Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet"

Transkript

1 Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet Gül Fatma Türker 1, Akif Kutlu 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Isparta Özet: Günümüzde internet gibi tüm dünyayı kapsayan iletişim ağı ve gelişen web teknolojileri sayesinde, sağlık bilgi sistemleri ve tele-tıp sistemleri web üzerine taşınmaktadır. Internet'in yaygınlığı ve ucuzluğu sayesinde sağlık hizmetleri daha büyük kitlelere ulaştırılabilmektedir. Tele-tıp ın kablosuz teknolojiler arasında yer alan Kablosuz Algılayıcı Ağ yapısını kullanımı veri aktarımında mesafe, kontrol ve erişim esnekliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile fizyolojik ve biyolojik verilerin web üzerine taşınarak aktarılmasının önemi anlatılmıştır. İnternetin Medikal bilişime olan katkısının her geçen gün arttırılabileceği gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Medikal Bilişim, İnternet. Abstract: Today, thanks to the communication web which covers the entire world and the developing web technologies, health information systems and telemedicine systems are transported to the web. Due to internet s prevelance and cheapness, health services are being able to delivered to the larger masses. The usage of the structure of Wireless Sensor Network that is located among wireless technologies of telemedicine, the distance through data transfer; reveals control and flexibility of Access. In this study it is explained the importance of transferring by carrying the physiological and biological datas with Wireless Sensor Networks to the web. Medical informatics addressed the contribution of the Internet can be incremented with each passing day. 1. Giriş Tıp Bilişimi, bilgi teknolojilerini kullanarak, tıbbi çalışma, eğitim, iletişim, veri-bilgi depolama, veri-bilgi işleme, bilgiyi yönetme, tıbbi karar verme ve çözümleme yöntemlerini içeren bilim dalıdır. İhtiyacımız olan sağlık hizmetlerinin gerektiğinde hızlı ve kaliteli bir şekilde alınabilmesi için, tıp bilişiminin iletişim teknolojilerini kullanarak hızlandırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda tele-tıp(telemedicine) uzak merkezler arasında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak tanı, tedavi, takip, değerlendirme amaçlarıyla fizyolojik ve biyolojik işaretlerin gönderilmesi, depolanması ve sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamaktadır[1] [2] lı yıllardan beri haberleşmede ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler tele-tıp çalışmalarının yapılmasına öncü olmuştur. Haberleşme yoluyla tele-tıp NASA nın uzaya ilk insanı göndermesi ile başlamış ve uzay uçuşları esnasında, astronotların fizyolojik ölçümleri uydu aracılığı ile yapılmıştır deki Apollo projesinde mil uzaktaki ay yürüyüşü sırasında astronotların kan basıncı, kandaki karbondioksit oranı, EKG gibi fizyolojik verilerini Houston daki Johnson yer istasyonuna iletmiştir. Bu ilk çabalar sonradan iletişim sistemlerindeki gelişmeler ve uydu teknolojisi ile desteklenmiştir[3]. Tele-tıp uygulamalarından biri olan biyotelemetri uzaktaki bir fizyolojik parametrenin ölçümüdür. Biyotelemetri sistemlerinde, hasta vücuduna bağlı bulunan ölçüm sistemleri elde ettikleri verileri ön işlemden geçirerek uzaktaki işlem birimlerine iletirler. İnsanların sağlık araştırmalarında ve sağlık kontrollerinde kullanılan telemetrinin

2 kullanıldığı başlıca cihazlar ECG, EEG, Blood pressure (kan basıncı), ph dır. Telemetrinin biyomedikale uygulanmasındaki esas amaç hastaların hareketlerini ve davranışlarını kısıtlamadan ve engellemeden uzaktan kontrolle verilerin alınmasıdır[4]. Kablosuz Algılayıcı Ağ(KAA) uygulamaları mikro elektromekanik sistemlerdeki gelişmeler ve kablosuz haberleşme sistemlerindeki ilerlemelerle birlikte 1990 lu yıllarda önemli bir araştırma alanı haline gelmeye başlamıştır. İlk zamanlarda askeri alanda kullanılan kablosuz algılayıcı ağları zamanla maliyetlerinin düşmesi ve gelişen sensor teknolojisiyle algılama kabiliyetlerinin artmasıyla çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır[5]. Literatürde sunulan veya uygulamada karşılaşılan sistemlerde kullanılan algılayıcılar genel olarak sıcaklık, nem, basınç, hareket, sismik değer, görüntü, aydınlık, canlı/cansız varlık, mekanik gerginlik, gürültü, hız, yön, miktar gibi büyüklükleri ölçerler[6] [7]. Bu ağların uygulama alanları askeri, çevre, sağlık, ev ve diğer ticari alanlar olmak üzere sınıflandırılabilir. Askeri alanda, özellikle savaş alanlarında mevcut donanım bilgisine ulaşmak, düşman askerinin hareketlerini izlemek ve savaş hasarı ile ilgili bilgi toplamak için, çevresel uygulamalarda hayvanların hareketlerini izlemek, kimyasal ve biyolojik tespitlerde bulunmak, orman yangınlarını ve sel felaketlerini tespit etmek için, sağlık uygulamalarında ise hasta takibi için kullanılabilir[8] yılında Harvard Üniversitesinde Giyilebilir bir sitem tasarımı kullanılarak EKG sinyalleri MicaZ düğümü içeren Kablosuz Algılayıcı Ağ ile iletilmiştir[9] yılında EKG sinyallerinin haricinde vücuttan farklı biyopotansiyellerin algılanıp Kablosuz Algılayıcı Ağ ile merkezi bir düğüme iletilmesi geçekleştirilmiştir[10]. Ülkemizde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile kalp sinyallerinin aktarımı gerçekleştirilmiştir[11]. Ege üniversite hastanesinde uygulamalı olarak pulse oximeter sensorler düğümlere bağlanarak hastaların nabız, pletismogram ve kandaki oksijen oranı verileri ZigBee standardı kullanılarak kablosuz ağ üzerinden merkezi veritabanına aktarılmıştır[12]. Kablosuz algılayıcı ağlara yönelik MATLAB WEB sunucu tabanlı uzaktan izleme sistemi tasarımı gerçekleştirilmiştir. Matlab programı ve sunucu elemanlarının kullanımı ile eş zamanlı olarak algılayıcı düğümlerinden toplanan bilgiyi kaydetme, gösterme ve analiz etme gibi çeşitli özellikler sağlamaktadır. Kullanıcılar web tarayıcı dışında başka bir yazılıma gerek duymadan internete bağlı herhangi bir cihazı (bilgisayar, PDA, cep telefonu v.b.) kullanarak geliştirilen sisteme kolayca erişebilir[13]. Vücut üzerine birden fazla düğüm yerleştirilip yine vücut üzerinde bulunan merkezi düğüme veriler aktarılmasıyla vücut alan ağı oluşturulmuştur[14]. Çeşitli simülasyon programları en son kullanılan protokoller doğrultusunda geliştirilmektedir. Bir başka uygulamada da ağ üzerinde dolaşan verinin rahatlıkla gözlenebildiği, ağ özelliklerinin belirlenebildiği simülasyon çalışması gerçekleştirilmiştir[15]. Bazı araştırmalarda Türkiye de Kalosuz Algılayıcı Ağlar üzerine yapılan çalışmaların ilerleyişi hakkında da bilgi verilmiştir[16]. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda uygulama geliştirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sistemin kablosuz olması ve tam bir ağ yapısını içermesidir. Ağ özelliği sisteme, tek yönlü bir iletişimden farklı olarak, etkileşime dayalı bilgi akışına yönelik işlevler katmaktadır[17]. Bu özellikleri biyomedikal alanda veri iletişiminde hastane-doktor, hastadoktor ilişkilerini kolaylaştıracaktır. İstenilen değerlere, verilere, bilgilere internet üzerinden güvenlik kapsamında erişilmesini sağlayan veri tabanı kontrolü merkez sunucuda gerçekleştirilir. Kaydedilmiş bilgilerin yanı sıra anlık iletim sağlayan Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile izleme oldukça önemlidir. İnternet sağlayıcısı olan mobil cihazlar yardımıyla da hastaların takibi yapılabilir. İnternet üzerinden veri eklemek isteyen bir algılayıcı düğüm sunucuyla bağlantı kurarak ağa dahil olabilir.

3 Bu çalışmada Medikal Bilişime teknolojik gelişmeler doğrultusunda katkı sağlamaya devam eden Kablosuz Algılayıcı Ağların özellikleri, yetenekleri anlatılmış, yapılan uygulamalar açıklanmış ve bu sistemlere internet tabanlı erişim sağlanmasındaki faydalara değinilmiştir. Tele-tıp uygulamaları içerisinde yer alan KAA teknolojisinin İnternet ile uzaktan kontrol edilebilir olması sayesinde sağlık alanına çok büyük katkı sağlayacağı açıktır. İkinci bölümde KAA ın donanım yapısı, kullandığı iletişim teknolojisi, hangi programlarla yönlendirildiği açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise KAA teknolojisi ile İnternet teknolojisinin bağlantısı hakkında detaylı bilgi verilmiştir. İnternet üzerinden KAA donanım kontrolünün esneklik açısından gerekliliği ve yine internet üzerinden KAA veri erişim kontrolünün önemi aktarılmıştır. Son bölümde ise sonuç ve öneriler verilmiştir. Şekil 2.1 de gösterilen bir Algılayıcı Düğüm mikrodenetleyici (işlemci), haberleşme ünitesi (radyo), bellek, güç kaynağı, algılayıcı (sensor) düzeneğinden oluşmaktadır[19]. Algılayıcı ağ düğümlerinin öncelikli amacı, hesaplama, analiz ya da haberleşme değildir, algılamadır (sense). Dönüştürücüler(transduser) algılayıcı düğümlerde ön uçta kullanılıp, enerjiyi bir formdan diğerine çevirme işini yaparlar. En basit haliyle bir düğüm sadece dönüştürücü içerir, fakat düğümlere algılama-haberleşme görevi yüklendiğinden işleme, hesaplama ve verici-alıcı üniteleri de eklenir [20]. 2. Kablosuz Algılayıcı Ağlar KAA: Kablosuz Algılayıcı Ağlar temel olarak algılayıcılar (sensor düğüm) ve bu algılayıcılardan gelen verileri toparlayan düğüm istasyonlarından oluşmaktadır. KAA ların temel elemanları algılama, veri işleme ve haberleşme özelliğine sahip olan algılayıcı düğümlerdir[18]. Algılayıcı düğümler çok küçük hacimli olması özelliği ile kullanılması istenen bölgeye yerleştirilerek kendi kendine ağ oluşturabilen yeni çok yönlü bir donanımıdır[19]. Şekil 2.1 Kablosuz Algılayıcı Düğüm yapısı Şekil 2.2 Kablosuz Algılayıcı Ağ örneği Algılayıcı düğümler herhangi bir kablo olmaksızın, izleyecekleri ortama rastgele saçılmış halde bulunurlar. Ağ içerisinde hareketli ve sabit pozisyonlu algılayıcılar olabilmektedir. Ayrıca bu elemanlar işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Dolayısıyla ağ elemanları kendi aralarında sürekli iletişim halinde olmaktadırlar[5] [21]. Ağ içerisindeki düğümlerden geçit düğümüne yönlendirilen veriler buradan, internet ya da uydu gibi haberleşme ortamlarına aktarılmaktadır[5]. IEEE standart temelli bir Kablosuz Algılayıcı Ağ teknolojisi olan ZigBee, bu standardın belirlediği fiziksel radyo frekanslarının tüm avantajlarını kullanmaktadır. ZigBee teknolojisi, uzaktan izleme, kontrol ağları uygulamalarında ve geniş çaplı kablosuz ağların daha düşük maliyet ve güç tüketimi ile oluşturulmasında kullanılabilmektedir[22]. Algılayıcılar pil ile

4 çalışan ve kısıtlı ömre sahip olan kablosuz iletişim cihazlarıdır[21]. TinyOS Kablosuz iletişim yapan gömülü sistemler için düşük güç kullanarak dışsal olayları yöneten uygulamaları daha kolay geliştirmeyi amaçlayan bir işletim sistemidir. TinyOS, algılayıcı düğümlerinin kaynak kısıtlarını gözeterek verimli bir şekilde programlanmasını amaçlar[23]. TinyOS C diline benzer bir dil olan NesC ile yazılmıştır ve uygulamaların bu dille geliştirilmesine olanak sağlar. Bileşen tabanlı bir dil olan NesC olay tabanlı bir işletim mekanizmasına sahip olan kablosuz algılayıcı ağları için uygun bir programlama dilidir. NesC dilindeki bileşenler nesneye dayalı programlama paradigmasında ki nesnelere benzemektedirler[24]. Bir algılayıcı ağındaki düğümler ve merkezi düğüm, TinyOS işletim sistemi ve nesc dili kullanılarak programlanırlar. Ağ ile bilgisayarlar arasındaki bağlantı daha yüksek seviyeli dil kullanılarak yapılabilmektedir. Ağ sisteminin kaynak kısıtlamasına sahip olmayan bölümleri için TinyOS kullanmaya gerek yoktur. Eclipse TinyOS uygulamalarını destekleyen ve uygulamaların geliştirilmesinde kullanılan ortam olup java tabanlı bir yazılımdır[11]. olmak isteyen herhangi bir ağ, bir ağ geçidine yani bir web sunucusuna ihtiyaç duyar[25]. Şekil 3.1 Kablosuz Algılayıcı Ağ uygulaması Internet-KAA geçitleri Kablosuz Algılayıcı Ağ ve Internet arasında veri paketi iletim gerçekleştirmek için dizayn edilmiştir[26]. Şekil 3.2 de İnternet ve Kablosuz Algılayıcı Ağ Modeli verilmiştir. Ağ geçidi ile Kablosuz Algılayıcı Ağdan elde edilen veriler işlenebilir ya da internet üzerinden istenilen noktaya aktarılıp istenilen forma dönüştürülebilir[27]. Uygulama her ne olursa olsun internete bağlanmış bir Kablosuz Algılayıcı Ağdan elde edilen bilgiler internete aktarıldığı gibi çeşitli kontrol mesajları ile Kablosuz Algılayıcı Ağlara geri iletilebilir[28]. 3. Merkezi Düğüm ve İnternet Kablosuz Algılayıcı Düğümlerin programlanmasıyla başlatılan haberleşme ağı içerisinde tüm bilgiler baz istasyonu olarak adlandırılan merkezi düğüme yönlendirilmektedir(şekil3.1). Vericilerden gelen sinyalleri RF yardımıyla alan merkezi düğüme bilgisayarın USB girişine bağlanarak erişim sağlanabilmektedir. Veriler doğrudan bilgisayarda işlenip yorumlanabilir, ancak Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve internet arasındaki bağlantıyı sağlamak önemlidir. Kablosuz iletişim ve donanım teknolojisindeki gelişmeler büyük ölçekli Kablosuz Algılayıcı Ağların gelişimini sağlamakta ve KAA ların uygulama çeşitliliği nedeniyle internete bağlı olmalarını gerektirmektedir. İnternete bağlı Şekil 3.2 İnternet ve Kablosuz Algılayıcı Ağ modeli Örneğin, SAGe(Sensor Advanced Gateway - Gelişmiş Ağ Geçidi) Kablosuz Algılayıcı Ağı ve interneti entegre etmek için üzerlerinde çalışan servisler arasındaki iletişimi aktif hale getiren bir ağ geçidi sunmaktadır[28]. Zigbee

5 tabanlı Algılayıcı Ağların internet ile iletişim sağlaması için internete bağlantı sağlayan arabirimlerin yazılım mimarileri sürekli geliştirilmektedir[29]. Aynı program üzerinden verilerin işlenip internete aktarılmasını sağlayan Matlab içinde bulunan arayüzler KAA teknolojisinin uygulamasını kolaylaştırmaktadır. Yapılan bir çalışmada, WEB arayüzünü kullanarak sunucuda çalıştırılan Matlab WEB sunucusu yardımıyla algılayıcılardan gelen veriler işlenmiş ve görselleştirilmiş olarak alınmıştır. Kullanıcı internete bağlı herhangi bir bilgisayar olabildiği gibi, cep telefonu ya da PDA da olabilir. Çünkü geliştirilen arayüze bağlanmak için Şekil 3.2 de görüldüğü gibi sadece internet tarayıcı ve internet bağlantısı gerekir[13]. Merkezi Düğüm yoluyla internete yüksek hızda bağlantı sağlayan Kablosuz Algılayıcı Ağlar otomasyon ve uzak kontrol uygulamalarını desteklemektedir[30]. Bu uygulamaların merkez sunucuda değerlendirilebilmesi ve internete bağlantı sağlayabilmesi için izlenecek yol şunlardır; Merkezi Düğüm ile USB girişten alınan verinin arayüz aracılığıyla bilgisayarda değerlendirilmesi, Hasta verilerinin sonradan değerlendirilecek gerekli durumlar için kaydedilmesi önemli olduğundan, bu verilerin Oracle, Ms sql, Postgre sql, My sql gibi veritabanları tarafından kayıt altına alınması, Ağ geçidi oluşturmak için.net ya da php web sunucuları kullanarak veri tabanında bulunan verilerin internete taşınması, ya da bir Web sunucusuna sahip bir program ile verilerin internete aktarılması. Uzaktan erişim imkanı sağlayan bu sistemde kullanıcı yetkileri belirlenebilir. Doktor internet üzerinden Kablosuz Algılayıcı Ağ içerisinde bulunan hastanın geçmiş verilerine ulaşabileceği gibi anlık verilerini de takip edebilir. 3.1 İnternet üzerinden Kablosuz Algılayıcı Ağ donanım kontrolü Kısıtlı enerji ile yaşamlarını sürdürmek isteyen düğümler, dağıtık yapılı bir sensör ağı kurularak farklı izleme teknikleri üzerinde değerlendirilmektedir. Her bir düğüm kendi üzerindeki enerjisini minimum düzeyde kullanarak, içinde bulunduğu ağ a maksimum verimlilik sağlamayı amaçlamaktadır[31]. İnternet kullanıcıları için etkin servis sağlayıcıları ve internet ile kablosuz Algılayıcı Ağ donanımını kontrol etmek, bu ağların tüm uygulamaları için araştırma konuları içerisinde yer almaktadır. İnternet ile Kablosuz Algılayıcı Ağlara erişim ağ ve servis seviyesinde değerlendirilmelidir. Kablosuz Algılayıcı Ağlara erişim mimarisi, aynı anda İnternet ile Kablosuz Algılayıcı Ağları bağlayan, düşük maliyetli ve uygun bir hizmet veren, kullanıcılar için mevcut ağ protokolleriyle ilgili avantajları olan bir sistem olmalıdır. Yapılan çalışmalarda servis sağlayıcı ve internet ile Kablosuz Algılayıcı Ağlara erişim mimarisi gerçekleştirilmiştir[26]. Kablosuz Algılayıcı Ağlar çok sayıda kullanıcıya hizmet verebilecek küresel algılayıcı altyapısı sayesinde internet yoluyla potansiyel olarak daha büyük daha yaygın olabilirler[32]. Geniş alanlarda uzaktan yönetim ve hassas ölçüm yapabilmeyi gerçekleştirmede kullanılan Kablosuz Algılayıcı Ağ teknolojilerinin yararını en üst düzeye çıkarmak için yeni bileşenler entegre edilmesini sağlayan bir yazılım mimarisi geliştirmek gereklidir. Bu mimaride algılanan veriyi paylaşabilen birden fazla uygulamaya, entegre edilebilir sensörlere ve internete ihtiyaç vardır[32] [33]. Ağlar kolay düğüm yönetimini sağlayan esnek ve genişletilebilir bir yapıya sahiptir. Geliştirilebilir seviyede olan Kablosuz Algılayıcı Ağlarda bazı standartlar IPv6 kullanan ağ üzerinden erişilebilen düğümler oluşturur[34].

6 3.2. İnternet üzerinden Kablosuz Algılayıcı Ağda veri erişim kontrolü Kablosuz Algılayıcı Ağlarda enerji tasarrufu, trafik yönlendirme, veri gizliliği, izleme, konumlandırma üzerine oluşturulan protokollerin asıl amacı sensörlerle elde edilen verinin doğru bir şekilde iletilmesini gerçekleştirmektir. Algılama sonrası haberleşme yeteneği bulunan düğümler üzerine iletişimin en iyi sağlanması için çeşitli mimariler geliştirilmektedir. Özellikle sağlık alanında uzaktan izleme, bilgilendirme sistem uygulamaları için Kablosuz Algılayıcı Ağlar tercih edilmektedir. Bazı sistemlerde uzakta bulunan hastanın üzerine yerleştirilen çeşitli sensorler yardımıyla fizyolojik veriler takip edilmektedir. Bu uygulamalar için otomatik olarak elektronik kayıtlar oluşturulur ve bunlar veritabanına kaydedilir. İnternet sağlayıcısı olan herhangi bir cihaz yardımı ile verilere erişim sağlanabilir. Bunun yanı sıra veri analizi sonrası öneriler, tanı teşhisi ve uygulanacak tıbbı programlar geri bildirilebilir. Fiziksel bilginin gerçek zamanlı iletimini sağlayan Zigbee tabanlı Kablosuz Algılayıcı ağ kullanan sistemler veri işlemede ve veri iletiminde veritabanı uygulamaları ve kablolu kablosuz internet ile desteklenmiştir[35]. Biyomedikal alanda incelediğimizde; hastalardaki pulse oximeter sensorler kablosuz modullere bağlanarak kablosuz bir ağ oluşturulmuş ve hastanın nabız ve kandaki oksijen oranı verileri merkezi bir veritabanına aktarılmıştır. Ülkemizde uygulanan bu örnekte herhangi bir hastanın nabız veya kandaki oksijen oranı değerinde belirlenen bir esiğin altında veya üstünde ölçüm sonucu alındığında ekrana uyarı mesajı verilebilmekte veya sağlık personelindeki PDA cihazına e-posta gönderilebilmektedir[12]. Yapılan diğer bir çalışmada, İnternet ve Kablosuz Algılayıcı Ağ arasındaki bağlantıyı gerçekleştirirken, GPRS şebekesi üzerinden internete bağlanan ve baz istasyonlarına verilerin aktarılmasını sağlayan, IEEE /ZigBee protokol tabanlı ağları düzenleyen uygulamalar geliştirilmiştir[33]. Platform bağımsız üst düzey mobil uygulamalar ile çalışan kod uygulamalı mimariler bulunmaktadır. Farklı komut dosyalarının aynı anda çalıştırmasına izin vererek birden çok kullanıcı desteklenmektedir. Servisler çevre koşulları arasında değişebilen, platformlar arası geçiş yapabilen ve yeniden kullanılabilen işlevsel yetenekler sağlarlar. Ağların farklı türleri arasında mobil uygulamalar için geliştirilmiş hizmetler yer almaktadır[32]. Simülasyon uygulamalarıyla test edilen sistemler geliştirilmeye devam etmektedir. C# ile geliştirilmiş bir simulasyon uygulamasında ağ üzerinde dolaşan veri rahatlıkla gözlemlenebilmektedir[31]. 4. Sonuç ve Öneriler Medikal bilişimde amaç, sağlık hizmetlerinin gerektiğinde hızlı ve kaliteli bir şekilde alınabilmesi için, hızla ilerlemekte olan iletişim teknolojilerini, bilgi teknolojilerini, web teknolojilerini ve katkı sağlayabilecek diğer tüm teknolojileri birleştirerek fayda sağlamaktır. Bu teknolojilerin kullanıldığı teletıp uygulamaları içerisinde, çift yönlü iletişim sağlayan Kablosuz Algılayıcı Ağ yapısı incelenmiştir. Büyük ölçekli KAA ların tıbbi alanda yeterli ağ donanımına sahip olduğu belirtilerek, hasta verilerinin iletildiği örnek çalışmalar verilmiştir. Araştırmada ki asıl amaç, sağlık hizmetlerinin daha büyük kitlelere ulaşabilmesi için Kablosuz Algılayıcı Ağ ın internet ile bağlantı kurma yöntemlerini açıklamaktır. Veri paketi iletim gerçekleştirmek için iki ayrı ağ teknolojisinin bağlantısını sağlayan ağ geçidine duyulan ihtiyaç vurgulanmıştır. KAA dan alınan verinin öncelikle merkez sunucuda veritabanı ile saklaması gerektiği belirtilerek standart web sunucuları dışında olan, KAA ağ ile uyumlu çalışabilen Matlab web sunucusuna değinilmiştir. Ayrıca internet üzerinden KAA da veri erişim kontrolü yapılmasının yanı sıra donanım kontrolünün de yapılıyor olması çeşitli örneklerle desteklenerek anlatılmıştır.

7 Hasta verilerinin web üzerine taşınarak aktarılmasının sağlık çalışanlarına ulaşabilme açısından önemi büyüktür. Bu teknolojinin uygulamalarının geliştirilmesi ve ülkemize en iyi imkan dahilin de kurulması önerilmektedir. 5. Kaynaklar [1] Zach S., Telemedicine overview and summary, Nineteenth Convention of the IEEE, Jerusalem, Israel, , [2] Kyriacou E., Pavlopoulos S., Koutsouris D., Multipurpose Health Care Telemedicine System, Proceeding of the 23rd Annual EMBS International Conference of the IEEE, Istanbul, Turkey, , [3] Perednia DA., Telemedicine technoogy and clinical applications JAMA-1995, 273(6):83-488, [4] MEGEP Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Tıbbi Bilişim modülü, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, [5] Akyıldız I. F., Su. W, Sankarasubramaniam Y., Cayirci E, Wireless Sensor Networks, A Survey Elsevier Computer Networks, Communications Dergisi, pp , [6] Estrin, D. Govindan, R., Heidemann, J., Kumar, S., Next Century Challenges: Scalable Coordination in Sensor Networks, ACM MobiCom 99, USA, pp , [7].İnternet:.http://www.truststc.org/securityTe chnology.htm, (Ziyaret Tarihi: 19 Mart), [8] Alaybeyoğlu, A., Kantarcı, A., Erciyes, K., Telsiz Duyarga Ağlarında Hedef İzleme Senaryoları, Akademik Bilişim 2009, Bildiri No: 69, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Şubat 11-13, [9] Jones F.T., Wei G.Y., Welsh M., A Portable, Low-Power, Wireless Two-Lead EKG System, Proceedings of the 26th Annual International Conference of the IEEE EMBS, San Francisco, USA, Eylül 1-5, [10] Virone G., Wood A., Selavo L., Cao Q., Fang L., Doan T., He R., Stoleru R., Lin S., Stankovic J.A., An Advanced Wireless Sensor Networks for Heaalth Monitoring, Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services, The Second Annual International Conference, Los Angeles. Bildiriler: , Haziran, [11] Türker, G.F., Kalp Atışının Sezilmesi ve Alınan Sinyalin Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile İletimi, Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, Muğla, [12] Çetin H.E., Kablosuz Algılayıcı Ağların MicaZ Tabanlı Biyomedikal Uygulaması, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ağustos [13] Bayılmış C.,Çakıroğlu M, Öztürk S,Çankaya İ., Matlab Web Sunucusu Kullanılarak Kablosuz Algılayıcı Ağlar için İnternet Tabanlı İzleme Sistemi Tasarımı, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 25, No 2, , [14] Otto C., Milenkovic A., Sanders C., Jovanov E., System Architecture Of A Wireless Body Area Sensor Network For Ubiquitous Health Monitoring, Journal of Mobile Multimedia, Sayı: 1, No: 4, pp , [16] Türker G.F., Tarımer İ., Türkiye de Kablosuz Algılayıcı Ağlar İle Yapılan Teknolojik Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme, İnönü Üniversitesi Akademik Bilişim 2011, Malatya, 2-4 Şubat, [17] Okçuoğlu Z., Ertürk İ, Karahan A. Kablosuz Algılayıcı Ağ Uygulaması: İdeal İzleme, Kocaeli Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, [15] Bilgen O., Demirer M., Kablosuz Sensor Ağlar ın Düğüm Davranış Senaryoları, Bahçeşehir Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, [18] İnternet: KAA, ndaguvenlik.doc., [19] İnternet: Genetlab-Sensenode,

8 [20] Mohammad L., Imad M., Mohammad L., Imad M., Handbook of Sensor Networks Compact Wireless and Wired Sensing Systems-Sensor Network Architecture, Crc Pres, London, 135 p., [21] Pathan, A.S.K., Hyung-Woo L., Choong S.H., Security in Wireless Sensor Networks: issues and challenges, The 8th International Conference on Advanced Communication Technology-ICACT, Cilt 2, 20-22, [22] Karasulu B., Toker L., Korukoğlu S., ZigBee IEEE Standardı Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Ege Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, [23] İnternet: TinyOS Tutorial, [24] Yıldırım K.S, Kantarcı A., Kablosuz Algılayıcı Ağlar İçin TinyOS İle Uygulama Geliştirme Muğla Üniversitesi Akademik Bilişim 2010, Şubat, [25] Marco Z., Krishnamachari B., Integrating Future Large-scale Wireless Sensor Networks with the Internet, Güney Kalifornia Üniversitesi, Los Angeles, CA 90089, USA, [26] Ji-min S., Yu-long., Yu S., Si-dong Z., Architecture to connect sensor networks with Internet and services provided, 3. The 54th Research Institute of CETC, Shijiazhuang , China, [27] Dai H., Han R., Unifying Micro Sensor Networks with the Internet via Overlay Networking, Proceedings of the 29th Annual IEEE International Conference on Local Computer Networks (LCN 04) /04, Boulder, Colorado, [28] Damaso A.V.L., Domingues J.P.O., Rosa N.S, SAGe: Sensor Advanced Gateway for Integrating Wireless Sensor Networks and Internet, 2010 IEEE 24th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, pp , Los Alamitos-USA, [29] Miroslav Sveda, Roman Trchalik, "ZigBee-to-Internet Interconnection Architectures," icons, pp.30, Second International Conference on Systems (ICONS'07), France, [30] Dong W.K., Ryu J.H., Kim B.S., Pyo C.S., Development of Gateway-Sink Node for Wireless Sensor Network Using ZigBee, International Conference on Consumer Electronics, ISBN: , Las Vegas, 9-13 Jan., [31] Bilgen O., Demirer M., Kablosuz Sensor Ağlarında Düğüm Davranış Senaryoları, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, [32] Fok C. L., Roman G. C., Lu C., Towards a flexible global sensing infrastructure, Washington University in St. Louis, Acm Digital Library- Volume 4 Issue 3, New York, USA,2007. [33] Yinjun H., Rongbiao Z.,Baosen.,Lili., Design of Remote Connecting Large Field WSN Zoology Monitoring System with Internet, Electrical and Information Engineering School,Jiangsu University, Zhenjiang , China, [34] Castellani A.P, Bui N., Casari P., Rossi M., Shelby Z., Zorzi M., Architecture and protocols for the Internet of Things: A case study, 8th IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops, S , Italya, [35] Luo J., Chen Y., Tng K., Luo J.N, Remote monitoring information system and its applications based on the Internet of Things, International Conference on BioMedical Information Engineering, S , Çin, 2009.

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Bal Arıları İçin Nektar Akış Periyodunun İzlenmesi

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Bal Arıları İçin Nektar Akış Periyodunun İzlenmesi Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Bal Arıları İçin Nektar Akış Periyodunun İzlenmesi Öğr. Gör. Ahmet ALBAYRAK, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ahmetalbayrak@ktu.edu.tr Prof.

Detaylı

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi GERÇEK ZAMANLI VERİ TOPLAMA, VERİ KAYIT, KONTROL VE İLETİŞİM SİSTEMİ Gerçek zamanlı veri toplama, veri kayıt ve iletişim sistemi;

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 640-645 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Kablosuz Vücut Alan Ağları İle Mobil Sağlık İzleme Uygulaması Ebru GÜNDOĞDU

Detaylı

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Emre Okumuş 1, Yusuf Furkan Mutlu 1, Şenol Zafer Erdoğan 2, Fatih Yücalar 2 Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Tezi Önerileri Danışman Öğretim Üyesi: Kasım Sinan YILDIRIM 1) Tez Başlığı: Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Hareketli

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi

Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi Çağdaş Döner Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu Kasım,4-5,2010 İTÜ, İstanbul Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir, Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Nesnelerin İnterneti 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 5. Hafta KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR Nesnelerin İnterneti 2 Kablosuz Algılayıcı Ağlar (Wireless

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 2. Hafta MAKİNELER ARASI İLETİŞİM (Machine-to-Machine Communication, M2M) 2 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en önemli

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi VIERO Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı olarak,

Detaylı

Türkiye de Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Yapılan Teknolojik Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Yapılan Teknolojik Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Türkiye de Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Yapılan Teknolojik Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme Muğla Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN TIBBA KATKISI: BİYOTELEMETRİ VE HAREKETLİ HASTA İZLEME

İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN TIBBA KATKISI: BİYOTELEMETRİ VE HAREKETLİ HASTA İZLEME İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN TIBBA KATKISI: BİYOTELEMETRİ VE HAREKETLİ HASTA İZLEME Bahattin Karagözoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Konularımız Biyomedikal mühendisliği

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Güç Tüketiminin İncelenmesi

Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Güç Tüketiminin İncelenmesi Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Güç Tüketiminin İncelenmesi İstanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul sdurukan@istanbul.edu.tr, songultozan@hotmail.com Özet: İletişim teknolojilerindeki

Detaylı

MATLAB WEB SUNUCUSU KULLANILARAK KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN İNTERNET TABANLI İZLEME SİSTEMİ TASARIMI

MATLAB WEB SUNUCUSU KULLANILARAK KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN İNTERNET TABANLI İZLEME SİSTEMİ TASARIMI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 371-379, 2010 Vol 25, No 2, 371-379, 2010 MATLAB WEB SUNUCUSU KULLANILARAK KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN İNTERNET TABANLI İZLEME

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı

Aydınlatma ve İç Tesisat Laboratuvarı Demo II KNX

Aydınlatma ve İç Tesisat Laboratuvarı Demo II KNX Aydınlatma ve İç Tesisat Laboratuvarı Demo II KNX KNX eski kontrol sistemlerinde ayrı ayrı kontrol edilen fonksiyonları tek bir çatı altına toplar. KNX Nedir? Enerji Kullanımında Sektörel Dağılım Enerji

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Güç Tüketiminin İncelenmesi

Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Güç Tüketiminin İncelenmesi Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Güç Tüketiminin İncelenmesi Şafak Durukan Odabaşı 1, Songül Tozan 1 1 İstanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul sdurukan@istanbul.edu.tr, songultozan@hotmail.com

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

Giray Kansu YILDIRIM 3003110055 KNX

Giray Kansu YILDIRIM 3003110055 KNX Giray Kansu YILDIRIM 3003110055 KNX KNX eski kontrol sistemlerinde ayrı ayrı kontrol edilen fonksiyonları tek bir çatı altına toplar. KNX Nedir? Enerji Kullanımında Sektörel Dağılım Enerji Verimliliği

Detaylı

Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi

Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımının basit

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI Osman TAN İlker KORKMAZ Okan GİDİŞ Sercan UYGUN AB'09, Harran Üniversitesi, 11.02.2009 1/21 SUNUM İÇERİĞİ Giriş RFID ve RFID Uygulamaları Problem Tanımı Motivasyon

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Sinan Uğuz 1, Osman İpek 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Yüksekokulu sinanuguz@mehmetakif.edu.tr 2 Süleyman

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağları İçin TinyOS İle Uygulama Geliştirme

Kablosuz Algılayıcı Ağları İçin TinyOS İle Uygulama Geliştirme Kablosuz Algılayıcı Ağları İçin TinyOS İle Uygulama Geliştirme Kasım Sinan YILDIRIM AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi, Muğla Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir,

Detaylı

Yönlü Sayaçlar. uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi

Yönlü Sayaçlar. uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi Yenilikçi, Esnek ve Çok Yönlü Sayaçlar Bütün uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi Siemens ten güvenilir, esnek, emniyetli sayaçlar Tasarruf etmek isteyenlerin, tüketim verileri hakkında etkin

Detaylı

Taşınabilir Teknolojiler

Taşınabilir Teknolojiler Taşınabilir Teknolojiler Nelerdir? Akıllı cep telefonları Dizüstü bilgisayarlar Tablet PC ler Giyilebilir teknolojiler Akıllı cep telefonları Fotoğraf makinesi, video kamera, sesli ve görüntülü ortam oynatıcılar,

Detaylı

BİOMEDİKAL AĞLAR. Gökhan AKIN akingok@itu.edu.tr. Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BİOMEDİKAL AĞLAR. Gökhan AKIN akingok@itu.edu.tr. Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİOMEDİKAL AĞLAR Gökhan AKIN akingok@itu.edu.tr Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1-Giriş Dünya nüfusun artması ile beraber sağlık masrafları da ciddi oranda artmaktadır. 1960'lı yıllarda

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Arızanın tanımlanması, yerinin tespiti ve rapor edilmesi BDS Üniversal kablo şebekesi ve donanımların denetimi Kablo şebekelerinin ve

Detaylı

O P C S T A N D A R D I

O P C S T A N D A R D I O P C S T A N D A R D I ASP OTOMASYON LTD. Sadık ŞENOL İsmail YAKIN 12/08/2008 OPC Standardı İnsan gücüne dayalı üretimden otomasyona dayalı, daha kontrollü bir üretime geçiş endüstride üretim hızını ve

Detaylı

Çağrının hedeflerine ulaşabilmek için, ülkemizin ihtiyaç ve birikimleri doğrultusunda, aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir:

Çağrının hedeflerine ulaşabilmek için, ülkemizin ihtiyaç ve birikimleri doğrultusunda, aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir: TÜBİTAK-ARDEB Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Çağrı MetniYarı İletken Teknolojileri Çağrı Programı 1003-BIT-MNOE-2015-2 Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar Çağrı Metni 1. Genel

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

Nesnelerin İnterneti. Mehmet ŞİMŞEK

Nesnelerin İnterneti. Mehmet ŞİMŞEK Nesnelerin İnterneti Mehmet ŞİMŞEK Yararlanılan Kaynak From the Internet of Computers to the Internet of Things Friedemann Mattern and Christian Floerkemeier Nesnelerin İnterneti Nedir? Günlük kullanım

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gürol Erdoğan 1, Mustafa Yıldız 1, Mehmet Erdem Türsem 2, Selahattin Kuru 1 1 Enformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Işık Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

Yeraltı Personel Takip ve Güvenlik Sistemi

Yeraltı Personel Takip ve Güvenlik Sistemi Yeraltı Personel Takip ve Güvenlik Sistemi www.mine-mesh.com MINE Nedir? MineMesh, Yer altında çalışan personellerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için, madenler içerisindeki yapıya uygun haberleşme

Detaylı

Web Tabanlı Kontrol Uygulamalarında İnternet Katmanının Sistem Performansına Etkisinin İncelenmesi

Web Tabanlı Kontrol Uygulamalarında İnternet Katmanının Sistem Performansına Etkisinin İncelenmesi Akademik Bilişim 07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Web Tabanlı Kontrol Uygulamalarında İnternet Katmanının Sistem Performansına Etkisinin

Detaylı

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint)

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) Noktalar Arası Kablosuz Network Uygulaması TinaX CPE-2400 TinaX CPE-2400 B Binası TinaX WP-2400 A Binası Server PC Merkez Bina ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) IP

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 6 Telekomünikasyon ve Ağlar Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Etkin haberleşme, organizasyonların başarıları için önemlidir Haberleşme

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

İnkübatörlerin Uzaktan İzlenmesi ve Kontrolü İçin Yeni Bir Teknoloji : Kablosuz AlgılayıcıAğlar

İnkübatörlerin Uzaktan İzlenmesi ve Kontrolü İçin Yeni Bir Teknoloji : Kablosuz AlgılayıcıAğlar İnkübatörlerin Uzaktan İzlenmesi ve Kontrolü İçin Yeni Bir Teknoloji : Kablosuz AlgılayıcıAğlar İsmail KIRBAŞ 1, Cüneyt BAYILMIŞ 2, Sezgin KAÇAR 2, İlyas ÇANKAYA 2 1 Bilişim Teknolojileri Alanı Sancaktepe

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Galatasaray Üniversitesi Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Mustafa Tekeli, Özlem Durmaz İncel İçerik Giriş Literatür Özeti Sistem Mimarisi / Metodoloji Öncül

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı Ulusal IPv6 Protokol Alt Yapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi 12-13 Ocak 2011 Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6 Zafer Halim Yiğitbaşı İçerik Giriş Yakın Gelecek

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağlar ve Uygulamaları

Kablosuz Sensör Ağlar ve Uygulamaları Tahir Emre KALAYCI 11 Şubat 2008 Kablosuz Sensör Ağlar Sensör Düğümü Kablosuz Sensör Ağlar Uygulama Örnekleri Sonuç Kablosuz Sensör Ağlar Donanım ve kablosuz sistemlerdeki gelişmeler düşük maliyetli, düşük

Detaylı

Medikal Bilişimde Akıllı Ev Sistemleri

Medikal Bilişimde Akıllı Ev Sistemleri Medikal Bilişimde Akıllı Ev Sistemleri Gül Fatma Türker 1, Akif Kutlu 2, Uğur Bekçibaşı 3 1,2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Isparta 3 Muğla Üniversitesi,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği. Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN

EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği. Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN Oftalmoskopi: oftalmoskop ile göz dibinin muayene edilmesi bilimidir. Bilim tarihinin ilk optik

Detaylı

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır.

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır. BILGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağı Nedir? En az iki bilgisayarın kaynakları ve bilgileri paylaşmak amacıyla çeşitli şekillerde bağlanması sonucu oluşmuş iletişim altyapısına Bilgisayar Ağı denir. Sizce bilgisayar

Detaylı

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, Elazığ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr Özet: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı için

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağlar ve Kablosuz Sensör Ağlarda Enerji Tüketimi

Kablosuz Sensör Ağlar ve Kablosuz Sensör Ağlarda Enerji Tüketimi Kablosuz Sensör Ağlar ve Kablosuz Sensör Ağlarda Enerji Tüketimi Şafak Durukan Odabaşı 1 Songül Tozan 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: sdurukan@istanbul.edu.tr

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU M. Fatih TALU*, Resul DAŞ* (*) Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi

Detaylı

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi ÖZGEÇMİŞ 1 Adı Soyadı : Dr. Serdar BİROĞUL Doğum Yeri ve Tarihi : İzmit, 10/09/1980 Yabancı Dil : İngilizce İş adresi : Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Cep

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Türleri

Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar ağı, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008 Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme Tahir Emre KALAYCI 21 Mart 2008 Gündem Genel Bilgi Alınan Dersler Üretilen Yayınlar Yapılması Planlanan Doktora Çalışması Kablosuz Sensör Ağlar Yapay Zeka Teknikleri

Detaylı

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri VISISYS Akıllı Görüntüleme Sistemleri 2008 Gözlem Teknolojileri: İhtiyaçlarınıza uygun Yürürlükteki Güvenlik yatırımlarını geliştirme Güvenlik İşletim Sistemi Açık Dağıtım Mimarisi Olay güdümlü Sistem

Detaylı

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar Tabanlı Uygulamalar 3. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar İletişimi tamamıyla ortadan kaldırmak için gönderici ile alıcı arasında hiçbir ortak kural

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

DRC. cooling. Hoşgeldiniz

DRC. cooling. Hoşgeldiniz DRC cooling Hoşgeldiniz DRC ELEKTRONİK DRC Elektronik, Soğutma, Isıtma, ve Nemlendirmeli soğutma sistemleri için kontrol çözümlerinde pazar liderliğine aday bir firmadır. Ürünlerimizi, enerji tasarrufu

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri Veri modelleri, veriler arasında ilişkisel ve sırasal düzeni gösteren kavramsal tanımlardır. Her program en azından bir veri modeline dayanır. Uygun

Detaylı

Bir 802.1x Kimlik Kanıtlama Uygulaması: EDUROAM

Bir 802.1x Kimlik Kanıtlama Uygulaması: EDUROAM Bir 802.1x Kimlik Kanıtlama Uygulaması: EDUROAM Figen Bozkurt Şule Toker Sunum Planı 802.1x Nedir? EAP ve EAP Türleri RADIUS Nedir? EDUROAM Nedir? 802.1x Nedir? 802.1x

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağları İçin TinyOS İle Uygulama Geliştirme

Kablosuz Algılayıcı Ağları İçin TinyOS İle Uygulama Geliştirme Kablosuz Algılayıcı Ağları İçin TinyOS İle Uygulama Geliştirme Kasım Sinan YILDIRIM 1, Aylin KANTARCI 2 1 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir 2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı

EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı Dr. Enis Karaarslan Ege Üniversitesi Network Yönetim Grubu Danışmanı 11/4/2009 Dr. Enis KARAARSLAN 1 HEDEF Ege Üniversitesi Bilgisayar Ağı (Computer Network) ) altyapısını,

Detaylı

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri BİLGİ SİSTEMLERİ Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri Süreç İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri ve Bilgi İşleme Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler ve Yapay

Detaylı

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME PELIN YILDIRIM FATMA BOZYIĞIT YZM 3214 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Bu Derste Android Nedir ve Uygulama Temelleri Android Uygulama Bileşenleri

Detaylı

CISSP HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ

CISSP HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ CISSP HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ CISSP Sertifikasyonu Eğer bilgi güvenliği üzerine bir kariyer planlıyorsanız profesyoneller için günümüzün en gözde bilgi güvenliği sertifikası Certified Information Systems Security

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

Fuel Automation Systems

Fuel Automation Systems Fuel Automation Systems Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Back Office Yönetim Sistemleri 444 8 129 / www.turksist.com.tr HAKKIMIZDA about us TURKSİST sektöre yeni giriş yapmış

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1 Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilişim 2013 1 İçerik Hareket Temelli İşlemler Temassız hareket algılayıcısı: Kinect Kinect Uygulamaları Kinect in getirdikleri

Detaylı

THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK. Prof. Dr. Yahya Büyükaşık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK. Prof. Dr. Yahya Büyükaşık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK Prof. Dr. Yahya Büyükaşık Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Ünitesi, ANKARA Klinik tıp alanında bilimsel yaklaşım

Detaylı

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3 Elektronik Isı Pay Ölçer Çevrenin Korunması Avantaj ve Özellikleri İklim koruma için enerji tüketiminin ölçümü Kaynakların ve çevrenin korunması Günümüzde; çevremiz, korunmaya

Detaylı

Nesnelerin İnternetinde 11 Bağlantı Protokolü

Nesnelerin İnternetinde 11 Bağlantı Protokolü Nesnelerin İnternetinde 11 Bağlantı Protokolü Nesnelerin internetini kapsayan ürün bandında uygulama geliştirici olarak çalışanlar mühendisler için farklı bağlantı protokolleri bulunmaktadır. Ürün ve sistemin

Detaylı

Veri Ambarından Veri Madenciliğine

Veri Ambarından Veri Madenciliğine Veri Ambarından Veri Madenciliğine Yrd. Doç. Dr. Ömer Utku Erzengin 1, Uzman Emine Çetin Teke 2, İstatistikçi Nurzen Üzümcü 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 2

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SMS - WAP OTOMASYONU UNIVERSITY OF FIRAT SMS - WAP OUTOMASION

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SMS - WAP OTOMASYONU UNIVERSITY OF FIRAT SMS - WAP OUTOMASION GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2006, Şanlıurfa. Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, 26-28 April 2006, Şanlıurfa, Turkey. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SMS - WAP OTOMASYONU

Detaylı

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com ModulA Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com Yeni Biral ModulA: Konu enerji verimliliği ise, pompa teknolojisi modüller halinde yapılandırılabilen bu üstün çözüm hiç bu

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1 Konular 1. Bilgisayar Nedir? 2. Bilgisayarın Tarihçesi 3. Günümüz Bilgi Teknolojisi 4. Bilgisayarların Sınıflandırılması

Detaylı

Before the light. www.logiba.com. AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi

Before the light. www.logiba.com. AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi Before the light www.logiba.com AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi Sanayi Siteleri Depolar Otopark Alanları Alışveriş Merkezleri Hayat ışığın kontrolünde, ışık ise sizin... Sokak Aydınlatmaları Park ve Bahçeler

Detaylı