Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Bilim Dalı Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye Lisans İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1994 Yüksek Lisans Doktora Doçentlik Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana 1997 Bilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Yaratıcı Reklam Stratejilerinin Kampanyaların Başarısı Üzerindeki Etkileri Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa Durmaz Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: Tutundurma Faaliyetlerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kapsamında Değerlendirilmesi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Demet Gürüz Akademik Ünvanlar: Görev Unvanı Görev Yeri Dr. Yarı Zamanlı Meslek Yüksek Okulu İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.Öğretim Meslek Yüksek Okulu Yaşar Üniversitesi Görevlisi Yrd.Doç.Dr. İletişim Fakültesi Yaşar Üniversitesi Devam Doçent Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Devam Yıl Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Okmeydan, C.K. (2013) Türkiye deki Siyasi Partilerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında Sosyal Medya Kullanımı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Danişmend Karagülmez, N. (2014) Vakıf Üniversitelerinin Sosyal Medya İletişimlerinin Öğrenci Tercihleri Üzerindeki Rolü: İzmir Yaşar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma, Yüksek Lisans Bitirme Projesi Tezi, İzmir.

2 Şen, E. (2013 devam). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Ürün/Marka Tercihlerine Etkisi: İzmir Üniversite Öğrencilerine yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi. Karadayı, O. (2014 devam). Viral Videolardaki Yaratıcılığın Katılım Kültürüne Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi, İletişim Yüksek Lisans Programı, İzmir. Barbaros, S. (2014 devam) Temsil Kuramı Perspektifinden Çeşme nin Sosyal Medyada Temsili, Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi, İletişim Yüksek Lisans Programı, İzmir. Turhan, M. (2014 devam). Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Projelerde Yaptığı Görevler : 2013 Devam - European Aspects and National Practices of PR. 2.0 of the Life Learning Programme, Sectoral Sub-Programme, Erasmus Intensive Programme, Bulgaristan Türkiye Portekiz Estonya Ortak Projesi, Yerel ve Üniversite Koordinatörlüğü (I. Parkur: Mayıs 2013, Bulgaristan). İdari Görevler : 2014 Devam Yatay geçiş, Dikey geçiş / İntibak Kurulu Koordinatörü, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Yaşar Üniversitesi, İzmir Devam YÜSEM (Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi), Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı Koordinatörü, Yaşar Üniversitesi, İzmir Devam YAFA (Yaratıcı Fikir Atölyesi) Yönetim Kurulu Üyeliği, Yaşar Üniversitesi, İzmir Staj Komisyon Başkanlığı, Yaşar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İzmir Engelliler Danışma ve Koordinasyon Komisyonu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyesi, Yaşar Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İzmir Staj Komisyon Üyeliği, Yaşar Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İzmir Turizm Rehberliği Program Sorumlusu, Yaşar Üniverstitesi, Meslek Yüksek Okulu, İzmir Pazarlama Dersi Koordinatörü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İzmir. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Devam - Euprera (European Public Relations Education and Research Association / Avrupa Halkla İlişkiler Eğitim ve Araştırma Birliği) Üyeliği, Ödüller : 2014 En İyi Bildiri Ödülü, Alikılıç, Ö. ve Gülay, G. (2014). Hate 2.0: Exploring Turkish Users Hate Content on Social Network Sites, 12nd International Communication in the Millenium Symposium (CIM), June, 15-18, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

3 2013 Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, 12. Altın Pusula Ödülleri, Genç İletişimciler Kategorisi, Altın Pusula, Haziran, Devlet 2.0: Nerede Bu Devlet?, Danışman 2012 Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, 11. Altın Pusula Ödülleri, Genç İletişimciler Kategorisi, Altın Pusula, Haziran, In Istanbul, Danışman 2012 Başarılı Araştırmacı Ödülü, Yaşar Üniversitesi, 5 Nisan Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Halkla İlişkiler Projesi Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Kurumsal İletişim Güz Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi (Yüksek Lisans) İletişimciler için Pazarlama Kriz İletişimi Yaz Halkla İlişkiler Yönetimi Halkla İlişkiler Projesi Güz Stratejik Halkla İlişkiler Planlaması ve Yönetimi (Yüksek Lisans) Kurumsal İletişim İletişimciler için Pazarlama Reklam Projesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Yüksek Lisans) Bahar Kriz İletişimi Halkla İlişkiler Yönetimi

4 Halkla İlişkiler Projesi Kurumsal İletişim Güz Stratejik Halkla İlişkiler Planlaması ve Yönetimi (Yüksek Lisans) İletişimciler için Pazarlama Kriz İletişimi Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar (Yüksek Lisans) Bahar Halkla İlişkiler Yönetimi Reklam Projesi Bütünleşik İletişimi Pazarlama ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: A1. Alikılıç, Ö. ve Atabek, Ü. (2012) Social Media Adoption Among Turkish Public Relations Professionals: A Survey of Practitioners, Public Relations Review, Vol.38, Issue. 1, March, pp (SSCI) A2. Alikılıç, Ö (2008). When People are the Message Public Participation in New Media: User Generated Content, Journal of Yasar University, Ocak, Vol.3, Sayı.10, Izmir, s A3. Onat, F. ve Alikılıç, Ö (2008) Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi, Journal of Yasar University, Ocak, Vol.3, Sayı.9, İzmir, s A4. Alikılıç, Ö (2008) User Generated Content in Tourism Marketing, Journal of Yasar University, Vol.3, Sayı.9, İzmir, s A5. Alikılıç, Ö. ve Onat, F. (2007) Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar, Yasar Universitesi Elektronik Dergisi, Vol.2, Sayı.8, İzmir, s B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. Alikılıç, Ö., Gülay, G. (2014). Hate 2.0: Exploring Turkish Users Hate Content on Social Network Sites, 12nd International Communication in the Millenium Symposium (CIM), June, 15-18, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

5 B2. Sarı, F.Ö, Alikilic, Ö. ve Onat, F (2013). E- Complaining: Analysis of Lodging Customers e-complaints from a Turk-ish Internet Website, 2013 International Conference on Information, Business and Education Technology, March 14-15, Beijing, China, Proccedings of the ICIBET-13, ISBN on-line: / print: , ISSN: , volume 26, doi: /icibet B3. Alikılıç, Ö; Atabek, Ü. (2011) Social Media for Internal Communication: A Survey Among PR Professionals in Turkey, Seventh International Conference on Business, Management and Economics (ICBM), 6-8 of October, Çeşme, Türkiye. B4. Alikılıç, Ö. ve Atabek, Ü. (2011) The Social Media Adoption of Public Relations Professionals in Turkey: A Survey of Practitioners, Euprera Spring Symposium 2011, 3-5 of March, Lisbon, Portugal. B5. Alikılıç, Ö. (2009) The New Publics: Building Online Communities and Awareness for Essential Integrated Marketing Communications, International Marketing Communications Symposium, 29 of May, İzmir, Türkiye, pp B6. Alikılıç, Ö. (2008) Using Social Media to Manage Integrated Marketing Communications Efforts, International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), 5 7 of June, Çeşme, Türkiye, pp B7. Alikılıç, Ö. (2008) Word of Mouth Marketing in Tourism and Travel Industry: Opportunity or Risk?, The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leissure, of April, Antalya, Türkiye, pp C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: C.1. Yazılan Ulusal / Uluslararası kitaplar: C.1.1. Alikılıç, Ö. (2011) Halkla İlişkiler 2.0: Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar, Yeni Teknikler, Ankara: Efil Yayınevi. C.1.2. Uzunoğlu, E., Onat, F., Alikılıç, Ö., Çakır S.Y. (2009): İnternet Çağında Kurumsal İletişim, Reklamcılık ve İletişim Dizisi 2, İstanbul: Say Yayınları. C.2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler: C.2.1. Alikılıç, Ö. (2015). Broadening the Concept of Green Marketing: Strategic Corporate Social Responsibility (Chapter 6). Akkucuk, U (Ed.). Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing (pp ). Hershey, PA: IGI Global. doi: / C.2.2. Alikılıç, Ö. (2010) Online Toplulukların Pazarlama İletişiminde Kullanılması. Sinem Yeygel Çakır (Der.). Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri, İstanbul: Nobel Yayınları, Sy D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Alikılıç, Ö., Gülay, G., Binbir, S. (2013). Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Facebook Uygulamalarının İncelenmesi: Yaşar Üniversitesi Öğrencileri

6 Üzerine Bir Araştırma, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 37, Güz, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, sy D2. Alikılıç, Ö. (2010) Örgüt ve Paydaş İşbirliği Geliştirilmesinde Alternatif Gerçeklik Oyunlarının Kullanılması: Lost Experience Örneği, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 30, Bahar, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, sy E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: E1. Gökaliler, E., Alikılıç, Ö. (2014). Kadın Girişimcilere Ait İşletmelerin Marka Yaratım ve İletişim Süreçlerinde Sosyal Medyanın Yeri, Tam Metin Bildiri, 1. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu, Mayıs, Uşak Üniversitesi, Uşak. E.2. Alikılıç, Ö. (2008) Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Basın Bültenlerine Online Bakış: Online Medyada Online Basın Bültenleri, Yebko, Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansında Sunulan Bildiriler Kitabı, Cilt.2 (Ürkmez İzmir, ), Eylül 2008, s F. Diğer yayınlar: F1. Uluslararası Bilimsel Faaliyetler (Sempozyum, Eğitim Seminerleri, Söyleşi, Oturum Başkanlığı): F1.1. Alikılıç, Ö. Atabek, Ü. (2011) The Social Media Adoption of Public Relations Professionals in Turkey: A Survey of Practitioners, Euprera Spring Symposium 2011, 3-5 Mart 2011, Lizbon, Portekiz. F2. Ulusal Bilimsel Faaliyetler (Eğitim Seminerleri, Sempozyum, Söyleşi, Konferans, Oturum Başkanlığı): F2.1. Alikılıç, Ö. (2013). Türkiye de ve Dünyada Sosyal Medya, Sosyal Medya Araçlarının Ergenler Üzerindeki Etkisi Çalıştayı, Sosyal Medya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Nevşehir Valiliği Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, 30 Ekim -1 Kasım 2013, Ürgüp. F2.2. Alikılıç, Ö. (2010). Sosyal Medya Nereye, Geleceksel Söyleşiler 2, Quo Vadis? 17 Aralık 2010, Yaşar Üniversitesi, İzmir. F2.3. Alikılıç, Ö. (2008) Krizde Kitle İletişimin Yeniden Yorumlanması, Sosyal Medya ve Kullanıcı tarafından Oluşturulan İçerik: Bahçeşehir Üniversitesi Kriz Yönetimi ve Psikopolitik Sertifika Programı nda Konferans, 16 Şubat 2008, İstanbul. F2.4. Alikılıç, Ö. (2007) Artan Sorumluluklar ve Değişen Meslek İmajı : Pencere Sorumluluğu ve Vitrin İmajı, 8 Aralık 2007, Yaşar Üniversitesi, İzmir. F3. Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler: F3.1. Alikılıç, Ö. (2012), Halkla İlişkiler 2.0 ın Dünyasına Hoşgeldiniz, Okuryazartv, Türkiye nin Kültür ve Düşünce Gündemi, Aralık, F3.2. Alikılıç, Ö. (2012). Yeni Nesil ve Yeni Nesil Fuarcılık, Yarın Dergisi, Ege Genç İşadamları Yayın Organı, No.34, Temmuz 2012, s

7 F3.3. Alikılıç, Ö. (2011). Seçim Sürecinde Kamuoyunu İkna Etmek ve Halkla İlişkiler Çalışmaları: Seçiyoruz ama Neden? Gennaration, No.18, Haziran sayısı. F3.4. Alikılıç, Ö. (2009) Yaratıcılıkta Başarı ve Başarı Ölçütleri, Reklamca, İzmir Reklamcılar Derneği, İzmir, Temmuz Ağustos Eylül 2009, Sayı 4. F3.5. Alikılıç, Ö. (2008). Geleneksel Medya ve Sosyal Medya Karşı Karşıya: Medya Planı Yaparken Halkın Gücünü Keşfedin, Elegans, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Dergisi, Mayıs-Haziran 2008, No.89, İstanbul, s F3.6. Alikılıç, Ö. ve Onat, F (2008) Online Sosyal Ağların Pazarlama İletişimi Amaçlı Kullanımı, Elegans, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Dergisi, Ocak - Şubat Sayısı, No: 87, s F3.7. Alikılıç, Ö. ve Onat, F (2007) Blogla Halkla İlişkiler, Active, Bankacılık ve Finans Dergisi, Ekim Kasım Aralık, İstanbul, Sayı 54, s F4. Atıflar: F4.1. Kitaplarda Yapılan Atıflar: F Kuşay, Y. (2010) Sosyal Medyanın Gücü ve Uygulama Örnekleri, Filiz Aydoğan ve Ayşen Akyüz (Der.), İkinci Medya Çağında İnternet, İstanbul: Alfa, s (C1.2. için atıf) F Frank Marcinkowski,F. ; Metag. J.; Wattenberg, C. (2013) Online-Campaigning als Wahlkampfstrategie Strategische Kommunikation: Umrisse und Perspektiven eines Forschungsfeldes (editörler: Ulrike Röttger, Volker Gehrau, Joachim Preusse) (ss ). (A1. için atıf) F4.2. Makaleler ve Bildiri Kitapçığında Yapılan Atıflar: F Asmar, A.; Von Jahf, H.; Yaro, W. (2013). The Effects of Having a Presence in Social Media: Swedish advertising agencies' awareness of social media and its contributing opportunities and risks, Yüksek Lisans Tezi, Linnaeus University, School of Business and Economics, Sweden. (A1. için atıf) F Kim, E. (2013) The Role of Social Media in Crisis Communication. A Case Study of Starbucks, Yüksek Lisans Tezi, Texas State University, San Marcos, Texas, Ağustos 2013, s (A1. için atıf) F Söylemez, N.H. ve Oral, B. (2013) Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz- Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Büefad, Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Yaz 2013, ISSN: , S (A5. için atıf) F Stepaniuk, K. (2013) Selected social networking websites as a platform of information of agritourist farm presentation. Initial study, Economics and Management,V.1.,S (A4. için atıf) F Ada, S., Çiçek, B., Kaynakyeşil, G. (2013) Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici Faktörler Üzerine Bir Araştırma, XIV. Akademik Bilişim Konferansı, Akademik Bilişim, Ocak 2013, Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Antalya, Bildiri Kitapçığı, (A3. için atıf)

8 F Gao, S., Gopalakrishnan, V., Ganapathy, R. ve Gopalakrishnan, S. (2012) An Exploratory Study on the Adoption of Mobile Services through Social Media, Systems and Informatics (ICSAI), 2012 International Conference on, Mayıs 2012,, 2012 International Conference on Systems and Informatics (ICSAI 2012) (A1. için atıf) F Robson, P. Ve Sutherland, K. E. (2012) Public Relations Practitioners and Social Media: Themes in a Global Context, World Public Relations Forum, Public Relations Institute of Australia, 18 Kasım 2012, Melbourne Convention and Exhibition Centre, Melbourne, Australia, ISBN , S.103. (A1. için atıf) F Litvin, S.W., Hoffman, L.M. (2012) Responses To Consumer-Generated Media In The Hospitality Marketplace: An Empirical Study Journal of Vacation Marketing April : S (A4. için atıf) F Milan Nikolic, M., Terek, E. Vukonjanski, J. ve Djurin, S. (2012) The State of the PR Profession in Serbian Companies: A Comparative Study in 2006 and 2012, Bledcom 12, Public Relations and Communication Management: The State of the Profession, 19th International Public Relations Symposium Proceedings, Lake Bled, Slovenia, Temmuz 6 7 (A1. için atıf) F Ergul, F.A. (2012) Communicative Turn of IR in Analyzing the Arab Spring, University of Sussex, https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=communicative-turn-of-ir-inanayzing-the-arab-spring.pdf&site=12 (A2. için atıf) F Kazançoğlu, İ., Üstündağlı, E. ve Baybars, M. (2012) Tüketicilerin Sosyal Ağ Sitelerindeki Reklamlara Yönelik Tutumlarının Satınalma Davranışları Üzerine Etkisi: Facebook Örneği, International Journal of Economic and Administrative Studies, Yıl:4 Sayı:8, Kış, ISSN , S , (A3. için atıf) F Ying, M. (2012) Sosyal Medya Platformları Üzerinden Pazarlama ve Bu Mecrayı Etkin Kullanan Sektörler, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme MBA, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. (A5. için atıf) F Özkaya, B. (2012) Halkla İlişkiler 2.0 Kapsamında Kurumların Arama Motoru Kullanıcılarına Yönelik Çalışmaları, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, Cilt: 33, Sayı: 2, S (C.1.2. için atıf) F Korkmaz, A. (2012). Bir Haber Kaynağı Olarak Facebook ve Twitter: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC) S (A.3. için atıf) F Canpolat, N. (2012) Çevreyle İletişimde Kurumsal Nedenler: Gazetelerde Yer Alan Kurumsal Verilere Yönelik Bir Araştırma İşletme Araştırmaları Dergisi, 4/1, (C1.2. için atıf) F Baş, M., Tuncel, A., Şahin, S. ve Selvi, S. (2012) Seyahat Acentalarında Sosyal Medya Kullanımına İlişkin bir Örnek Olay İncelemesi, 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Çağ Üniversitesi, 20 Nisan. (A.3. için atıf) F Taş, İ.E. ve Kestellioğlu, G. ( 2011) Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri ve Önemi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 1, S (A5. için atıf)

9 F Değirmencioğlu, G. (2011) Yerel Basında Yeni Medya Ve Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı: Kocaeli de Yayımlanan Yerel Gazetelerin İnternet Siteleri Üzerine Bir İnceleme, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology Fall/Güz 2011 Cilt/Vol: 2 - Sayı/Num: 5 DOI: / x (A3. için atıf) F Ünal, S. (2011) Viral Pazarlamanın Sosyal Paylaşım Sitelerine Üye Olan Kullanıcılar Üzerindeki Etkisini İnceleyen Pilot Bir Çalışma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hakemli Dergisi, Cilt. 9, Sy. 36 (18), Temmuz, S (A3. için atıf) F Akçay, H. (2011) Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi Üzerine Araştırma, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yayınları, Güz Dönemi, S. 33, s (A3. için atıf) F Göksu, F. (2011) Use of Social Media in Turkey in the Context of Brand Communication, VI Congres Internacional Comınicacio I Realitat, Facultat de Comunicacio Blanquerna, Universitat Ramon Llull Tripodos, Barcelona. (A3. için atıf) F Kılıç, H.Ö. (2011) Kurumsal Blog Sahibi Olmanın Şirketlerin Gelir ve Karına Etkisi: Fortune 500 Üzerinde Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, Nisan, 6 (1), S (A5. için atıf) F Karal, H. Ve Kokoç, M. (2010) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol. 1, No.3, S (A3. için atıf) F Karaçor, S. (2009) "Halkla İlişkilerde İletişim Aracı Olarak Bloglar", Niğde Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt.2, sayı.2, S.99, (A3. için atıf) F Özpeynirci, R.,Çam, A.V. (2009) Küresel Rekabet Ortamında İşletmelerde Yeni Bir Yaklaşım: Finansal Halkla İlişkiler ve İMKB de Bir Uygulama Girne Amerikan Üniversitesi, (A3. için atıf) F5. Uluslararası Projeler (Uluslararası Ders verme Hareketliliği, Değişim Programı, Komite, Komisyon, Heyet): F5.1. Alikılıç, Ö. (2014) European Aspects and National Practices of PR 2.0- Phase II, IP Türkiye Proje Koordinatörlüğü ve Ders Verme,, Erasmus Intensive Programme, Sectoral- Sub-Programme, LifeLong Learning Programme, 28 Nisan 10 Mayıs 2014, Instituto Politecnico Di Portalegre, Portalegre, Portugal. F5.2. Alikılıç, Ö. (2013) European Aspects and National Practices of PR 2.0, IP Türkiye Proje Koordinatörlüğü ve Ders Verme,, Erasmus Intensive Programme, Sectoral-Sub- Programme, LifeLong Learning Programme, Mayıs 2013, Burgas Free University, Burgaz, Bulgaristan. F5.3. Alikılıç, Ö. (2012) Engage 2.0: Public Relations 2.0: New Publics, New Techniques, Life Long Learning Programme, LLP Erasmus Teaching Staff Mobility Program, Mayıs 2012, Artevelde University College Ghent, Belçika. F5.4. Alikılıç, Ö. (2012) Online Reputation Management: Case Study of a Turkish Political Party: How to use social media during an online crisis?, Life Long Learning Programme,

10 LLP Erasmus Teaching Mobility Program, Mayıs 2012, Artevelde University College Ghent, Belçika. F5.5. Alikılıç, Ö. (2009) Turkey and Turkish Media Industry, LLP Erasmus Teaching Mobility Program, Eylül 2009, Stenden Üniversitesi, Leeuwarden, Hollanda. F5.6. Alikılıç, Ö. (2009) New Media and New Society: Social Media Revolution, LLP Erasmus Teaching Mobility Program, Eylül 2009, Stenden Üniversitesi, Leeuwarden, Hollanda. F6. Basılmış Ders Notları: F6.1. Alikılıç, Ö. (2006) Political Communications and Propaganda, İngilizce Ders Notu, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Halkla İlişkiler Programı, İzmir. F.7. Ulusal Eğitim Faaliyetleri (Sektörel işbirlikler, ortak projeler, eğitim, seminer, sunu): F6.1. Alikılıç, Ö. (2014) Effective Communications, Negotiator and Mediator Training Program, of February, 2014, Yasar University, YUSEM, Izmir. F6.2. Alikılıç, Ö. (2014) Non-verbal Communication: Body Language, Negotiator and Mediator Training Program, of February, 2014, Yasar University, YUSEM, Izmir. F6.3. Alikılıç, Ö. (2014) Mediation Communication, Negotiator and Mediator Training Program, of February, 2014, Yasar University, YUSEM, Izmir. F7.1. Alikılıç, Ö. (2014) Sosyal Medya İletişimine Giriş - Geleneksel Medya ve Sosyal Medya İlişkisi, Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı III, 4 Ocak- 9 Şubat 2014, YÜSEM, İzmir. F7.2. Alikılıç, Ö. (2014) Bloglar ve Blogger İlişkilerinin Yönetilmesi, Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı III, 4 Ocak- 9 Şubat 2014, YÜSEM, İzmir. F7.3. Alikılıç, Ö. (2014) Kriz 2.0: Online İtibar ve Kriz Yönetimi, Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı III, 4 Ocak- 9 Şubat 2014, YÜSEM, İzmir. F7.4. Alikılıç, Ö. (2014) Sosyal Medya ve Turizm, Eğitim konferansı, 4 Ocak- 9 Şubat 2013, Seagarden Otel, Bodrum. F7.5. Alikılıç, Ö. (2013) Temel İletişim Eğitimi, Aras Akademi, Aras Kargo Sertifika Programı, YUSEM, Yaşar Üniversitesi, 28 Eylül 2013, İzmir. F7.6. Alikılıç, Ö. (2013) Temel İletişim Eğitimi, Aras Akademi, Aras Kargo Sertifika Programı, YUSEM, Yaşar Üniversitesi, 5 Ekim 2013, İzmir F7.7. Alikılıç, Ö. (2013) Genel Anlamıyla Sosyal Medya Platformları, Bireysel ve Kurumsal Elektronik Yayıncılık, Gazeteciler için Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı, 9-30 Mart 2013, Afyonkarahisar. F7.8. Alikılıç, Ö. (2013) Sosyal Medya İletişimine Giriş, Geleneksel Medya ve Sosyal Medya İlişkisi, Gazeteciler için Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı, 9-30 Mart 2013, Afyonkarahisar.

11 F7.9. Alikılıç, Ö. (2013) Sosyal Medya Platformları -Sosyal Ağlar ve Sosyal Ağ Kullanıcıları -Bloglar ve Blogger İlişkileri, Gazeteciler için Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı, 9-30 Mart 2013, Afyonkarahisar. F7.10. Alikılıç, Ö. (2013) Sosyal Medya Platformları: -Medya Paylaşım Siteleri ve Kullanıcıları -Forum, Haber-Tartışma Grupları ve Sözlük Kullanıcıları, Gazeteciler için Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı, 9-30 Mart 2013, Afyonkarahisar. F7.11. Alikılıç, Ö. (2013) Yeni Kurumsal Web Siteleri ve Yeni Kurumsal Web Siteleri Üzerinden Online Medya İlişkilerinin Yönetilmesi, Gazeteciler İçin Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı, 9-30 Mart 2013, Afyonkarahisar. F7.12. Alikılıç, Ö. (2013) Sosyal Medyada Yeni Siyaset Sanatı ve Online Siyasi İtibar Yönetimi, Gazeteciler için Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı, 9-30 Mart 2013, Afyonkarahisar. F7.13. Alikılıç, Ö. (2013) Sosyal Medya İletişimine Giriş - Geleneksel Medya ve Sosyal Medya İlişkisi, Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı, 16 Şubat-17 Mart 2013, YÜSEM, İzmir. F7.14. Alikılıç, Ö. (2013) Sosyal Medya Platformları: Kurumsal Web Siteleri ve Kurumsal Web Siteleri Üzerinden Online Medya İlişkilerinin Yönetilmesi, Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı, 16 Şubat-17 Mart 2013, YÜSEM, İzmir. F7.15. Alikılıç, Ö. (2013) Örgütsel İletişim ve Kurumsal İletişim Eğitimi, İzmir Özel Türk Koleji, İTK Şubat Dönemi Öğretmen Seminer Programı, Ocak 2013, İzmir. F7.16. Alikılıç, Ö. (2012) İletişim Eğitimi, Türkiye Geneli Görevde Yükseltme Eğitimi, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kasım Aralık 2012, İzmir. F7.17. Alikılıç, Ö. (2012) Halkla İlişkiler, Türkiye Geneli Görevde Yükseltme Eğitimi, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kasım Aralık 2012, İzmir. F7.18. Alikılıç, Ö. (2012) İletişim Eğitimi, Aras Akademi, Aras Kargo Sertifika Programı, YUSEM, Yaşar Üniversitesi, Haziran 2012, İzmir. F7.19. Alikılıç, Ö. (2012) İletişim Eğitimi, Aras Akademi, Aras Kargo Sertifika Programı, YUSEM, Yaşar Üniversitesi, Eylül 2012, İzmir. F7.20. Alikılıç, Ö. (2012) Sosyal Medya, Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı, YUSEM, Yaşar Üniversitesi, Mayıs Haziran 2012, İzmir. F7.21. Alikılıç, Ö. (2011) Kişilerarası İletişim Eğitimi, Türkiye Geneli Görevde Yükseltme Eğitimi, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Ekim 2011, İzmir. F7.22. Alikılıç, Ö. (2011) İletişim Eğitimi, Aras Akademi, Aras Kargo Sertifika Programı, Yaşar Üniversitesi, Nisan 2011, İzmir.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Öğretim görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi (2009 devam ediyor)

Derece Alan Üniversite Yıl. Öğretim görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi (2009 devam ediyor) 1. Adı Soyadı: Mine Özaşçılar 2. Doğum Tarihi: 12.06.1981 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi, Dr. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı