Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program"

Transkript

1 İ S T A N B U L B İ L G İ Ü N İ V E R S İ T E S İ T R A V M A Ç A L I Ş M A L A R I S E R T İ F İ K A P R O G R A M I Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program TANITIM BROŞÜRÜ ( ) İÇİNDEKİLER: Koordinatörden * Direktörden * Amaç * Hedef * Yöntem * Yönetim * Sertifika Alma Koşulları * Başvuru Koşulları * Başvuru Süreci * Ücret ve Burs imkânları * Eğitim Kadrosu * Süpervizörler * Eğitim Programı *Sık Sorulan Sorular KOORDİNATÖRDEN Türkiye on yıllardır çeşitli travmatik olaylarla iç içe yaşamaktadır. İlk akla gelenleri sıralarsak: 12 Eylül 1980 askeri darbesinden beri devlet görevlileri tarafından politik nedenlerle işkenceye maruz bırakılan insan sayısı bir ila iki milyon arasında tahmin edilmektedir den beri Türkiye Devleti ile PKK arasında süren düşük yoğunluklu savaş, on binlerce ölüme, yüzbinlerce yaralanma/sakatlanmaya, binlerce Kürt köyünün boşaltılmasına, birkaç milyon insanın zorla ya da kaçmak zorunda kalarak yerinden yurdundan edilip yoksullaşmasına / yoksunlaşmasına neden olmuştur. Oldukça ağır kayıplarla seyreden bu çatışma ortamı nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak travma yaşayan insan sayısı iki ila dört milyon arasında tahmin edilmektedir da İzmit te ve 2011 de Van da yaşanan büyük depremler, yüzbinlerce insanı travmatize etmiştir. Ciddi deprem riski altında yaşayan Türkiye de, deprem travması tehdidi sürekli hale gelmiştir. Kadınlara ve çocuklara yönelik ev-içinde ve sokakta uygulanan şiddet öteden beri oldukça ciddi bir problem olmakla birlikte özellikle kadına yönelik şiddetin son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir. Zamanında gereği gibi yüzleşilmemiş eski politik/etnik katliamlar/kırımlar yavaş yavaş toplumun gündemine girmekte ve ciddi sosyo-psikolojik sarsıntılara neden olmaktadır. Katledilenlerin çocukları/torunları hala aramızda yaşamaktadır ve bu süreç onlar için yeniden travmatize olma ihtimalini barındıran bir süreç olmaktadır. Türkiye de travma mağdurlarıyla birlikte ve/veya onlar için çalışan bir çok uzman profesyonel ve bir çok sivil toplum kuruluşu vardır. Ancak Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dopdolu olan bir ülkede, hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasadır. Bu nedenle, travma mağdurları için varolan kaynakların yeterli ve iyi-koordine edilmiş olduğu söylenemez. Önemli ihtiyaçlardan biri de uluslararası standartlarda eğitilmiş travma uzmanlarının sayısının arttırılmasıdır. Sertifika programımız, bu ihtiyacın giderilmesi yolunda katkı sağlamayı hedeflemektedir. PROJEDEN ÇIKACAK KAZANIMLAR Türkiye nin demokratikleşme sürecinde, geçmişte yaşanmış ve bugün halen yaşanan travmalarla yüzleşilmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzleşmenin, travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde bu sertifika programı tarafından eğitilecek travma uzmanlarının önemli ve değerli katkıları olacaktır. Boyuna travma üreten, kimi dezavantajlı/azınlık kesimlerini boyuna örseleyebilen ve örselediklerine de dönüp bakmayan bir toplumun demokratikleşme yolunda mesafe alabilmesi mümkün değildir. Yrd. Doç. Murat Paker 1

2 DİREKTÖRDEN Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye bir geçiş ülkesi olarak içinde insanların birbirine yabancı oldukları, bütünleşemedikleri ve güvencelerinin yeterli olmadığı yaşamlara sahipler. Üstelik geçmiş tarihimiz travmalarla dolu. Yasını tutamadığımız, bizi bunaltan kayıplarımız var. Bir kuşaktan bir kuşağa aktardığımız travmalar insan ve hayata karşı inancımızı azaltıyor. Hiç dinlenilmemiş ve yarası sarılmamış milyonlarca travma mağduru yaşıyor bu topraklarda. Bir çoğumuzun algı alanında saldırganlık, yıkım, şiddet ve ölüm gibi kavramlar bu ülke topraklarında yaşadığımız ya da tanık olduğumuz travmatik olaylar sayesinde fazlasıyla derinleşmiştir. Kendi içimizde iyi insanlarız ama yaşadığımız ya da tanık olduğumuz onca şiddet ve kayıp içimizdeki kötüyü oluşturuyor... Travmatik olayın doğası ve yarattığı etkiler nedeniyle travma mağdurları çalışılması en zor gruplardan biridir. Hemen hemen travma mağdurlarının bir çoğu farklı alanlarda bir çok ruhsal sorun yaşadıklarından psikolojik yardım ve tedavi arayışı içindedir. Bu yüzden ruh sağlığı alanında çalışan pek çok kişi travma mağdurlarıyla sık sık karşılaşır. Ancak, travma mağdurlarıyla çalışmak güçtür, özellikle nitelikli bilgi ve beceri gerektirir. İşte bu vesileyle New York ta 1997 den beri faaliyet gösteren International Trauma Studies Program ile işbirliği halinde oluşturduğumuz bu Sertifika Programı, farklı meslek gruplarından gelen profesyonellerin travma konsunda bilgi ve görüşlerini derinleştirmek ve travma mağduru ile çalışan siz meslektaşlarımızın travmayla çalışmalarını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Program, yapacağı çalışmalarla da Sivil Toplum Kuruluşlarına ihtiyaç duyduğu gönüllü insan kaynağını da sağlamayı amaçlamıştır. Bu program vesilesiyle meslektaşlarımın güvenli ve etkili yardım etme becerileri kazanmalarına ve hakları ihlal edilerek travmaya maruz kalmış insanlarımızın da yaralarını sararak adaletli, barışçıl ve onurlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacağımızdan dolayı heyecanlıyım... Yrd. Doç. Ayten Zara AMAÇ 1. New York ta 1997 den beri faaliyet gösteren, Columbia Üniversitesi bağlantılı, International Trauma Studies Program (www.itspnyc.org) ile işbirliği halinde, travma mağdurlarıyla çalışan veya çalışmak isteyen ruh sağlığı ve diğer profesyonellerin eğitimlerine katkıda bulunmak üzere 2012 yılında kurulmuş ve 2013 yazında ilk mezunlarını vermiş olan Travma Çalışmaları Sertifika Programı nın, klinik ağırlıklı ve disiplinler-arası eğitimine devam etmek. 2. Travma alanında çalışan veya çalışmak isteyen klinisyenlere (psikolog, psikiyatr, psikolojik danışman, psikiyatrik hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikoterapist vb.) ve klinisyen olmayanlara (avukat, gazeteci, STK çalışanları, vb.), ulusal ve uluslararası travma uzmanlarınca psikotravmatoloji alanında eğitimler verilmesi. 3. Eğitimin büyük çoğunluğunun klinik ağırlıklı olmasına rağmen, bütün katılımcılara klinik yaklaşımların ötesinde psiko-politik analiz gibi başka disiplinlerin katkılarını da içeren daha bütünlüklü (biyo-psiko-sosyo-politik) bir bakış verilmesi. 4. Burs verilen katılımcıların, burs karşılığı olarak travma mağdurlarına hizmet veren bir STK da belli bir süre gönüllü çalışmasının sağlanarak, bu alandan çalışan STK lara uzman işgücü desteği sunulması. HEDEF Eğitimcilerin katılımıyla, İstanbul Bilgi Üniversitesi nin ev sahipliğinde kurulan ITSP-İstanbul un (Uluslararası Travma Çalışmaları Programı) eğitimlerine devam etmesi. Travma mağdurları için çalışan ya da çalışmak isteyen 30 klinisyen ve 20 klinisyen olmayan profesyonelin travma psikolojisi konusunda uluslararası standartlara uygun olarak eğitilmesi. Eğitimi tamamlayanlara ITSP-İstanbul/Bilgi Üniversitesi ve ITSP-New York imzalı katılım sertifikası vermek. Bursla eğitim alanların, burs oranlarına göre, travma mağdurları için çalışan STK larda toplam saat gönüllü profesyonel çalışma yapmaları. 2

3 YÖNTEM Eğitim toplantıları Eğitimciler Çeviri 8 Adet hafta sonu sempozyumu (ayda bir) Ekim 2012-Haziran 2013 arasında her ay bir hafta sonunu (Cumartesi ve Pazar 7 şer saat; toplam 14 saat) kaplayacak biçimde yapılacak sempozyumlar. Bu 8 sempozyumun beşi Türkiyeli, üçü de ABD li ya da Avrupalı travma uzmanları tarafından verilecektir. Sempozyumlar aracılığı ile toplam 112 (14 saat x 8 hafta sonu) saatlik eğitim verilecektir. 12 adet küçük grup süpervizyon/proje çalışması (ayda iki) Üçüncü aydan (Aralık 2013) başlamak üzere altı ay boyunca ayda iki kez toplanacak 8-12 kişilik küçük katılımcı gruplarının bir travma uzmanı klinisyenin liderliğinde dört saatlik grup süpervizyonu yapması. Bu toplantılarda, katılımcılar terapist olarak izledikleri vakaları süpervizyona getirebilecek veya geliştirdikleri projeleri sunup ayrıntılı geribildirim alabilecekleridir. Grup süpervizyonları aracılığı ile her bir gruba 48 (8 saat x 6 ay) saatlik eğitim verilecektir. Bu eğitim toplantılarına ek olarak bütün eğitimcilerin ve katılımcıların dahil olduğu bir e-grup program süresince bir tartışma platformu olarak işlev görecektir. Modüller Modül 1, temel düzey psikotravmatoloji eğitimini kapsamaktadır ve ilk dört ayın hafta sonu sempozyumlarında toplam 56 saat (4 hafta sonu x 14 saat) olarak verilecektir. Bu modülde grup süpervizyonları yoktur. Bu modül, klinisyen olmayan ancak travma mağdurlarıyla çalışan profesyonellere temel travma eğitimi vermek amacıyla tasarlanmıştır. Modül 2, 112 saati hafta sonu sempozyum eğitimlerinden, 48 saati de grup süpervizyonlarından olmak üzere, toplam 160 saatlik bütün eğitimi kapsamaktadır ve klinisyenlere yönelik tasarlanmıştır. Türkiye ve dünyadan önde gelen psikotravmatoloji uzmanları eğitimci olarak programda yer almaktadırlar. Eğitimcilerle ilgili ayrıntılı bilgiyi Eğitim Kadrosu sayfasından edinebilirsiniz. Sempozyumlarımızın hepsi yüz yüze yapılacak eğitimlerle gerçekleşecektir. ABD/Avrupalı eğitimcilerin sunumları ardışık-çeviri yöntemiyle Türkçeye çevrilecektir. Katılımcılar Sertifika programımıza 30 klinisyen ve 20 klinisyen olmayan katılımcı kaydetmeyi planlamaktayız. Çeviri olması sayesinde, bu tür eğitimlere katılım açısından en büyük engel olan dil engeli aşılmış olacaktır. Program formatı sayesinde İstanbul-dışından katılım da mümkün olacaktır. Özellikle deprem bölgelerinden ve düşük yoğunluklu savaş ın insanları en çok etkilediği bölgelerden yoğun katılım olmasını umuyoruz. Program katılımcıları, Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin faydalandığını bütün imkânlardan faydalanabileceklerdir. Kütüphane erişimi bunların başında gelmektedir. Konular Travma ve etkilerinin bireyler, çiftler, aileler, değişik sosyal gruplar ve toplumlar açısından ele alınması Travma tipleri: Doğal afetler, kazalar, savaş, işkence, örgütlü şiddet, göç, mültecilik, ev-içi şiddet, cinsel şiddet, vb.) Travmanın olumsuz psikolojik etkilerini gidermede kullanılan klinik yaklaşımlar: Teşhis, tedavi, korunma. Bireyden topluma; değişik müdahale düzeyleri. Sosyo-politik ve Psiko-politik analiz 3

4 YÖNETİM Yönetim Ekibi Sertifika programının dersleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi nin Santral Kampüsü nde yapılacaktır. Yerel (Türkiye) Koordinatörü: Murat Paker, PhD, MD, Yrd. Doç.; İst. Bilgi Üniv., Psikoloji Bölümü; Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Direktörü. Yerel Direktör: Ayten Zara, PhD, Yrd. Doç.; İstanbul Bilgi Üniv., Psikoloji Bölümü. Uluslararası Program Direktörü: Jack Saul, PhD; Columbia University; Direktör, International Trauma Studies Program, New York. Danışma Kurulu Program Asistanı: Cansu Alözkan, MA. o o o Prof. Bessel van der Kolk (MD, Psikiyatri, Boston University) Prof. Doğan Şahin (Psikiyatri, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) Doç. Martha Bragin (Sosyal Hizmet, Psikanalist, CUNY John Jay College, New York) o Prof. Nuray Karancı (Klinik Psikoloji, ODTÜ) o o Prof. Peykan Gökalp (Psikiyatri, Tıp Fakültesi, Maltepe Üniversitesi) Prof. Şahika Yüksel (Psikiyatri, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) o Prof. Ufuk Sezgin (Klinik Psikoloji, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) o Prof. Tamer Aker (Psikiyatri, Kocaeli.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) SERTİFİKA ALMA KOŞULLARI 1. Modül 1 öğrencilerinin aylık eğitim taslağında gösterilen tüm eğitimlere katılması zorunludur (Maksimum %10 devamsızlık hakkı vardır). 2. Modül 2 öğrencilerinin aylık eğitim taslağında gösterilen tüm hafta sonu eğitimlere ve hafta arası yapılacak grup süpervizyon çalışmalarına katılması zorunludur (Maksimum %10 devamsızlık hakkı vardır). 3. Burs verilen Modül 1 ve 2 öğrencilerinin burslarına denk düşen saatte travma mağdurları için hizmet veren bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışması zorunludur. BAŞVURU KOŞULLARI Programa başvurabilecek adaylar aşağıdaki gibidir: Modül 1 için (klinisyen olmayanlar): Travma mağdurlarıyla ve/veya travmatik durumlarda çalışan ya da çalışmayı düşünen: 1. Avukatlar 2. Gazeteciler 3. Sağlık Çalışanları (Ambulans görevlileri, Acil Yardım doktorları ve hemşireleri) 4. Arama Kurtarma Çalışmaları yapan devlet ya da STK görevlileri/gönüllüleri 5. STK çalışanları 6. Sosyal Hizmet mezunları 7. Psikoloji, PDR, Sosyoloji Bölümleri mezunları 8. Psikotravmatolojiye ilgi duyan akademisyenler ve yazarlar 9. Yukarıdaki kategorilere uymasalar bile psikotravmatolojiye yönelik gerekçelendirilen bir ilgiye sahip olanlar. 4

5 Modül 2 için (klinisyenler): Travma mağdurlarıyla ve/veya travmatik durumlarda çalışan ya da çalışmayı düşünen: 1. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (YL) mezunları 2. PDR YL mezunları 3. Psikiyatri uzmanları 4. En az iki yıllık psikiyatri asistanlığını tamamlayanlar 5. Psikiyatri Hemşireliği YL mezunları 6. Aile Hekimliği uzmanları 7. Yukarıdaki koşullara uymasalar bile, bu alanlarda lisans mezunu olup klinisyen/terapist/psikolog olarak alanda en az üç yıllık veya yeterli deneyime sahip olanlar. Programa alınacak öğrencilerin başvuru formları değerlendirmeye alınacaktır. Kriterlerin yanı sıra eğitime istekli olmak, ilgi alanları ile özellikle alanda çalışabilme ve danışan görebilme olanakları ön planda tutulacaktır. Başvurmak isteyen adayların başvuru formunu doldurarak aşağıdaki adrese dosyalarını göndermeleri gerekmektedir. Yrd. Doç. Dr. Ayten Zara İstanbul Bilgi Universitesi Psikoloji Bölümü Santral Kampüsü Kazım Karabekir Cad. No: 2/ Eyüp İstanbul BAŞVURU SÜRECİ Başvuru ve değerlendirme süreci 16 Eylül 2013 tarihinde başlayacaktır. Kontenjanımız dolana kadar (en geç 11 Ekim) başvuru-değerlendirme ve kayıt süreci devam edecektir. Kontenjanımız kısıtlı olduğu için erken başvuranların kayıt hakkı kazanma ihtimalleri daha yüksektir. Asil yedek liste ilanı: Tarihler daha sonra açıklanacaktır. Kayıtlar ve ödeme: Tarihler daha sonra açıklanacaktır. İlk eğitim: Kesin tarihler daha sonra açıklanacak olmakla birlikte ilk eğitim Ekim ayında başlayacak ve ayda bir hafta sonu düzeninde 8 ay boyunca devam edecektir. Programımıza başvurmak için lütfen Başvuru Formu nu doldurup belirtilen adrese gönderiniz. BAŞVURU FORMU (Link to: başvuru formu ) ÜCRET VE BURS İMKANLARI Program ücreti (KDV dahil) Modül 1 için (56 saat teorik eğitim) TL Modül 2 için (112 saat teorik + 48 saat süpervizyon = Toplam 160 saat) TL dir. Esnek/taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur. 5

6 Burslar Sertifika programımızı kısmen destekleyen Açık Toplum Enstitüsü sayesinde, öğrencinin ihtiyacı ve niteliklerine bağlı olarak kısıtlı sayıda %100 veya %50 ücret indirimi sağlayan burslar verilecektir. Burs alan öğrencilerin, travma mağdurları için hizmet veren STK larda burs oranlarına bağlı olarak belli miktarda ve uzmanlık alanlarına uygun gönüllü hizmet vermeleri beklenecektir. Öğrencilerin aldıkları burslara göre, Modül 1- % 50 burslu: 50 saat Modül 1 -% 100 burslu: 100 saat Modül 2 -% 50 burslu: 100 saat Modül 2 -% 100 burslu: 200 saat gönüllü hizmet vermesi beklenecektir. Bu gönüllü hizmet yükümlülüğünün en geç sertifika programı bitirildikten sonraki bir yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu yükümlülük tamamlanmadıkça öğrenciye sertifikası verilmeyecektir. Gönüllü hizmet verilecek STK nın programımızca onaylanmış bir STK olması zorunludur. EĞİTİM KADROSU Sertifika programımızda eğitim verecek eğitmenlerin kurum/ünvan ve hangi konularda eğitim vereceklerine dair bilgiler için tıklayınız. (Link to: ITSP-IST-WEB SİTE KADRO-KONULAR ). Danışma Kurulu üyelerimiz, eğitmenlerimiz ve süpervizörlerimizin kısa mesleki biyografilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız. (Link to: ITSP-IST-BİOGRAFİLER-2014_2 ). KLİNİK SÜPERVİZÖRLER Ayten Zara, PhD, Yrd. Doç., Klinik Psikolog Emine Zinnur Kılıç, MD, Prof., Psikiyatr Mia Medina, PsyD, Dr. Psk., Klinik Psikolog Murat Paker, PhD, MD, Yrd. Doç., Klinik Psikolog Şahika Yüksel, MD, Prof., Psikiyatr Ufuk Sezgin, PhD, Prof., Klinik Psikolog EĞİTİM PROGRAMI (Link to: ITSP-2013-progx2 ). SIK SORULAN SORULAR 1. Sertifika programınıza başvurmak istiyorum. Siteden indirdiğim fotoğraflı başvuru formu yeterli midir, yoksa başka ne gibi belgeler hazırlamalıyım? Web sitemizde mevcut Travma Çalışmaları Sertifika Programı Başvuru Formunu doldurup posta ya da e-posta yoluyla göndermeniz yeterlidir. Ek bir belge göndermeniz gerekli görülürse sizinle bağlantıya geçilecektir. 2. Programınıza katılmayı çok istiyorum ancak maddi koşullarım benim açımdan zorlayıcı. Program için istenilen ücretler taksitlendirebiliyor mu? Evet. Program ücretini taksitlendirme imkânı mevcut. 3. Travma Çalışmaları Modül 1 Programına lisans öğrencilerinin kabulü mümkün müdür yoksa sadece lisans mezunu katılımcılar mı alınacaktır? Son sınıf psikoloji, psikolojik danışmanlık ve tıp öğrencileri ve bu alanların yeni mezunları burs almadan Programın Modül 1 Kısmına katılabilirler. Burslarda önceliği uzmanlık alanına göre travma mağdurlarıyla doğrudan çalışabilecek katılımcılara vereceğiz. 6

7 4. Psikiyatri asistanıyım ve sertifika programına katılmayı istiyorum; Modül 1 mi, Modül 2 mi benim için uygun olur? Psikiyatri asistanlığınızda iki yılı tamamlamış iseniz klinisyenler için tasarlanmış olan Modül 2 ye (ya da daha temel/dar bir eğitim olan Modül 1 e) katılabilirsiniz. Psikiyatri asistanlığında iki yılınızı tamamlamamışsanız, Modül 1 e katılabilirsiniz. 5. Modül 1 öğrencisi olarak bazı Modül 2 derslerine katılmak mümkün olabiliyor mu? Modül 2 çalışmaları sadece klinisyen olan öğrencilerimizin alacağı ders ve pratik çalışmaları kapsayacağından bu mümkün değildir. 6. Sivil Toplum Kuruluşlarında yapmamız beklenen gönüllü çalışmaların ne zaman tamamlanması bekleniliyor? Bu gönüllü hizmet yükümlülüğünün en geç sertifika programı bitirildikten sonraki bir yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. 7. Kendi bulduğumuz STK da gönüllü çalışmalarımızı tamamlayabilir miyiz? Evet. Anlaşmalı olduğumuz STK lar dışında olan bir STK da, bizim onayımızı almanız koşuluyla gönüllü çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz. 8. Gönüllü çalışmaları tamamladığımızı isteyen bir belge getirmemiz gerekir mi? Evet. Hazırladığımız STK Gönüllü Çalışma Tamamlama Formunu çalıştığınız STK yetkilisine doldurtmanız gerekmektedir. 7

8 EK 1: EĞİTİM KADROSU İsim Unvan/Kurum Programda sorumlu olduğu alanlar AYTEN ZARA, PhD Yrd.Doç., Klinik Psikolog, İst. Bilgi Üniv. Psikoloji Bölümü Travmatik stress ve dönemleri ( pre-, peri- ve posttravma) ve travmanın duygusal, bilişsel, sosyal ve fiziksel etkileri Travmanın kısa ve uzun dönem etkilerini bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik evreleri üzerinde ayırt etmek Normal yas tepkileri ile travmaya bağlı yas tepkilerini ayırt etmek Travmatik yas tepkileri ve yas süreci Krize müdahale kuramları, modelleri ve etkileri Kriz ve travma müdahalelerinde etik konular ve ilkeler Krize müdahale beceri ve teknikleri Acil Psikolojik İlkyardım: Kimler, ne zaman ve nasıl Travmayla çalışan pofesyonllerde ikincil travmati stres Travmayla çalışmada aktarım ve karşıaktarım konuları Ruhsağlığı çalışanlarında farkındalık ve kendine bakımı artıracak metodlar Klinik Süpervizyon BERRAK KARAHODA, MA Uzm. Klinik Psikolog Kuşaklar-arası travmatik geçiş EMİNE ZİNNUR KILIÇ, MD DOĞAN ŞAHİN, MD Prof. Psikiyatr, İstanbul Klinik Süpervizyon Prof. Psikiyatr, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sosyal Psikiyatri Servisi ve Cinsel Yaşam, Sorunları ve Tedavileri Programı öğretim üyesi Gelişimsel, tekrarlayan ve karmaşık (Complex) travmalar: Tavmanın Kişilkle Etkileşimi Savaş Travması: Psiko-sosyal açıdan etkileri Psiko-sosyal açıdan etnik çatışma ve savaş travmalarının anlaşılması ve yardım etme ilkeleri JACK SAUL, PhD Yrd. Doç., Klinik Psikolog ve Aile Terapisti, Colombia Üniversitesi, Klinik Popülasyon ve Aile Sağlığı Birimi, Uluslararası Travma Çalışmaları Programı Direktörü (New York) Bireysel ve toplumsal düzeyde travma ile çalışmak Travma ile çalışmada öykü ve sanat kullanımı MİA MEDİNA, PsyD Dr. Klinik Psikolog Travmatik strese neden olan risk faktörleri (Boston, İstanbul) Erken müdahale için değerlendirme ve genel ilkeler MURAT PAKER, PhD, MD NURAY KARANCI, PhD Yrd. Doç., Klinik Psikoloji ve Tıp doktoru, İst. Bilgi Üniv. Psikoloji Bölümü; Klinik Psikoloji Programları Genel Koordinatörü Prof. Klinik Psikoloji, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi ve Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu (EFPA) Afet, Travma ve Kriz Çalışma Travmadan koruyucu faktörler önleme Klinik Süpervizyon Psiko-politik açıdan politik şiddet Türk-Kürt Çatışması Türk-Ermeni Çatışması Travma mağdurlarıyla çalışırken Bütünleşik- Psikodinamik Yaklaşım Klinik Süpervizyon Bireysel ve toplumsal düzeyde travma tepkileri dört aşamada değerlendirmek ve anlamak Doğal affetlerde iyileşmede yerel, bireysel, toplumsal kaynakları harekete geçirmek 8

9 Grubu yürütücüsü PETER FRANKL, PhD PEYKAN GÖKALP, MD SEVEN KAPTAN, MD Doç. Klinik Psikolog, City University of New York (CUNY) Prof. Psikiyatr, Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı Psikiyatr, Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi kurucu ve eğitimcisi Çocuk ve ergenler için risk ve koruyucu faktörler Çocuklarda travmatik yas Kullanılan travma-odaklı tedavi yaklaşımları ve etkileri Travma Mağduru Çocuklar ve Tedavi Yaklaşımları Gizli Bağ: Travma ve kendine zarar verme Travma psikopatolojisi, psikiatrik değerlendirme, tanı koyma ve müdahale Ayrımcılık: Homofobi Sinsi Travma STEVEN REISNER, PhD Klinik psikolog, psikanalist, BM Danışmanı, ABD Psikologlar Birliği Başkan adayı Bireysel ve toplumsal düzeyde travma ile çalışmak Travma ile çalışmada öykü ve sanat kullanımı ŞAHİKA YÜKSEL, MD Prof. Psikiyatr, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul-Psikososyal Travma Programı (PSTP), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve TIHV kurucusu ve Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruhsağlığı Çalışma Birimi Koordinatörü Cinsiyet rollerine bağlı ortaya çıkan şiddetle uğraşmak: Fiziksel ve cinsel Şiddet Klinik Süpervizyon TAMER AKER, MD UFUK SEZGİN, PhD Prof. Psikiyatr, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Prof. Klinik Psikolog, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Afet psikiyatrisi ve temel bilişsel ve davranışçı yaklaşımlar : psikopatolojinin biyolojik ve psikososyal, özellikle bilişsel ve davranışçı kuramlarla açıklanması, değerlendirme ve ayırıcı tanı, temel bdt yaklaşımları, temel psikofarmokolojik bilgiler Psikolojik ilk yardım ve erken müdahaleler Klinik süpervizyon 9

10 EK 2: EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere de yapmıştır. İngiltere East Susex bölgesinde hizmet veren Oasis Projesi nde aile-içi ve cinsel şiddet mağdurları ve aileleriyle uzun yıllar çalışmıştır yılında Türkiye ye dönen Dr. Zara, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Türkiye de meydana gelen Marmara Depremi, Afyon Depremi, 2003 İngiliz Konsolosluğu, HBCS ve Sinagoglara yapılan bombalı saldırılar sonrası acil psikolojik yardımın yapılandırılması ve uygulanmasında aktif rol oynamış ve travma sonrası stres belirtileri yaşayan mağdurlarla çalışmıştır tarihinde Diyarbakır da bir öğrenci dershanesine yapılan bombalı saldırı sonrası acil psikolojik yardımın yapılandırılması ve uygulanmasına destek sağlamıştır Mardin Bilge Köyü Katliamı mağdurlarına psiko-sosyal destek veren ekipte yer almıştır yılları arasında Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ne bağlı şiddete maruz kalan kadınlar ve çocukların psikolojik ve hukuksal yardım almalarını hedefleyen EPİDEM Psikolojik Destek ve Eğitim Merkezi nin kurulup, gönüllü ve profesyonel kaynağın eğitimlerinin sağlanmasında proje danışmanı ve eğitmeni olarak gönüllü görev yapmıştır yılları arasında Van Kadınlar Derneği Psikolojik İlk Yardım ve Krize Müdahale Eğitim Projesi nde danışmanlık yapmıştır yılında Yöret, İsveç Büyükelçiliği ve MEB nın Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi nde eğitmen olarak farklı bölge okullarında çalışan danışman psikologlara çocuk ihmal ve istismarı konusunda eğitimler vermiştir. Beyoğlu Belediyesi, Kültür Kenti Vakfı ve Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle yapılan Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi nde danışman ve eğitimci olarak çalışmlarına devam etmektedir. Ruh sağlığı alanında önleyici ve koruyucu çalışmalara çok önem verir, bu nedenle öğrencileriyle birlikte aktif olarak şiddet ve travmatik olaylar konularında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapar (Bkz, Ayrıca psikiyatr ve psikologlardan oluşan bir ekiple erişkin ve çocukların ruh sağlığını koruma hedefine yönelik hazırlanan Yaşadıkça Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları kitabının editörlüğünü yapmıştır. İkinci kitabı Kadınlar, Erkekler ve Çocuklar için Boşanma Terapisi Temmuz 2013 de İmge Kitapevi nden çıkmıştır. 10

11 BERRAK KARAHODA, MA Klinik psikolog, psikoterapist yılında Johns Hopkins Üniversitesi Nörobilim Bölümü nden, 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ndan mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı na devam etmektedir yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı nda araştırma görevlisi ve program asistanı olarak çalışmaktadır. Yetişkinlerle bireysel psikoterapi ve psikolojik değerlendirme çalışmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Vakfı nda gönüllü psikoterapist olarak politik şiddet, işkence ve insan hakları ihlallerine maruz kalmış kişilerle çalışmaktadır. İlişkisel psikanaliz, psikotravmatoloji, politik psikoloji, travmanın kuşaklararası aktarımı, beden odaklı psikoterapi yaklaşımları başlıca çalışma ve ilgi alanlarıdır. BESSEL van der KOLK, MD Hollandalı doğumlu, Adalet Kaynakları Enstitüsünde ndeki Travma Merkezi nin tıbbi direktörü olan Dr. van der Kolk, psikotravmatoloji alanında uluslarası tanınmış bir lider, Travmatik Stres Çalışmaları Derneği nin eski başkanı ve Boston Üniversitesi Tıp Okulu nda psikiyatri profesörüdür den beri post-travmatik stress ve buna ilişkili konular üzerinde aktif olarak klinisyen, araştırmacı ve öğretmen olarak çalışır. Birçok Avrupa ülksinde, Afrika, Rusya, Avusturalya, İsrail ve Çin olmak üzeri dünyanın bir çok hastane ve üniversitesinde dersler vermektedir. Çalışmaları travmanın etkileri ve tedavisini gelişimsel, biyolojik, psikodinamik ve kişilerarası açıdan bütünleyicidir. Psikolojik Travma kitabı travma konusunda ilk bütünleyici bir metin olarak travmada iyileşmeyi sağlamak için travmanın kişi üzerindeki etkileri ve farklı bir çok terapötik konulları işlemiştir. Dr. van der Kolk ve arkadaşları çocuklar ve yetişkinlerde disosiyasyon, sınır kişilik, kendine zarar ve bilişsel gelişim gibi travmanın gelişimsel etkileri ve ayrıca travmanın psikobiolojisi üzerinde çok fazla bilimsel yayın yapmıştır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu için DSM IV Alan denemelerinde eş baş araştırmacılardan biridir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu unun ilk nöro-görüntüsel çalışmasını yürütmüştür. Devam eden araştırmalarıdan biri travma sonrası stress bozukluğunun hafiza işleyişi ve beyin görüntüleri üzerindeki etkileri üzerindedir. NIH tarafından desteklenen bir başka çalışmasında yoga ve diğer kendini düzenleme tekniklerinin TSSB tedavisi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. CDC tarafından desteklenen bir başka araştırmasında ise tiyatro gruplarının, travmatize olmuş ergenlerin şiddet davranışlarının önlenmesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Ayrıca başka özel kuruluşlar tarafından desteklenen çalışmalarında EMDR ın beyin fonksiyonları üzerindeki etkisi, TSSB de nöro-geribildirim ve disosiyatif hastalıklar üzerine çalışmaktadır. 11

12 CANSU ALÖZKAN, MA DOĞAN ŞAHİN, MD Cansu Alözkan, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden mezun oldu. Amerika da University of New Hampshire bünyesindeki Family Research Laborotary de 3 ay aile içi şiddet üzerine araştırma asistanı olarak çalıştı yılları arasında Iowa State University, University of Essex ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından ortak yürütülen Cultural Construction of Honor in US and Turkey araştırmasının Türkiye asistanlığını yürüttü yılında Bilgi Üniversitesi nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı na başladı ve İşkence Görmüş Kişilerin Rorschach Profilleri ve Politik Aktivizmin Etkisi: Kontrollü Bir Çalışma başlıklı tezini sunarak Ocak 2013 de mezun oldu. TÜBİTAK destekli, Türkiye de Erkekliğin İnşaası çalışmasında asistan olarak çalışan Alözkan, yılları arasında Bilgi Üniversitesi nde Psikoloji Bölüm asistanı olarak çalıştı de Van Depremi sonrasında APHB (Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği) bünyesinde Erciş te görev yaptı. Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Travma Çalışmaları Programı nın ilk yılını katılımcı ve program asistanı olarak tamamladı. Mayıs 2013 den beri, Sınır Tanımayan Doktorlar ın İstanbul Projesi nde klinik psikolog olarak İstanbul da yaşayan mültecilerle çalışmaktadır yılında İstanbul Tıp Fakültesi nden mezun oldu yılında İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı nda uzmanlık eğitimini tamamladı de doçent, 2008 de profesör oldu. Halen, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sosyal Psikiyatri Servisi ve Cinsel Yaşam, Sorunları ve Tedavileri Programı öğretim üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği, kurucu üyesi, Onur Kurulu üyesi ve İstanbul Şubesi Başkanı dır. Uzun yıllar Türkiye Psikiyatri Derneği, Psikiyatride İnsan Hakları ve Etik Çalışma Birimi nin koordinatörlüğünü yapmıştır. Cinsel Eğitim ve Araştırma Derneği ( CETAD) kurucu üyesi ve Genel Sekreteridir. Psikanalitik psikoterapiler, cinsel terapiler ve kişilik bozuklukları alanlarındaki çalışmaları ve uygulamaları yanında uzmanlık eğitiminin başından beri, işkenceye bağlı psikolojik sorunlar başta olmak üzere travma alanıyla da ilgili çalışmış, uzmanlık tezini İşkenceden Sonra Gelişen Post travmatik Stres Bozukluğu ve Kişilik Özellikleri Etkileşimi olarak yapmıştır. 12

13 EMİNE ZİNNUR KILIÇ, MD 1959 yılında Ankara da doğdu. Ortaokulu TED Ankara Kolejinde, liseyi Ankara Fen Lisesinde tamamladı yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek Tıp Doktoru oldu Yıllarında SSK Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Psikiyatri Uzmanlık Eğitimini Tamamladıktan sonra yıllarında Londra Üniversitesi Psikiyatri Enstitüsü tarafından düzenlenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Diploma Kursu nu tamamladı. Aynı dönemde Maudsley Hastanesi Psikoterapi Departmanında aile terapisi eğitimi aldı yılları arasında SSK Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Başasistan ve Ergen Ünitesi Sorumlusu olarak çalıştı yılında Doçent oldu yılından itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı yılında Prof. Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsünde sürdürdüğü Psikodrama eğitimini tamamlayarak Psikodrama Terapisti ve Eğiticisi ünvanı aldı yılında iki ay süreyle Harvard School of Public Health de Biyoistatistik ve Sosyal Epidemiyoloji derslerini ve Klinik Araştırma Yöntemleri kursunu tamamladı yılında Profesör oldu yılında Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı seçildi yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı yılından itibaren özel hekimlik yapmaya başladı. Halen çocuk, ergen ve erişkin psikiyatristi olarak çalışmakta, aynı zamanda aile terapisi eğitimi vermektedir. 13

14 JACK SAUL, PhD Jack Saul, Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Fakültesi nde Klinik Popülâsyon ve Aile Sağlığı Birimi nde Yardımcı Doçent ve Uluslararası Travma Çalışmaları Programı Direktörü dür. Psikolog ve aile terapisti olarak 1980 lerden bu yana klinik ortamlarda ve toplum-temelli programlarda ev-içi şiddet, sokak şiddeti ve politik şiddete maruz kalan çocuklar ve ailelerle çalışmıştır te Bellevue/NYU İşkence Mağdurlarına Yönelik Program ın yardımcı kurucusu olmuş, 1998 e kadar programın klinik direktörlüğünü yapmıştır de doktora sonrası eğitim ve araştırmaya yönelik bir program olan ve şu an Columbia Üniversitesi ne bağlı olan Uluslararası Travma Çalışmaları Programı nı kurmuştur da Ulusal İşkence Tedavi Programları Konsorsiyumu üyesi olan, işkence mağdurları ve mültecilere yönelik, toplum temelli bir program olan Refuge u kurmuş ve direktörlüğünü üstlenmiştir. Manhattan daki Dünya Ticaret Merkezi ne yapılan terörist saldırıların ardından Dr. Saul, aşağı Manhattan da çalışan ve yaşayanlara yönelik toplum-temelli psiko sosyal bir program olan ve FEMA destekli Şehir Merkezi Toplumsal Kaynak Merkezi ni kurmuş ve yönetmiştir. Yakın zamanlarda Refuge, Staten Island, New York ta yer alan bir Batı Afrika mülteci kaynak merkezi olan African Refuge u kurmuştur. Dr. Saul travma ve geçiş dönemi adaleti üzerine araştırmalar yönetmekte ve 2012 de Routledge tarafından yayınlanacak olan Collective Trauma, Collective Healing (Kolektif Travma, Kolektif İyileşme) adlı kitabı üzerinde çalışmaktadır. Dr. Saul 2009 yılında Amerikan Aile Terapisi Akademisi 2008 Yılı Sosyal Adalete En Seçkin Katkı ödülünü almıştır. MARTHA BRAGIN, PhD Martha Bragin, City Üniversitesi of New York Psikoloji Bölümünde doçent olarak çalışmaktadır. On yıldır ülkelerinde silahlı çatışmalardan dolayı mağdur olmuş çocukların tedavi ve araştırma çalışmaları için sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır. Dr. Bragin, Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu da çatışma içinde bulunun çocuklar ve aileleri için psiko sosyal programlar geliştirmiştir. Dr. Bragin in şiddet mağdurlarıyla çalışmak üzerine birçok makalesi ve kitap bölümleri vardır. College School of So 14

15 MİA MEDİNA, PsyD Mia Medina, Klinik Psikoloji Doktora eğitimini 2005 yılında ABD de Massachusetts Profesyonel Psikoloji Okulu nda tamamladı. Doktora ve doktora sonrası klinik çalışmalarından birini Judith Herman ile şiddet mağdurları Violence Programı nda olmak üzere, çeşitli travma merkezlerinde yaptı. Tez çalışması için Güneydoğu Anadolu da şiddet ve cinsel taciz görmüş genç kızların kendilerini kesme davranışını araştırdı. Ardından ABD de travma ve kendine zarar verme davranışlarıyla ilgili çeşitli eğitimler ve sunumlar verdi. Konuyu Psikanalitik açıdan inceleyen makalesi 2010 yılında Stephen Mitchell ödülünü aldı. Dr. Medina, 2006 yılından beri Boston da çeşitli ortamlarda klinik psikolog ve süpervizör olarak görevler yaptıktan sonra 2011 senesinden beri İstanbul Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde Psikodinamik Terapiler ve psikotravmatoloji üzerine yüksek lisans dersleri vermekte ve süpervizörlük yapmaktadır. Kısmi zamanlı olarak özel psikoterapist olarak çalışmaya devam etmektedir. Travma terapisi, ilişkisel Psikanalitik yaklaşımlar, cinsel taciz ve aile içi şiddet, çocuklukta geçirilen travmaların uzun vadede etkileri ve akut psikopatoloji temel ilgi ve çalışma alanlarını oluşturur. MURAT PAKER, PhD, MD 1985'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olup bir süre hekimlik yaptı. Bu sürede Boğaziçi Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1992'de aynı alanda doktora yapmak üzere New York'a, New School for Social Research'e gitti. Bu üniversitedeki doktora ve doktora-sonrası çalışmalarını 2000 yılında tamamladı yılında Türkiye'ye dönene kadar yine New York'ta travma/işkence mağdurlarına psiko-sosyal hizmet veren bir merkezde psikoterapist ve klinik direktör olarak çalıştı. Halen Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve aynı bölümdeki klinik psikoloji yüksek lisans programının kurucu direktörlüğünü yürütmekte, yüksek lisans dersleri ve klinik süpervizyon vermektedir. Aynı zamanda kısmi zamanlı özel psikoterapist olarak da çalışmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Psikanaliz/Psikoloji Dizisi nin Dizi Editörlüğü nü yürütmektedir. Psikanaliz, travma, psikoterapi ve bunların politikayla kesişimi temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Dr. Paker, işkence mağdurlarının psikolojisi, psiko travmatoloji, travma terapisi, insan hakları ve psiko-politika alanlarında araştırmalar ve çok sayıda ulusal ve uluslararası ölçekte yayın yapmıştır yılında Birikim Yayınları tarafından yayınlanmış olan Psiko-politik Yüzleşmeler başlıklı bir kitabı vardır. Dr. Paker, 2008 yılından beri Türkiye nin ilk (gayrı resmi) hakikat komisyonu olarak faaliyet gösteren Diyarbakır Cezavi Gerçeklerini Araştırma ve Adalet Komisyonu nun üyelerindendir. 15

16 NURAY KARANCI, PhD PETER FRAENKEL, PhD Prof. Dr. Nuray Karancı, 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümünden Psikoloji Lisansını, 1976 yılında İngiltere, Liverpool Üniversitesi nden Klinik Psikoloji Y. Lisans derecesini ve 1980 de Hull Üniversitesi nden Klinik Psikoloji doktora derecesini almıştır. Prof. Karancı 1980 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü nde öğretim üyesidir. Kendisi, 1992 Erzincan depremini takiben depremlerin psikolojik etkileri ve psikolojik ilk yardım ve psiko sosyal destek programları, afet yönetiminin psikolojik boyutları, afetlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında halk eğitim programları geliştirilmesi ve uygulanması, afetlere karşı kırılganlık ve dayanıklılık konularında uygulamalı ve temel araştırmalar yürütmekte ve afet psikolojisi konusunda lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Dr. Karancı, Erzincan, Dinar, Elazığ, 1999 Marmara ve Van depremleri sonrası bireysel ve grup ortamlarında psikolojik destek çalışmaları da yürütmüştür. Kendisi ayrıca afetlere hazırlıklı olma konusunda Çankırı, Bursa ve İstanbul da halk eğitim programları geliştirmiş ve bu konularda danışmanlık yapmıştır. Prof. Karancı, Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi ve Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu (EFPA) Afet, Travma ve Kriz Çalışma Grubu yürütücüsüdür. Kendisi ODTÜ, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi başkanlığı görevini yürütmüş ve halen ODTÜ, AYM yönetim kurulu üyesi olarak afetler konusunda çeşitli projeler yürütmektedir. Prof. Karancı, 1999 Marmara depremleri sonrası oluşturulan Ulusal Deprem Konseyi nde üye olarak görev yapmıştır. Afetlerin psikolojik etkileri, psiko sosyal destek programları, halk bilinçlendirme programları ile ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Türkiye de yaşanan travmalar ve travma sonrası stres belirtileri ve gelişim konusunda geniş kapsamlı bir araştırma yürütmüş ve halen Avrupa Birliği Yedinci çerçeve programı kapsamında Avrupa da doğal afetlere karşı toplum dayanıklılığı konusunda yürütülen Embrace projesinin proje ortaklarındandır. Doç. Dr. Fraenkel, New York City Üniversitesi, City Koleji Klinik ve Çevre Psikoloji Bölümü nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evsizlik, aile-içi şiddet ve göç mağduru ailelere ampirik çalışmalar sonucu oluşturulmuş toplum-odaklı programlar yapan Ackerman Enstitüsü Aile ve Çalışma Merkezi direktörüdür. Çiftler ve aileler için toplum-odaklı programlar geliştirmiştir. Evsiz aileler için çoğul aile grubu tartışmaları ve önleyici programlar bunların içindedir. Cinsel istismar mağdurlarıyla Aile-Odaklı Yaklaşım metoduyla çalışır. Marcia Sheinberg ile İnsestin Travmatik İlişkisi: Aile-Odaklı Yaklaşımla Tedavisi adlı kitabı vardır. Çalışma ve aile, işbirlikçi toplum-odaklı aile programları, Sistemik Aile Terapisine Bütünleşik Yaklaşımlar ve çocuk cinsel istismarı üzerine sayısız makalesi vardır. Aile Terapisi Teorisi ve Pratiğine önemli katkılarından dolayı 2004 yılında Amerikan Aile Terapisi Akademisi ödülünü alanlardan biridir. Özellikle çift ve aile ilişkilerinde rol modellerine ve çocuklarda duygu durum düzenleme konularına derin ilgisi vardır ve bu konular üzerine araştırmalar yapar. Akademik ve toplumsal çalışmaları dışında birçok ülkede eğitimler verir. 16

17 PEYKAN GÖKALP, MD 1983'te İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve zorunlu hizmetini birinci basamak hekimi olarak Ankara- Beypazarı nda yaptı. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nevroz Birimi nde tamamladı. Daha sonra aynı hastanede Başasistan ve Şef Yardımcısı olarak çalışmalarına devam etti. Buradaki çalışmaları ağırlıklı olarak Anksiyete Bozuklukları ve Duygudurum Bozukluklarının bütüncül tedavisi, kişilik bozuklukları ve psikoterapiler alanlarında yürüttü. Ayrıca, kadın ruh sağlığı ve travmatik bozukluklar üzerine de çalıştı Marmara Depremi sonrasında Gölcük te erken dönemde çalışmış, Adapazarı nda ise bir afet sonrası uzun dönem izleme projesinde (ADEPSTEP) ruh sağlığı hizmetlerinin yürütülmesine katılmıştır yılları arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanlığı görevini sürdüren Dr. Gökalp Dünya Psikiyatri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği Afet Psikiyatrisi, Kadın Ruh Sağlığı ve Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimleri üyesidir. Ruhsal Travma konusunda uluslararası kitap bölümü ve ADEPSTEP Projesi Kitabında bölüm yazarlığı ile bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Türk Psikanaliz Çalışma Grubu üyesidir. SEVEN KAPTAN, MD Psikiyatri uzmanıdır yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nden mezun oldu yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı yılları arasında Şırnak Cizre Devlet Hastanesi nde zorunlu hizmetini tamamladı. Prof Dr. Şahika Yüksel danışmanlığında hazırladığı uzmanlık tezinde İstanbul Tıp Fakültesi Psikonevroz- Psikoterapi birimine başvuran transseksüel bireylerin ruh sağlıkları, aile ve sosyal destek ağları ve yaşam kalitelerini inceledi; 2,5 yıl süren bu tez hazırlık döneminde transseksüel grup psikoterapilerinde gönüllü terapist olarak çalıştı. Psikiyatri asistanlığı sürecinde CETAD (Cinsel Eğitim, Araştırma ve Tedavi Derneği) ve bilişsel davranışçı terapi teorik eğitimleri ve süper vizyonlarını tamamladı. Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi kurucu ve eğitimcilerinden olan Dr. Kaptan, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşilerde toplumsal ve bireysel homofobinin nedenleri, ruh sağlığı üzerindeki travmatik etkileri ve çözüm önerileri gibi konularda aktarımlarda bulundu yılında kurulan LİSTAG ın (Lambda İstanbul Aile Grubu) CETAD işbirliği ile organize ettiği lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel bireylerin aile üyelerine yönelik bilgilendirme ve destek toplantılarında 3 yıldır co-terapist olarak çalışmaktadır. 17

18 ŞAHİKA YÜKSEL, MD Prof. Dr. Yüksel, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı kurumda İstanbul- Psiko sosyal Travma Program ı (PSTP) kurucusudur. Türkiye Psikiyatri Derneği nin eski başkanı olup halen Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörüdür. 30 yıldır ağırlıklı olarak travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi üzerine çalışmaktadır. Klinik çalışmaları, araştırmaları ve toplumsal haberdarlığı arttıran çalışmalarında özellikle insan eli ile kasıtlı olarak oluşturulan, aile içi ve aile dışı, travmalar konularında yoğunlaşmıştır. Bir diğer ilgi alanı cinsellik ve cinsel kimlik sorunları oluşturmaktadır. Kadınların cinsiyetleri nedeni ile yaşadıkları ayrımcılık, şiddet ve bu nedenle oluşan ruhsal sorunları konularında feminist bakış açısından yaklaşmaktadır Kurucularından olduğu Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve TIHV danışmanıdır. CETAD (Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği) onur kurulu üyesidir yılları arasında European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS) Yönetim Kurulu üyesi, yılları arasında International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) yönetim kurulu üyesi, ISTSS Social Policy and Human Rights grubu koordinatörüdür. Ulusal ve uluslararası çok sayıda travma toplantısının düzenlenmesinde yer almıştır: 1999 yılında yapılan Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 6. Avrupa Kongresi Başkanlığını (6 th ECOTS) yapmıştır, Uluslararası Katılımlı Ruhsal Travmalar Toplantılarının başkanlığını yürütmüştür Marmara depremi ardından yaptıkları çalışmaların yer aldığı Bir depremden sonra.. bir depremden önce ADEPSTEP (2005) kitabının ve Kadın Cinselliği. 5. Dosyası (2007) CETAD editörlerindendir. 18

19 A.TAMER AKER, MD, MPH 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A Hastanesi nde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimine başladı. Ruhsal travma ile ilgili çalışmalarına 1994 yılında Institute of Psychiatry of King s College London a bağlı olarak İstanbul da kurulan Davranış Bilimleri Araştırma ve Tedavi Merkezi nde başladı ve buradaki çalışmalarını yedi yıl sürdürdü yılından sonra iki yıl kadar Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı nda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı yılında doçentlik ünvanını aldı yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD da çalışmaya başladı yıllarında aynı üniversitenin Halk Sağlığı AD da Halk Sağlığı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı yılında profesörlük ünvanını aldı. Aynı yıl içinde ABD de Boston Üniversitesi Epidemiyoloji Yüksek Lisans Ders Programını tamamladı yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan Ruhsal Travma Yüksek Lisans Programı nın yürütücülüğünü yapmaktadır yılından beri Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği nin kurucu üyesi ve halen yönetim kurulu üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi nin kurucu üyesidir. Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği nin kurucu üyesi ve yürütme kurulu üyesidir. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası nın ruhsal travma veya afet ile ilgili çalışmalarına danışman veya yürütücü olarak destek vermektedir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türkiye Kızılay Derneği gibi kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır. Ülke sınırları içinde Marmara ve Van Depremlerinden sonra deprem bölgelerinde, ülke içinde yerinden edilme çalışmalarında bulunmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri nde, mültecilerle ilgili çalışmalarda bulunmak için ise sınıra komşu illerde alan çalışmaları yapmıştır. Ülke dışında benzer çalışmalara Bosna, Pakistan, Sri Lanka, Aceh gibi afet bölgelerinde katılmıştır. Çalışma ve uygulamalarını daha çok ruhsal travma ve afet psikiyatrisi alanlarına yoğunlaştırmıştır. Doğal afetler, ülke içinde yerinden edilme, cinsel şiddet, travmatik yas, tıbbi hastalıklara bağlı travmatik stress, araç ve endüstri kazaları, işkence, savaş ve çatışma sonrası ruh sağlığı sorunları, şiddet ve adli psikiyatrik değerlendirmesi, hekime yönelik şiddet gibi alanlarla ilgilenmektedir. Ruhsal travma ile ilişkili hastalıkların terapisinde Bilişsel ve Davranışçı yaklaşımlara ağırlık vermektedir. Ruhsal travma ve ilişkili hastalıklarda tanım, sınıflama, ayırıcı tanı, tanı sistemleri, seyir, risk etkenleri, biyolojik ve psikolojik açıklayıcı dizgeler diğer çalışma alanlarıdır. 19

20 UFUK SEZGİN, PhD Klinik Psikoloji doçentidir. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesidir. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı İstanbul-Psiko-sosyal Travma Programı nda 13 yıl çalışmıştır. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları öğretim üyesidir. İnsan eliyle gerçekleştirilen travmalar, kadına yönelik şiddet, işkence, cinsel şiddet ve özellikle ensest konusunda 22, doğal afetler konusunda ise 12 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir yılları arasında Türk Psikologlar Derneği (TPD) İstanbul Şubesi başkanlığı yapmıştır. TPD İnsan Hakları ve Travma komisyonun kurucusu ve üyesi, Travma Birimi İstanbul Şubesi Sorumlusu olarak faaliyetlerde bulunmuş halen TPD Kadın Çalışmaları Birimi Sorumluluğunu yürütmektedir. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği, Psikoterapi ve Grup Psikoterapileri Derneği Kurucu üyesidir. KAMER (Diyarbakır Kadın Merkezi Vakfı) danışmanıdır yılları arasında European Society for Traumatic Stress Studies-ESTSS (Avrupa Travmatik Stress Çalışmaları Topluluğu) 3 dönem seçilmiş yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Uluslararası İşkence mağdurları rehabilitasyon komisyonunda (International Rehabilitation Council for Torture Victims-IRCT) uzman bilirkişi olarak çeşitli ülkelerde görev almaktadır. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) danışmanlarından ve İstanbul Protokolü usta eğiticilerindendir. Aynı zamanda İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü ve Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği eğiticileri arasında görev almaktadır. Uluslararası Ruhsal Travmalar Toplantıları düzenleme kurulu üyesidir. Çok uluslu AB Projeleri olan The European Network for Traumatic Stress (TENTS) ve The European Network for Traumatic Stress Training and Practice TENTS-TP Türkiye koordinatörlüğü yapmış, el kitapları ve eğitim materyallerinin hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. KOU Ruhsal Travma Yazıları (Baskıda), Bir depremden sonra... Bir depremden önce... ADEPSTEP (2005) kitabının editörlerindendir. Çok sayıda lisans,yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı bulunmaktadır. Dr. Sezgin, feminist yaklaşımla kadın insan hakları ve travma konusunda uzmanlaşmış, eğitici, klinisyen, psikoterapist, süpervizör ve araştırmacıdır. 20

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ AY EĞİTİMLERİ ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Düzey Tarih Gün Zaman Seminerin Konusu Eğitimciler 25/10/13 26/10/13 27/12/13 Cuma 18:00-20:00

Detaylı

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere de

Detaylı

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere de

Detaylı

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aylin Sezer 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programından "Kıskançlıkta Cinsiyet Farklılıkları: Evrimsel Hipotezin Testi" başlıklı tezini tamamlayarak fakülte birincisi

Detaylı

Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır.

Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır. Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır. Program temelde bir klinik psikoloji programıdır ancak

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

KRİZ ÖLÜM VE YAS PSİKOTERAPİSİ Eğitim Bilgilendirme Kataloğu

KRİZ ÖLÜM VE YAS PSİKOTERAPİSİ Eğitim Bilgilendirme Kataloğu KRİZ ÖLÜM VE YAS PSİKOTERAPİSİ Eğitim Bilgilendirme Kataloğu APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi tarafından organize edilen ve Dr. Nevin DÖLEK tarafından verilecek olan "Kriz, Ölüm

Detaylı

Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ. Bilgilendirme Kataloğu

Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ. Bilgilendirme Kataloğu Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ Bilgilendirme Kataloğu Apamer Aktüel Psikolojik Araştırmalar Merkezi Çocuklar İçin APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi tarafından

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alper Aksoy 2. Doğum tarihi : 10/05/1971 3. Unvanı : Uzman Psikolog 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1990-1995 Lisansüstü Uygulamalı

Detaylı

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu)

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu) 1 UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ŞEBNEM YÜKSEL 2007 yılında çalışma hayatıma başladım ve yetişkin, aile, çift, çocuk ve ergenlerle klinik psikolog olarak çalışmaktayım. Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Virginia Satir

Detaylı

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti Ebru ÖZKURT TOPCU Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarısı dolayısıyla Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi nde

Detaylı

Psikolog Dr. Nedret ÖZTAN nedretoztan@gmail.com. Yüksek Lisans, Psikoloji, Catholic University of America, Washington, D.C., 1979.

Psikolog Dr. Nedret ÖZTAN nedretoztan@gmail.com. Yüksek Lisans, Psikoloji, Catholic University of America, Washington, D.C., 1979. Psikolog Dr. Nedret ÖZTAN nedretoztan@gmail.com EĞİTİM Doktora, Klinik Psikoloji, Ankara Üniversitesi, 1996. Yüksek Lisans, Psikoloji, Catholic University of America, Washington, D.C., 1979. Lisans, Sosyoloji,

Detaylı

Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ. Bilgilendirme Kataloğu

Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ. Bilgilendirme Kataloğu Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ Bilgilendirme Kataloğu Apamer Aktüel Psikolojik Araştırmalar Merkezi Çocuklar İçin APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi tarafından

Detaylı

Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü

Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü PSİKOLOJİ DÜNYASINDAKİ EN İYİ YAKLAŞIMLARINDAN BİRİ İLE BİLGİNİZİ KEŞFETMEK İÇİN BİZE KATILIN Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Future

Detaylı

APAMER APAMER Corparation 2013-2015

APAMER APAMER Corparation 2013-2015 APAMER APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar Eğitim Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti Zuhuratbaba Mah. Akmescit Sokak Çiğdem Apartmanı No:12 Daire:3 Bakırköy / İstanbul www.apamer.com.tr E-Posta: bilgi@apamer.com.tr

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. :

KİŞİSEL BİLGİLER. : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Hatice ERTUĞRUL Doğum Tarihi : 28.05.1981 Medeni Durum Uyruk : Evli : Türkiye Cep Tel : 90 533 500 80 66 E-posta : haticeertugrul07@gmail.com, ertugrulhatice01@gmail.com

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2 ODTÜ Psikoloji Bölümü ODTÜ Psikoloji Bölümü 1959 yılında lisans ve 1984 yılından itibaren

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR? Aile danışmanlığı, ailenin çevresiyle

Detaylı

ÇOCUK ve ERGEN BDT EĞİTİMİ. 4 Modül - 64 Akademik Saat. Çocuk ve Ergen Odaklı. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Bilgilendirme Klavuzu EĞİTİMCİ

ÇOCUK ve ERGEN BDT EĞİTİMİ. 4 Modül - 64 Akademik Saat. Çocuk ve Ergen Odaklı. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Bilgilendirme Klavuzu EĞİTİMCİ ÇOCUK ve ERGEN BDT EĞİTİMİ 4 Modül - 64 Akademik Saat Çocuk ve Ergen Odaklı Bilgilendirme Klavuzu EĞİTİMCİ APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi tarafından organize edilen Uzman Psikolog

Detaylı

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve 12-13 / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.) Katılımcı Sayısı: 50 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediyatri Bilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI Bu programın amacı cinsellik, cinsel gelişim, cinsel bozukluklar, cinsel kimlik durumları, cinsel yönelim, parafililer, cinsel istismar ve cinsel işlev bozuklukları

Detaylı

Berrak Karahoda Burak İsmanur Dinç Orkun Yontar

Berrak Karahoda Burak İsmanur Dinç Orkun Yontar Berrak Karahoda 2005 yılında Johns Hopkins Üniversitesi (A.B.D.) Nörobilim Bölümü'nden mezun 2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji)'na Bilimsel Hazırlık

Detaylı

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 CUMARTESİ 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. PROGRAM 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. SÜLEYMAN BELEDEİOĞLU AİLELER ÇOCUĞUN BAŞARISINA NASIL KATKI

Detaylı

PSİKİYATRİEĞİTİMİNDE NÖROBİLİM

PSİKİYATRİEĞİTİMİNDE NÖROBİLİM PSİKİYATRİEĞİTİMİNDE NÖROBİLİM Dr. Koray Başar Hacettepe ÜTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Roche Danışman: - Konuşmacı: - Sunumun hazırlanması sırasında sağladığı katkı

Detaylı

Deneyimsel Oyun Terapisi Đle Çocuklara Ulaşma

Deneyimsel Oyun Terapisi Đle Çocuklara Ulaşma Deneyimsel Oyun Terapisi Đle Çocuklara Ulaşma Oyun yoluyla çocuklarla çalışmayı isteyen profesyonellere özel bir atölye çalışması I. Düzey: 20 21 Ekim II. Düzey: 22 23 Ekim Deneyimsel Oyun Terapisi (Experiential

Detaylı

UZM. PSK. BUKE TUNCEL YANGIN

UZM. PSK. BUKE TUNCEL YANGIN KISA ÖZ GEÇMİŞ İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Çocuk ve Ergen Psikolojisi alanında danışan takip etmektedir. Aktüel Psikoloji Profesyonel Danışmanlık Hizmetleri UZM.

Detaylı

HANDE YILDIRIM. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

HANDE YILDIRIM. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı HANDE YILDIRIM Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 13.06.1990 Adres: E-mail Adresi: Telefon: 5068603514 Kişisel websitesi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Detaylı

UZMAN PSİKOLOG BİLGİ VE RANDEVU HATTI

UZMAN PSİKOLOG BİLGİ VE RANDEVU HATTI UZMAN PSİKOLOG BUKE TUNCEL YANGIN BİLGİ VE RANDEVU HATTI 0212 4661050 APAMER Aktüel Psikoloji 1 KISA ÖZGEÇMİŞ İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI Sosyal hizmet, toplumun farklı kesimlerinden gelen, kendi kontrolleri dışında ortaya çıkan psikososyal

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ Projenin Süresi Projenin amaçları Ortaklar Hedef gruplar Nihai Yararlanıcılar 1 Beklenen Sonuçlar 15 ay Genel Amaç: Cinsel istismara uğramış ve bu nedenden dolayı sosyal

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com

Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com Prof. Dr. Bahar Gökler 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirmiştir.1978 yılında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İREM YOLA 2. Doğum Tarihi: 23.11.1986 3. Unvanı: UZMAN 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008 Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Bilimsel toplantıya katılım için lütfen kayıt yaptırınız. Kayıt için : www.sempozyumgunleri.com Katılım

Detaylı

Ön Söz. Charles E. Schaefer. vii

Ön Söz. Charles E. Schaefer. vii Ön Söz Oyun terapisi, 20. yüzyılın başlangıcından bu yana çocuklarla kullanılan başlıca psikoterapötik müdahale olagelmiştir. Oyun Terapisinin Temelleri (İkinci Basım) kitabının amacı, okuyucunun oyun

Detaylı

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) İstanbul Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Teorik & Uygulamalı Eg itimi Eğitim koordinatörü: Dr.Fatih Yavuz Eğitimciler:Dr.Fatih Yavuz, Dr. Hasan T. Karatepe, Dr. Sevinç Ulusoy, Dr. Ahmet Nalbant Bağlamsal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ceyda Güvenç Taşdelen 2. Doğum Tarihi : 20.01.1969 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite, psikiyatri ihtisası Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

Theraplay Oyun Terapisi

Theraplay Oyun Terapisi Theraplay Oyun Terapisi & Marschak Etkileşim Metodu (MEM) Sertifika Eğitimleri 1. Seviye Theraplay ve MEM Eğitimi: 24-27 Nisan 2014 Grup Theraplay Eğitimi: 28 Nisan 2014 Theraplay Grup Süpervizyonları:

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR ve TERAPİ İLKELERİ. 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Antalya, 2017

OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR ve TERAPİ İLKELERİ. 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Antalya, 2017 OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR ve TERAPİ İLKELERİ 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Antalya, 2017 Tanım Yaşamı ya da yaşama dair bütünlüğü tehdit eden olayların bütünüdür.

Detaylı

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl.

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nurdane BÜYÜKYAZI. Doğum tarihi :01.01.196. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Fak. Hacettepe üniversitesi 1987 Lisansüstü Ana-Çocuk

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ

ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ Eğitmen Kadrosu: Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu Doç. Dr. Neylan Ziyalar Doç. Dr. Erdinç Öztürk Yrd. Doç. Dr. Zeynep Belma Gölge Eğitim tarihi 23 Ekim 2016 (8

Detaylı

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı;

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı; AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) APHB tarihçesi 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara Depremleri, depremlerin yaşandığı bölgeler dışında, Türkiye genelinde de önemli etkiler yaratmıştır. Depremin

Detaylı

1. Risk Değerlendirme

1. Risk Değerlendirme İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Risk Değerlendirme Eğitimi 02 Mayıs 2015 Cumartesi Bilimsel Danışma Kurulu : Prof. Dr. Harun MUTLUAY - Yrd. Doç. Dr. Fuat KAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa YALÇIN - Öğr. Gör. H. Engin

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır.

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. TIP EĞİTİMİNDE SOSYAL PSİKİYATRİ Prof.Dr. Orhan DOĞAN Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Tıp eğitiminde psikiyatri Tıp

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ III: TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK Ders No : 0310360163 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir FARK FARK FARK FARK 10-11 Mayıs 2014 Swissotel - İzmir Toplantı Programı Program (1.gün) 09.00-09.10 09.10-10.40 10.40-10.50 10.50-11.10 11.10-11.50 11.50-12.30 12.30-13.10 13.10-14.10 14.10-15.00 15.00-15.10

Detaylı

Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (2002 2007).

Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (2002 2007). Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 22.11.1983 Ankara Yabancı Dil: İngilizce, Almanca. Eğitim Özgeçmişi: İlköğrenim: Çizmeci İlköğretim Okulu (1991-1995). Ortaöğrenim: Kalaba Anadolu Lisesi

Detaylı

Börte Özdemir. Burçak Arıcı

Börte Özdemir. Burçak Arıcı Börte Özdemir 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında "Bakırköy Gönüllü Değişim" projesinde yer aldı. 2008 yılında Koç Üniversitesiyle birlikte "Minik Yürekler"

Detaylı

AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN

AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN 2 Başarılı bir afet yönetimi Açık ve anlaşılır Afet Yönetim Planı Afet yönetimi planında görevli bilinçli ve sorumluluk sahibi ekip üyeleri 3 SAĞLIK HİZMETİ

Detaylı

Ardahan'lıyum 30 yıldır İstanbul/Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet etmekteyim.

Ardahan'lıyum 30 yıldır İstanbul/Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet etmekteyim. Ardahan'lıyum 30 yıldır İstanbul/Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet etmekteyim. Evli ve 3 çocuk annesiyim. İlköğrenimimi Ardahan'ın Göle ilçesinde, lise öğrenimimi ise İstanbul'un Eyüp ilçesinde tamamladım.

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu: Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı 21.05.2014

Sivil Toplum Afet Platformu: Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı 21.05.2014 Kurum Adı ÇALIŞMA ALANI NE YAPIYOR NEREDE HEDEF GRUP NE AŞAMADA KAPASITE ve EK BİLGİLER SİTAP adına Hayata Anne Çocuk Vakfı (AÇEV) İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Bilgi Yönetimi ve Planlama Soma

Detaylı

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Açıklama 2011-2012 Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Asistan Hekim Kılavuzu Dr. İshak Sayğılı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbın diğer alanları ile

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Adres: Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA E- Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Kişisel

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Lisans Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Lisans Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nareg DOĞAN 2. Üniversite/Fakülte/Departman: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 3. Bölüm: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 4. Unvanı:

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. 1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 1 Nisan 1964. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986

Detaylı

Theraplay Oyun Terapisi

Theraplay Oyun Terapisi Theraplay Oyun Terapisi & Marschak Etkileşim Metodu (MEM) Sertifika Eğitimleri 1. Seviye Theraplay ve MEM Eğitimi: 1-4 Ekim 2015 Grup Theraplay Eğitimi: 5 Ekim 2015 2. Seviye Theraplay ve MEM Eğitimi:

Detaylı

STAJ PROGRAMI 2015. Sıraselviler Cad. Kriton Palas Apt. 43/2 Cihangir, Beyoğlu, İstanbul 212 251 68 09. www.aurapsikoterapi.com

STAJ PROGRAMI 2015. Sıraselviler Cad. Kriton Palas Apt. 43/2 Cihangir, Beyoğlu, İstanbul 212 251 68 09. www.aurapsikoterapi.com STAJ PROGRAMI 2015 Merkezimizde yürütülen staj programı kapsamında stajyer kabul edilen kişiler için çalışmalar aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur. Başvurunuzdan önce bu başlıkları ve içeriklerini dikkatlice

Detaylı

TPD Yeterlik Sınavı Açık Eğitim Modülleri Tecrübe Aktarımı DR GAMZE GÜRCAN

TPD Yeterlik Sınavı Açık Eğitim Modülleri Tecrübe Aktarımı DR GAMZE GÜRCAN TPD Yeterlik Sınavı Açık Eğitim Modülleri Tecrübe Aktarımı DR GAMZE GÜRCAN Eğitim- Şimdi ne yapıyoruz? Formal Eğitim İnformal Eğitim Non-formal Eğitim* Tıp Eğitimi -1910 (Flexner öncesi dönem): Usta-çırak

Detaylı

DIR Floortime BAŞLANGIÇ DÜZEYİ KURSU

DIR Floortime BAŞLANGIÇ DÜZEYİ KURSU The Interdisciplinary Council on Developmental and learning Disorders DIR Floortime BAŞLANGIÇ DÜZEYİ KURSU TARİH : 13-14 Nisan 2013 YER: BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL EĞİTİMCİ: Çiğdem Ergül M.S. Odyoloji

Detaylı

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Bölüm I Demografik Bilgiler - I Adı ı Doğum Yeri Doğum i Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite Öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet tarihleri) İlkokul Ortaokul Lise Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon : Mail EK 4A ÖZGEÇMİŞ : ODİSE VUÇİNA : : o.voutsinas@gmail.com 2.Doğum Tarihi : 23/08/1962 3.Unvanı Öğrenim 4. Durumu : Sosyal Hizmet Uzman : Yüksek Öğretim

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel ÖZGEÇMİŞ GENEL Adı : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 27.08.1954 Konumu ve Ünvanları Alanı Eğitim Medeni Hali : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik

Detaylı

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr Ebelik Sosyal Hizmet Hemşirelik http://syo.kocaeli.edu.tr Okulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yeteneği gelişmiş,

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amacı insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır. Psikoloji,

Detaylı

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK Dr. Ersin UYGUN Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,Psikiyatri Kliniği AÇIKLAMA (2013-2016) Danışman: Araştırmacı: Konuşmacı: Sunum Akışı Hizmet verilen bölgenin

Detaylı

ADLİ BELGE İNCELEMELERİ/ DEĞERLİ BELGELERDE SAHTECİLİK EĞİTİMİ

ADLİ BELGE İNCELEMELERİ/ DEĞERLİ BELGELERDE SAHTECİLİK EĞİTİMİ ADLİ BELGE İNCELEMELERİ/ DEĞERLİ BELGELERDE SAHTECİLİK EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Adli Belge İnceleme disiplininin tanıtılması, bu disiplinin sınırlamaları, güçlü yanları, diğer disiplinler ile bağlantıları,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, d) ġube Müdürlüğü: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü, (ASHŞ)

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, d) ġube Müdürlüğü: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü, (ASHŞ) Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesi Tarihi:23.01.2004 Sayısı:717 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Acil sağlık hizmetleri ile ilgili

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İÇİNDEKİLER Önsöz... v BÖLÜM 1 SPOR VE SPOR PSİKOLOJİSİ Spor... 1 Spor Psikolojisinin Gelişmesi... 2 Spor Psikolojisinin Alanları... 5 Spor Psikologları... 6 Spor Psikologlarının İşlevleri... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Psikoterapi Çalışma Grubu. Seminer/Atölye Çalışması 2012-2014

İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Psikoterapi Çalışma Grubu. Seminer/Atölye Çalışması 2012-2014 İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Psikoterapi Çalışma Grubu Seminer/Atölye Çalışması 2012-2014 Düzenleyen ve yürüten:, Psikiyatri Hemşiresi/Psikoterapist Yer: İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı, İhsan

Detaylı

Masterson Yaklaşımı Eğitimi Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi

Masterson Yaklaşımı Eğitimi Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi Masterson Yaklaşımı Eğitimi Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi Masterson Yaklaşımı Psikoterapi Eğitimi nin amacı nedir? Masterson yaklaşımı uzun yıllar süren klinik çalışmalarla geliştirilen

Detaylı