VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI"

Transkript

1 1 VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI ÇG1: PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI VE ETİK İKİLEMLER Prof. Dr. Yeşim Korkut* ve Doç. Dr. Hanna Scherler** Özet: Bu atelye çalışması, farklı etik modellerin (problem çözme ve fenomenolojik alternatifleri) kısaca tanıtılmasının yanı sıra, katılımcıların kendi etik tutumlarına ilişkin farkındalık kazanmalarının desteklenmesi ve Psikoterapi alanında karşılaşılmış veya karşılaşılabilecek etik ikilem durumlarının tartışılmasını hedeflemektedir. Bir psikoterapistin günlük uygulamaları esnasında karşılaşabileceği sayısız zorlayıcı durum olabilir: Gizliliğin korunması, danışanla terapist arasındaki sınırların tehdit edildiği durumlar, terapistin kendi gerçekliği ve yaşantılarından kaynaklanan sıkıntılar, etik sorumluluk kavramı, yeterlilik ve yeterliliğin sınırlarının belirlenmesine ilişkin sıkıntılar gibi. Bu durumlara ilişkin geliştirilecek etik tutum, geleneksel sorun çözme modelleri kadar fenomenolojik alternatifleri ile de daha derinlemesine ele alınabilir. Çalışma yürütücüleri öncelikle TPD Derneği Etik Yönetmeliği çerçevesinde Psikoterapi uygulamaları için uygun olacak maddeleri ve daha sonra sorun çözme yaklaşımı ile fenomenolojik alternatiflerini katılımcılarla gözden geçireceklerdir. Daha sonra örnek vaka sunumları üzerinden beraberce gidilecek ve bu olgular üzerinden bir tartışma ve öğrenme ortamı oluşturmaya çalışılacaktır. *Prof. Dr. Yeşim Korkut, Klinik Psikolog, Psikanalist. Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi, TPD Etik Kurul Başkanı, EFPA Ethics Board Temsilci Üyesi **Doç. Dr. Hanna Scherler, Klinik Psikolog, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, EAGT üyesi, EuroPsy Psikoterapide Uzmanlık Sertifikası Ulusal Ödüllendirme Komitesi Üyesi

2 2 ÇG2: KRONİK FİZİKSEL HASTALIKLARDA PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER Dilek Demirtepe Saygılı* Özet: Bu çalıştayın amacı, katılımcılara kronik fiziksel hastalıklara sahip bireylere ve onların ailelerine psikososyal müdahaleler yapma konusunda giriş düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmaktır. Biyopsikososyal modelin benimsenmesi ile birlikte son yıllarda fiziksel hastalıklarda psikolojik ve sosyal faktörlerin etkileşiminin önemi giderek artmaktadır. Buna paralel olarak çeşitli hasta ve hasta yakını gruplarıyla yürütülen bilimsel araştırmalar ve psikolojik destek uygulamalarında da artış gözlenmektedir. Kronik hastalıkların farklı teorik yaklaşımlar tarafından nasıl incelendiği, psikososyal müdahalelerin yapısı, amaçları ve kullanılan teknikler üzerinde durulacaktır. Yürütücünün Multipl Skleroz (MS) hastaları ve aileleri ile yaptığı uygulamalardan seçilen vaka örneklerine yer verilecek, canlandırma ve etkileşimsel yöntemler kullanılacaktır. Hasta ve ailelerde duygular, günlük hayatta ve aile düzeninde değişim, tanıya verilen tepkiler, hastalığa ve tedaviye uyum süreci, karşılaşılan zorluklar ve duygu, düşünce ve davranışların hastalık üzerindeki etkileri konularında bilgi aktarılacaktır. Kronik hastalığa sahip bireylerle çalışanlara ve çalışmak isteyenlere açıktır. *2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümünü, 2008 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını, 2013 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Doktora Programını tamamlamıştır. Halen Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

3 3 ÇG3: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE PROJE EĞİTİMİ Doç. Dr. Mithat DURAK, Doç. Dr. Emre Şenol-Durak, Doç. Dr. Aysun Doğan & Doç. Dr. Müjgan İnözü (Çalıştay Asistanı: Arş. Gör. Ufuk Kocatepe)* Özet: Proje amacı: Sosyal ev Beşeri Bilimlerde proje önerisi hazırlama ve proje yürütme konusunda bilgi verme Proje kapsamı: Projenin bilimsel temelini oluşturma, projenin yöntem temelini oluşturma (hedef kitleyi ve örneklem büyüklüğünü belirleme), projenin analizleri ile ilgili hedeflerini belirleme ve projenin alana katkısını değerlendirme konusunda bilgi aktarılacaktır. Ayrıca, gerekli yasal ve etik izinlerin alınması, proje ekibi, iş takvimi, proje bütçesi konularında kısaca bilgi verilecek, başarılı ve başarısız projeler örneklendirilecektir. *Doç. Dr. Mithat DURAK, Doç. Dr. Emre Şenol-Durak, Doç. Dr. Aysun Doğan & Doç. Dr. Müjgan İnözü, TÜBİTAK desteği çok sayıdaki projeyi yürütmüşler ve başarılı şekilde sonuçlandırmışlardır. Yine TÜBİTAK desteği ile Proje Eğitimi vermektedirler.

4 4 ÇG4: BAĞLANMA ÖRÜNTÜLERİNİN YAŞAM SENARYOLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Sait ULUÇ* & Psk. Özge ŞAHİN** Özet: Çalışama Grubunun Amacı: Çocuk ve yetişkin bağlanma örüntülerinin değerlendirilmesinde kullanılan Güvenli Yer Senaryoları Testinin Uygulama ve değerlendirmesinin aktarılması Çalışma Grubunun İçeriği: Çalışma grubunda bağlanma ve yaşam senaryoları hakkında kuramsal bilgi aktarımı yapılacaktır. Güvenli Yer Senaryoları Testinin uygulama ve değerlendirmesi demostrasyon ve görseller aracılığıyla aktarılacaktır. *Doçent (Klinik Psikoloji), Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ** Klinik Psikoloji doktora öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Konuyla İlgili Bilimsel Çalışmalar Uluç, S. (2012) Doğuştan getirilen ilişkisellik arayışının ana babayla kurulan bağ aracılığıyla biçimlenmesi. (Ed.) M. Sayıl ve B. Yağmurlu, Ana Babalık: Kurum ve Araştırmaları. Koç Üniversitesi Yayınları, ANKARA Uluç S., Çalışır M., Soygüt G., Tüzün Z., Çakır Z. ve Vatan S. (2011) The Reliability and Validity Study of The Secure Base Script Test: A Protocol to Assess Attachment Representations (Sözel Bildiri) The 12th European Congress of Psychology Uluç, S. ve Öktem, F. (2010). Okul öncesi çocuklarda güvenli yer senaryoları ve kişilerarası beklentiler arasındaki ilişki. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 17 (3), Uluç, S. ve Öktem, F. (2009). Okul öncesi çocuklarda güvenli yer senaryolarının değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 24 (63), Uluç, S. ve Öktem, F. (2008) A pilot study about assessment of relational representation in preschool children: Self, attachment and interpersonal schemes INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY Volume: 43 Issue: 3-4 Pages: Published: JUN-AUG 2008 Uluç, S. Çocukluk Dönemine İlişkin Bağlanma ve Benlik Temsilleri. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi. 6-8 Eylül 2006, ANKARA

5 5 ÇG5: ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİSİ: "DEĞİŞME!" STRATEJİK PERSPEKTİFTEN DEĞİŞİM SÜRECİ VE TAKTİKLERİ Serkan Özgün, Psikolog Dr.* Özet: Terapide hedef "değişim" iken, "değişme" diyen ya da semptomdan "kurtulmak" isteyen danışana "sürdür" diyen bir terapist... Stratejik terapi aileyi bir sistem olarak görürken semptomu da sistemi denegede tutan bir unsur olarak ele alır. Böylece stratejik terapistin gözünde semptom homeostasisi korumaya yardım eder. Stratejik terapide hedef semptomu ortadan kaldırmak değil, sistemin semptoma ihtiyaç duymadan devamlılığını sağlamaktır. Bu çalışma grubunda stratejik perspektiften değişim süreci ele alınacak ve değişimi stratejik yolla sağlayabilmek için kullanılabilecek yaklaşımlar paylaşılacaktır. *2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) klinik psikoloji doktorasını evlilikte aldatmanın etkisi konusunda tamamlayan Serkan Özgün, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Özgün, aynı bölümde döneminde Araştırma Görevlisi olarak yüksek lisansını tamamlamıştır. Buradaki tez çalışmasını şizofren tanısı almış çocuğu olan aileler ile gerçekleştirmiştir yılları arasında New York'ta bulunan Özgün, Ackerman Enstitüsü'nde aile terapisi eğitimini ve New York Üniversitesi'nde (NYU) Uluslararası Travma Çalışmaları "post-graduate" programını tamamlamıştır. Aynı dönem içerisinde New York State Psikiyatri Enstitüsü'nde (NYSPI) gönüllü araştırmacı olarak psiko-eğitimsel travma müdahale projesinde (HOPE-NY) yer almış ve şizofreni araştırma biriminde çalışmıştır. Özgün terapist olarak kurucusu olduğu İnda Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde devam ederken Okan Ünv Travma YLP'da öğretim üyesi olarak yer almaktadır.

6 6 ÇG6: ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI: AİLE-EVLİLİK TERAPİSİNDE METAFOR KULLANIMI Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu* Özet: Çalışma grubunun adı: Aile-evlilik terapisinde metafor kullanımı Çalışma grubunun amacı: Aile-evlilik terapisi alanında çalışan ve/ya çalışmak isteyen profesyonellere bir teknik olarak metafor kullanımın gösterilmesi. Çalışma grubunu içeriği: Çalışma grubu uygulayıcısı metaforlara ilişkin kendi terapi deneyimlerini ve kullandığı metaforları paylaşacaktır. Bu paylaşım sürecinde katılımcıların bilginin ötesinde yaşantısal öğrenme ile terapide metafor kullanımı konusunda beceriler kazanmaları amaçlanmıştır. *Profesör (Klinik Psikoloji) O.D.T.Ü. Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Pozitif Psikoterapi Eğitmen Diploması Avrupa Psikoterapi Birliği Psikoterapist Sertifikası

7 7 ÇG7: PSİKANALİTİK KENDİLİK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ UYGULAYICILAR (alfabetik sırayla): Psikiyatrist Dr. Zeynep Atbaşoğlu, Psk. Dr. R. Neslihan Rugancı, Psikiyatrist Dr. Serpil Vargel İçerik ve Amaç: Heinz Kohut'un geliştirmiş olduğu Kendilik psikolojisi kuramı. Freud sonrası geliştirilen psik analitik psikoterapi kuramlarından biridir, Kuram narsistik gelişim hattındaki duraksamaların klinik ortamda ikinci gelişimsel ilerleme fırsatı ile iyileşmesini hedeflemektedir. Empatiyi pop üler kullanımından çıkararak bir araştırma, anlama ve açıklama aracı olarak kullanması öneml i bir yenilik ve klinik kazanım getirmiştir. Dolayısıyla Çalışma Grubunun amacı da Kuramın psikanalize ve öznelliğin anlaşılmasına katkısının kavranması; kuramın kapsadığı temel kavra mların işlenmesi ve klinik uygulama örnekleriyle pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Kurama öz gü narsistik gelişim çerçevesinde, büyüklenmeci kendilik ve ideal ebeveyn imagosu kavramla rı ve bu kavramların gelişimsel özellikleri, kendilik nesnesi kavramı ve kendilik nesnesi aktarı mları erken dönem gelişim ve klinik ortamdaki görüngüleri bağlamında ele alınacaktır. Katılımcı Sayısı en az 5 en fazla 20'dir. Psikiyatrist Dr. Zeynep Atbaşoğlu 1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık derecesini yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından aldı yılında n bu yana kurucularından olduğu Compos Mentis Psikiyatri Eğitim Araştırma ve Tedavi Merk ezinde psikiyatrist ve psikoterapist olarak çalışıyor. Psikoterapi eğitiminde Dr. Yıldırım B. Do ğan, Dr. Leyla Zileli, Dr. Sağman Kayatekin ve Dr. Allen Siegel la çalıştı yılları a rasında ağırlıklı olarak kendilik psikolojisi eğitimi aldı (bkz. Aşağıdaki liste)* ve y ılları arasında Chicago Analitik Enstitünün uzaktan psikanalitik psikoterapiler eğitimini tama mladı. Halen kurucu üyeleri arasında yer aldığı Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği n in etkin bir üyesi ve eğitimcisidir. Psk. Dr. R. Neslihan Rugancı 1983 yılında ODTÜ Psikoliji Bölümünden Mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını ODTÜ Klinik Psikoloji Programından aldı.. Sırasıyla Akdeniz Üniversitesi, Antalya Tıp Fakültesi Psi kiyatri Kliniğinde psikolog ( ), ODTÜ Psikoloji Bölümü nde asistan ( ), ve Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezinde Yönetici ve Klinik Psikolog olarak çalıştı ( ) den bu yana Klinik Psikolog olarak serbest çalışmaktadır. Fo rmal eğitiminde Bilişsel Davranışçı Kuram çerçevesinde de eğitilmiş olan Rugancı, sonrasınd a Gestalt Terapi Eğitimleri de aldı yılından bu yana Psikanalitik Kendilik Psikolojisini g eliştiren H. Kohut un birinci dereceden kuramına ve yaşamına destek veren kişilerden eğitiml er aldı (bkz. Aşağıdaki liste) * yılları arasında Chicago Analitik Enstitünün uzaktan psikanalitik psikoterapiler

8 8 eğitimini tamamladı. Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği nin etkin bir üyesi ve eğiti mcisidir. International Association for Psychoanalytic Self Psychology nin (IAPSP) üyesi ve aynı dernekte uluslararası sempozyum düzenleme kurulu üyesidir. IAPSP nin düz enlediği yıllık kongrelerde bildiri sunmuş**, tartışmacı olarak davet edilmiş ***ve International Journal of Pyschoanalytic Self Psychology de yayın yapmıştır. ** Rugancı, R. N. When the Shadow of Hero Falls upon a Turkish Child. 33. Annual Intern atıonal Conference on the Psychology of the Self, by International Association for Psychoanal ytic Self Psychology. Antalya, Turkey, Oct., ***Discussant of the paper/ "Feeling at Home, Belonging and Being Human: Kohut and Self Psychology" by Amanda Kottler.. 37/. Annual Internatıonal Conference on the Psychology of the Self, by International Association for Psychoanalytic Self Psychology.Jarusalem, Israel, Oct., **** Rugancı, R. N. (2012) When the shadow of a Turkish hero falls upon a child. Internation al Journal of Psychoanalytic Self Psychology, (7), Psikiyatrist Dr. Serpil Vargel 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD da başladığı psikiyatri asist anlık eğitimini 1997 de tamamlamıştır. İhtisas eğitimi sonrasında Ankara Eğitim Araştırma H astanesinde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmıştır. Dr S Vargel Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri AB Dalında aldığı Psikoanalitik Yönelimli Psi koterapi eğitimini ihtisas sonrası devam ettirdi yılları arasında, Allen M Siegel in başkanlığında Chicago Analitik Enstitüsünden (Allen M. Siegel, MD, Chicago Analysis Instit ute, USA). Psikanalitik Kendilik Psikolojisi eğitimi aldı (bkz.. Aşağıdaki Liste)*. Halen kur ucu üyeleri arasında yer aldığı Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği nin etkin bir üyesi ve eğitimcisidir. Liste: -Heinz Kohut and psychology of the self: theory and application. Allen & Renee Siegel, Mayı s Self psychology and therapeutic process with multiple curative factors, Anna & Paul Ornstein, Ekim Transference and counter transference reactions, Chris Joannidis, and A case from different p erspectives, Chris Joannidis & Allen Siegel, Nisan Motivational systems, attachment theory and clinical practice. JD Lichtenberg, Haziran Vertical split in psychoanalysis and psychotherapy. Arnold and Connie Goldberg, Eylül Aggression and psychoanalysis, Allen & Renee Siegel, Ocak Self and psychoanalysis Brenda & David Solomon, Eylül Defense & Resistance in Self Psychology, complicated Grief Reaction and its resolution in P sychoanalysis, Allen M. Siegel, Ocak Newborn and Infant Research in Self Psychology Dori Sorter & Ruth Gruental. Mayıs 2004.

9 9 ÇG 8: GÜÇLÜ YANLARA ODAKLANAN YAKLAŞIM: BİREYSEL TERAPİ VE AİLE TERAPİSİNDE KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman* Özet: Tarih boyunca ruh sağlığı alanının odak noktasında sorunlar, yetersizlikler, patoloji ve bozukluklar yer almış; bu alandaki uygulamalar da çoğunlukla bireylerdeki sorunları saptamak ve düzeltmek üzere planlanmıştır. Ancak, 21. yüzyılın başlarında psikolojik dayanıklık kavramını temel alan; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumların kaynaklarını, bilgilerini, yeterliliklerini ve becerilerini saptama, harekete geçirme ve bunlara saygı duyma bakış açısı üzerine kurulu yeni bir paradigmaya doğru bir yöneliş söz konusu olmuştur. Güçlü Yanlara Odaklanan Yaklaşım (The Strengths Perspective) olarak adlandırılan bu paradigma, farklı bir anlayış ve uygulama biçimini de beraberinde getirmiştir. Bu yaklaşım, bozukluklar ya da eksiklikler yerine, güçlü yanlar, kaynaklar ve yeterlilikler üzerine odaklanmakta; bireylerin ve ailelerin kendi deneyimlerini ve yaşantılarını dönüştürebilme potansiyellerine vurgu yapmakta; patolojik etiketlemelerden ve tanımlamalardan kaçınmaktadır. Bu çalışma grubunun amacı, katılımcılara Güçlü Yanlara Odaklanan Yaklaşım'nı tanıtmak ve bu yaklaşımın gerek bireysel terapi gerekse aile terapisinde kullanımı konusunda bilgi vermektir. Güçlü Yanlara Odaklanan Yaklaşım'ın temel kavram ve varsayımları, değerlendirme ve müdahale ilkeleri üzerinde durulacak; ayrıca ailelerin, yaşamlarındaki güçlü yanları, başarı ve başaçıkma deneyimlerini farketmelerine ve böylece olumlu bir yaşam öyküsü oluşturmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış olan Zaman Çizgisi tekniği örneklendirilecektir. Çalışma Grubu, kuramsal anlatımın yanısıra, görsel malzemenin kullanımını ve grup içi uygulamaları içerecektir. *Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman, 1998'de ODTÜ Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuş, 2001'de aynı üniversiteden Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2008'de Ankara Üniversitesi nde Klinik Psikoloji Doktora Programı nı tamamlamıştır. 2006'da New York Ackerman Aile Enstitüsü nde aile terapisi eğitimi almış ve Kolombiya Üniversitesi Uluslararası Travma Çalışmaları Programı nı bitirmiştir yılları arasında TPD Yönetim Kurulu nda görev almıştır yılları arasında Türk Psikoloji Bülteni nin yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. TPD Travma Çalışma Grubu nda etkin olarak görev almıştır ve Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği kurucu üyesidir. Ulusal ve uluslararası bilimsel eserleri bulunmakta olup, 2004 te Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Araştırma Ödülü nü almıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü nde görev yapmakta olan Yrd.Doç.Dr.Ilgın Gökler Danışman, Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi nin kurucuları arasında olup, Merkez bünyesinde eğitimler vermektedir.

10 10 ÇG9: POSTMODERNİSM IŞIĞINDA REFLEKTİF PRATİK Gül Eryüksel* Özet: Reflektif pratik, özellikle İngiltere, diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika gibi pek çok ülkede yaygın bir şekilde kullanılan bir yaklaşım olmaya başlamıştır. Eğitim, hukuk, tıp, yönetim ve üretim gibi birçok farklı alanlarda yaygın bir uygulanabilirlik bulmuştur. Aynı doğrultuda psikoterapi ve danışmanlık alanlarında da reflektif pratik, reflektif vaka çalışmaları, ve reflektif sorgulama gibi kavramsallaştırmalar ve uygulamalar oldukça gündemdedir. Bu çalışma grubunda reflektif pratik, postmodern aile terapisi yaklaşımlarında çizilen çerçeve üzerinden tanıtılacaktır (Andersen, 1987; Andersen, 1991; Hoffman, 1990; Stedmon ve Dallos, 2009, Tomm 1987). Reflektif pratiğin hem ailelerle kullanılan bir psikoterapi tekniği, hem de psikoterapistlerin mesleki gelişimleri için kullanılan bir süpervizyon aracı olarak kullanılışına dair kavramlar ve uygulamalara değinilecektir. Psikoterapistlerin özellikle uzman rolleri üzerine reflekt etmelerine olanak tanıyacak örnek ve uygulamalar üzerinde durulacaktır. Katılımcılar çalışma grubunun sonunda temel olarak aşağıda kısaca özetlenen alanlarda yanıtlar bulabilecekleridir: a) Reflektif pratiğin kişisel, ailesel ve kurumsal düzeyde uygulanmasına yönelik kavram ve örnekler nelerdir? b) Reflektif pratik yeni bilişsel, duygusal veya davranışsal öğrenmeler üretmekte nasıl kullanılabilir? c) Klinisyenin/pratisyenin kendi üzerine reflekt etme becerisi nasıl geliştirilebilir? *Gul Eryuksel psikoloji lisans ve klinik psikoloji lisanüstü eğitimlerini Ege ve Hacettepe Universitelerinde tamamlamıştır. Uzun yıllar Ege Universitesinde akademisyen and psikoterapist olarak görev yapmıştır Çalışmaları ergenlik döneminde kimlik arayışı, ergen ve ana-baba ilişkileri ve ailenin sistemik olarak değerlendirilmesi olarak özetlenebilir. Son yıllarda Londra da yaşamakta olup akıl sağlığı, madde ve alkol istismarı, şiddet ve ebeveynlik gibi alanlarda çeşitli sosyal destek projelerinde çalışmaktadır. Mesleki gelişimine aile terapisi alanında devam eden Eryüksel, en son Tavistock Enstitisünde aile terapisi eğitimini tamamlamıştır. Eryüksel in Connecticut Universitesi Kişilerarası Kabul-Red Çalışmaları Merkezi ve Zurich Universitesi Aile Sisteminin Değerlendirilmesi Merkezi ile araştırma işbirliği devam etmektedir.

11 11 ÇG10: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMELERİ TEMEL EĞİTİMİ Doç. Dr. Mithat DURAK* & Arş. Gör. Ufuk Kocatepe** Özet: Kuramsal Çerçeve - Yapısal Eşitlik Modeline (YEM) giriş - YEM yöntemleri - YEM örnekleri - YEM terminolojisi Uygulamalı Eğitim - AMOS programının görsel kullanım ara yüzü - Gizil ve gözlenen değişkenler - AMOS grafik ile diyagram çizme, düzenleme ve çalıştırma - Uyum ölçütleri ve model yeterliliğinin testi Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Temel istatistik bilgisine sahip ve AMOS eğitimine ihtiyaç duyan kişiler Katılımcılar dizüstü bilgisayara sahip olmalı bilgisayarlarında SPSS ve AMOS programları yüklü olmalıdır (deneme sürümü de olabilir) *Doç. Dr. Mithat Durak, AİBÜ Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji alanında öğretim üyesidir. Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanarak yazdığı makaleler SSCI indeksindeki dergilerde yayınlanmıştır. Dört yıldır Türkiye'nin farklı illerinde YEM ve AMOS eğitimi vermektedir. Ayrıntılı bilgiye web adresinde ulaşılabilir. **Arş. Gör. Ufuk Kocatepe, AİBÜ, SBE, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencisidir

12 12 ÇG11: ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI: EVLİLİK TERAPİSİ: İLİŞKİ PUSULASI MODELİ Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu* Özet: Çalışma grubunun amacı: Aile-evlilik terapisi alanında çalışan ve/ya çalışmak isteyen profesyonellere çalışma grubu uygulayıcısının kendi oluşturduğu çalışma modeli anlatılacak. Çalışma grubunu içeriği: Fışıloğlu nun kendi uygulamalarına bağlı olarak aşağıdaki konuları kapsayacaktır: Terapi süreci: İlk görüşme öncesi İlk görüşme seansı Terapi seansları: İlişki Pusulasıının çalışılması Terapi konularının çalışılması Sonlandırma seansı Sonlandırma sonrası *Profesör (Klinik Psikoloji) O.D.T.Ü. Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Pozitif Psikoterapi Eğitmen Diploması Avrupa Psikoterapi Birliği Psikoterapist Sertifikası

13 13 ÇG12: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİDE KANITA DAYALI VAKA FORMÜLASYONU Doç. Dr. Emre Şenol-Durak* Özet: Oturduğumuz koltuktan, birbirinden benzersiz yaşantılara sahip danışanların hayatına konuk oluruz. Danışanların hayatına konukluğumuz, tıpkı bir tanıklık gibi, sadece gördüklerimizi aktarmaktan mı ibarettir? Bu tanıklığı bilgi birikimimiz ve deneyim zenginliğimiz ile yorumlar ve danışanlara bilmedikleri bir dünyanın kapılarını açmakta profesyonel yaklaşımımızı elden bırakmayarak cesaret vermeye çalışırız. Birbirinden benzersiz yaşantılar ise deneyimimizin dolambaçlı yollarıdır. Bu yollarda iz bulmayı kolaylaştıran vaka formülasyonu, modern psikoterapiler için psikoterapistlere yardımcı olan güçlü bir araçtır. Ancak, danışanlarla görüşme sürecinin belirsizliği klinisyenleri çabuk sınıflandırma yapma, var olan bilgilerle kısıtlı şekilde sınıflandırma yapma, esnekliği olmayan formülasyonlara gitme gibi yanlılıklara gidilmesine yol açabilir. Bu çalışma grubunda, vaka formülasyon sürecindeki yanılsamalar konusunda klinik psikologlara ayna olmak dışında, bireye özgü formülasyonun önemi, vaka formülasyonunun bileşenleri ve bilişsel davranışçı terapideki rolü açıklanacaktır. Ayrıca, kanıta dayalı vaka formülasyonun bilişsel davranışçı terapideki önemi vurgulanacaktır. Vaka formülasyonunun güvenirliğinde sezgisel ve akılcı yaklaşımlar tartışılacaktır. Formülasyonun terapi süreçlerine ilişkin etkileri üzerine yapılmış araştırmalar aktarılacaktır. Vaka formülasyonunda danışan, psikoterapist, süpervizör arasında bir hemfikir noktası olup olmadığı, yeterince iyi bir formülasyon için gereklilikler üzerinde durulacaktır. Klinik uygulamalar ve araştırmalar için kanıt temelli vaka formülasyonu yaklaşımı açısından öneriler verilecektir. Vaka formülasyon sürecine ilişkin çeşitli vaka örneklerinin etkileşimli bir şekilde katılımcılarla paylaşılması formülasyonun güvenirliğine ve geçerliliğine ilişkin kuş bakışı mesafemizi azaltmaya yardım edecektir. *Doç. Dr. Emre Şenol-Durak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir. Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı direktörüdür. Bilişsel davranışçı tedavilerde zorlayıcı ve karmaşık vakaların tedavisi ile ilgili eğitimler vermektedir.

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

Ç ft Terap ler nde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler

Ç ft Terap ler nde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler Uygulayıcılar İç n Prat k B r Yol Har tası Ç ft Terap ler nde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler Dr. W ll am J. H ebert Dr. Özge Alkanat Yard. Doç. Dr. Ç ğdem Lebleb c Dr. William J. Hiebert Dr. Özge Alkanat

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yeterlikleri ve Psikolojik Danışman Eğitimindeki Yeri

Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yeterlikleri ve Psikolojik Danışman Eğitimindeki Yeri Ege Eğitim Dergisi 2006 (7) 1: 43 59 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yeterlikleri ve Psikolojik Danışman Eğitimindeki Yeri Yelda Bektaş * Öz Bu çalışmada kültüre duyarlı psikolojik danışma yeterlikleri

Detaylı

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Positive Psychotherapy: Its development, basic principles and methods, and applicability to Turkish culture Tuğba

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Prof. Dr. Nilüfer Özabacı Yrd. Doç. Dr. Zülal Erkan 2. Baskı Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI Yrd. Doç. Dr. Zülal ERKAN AİLE DANIŞMANLIĞI Kuram ve Uygulamalara

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5 KONUŞMA ÖZETLERİ SÖZEL BİLDİRİLER POSTER BİLDİRİLERİ YAZAR DİZİNİ 1 2 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarımız, 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE Rezzan Metan / KalDer Eğitmeni Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rezzan Metan çalışma hayatına 1981-1985 yılları arasında

Detaylı

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU EGESEM olarak 2012 2013 Eğitim Öğretim yılına hazırlanırken özel sektör ihtiyaçlarına da cevap veren eğitim programlarımız hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu

Detaylı

25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 1-4 Nisan 2015/İSTANBUL

25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 1-4 Nisan 2015/İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER ÖNYAZI 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5 KONUŞMA ÖZETLERİ 10 SÖZEL BİLDİRİLER 39 POSTER BİLDİRİLERİ 83 2 Değerli Meslektaşlarımız, İlk çocuk ve ergen psikiyatrisi kongresi az

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings Eğitim ve Bilim 2009, Cilt 34, Sayı 154 Education and Science 2009, Vol. 34, No 154 Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet Social Work in School Settings Cengiz ÖZBESLER * Veli DUYAN ** Başkent Üniversitesi Ankara

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2875 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1832 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Yazarlar Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU (Ünite 1, 2) Dr. Ercüment ERBAY (Ünite 3) Tülin KUŞGÖZOĞLU

Detaylı

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Başkanın Mesajı... Tarihçe... YEŞİLAY KURUMSAL KİMLİĞİ... Misyon ve Vizyon... Yeşilay ın Temel Değer ve İlkeleri... Kurumsal Yönetim İlkeleri... Cemiyete Yönelik

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI AÖF ün 25. YILINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI 1982-2007 (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Baskı) Derleyenler Uğur DEMİRAY Özden

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı