DIŞ TİCARET MEVZUATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARET MEVZUATI"

Transkript

1 TÜRK DIŞTİCARET VAKFI YAYINIDIR DIŞ TİCARET MEVZUATI GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ VE GENİŞLETİLMİŞ 6. BASKI MAYIS 2014 TÜRK DIŞTİCARET VAKFI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILAN ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞTIR. 1

2 Dış Ticaret Mevzuatı ISBN Ankara 2014 Tasarım-Baskı MRK Baskı ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Ağaçişleri Sanayi Sitesi Sokak No: 41 Yenimahalle - Ankara Bu kitap Türk Dışticaret Vakfı eğitim programlarına katılan öğrenciler için hazırlanmıştır. 2

3 Uygulamanın temel kaynağı ve dayanağı mevzuattır 3

4 FAYDALANICI İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR: 1. Bu kitap, genel dış ticaret öğretisi verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle Tablo, Liste, Çizelge gibi mevzuat ekleri, birkaç istisna hariç, kapsama alınmamıştır. Kitaptan yararlananların, bu tür dokümana internetten ulaşmaları mümkündür Haziran ayında, Hükümet kamuda geniş çaplı bir idari reform yapmıştır. Özellikle ekonomi ile ilgili kurumlarda önemli değişiklikler olmuştur. Dolayısıyla, bu tarihten önce yayımlanmış ve halen yürürlükte olan mevzuatta; - Mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ve mülga İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ne (İGEME) yapılan atıflar Ekonomi Bakanlığı na, - Hazine Müsteşarlığı nın mülga Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü ile Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne yapılan atıflar Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne, - Mülga Gümrük Müsteşarlığı na yapılmış atıflar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na, - Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na yapılmış atıflar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na, - Mülga Devlet Planlama Teşkilatı na yapılan atıflar Kalkınma Bakanlığı na, - Mülga Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ne yapılan atıflar Avrupa Birliği Bakanlığı na yapılmış sayılacaktır. Kitaptan yaralanacakların da mevzuatı bu şekilde okumaları gerekmektedir. 3. Mevzuat, kitap kapsamına 3 kategoride alınmıştır: 1. kategori: Tam metnine yer verilenler ve piyasada satılmayanlar. (Örnek: Ekonomi Bakanlığı Kuruluş Kanunu; Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik; vb) 2. kategori: Tam metni verilenler ve piyasadan da temini mümkün olanlar. (Örnek: Yatırım Teşvik Mevzuatı; vb) 3. kategori: Dış ticaret öğretisi alanların bilmeleri gereken, ancak hacimlerinin fazlalığı nedeniyle yalnızca başlangıç hükümleri ile bölüm başlıklarına yer verilenler ve piyasadan temini mümkün olanlar. (Örnek: Türk Ticaret Kanunu; Gümrük Kanunu ) 4

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...13 ÖNSÖZ...15 AÇIKLAMA...17 GİRİŞ MEVZUAT KAVRAMI...19 BÖLÜM I 10 MAYIS 1920 TARİHLİ KARAR...23 BÖLÜM II KANUNLAR 1. Anayasa Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Ekonomik ve Sosyal Konsey Kuruluş Kanunu Elektronik İmza Kanunu Finansal Kiralama Kanunu Gümrük Kanunu Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Milletlerarası Tahkim Kanunu Serbest Bölgeler Kanunu Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Türk Ticaret Kanunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun BÖLÜM III KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 1. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

6 3. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde... Kararname Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu - Yüksek Planlama Kurulu 6. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname BÖLÜM IV BAKANLAR KURULU KARARLARI Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının... Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar Belgesiz İhracat Kredileri İle Vergi Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararlar Dahilde İşleme Rejimi Kararı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar Hariçte İşleme Rejimi Kararı İhracat Rejimi Kararı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Karar İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Karar İthalat Politikalarına İlişkin Örnek Kararlar İthalat Rejimi Kararı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli nin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar İle Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2014 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlere İlişkin Karar

7 22. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Karar Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Karar Türkiye nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar BÖLÜM V ANTLAŞMALAR PROTOKOLLER 1. Serbest Ticaret Anlaşmaları (Örnek: Türkiye-Güney Kore) Karma Ekonomik Komisyonu KEK Protokolleri (Örnek: Türkiye-Çek Cumhuriyeti) Kara Ulaştırması Karma Komisyonu KUK Protokolleri (Örnek: Türkiye-Avusturya) Diğer Antlaşmalar BÖLÜM VI YÖNETMELİKLER 1. CE İşareti Yönetmeliği Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Gümrük Yönetmeliği Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği İhracat Yönetmeliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Yönetmelik İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik İthalat Yönetmeliği İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği

8 18. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik BÖLÜM VII TEBLİĞLER 1. Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ A) Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Listesi Doğal Çiçek Soğanlarının 2014 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi veharç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ Gümrük Genel Tebliğleri Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının Yürürlüğe Konulması Hakkında Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi Tebliği İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ İhracata Yönelik Devlet Yardımları Tebliğleri A. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ

9 B. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ C. Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ D. İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ E. Pazar Araştırması Desteği Hakkında Tebliğ F. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar G. Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ H. Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ I. Turquality Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ J. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ K. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ L. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ M. Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..744 N. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ İthalata İlişkin Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Korunma Önlemi Tebliğleri A. Damping Soruşturması Açılması (Soruşturmanın Başlatılması) B. Damping Soruşturmasının Sonuçlanması (22 A daki Soruşturmanın Sonucu) C. Ara Gözden Geçirme Soruşturması D. Nihai Gözden Geçirme Soruşturması E. İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ F. Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar G. Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ H. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ A. Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Listesi Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ

10 32. Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar a İlişkin Tebliğler A. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin /34 Sayılı Tebliğ B. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin /32 Sayılı Tebliğ C. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin /35 Sayılı Tebliğ Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ Ülke Masalarının Görev ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri (Diğerleri) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ York Anvers Kuralları Hakkında Tebliğ Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ BÖLÜM VIII GENELGELER 1. Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu Hakkında Başbakanlık Genelgesi Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi Hakkında Başbakanlık Genelgesi İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması Hakkında Başbakanlık Genelgesi İhracat ve İthalat Genelgesi (Hazine Müsteşarlığı) İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (Ekonomi Bakanlığı) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası I-M Sayılı Genelgesi BÖLÜM IX YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Türkiye İhracat Stratejisi Eylem Planı

11 BÖLÜM X DİĞER MEVZUAT 1. İthal Edilmiş Malın İhracı Kredili İhracat Takas ve Bağlı Muamele Ticari Kiralama Transit Ticaret BÖLÜM XI DİĞER DOKÜMAN 1. Avrupa Birliği (Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi ve İlgili Diğer Belgeler) Incoterms Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Uluslararası Mal Satışı Tip Sözleşmesi Not: 1. Mevzuat dizini, bölümler içinde alfabe sırasına göre yapılmıştır Mayıs 2014 tarihine kadar yapılan mevzuat değişiklikleri metinlere işlenmiştir. 11

12 SUNUŞ On yılı aşkın bir süredir dış ticaret örgün eğitimi veren Vakfımızın, 2011 yılında uzaktan eğitim vermeye başlayarak bilgi paylaşımını tüm ülkeye ve hatta ülke dışına yaygınlaştırmasından derin mutluluk duymamın yanında özel bir heyecan duyduğumu ifade etmek istiyorum. Günümüzde küreselleşmenin bir sonucu olarak artık ticaret kavramını dış ticaret olarak kabullenmek ve buna göre donanım kazanmak gerektiği bilinmektedir. Başta girişimcilerimiz olmak üzere, bu alanda çalışanların, üretim ve ticaret konularında çalışma isteği taşıyan tüm gençlerimizin dış ticaret eğitimine özel ilgi duymaları, bu anlayışın ve bilincin ülkemizde yerleşmeye başladığını göstermesi açısından memnuniyet vericidir. Dış ticaret bilincinin daha da yaygınlaşması bağlamında Vakfımız, eğitim faaliyetleri yanında üzerine düşeni yapmayı, üniversite ve yüksek okul öğrencilerine yönelik olarak ilki 2012 yılında düzenlenen, ihracatımızın arttırılması konulu yarışma projesiyle sürdürmektedir. Vakfımızın, dış ticaret eğitimini, her geçen yıl daha etkin ve faydalı hale gelecek şekilde geliştirmesi ve gerçekleştirmesinin bir örneği olan elinizdeki bu güncelleştirilmiş Dış Ticaret Mevzuatı kitabının hazırlanmasına, eğitim faaliyetlerimizin planlanmasına ve yürütülmesine olan özverili katkılarından dolayı Vakfımız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Sayın Ömer BERKİ ye bu vesileyle teşekkürü bir borç biliyor ve kitabın, kullananlara yararlı olmasını dliyorum. Ankara Mayıs 2014 Saygılarımla, O.Ertuğrul ÖNEN Türk Dışticaret Vakfı Başkanı 13

13 ÖNSÖZ Vakfımızın düzenlediği Dış Ticaret Eğitim Programlarının değerli katılımcıları için hazırladığımız ve belli periyodlarla güncel hale getirerek kullanıma sunduğumuz ve ilk defa 2005 yılında basılan Dış Ticaret Mevzuatı kitabımızın 6.baskısını yapmanın sevincini yaşamaktayız. İlk baskıda 77 olan mevzuat adedi, elinizde bulunan baskıda 169 adede yükselmiş ve yaklaşık iki buçuk misli bir hacime ulaşmıştır. Bu durum, dış ticaret mevzuatının karmaşıklığı hatta karmaşası olarak değerlendirilebilirse de, bu öğreti kitabının asıl misyonu, yaşayan bir organizma olan bu alandaki mevzuat haraketliliğini ve mevcut durumu olduğu gibi yansıtması ve faydalanıcıların, dış ticaret olgusuna mümkün olan en geniş yelpazede bakabilmelerini sağlamaktır. Diğer baskıların sunuşlarında ve Açıklama başlıklı bölümde de vurguladığımız üzere, bu kitap, klasik bir mevzuat kitabı olarak değil, tamamen bir öğreti dokümanı olarak düşünülmüş ve bu anlayışla hazırlanmıştır. Çeşitli mevzuat ekinde yer alan tablo, çizelge, form gibi belgeler -bu dokümanın esasen internetten kolayca elde edilebileceği düşüncesiyle- kapsam dışı bırakılmıştır. Bu şekilde tasarruf edilen hacim, dışticaret uygulamaları konusunda fikir verebilecek ek mevzuat için kullanılmış ve daha geniş bir mevzuat yelpazesi sunulmaya çalışılmıştır. Kapsama sadece Yasalar, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler ve Tebliğler gibi alışılmış hukuki metinler alınmamış, öğreti boyutunda olmak üzere, ülkemizin ikili ekonomik ve ticari yaşamında önemli yer tutan Serbest Ticaret Anlaşmaları, Karma Ekonomik Komisyonları Protokolleri ile Karayolu Ulaştırma Karma Komisyonları Protokollerinin örneklerine de yer verilmiştir. Ayrıca, yararlı olacağına inandığımız AB Müzakere Çerçeve Belgesi ve ihracata ilişkin Başbakanlık Genelgeleri dikkat çekmek istediğimiz diğer öğreti belgeleridir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün Meclis Başkanı unvanıyla imzaladığı İhracatın hiçbir şekilde yasaklanamayacağına ilişkin 10 Mayıs 1920 tarihli Kararnameyi (Bölüm I) okumanızı da özellikle öneriyoruz. Mevzuatı çözmenin, anlamanın ve iyi analiz edebilmenin, akademik yaşam ve iş hayatı açısından bir ön şart olduğu yönündeki görüşümüz doğrultusunda, daha önceki baskılarımızda yaptığımız gibi, bu baskımızın da Üniversitelerimiz ve mesleki örgütlerimiz nezdinde tanıtımı yapılacaktır. Bu suretle, bundan sonraki baskıların ilgili çevrelerin önerileri doğrultusunda şekillendirilmesi de mümkün olabilecektir. Mevzuat kitabı yayımlamak gibi bir faaliyet, çok sık mevzuat değişiklikleri yapılan ülkelerde, deyim yerindeyse nankör bir uğraşıdır. Ülkemiz mevzuatında izlenen genel seyir paralelinde, dış ticaret mevzuatında da yenilikler, seri değişiklikler ve sıkça düzeltmeler yapılmaktadır. Dış ticaretin dinamik yapısı paralelinde, ilgili mevzuatın da, tabir caizse hareketli olması normal karşılanabilir ise de, yürürlüğe konulmasını takip eden aylarda, hatta haftalarda, 15

14 mevzuatta değişiklikler yapılması, uygulamanın sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, mevzuat yapıcılarının, temelleri, değişikliklerden mümkün olduğu ölçüde uzak duracak şekilde çatmaları önem arz etmektedir. Dış Ticaret Mevzuatı nın 6.baskısının, kullanıcılara faydalı olması dileğiyle, dış ticaretle ilgilenen tüm çevrelere başarılar diliyor, saygılarımızı sunuyoruz. Ankara Mayıs 2014 Ömer BERKİ Türk Dışticaret Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Koordinatör 16

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı

SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı SUNUŞ Yenilikçilik, sürekli gelişim, çalışkanlık, yetkinlik ve ihtisas sahibi olma gibi ilkeleri mesleki ve özel yaşamının parçası haline getiren Hesap Uzmanları, gerek yaptıkları vergi incelemelerine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı