Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980"

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU Psychology Doktora Sosyal Çalışma Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi:1991 Doçentlik Tarihi: 1997 Profesörlük Tarihi: Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri Oran, N.B. Job Satisfaction of A Group Of Academical Staff in Marmara Unıversity, M.Ü., 1989 Bayraktar, Ş. A Comparative Study of Job Satisfaction of Instructors of English at Private and State Universitıes in İstanbul, Karagöl, K. İstanbulda Çalışan Yabancı İngilizce Öğretmenlerinin İş Tatminleri, M.Ü.,1996 Ferik, I.F., Örgüt Büyüklüklerine Bağlı Olarak Liderlik Tarzları ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler, Tarazoğlu, A. Yerli, Yabancı Ortaklı ve Yabancı Banka Çaluşanlarının Kültürel Varsayımları Üzerinde Kıyaslamalı Bir Çalışma, M.Ü Çelik, T., Örgüt Kültürünün Kalitatif ve Kantitatif Metodlarla Araştırılması: Bir uygulama, M.Ü Tan, S.B., Benlik Değeri ve Gelecekle İlgili Beklentiler, M.Ü Çorbacıoğlu, M., Investigating Elements of Learning Organizations in IBM, M.Ü., Yanar, B., The Moderating Effects of Idiocentrism and Allocentrism on the Relationship Between Organizational Identification and Conflict Handling Style M.Ü., 2005 Kantarcı,S. Çalışma Ortamında Geribildirim ve Sonuçları İstanbul Kültür Üniversitesi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2014.

2 Odabaş,İ. Yapısal Güçlendirme ve Örgüte Bağlılık Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlendirmenin Ara Değişken Rolü İstanbul Kültür Üniversitesi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, Doktora Tezleri Yahyagil, M., Toplam Kalite Kültürü Elemanları İle Örgüt Çalışanlarının İş Tatminleri ve Örgüte Bağlılıkları Arasındaki İlişkiler, Marmara Üniversitesi, Yaman, M., Değerler,Diğergamlık, Örgütsel Vatandaşlık, İşle İç İçe Olma Arasındaki İlişkiler, M.Ü., 2001, Serengil,S., Motivasyon Yönelimleri ve Rol Uyumsuzluğu Değişkenlerinin Kişilik ile İş Performansı Arasındaki İlişki Üzerindeki Etkileri,M.Ü., 2004, Torunoğlu,D. The Moderating Effect of Communication Climate on The Relationship Between Negotiation Issues and Subjective Utility Perception M.Ü.,2004 Bulutlar,F. The Mediating Effect of Subjective Well-being on The Relationship Between Organizational Learning Climate, Performance and Organizational Citizenship, M.Ü.,2005 Ton, A. The Mediating Effect of Organizational Trust on The Relationship Between Organizational Culture and Empowerment, M.Ü.,2005 Toy,S. The Effect of Human Resources Practices on Work Attitudes, M.Ü., 2005 Öner,H. Effects of Servant Leadership on Work Attitudes, M.Ü., Kuşcuoğlu, S. Yönetici-Çalışan İlişki Kalitesinin Çalışan İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Ekisinde Adalet, Güvenilirlik, Güven Eğilimi ve Güvenin Rolü, M.Ü., Erkan,S. Yalın Üretim ve Geleneksel Üretim Organizasyonunda Çalışan Mavi Yakalıların İş Özellikleri Algılarının Karşılaştırması ve Bazı İş Özelliklerinin Çalışanların Tutumları Üzerindeki Etkisi, M.Ü.,2008. Ertenu, B. Yönetim Uygulamalarının Güçlendirme Algısı ile İlişkisi ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileşimleri, M.Ü.,2008. Ercan, N. Effects of Work-family; Family-work Conflicts, Self-construal; Perceived Managerial Support and Stress on Employees Self-rated Performance, M.Ü., Bal, S. Antecedents and Consequences of Psychological Empowerment, M.Ü., Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler The relationship between empathetic classroom climate and students success, Procedia Social & Behavioral Sciences Journal, Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

3 A tentative study on the development of self satisfactory stimuli scale The journal of Contemporary Management,2, 88-92, March, Life satisfaction among turkish university students: A psychometric study of developing a life satisfaction measure. The Journal of Contemporary Management.,. 9-0, March, Sex differences in the perception of gender issues among a sample of university youth. Management Thinking,2-15, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler. Creating learning organizations through Transactional analysis. A workshop organized by Julie Hay, AD International, Developing People, London: Watford, Eylül, National and organizational cultures Seminar given at University of Pardubice,ÇEK Republic, Faculty of Economics, May, The Role of Culture in the management of change, Cross cultural Dialogue Overcoming of Boundaries & Prejudices Workshop,. Upper Austria University of Apllied Sciences, October, Bozkurt,T., Ertenu,B. A Qualitative Study to Investigate Effects of Managerial Behaviors on Psychological Empowerment of Subordinates, IACCP (International Association For Cross Cultural psychology) Regional Conference, June 0- July, 2011, İstanbul. Positive Psychology and Classroom Implications.4th World Conference on Psychology, Counseling and Guidence, İstanbul Kültür Üniversitesi, May,201. Mindfulness and Strenghts, Worksop.Uluslararası Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Hazar Üniversitesi, Bakü. The Role of School Counselors in Positive Education, 2nd World Conference on Psychology and Socıology,(Keynote),27-29 November 201,Brussels. 7.4 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Endüstrileşmiş toplumlarda, aile yapısına sosyo-psikolojik açıdan genel bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Dergisi, 1-2-,16-1,1987. Psikolojik testler ve uygulama sorunları. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,1987. Genel yaşam doyumuna katkıları açısından yaşam alanları Marmara Üniversity Management Thinking, 1991, Kişilik testleri ve kullanım alanları: Konuya İlişkin Teknik ve Etik Sorunlar.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi.,

4 Meslek seçimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar: Bir etkileşim modeli önerisi.marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Kaliteli İletişim, Örgütsel Çalışma ve Kadınlar İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Bilimsel Sempozyumlar Dizisi. 10, Örgüt kültürünün örgüt kuramı içerisindeki yeri; tarihsel bir yaklaşım. Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı Bülteni., 1997,Ekim. Çalışanların toplam kalite uygulamaları ile ilgili iş tatminleri ve kültürel sayıltıları arasındaki ilişkiler, M.Ü. Öneri Dergisi, Haziran, Bozkurt, T., Tevruz, S. Siyasi ve dini eğilimlere göre ülke meselelerine bakış tarzları: M.Ü. öğrencileriyle yapılan ampirik bir çalışma.m.ü.i.i.b.f. Dergisi, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Çalışan ve çalışmayan annelerin çocuklarının cinsiyet rol algıları arasındaki farklılıklar M.Ü. Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi: Kadının Yaşamında Çalışmanın Psikososyal Boyutları Toplantısı, 29, Mayıs, Psikolojinin ve psikologların örgütlerin işleyişindeki rolü : Yuvarlak masa toplantısı (Düzenleyenler:; T. Bozkurt; H.K. Sinangil ;S. Tevruz) Türkiye Yönetim Kongresi, Silivri, Mayıs, 199 Çalışanların Toplam Kalite uygulamaları ile ilgili iş tatminleri ve kültürel sayıltıları arasındaki ilişkiler. Poster. 9.cu Psikoloji Kongresi, Eylül, 1996 Öğrenen organizasyonlar. Öğrenen organizasyonlar uzmanlık grubu tebliğ. 6. Ulusal Kalite Kongresi, 1997 Etkili iletişim, Bakırköy Kent Konseyi Kadın Konseyi, Sevgi Okulu Seminerleri, Nisan,2006 Öğrenciyi anlama odaklı eğitim İstanbul Kültür Üniversitesi, FEF. Psikoloji Bölümü, Eğitim Sempozyumu I, 22-2 Mart, Türk toplumunda değerler. Psikolojiyi Yeniden Düşünmek(Sempozyum). Maltepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mayıs, İşletme kültürü araştırmalarında metodolojik sorunlar, Psikolojiyi Yeniden Düşünmek Maltepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 9 Mayıs, Empatik sınıf iklimi ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkiler İstanbul Kültür Üniversitesi,FEF. Psikoloji Bölümü,Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları Eğitim Sempozyumu II Nisan 2009.

5 Yönetim uygulamaları ve performans arasındaki ilişkide psikolojik güçlendirmenin aradeğişken olarak rolü: Kuramsal bir tartışma.17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-2 Mayıs, Beyin ve Düşünce Kadın ve Yaşam Kalitesi seminerleri 2., İKU., Şubat, Diğer yayınlar 7.7.1Kitaplar ve kitap bölümleri Muzaffer Sherif. Emre Kongar (Eds).Türk Toplum Bilimcileri-ll-İstanbul: Remzi yayınevi, Cinsiyet Rolleri ve davranış kalıp yargıları arasındaki değişkenliğin yön ve derecesi: Üniversite öğrencileri arasında bir karşılaştırma Marmara Üniversitesi Kadın İş gücü İstihdamı Araştırma Merkezi. No: 1, İşletme kültürü Suna Tevruz (Ed.) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. (8-10).Ankara/İstanbul: TPD ve Kalder, Öğrenen organizasyonlar KalDer, 16, KalDer Yayınları, 16, Tevruz,S., Artan, İ. Bozkurt,T Grup dinamiği. Davranışlarımızdan Seçmeler, İstanbul:Beta, Toplam kalite yönetimi uygulamalarını hızlandıran kültür sayıltıları ile iş tatmini arasındaki ilişkiler: Kuramsal bir model çalışması Z.Aycan (eds). Türkiyede Yönetim Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Ankara: Türk psikologlar Derneği Yayınları,2000. A Reference model for learning organizations Marmara Üniversitesi Yayınları, Stres İstanbul: İKÜ, Çalışma ilişkilerinin evrimi (2011) İstanbul: Beta, Empati Kuramları ve Uygulamaları A. Turpoğlu Çelik (eds).empati: Kuramdan Uygulamaya (17-4)İstanbul: İKÜ yayınevi, Kültürel Psikoloji, Kültürlerarası Psikoloji, Yerel Psikoloji (eds). İstanbul: İKÜ yayınevi, Uluslararası atıflar 8.Ulusal ve Uluslararası Projeler A Research Project on Learning Organizations;in pursuit of a reference model Center for Strategic Manufacturing, Üniversity of Strathclyde, Güvenli Yolculuk IETT İETT şöförlerinde tükenmişlik duygusunu etkileyen sosyo-psikolojik faktörler ve başetme yöntemleri İKU yayınları, 2014 (Baskıda) 9a. İdari Görevler

6 Koordinatör Marmara üniversitesi Executive Development Bölüm Başkanı İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yönetim Kurulu üyesi İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İstanbul Kültür Üniversitesi, Üniversite Senatosu Üyeliği b. Akademik Görevler Koordinatör ve Bilim Kurulu Başkanı: İstanbul Kültür Üniversitesi, FEF. Psikoloji Bölümü, Eğitim Sempozyumu I, 22-2 Mart, Koordinatör ve Bilim Kurulu Başkan: İstanbul Kültür Üniversitesi,FEF. Psikoloji Bölümü,Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları Eğitim Sempozyumu II Nisan President: 4 th World Conference on Psychology,Counseling and Guidance, May, İKÜ, İstanbul. Co-president: nd World Conference on Psychology and Socıology, November, 201. Editör: Procedia Social and Behavioral Sciences Journal. Volume 114, s , Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz Culture and leadership (Phd) Industrial Sociology (MA, PhD) Selected Topics in Organizational Behavior (PhD) Dynamics of Change (MA) İlkbahar Work Place Democracy(MA, Phd,) Research and Data Analysis(Lisans) Haftalık Saati Teorik Uygulama 4 Öğrenci Sayısı Güz Psikolojiye Giriş I- İlkbahar Psikolojiye Giriş-II- Örgütsel Davranış-I- 4

7 Güz İlkbahar Psikolojiye Giriş I- Veri Analizi ve Araştırma Yöntemleri-II- Örgütsel Davranış-II- Örgütsel Davranış-I Güz Psikolojiye Giriş I- Uygulamalı Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 15 İlkbahar Psikolojiye Giriş-II- Sosyal Sorumluluk Güz Kültür ve Liderlik Proje-I- İlkbahar Uygulamalı Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Veri Analizi ve Araştırma Yöntemleri-II- Sosyal Sorumluluk 4 (seçmeli) Diğer Üniversitelerde Verilen Yüksek lisans Dersleri Management and Organizations (Phd.) Bahçeşehir Üniversitesi Pozitif Psikoloji (Ma) Maltepe Üniversitesi Kişilik Gelişimi ve Uyum (Phd) Yakın Doğu Üniversitesi 2014 İleri Araştırma Teknikleri (Phd) Yakın Doğu Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010

ÖZGEÇMİŞ. Toker, Özlem. Socio-cultural correlates of postpartum depression, 2008-2010 1. Adı Soyadı: Hale Cihan Bolak Boratav 2. Doğum Tarihi: 2 Ekim 1954 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl .ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı:.Gamze Sart. Doğum Tarihi: 27 01 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ön Lisans Uygulamalı Bilimler Uluslararası Ticaret ve ĠĢ Ġdaresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı