T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ"

Transkript

1 T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BAHÇE TARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT101 Bahçe Bitkilerine Giriş 1.Yarıyıl Bahçe bitkilerinin; tanımı ve sınıflandırılması, ülke ekonomisindeki yeri, biyolojik ve ekolojik özellikleri, fizyolojisi, çoğaltımı, bağ ve bahçe tesisi, yıllık bakım işleri, olgunlaşması, hasat, muhafaza ve pazarlanması. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT103 Botanik 1.Yarıyıl Botaniğin tanımlaması, içerik ve sınıflandırması, bitki hücre yapısı ve fonksiyonları, hücre organelleri, dokular, kök, gövde, yapraklar, çiçeklenme meyve tutumu. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT105 Tarımsal Ekoloji 1.Yarıyıl Tarımsal ekolojinin tanımı ve içeriği, atmosfer, iklim faktörleri (ışık, sıcaklık, hava, nem, rüzgar, su), toprak faktörleri, biyolojik faktörler.

2 Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT107 Bilgisayar 1. Yarıyıl Bilgisayar bileşenleri ve bilgisayarın tarihsel gelişimi, yapısı, oparatör sistemleri, Microsoft Ofis programları (Word, Excell, Powerpoint, Access), Photoshop Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT109 Matematik 1. Yarıyıl Sayılar, cebir, denklemler, eşitsizlikler ve fonksiyonlar, logaritma, lineer denklem sistemleri ve matrisler, türev, integral. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT111 Bitki Fizyolojisi 1.Yarıyıl Bitki Fizyolojisinin Tanımı, hücre yapısı, Bitki ve Su, Su ve Eriyiklerin, Bitkide İletimi, Bitkinin Su Dengesi, Mineral Beslenmesi, Fotosentez, Respiration (Solunum) Büyüme ve Gelişme, Bitki Büyüme Hormonları, Stress Fizyolojisi, çiçeklenme Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT113 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1.Yarıyıl Araştıma nedir? Araştırmanın Amacı ve Önemi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Süreci, Bilimsel Araştırmanın Temel Öğeleri

3 Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS AİT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 1.Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Türk Kurtuluş Savaşını anlamak, Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkmasıyla başlayan ve yurdun işgallerden kurtarılmasından sonra ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını amaçlayan inkılâplar dönemini içerir. Birinci yarıyılda Osmanlı Devletinin son yıllarından Lozan Antlaşmasına kadar geçen süre anlatılmaktadır. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS TUR181 Türk Dili-1 1.Yarıyıl Türkçe nin dilbilgisi kurallarını öğrenme-uygulama, Türkçe nin işleyiş ve kullanım özelliklerini kavrama, Sözlü anlatım türleri, yazılı anlatım türleri. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS YDL185 Yabancı Dil-1 1.Yarıyıl To be, Pronouns, Nationalities, countries, numbers, jobs, family, A/An, Adjectives, Nouns, Singulars/plurals, Personal belongings, Colours, There is/are, Prep.of place, Have/has got, Furniture, Classroom, Places around town, Some/any, Simple present, Expressions of time, verbs, Adverbs of frequency, How often, Can (ability), Could/would you..?, Invitation/request, Present continuous, Adverbs of time, Clothing, Verbs, Revison of P.Simple and P.Continuous, Adjectives, Comparatives, Physical traits, Body parts, Order of adjectives, Superlatives, Accommodations, Rooms, Furniture, Future tense (will). 1. SINIF 1. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT115 Tarımsal Mekanizasyon 1.Yarıyıl

4 Tarımda mekanizasyon, toprak işleme ve makinelerin tanıtımı, traktörler, toprak işleme alet ve makineleri, ekim, dikim ve bakım makineleri, sulama, meyve ve sebze hasat makineleri. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT117 Tarımsal Meteoroloji 1. Yarıyıl Tarımsal meteorolojinin önemi, tarım ve ikli, güneş, dünya, atmosfer, hava sıcaklığı, sıcaklık ölçümü, don ve tipleri, atmosfer-hava nemi ve yağışlar, bulutlar, sis, atmosfer basıncı ve rüzgar, kirlenme nedenleri ve ayrezoller. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT119 Tarım Ekonomisi 1. Yarıyıl Tarımsal faaliyet, tarım ekonomisinin tanım-kapsamı-konumu, Türkiye ekonomisinde tarımın önemi, tarımsal üretim, tarımsal işletmeler; sınıflandırılması, ekonomik kavramları ve ilkeleri, yıllık faaliyetleri, planlanması, tarımsal yatırım, yatırım tipleri, tarımda risk ve belirsizlikler. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT121 Toprak Bilgisi 1. Yarıyıl Toprağın tanımı, oluşum aşamaları, toprak textür ve strüktürü, yoğunluğunun önemi, hacmi, su kapasitesi, iyon kapasitesi, kil mineralleri, toprak asitliği ve kireçleşmesi, alkaliliği, tuzluluğu ve ıslahı, bitki besin maddeleri ve alınabilir formları, toprak organik maddesi ve organik madde döngüsü, toprakların sınıflandırılması. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT123 Genel Kimya 1. Yarıyıl Madde ölçümü ve özellikleri, atom ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal reaksiyonlar, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, termokimya, periyodik tablo ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar,

5 sıvılar katılar ve moleküller arası kuvvetler, solüsyon tipleri ve solüsyon konsantrasyonları, solüsyonların fiziksel özellikleri. 1.SINIF 2.YARIYIL ZORUNLU DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT102 Genel Meyvecilik 2. Yarıyıl Giriş ve meyve türlerinin sınıflandırılması, meyve türlerinin ekolojik istekleri, meyve bahçesi kurulurken dikkat edilmesi gereken konular, meyve türlerinin üretilmesinde kullanılan çelik ve daldırma yöntemleri, çoğaltmada kullanılan aşı ve amaçları, aşı tipleri, anaç kullanımı ve önemi, yumuşak çekirdeklilerde kullanılan anaçlar, sert çekirdeklilerde kullanılan anaçlar, turunçgil anaçları, ülkemizde ve dünyada meyve üretim durumu. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT104 Genel Sebzecilik 2. Yarıyıl Genel sebze yetiştirme teknikleri, sebzenin ülke ekonomisindeki yeri ve insan beslenmesindeki önemi, sınıflandırılması, sebze bahçesinin kurulması, yetiştirme yerlerinin hazırlanması, toprak hazırlığı ve kullanılan alet-ekipmanlar, sulanması, sebze yetiştiriciliğinde kullanılan gübreler ve gübrelenmesi, büyümeyi etkileyen faktörler, üretim yöntemleri, fide yetiştiriciliği, yıllık bakım işlemleri, sebze üretiminde rotasyon. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT106 Süs Bitkileri I 2. Yarıyıl Süs bitkileri hakkında genel bilgiler, toprak özellikleri, gübrelenmesi, sulanması, çoğaltılması, tek yıllık bitkiler, dış mekan bitkileri. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT108 Bitki Koruma 2. Yarıyıl

6 Önemli kayıplara neden olan zararlılar, hastalıklar, yabancı otlar, anatomik ve morfolojik yapıları. Hastalıkların fitopatolojik yapıları, oluşumları, yayılmaları, salgınlar, hastalık kontrol mekanizması. Yabancı otlar ve mücadele yöntemleri. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS AİT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 2.Yarıyıl Bu ders Osmanlı Devleti nin XIX. yüzyıl siyasi ve ekonomik tarihinden başlayıp Birinci Dünya Savaşı ve savaş döneminde Ermeni sorunu. Osmanlı Devletinin fiilen ve hukuken ortadan kalkması. Mustafa Kemal Atatürk ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşının aşamaları ile Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin oluşum safhalarını kapsamaktadır. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS TUR182 TÜRK DİLİ-2 2.Yarıyıl Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dilin kültürle olan ilişkisi,nitelikleri;yeryüzündeki dil aileleri,türkçenin bunlar içindeki yeri;türkçenin tarihsel gelişimi, kullanılan alfabeler ve Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları;atatürk ün dil anlayışı ve çalışmaları;türkçenin ses bilgisi, ses özellikleri,ses uyumları,ses olayları;yapım ve çekim ekleri; sözcük türleri; tamlamalar ; sözdizimi. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS YDL186 YABANCI DİL-2 2.Yarıyıl Simple Past, Future (going to), I hope/i think., Weather, Months, Dates, Need to, Clothing/Parts of clothing, Fashion, Past Continuous, Holidays, Festivals, Travel, Subordinate clause: when/while, Have to/must/should/needn t, Geographic use of prepositions, Present Perfect:, Since,for,should. 1. SINIF 2. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS

7 GBT112 İstatistik 2. Yarıyıl İstatistikte kullanılan temel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, grafik yöntemler, merkezi eğilim ölçüleri, nokta ve aralık tahmini, hipotez testleri, varyans analizi, ki kare testi, tek yönlü regresyon analizi. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT114 Topraksız Tarım 2. Yarıyıl Topraksız kültürün tanım ve tarihçesi, topraksız kültüre geçiş nedenleri, topraksız kültürün kullanım amaçları, topraksız kültür yöntemleri (saman balyaları, ring kültürü ), katı ortam kültürü ve hydroponik kültür, besin çözeltileri, besin çözeltilerinde aranan özellikler, besin çözeltilerinin bitkilere veriliş şekilleri, durgun su kültürü, besleyici film tekniği (N.F.T.), hyponica, aeroponik. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT116 Bitki Biyoteknolojisi 2. Yarıyıl Biyoteknolojinin tanımı, bitki doku kültürlerine giriş (bitki doku kültürü laboratuvarı, ortamlar, aseptik teknikler) bahçe bitkilerinde organogenesis, somatik embriyogenesis, somaklonal varyasyon, haploidi, protoplast füzyonu ve somatik hibridizasyon, sekonder metabolitler, germplasm muhafazası, moleküler markerler ve gen transferi. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT118 Bitki Besleme ve Gübreleme 2. Yarıyıl Bitki besleme alanında bugüne kadar yapılan çalışmalar, bitki besin maddelerinin yararları, gelişimi, sınıflandırılması, bitki besin maddesi olarak toprak, bitki besin alımı, lımı etkileyen faktörler, taşınması, su, nitrojen, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sülfür, micro element alımı.

8 2.SINIF 3.YARIYIL ZORUNLU DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT201 Örtüaltı Yetiştiriciliği 3. Yarıyıl Sera ve seracılığın tanımı, ülkemiz ve dünya seraları, seraların sınıflandırılması, sera yerinin seçimini etkileyen faktörler, sera toprağının hazırlanması, sera havasının düzenlenmesi, serada sulama işlemleri, sera yenileme çalışmaları, toprak dezenfeksiyonu, dezenfeksiyon yöntemleri, üretim ortamları, üretim ve ekim, soğanlı, rizomlu ve yumrulu bitkilerin çoğaltılması, bakım işlemleri, hasat. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT203 Süs Bitkileri II 3. Yarıyıl Dış mekan bitkilerinin özellikleri, iç mekan bitkileri, iç mekan bitkilerinin özellikleri, hastalıkları, zararlıları, süs bitkileri hastalıkları. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT205 Fide ve Fidan Yetiştiriciliği 3. Yarıyıl Fide yetiştirmenin ülke ekonomisindeki yeri, fidenin avantajları, fidenin bakım işlemleri, yetiştirme ortamları, harç hazırlama, sebze fidesi yetiştirme, fide yetiştirmede kullanılan yöntemler, iyi bir fidede olması gerekenler, fidan yetiştiriciliği, meyve fidanı işletmesinin yapısı sorun ve çözümleri, sertifikalı fidan üretimi, fidanlık tesisi, fidan üretim yöntemleri.

9 Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT207 Kültür Mantarı Yetiştirme Tekniği 3. Yarıyıl Mantarın biyolojik yapısı hayat devresi ve morfolojik özellikleri, mantarın besin değeri ve beslenme değeri, Türkiye ve dünyada mantar üretimi ve tüketimi, mantar üretimde ilkeler, mantar üretim yeri seçimi, tesislerin yapısı ve planlaması, üretim sistemindeki bölümlerin tanıtılması, mantar yetiştiriciliğinde uygulanan işlemler, geleneksel kompost hazırlama, kompost hazırlama pastörizasyon işlemleri, misel ekimi ve öngelişme dönemleri, örtüleme materyalleri ve özellikleri, bakım, sulama ve hasat işleri, ürünün programlanması, pazarlanması ve değerlendirilmesi Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT209 Bahçe Bitkileri Islahı ve Tohumculuk 3. Yarıyıl Bitki ıslahının tanımı ve uygulama alanları, gen merkezleri, genetik ilkeler: Kalitatif ve kantitatif karakterler, kendine döllenen bitkilerde ıslah yöntemleri, yabancı döllenen bitkilerin ıslahının genetik ilkeleri, dayanıklılık ıslahı, mutasyon ıslahı. Türkiye de sebze tohumu üretimi ve gelişimi, bitki tohum üretiminde kullanılan terimler, çiçek özellikleri, tozlanma, tohum gelişimi, polen canlılığı, tohumun kimyasal bileşimi, tohum çimlenmesi ve tohum üretim prosedürü, tohum üretiminde çevresel koşullar, yabancı tozlanmayı kontrol, tohum üretimini planlanması, kültürel uygulamalr, tohumun olgunlaşması, hasat metodları, tohum temizleme yöntemleri, ıslak ve kuru tohumlar, sebze tohumu üretiminde sertifikasyon. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT211 Mesleki Uygulama I 3. Yarıyıl Uygulamalı çalışmalar. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT 213 Meslek Etiği 3.Yarıyıl

10 Derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği ve mesleki yozlaşma, sosyal sorumluluk kavramları incelenecektir. 2. SINIF 3. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT215 Organik Tarım 3. Yarıyıl Organik tarımın tarifi ve tarihçesi, alternatif bir üretim sistemi olarak avantaj ve dezavantajları, organik tarımın ilkeleri, organik tarımda rotasyon, toprak verimliliğinin doğal yollarla artırılması, organik tarımda bitki korumanın esasları, organik meyvecilik, organik tarımda kontrol ve sertifikasyon, organik tarımda uluslararası standartlar, tarımsal sulama ve kirlilik. GBT217 Yabancı Otlar ve Mücadelesi 3. Yarıyıl Yabancı ot bilimi ve tarihçesi, yabancı otların biyolojileri, ekolojileri, yabancı otlara karşı alınan önlemler, herbisit uygulamaları, herbisitlerin bitki içinde yayılmaları, herbisitlerin selektif etkileri, herbisitlerin sınıflandırılması, herbisitlerin etkinliğini azaltan faktörler, yan etkileri, bazı bahçe bitkilerinde ot mücadelesi. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT219 Ekonomik ve Ekolojik Üretim Teknikleri 3. Yarıyıl Ekolojik tarım kavramı. Ekolojik tarımın gerekçesi. Ekolojik tarımın yasal düzenlemeleri, Ekolojik tarıma geçiş dönemi. Ekolojik tarımın devamlılığı, Ekolojik tarıma yapılan destekler ve özellikleri. Ekolojik tarımda işgücü ihtiyacı, Ekolojik tarımın insan sağlığı bakımından önemi. Ekolojik tarımın yapılabilirliği, Ekolojik tarımın nedenleri. Ülkemizde ve dünyadaki ekolojik tarımın durumu, Yıllara bağlı olarak ekolojik tarımın gelişimi. Ürün çeşidine göre göstermiş olduğu gelişim, Ekolojik tarımın uygulanabilirliği açısından sahip olduğu ilkeler, Ekolojik tarımda ekim nöbeti ve önemi. Ekim nöbetin planlanmasındaki esaslar, Ekolojik tarımda toprak işleme ve önemi, Ekolojik tarımda uygulanabilecek toprak işleme sistemleri ve ekonomik analizi. Ürün çeşidine göre alternatif toprak işleme sistemleri ve ürün çeşidine göre ekonomik analiz ve karşılaştırılması, Geleneksel ve korumalı

11 toprak işleme sistemlerinin uygulanabilirliği, Koruyu toprak işlemenin yararları, Ekolojik tarımda uygulanmakta olan üretim sistemlerinin ekonomik olarak karşılaştırılması, Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT221 Üzümsü Meyveler 3. Yarıyıl Çilek, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, bektaşi üzümü ve yaban mersini, dünya ve ülkemizdeki üretimleri, sistematikteki yerleri, morfolojik, fizyolojik, biyolojik özellikleri, toprak ve iklim istekleri, çoğaltılmaları, bahçe tesisi, kültürel işlemler, pazarlanması. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT223 Tarımsal İşletmecilik 3. Yarıyıl Muhasebenin önemi, muhasebenin tarihçesi; zirai işletme muhasebesinin faydaları, tarım muhasebesi ve genel muhasebe farklılıkları; muhasebe kavramları; amortisman; amortisman hesaplama yöntemleri; mali kayıtlar; mali kayıt sistemleri; iki taraflı kayıt sistemi (muzaaf muhasebe); tarımsal muhasebe prensipleri; tarımsal maliyet muhasebesi. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT225 Web Sayfası Tasarımı 3. Yarıyıl Temel HTML syntax, Table kavramı, HTML Form oluşturmak, Fireworks, Flash, Oluşturulacak site için konu belirlenmesi ve sitenin yapımı, SEO (Search engine optimization) Sitenizin arama motorlarına uygun hale getirilmesi, Sitenin yayına sokulması ve FTP işlemleri 2.SINIF 4.YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS

12 GBT202 Özel Sebzecilik 4. Yarıyıl Türkiye de sebze yetiştiriciliğine giriş. Liliaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Umbelliferae, Convolvulaveae, Solanaceae, cucurbitaceae, Compositae familyası sebzelerinin yetiştiriciliği. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT204 Bağcılık 4. Yarıyıl Ülkemizde ve dünyada bağcılığın geçmişi ve bugünü, gelişimi, sistematiği, önemli alt türler olan Muscadina ve Euvitis in taze, kuru ve şaraplık üzümlerin sınıflandırılması, besin değerleri ve insan sağlığına yararları, asmanın morfolojisi, anatomisi ve toprak altı organları, asmada dormansi ve dormansi tipleri, asmanın ekolojik istekleri, bağda kültürel işlemler, asmanın çoğaltılması ve farklı üretim yöntemleri. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT206 Budama Tekniği 4. Yarıyıl Meyve ağaçları için budamanın tanımı, amaçları ve uygulama zamanları, Meyve ağaçlarında budamanın fizyolojik esasları, Meyve ağaçlarında budamanın fizyolojik esaslarına devam ve budama tipleri, Meyve ağaçlarına verilecek şekiller, Meyve ağaçlarında verim budamasının genel özellikleri, Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde şekil ve verim budamaları, Sert çekirdekli meyve türlerinde şekil ve verim budamaları, Sert kabuklu meyve türlerinde şekil ve verim budamaları, Turunçgillerde şekil ve verim budamaları, Diğer meyve türlerinde şekil ve verim budamaları. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS

13 GBT208 Mesleki Uygulama II 4. Yarıyıl Alanda bitkisel ve yapısal uygulama çalışmaları yapılmakta ve alanın sürekliliğinin sağlanmasına yönelik bakım yapılmaktadır. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT210 Bitki ve Çevre 4. Yarıyıl Ekoloji ve ekosistemlerin kapsamı, ekosistemlerin unsurları ve canlıların beslenmesi, ekosistemdeki canlıları etkileyen faktörler, ekosistemde döngüler (karbon, oksijen, su, azot, fosfor, kükürt döngüleri), tarım ekosistemleri (agroekosistemler), dünya ve Türkiye besin dengesi, tarım ve çevre (toprak özellikleri, toprakta su çeşitleri, su ile bitki gelişmesi ilişkileri, ışık ve bitki üzerine etkileri, sıcaklık ve bitki gelişmesi ilişkileri, rüzgar ve bitki üzerine etkileri). Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT212 Özel Meyvecilik 4. Yarıyıl Yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, sert kabuklu meyve türlerinin yetiştirilmesi, ülkemizdeki durumu. (Elma, armut, ayva, erik, şeftali, kiraz, badem, fındık yetiştiriciliği, anaçları, ülkemizdeki durumu). 2.SINIF 4. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT214 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4. Yarıyıl Toprak ve su kaynakları, idari binalar, hayvan ve bitki üretim yapıları ve depoları, Tarım hidroliği, Tarımsal hidroloji, su temini, Toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileri: Türkiye, Kırsal yerleşim, Çiftlik

14 yapısı ve tasarımı potansiyeli. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT216 Subtropik İklim Meyveleri 4. Yarıyıl Turunçgil türlerinin ekonomik önemi ve sınıflandırılmaları, Turunçgil tür ve çeşitlerinin tanıtılması, Turunçgillerin biyolojik özellikleri, Turunçgil anaçları ve sertifikalı fidan yetiştiriciliği, Turunçgil bahçelerinde yıllık bakım işlemleri, Zeytin türünün biyolojik özellikleri ve çeşitlerinin tanıtılması, Zeytin çoğaltma teknikleri ve yıllık bakım işlemleri, İncir türünün biyolojik özellikleri ve çeşitlerinin tanıtılması, İncir çoğaltma teknikleri ve yıllık bakım işlemleri, Muzun biyolojik özellikleri, çoğaltma teknikleri ve önemli kültürel işlemler, Nar türünün biyolojik özellikleri, çoğaltma teknikleri ve önemli kültürel işlemler, Kivi türünün biyolojik özellikleri, çeşitlerinin tanıtılması, çoğaltma teknikleri ve önemli kültürel işlemler, Trabzon hurması türünün biyolojik özellikleri, çeşitlerinin tanıtılması, çoğaltma teknikleri ve önemli kültürel işlemler, kado ve Pikan türlerinin biyolojik özellikleri, çeşitlerinin tanıtılması, çoğaltma teknikleri ve önemli kültürel işlemler. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT218 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması 4. Yarıyıl Soğuk muhafazanın tanımı, amacı ve sağladığı yararlar, bahçe bitkileri ürünlerinin fiziksel ve kimyasal yapısı, bahçe bitkileri ürünlerinde derim öncesi ve sonrasında oluşan yapısal değişimler, derim sonrası değişimleri etkileyen dışsal ve içsel faktörler, bahçe bitkileri ürünlerinin muhafazasında kullanılan soğuk hava depoları, soğuk depolardaki ısı kayıplarının belirlenmesi, kontrollü atmosferli muhafaza, soğuk hava depolarının yapımı ve izolasyonu, bahçe bitkileri ürünleri muhafazasında kullanılan ambalaj şekilleri, bahçe bitkileri ürünlerinin pazarlanması ve standardizasyonu. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT220 Tarım Ürünlerinde Kalite Kontrol 4. Yarıyıl

15 Standardizasyonun amaçları, ilkeleri ve getirisi, standart çeşitleri., Türkiye' de standardizasyon çalışmaları, Türk Standartları Enstitüsü, Belgelendirme ve Akreditasyon nedir? Süreç nasıl işliyor, ilgili kuruluşlar., Üretim yerlerinin, ürünlerin, parti mallarının, ithal mallarının belgelendirilmesi. Laboratuarların, hizmet yerlerinin belgelendirilmesi neden önemli., Uluslar arası Standardizasyon çalışmaları ve önemi. Uluslar arası ve bölgesel standardizasyon kuruluşları., TSE Belgelendirme ve Deney Merkezinin taraf olduğu anlaşmalar. Kalibrasyon çalışmaları ve kuruluşları., Kalite ve temel kavramlar. Kalite yaklaşımları, kalite ve verimlilik., Toplam Kalite Yönetimi. Toplam kalitenin sağladığı iyileşmeler, kalite çemberleri., Uluslar arası kabul gören bazı kalite sistem ve belgeleri. CE işareti, HACCP, TS-EN-ISO14000, Kalite Yönetim Sistemi. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve Standartları., ISO 22000, BRC (British Retail Consortium Standard), IFS Uluslararası Gıda Standardı, GLOBALGAP Uluslararası İyi Tarım Uygulamaları Standardı.. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT222 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 4. Yarıyıl Tıbbi ve aromatik bitkin nedir?, Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihçesi, Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları, Tıbbi ve aromatik bitkilerin faydanılan kısımları ve teknik terimler, Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımı, Çay ve çay tarımı, Bazı tıbbi ve aromtik bitkilerin tanıtımı. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT224 Tarımsal Kooperatifçilik 4. Yarıyıl Tarım kooperatiflerinin tanımı, işlevleri ve sınıflandırılması, tarım alım kkooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri, tarım Sigorta kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, tarım İşleme kooperatifleri, arazi kullanma kooperatifleri, tarım hizmet kooperatifleri, köy kalkınma kooperatifleri, toprak reformu kooperatifleri. PROGRAMI YANSITAN DİĞER PROGRAMLARA YÖNELİK DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT Meyve Fidancılığı 3. Yarıyıl Meyve fidancılığının ülke ekonomisindeki yeri, fidanın avantajları, fidan yetiştirme ortamları, toprak karışımı hazırlama, fidan üretim teknikleri, iyi bir fidanın özellikleri, fidan işletmesinin organizasyon yapısı, sorunları ve çözümleri, sertifikalı fidan üretimi, fidanlık tesisi, fidan üretim yöntemleri.

16 Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT Peyzaj 4. Yarıyıl Peyzaj tasarımın çeşitli aşamalarında oluşan site analizi (temel ölçme becerilerini içerir), kullanıcı / müşteri gereksinimleri, imar (baloncuk diyagramı), ölçekli çizimler, planlar okuma ve yorumlama, bahçe stilleri içine giriş, sert peyzaj özellikleri:ve yumuşak peyzaj çalışmalarını kapsar T. C. ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKCI VOCATIONAL SCHOOL First semester Required s PLANT AND ANIMAL PRODUCT DEPARTMENT HORTICULTURE PROGRAMME GBT101 Introduction to Horticulturae 1. Semester Definition and classification of Horticulturae, importance Horticulturae, ecological factors in Horticulturae production, biological basis of Horticulturae, physiological biological basis of Horticulturae, propogation of Horticulturae, orchard and vineyard establishment, ripeness, harvest and storage basis of Horticultural crops. GBT103 Botany 1. Semester Definition of botany, scope and classification, Plant cytology is Cell structure and functions, Cell organelles, tissues, plant root and stem and leaf, Flowers per plant, Fruit per plant.

17 GBT105 Agricultural Ecology 1.Semester The definition and concept of agricultural ecology, Atmosphere, climatic factors (light, temperature, air, wind, water), soil factors, biological factors. GBT107 Computer 1. Semester Historical development and basic concepts of computer,structure and mechanism of computer Computer operating system, Microsoft Official Programme. (Word, Excell, Powerpoint, Access), Photoshop GBT109 Mathematics 1. Semester Numbers,Algebra,Equations, inequalities and functions,logarithm,linear equation systems and matrices,derivation,integral. GBT111 Plant Physiology 1. Semester Definition of plant physiology, of plant cell structure, the relationship between water and cell, the transmission system, the receipt and transportation of water, plant nutrients, and transport of nutrients to be, products of photosynthesis and transport, respiration, growth and development, growth regulatory hormones, stress physiology, flowering.

18 GBT113 Research Method and Techniques 1.Semester What is research?,purpose and importance of research,research process in agriculturel sciences,basic elements of scientific research, Data collection, use of proper statistic techniques, report writing. AİT181 Principles of Ataturk I 1. Semester Atatürk Principles and Revolution History Turkish War of Independence to understand, the Great Leader Mustafa Kemal to Samsun out and starting with the occupation of the country after the rescue of the country's contemporary country level which aims to exclude the period of revolutions içerir.birinci Methods of the Ottoman Empire from the end of the year up to the Lausanne Treaty describes the elapsed time. TUR181 Turkish Language I 1. Semester Laern Turkish gramer, learn to write petition about different topics, improve skills of prepared and unprepared conversation, get knowledge related to multiple languages and cultures.

19 YDL185 Foreign Language I 1. Semester To be, Pronouns, Nationalities, countries, numbers, jobs, family, A/An, Adjectives, Nouns, Singulars/plurals, Personal belongings, Colours, There is/are, Prep.of place, Have/has got, Furniture, Classroom, Places around town, Some/any, Simple present, Expressions of time, verbs, Adverbs of frequency, How often, Can (ability), Could/would you..?, Invitation/request, Present continuous, Adverbs of time, Clothing, Verbs, Revison of P.Simple and P.Continuous, Adjectives, Comparatives, Physical traits, Body parts, Order of adjectives, Superlatives, Accommodations, Rooms, Furniture, Future tense (will). First Semester Vocational Elective s GBT115 Agricultural Mechanization 1. Semester Mechanization in Agriculture, the introduction of soil tillage practices and machines, Tractors, Soil Processing Machine and Tools, Fertilizing Machines, foundations of sowing, planting, maintenance machinery, Machines for Fruit and Vegetable Harvesting. GBT117 Agricultural Meteorology 1. Semester The Importance of Agriculture Meteorological Values, agriculture and climate, sun, earth, atmosphere, air temperature, temperature measurement, freeze and types of freze, the atmosphere, air humidity and precipitation, clouds, fog, atmospheric pressure and wind, pollution causes and ayrezols.

20 GBT119 Agricultural Economy 1. Semester Definition of agricultural activity, agricultural economy, the definition, scope, location and importance of agriculture in Turkey's economy, the means of agricultural production, agricultural enterprises and the classification of economic concepts and principles in agriculture, agricultural enterprises to determine the annual operating results, the planning of agricultural enterprises, and agricultural investment in the concept of investment types, risk and uncertainty in agriculture. GBT121 Soil Science 1. Semester Definition of soil, soil formation stages, Soil texture, structure and importance of soil density, volume, soil water, ion retention in soils, clay minerals, soil acidity and soil calcification, soil alkalinity, salinity and breeding, plant nutrients and receipt forms, soil organic matter and organic matter cycle, Soil classification (old-new) basic principles. GBT123 General Chemistry 1. Semester Properties of matter and measurement, Atoms and atomic theory, Chemical compounds, Chemical reactions, Introduction to reactions in aqueous solutions, Properties of gases and gas laws, molecular motion and real gases, Thermochemistry, The periodic table and some atomic properties, Chemical bonding, Liquids, solids and intermolecular forces, Types of solutions and solution concentrations, The physical properties of solutions, Second Semester Required s

21 GBT102 General Fruit Production 2. Semester Presentation and classification of fruit species, ecological requirements of fruit species, issues which must be considered in the establishment of fruit garden, the reproduction methods used in fruit growing, reproduction with cutting and dipping, reproduction with vaccination and its aim, vaccine types, rootstock use and its importance, rootstocks used in pome fruits, rootstocks used in stone fruits, citrus rootstocks, fruit growing status in our country, fruit growing status in the world GBT104 General Vegetable Production 2. Semester Vegetable, the place of vegetable in country economy, the values of vegetables for nutrition and health, classification according to flower and biology of fertilization, classification according to the cultures, classification by edible parts, establishment of vegetable garden, preparation of the growing places, Vegetable Soils, soil preparation,tools and equipments used in tillage, water and irrigation procedures in vegetables, Fertilizers and Fertilization used in vegetable growing, Factors Affecting Growth, Vegetable Production Methods, Vegetable Seedling growing, The annual Maintenance in vegetable gardens, Rotation in vegetable production. GBT106 Ornamental Plants I 2. Semester Introduction to ornamental plants, Soil specifications for ornamental plants, Fertilization of ornamental plants, Watering of ornamental plants, Ornamental plants growing, Plants for one year, Open air plants.

22 GBT108 Plant Protection 2. Semester Insects, diseases and weeds plants generate significant losses. The morphological and anatomical structures of living beings, primarily to combat the need to recognize. In this course, morphology, anatomy, reproduction, ecology of insects will be given information about insect characteristics of teams discussed ways to combat insects and plant diseases. Phytopathological symptoms of diseases, disease occurrence, epidemiology, disease control methods, the general characteristics of weeds will be teached. Utilities and losses and weed control methods will be discussed. AİT182 Principles of Ataturk II 2. Semester Content of this course contains economical and political history of Ottoman State in XIX. Century,I. World War and Armenian Problem during I. World War. Being discarded of Ottoman State in Legally and law in act Stages of Turkish Independent War under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk and Stages being of founded new Turkish Republic s. TUR182 Turkish Language II 2. Semester Turkish Language; focuses on linguistics,written narrative and oral narrative definition of the language, historical periods of Turkish language and recent spreading fields and etc. YDL186 Foreign Language II 2. Semester Simple Past, Future (going to), I hope/i think., Weather, Months, Dates, Need to, Clothing/Parts of clothing, Fashion, Past Continuous, Holidays, Festivals, Travel, Subordinate clause: when/while,

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

BB 301 Subtropik İklim Meyve Türleri BB 302 Bahçe Bitkileri Islahı BB 303 Örtüaltı Yetiştiriciliği BB 304 Bağcılık STJ

BB 301 Subtropik İklim Meyve Türleri BB 302 Bahçe Bitkileri Islahı BB 303 Örtüaltı Yetiştiriciliği BB 304 Bağcılık STJ I. YARIYIL III. YARIYIL ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI II. YARIYIL EK-2 TB 101 Temel Matematik I 2 0 2 3 TB 114 Temel Genetik 2 0 2 3 TB 103 Kimya 2 2 3 4 TB 128 Temel Bitki Fizyolojisi

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI Bahçe Bitkileri D:202 Bitki Fizyolojisi Bahçe Bitkileri D:202 Yabancı Dil İngilizce II Bitki Fizyolojisi Matematik Bahçe Bitkileri D:202 Yabancı

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI

FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLAR FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İkinci Öğretim) MANTARCILIK PAZARLAMA SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK

Detaylı

REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE 10.01.2013 24.01.2013. 25.01.2013 (at: 14.

REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE 10.01.2013 24.01.2013. 25.01.2013 (at: 14. REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE İlk Başvuru: First application: Son Başvuru: 0.0.03.0.03 Deadline of the Application: Türkçe Dil Sınavı (Yabancı

Detaylı

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Toprak Bilgisi D:102 Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Toprak Bilgisi D:102 Fitopatoloji D:206

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı I.YARIYIL II. YARIYIL TBD 101 Botanik-I 2 2 3 5 1 TBD 102 Botanik-II 2 2 3 5 TBD

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU I- PROGRAMLAR ARICILIK ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ (İkinci Öğretim) ORGANİK TARIM SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TARIMSAL

Detaylı

PROGRAMLAR BAHÇE BİTKİLERİ BİTKİ KORUMA PEYZAJ MİMARLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ SÜT TEKNOLOJİSİ TARIM EKONOMİSİ TARIM MAKİNELERİ TARIMSAL YAPILAR

PROGRAMLAR BAHÇE BİTKİLERİ BİTKİ KORUMA PEYZAJ MİMARLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ SÜT TEKNOLOJİSİ TARIM EKONOMİSİ TARIM MAKİNELERİ TARIMSAL YAPILAR 1 PROGRAMLAR BAHÇE BİTKİLERİ BİTKİ KORUMA PEYZAJ MİMARLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ SÜT TEKNOLOJİSİ TARIM EKONOMİSİ TARIM MAKİNELERİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARLA BİTKİLERİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 8:30-9:45 Genel Sebzecilik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama II Toprak Bilgisi Bitki Koruma Mikrobiyoloji Hayvan Yetiştirme Tar. Meteoroloji ve Ekoloji Genetik Ekonomi 10:00-11:15

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Programı BAHÇE TARIMI 1

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Programı BAHÇE TARIMI 1 BAHÇE TARIMI 1 27.11.2013 09:30 Tarımsal Meteoroloji Öğr.Gör.M.ERDEN CİBD2 30.11.2013 09:30 Tarım Ekonomisi ve İşletmesi Öğr.Gör.B.SEZENER CİBD2 BAHÇE TARIMI 2 24.11.2013 09:30 Ölçme Bilgisi Öğr.Gör.M.ERDEN

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI İngilizce- BB ZF 206, 306, Genel Sebzecilik. Meteoroloji ve Ekoloji (, 206), Hayvan Yetiştirme Genetik (ZF 302,

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Haftalık Ders Saati Sınıf/Yıl Dönem Ders Kodu

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Haftalık Ders Saati Sınıf/Yıl Dönem Ders Kodu ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 GÜZ ATA 101 2 0 2 Zorunlu İÇERİK: Osmanlı Devleti nin gerilemesi ve nedenleri ve k Milli Mücadelesi anlatılır. Aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa nın etkili olduğu kongreler

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2014/2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Programı İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2014/2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Programı İŞLETME YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİ 17.11.2014 13:30 Yönetim ve Organizasyon - BİY203 SU01 Öğr.Gör.Ö.KOCAKULA CİBES 17.11.2014 14:30 Temel Bilgi Teknolojisi - ENF105 SU03 Öğr.Gör.Ö.KOCAKULA BİL.LAB. 17.11.2014 16:30 Kongre-Seminer

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

ZF 101 S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Zooloji

ZF 101 S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Zooloji ZF 101 08-09 Zooloji 09-10 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) 10-11 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) 11-12 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) Gıda Mevzuatı AŞ (ZF 101) Gıda Mevzuatı Gıda

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ANTEP FISTIĞI TARIMI ve ĠġLEME TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ANTEP FISTIĞI TARIMI ve ĠġLEME TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ANTEP FISTIĞI TARIMI ve ĠġLEME TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ TAR101 Atatürk Ġlke Ve Ġnkilap Tarihi I (2+0) 2 "Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler ZF 302-306

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

TDİ 102 Türk Dili II Z 2 0 2 2 1 ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Z 2 0 2 2 1 TOPLAM 14 10 24 19 26

TDİ 102 Türk Dili II Z 2 0 2 2 1 ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Z 2 0 2 2 1 TOPLAM 14 10 24 19 26 ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI ÖNLİSANS EĞİTİM PROGRAMI 1. Y A R I Y I L DERSİN DERSİN ADI Z/S TEORİK UYGULAMA TOPLAM TOPLAM AKTS KODU SAAT KREDİ KAL 105 Matematik Z 2 0 2

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

ÖRGÜN ÖGRETİM LABORATUVAR 1.SINIF SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09:00

ÖRGÜN ÖGRETİM LABORATUVAR 1.SINIF SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09:00 ÖRGÜN ÖGRETİM LABORATUVAR 1.SINIF Biyomedikal Cihazlar Toprak Bilgisi UZAKTAN Tıbbi Terminoloji LAB1 Toprak Bilgisi UZAKTAN j BiyomedikalCihazlar Tıbbi Terminoloji LAB1 ILKYARDIM (Seçmeli) LAB1 Mesleki

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ 1 INS1001 MATEMATİK I Zorunlu MATHEMATICS I 4 2 5 6 2 INS1003 FİZİK I Zorunlu PHYSICS I 3 1 4 5 3 INS1005 GENEL KİMYA Zorunlu GENERAL CHEMISTRY 2 1 3 4 4 INS1007 LİNEER CEBİR

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Türkçe Ders Adı İngilizce Ders Adı Teori Uygulama ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution

Detaylı

Öğr. Gör. Zafer ŞANLI Müdür a.

Öğr. Gör. Zafer ŞANLI Müdür a. BAHÇE TARIMI 2 30.05.2014 13.06.2014 11:00 Pazarlama Öğr.Gör.B.SEZENER AHBD2 06.06.2014 20.06.2014 09:00 Seminer Öğr.Gör.B.SEZENER CİBD2 FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 1 26.05.2014 09.06.2014 09:00 Fidan Yetiştirme

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Programı BAHÇE TARIMI 2

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Programı BAHÇE TARIMI 2 BAHÇE TARIMI 2 15.04.2014 13:15 Pazarlama Öğr.Gör.B.SEZENER AHBD5 FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 1 08.04.2014 09:30 Fidan Yetiştirme Teknikleri Doç.Dr.O.DOLGUN CİBD6 08.04.2014 15:15 Tarımsal Yayım ve İletişim

Detaylı

S.Ü. SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PROGRAMI ARA SINA TARİH SAAT DERS ADI

S.Ü. SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PROGRAMI ARA SINA TARİH SAAT DERS ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PROGRAMI ARA SINA 22.11.2014 11:30 İçme Suyu Arıtımı (Su Kirliliği ve Kontrolü) 22.11.2014 13:00 Kimya 24.11.2014 10:00 Fizik 24.11.2014 11:30 Çevre Hukuku 24.11.2014 14:30 Çevre

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI rtesi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301, 306) (ZF 303, 306) (ZF 303-306) (ZF 303, 306) BB III Bahçe Islahı (ZF 306, 303) Genel

Detaylı

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I 08-09 09-10 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 10-11 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 11-12 Botanik (ZF 301)MFB

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atabey Meslek Yüksekokulu

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atabey Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgi Güvenliği Teknolojisi C Programlama Öğr.Gör. SEYİT AKPANCAR 1 26 Mayıs 2014 Pazartesi 11:00 SNF303 SNF304 Bilgi Güvenliği Teknolojisi Veri Tabanı Öğr.Gör. Faruk ÇALIŞKAN

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Viroloji Course Name Virology AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local (ECTS Ders

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Atatürk İlke ve İnk. Tarihi II İstatistik Türk Dili II E.GÜRDAMUR İ.UKAV D-211 E.ARTAR Ticari Matematik Genel Muhasebe II K.İÇAÇAN A-4 M.TURSUN Makro Ekonomi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI Revize Edilmiş Şubat-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI Revize Edilmiş Şubat-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ MÜFREDATI Revize Edilmiş Şubat-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BOLOGNA SÜRECİ MÜFREDATI (2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT

Detaylı