T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ"

Transkript

1 T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BAHÇE TARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT101 Bahçe Bitkilerine Giriş 1.Yarıyıl Bahçe bitkilerinin; tanımı ve sınıflandırılması, ülke ekonomisindeki yeri, biyolojik ve ekolojik özellikleri, fizyolojisi, çoğaltımı, bağ ve bahçe tesisi, yıllık bakım işleri, olgunlaşması, hasat, muhafaza ve pazarlanması. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT103 Botanik 1.Yarıyıl Botaniğin tanımlaması, içerik ve sınıflandırması, bitki hücre yapısı ve fonksiyonları, hücre organelleri, dokular, kök, gövde, yapraklar, çiçeklenme meyve tutumu. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT105 Tarımsal Ekoloji 1.Yarıyıl Tarımsal ekolojinin tanımı ve içeriği, atmosfer, iklim faktörleri (ışık, sıcaklık, hava, nem, rüzgar, su), toprak faktörleri, biyolojik faktörler.

2 Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT107 Bilgisayar 1. Yarıyıl Bilgisayar bileşenleri ve bilgisayarın tarihsel gelişimi, yapısı, oparatör sistemleri, Microsoft Ofis programları (Word, Excell, Powerpoint, Access), Photoshop Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT109 Matematik 1. Yarıyıl Sayılar, cebir, denklemler, eşitsizlikler ve fonksiyonlar, logaritma, lineer denklem sistemleri ve matrisler, türev, integral. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT111 Bitki Fizyolojisi 1.Yarıyıl Bitki Fizyolojisinin Tanımı, hücre yapısı, Bitki ve Su, Su ve Eriyiklerin, Bitkide İletimi, Bitkinin Su Dengesi, Mineral Beslenmesi, Fotosentez, Respiration (Solunum) Büyüme ve Gelişme, Bitki Büyüme Hormonları, Stress Fizyolojisi, çiçeklenme Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT113 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1.Yarıyıl Araştıma nedir? Araştırmanın Amacı ve Önemi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Süreci, Bilimsel Araştırmanın Temel Öğeleri

3 Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS AİT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 1.Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Türk Kurtuluş Savaşını anlamak, Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkmasıyla başlayan ve yurdun işgallerden kurtarılmasından sonra ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını amaçlayan inkılâplar dönemini içerir. Birinci yarıyılda Osmanlı Devletinin son yıllarından Lozan Antlaşmasına kadar geçen süre anlatılmaktadır. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS TUR181 Türk Dili-1 1.Yarıyıl Türkçe nin dilbilgisi kurallarını öğrenme-uygulama, Türkçe nin işleyiş ve kullanım özelliklerini kavrama, Sözlü anlatım türleri, yazılı anlatım türleri. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS YDL185 Yabancı Dil-1 1.Yarıyıl To be, Pronouns, Nationalities, countries, numbers, jobs, family, A/An, Adjectives, Nouns, Singulars/plurals, Personal belongings, Colours, There is/are, Prep.of place, Have/has got, Furniture, Classroom, Places around town, Some/any, Simple present, Expressions of time, verbs, Adverbs of frequency, How often, Can (ability), Could/would you..?, Invitation/request, Present continuous, Adverbs of time, Clothing, Verbs, Revison of P.Simple and P.Continuous, Adjectives, Comparatives, Physical traits, Body parts, Order of adjectives, Superlatives, Accommodations, Rooms, Furniture, Future tense (will). 1. SINIF 1. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT115 Tarımsal Mekanizasyon 1.Yarıyıl

4 Tarımda mekanizasyon, toprak işleme ve makinelerin tanıtımı, traktörler, toprak işleme alet ve makineleri, ekim, dikim ve bakım makineleri, sulama, meyve ve sebze hasat makineleri. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT117 Tarımsal Meteoroloji 1. Yarıyıl Tarımsal meteorolojinin önemi, tarım ve ikli, güneş, dünya, atmosfer, hava sıcaklığı, sıcaklık ölçümü, don ve tipleri, atmosfer-hava nemi ve yağışlar, bulutlar, sis, atmosfer basıncı ve rüzgar, kirlenme nedenleri ve ayrezoller. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT119 Tarım Ekonomisi 1. Yarıyıl Tarımsal faaliyet, tarım ekonomisinin tanım-kapsamı-konumu, Türkiye ekonomisinde tarımın önemi, tarımsal üretim, tarımsal işletmeler; sınıflandırılması, ekonomik kavramları ve ilkeleri, yıllık faaliyetleri, planlanması, tarımsal yatırım, yatırım tipleri, tarımda risk ve belirsizlikler. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT121 Toprak Bilgisi 1. Yarıyıl Toprağın tanımı, oluşum aşamaları, toprak textür ve strüktürü, yoğunluğunun önemi, hacmi, su kapasitesi, iyon kapasitesi, kil mineralleri, toprak asitliği ve kireçleşmesi, alkaliliği, tuzluluğu ve ıslahı, bitki besin maddeleri ve alınabilir formları, toprak organik maddesi ve organik madde döngüsü, toprakların sınıflandırılması. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT123 Genel Kimya 1. Yarıyıl Madde ölçümü ve özellikleri, atom ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal reaksiyonlar, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, termokimya, periyodik tablo ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar,

5 sıvılar katılar ve moleküller arası kuvvetler, solüsyon tipleri ve solüsyon konsantrasyonları, solüsyonların fiziksel özellikleri. 1.SINIF 2.YARIYIL ZORUNLU DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT102 Genel Meyvecilik 2. Yarıyıl Giriş ve meyve türlerinin sınıflandırılması, meyve türlerinin ekolojik istekleri, meyve bahçesi kurulurken dikkat edilmesi gereken konular, meyve türlerinin üretilmesinde kullanılan çelik ve daldırma yöntemleri, çoğaltmada kullanılan aşı ve amaçları, aşı tipleri, anaç kullanımı ve önemi, yumuşak çekirdeklilerde kullanılan anaçlar, sert çekirdeklilerde kullanılan anaçlar, turunçgil anaçları, ülkemizde ve dünyada meyve üretim durumu. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT104 Genel Sebzecilik 2. Yarıyıl Genel sebze yetiştirme teknikleri, sebzenin ülke ekonomisindeki yeri ve insan beslenmesindeki önemi, sınıflandırılması, sebze bahçesinin kurulması, yetiştirme yerlerinin hazırlanması, toprak hazırlığı ve kullanılan alet-ekipmanlar, sulanması, sebze yetiştiriciliğinde kullanılan gübreler ve gübrelenmesi, büyümeyi etkileyen faktörler, üretim yöntemleri, fide yetiştiriciliği, yıllık bakım işlemleri, sebze üretiminde rotasyon. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT106 Süs Bitkileri I 2. Yarıyıl Süs bitkileri hakkında genel bilgiler, toprak özellikleri, gübrelenmesi, sulanması, çoğaltılması, tek yıllık bitkiler, dış mekan bitkileri. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT108 Bitki Koruma 2. Yarıyıl

6 Önemli kayıplara neden olan zararlılar, hastalıklar, yabancı otlar, anatomik ve morfolojik yapıları. Hastalıkların fitopatolojik yapıları, oluşumları, yayılmaları, salgınlar, hastalık kontrol mekanizması. Yabancı otlar ve mücadele yöntemleri. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS AİT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 2.Yarıyıl Bu ders Osmanlı Devleti nin XIX. yüzyıl siyasi ve ekonomik tarihinden başlayıp Birinci Dünya Savaşı ve savaş döneminde Ermeni sorunu. Osmanlı Devletinin fiilen ve hukuken ortadan kalkması. Mustafa Kemal Atatürk ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşının aşamaları ile Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin oluşum safhalarını kapsamaktadır. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS TUR182 TÜRK DİLİ-2 2.Yarıyıl Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dilin kültürle olan ilişkisi,nitelikleri;yeryüzündeki dil aileleri,türkçenin bunlar içindeki yeri;türkçenin tarihsel gelişimi, kullanılan alfabeler ve Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları;atatürk ün dil anlayışı ve çalışmaları;türkçenin ses bilgisi, ses özellikleri,ses uyumları,ses olayları;yapım ve çekim ekleri; sözcük türleri; tamlamalar ; sözdizimi. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS YDL186 YABANCI DİL-2 2.Yarıyıl Simple Past, Future (going to), I hope/i think., Weather, Months, Dates, Need to, Clothing/Parts of clothing, Fashion, Past Continuous, Holidays, Festivals, Travel, Subordinate clause: when/while, Have to/must/should/needn t, Geographic use of prepositions, Present Perfect:, Since,for,should. 1. SINIF 2. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS

7 GBT112 İstatistik 2. Yarıyıl İstatistikte kullanılan temel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, grafik yöntemler, merkezi eğilim ölçüleri, nokta ve aralık tahmini, hipotez testleri, varyans analizi, ki kare testi, tek yönlü regresyon analizi. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT114 Topraksız Tarım 2. Yarıyıl Topraksız kültürün tanım ve tarihçesi, topraksız kültüre geçiş nedenleri, topraksız kültürün kullanım amaçları, topraksız kültür yöntemleri (saman balyaları, ring kültürü ), katı ortam kültürü ve hydroponik kültür, besin çözeltileri, besin çözeltilerinde aranan özellikler, besin çözeltilerinin bitkilere veriliş şekilleri, durgun su kültürü, besleyici film tekniği (N.F.T.), hyponica, aeroponik. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT116 Bitki Biyoteknolojisi 2. Yarıyıl Biyoteknolojinin tanımı, bitki doku kültürlerine giriş (bitki doku kültürü laboratuvarı, ortamlar, aseptik teknikler) bahçe bitkilerinde organogenesis, somatik embriyogenesis, somaklonal varyasyon, haploidi, protoplast füzyonu ve somatik hibridizasyon, sekonder metabolitler, germplasm muhafazası, moleküler markerler ve gen transferi. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT118 Bitki Besleme ve Gübreleme 2. Yarıyıl Bitki besleme alanında bugüne kadar yapılan çalışmalar, bitki besin maddelerinin yararları, gelişimi, sınıflandırılması, bitki besin maddesi olarak toprak, bitki besin alımı, lımı etkileyen faktörler, taşınması, su, nitrojen, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sülfür, micro element alımı.

8 2.SINIF 3.YARIYIL ZORUNLU DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT201 Örtüaltı Yetiştiriciliği 3. Yarıyıl Sera ve seracılığın tanımı, ülkemiz ve dünya seraları, seraların sınıflandırılması, sera yerinin seçimini etkileyen faktörler, sera toprağının hazırlanması, sera havasının düzenlenmesi, serada sulama işlemleri, sera yenileme çalışmaları, toprak dezenfeksiyonu, dezenfeksiyon yöntemleri, üretim ortamları, üretim ve ekim, soğanlı, rizomlu ve yumrulu bitkilerin çoğaltılması, bakım işlemleri, hasat. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT203 Süs Bitkileri II 3. Yarıyıl Dış mekan bitkilerinin özellikleri, iç mekan bitkileri, iç mekan bitkilerinin özellikleri, hastalıkları, zararlıları, süs bitkileri hastalıkları. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT205 Fide ve Fidan Yetiştiriciliği 3. Yarıyıl Fide yetiştirmenin ülke ekonomisindeki yeri, fidenin avantajları, fidenin bakım işlemleri, yetiştirme ortamları, harç hazırlama, sebze fidesi yetiştirme, fide yetiştirmede kullanılan yöntemler, iyi bir fidede olması gerekenler, fidan yetiştiriciliği, meyve fidanı işletmesinin yapısı sorun ve çözümleri, sertifikalı fidan üretimi, fidanlık tesisi, fidan üretim yöntemleri.

9 Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT207 Kültür Mantarı Yetiştirme Tekniği 3. Yarıyıl Mantarın biyolojik yapısı hayat devresi ve morfolojik özellikleri, mantarın besin değeri ve beslenme değeri, Türkiye ve dünyada mantar üretimi ve tüketimi, mantar üretimde ilkeler, mantar üretim yeri seçimi, tesislerin yapısı ve planlaması, üretim sistemindeki bölümlerin tanıtılması, mantar yetiştiriciliğinde uygulanan işlemler, geleneksel kompost hazırlama, kompost hazırlama pastörizasyon işlemleri, misel ekimi ve öngelişme dönemleri, örtüleme materyalleri ve özellikleri, bakım, sulama ve hasat işleri, ürünün programlanması, pazarlanması ve değerlendirilmesi Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT209 Bahçe Bitkileri Islahı ve Tohumculuk 3. Yarıyıl Bitki ıslahının tanımı ve uygulama alanları, gen merkezleri, genetik ilkeler: Kalitatif ve kantitatif karakterler, kendine döllenen bitkilerde ıslah yöntemleri, yabancı döllenen bitkilerin ıslahının genetik ilkeleri, dayanıklılık ıslahı, mutasyon ıslahı. Türkiye de sebze tohumu üretimi ve gelişimi, bitki tohum üretiminde kullanılan terimler, çiçek özellikleri, tozlanma, tohum gelişimi, polen canlılığı, tohumun kimyasal bileşimi, tohum çimlenmesi ve tohum üretim prosedürü, tohum üretiminde çevresel koşullar, yabancı tozlanmayı kontrol, tohum üretimini planlanması, kültürel uygulamalr, tohumun olgunlaşması, hasat metodları, tohum temizleme yöntemleri, ıslak ve kuru tohumlar, sebze tohumu üretiminde sertifikasyon. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT211 Mesleki Uygulama I 3. Yarıyıl Uygulamalı çalışmalar. Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS GBT 213 Meslek Etiği 3.Yarıyıl

10 Derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği ve mesleki yozlaşma, sosyal sorumluluk kavramları incelenecektir. 2. SINIF 3. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT215 Organik Tarım 3. Yarıyıl Organik tarımın tarifi ve tarihçesi, alternatif bir üretim sistemi olarak avantaj ve dezavantajları, organik tarımın ilkeleri, organik tarımda rotasyon, toprak verimliliğinin doğal yollarla artırılması, organik tarımda bitki korumanın esasları, organik meyvecilik, organik tarımda kontrol ve sertifikasyon, organik tarımda uluslararası standartlar, tarımsal sulama ve kirlilik. GBT217 Yabancı Otlar ve Mücadelesi 3. Yarıyıl Yabancı ot bilimi ve tarihçesi, yabancı otların biyolojileri, ekolojileri, yabancı otlara karşı alınan önlemler, herbisit uygulamaları, herbisitlerin bitki içinde yayılmaları, herbisitlerin selektif etkileri, herbisitlerin sınıflandırılması, herbisitlerin etkinliğini azaltan faktörler, yan etkileri, bazı bahçe bitkilerinde ot mücadelesi. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT219 Ekonomik ve Ekolojik Üretim Teknikleri 3. Yarıyıl Ekolojik tarım kavramı. Ekolojik tarımın gerekçesi. Ekolojik tarımın yasal düzenlemeleri, Ekolojik tarıma geçiş dönemi. Ekolojik tarımın devamlılığı, Ekolojik tarıma yapılan destekler ve özellikleri. Ekolojik tarımda işgücü ihtiyacı, Ekolojik tarımın insan sağlığı bakımından önemi. Ekolojik tarımın yapılabilirliği, Ekolojik tarımın nedenleri. Ülkemizde ve dünyadaki ekolojik tarımın durumu, Yıllara bağlı olarak ekolojik tarımın gelişimi. Ürün çeşidine göre göstermiş olduğu gelişim, Ekolojik tarımın uygulanabilirliği açısından sahip olduğu ilkeler, Ekolojik tarımda ekim nöbeti ve önemi. Ekim nöbetin planlanmasındaki esaslar, Ekolojik tarımda toprak işleme ve önemi, Ekolojik tarımda uygulanabilecek toprak işleme sistemleri ve ekonomik analizi. Ürün çeşidine göre alternatif toprak işleme sistemleri ve ürün çeşidine göre ekonomik analiz ve karşılaştırılması, Geleneksel ve korumalı

11 toprak işleme sistemlerinin uygulanabilirliği, Koruyu toprak işlemenin yararları, Ekolojik tarımda uygulanmakta olan üretim sistemlerinin ekonomik olarak karşılaştırılması, Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT221 Üzümsü Meyveler 3. Yarıyıl Çilek, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, bektaşi üzümü ve yaban mersini, dünya ve ülkemizdeki üretimleri, sistematikteki yerleri, morfolojik, fizyolojik, biyolojik özellikleri, toprak ve iklim istekleri, çoğaltılmaları, bahçe tesisi, kültürel işlemler, pazarlanması. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT223 Tarımsal İşletmecilik 3. Yarıyıl Muhasebenin önemi, muhasebenin tarihçesi; zirai işletme muhasebesinin faydaları, tarım muhasebesi ve genel muhasebe farklılıkları; muhasebe kavramları; amortisman; amortisman hesaplama yöntemleri; mali kayıtlar; mali kayıt sistemleri; iki taraflı kayıt sistemi (muzaaf muhasebe); tarımsal muhasebe prensipleri; tarımsal maliyet muhasebesi. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT225 Web Sayfası Tasarımı 3. Yarıyıl Temel HTML syntax, Table kavramı, HTML Form oluşturmak, Fireworks, Flash, Oluşturulacak site için konu belirlenmesi ve sitenin yapımı, SEO (Search engine optimization) Sitenizin arama motorlarına uygun hale getirilmesi, Sitenin yayına sokulması ve FTP işlemleri 2.SINIF 4.YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS

12 GBT202 Özel Sebzecilik 4. Yarıyıl Türkiye de sebze yetiştiriciliğine giriş. Liliaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Umbelliferae, Convolvulaveae, Solanaceae, cucurbitaceae, Compositae familyası sebzelerinin yetiştiriciliği. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT204 Bağcılık 4. Yarıyıl Ülkemizde ve dünyada bağcılığın geçmişi ve bugünü, gelişimi, sistematiği, önemli alt türler olan Muscadina ve Euvitis in taze, kuru ve şaraplık üzümlerin sınıflandırılması, besin değerleri ve insan sağlığına yararları, asmanın morfolojisi, anatomisi ve toprak altı organları, asmada dormansi ve dormansi tipleri, asmanın ekolojik istekleri, bağda kültürel işlemler, asmanın çoğaltılması ve farklı üretim yöntemleri. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT206 Budama Tekniği 4. Yarıyıl Meyve ağaçları için budamanın tanımı, amaçları ve uygulama zamanları, Meyve ağaçlarında budamanın fizyolojik esasları, Meyve ağaçlarında budamanın fizyolojik esaslarına devam ve budama tipleri, Meyve ağaçlarına verilecek şekiller, Meyve ağaçlarında verim budamasının genel özellikleri, Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde şekil ve verim budamaları, Sert çekirdekli meyve türlerinde şekil ve verim budamaları, Sert kabuklu meyve türlerinde şekil ve verim budamaları, Turunçgillerde şekil ve verim budamaları, Diğer meyve türlerinde şekil ve verim budamaları. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS

13 GBT208 Mesleki Uygulama II 4. Yarıyıl Alanda bitkisel ve yapısal uygulama çalışmaları yapılmakta ve alanın sürekliliğinin sağlanmasına yönelik bakım yapılmaktadır. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT210 Bitki ve Çevre 4. Yarıyıl Ekoloji ve ekosistemlerin kapsamı, ekosistemlerin unsurları ve canlıların beslenmesi, ekosistemdeki canlıları etkileyen faktörler, ekosistemde döngüler (karbon, oksijen, su, azot, fosfor, kükürt döngüleri), tarım ekosistemleri (agroekosistemler), dünya ve Türkiye besin dengesi, tarım ve çevre (toprak özellikleri, toprakta su çeşitleri, su ile bitki gelişmesi ilişkileri, ışık ve bitki üzerine etkileri, sıcaklık ve bitki gelişmesi ilişkileri, rüzgar ve bitki üzerine etkileri). Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT212 Özel Meyvecilik 4. Yarıyıl Yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, sert kabuklu meyve türlerinin yetiştirilmesi, ülkemizdeki durumu. (Elma, armut, ayva, erik, şeftali, kiraz, badem, fındık yetiştiriciliği, anaçları, ülkemizdeki durumu). 2.SINIF 4. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT214 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4. Yarıyıl Toprak ve su kaynakları, idari binalar, hayvan ve bitki üretim yapıları ve depoları, Tarım hidroliği, Tarımsal hidroloji, su temini, Toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileri: Türkiye, Kırsal yerleşim, Çiftlik

14 yapısı ve tasarımı potansiyeli. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT216 Subtropik İklim Meyveleri 4. Yarıyıl Turunçgil türlerinin ekonomik önemi ve sınıflandırılmaları, Turunçgil tür ve çeşitlerinin tanıtılması, Turunçgillerin biyolojik özellikleri, Turunçgil anaçları ve sertifikalı fidan yetiştiriciliği, Turunçgil bahçelerinde yıllık bakım işlemleri, Zeytin türünün biyolojik özellikleri ve çeşitlerinin tanıtılması, Zeytin çoğaltma teknikleri ve yıllık bakım işlemleri, İncir türünün biyolojik özellikleri ve çeşitlerinin tanıtılması, İncir çoğaltma teknikleri ve yıllık bakım işlemleri, Muzun biyolojik özellikleri, çoğaltma teknikleri ve önemli kültürel işlemler, Nar türünün biyolojik özellikleri, çoğaltma teknikleri ve önemli kültürel işlemler, Kivi türünün biyolojik özellikleri, çeşitlerinin tanıtılması, çoğaltma teknikleri ve önemli kültürel işlemler, Trabzon hurması türünün biyolojik özellikleri, çeşitlerinin tanıtılması, çoğaltma teknikleri ve önemli kültürel işlemler, kado ve Pikan türlerinin biyolojik özellikleri, çeşitlerinin tanıtılması, çoğaltma teknikleri ve önemli kültürel işlemler. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT218 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması 4. Yarıyıl Soğuk muhafazanın tanımı, amacı ve sağladığı yararlar, bahçe bitkileri ürünlerinin fiziksel ve kimyasal yapısı, bahçe bitkileri ürünlerinde derim öncesi ve sonrasında oluşan yapısal değişimler, derim sonrası değişimleri etkileyen dışsal ve içsel faktörler, bahçe bitkileri ürünlerinin muhafazasında kullanılan soğuk hava depoları, soğuk depolardaki ısı kayıplarının belirlenmesi, kontrollü atmosferli muhafaza, soğuk hava depolarının yapımı ve izolasyonu, bahçe bitkileri ürünleri muhafazasında kullanılan ambalaj şekilleri, bahçe bitkileri ürünlerinin pazarlanması ve standardizasyonu. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT220 Tarım Ürünlerinde Kalite Kontrol 4. Yarıyıl

15 Standardizasyonun amaçları, ilkeleri ve getirisi, standart çeşitleri., Türkiye' de standardizasyon çalışmaları, Türk Standartları Enstitüsü, Belgelendirme ve Akreditasyon nedir? Süreç nasıl işliyor, ilgili kuruluşlar., Üretim yerlerinin, ürünlerin, parti mallarının, ithal mallarının belgelendirilmesi. Laboratuarların, hizmet yerlerinin belgelendirilmesi neden önemli., Uluslar arası Standardizasyon çalışmaları ve önemi. Uluslar arası ve bölgesel standardizasyon kuruluşları., TSE Belgelendirme ve Deney Merkezinin taraf olduğu anlaşmalar. Kalibrasyon çalışmaları ve kuruluşları., Kalite ve temel kavramlar. Kalite yaklaşımları, kalite ve verimlilik., Toplam Kalite Yönetimi. Toplam kalitenin sağladığı iyileşmeler, kalite çemberleri., Uluslar arası kabul gören bazı kalite sistem ve belgeleri. CE işareti, HACCP, TS-EN-ISO14000, Kalite Yönetim Sistemi. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve Standartları., ISO 22000, BRC (British Retail Consortium Standard), IFS Uluslararası Gıda Standardı, GLOBALGAP Uluslararası İyi Tarım Uygulamaları Standardı.. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT222 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 4. Yarıyıl Tıbbi ve aromatik bitkin nedir?, Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihçesi, Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları, Tıbbi ve aromatik bitkilerin faydanılan kısımları ve teknik terimler, Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımı, Çay ve çay tarımı, Bazı tıbbi ve aromtik bitkilerin tanıtımı. Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT224 Tarımsal Kooperatifçilik 4. Yarıyıl Tarım kooperatiflerinin tanımı, işlevleri ve sınıflandırılması, tarım alım kkooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri, tarım Sigorta kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, tarım İşleme kooperatifleri, arazi kullanma kooperatifleri, tarım hizmet kooperatifleri, köy kalkınma kooperatifleri, toprak reformu kooperatifleri. PROGRAMI YANSITAN DİĞER PROGRAMLARA YÖNELİK DERSLER Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT Meyve Fidancılığı 3. Yarıyıl Meyve fidancılığının ülke ekonomisindeki yeri, fidanın avantajları, fidan yetiştirme ortamları, toprak karışımı hazırlama, fidan üretim teknikleri, iyi bir fidanın özellikleri, fidan işletmesinin organizasyon yapısı, sorunları ve çözümleri, sertifikalı fidan üretimi, fidanlık tesisi, fidan üretim yöntemleri.

16 Adı Yarıyıl TE PR KR AKTS GBT Peyzaj 4. Yarıyıl Peyzaj tasarımın çeşitli aşamalarında oluşan site analizi (temel ölçme becerilerini içerir), kullanıcı / müşteri gereksinimleri, imar (baloncuk diyagramı), ölçekli çizimler, planlar okuma ve yorumlama, bahçe stilleri içine giriş, sert peyzaj özellikleri:ve yumuşak peyzaj çalışmalarını kapsar T. C. ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKCI VOCATIONAL SCHOOL First semester Required s PLANT AND ANIMAL PRODUCT DEPARTMENT HORTICULTURE PROGRAMME GBT101 Introduction to Horticulturae 1. Semester Definition and classification of Horticulturae, importance Horticulturae, ecological factors in Horticulturae production, biological basis of Horticulturae, physiological biological basis of Horticulturae, propogation of Horticulturae, orchard and vineyard establishment, ripeness, harvest and storage basis of Horticultural crops. GBT103 Botany 1. Semester Definition of botany, scope and classification, Plant cytology is Cell structure and functions, Cell organelles, tissues, plant root and stem and leaf, Flowers per plant, Fruit per plant.

17 GBT105 Agricultural Ecology 1.Semester The definition and concept of agricultural ecology, Atmosphere, climatic factors (light, temperature, air, wind, water), soil factors, biological factors. GBT107 Computer 1. Semester Historical development and basic concepts of computer,structure and mechanism of computer Computer operating system, Microsoft Official Programme. (Word, Excell, Powerpoint, Access), Photoshop GBT109 Mathematics 1. Semester Numbers,Algebra,Equations, inequalities and functions,logarithm,linear equation systems and matrices,derivation,integral. GBT111 Plant Physiology 1. Semester Definition of plant physiology, of plant cell structure, the relationship between water and cell, the transmission system, the receipt and transportation of water, plant nutrients, and transport of nutrients to be, products of photosynthesis and transport, respiration, growth and development, growth regulatory hormones, stress physiology, flowering.

18 GBT113 Research Method and Techniques 1.Semester What is research?,purpose and importance of research,research process in agriculturel sciences,basic elements of scientific research, Data collection, use of proper statistic techniques, report writing. AİT181 Principles of Ataturk I 1. Semester Atatürk Principles and Revolution History Turkish War of Independence to understand, the Great Leader Mustafa Kemal to Samsun out and starting with the occupation of the country after the rescue of the country's contemporary country level which aims to exclude the period of revolutions içerir.birinci Methods of the Ottoman Empire from the end of the year up to the Lausanne Treaty describes the elapsed time. TUR181 Turkish Language I 1. Semester Laern Turkish gramer, learn to write petition about different topics, improve skills of prepared and unprepared conversation, get knowledge related to multiple languages and cultures.

19 YDL185 Foreign Language I 1. Semester To be, Pronouns, Nationalities, countries, numbers, jobs, family, A/An, Adjectives, Nouns, Singulars/plurals, Personal belongings, Colours, There is/are, Prep.of place, Have/has got, Furniture, Classroom, Places around town, Some/any, Simple present, Expressions of time, verbs, Adverbs of frequency, How often, Can (ability), Could/would you..?, Invitation/request, Present continuous, Adverbs of time, Clothing, Verbs, Revison of P.Simple and P.Continuous, Adjectives, Comparatives, Physical traits, Body parts, Order of adjectives, Superlatives, Accommodations, Rooms, Furniture, Future tense (will). First Semester Vocational Elective s GBT115 Agricultural Mechanization 1. Semester Mechanization in Agriculture, the introduction of soil tillage practices and machines, Tractors, Soil Processing Machine and Tools, Fertilizing Machines, foundations of sowing, planting, maintenance machinery, Machines for Fruit and Vegetable Harvesting. GBT117 Agricultural Meteorology 1. Semester The Importance of Agriculture Meteorological Values, agriculture and climate, sun, earth, atmosphere, air temperature, temperature measurement, freeze and types of freze, the atmosphere, air humidity and precipitation, clouds, fog, atmospheric pressure and wind, pollution causes and ayrezols.

20 GBT119 Agricultural Economy 1. Semester Definition of agricultural activity, agricultural economy, the definition, scope, location and importance of agriculture in Turkey's economy, the means of agricultural production, agricultural enterprises and the classification of economic concepts and principles in agriculture, agricultural enterprises to determine the annual operating results, the planning of agricultural enterprises, and agricultural investment in the concept of investment types, risk and uncertainty in agriculture. GBT121 Soil Science 1. Semester Definition of soil, soil formation stages, Soil texture, structure and importance of soil density, volume, soil water, ion retention in soils, clay minerals, soil acidity and soil calcification, soil alkalinity, salinity and breeding, plant nutrients and receipt forms, soil organic matter and organic matter cycle, Soil classification (old-new) basic principles. GBT123 General Chemistry 1. Semester Properties of matter and measurement, Atoms and atomic theory, Chemical compounds, Chemical reactions, Introduction to reactions in aqueous solutions, Properties of gases and gas laws, molecular motion and real gases, Thermochemistry, The periodic table and some atomic properties, Chemical bonding, Liquids, solids and intermolecular forces, Types of solutions and solution concentrations, The physical properties of solutions, Second Semester Required s

21 GBT102 General Fruit Production 2. Semester Presentation and classification of fruit species, ecological requirements of fruit species, issues which must be considered in the establishment of fruit garden, the reproduction methods used in fruit growing, reproduction with cutting and dipping, reproduction with vaccination and its aim, vaccine types, rootstock use and its importance, rootstocks used in pome fruits, rootstocks used in stone fruits, citrus rootstocks, fruit growing status in our country, fruit growing status in the world GBT104 General Vegetable Production 2. Semester Vegetable, the place of vegetable in country economy, the values of vegetables for nutrition and health, classification according to flower and biology of fertilization, classification according to the cultures, classification by edible parts, establishment of vegetable garden, preparation of the growing places, Vegetable Soils, soil preparation,tools and equipments used in tillage, water and irrigation procedures in vegetables, Fertilizers and Fertilization used in vegetable growing, Factors Affecting Growth, Vegetable Production Methods, Vegetable Seedling growing, The annual Maintenance in vegetable gardens, Rotation in vegetable production. GBT106 Ornamental Plants I 2. Semester Introduction to ornamental plants, Soil specifications for ornamental plants, Fertilization of ornamental plants, Watering of ornamental plants, Ornamental plants growing, Plants for one year, Open air plants.

22 GBT108 Plant Protection 2. Semester Insects, diseases and weeds plants generate significant losses. The morphological and anatomical structures of living beings, primarily to combat the need to recognize. In this course, morphology, anatomy, reproduction, ecology of insects will be given information about insect characteristics of teams discussed ways to combat insects and plant diseases. Phytopathological symptoms of diseases, disease occurrence, epidemiology, disease control methods, the general characteristics of weeds will be teached. Utilities and losses and weed control methods will be discussed. AİT182 Principles of Ataturk II 2. Semester Content of this course contains economical and political history of Ottoman State in XIX. Century,I. World War and Armenian Problem during I. World War. Being discarded of Ottoman State in Legally and law in act Stages of Turkish Independent War under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk and Stages being of founded new Turkish Republic s. TUR182 Turkish Language II 2. Semester Turkish Language; focuses on linguistics,written narrative and oral narrative definition of the language, historical periods of Turkish language and recent spreading fields and etc. YDL186 Foreign Language II 2. Semester Simple Past, Future (going to), I hope/i think., Weather, Months, Dates, Need to, Clothing/Parts of clothing, Fashion, Past Continuous, Holidays, Festivals, Travel, Subordinate clause: when/while,

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ GHT 101 Halkla

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES 1 ANADOLU ETAP AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2009 yılı sonunda Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2013 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0) Z / 2 İnkılapçılığın tanımı, evreleri,

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri TDB 101 TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri, dil türleri,

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER : KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı