Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz Aralık,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2"

Transkript

1 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI YASAL DAYANAK PROGRAM Kıbrıs Türk toplumu Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasının teşvik edilmesine yönelik mali destek belgesi ((AT) 389/2006 sayılı 27 Şubat 2006 tarihli Konsey Tüzüğü) Kıbrıs Türk toplumunun mali kalkınmasını teşvik etmeye yönelik mali yardım programı Kısım I CRIS NO 2006/ YIL 2006 MALİYET UYGULAMA 38,1 milyon EURO Avrupa Komisyonu tarafından, Mali Tüzük Madde 53.1 (a) (1) uyarınca merkezi temelde ve Madde 53.1(c) uyarınca Birleşmiş Milletler ile ortak yönetim yoluyla. DAC KODLARI Proje Proje Proje Proje Proje Proje SÖZLEŞMELER İÇİN SON İMZA TARİHİ SÖZLEŞMELERİN İCRASI İÇİN SON BİTİŞ TARİHİ PROGRAMLAMA YÖNETİCİSİ 15 Temmuz Aralık, BÜTÇE ÇİZGİSİ Alessandra Viezzer, Genişleme GM (Birim A4) 1 2 Bu program çerçevesinde uygulanan projeler için sözleşme dönemi hiç bir şekilde küresel taahhüdü izleyen üç yılı aşamaz (Madde. 166 (2) FR). Yasal taahhüdün verildiği tarihten itibaren hesaplanan üç yıllık donem içerisinde hakkında ödeme gerçekleşmemiş olan bütçe taahhütleri üzerindeki taahhütler kalkacaktır (Madde. 77 (3) FR)

2 2. PROGRAM ÖZETİ Komisyon tarafından 7 Temmuz de sunulan teklifin ardından, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasının teşvik edilmesine yönelik bir mali destek belgesi oluşturan 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü 27 Şubat 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Bu programın hazırlanmasını içeren bağlam, yasal dayanağın geç onaylanmasından ve ilk başta öngörülen hazırlık çalışmalarına 2004 te başlama imkanı bulunamamasından dolayı olumsuz etkilenmiştir. Buna ek olarak, güvenilir istatistiksel veriler yoktur ve sosyoekonomik çalışmaların çoğu sınanmamış verilere ve anekdot mahiyetindeki bilgilere dayanmaktadır. Ancak, daha önceki finansmanlar ve özellikle de 2003 Özel Yardım Paketi çerçevesinde belli sayıda hazırlık araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaların amacı bazı kilit sektörlere yönelik bir ilk değerlendirme yapmak ve gerçekleştirilecek öncelikli projeleri/yatırımları belirlemek olmuştur. Bu araştırmaların bazıları tamamlanmış olup, bunlardan elde edilen bulgular bu finansman teklifinde öngörülen projelerin bazıları için uygun gerekçeleri sunmaktadır. Genel olarak belirtmek gerekirse, şimdiye kadar tamamlanan tüm çalışmalar maliyetlerin ve tasarım parametrelerinin daha iyi tanımlanabilmesi için daha ileri düzeyde proje hazırlığına duyulan ihtiyaca işaret etmektedir. Başka çalışmalar da halen devam etmekte olup, bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar mali yardım programının 2 nci Kısmının programlanmasında kullanılacaktır. Kıbrıs Türk toplumuna yönelik mali yardım programının 1 inci Kısmı üç ana önceliğe odaklanmaktadır: 1) çevre ve enerji alanında altyapı geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, 2) yerel altyapının yenilenmesi ve özel sektör gelişimini desteklemek yoluyla sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, ve 3) Avrupa Birliğinin (AB) siyasi ve hukuki düzeni hakkında bilgi sağlamak suretiyle Kıbrıs Türk toplumunu Birliğe yakınlaştırmak. Bu finansman teklifi çerçevesinde seferber edilen toplam finansman 38,1 milyon EURO dur. Kıbrıs Türk toplumuna yönelik mali yardım programının 1 inci Kısmı aşağıdaki gibi özetlenebilir: Fiziki altyapının geliştirilmesi (yaklaşık 27,1 milyon EURO) Bu öncelik çerçevesinde, program Kıbrıs ın kuzey bölgesinde çevre ve enerji gibi kilit sektörlerde altyapı sunumunda mevcut olan ciddi eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır. Yıllar boyu süren ihmal ve eksik yatırımın ardından, kilit altyapı sektörleri büyüyen ekonominin ve topluluk müktesebatının gereklerini karşılayabilmek için bugün büyük bir rehabilitasyon ve yükseltme ihtiyacı içerisindedir. Yatırımlar katı atık ve enerji alanlarında gerçekleştirilecektir. Lefke maden bölgesinin rehabilitasyonu için bir fizibilite çalışması yapılacaktır. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi (yaklaşık 9,5 milyon EURO) Bu önceliğin amacı, öncelikle Lefkoşe deki ve Gazimagosa ve Girne gibi diğer ana kent merkezlerindeki kültürel/kentsel mirasın restorasyonu için katılım öncesi fonlar tarihli COM (2004) 465 2

3 çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları desteklemek olacaktır. Su ve kanalizasyon gibi alanlarda küçük ölçekli yatırımlar için sınırlı finansman da tahsis edilecektir. İkinci olarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve nüfus azalmasını önlemek için küçük yerel toplumlarda altyapının iyileştirilmesine yönelik eylemler desteklenecektir. Son olarak ise, özel sektör kalkınmasını desteklemek için katılım öncesi yardım fonları çerçevesinde pilot uygulaması başarıyla gerçekleştirilen etkinliklere devam edilecek, bu çerçevede Kıbrıs Türk kesimindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) AB müktesebatı standartlarına uyum ve rekabet gücü arttırılacaktır. Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliğine yakınlaştırılması (yaklaşık 1,5 milyon EURO) Bu öncelik, Avrupa Birliğinin siyasi ve hukuki düzeni ile ilgili farkındalığı yükseltmek suretiyle Kıbrıs Türk toplumu vatandaşlarının izolasyonunu ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Kıbrıs Türk toplumuna katılım öncesi yardım fonlarıyla finanse edilen iletişim stratejisi çerçevesinde gerçekleştirilen sınırlı etkinlikleri ilerleterek Avrupa Birliği ve AB politikaları hakkında bilgi verilecektir. Kıbrıs ın kuzey kesiminde bir AB bilgi noktası oluşturulacaktır. 3. GEÇMİŞTEKİ AT YARDIMLARI VE ALINAN DERSLER Geçmişteki AT Yardımları: döneminde, 555/2000 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Kıbrıs a sağlanan katılım öncesi yardımın üçte biri, yaklaşık toplam 14 milyon EURO yu bulan iki-toplumlu projeler için ayrılmıştır. Amaç, her iki toplumun da uzlaşmayı destekleyen bu iki-toplumlu projelerden yararlanmasını sağlamaktı. Aralık 2003 te Kopenhag Konseyinden çıkan tavsiye kararının ardından, Kıbrıs kuzey kesimi için 12 milyon EURO luk bir Özel yardım Paketi onaylanmıştır. Kıbrıs Türk toplumu bu yardımın tek yararlanıcıları idi. Bu programlar aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumuna sağlanan yardımın büyük bir kısmı Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) aracılığıyla uygulanmıştır Ulusal katılım öncesi programları ve 2003 Özel Yardım Paketi çerçevesinde başlatılan ve iki topluma yönelik projeler halen devam etmekte olup, 2006 yaz/güz döneminde sona erecektir. Kıbrıs Türk toplumuna bugüne kadar verilen yardımlar temel olarak şunlara odaklanmıştır 1) kentsel yenileme altyapı çalışmalarının ve özellikle de Lefkoşe Mastır Planının finansmanı; 2) iş dünyasının desteklenmesi; 3) sivil topluma destek; 4) müktesebatla uyum konusunda destek; 5) fizibilite çalışmaları ve 6) sınırlı bilgilendirme etkinlikleri. Bu finansman teklifi geçmişte pilot olarak uygulanmış projeleri genişletmektedir. Alınan dersler: döneminde Kıbrıs Türk toplumuna sağlanan yardımlarla ilgili olarak sınırlı sayıda değerlendirme etkinliği gerçekleştirilmiştir yılında gerçekleştirilen katılım öncesi yardım ara dönem değerlendirmesi iki topluma yönelik projelerin iki toplum arasında işbirliğini teşvik etme açısından memnun edici olduğunu belirtmektedir. Kimisi zorlu ve değişen siyasi bağlamla bağlantılı olan gecikmeler göz önüne alınarak, uygulamadaki verimlilik daha az tatmin edici 3

4 olmuştur. Ancak; etkinlik, etkiler ve sürdürülebilirlik açısından aktiviteler memnun edici ve yüksek derecede memnun edici olarak değerlendirilmiştir. Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak, restore edilen anıtların muhafazası için mevcut kaynaklar açısından Lefkoşe Mastır Planı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bazı kaygılar dile getirilmiştir. Altyapı projelerinin ayrıntılı belirleme ve tasarım aşamalarında bu ders göz önüne alınacaktır. 4. STRATEJİ Kıbrıs ta eşzamanlı olarak gerçekleştirilen referandumların sonuçlarının alınmasını müteakip Konsey, 26 Nisan 2004 te aşağıdaki beyanatı vermiştir: Kıbrıs Türk toplumu, Avrupa Birliği içinde bir gelecek yönündeki açık arzusunu ifade etmiştir. Konsey, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik ederek Kıbrıs ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmaya ve Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonuna bir son vermeye kararlıdır. Konsey, Komisyonu bu amaçla özellikle adanın ekonomik entegrasyonuna ve iki toplum arasındaki ve AB ile olan irtibatın iyileştirilmesine vurgu yapmak suretiyle kapsamlı bir öneri getirmeye davet etmiştir. Konsey, bir uzlaşmaya varılması halinde şimdiden Kıbrıs kuzey kesimi için ayrılmış olan 259 milyon Euro nun şimdi bu amaç için kullanılmasını tavsiye etmiştir. Komisyon tarafından 7 Temmuz de getirilen bir önerinin ardından, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasının teşvik edilmesine yönelik bir mali destek belgesi oluşturan 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü 27 Şubat 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Tüzük, tüzük çerçevesinde finanse edilecek tedbirlerin sıra dışı ve geçici mahiyette olduğunu ve diğerlerinin arasında, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasının ardından müktesebatın tam olarak tatbik edilmesini hazırlamak ve kolaylaştırmak için amaçlandığını belirtmektedir. Bu finansman teklifi, AT 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğünün 2 nci Maddesi altında belirlenen hedeflere ulaşılmasına ve özellikle de aşağıdakilere katkıda bulunmaktadır: 1) Özellikle kırsal kalkınma, insan kaynaklarının kalkınması ve bölgesel kalkınma ile ilgili olarak, yeniden yapılanma da dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi; 2) Özellikle enerji ve ulaştırma, çevre, telekomünikasyon ve su arzı alanlarında olmak üzere, altyapının geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması; 3) Diğerlerinin yanında, Avrupa Birliğinin siyasi ve hukuki düzeni hakkında bilgi sağlamak, insanlar arasındaki irtibatları ve Topluluk burslarını desteklemek yoluyla Kıbrıs Türk toplumunu Birliğe yakınlaştırmak; Diğer hedefler ayrı finansman önerileri yoluyla desteklenecektir tarihli nihai COM (2004) 465 4

5 5. KESİŞEN TEMA Yararlanıcı Kıbrıs Türk toplumu olsa da, yardımın kesişen teması her projenin ve etkinliğin, diğerlerinin arasında Kıbrıs Türk toplumuna müktesebata uyum sağlama konusunda yardımcı olmak suretiyle adanın gelecekteki ekonomik ve sosyal birleşmesine katkıda bulunması yönündeki ihtiyaçtır. 6. AMAÇLAR VE AÇIKLAMALAR Bu finansman önerisinde ele alınan hedefler aşağıdakileri içermektedir: Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 1: Fiziki altyapının geliştirilmesi Ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi; Kıbrıs Türk toplumunun AB ye yakınlaştırılması Fiziki altyapının geliştirilmesi Uzun yıllar boyunca, Kıbrıs Türk toplumunda altyapı yatırımları ihmal edilmiştir. Fiziki altyapıya yeterli yatırım yapılmaması, su/kanalizasyon, enerji vb gibi temel altyapılarda düşük standartlara ve vatandaşlara sunulan hizmet düzeylerinin düşük kalmasına neden olmuştur. Programın bu I inci kısmında iki ana altyapı sektörü ele alınacaktır: çevre ve enerji. Kıbrıs ın kuzey kesimi için sağlanan 2003 Özel Yardım paketi kapsamında, su/atık su, katı atık ve enerji sektörlerini içeren bu alanlarda üç ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, su/atık su sektöründe, seçilen belediyelerde teknik mastır planlar gerçekleştirilme sürecindedir. Bu hedef kapsamında yer alan projeler bu çalışmalardan elde edilen bulgulara katkı sağlamakta ve çalışmalardan çıkan önerileri daha da geliştirmektedir döneminde tamamlanan ihtiyaç analizlerinin kilit sonuçlarından biri, sektörlerin bilgi ve yönetimini iyileştirmek için duyulan muazzam teknik yardıma işaret etmektedir. Yatırım projeleriyle bağlantılı olarak, hedeflenen sektörlerde yönetimin iyileştirilmesi ve proje hazırlama konularında kayda değer bir teknik yardım sağlanması önerilmektedir. Alt-Hedef 1 (a) Çevreyi korumak Arka plan Çevrenin korunması, Kıbrıs kuzey kesiminde bir kilit önceliktir. Katı atık sektörü ile ilgili olarak, Kıbrıs Türk toplumundaki katı atık yönetimi şimdiye kadar temel olarak atık toplama ve boşaltmadan oluşan boru-sonu yaklaşımlarından oluşmuştur. Atık önleme, tekrar kullanım ya da geri kazandırma faaliyetlerinin daha iyi düzenlenmesi ile ilgili inisiyatifler azdır. Mevcut atık bertaraf tesisleri AT 5

6 müktesebatının ve en önemlisi de Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Direktifin gereklerine uygun değildir. Daha geniş toplumlar (kentsel) ise teknik personel sıkıntısına sahiptir; bunun sonucunda da katı atık yönetimi günlük rutin faaliyetlere indirgenmektedir. Katı atık sektöründe politika oluşturmak ya da uzun vadeli planlama yapmak söz konusu değildir. Öte yandan, hem kırsal hem de kentsel toplumlarda aşırı bir niteliksiz işçi fazlalığı vardır ve bu toplumlar genellikle aslında hizmet sunduklarından bir kaç kat daha fazla bir nüfusa yetecek büyüklükteki bir atık toplama parkını yok etmektedirler. Katı atık yönetimi hizmet planlamasının iyileştirilmesi alanında maddi ve beşeri kaynakları optimize etmek konusunda büyük bir potansiyel vardır. Belediyelerce gerçekleştirilen katı atık yönetimi genellikle gerçek maliyetin sadece %20-50 sini karşılayan ücretlerle sübvanse edilmektedir. Katı atık alanında 2004 yılında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi bir dizi öncelikli proje belirlemektedir. Katı atık sektöründeki en önemli proje hiç kuşkusuz, bölgedeki en büyük atık toplama alanı olan ve neredeyse Kıbrıs Türk toplumunun yarısı tarafından kullanılan Dikmen Atık boşaltma sahasının yenilenmesidir. Tehlikeli endüstriyel ve tıbbi atıkların, kanalizasyon çamurlarının ve belediye atıklarının hiç bir denetim olmaksızın buraya boşaltıldığına dair kanıtlar mevcuttur; boşaltılan atıkların düzenli olarak sıkıştırılması veya üstlerinin örtülmesi söz konusu değildir. Atıklardan çıkan gaz ve sızıntılar denetim altına alınmadığından, atıkların kendi kendine alev alması ciddi bir problem oluşturmaktadır. Dikmen ihalesiyle ilgili en önemli sorun ise taban geçirmezliğine yönelik parametreleri belirlemek için hiç bir hidrojeolojik çalışmanın öngörülmemiş olmasıdır. Önemli çevresel noktaların dekontaminasyonu ile ilgili olarak ise, Lefke yakınlarında yer alan ve önceleri Cyprus Mining Corporation (CMC).tarafından işletilen terk edilmiş bakır ve altın maden sahaları kilit noktaları temsil etmektedir. Bu maden sahaları, yüzey ve yeraltı sularında kirlilik riskiyle birlikte büyük bir çevresel tehlikeyi temsil etmektedir. Belirlenen projeler Proje 1.1. Kıbrıs Türk toplumuna yönelik katı atık sektörü programı Bu proje, Katılım Anlaşmasının 10 No lu Protokolü Madde 1 uyarınca verilen erteleme kararının geri çekilmesi çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumunun katı atık yönetimi yapılarının AB müktesebatı ile kademeli olarak aynı hizaya getirilmesi amacını taşıyan bir dizi etkinliği finanse edecektir. Projenin ilk bileşeni, katı atık üretimine yönelik fizibilite çalışmaları da dahil olmak üzere Kıbrıs Türk toplumu için bir atık yönetim planı hazırlanmasını içermektedir. Fizibilite çalışması, Kıbrıs Türk toplumunda katı atık yönetimi ile ilgili mevcut duruma dair doğru bilgiler temin etmeyi ve sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan sürdürülebilir katı atık yönetim programları için farklı yaklaşımları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Atık yönetim planını esas alarak, Dikmen atık boşaltma sahasının ve çeşitli atık depolama sahalarının rehabilitasyonu ve atık gömme uygulamalarının yeniden inşası/iyileştirilmesi için mühendislik çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak işlerin kapsamı şunları içerecektir: 1) Dikmen atık boşaltma sahasının 6

7 rehabilitasyonu ve bir atık gömme sahasının inşası inşaat işleri; 2) atık gömme sahasının yanına bir merkezi kompostlama tesisi ya da merkezi olmayan bir kaç adet tesis inşa edilmesi; 3) tehlikeli atıkların yönetimi için bir ara çözüm oluşturulması, 4) bir tıbbi atık arıtma tesisinin kurulması; 5) dağınık ve denetimsiz atık boşaltma sahalarının rehabilitasyonu. Yatırım aşamasından önce, taşınmaza yönelik hususlar enikonu değerlendirilecektir. İkinci bileşen Kıbrıs Türk toplumunda katı atık yönetiminden sorumlu ilgili kuruluşların güçlendirilmesine odaklanmaktadır. Bu kuruluşların güçlendirilmesi sürdürülebilir katı atık yönetimi ile birlikte kilit öneme sahip katı atık müktesebatının etkin bir şekilde uygulanmasına ve icrasına da katkıda bulunacaktır. Üçüncü bileşen; tıbbi atık, endüstriyel tehlikeli atık ve geri dönüştürülebilir evsel atıklar için ayrı toplama programları uygulanması, atığın önlenmesi ve azaltılması konularında farkındalığın arttırılmasını ve eğitim programları gerçekleştirilmesini içermektedir. Atığın en aza indirgenmesi, ayrı toplama, atığın önlenmesi ile ilgili pilot projeler ve evde kompostlama kampanyaları da finanse edilecektir. Bu proje, hizmet, iş ve tedarik sözleşmeleri aracılığıyla uygulanacaktır. Diğer programlarla bağlantı Bu proje, çevre alanında müktesebatın ayrıntılandırılması, uygulanması ve yürütülmesi açısından özellikle uyum sürecindeki desteği ile ilgili olarak TAIEX Kıbrıs Türk toplumu belgesi çerçevesinde sağlanan yardımlarla yakından ilişkilidir. Proje 1.2. Lefke maden sahasının rehabilitasyonuna yönelik fizibilite çalışması Bu projenin amacı, Lefke bölgesindeki Cyprus Mining Corporation (CMC) maden çıkarma ve cevher işleme sahalarının gelecekteki rehabilitasyonu için çerçeve koşulları belirlemek ve daha önce tamamlanan çalışmalardan elde edilen sonuçlara dayanan rehabilitasyon işinin her bir bileşeni için görev tanımlarını ve kavramsal projeleri hazırlamak amacıyla bir dizi saha çalışması gerçekleştirmektir. Özellikle, aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir: Eski CMC maden çıkarma ve cevher işleme sahalarının rehabilitasyonu için kurumsal ve yasal bağlamın değerlendirilmesi; Su ve yeraltı suyu kirliliği, toprak kontaminasyonu, topak ve cevher kurtarma faaliyetlerinin fizibilitesi, Karadağ daki yeraltı madeninin güvenlik ve stabilitesi ile ilgili spesifik saha çalışmalarının hazırlanması; Sahaların her biri için gerçekleştirilecek rehabilitasyon projeleri için en uygun çözümü belirlemeye yönelik tavsiyeler oluşturulması ve başka müdahalelere ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi; Her bir CMC sahasının rehabilitasyonu için kavramsal projelerin hazırlanması; Rehabilitasyon işlerinin her bir bileşeni için keşif bedellerinin hesaplanması; 7

8 Rehabilitasyon işleri ve bunların denetimi ile ilgili olarak görev tanımlarının hazırlanması Bu proje bir hizmet sözleşmesi ile uygulanacaktır. Alt-Hedef 1 (b) Enerji yönetiminin iyileştirilmesi Arka plan 2005 yılında tamamlanan ihtiyaç analizine göre, mevcut elektrik sisteminin başlıca zayıf yönleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: Yedek kapasite olmamasından kaynaklanan sistem zayıflığı: Son yıllarda, elektrik üretimi düzenli olarak artmaktadır ve 2004 yıllarına ait rakamlar, hem enerji hem de pik enerji üretiminde ortalama büyüme oranlarının %10 civarında olduğunu göstermektedir. Elektrik kesintilerine hala sık rastlanmakta olup, bu kesintiler bazen uzun sürebilmektedir; enerji kalitesi ise düşüktür. Elektrik enerjisi başlıca Teknecik Enerji Santralinde (2x60 MW) ve Kalecik Enerji Santralinde (2x17,5 MW) üretilmektedir. Sistem fosil yakıt temellidir. Mevcut kapasite çoğu zaman, pik saatlerde enerji talebini karşılayamamaktadır. Sistem içinde enerji üretimine yönelik hiç bir yedek kapasite olmaması, üretim santrallerinden birinde olağan bakım yapılırken bile elektrik dağıtımında kesintiler yaşanmasına neden olmakta ve Kuzey Kıbrıs ta toplumun ve ekonominin tüm sektörlerini olumsuz etkilemektedir. Yapılan çalışmalara göre, artan enerji talebini karşılamak için 2006 da yeni üretim santrallerine ihtiyaç olacaktır. Yüksek kirlilik oranı: görünüşe göre, mevcut santrallerin hiç birisinde gaz emisyonları için sürekli bir emisyon izleme sistemi yoktur; ancak, özellikle SO² emisyonları açısından çevresel performansın zayıf olduğuna inanmak için nedenler vardır. Yenilenebilir enerji katkısı olmaması: Kuzey Kıbrıs güneş enerjisi sistemlerinin kullanımı için uygun bir coğrafyada bulunuyor olsa da, bu alanda çok az adım atılmıştır. Kıbrıs Türk toplumu yenilenebilir enerji temelli sistemlerden daha fazla fayda görebilir; zira, bu sistemler yakıt temin sorunlarının ve yakıt temelli sistemlerin getirdiği kirlilik sorunlarının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacaktır. Talep tarafının az yönetilmesi: Dağıtım ağı neredeyse nüfusun %100 ünü kapsamaktadır. Eski elektro mekanik ölçüm ekipmanlarından oluşan ölçüm sistemi güvenilir görünmemesinin yanında çoklu ölçümler için de uygun görünmemektedir. Elektrik şirketi Kib-Tek, 2003 yılında ulaştırma ve dağıtım şebekesinde %14 lük bir kayıp olduğunu bildirmiştir. Bu, durumu gözler önüne seren bir rakam olarak değerlendirilmelidir. Kayıpların gerçek düzeyi bilinmemektedir. Dağıtım şebekesi, Türkiye tarafından sağlanan dış mali destekle yenilenmektedir; ancak sistem yine de hayli savunmasız bir durumdadır. Gerçek zamanlı bir izleme sistemi yoktur. Talep yönetimi açısından bakıldığında, tarife sistemi de fazlasıyla basit ve katıdır. Belirlenen projeler Project 1.3 Enerji sektörü yönetiminin yenilenmesi 8

9 Bu projenin genel hedefi Kıbrıs Türk toplumunu topluluk müktesebatının uygulanmasına ve özellikle de Katılım Anlaşmasının 10 No lu Protokolü Madde 1 uyarınca verilen erteleme kararının geri çekilmesi çerçevesinde, Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin 96/92/AT sayılı Direktifiyle değişikliğe uğrayan 2003/54/AT sayılı ve 26 Temmuz 2003 tarihli Elektik Direktifinin uygulanmasına hazırlamaktır. Projenin özel amaçları ise şunlardır: Şebeke ekonomisini, arz güvenliğini ve müşteri memnuniyetini arttırmak ve daha ileri düzeyde iyileştirmeler için gerekli temelleri oluşturmak; Talep yönetimi için araçlar sağlamak, şebeke kayıplarını azaltmak ve bakım; Şebekenin daha esnek ve daha denetimli olmasını kolaylaştırmak; Dağınık üretimi ve yenilenebilir kaynakları ele alacak teknik kapasitenin sağlanması. Bu proje çerçevesinde finanse edilen etkinlikler şunları içermektedir 1) yaklaşık müşteri için çoklu uzaktan kumandalı ölçüm sistemlerinin ve teknik ölçüm noktalarının kurulması; 2) reaktif enerji telafi sayaçları dahil olmak üzere uygun reaktif enerji çözümü bulunması; 3) bir denetleyici kontrol ve veri alma sistemi (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition System) kurulması, ve bunlara ek olarak 4) eğitim ve 5) proje yönetimi ve kapasite arttırma/değerlendirme faaliyetleri. Proje, bu üç ana bileşenin tedariki için bir anahtar teslim sözleşme ve bir dizi hizmet sözleşmesi yoluyla uygulanacaktır. Hedef 2: Ekonomik ve Sosyal Kalkınmanın Desteklenmesi Arka plan Yerel altyapının geliştirilmesi: Kuzey Kıbrıs ta 28 yerel topluluk vardır; bunların 21 i kırsal topluluk olarak tanımlanabilir. Yerel toplulukların sadece 4 ünün nüfusu in üzerindedir (Lefkoşe, Girne ve Gazimagosa dahil). Bu toplulukların gelir düzeyleri, özellikle büyük sermaye gerektiren kalkınma projeleri söz konusu olduğunda giderlerini karşılamaya yeterli değildir. Bu topluluklar büyük oranda mali transferlere bağımlıdır. Hizmet sunum düzeyleri de yeterli değildir. Kültürel ve tarihi kentsel miras, Kuzey Kıbrıs için önemli bir değeri temsil etmektedir. Katılım öncesi yardım çerçevesinde, 2000 yılından bu yana Lefkoşe Mastır Planı bağlamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir te, Gazimagosa yeniden canlandırma planı da başlatılmış, bu kapsamda tarihi Venedik duvarlarında çalışmalara başlanmıştır. Lefkoşe Mastır Planı çerçevesinde gerçekleştirilen işler de iki topluma yönelik olma özelliğinde dolayı önem taşımaktadır. Lefkoşe, dünyadaki son bölünmüş şehirdir. Lefkoşe Mastır Planı aracılığıyla, her iki kesimi temsil eden mimarlardan oluşan ekipler şehrin en güzel mimari yapılarının bazılarını kente uyumlu bir şekilde restore etmek için çalışmaktadır. Yeniden hayat verilmiş bir şehir merkezi, daha yüksek gelirli hizmet kollarını ve turizmi çekerek hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir kaynak oluşturur. Özel sektörün desteklenmesi: Kıbrıs Türk kesiminin özel sektörü, küreselleşmenin getirdiği zorluklarla yüzleşmek için hazırlıklı değildir. Buna ek olarak, bilgi 9

10 teknolojisi (BT) uygulamalarının gelişimi açısından mevcut durum Kıbrıs Türk kesimi iş dünyasının arkada kaldığını ve genel anlamda yeni dijital ekonomiye ayak uyduracak ve daha da önemlisi Lizbon gündeminin hedeflerini karşılayacak kapasiteye sahip olmadığını göstermektedir. Toplamda bu, Kıbrıs Türk kesimindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) rekabetçilik düzeylerini ve işyerleri açma kapasitelerini, ekonomik ve sosyal büyümeyi ve teknoloji ve yönetimdeki gelişmeleri olumsuz etkilemektedir. Müktesebatla uyum düzeyi düşüktür. Belirlenen projeler Proje 2.1 Kentsel ve yerel altyapının yenilenmesi Proje, altyapıyı iyileştirerek dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemeyi ve yerel altyapı hizmetleri yelpazesini genişleterek Lefkoşe, Girne, Gazimagosa ve diğer küçük kırsal ve kentsel merkezlerin kentsel yenilenmesine ve canlandırılmasına destek vermeyi ve topluma hizmet sunumunu arttırmayı amaçlamaktadır. Proje aynı zamanda nüfusun azalmasını önlemek için seçilen toplumlarda yaşam kalitesini arıttırmayı amaçlamaktadır. Proje aynı zamanda yerel toplumların yerel kalkınma projeleri tasarlama ve uygulama kapasitesini de güçlendirecektir. Altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak için ayrıca yerel toplumlara kapasite arttırma olanakları sağlanacaktır. Bununla bağlantılı olarak, bu projedeki faaliyetler aşağıdakileri içerecektir: Kamu tesislerinin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere altyapısal ve kentsel yenileme Topluma yönelik tesislerin (gençlik merkezleri, kültür merkezleri, bakım merkezleri, spor tesisleri) geliştirilmesi; Su kanalizasyon sisteminin modernizasyonu. Bu projenin iş, tedarik ve hizmet sözleşmeleri aracılığıyla uygulanması beklenmektedir. Proje 2.2 Kıbrıs Türk toplumu içinde özel sektör gelişiminin desteklenmesi Bu proje, ekonomik zenginlik üreten kesim olarak özel sektörün rolünü arttırmak suretiyle Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Proje bu amacına AB ile entegrasyonları göz önünde bulundurularak Kıbrıs Türk kesimindeki mikro ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin rekabetçi baskılarla başa çıkabilme kapasitesini arttırarak ve yenilikçiliği ve teknolojik modernizasyonu, girişimciliği ve iş kültürünü ve bunlarla birlikte ilgili müktesebata uyumu destekleyerek ulaşacaktır. Bu proje altında gerçekleştirilecek faaliyetler şunlardır: ISO ve Avrupa sertifikasyon süreçlerine uygun olarak kalite ve çevre standartları ile sosyal standartlara uyum konusunda yardım; Lizbon gündeminin hedefleri doğrultusunda e-ticaret platformlarının geliştirilmesi için tesislerin oluşturulması konusunda yardım; 10

11 Özellikle bitki sağlığı (fitosaniter) ve gıda hijyen standartları açısından, tarım temelli şirketlerin müktesebata uyum sağlama kapasitesinin arttırılması konusunda yardım; AB ile entegrasyonları ile ilişkili iş-odaklı konularda ve müktesebatla ilgili konularda hedeflenen eğitim modüllerinin geliştirilmesi yoluyla Kıbrıs Türk kesimi şirketlerinin kapasitelerinin arttırılması. Bu projenin hibe programları ve hizmet sözleşmeleri yoluyla uygulanması beklenmektedir. Hedef 3: Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliğine yakınlaştırılması Arka plan Avrupa Birliği ve AB politikaları konusunda bilgilendirme etkinliklerine yönelik artan bir talep vardır. Katılım öncesi yardım fonları çerçevesinde finanse edilen projeler kapsamında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik sınırlı sayıda bilgilendirici faaliyet gerçekleştirilmiş olsa da bunlar artık tamamlanmıştır. Belirlenen projeler Proje 3.1: Avrupa Birliğinin siyasi ve hukuki düzeni hakkında bilgilendirme Bu projenin amacı, Kıbrıs Türk toplumunda Avrupa Birliği ve AB politikaları konusunda farkındalığı arttırmaktır. Katılım öncesi yardım çerçevesinde finanse edilen geçmiş iletişim stratejileri deneyimlerini destekleyecek iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Desteklenecek faaliyetler, diğerlerinin yanında aşağıdakileri içerecektir: Kuzey Kıbrıs kesiminde bir bilgi noktası oluşturulması; Medya eğitimi, AB kurumlarına medya gezileri, AB konusunda gençlerle çalıştaylar vb gibi etkinliklerin düzenlenmesi; Dağıtılacak materyallerin yayımlanması dahil olmak üzere geçmişteki İletişim stratejisi etkinliklerini destekleyen diğer iletişim etkinlikleri. Projenin hizmet ve tedarik sözleşmeleri yoluyla uygulanması beklenmektedir. 7. DİĞER DONÖRLERLE KOORDİNASYON AT yardımı Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonunu kaldırmak ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak için tek mali destek kaynağı değildir. Kıbrıs Türk toplumu hem işletme giderlerinin hem de büyük sermaye gerektiren yatırım projelerinin finansmanında Türkiye tarafından sağlanan düzenli mali transferlere bağımlı olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajanı (USAid) aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumunun diğer başlıca donörünü oluşturmaktadır. Uzun yıllardır, USAid UNDP tarafından uygulanan, her iki kesime yönelik kalkınma projelerine destek sağlamaktadır te, Nisan ayında yapılan referandumun 11

12 sonuçlarının alınmasının ardından, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını desteklemek üzere ABD Kongresi tarafından 31,5 milyon USD lik yardım onaylanmıştır. Bir dizi AB Üye Devleti tarafından da müktesebatla uyum konusuna odaklanan çeşitli ikitaraflı yardımlar gerçekleştirilmiştir. 8. BÜTÇE 8.1. Bütçe Tablosu Bu Mali Teklif, farklı faaliyetler için aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tahsis edilmiş toplam 38,1 milyon EURO luk topluluk fonu kullanılarak finanse edilecektir. Hedefler ve projeler Hedef 1: Fiziki altyapının geliştirilmesi (yaklaşık 27,1 milyon Euro) Alt-Hedef 1 (a) Çevrenin korunması Proje 1.1 Kıbrıs Türk toplumu için katı atık sektörü programı Proje 1.2 Lefke maden sahasının rehabilitasyonu için Maliyetler (milyon Euro) 5 21,20 fizibilite çalışması Alt-Hedef 1 (b) - Enerji yönetiminin iyileştirilmesi Proje 1.3 Enerji sektörü yönetiminin yenilenmesi 5,00 Ara Toplam 27,1 Hedef 2: Ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi (yaklaşık 9,5 milyon Euro) Proje 2.1 Kentsel ve yerel altyapının yenilenmesi 7,00 Proje 2.2 Kıbrıs Türk toplumunda özel sektör gelişiminin 2,50 desteklenmesi Ara Toplam 9,50 Hedef 3: Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliğine yakınlaştırılması (yaklaşık 1,5 milyon) Proje 3.1 Avrupa Birliğinin siyasi ve hukuki düzeni konusunda bilgilendirme Alt Toplam 1,50 Toplam 38,10 0,90 1,50 9. UYGULAMA a) Mali yönetim ve proje yönetimi 1.1, 1.2, 1.3 ve 3.1 no lu projelerin uygulaması Mali Tüzük Madde 53(1) uyarınca olacaktır Bu tabloda gösterilen bireysel mali tahsisler, finansman teklifinin ömrü süresince +/- %15 e kadar dalgalanmalara tabidir. 25 Haziran 2002 tarihli 1605/2002 no lu Konsey Tüzüğü (AT, Euratom); RG L 248; , s.1. 12

13 Satın alma, Mali Tüzük Kısım 2 Başlık IV ve Tüzüğün uygulama kuralları altındaki Kısım 2 Bölüm 3 Başlık III hükümleri ve Üçüncü ülkelerle işbirliği amaçları çerçevesinde Avrupa Toplulukları Genel Bütçesinden finanse edilen hizmet, tedarik ve iş sözleşmeleri için Kural ve Usuller başlıklı 24 Ocak 2006 tarihli Komisyon Kararı hükümleri doğrultusunda yapılacaktır Nisan 2003 tarihinde Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan Mali ve İdari Çerçeve Anlaşması çerçevesinde, 2.1 ve 2.2 no lu projelerin uygulaması, Mali Tüzük Madde 53.1 (c) uyarınca ve diğer donör olan Birleşmiş Milleler (BM) ile ortaklaşa gerçekleştirilecek, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise uygulayıcı kurum olacaktır. b) Sözleşme imza ve yürütme son tarihleri Tüm sözleşmelerin tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Sözleşme süresi hiç bir şekilde küresel taahhütlerin verildiği tarihten itibaren üç yılı geçemez. Sözleşmelerin yürütülmesi için son tarih ise dir. Yasal taahhütlerin verildiği tarihten itibaren hesaplanan üç yıllık dönem içerisinde hiç bir ödemenin gerçekleştirilmediği bütçe taahhütleri üzerindeki taahhütler kalkacaktır (Mali Tüzük Madde 77 uyarınca). c) Doğanın korunması Bir projenin doğanın korunması açısından önem teşkil eden alanları etkilemesi durumunda, Habitat Direktifi Madde 6 uyarınca uygun bir değerlendirme belgelenmelidir İZLEME VE DEĞERLENDİRME Program çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ait tüm hesap ve işlemler, Komisyonun ve Sayıştayın sorumluluklarından bağımsız olarak Komisyon tarafından tutulacak bir dış denetçi tarafından düzenli aralıklarla denetlenebilir. Ayrıca, Komisyon da gerekli denetimleri ve yerinde kontrolleri yapabilir. Bunu kolaylaştırmak için, Komisyon bu Program altında finanse edilen tüm faaliyetlere ilişkin muhasebe belgelerini ve mali belgeler ile işletme belgelerini saklayacak ve tüm ilgili mali bilgileri talep üzerine Avrupa Sayıştayı ve Avrupa Komisyonunun yetkili organları için emre amade kılacaktır. Komisyon, seçilen yüklenicilerden gelecek raporlar ve bağımsız değerlendirmeler esasında Programın uygulamasını izleyecektir. 7 8 En son 20 Temmuz 2005 tarihli 1261/2005 sayılı Komisyon Tüzüğü (AT, Euratom) (RG L201; ; s.3) ile değişikliğe uğrayan 23 Aralık 2002 tarihli 2342/2002 sayılı Komisyon Tüzüğü (AT, Euratom); RG L537; ; s tarihli 92/43/AET sayılı Konsey Direktifi (RG 206/7; ). 13

14 Komisyon hizmet birimleri ayrıca 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde finanse edilen faaliyetlerin ara dönem ve ön/son değerlendirmeye tabi olmasını sağlayacaklardır. Uygulama süresince uygun planlama ve düzenli raporlama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 11. DENETİMDE SAHTECİLİĞE KARŞI TEDBİRLER Bu programın uygulanmasından kaynaklanan tüm anlaşma ve sözleşmeler Komisyonun denetim ve mali kontrolüne (Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi European Anti-Fraud dahil olmak üzere) ve Avrupa Sayıştayının denetimine tabi olacaktır. Topluluğun mali çıkarlarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak için, Komisyon (Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi European Anti-Fraud dahil olmak üzere) 2185/96 14 sayılı Konsey Tüzüğünde (AT, Euratom) öngörülen usullere uygun olarak yerinde kontroller ve teftişler gerçekleştirebilir. Yukarıda açıklanan denetim ve kontroller, Topluluk fonları sağlanmış olan tüm görevlendirilmiş organlar, yükleniciler ve alt yükleniciler için kabili tatbiktir. 12. GÖRÜNÜRLÜK/TANITIM Komisyon, program kapsamında finanse edilen tüm etkinlikler için görünürlük/tanıtım prosedürlerinin AB görünürlük yönlendirici ilkelerine ( uygun olmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlama sorumluluğuna sahip olacaktır. Bu programın uygulanmasında, Komisyon AB eylemlerinin yararlanıcı toplum içinde azami görünürlüğe sahip olmasını sağlayacaktır. 13. ÖZEL KOŞULLAR (1) Bu Finansman Teklifi çerçevesinde finanse edilen eylemlerin uygulamasında, mal ve mülk edinme hakları da dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin haklarına saygı duyulmalıdır. (2) Bu finansman teklifinin uygulamasında, uygun yerlerde ada genelinde planlama faaliyetleri göz önünde bulundurulacaktır. (3) Bu mali teklifteki hiç bir şey Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti dışında her hangi bir bölgedeki herhangi bir kamu merciinin tanınması anlamına gelmez. (4) Satın alma ya da hibe sözleşmelerinin verilmesine ilişkin ihalelere katılım ile ilgili olarak, 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü Madde 8 paragraf 1 de belirtilen Avrupa Birliği Üye Devletlerinin tüm gerçek ve tüzel kişileri Kasım 1996 tarihli 2185/96 sayılı Konsey Tüzüğü (AT, EURATOM), RG L 292; ; s

15 terimi, bölgelerde yerleşik olan ya da ikamet eden ve gerçek anlamda var olan tüm yerli tüzel kişileri kapsar. Bu, ihale davet mektuplarında ve teklif vermeye davet mektuplarında belirtilecektir. 15

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU KOMİSYONDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE TEBLİĞ

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU KOMİSYONDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE TEBLİĞ EN TR TR AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 18.9.2007 COM (2007) 536 sonuç bildirgesi KOMİSYONDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE TEBLİĞ Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasının teşvik edilmesine

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü

Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü Keiko Sato Baş Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası Türkiye de faaliyet gösteren Uluslararası

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1994) Ulusal sera gazı envanterini hazırlamak ve bildirimini yapmak İklim değişikliğinin

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI

ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI Almila Nur BAHAR Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 02 Şubat 2010, Ankara ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI (ÇOP) Çevre Operasyonel Programı Avrupa Birliği

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI 1 2 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI Yenilenebilir Enerji Nedir? Doğal süreç içerisinde kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına, yenilenebilir

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014 Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event Istanbul, Mayıs 2014 AFD Fransa nın Kalkınma Yardımının Başında Geliyor 2012 yılında 7 milyar avro finansman : AFD artık Fransa nın toplam kalkınma yardımının

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

Sivil Toplum Aracı: Türkiye

Sivil Toplum Aracı: Türkiye Sivil Toplum Aracı: Türkiye 1. Genel Hedef ve Amaç 1.1 Genel Hedef: Demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne katkı sağlamak; sivil toplumun, yönetişimin her aşamasında karar alma ve politika

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı