Özet. Abstract. Akademik Bilişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 -"

Transkript

1 Türkiye deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Nt Takip Sistemleri Y.Dç.Dr.Ender Özcan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Özet İnternet kullanımı bütün dünyada hızla artmaktadır. Gelişen İnternet teknljilerinin de yardımıyla bir çk kurum ve kuruluş verilerini ve işlemlerini İnternet üzerinden erişilebilir hale getirmiştir. Türkiye deki üniversiteler de bu akıma ayak uydurarak İnternet üzerinden akademik kayıt ve nt takibi gibi öğrenci işleri ile ilgili hizmetleri sunmaya başlamışlardır. Türkiye deki 75 üniversitenin İnternet tabanlı bu tür sistemleri, elektrnik dönüşümün başarısı, tmasyna geçiş süreci ve kullanılan teknljiler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Üniversitelerde luşmuş lan tmasyn tecrübelerinin paylaşımı ve İnternet teknljileri bilgi birikiminin belirlenmesi hedeflenmiştir. Abstract Internet usage is grwing day by day all ver the wrld. Due t the latest develpments in the Internet technlgies, cmpanies and institutins started t make their data and services available n the Internet. The universities in Turkey, keeping up with the trend, started t prvide sme student affair services using this envirnment, such as academic registratin, and grade fllw up. Internet based such autmatins f 75 Turkish universities are analyzed, cnsidering the success f data transfrmatin, histry f transitin t their usage and embeded technlgies. The aim is t share the experiences f the universities, gathered during the autmatin prcess and determine the knw-hw n the Internet technlgies amng them. Akademik Bilişim

2 1. Giriş Türkiye de her geçen gün bütün dünyada lduğu gibi İnternet rtamındaki kullanıcı sayısı artmaktadır. Önceleri bir çk kurum ve kuruluş verilerini ve işlemlerini İnternet üzerinden erişilebilir yapmaktan çekinmiştir. Sebeplerden birisi güvenlik, diğeri de her rtamda lduğu gibi İnternet rtamında da kötü niyetli insanların varlığıdır. Kuşkusuz banka gibi kuruluşların verileri çk sıkı güvenlik önlemleri gerektirmektedir. İnternet rtamının güvenliği henüz verileri saldırganlardan tamamen kruyabilecek nitelikte lmasa da, gelişen teknlji saldırıları yeterli düzeyde etkisiz kılabilecek önlemler sunmaktadır. Saldırıların çk faklı amaçları labilir, örneğin tmasyn sistemini çökertmek, sistemdeki verileri ele geçirmek yada bu verileri değiştirmek gibi. Teknljinin engel lamadığı saldırılara karşı, kışkırtıcılık teşkil etmesi bakımından kanunlar devreye girmektedir. Bir çk ülkede lduğu gibi ülkemizde de bilişim suçu kavramı rtaya çıkmıştır. Hukuk sistemimizde bilişim suçları açısından ihtiyaca cevap verebilecek, çözüm getiren hükümler bulunmakla beraber diğer ülkelerle kıyaslandığında yetersiz lduğu da görülmektedir. T.C. Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu sitesinden bilişim suçları knusunda daha detaylı bilgiye erişilebilir [72]. Hukuk ve teknljik gelişmeleri arkasına alan kurum ve kuruluşlar, İnternet üzerinden tmasyn prjelerini hayata geçirmeye başlamışlardır. Türkiye deki üniversitelerde de İnternet tabanlı prjeler açısından ilk larak kütüphane tmasynları ile başlayan bir üretim göze çarpmaktadır. Bugün ülkemizde 53 ü devlet, 23 ü de vakıf üniversitesi lmak üzere, tplam 76 üniversitemiz bulunmaktadır eğitim-öğretim yılında 1 üniversite, 307 öğretim elemanı ve 2914 öğrencisi bulunan yükseköğretimimiz bugün 76 üniversite, öğretim elemanı ve öğrenciye ulaşmıştır [71] yıllında, Tuna ve ark., inceledikleri 55 üniversitenin İnternet adreslerinden yla çıkarak, Türkiye deki üniversitelerin İnterneti sadece genel tanıtım amaçlı larak kullandığını, ileri düzeyde kullanımın sn derece sınırlı lduğunu belirlemişlerdir [12]. O günden bugüne çk kısa bir sürede, öğrenci ptansiyelinin büyümesiyle ve luşan bilgi birikiminin de yardımıyla üniversiteler sitelerinin içerik ve tasarımı yönünden lumlu bir ylda ilerlemişlerdir. Irgat ve ark. üniversite sayfalarının sahip lması gereken özellikleri incelemişlerdir [8]. Öğrenciler için çevrimiçi kayıt iyi bir üniversite sitesinde lması gereken öğeler arasında yer almaktadır. Üniversitelerimizin gelişen teknljileri takibi snucu İnternet üzerinden akademik kayıt ve nt takibi gibi işlevleri lan sistemlerin tmasynları hız kazanmıştır. Hatta bu knuda üniversiteler arasında sessiz bir rekabet rtaya çıkmıştır. Bazı raprların bütün üniversiteler için aynı lmasına rağmen, nt sistemi, ders, öğretim görevlisi gibi bilgi sistemi elemanları birbirine benzer lan üniversitelerimiz birlikte çalışmaktansa kendi içlerinde prjelerini geliştirmeyi seçmişlerdir. Bunun yanısıra bazı üniversitelerimiz de ihtiyaçları dğrultusunda üniversite dışından başka firmalara tmasyn prjelerini yaptırmışlardır. Türkiye deki bir çk üniversite bu tür tmasyn prjelerinin gerçekleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için hem mali kaynak hem de teknljiye hakim insan gücü bulma knularında sıkıntı çekmektedir. Bu sebeple kullanılan teknljilerin hesaplı lması ve yazılmış kdların bakımının hem klay, hem de hesaplı lması çk önemlidir. Üniversite öğrenci işleri tmasynları ihtiyacın sürekli değişebildiği, yeni ihtiyaçların rtaya çıktığı sürekli gelişen, değişen dinamik sistemlerdir. Bu sebeple bünyede geliştirilmeyen yada kdun tamamına hakim lunamayan tmasyn prjelerinin güvenilirliği srgulanabilir. Ayrıca bu tür prjeler, bu prjelere bağlı larak geliştirilebilecek yeni prjelerin de önünü keser. Türkiye deki üniversitelerde ihtiyaç duyulan İnternet tabanlı akademik kayıt ve nt takip sistemlerine (İANTS) yönelik çözümleriyle, bu çözümleri inceleme yöntemi 2. Bölüm de, incelenen sistemlerin incelenen ölçütler kapsamında genel özellikleri ile yrumlar 3. Bölüm de ve snuçlar 4. Bölüm de anlatılmıştır. Micrsft (MS) teknljileri lan MS-Internet Infrmatin Server ve MS- Active Server Pages kısaca IIS ve ASP larak anılacaktır. 2. Sistemlerinin Durumu Üniversitelerimizin 75 inin IANTS tmasynlarının durumları ile ilgili bilgilere, yazılmış makalelerden, raprlardan ve 2002 Aralık ayında, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sitesinden elde edilen İnternet adreslerinden yla çıkarak ulaşılmıştır [73]. İncelemede amaç kullanılan teknljilere bakarak üniversitelerimizde bu knudaki bilgi birikimini tespit etmek, tecrübelerin paylaşımına ve karşılıklı desteğe katkıda bulunmaktır. Bölüm 2.2 de adı geçmeyen üniversitelerin, inceleme açısından böyle kabul edilse de İnternet tabanlı sistemlerinin lmadığı snucu çıkarılmamalıdır. Bu üniversiteler knuyla ilgili larak halka açık yazı üretmemiş, yada İnternet sitelerine bir bağlantı kymamayı tercih etmiş labilirler İnceleme Ölçütleri İncelemeler aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurularak yapılmıştır: IANTS ile sağlanan hizmetler ve tmasynların kısa birer tarihçesi Mevcut verilerin yeni sisteme aktarılması yada elektrnik dönüşümün durumu Kullanılan teknljiler: Veritabanı sunucusu (Oracle, MySQL, v.b.) Web sunucusu (Apache, IIS, v.b.) Arayüz üretme (prgramlama) teknljisi (PHP: Hypertext Preprcessr, JSP: Java Server Pages, ASP: Active Server Pages, v.b.) 2.2. Kullanılan Sistemler, Tarihçeleri ve Kullanılan Teknljiler Adnan Menderes Üniversitesi Interaktif Servisler adı altında öğrenci nt görüntüleme, danışman işlemleri, öğrenci arama hizmetleri sunmaktadır [16]. IIS web sunucusu larak ve ASP ise prgramlama dili larak seçilmiştir. Akademik Bilişim

3 Afyn Kcatepe Üniversitesi nde Perl betikleriyle Cmmn Gateway Interface (CGI) üzerinden hizmet sunan bir tmasyn vardır [17]. SSL kullanılmamaktadır. Öğrenci derslerini, aldığı sn dönem ntlarını, öğrenci numarası girilmek kaydıyla görüntüleyebilmektedir. Ders kayıtları için İnternet üzerinden hem danışmanlara hem de öğrencilere servis verilmektedir. Ankara Üniversitesi, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilmiştir ([4], [18]). Dönemlik açılan dersler ve derslerle ilgili larak sınavların yer ve zamanına, öğrenci listelerine varana kadar detaylı bilgilere şifresiz ulaşılabilmektedir. Ayrıca öğrenciler sisteme şifreli larak da giriş yapabilmektedirler. Görüntüler Slaris tabanlı bir Apache web sunucusu üzeriden PHP ile üretilmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ile İnternet üzerinden kayıt yapmaktadır [21]. Nt takip mdülü de sistemin bir parçasıdır. IIS web sunucusu ve ASP kullanılmıştır. Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ni pilt birim seçerek, Bilgisayar Mühendisliği bünyesinde ÖBYS: İnternet Erişimli Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi nin geliştirilmesini desteklemiştir [13]. Bu sistem öğrenciye ait genel bilgileri (ÖSYM bilgileri, kimlik bilgileri, adresleri, v.b.) ve akademik bilgileri (kayıtlı lduğu dersler, haftalık ders prgramı, karne bilgileri, danışmanı, v.b.) ile birlikte Fakülte persneline ait bilgileri de saklar. Sistem veritabanı sunucusu larak MS Access, web sunucusu larak IIS, sunucu tarafı dinamik sayfa üretilmesinde ASP kullanır. Bğaziçi Üniversitesi, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS), öğrencilerin İnternet aracılığıyla danışman nayıyla kayıt yapabilmelerini, akademik bilgilerine erişebilmelerini, öğretim elemanlarının nt girebilmelerini ve öğrenci bilgilerinin akademik ve idari birimlere Intranet üzerinden sunulabilmesini sağlar ([1], [24]). Sistem kısa bir sürede DSDM yöntemiyle geliştirilmiştir [34]. Eylül 1998 de prje ilk etapta iki bölümde pilt larak uygulanmıştır. Daha snra Şubat 1999 da geliştirilen ikinci prttip bütün üniversitede uygulanmıştır. Ateş duvarı larak Checkpint-1 ve SLL teknljileri güvenliğe yönelik larak kullanılan uygulamalardır. MS SQL 6.5 veritabanı sunucusu, IIS web sunucusu ve ASP de prgramlama dili larak seçilmiştir. Celal Bayar Üniversitesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geliştirilen bir prgramla İnternet üzerinden sadece nt srgulamayı desteklemektedir [25]. Bir öğrenci ntlarını numarasıyla, Windws 2000 tabanlı bir makinada çalışan IIS sunucusu üzerinden, ASP prgramları aracılığıyla sergileyebilmektedir. Cumhuriyet Üniversitesi, İnternet üzerinden öğrencilerin transkriptlerini sergilemektedir [26]. Bir frmdan alınan öğrenci numarası, Türkçe karakter kullanılmamak şartıyla adı yada syadı ile ilgili öğrencinin (yada öğrencilerin) listeleri, ntları, Perl diliyle yazılmış CGI betikleriyle ekrana getirilmektedir. Bu sitedeki Linux makinada Apache/ çalışmaktadır. Çankaya Üniversitesi, 1997 yılında kurulmuştur yılına kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü, İzzet Baysal Üniversitesi'nden temin edilen bir prgram kullanmıştır [29]. Yetersiz kalan bu prgram yeni bir yazılımı gerektirmiştir yılında bu yazılım için girişimler başlatılmış ve 2000 yılından başlayarak öğrenciler İnternet üzerinden bilgilerine erişebilmeye başlamışlardır. İnternet üzerinden öğrenciler kaydldukları ders bilgilerini, transkriptlerini ve haftalık ders prgramlarını, öğrenci numarası ile srgulama imkanı bulmaktadır. Ayrıca dönem başlarında ders kayıtları ve danışman nayları İnternet üzerinden yapılmaktadır. Öğretim elemanları da derslere ait dönem rtası sınavları, ödev, final ve sn nt gibi bütün nt bilgilerini İnternet üzerinden kaydedebilmekte, bu ntların çeşitli grafik dağılımlarını görebilmekte (çan eğrisi, standart sapma gibi) ve öğrenciler de ntlarına İnternet üzerinden erişebilmektedirler. Eski veriler Micrsft Access'den, DTS prgramıyla SQL Server'a aktarılmıştır. Kullanılan veritabanı sunucusu SQL Server 7.0, web sunucuları IIS Server 4.0 ve Apache dir. Kullanılan ve desteklenen İşletim Sistemleri MS NT 4.0, Windws 2000 Server ve diğer MS Windwslar ve Linux dur. Çukurva Üniversitesi İnternet üzerinden kayıt lanağı sağlamakta, öğrenci, öğretim elemanı ve danışmanlara hizmet vermektedir ([30], [31]). Sistem web sunucusu larak IIS, sunucu tarafı prgramlama dili larak ise ASP kullanmaktadır. Dkuz Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nca yürütülen Öğrenci İşleri prjesi kapsamında, öğretim yılından itibaren öğrencilerin ders ve nt bilgilerinin izlenmesine yönelik çalışmalar başlamıştır [32]. Kuruma ait tüm derslerin kdlanması, bölüm bazında öğretim planlarının girilmesi, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslerin sisteme girilmesi snucu yklama ve sınav listeleri, ara karne, transkript basımları sağlanır. Yapılan altyapı değişiklikleri ve üniversite bünyesindeki akademik birimlerin farklı ihtiyaçlarından dlayı bu servisler İnternet üzerinden verilemediği gibi sadece bazı Enstitü ve Fakülteler tarafından kullanılabilmiştir öğretim yılından itibaren üniversitenin bazı kurumlarının bağıl değerlendirme sistemine geçmesi nedeniyle bu sisteme uygun prgramlar geliştirilmiştir. Bağıl değerlendirme sistemine geçen bazı birimlerin istekleri dğrultusunda nt takip sistemi tasarlanarak farklı rtamlarda ve isteğe göre çalışabilecek hale getirilmiştir. Buca Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi gibi bağıl değerlendirme sistemine geçen birimler, 2000 yılı itibarıyla öğrenciler, Öğrenci Bilişim Sistemi ni kullanarak web üzerinden ntlarını takip edebilir hale gelirler. Sistem Unix tabanlı (Slaris 8) bir makinada CGI üzerinden bash betik ile HTML çıktı üretmektedir. Web sunucusu Apache dir. Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri 2000 yılında İnternet üzerinden nt hizmeti vermeye başlamıştır ([3], [33]). Bu prgramda MySQL ve PHP kullanılmıştır. Web sunucusu larak Apache tercih edilmiştir. Üniversite tüm birimlerin Akademik Bilişim

4 kullanacağı bir web tabanlı öğrenci işleri prgramını yerel bir firmaya yaptımıştır. Bu prgram InterBase veritabanını kullanır de Eğitim Fakültesi bu prgramı kullanmaya başlamıştır, hedef diğer Fakülteleri de sisteme geçirmektir. Dumlupınar Üniversitesi, Akademik Bilgi Sistemi hizmettedir ([35], [36]). Bu sistem hakkında teknik detaylar elde edilememiştir. Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Bilgi Sistemi adlı bir yazılımla çevrimiçi kayıt işlemlerini yürütmektedir ([7], [37], [38]). Otmasyn, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı kuruluşlarından lan ÜNİversite PAzarlama A.Ş. Bilgi Sistemleri ve Teknljileri tarafindan gerçekleştirilmiştir [75]. Bu sistem hem İnternet üzerinden hem de uygulama prgramlarıyla hizmet vermektedir yıl snu itibarıyla NT 4.0 kurulu İnternet sunucusu larak IIS 4.0 kullanılmaktadır. Veritabanı sunucusu larak SQL Server 6.5 tercih edilmiştir. İnternet üzerinden Akademik Bilgi Sistemi ile Öğrenci İşleri desteklenmektedir. Sunucu tarafı prgramlama dili larak ASP kullanılmıştır. Ayrıca uygulama prgramlarıyla aynı sistemlere ek larak İdari Mali İşler, Enstitü Öğrenci İşleri ve Özlük İşleri de mdüller larak geliştirilmiştir. Uygulama prgramları veritabanı sunucusu larak Oracle, sunucu işletim sistemi larak da UNIX le de desteklenmiştir. Öğrenci ntları ptik kuyucuyla sisteme aktarılmaktadır. Hazırlık, destek ve 1994 yılı öncesi kayıtlı lan öğrenciler İnternet ten kayıt yenileyemezler. İnternet'ten kayıt yenileme yapabilen Fakülte ve Yüksekkullar aşağıdakilerdir: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hemşirelik Yüksekkulu, Beden Eğitimi ve Spr Yüksekkulu, D.T.M. Knservatuarı, Emel Akın Meslek Yüksekkulu bahar döneminde kayıtlar İntranet üzerinden, labratuvarlardan yapılmıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 yılı içinde tmasyn prjesi için Üni-Pa A.Ş ile anlaşmıştır kasım ayında başlayan çalışmalarla, yönetmelikler dğrultusunda bir takım değişiklikler yazılıma yansıtılmıştır eğitim yılının güz döneminde seçilen hedef fakültede tmasyn, 1998 yılı girişli öğrencilerin geriye dönük bilgileri e-dönüşüm kapsamında sisteme aktarılarak başarıyla çalıştırılır eğitim yılı bahar döneminde üniversite genelinde hazırlanabildiği kadar kul yaklaşık %70 ranında tmasyn kapsamına taşınarak öğrenci işleri yürütülmeye başlanmıştır [15] eğitim yılı güz döneminde ise Tıp Fakültesi hariç tmasyn tüm Fakülte ve Yüksekkullarda kullanılır duruma getirilmiştir. Otmasyn kapsamı içinde lan bütün kullarda 1998 kayıt yılı baz alınarak geriye yönelik tüm eldeki bilgiler sisteme atılmıştır. İnternet üzerinden ders kaydı mdülü ise sadece bir fakültede başarıyla denenir. Üniversitenin alt yapısı henüz elvermediğinden tüm üniversite geneline bu uygulana yayılamamıştır. Şu anda bütün öğrenciler nt, karne, transkript, harç vb özlük bilgilerine İnternet üzerinden tmasyn ayağına bağlı larak ulaşabilmektedirler. Danışmanlar öğrencileri, öğretim üyeleri de ders listelerine ulaşabilmektedirler. SSL kullanılmamaktadır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi de tmasyn prjesi için Üni-Pa A.Ş ile anlaşmıştır [28]. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Windws 2000 tabanlı bir makinada IIS sunuculu ve ASP kullanan bir Öğrenci İşleri sistemi geliştirmiştir. Bu sistemle öğrenciler İnternet üzerinden nt takibi yapabilmektedirler [39]. Fatih Üniversitesi nde kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) ders prgramları, final ntları, transkript gibi bilgileri gösteren bir bilgi sistemidir [40]. Bu sitede Linux tabanlı bir makina üzerinde Apache/ ile PHP/4.0.3 tespit edilmiştir. Fırat Üniversitesi nde İnternet üzerinden ders seçme, nt işleme, yklama listesi, öğrenci ders kaydı ve ntlama gibi bir çk akademik kaydı destekleyen işlemlerin de yapıldığı Öğrenci İşleri Otmasynu na sahiptir ([11], [41]). Bölüm ve fakültelerdeki kullanıcı tanımları da sistem üzerinden yapılabilmektedir. Prjeye Ocak 2001 yılında başlanmıştır. Elektrnik dönüşüm sağlanıp, sistem devreye Ekim 2001 yılında alınmıştır. Veritabanı sunucusu larak MS Sql Server 7.0 kullanılmıştır, ancak şu anda MS Sql Server 2000 kullanımına geçilmiştir. Web sunucusu larak IIS, prgramlarda ASP kullanılmıştır. Sistem ayrıca Medik Ssyal ve kütüphane tmasynları ile tamamen tümleşiktir. Gazi Üniversitesi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Gazi Bilişim A.Ş. tarafından geliştirilmiş bir sistemdir [42]. Öğrenci İşleri prgramına şu anda Ankara içinde bulunan tüm fakültelerin 2000 ve 2001 girişli öğrencileri dahil edilmiştir. Daha eski kayıtlı öğrenciler ise yğun bir şekilde süren çalışmalar ile sisteme aktarılmaya çalışılmaktadır Bahar dönemine birçk fakülte öğrencilerinin kayıtlarını aktarmış larak başlangıç yapacaklardır. Sistem rllere dayalı çalışmaktadır. Öğretim üyeleri İnternet üzerinden ntları girebilmekte, öğrenciler kayıt yapabilmektedirler. Sistem danışmansız bir kayıt sistemi sağlamaktadır. Ayrıca bölüm başkanları ve öğrenci işleri için girişler de mevcuttur. Sınıf imza föyleri de çevrimiçi larak PDF frmatında luşturulup İnternet üzerinden görüntülenebilmekte ve çıktı alınabilmektedir. Web sunucusu larak Linux üzerinde çalışan Apache (versiyn sürekli güncellenmektedir), veritabanı sunucusu larak ise Win2000 üzerinde çalışan Micrsft SQL Server kullanılmıştır. Web sunucuları için yük dengeleme mekanizması kurulmuştur. Prgramın İnternet arayüzü PHP ile, yerel bür kullanım arayüzleri ise Visual Basic ile yapılmıştır. Gaziantep Üniversitesi nde öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Karne sayfasından, numaralarını girerek ntlarını, karnelerini, harç miktarlarını görüntüleyebilmektedirler [43]. Sistem makina üzerinde çalışan Apache/ ve sunucu tarafı prgramlama dili larak PHP kullanmaktadır. Gazismanpaşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ni kullanmaktadır [44]. Sistem NT üzerine kurulu IIS sunucusu kullanarak ASP prgramlarıyla Akademik Bilişim

5 çalışmaktadır. Sistem Gazismanpaşa Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ders srumluları, öğrenciler ve danışmanlar sistemi kullanabilmektedirler. İşlemler bu şekilde sınıflandırılmış lsa da herhangi birisi bu işlemleri öğrenci numarasını elde etmek kaydıyla (nt girişi hariç) gerçekleştirebilir. Ders srumluları şifreleriyle ara sınav ntu girebilmekte, kullanıcılar da öğrenci numaralarını girmek kaydıyla bu ntları görüntüleyebilmektedirler. Kullanıcılar dönemlik larak seçtikleri herhangi bir fakültenin herhangi bir bölümünün ders listelerini görüntüleyebilirler. Hacettepe Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrenci kayıtlarını web üzerinden yapmaktadır [45] Güz döneminden itibaren Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde tutulmakta lan öğrenci bilgilerinin Öğrenci İşleri Dairesi'ne aktarımı için çalışmalar başlatılmıştır [14]. Şubat 1998'de geçici bir veritabanı yapısı ve geçici kayıt prgramları kullanılarak, pilt uygulama larak Fizik Mühendisliği nde öğrenim görmekte lan yaklaşık 350 öğrencinin kayıtları web tabanlı larak yapılmıştır Güz döneminde Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencisinin prgram ve ekle-sil kayıtları web tabanlı larak gerçekleştirilmiştir Bahar döneminde yukarıdaki iki fakülteye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) de katılmıştır Güz döneminde Beytepe kampüsünde bulunan Eğitim ve Edebiyat Fakülteleri dışındaki tüm birimlerde prgram kayıtları elektrnik larak gerçekleştirilmiştir. Rllere dayalı larak yetkilerle çalışan sistemde Srgulama/Kişisel Bilgileri İzleme, Mezun Listeleri, Danışmanlar, Karne İzleme, Transkript İzleme, Ders Listeleri, Dersler Katalğu, Okumakta Olan Öğrenci Listeleri gibi menüler desteklenmiştir. AIX İşletim sistemli web sunucusu larak Apache/1.3.14, veritabanı sunucusu larak Oracle kullanılmış, ilgili sayfalar ise CGI üzerinden C prgramlarıyla üretilmiştir. DELPHI ile uygulama prgramları da geliştirilmiş, Sapphire paketi kullanılmıştır. Kayıt prgramı sadece Hacettepe Üniversitesi'ne ait İnternet adreslerinden çalışır. Harran Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasynu nu İnternet üzerinden kullanıma açmıştır [46]. Sistemden öğrenci numarasına veya syada göre arama yapılabilir yada öğrencilerin aldıkları dersler görülebilir. Ders kduyla öğrenci listesi alınabilir. Sistem herkese açıktır. Öğrenciler derslerden aldıkları ntları şifre girerek görebilir yada öğretim elemanları şifreyle öğrencilerinin vize, final yada bütünleme ntlarını sisteme girebilirler. Web sunucusu larak IIS, sunucu tarafı prgramlama teknljisi larak ASP kullanılmıştır. Işık Üniversitesi, 2001 Güz döneminden itibaren Campus- On-Line (COL) adlı, web destekli öğrenci bilgi ve kayıt sistemini hayata geçirmiştir [2]. Sistem Bilgi İşlem Merkezi tarafından tasarlanmıştır. Sistemin yardımıyla öğrenciler ders kaydı yapıp, ntlarını, ders prgramlarını, kişisel bilgilerini, kişisel mesajlarını görüntüleyebilmekte, akademik takvim ve haberler gibi genel bilgilere ulaşabilmekte, danışmanlarıyla haberleşebilmektedirler. Sisteme sadece kampüs içerisinden ulaşılabilmektedir. Sistem Windws 2000 server, ASP ve Micrsft SQL server veritabanını kullanmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgi Sistemleri Otmasynu çerçevesinde öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi ele alınmıştır [47]. İTÜ de SCT - Systems and Cmputer Technlgies firması tarafından hazırlanmış lan Banner 2000 isimli prgram kullanılmaktadır [66] güz döneminde İngilizce eğitim gören öğrencilerin %30 u sisteme dahil edilmiştir. Öğrenci Bilgi Sistemi, Türk Musikisi Devlet Knservatuarı ve Denizcilik Fakültesi dışındaki tüm fakültelerden öğrenciye sahiptir. Banner 2000 Oracle a dayalı, sadece kayıt için değil, öğrenci bilgilerinin saklanmasından, finans ve insan kaynaklarına kadar bir çk alanda entegre çalışabilen paketler sunmaktadır. SCT Banner akademik ve yönetim unsurlarını bir arada ktarmış, sadece İnternet üzerinden değil, telefnla, ya da kisklardan da işlem yapabilme yeteneğini de sağlar. Sistem sunucu tarafı prgramlama dili larak Java Server Pages teknljisi ile web sunucusu larak Apache yi kullanır. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi İşlem Merkezi kendi kayıt sistemini ayrıca geliştirmiştir [48] yılı snu itibarıyla sistemde veritabanı sunucusu larak çift PII 300 MHz işlemcili, 256 MB RAM hafızaya sahip bir PC ile sağlanmış, web sunucusu larak da PII 350 MHz işlemcili, 128 MB hafızaya sahip bir PC kullanılmıştır. Veritabanı sistemi larak Micrsft SQL Server 7.0, web sunucusu larak Apache , JSP sunucu larak da Resin 2.0 seçilmiştir. Bu sistemlerden öğrenci ders seçebilmekte, öğretim elemanları İnternet üzerinden nt girebilmektedir. Sabancı Üniversitesi, Banner prgramını kullanmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi nde Öğrenci Bilgi Sistemi ile İnternet üzerinden kayıt yapılabilmektedir [49]. Sistem Slaris tabanlı bir makinada web sunucusu larak Oracle9iAS/9.0 kullanmaktadır. Kcaeli Üniversitesi Bilgi Sistemi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir [50]. Bilgi sisteminden akademik ve idari persnel, öğrenciler şifre ile ve diğer kullanıcılar şifresiz faydalanabilmektedirler. Öğrenci listeleri, adres ve telefn gibi bilgiler ile öğrencilerle ilgili bazı istatistiki bilgiler bütün kullanıcılara açıktır. Sistem IIS sunucusu ile ASP kullanmaktadır. Mersin Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi ni (ÖBS) Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi geliştirmiştir ([52], [53]). Öğrenci İşleri Otmasyn prgramına entegre edilmiş larak çalışan, öğrencilerin, danışmanların ve öğretim elemanlarının gereksinim duydukları bilgi alış verişinin İnternet ağı üzerinden yapılabilmesini sağlayan ÖBS, eğitim öğretim yılı bahar yarı yılında tamamlanmıştır. ÖBS de tüm öğrenciler, danışmanlar ve öğretim elemanları kendilerine ait ÖBS şifrelerini kullanarak hizmetlerden yararlanır. Sistem ders kaydından, nt takibine ve girişine kadar bir çk özelliğe sahiptir. Prje kapsamında ilk yıl lması dlayısıyla ders kayıtlarında %60 larak ders kayıtları İnternet rtamında tamamlanmıştır. Bu dönem bu ranın % arası lmasını beklenmektedir. Sunucu tarafı prgramlama dili larak PHP kullanılmıştır. Veritabanı sunucusu larak prjeye uygun en hızlı ve en güvenilir çözüm larak MySQL seçilmiştir. Sunucular Free BSD üzerinde çalışmaktadırlar. Bu sistem Öğrenci İşleri Daire Akademik Bilişim

6 Başkanlığı tarafından ORACLE ve Delphi ile hazırlanmış fis içi prgramla tümleşik larak çalışmaktadır. Muğla Üniversitesi nde tmasyn tasarımına 1999 Temmuz unda başlanmıştır dönemi byunca veri aktarımı ve masa üstü arayüzlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışılmış, bahar döneminde sistemin testleri yapılmıştır güz dönemi itibarı ile sistem üniversite içerisinde kullanımaya başlanır güz döneminden başlayarak İnternet üzerinden tasarlanan bütün öğrenci ve öğretim elemanı hizmetleri kullanıma açılmıştır. Çalışanlar ve öğrenciler sistemin kendileri ile ilgili lan kısımlarını yetkileri dahilinde kullanabilirler. Örneğin, öğrenciler danışmanlarla birlikte etkileşimli larak akademik kayıt, öğretim elemanları da sisteme nt girişi yapabilmektedir. Sistemi Öğrenci İleri de kullanabilmektedir. Veritabanı sunucusu larak MS- SQL Server kullanılmakta lup, HTTP sunucusu larak ISS, sunucu tarafı yazılım geliştirme aracı ise JSP dir. SQL sunucu çift işlemcili (1.3 GHz), 1 GB hafızalı Intel tabanlı bir makinadır. Nt girişleri Intranet içerisinden yapılabilmektedir. Yapılan nt girişinin ardından ntların İnternette yayınlanması naylanırsa, ntlar öğrencilerin web sayfalarından ulaşabilecekleri bir siteye tmatik larak atılmaktadır. Niğde Üniversitesi nin Linux tabanlı üzerinde PHP destekli Apache web sunucusundan ulaşılan bir sitede, öğrenci kayıt ve nt takip sistemi için değişik linkler lsa da hiç biri çalıştırılamamıştır [55]. Orta Dğu Teknik Üniversitesi (O.D.T.Ü.), Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi etkileşimli kayıt sağlamaktadır [57]. Kullanıcı kdu, tanımlayıcı kd ve şifre ile sisteme girilebilmektedir. Kullanıcı sayısının fazlalığından dlayı, kayıt esnasında öğrencilerin üniversiteye giriş yılları esas alınarak, randevu ile sistem kullanıma açılmıştır. Unix üzerinde kurulu Apache web sunucusu ve CGI betikleri tercih edilmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasyn Sistemi etkileşimli kayıt sağlamaktadır ve O.D.T.Ü. tarafından hazırlanmıştır [76]. Osmangazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) kullanıcıları, sisteme istemci mdülleri ve WEB arayüzü ile ulaşırlar [58]. Otmasyna yaz yarıyılında geçilmiştir. ÖİBS mdüllerinden web kısmı ve kısaca işlevleri şunlardır; öğrenciler transkript, kayıt, nt izleme, derslere kaydlma ile ilgili işlemleri, öğretim elemanları öğrenci durumlarını izlemesi, ders, derslik, yklama ve nt listeleri ile ilgili işlemleri, ÖİBS kullanıcıları mdül sürüm yenileme, mdül kullanım yardım ve Sru/Cevap bölümüyle ilgili işlemleri gerçekleştirebilirler. Bütün öğrenciler (yüksek lisans prgramı ve TIP fakültesi hariç) sistemi kullanmaktadır. Tüm veriler elektrnik dönşümle sistem veritabanında saklanmaktadır (öğrencinin mezuniyet kararını sistem üretmektedir). ÖİBS de Oracle, JSP, Micrsft SQL, ASP kullanılmıştır. Bu sistem öğrenciye ait tüm işleri bünyesinde barındırmaktadır. Bunun dışında üniversitede bütçe (öğrenci harçları hariç), persnel işleri(persnel ders yükleri hariç), satınalma gibi işemler sistemden ayrı yürütülmektedir. Pamukkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ile İnternet üzerinden kayıt, nt verme imkanı sağlamaktadır [59]. Nt verme ders kdu ile yapılmakta, sisteme giriş için kullanıcı şifresi yerine dersin şifresi srulmaktadır. Kayıtlar öğrenci numarası ile şifreli larak yapılmaktadır. CGI betikleri kullanan sistemin hala geliştirilme aşamasında lduğu gözlemlenmiştir. Sistem Windws 2000 tabanlı bir makina üzerinde IIS/5.0 sunucusu kullanmaktadır. Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri Web Tabanlı Bilgi Sistemi çeşitli hizmetler sunmaktadır [65]. WEBNOT ve WEBTranskript, öğrencinin dönemlik ders ntları ile transkriptlerini, Ders Seçim Bilgileri ise öğrencinin dönemlik ders seçim bilgilerini sergilemede kullanılır. Sistem Windws 2000 tabanlı bir makinada IIS sunucusu ve ASP kullanmaktadır. Selçuk Üniversitesi Öğrenci İşleri Otmasynu ile İnternet üzerinden servis vermektedir [68]. Sistemden öğrenciler bütün kullanıcılar tarafından srgulanabilmektedir. Kullanıcı larak sadece öğrencilerin tanımlı lduğu anlaşılmaktadır. Dlayısıyla öğrencilerin nt takibi yapabildiği tahmin edilmektedir. Sistem IIS sunucusu ve ASP kullanmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasynu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır [69]. Öğrenci işleri ve akademik bilgi sistemi adı altında çalışmalar 1998 yılından bu yana devam etmektedir yılına kadar lan verilerin elektrnik dönüşümleri yapılarak veritabanı rtamına aktarılmıştır. Sistem İnternet üzerinden ders kayıt ve nt srgulama işlemlerini kullanıcı adı ve şifresiyle sağlar. Bu sistemi kullanabilen birimler: Mühendislik Mimarlik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Teknik Egitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi (yeni bölümleri). Otmasynda web sunucusu larak IIS, sunucu tarafı prgramlama dili larak ASP kullanmaktadır. Veritabanı sunucusu larak ise MS SQL Server kullanılmıştır. MS Visual Basic ve Delphi ile uygulama prgramları ile persnel ve öğrenci işleri bürlarının kullandığı bu sisteme tümleşik çalışan arayüzleri prgramlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Kredili Sistem Otmasynu ile İnternet hizmeti sunmaktadır [74]. Sistem rllere dayalı çalışmaktadır. Öğrenciler sistemi kullanarak kayıttan (danışman gözetiminde) nt takibine kadar, öğretim üyeleri de ders listesi almaktan ntlamaya kadar gerekli işlemleri yapabilmektedirler. Veritabanı sunucusu larak Oracle, sunucu tarafı prgramlama dili larak PHP kullanılmıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde tmasyn hala sürdürülmektedir [77]. Şu anda akademik takvim, öğrenci srgulaması gibi bazı işlemlere servis verilmekte ve çevrimdışı kayıt sistemi, nt ve bilgi takibi gibi diğer işlemlerin yakında açılacağı bildirilmektedir. Şu anda verilen servisler Windws 2000 tabanlı Apache/ (Win32) PHP/4.1.3, MySQL veritabanı sunucusu kurulu bir makina üzerinden gerçekleştirilmektedir. Znguldak Karaelmas Üniversitesi, Öğrenci İşleri İnternet üzerinden hizmet vermektedir [78]. Sistem Bilgi İşlem Akademik Bilişim

7 Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır yılından itibaren Merkez Kampüsündeki tüm öğrencilere ders kdlama işlemi bilgisayar rtamında başarı ile yaptırılmış lup, İnternet rtamına geçilmiştir. Öğrenciler derslere kayıt yapabilmekte ve ntlarını takip edebilmektedirler. Öğretim elemanları sınav ntlarını sisteme girebilmekte ve ders listesi alabilmektedirler. Sistem Winws 2000 üzerinde IIS sunucusu ve ASP kullanmaktadır. Bilkent Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bilkent Bilgisayar Merkezi (BCC) tarafından gerçekleştirilmiş bir pakettir [22]. Sistem biribiriyle entegre çalışabilen öğelerden luşur; Öğrenci Akademik Kayıtları Sistemi (STARS BCC, [23]), Akademik Bilgi Erişim Sistemi, Etkileşimli Kayıt Sistemi ve Öğrencilere Bilgi Gösterme Sistemi. Tüm akademik birimler, danışmanlar ve üst yönetim, sistemi etkin larak kullanmaktadır. Öğrenci kaydı randevu sistemiyle gerçekleştirilmektedir. Her öğrenciye, öğrencinin giriş yılına göre öncelik verilerek, kayıt için rasgele bir randevu zamanı atanmaktadır. Bu zaman haricinde ilgili öğrenci kayıt yapamaz. Kayıtlar kntrllü larak yaz dönemleri hariç labratuvarlardan gerçekleştirilirken, bütün öğrenciler etkileşimli kayıt sistemine geçirilmiştir. Öğrenciler ntlarını, aldıkları dersleri İnternet üzerinden görüntüleyebilirler. Sistemde Unix tabanlı SunOs5.7 Server üzerinden Oracle7 Server Release kullanılmaktadır. Prgramlar C ile yazılmıştır ve İnternet desteği CGI üzerinden sağlanır. Atatürk Üniversitesi Bilkent Bilgisayar Merkezi tarafından geliştirilen STARS BCC sistemini kullanmaktadır. Akademik kayıtlar İnternet üzerinden yapılabilmektedir [20]. Yeditepe Üniversitesi, İstekle Yaşam elektrnik dönüşüm prjesini yürütmektedir. Amaç kağıt ve elektrnik rtamlardaki verileri birleştirmek ve İnternet üzerinden belirlenen servisleri sunmaktır. Sistem sadece öğrenci kayıtları için değil, persnel ve öğrenciler için özlük işleri ile mali işler için de kullanılmak üzere Kuleli İleri Data Sistemleri ne hazırlatılmıştır [51]. Sistem Windws 2000 server üzerinde, Transactinal Prcessing System altyapısında çalışmaktadır. Yazılım, COM+ bjesi lan ve tamamen Kuleli İleri Data Sistemleri tarafından web tabanlı uygulama geliştirmeye yönelik larak tasarlanmış lan KiDSfrms bject kullanılarak geliştirilmiştir. Veri tabanı suncusu larak MS SQL server 2000, sunucu tarafı prgramlama dili larak ASP kullanılmaktadır. Kullanıma 2001 güz döneminde bazı Fakülteler tarafından başlanmıştır. Henüz bütün Fakülteler ve Enstitüler bu sistemi kullanmamaktadır ve tümleştirme çabaları devam etmektedir. Bazı Fakülteler İnternet tabanlı lmayan MS Access tabanlı Reg2000 prgramını kullanmaktadırlar. MBA de ise İnternet üzerinden kayıt imkanı sağlayan, kayıtların kağıta aktarılmasına yarayan bir araç kullanılmaktadır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi ise Student Transcript and Registratin System, STARS ICS adı verilen İnternet tabanlı, etkileşimli, esnek, klay kullanılabilir, tümleştirmeye açık, bakımı klay ve yeni nesil teknljileri içeren bir sistem kullanmaktadır [6]. 3. Analiz Üniversitelerimizin kullandığı İnternet tabanlı öğrenci kayıt ve nt takibi sistemleri iki genel gurupta tplayabiliriz: 1. Srgulamalı Sistemler İnternet üzerinden veritabanına bilgi girişine izin vermeyen, veritabanını srgulayarak ekrana aldığı bilgileri getiren sistemleri temsil eder. Kayıtlar üniversite bünyesinde yapıldıktan ve ntlar da girildikten snra, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sistemi bu knularda srgulaması desteklenmektedir. Srgulamalı sistemlerde, öğrencilere nt takibi, öğretim elemanlarına ise dersi alan öğrencilerin listelerinin sağlanması gibi hizmetlere sık rastlanır. 2. Etkileşimli Sistemler İnternet üzerinden veritabanını srgulamanın yanısıra, veritabanına bilgi girişini de mümkün kılan sistemleri temsil eder. Srgulamalı sistemler etkileşimli sistemlerin bir alt kümesidir. Üniversitelerimizin çğu İnternet tabanlı etkileşimli sistemler tasarlamışlardır. Etkileşimden kasıt bilgi girişidir Bulgular Üniversitelerimizin büyük bir çğunluğu idari yapılanmadan, akademik takvime kadar üniversite ile ilgili bilgileri İnternet e geçirmişlerdir. Otmasyn sistemleri incelendiğindeyse, bugün üniversitelerimizin yaklaşık %59 u İnternet üzerinden Öğrenci İşleri ile ilgili servisler vermektedirler. Bu ranın %18 ini vakıf üniversiteleri, kalanını da devlet üniversiteleri luşturmaktadır. Vakıf üniversiteleri kendi içerisinde değerlendirildiğinde %36 ı, devlet üniversitelerinin de %68 i IANTS ile hizmetler vermektedirler. Özet larak bu sistemler incelendiğinde aşağıdaki snuçlar çıkmaktadır: Srgulamalı Sisteme sahip üniversite ranı %20, Etkileşimli Sisteme sahip üniversite ranı %80 dir. %80 nin %65 i öğrenci kayıtlarında danışmanlık sistemini desteklemektedir. Üniversitelerimizin çğu elektrnik dönüşümü başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu knuda başarı sağlayamayan üniversiteler ise uygun çözümler üretmişlerdir. En çk tercih edilen teknljiler en çktan en aza aşağıda sıralanmıştır: Sunucu tarafı prgramlama dili larak ASP, CGI (Perl, C), PHP ve JSP (Şekil 1) Web sunucusu larak IIS, Apache ve Oracle (Şekil 2) Veritabanı sunucusu larak MS SQL Server, Oracle, MySQL ve Sybase (Şekil 3) Hemen hemen bütün sistemler tek bir dile, (Türkçe yada İngilizce ye) destek vermektedir. Yurtdışından alınan tmasyn prgramları azdır, genelde bu prgramların çğu yurt içinde gerçekleştirilmiştir. Akademik Bilişim

8 CGI Betik Dilleri (Perl, C) 22% Şekil 1. IANTS da kullanılan sunucu tarafı prgramlama dillerinin dağılımı IIS 56% JSP 10% Şekil 2. IANTS da kullanılan web sunucularının dağılımı MySql 9% SQL Server 53% Sybase 4% Oracle 3% PhP 17% ASP 51% Oracle 30% Apache 41% MS Access 4% Şekil 3. IANTS da kullanılan veritabanı sunucularının dağılımı 3.2. Gözlemler ve Yrumlar Bütün tmasynlar incelendiğinde aşağıdaki önemli nktalar gözlemlenmiştir: Üniversitelerimizin bir çğunda Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri IANTS prjelerine öncülük etmişlerdir. Başarılı tmasyn prjeleri genellikle Öğrenci İşleri, Bilgi İşlem yada Öğrenci İşleri ile birlikte Bilgi İşlem gibi birimlere bağlı idarenin desteklediği ayrı ekipler tarafından gerçekleştirilmiştir. Yurt içerisinde elde edilen tecrübelerden yeterli derecede faydalanılamadığı gözlenmektedir. Kılıçaslan ve ark. tmasyna geçen bir çk üniversite için yararlı labilecek deneyimlerini yazılarında paylaşmaktadırlar [9]. Yeni kurulan ve geçmiş kayıtlarını elektrnik rtamda tutan köklü üniversitelerde elektrnik dönüşüm daha klay sağlanmıştır. İşlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı yada verilerin elektrnik tabllarda tutulduğu üniversitelerde elektrnik dönüşüm verilerin tek tek yeni sisteme elden girilmesini yada elektrnik tabldaki eski verilerin yeni sistemin veritabanı yapısına uygun hale getirilip atılmasını gerektirir. Her iki işlem de zr ve masraflı labilir. Ayrıca, kağıttan aktarım esnasında luşabilecek hatalar gözardı edilemeyebilir. Bu sebeple bu tipteki üniversiteler belli tarihlerden başlayarak, yeni öğrencileri tmasyna dahil ederek, faydalandırmışlardır. Sebep her ne lursa lsun elektrnik dönüşümü bitiremeyen yada başlayıp hala devam etmekte lan üniversiteler bir tarih belirleyerek, tmasynu tarihten itibaren kayıt yapan öğrenciler için açmışlardır. Bir üniversite içerisinde bütün üniversite öğrencileri tarafından kullanılamayan sistemler göze çarpmaktadır. Bunun lası sebepleri şunlardır: Fakülteler arası nt uygulamalarının (kredili, kredisiz sistem) farklılığı Fakülteler arası eğitim sistemlerinin farklılığı (Dişçilik Fakültesi) Elektrnik dönüşümün bütün üniversite birimlerinde tamamlanamaması Fiziksel larak birimlerin farklı yerlerde bulunması ve altyapı yetersizliği Persnel yetersizliği Sistemlerin bir çğu kendi içerisinde güven vermeyen bir platfrmda bilgi sağlamaktadırlar. Bir çk üniversitenin sisteminde hat dinleme lasılığına karşı hiç bir önlem alınmamıştır. Herhangi bir ateş duvarının varlığı da dikkat çekmemektedir. Ana kayıtları değil, bir kpyasını İnternet e açan yada veritabanından HTML çıktı üreterek bu çıktıları İnternete kyan üniversitelerin dğal larak bu açıdan bir kaygı duymasına gerek yktur. Bazı üniversitelerde özel lması gereken bilgiler özensiz bir şekilde İnternet e açılmıştır. Örneğin, bir dersi alanların listeleri yada bir bölümdeki öğrencilerin listeleri İnternete kyularak, öğrenci numaraları sergilenmektedir. Bu tür srguların yanısıra şifre ve öğrenci numarasıyla yapılabilecek öğrenci işlemlerine de destek veren sistemlerde, ne kadar zr lursa lsun, sistemi kırmak isteyebilecek birisinin ilk engeli klayca aşması sağlanmıştır. Az da lsa bazı üniversitelerimiz sadece öğrenci numarasıyla nt srgulamayı mümkün kılmıştır. Hemen hemen bütün Etkileşimli Sistemler diğer sistemlerle tümleşmeye açık sistemlerdir. Üniversiteler prjelerde kullanılacak teknljileri, öncelikli larak ödenekleri, varlan prgram lisansları ve bünyelerindeki bilgi birikimleri dğrultusunda belirlemişlerdir. Şekil 4 de de görüldüğü gibi açık kaynaklı ürünlere karşı ticari ürünlerin tercih edildiği göze çarpmaktadır. Bu ranların bu şekilde luşmasının bir kaç sebebi labilir : Bilgi birikiminin ve kaynakların ticari ürünlerde daha fazla lması Akademik Bilişim

9 Maliyeti düşürmesi açısıdan varlan lisanslı prgramların kullanılması Perfrmans açısından ticari ürünlerin açık kaynaklı ürünlere göre daha iyi lduğunun düşünülmesi Açık kaynaklı ürünlerin kalitesi knusundaki çekinceler Açık kaynaklı ürünlerin yaygınlaşmasının yavaş lması, dlayısıyla ürünlerle ilgili çıkabilecek prblemlerde destek bulamama çekincesi Alışkanlıklardan klay vazgeçilememesi 62% Şekil 4. IANTS da kullanılan açık kaynaklı ve ticari ürünlerin dağılımı Üniversitelerimizde teknlji birikimine sahip insan gücü yetersizdir. 4. Snuçlar Ticari Ürünler Açık Kaynaklı Ürünler 38% Türkiye deki üniversitelerin 75 inin İnternet adreslerinde yapılan incelemede, üniversitelerin yarısından fazlasının İnternet tabanlı ders kaydı ve nt takip sistemlerine destek verdiği anlaşılmıştır. Başlatılan çalışmaların snuca ulaşmasıyla, yakın bir zamanda bu sayının yükseleceği beklenebilir. IANTS prjeleri kapsamında hangi bilgilerin özel, hangilerinin lmadığı, analiz sırasında ya analizi yapan uzmanın kendi tecrübeleriyle, yada analiz için iletişimde bulunduğu kullanıcı ve uzmanlar gurubundan elde ettiği bilgilerle şekillenir. Bu knu ciddiyetle ele alınmalı, yeni prjelerde gereken önem verilmeli, varlan tmasynlar için ise yeniden gözden geçirilmelidir. Bilgi gizliliği knusunda kanun ve yönetmeliklerin incelenmesi, hatta bu knuda üniversitelerin rtak hareket etmesi yerinde lacaktır. Kullanılan teknljiler incelendiğinde veritabanı sunucusu larak MS SQL Server, sunucu tarafı prgramlama için ASP ve web sunucusu larak IIS bir paket larak benimsenmiştir. Ticari ürünler açık kaynak ürünlere karşı büyük randa tercih edilmiştir. Piyasada hem ticari, hem de açık kaynaklı ürünler açısından çeşit bulunmasına rağmen üniversitelerimizde bu çeşitlilik üniversitelerimize yansımamıştır. Maliyeti düşürmesi sebebiyle, eknmisi gelişmekte lan ülkeler için açık kaynaklı ürünler, özellikle LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) paketi tavsiye edilmektedir. Cybersurce şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre rta ölçekli şirketlere açık kaynaklı yazılımlar yılda %34 kazandırmaktadır [27]. Prjelerde açık kaynaklı ürünlerin yada bunlarla ticari ürünlerin birlikte kullanımından çekinilmemelidir. NetCraft ın ([56]) Aralık 2002 de 35,543,105 site üzerinde yapmış lduğu araştırmaya göre web sunucusu larak Apache ([19]) kullanımı diğer ürünlerin çk önündedir ve yıllara göre kullanıcı sayısına bakıldığında, Apache kullanımının hızla arttığı belirlenmiştir. Security Space in, Ocak 2003 de 8,523,653 sunucu üzerinde yapmış lduğu inceleme NetCraft ın bulgularını destekler niteliktedir. İncelenen web sunucularının yaklaşık larak %63 ü Apache dir [67]. Netcraft, Kasım 2002 verilerine göre 9,866,075 alan ve 1,232,818 IP adresinde yapılan incelemeler, PHP ([62], [63]) kullanımının da yıllara göre hızla arttığını göstermektedir. Aynı şekilde Security Space in, Ocak 2003 verilerine göre Apache kullanan sunucular üzerindeki inceleme, bu sunucuların yaklaşık %47 sinde PHP kütüphanesinin lduğunu göstermiştir de JSP de bir çıkış yapmıştır. Ancak bu çıkış beklendiği kadar hızlı lmamıştır. Bunun sebebi larak da PHP ve ASP teknljilerinin öğrenme ve kullanım klaylığı gösterilmektedir. Açık kaynaklı ve çıkışa geçen prgramlama dillerinden birisi de Pythn dur [64]. Yeni nesil Perl betik dili, Perl6 geliştirme aşamasındadır [61]. Yrumlanmış dilleri kşturan, özellikle Perl6 için Parrt adında sanal makina geliştirilmektedir [60]. Açık kaynaklı bir veritabanı sunucusu lan MySQL ([54]) diğer sunucular kadar, hatta bir çğundan daha iyi perfrmans sağlamaktadır. PC Magazine ve eweek gibi bir çk tanınmış derginin rtağı lan Ziff Davis Media şirketinin yapmış lduğu testlerden MySQL perfrmans ve ölçeklenirlik kapsamında Oracle ile birlikte en önde çıkmıştır [5]. Bu testler IBM in DB2 7.2 (FixPack 5), Micrsft un SQL Server 2000 Enterprise Editin (Service Pack 2), MySQL Max, Oracle9i Enterprise Editin ve Sybase in ([70]) ASE (Adaptive Server Enterprise) veritabanı sunucularının üzerinde yapılmıştır. Güvenlik göz önüne alınırsa açık kaynaklı ürünlerin maliyeti ticari ürünlere göre daha düşüktür ve kalitesi kıyaslanabilir ölçüdedir [10]. Güvenlik açıkları her sistemde labilir, ama önemli lan bu açıkların farkedilerek çabucak kapatılmasıdır Ocakta çıkan bir rapra göre hataların en hızlı düzeltildiği ürünler, açık kaynaklı ürünlerdir. Açık kaynaklı ürünler düşünüldüğü kadar az desteği lan yada az kullanılan ürünler değillerdir. Hatta bu tür ürünlere, geliştirme safhalarında aktif rl üstlenerek katkıda bulunmak mümkündür. Geliştirilen ve ptansiyeli bulunan her tür yeni nesil teknljiyi önyargısız izlemekte fayda vardır. 4. Teşekkürler Bağlı bulundukları üniversitelerin IANTS prjeleri ile ilgili larak verdikleri bilgi ve katkılarından dlayı aşağıdaki kişilere teşekkür ederim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uğur Gülçakır, Bğaziçi Üniversitesi H. Levent Akın, Bilkent Bilgisayar Merkezi Nazan Titrek, Çankaya Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Müdürü Ahmet Şükrü Ohri, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Baykal, Fırat Üniversitesi Yazılım Genel Krdinatörü Akademik Bilişim

10 Bahadır Sevinç, Hasan Balık, Gazi Üniversitesi Zafer Ayaz, Mersin Üniversitesi Mehmet Ciğer (BAUM), Muğla Üniversitesi Taner Dinçer, Osmangazi Üniversitesi Nihat Adar, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ziya Öncü. 5. Kaynakça [1] Akın, L., Bğaziçi Üniversitesi Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS). [2] Altunbay, S., Üniversite Öğrencilerine İnternet Üzerinden Nt Verme ve Görme Yazılımı (Işık Üniversitesi), Akademik Bilişim Knferansları 2002, Knya. [3] Baykal, A., Öğrenci Bilgilerinin MySQL+PHP ile Web Ortamına Aktarılması (Anadlu Üniversitesi), Akademik Bilişim Knferansları 2001, Samsun. [4] Demircan, Y., Cansever, H., Öğrenci İşleri Otmasynu (Ankara Üniversitesi), Akademik Bilişim Knferansları 2000, Isparta. [5] Dyck, T., Server Databases Clash, eweek, Şubat 25, 2002 [6] Özcan, E., STARS - Teknik Rapr, Aralık [7] Öztürk, A., Tunalı, T., Kılıçaslan, H. G., Ege Üniversitesi Yeni Bilgi Sistemi Prjesi, Akademik Bilişim Knferansları 2000, Isparta. [8] Irgat, E., Kurubacak, G. Üniversite Web Sayfalarında Yer Alması Gereken Özellikler, VIII. Türkiye'de İnternet Knferansı, 2002, İstanbul. [9] Kılıçaslan, H., Büyükabalı, S., Aktener, S., Üniversite Bilgi Sisteminde İnternet Uygulamaları Deneyimleri, Akademik Bilişim Knferansları 2002, Knya. [10] Schlesinger, S., (Astar Crp.), Open Surce Security: Better Prtectin at a Lwer Cst, NewsFrge, Ocak 16, 2003 [11] Sevinç, B., Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Otmasynu, Akademik Bilişim Knferansları 2001, Samsun. [12] Tuna, M., Özsy, U., Türkiye de Üniversitelerde İnternet Kullanımı, VI. Türkiye'de İnternet Knferansı, 2000, İstanbul. [13] Yürekten, Ö., Oğuz, B., Durgar, İ. ve Dinçer, K. ÖBYS: İnternet Erişimli Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi Uygulaması (Başkent Üniversitesi), V. Türkiye'de İnternet Knferansı, 1999, Ankara. [14] Hacettepe Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet Rapru, [15] Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Öğrenci İşleri, [16] Adnan Menderes Üniversitesi, [17] Afyn Kcatepe Üniversitesi, Öğrenci İşleri, [18] Ankara Üniversitesi, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi, [19] Apache Sftware Fundatin, [20] Atatürk Üniversitesi, Öğrenci İşleri, [21] Bahçeşehir Üniversitesi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, [22] Bilkent Üniversitesi, Bilkent Cmputer Center, [23] Bilkent Üniversitesi, STARS BCC, [24] Bğaziçi Üniversitesi Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi, [25] Celal Bayar Üniversitesi, Nt Srgulama, [26] Cumhuriyet Üniversitesi, [27] Cybersurce Pty. Ltd, [28] Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Öğrenci İşleri Mdülü, [29] Çankaya Üniversitesi, Kayıt Ofisi, [30] Çukurva Üniversitesi, Öğrenci İşleri Web Sunucusu, [31] Ç.Ü Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, [32] Dkuz Eylül Üniversitesi, Öğrenci Bilişim Sistemi, [33] Dicle Üniversitesi, Öğrenci İşleri, [34] DSDM Methd Overview, [35] Dumlupınar Üniversitesi, Akademik Bilgi Sistemi, [36] Dumlupınar Üniversitesi, Yazılım Evi, [37] Ege Üniversitesi, İnternet Kanalı ile Kayıt Yenileme, [38] Ege Üniversitesi Kayıt Kabul, [39] Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Öğrenci İşleri, [40] Fatih Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS), [41] Fırat Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasynu, [42] Gazi Üniversitesi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, [43] Gaziantep Üniversitesi,, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Karne, Akademik Bilişim

11 [44] Gazismanpaşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, [45] Hacettepe Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, [46] Harran Üniversitesi, Öğrenci İşleri, [47] İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi Sistemleri Otmasynu, [48] İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Otmasynu, [49] Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, [50] Kcaeli Üniversitesi, Bilgi Sistemi, [51] Kuleli İleri Data Sistemleri, e-üniversite, [52] Mersin Üniversitesi, Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi, [53] Mersin Üniversitesi,, Öğrenci Bilgi Sistemi, [54] MySQL, [55] Niğde Üniversitesi, (grenci/) [56] NetCraft, [57] Orta Dğu Teknik Üniversitesi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, [58] Osmangazi Üniversitesi, [59] Pamukkale Üniversitesi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, [60] Parrt, [61] Perl6, [62] PHP Edit, [63] PHP: Hypertext Preprcessr, [64] Pythn, [65] Sakarya Üniversitesi, Web Tabanlı Bilgi Sistemi (WTBS), [66] SCT Banner, x.html [67] Security Space, [68] Selçuk Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasynu, [69] Süleyman Demirel Üniversitesi,, Öğrenci İşleri, [70] Sybase Inc. Sybase Anywhere Studi, [71] T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, [72] T.C. Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu, [73] T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, [74] Uludağ Üniversitesi, Kredili Sistem Otmasynu, [75] Üniversite Pazarlama AŞ, [76] Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasyn Sistemi, [77] Yüzüncü Yıl Üniversitesi,, Öğrenci İşleri, r [78] Znguldak Karaelmas Üniversitesi, Öğrenci İşleri, asp Akademik Bilişim

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İçindekiler Önsöz 3 1. Ben neredeyim? 4 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 4 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip?

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Ben neredeyim? 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip? 4. Yabancı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE WEB SİTESİ TASARIMINDA VE YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK Türksel KAYA BENSGHİR * GİRİş Bilgi eknmisine geçişin yaşandığı günümüzde internet, mesafe kavramını rtadan kaldırarak insanlığa bir iletişim, dayanışma,

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YATKINLIKLARI Sinan YALÇINKAYA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE HEKİMLERİNİN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ (Düzce İli Örneği) Abdullah Alper ERTEM SAĞLIK EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

ÇOKLU PUAN TÜRÜNE GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ TASARIMI

ÇOKLU PUAN TÜRÜNE GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI ÇOKLU PUAN TÜRÜNE GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı