VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI"

Transkript

1 1 VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI ÇG1: PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI VE ETİK İKİLEMLER Prof. Dr. Yeşim Korkut* ve Doç. Dr. Hanna Scherler** Özet: Bu atelye çalışması, farklı etik modellerin (problem çözme ve fenomenolojik alternatifleri) kısaca tanıtılmasının yanı sıra, katılımcıların kendi etik tutumlarına ilişkin farkındalık kazanmalarının desteklenmesi ve Psikoterapi alanında karşılaşılmış veya karşılaşılabilecek etik ikilem durumlarının tartışılmasını hedeflemektedir. Bir psikoterapistin günlük uygulamaları esnasında karşılaşabileceği sayısız zorlayıcı durum olabilir: Gizliliğin korunması, danışanla terapist arasındaki sınırların tehdit edildiği durumlar, terapistin kendi gerçekliği ve yaşantılarından kaynaklanan sıkıntılar, etik sorumluluk kavramı, yeterlilik ve yeterliliğin sınırlarının belirlenmesine ilişkin sıkıntılar gibi. Bu durumlara ilişkin geliştirilecek etik tutum, geleneksel sorun çözme modelleri kadar fenomenolojik alternatifleri ile de daha derinlemesine ele alınabilir. Çalışma yürütücüleri öncelikle TPD Derneği Etik Yönetmeliği çerçevesinde Psikoterapi uygulamaları için uygun olacak maddeleri ve daha sonra sorun çözme yaklaşımı ile fenomenolojik alternatiflerini katılımcılarla gözden geçireceklerdir. Daha sonra örnek vaka sunumları üzerinden beraberce gidilecek ve bu olgular üzerinden bir tartışma ve öğrenme ortamı oluşturmaya çalışılacaktır. *Prof. Dr. Yeşim Korkut, Klinik Psikolog, Psikanalist. Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi, TPD Etik Kurul Başkanı, EFPA Ethics Board Temsilci Üyesi **Doç. Dr. Hanna Scherler, Klinik Psikolog, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, EAGT üyesi, EuroPsy Psikoterapide Uzmanlık Sertifikası Ulusal Ödüllendirme Komitesi Üyesi

2 2 ÇG2: KRONİK FİZİKSEL HASTALIKLARDA PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER Dilek Demirtepe Saygılı* Özet: Bu çalıştayın amacı, katılımcılara kronik fiziksel hastalıklara sahip bireylere ve onların ailelerine psikososyal müdahaleler yapma konusunda giriş düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmaktır. Biyopsikososyal modelin benimsenmesi ile birlikte son yıllarda fiziksel hastalıklarda psikolojik ve sosyal faktörlerin etkileşiminin önemi giderek artmaktadır. Buna paralel olarak çeşitli hasta ve hasta yakını gruplarıyla yürütülen bilimsel araştırmalar ve psikolojik destek uygulamalarında da artış gözlenmektedir. Kronik hastalıkların farklı teorik yaklaşımlar tarafından nasıl incelendiği, psikososyal müdahalelerin yapısı, amaçları ve kullanılan teknikler üzerinde durulacaktır. Yürütücünün Multipl Skleroz (MS) hastaları ve aileleri ile yaptığı uygulamalardan seçilen vaka örneklerine yer verilecek, canlandırma ve etkileşimsel yöntemler kullanılacaktır. Hasta ve ailelerde duygular, günlük hayatta ve aile düzeninde değişim, tanıya verilen tepkiler, hastalığa ve tedaviye uyum süreci, karşılaşılan zorluklar ve duygu, düşünce ve davranışların hastalık üzerindeki etkileri konularında bilgi aktarılacaktır. Kronik hastalığa sahip bireylerle çalışanlara ve çalışmak isteyenlere açıktır. *2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümünü, 2008 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını, 2013 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Doktora Programını tamamlamıştır. Halen Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

3 3 ÇG3: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE PROJE EĞİTİMİ Doç. Dr. Mithat DURAK, Doç. Dr. Emre Şenol-Durak, Doç. Dr. Aysun Doğan & Doç. Dr. Müjgan İnözü (Çalıştay Asistanı: Arş. Gör. Ufuk Kocatepe)* Özet: Proje amacı: Sosyal ev Beşeri Bilimlerde proje önerisi hazırlama ve proje yürütme konusunda bilgi verme Proje kapsamı: Projenin bilimsel temelini oluşturma, projenin yöntem temelini oluşturma (hedef kitleyi ve örneklem büyüklüğünü belirleme), projenin analizleri ile ilgili hedeflerini belirleme ve projenin alana katkısını değerlendirme konusunda bilgi aktarılacaktır. Ayrıca, gerekli yasal ve etik izinlerin alınması, proje ekibi, iş takvimi, proje bütçesi konularında kısaca bilgi verilecek, başarılı ve başarısız projeler örneklendirilecektir. *Doç. Dr. Mithat DURAK, Doç. Dr. Emre Şenol-Durak, Doç. Dr. Aysun Doğan & Doç. Dr. Müjgan İnözü, TÜBİTAK desteği çok sayıdaki projeyi yürütmüşler ve başarılı şekilde sonuçlandırmışlardır. Yine TÜBİTAK desteği ile Proje Eğitimi vermektedirler.

4 4 ÇG4: BAĞLANMA ÖRÜNTÜLERİNİN YAŞAM SENARYOLARI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Sait ULUÇ* & Psk. Özge ŞAHİN** Özet: Çalışama Grubunun Amacı: Çocuk ve yetişkin bağlanma örüntülerinin değerlendirilmesinde kullanılan Güvenli Yer Senaryoları Testinin Uygulama ve değerlendirmesinin aktarılması Çalışma Grubunun İçeriği: Çalışma grubunda bağlanma ve yaşam senaryoları hakkında kuramsal bilgi aktarımı yapılacaktır. Güvenli Yer Senaryoları Testinin uygulama ve değerlendirmesi demostrasyon ve görseller aracılığıyla aktarılacaktır. *Doçent (Klinik Psikoloji), Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ** Klinik Psikoloji doktora öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Konuyla İlgili Bilimsel Çalışmalar Uluç, S. (2012) Doğuştan getirilen ilişkisellik arayışının ana babayla kurulan bağ aracılığıyla biçimlenmesi. (Ed.) M. Sayıl ve B. Yağmurlu, Ana Babalık: Kurum ve Araştırmaları. Koç Üniversitesi Yayınları, ANKARA Uluç S., Çalışır M., Soygüt G., Tüzün Z., Çakır Z. ve Vatan S. (2011) The Reliability and Validity Study of The Secure Base Script Test: A Protocol to Assess Attachment Representations (Sözel Bildiri) The 12th European Congress of Psychology Uluç, S. ve Öktem, F. (2010). Okul öncesi çocuklarda güvenli yer senaryoları ve kişilerarası beklentiler arasındaki ilişki. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 17 (3), Uluç, S. ve Öktem, F. (2009). Okul öncesi çocuklarda güvenli yer senaryolarının değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 24 (63), Uluç, S. ve Öktem, F. (2008) A pilot study about assessment of relational representation in preschool children: Self, attachment and interpersonal schemes INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY Volume: 43 Issue: 3-4 Pages: Published: JUN-AUG 2008 Uluç, S. Çocukluk Dönemine İlişkin Bağlanma ve Benlik Temsilleri. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi. 6-8 Eylül 2006, ANKARA

5 5 ÇG5: ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİSİ: "DEĞİŞME!" STRATEJİK PERSPEKTİFTEN DEĞİŞİM SÜRECİ VE TAKTİKLERİ Serkan Özgün, Psikolog Dr.* Özet: Terapide hedef "değişim" iken, "değişme" diyen ya da semptomdan "kurtulmak" isteyen danışana "sürdür" diyen bir terapist... Stratejik terapi aileyi bir sistem olarak görürken semptomu da sistemi denegede tutan bir unsur olarak ele alır. Böylece stratejik terapistin gözünde semptom homeostasisi korumaya yardım eder. Stratejik terapide hedef semptomu ortadan kaldırmak değil, sistemin semptoma ihtiyaç duymadan devamlılığını sağlamaktır. Bu çalışma grubunda stratejik perspektiften değişim süreci ele alınacak ve değişimi stratejik yolla sağlayabilmek için kullanılabilecek yaklaşımlar paylaşılacaktır. *2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) klinik psikoloji doktorasını evlilikte aldatmanın etkisi konusunda tamamlayan Serkan Özgün, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Özgün, aynı bölümde döneminde Araştırma Görevlisi olarak yüksek lisansını tamamlamıştır. Buradaki tez çalışmasını şizofren tanısı almış çocuğu olan aileler ile gerçekleştirmiştir yılları arasında New York'ta bulunan Özgün, Ackerman Enstitüsü'nde aile terapisi eğitimini ve New York Üniversitesi'nde (NYU) Uluslararası Travma Çalışmaları "post-graduate" programını tamamlamıştır. Aynı dönem içerisinde New York State Psikiyatri Enstitüsü'nde (NYSPI) gönüllü araştırmacı olarak psiko-eğitimsel travma müdahale projesinde (HOPE-NY) yer almış ve şizofreni araştırma biriminde çalışmıştır. Özgün terapist olarak kurucusu olduğu İnda Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde devam ederken Okan Ünv Travma YLP'da öğretim üyesi olarak yer almaktadır.

6 6 ÇG6: ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI: AİLE-EVLİLİK TERAPİSİNDE METAFOR KULLANIMI Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu* Özet: Çalışma grubunun adı: Aile-evlilik terapisinde metafor kullanımı Çalışma grubunun amacı: Aile-evlilik terapisi alanında çalışan ve/ya çalışmak isteyen profesyonellere bir teknik olarak metafor kullanımın gösterilmesi. Çalışma grubunu içeriği: Çalışma grubu uygulayıcısı metaforlara ilişkin kendi terapi deneyimlerini ve kullandığı metaforları paylaşacaktır. Bu paylaşım sürecinde katılımcıların bilginin ötesinde yaşantısal öğrenme ile terapide metafor kullanımı konusunda beceriler kazanmaları amaçlanmıştır. *Profesör (Klinik Psikoloji) O.D.T.Ü. Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Pozitif Psikoterapi Eğitmen Diploması Avrupa Psikoterapi Birliği Psikoterapist Sertifikası

7 7 ÇG7: PSİKANALİTİK KENDİLİK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ UYGULAYICILAR (alfabetik sırayla): Psikiyatrist Dr. Zeynep Atbaşoğlu, Psk. Dr. R. Neslihan Rugancı, Psikiyatrist Dr. Serpil Vargel İçerik ve Amaç: Heinz Kohut'un geliştirmiş olduğu Kendilik psikolojisi kuramı. Freud sonrası geliştirilen psik analitik psikoterapi kuramlarından biridir, Kuram narsistik gelişim hattındaki duraksamaların klinik ortamda ikinci gelişimsel ilerleme fırsatı ile iyileşmesini hedeflemektedir. Empatiyi pop üler kullanımından çıkararak bir araştırma, anlama ve açıklama aracı olarak kullanması öneml i bir yenilik ve klinik kazanım getirmiştir. Dolayısıyla Çalışma Grubunun amacı da Kuramın psikanalize ve öznelliğin anlaşılmasına katkısının kavranması; kuramın kapsadığı temel kavra mların işlenmesi ve klinik uygulama örnekleriyle pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Kurama öz gü narsistik gelişim çerçevesinde, büyüklenmeci kendilik ve ideal ebeveyn imagosu kavramla rı ve bu kavramların gelişimsel özellikleri, kendilik nesnesi kavramı ve kendilik nesnesi aktarı mları erken dönem gelişim ve klinik ortamdaki görüngüleri bağlamında ele alınacaktır. Katılımcı Sayısı en az 5 en fazla 20'dir. Psikiyatrist Dr. Zeynep Atbaşoğlu 1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık derecesini yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından aldı yılında n bu yana kurucularından olduğu Compos Mentis Psikiyatri Eğitim Araştırma ve Tedavi Merk ezinde psikiyatrist ve psikoterapist olarak çalışıyor. Psikoterapi eğitiminde Dr. Yıldırım B. Do ğan, Dr. Leyla Zileli, Dr. Sağman Kayatekin ve Dr. Allen Siegel la çalıştı yılları a rasında ağırlıklı olarak kendilik psikolojisi eğitimi aldı (bkz. Aşağıdaki liste)* ve y ılları arasında Chicago Analitik Enstitünün uzaktan psikanalitik psikoterapiler eğitimini tama mladı. Halen kurucu üyeleri arasında yer aldığı Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği n in etkin bir üyesi ve eğitimcisidir. Psk. Dr. R. Neslihan Rugancı 1983 yılında ODTÜ Psikoliji Bölümünden Mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını ODTÜ Klinik Psikoloji Programından aldı.. Sırasıyla Akdeniz Üniversitesi, Antalya Tıp Fakültesi Psi kiyatri Kliniğinde psikolog ( ), ODTÜ Psikoloji Bölümü nde asistan ( ), ve Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezinde Yönetici ve Klinik Psikolog olarak çalıştı ( ) den bu yana Klinik Psikolog olarak serbest çalışmaktadır. Fo rmal eğitiminde Bilişsel Davranışçı Kuram çerçevesinde de eğitilmiş olan Rugancı, sonrasınd a Gestalt Terapi Eğitimleri de aldı yılından bu yana Psikanalitik Kendilik Psikolojisini g eliştiren H. Kohut un birinci dereceden kuramına ve yaşamına destek veren kişilerden eğitiml er aldı (bkz. Aşağıdaki liste) * yılları arasında Chicago Analitik Enstitünün uzaktan psikanalitik psikoterapiler

8 8 eğitimini tamamladı. Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği nin etkin bir üyesi ve eğiti mcisidir. International Association for Psychoanalytic Self Psychology nin (IAPSP) üyesi ve aynı dernekte uluslararası sempozyum düzenleme kurulu üyesidir. IAPSP nin düz enlediği yıllık kongrelerde bildiri sunmuş**, tartışmacı olarak davet edilmiş ***ve International Journal of Pyschoanalytic Self Psychology de yayın yapmıştır. ** Rugancı, R. N. When the Shadow of Hero Falls upon a Turkish Child. 33. Annual Intern atıonal Conference on the Psychology of the Self, by International Association for Psychoanal ytic Self Psychology. Antalya, Turkey, Oct., ***Discussant of the paper/ "Feeling at Home, Belonging and Being Human: Kohut and Self Psychology" by Amanda Kottler.. 37/. Annual Internatıonal Conference on the Psychology of the Self, by International Association for Psychoanalytic Self Psychology.Jarusalem, Israel, Oct., **** Rugancı, R. N. (2012) When the shadow of a Turkish hero falls upon a child. Internation al Journal of Psychoanalytic Self Psychology, (7), Psikiyatrist Dr. Serpil Vargel 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD da başladığı psikiyatri asist anlık eğitimini 1997 de tamamlamıştır. İhtisas eğitimi sonrasında Ankara Eğitim Araştırma H astanesinde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmıştır. Dr S Vargel Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri AB Dalında aldığı Psikoanalitik Yönelimli Psi koterapi eğitimini ihtisas sonrası devam ettirdi yılları arasında, Allen M Siegel in başkanlığında Chicago Analitik Enstitüsünden (Allen M. Siegel, MD, Chicago Analysis Instit ute, USA). Psikanalitik Kendilik Psikolojisi eğitimi aldı (bkz.. Aşağıdaki Liste)*. Halen kur ucu üyeleri arasında yer aldığı Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği nin etkin bir üyesi ve eğitimcisidir. Liste: -Heinz Kohut and psychology of the self: theory and application. Allen & Renee Siegel, Mayı s Self psychology and therapeutic process with multiple curative factors, Anna & Paul Ornstein, Ekim Transference and counter transference reactions, Chris Joannidis, and A case from different p erspectives, Chris Joannidis & Allen Siegel, Nisan Motivational systems, attachment theory and clinical practice. JD Lichtenberg, Haziran Vertical split in psychoanalysis and psychotherapy. Arnold and Connie Goldberg, Eylül Aggression and psychoanalysis, Allen & Renee Siegel, Ocak Self and psychoanalysis Brenda & David Solomon, Eylül Defense & Resistance in Self Psychology, complicated Grief Reaction and its resolution in P sychoanalysis, Allen M. Siegel, Ocak Newborn and Infant Research in Self Psychology Dori Sorter & Ruth Gruental. Mayıs 2004.

9 9 ÇG 8: GÜÇLÜ YANLARA ODAKLANAN YAKLAŞIM: BİREYSEL TERAPİ VE AİLE TERAPİSİNDE KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman* Özet: Tarih boyunca ruh sağlığı alanının odak noktasında sorunlar, yetersizlikler, patoloji ve bozukluklar yer almış; bu alandaki uygulamalar da çoğunlukla bireylerdeki sorunları saptamak ve düzeltmek üzere planlanmıştır. Ancak, 21. yüzyılın başlarında psikolojik dayanıklık kavramını temel alan; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumların kaynaklarını, bilgilerini, yeterliliklerini ve becerilerini saptama, harekete geçirme ve bunlara saygı duyma bakış açısı üzerine kurulu yeni bir paradigmaya doğru bir yöneliş söz konusu olmuştur. Güçlü Yanlara Odaklanan Yaklaşım (The Strengths Perspective) olarak adlandırılan bu paradigma, farklı bir anlayış ve uygulama biçimini de beraberinde getirmiştir. Bu yaklaşım, bozukluklar ya da eksiklikler yerine, güçlü yanlar, kaynaklar ve yeterlilikler üzerine odaklanmakta; bireylerin ve ailelerin kendi deneyimlerini ve yaşantılarını dönüştürebilme potansiyellerine vurgu yapmakta; patolojik etiketlemelerden ve tanımlamalardan kaçınmaktadır. Bu çalışma grubunun amacı, katılımcılara Güçlü Yanlara Odaklanan Yaklaşım'nı tanıtmak ve bu yaklaşımın gerek bireysel terapi gerekse aile terapisinde kullanımı konusunda bilgi vermektir. Güçlü Yanlara Odaklanan Yaklaşım'ın temel kavram ve varsayımları, değerlendirme ve müdahale ilkeleri üzerinde durulacak; ayrıca ailelerin, yaşamlarındaki güçlü yanları, başarı ve başaçıkma deneyimlerini farketmelerine ve böylece olumlu bir yaşam öyküsü oluşturmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış olan Zaman Çizgisi tekniği örneklendirilecektir. Çalışma Grubu, kuramsal anlatımın yanısıra, görsel malzemenin kullanımını ve grup içi uygulamaları içerecektir. *Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman, 1998'de ODTÜ Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuş, 2001'de aynı üniversiteden Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2008'de Ankara Üniversitesi nde Klinik Psikoloji Doktora Programı nı tamamlamıştır. 2006'da New York Ackerman Aile Enstitüsü nde aile terapisi eğitimi almış ve Kolombiya Üniversitesi Uluslararası Travma Çalışmaları Programı nı bitirmiştir yılları arasında TPD Yönetim Kurulu nda görev almıştır yılları arasında Türk Psikoloji Bülteni nin yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. TPD Travma Çalışma Grubu nda etkin olarak görev almıştır ve Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği kurucu üyesidir. Ulusal ve uluslararası bilimsel eserleri bulunmakta olup, 2004 te Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Araştırma Ödülü nü almıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü nde görev yapmakta olan Yrd.Doç.Dr.Ilgın Gökler Danışman, Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi nin kurucuları arasında olup, Merkez bünyesinde eğitimler vermektedir.

10 10 ÇG9: POSTMODERNİSM IŞIĞINDA REFLEKTİF PRATİK Gül Eryüksel* Özet: Reflektif pratik, özellikle İngiltere, diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika gibi pek çok ülkede yaygın bir şekilde kullanılan bir yaklaşım olmaya başlamıştır. Eğitim, hukuk, tıp, yönetim ve üretim gibi birçok farklı alanlarda yaygın bir uygulanabilirlik bulmuştur. Aynı doğrultuda psikoterapi ve danışmanlık alanlarında da reflektif pratik, reflektif vaka çalışmaları, ve reflektif sorgulama gibi kavramsallaştırmalar ve uygulamalar oldukça gündemdedir. Bu çalışma grubunda reflektif pratik, postmodern aile terapisi yaklaşımlarında çizilen çerçeve üzerinden tanıtılacaktır (Andersen, 1987; Andersen, 1991; Hoffman, 1990; Stedmon ve Dallos, 2009, Tomm 1987). Reflektif pratiğin hem ailelerle kullanılan bir psikoterapi tekniği, hem de psikoterapistlerin mesleki gelişimleri için kullanılan bir süpervizyon aracı olarak kullanılışına dair kavramlar ve uygulamalara değinilecektir. Psikoterapistlerin özellikle uzman rolleri üzerine reflekt etmelerine olanak tanıyacak örnek ve uygulamalar üzerinde durulacaktır. Katılımcılar çalışma grubunun sonunda temel olarak aşağıda kısaca özetlenen alanlarda yanıtlar bulabilecekleridir: a) Reflektif pratiğin kişisel, ailesel ve kurumsal düzeyde uygulanmasına yönelik kavram ve örnekler nelerdir? b) Reflektif pratik yeni bilişsel, duygusal veya davranışsal öğrenmeler üretmekte nasıl kullanılabilir? c) Klinisyenin/pratisyenin kendi üzerine reflekt etme becerisi nasıl geliştirilebilir? *Gul Eryuksel psikoloji lisans ve klinik psikoloji lisanüstü eğitimlerini Ege ve Hacettepe Universitelerinde tamamlamıştır. Uzun yıllar Ege Universitesinde akademisyen and psikoterapist olarak görev yapmıştır Çalışmaları ergenlik döneminde kimlik arayışı, ergen ve ana-baba ilişkileri ve ailenin sistemik olarak değerlendirilmesi olarak özetlenebilir. Son yıllarda Londra da yaşamakta olup akıl sağlığı, madde ve alkol istismarı, şiddet ve ebeveynlik gibi alanlarda çeşitli sosyal destek projelerinde çalışmaktadır. Mesleki gelişimine aile terapisi alanında devam eden Eryüksel, en son Tavistock Enstitisünde aile terapisi eğitimini tamamlamıştır. Eryüksel in Connecticut Universitesi Kişilerarası Kabul-Red Çalışmaları Merkezi ve Zurich Universitesi Aile Sisteminin Değerlendirilmesi Merkezi ile araştırma işbirliği devam etmektedir.

11 11 ÇG10: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMELERİ TEMEL EĞİTİMİ Doç. Dr. Mithat DURAK* & Arş. Gör. Ufuk Kocatepe** Özet: Kuramsal Çerçeve - Yapısal Eşitlik Modeline (YEM) giriş - YEM yöntemleri - YEM örnekleri - YEM terminolojisi Uygulamalı Eğitim - AMOS programının görsel kullanım ara yüzü - Gizil ve gözlenen değişkenler - AMOS grafik ile diyagram çizme, düzenleme ve çalıştırma - Uyum ölçütleri ve model yeterliliğinin testi Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Temel istatistik bilgisine sahip ve AMOS eğitimine ihtiyaç duyan kişiler Katılımcılar dizüstü bilgisayara sahip olmalı bilgisayarlarında SPSS ve AMOS programları yüklü olmalıdır (deneme sürümü de olabilir) *Doç. Dr. Mithat Durak, AİBÜ Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji alanında öğretim üyesidir. Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanarak yazdığı makaleler SSCI indeksindeki dergilerde yayınlanmıştır. Dört yıldır Türkiye'nin farklı illerinde YEM ve AMOS eğitimi vermektedir. Ayrıntılı bilgiye web adresinde ulaşılabilir. **Arş. Gör. Ufuk Kocatepe, AİBÜ, SBE, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencisidir

12 12 ÇG11: ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI: EVLİLİK TERAPİSİ: İLİŞKİ PUSULASI MODELİ Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu* Özet: Çalışma grubunun amacı: Aile-evlilik terapisi alanında çalışan ve/ya çalışmak isteyen profesyonellere çalışma grubu uygulayıcısının kendi oluşturduğu çalışma modeli anlatılacak. Çalışma grubunu içeriği: Fışıloğlu nun kendi uygulamalarına bağlı olarak aşağıdaki konuları kapsayacaktır: Terapi süreci: İlk görüşme öncesi İlk görüşme seansı Terapi seansları: İlişki Pusulasıının çalışılması Terapi konularının çalışılması Sonlandırma seansı Sonlandırma sonrası *Profesör (Klinik Psikoloji) O.D.T.Ü. Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Pozitif Psikoterapi Eğitmen Diploması Avrupa Psikoterapi Birliği Psikoterapist Sertifikası

13 13 ÇG12: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİDE KANITA DAYALI VAKA FORMÜLASYONU Doç. Dr. Emre Şenol-Durak* Özet: Oturduğumuz koltuktan, birbirinden benzersiz yaşantılara sahip danışanların hayatına konuk oluruz. Danışanların hayatına konukluğumuz, tıpkı bir tanıklık gibi, sadece gördüklerimizi aktarmaktan mı ibarettir? Bu tanıklığı bilgi birikimimiz ve deneyim zenginliğimiz ile yorumlar ve danışanlara bilmedikleri bir dünyanın kapılarını açmakta profesyonel yaklaşımımızı elden bırakmayarak cesaret vermeye çalışırız. Birbirinden benzersiz yaşantılar ise deneyimimizin dolambaçlı yollarıdır. Bu yollarda iz bulmayı kolaylaştıran vaka formülasyonu, modern psikoterapiler için psikoterapistlere yardımcı olan güçlü bir araçtır. Ancak, danışanlarla görüşme sürecinin belirsizliği klinisyenleri çabuk sınıflandırma yapma, var olan bilgilerle kısıtlı şekilde sınıflandırma yapma, esnekliği olmayan formülasyonlara gitme gibi yanlılıklara gidilmesine yol açabilir. Bu çalışma grubunda, vaka formülasyon sürecindeki yanılsamalar konusunda klinik psikologlara ayna olmak dışında, bireye özgü formülasyonun önemi, vaka formülasyonunun bileşenleri ve bilişsel davranışçı terapideki rolü açıklanacaktır. Ayrıca, kanıta dayalı vaka formülasyonun bilişsel davranışçı terapideki önemi vurgulanacaktır. Vaka formülasyonunun güvenirliğinde sezgisel ve akılcı yaklaşımlar tartışılacaktır. Formülasyonun terapi süreçlerine ilişkin etkileri üzerine yapılmış araştırmalar aktarılacaktır. Vaka formülasyonunda danışan, psikoterapist, süpervizör arasında bir hemfikir noktası olup olmadığı, yeterince iyi bir formülasyon için gereklilikler üzerinde durulacaktır. Klinik uygulamalar ve araştırmalar için kanıt temelli vaka formülasyonu yaklaşımı açısından öneriler verilecektir. Vaka formülasyon sürecine ilişkin çeşitli vaka örneklerinin etkileşimli bir şekilde katılımcılarla paylaşılması formülasyonun güvenirliğine ve geçerliliğine ilişkin kuş bakışı mesafemizi azaltmaya yardım edecektir. *Doç. Dr. Emre Şenol-Durak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir. Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı direktörüdür. Bilişsel davranışçı tedavilerde zorlayıcı ve karmaşık vakaların tedavisi ile ilgili eğitimler vermektedir.

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I 20-21 Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc PSİKOTERAPİ-DER Telefon: 0(532) 160 23 78, 0(541) 963 89 87 Email: psikoterapider@gmail.com www.psikoterapiegitimleridernegi.org

Detaylı

UZM. PSK. BUKE TUNCEL YANGIN

UZM. PSK. BUKE TUNCEL YANGIN KISA ÖZ GEÇMİŞ İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Çocuk ve Ergen Psikolojisi alanında danışan takip etmektedir. Aktüel Psikoloji Profesyonel Danışmanlık Hizmetleri UZM.

Detaylı

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aylin Sezer 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programından "Kıskançlıkta Cinsiyet Farklılıkları: Evrimsel Hipotezin Testi" başlıklı tezini tamamlayarak fakülte birincisi

Detaylı

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Adres: Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA E- Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Kişisel

Detaylı

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR? Aile danışmanlığı, ailenin çevresiyle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Yasemin Kahya E-Posta : yaseminoruclular@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 297 8325 FOTOĞRAF Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

Detaylı

ÇOCUK ve ERGEN BDT EĞİTİMİ. 4 Modül - 64 Akademik Saat. Çocuk ve Ergen Odaklı. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Bilgilendirme Klavuzu EĞİTİMCİ

ÇOCUK ve ERGEN BDT EĞİTİMİ. 4 Modül - 64 Akademik Saat. Çocuk ve Ergen Odaklı. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Bilgilendirme Klavuzu EĞİTİMCİ ÇOCUK ve ERGEN BDT EĞİTİMİ 4 Modül - 64 Akademik Saat Çocuk ve Ergen Odaklı Bilgilendirme Klavuzu EĞİTİMCİ APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi tarafından organize edilen Uzman Psikolog

Detaylı

UZMAN PSİKOLOG BİLGİ VE RANDEVU HATTI

UZMAN PSİKOLOG BİLGİ VE RANDEVU HATTI UZMAN PSİKOLOG BUKE TUNCEL YANGIN BİLGİ VE RANDEVU HATTI 0212 4661050 APAMER Aktüel Psikoloji 1 KISA ÖZGEÇMİŞ İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra,

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

1993- Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı Bilim Uzmanlığı (Yüksek Lisans)

1993- Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı Bilim Uzmanlığı (Yüksek Lisans) ÖZGEÇMİŞ PSK. DR. NURDAN GÜLEÇ Doğum tarihi: 01. 01. 1960 e- posta: nurdangulec@hotmail.com cep- tel: 0532 6432726 İş adresi: Kennedy Cad. Onlar Apt. No: 24/ 3 Kavaklıdere (Dr. Şaziye Kazezoğlu Çevik in

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu)

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu) 1 UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ŞEBNEM YÜKSEL 2007 yılında çalışma hayatıma başladım ve yetişkin, aile, çift, çocuk ve ergenlerle klinik psikolog olarak çalışmaktayım. Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Virginia Satir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İREM YOLA 2. Doğum Tarihi: 23.11.1986 3. Unvanı: UZMAN 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008 Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ

Detaylı

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti Ebru ÖZKURT TOPCU Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarısı dolayısıyla Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi nde

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI Sosyal hizmet, toplumun farklı kesimlerinden gelen, kendi kontrolleri dışında ortaya çıkan psikososyal

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

Önkoşul: YOK Eşkoşul: YOK. PSY 541 Gelişimsel Psikopatoloji (3+0+0) 3 Credits / 6 AKTS

Önkoşul: YOK Eşkoşul: YOK. PSY 541 Gelişimsel Psikopatoloji (3+0+0) 3 Credits / 6 AKTS PSY 501 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS İleri regresyon yöntemlerinin derinlemesine kavranması. Basit doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon, etkileşimler,

Detaylı

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) İstanbul Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Teorik & Uygulamalı Eg itimi Eğitim koordinatörü: Dr.Fatih Yavuz Eğitimciler:Dr.Fatih Yavuz, Dr. Hasan T. Karatepe, Dr. Sevinç Ulusoy, Dr. Ahmet Nalbant Bağlamsal

Detaylı

Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com

Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com Prof. Dr. Bahar Gökler 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirmiştir.1978 yılında

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332 ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ E-Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Telefon: (0312) 2978332 Adres: HÜ. Edebiyet Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2005 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

Psikoterapide güncel yaklaşımlar (PSY 405) Ders Detayları

Psikoterapide güncel yaklaşımlar (PSY 405) Ders Detayları Psikoterapide güncel yaklaşımlar (PSY 405) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikoterapide güncel yaklaşımlar PSY 405 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

DR. PSK. YEŞİM TÜRKÖZ KLİNİK PSİKOLOG / PSİKOTERAPİST / PSİKODRAMATİST

DR. PSK. YEŞİM TÜRKÖZ KLİNİK PSİKOLOG / PSİKOTERAPİST / PSİKODRAMATİST DR. PSK. YEŞİM TÜRKÖZ KLİNİK PSİKOLOG / PSİKOTERAPİST / PSİKODRAMATİST SAHİP OLDUĞU DERECELER Doktora, Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Klinik (Uygulamalı) Psikoloji, 2007. Yüksek Lisans, Orta Doğu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2 ODTÜ Psikoloji Bölümü ODTÜ Psikoloji Bölümü 1959 yılında lisans ve 1984 yılından itibaren

Detaylı

Masterson Yaklaşımı Eğitimi Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi

Masterson Yaklaşımı Eğitimi Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi Masterson Yaklaşımı Eğitimi Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi Masterson Yaklaşımı Psikoterapi Eğitimi nin amacı nedir? Masterson yaklaşımı uzun yıllar süren klinik çalışmalarla geliştirilen

Detaylı

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ AY EĞİTİMLERİ ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Düzey Tarih Gün Zaman Seminerin Konusu Eğitimciler 25/10/13 26/10/13 27/12/13 Cuma 18:00-20:00

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü E- Posta: goncab@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

AİLE DANIŞMANLIĞI 1.GRUP DERS PROGRAMI 1 - AİLE DANIŞMANLIĞINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

AİLE DANIŞMANLIĞI 1.GRUP DERS PROGRAMI 1 - AİLE DANIŞMANLIĞINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Çocuk Ve Aile (Yaygın Anne Baba Tutumları) 1. Modül Açılış Dersi Prof. Dr. Haluk Yavuzer 3 Aile Örüntülerinin Tanımlanması ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Şule Kaya 9 Yakın İlişkiler Psikolojisi Yrd. Doç.

Detaylı

Ön Söz. Charles E. Schaefer. vii

Ön Söz. Charles E. Schaefer. vii Ön Söz Oyun terapisi, 20. yüzyılın başlangıcından bu yana çocuklarla kullanılan başlıca psikoterapötik müdahale olagelmiştir. Oyun Terapisinin Temelleri (İkinci Basım) kitabının amacı, okuyucunun oyun

Detaylı

Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK (ÖZGEÇMİŞ)

Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK (ÖZGEÇMİŞ) Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK (ÖZGEÇMİŞ) 1. Eğitim: Öğrenim Dönemi Derece (*) Üniversite Öğrenim Alanı 1982-1986 Lisans Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1986-1989 Y. Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

KRİZ ÖLÜM VE YAS PSİKOTERAPİSİ Eğitim Bilgilendirme Kataloğu

KRİZ ÖLÜM VE YAS PSİKOTERAPİSİ Eğitim Bilgilendirme Kataloğu KRİZ ÖLÜM VE YAS PSİKOTERAPİSİ Eğitim Bilgilendirme Kataloğu APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi tarafından organize edilen ve Dr. Nevin DÖLEK tarafından verilecek olan "Kriz, Ölüm

Detaylı

Berrak Karahoda Burak İsmanur Dinç Orkun Yontar

Berrak Karahoda Burak İsmanur Dinç Orkun Yontar Berrak Karahoda 2005 yılında Johns Hopkins Üniversitesi (A.B.D.) Nörobilim Bölümü'nden mezun 2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji)'na Bilimsel Hazırlık

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ. Bilgilendirme Kataloğu

Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ. Bilgilendirme Kataloğu Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ Bilgilendirme Kataloğu Apamer Aktüel Psikolojik Araştırmalar Merkezi Çocuklar İçin APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi tarafından

Detaylı

I. Hafta 1. Gün / Cumartesi. Prof. Dr. İrfan Erdoğan 1. PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR. Doç. Dr. İlkay Demir. Doç. Dr.

I. Hafta 1. Gün / Cumartesi. Prof. Dr. İrfan Erdoğan 1. PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR. Doç. Dr. İlkay Demir. Doç. Dr. I. Hafta 1. Gün / Pedagojiden Psikolojik Danışmaya: Rehberlik ve psikolojik danışmanın gelişimi, yeri ve önemi İrfan Erdoğan 1 Ekim 2016 1. PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 1.1. Psikanalitik Yaklaşım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr; drrozturk@gmail.com; www.twitter.com/drrecepozturk

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Psikoterapi Çalışma Grubu. Seminer/Atölye Çalışması 2012-2014

İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Psikoterapi Çalışma Grubu. Seminer/Atölye Çalışması 2012-2014 İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Psikoterapi Çalışma Grubu Seminer/Atölye Çalışması 2012-2014 Düzenleyen ve yürüten:, Psikiyatri Hemşiresi/Psikoterapist Yer: İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı, İhsan

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

İçindekiler BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK DANIŞMANIN TARİHÇESİ VE MESLEKİ TEMELLERİ 1

İçindekiler BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK DANIŞMANIN TARİHÇESİ VE MESLEKİ TEMELLERİ 1 İçindekiler BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK DANIŞMANIN TARİHÇESİ VE MESLEKİ TEMELLERİ 1 KONU 1 Psikolojik Danışmanın Tarihçesi ve Eğilimleri 2 Psikolojik Danışmayı Tanımlama 4 Rehberlik 5 Psikoterapi 6 Psikolojik Danışma

Detaylı

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji PSY

Detaylı

Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ. Bilgilendirme Kataloğu

Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ. Bilgilendirme Kataloğu Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi ÇOCUK BDT EĞİTİMİ Bilgilendirme Kataloğu Apamer Aktüel Psikolojik Araştırmalar Merkezi Çocuklar İçin APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi tarafından

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ V: KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA Ders No : 0310360193 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

APAMER APAMER Corparation 2013-2015

APAMER APAMER Corparation 2013-2015 APAMER APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar Eğitim Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti Zuhuratbaba Mah. Akmescit Sokak Çiğdem Apartmanı No:12 Daire:3 Bakırköy / İstanbul www.apamer.com.tr E-Posta: bilgi@apamer.com.tr

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır.

Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır. Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır. Program temelde bir klinik psikoloji programıdır ancak

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Akın & Yrd.Doç.Dr. Rukiye Şahin Psikolojik Danışma Kuramları ISBN: 978-605-5044-19-0

Editörler Doç.Dr. Ahmet Akın & Yrd.Doç.Dr. Rukiye Şahin Psikolojik Danışma Kuramları ISBN: 978-605-5044-19-0 Editörler Doç.Dr. Ahmet Akın & Yrd.Doç.Dr. Rukiye Şahin Psikolojik Danışma Kuramları ISBN: 978-605-5044-19-0 Kitapta yer alan bölümlerin sorumluluğu yazarlarına aittir 1.Baskı 2014 Bu kitabın basım,yayın

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı E.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Kampüsü, Bornova/ ĐZMĐR Telefon: 0 (232) 311 52 59 E-posta: egitimdekanlik@mail.ege.edu.tr

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Burcu BEŞİROĞLU. Psikoloji Bölümü SOS B38 Rumeli Feneri Yolu, Sarıyer, 34450 İstanbul-Türkiye

ÖZ GEÇMİŞ. Burcu BEŞİROĞLU. Psikoloji Bölümü SOS B38 Rumeli Feneri Yolu, Sarıyer, 34450 İstanbul-Türkiye ÖZ GEÇMİŞ Burcu BEŞİROĞLU Ofis Adresi: E-mail: Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü SOS B38 Rumeli Feneri Yolu, Sarıyer, 34450 İstanbul-Türkiye bbesiroglu13@ku.edu.tr Eğitim 2013-(devam ediyor) Gelişim Psikolojisi,

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

Asistanlıkta Psikoterapi Eğitimi Neden Önemlidir? Doğan Şahin İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Sosyal Psikiyatri Servisi

Asistanlıkta Psikoterapi Eğitimi Neden Önemlidir? Doğan Şahin İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Sosyal Psikiyatri Servisi Asistanlıkta Psikoterapi Eğitimi Neden Önemlidir? Doğan Şahin İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Sosyal Psikiyatri Servisi Başta ABD olmak üzere birçok ülkede tıp ve uzmanlık eğitiminde (psikiyatri dışı)temel

Detaylı

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1 XI İçindekiler Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür Sayfa vii viii x 1 Giriş 1 Tanımlar: Kültürlerarası psikoloji nedir? 3 Tartışmalı konular 5 Konu 1: İçsel olarak ya da dışsal olarak

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sektörlere Giriş II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Ders No : 0310360047 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Deneyimsel Oyun Terapisi Đle Çocuklara Ulaşma

Deneyimsel Oyun Terapisi Đle Çocuklara Ulaşma Deneyimsel Oyun Terapisi Đle Çocuklara Ulaşma Oyun yoluyla çocuklarla çalışmayı isteyen profesyonellere özel bir atölye çalışması I. Düzey: 20 21 Ekim II. Düzey: 22 23 Ekim Deneyimsel Oyun Terapisi (Experiential

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DR. PSK. YEŞİM TÜRKÖZ KLİNİK PSİKOLOG

ÖZGEÇMİŞ DR. PSK. YEŞİM TÜRKÖZ KLİNİK PSİKOLOG ÖZGEÇMİŞ DR. PSK. YEŞİM TÜRKÖZ KLİNİK PSİKOLOG Özet: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 1985 yılında lisans, 1988 yılında, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1986-1988

Detaylı

İçindekiler. Şekiller Listesi Tablolar Listesi Yazarlar Hakkında Başlangıç

İçindekiler. Şekiller Listesi Tablolar Listesi Yazarlar Hakkında Başlangıç İçindekiler Şekiller Listesi Tablolar Listesi Yazarlar Hakkında Başlangıç Ön Söz Teşekkür xi xii xiii xiv xvii xviii Giriş 1 Sistemik ve Aile Terapisi Deneyimleri 1 Bir Ailenin Görüşü 1 İki Terapistin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VI. SINIF PSİKİYATRİ INTERN PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Mustafa Aydın Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Keser Doç. Dr. Nejat Demircan Baş

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Dr. Ebru AKÜN. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: /1402 e-posta:

Dr. Ebru AKÜN. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: /1402 e-posta: Dr. Ebru AKÜN Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: +90 312 310 32 80/1402 e-posta: eakun@ankara.edu.tr EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi Uygulamalı (Klinik) Psikoloji,

Detaylı

Theraplay Oyun Terapisi

Theraplay Oyun Terapisi Theraplay Oyun Terapisi & Marschak Etkileşim Metodu (MEM) Sertifika Eğitimleri 1. Seviye Theraplay ve MEM Eğitimi: 24-27 Nisan 2014 Grup Theraplay Eğitimi: 28 Nisan 2014 Theraplay Grup Süpervizyonları:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alper Aksoy 2. Doğum tarihi : 10/05/1971 3. Unvanı : Uzman Psikolog 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1990-1995 Lisansüstü Uygulamalı

Detaylı

Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları

Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikopatolojiye Giriş PSY 301 Güz 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin

Detaylı

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve 12-13 / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.) Katılımcı Sayısı: 50 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMA 1 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UMUT

İÇİNDEKİLER TEMA 1 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UMUT İÇİNDEKİLER TEMA 1 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UMUT BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNDE UMUTSUZLUK YERİNE UMUDU KULLANMA Prof. Dr. Fidan Korkut Owen Umut Nedir?... 4 Umut ve Kültür... 5 Umutla İlgilenen Kuramsal

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders No : 0310360157 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Psikolog Dr. Nedret ÖZTAN nedretoztan@gmail.com. Yüksek Lisans, Psikoloji, Catholic University of America, Washington, D.C., 1979.

Psikolog Dr. Nedret ÖZTAN nedretoztan@gmail.com. Yüksek Lisans, Psikoloji, Catholic University of America, Washington, D.C., 1979. Psikolog Dr. Nedret ÖZTAN nedretoztan@gmail.com EĞİTİM Doktora, Klinik Psikoloji, Ankara Üniversitesi, 1996. Yüksek Lisans, Psikoloji, Catholic University of America, Washington, D.C., 1979. Lisans, Sosyoloji,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MESLEKİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Ders No : 0310360121 Teorik : 1 Pratik : 4 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Aslı Erkan Cem Malakçıoğlu Deniz Yılmaz

Aslı Erkan Cem Malakçıoğlu Deniz Yılmaz Aslı Erkan 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun 2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 CUMARTESİ 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. PROGRAM 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. SÜLEYMAN BELEDEİOĞLU AİLELER ÇOCUĞUN BAŞARISINA NASIL KATKI

Detaylı

PSK 481 PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI

PSK 481 PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI PSK 481 PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 481 PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI DERS PROGRAMI VE BEKLENTİLER PROF. DR. NESRİN HİSLİ ŞAHİN PSK 481 PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI PROF.

Detaylı

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 VERITAS FOCUS İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 İş Yerinde Psikolojik Sağlık ve Etkin Çalışma Çalıştay Çalışanların çoğu kez fark edilmeyen psikolojik sorunları verimlilik ve iş tatmininin önündeki

Detaylı

Klinik Psikoloji Ders İçerikleri

Klinik Psikoloji Ders İçerikleri Klinik Psikoloji Ders İçerikleri ZORUNLU DERSLER PSİ 503 - Psikofarmakolojik Yaklaşımlar Biyolojik modellere dayalı olarak yapılan psikiyatrik müdahaleler kapsamında psikofarmakolojik ilaçlar ve merkezi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Bölüm Hakkında Psikoloji, zihinsel süreçler ve onların davranışsal yansımaları ile ilgilenen ve bütün dünyada tanınan temel bir bilimdir.

Detaylı

CİHAT ÇELİK. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Ankara

CİHAT ÇELİK. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Ankara CİHAT ÇELİK Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Ankara Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Muş İş: (312) 3103280 E-mail: psk.cihat@gmail.com;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

Theraplay Oyun Terapisi

Theraplay Oyun Terapisi Theraplay Oyun Terapisi & Marschak Etkileşim Metodu (MEM) Sertifika Eğitimleri 1. Seviye Theraplay ve MEM Eğitimi: 1-4 Ekim 2015 Grup Theraplay Eğitimi: 5 Ekim 2015 2. Seviye Theraplay ve MEM Eğitimi:

Detaylı

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Açıklama 2011-2012 Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Asistan Hekim Kılavuzu Dr. İshak Sayğılı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbın diğer alanları ile

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

PSİKOLOJİ - PSİKOTERAPİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ - PSİKOTERAPİ PROGRAMI NCP Akredite Psikoloji Psikoterapi Diploma programları toplam 2 yıl sürmekte 24 modülden oluşmakta ve karma eğitim modleiyle verilmektedir. Katılımcılar her modül için ön hazırlık olarak DVD izemekte ve

Detaylı

Uzm. Psikolog Funda Akkapulu Aydın. fundaakkapulu@gmail.com

Uzm. Psikolog Funda Akkapulu Aydın. fundaakkapulu@gmail.com Uzm. Psikolog Funda Akkapulu Aydın fundaakkapulu@gmail.com EĞİTİM: Lise : Nişantaşı Kız Lisesi, 1992 Lisans : İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 1997 Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu. Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.tr Tanım Etik danışmanlık (konsültasyon) tıbbi konsültasyonun bir

Detaylı