Özet. Abstract. Akademik Bilişim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 -"

Transkript

1 Türkiye deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Nt Takip Sistemleri Y.Dç.Dr.Ender Özcan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Özet İnternet kullanımı bütün dünyada hızla artmaktadır. Gelişen İnternet teknljilerinin de yardımıyla bir çk kurum ve kuruluş verilerini ve işlemlerini İnternet üzerinden erişilebilir hale getirmiştir. Türkiye deki üniversiteler de bu akıma ayak uydurarak İnternet üzerinden akademik kayıt ve nt takibi gibi öğrenci işleri ile ilgili hizmetleri sunmaya başlamışlardır. Türkiye deki 75 üniversitenin İnternet tabanlı bu tür sistemleri, elektrnik dönüşümün başarısı, tmasyna geçiş süreci ve kullanılan teknljiler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Üniversitelerde luşmuş lan tmasyn tecrübelerinin paylaşımı ve İnternet teknljileri bilgi birikiminin belirlenmesi hedeflenmiştir. Abstract Internet usage is grwing day by day all ver the wrld. Due t the latest develpments in the Internet technlgies, cmpanies and institutins started t make their data and services available n the Internet. The universities in Turkey, keeping up with the trend, started t prvide sme student affair services using this envirnment, such as academic registratin, and grade fllw up. Internet based such autmatins f 75 Turkish universities are analyzed, cnsidering the success f data transfrmatin, histry f transitin t their usage and embeded technlgies. The aim is t share the experiences f the universities, gathered during the autmatin prcess and determine the knw-hw n the Internet technlgies amng them. Akademik Bilişim

2 1. Giriş Türkiye de her geçen gün bütün dünyada lduğu gibi İnternet rtamındaki kullanıcı sayısı artmaktadır. Önceleri bir çk kurum ve kuruluş verilerini ve işlemlerini İnternet üzerinden erişilebilir yapmaktan çekinmiştir. Sebeplerden birisi güvenlik, diğeri de her rtamda lduğu gibi İnternet rtamında da kötü niyetli insanların varlığıdır. Kuşkusuz banka gibi kuruluşların verileri çk sıkı güvenlik önlemleri gerektirmektedir. İnternet rtamının güvenliği henüz verileri saldırganlardan tamamen kruyabilecek nitelikte lmasa da, gelişen teknlji saldırıları yeterli düzeyde etkisiz kılabilecek önlemler sunmaktadır. Saldırıların çk faklı amaçları labilir, örneğin tmasyn sistemini çökertmek, sistemdeki verileri ele geçirmek yada bu verileri değiştirmek gibi. Teknljinin engel lamadığı saldırılara karşı, kışkırtıcılık teşkil etmesi bakımından kanunlar devreye girmektedir. Bir çk ülkede lduğu gibi ülkemizde de bilişim suçu kavramı rtaya çıkmıştır. Hukuk sistemimizde bilişim suçları açısından ihtiyaca cevap verebilecek, çözüm getiren hükümler bulunmakla beraber diğer ülkelerle kıyaslandığında yetersiz lduğu da görülmektedir. T.C. Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu sitesinden bilişim suçları knusunda daha detaylı bilgiye erişilebilir [72]. Hukuk ve teknljik gelişmeleri arkasına alan kurum ve kuruluşlar, İnternet üzerinden tmasyn prjelerini hayata geçirmeye başlamışlardır. Türkiye deki üniversitelerde de İnternet tabanlı prjeler açısından ilk larak kütüphane tmasynları ile başlayan bir üretim göze çarpmaktadır. Bugün ülkemizde 53 ü devlet, 23 ü de vakıf üniversitesi lmak üzere, tplam 76 üniversitemiz bulunmaktadır eğitim-öğretim yılında 1 üniversite, 307 öğretim elemanı ve 2914 öğrencisi bulunan yükseköğretimimiz bugün 76 üniversite, öğretim elemanı ve öğrenciye ulaşmıştır [71] yıllında, Tuna ve ark., inceledikleri 55 üniversitenin İnternet adreslerinden yla çıkarak, Türkiye deki üniversitelerin İnterneti sadece genel tanıtım amaçlı larak kullandığını, ileri düzeyde kullanımın sn derece sınırlı lduğunu belirlemişlerdir [12]. O günden bugüne çk kısa bir sürede, öğrenci ptansiyelinin büyümesiyle ve luşan bilgi birikiminin de yardımıyla üniversiteler sitelerinin içerik ve tasarımı yönünden lumlu bir ylda ilerlemişlerdir. Irgat ve ark. üniversite sayfalarının sahip lması gereken özellikleri incelemişlerdir [8]. Öğrenciler için çevrimiçi kayıt iyi bir üniversite sitesinde lması gereken öğeler arasında yer almaktadır. Üniversitelerimizin gelişen teknljileri takibi snucu İnternet üzerinden akademik kayıt ve nt takibi gibi işlevleri lan sistemlerin tmasynları hız kazanmıştır. Hatta bu knuda üniversiteler arasında sessiz bir rekabet rtaya çıkmıştır. Bazı raprların bütün üniversiteler için aynı lmasına rağmen, nt sistemi, ders, öğretim görevlisi gibi bilgi sistemi elemanları birbirine benzer lan üniversitelerimiz birlikte çalışmaktansa kendi içlerinde prjelerini geliştirmeyi seçmişlerdir. Bunun yanısıra bazı üniversitelerimiz de ihtiyaçları dğrultusunda üniversite dışından başka firmalara tmasyn prjelerini yaptırmışlardır. Türkiye deki bir çk üniversite bu tür tmasyn prjelerinin gerçekleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için hem mali kaynak hem de teknljiye hakim insan gücü bulma knularında sıkıntı çekmektedir. Bu sebeple kullanılan teknljilerin hesaplı lması ve yazılmış kdların bakımının hem klay, hem de hesaplı lması çk önemlidir. Üniversite öğrenci işleri tmasynları ihtiyacın sürekli değişebildiği, yeni ihtiyaçların rtaya çıktığı sürekli gelişen, değişen dinamik sistemlerdir. Bu sebeple bünyede geliştirilmeyen yada kdun tamamına hakim lunamayan tmasyn prjelerinin güvenilirliği srgulanabilir. Ayrıca bu tür prjeler, bu prjelere bağlı larak geliştirilebilecek yeni prjelerin de önünü keser. Türkiye deki üniversitelerde ihtiyaç duyulan İnternet tabanlı akademik kayıt ve nt takip sistemlerine (İANTS) yönelik çözümleriyle, bu çözümleri inceleme yöntemi 2. Bölüm de, incelenen sistemlerin incelenen ölçütler kapsamında genel özellikleri ile yrumlar 3. Bölüm de ve snuçlar 4. Bölüm de anlatılmıştır. Micrsft (MS) teknljileri lan MS-Internet Infrmatin Server ve MS- Active Server Pages kısaca IIS ve ASP larak anılacaktır. 2. Sistemlerinin Durumu Üniversitelerimizin 75 inin IANTS tmasynlarının durumları ile ilgili bilgilere, yazılmış makalelerden, raprlardan ve 2002 Aralık ayında, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sitesinden elde edilen İnternet adreslerinden yla çıkarak ulaşılmıştır [73]. İncelemede amaç kullanılan teknljilere bakarak üniversitelerimizde bu knudaki bilgi birikimini tespit etmek, tecrübelerin paylaşımına ve karşılıklı desteğe katkıda bulunmaktır. Bölüm 2.2 de adı geçmeyen üniversitelerin, inceleme açısından böyle kabul edilse de İnternet tabanlı sistemlerinin lmadığı snucu çıkarılmamalıdır. Bu üniversiteler knuyla ilgili larak halka açık yazı üretmemiş, yada İnternet sitelerine bir bağlantı kymamayı tercih etmiş labilirler İnceleme Ölçütleri İncelemeler aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurularak yapılmıştır: IANTS ile sağlanan hizmetler ve tmasynların kısa birer tarihçesi Mevcut verilerin yeni sisteme aktarılması yada elektrnik dönüşümün durumu Kullanılan teknljiler: Veritabanı sunucusu (Oracle, MySQL, v.b.) Web sunucusu (Apache, IIS, v.b.) Arayüz üretme (prgramlama) teknljisi (PHP: Hypertext Preprcessr, JSP: Java Server Pages, ASP: Active Server Pages, v.b.) 2.2. Kullanılan Sistemler, Tarihçeleri ve Kullanılan Teknljiler Adnan Menderes Üniversitesi Interaktif Servisler adı altında öğrenci nt görüntüleme, danışman işlemleri, öğrenci arama hizmetleri sunmaktadır [16]. IIS web sunucusu larak ve ASP ise prgramlama dili larak seçilmiştir. Akademik Bilişim

3 Afyn Kcatepe Üniversitesi nde Perl betikleriyle Cmmn Gateway Interface (CGI) üzerinden hizmet sunan bir tmasyn vardır [17]. SSL kullanılmamaktadır. Öğrenci derslerini, aldığı sn dönem ntlarını, öğrenci numarası girilmek kaydıyla görüntüleyebilmektedir. Ders kayıtları için İnternet üzerinden hem danışmanlara hem de öğrencilere servis verilmektedir. Ankara Üniversitesi, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilmiştir ([4], [18]). Dönemlik açılan dersler ve derslerle ilgili larak sınavların yer ve zamanına, öğrenci listelerine varana kadar detaylı bilgilere şifresiz ulaşılabilmektedir. Ayrıca öğrenciler sisteme şifreli larak da giriş yapabilmektedirler. Görüntüler Slaris tabanlı bir Apache web sunucusu üzeriden PHP ile üretilmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ile İnternet üzerinden kayıt yapmaktadır [21]. Nt takip mdülü de sistemin bir parçasıdır. IIS web sunucusu ve ASP kullanılmıştır. Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ni pilt birim seçerek, Bilgisayar Mühendisliği bünyesinde ÖBYS: İnternet Erişimli Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi nin geliştirilmesini desteklemiştir [13]. Bu sistem öğrenciye ait genel bilgileri (ÖSYM bilgileri, kimlik bilgileri, adresleri, v.b.) ve akademik bilgileri (kayıtlı lduğu dersler, haftalık ders prgramı, karne bilgileri, danışmanı, v.b.) ile birlikte Fakülte persneline ait bilgileri de saklar. Sistem veritabanı sunucusu larak MS Access, web sunucusu larak IIS, sunucu tarafı dinamik sayfa üretilmesinde ASP kullanır. Bğaziçi Üniversitesi, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS), öğrencilerin İnternet aracılığıyla danışman nayıyla kayıt yapabilmelerini, akademik bilgilerine erişebilmelerini, öğretim elemanlarının nt girebilmelerini ve öğrenci bilgilerinin akademik ve idari birimlere Intranet üzerinden sunulabilmesini sağlar ([1], [24]). Sistem kısa bir sürede DSDM yöntemiyle geliştirilmiştir [34]. Eylül 1998 de prje ilk etapta iki bölümde pilt larak uygulanmıştır. Daha snra Şubat 1999 da geliştirilen ikinci prttip bütün üniversitede uygulanmıştır. Ateş duvarı larak Checkpint-1 ve SLL teknljileri güvenliğe yönelik larak kullanılan uygulamalardır. MS SQL 6.5 veritabanı sunucusu, IIS web sunucusu ve ASP de prgramlama dili larak seçilmiştir. Celal Bayar Üniversitesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geliştirilen bir prgramla İnternet üzerinden sadece nt srgulamayı desteklemektedir [25]. Bir öğrenci ntlarını numarasıyla, Windws 2000 tabanlı bir makinada çalışan IIS sunucusu üzerinden, ASP prgramları aracılığıyla sergileyebilmektedir. Cumhuriyet Üniversitesi, İnternet üzerinden öğrencilerin transkriptlerini sergilemektedir [26]. Bir frmdan alınan öğrenci numarası, Türkçe karakter kullanılmamak şartıyla adı yada syadı ile ilgili öğrencinin (yada öğrencilerin) listeleri, ntları, Perl diliyle yazılmış CGI betikleriyle ekrana getirilmektedir. Bu sitedeki Linux makinada Apache/ çalışmaktadır. Çankaya Üniversitesi, 1997 yılında kurulmuştur yılına kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü, İzzet Baysal Üniversitesi'nden temin edilen bir prgram kullanmıştır [29]. Yetersiz kalan bu prgram yeni bir yazılımı gerektirmiştir yılında bu yazılım için girişimler başlatılmış ve 2000 yılından başlayarak öğrenciler İnternet üzerinden bilgilerine erişebilmeye başlamışlardır. İnternet üzerinden öğrenciler kaydldukları ders bilgilerini, transkriptlerini ve haftalık ders prgramlarını, öğrenci numarası ile srgulama imkanı bulmaktadır. Ayrıca dönem başlarında ders kayıtları ve danışman nayları İnternet üzerinden yapılmaktadır. Öğretim elemanları da derslere ait dönem rtası sınavları, ödev, final ve sn nt gibi bütün nt bilgilerini İnternet üzerinden kaydedebilmekte, bu ntların çeşitli grafik dağılımlarını görebilmekte (çan eğrisi, standart sapma gibi) ve öğrenciler de ntlarına İnternet üzerinden erişebilmektedirler. Eski veriler Micrsft Access'den, DTS prgramıyla SQL Server'a aktarılmıştır. Kullanılan veritabanı sunucusu SQL Server 7.0, web sunucuları IIS Server 4.0 ve Apache dir. Kullanılan ve desteklenen İşletim Sistemleri MS NT 4.0, Windws 2000 Server ve diğer MS Windwslar ve Linux dur. Çukurva Üniversitesi İnternet üzerinden kayıt lanağı sağlamakta, öğrenci, öğretim elemanı ve danışmanlara hizmet vermektedir ([30], [31]). Sistem web sunucusu larak IIS, sunucu tarafı prgramlama dili larak ise ASP kullanmaktadır. Dkuz Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nca yürütülen Öğrenci İşleri prjesi kapsamında, öğretim yılından itibaren öğrencilerin ders ve nt bilgilerinin izlenmesine yönelik çalışmalar başlamıştır [32]. Kuruma ait tüm derslerin kdlanması, bölüm bazında öğretim planlarının girilmesi, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslerin sisteme girilmesi snucu yklama ve sınav listeleri, ara karne, transkript basımları sağlanır. Yapılan altyapı değişiklikleri ve üniversite bünyesindeki akademik birimlerin farklı ihtiyaçlarından dlayı bu servisler İnternet üzerinden verilemediği gibi sadece bazı Enstitü ve Fakülteler tarafından kullanılabilmiştir öğretim yılından itibaren üniversitenin bazı kurumlarının bağıl değerlendirme sistemine geçmesi nedeniyle bu sisteme uygun prgramlar geliştirilmiştir. Bağıl değerlendirme sistemine geçen bazı birimlerin istekleri dğrultusunda nt takip sistemi tasarlanarak farklı rtamlarda ve isteğe göre çalışabilecek hale getirilmiştir. Buca Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi gibi bağıl değerlendirme sistemine geçen birimler, 2000 yılı itibarıyla öğrenciler, Öğrenci Bilişim Sistemi ni kullanarak web üzerinden ntlarını takip edebilir hale gelirler. Sistem Unix tabanlı (Slaris 8) bir makinada CGI üzerinden bash betik ile HTML çıktı üretmektedir. Web sunucusu Apache dir. Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri 2000 yılında İnternet üzerinden nt hizmeti vermeye başlamıştır ([3], [33]). Bu prgramda MySQL ve PHP kullanılmıştır. Web sunucusu larak Apache tercih edilmiştir. Üniversite tüm birimlerin Akademik Bilişim

4 kullanacağı bir web tabanlı öğrenci işleri prgramını yerel bir firmaya yaptımıştır. Bu prgram InterBase veritabanını kullanır de Eğitim Fakültesi bu prgramı kullanmaya başlamıştır, hedef diğer Fakülteleri de sisteme geçirmektir. Dumlupınar Üniversitesi, Akademik Bilgi Sistemi hizmettedir ([35], [36]). Bu sistem hakkında teknik detaylar elde edilememiştir. Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Bilgi Sistemi adlı bir yazılımla çevrimiçi kayıt işlemlerini yürütmektedir ([7], [37], [38]). Otmasyn, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı kuruluşlarından lan ÜNİversite PAzarlama A.Ş. Bilgi Sistemleri ve Teknljileri tarafindan gerçekleştirilmiştir [75]. Bu sistem hem İnternet üzerinden hem de uygulama prgramlarıyla hizmet vermektedir yıl snu itibarıyla NT 4.0 kurulu İnternet sunucusu larak IIS 4.0 kullanılmaktadır. Veritabanı sunucusu larak SQL Server 6.5 tercih edilmiştir. İnternet üzerinden Akademik Bilgi Sistemi ile Öğrenci İşleri desteklenmektedir. Sunucu tarafı prgramlama dili larak ASP kullanılmıştır. Ayrıca uygulama prgramlarıyla aynı sistemlere ek larak İdari Mali İşler, Enstitü Öğrenci İşleri ve Özlük İşleri de mdüller larak geliştirilmiştir. Uygulama prgramları veritabanı sunucusu larak Oracle, sunucu işletim sistemi larak da UNIX le de desteklenmiştir. Öğrenci ntları ptik kuyucuyla sisteme aktarılmaktadır. Hazırlık, destek ve 1994 yılı öncesi kayıtlı lan öğrenciler İnternet ten kayıt yenileyemezler. İnternet'ten kayıt yenileme yapabilen Fakülte ve Yüksekkullar aşağıdakilerdir: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hemşirelik Yüksekkulu, Beden Eğitimi ve Spr Yüksekkulu, D.T.M. Knservatuarı, Emel Akın Meslek Yüksekkulu bahar döneminde kayıtlar İntranet üzerinden, labratuvarlardan yapılmıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 yılı içinde tmasyn prjesi için Üni-Pa A.Ş ile anlaşmıştır kasım ayında başlayan çalışmalarla, yönetmelikler dğrultusunda bir takım değişiklikler yazılıma yansıtılmıştır eğitim yılının güz döneminde seçilen hedef fakültede tmasyn, 1998 yılı girişli öğrencilerin geriye dönük bilgileri e-dönüşüm kapsamında sisteme aktarılarak başarıyla çalıştırılır eğitim yılı bahar döneminde üniversite genelinde hazırlanabildiği kadar kul yaklaşık %70 ranında tmasyn kapsamına taşınarak öğrenci işleri yürütülmeye başlanmıştır [15] eğitim yılı güz döneminde ise Tıp Fakültesi hariç tmasyn tüm Fakülte ve Yüksekkullarda kullanılır duruma getirilmiştir. Otmasyn kapsamı içinde lan bütün kullarda 1998 kayıt yılı baz alınarak geriye yönelik tüm eldeki bilgiler sisteme atılmıştır. İnternet üzerinden ders kaydı mdülü ise sadece bir fakültede başarıyla denenir. Üniversitenin alt yapısı henüz elvermediğinden tüm üniversite geneline bu uygulana yayılamamıştır. Şu anda bütün öğrenciler nt, karne, transkript, harç vb özlük bilgilerine İnternet üzerinden tmasyn ayağına bağlı larak ulaşabilmektedirler. Danışmanlar öğrencileri, öğretim üyeleri de ders listelerine ulaşabilmektedirler. SSL kullanılmamaktadır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi de tmasyn prjesi için Üni-Pa A.Ş ile anlaşmıştır [28]. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Windws 2000 tabanlı bir makinada IIS sunuculu ve ASP kullanan bir Öğrenci İşleri sistemi geliştirmiştir. Bu sistemle öğrenciler İnternet üzerinden nt takibi yapabilmektedirler [39]. Fatih Üniversitesi nde kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) ders prgramları, final ntları, transkript gibi bilgileri gösteren bir bilgi sistemidir [40]. Bu sitede Linux tabanlı bir makina üzerinde Apache/ ile PHP/4.0.3 tespit edilmiştir. Fırat Üniversitesi nde İnternet üzerinden ders seçme, nt işleme, yklama listesi, öğrenci ders kaydı ve ntlama gibi bir çk akademik kaydı destekleyen işlemlerin de yapıldığı Öğrenci İşleri Otmasynu na sahiptir ([11], [41]). Bölüm ve fakültelerdeki kullanıcı tanımları da sistem üzerinden yapılabilmektedir. Prjeye Ocak 2001 yılında başlanmıştır. Elektrnik dönüşüm sağlanıp, sistem devreye Ekim 2001 yılında alınmıştır. Veritabanı sunucusu larak MS Sql Server 7.0 kullanılmıştır, ancak şu anda MS Sql Server 2000 kullanımına geçilmiştir. Web sunucusu larak IIS, prgramlarda ASP kullanılmıştır. Sistem ayrıca Medik Ssyal ve kütüphane tmasynları ile tamamen tümleşiktir. Gazi Üniversitesi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Gazi Bilişim A.Ş. tarafından geliştirilmiş bir sistemdir [42]. Öğrenci İşleri prgramına şu anda Ankara içinde bulunan tüm fakültelerin 2000 ve 2001 girişli öğrencileri dahil edilmiştir. Daha eski kayıtlı öğrenciler ise yğun bir şekilde süren çalışmalar ile sisteme aktarılmaya çalışılmaktadır Bahar dönemine birçk fakülte öğrencilerinin kayıtlarını aktarmış larak başlangıç yapacaklardır. Sistem rllere dayalı çalışmaktadır. Öğretim üyeleri İnternet üzerinden ntları girebilmekte, öğrenciler kayıt yapabilmektedirler. Sistem danışmansız bir kayıt sistemi sağlamaktadır. Ayrıca bölüm başkanları ve öğrenci işleri için girişler de mevcuttur. Sınıf imza föyleri de çevrimiçi larak PDF frmatında luşturulup İnternet üzerinden görüntülenebilmekte ve çıktı alınabilmektedir. Web sunucusu larak Linux üzerinde çalışan Apache (versiyn sürekli güncellenmektedir), veritabanı sunucusu larak ise Win2000 üzerinde çalışan Micrsft SQL Server kullanılmıştır. Web sunucuları için yük dengeleme mekanizması kurulmuştur. Prgramın İnternet arayüzü PHP ile, yerel bür kullanım arayüzleri ise Visual Basic ile yapılmıştır. Gaziantep Üniversitesi nde öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Karne sayfasından, numaralarını girerek ntlarını, karnelerini, harç miktarlarını görüntüleyebilmektedirler [43]. Sistem makina üzerinde çalışan Apache/ ve sunucu tarafı prgramlama dili larak PHP kullanmaktadır. Gazismanpaşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ni kullanmaktadır [44]. Sistem NT üzerine kurulu IIS sunucusu kullanarak ASP prgramlarıyla Akademik Bilişim

5 çalışmaktadır. Sistem Gazismanpaşa Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ders srumluları, öğrenciler ve danışmanlar sistemi kullanabilmektedirler. İşlemler bu şekilde sınıflandırılmış lsa da herhangi birisi bu işlemleri öğrenci numarasını elde etmek kaydıyla (nt girişi hariç) gerçekleştirebilir. Ders srumluları şifreleriyle ara sınav ntu girebilmekte, kullanıcılar da öğrenci numaralarını girmek kaydıyla bu ntları görüntüleyebilmektedirler. Kullanıcılar dönemlik larak seçtikleri herhangi bir fakültenin herhangi bir bölümünün ders listelerini görüntüleyebilirler. Hacettepe Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrenci kayıtlarını web üzerinden yapmaktadır [45] Güz döneminden itibaren Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde tutulmakta lan öğrenci bilgilerinin Öğrenci İşleri Dairesi'ne aktarımı için çalışmalar başlatılmıştır [14]. Şubat 1998'de geçici bir veritabanı yapısı ve geçici kayıt prgramları kullanılarak, pilt uygulama larak Fizik Mühendisliği nde öğrenim görmekte lan yaklaşık 350 öğrencinin kayıtları web tabanlı larak yapılmıştır Güz döneminde Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencisinin prgram ve ekle-sil kayıtları web tabanlı larak gerçekleştirilmiştir Bahar döneminde yukarıdaki iki fakülteye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) de katılmıştır Güz döneminde Beytepe kampüsünde bulunan Eğitim ve Edebiyat Fakülteleri dışındaki tüm birimlerde prgram kayıtları elektrnik larak gerçekleştirilmiştir. Rllere dayalı larak yetkilerle çalışan sistemde Srgulama/Kişisel Bilgileri İzleme, Mezun Listeleri, Danışmanlar, Karne İzleme, Transkript İzleme, Ders Listeleri, Dersler Katalğu, Okumakta Olan Öğrenci Listeleri gibi menüler desteklenmiştir. AIX İşletim sistemli web sunucusu larak Apache/1.3.14, veritabanı sunucusu larak Oracle kullanılmış, ilgili sayfalar ise CGI üzerinden C prgramlarıyla üretilmiştir. DELPHI ile uygulama prgramları da geliştirilmiş, Sapphire paketi kullanılmıştır. Kayıt prgramı sadece Hacettepe Üniversitesi'ne ait İnternet adreslerinden çalışır. Harran Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasynu nu İnternet üzerinden kullanıma açmıştır [46]. Sistemden öğrenci numarasına veya syada göre arama yapılabilir yada öğrencilerin aldıkları dersler görülebilir. Ders kduyla öğrenci listesi alınabilir. Sistem herkese açıktır. Öğrenciler derslerden aldıkları ntları şifre girerek görebilir yada öğretim elemanları şifreyle öğrencilerinin vize, final yada bütünleme ntlarını sisteme girebilirler. Web sunucusu larak IIS, sunucu tarafı prgramlama teknljisi larak ASP kullanılmıştır. Işık Üniversitesi, 2001 Güz döneminden itibaren Campus- On-Line (COL) adlı, web destekli öğrenci bilgi ve kayıt sistemini hayata geçirmiştir [2]. Sistem Bilgi İşlem Merkezi tarafından tasarlanmıştır. Sistemin yardımıyla öğrenciler ders kaydı yapıp, ntlarını, ders prgramlarını, kişisel bilgilerini, kişisel mesajlarını görüntüleyebilmekte, akademik takvim ve haberler gibi genel bilgilere ulaşabilmekte, danışmanlarıyla haberleşebilmektedirler. Sisteme sadece kampüs içerisinden ulaşılabilmektedir. Sistem Windws 2000 server, ASP ve Micrsft SQL server veritabanını kullanmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgi Sistemleri Otmasynu çerçevesinde öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi ele alınmıştır [47]. İTÜ de SCT - Systems and Cmputer Technlgies firması tarafından hazırlanmış lan Banner 2000 isimli prgram kullanılmaktadır [66] güz döneminde İngilizce eğitim gören öğrencilerin %30 u sisteme dahil edilmiştir. Öğrenci Bilgi Sistemi, Türk Musikisi Devlet Knservatuarı ve Denizcilik Fakültesi dışındaki tüm fakültelerden öğrenciye sahiptir. Banner 2000 Oracle a dayalı, sadece kayıt için değil, öğrenci bilgilerinin saklanmasından, finans ve insan kaynaklarına kadar bir çk alanda entegre çalışabilen paketler sunmaktadır. SCT Banner akademik ve yönetim unsurlarını bir arada ktarmış, sadece İnternet üzerinden değil, telefnla, ya da kisklardan da işlem yapabilme yeteneğini de sağlar. Sistem sunucu tarafı prgramlama dili larak Java Server Pages teknljisi ile web sunucusu larak Apache yi kullanır. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi İşlem Merkezi kendi kayıt sistemini ayrıca geliştirmiştir [48] yılı snu itibarıyla sistemde veritabanı sunucusu larak çift PII 300 MHz işlemcili, 256 MB RAM hafızaya sahip bir PC ile sağlanmış, web sunucusu larak da PII 350 MHz işlemcili, 128 MB hafızaya sahip bir PC kullanılmıştır. Veritabanı sistemi larak Micrsft SQL Server 7.0, web sunucusu larak Apache , JSP sunucu larak da Resin 2.0 seçilmiştir. Bu sistemlerden öğrenci ders seçebilmekte, öğretim elemanları İnternet üzerinden nt girebilmektedir. Sabancı Üniversitesi, Banner prgramını kullanmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi nde Öğrenci Bilgi Sistemi ile İnternet üzerinden kayıt yapılabilmektedir [49]. Sistem Slaris tabanlı bir makinada web sunucusu larak Oracle9iAS/9.0 kullanmaktadır. Kcaeli Üniversitesi Bilgi Sistemi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir [50]. Bilgi sisteminden akademik ve idari persnel, öğrenciler şifre ile ve diğer kullanıcılar şifresiz faydalanabilmektedirler. Öğrenci listeleri, adres ve telefn gibi bilgiler ile öğrencilerle ilgili bazı istatistiki bilgiler bütün kullanıcılara açıktır. Sistem IIS sunucusu ile ASP kullanmaktadır. Mersin Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi ni (ÖBS) Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi geliştirmiştir ([52], [53]). Öğrenci İşleri Otmasyn prgramına entegre edilmiş larak çalışan, öğrencilerin, danışmanların ve öğretim elemanlarının gereksinim duydukları bilgi alış verişinin İnternet ağı üzerinden yapılabilmesini sağlayan ÖBS, eğitim öğretim yılı bahar yarı yılında tamamlanmıştır. ÖBS de tüm öğrenciler, danışmanlar ve öğretim elemanları kendilerine ait ÖBS şifrelerini kullanarak hizmetlerden yararlanır. Sistem ders kaydından, nt takibine ve girişine kadar bir çk özelliğe sahiptir. Prje kapsamında ilk yıl lması dlayısıyla ders kayıtlarında %60 larak ders kayıtları İnternet rtamında tamamlanmıştır. Bu dönem bu ranın % arası lmasını beklenmektedir. Sunucu tarafı prgramlama dili larak PHP kullanılmıştır. Veritabanı sunucusu larak prjeye uygun en hızlı ve en güvenilir çözüm larak MySQL seçilmiştir. Sunucular Free BSD üzerinde çalışmaktadırlar. Bu sistem Öğrenci İşleri Daire Akademik Bilişim

6 Başkanlığı tarafından ORACLE ve Delphi ile hazırlanmış fis içi prgramla tümleşik larak çalışmaktadır. Muğla Üniversitesi nde tmasyn tasarımına 1999 Temmuz unda başlanmıştır dönemi byunca veri aktarımı ve masa üstü arayüzlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışılmış, bahar döneminde sistemin testleri yapılmıştır güz dönemi itibarı ile sistem üniversite içerisinde kullanımaya başlanır güz döneminden başlayarak İnternet üzerinden tasarlanan bütün öğrenci ve öğretim elemanı hizmetleri kullanıma açılmıştır. Çalışanlar ve öğrenciler sistemin kendileri ile ilgili lan kısımlarını yetkileri dahilinde kullanabilirler. Örneğin, öğrenciler danışmanlarla birlikte etkileşimli larak akademik kayıt, öğretim elemanları da sisteme nt girişi yapabilmektedir. Sistemi Öğrenci İleri de kullanabilmektedir. Veritabanı sunucusu larak MS- SQL Server kullanılmakta lup, HTTP sunucusu larak ISS, sunucu tarafı yazılım geliştirme aracı ise JSP dir. SQL sunucu çift işlemcili (1.3 GHz), 1 GB hafızalı Intel tabanlı bir makinadır. Nt girişleri Intranet içerisinden yapılabilmektedir. Yapılan nt girişinin ardından ntların İnternette yayınlanması naylanırsa, ntlar öğrencilerin web sayfalarından ulaşabilecekleri bir siteye tmatik larak atılmaktadır. Niğde Üniversitesi nin Linux tabanlı üzerinde PHP destekli Apache web sunucusundan ulaşılan bir sitede, öğrenci kayıt ve nt takip sistemi için değişik linkler lsa da hiç biri çalıştırılamamıştır [55]. Orta Dğu Teknik Üniversitesi (O.D.T.Ü.), Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi etkileşimli kayıt sağlamaktadır [57]. Kullanıcı kdu, tanımlayıcı kd ve şifre ile sisteme girilebilmektedir. Kullanıcı sayısının fazlalığından dlayı, kayıt esnasında öğrencilerin üniversiteye giriş yılları esas alınarak, randevu ile sistem kullanıma açılmıştır. Unix üzerinde kurulu Apache web sunucusu ve CGI betikleri tercih edilmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasyn Sistemi etkileşimli kayıt sağlamaktadır ve O.D.T.Ü. tarafından hazırlanmıştır [76]. Osmangazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) kullanıcıları, sisteme istemci mdülleri ve WEB arayüzü ile ulaşırlar [58]. Otmasyna yaz yarıyılında geçilmiştir. ÖİBS mdüllerinden web kısmı ve kısaca işlevleri şunlardır; öğrenciler transkript, kayıt, nt izleme, derslere kaydlma ile ilgili işlemleri, öğretim elemanları öğrenci durumlarını izlemesi, ders, derslik, yklama ve nt listeleri ile ilgili işlemleri, ÖİBS kullanıcıları mdül sürüm yenileme, mdül kullanım yardım ve Sru/Cevap bölümüyle ilgili işlemleri gerçekleştirebilirler. Bütün öğrenciler (yüksek lisans prgramı ve TIP fakültesi hariç) sistemi kullanmaktadır. Tüm veriler elektrnik dönşümle sistem veritabanında saklanmaktadır (öğrencinin mezuniyet kararını sistem üretmektedir). ÖİBS de Oracle, JSP, Micrsft SQL, ASP kullanılmıştır. Bu sistem öğrenciye ait tüm işleri bünyesinde barındırmaktadır. Bunun dışında üniversitede bütçe (öğrenci harçları hariç), persnel işleri(persnel ders yükleri hariç), satınalma gibi işemler sistemden ayrı yürütülmektedir. Pamukkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ile İnternet üzerinden kayıt, nt verme imkanı sağlamaktadır [59]. Nt verme ders kdu ile yapılmakta, sisteme giriş için kullanıcı şifresi yerine dersin şifresi srulmaktadır. Kayıtlar öğrenci numarası ile şifreli larak yapılmaktadır. CGI betikleri kullanan sistemin hala geliştirilme aşamasında lduğu gözlemlenmiştir. Sistem Windws 2000 tabanlı bir makina üzerinde IIS/5.0 sunucusu kullanmaktadır. Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri Web Tabanlı Bilgi Sistemi çeşitli hizmetler sunmaktadır [65]. WEBNOT ve WEBTranskript, öğrencinin dönemlik ders ntları ile transkriptlerini, Ders Seçim Bilgileri ise öğrencinin dönemlik ders seçim bilgilerini sergilemede kullanılır. Sistem Windws 2000 tabanlı bir makinada IIS sunucusu ve ASP kullanmaktadır. Selçuk Üniversitesi Öğrenci İşleri Otmasynu ile İnternet üzerinden servis vermektedir [68]. Sistemden öğrenciler bütün kullanıcılar tarafından srgulanabilmektedir. Kullanıcı larak sadece öğrencilerin tanımlı lduğu anlaşılmaktadır. Dlayısıyla öğrencilerin nt takibi yapabildiği tahmin edilmektedir. Sistem IIS sunucusu ve ASP kullanmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasynu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır [69]. Öğrenci işleri ve akademik bilgi sistemi adı altında çalışmalar 1998 yılından bu yana devam etmektedir yılına kadar lan verilerin elektrnik dönüşümleri yapılarak veritabanı rtamına aktarılmıştır. Sistem İnternet üzerinden ders kayıt ve nt srgulama işlemlerini kullanıcı adı ve şifresiyle sağlar. Bu sistemi kullanabilen birimler: Mühendislik Mimarlik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Teknik Egitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi (yeni bölümleri). Otmasynda web sunucusu larak IIS, sunucu tarafı prgramlama dili larak ASP kullanmaktadır. Veritabanı sunucusu larak ise MS SQL Server kullanılmıştır. MS Visual Basic ve Delphi ile uygulama prgramları ile persnel ve öğrenci işleri bürlarının kullandığı bu sisteme tümleşik çalışan arayüzleri prgramlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Kredili Sistem Otmasynu ile İnternet hizmeti sunmaktadır [74]. Sistem rllere dayalı çalışmaktadır. Öğrenciler sistemi kullanarak kayıttan (danışman gözetiminde) nt takibine kadar, öğretim üyeleri de ders listesi almaktan ntlamaya kadar gerekli işlemleri yapabilmektedirler. Veritabanı sunucusu larak Oracle, sunucu tarafı prgramlama dili larak PHP kullanılmıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde tmasyn hala sürdürülmektedir [77]. Şu anda akademik takvim, öğrenci srgulaması gibi bazı işlemlere servis verilmekte ve çevrimdışı kayıt sistemi, nt ve bilgi takibi gibi diğer işlemlerin yakında açılacağı bildirilmektedir. Şu anda verilen servisler Windws 2000 tabanlı Apache/ (Win32) PHP/4.1.3, MySQL veritabanı sunucusu kurulu bir makina üzerinden gerçekleştirilmektedir. Znguldak Karaelmas Üniversitesi, Öğrenci İşleri İnternet üzerinden hizmet vermektedir [78]. Sistem Bilgi İşlem Akademik Bilişim

7 Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır yılından itibaren Merkez Kampüsündeki tüm öğrencilere ders kdlama işlemi bilgisayar rtamında başarı ile yaptırılmış lup, İnternet rtamına geçilmiştir. Öğrenciler derslere kayıt yapabilmekte ve ntlarını takip edebilmektedirler. Öğretim elemanları sınav ntlarını sisteme girebilmekte ve ders listesi alabilmektedirler. Sistem Winws 2000 üzerinde IIS sunucusu ve ASP kullanmaktadır. Bilkent Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bilkent Bilgisayar Merkezi (BCC) tarafından gerçekleştirilmiş bir pakettir [22]. Sistem biribiriyle entegre çalışabilen öğelerden luşur; Öğrenci Akademik Kayıtları Sistemi (STARS BCC, [23]), Akademik Bilgi Erişim Sistemi, Etkileşimli Kayıt Sistemi ve Öğrencilere Bilgi Gösterme Sistemi. Tüm akademik birimler, danışmanlar ve üst yönetim, sistemi etkin larak kullanmaktadır. Öğrenci kaydı randevu sistemiyle gerçekleştirilmektedir. Her öğrenciye, öğrencinin giriş yılına göre öncelik verilerek, kayıt için rasgele bir randevu zamanı atanmaktadır. Bu zaman haricinde ilgili öğrenci kayıt yapamaz. Kayıtlar kntrllü larak yaz dönemleri hariç labratuvarlardan gerçekleştirilirken, bütün öğrenciler etkileşimli kayıt sistemine geçirilmiştir. Öğrenciler ntlarını, aldıkları dersleri İnternet üzerinden görüntüleyebilirler. Sistemde Unix tabanlı SunOs5.7 Server üzerinden Oracle7 Server Release kullanılmaktadır. Prgramlar C ile yazılmıştır ve İnternet desteği CGI üzerinden sağlanır. Atatürk Üniversitesi Bilkent Bilgisayar Merkezi tarafından geliştirilen STARS BCC sistemini kullanmaktadır. Akademik kayıtlar İnternet üzerinden yapılabilmektedir [20]. Yeditepe Üniversitesi, İstekle Yaşam elektrnik dönüşüm prjesini yürütmektedir. Amaç kağıt ve elektrnik rtamlardaki verileri birleştirmek ve İnternet üzerinden belirlenen servisleri sunmaktır. Sistem sadece öğrenci kayıtları için değil, persnel ve öğrenciler için özlük işleri ile mali işler için de kullanılmak üzere Kuleli İleri Data Sistemleri ne hazırlatılmıştır [51]. Sistem Windws 2000 server üzerinde, Transactinal Prcessing System altyapısında çalışmaktadır. Yazılım, COM+ bjesi lan ve tamamen Kuleli İleri Data Sistemleri tarafından web tabanlı uygulama geliştirmeye yönelik larak tasarlanmış lan KiDSfrms bject kullanılarak geliştirilmiştir. Veri tabanı suncusu larak MS SQL server 2000, sunucu tarafı prgramlama dili larak ASP kullanılmaktadır. Kullanıma 2001 güz döneminde bazı Fakülteler tarafından başlanmıştır. Henüz bütün Fakülteler ve Enstitüler bu sistemi kullanmamaktadır ve tümleştirme çabaları devam etmektedir. Bazı Fakülteler İnternet tabanlı lmayan MS Access tabanlı Reg2000 prgramını kullanmaktadırlar. MBA de ise İnternet üzerinden kayıt imkanı sağlayan, kayıtların kağıta aktarılmasına yarayan bir araç kullanılmaktadır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi ise Student Transcript and Registratin System, STARS ICS adı verilen İnternet tabanlı, etkileşimli, esnek, klay kullanılabilir, tümleştirmeye açık, bakımı klay ve yeni nesil teknljileri içeren bir sistem kullanmaktadır [6]. 3. Analiz Üniversitelerimizin kullandığı İnternet tabanlı öğrenci kayıt ve nt takibi sistemleri iki genel gurupta tplayabiliriz: 1. Srgulamalı Sistemler İnternet üzerinden veritabanına bilgi girişine izin vermeyen, veritabanını srgulayarak ekrana aldığı bilgileri getiren sistemleri temsil eder. Kayıtlar üniversite bünyesinde yapıldıktan ve ntlar da girildikten snra, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sistemi bu knularda srgulaması desteklenmektedir. Srgulamalı sistemlerde, öğrencilere nt takibi, öğretim elemanlarına ise dersi alan öğrencilerin listelerinin sağlanması gibi hizmetlere sık rastlanır. 2. Etkileşimli Sistemler İnternet üzerinden veritabanını srgulamanın yanısıra, veritabanına bilgi girişini de mümkün kılan sistemleri temsil eder. Srgulamalı sistemler etkileşimli sistemlerin bir alt kümesidir. Üniversitelerimizin çğu İnternet tabanlı etkileşimli sistemler tasarlamışlardır. Etkileşimden kasıt bilgi girişidir Bulgular Üniversitelerimizin büyük bir çğunluğu idari yapılanmadan, akademik takvime kadar üniversite ile ilgili bilgileri İnternet e geçirmişlerdir. Otmasyn sistemleri incelendiğindeyse, bugün üniversitelerimizin yaklaşık %59 u İnternet üzerinden Öğrenci İşleri ile ilgili servisler vermektedirler. Bu ranın %18 ini vakıf üniversiteleri, kalanını da devlet üniversiteleri luşturmaktadır. Vakıf üniversiteleri kendi içerisinde değerlendirildiğinde %36 ı, devlet üniversitelerinin de %68 i IANTS ile hizmetler vermektedirler. Özet larak bu sistemler incelendiğinde aşağıdaki snuçlar çıkmaktadır: Srgulamalı Sisteme sahip üniversite ranı %20, Etkileşimli Sisteme sahip üniversite ranı %80 dir. %80 nin %65 i öğrenci kayıtlarında danışmanlık sistemini desteklemektedir. Üniversitelerimizin çğu elektrnik dönüşümü başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu knuda başarı sağlayamayan üniversiteler ise uygun çözümler üretmişlerdir. En çk tercih edilen teknljiler en çktan en aza aşağıda sıralanmıştır: Sunucu tarafı prgramlama dili larak ASP, CGI (Perl, C), PHP ve JSP (Şekil 1) Web sunucusu larak IIS, Apache ve Oracle (Şekil 2) Veritabanı sunucusu larak MS SQL Server, Oracle, MySQL ve Sybase (Şekil 3) Hemen hemen bütün sistemler tek bir dile, (Türkçe yada İngilizce ye) destek vermektedir. Yurtdışından alınan tmasyn prgramları azdır, genelde bu prgramların çğu yurt içinde gerçekleştirilmiştir. Akademik Bilişim

8 CGI Betik Dilleri (Perl, C) 22% Şekil 1. IANTS da kullanılan sunucu tarafı prgramlama dillerinin dağılımı IIS 56% JSP 10% Şekil 2. IANTS da kullanılan web sunucularının dağılımı MySql 9% SQL Server 53% Sybase 4% Oracle 3% PhP 17% ASP 51% Oracle 30% Apache 41% MS Access 4% Şekil 3. IANTS da kullanılan veritabanı sunucularının dağılımı 3.2. Gözlemler ve Yrumlar Bütün tmasynlar incelendiğinde aşağıdaki önemli nktalar gözlemlenmiştir: Üniversitelerimizin bir çğunda Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri IANTS prjelerine öncülük etmişlerdir. Başarılı tmasyn prjeleri genellikle Öğrenci İşleri, Bilgi İşlem yada Öğrenci İşleri ile birlikte Bilgi İşlem gibi birimlere bağlı idarenin desteklediği ayrı ekipler tarafından gerçekleştirilmiştir. Yurt içerisinde elde edilen tecrübelerden yeterli derecede faydalanılamadığı gözlenmektedir. Kılıçaslan ve ark. tmasyna geçen bir çk üniversite için yararlı labilecek deneyimlerini yazılarında paylaşmaktadırlar [9]. Yeni kurulan ve geçmiş kayıtlarını elektrnik rtamda tutan köklü üniversitelerde elektrnik dönüşüm daha klay sağlanmıştır. İşlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı yada verilerin elektrnik tabllarda tutulduğu üniversitelerde elektrnik dönüşüm verilerin tek tek yeni sisteme elden girilmesini yada elektrnik tabldaki eski verilerin yeni sistemin veritabanı yapısına uygun hale getirilip atılmasını gerektirir. Her iki işlem de zr ve masraflı labilir. Ayrıca, kağıttan aktarım esnasında luşabilecek hatalar gözardı edilemeyebilir. Bu sebeple bu tipteki üniversiteler belli tarihlerden başlayarak, yeni öğrencileri tmasyna dahil ederek, faydalandırmışlardır. Sebep her ne lursa lsun elektrnik dönüşümü bitiremeyen yada başlayıp hala devam etmekte lan üniversiteler bir tarih belirleyerek, tmasynu tarihten itibaren kayıt yapan öğrenciler için açmışlardır. Bir üniversite içerisinde bütün üniversite öğrencileri tarafından kullanılamayan sistemler göze çarpmaktadır. Bunun lası sebepleri şunlardır: Fakülteler arası nt uygulamalarının (kredili, kredisiz sistem) farklılığı Fakülteler arası eğitim sistemlerinin farklılığı (Dişçilik Fakültesi) Elektrnik dönüşümün bütün üniversite birimlerinde tamamlanamaması Fiziksel larak birimlerin farklı yerlerde bulunması ve altyapı yetersizliği Persnel yetersizliği Sistemlerin bir çğu kendi içerisinde güven vermeyen bir platfrmda bilgi sağlamaktadırlar. Bir çk üniversitenin sisteminde hat dinleme lasılığına karşı hiç bir önlem alınmamıştır. Herhangi bir ateş duvarının varlığı da dikkat çekmemektedir. Ana kayıtları değil, bir kpyasını İnternet e açan yada veritabanından HTML çıktı üreterek bu çıktıları İnternete kyan üniversitelerin dğal larak bu açıdan bir kaygı duymasına gerek yktur. Bazı üniversitelerde özel lması gereken bilgiler özensiz bir şekilde İnternet e açılmıştır. Örneğin, bir dersi alanların listeleri yada bir bölümdeki öğrencilerin listeleri İnternete kyularak, öğrenci numaraları sergilenmektedir. Bu tür srguların yanısıra şifre ve öğrenci numarasıyla yapılabilecek öğrenci işlemlerine de destek veren sistemlerde, ne kadar zr lursa lsun, sistemi kırmak isteyebilecek birisinin ilk engeli klayca aşması sağlanmıştır. Az da lsa bazı üniversitelerimiz sadece öğrenci numarasıyla nt srgulamayı mümkün kılmıştır. Hemen hemen bütün Etkileşimli Sistemler diğer sistemlerle tümleşmeye açık sistemlerdir. Üniversiteler prjelerde kullanılacak teknljileri, öncelikli larak ödenekleri, varlan prgram lisansları ve bünyelerindeki bilgi birikimleri dğrultusunda belirlemişlerdir. Şekil 4 de de görüldüğü gibi açık kaynaklı ürünlere karşı ticari ürünlerin tercih edildiği göze çarpmaktadır. Bu ranların bu şekilde luşmasının bir kaç sebebi labilir : Bilgi birikiminin ve kaynakların ticari ürünlerde daha fazla lması Akademik Bilişim

9 Maliyeti düşürmesi açısıdan varlan lisanslı prgramların kullanılması Perfrmans açısından ticari ürünlerin açık kaynaklı ürünlere göre daha iyi lduğunun düşünülmesi Açık kaynaklı ürünlerin kalitesi knusundaki çekinceler Açık kaynaklı ürünlerin yaygınlaşmasının yavaş lması, dlayısıyla ürünlerle ilgili çıkabilecek prblemlerde destek bulamama çekincesi Alışkanlıklardan klay vazgeçilememesi 62% Şekil 4. IANTS da kullanılan açık kaynaklı ve ticari ürünlerin dağılımı Üniversitelerimizde teknlji birikimine sahip insan gücü yetersizdir. 4. Snuçlar Ticari Ürünler Açık Kaynaklı Ürünler 38% Türkiye deki üniversitelerin 75 inin İnternet adreslerinde yapılan incelemede, üniversitelerin yarısından fazlasının İnternet tabanlı ders kaydı ve nt takip sistemlerine destek verdiği anlaşılmıştır. Başlatılan çalışmaların snuca ulaşmasıyla, yakın bir zamanda bu sayının yükseleceği beklenebilir. IANTS prjeleri kapsamında hangi bilgilerin özel, hangilerinin lmadığı, analiz sırasında ya analizi yapan uzmanın kendi tecrübeleriyle, yada analiz için iletişimde bulunduğu kullanıcı ve uzmanlar gurubundan elde ettiği bilgilerle şekillenir. Bu knu ciddiyetle ele alınmalı, yeni prjelerde gereken önem verilmeli, varlan tmasynlar için ise yeniden gözden geçirilmelidir. Bilgi gizliliği knusunda kanun ve yönetmeliklerin incelenmesi, hatta bu knuda üniversitelerin rtak hareket etmesi yerinde lacaktır. Kullanılan teknljiler incelendiğinde veritabanı sunucusu larak MS SQL Server, sunucu tarafı prgramlama için ASP ve web sunucusu larak IIS bir paket larak benimsenmiştir. Ticari ürünler açık kaynak ürünlere karşı büyük randa tercih edilmiştir. Piyasada hem ticari, hem de açık kaynaklı ürünler açısından çeşit bulunmasına rağmen üniversitelerimizde bu çeşitlilik üniversitelerimize yansımamıştır. Maliyeti düşürmesi sebebiyle, eknmisi gelişmekte lan ülkeler için açık kaynaklı ürünler, özellikle LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) paketi tavsiye edilmektedir. Cybersurce şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre rta ölçekli şirketlere açık kaynaklı yazılımlar yılda %34 kazandırmaktadır [27]. Prjelerde açık kaynaklı ürünlerin yada bunlarla ticari ürünlerin birlikte kullanımından çekinilmemelidir. NetCraft ın ([56]) Aralık 2002 de 35,543,105 site üzerinde yapmış lduğu araştırmaya göre web sunucusu larak Apache ([19]) kullanımı diğer ürünlerin çk önündedir ve yıllara göre kullanıcı sayısına bakıldığında, Apache kullanımının hızla arttığı belirlenmiştir. Security Space in, Ocak 2003 de 8,523,653 sunucu üzerinde yapmış lduğu inceleme NetCraft ın bulgularını destekler niteliktedir. İncelenen web sunucularının yaklaşık larak %63 ü Apache dir [67]. Netcraft, Kasım 2002 verilerine göre 9,866,075 alan ve 1,232,818 IP adresinde yapılan incelemeler, PHP ([62], [63]) kullanımının da yıllara göre hızla arttığını göstermektedir. Aynı şekilde Security Space in, Ocak 2003 verilerine göre Apache kullanan sunucular üzerindeki inceleme, bu sunucuların yaklaşık %47 sinde PHP kütüphanesinin lduğunu göstermiştir de JSP de bir çıkış yapmıştır. Ancak bu çıkış beklendiği kadar hızlı lmamıştır. Bunun sebebi larak da PHP ve ASP teknljilerinin öğrenme ve kullanım klaylığı gösterilmektedir. Açık kaynaklı ve çıkışa geçen prgramlama dillerinden birisi de Pythn dur [64]. Yeni nesil Perl betik dili, Perl6 geliştirme aşamasındadır [61]. Yrumlanmış dilleri kşturan, özellikle Perl6 için Parrt adında sanal makina geliştirilmektedir [60]. Açık kaynaklı bir veritabanı sunucusu lan MySQL ([54]) diğer sunucular kadar, hatta bir çğundan daha iyi perfrmans sağlamaktadır. PC Magazine ve eweek gibi bir çk tanınmış derginin rtağı lan Ziff Davis Media şirketinin yapmış lduğu testlerden MySQL perfrmans ve ölçeklenirlik kapsamında Oracle ile birlikte en önde çıkmıştır [5]. Bu testler IBM in DB2 7.2 (FixPack 5), Micrsft un SQL Server 2000 Enterprise Editin (Service Pack 2), MySQL Max, Oracle9i Enterprise Editin ve Sybase in ([70]) ASE (Adaptive Server Enterprise) veritabanı sunucularının üzerinde yapılmıştır. Güvenlik göz önüne alınırsa açık kaynaklı ürünlerin maliyeti ticari ürünlere göre daha düşüktür ve kalitesi kıyaslanabilir ölçüdedir [10]. Güvenlik açıkları her sistemde labilir, ama önemli lan bu açıkların farkedilerek çabucak kapatılmasıdır Ocakta çıkan bir rapra göre hataların en hızlı düzeltildiği ürünler, açık kaynaklı ürünlerdir. Açık kaynaklı ürünler düşünüldüğü kadar az desteği lan yada az kullanılan ürünler değillerdir. Hatta bu tür ürünlere, geliştirme safhalarında aktif rl üstlenerek katkıda bulunmak mümkündür. Geliştirilen ve ptansiyeli bulunan her tür yeni nesil teknljiyi önyargısız izlemekte fayda vardır. 4. Teşekkürler Bağlı bulundukları üniversitelerin IANTS prjeleri ile ilgili larak verdikleri bilgi ve katkılarından dlayı aşağıdaki kişilere teşekkür ederim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uğur Gülçakır, Bğaziçi Üniversitesi H. Levent Akın, Bilkent Bilgisayar Merkezi Nazan Titrek, Çankaya Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Müdürü Ahmet Şükrü Ohri, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Baykal, Fırat Üniversitesi Yazılım Genel Krdinatörü Akademik Bilişim

10 Bahadır Sevinç, Hasan Balık, Gazi Üniversitesi Zafer Ayaz, Mersin Üniversitesi Mehmet Ciğer (BAUM), Muğla Üniversitesi Taner Dinçer, Osmangazi Üniversitesi Nihat Adar, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ziya Öncü. 5. Kaynakça [1] Akın, L., Bğaziçi Üniversitesi Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS). [2] Altunbay, S., Üniversite Öğrencilerine İnternet Üzerinden Nt Verme ve Görme Yazılımı (Işık Üniversitesi), Akademik Bilişim Knferansları 2002, Knya. [3] Baykal, A., Öğrenci Bilgilerinin MySQL+PHP ile Web Ortamına Aktarılması (Anadlu Üniversitesi), Akademik Bilişim Knferansları 2001, Samsun. [4] Demircan, Y., Cansever, H., Öğrenci İşleri Otmasynu (Ankara Üniversitesi), Akademik Bilişim Knferansları 2000, Isparta. [5] Dyck, T., Server Databases Clash, eweek, Şubat 25, 2002 [6] Özcan, E., STARS - Teknik Rapr, Aralık [7] Öztürk, A., Tunalı, T., Kılıçaslan, H. G., Ege Üniversitesi Yeni Bilgi Sistemi Prjesi, Akademik Bilişim Knferansları 2000, Isparta. [8] Irgat, E., Kurubacak, G. Üniversite Web Sayfalarında Yer Alması Gereken Özellikler, VIII. Türkiye'de İnternet Knferansı, 2002, İstanbul. [9] Kılıçaslan, H., Büyükabalı, S., Aktener, S., Üniversite Bilgi Sisteminde İnternet Uygulamaları Deneyimleri, Akademik Bilişim Knferansları 2002, Knya. [10] Schlesinger, S., (Astar Crp.), Open Surce Security: Better Prtectin at a Lwer Cst, NewsFrge, Ocak 16, 2003 [11] Sevinç, B., Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Otmasynu, Akademik Bilişim Knferansları 2001, Samsun. [12] Tuna, M., Özsy, U., Türkiye de Üniversitelerde İnternet Kullanımı, VI. Türkiye'de İnternet Knferansı, 2000, İstanbul. [13] Yürekten, Ö., Oğuz, B., Durgar, İ. ve Dinçer, K. ÖBYS: İnternet Erişimli Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi Uygulaması (Başkent Üniversitesi), V. Türkiye'de İnternet Knferansı, 1999, Ankara. [14] Hacettepe Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet Rapru, [15] Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Öğrenci İşleri, [16] Adnan Menderes Üniversitesi, [17] Afyn Kcatepe Üniversitesi, Öğrenci İşleri, [18] Ankara Üniversitesi, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi, [19] Apache Sftware Fundatin, [20] Atatürk Üniversitesi, Öğrenci İşleri, [21] Bahçeşehir Üniversitesi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, [22] Bilkent Üniversitesi, Bilkent Cmputer Center, [23] Bilkent Üniversitesi, STARS BCC, [24] Bğaziçi Üniversitesi Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi, [25] Celal Bayar Üniversitesi, Nt Srgulama, [26] Cumhuriyet Üniversitesi, [27] Cybersurce Pty. Ltd, [28] Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Öğrenci İşleri Mdülü, [29] Çankaya Üniversitesi, Kayıt Ofisi, [30] Çukurva Üniversitesi, Öğrenci İşleri Web Sunucusu, [31] Ç.Ü Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, [32] Dkuz Eylül Üniversitesi, Öğrenci Bilişim Sistemi, [33] Dicle Üniversitesi, Öğrenci İşleri, [34] DSDM Methd Overview, [35] Dumlupınar Üniversitesi, Akademik Bilgi Sistemi, [36] Dumlupınar Üniversitesi, Yazılım Evi, [37] Ege Üniversitesi, İnternet Kanalı ile Kayıt Yenileme, [38] Ege Üniversitesi Kayıt Kabul, [39] Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Öğrenci İşleri, [40] Fatih Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS), [41] Fırat Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasynu, [42] Gazi Üniversitesi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, [43] Gaziantep Üniversitesi,, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Karne, Akademik Bilişim

11 [44] Gazismanpaşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, [45] Hacettepe Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, [46] Harran Üniversitesi, Öğrenci İşleri, [47] İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi Sistemleri Otmasynu, [48] İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Otmasynu, [49] Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, [50] Kcaeli Üniversitesi, Bilgi Sistemi, [51] Kuleli İleri Data Sistemleri, e-üniversite, [52] Mersin Üniversitesi, Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi, [53] Mersin Üniversitesi,, Öğrenci Bilgi Sistemi, [54] MySQL, [55] Niğde Üniversitesi, (grenci/) [56] NetCraft, [57] Orta Dğu Teknik Üniversitesi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, [58] Osmangazi Üniversitesi, [59] Pamukkale Üniversitesi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, [60] Parrt, [61] Perl6, [62] PHP Edit, [63] PHP: Hypertext Preprcessr, [64] Pythn, [65] Sakarya Üniversitesi, Web Tabanlı Bilgi Sistemi (WTBS), [66] SCT Banner, x.html [67] Security Space, [68] Selçuk Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasynu, [69] Süleyman Demirel Üniversitesi,, Öğrenci İşleri, [70] Sybase Inc. Sybase Anywhere Studi, [71] T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, [72] T.C. Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu, [73] T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, [74] Uludağ Üniversitesi, Kredili Sistem Otmasynu, [75] Üniversite Pazarlama AŞ, [76] Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğrenci İşleri Otmasyn Sistemi, [77] Yüzüncü Yıl Üniversitesi,, Öğrenci İşleri, r [78] Znguldak Karaelmas Üniversitesi, Öğrenci İşleri, asp Akademik Bilişim

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010) Değerli Öğretim Elemanları, Üniversitemizin yeni Öğrenci İşleri Otmasyn sistemi, eğitim-öğretim faaliyetleri,

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL 2. YARIYIL Kr edi EC TS. N o. 06 ve Becerisi II 2. SINIF 3. YARIYIL 4. YARIYIL. Kr edi. N o DKA SINIF 5.

1. SINIF 1. YARIYIL 2. YARIYIL Kr edi EC TS. N o. 06 ve Becerisi II 2. SINIF 3. YARIYIL 4. YARIYIL. Kr edi. N o DKA SINIF 5. Kdu 1 DKA1 17 Kdu 1 DKA2 05 Kdu 1 DKA3 03 1. SIIF 1. YARIYIL 2. YARIYIL EC Kdu Kur'an Okuma Bilgi ve 1 2 2 3 1 DKA1 Kur'an Okuma Bilgi Becerisi I 06 ve Becerisi II 2. SIIF 3. YARIYIL 4. YARIYIL Kur'an

Detaylı

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu.

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. OKÜ İçerik Yönetim Sistemi Prje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. İÇİNDEKİLER 1. Prjenin Knusu 2. Prjenin İçeriği a. OKÜ İçerik Haritası b. ATAMEDYA OKÜ İÇERİK YÖNETİM

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014 Yaz Okulu Takvimi 2013-2014 YAZ OKULU 13 Haziran 2014 Ders Kayıtları.....: 23.06.2014-27.06.2014 Yaz Okulu.......: 30.06.2014-16.08.2014 Yaz Okulu Final Sınavları: 18.08.2014-23.08.2014 Fakültemiz Öğrencilerinin

Detaylı

EMİNE ÜMİD KURTİŞ. E-Posta : Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye

EMİNE ÜMİD KURTİŞ. E-Posta : Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye EMİNE ÜMİD KURTİŞ E-Psta : senumid@trakya.edu.tr Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye Trakya Üniversitesi Web Sayfalarının yönetimi. Trakya Üniversitesi Web

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Teknik Alt Yapı Microsoft Visual Studio Asp.Net C# Oracle Veritabanı Framework 2 Genel Özellikler Tamamen Web Tabanlı Modüler yapıya sahip Detaylı yetkilendirme yapılabiliyor

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır.

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır. Yazılımnet E-ticaret Sistemi Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dlayı e-ticaret sistemlerine lan ilgi arttırmıştır. Bir kaç yıl öncesine kadar giyim, elektrnik, kitap, cd ve benzeri

Detaylı

İşte yaz okulu açılacak üniversiteler

İşte yaz okulu açılacak üniversiteler On5yirmi5.com İşte yaz okulu açılacak üniversiteler 2016 Yılında Yaz okulu açılacak devlet üniversiteleri... Yayın Tarihi : 2 Haziran 2016 Perşembe (oluşturma : 1/16/2017) 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

WEB SAYFASI İNCELEMESİ

WEB SAYFASI İNCELEMESİ WEB SAYFASI İNCELEMESİ Türkiye'deki Eğitim Fakültelerinin Web Siteleri Öğr. Gör. Dr. Ergin Erginer & Arş. Gör. Aysun Erginer Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim fakültelerinin web tasarımlarını

Detaylı

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış Otomasyon Erişimi Menüler ve İçerikleri Ana Ekran Unsurları Sorular Çıkış Otomasyona nasıl ulaşılabilir? Kullanıcı Adı İlk Şifre Oluşturma Otomasyon Sistemi Otomasyon Sistemine nasıl ulaşılabilir? Üniversitemiz

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ DERS KAYIT KILAVUZU SON GÜNCELLEME: 06.02.2015 / 13:30 İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 B. DERS KAYIT İŞLEMLERİ... 3 C. HARÇ İŞLEMLERİ... 6 1.

Detaylı

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance)

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) 2016-2017 ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ DERS KAYIT KILAVUZU SON GÜNCELLEME: 26.08.2015 / 11:00 İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 B. DERS KAYIT İŞLEMLERİ... 3 C. HARÇ İŞLEMLERİ... 7 1.

Detaylı

YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak

YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ DERS KAYIT KILAVUZU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ DERS KAYIT KILAVUZU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ DERS KAYIT KILAVUZU İÇİNDEKİLER A. DERS KAYIT İŞLEMLERİ... 3 B. HARÇ İŞLEMLERİ... 5 1. Katkı Payı/Öğrenim Ücreti/Ders Ücreti... 5 I. Katkı Payı:...

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

Selçuk Akyıldız. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 5. Adres Bilgileri

Selçuk Akyıldız. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 5. Adres Bilgileri Selçuk Akyıldız Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Ümraniye - Ümraniye Cep Telefonu : 90 (533) 667 37 36 E-Posta : selcukakyildiz@gmail.com selcuk_akyildiz@yahoo.com Kişisel Bilgiler Toplam Tecrübe

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU Erhan Akbal Mustafa Ulaş Aytuğ Boyacı Gürkan Karabatak Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

Mehmet Akif Güzey. Portfolyo+CV

Mehmet Akif Güzey. Portfolyo+CV Mehmet Akif Güzey Prtfly+CV Bu döküman içinde kişisel bilgilerim, akademik geçmişim, yaptığım, bulunduğum prjelere ait bilgi ve dökümanlar, sahip lduğum belgeler, sertifikalar bulunmaktadır. Güncellenme

Detaylı

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar www.bte.org.tr - bilgi@bte.org.tr 2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Nedir? Ne kadar sürer? Kimler başvurabilir? FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ İki yükseköğretim kurumu arasında üniversite rektörleri tarafından imzalanan

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri...

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... UZAKTAN YEDEKLEME İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Nktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... 5 ÖZEL PROJE ÖZELLĐKLERĐ... 5 DESTEK

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ DERS KAYIT KILAVUZU SON GÜNCELLEME: 09.09.2016 / 16:00 İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 B. DERS KAYIT İŞLEMLERİ... 3 C. HARÇ İŞLEMLERİ... 7 1.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013 2012-2013 YAZ OKULU 07 Haziran 2013 Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları 1- Fakültemizden hiç ders almayan bu nedenle de not ortalaması oluşmayan öğrencilerimiz, hem fakültemizin

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Ayhan Akbal 1, Erhan Akbal 2 1 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması Mustafa Özçelikörs 1, Yunus Özçelikörs 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Kılavuz içerisinde sisteme ait tüm özellikler anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır.

Kılavuz içerisinde sisteme ait tüm özellikler anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır. 1 HAKKIMIZDA Aktiftelecom, 1994 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile telekomünikasyon sektöründe hizmet vermektedir. Satış sonrası hizmetler konusunda uzmanlaşmış teknik destek ekibi ve yurt çapında

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

Öğrenci Ana Sayfası Ekranını Tanımak

Öğrenci Ana Sayfası Ekranını Tanımak Öğrenci Ana Sayfası Ekranını Tanımak Öğrenci kendisine bildirilen Kullanıcı kodu ve parola bilgileri ile sisteme giriş yaptığında Öğrenci Ana Sayfası ekranına ulaşılır. Öğrenci Ana Sayfası ekranından,

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ DERS KAYIT KILAVUZU SON GÜNCELLEME: 30.01.2017 / 14:00 İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 B. DERS KAYIT İŞLEMLERİ... 3 C. HARÇ İŞLEMLERİ... 7 1.

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Heyeti 21-22 Mart 2016 tarihleri arasında Üniversitemizin Kurumsal Değerlendirmesini yapacaktır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

Detaylı

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi Hazırlayan Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT ERORTA Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Açıköğretimin

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar 100110169 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 2 2 15, 17, 86 100110203 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME (DERS ALMA) KILAVUZU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME (DERS ALMA) KILAVUZU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEME/DERS SEÇME (DERS ALMA) KILAVUZU Sevgili Öğrencilerimiz, Üniversitemiz, öğrenciliğiniz süresince akademik etkinliklerle diğer idari

Detaylı

En başarılı üniversiteler hangisi? (3)

En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Abbas Güçlü En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Dokuz farklı kritere göre gerçekleştirilen üniversitelerin başarı sıralamasına tepki yağıyor. Çoğu da olumlu. Kızanlar yok mu? Elbette var. Aslında, enerjilerini,

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları

Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Internet Programlama ISE 311 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU BİRİM İDARECİLERİ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU BİRİM İDARECİLERİ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU BİRİM İDARECİLERİ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010) Üniversitemizin yeni Öğrenci İşleri Otomasyon sistemi, eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik etkinlikler

Detaylı

Gündem BÜTÜN PROJELER BİR İNCİ

Gündem BÜTÜN PROJELER BİR İNCİ Gündem BÜTÜN PROJELER BİR İNCİ BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) meslek alanındaki Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinlerindeki akademik çalışmaların ve

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI)

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI) 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 266,05894 304,1808 0 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale

Detaylı