ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik Üniversitesi 1991 Mühendisliği Y. Lisans Konut ve Deprem İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora/S.Yeterlik/ Koruma Yenileme ve İstanbul Üniversitesi-Sosyal Tıpta Uzmanlık Restorasyon Bilimler Enstitüsü 2011 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : İTÜ Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Doktora Tezi : İSTANBUL BEYLERBEYİ SARAYINDA RİSK ANALİZLERİ VE KORUYUCU TEDBİR ÖNERİLERİ Doktora Tezi Özeti: Uzak ve yakın geçmiş dönemleri yansıtan, tarihi belge niteliği, zaman kriteri ve estetik değeri taşıyan objeler geçmişten günümüze ve geleceğe ışık tutmaktadır. Bu nedenle mutlaka korunması gereken kültür varlıklarıdır. Bunca kısıtlı olanaklarla ve ciddi özverilerle çıkarılan arkeolojik eserlerin bakımı, saklanması ve sergilenmesi de ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Türkiye'de müze binası olarak kullanılan birçok yapı teknik bakımdan yeterli değildir. Pasif konservasyon olarak da adlandırılan ve eserin sağlıklı koşullarda sıcaklık, ışık, nem gibi ve afetler nedeniyle meydana gelebilecek her türlü etkiler için riskin en aza indirilmesi büyük önem taşımaktadır. Tez çalışması, müzede sergilenmekte olan objelerin fiziksel ve kimyasal bozulmalarına önemli derecede etki eden sıcaklık, bağıl nem, hava kirliliği, tozlanma, ışık ve titreşim faktörlerinin oluşturduğu risklerin sensörler vasıtasıyla ortamda izlenmesi (ambient monitoring), bu verilerin bir veri tabanına aktarılması, malzeme analizleri ve tüm sonuçların değerlendirilmesi ile risklerinin en aza indirilmesini sağlayacak koruyucu tedbir önerileri içermektedir. Çalışmada deprem gibi doğal kaynaklı afetler veya insan kaynaklı kasıtlı veya kasıtsız titreşimlerin kırılgan objelere verebileceği olası hasarlar irdelenmiş deneysel yöntemlerle desteklenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre müze personelinin ve konservatörlerin müze hasarını kısa bir sürede saptayabileceği kontrol listesi sunulmuştur. Doktora Tezi Danışmanı: Doç.Dr.Ahmet GÜLEÇ

2 Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Müh. Konya Büyükşehir Belediyesi Müh. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Öğretim Görevlisi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programında 60 öğrencinin Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projelerinin danışmanlığı yapılmıştır. Danışmanlığı Yapılan Proje Konuları: İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : - Projelerde Yaptığı Görevler : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi: 3504 Nolu Proje İstanbul Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri Projesi: Öncelikli Riskli İlçeler Olmak Üzere Binalarla Tesislerin Tahmini Deprem Risk Performanslarının Belirlenmesi Projesi kapsamında Bayrampaşa- Bahçelievler-Güngören İlçelerindeki Binalarla Tesislerin Deprem Risk Performanslarının İncelenmesi Projesi Koordinatörü MEMORI (Mesurement, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets) Projesi Son Kullanıcı (End User) Danışma Kurulu Üyesi MEMORI Projesi (Ölçme, Taşınabilir Kültür Varlıklarına İlişkin Kirletici Etkisini Azaltma ve Etki Değerlendirmesi. Pazar Transferi için Yenilikçi Araştırma) yılında başlayıp tarihinde 36 aylık periyoda tamamlanmış bütçeli bir projedir (AB Sözleşme No:265132). Proje Koordinatörü Dr. Elin DAHLIN dir. (http://ec.europa.eu- FP7 - Theme 6- Environment)

3 İdari Görevler : - Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Derneği - Yönetim Kurulu Üyesi International Council of Archives (ICA)- Üye Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)- Üye Türk Arşivciler Derneği- Üye Ödüller : - Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı İlkbahar İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Eğitimi Güz İlkbahar Yaz Güz ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Eğitimi Risk Değerlendirmesi Acil Durum Planlaması Risk Değerlendirmesi Çalışma Hayatında Risk Etmenleri İlkbahar ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Kuzucuoğlu, A. Risk Analysis for the Faculty of Theology Libraries in Terms of Protection Due to Risk and Archive Dimension. International Journal of Humanities and Social Science, ISSN: , 2014, Sf A2. Kuzucuoğlu, A. Kültürel Miras Sektöründe Risk Transferi. Akademik Bakış, ISSN: X, 2014, Sayı: 44. A3. Kuzucuoğlu, A. Risk Management in Libraries, Archives and Museums. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, ISSN: , 2014, Cilt. 5, Sayı. 15, Sf

4 A4. Kuzucuoğlu, A. Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarında Proaktif Önlemler. UHBAB - Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, ISSN: , 2015, Cilt. 4, Sayı. 11, Sf A5. Kuzucuoğlu, A. Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarında İzleme Çalışmalarının Önleyici Konservasyon Açısından Önemi. Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, ISSN: , 2014, Cilt. 01, Sayı. 02, Sf A6. Kuzucuoğlu, A., & Polat, M., Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Hava Kirliliği Analizi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi Depolama Alanları Örneği. Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ISSN: , 2014, Cilt. 01, Sayı. 01, Sf A7. Kuzucuoğlu, A., Arşiv ve Kütüphanelerdeki Risklere Yönelik Pasif Korumanın Önemi, ISSN: , Türk Kütüphaneciliği, 2014, Cilt. 28, No. 3, pp. Sf A8. Kuzucuoğlu, A., Health-Safety Risks And Precautions At Library And Archive Buildings, p-issn: , JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, No:29, Sf Doi number: A9. KUZUCUOĞLU, Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarında Afetlere Yönelik tedbirler, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:2, Cilt: 16, 2014, ISSN: B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : B1. KUZUCUOĞLU A., Müzelerde Yapısal Olmayan Malzeme Kaynaklı Riskler, Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli, Ağustos Sf B2. KUZUCUOĞLU A., KARAKALE V., GÜLEÇ A., Determination Of Optimum Exhibition Conditions Of Cultural Heritage Against Seismic Risks: The Case Study Of Istanbul Beylerbeyi Palace International Seismic Protection of Cultural Heritage - Keynote Papers- 31 Ekim- 1 Kasım 2011, Antalya -İnşaat Mühendisleri Odası, WCCE, ECCE- ISBN: B3. KUZUCUOĞLU A., Application of Geographic Information System in the Museum Buildings: A Case Study of İstanbul Beylerbeyi Palace Museum, 5th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, Kasım 2011, Sf.305, ISBN: (özet kitabı) KUZUCUOĞLU A., Application of Geographic Information System in the Museum Buildings: A Case Study of İstanbul Beylerbeyi Palace Museum, 5th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, İstanbul, Kasım 2011, Vol 4, Sf: , ISBN: (tam metin) B4. KUZUCUOĞLU A., Risk Management Strategy For Cultural Heritage, 6th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin", Atina, Ekim 2013, Sf.103 (özet kitabı)

5 B5. KUZUCUOĞLU A., Kültürel Miras Risk Analizi Aşamaları, Cultural Heritage Protection in Times of Risk: Challenges and Opportunities Konferans Kitabı, YTÜ, ICORP, Kasım 2012, Sf ISBN: B6. KUZUCUOĞLU A., ÖZDEMİR,B. (2014) Tarihi Sit Alanlarında CBS Yardımıyla Yangın Risk Haritalarının Oluşturulması, Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu 2013, YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sf , 1-5 Ekim 2013, ISBN: B7. UNSALAN O., KUZUCUOĞLU A., YILMAZ A., BÖLÜKBAŞI O., EMRE G., Pollutant identification on the walls of Valence Aqueduct (Bozdoğan Kemeri, İstanbul) by portable handheld Raman, SEM-EDX, Far-infrared and Mid-infrared techniques, TURCMOS International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy Özet Kitabı, Sf.100, Eylül 2013 B8. UNSALAN O., EMRE G., YILMAZ A., KUZUCUOĞLU A., YAŞAYAN G., Far-infrared, Mid-infrared, Raman and SEM-EDX investigations on pigments from pallette of old paintings by Feyhaman Duran and comparison with organic pigments, TURCMOS International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy Özet Kitabı, Sf.101, Eylül 2013 B9. KUZUCUOĞLU A., UNSALAN O., ÇAKIR Ç., Information Technologies in Cultural Heritage Inventory Studies, UNAK 2014 International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions, İstanbul Üniversitesi & Başbakanlık, Eylül 2014 B10. KUZUCUOĞLU A., Deprem Odaklı Risk Analizi: Yıldız Şehir Müzesi Örneği, Müzelerin Depremden Korunması Uluslararası Konferansı, YTÜ, Boğaziçi Ün., Paul Getty Müzesi, Pera Müzesi, Sf.46-47, 4-5 Haziran 2007 B11. KUZUCUOĞLU A., Non Structural Materials Related For Disaster Resistant Museums, Uluslararası 14. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı -14thWCEE, Ekim S B12. KUZUCUOĞLU A., A Passive Conservation Method to Protect the City Walls of İstanbul Against Vandalism, İTÜ Uluslararası 1509 Depreminin 500. Yıldönümü Sempozyumu Kitabı, Sf , Eylül 2009 ISBN: B13. KUZUCUOĞLU A., Current Risk Mitigation Applications in İstanbul, JICA/RCUSS Workshop on International Collaborations and Training on Disaster Risk Reduction, 7 Kasım 2007, Japonya / Kobe, Sf B14. KUZUCUOĞLU A., Importance of International Collaborations, International workshop on Disaster Risk Reduction, Kobe Üniversitesi, Pakistan 1122, Pakistan CHEF International, 2-5 Mayıs 2011, Pakistan İslamabad B15. KUZUCUOĞLU A., Kobe University RCUSS MENA Group DRR Activites, International Workshop on UDRR in Latin America & Information Sharing, Kobe

6 Üniversitesi RCUSS, JICA, Kolombiya Acil Durum ve Önlem Fonu (FOPAE), Kolombiya, Bogota, Mart B16. KUZUCUOĞLU A., A Review on Turkey's recovery from the 1999 Turkey Earthquake & Disaster Risk Reduction, 7th AIWEST-DR 2012, Annual International Workshop and Expo on Sumatra Tsunami Disaster Recovery, Kobe Üniversitesi, Endonezya Syiah Kuala Üniversitesi TDMRC, 4-5 aralık, B.17. KUZUCUOĞLU A., Turkey End-User Studies of MEMORI Project, MEMORI (Measurement, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets) Projesi Son Kullanıcı (End User) 1.Çalıştayı, Şubat 2011, Bronnbach, Almanya B.18. KUZUCUOĞLU A., Turkey End-User Studies of MEMORI Project, MEMORI (Measurement, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets) Projesi Son Kullanıcı (End User) 2.Çalıştayı, Mayıs 2012, Oslo NORVEÇ. C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler : C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: C1.1. KUZUCUOĞLU A., Kentsel Riskler ve Japonya Modeli, Japon Kültür Merkezi JKM Yayınları, Konya,2012, ISBN: C1.2. KUZUCUOĞLU A., (Editör) Türkiye ve Japonya'da Kültürel Mirasın Korunması, İBB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2014, ISBN: C1.3. KUZUCUOĞLU A., ve diğ. (Yayına Hazırlama) Sismik İzolasyonlar Kullanılarak Yapıların Deprem Güvenliğinin Sağlanması Konferans Kitabı, İBB AKOM Yayınları, 2011 C1.4. KUZUCUOĞLU A., ve diğ. (Yayına Hazırlama) 5th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin Abstract Book, Kasım 2011, Sf.305, ISBN: (özet kitabı) C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler : C2.1. KUZUCUOĞLU A., Türkiye ve Japonya'da Kültürel Mirasın Korunması, İBB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2014, ISBN: C2.2. HOSSEINI Kambod Amini, Basbug Erkan BURCAK, TANAKA Yasuo, KUZUCUOĞLU A., Practical Guidelines for Urban Areas Development in Seismic Prone Countries, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology ve Kobe Üniversitesi RCUSS Yayınları, Tahran ve Kobe, 2011.

7 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. KUZUCUOĞLU, Kütüphanelerde Yapısal Olmayan Malzeme Kaynaklı Riskler, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Sayfa: 21-38, 2014 ISSN: D2. KUZUCUOĞLU, Arşiv Binalarında Risklere Yönelik Koruma Çalışmaları:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşivleri Örneği, ISSN: , Arşiv Dünyası Dergisi, Sayı 16-17, Sf D3.KUZUCUOĞLU A., Müzelerde İklim Ölçümleri ve Pasif Konservasyon, Restorasyon ve Konservasyon Dergisi, Sayı: 6, Temmuz Ağustos Eylül 2010, ISSN: , Sf E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. KUZUCUOĞLU A., Kültürel Mirasın Korunmasında CBS Uygulamaları - 3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 31 Ekim-4 Kasım 2011, Antalya, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası E2. KUZUCUOĞLU A., Müzelerde Yapısal Olmayan Malzemeler İçin Risk Analizi, ODTÜ 11. Türkiye nin Afet Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı, 16 Ocak E3. KUZUCUOĞLU A., Kargir Yapıların Korunmasında Risk Analizi, İBB KUDEB- Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri III Bildiri Kitabı İBB KUDEB Yayını, Sf , Aralık, 2011, İstanbul. E4. KUZUCUOĞLU A., Müze Binalarında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Müzelerin Kurulma ve Dönüşüm Süreçleri Konferansı, İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölümü, 26 Mayıs E5. KUZUCUOĞLU A., Müze Binalarında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Risklerin ve Önlemlerin Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Müze Teknolojileri Konferansı, İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölümü, 31 Mart E6. KUZUCUOĞLU A., Kültürel Mirasa Yönelik Acil Durum Planlaması, Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı, YTÜ, Okan Üniversitesi, 26 Mayıs E7. KUZUCUOĞLU A., Japonya'da Görme Engellilere yönelik Günlük Hayattaki Uygulamalar, Hissedilebilir Yüzey Çalıştayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Temmuz E8. KUZUCUOĞLU A., İnsani Yardımda Uluslararası Organizasyonların Önemi, İnsani Yardım Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi, 01 Haziran E9. KUZUCUOĞLU A., Taşıyıcı Yapı Zemin Deprem Güvenliği Malzeme, Kültürel Mirasın Depreme Karşı Korunması Çalıştayı, İMO, Ocak 2011, Safranbolu.

8 F. Organizasyonunda bulunduğu Bilimsel Etkinlikler: F1. "Cultural Heritage Uluslararası Akdeniz Havzasında Bulunan Kültür Varlıklarının Korunmasında Bilim ve Teknoloji Kongresi Bilimsel ve Organizasyon Komitesi Üyesi Kasım 2011 (www.istanbulcongress2011.com) F2. "Cultural Heritage Uluslararası Akdeniz Havzasında Bulunan Kültür Varlıklarının Korunmasında Bilim ve Teknoloji Kongresi Bilimsel ve Organizasyon Komitesi Üyesi Ekim 2013 (www.athenscongress.com) F3. YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi İSTYAM 2013 Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 3-5 Ekim 2013 (http://www.istyam2013.yildiz.edu.tr) F4. "TURCMOS International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy" Bilim Kurulu Üyesi Eylül 2013 (http://www.turcmos2013.org) F5. ''1.Türkiye Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu" Bilim Kurulu Üyesi Kasım 2014

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

KÜTÜPHANELERDE YAPISAL OLMAYAN MALZEME KAYNAKLI RİSKLER

KÜTÜPHANELERDE YAPISAL OLMAYAN MALZEME KAYNAKLI RİSKLER İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi The Journal of Information and Documentation Studies Sayı/Number: 2, Sayfa/Pages: 21-38, İstanbul,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1 ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2014 (1-11) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 2, 2014 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı