Prof. Dr. Fikret Turan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Fikret Turan"

Transkript

1 Prof. Dr. Fikret Turan ÖZGEÇMİŞ adresi: Eğitim Harvard Üniversitesi, Doktora, Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü New York Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1991 Orta Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Dersleri, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Uludağ Üniversitesi, Lisans, Necatibey Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doçentlik Alanı ve Başlangıç Yılı: Yeni Türk Dili, Kasım Görev Yaptığı Üniversiteler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2011-) Manchester Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Alanı Ortadoğu İncelemeleri Bölümü ( ) Beykent Üniversitesi, İstanbul: Yardımcı Doçent ( ), Doçent ( ). Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC: Yardımcı Doçent ( ). Fen-Edebiyat Fakültesi (Türk Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Edebiyatı Bölümleri) Harvard Üniversitesi, Cambridge, ABD: Asistan Öğretim Üyesi ( ). Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü İdari Görevleri Bölüm Başkanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Doktora Programı Direktörü, Ortadoğu İncelemeleri Bölümü, Manchester Üniversitesi, Erasmus Koordinatörü, Manchester Üniversitesi, Harici Sınav Değerlendirme Denetmeni (External Examiner), Oxford Üniversitesi, Harici Sınav Değerlendirme Denetmeni (External Examiner), Londra Üniversitesi, SOAS, Dekan Yardımcısı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Beykent Üniversitesi, Üniversite Senatosu Üyesi, Beykent Üniversitesi, Bölüm Başkan Yardımcısı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC, Başkan, Türk Öğrenci Cemiyeti, Harvard Üniversitesi,

2 Yayınlar Kitaplar Stages of Evolution: Studies in Turkish Language and Literature, İstanbul: İsis Press, Seyahatname-i Londra: İnceleme, Çeviri, Çeviri Yazı, İstanbul: Türk Tarih Vakfı, Eski Oğuzca Satırarası Tematik Sözlük: Bahşayiş Lügati, İstanbul: BAY Yayın, Tanıtmalar: Michael Knüppel, Central Asiatic Journal, 50/2 (2006) Enfel Doğan, İlmi Araştırmalar, 14 (2003) Éva Csáki, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 55/4 (2002) Mustafa Durmuş, Bilig, 23 (Sonbahar 2002) Adverbs and Adverbial Constructions in Old Anatolian Turkish, Wiesbaden: Harrassowitz, Tanıtmalar: Helga Anetshofer. Central Asiatic Journal 47/1 (2003) Nevzat Gözaydın. Türk Dili, sayı 592 (Nisan 2002) Rémy Dor, Turcica, 33 (Paris, 2001) Rıdvan Öztürk. İlmî Araştırmalar, 11 (2001) Crimean War : A Bibliography of Monographs, İstanbul: İsis Yayın, Kitap Editörlüğü Scholarly Depth and Accuracy: A Festschrift to Lars Johanson (Lars Johanson Armağanı), Ankara: Grafiker Yayınları, 2002 (Prof. Nurettin Demir ile birlikte) Kitap Bölümleri XVI-XIX Yüzyıllar Türk Dili, Editörler: M. Duman & D. Erenoğlu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Bölüm 2. Batı Türkçesi: Dil ve Edebiyatın Genel Görünüşü, s Bölüm 5. Söz Dizimi, s Bölüm 6. Anlambilim ve Leksikoloji, s Makaleler Adventures of a Mediaeval language book into modern times: Persistence of Sıhāhu l- Ajam in Ottoman language learning and its textual problems, Turkology and Linguistics Éva Ágnes Csató Festschrift, Editörler: N. Demir, B. Karakoç, A. Menz, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014, s

3 Elyazması Mecmualarda Gündelik Hayat, Güncel Sorunlar ve Günlük Dil: 18. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Mahallileşmenin Kapsamı, FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 2, 2013, s Turkic Grammar Books Written in Mughal India during the 18th and 19th Centuries, Turkic Languages, vol. 13/2 (2009), Wiesbaden: Harrassowitz, s Regulating the Literary Language of a Diverse Society: Standardization of Common Literary Ottoman Turkish, in Turcological Letters to Bernt Brendemoen, Edited by É. Á. Csató, G. Ims, J. Parslow, F. Thiesen and E. Türkler, Oslo: The Institute for Comparative Research in Human Culture, 2009, s Dîvânü Lügâti t-türk ün Metodolojisi Üzerine, Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt 39 (2008) İstanbul, s Synthesising the Novelties within Old Structures: Voicing New Trends in Old Genres in the 18 th Century Ottoman Poetry, Archivum Ottomanicum 25 (2008) Wiesbaden: Harrassowitz, s Forming the Modern Diction of Tanzimat Turkish: Words and Expressions of Modernity in Seyāhatnāme-i Londra, Turkic Languages 11/2 (2007) Wiesbaden: Harrassowitz, s Turkish Glosses in the Pahlavi-Oghuz Turkish Glossary Pahlavī-Āmīz: A Linguistic and Textual Analysis, Turkic Languages, vol. 10/1 (2006) Wiesbaden: Harrassowitz, s Doğu Türk Yazı Dili Edebi Çevresi: Harezm-Kıpçak, Mısır-Suriye ve Çağatay Sahası (XIII-XVIII. Yüzyıl), Türk Edebiyatı Tarihi, cilt I, Editörler: Talât Sait Halman, Osman Horata, Yakup Çelik, Ramazan Korkmaz, Nurettin Demir, Mehmet Kalpaklı, M. Öcal Oğuz, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2006, s Risâle-i Zebân ve Anadolu da Türk Gramerciliğinin Kuruluşu Üzerine, İlmi Araştırmalar 19 (2005) İstanbul, s Choice of Speech and Literary Form as Semiotics of Ideology: Poetics of Ahmed Nedim and Robert Burns in Voicing Two 18 th Century Local Cultures, New Approaches: Culture, Language, Literature, cilt II (2003) İstanbul, s An Eighteenth Century Ottoman Account of Aydın Dialect: Aydın Lügati and Its Linguistic Characteristics, Scholarly Depth and Accuracy: A Festschrift to Lars Johanson, Ankara: Grafiker, 2002, s

4 Bahşayiş Lügati nde Görülen Tercüme Teknikleri ve Filolojik Problemler, İlmi Araştırmalar 11 (2001) İstanbul, s Şeyhülislam Ebussuud'un İmla Kuralları: Onaltıncı Yüzyılda Osmanlı İmlasında Yerlileşme Eğilimleri ve Bir Tepki, İlmi Araştırmalar 9 (2000) İstanbul, s Participial Constructions in Old Anatolian Turkish: A Morpho-Syntactic Analysis, Zarf: Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1 (2000) KKTC, s (Tekrar basıldı: Turcology in Turkey: Selected papers. Ed. László Károly, Szeged: SZTE BTK Altajisztikai Tanszék, 2007) On Sentence Structure of Old Oghuz Turkish, Central Asiatic Journal 42/1 (1998) Wiesbaden: Harrassowitz, s Halk Osmanlıcası I: Melhameler ve Bir 17. Yüzyıl Melhamesi, Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi; Prof. Dr. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschrift), 9-10 (1998) İstanbul, s Eski Bir Türkçe Tabirnamede Ebced Hesabı, Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi; Prof. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschrift), 9-10 (1998) İstanbul, s Syntactic and Semantic Aspects of Postpositions in Old Anatolian Turkish, Turcica, cilt 30 (1998) Paris, s Modern Türkçede Fiil Tabanlarıyla Sesteş İsim Soylular, Bir Terim Teklifi: Fiil-isimler, İlmi Araştırmalar 6 (1998) İstanbul, s Converbs in Old Anatolian Turkish: A Morpho-syntactic approach, Folia Orientalia, vol. 34 (1998) Krakov, s Türkçede Zarflar Üzerine, Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara, 1998, s Konferans, Sempozyum ve Çalıştay Bildirileri (Yayınlananlar) Hindūşāh bin Sancar ın Sıhāhü l- Acem İsimli Eserinin EAT ve Osmanlı Dönemi Dilciliği Bakımından Önemi, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Çalıştayı Bildirileri, (1-2 Aralık 2010), Yayına hazırlayanlar: Mustafa Özkan & Enfel Doğan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay. 2013, s Osmanlı Edebiyatında Beliren Mahallileşmenin İlk Örnekleri ve Seyahatname, Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi 4

5 Sempozyumu Bildirileri, Hazırlayan: Yusuf Akçay, İstanbul: Gelişim Üniversitesi Yayınları, 2012, s Kutadgu Bilig de Sunulan Dünya Görüşünün Kaynakları, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Sempozyumu, Ekim 2009, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı & Türk Dil Kurumu, TDK Yayınları, 2011, s Türkçe Sözlüklerde İngilizceden Türkçeye Geçen Kelimelerin İmlası ve Tanımı: Problemler ve Öneriler, Türkiye de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu, Kubbealtı Vakfı & Bahçeşehir Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, İstanbul: 2010, s Türk Dili ve Kültürünün İslam Medeniyetine Eklemlenmesi Sürecinde Divanü Lügati t-türk te Yansıtılan Türk Kimliği 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri: Kaşgarlı Mahmut ve Dönemi, Hacettepe Üniversitesi, Mayıs 2008, Ankara: 2009, s The Mamluks and Their Acceptance of Oghuz Turkish as Literary Language: Political Maneuver or Cultural Aspiration? (5. Alman Türkoloji Konferansı), Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt. Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz, Universität Mainz, Oktober 2002, Editörler: Hendrik Boeschoten & Heidi Stein, Wiesbaden: Harrassowitz, 2007, s Onaltıncı Yüzyıl Osmanlıcasında Argo: Niksarizade ve Entelektüel Hayatın Eleştisi 'Nefsü'l-Emr-Name' İsimli Eseri, (IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Çeşme, İzmir, Eylül 2000), IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara: 2007, s The 1989 Bulgarian Immigrants in Istanbul and Their Support for the Movement for Rights and Freedoms (MRF) in Bulgaria, (Balkanlarda Kültür ve Kimlik Konferansı, Beykent Üniversitesi & Boğaziçi Üniversitesi Mayıs 2002), New Approaches: Culture, Language, Literature, cilt I, sayı 1-2 (2002) İstanbul, s Seyahatname de Sentaks, Kelime Seçimi ve Ton, (Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Sempozyumu, 8-9 Kasım 2001), Evliya Çelebi ve Seyahatname, Editörler: Nuran Tezcan, Kadir Atlansoy, KKTC: 2002, s Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler, (Anadolu ve Rumeli Ağızları Semineri, 13 Mayıs 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Türkbilig 2002/4, Ankara. s Tanzimat Döneminde Osmanlı Alfabesi Üzerine Yapılan Tartışmalar ve Namık Kemal, (Namık Kemal Sempozyumu, Nisan 1998, Gazi Magosa), Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri, Editörler: Metin Akar, Nurettin Demir, Musa Duman, KKTC: 1999, s

6 Sempozyum Raporu A symposium on dictionary compilation and lexicographic studies (Türkiye de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Sempozyumu), Turkic Languages,Vol. 15, 2011, Sayı 1, (Harrassowitz Verlag, Almanya), s Kitap Tanıtmaları Enfel Doğan, Şeyoğlu Sadrüddin in Kabus-Nāme Tercümesi: Metin Sözlük, Dizin, Notlar, Tıpkıbasım, İstanbul, Mavi Yayıncılık, FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 2 (2013), s F. Nihan Ketrez, A Student Grammar of Turkish, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 1 (2013), s Margarete I. Ersen-Rasch, Turkish Grammatik: Ausführlich und Verstandlich Lernstufen A1 bis C2, Wiesbaden: Harrassowitz, 2012, FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 1, s Helga Anetshofer, Temporale Satzverbindungen in altosmanischen Prosatexten, Wiesbaden: Harrassowitz, 2005, Orientalia Suecana, vol. LVI (2007) Uppsala, s Bernt Brendemoen, The Turkish Dialects of Trabzon, Turcologica 50, Wiesbaden: Harrassowitz, New Approaches, vol. II (2003) İstanbul, s Michael Friederich, Die ujghurische Literatur in Xinjiang: , Wiesbaden, New Approaches, vol. I (2002) İstanbul, s Geoffrey Haig, Relative Constructions in Turkish, Wiesbaden: Harrassowitz, İlmi Araştırmalar 12 (2001) İstanbul, s Jaklin Kornfilt, Turkish, London, New York, İlmi Araştırmalar 10 (2000) İstanbul, s Claus Schönig, Finite Prädikationen und Textstruktur im Babur-name, Wiesbaden Harrassowitz, Zarf: Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1 (2000) KKTC, s Symbolea Turcologicae: Studies in Honour of Lars Johanson on his Sixtieth Birthday, Editör: Éva Á. Csató. İlmi Araştırmalar 6 (1998) İstanbul, s

7 Turkologie heute - Tradition und Perspektive: Materialen der dritten Deutschen Turkologen-Konferenz, Edited by Nurettin Demir, Erika Taube, Wiesbaden, Bir: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschrift), 9-10 (1998) İstanbul, s Diğer Uluslararası Konferans, Sempozyum ve Çalıştay Sunumları Chaghatay Turkish-Persian Lexicons in Manuscripts in British Libraries, ( Sixth Islamic Manuscript Conference İsimli Konferans), Cambridge Üniversitesi, İngiltere (8-10 Temmuz 2010). Voicing and Devoicing Processes in Ottoman Turkish as Observed in Grammars and Lexicons in Latin Script, ( The Mediators: Ottoman Turkish and Persian in Non-Arabic Scripts İsimli Çalıştay), Uppsala Üniversitesi ve İstanbul Orient Enstitüsü, İstanbul (15-16 Mayıs 2009). İngiltere de Türkolojinin Gelişme Dönemleri ve Mevcut Problemleri, (Uluslararası Türk Dili Araştırmalarında Yeni Arayışlar: Yurt Dışındaki Enstitü ve Bölüm Başkanları Çalıştayı), Türk Dil Kurumu, Ankara (27-28 Eylül 2009) The Turks: Their Early History and the Rise of Their Empire, Çok Kültürlülük Çalışmaları Birimi, Manchester Metropolitan Üniversitesi, İngiltere (6 Mayıs 2008). Modernising the Society with a Simpler Language: Linguistic Works of the Ottoman Bureaucrats and Political Activists in the Tanzimat Period, Ortadoğu İncelemeleri Bölümü, Manchester Üniversitesi, İngiltere (20 Mart 2007). Turkoman Dialects in Irak, Dilbilim ve İngiliz Dili Bölümü, Manchester Üniversitesi, İngiltere (25 Nisan 2006). Representing the Poetics of a Changing Society: Traditional Genres as Vehicle for Artistic Novelties in a Broadened Latitude of Poetry, ( Rethinking Culture in the Ottoman 18 th Century İsimli Konferans), Princeton Üniversitesi, USA (15-16 Ocak 2005). Structural Influences of Persian on Turkish as Observed in the Interlinear Works Bahşayiş Lügati and Risāle-i Zebān, ( The Evolution of Turkic in Iran İsimli Konferans), Mainz Üniversitesi, Almanya (17-19 Aralık 2004). 7

8 Daily Life and Family Values of the Ottomans in the 17 th Century as Reflected in Travel Writings of Rycaut and Thevenot: A Comparative- Deconstructive Analysis, ( Europe and the Islamic World: Cultural Transformations, İsimli Konferans), Reading Üniversitesi, İngiltere (14-16 Temmuz 2004). Manzum 'Aydın Lügati' ve 18 yy. Batı Anadolu Ağzına Dair Verdiği Bilgiler, (VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi), Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, (8-12 Kasım 1999). Aspects of Printing and Book Publishing in Istanbul during the Early Eighteenth Century, ( Canadian Society of Renaissance Studies; Annual Conference İsimli Konferans), Ottawa, Kanada (29 Mayıs 1998) (Dr. Dorothy Turner ile birlikte). Syntactic Functions of Participles of Old Anatolian Turkish, ( MESA Annual Conference İsimli Konferans), Phoenix, USA (Kasım 1994). Tercümeler Henry Schogt. Modern Semantik Teorileri ile Tercüme Teorileri Arasındaki İlişkiler, (İngilizce aslından tercüme eden Fikret Turan), İlmi Araştırmalar 13, İstanbul, (2002), s Mahmudov, K. XI. ve XIV. Yüzyıllar Arasında Yazılmış Eserlerin Dilinde d>z>t>z>y>g veya d//z/t//z//y//g Fonetik Olayı (Özbekçe aslından tercüme eden Fikret TURAN), Journal of Turkish Studies / TUBA: 16 Richard Nelson Frye Festschrift I (1992), Cambridge, USA: Harvard University, s Mahmudov, K. The Phonetic Phenomenon d>z>t>z>y>g or d//z/t//z//y//g in the Literary Works Written between the Eleventh and Fourteenth Centuries (Translated from its Uzbek original by Fikret Turan), Journal of Turkish Studies / TUBA 16: Richard Nelson Frye Festschrift I (1992), Cambridge, USA: Harvard University, s Dergi Editörlüğü ve Hakemlikler İngilizce Editörü: FSM İlmî Araştırmalar, Editor: New Approaches: Culture, Language, Literature, BAY Yayın, Istanbul, Turkey, Yazı Kurulu Üyesi, İlmi Araştırmalar, İstanbul, Hakem: Türkiyat Mecmuası, Bilig Dergisi, Turkic Languages ve Turkish Studies. Kitap-Yayın Değerlendirme Hakemliği: Routledge Publishing and Cambridge University Press (Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü alanında) 8

9 Sanat - Yaratıcı Yazarlık ZamanEvi: Şiirler, İstanbul: BAY Yayın, Araştırma Kurumu Hakemliği ve Bilirkişiliği AHRC (Britanya Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Kurumu, Türk dili, edebiyatı ve kültürü üzerine yapılan araştırma projelerinde) TÜBİTAK (Türk dili, edebiyatı ve kültürü üzerine yapılan araştırma projelerinde) Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyan Ajansı projeleri (Türk dili, edebiyatı ve kültürü üzerine) Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Araştırma Programları (Erasmus ve Horizon, vs) Kütüphane Hizmeti Kataloglama Görevlisi, Harvard Üniversitesi, Widener Kütüphanesi, Ortadoğu Dilleri Bölümü. Kütüphanenin Osmanlıca Koleksiyonunun Tamamının Bilgisayar Kataloguna Aktarılması, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden ve Bölgelerinden Yayın Edinme ve Kataloglama (Dr. David Zmijewski ile birlikte), Yabancı Dil Bilgisi İngilizce: Çok iyi Farsça: İyi Almanca, Fransızca, Rusça: Araştırma ve okuma-anlama düzeyinde Klasik Arapça: Okuma-anlama düzeyinde Modern Türk Dilleri / Lehçeleri Bilgisi Azerice: Çok iyi Özbekçe, Türkmence: İyi Kurucu Üyelikler Beykent Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Kurucu Üyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kurucu Üyesi, KKTC, Eğitim Bursu ve Araştırma Desteği Atatürk Kültür Merkezi, Manchester Türk Minyatür Albümü Üzerine Proje Desteği,

10 Manchester Üniversitesi Araştırma Desteği (Hindistan da yazılan Türkçe gramerler projesi üzerine) Harvard Üniversitesi; Edmund J. Curley Tez Bitirme Bursu ( ) Institute of Turkish Studies, Washington; Tez Destek Bursu ( ) Harvard Üniversitesi; NELC Doktora Destek Bursu ( okul ücreti ödemesi) Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Bursu ( ) Mesleki Örgüt Üyelikleri Türk, Osmanlı ve Türkçe İncelemeleri Birliği (GTOT), Almanya Türk İncelemeleri Birliği (Turkish Studies Association), Washington, USA ( ) Amerikan Şarkiyatçılar Derneği (AOS), Michigan, USA ( ) Orta Doğu İncelemeleri Birliği (MESA), USA ( ) Kanada Rönesans Çalışmaları Derneği (CSRS), ( ) Harvard Üniversitesi Mezunları Derneği (HU, Alumni Society), USA (1996-) Konferans İdari / Akademik Görevleri Genel Sekreter ve Düzenleme Kurulu Üyesi: Balkanlarda Kültür ve Kimlik Konferansı, Beykent Üniversitesi & Boğaziçi Üniversitesi, Mayıs Akademik Kurul Üyesi: Image, Metaphor and Irony as Centralizing / De-centralizing Devices in American Literature, Haliç Üniversitesi, 9-10 Mart Doktora Tezi Danışmanlığı Ahmet Alver, Manchester Üniversitesi. Tez Başlığı: The Politics of Memory in Turkish Literature: Aesthetics and Narrative in the March 12th Novels (12 Mart Türk Romanı: Estetik ve Tahkiye), Danışmanlık Sevinç Elaman, Manchester University. Tez Başlığı: Gender Roles and the Image of New Woman in the Works of Halide Edip Advar and Edith Wharton (Halide Edip ve Edith Wharton da Yeni Kadın İmajı ve Kadınlık Rolü), Danışmanlık: Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı Gamze Mutlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Rukiye Kabadayı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı,

11 Ayşe Namlı Köğçe, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Lisa Scholter, Manchester Üniversitesi, Ortadoğu İncelemeleri Bölümü, Doktora Jüri Üyeliği (İngiltere Üniversitelerinde) Dahili Jüri Üyesi (Internal Examiner): Şirin Tufan, Manchester Üniversitesi, Doktora sınavı tarihi: Ekim Tez Konusu: Makedonya Gostivar Türkçesinde Dil Etkileşimi (Language Convergence in Gostivar Turkish of Macedonia) Harici Jüri Üyesi (External Examiner): Lale Özdemir, Londra Üniversitesi, SOAS, Doktora sınavı tarihi: Nisan Tez Konusu: 15. Yüzyıl Yazarı Aşıkpaşazade nin Tevarih-i Al-i Osman Adlı Eseri (A study of the History of the Ottoman Dynasty of the fifteenth century writer Aşıkpaşazade) 11

12 VERDİĞİ DERSLER (SON İKİ YIL) Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz Bahar Teorik Haftalık Saati Uygulama TDE 103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi 3 32 TDE 105 Türk Dili Tarihi TDE 121 Okuma ve Yorumlama (İngilizce verildi) 3 32 TDE 125 Türkolojiye Giriş 2 25 TDE 517 Türkçe Sözdiziminin Tarihi Gelişmesi (Yüksek Lisans Dersi) 2 7 TDE 104 Türkiye Türkçesi II: Şekil Bilgisi 3 32 TDE 126 Edebiyatta İnceleme Yazısı (İngilizce verildi) 3 32 TDE 124 Edebiyatta Gelenek ve Modernizm 3 32 TDE 516 Toplumsal Dilbilim ve Ağız Bilimine Giriş 2 7 TDE 103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi 3 38 TDE 105 Türk Dili Tarihi 3 36 TDE 203 Eski Türkçe (Göktürk ve Uygur Türkçesi) 2 28 Güz TDE 205 Türkiye Türkçesi: Kelime Grupları 3 28 TDE 211 Dilbilime Giriş (İngilizce veriliyor) 3 26 TDE 601 Klasik Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri I 2 6 TDE 517 Türkçe Sözdiziminin Tarihi Gelişmesi (Yüksek 2 7 Lisans Dersi) TDE 124 Türk Lehçelerine Giriş 3 7 TDE 214E Turkish Grammar Writing (Türk Gramerciliği İngilizce) TDE 204 Türkiye Türkçesi Sözdizimi 2 28 Bahar TDE 602 Klasik Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri II 2 6 (Doktora dersi) TDE 516 Toplumsal Dilbilim ve Ağız Bilimine Giriş 2 6 (Yüksek Lisans Dersi) Dilbilim Metinleri (İstanbul Üniversitesi Dilbilim 2 38 Bölümü) TDE 105 Türk Dili Tarihi TDE 127E Introduction to Turkology (Türkolojiye Giriş İngilizce) TDE 211 Dilbilime Giriş TDE 303 Orta Türkçe I Güz TDE 313E Syntax (Sentaks- İngilizce) TDE 521 Yeni Türkçenin Oluşumu (Yüksek Lisans Dersi) TDE 601 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri I (Doktora dersi) Bahar TDE 214E Turkish Grammar Writing (Türk Gramerciliği İngilizce) TDE 304 Orta Türkçe II (Çağatayca) TDE 324E Introduction to Semantics (Semantiğe Giriş - İngilizce) TDE 516 Toplumsal Dilbilim ve Ağız Bilimine Giriş (Yüksek Lisans Dersi) TDE 602 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri II (Doktora dersi) MIE 690 MIE 589 Bilimsel Araştırmalar ve Yazma Yöntemleri Öğrenci Sayısı 12

13 ÖNCEKİ YILLARDA VERDİĞİ DERSLER Manchester Üniversitesi, Issues in Turkish Linguistics (Türk Dilbiliminin Meseleleri, Yüksek Lisans Dersi) Ottoman Language and Literature (Osmanlı Dili ve Edebiyatı) Readings in Azerbaijani, Turkmen and Uzbek (Azerice, Türkmence ve Özbekçe Metin Okuma) Contemporary Turkey: Social and Cultural Change (Modern Türkiye: Sosyal ve Kültürel Değişim) Contemporary Turkish Literature (Modern Türk Edebiyatı) Turkish Literature in Translation: A Historical Survey (Çeviri Metinlerden Hareketle Türk Edebiyatı Tarihi) The Turkish Novel (Türk Romanı, Yüksek Lisans Dersi) Middle Eastern Literatures (Ortadoğu Edebiyatları, grupla birlikte) Thesis and Research (Tez Yazımı ve Araştırma) Beykent Üniversitesi, Introduction to Linguistics (Dilbilime Giriş) Phonetics and Phonology (Fonetik ve Fonoloji) Poetry: Reading and Interpretation (Şiir: Okuma ve Yorumlama) Modern Literary Theories (Modern Edebiyat Teorileri) Issues in Cultural Studies (Kültür İncelemelerinde Konular) Translation: Theories and Practical Issues (Çeviri: Teori ve Uygulama) Research Techniques (Araştırma Teknikleri) Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC, Osmanlı Türkçesi I-II Türk Dil Bilgisi Reading and Interpretation I-II (Edebi Metni Okuma ve Yorumlama, İngiliz Ed. Böl.) Mediaeval Literature (Ortaçağ Avrupa Edebiyatı, İngiliz Ed. Böl.) 13

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

e-mail: gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr

e-mail: gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Alman Hastanesi Sıraselviler Caddesi No:119 Taksim, İstanbul Telefon:

Detaylı

KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? ÖZET WHAT SHOULD BE THE LANGUAGE SPOKEN BY TURKS IN CYPRUS CALLED?

KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? ÖZET WHAT SHOULD BE THE LANGUAGE SPOKEN BY TURKS IN CYPRUS CALLED? YAZ SUMMER 2012 SAYI NUMBER 4 SAYFA PAGE 89-103 KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? Gökçe YÜKSELEN ABDURRAZAK PELER * ÖZET Yapılan çalışmalara bakıldığı zaman, Kıbrıs ta Türklerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Işın Öner 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çevibilim Bölümü iboner@29mayis.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 1990 Doktora. İngiliz Dilbilimi. Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi A.B.D. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

PROF. DR. ALİ GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. ALİ GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. ALİ GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı : Ali GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi : 01.05. 1966, Ünye / ORDU 3. Unvanı : Profesör 4. Adres : Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

B. Ayça Ülker Erkan. Doktora İngiliz Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 2005 Post-Doktora İngilizce Bölümü University of Minnesota 2008

B. Ayça Ülker Erkan. Doktora İngiliz Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 2005 Post-Doktora İngilizce Bölümü University of Minnesota 2008 B. Ayça Ülker Erkan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: B. Ayça Ülker Erkan Adres: Celal Bayar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, Muradiye Kampüsü, 45140 Manisa. Phone:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye haznedab@boun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU 2008 T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU 2008 2009 2008 2009 20082009 T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU Rektör Prof. Dr. Kadri Özçaldıran

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE UNDERGRADUATE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE COURSE DESCRIPTION ELL 101/ELL 111 English Grammar I/II

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj CV klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaylı