Prof. Dr. Fikret Turan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Fikret Turan"

Transkript

1 Prof. Dr. Fikret Turan ÖZGEÇMİŞ adresi: Eğitim Harvard Üniversitesi, Doktora, Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü New York Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1991 Orta Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Dersleri, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Uludağ Üniversitesi, Lisans, Necatibey Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doçentlik Alanı ve Başlangıç Yılı: Yeni Türk Dili, Kasım Görev Yaptığı Üniversiteler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2011-) Manchester Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Alanı Ortadoğu İncelemeleri Bölümü ( ) Beykent Üniversitesi, İstanbul: Yardımcı Doçent ( ), Doçent ( ). Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC: Yardımcı Doçent ( ). Fen-Edebiyat Fakültesi (Türk Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Edebiyatı Bölümleri) Harvard Üniversitesi, Cambridge, ABD: Asistan Öğretim Üyesi ( ). Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü İdari Görevleri Bölüm Başkanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Doktora Programı Direktörü, Ortadoğu İncelemeleri Bölümü, Manchester Üniversitesi, Erasmus Koordinatörü, Manchester Üniversitesi, Harici Sınav Değerlendirme Denetmeni (External Examiner), Oxford Üniversitesi, Harici Sınav Değerlendirme Denetmeni (External Examiner), Londra Üniversitesi, SOAS, Dekan Yardımcısı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Beykent Üniversitesi, Üniversite Senatosu Üyesi, Beykent Üniversitesi, Bölüm Başkan Yardımcısı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC, Başkan, Türk Öğrenci Cemiyeti, Harvard Üniversitesi,

2 Yayınlar Kitaplar Stages of Evolution: Studies in Turkish Language and Literature, İstanbul: İsis Press, Seyahatname-i Londra: İnceleme, Çeviri, Çeviri Yazı, İstanbul: Türk Tarih Vakfı, Eski Oğuzca Satırarası Tematik Sözlük: Bahşayiş Lügati, İstanbul: BAY Yayın, Tanıtmalar: Michael Knüppel, Central Asiatic Journal, 50/2 (2006) Enfel Doğan, İlmi Araştırmalar, 14 (2003) Éva Csáki, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 55/4 (2002) Mustafa Durmuş, Bilig, 23 (Sonbahar 2002) Adverbs and Adverbial Constructions in Old Anatolian Turkish, Wiesbaden: Harrassowitz, Tanıtmalar: Helga Anetshofer. Central Asiatic Journal 47/1 (2003) Nevzat Gözaydın. Türk Dili, sayı 592 (Nisan 2002) Rémy Dor, Turcica, 33 (Paris, 2001) Rıdvan Öztürk. İlmî Araştırmalar, 11 (2001) Crimean War : A Bibliography of Monographs, İstanbul: İsis Yayın, Kitap Editörlüğü Scholarly Depth and Accuracy: A Festschrift to Lars Johanson (Lars Johanson Armağanı), Ankara: Grafiker Yayınları, 2002 (Prof. Nurettin Demir ile birlikte) Kitap Bölümleri XVI-XIX Yüzyıllar Türk Dili, Editörler: M. Duman & D. Erenoğlu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Bölüm 2. Batı Türkçesi: Dil ve Edebiyatın Genel Görünüşü, s Bölüm 5. Söz Dizimi, s Bölüm 6. Anlambilim ve Leksikoloji, s Makaleler Adventures of a Mediaeval language book into modern times: Persistence of Sıhāhu l- Ajam in Ottoman language learning and its textual problems, Turkology and Linguistics Éva Ágnes Csató Festschrift, Editörler: N. Demir, B. Karakoç, A. Menz, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014, s

3 Elyazması Mecmualarda Gündelik Hayat, Güncel Sorunlar ve Günlük Dil: 18. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Mahallileşmenin Kapsamı, FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 2, 2013, s Turkic Grammar Books Written in Mughal India during the 18th and 19th Centuries, Turkic Languages, vol. 13/2 (2009), Wiesbaden: Harrassowitz, s Regulating the Literary Language of a Diverse Society: Standardization of Common Literary Ottoman Turkish, in Turcological Letters to Bernt Brendemoen, Edited by É. Á. Csató, G. Ims, J. Parslow, F. Thiesen and E. Türkler, Oslo: The Institute for Comparative Research in Human Culture, 2009, s Dîvânü Lügâti t-türk ün Metodolojisi Üzerine, Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt 39 (2008) İstanbul, s Synthesising the Novelties within Old Structures: Voicing New Trends in Old Genres in the 18 th Century Ottoman Poetry, Archivum Ottomanicum 25 (2008) Wiesbaden: Harrassowitz, s Forming the Modern Diction of Tanzimat Turkish: Words and Expressions of Modernity in Seyāhatnāme-i Londra, Turkic Languages 11/2 (2007) Wiesbaden: Harrassowitz, s Turkish Glosses in the Pahlavi-Oghuz Turkish Glossary Pahlavī-Āmīz: A Linguistic and Textual Analysis, Turkic Languages, vol. 10/1 (2006) Wiesbaden: Harrassowitz, s Doğu Türk Yazı Dili Edebi Çevresi: Harezm-Kıpçak, Mısır-Suriye ve Çağatay Sahası (XIII-XVIII. Yüzyıl), Türk Edebiyatı Tarihi, cilt I, Editörler: Talât Sait Halman, Osman Horata, Yakup Çelik, Ramazan Korkmaz, Nurettin Demir, Mehmet Kalpaklı, M. Öcal Oğuz, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2006, s Risâle-i Zebân ve Anadolu da Türk Gramerciliğinin Kuruluşu Üzerine, İlmi Araştırmalar 19 (2005) İstanbul, s Choice of Speech and Literary Form as Semiotics of Ideology: Poetics of Ahmed Nedim and Robert Burns in Voicing Two 18 th Century Local Cultures, New Approaches: Culture, Language, Literature, cilt II (2003) İstanbul, s An Eighteenth Century Ottoman Account of Aydın Dialect: Aydın Lügati and Its Linguistic Characteristics, Scholarly Depth and Accuracy: A Festschrift to Lars Johanson, Ankara: Grafiker, 2002, s

4 Bahşayiş Lügati nde Görülen Tercüme Teknikleri ve Filolojik Problemler, İlmi Araştırmalar 11 (2001) İstanbul, s Şeyhülislam Ebussuud'un İmla Kuralları: Onaltıncı Yüzyılda Osmanlı İmlasında Yerlileşme Eğilimleri ve Bir Tepki, İlmi Araştırmalar 9 (2000) İstanbul, s Participial Constructions in Old Anatolian Turkish: A Morpho-Syntactic Analysis, Zarf: Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1 (2000) KKTC, s (Tekrar basıldı: Turcology in Turkey: Selected papers. Ed. László Károly, Szeged: SZTE BTK Altajisztikai Tanszék, 2007) On Sentence Structure of Old Oghuz Turkish, Central Asiatic Journal 42/1 (1998) Wiesbaden: Harrassowitz, s Halk Osmanlıcası I: Melhameler ve Bir 17. Yüzyıl Melhamesi, Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi; Prof. Dr. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschrift), 9-10 (1998) İstanbul, s Eski Bir Türkçe Tabirnamede Ebced Hesabı, Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi; Prof. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschrift), 9-10 (1998) İstanbul, s Syntactic and Semantic Aspects of Postpositions in Old Anatolian Turkish, Turcica, cilt 30 (1998) Paris, s Modern Türkçede Fiil Tabanlarıyla Sesteş İsim Soylular, Bir Terim Teklifi: Fiil-isimler, İlmi Araştırmalar 6 (1998) İstanbul, s Converbs in Old Anatolian Turkish: A Morpho-syntactic approach, Folia Orientalia, vol. 34 (1998) Krakov, s Türkçede Zarflar Üzerine, Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara, 1998, s Konferans, Sempozyum ve Çalıştay Bildirileri (Yayınlananlar) Hindūşāh bin Sancar ın Sıhāhü l- Acem İsimli Eserinin EAT ve Osmanlı Dönemi Dilciliği Bakımından Önemi, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Çalıştayı Bildirileri, (1-2 Aralık 2010), Yayına hazırlayanlar: Mustafa Özkan & Enfel Doğan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay. 2013, s Osmanlı Edebiyatında Beliren Mahallileşmenin İlk Örnekleri ve Seyahatname, Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi 4

5 Sempozyumu Bildirileri, Hazırlayan: Yusuf Akçay, İstanbul: Gelişim Üniversitesi Yayınları, 2012, s Kutadgu Bilig de Sunulan Dünya Görüşünün Kaynakları, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Sempozyumu, Ekim 2009, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı & Türk Dil Kurumu, TDK Yayınları, 2011, s Türkçe Sözlüklerde İngilizceden Türkçeye Geçen Kelimelerin İmlası ve Tanımı: Problemler ve Öneriler, Türkiye de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu, Kubbealtı Vakfı & Bahçeşehir Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, İstanbul: 2010, s Türk Dili ve Kültürünün İslam Medeniyetine Eklemlenmesi Sürecinde Divanü Lügati t-türk te Yansıtılan Türk Kimliği 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri: Kaşgarlı Mahmut ve Dönemi, Hacettepe Üniversitesi, Mayıs 2008, Ankara: 2009, s The Mamluks and Their Acceptance of Oghuz Turkish as Literary Language: Political Maneuver or Cultural Aspiration? (5. Alman Türkoloji Konferansı), Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt. Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz, Universität Mainz, Oktober 2002, Editörler: Hendrik Boeschoten & Heidi Stein, Wiesbaden: Harrassowitz, 2007, s Onaltıncı Yüzyıl Osmanlıcasında Argo: Niksarizade ve Entelektüel Hayatın Eleştisi 'Nefsü'l-Emr-Name' İsimli Eseri, (IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Çeşme, İzmir, Eylül 2000), IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara: 2007, s The 1989 Bulgarian Immigrants in Istanbul and Their Support for the Movement for Rights and Freedoms (MRF) in Bulgaria, (Balkanlarda Kültür ve Kimlik Konferansı, Beykent Üniversitesi & Boğaziçi Üniversitesi Mayıs 2002), New Approaches: Culture, Language, Literature, cilt I, sayı 1-2 (2002) İstanbul, s Seyahatname de Sentaks, Kelime Seçimi ve Ton, (Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Sempozyumu, 8-9 Kasım 2001), Evliya Çelebi ve Seyahatname, Editörler: Nuran Tezcan, Kadir Atlansoy, KKTC: 2002, s Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler, (Anadolu ve Rumeli Ağızları Semineri, 13 Mayıs 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Türkbilig 2002/4, Ankara. s Tanzimat Döneminde Osmanlı Alfabesi Üzerine Yapılan Tartışmalar ve Namık Kemal, (Namık Kemal Sempozyumu, Nisan 1998, Gazi Magosa), Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri, Editörler: Metin Akar, Nurettin Demir, Musa Duman, KKTC: 1999, s

6 Sempozyum Raporu A symposium on dictionary compilation and lexicographic studies (Türkiye de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Sempozyumu), Turkic Languages,Vol. 15, 2011, Sayı 1, (Harrassowitz Verlag, Almanya), s Kitap Tanıtmaları Enfel Doğan, Şeyoğlu Sadrüddin in Kabus-Nāme Tercümesi: Metin Sözlük, Dizin, Notlar, Tıpkıbasım, İstanbul, Mavi Yayıncılık, FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 2 (2013), s F. Nihan Ketrez, A Student Grammar of Turkish, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 1 (2013), s Margarete I. Ersen-Rasch, Turkish Grammatik: Ausführlich und Verstandlich Lernstufen A1 bis C2, Wiesbaden: Harrassowitz, 2012, FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 1, s Helga Anetshofer, Temporale Satzverbindungen in altosmanischen Prosatexten, Wiesbaden: Harrassowitz, 2005, Orientalia Suecana, vol. LVI (2007) Uppsala, s Bernt Brendemoen, The Turkish Dialects of Trabzon, Turcologica 50, Wiesbaden: Harrassowitz, New Approaches, vol. II (2003) İstanbul, s Michael Friederich, Die ujghurische Literatur in Xinjiang: , Wiesbaden, New Approaches, vol. I (2002) İstanbul, s Geoffrey Haig, Relative Constructions in Turkish, Wiesbaden: Harrassowitz, İlmi Araştırmalar 12 (2001) İstanbul, s Jaklin Kornfilt, Turkish, London, New York, İlmi Araştırmalar 10 (2000) İstanbul, s Claus Schönig, Finite Prädikationen und Textstruktur im Babur-name, Wiesbaden Harrassowitz, Zarf: Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1 (2000) KKTC, s Symbolea Turcologicae: Studies in Honour of Lars Johanson on his Sixtieth Birthday, Editör: Éva Á. Csató. İlmi Araştırmalar 6 (1998) İstanbul, s

7 Turkologie heute - Tradition und Perspektive: Materialen der dritten Deutschen Turkologen-Konferenz, Edited by Nurettin Demir, Erika Taube, Wiesbaden, Bir: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschrift), 9-10 (1998) İstanbul, s Diğer Uluslararası Konferans, Sempozyum ve Çalıştay Sunumları Chaghatay Turkish-Persian Lexicons in Manuscripts in British Libraries, ( Sixth Islamic Manuscript Conference İsimli Konferans), Cambridge Üniversitesi, İngiltere (8-10 Temmuz 2010). Voicing and Devoicing Processes in Ottoman Turkish as Observed in Grammars and Lexicons in Latin Script, ( The Mediators: Ottoman Turkish and Persian in Non-Arabic Scripts İsimli Çalıştay), Uppsala Üniversitesi ve İstanbul Orient Enstitüsü, İstanbul (15-16 Mayıs 2009). İngiltere de Türkolojinin Gelişme Dönemleri ve Mevcut Problemleri, (Uluslararası Türk Dili Araştırmalarında Yeni Arayışlar: Yurt Dışındaki Enstitü ve Bölüm Başkanları Çalıştayı), Türk Dil Kurumu, Ankara (27-28 Eylül 2009) The Turks: Their Early History and the Rise of Their Empire, Çok Kültürlülük Çalışmaları Birimi, Manchester Metropolitan Üniversitesi, İngiltere (6 Mayıs 2008). Modernising the Society with a Simpler Language: Linguistic Works of the Ottoman Bureaucrats and Political Activists in the Tanzimat Period, Ortadoğu İncelemeleri Bölümü, Manchester Üniversitesi, İngiltere (20 Mart 2007). Turkoman Dialects in Irak, Dilbilim ve İngiliz Dili Bölümü, Manchester Üniversitesi, İngiltere (25 Nisan 2006). Representing the Poetics of a Changing Society: Traditional Genres as Vehicle for Artistic Novelties in a Broadened Latitude of Poetry, ( Rethinking Culture in the Ottoman 18 th Century İsimli Konferans), Princeton Üniversitesi, USA (15-16 Ocak 2005). Structural Influences of Persian on Turkish as Observed in the Interlinear Works Bahşayiş Lügati and Risāle-i Zebān, ( The Evolution of Turkic in Iran İsimli Konferans), Mainz Üniversitesi, Almanya (17-19 Aralık 2004). 7

8 Daily Life and Family Values of the Ottomans in the 17 th Century as Reflected in Travel Writings of Rycaut and Thevenot: A Comparative- Deconstructive Analysis, ( Europe and the Islamic World: Cultural Transformations, İsimli Konferans), Reading Üniversitesi, İngiltere (14-16 Temmuz 2004). Manzum 'Aydın Lügati' ve 18 yy. Batı Anadolu Ağzına Dair Verdiği Bilgiler, (VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi), Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, (8-12 Kasım 1999). Aspects of Printing and Book Publishing in Istanbul during the Early Eighteenth Century, ( Canadian Society of Renaissance Studies; Annual Conference İsimli Konferans), Ottawa, Kanada (29 Mayıs 1998) (Dr. Dorothy Turner ile birlikte). Syntactic Functions of Participles of Old Anatolian Turkish, ( MESA Annual Conference İsimli Konferans), Phoenix, USA (Kasım 1994). Tercümeler Henry Schogt. Modern Semantik Teorileri ile Tercüme Teorileri Arasındaki İlişkiler, (İngilizce aslından tercüme eden Fikret Turan), İlmi Araştırmalar 13, İstanbul, (2002), s Mahmudov, K. XI. ve XIV. Yüzyıllar Arasında Yazılmış Eserlerin Dilinde d>z>t>z>y>g veya d//z/t//z//y//g Fonetik Olayı (Özbekçe aslından tercüme eden Fikret TURAN), Journal of Turkish Studies / TUBA: 16 Richard Nelson Frye Festschrift I (1992), Cambridge, USA: Harvard University, s Mahmudov, K. The Phonetic Phenomenon d>z>t>z>y>g or d//z/t//z//y//g in the Literary Works Written between the Eleventh and Fourteenth Centuries (Translated from its Uzbek original by Fikret Turan), Journal of Turkish Studies / TUBA 16: Richard Nelson Frye Festschrift I (1992), Cambridge, USA: Harvard University, s Dergi Editörlüğü ve Hakemlikler İngilizce Editörü: FSM İlmî Araştırmalar, Editor: New Approaches: Culture, Language, Literature, BAY Yayın, Istanbul, Turkey, Yazı Kurulu Üyesi, İlmi Araştırmalar, İstanbul, Hakem: Türkiyat Mecmuası, Bilig Dergisi, Turkic Languages ve Turkish Studies. Kitap-Yayın Değerlendirme Hakemliği: Routledge Publishing and Cambridge University Press (Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü alanında) 8

9 Sanat - Yaratıcı Yazarlık ZamanEvi: Şiirler, İstanbul: BAY Yayın, Araştırma Kurumu Hakemliği ve Bilirkişiliği AHRC (Britanya Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Kurumu, Türk dili, edebiyatı ve kültürü üzerine yapılan araştırma projelerinde) TÜBİTAK (Türk dili, edebiyatı ve kültürü üzerine yapılan araştırma projelerinde) Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyan Ajansı projeleri (Türk dili, edebiyatı ve kültürü üzerine) Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Araştırma Programları (Erasmus ve Horizon, vs) Kütüphane Hizmeti Kataloglama Görevlisi, Harvard Üniversitesi, Widener Kütüphanesi, Ortadoğu Dilleri Bölümü. Kütüphanenin Osmanlıca Koleksiyonunun Tamamının Bilgisayar Kataloguna Aktarılması, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden ve Bölgelerinden Yayın Edinme ve Kataloglama (Dr. David Zmijewski ile birlikte), Yabancı Dil Bilgisi İngilizce: Çok iyi Farsça: İyi Almanca, Fransızca, Rusça: Araştırma ve okuma-anlama düzeyinde Klasik Arapça: Okuma-anlama düzeyinde Modern Türk Dilleri / Lehçeleri Bilgisi Azerice: Çok iyi Özbekçe, Türkmence: İyi Kurucu Üyelikler Beykent Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Kurucu Üyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kurucu Üyesi, KKTC, Eğitim Bursu ve Araştırma Desteği Atatürk Kültür Merkezi, Manchester Türk Minyatür Albümü Üzerine Proje Desteği,

10 Manchester Üniversitesi Araştırma Desteği (Hindistan da yazılan Türkçe gramerler projesi üzerine) Harvard Üniversitesi; Edmund J. Curley Tez Bitirme Bursu ( ) Institute of Turkish Studies, Washington; Tez Destek Bursu ( ) Harvard Üniversitesi; NELC Doktora Destek Bursu ( okul ücreti ödemesi) Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Bursu ( ) Mesleki Örgüt Üyelikleri Türk, Osmanlı ve Türkçe İncelemeleri Birliği (GTOT), Almanya Türk İncelemeleri Birliği (Turkish Studies Association), Washington, USA ( ) Amerikan Şarkiyatçılar Derneği (AOS), Michigan, USA ( ) Orta Doğu İncelemeleri Birliği (MESA), USA ( ) Kanada Rönesans Çalışmaları Derneği (CSRS), ( ) Harvard Üniversitesi Mezunları Derneği (HU, Alumni Society), USA (1996-) Konferans İdari / Akademik Görevleri Genel Sekreter ve Düzenleme Kurulu Üyesi: Balkanlarda Kültür ve Kimlik Konferansı, Beykent Üniversitesi & Boğaziçi Üniversitesi, Mayıs Akademik Kurul Üyesi: Image, Metaphor and Irony as Centralizing / De-centralizing Devices in American Literature, Haliç Üniversitesi, 9-10 Mart Doktora Tezi Danışmanlığı Ahmet Alver, Manchester Üniversitesi. Tez Başlığı: The Politics of Memory in Turkish Literature: Aesthetics and Narrative in the March 12th Novels (12 Mart Türk Romanı: Estetik ve Tahkiye), Danışmanlık Sevinç Elaman, Manchester University. Tez Başlığı: Gender Roles and the Image of New Woman in the Works of Halide Edip Advar and Edith Wharton (Halide Edip ve Edith Wharton da Yeni Kadın İmajı ve Kadınlık Rolü), Danışmanlık: Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı Gamze Mutlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Rukiye Kabadayı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı,

11 Ayşe Namlı Köğçe, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Lisa Scholter, Manchester Üniversitesi, Ortadoğu İncelemeleri Bölümü, Doktora Jüri Üyeliği (İngiltere Üniversitelerinde) Dahili Jüri Üyesi (Internal Examiner): Şirin Tufan, Manchester Üniversitesi, Doktora sınavı tarihi: Ekim Tez Konusu: Makedonya Gostivar Türkçesinde Dil Etkileşimi (Language Convergence in Gostivar Turkish of Macedonia) Harici Jüri Üyesi (External Examiner): Lale Özdemir, Londra Üniversitesi, SOAS, Doktora sınavı tarihi: Nisan Tez Konusu: 15. Yüzyıl Yazarı Aşıkpaşazade nin Tevarih-i Al-i Osman Adlı Eseri (A study of the History of the Ottoman Dynasty of the fifteenth century writer Aşıkpaşazade) 11

12 VERDİĞİ DERSLER (SON İKİ YIL) Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz Bahar Teorik Haftalık Saati Uygulama TDE 103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi 3 32 TDE 105 Türk Dili Tarihi TDE 121 Okuma ve Yorumlama (İngilizce verildi) 3 32 TDE 125 Türkolojiye Giriş 2 25 TDE 517 Türkçe Sözdiziminin Tarihi Gelişmesi (Yüksek Lisans Dersi) 2 7 TDE 104 Türkiye Türkçesi II: Şekil Bilgisi 3 32 TDE 126 Edebiyatta İnceleme Yazısı (İngilizce verildi) 3 32 TDE 124 Edebiyatta Gelenek ve Modernizm 3 32 TDE 516 Toplumsal Dilbilim ve Ağız Bilimine Giriş 2 7 TDE 103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi 3 38 TDE 105 Türk Dili Tarihi 3 36 TDE 203 Eski Türkçe (Göktürk ve Uygur Türkçesi) 2 28 Güz TDE 205 Türkiye Türkçesi: Kelime Grupları 3 28 TDE 211 Dilbilime Giriş (İngilizce veriliyor) 3 26 TDE 601 Klasik Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri I 2 6 TDE 517 Türkçe Sözdiziminin Tarihi Gelişmesi (Yüksek 2 7 Lisans Dersi) TDE 124 Türk Lehçelerine Giriş 3 7 TDE 214E Turkish Grammar Writing (Türk Gramerciliği İngilizce) TDE 204 Türkiye Türkçesi Sözdizimi 2 28 Bahar TDE 602 Klasik Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri II 2 6 (Doktora dersi) TDE 516 Toplumsal Dilbilim ve Ağız Bilimine Giriş 2 6 (Yüksek Lisans Dersi) Dilbilim Metinleri (İstanbul Üniversitesi Dilbilim 2 38 Bölümü) TDE 105 Türk Dili Tarihi TDE 127E Introduction to Turkology (Türkolojiye Giriş İngilizce) TDE 211 Dilbilime Giriş TDE 303 Orta Türkçe I Güz TDE 313E Syntax (Sentaks- İngilizce) TDE 521 Yeni Türkçenin Oluşumu (Yüksek Lisans Dersi) TDE 601 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri I (Doktora dersi) Bahar TDE 214E Turkish Grammar Writing (Türk Gramerciliği İngilizce) TDE 304 Orta Türkçe II (Çağatayca) TDE 324E Introduction to Semantics (Semantiğe Giriş - İngilizce) TDE 516 Toplumsal Dilbilim ve Ağız Bilimine Giriş (Yüksek Lisans Dersi) TDE 602 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri II (Doktora dersi) MIE 690 MIE 589 Bilimsel Araştırmalar ve Yazma Yöntemleri Öğrenci Sayısı 12

13 ÖNCEKİ YILLARDA VERDİĞİ DERSLER Manchester Üniversitesi, Issues in Turkish Linguistics (Türk Dilbiliminin Meseleleri, Yüksek Lisans Dersi) Ottoman Language and Literature (Osmanlı Dili ve Edebiyatı) Readings in Azerbaijani, Turkmen and Uzbek (Azerice, Türkmence ve Özbekçe Metin Okuma) Contemporary Turkey: Social and Cultural Change (Modern Türkiye: Sosyal ve Kültürel Değişim) Contemporary Turkish Literature (Modern Türk Edebiyatı) Turkish Literature in Translation: A Historical Survey (Çeviri Metinlerden Hareketle Türk Edebiyatı Tarihi) The Turkish Novel (Türk Romanı, Yüksek Lisans Dersi) Middle Eastern Literatures (Ortadoğu Edebiyatları, grupla birlikte) Thesis and Research (Tez Yazımı ve Araştırma) Beykent Üniversitesi, Introduction to Linguistics (Dilbilime Giriş) Phonetics and Phonology (Fonetik ve Fonoloji) Poetry: Reading and Interpretation (Şiir: Okuma ve Yorumlama) Modern Literary Theories (Modern Edebiyat Teorileri) Issues in Cultural Studies (Kültür İncelemelerinde Konular) Translation: Theories and Practical Issues (Çeviri: Teori ve Uygulama) Research Techniques (Araştırma Teknikleri) Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC, Osmanlı Türkçesi I-II Türk Dil Bilgisi Reading and Interpretation I-II (Edebi Metni Okuma ve Yorumlama, İngiliz Ed. Böl.) Mediaeval Literature (Ortaçağ Avrupa Edebiyatı, İngiliz Ed. Böl.) 13

Fikret Turan. Yabancı Dil Bilgisi. İngilizce: Çok iyi. Farsça: İyi. Almanca, Fransızca, Rusça: Araştırma ve okuma-anlama düzeyinde

Fikret Turan. Yabancı Dil Bilgisi. İngilizce: Çok iyi. Farsça: İyi. Almanca, Fransızca, Rusça: Araştırma ve okuma-anlama düzeyinde Fikret Turan 1984 yılında Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi nden mezun olduktan sonra 3 yıl süreyle Anadolu da ortaokul ve lise seviyesinde öğretmenlik yaptı. 1986-1987 yıllarında İstanbul

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT 1.yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 5 7 Tr AZ 40 5 TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology)

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

Atatürk's Principles and History of Revolution I 2 0 2 2 AİT 282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk's Principles and History of Revolution I 2 0 2 2 AİT 282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM BÖLÜM KODU : (3107) 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1.YIL 1.YY DERS KODU in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) Yok Yok

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: 05.0.980 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans Türk Dili

Detaylı

DİL VE EDEBİYAT TÜRKLER VE TÜRKÇE DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

DİL VE EDEBİYAT TÜRKLER VE TÜRKÇE DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ DİL VE EDEBİYAT TÜRKLER VE TÜRKÇE DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Prof. Dr. Ahmet MERMER EKİM - 2009 ANKARA 1. 4. Dünyada Türkçe Öğretimi Anahtar

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

Sınav Tarihi. Sınav Saati. Sınav Salonu. Dersin Adı. Dersin Kodu. MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303

Sınav Tarihi. Sınav Saati. Sınav Salonu. Dersin Adı. Dersin Kodu. MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303 Dersin Kodu Dersin Adı Tarihi Saati Salonu MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303 PSY 103 Psikoloji içi İstatistik 27.11.2014 13:00 D 303 PSY 101 Psikolojiye Giriş 01.12.2014 09:00

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI .SINIF / YARIYIL Temel Yabancı Dil (İngilizce) (English Language) YDİ/YDA/YDF Temel Yabancı Dil (Almanca) (German Language) 0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French Language) TDİ 0 Türk Dili I (Turkish

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Cüneyt AKIN Doğum Tarihi: 10.03.1982 Öğrenim Durumu: Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe 1998-2002 Üniversitesi

Detaylı

AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I. SINIF / I. YARIYIL 1 YDA101 YDF101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) in ön koşulu var mı? Yok in önceki eğitim programında

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT DOĞRULTUSUNDA ALINAN İNTİBAK KARARLARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT DOĞRULTUSUNDA ALINAN İNTİBAK KARARLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT DOĞRULTUSUNDA ALINAN İNTİBAK KARARLARI 1. Bağıl sistemde 1. Sınıfı tekrar etmesi gereken öğrenciler, önceki

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 INTRODUCTION B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 The course, to begin with, seeks to acquaint the students with

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1 SINIF / 1 YARIYIL DERS KODU 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) 4-4 4 1 2 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (History of the Republic

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BİLAL AKTAN 2. Doğum Tarihi : 19.03.1956 3. Unvanı : PROF. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

Teaching experience Dr. phil. habil. Julian Rentzsch

Teaching experience Dr. phil. habil. Julian Rentzsch Teaching experience Dr. phil. habil. Julian Rentzsch (Last updated: 4 January 2016) Survey: A. Mainz (2004 2009) B. Uppsala (2009) C. Szeged (2010 2012) D. Mainz (2012 2015) E. Activities within the ERASMUS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

SİNOLOJİ ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU

SİNOLOJİ ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU 0-01 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I.SINIF/II.YARIYIL in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 SİN 1 Çincede

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0108102

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Zeki Akçam 2. DoğumTarihi :14.07.1979 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Devam ediyor) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Doğu Akdeniz

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Doktora Türkoloji Johannes Gutenberg Universitesi, Mainz

Doktora Türkoloji Johannes Gutenberg Universitesi, Mainz ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurettin Demir 2. Doğum Tarihi: 01.05.1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi, 1986 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurettin Demir 2. Doğum Tarihi: 01.05.1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4.1 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi, 1986 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN TC Kimlik No / Pasaport No: 18773153342 Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Telefon : e posta : MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ, YENİŞEHİR KAMPUSU/MERSİN Mersin/Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çeviribilim (Mütercim- Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çeviribilim (Mütercim- Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mine GÜVEN 2. Doğum Tarihi: 5 Nisan 1972 3. Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çeviribilim (Mütercim- Boğaziçi Üniversitesi 1994 Tercümanlık)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları)

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof.Dr.Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA.

ZEYNEP KUTLUATA. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EĞİTİM 2006-2014 Sabancı Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora. Tez Başlığı: Ottoman Women and the State during World War I (Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Kadınları

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü EĞİTİM DURUMU 1979 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Beyazıt Pedagoji ve Sosyal Antropoloji sertifikası 1972 Kadıköy Maarif Koleji, Moda İŞ TECRÜBESİ 2009- Acıbadem Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı