaki çalışmalarını yedi yıl sürdürdü yılından sonra iki yıl kadar Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı nda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı yılında doçentlik ünvanını aldı yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD da çalışmaya başladı yıllarında aynı üniversitenin Halk Sağlığı AD da Halk Sağlığı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı yılında profesörlük ünvanını aldı. Aynı yıl içinde ABD de Boston Üniversitesi Epidemiyoloji Yüksek Lisans Ders Programını tamamladı yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan Ruhsal Travma Yüksek Lisans Programı nın yürütücülüğünü yapmaktadır yılından beri Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği nin kurucu üyesi ve halen yönetim kurulu üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi nin kurucu üyesidir. Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği nin kurucu üyesi ve yürütme kurulu üyesidir. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası nın ruhsal travma veya afet ile ilgili çalışmalarına danışman veya yürütücü olarak destek vermektedir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türkiye Kızılay Derneği gibi kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır. Ülke sınırları içinde Marmara ve Van Depremlerinden sonra deprem bölgelerinde, ülke içinde yerinden edilme çalışmalarında bulunmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri nde, mültecilerle ilgili çalışmalarda bulunmak için ise sınıra komşu illerde alan çalışmaları yapmıştır. Ülke dışında benzer çalışmalara Bosna, Pakistan, Sri Lanka, Aceh gibi afet bölgelerinde katılmıştır. Çalışma ve uygulamalarını daha çok ruhsal travma ve afet psikiyatrisi alanlarına yoğunlaştırmıştır. Doğal afetler, ülke içinde yerinden edilme, cinsel şiddet, travmatik yas, tıbbi hastalıklara bağlı travmatik stress, araç ve endüstri kazaları, işkence, savaş ve çatışma sonrası ruh sağlığı sorunları, şiddet ve adli psikiyatrik değerlendirmesi, hekime yönelik şiddet gibi alanlarla ilgilenmektedir. Ruhsal travma ile ilişkili hastalıkların terapisinde Bilişsel ve Davranışçı yaklaşımlara ağırlık vermektedir. Ruhsal travma ve ilişkili hastalıklarda tanım, sınıflama, ayırıcı tanı, tanı sistemleri, seyir, risk etkenleri, biyolojik ve psikolojik açıklayıcı dizgeler diğer çalışma alanlarıdır. 19

20 UFUK SEZGİN, PhD Klinik Psikoloji doçentidir. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesidir. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı İstanbul-Psiko-sosyal Travma Programı nda 13 yıl çalışmıştır. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları öğretim üyesidir. İnsan eliyle gerçekleştirilen travmalar, kadına yönelik şiddet, işkence, cinsel şiddet ve özellikle ensest konusunda 22, doğal afetler konusunda ise 12 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir yılları arasında Türk Psikologlar Derneği (TPD) İstanbul Şubesi başkanlığı yapmıştır. TPD İnsan Hakları ve Travma komisyonun kurucusu ve üyesi, Travma Birimi İstanbul Şubesi Sorumlusu olarak faaliyetlerde bulunmuş halen TPD Kadın Çalışmaları Birimi Sorumluluğunu yürütmektedir. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği, Psikoterapi ve Grup Psikoterapileri Derneği Kurucu üyesidir. KAMER (Diyarbakır Kadın Merkezi Vakfı) danışmanıdır yılları arasında European Society for Traumatic Stress Studies-ESTSS (Avrupa Travmatik Stress Çalışmaları Topluluğu) 3 dönem seçilmiş yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Uluslararası İşkence mağdurları rehabilitasyon komisyonunda (International Rehabilitation Council for Torture Victims-IRCT) uzman bilirkişi olarak çeşitli ülkelerde görev almaktadır. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) danışmanlarından ve İstanbul Protokolü usta eğiticilerindendir. Aynı zamanda İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü ve Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği eğiticileri arasında görev almaktadır. Uluslararası Ruhsal Travmalar Toplantıları düzenleme kurulu üyesidir. Çok uluslu AB Projeleri olan The European Network for Traumatic Stress (TENTS) ve The European Network for Traumatic Stress Training and Practice TENTS-TP Türkiye koordinatörlüğü yapmış, el kitapları ve eğitim materyallerinin hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. KOU Ruhsal Travma Yazıları (Baskıda), Bir depremden sonra... Bir depremden önce... ADEPSTEP (2005) kitabının editörlerindendir. Çok sayıda lisans,yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı bulunmaktadır. Dr. Sezgin, feminist yaklaşımla kadın insan hakları ve travma konusunda uzmanlaşmış, eğitici, klinisyen, psikoterapist, süpervizör ve araştırmacıdır. 20

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

Çocuk ve Ergen / Başkan: Ümran Korkmazlar İletişim: ukorkmazlar@gmail.com

Çocuk ve Ergen / Başkan: Ümran Korkmazlar İletişim: ukorkmazlar@gmail.com Konuk Yazar EMDR gönüllü yardım kuruluşu EMDR HAP ve Türkiye EMDR HAP TR nin öyküsü: Psk. Şenel Karaman 1995 yılında Oklahoma da bir kamu binasına bombalı saldırı yapılır... Devamı 5. sayfada... Ropörtaj

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

Okul Psikolojik Danışmanı e-bülteni Sayı 3 Ekim 2014. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi nin Katkıları ile Hazırlanmıştır

Okul Psikolojik Danışmanı e-bülteni Sayı 3 Ekim 2014. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi nin Katkıları ile Hazırlanmıştır Okul Psikolojik Danışmanı e-bülteni Sayı 3 Ekim 2014 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi nin Katkıları ile Hazırlanmıştır 1 TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ OKUL PSİKOLOJİK

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER

YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER Özgür Can CANER Gökhan GÖZÜN Asem HİLWAH

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE Rezzan Metan / KalDer Eğitmeni Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rezzan Metan çalışma hayatına 1981-1985 yılları arasında

Detaylı

bbilgisayar Mühendisleri Odası

bbilgisayar Mühendisleri Odası TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ mdergi bbilgisayar Mühendisleri Odası HAZİRAN 2015 SAYI / 4 ISSN No: 2149-0198 BiLGiSAYAR MÜHENDiSLiĞi imza YETKiSi CALISMALARI SGK ile ASGARi ÜCRET PROTOKOLÜ

Detaylı

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Başkanın Mesajı... Tarihçe... YEŞİLAY KURUMSAL KİMLİĞİ... Misyon ve Vizyon... Yeşilay ın Temel Değer ve İlkeleri... Kurumsal Yönetim İlkeleri... Cemiyete Yönelik

Detaylı

EĞİTİMDE ASGARİ STANDARTLAR: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma

EĞİTİMDE ASGARİ STANDARTLAR: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma EĞİTİMDE ASGARİ STANDARTLAR: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma Misyon Beyanı Acil Durumlarda Eğitim için Kurumlararası Ağ (INEE) acil durumlarda ve kriz sonrası toparlanma döneminde herkesin güvenli öğrenme

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

Insta SİTESİ 2014-2015 ÖZYEĞİN ÜNİVER

Insta SİTESİ 2014-2015 ÖZYEĞİN ÜNİVER Insta Ö Z Y E Ğ İ N Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 İçindekiler Türkiye nin En Yenilikçi Üniversitesi 2-3 Hüsnü M. Özyeğin, Mütevelli Heyeti Başkanı 4 Prof. Dr. Esra Gençtürk, Rektör 5 Mütevelli

Detaylı

TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ RAPORU

TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ RAPORU Türkiye İ nsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2012 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ RAPORU 2012 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 86 TİHV Türkiye

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU. Mart 2013-Mart 2014. tihv 8. Dönem 25. Olağan Kurucular Kurulu. 15 Mart 2014, Ankara

ÇALIŞMA RAPORU. Mart 2013-Mart 2014. tihv 8. Dönem 25. Olağan Kurucular Kurulu. 15 Mart 2014, Ankara TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI ÇALIŞMA RAPORU Mart 2013-Mart 2014 tihv 8. Dönem 25. Olağan Kurucular Kurulu 15 Mart 2014, Ankara I KURUCULARI Vakfedenler (1990) İHD Genel Merkezi Akın Birdal Alpaslan Berktay

Detaylı

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA KORUMA/ ÖNLEME Oturumları PROJE PAYDAŞLARI Adalet Bakanlığı Türkiye Adalet Akademisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

Editörden Makale Özeti

Editörden Makale Özeti ISSN 2147-4885 (Online) Söyleşi Çocuk Gelinler Doç. Dr. Önder Kavakcı Erken evlilikler bir çok psikiyatrik bozukluğa özellikle de karmaşık travmaya yol açma olasılığı olan bir durum olmasına rağmen ülkemizde

Detaylı

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 Bu kitabın hazırlanması İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın İsveç Başkonsolosluğu ndan aldığı destekle gerçekleşmiştir. HAZIRLAYAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Detaylı