Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul Beta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta"

Transkript

1 Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul Beta

2 Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : Baskı - Haziran İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. Tel: (0-212) (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Ömer Bayraktaroğlu Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 YAZARLAR HAKKINDA * Doç. Dr. Billur ÜLGER 1970 yılında İstanbul da doğdu yılında Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü nde lisansını, 1995 ve 1999 yıllarında Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalı nda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı yılından beri Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü nde görev yapmaktadır. Çalışmalarını ağırlıklı olarak kültürel çalışmalar ve tüketim ideolojisi çevresinde yürütmektedir. Yrd. Doç. Dr. Özgür C. Selvi TAŞTAN 1973 yılında İzmir de doğdu. Galatasaray Lisesi ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünün ardından yaklaşık on yıl boyunca otomotiv sektöründe pazarlama ve reklam alanlarında çeşitli görevler üstlendi yılında Galatasaray Üniversitesi nde yüksek lisans, 2012 yılında ise Marmara Üniversitesi nde doktora çalışmalarını tamamladı yılından bu yana Okan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapan yazar; siyasal iletişim, yurttaş katılımı, iletişim tarihi ve kuramları alanlarında akademik çalışmalar yapmaktadır. Özgür Selvi Taşdan evlidir ve iki oğlu vardır. Yrd. Doç. Dr. N. Hanzade URALMAN Lisansını İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü nde, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Programı nda, doktorasını Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı nda tamamlamıştır. Müze iletişimi ve halkla ilişkileri konusunda pek çok ulusal ve uluslararası yayını bulunan Uralman, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Programı ve Müzecilik Yüksek Lisans Programı nda 7 yıl araştırma görevlisi, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı nda 2 yıl yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Akademik Kariyerine başlamadan önce kültür-sanat muhabirliği yapmış, Mef Okulları Kütüphanesi ve İstanbul Modern Sanat Kütüphanesi nde uzman olarak çalışmıştır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Okan Üniversitesi nde müzecilik ve halkla ilişkiler konularında dersler vermektedir. Uluslararası Müzeler Konseyi üyesidir. * Yazar isimleri, bölümlerin kitapta yer alış sırasına göredir.

4 IV Yrd. Doç. Dr. Aygül Ernek ALAN 1974 İstanbul doğumludur. Özel Doğuş Lisesi nden 1992 yılında mezun olmuştur yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümünü bitirdikten sonra aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Bölümü nde Etnografik Veri İçeren Belgesel Filmlere Türkiye den Üç Örnek isimli yüksek lisansını tamamlamış aynı Üniversite de Halkla İlişkiler Bölümü nde Postmodern Tüketim Kültüründe Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler adlı tezi yazarak doktorasını 2011 yılında tamamlamıştır. Çeşitli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. AIDS Savaşım Derneği nin AB Hibe kapsamında yürütülen projesinde proje koordinatör yardımcısı olarak görev yapmıştır yılında araştırma görevlisi olarak başladığı, 2006 yılında öğretim görevlisi olduğu Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nde 2012 yılından beri yardımcı doçent olarak görev yapmaya devam etmektedir. Farklı projelerde iletişim alanında eğitimler vermektedir. Yrd. Doç. Dr. Zeynep KADIOĞLU Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Türkiye de araştırma şirketleri yaptıkları siyasi kamuoyu araştırmalarının seçmen tercihleri üzerine etkileri konulu tezle, doktorasını aynı üniversitede Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği anabilim dalında Küresel medya sermayesinin hareketliliği ve Türk medyasında yabancı sermaye hareketleri konulu tezle bitirdi. Osmanlıdan Günümüze Türk Finans Tarihi, Hediye Kitabı, Medya eleştirileri 2006, Sosyal Medya Akademi gibi ortak yazarlı kitapları ve 2014 yılında Tüketim İletişimi isimli kitabı yayınlandı. Marmara Üniversitesi İletişim fakültesinde; ekonomi, Türkiye nin ekonomi politiği, medyanın ekonomi politiği üzerine dersler verdi. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan Zeynep Kaban Kadıoğlu evli ve iki çocuk annesidir. Meltem ÇİÇEK Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1994 mezunudur. Uzun yıllar Üsküdar Amerikan Lisesi gibi seçkin okullarda edebiyat öğretmenliği yapmıştır ve 2011 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi nde Türk Dili derslerini yürütmektedir. Doktora eğitimine Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında tez aşamasında devam etmektedir. Uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları mevcut olan yazarın akademik ilgi alanları kamuoyu ve propaganda konularıdır.

5 V Dilge KODAK 1984 yılında İstanbul da doğdu. 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi ni bitirdi yılında Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünden lisans derecesini, 2011 yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalından yüksek lisans derecesini aldı. Halen Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Eleştirel teori, yeni medya, iletişim sosyolojisi, yeni iletişim teknolojileri ve kitle iletişimi konuları akademik ilgi alanları arasındadır. Ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde yayınlanmış çalışmaları mevcuttur. Mihriban AKYOL 1984 yılında İstanbul da doğdu. Lise öğrenimine ABD Middletown Lisesi nde başladı ve öğrenimini Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi nde tamamladı yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nden lisans derecesini, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı ndan yüksek lisans derecesini aldı. Halen Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı nda doktora eğitimine devam etmektedir ve Tayland Kraliyet Hükümeti Ticaret Bakanlığı na bağlı Uluslararası Ticareti Geliştirme Birimi İstanbul Ofisi nin Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Yazarın akademik ilgi alanları arasında; siyasal iletişim, ikna süreçleri ve iletişim sosyolojisi, kamu diplomasisi yer almaktadır. Emel TOZLU 1983 yılında Çorum da doğdu. İletşim Bilimleri alanında Türkiye, KKTC ve İngiltere de eğitim aldı. Halkla İlişkiler ve Reklam lisans eğitiminin ardından ilk yüksek lisans eğitiminde sinema alanında Diyalektik İletişim ve Brechtian Estetik Yapı üzerine; ikinci yüksek lisans eğitiminde Chanel Firmasının Kurum Felsefesi nin Topluma Yansıması üzerine çalıştı. Doktora süreci devam eden yazarın, aynı zamanda 2006 yılında araştırma görevlisi olarak başlamış olduğu akademik süreci 2009 itibariyle öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

6 VI Emel Demir ASKEROĞLU 1981 yılında İstanbul da doğdu. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nden 2007 yılında mezun olup aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Halkla İlişkiler Yüksek Lisansı na başladı ve 2009 yılında bitirdi yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Doktora Programına başladı. Askeroğlu, 2010 yılından beri Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Zeynep BAHAR 1987 yılında Adapazarı nda doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Cidde Uluslararası İngiliz Okulu nda tamamladı yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık ve Tanıtım programında 2009 yılında tamamladı yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Doktora Programına başladı. Doktora programına devam eden Bahar, aynı zamanda aile şirketinde çalışma hayatını sürdürmektedir Doç. Dr. Gürdal ÜLGER 1968 yılında Ankara da doğdu yılında Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü nde lisansını, 1995 ve 1999 yıllarında Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalı nda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı yılından beri Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nde görev yapmaktadır. Çalışmalarını ağırlıklı olarak pazarlama iletişimi ve tüketim ideolojisi çevresinde yürütmektedir.

7 SUNUŞ Uzun bir geçmişi olan propaganda, günümüzde de ikna kuramları ve manipülasyon tekniklerinden yararlanarak varlığını sürdürüyor. Hatta varlığını yeni kuramlarla, farklı iletişim disiplinleriyle de besliyor. İkna kuramlarının gücünden yararlanan propaganda; en çok da belirli bir düşünceyi satmak, bazen de bir yaşam biçimini dayatmak amacıyla boy gösteriyor. Katılıyor (muş) hissinin basarıyla yaratılması ise algı yönetiminin amacına ulaşmasına önemli bir katkıda bulunuyor. Günümüzde her ne kadar iletişimin iki yönlülüğünden, kararlara katılımdan ve simetrik iletişimden söz ediliyor olsa da iktidar mücadelesi çoğu kez her yolu mübah sayıyor ve iktidar seçkinlerinin güç mücadelesi evrensel etik kodlar dışına taşındıkça algıyı yönetme çabası daha da hız kazanıyor. Propagandanın geliştiği iklimlerde çoğulculuğun nefes alabilmesi kolay bir şey değildir. Oysa propagandaya maruz kalan kişi eğer bir propaganda okur-yazarı değilse zorunlu kabul duygusu yaşanmaz bile. O nedenle güçlünün, hele de devletin elinde propaganda, çok daha güçlenir, büyür. Korku ve otorite, tek tipleştirme, günah keçisi ilan etme, manipülasyon ise propagandaya hiç de yabancı olmayan kavramlardır. Ve propaganda, spin uzmanlarının kol gezdiği bir arenadır. Onun için sanatın sinemadan heykele her kolu, devletin ideolojik aygıtları, semboller, kahramanlar, ritüeller ve göstergelerin desteği ile algıyı tek elden yönetmek, farklı söylemlerin önünü tıkamak ya da günah keçileri yaratmak, propagandanın algı yönetiminde yararlandığı güçlü silahlardır. Tek şanssızlığı ise demokrasinin kök saldığı çoğulcu toplumlarda tacını başka iletişim disiplinlerine terk etmek zorunda kalmasıdır. Bize düşen görev ise iyi bir propaganda okuryazarı olarak bir yandan geniş bir söylem alanı bulan propagandanın etkisinden kurtulmak, bir yandan da içinde bulunduğumuz toplumun sosyo- politik yapısını daha iyi okuyabilmektir. Bu nedenlerle öğrencim ve artık meslektaşım Dr. Gürdal Ülger in editörlüğü ile okurlarla buluşan Propaganda: Algı, ideoloji, Toplum İnşası kitabı; propagandanın geniş uygulama alanına dikkat çekmesi açısından olduğu kadar güç

8 VIII elitleri tarafından yönetildiğinde nötr olma özelliğini taşımasının ne denli zor olduğunu vurgulaması bakımından da önem taşıyor. Etik değerlerin toplumların temel direği olduğu, propaganda okur-yazarlığının her bireye ulaştığı, sorgulayan anlayışın egemen olduğu bir dünyada propagandanın etkisini tartışmak üzere iyi okumalar Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu Mart 2015

9 EDİTÖRDEN İletişimin en önemli işlevlerinden biri, belirlenen amaçlar doğrultusunda hedef kitleyi ikna etmektir. Propaganda; kitlelerin duygu, düşünce ve davranışlarını etki altına almak ve onları değiştirmek amacıyla hazırlanan bir iletiler bütünü olarak bu ikna çalışmalarının en önemli araçlarından biri niteliğini taşımaktadır. 20. yüzyıl başı itibarıyla hem propagandanın çeşitli yönlerini hem de kitlelerin ikna edilmesi sürecini ele alan sayısız kitap ve makale bulunmaktadır ve bunların neredeyse tümünde bu iki kavrama eş anlamlı sözcükler olarak yaklaşılmaktadır. Ne var ki 1900 lerin sonlarına gelindiğinde özellikle iknaya yönelik çalışmaların artmasına rağmen propagandanın, iletişim çalışmalarının kısıtlı bir konusu olmaktan öteye gidemediği görülmektedir. Oysa iletişim teknolojilerindeki gelişme ve bu bağlamda bilgiyi yaymada kullanılan sayısız kanalların ortaya çıkışı, propaganda uygulamaları için başlı başına bir fırsattır. Dolayısıyla propagandaya dair bakış açılarını içinde bulunulan zaman koşulları çerçevesinde tekrar ortaya koymak, iletişim çalışmalarının odak noktalarından biri olmayı hak etmektedir. Tarih boyunca iktidarlar, vatandaşlarıyla; dini kurumlar, inananlar ve inanmayanlarla; işletmeler ise başta yatırımcılar ve müşteriler olmak üzere çeşitli hedef kitlelerle ikna süreçleri yürüterek olumlu bir algı yaratma peşinde koşmuşlardır. Ancak söz konusu ikna çalışmasına her ne ad verilirse verilsin-propaganda, lobicilik, halkla ilişkiler, algı yönetimi, vs., 20. yüzyılda iletişimin bir meslek dalı haline gelmesiyle birlikte artık herkes, başta siyaset olmak üzere birçok sektörde sürecin çeşitli strateji ve taktiklerle yönetilebileceğini ve sistemin daha çok kaynağın lehine ilerleyecek ve onu erk sahibi yapacak şekilde işlediğini bilmektedir. Propaganda, bu anlamda ağırlıklı olarak baskıcı ve yıkıcı iktidarların politikalarından yansıyan olumsuz örneklerle gündeme gelmesinden dolayı tüm ikna yöntemleri arasında en çok negatif perspektifte incelenen ve bahsedildiği ortamlarda olaylara yönelik negatif hisleri en çok artıran yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına dair İncelemeler adlı bu eserde ise amaç, geçmişten günümüze propaganda çalışmalarının hedef kitleler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini irdelemektir. Bu çalışmada yüksek lisans öğrenimimden itibaren manevi desteğini benden hiç esirgemeyen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve

10 X Tanıtım Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu na, ortaya koydukları eserlerle bana destek veren meslektaşlarıma ve öğrencilerime, sadece kitaba olan katkısıyla kalmayıp her zaman en büyük yardımcım olan canım eşim Billur a, düşünceleri ve görüşleri nedeniyle varlığını bilmekten hep güven duyduğum can dostum İrfan Eroğlu na, kitaba en az benim kadar sahip çıkan, editörlük görevini en az benim kadar üstlenen Meltem Çiçek e ve bu kitabın basımını gerçekleştirmede gösterdikleri özen için Beta Yayınları ailesine teşekkürü bir borç bilirim. Canım oğlum Ali ve canım kızım Yasemin e ise varlıklarıyla yaşamıma büyük değer kattıkları, hayatın ne kadar eğlenceli ve öğretici olduğunu gösterdikleri için ayrıca teşekkür ederim. Gürdal Ülger Mart 2015

11 İÇİNDEKİLER SUNUŞ - Prof.Dr.Filiz Balta Peltekoğlu... VII EDİTÖRDEN...IX İdeoloji Kavramının Tarihsel Arka Planı Çerçevesinde Bir Değerlendirme Doç.Dr. Billur ÜLGER... 1 Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti nin Propaganda ve Halkla İlişkiler Bağlamında Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.Özgür C.Selvi TAŞTAN Müzelerde Propagandanın Üretimi Yrd.Doç.Dr.N.Hanzade URALMAN Propaganda Aracı Olarak Ganbot Diplomasi Yrd.Doç.Dr. Aygül Ernek ALAN Küresel Kapitalist Sistemde Tüketim Propagandaları Yrd.Doç Dr. Zeynep KADIOĞLU Çanakkale İçinde Kim Vurdu Beni? Meltem ÇİÇEK Dijital Kültür Merkezinde Propaganda: Eylem ve Katılım İlişkisi Dilge KODAK Korkunun İnşasından Suskunluk Sarmalına: Propaganda Aracı Olarak Gözetim Mihriban AKYOL...149

12 XII Potansiyel Seçmenin Siyasi Parti ve Lider Seçme Davranışı Üzerinde Kulaktan Kulağa İletişim Etkisi İncelemesi Emel TOZLU Siyasal İletişim Sürecinde Propaganda Aracı Olarak Aday İmajı: Vladimir Vladimiroviç Putin Üzerine Bir İnceleme Emel DEMİR ASKEROĞLU İkinci Dünya Savaşı Propaganda Posterlerinde Kadın İmgesinin Konumlandırılması Zeynep BAHAR Doç. Dr. Gürdal ÜLGER...217

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

Ayrıntı: 875 Ayrıntı Pedagoji Dizisi: 3. Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler Derleyenler: Serdar M. Değirmencioğlu & Kemal İnal

Ayrıntı: 875 Ayrıntı Pedagoji Dizisi: 3. Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler Derleyenler: Serdar M. Değirmencioğlu & Kemal İnal SERDAR M. DEĞİRMENCİOĞLU 1966 da Ankara Altındağ da doğdu. Evde geçim, ilkokulda yoksul çocukların yaşam mücadelesiyle tanıştı. Babasının Komotini (Gümülcine) Azınlık Lisesi ne atanmasıyla sınırlardan,

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR Dış Politika Akademisi TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR (Enerji, Mülteciler, Güvenlik) Dış Politika Akademisi, Bilim ve Medeniyet Kulübü Organizasyonudur. Turgut Özal Üniversitesi

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü 1 Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü Türkiye deki mevcut eğitim ve kültür politikaları üniversitelerdeki

Detaylı

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya I.ULUSLARARASI MEDYA OKURYAZARLIĞI KONFERANSI BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI Melda Cinman Şimşek yönetiminde, Cem Pekman ın katkısı ve Sevilen Toprak Alayoğlu nun yardımıyla Nurçay Türkoğlu tarafından yayıma

Detaylı

HÜRRIYET 2013 FAALIYET RAPORU

HÜRRIYET 2013 FAALIYET RAPORU HÜRRIYET 2013 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER 02 Bir Bakışta Hürriyet 04 Yönetim Kurulu 08 İcra Kurulu 11 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 14 Genel Yayın Yönetmeni nin Mesajı 16 Kısaca Hürriyet 18 Başlıca

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR Derleyenler: Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar 393 Sosyoloji 15 - Eğitim Çalışmaları 2 Bu kitapta yer

Detaylı

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Vizyon ve Misyon 02 Kurum Profili 04 YÖNETİM Onursal Başkan Mesajı 08 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 10 Yönetim Kurulu 12 2010 YILI FAALİYETLERİ

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta 1 Vizyon ve Misyon 2 Kurum Profili 4 Yatırım Alanları 6 Başlıca Göstergeler Yönetim 8 Onursal Başkan ın Mesajı 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 İcra

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

hürriyet faaliyet raporu 2008

hürriyet faaliyet raporu 2008 hürriyet faaliyet raporu 2008 içindekiler 4 Faaliyet Konusu ve Organizasyon 4 Başlıca Finansal Değerler 5 İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 İcra Kurulu

Detaylı

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık Müjde: Avrupa için iki yeni program daha açıyoruz Üniversitemizin Köln Stüdyosu sonbaharda açılıyor Anadolu Üniversitesi nin TRT Okul iş birliğiyle kuracağı Köln Stüdyosu nun sonbaharda hizmete girmesi

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İçerik 1. Bir Bakışta 1.1. Vizyon ve Misyon 1.2. Yatırım Alanları 1.3. Hissedar Değeri 2. Yönetim 2.1. Onursal Başkan ın Mesajı 2.2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2.3.

Detaylı

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU Aralık 2010 DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA DYH Faaliyet Alanları İş Ortaklıkları Hizmet ve Ürünler

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

Sayfalarda, web de, cepte, tablette Hürriyet hep hayatın merkezinde! HÜRRİYET 2012 FAALİYET RAPORU

Sayfalarda, web de, cepte, tablette Hürriyet hep hayatın merkezinde! HÜRRİYET 2012 FAALİYET RAPORU Sayfalarda, web de, cepte, tablette Hürriyet hep hayatın merkezinde! HÜRRİYET 2012 FAALİYET RAPORU İçindekiler Bir Bakışta Hürriyet 01 Yönetim Kurulu 02 İcra Kurulu 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Detaylı

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen Alev (Barutçu) Öztürk 1979 Sainte Pulcherie,1982 Notre Dame de Sion mezunudur. Yüksek öğrenimine Boğaziçi İşletme Fakültesi'nde devam etmiş, 1987 yılında mezuniyet sonrası Yapı ve Kredi Bankası, Tekstilbank

Detaylı

GELECEĞİN ADRESİ BELLİ

GELECEĞİN ADRESİ BELLİ GELECEĞİN ADRESİ BELLİ SAF GYO faaliyet raporu 2012 2 içindekiler giriş 02 kısaca saf gyo 06 temel göstergeler 10 vizyon, misyon yönetim den 12 yönetim kurulu başkanı nın mesajı 14 yönetim kurulu 18 genel

Detaylı