1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri"

Transkript

1 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri Giriş Nesne Kalıcılığı Nedir? Nesne- İlişkisel Uyumsuzluğu Kalıcı Nesneler ve İş Nesneleri Veri Erişimi Veri Erişim Nesnesi (VEN) Tasarım Şablonu JDBC ya da Java Database Connectivity Nesne Veri Tabanları a. Db4O Çözüm: Nesne- İlişkisel Eşleştirme NİE Araçlarının Kısa Tarihi JPA JPA JPA Bölüm Özeti... 30

2 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri Giriş Veri, Bilgi Teknolojileri dünyasının en önemli kavramıdır. Verinin toplanması, iletilmesi, işlenip bilgi haline getirilmesi ve raporlanmasının olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldiği günümüzde veriyi saklama yani depolama oldukça önem kazanmıştır. Hemen her türlü yazılım sisteminin hayatımıza girmesi, webin teknolojiden çok sosyal bir olgu olarak dünyamızda yer alması, sabit ve hareketli görüntü, ses gibi farklı tipte verilerin yaygınlık kazanması, büyük veri (big data) isminde yeni bir teknolojik problem alanı ortaya çıkardı. Sonucunda bilgiyi toplayan işleyen, raporlayan ve saklayan (depolayabilen) uygulamalar geliştirmek, yazılım geliştirmenin (software development) en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Elektronik ortama aktarılan veriyi işleyen uygulamalar geliştirirken karar verilmesi gereken ilk ve en önemli konu, verinin uygulamanın yazıldığı programlama ortamında ne şekilde ifade edileceğidir. Bu noktada farklı zamanlarda farklı kararlar alındı. Veriler ilk başlarda, bilimsel karakterdeydi ve sadece tam ve ondalık sayı ile ifade edilirken sonrasında ihtiyaçlar arttıkça karakter, metin (String), doğru- yanlış değerli gibi daha farklı veri yapılarıyla ifade edilmeye başlandı. Benzer şekilde karmaşıklaşan ihtiyaçlar sonrasında soyut veri tiplerini (abstract data types) ortaya çıkardı. Uygulamaların gittikçe günlük hayatımızda devamlı karşılaştığımız iş modellerini ve aldığımız hizmetleri otomatikleştirmesi, veriyi teknik bir konu olmaktan çıkardı. Böylece veri, tekil ve atomik olmaktan çıktı, sarmalanmış (encapsulated) bir yapıda daha soyut hale geldi. Bu şekilde soyut veri yapıları (abstract data structures) ortaya çıktı. Verinin daha soyut bir yapıya sahip olurken yani daha farklı bir ifadeyle data seviyesinden information seviyesine çıkarken, iş süreçleri (business processes) ve onları yönlendiren iş kuralları (business rules) da karmaşıklaştı. Bu durum, veri soyutlamasını bir üst seviyeye daha çıkardı ve nesneler gündeme geldi. Yani veriler, kendisini kullanan süreçler ve kurallar ile birlikte soyutlanmaya başladı. Daha ilkel bir anlayışla, davranışa sahip olan soyut veri yapısı olarak da görülebilecek olan nesneleri kullanan nesne- tabanlı (object- based) diller hızlıca nesne- merkezli (object-

3 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 3 oriented) dillere dönüştü. Nesne- merkezli diller temelde bize iki şey kazandırdı: İlki, gerçek dünyadaki kavramları ve aralarındaki ilişkileri doğru ve daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek için farklı nesne desenleri (patterns) kurgulamamıza imkan sağladı. Böylece karmaşıklığı (complexity) yönetebilme imkanı kazandık. İkinci olarak da nesne- merkezli diller yazılımın doğasında var olan değişimi yönetmemize yardımcı oldu. Bu amaçla bu diller, nesnelerin davranışsallığını dinamik olarak ifade etmeye yarayan dinamic- binding gibi mekanizmalarla, çok şekilli (polymorphic) referanslar oluşturabilmemize imkan verdi. Bu sayede nesneler arasındaki ilişkileri daha soyut olarak ifade edebilir hale geldik Nesne Kalıcılığı Nedir? Yukarıda bahsedilen gelişmeler sonuçta nesne- merkezli dillerle temel soyutlama seviyemizi nesne seviyesine çıkarmış oldu. Dolayısıyla herhangi bir sistemde depolanmış olan veriler, nesne- merkezli (object- oriented) diller ile geliştirilen uygulamalarda nesnelerle ifade edilir hale geldi. Dolayısıyla bu tür (nesne- merkezli) uygulamalarda bir bilgiyi kalıcı hale getirebilmek demek o bilgiye karşılık gelen nesnenin durumunun (state) kalıcı hale getirilebilmesi demektir. Bir nesnenin durumu, o nesneye ait değişkenler (instance/object variables) ve bu değişkenlerin aldıkları değerler tarafından oluşturulur. Dolayısıyla, nesne- merkezli bir dil ile geliştirilen bir uygulamanın kalıcı bilgi üzerinde işlem yapabilmesi ve yeni gelen bilgiyi kalıcı hale getirebilmesi için uygulamada oluşturulan sınıfların çalışma zamanında (run- time) yaratılan nesnelerinin durumlarının, nesneler bellekten silinse bile kalıcı ve ulaşılabilir halde olması gereklidir. Nesne durumunun nesne bellekten temizlendikten sonra bile kalıcı dolayısıyla da ulaşılabilir hale getirilmesine nesne kalıcılığı (object persistence) denir. Nesne kalıcılığından bahsedildiğinde ilk akla gelen, nesnelerin durumlarının İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi (İVTYS) (Relational Database Management System, RDBMS) adı verilen yapıda saklanmasıdır. Nesnelerin ilişkisel veri tabanının tablolarında kalıcı hale getirilmeleri için öncelikle, uygulamadaki sınıfların tablolara, sınıflarda tanımlanan ve kalıcı olan nesne özelliklerinin yani nesne değişkenlerinin de bu tablolardaki sütunlara (ya da kolonlara) karşılık getirilmesi ya da bir başka deyişle bu tablolardaki sütunlarla/kolonlarla eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde, bir

4 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 4 sınıfın veri tabanındaki bir ya da daha fazla tabloyla, bu sınıf üzerinde tanımlı ve kalıcı olması istenen nesne özelliklerinin ya da değişkenlerinin de tabloların belirli sütunlarıyla eşleştirilmesi işlemine nesne- ilişkisel eşleştirme (NİE) (Object- Relational Mapping, ORM) denir. Böylece uygulamadaki sınıflardan çalışma zamanında oluşturulan nesneler, İVTYS (ya da bundan sonra sadece veri tabanı ) bağlı oldukları sınıflarla eşleştirilmiş olan tabloların satırlarına yazılarak kalıcı hale getirilirler. Uygulamalar aynı zamanda veri tabanındaki tablolarda var olan satırların sorgulanması (querying), güncellenmesi ve silinmesi gibi farklı işlemeleri yapmaya da ihtiyaç duyarlar. Uygulamada üretilen nesnelerin durumlarının veri tabanına kaydedilmesi (create), nesnelerin durumlarının son hallerinin veri tabanından uygulamaya geri getirilmesi (read), nesnelerin durumlarına uygulamada yapılan değişikliklerin veri tabanına yansıtılması (update) ve nesnelerin gerekirse veri tabanından silinmesi (delete), nesnelerle ilgili 4 temel nesne- veri tabanı işlemidir ve kısaca YOGS (yaratma, okuma, güncelleme ve silme (CRUD, create, read, update, delete) olarak adlandırılır. Programlama dillerinde bütün bu işlemleri yapmak için örneğin C deki ODBC (Open Database Connectivity) ya da Java daki JDBC gibi veri tabanı erişim bileşenleri vardır. Bu yapılar veri tabanlarına kendilerine has protokolleri kullanan sürücüler (driver) üzerinden erişerek programcılara veri tabanı üzerinde yukarıda bahsedilen türden işlemleri yapabilme imkanı verirler. SQL (Structured Query Language), veri tabanlarının ortak dilidir. Veri tabanı programcıları SQL i, veri tabanındaki tablolar ile bu tabloların satırlarında bulunan ve nesne- merkezli bir dille geliştirilen bir uygulamadaki nesnelerin değişkenlerini oluşturan verileri işlemede kullanırlar. Uygulama programcıları da programlama dillerindeki veri tabanı erişimi sağlayan yapılar sayesinde SQL sorgularını kullanarak, bu dil yardımıyla YOGS ile ifade edilen veri tabanı işlemlerini gerçekleştirirler. (Tablolar ve tablolardaki satırlar ile ilgili işlemler genel olarak SQL in veri tanımlama (Data Definition Language, DDL) ve veri işleme (Data Manipulation Language) özellikleri kullanılarak yapılmaktadır.) Bu durum, veri tabanındaki verinin nesne olarak ifade edildiği nesne- merkezli dillerle geliştirilen uygulamalarda veri tabanında kalıcı kılınacak her nesne için önce nesne- ilişkisel eşleştirmenin yapılmasını ve sonra da kalıcı nesneler üzerinde yapılan işlemleri veri tabanına yansıtabilmek için YOGS sorgularının yazılmasını gerektirir.

5 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri Nesne- İlişkisel Uyumsuzluğu Nesne- merkezli diller ile geliştirme yapanlar tabii olarak düşünce sistemlerini nesne kavramı etrafında örerler. Nesne kültürü bize yazılım projelerinin her safhasında, farklı soyutlama seviyelerinde ya da farklı açılardan nesneler hakkında düşünme imkanı sunar. Geliştirilecek olan yazılımın ihtiyaçlarından yola çıkarak, nesnelerin sorumlulukları ve özellikleri, nesneler arasındaki ilişkiler, çalışma zamanında nesnelerin birbirleriyle nasıl haberleşecekleri vb. düşünceler zihnimizde uçuşur dururlar. Hatta nesneler hakkında bu şekilde düşünebilmeyi ayrıcalık olarak bile görürüz. Nesneler hakkındaki düşünce faaliyetimiz tasarımda daha soyut bir seviyede iken, kodlamada hayata geçer ve bu sayede nesneleri oluşturur, birbirleriyle ilişkilendirir ve yazılım sistemimizi çalışır hale getiririz. Buraya kadar her şey güzel de nesnelerimizi nerede saklayacağız? sorusu gündeme gelince işin tadı biraz kaçar. Şöyle ki: Yazılımın çalışması sırasında üretilen nesnelerin taşıdıkları bilgilerin ki yukarıda tanımladığımız gibi nesnenin durumu olarak adlandırılır, daha sonra kullanılmak üzere kalıcı hale getirilmesinin en tabii yöntemi, olsa olsa bir nesne veri tabanı yönetim sistemi (NVTYS) (Object- Oriented Database Management System, OODBMS) kullanmaktır. (Literatürde, object- oriented database yerine object database de kullanılmaktadır. Biz ikincisini tercih ettik.) Fakat gerçekte durum biraz farklıdır. Yazılımın ilk günlerinden bu yana yazılımcılar, yapısal verilerini kalıcı kılmak için farklı çözümler geliştirmişler ama burada bahsedilmesi gerekmeyen çok değişik nedenlerden dolayı bu çözümlerden sadece İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi (İVTYS) (Relational Database Management System, RDBMS) olarak adlandırılan ürünler günümüzde en yaygın kullanılan olmayı başarmışlardır. Kısa adıyla ilişkisel veri tabanları (ya da sadece veri tabanları), ilk ortaya çıktığı, 1970 li yıllardan bu yana kurumsal yazılım dünyasında çok iyi bir yer edinmiş ve etraflarına ördükleri İş Zekası (Business Intelligence, BI) vb. sistemlerle, Bilgi Teknolojilerinin (BT) en çekirdek uygulamalarından biri haline gelmişlerdir. Dolayısıyla, herhangi bir türden yapısal veri ya da nesne- merkezli yazılım sistemlerinin nesnelerinin durumları anlamında veri için, kalıcılık yani verinin saklanması amacına yönelik olarak pratikte sahip olduğumuz tek seçenek ilişkisel veri tabanlarıdır. Fakat gerçek şudur ki, ilişkisel veri tabanları nesnelerin kalıcı olması için tasarlanmamışlardır. İlişkisel veri tabanları, nerede üretilmiş olursa olsun, veriyi, aralarındaki ilişkilerden yola çıkarak

6 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 6 oluşturduğu Entity- Relationship ya da E- R isimli bir modele göre yapılandırmakta ve veriyi bu şekilde varlıkların arasındaki ilişkileri kullanarak ve olabildiğince az tekrar yaparak saklamayı hedeflemektedir. Bu yöntemle, yüksek miktardaki verinin sağlıklı ve verimli bir şekilde saklanması ve özellikle de sorgular yoluyla tekrar sunulması kolaylaşmış olmaktadır. Yukarıda bahsedilen açılardan başarılı olan ilişkisel veri tabanlarının nesneler açısından en temel problemi, nesnelerin durumlarını saklamak için geliştirilmemiş olmalarıdır. Bu durum, tarihi olarak son derece normal olmakla birlikte, gittikçe daha nesne- merkezli hale gelen yazılım dilleri ve yazılım geliştirme yöntem ve teknikleri açısından bir problemdir. Çünkü, nesne- merkezli diller ile ilişkisel veri tabanları arasında pek çok yönden uyumsuzluklara yol açan farklılıklar vardır. Nesneler ve aralarındaki ilişkilerin doğası ile veri tabanlarındaki tablolar ve aralarındaki ilişkilerin doğası tamamen farklıdır. Nesne- merkezli programlama paradigması ile ilişkisel veri tabanı paradigması arasında, tip farklılıklarından güvenlik yapılarına kadar pek çok konuda ciddi farklılıklar hatta karşıtlıklar söz konusudur. (Bütün bu tartışmada her nesne- merkezli programcının yaptığı gibi biz de nesne ile sınıf kavramını birbirlerinin yerine geçer şekilde kullandığımızı belirtmeliyiz.) Örneğin, nesneler sarmalanmış (encapsulated) yapılardır, yani hem veriye hem de davranışa sahiplerdir, veri tabanlarındaki tablolar sadece veri ile ilgilenir. Ya da nesneler birbirleri hakkında bellekteki referansları yoluyla haberdar olurlarken, tabloların birbirlerini bilmeleri, anahtar sütunun (primary key), ilişkilendirilecek tablolarda tekrarlanması yoluyla olur. Nesnelerin, miras (inheritance) yoluyla birbirlerinden özellik devralabilmesi sayesinde nesne hiyerarşileri çok yaygınken, tablolar arasında hiyerarşi kurgulanması söz konusu olmayan bir durumdur. Tablolardaki sütunların tuttuğu verinin tipi veri tabanı açısından genel olarak teknik bir konu iken, nesne- merkezli uygulama açısından tip kavramı, teknik bir konunun çok üzerinde bir anlama sahiptir. Miras hiyerarşisi sayesinde nesneler ile çok şekilli (polymorphic) referansları arasında, yukarı ya da aşağıya dönüştürme (up- cast ya da down- cast) gibi ilişkiler tanımlayabilmek, nesnelerin ve referansların tiplerin aralarında dönüşebilir olmasıyla ilgilidir. Uzun uzadıya sayılabilecek bu farklılıklar sadece teknik birer uyumsuzluk değildir; bir yaklaşım hatta paradigma farklılığıdır: veri paradigmasına karşın nesne paradigması. Dolayısıyla nesne- merkezli diller nesnelerinin durumlarını ilişkisel veri tabanında saklamak istediklerinde,

7 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 7 iki farklı paradigma karşı karşıya gelmektedir. Bu iki paradigma ya tamamen farklı ilgi alanlarına sahiptir dolayısıyla da birinde olan bir durum diğerinde yoktur bile ya da aynı konuya farklı açılardan yaklaşıp farklı şeyleri problem olarak görmüşler, dolayısıyla da farklı çözümler üretmişlerdir. Nesneler ile ilişkisel tablolar arasında bu türden farklılıkların oluşturduğu duruma nesne- ilişkisel uyumsuzluğu (object- relational mismatch) denir. (Hatta tarihi olarak bu uyumsuzluk önceleri Elektrik mühendisliğinden alıntıyla, iki devrenin farklı empedansa sahip olmasının getirdiği bir güç aktarımı problemi olan empedans uyumsuzluğu (imdepance mismatch) olarak ifade edilirdi.) Nesne merkezli dillerin kullanıldığı her ortamda gündeme gelen nesne- ilişkisel uyumsuzluğunu aşmanın farklı yolları tabi olarak keşfedildi. Dil içinde SQL (embedded- SQL) kullanımı (örneğin SQLJ böyle bir girişimdi), Java nın JDBC bileşeni ve farklı dil ve platformlardaki alternatifi olan ODBC ya da ADO.NET gibi yapılar, bu uyumsuzlukların bir kısmını saklayan veri tabanı iletişim ara yüzlerindendir. Aşağıda örneğini verdiğimizde daha iyi algılayacağımız gibi, bu türden bileşenler, ancak nesnelerin bütüncül yapılarını bozarak ve veri tabanları arasındaki farklılıkların getirdiği yükü geliştiricilere yükleyerek veri tabanı iletişimini kurabilmektedirler. Nesne veri tabanlarının çok da ciddi bir alternatif olamadığı ortamlarda, bu uyumsuzluğu aşmak amacıyla pek çok nesne- ilişkisel eşleştirme (object- relational mapping, ORM) çerçevesi (ya da çatısı (framework)) geliştirildi. Bu kitap, bu girişimin en sonuncusu olan Java nın nesne- ilişkisel eşleştirme ara yüzü Java Persistence API ya da kısaca JPA hakkındadır. Bu bölümde, JPA nın detaylarına girmeden önce, bazı kavram ve yaklaşımları ele alacağız Kalıcı Nesneler ve İş Nesneleri Hangi teknoloji kullanılırsa kullanılsın ya da erişilecek veri tabanı ister ilişkisel olsun ister nesne- merkezli olsun, veri tabanındaki verilerin uygulama katmanındaki nesnelerin durumlarına karşılık geldiğini yukarıda ifade ettik. Bu gerçeği bir başka deyişle nesnelerin durumları, veri tabanında saklanmaktadır şeklinde de ifade edebiliriz. Durumları veri tabanında saklanan nesnelere kalıcı nesneler (persistent objects) denir. İngilizce literatürde kalıcı olan nesneler için genel olarak entity terimi kullanılmaktadır. Biz bu kitapta kalıcı nesne kavramını entity nin

8 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 8 karşılığı olarak kullanacağız zira entity kelimesini dilimize varlık diye çevirmek konunun ruhuna pek de uyan bir durum olarak gözükmemektedir. Nesneleri kalıcı olan sınıflara da kalıcı sınıflar (persistent classes) deriz. Uygulamalardaki kalıcı olan nesnelerin, büyük oranda uygulamanın iş alanını (business domain) temsil eden kavramlar oldukları açıktır. Örneğin bir müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management, CRM) uygulamasından bahsediyorsak, Customer, Address, , Message, Sale, Opportunity, Offer vb. kavramların, bu iş alanının en temel nesnelerinden olacağını ve bu nesnelerin durumlarının veri tabanında kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu türden olan nesnelere is nesneleri (business objects) ya da alan nesneleri (domain objects) denir. Biz de bu kitap boyunca farklı iş ya da alan nesnelerini kullanacağız Veri Erişimi Kalıcı nesnelerin durumlarının veri tabanındaki veriler olarak saklanması, yukarıda bahsettiğimiz YOGS işlemleri ile olmaktadır. YOGS işlemleri ise SQL ifadelerini kullanmaktadır. Örneğin veri tabanında dört sütunlu şöyle bir tablomuzun olduğunu varsayalım: PERSONS (ID, FIRSTNAME, LASTNAME, DATEOFBIRTH) Bu tablonun, uygulamada var olan kişilere karşılık geldiği ve kişilerin de kimlik numarası, isim, soy isim ve doğum tarihi bilgileri ile betimlendiği açıktır. Bu tabloyu veri tabanında oluşturmak için şöyle bir CREATE TABLE ifadesine ihtiyacımız olacaktır: CREATE TABLE PERSONS ( ID INT PRIMARY KEY, FIRSTNAME VARCHAR(30) NOT NULL, LASTNAME VARCHAR(50) NOT NULL,

9 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 9 ) DATEOFBIRTH DATE Kod: DB.sql PERSONS isimli tabloyu oluşturan yukarıdaki SQL ifadesinin Apache nin Derby (http://db.apache.org/derby/) isimli açık kaynak kodlu ilişkisel veri tabanı için yazılıp çalıştırıldığını, aynı ifadenin diğer veri tabanlarında bazen hiç bir değişiklik yapmadan bazen de ufak tefek değişikliklerle çalışacağını söylemeliyiz. Apache Derby tamamen Java da geliştirilmiş ve 2.6 MB gibi son derece az bir bellek ile çalışabilen bir ilişkisel veri tabanıdır. Dahası Apache Derby, Java DB (http://www.oracle.com/technetwork/java/javadb/overview/index.html) adıyla Oracle tarafından JDK 7 den itibaren JDK ile paketlenmiştir. Dolayısıyla JDK 7 ye sahip olan okuyucular JDK kurulumunun altındaki db klasöründen Java DB ye ulaşabilirler. Bu konuda kitabın uygulamalarındaki açıklamaları dikkatle okumanız gerekmektedir. Bu tabloya veri girmek istediğimizde de şöyle bir INSERT ifadesine ihtiyacımız olacaktır: INSERT INTO PERSONS VALUES (1, 'Mihrimah', 'Kaldiroglu', {d ' ') Kod: DB.sql Benzer şekilde bu tablodan veri alabilmek, örneğin var olan tek satırı getirebilmek için şöyle bir SELECT ifadesine ihtiyacımız olacaktır: SELECT * FROM PERSONS Bu ifadeyi çalıştırdığımız zaman tabloda var olan tek satırı getirmiş olacağız:

10 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 10 Çizim 0.1 Peki bu türden SQL ifadelerini Java da nasıl kullanabiliriz? İsterseniz önce metotlardan başlayalım. Örneğin yeni bir nesneyi veri tabanında kalıcı hale getirmek istediğimizde yani işleme veri tabanı açısından bakıp da veri tabanına yeni bir satır eklemek istediğimizde, Java da muhtemelen aşağıdaki gibi bir ara yüzü olan metoda sahip olmamız beklenmelidir: public void saveperson(person person) Veri tabanındaki PERSONS tablosundaki verilerden belirli bir ID bilgisine sahip olanı getirmek istediğimizde de benzer şekilde aşağıdaki gibi bir ara yüzü olan metoda sahip olmamız beklenmelidir: public Person retrieveperson(int id) Sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu metotların derlenmesi için Person isimli bir sınıfa ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla Person sınıfının, PERSONS tablosunun yapısına uygun olarak şöyle olmasını bekleyebiliriz: public class Person { private int id; private String firstname; private String lastname;

11 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 11 private Date dob; public Person(){ public Person(String firstname, String lastname) { this.firstname = firstname; this.lastname = lastname; public Person(int id, String firstname, String lastname, Date dob) { this.id = id; this.firstname = firstname; this.lastname = lastname; this.dob = dob; Kod: Person.java Tabii olarak yukarıdaki Person sınıfı uygun bir pakette oluşturulmuştur ve uygun set()/get(), equals(), hashcode() ve tostring() metotlarına da sahiptir Veri Erişim Nesnesi (VEN) Tasarım Şablonu Burada, uygulamadaki Person sınıfının nesnelerinin durumlarını yönetmek amacıyla kullanacağımız örnek SQL ifadelerini ve bu ifadelerin içinde kullanılacağı örnek metot ara yüzlerini oluşturduk. Şimdi şöyle bir soru ile karşı karşıyayız: Bu metotlar nerede olmalıdır? Yani, yeni bir Person nesnesini veri tabanına kaydetmek istediğimizde çağıracağımız saveperson() metodu ya da elimizdeki bir ID değerine sahip Person nesnesinin durumunu veri tabanından uygulamaya yükleyecek olan retrieveperson() metodu hangi sınıfın parçası olmalıdır?

12 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 12 Yukarıdaki sorulara Person sınıfı diye cevap verdiğimizde, bir alan nesnesi olan Person sınıfının veri tabanı erişim teknolojisine bağımlı olması ve aynı sınıfın yukarıdaki türden pek çok SQL ifadesine sahip olması gibisinden olumsuz pek çok durumla karşı karşıya kalırız. Bir Person nesnesini uygulamadaki katmanlar arasında gezdirmek istediğimizde gereksiz pek çok SQL ve veri tabanı erişim kodunu da taşımamız gerekecektir. Bu olumsuzluklar temelde işlerin/görevlerin ayrıştırılması (separation of concerns) dediğimiz en temel tasarım prensibine aykırı bir durum takınmamızdan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, Person nesnelerinin durumlarını veri tabanı üzerinde yönetecek metotların yeri Person sınıfı değildir. Bu durumda bu tipten metotların, görevi tamamen veri tabanı etkileşimi olan ayrı bir sınıfla soyutlanması en doğru çözüm olacaktır. Yani nesneleri kalıcı olan her bir kalıcı sınıf için İngilizce literatürde DAO (Data Access Object) olarak da adlandırılan Veri Erişim Nesnesi ya da kısaca VEN tasarım şablonunu uygulayabiliriz. Bu şablona göre, yukarıda verilen türden veri tabanı iletişimi yapan metotlar bir ara yüzün içinde tanımlanır ve farklı kalıcılık teknolojilerini kullanan sınıflar tarafından gerçekleştirilirler. Bu kitapta da, bir alan nesnesinin veri tabanıyla olan iletişimini yürüten sınıfları oluşturmak amacıyla VEN tasarım şablonu kullanılacaktır. (Kalıcılık mimarileri üzerine ileriki bölümlerde detaylı bir şekilde duracağız.) VEN şablonunu Person sınıfına uyguladığımızda, elde edeceğimiz PersonDAOI ismini verdiğimiz ara yüz şöyle olacaktır: public interface PersonDAOI { public void saveperson(person person); public Person retrieveperson(int id); public List<Person> retrieveallpersons(); public void updatepersondob(person person); public void deleteperson(person person); public void deleteallpersons(); Kod: PersonDAOI.java

13 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 13 İşte Java da interface anahtar kelimesiyle tanımlanmış PersonDAOI arayüzü Java daki herhangi bir kalıcılık teknolojisi tarafından gerçekleştirilecek olan bir anlaşmayı (contract) ya da el sıkışmayı (hand shake) ifade etmektedir. Bu şekilde farklı kalıcılık teknolojilerini kullanan farklı PersonDAOI gerçekleştirmeleri arasında seçim yapmak, arayüz kullanımından dolayı çok daha kolay hale gelmiş durumdadır. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında, JDBC, nesne veri tabanı gibi teknolojileri kullanarak, PersonDAOI ara yüzünün farklı gerçekleştirmelerini yapacağız. Ayrıca verdiğimiz kod örneklerinde isimlendirme konusunda belli şablonlara uymaya özen gösterdiğimiz, buraya kadarki kodlardan da anlaşılabilir. Örneğin, ara yüz isimlerini I ile bitirirken VEN şablonunu uygulayan ara yüzün ismini PersonDAOI yaparak, ilgili kalıcı sınıfla da ilişkilendirdik JDBC ya da Java Database Connectivity Java Database Connectivity ya da kısa adıyla JDBC, Java Standart Sürümü nün (Java Standard Edition, Java SE) en başından bu yana bir parçası olan ve veri tabanlarıyla iletişimi sağlayan ara yüzünün adıdır. (Bileşen (component) anlamında arayüz terimini kullandığımızda, aslında Application Programming Interface ya da kısaca API yi kastettiğimiz açıktır diye düşünüyoruz.) Java programcıları, JDBC yi ilgili veri tabanının sürücüsünü kullanarak, veri tabanına bağlanmak, veri tabanı üzerinde YOGS işlemlerini yapmak dolayısıyla da uygulamada oluşturulan nesnelerin durumlarını yönetmek için kullanırlar. JDBC nin temel yapıları java.sql paketi içinde çoğunlukla arayüzler olarak bulunur. Bu arayüzlerin gerçekleştirmeleri veri tabanı sürücüleri tarafından yapılır. Örneğin Connection, bir veri tabanı bağlantısını, Statement, veri tabanına gönderilecek olan bir SQL cümlesini ifade ederler ve ikisi de arayüz olarak tanımlanmışlardır. Veri tabanından uygulamaya veri getirmek ise ResultSet isimli arayüzün görevidir. Uygulamamızda Person sınıfının VEN şablonu kullanılarak oluşturulmuş PersonDAOI ara yüzünü JDBC kullanılarak PersonJdbcDAO isimli bir sınıfla gerçekleştirelim:

14 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 14 public class PersonJdbcDAO implements PersonDAOI { private static final String SAVE_PERSON_QUERY = "INSERT INTO PERSONS VALUES(?,?,?,?)"; private static final String RETRIEVE_PERSON_QUERY = "SELECT * FROM PERSONS WHERE ID =?"; private static final String RETRIEVE_ALL_PERSONS_QUERY = "SELECT * FROM PERSONS"; private static final String UPDATE_PERSONDOB_QUERY = "UPDATE PERSONS SET DATEOFBIRTH =? WHERE ID =?"; private static final String DELETE_PERSON_QUERY = "DELETE FROM PERSONS WHERE ID =?"; private static final String DELETE_ALL_PERSONS_QUERY = "DELETE FROM public void saveperson(person person){ System.out.println("Saving person:" + person); Connection conn = getconnection(); PreparedStatement stmt = null; try { stmt = conn.preparestatement(save_person_query); stmt.setint(1, person.getid()); stmt.setstring(2, person.getfirstname()); stmt.setstring(3, person.getlastname()); stmt.setdate(4, person.getdobassqldate()); int updatecount = stmt.executeupdate(); if(updatecount!= 1) System.out.println("Problem with saving the person."); else System.out.println("Person saved!"); catch (SQLException e) { System.out.println("Problem with statement: " + e.getmessage()); e.printstacktrace(); finally{ returnconnection(conn);

15 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri private Connection getconnection() { return JDBCUtil.getConnection(); private void returnconnection(connection conn){ try { conn.close(); catch (SQLException e) { System.out.println("Problem with closing the connection: " + e.getmessage()); e.printstacktrace(); Kod: PersonJdbcDAO.java Yukarıdaki kod parçasından da görüldüğü gibi, veri tabanı sorguları, sınıfın başında static ve final alanlar olarak ifade edilmişlerdir. saveperson() metodu ise ara yüzden devralınan diğer metotlar gibi PreparedStatement kullanmaktadırlar. saveperson() metodu nesneler ile ilişkisel veri tabanlarının tabloları arasındaki en temel farklılığı gözler önüne sermektedir. Person nesnesini veri tabanına kaydedebilmek için, nesnenin alanlarını tek tek alıp SQL sorgusunun içine koyduk. Bu şekilde yaparak bütüncül bir yapıda olan nesneyi, nesnenin durumunun tablonun sütunlarına karşı gelebilmesi amacıyla, parçalamış olduk. Aşağıdaki kod parçası da yine aynı sınıftan alınmış olup, veri tabanından, verilen kimlik bilgisine uyan Person nesnesini veri tabanından getirmektedir. Bu koddaki retrieveperson() metodu da saveperson() metodunun aksine, veri tabanındaki sütunlarda duran verileri önce belleğe almakta sonra da Person nesnesinin bir kurucusunu kullanarak bu verileri bir araya getirip bir Person nesnesi oluşturmaktadır.

16 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri public Person retrieveperson(int id) { System.out.println("Retrieving the person with id = " + id); Person personretrieved = null; Connection conn = getconnection(); try { PreparedStatement stmt = conn.preparestatement(retrieve_person_query); stmt.setint(1, id);; ResultSet rs = stmt.executequery(); while(rs.next()){ String firstname = rs.getstring("firstname"); String lastname = rs.getstring("lastname"); Date dob = rs.getdate("dateofbirth"); personretrieved = new Person(id, firstname, lastname, dob); if(personretrieved == null) System.out.println("No such person with id = " + id); catch (SQLException e) { System.out.println("Problem with statement: " + e.getmessage()); e.printstacktrace(); finally{ returnconnection(conn); return personretrieved; Kod: PersonJdbcDAO.java Yukarıdaki kod örneğinde olduğu gibi JDBC ve veri tabanı sürücüsü, nesneler ile ilişkisel tablolar arasındaki uyumsuzlukları bir noktaya kadar saklamaktadırlar. Örneğin tip farklılıklarının getirebileceği zorluklar ve bunları aşmak için yazılması gereken dönüşüm kodları, veri tabanı

17 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 17 sürücüsü tarafından yapılan işlemler ve dönüşümler sayesinde, programcının sorumluluğundan çıkmış olmaktadır. JDBC ile yapılan bu örnekle ilgili özet olarak şunları söyleyebiliriz. PersonJdbcDAO sınıfı, PersonDAOI ara yüzünden devraldığı metotlar dışında savepersons(), getconnection() ve returnconnection() isimli iki metoda daha sahiptir. savepersons() metodu geçtiğiniz sayıda Person nesnesini veri tabanında oluşturmaktadır. Dolayısıyla savepersons() metodu, pek çok nesne ile çalışmanızı sağlayacak şekilde yazılmıştır ve PersonFactory sınıfını kullanmaktadır. getconnection() metodu, JDBCUtil sınıfının sağladığı static olan getconnection() metodunu kullanarak veri tabanı bağlantısı elde etmektedir. Kitabın kodlarına baktığınızda göreceğiniz gibi JDBCUtil sınıfı jdbc.properties dosyasından veri tabanı bağlantı bilgilerini okumaktadır. Dolayısıyla siz kodunuzu çalıştırırken bu dosyadaki bilgileri, kullandığınız veri tabanına uygun olarak değiştirmeniz gerekecektir. Benzer şekilde returnconnection() metodu da kullanılan veri tabanı bağlantısını kapatmaktadır. Örnek kod ile göz önüne alınması gereken bir başka nokta da kodun kullandığı Connection nesnesinin autocommit=true ile çalıştığı gerçeğidir. JDBC kullanan bu örnekte verilmek istenen mesajın, JDBC nin en iyi bir şekilde nasıl kullanılacağından ziyade, nesne- ilişkisel uyumsuzluğunun en temel yöntemle nasıl aşılabileceği olduğu göz önüne alınmalıdır. Görüldüğü gibi, Java nın ilk çıktığı günden bu yana bir parçası olan JDBC, Java dünyasında yoğun bir şekilde kullanılmasına rağmen uyumsuzluğun en temel parçası olan, nesnelerin tablolarla eşleştirilmesi konusunda herhangi bir katkısı yoktur. Gerek YOGS SQL cümlelerinde, gerek ise ResultSet nesnesinde, nesnelerin kalıcı olan değişkenleri ile değişkenlerin değerlerinin yazıldığı tablolar ve sütunları arasındaki eşleştirmeler, tamamen programcıya aittir. Bu eşleştirme, tüm YOGS işlemleri için kaçınılmazdır. Bu noktada JDBC ile bu uyumsuzluğa getirilen çözümün aşağıda belirtilen negatif noktalara sahip olduğu söylenebilir: JDBC, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, nesnenin bütüncül yapısını bozan bir teknolojidir. Uygulamanızı ne kadar doğru olarak nesne merkezli yapsanız da iş o

18 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 18 nesneleri veri tabanında saklamaya geldiğinde, yani YOGS işlemlerinde, nesne merkezli yapı yerini tablo merkezli yapıya terk etmektedir. Bu anlamda JDBC sizi ilişkisel veri tabanıyla yüz yüze gelmekten alıkoymamaktadır. JDBC, SQL- yoğun bir yöntemdir. Bu durum veri tabanı ile yoğun iletişimde olan uygulamalar için, geliştirme maliyetini arttırmaktadır. Dolayısıyla YOGS işlemlerini yazan geliştiricinin çok iyi SQL, veri tabanı ve buradaki veri yapısının bilgisine sahip olmaları gereklidir. Veri yapısı bilgisi her halükarda kaçınılmaz olabilir fakat bu verinin saklanması ve uygulamaya getirilmesinin bu kadar maliyetli olması, bu konuyu yönetmede insanları farklı yöntemler kullanmaya itmektedir. Birden fazla veri tabanı ile çalışabilecek şekilde geliştirilen ya da veri tabanları ile kurulacak uygulamalarda, veri tabanlarının farklı yapılara ve SQL gerçekleştirmelerine sahip olmalarından dolayı bu maliyet çok artacaktır. Projenin geliştirme sürecinde nesne- ilişkisel eşleştirmesinin, sıklıkla değişmesi muhtemeldir. Çünkü, projelerdeki değişiklikler, YOGS işlemlerine çoğu zaman doğrudan etkir. Bu eşleştirme de JDBC teknolojisinde Java kodu ile yapılmaktadır. Bu durum ise kod bakımını ve kalitesini kötü yönde etkilemekte dolayısıyla da maliyeti arttırmaktadır. Nesne sayısı ve nesne karmaşıklığı arttıkça YOGS işlemlerinin maliyeti de artar. Dolayısıyla YOGS, projelerin en fazla iş yükü getiren taraflarındandır. Projelerin performans, ölçeklenirlik gibi noktalarda kaygıları arttıkça, ön bellek (cache) kullanımı da gündeme gelir ve durum daha da karmaşıklaşır. Genel olarak JDBC, Java nın sağladığı veri tabanı etkileşimi teknolojileri arasında en alt seviyeli olanıdır. Dolayısıyla, veri tabanı ve SQL ile ilgili kontrol gücü yüksek bir yapı sunmasına rağmen, nesne- merkezli olmaması, eşleştirme bilgisinin Java ile veriliyor olması gibi sebeplerden dolayı maliyeti yüksek bir çözümdür.

19 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 19 Yukarıda saydığımız negatif noktalardan dolayı bir alternatif çözümümüz, nesne veri tabanları olabilir Nesne Veri Tabanları Bir an için yukarıdaki örnekte kullandığımız Person nesnesinin çok daha karmaşık ve farklı türde veriler içeren yapıda olduğunu düşünelim. Örneğin, Person nesnesi, Address, AddressMap, Phone, Picture, Voice vb. nesnelere sahip olsun. Hatta Person nesnesi, içinde kendi cinsinden ana ve baba değişkenlerine sahip olsun. Bu durumda Person nesnesi için yazılacak PersonJdbcDAO sınıfı son derece karmaşık hale gelecektir. Bunun temelde iki sebebi vardır: Person nesnesi, çok fazla sayıda nesne ile ilişkilidir; dolayısıyla veri tabanında Person nesnesinin durumu yönetmek amacıyla yapılacak işlemler de karmaşık olacaktır. İkinci sebep ise Person nesnesi, AddressMap, Phone, Picture, Voice gibi, bilenen iş uygulamalarındakinden farklı tipte çoklu ortam tipli (multimedia) veriler tutan nesnelere sahiptir. Modern zamanlarda çok daha sık karşılaşılan bu gibi durumlar, ilişkisel veri tabanlarının nesnelerin durumlarını tutma konusundaki yeteneklerini zorlamaktadırlar. Ayrıca giderek artan oranda kullanılan nesne- merkezli programlama dilleri de nesne veri tabanlarının kullanımını daha cazip hale getirmektedir. Nesne veri tabanları, nesne- merkezli programlama yapılan ortamlar için ideal bir nesne saklama yapısıdır. İlişkisel veri tabanları nesneleri, tablolarda saklamak amacıyla veri alanlarına bölüp parçalarken, nesne veri tabanları yapılacak olan YOGS işlemlerini, nesnenin bütünselliğini bozmadan, tamamen nesne üzerinde yapar. Bu amaçla nesne veri tabanları, nesne- merkezli diller ile son derece yakın bir yapıda kurgulanmışlardır. Benzer şekilde nesne veri tabanlarında sorgulamalar da nesneler üzerinden gerçekleştirilir. Bu anlamda nesne veri tabanları bir nesne sorgulama diline (Object Query Language, OQL) sahiptirler. Nesne veri tabanları, detaylarına burada girmeyeceğimiz ve ilişkisel veri tabanlarının desteklemediği pek çok nesne kavram ve mekanizmasını da destekler. Nesne kimliği (object identity), tip hiyerarşileri ve kalıtım, erişim yoluyla nesne kalıcılığı (persistence by reachability) bunlar arasında sayılabilir.

20 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 20 Nesne veri tabanı yönetim sistemleri, ilişkisel veri tabanlarına uzunca bir süredir rakip olmak istemektedirler. 80 li yıllardan itibaren ticari olarak piyasada bulunan nesne veri tabanları, araştırma ve geliştirme kuruluşlarında tercih edilmesine rağmen Bilgi Teknolojileri (BT) sektöründe de tercih edilir hale gelmeleri daha çok zaman alacak gibi görünmektedir. NVTYS dünyasının da Versant ya da Objectivity gibi büyük şirketleri ve markaları olmakla birlikte, temelde tarihi olarak daha geç yola çıktıkları ve başka teknik sebeplerden dolayı, veri saklama sektöründe İVTYS ile yarışması mümkün olmamıştır. NVTYS nesne- merkezli dillerin ve Internet in yaygınlık kazandığı 1990 lı yıllarda bir ivme kazanmışsa da piyasa payı anlamında beklenen yere gelememiştir. Örneğin, NMVTYS kullanımı özellikle ülkemizde ancak ya bir akademik araştırmanın ya da tatminsiz programcıların geç saatlere varan meraklı çalışmalarının konusu olabilmektedir a. Db4O Bu kısımda, nesne kalıcılığının aslında nesne veri tabanı ile nasıl daha kolay ve bütüncül olarak yapılabileceğini göstermeye çalışacağız. Bu amaçla yukarıda JDBC ile yaptığımız örneği, bir nesne veri tabanı ile tekrar yapıp aradaki farklardan bahsedeceğiz. Internet ten ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve projelerinizde kullanabileceğiniz Db4O (http://www.db4o.com), Versant ın Java ve.net için geliştirmiş olduğu bir nesne veri tabanıdır. Db4O, Versant tarafından farklı lisanslarla kullanıma sunulmuş olup, hem istemci/sunucu (client/server) hem de gömülü (embedded) yapıda kullanılabilmektedir. Db4O yu gömülü şekilde kullanacağımız örneğimizde öncelikle, nesne veri tabanını soyutlayan ObjectContainer nesnesine ulaşmamız gereklidir. Kalıcı nesnelerin nesne veri tabanıyla etkileşimi bu sınıfın metotları üzerinden yapılacaktır. Bu amaçla aşağıdaki kod parçasını kullanıp ObjectContainer nesnesine ulaşacağız.... final static String DB4OFILENAME = System.getProperty("user.home") +

ORM & Hibernate. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu

ORM & Hibernate. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu ORM & Hibernate Ahmet Demirelli SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Seminerleri 2008 Hakkımızda SabancıÜniversitesi BT Yüksek

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JDBC (Java Database Connectivity) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 JDBC JDBC ilişkisel veritabanlarına erişim için Java dilinde kullanılan standart bir kütüphanedir. Bu kütüphanedeki

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

Veri Tabanı Hafta Dersi

Veri Tabanı Hafta Dersi Veri Tabanı - 1 7. Hafta Dersi Dersin Hedefleri SQL Yapısal Sorgulama Dili Veri Tanımlama Dili (DDL) Create Alert Drop Veri tanımlama dili verinin ne olduğundan çok verinin tipi ile ilgilenir. Veri tabanı

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2

Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2 1 Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2 Eclipse Mimarisi 4 Java Teknolojisine Genel Bir Bakış 6 Taşınabilirlik 6 Java Derleyicisi ve Bytecode 6 Java Sanal Makinası (Java Virtual Machine - JVM)

Detaylı

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat 1. Kısım Çoktan Seçmeli (48 puan) 1) Aşağıdaki JAVA kod parçası çalıştırıldığında

Detaylı

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması Hakan ALBAĞ Tahsin Barış AKAN Bitirme Projesi 05.06.2006 Giriş Ticari yazılımlarda ortak ihtiyaçlar Birden

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu,

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME PELİN YILDIRIM FATMA BOZYİĞİT YZM 3214 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Bu Derste Veri Saklama 2 Veri Saklama Veri Saklama her appnin ihtiyaci

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Java EE 5 Teknolojileri Jboss Seam

Java EE 5 Teknolojileri Jboss Seam Java EE 5 Teknolojileri Jboss Seam Hakan Uygun İçerik Kurumsal Uygulama Nedir? Java Teknolojileri Web Uygulaması Java EE Bileşenleri JBoss Seam Yazılım İhtiyaçları Bireysel Kullanıcı Eğitim Eğlence İletişim

Detaylı

Görsel Programlama DERS 02. Görsel Programlama - Ders02/ 1

Görsel Programlama DERS 02. Görsel Programlama - Ders02/ 1 Görsel Programlama DERS 02 Görsel Programlama - Ders02/ 1 Kodun Tekrar Kullanımı ve Kalıtım(Inheritance) Nesneye yönelik programlamanın diğer programlama paradigmalarına karşı bir avantajı kodun yeniden

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi VERİTABANI Veritabanı Yönetimi YAPILANDIRILMIŞ SORGULAMA DİLİ (SQL) Veritabanı yönetimi, veritabanının yapısal özelliklerini belirtmek ve değiştirmek, veritabanına kullanıcı erişimlerini ve yetkilerini

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR.GÖR.VOLKAN ALTINTAŞ 26.9.2016 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal

Detaylı

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir.

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel Veritabanı Yaklaşımı: İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi verilerin tablolarda satır ve sutunlar halinde tutulduğu

Detaylı

Veritabanı İşlemleri

Veritabanı İşlemleri Veritabanı İşlemleri Bu bölümde; Veritabanı bağlantısı Komutların Yürütülmesi ADO.NET Nesne Modeli kavramları incelenecektir. ADO.NET (ActiveX Data Objects) ADO.NET, var olan Windows API lerinden çok daha

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism )

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #9 (16 Aralık 2009) Geçen ders: Java Applet lerde bileşen yerleştirme türleri ( applet layouts

Detaylı

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI ELIF KIOTZEOGLOU 0510130077 RESUL MURAD 0510120082 MERT PACOLARI 0510120083 SQL SQL,(İngilizce "Structured Query Language", Türkçe: Yapılandırılmış Sorgu Dili) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan

Detaylı

YZM 3215 İleri Web Programlama

YZM 3215 İleri Web Programlama YZM 3215 İleri Web Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 5 ORM (Object Relational Mapping) ve EF (Entity

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

Spring Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme. Kenan Sevindik Harezmi Bilişim Çözümleri A.Ş.

Spring Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme. Kenan Sevindik Harezmi Bilişim Çözümleri A.Ş. Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme Kenan Sevindik Harezmi Bilişim Çözümleri A.Ş. Hakkımızda Harezmi Bilişim Çözümleri 2011 yılında kuruldu Uzmanlık alanlarımız Kurumsal uygulama geliştirme Java

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

JDBC kütüphanesi, her görev için genellikle veritabanı kullanımı ile ilişkili API leri içerir:

JDBC kütüphanesi, her görev için genellikle veritabanı kullanımı ile ilişkili API leri içerir: Bölüm 25 Java Veritabanı Bağlantısı (JDBC) 25.1 JDBC Nedir? JDBC, JavaDatabaseConnectivity(Java Veritabanı Bağlantısı) anlamına gelmektedir ve Java programlama dili ve geni veritabanları arasında veritabanı-bağımsız

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

OPC Data Access (DA) Temelleri

OPC Data Access (DA) Temelleri OPC Data Access (DA) Temelleri Hazırlayan Kepware Technologies Türkçe Meal Salih GÖK Anket Data Access nedir? Data Access in getirileri OPC DA e giriş (Data Access) OPC DA Özelliklerine bakış Hızlı bir

Detaylı

License. Veri Tabanı Sistemleri. Konular büyük miktarda verinin etkin biçimde tutulması ve işlenmesi. Problem Kayıt Dosyaları

License. Veri Tabanı Sistemleri. Konular büyük miktarda verinin etkin biçimde tutulması ve işlenmesi. Problem Kayıt Dosyaları License c 2002-2016 T. Uyar, Ş. Öğüdücü Veri Tabanı Sistemleri Giriş You are free to: Share copy and redistribute the material in any medium or format Adapt remix, transform, and build upon the material

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir.

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir. T-SQL KODLARİ İÇERİSİNE AÇIKLAMA EKLEME Bir veya daha fazla satırın çalıştırılmasını Önlemek için veya /*... */" ifadeleri kullanılır. -- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1

2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1 2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1 Veritabanı Kullanıcıları Veritabanı Yöneticisi (DBA-Database Administrator) Tasarım,oluşturma ve işletiminden sorumludur. Görevleri; Tasarımı Performans Analizi Erişim

Detaylı

Spring Giriş Eğitimi

Spring Giriş Eğitimi Spring Giriş Eğitimi Bu eğitimde Spring ın hangi problemlere karşı etkili olduğundan bahsedeceğim. Ayrıca çekirdek Spring teknolojisinin nasıl işlediği; Dependency Injection - DI ve Inversion of Contol

Detaylı

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir.

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VTYS lerde veri bütünlüğünü sağlamanın iki temel yolu vardır; Tanımlanabilir veri bütünlüğü ve prosedürel veri bütünlüğü. Tanımlanabilir veri bütünlüğü, tanımlanan nesnelerin kendi özellikleri

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

Java Programlama Giriş

Java Programlama Giriş Java Programlama Giriş 2013-2014 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2014 Muhammer İLKUÇAR 1 Neden Java Programlama Platformdan bağımsızdır

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 8 DB içerisinde CLR Bileşenleri" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı SQL Server ve.net CLR SQL Server içerisinde

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır.

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Ders İçeriği An introduction to Object-oriented programming with Java Third Edition Update Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Nesneye Yönelik Öğr.

Detaylı

Client Server Database

Client Server Database Java Server Faces Ahmet Demirelli Sabancı Üniversitesi 2007 Ajanda Model-1 Mimari Model-2 Mimari MVC Framework Java Server Faces Örnek Uygulama Model 1 Mimari 1 2 3 6 JSP (View) 5 JavaBeans (Model) 4 Client

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

Rahman USTA Editör Altuğ B. ALTINTAŞ Papatya Yayıncılık Eğitim

Rahman USTA Editör Altuğ B. ALTINTAŞ Papatya Yayıncılık Eğitim JAVA Mimarisiyle Kurumsal Çözümler Kurumsal JAVA Rahman USTA Editör Altuğ B. ALTINTAŞ Papatya Yayıncılık Eğitim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Ekim 2012 Bilgisayar Sis. San. ve

Detaylı

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1 5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili Veritabanı 1 SQL- Yapısal Sorgulama Dili SQL ifadeleri yapısal olarak üç gruba ayrılır. Veri Tanımlama Dili (DDL - Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML - Data Manipulation

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 5 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş Bu

Detaylı

LINQ (Temel Kavramlar)

LINQ (Temel Kavramlar) LINQ (Temel Kavramlar) Ele Alınacak Başlıklar Temel Kavramlar Lambda İfadeleri (*Lambda Expressions) Query İfadeleri (*Query Expressions) Tür Çıkarsama (*Type Inference) Anonim Türler (*Anonymous Types)

Detaylı

Veri Ambarından Veri Madenciliğine

Veri Ambarından Veri Madenciliğine Veri Ambarından Veri Madenciliğine Yrd. Doç. Dr. Ömer Utku Erzengin 1, Uzman Emine Çetin Teke 2, İstatistikçi Nurzen Üzümcü 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 2

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 Veri Tabanı 1 1. SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 2. SQL Management Studio açılış ekranı: Server Type: reporting, analysis

Detaylı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Data Programming SQL Language Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 15 Mar 2016 1 SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Struts Framework Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 JSP MODEL 1 ve MODEL 2 Mimarileri Bu mimariler bir web uygulaması geliştirilirken kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasındaki

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

C Sharp /Veri tabanı işlemleri

C Sharp /Veri tabanı işlemleri C Sharp /Veri tabanı işlemleri C#'ta veri tabanı işlemleri System.Data isim alanındaki ve bu isim alanının altındaki alt isim alanlarındaki türlerle yapılır. System.Data isim alanına programcılar ADO.NET

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI YÖNETİMSEL FONKSİYONLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

JBoss Seam Next Generation Integration Framework

JBoss Seam Next Generation Integration Framework JBoss Seam Next Generation Integration Framework Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com www.mergecons.com Seam Framework JSF JPA Hibernate EJB 3.0 Ajax RichFaces A4J Drools itext PDF

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

=A1+A2-A3, =A1*A2/A3,

=A1+A2-A3, =A1*A2/A3, 1 2 3 Formül Oluşturma: Excel de formüller = ile başlar. Örnek formüller; =ortalama(b1;c1) b1 ile c1 hücrelerinin ortalamasını alır =toplam(a1;b1) a1 ile b1 hücrelerinin toplama formülünü verir. =çarpım(a1;b1;c1;..)

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi D M L Bilindiği üzere SQL tablolar üzerinde sorgulama yapar. Bu sorgular

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Metotlar Şu ana kadar yaptığımız örneklerde hep önceden hazırlanmış ReadLine(), WriteLine() vb. gibi metotları kullandık. Artık kendi metotlarımızı yapmanın zamanı geldi. Bilmem

Detaylı

MongoDB. Doğan Aydın. Eylül, 2011

MongoDB. Doğan Aydın. Eylül, 2011 MongoDB Doğan Aydın Eylül, 2011 İçindekiler 1 Giriş.................................................... 2 2 Geleneksel Veri Tabanları Ve MongoDB................................. 3 3 Doküman Odaklı.............................................

Detaylı

Kaynak Kod Güvenliği Bir Güvensiz API Örneği

Kaynak Kod Güvenliği Bir Güvensiz API Örneği Kaynak Kod Güvenliği Bir Güvensiz API Örneği Bedirhan Urgun, Ağustos 2010, WGT E-Dergi 6. Sayı Bu yazıda Tomcat J2EE kısmi uygulama sunucusunda bulunan bir güvenlik açığına, güvenlik probleminin kaynağına

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Yazılımda Günlükleme (Logging) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 Günlükleme -Logging Tüm büyük çaplı uygulamalarda günlükleme(logging) ihtiyaçları bulunmaktadır. Bir uygulamanın hata

Detaylı

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ VERİ TABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -12- TETİKLEYİCİ (TRIGGER) 3 Giriş Trigger lar Trigger lar Ne Zaman Kullanılmalıdır? Klasik Trigger ların Özellikleri

Detaylı

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1 Görsel Programlama DERS 01 Görsel Programlama - Ders01/ 1 Takdim Planı Nesneye Dayalı Programlama Kavramı Nesne, Sınıf Kavramı Java Programlama Dili Java Programlama Dili Temel Özellikleri Java Sürümleri

Detaylı

ADO.NET Entity. Framework. Temel Kavramlar

ADO.NET Entity. Framework. Temel Kavramlar ADO.NET Entity Framework Temel Kavramlar Ele alınacak başlıklar Geçmişteki bilgiler Models, Mapping ve Metadata Entity SQL ve LINQ to Entities Object Services EF ile LINQ to SQL in karşılaştırılması Nesne

Detaylı

Önemli noktalar. Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance

Önemli noktalar. Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance Önemli noktalar Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance public class Test { // çalışır İnsan insan = new Çiçekçi();

Detaylı

BLM401 Mobil Cihazlar için ANDROID İşletim Sistemi. SQLite Veritabanı. BLM401 Dr.Refik SAMET

BLM401 Mobil Cihazlar için ANDROID İşletim Sistemi. SQLite Veritabanı. BLM401 Dr.Refik SAMET BLM401 Mobil Cihazlar için ANDROID İşletim Sistemi SQLite Veritabanı BLM401 Dr.Refik SAMET 1 SQLite açık kaynak kodlu; GİRİŞ (1/4) sunucu gerektirmeyen; konfigürasyon ayarları gerektirmeyen; platformdan

Detaylı

İçindekiler JPA - Genel Konular...1 Genel Bilgiler...1 JPA Hakkında...1 Temel Kavramlar...3 Kurulum ve Yapılandırma...3 Yapılandırma Dosyası

İçindekiler JPA - Genel Konular...1 Genel Bilgiler...1 JPA Hakkında...1 Temel Kavramlar...3 Kurulum ve Yapılandırma...3 Yapılandırma Dosyası İçindekiler JPA - Genel Konular...1 Genel Bilgiler...1 JPA Hakkında...1 Temel Kavramlar...3 Kurulum ve Yapılandırma...3 Yapılandırma Dosyası persistence.xml...4 Kalıcılık Birimi (Persistence Unit)...5

Detaylı

Aktarımı Çalıştırmak/Geri Almak 146 Alan Seçenekleri 148 Veri Tabanı Şeması 150 Veri Tabanı ile İlgili Bazı Rake Görevleri 162 Modeller 164

Aktarımı Çalıştırmak/Geri Almak 146 Alan Seçenekleri 148 Veri Tabanı Şeması 150 Veri Tabanı ile İlgili Bazı Rake Görevleri 162 Modeller 164 xi Ruby on Rails Nedir? 2 Rails Neden Farklıdır? 2 Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler 4 İnternet Nasıl Çalışır? 4 İstemci-Web Sunucu İlişkisi 5 HTTP Protokolü 6 URL-Kaynak Konumlandırma Adresleri 7 HTTP

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS VERİ TABANI BG-313 3/1 3+1+0 3+0,5 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

VeriTabanı Uygulamaları

VeriTabanı Uygulamaları VeriTabanı Uygulamaları Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veri tabanları ve veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Eğer bunlara kolayca hakim olan, yöneten teknolojilere sahipse o uygulama gerçekten

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

Kalıtım (Inheritance)

Kalıtım (Inheritance) Kalıtım (Inheritance) Kocaeli Üniversitesi Kalıtım (Inheritance) Kodların çok kez kullanımı (Software reusability) Mevcut Sınıflardan Yeni Sınıflar Oluşturma Mevcut sınıfın değişken ve fonksiyonları kullanılabilir.

Detaylı

Her Yönüyle SQL Enjeksiyonu. OWASP-Türkiye Bünyamin Demir

Her Yönüyle SQL Enjeksiyonu. OWASP-Türkiye Bünyamin Demir Her Yönüyle SQL Enjeksiyonu OWASP-Türkiye Bünyamin Demir Bünyamin Demir ( @bunyamindemir ) OWASP Türkiye Bölüm Lideri Founder & CTO @ Enforsec Ltd. Sızma Testleri Uzmanı Web, Mobil, Network, SCADA, Wireless,

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ

NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ GİRİŞ Nasıl? sorusuna yanıt aranır. Nesne modeli: Analizden tasarıma. Doğrudan problem alanı ile ilgili nesnelerden oluşan model, yardımcı nesnelerle zenginleştirilir. Ana

Detaylı

Ders 8 Konu Özeti ve Problemler

Ders 8 Konu Özeti ve Problemler Ders 8 Konu Özeti ve Problemler C# ve Nesne Yönelimli Programlamanın 3 Prensibi Kapsülleme (Encapsulation) Nesne yönelimli programlamanın ilk prensibi kapsülleme (encapsulation) olarak adlandırılır. Bu

Detaylı

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden veri girilmesi, girilen verilere çeşitli işlemler uygulandıktan sonra ekrana yazdırılması ya da herhangi bir yazıcıdan çıktı alınması gibi işlemlerdir. Javada

Detaylı

MySqlConnection connection; MySqlCommand command; MySqlDataReader reader; MySqlDataAdapter adapter; DataTable table;

MySqlConnection connection; MySqlCommand command; MySqlDataReader reader; MySqlDataAdapter adapter; DataTable table; using System; using System.Data; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using MySql.Data; using MySql.Data.MySqlClient; namespace arac_servisi

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 1) Aşağıdaki SQL Server sürümlerinden hangisi ana sürümlerden bir tanesidir? a) Parallel Data Warehouse b) Express c) Standart d) Developer

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 6 6. SQL VERİ İŞLEME DİLİ SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil tüm veritabanı programlarında kullanılabilmektedir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Kodlarına Yorum Satırı Eklemek Java Paket Kavramı Java Kütüphane Kavramı Konsoldan Veri Çıkışı ve JOPtionPane Kütüphanesi JOptionPane Kütüphanesi Kullanarak

Detaylı

BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş

BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş BIM 312 Database Management Systems Veritabanı Kavramına Giriş Veritabanı Nedir? Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek.

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek. Ms SQL Veritabanı Nesneleri Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Öznur KARAKUŞOĞLU Yayın Tarihi 15.04.2004 Okunma Sayısı 1110 Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek. Hedefler Veritabanı

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Yeni kayıt girme, var olan bir kaydı silme veya güncelleme işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Yeni kayıt girme, var olan bir kaydı silme veya güncelleme işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Tabloya Veri (Yeni Kayıt) Ekleme 2- Kayıt Silme 3- Kayıt Güncelleme Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Yeni kayıt girme, var olan bir kaydı silme veya güncelleme işlemlerini bu

Detaylı

UYGULAMA KULLANIM KILAVUZU

UYGULAMA KULLANIM KILAVUZU DATASEL BİLGİ SİSTEMLERİ ÜRÜN GELİŞTİRME BÖLÜMÜ TİG AKTARIM DOSYASI OLUŞTURMA UYGULAMASI UYGULAMA KULLANIM KILAVUZU V 1.0 Hazırlayan : DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş. 27/01/2012 İÇERİK 1. GİRİŞ... 1 1.1

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı