YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE"

Transkript

1 Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi Information of Migration Sayı 2 Temmuz SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE THE LAW NO: 6458 ON FOREIGNERS AND INTERNATIONAL PROTECTION IN EFFECT Issue 2 July 2014

2 Merhaba, Öncelikle, göç alanında hak temelli olarak insanı ve insani değerleri merkeze alan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun yürürlüğe girdiği müjdesiyle sizleri selamlıyoruz. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak bu önemli ve güzel gelişmeyi ülkemizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere dünyadaki gelişmelere paralel olarak büyük nüfus dolaşımlarının önünün açılması, Türkiye açısından yeni yasal düzenlemelerin yapılmasını ve idari teşkilatın yeniden şekillendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Halihazırda göç gündemimizdeki gelişmeler göçün zenginlik kaynağı ve kalkınma aracı olarak belirginleştiği etkin göç yönetişiminin gerekliliğini ortaya koymuştur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yeni göç yönetimi anlayışıyla, göçün fırsata çevrilmesine yönelik stratejileri ve yeni düşünme tarzlarını peyder pey hayata geçirmektedir. Ülkemizin sorumlulukları ve yükümlülükleri ile göçmenlerin hakları ve sorumlulukları arasında yetkin bir dengenin kurulması hedefiyle 81 il ve 148 ilçede teşkilatlanma sürecimiz ve personel alımlarımız devam etmektedir. Yeni, dinamik, genç ve üretken kadrosuyla Genel Müdürlüğümüz, yabancıların huzurla yaşadığı, toplumla bütünleştiği bir hoşgörü diyarında göç yönetimini kararlılıkla sürdürmektedir. Başarı dileklerimle saygılar sunuyorum. Atilla TOROS Göç İdaresi Genel Müdürü Dear Readers, Firstly, we are greeting you with good news that the Law No:6458 on Foreigners and International Protection which centres upon human and human values came into effect. We are honoured to share this important and pleasant development with our country. As is known, leading up large population movement in paralel with global affairs has obligated new legal regulations for Turkey and reshaping administrative organisation. Current developments on migration agenda necessiate effective migration governance in which the migration is clarified as a source of wealth and instrument for development. Directorate General of Migration Management gradually carries out strategies and puts new ways of thinking into practice devoted to turning migration into opportunity with a new understanding of migration. Personnel recruitment and organisational process in 81 provinces and 142 subprovinces are in progress with the aim of establishing a competent balance between the responsibilities and obligations of our country and the rights and liabilities of migrants. With its new, dynamic, young and productive staff; Directorate General resolutely maintains migration management in the land of tolerance in which foreigners live in peace and become integrated with society. Sincerely, Atilla TOROS Director General of Migration Management GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜLTENİ SAYI 2 TEMMUZ 2014 ADRES Lalegül Çamlıca Mahallesi 122.Sk. No: 2/3 Yenimahalle, Ankara Telefon:(0312) Hazırlayan Uyum ve İletişim Dairesi Üç ayda bir yayınlanır BULLETIN OF DIRECTORATE GENERAL OF MIGRATION MANAGEMENT ISSUE 2 JULY 2014 ADRESS Lalegül Çamlıca Mahallesi 122.Sk. No: 2/3 Yenimahalle, Ankara Telephone: (0312) Edited By Harmonization and Communication Department Published period for quarterly

3 Issue 2 July 2014 MigrationPost 3 LOGOMUZUN HİKAYESİ STORY OF OUR LOGO Kurumun logosu stilize edilerek harmanlanan ay yıldız ve kırlangıç figürüdür. Kırlangıçlar bütün kıtalarda, bütün enlemlerde ve bütün yüksekliklerde bulunan tek göçmen kuştur. Kırlangıçlar, göç sırasında bir günde yaklaşık kilometre uçarlar ve göçleri sonunda, daha önce yaptıkları yuvalarını yeniden bulurlar. Kırlangıçlar, yaşamak için sınırsız bir hürriyete ihtiyaç duyarlar. Bu sebeplerle kırlangıç kuşu, sadakati ve özgürlüğü temsil etmektedir. Milyonlarca kırlangıç, ahenkli ve düzenli olarak kıtalardan kıtalara göç eder dururlar İnsanoğlu da yüzyıllardır göç etmekte veya göç etmek zorunda kalmakta, tıpkı kırlangıçlar gibi Ülkemiz Avrupa göç yolları üzerinde jeopolitik ve coğrafi açıdan son derece önemli ve hassas bir konumdadır. Güçlenen ekonomimiz, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Son yıllarda göç hareketleri açısından Türkiye nin geçiş ülkesi konumu değişime uğramış ve aynı zamanda hedef ülke olmuştur. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile etkin bir iltica ve göç yönetimi, yasal ve sağlam bir zemine oturtulmuştur. Bu kanun, uluslararası koruma arayanların, göçmenlerin hak ve hukuklarının teminatıdır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile göç yönetiminde uzman bir kuruluş oluşturulmuştur. Uzmanlık sahibi, yenilenmeye ve uluslararası işbirliğine açık, göç olgusunun dinamik yapısına ayak uyduran ve bu dinamik yapıyı kurumsal bir kimlik oluşturarak yöneten yepyeni bir idare: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çalışmalarına başlamıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nün logosu stilize ay yıldız ile kırlangıç figürlerinin uyum ve birlikteliğinden oluşmaktadır. Ay yıldız figürü Türkiye yi temsil ederken, kırlangıçtan soyutlanan kuş figürü göçü temsil etmektedir. Kurumsal rengimiz Türk Bayrağı nın rengi kırmızı, beyazdır. Kuşun yönünün içe doğru olması ülkemize olan göçü ifade etmektedir. Logo yazısının bitimindeki dikey çizgiler, göç alanındaki kamu düzeni ve güvenliği gibi hassas konulardaki sınırlarımızı simgelemektedir. Logoda bulunan kırlangıç figürünü kollayan çeyrek daire ise, mazlum ve ihtiyaç sahibi göçmenler için tarihimizin her döneminde var olagelmiş koruma ve merhamet duygumuzu ifade etmektedir. Logo ve beraberindeki kurumsal kimlik çalışması ile göçü yönetme görevi ve iradesi ile kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nün kurumsal imzası oluşturulmuştur. Logo of the institution is a stylised and blended figure of the star, crescent and swallow. Swallows are the only migratory birds found in all continents, latitudes and altitudes. During the migration, swallows fly nearly kilometres a day and at the end of their migration, they refind their nests which they nidificate earlier. Swallows need unlimited independence to live. Therefore, swallow bird represents freedom and faithfulness. Millions of swallows migrate harmoniously and regularly from continent to continent Like swallows, human-beings have migrated or obliged to migrate for centuries Our country is in a high standing and critical position in European migratory routes in terms of geography and geopolitics. Our growing economy turns our country into a centre of attraction. In terms of recent migration movements, Turkey s position as a transit country has undergone a change and become a target country time as well. With the Law on Foreigners and International Protection, an effective asylum and migration management has been grounded on a legal and stable base. This law is the assurance of the rights of migrants and international protection seekers. A specialized institution was established in the field of migration management with the Law on Foreigners and International Protection. A newly established instutition which is innovative, open to international collaboration, and which keeps pace with dynamic pattern of migration fact and manages this dynamic pattern by forming a institutional identity: Directorate General of Migration Management has become operational. The logo of Directorate General of Migration Management is composed of the harmonization and association of the stylised figures of the star, crescent and swallow. While the figure of the star and crescent represents Turkey, the figure of bird which is abstracted from swallow represents migration. Our institutional colours -red and white- are the colours of Turkish flag. Inward direction of the bird means migration towards our country. Vertical lines at the end of the logo symbolise our limits on delicate issues such as public order and security in the field of migration. The quadrant covering the figure of swallow in the logo illustrates our feeling of pity and protection existing in each period of our history for oppressed and needy migrants. Having been established by a logo along with an institutional identity work, duty and will of managing migration, Directorate General of Migration Management s corporate signature has been formed.

4 6458 Sayılı YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE THE LAW NO:6458 ON FOREIGNERS AND INTERNATIONAL PROTECTION IN EFFECT 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlandığında kanunun beşinci kısmı olan ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetkiler ve teşkilatlanmasını belirleyen hükümler aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Beş kısımdan oluşan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 125. Maddesinin b fıkrası gereğince de diğer dört kısım olan; 1. bölümde Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı, 2. bölümde Yabancılar, 3. bölümde Uluslararası Koruma, 4. bölümde Yabancılar ve Uluslararası Korumaya İlişkin Ortak Hükümlere ait bilgiler yer alıyor. Kanun 11 Nisan 2014 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. When the Law No:6458 on Foreigners and International Protection was published on Official Gazette No:28615 on , provisions which are in the fifth section of the Law and which define duty, authority, establishment and organisation of Directorate General of Migration Management came into effect of even date. Pursuant to paragraph b of Article 125 of the Law on Foreigners and International Protection, the other four sections out of five sections are as follows: in the first part information on Purpose, Scope, Definitions and Non-Refoulement, in the second part information on Foreigners, in the third part information on International Protection, in the fourth part information on Common Provision Regarding Foreigners and International Protection. As of 11 April 2014, the Law came into effect.

5 Issue 2 July 2014 MigrationPost 5 BMMYK Arşiv Tüm insanlığın yararına, incelikli ve derinlikli göç politika ve stratejilerinin hayata geçirilmesi süreci hız kazandı. Bu kapsamda oluşturulan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, göç alanına ilişkin getirdiği ilkler ve bir dizi yeniliklerle büyük dikkat çekiyor. Göç Yönetimine Yeni bir Yaklaşım Göç ve ilticayla ilgili konular Kanunda sivil bir kurumun yönetimine devredildi. Yeni kanunla birlikte göç alanındaki iş ve işlemleri yürütmek, göç politika ile stratejilerini uygulamak, ilgili kamu kurum kuruluşları ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonu sağlama görevleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile genel müdürlük bünyesindeki İl/İlçe Göç İdaresi Müdürlüklerine verildi. Türkiye ye Giriş ve Türkiye den Çıkış Türkiye ye giriş ve Türkiye den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılmaktadır. Yabancılara vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklarca, Türkiye ye geliş amaçlarına uygun vize almaları durumunda Türkiye ye giriş izni verilmektedir. İkamet ve Çalışma İzinleri İkamet izin çeşitleri kanunda tek tek belirtilmiş, her biri için özel şart, hak ve yükümlülükler getirilmiştir Bu kapsamda yabancılar, Türkiye de kalış amaçlarına göre ve aranan koşulları sağlamak kaydıyla kısa dönem ikamet izni, aile kamet izni, öğrenci ikamet izni ve uzun dönem ikamet iznine başvurabilmektedir. İkamet izin işlemlerinde yabancıdan geçerli sağlık sigortası talep edilmekte ve ilgililer sigortalarını Türkiye de faaliyette bulunan sigorta şirketlerinde ve Türkiye de yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca çalışma izinlerine yönelik yeni düzenlemeyle çalışma izinleri artık ikamet izni yerine geçmektedir. İkamet Uzatma İşlemleri Kanunla şekli ve içeriği belirlenen ikamet izin belgelerinin yabancıların adreslerine dağıtımına başlanmıştır. Yabancılar artık yurt içinden ikamet uzatma işlemleri yapabilmektedir. İkamet iznini uzatmak için başvuracak yabancılarda, tarihinden itibaren talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranacaktır. Yabancı Öğrencilere Çalışma Hakkı Türkiye de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çalışma izni almak kaydıyla öğrenim görürken aynı zamanda çalışma imkanı sağlanmıştır. Ön lisans ve lisans öğrencilerine, öğrenimlerinin ilk yılından sonra haftada yirmi dört saati aşmayacak şekilde çalışma imkanı verilmiştir. Uyum Süreci ve Gönüllülük Yabancılar ve uluslararası koruma sahipleri ile toplum arasında çift yönlü ve gönüllülük esasına dayalı bir uyum sürecinin çerçevesi Kanunla çizilerek, ilk kez uyum kavramı hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Bu çerçevede yabancılara ve uluslararası koruma sahiplerine sadece ülkemizde bulundukları süreçte değil, aynı zamanda yeniden yerleştikleri ülkede veya kendi ülkelerine geri döndüklerinde sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilere bağımlı olmadan, bağımsız hareket etmelerine yönelik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Uluslararası Korumaya İlişkin Düzenlemeler Kanun kapsamında bulunan hiç kimsenin, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiyeti belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere geri gönderilemeyeceğini vurgulayan geri göndermeme ilkesi ve mülteci/şartlı mülteci statüsü alamayanlar için ikincil koruma statüsü düzenlenmiştir. Refakatsiz çocuklar başta olmak üzere özel ihtiyaç sahipleri için özel hükümler getirilmiş ve kitlesel akın durumlarında sağlanacak geçici koruma sistemine hukuki dayanak kazandırılmıştır. The process of carrying out the strategies and a subtle and deeper migration policy has gained speed for the interest of whole humanity. Being formed within this scope, the Law on Foreigners and International Protection has drawn attention by its first actions and a series of innovations regarding the field of migration. A New Approach to Migration Management Issues related to migration and asylum have been assigned to the management of a civil institution. Directorate General of Migration Management and Provincial/Sub-provincial Directorates of Migration Management within Directorate General have been assigned to perform activities and actions in the field of migration, implement migration policies and strategies, and facilitate coordination between the relevant public institutions and agencies and other stakeholders along with the new law. Entry into and exit from Turkey Entry into and exit from Turkey shall be through the border gates with a valid passport or travel document. Foreigners are allowed to enter into Turkey by the consulates located in the country they reside in legally or in their country of origin in the event of receiving a relevant visa. Residence and Work Permits Types of residence permit have been specified on the Law one by one, and special conditions, rights and obligations have been imposed for each. Foreigners may apply for a short-term residence permit, family residence permit, student residence permit and long-term residence permit according to the purpose of stay in Turkey provided that they fulfill the requirements. A valid health insurance shall be required from the applicants in the residence permits procedures, and those concerned shall be required to arrange an insurance in Turkey and from an insurance company operating in Turkey. Furthermore, work permits are ever after regarded as residence permits according to a new regulation made for work permit. Extension of Residence Permits Procedures Delivery of the residence permits of which form and content are designated by law to the addresses has been started. Foreigners may ever after extend their residence permits inland. Foreigners applying for the extension of a residence permit shall be required to hold a passport or travel document which is valid at least sixty days beyond the duration of the requested residence permit as of Right to Work for Foreign Students Foreign students attending an associate, undergraduate, graduate or postgraduate programme in Turkey may work in the course of studying, provided that they obtain a work permit. Associate or undergraduate students are allowed to work after the first year of their study and that period shall not exceed a maximum of twenty-four hours a week. Harmonization Process and Voluntariness The framework of the harmonization process, which is bilateral and based on voluntariness between foreigners, international protection beneficiaries and the society, has been enacted by law, and by means of this, the concept of harmonization has gained a legal status for the first time. Foreigners and international protection beneficiaries are equipped with the knowledge and skills to be independently active in all areas of social life without being dependent on third persons not only within the period they stay in our country, but also within the period they reside in a country to which they resettle or within the period they reside in their country of origin to which they turn back. Regulations Regarding International Protection The principle of non-refoulement which emphasises that no one within the scope of this Law shall be returned to a place where he or she may be subject to torture, inhuman or degrading punishment or treatment or, where his/her life or freedom would be threatened due to his/her race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion has been adopted and subsidiary protection status for those who could not gain refugee/conditional refugee status has been developed. Special provisions for persons with special needs, particularly unaccompanied children, has been made and the system of temporary protection which would be provided in case of a mass influx has gained a legal basis.

6 6 GöçPostası Sayı 2 Temmuz 2014 TODAİE İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ COOPERATION PROTOCOL WITH TODAIE Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Atilla Toros, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Prof. Dr. Onur Ender Aslan tarafından 7 Şubat 2014 tarihinde Ankara da imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında, göç alanına ilişkin mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi, politika ve stratejilerin belirlenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanması ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek amacıyla eğitim programları, araştırma projeleri, yayın ve kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, inceleme gezisi ve benzeri bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecektir. Directorate General of Migration Management signed a cooperation protocol with Institute of Public Administration for Turkey and the Middle East (TODAIE). The protocol was signed by Atilla Toros, Director General of Migration Management on behalf of Directorate General of Migration Management and Prof. Dr. Onur Ender Aslan, on behalf of Institute of Public Administration for Turkey and the Middle East on 7 February Training programmes, research projects, publication and congress, symposium, conference, workshop, investigative visit and other scientific activities shall be implemented within the scope of the aforementioned protocol. YABANCILARIN PASAPORT SÜRELERİYLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI THE COUNCIL OF MINISTERS DECREE ON EXPIRY DATE OF FOREIGNERS PASSPORTS Türkiye ye giriş yapmak üzere sınır kapılarına gelmiş olmakla birlikte vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanların, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesine göre, ülkeye girişlerine 31/12/2014 tarihine kadar izin verilebilmesine yetki veren Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. The Council of Ministers Decree on foreigners that those arriving at border gates, who do not hold a passport or a travel document of which the date of validity is at least sixty days prior to the expiry date of the visa, visa exemption or the residence permit shall be allowed to enter into country until 31/12/2014, was published in the Official Gazette in compliance with Article 18 of the Law on Foreigners and International Protection numbered Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) işbirliğinde eğitim programları, araştırma projeleri, yayın ve kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, inceleme gezisi ve benzeri bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla protokol imzalandı. The protocol was signed between Directorate General of Migration Management and Institute of Public Administration for Turkey and the Middle East (TODAIE) with the aim of implementing training programmes, research projects, publication and congress, symposium, conference, workshop, investigative visit and other scientific activities. SINIR KAPILARINDA VİZE VISAS ISSUED AT BORDER GATES Bazı ülkelerin vatandaşlarına sınır kapılarında vize verilmesine ilişkin karar 19 Şubat 2014 de Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlarına sınır kapısında vize verilebilecek 89 ülkeden oluşan listede, ABD, İngiltere, İspanya, Avustralya, Bahreyn, Ruanda, Uganda, Zimbabve, Kenya, Etiyopya, Meksika ve Ermenistan gibi ülkeler yer almaktadır. Decision on issuing a visa to foreigners at border gates entered into force after it was published in the Official Gazette dated 19/02/2014. Countries such as USA, United Kingdom, Spain, Australia, Bahrain, Rwanda, Uganda, Zimbabwe, Kenya, Ethiopia, Mexico and Armenia are ranked among the 89 countries to which visas shall be issued.

7 Issue 2 July 2014 MigrationPost REFORM İZLEME GRUBU TOPLANTISI th 29 MEETING OF REFORM MONITORING GROUP 2003 yılında oluşturulan Reform İzleme Grubu nun (RİG) 29. Toplantısı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Mevlüt Çavuşoğlu nun ev sahipliğinde, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala nın katılımıyla Ankara Palas da gerçekleştirildi. The Meeting of Reform Monitoring Group (RIG) generated in 2013 was held in Ankara Palas, which was hosted by Mr. Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, State Minister and Chief Negotiator for EU with the participation of Mr. Bekir BOZDAĞ, Minister of Justice; Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU, Minister of Foreign Affairs and Mr. Efkan ALA, Minister of Interior. Reformların en üst düzeyde takip edilmesi ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu nun görev alanını AB sürecinde siyasi reform çalışmalarının takibi oluşturmaktadır. Bu çerçevede; temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularındaki düzenlemeleri güçlendiren ve güvence altına alan kapsamlı mevzuat reformlarının etkin olarak uygulanmasını üst düzeyde takip etme ve yönlendirme amaçlanmaktadır. The duty of Reform Monitoring Group (RIG) generated in 2003 with the aim of monitoring the reforms at the highest level and practising them effectively, is to monitor the political reform studies in the EU membership process. In this context; what aimed is to monitor and direct the effective implementation of comprehensive legislation reforms which strenghten and assure the regulations on fundamental rights and freedoms, superiority of law and human rights at high level yılında oluşturulan Reform İzleme Grubu nun (RİG) 29. Toplantısı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu nun ev sahipliğinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Ala nın katılımıyla Ankara da gerçekleştirildi. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı fasıllar kapsamında gerçekleştirilen toplantıda; Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması nın onaylanması ve uygulanması, AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında kabul edilen Yol Haritası gereklilikleri, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) dışında AB nin finansal araçlarından yararlanılması, son 3 yılda çıkarılan 5 Yargı Reformu Paketi ve Demokratikleşme Paketi, 6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı ve Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı faaliyetleri konuları ele alındı sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nün idari ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi konusunun da görüşüldüğü toplantıda, İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nün kanunda öngörülen yenilikleri gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Aynı zamanda İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı nın hazırlanması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Avrupa Birliği Müktesebatı ile uyum sürecinde atılması gereken adımların ilgili Bakanlar tarafından ele alındığı ve sürecin idaresi için yol haritası oluşturulmasında önemli mesafelerin katedildiği toplantı, Temmuz ayında toplanma kararının alınmasıyla sona erdi. The Meeting of Reform Monitoring Group (RIG) generated in 2003 was held in Ankara, which was hosted by Mr. Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, State Minister and Chief Negotiator for EU with the participation of Mr. Bekir BOZDAĞ, Minister of Justice; Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU, Minister of Foreign Affairs and Mr. Efkan ALA, Minister of Interior. In the meeting conducted within the framework of sections titled Justice, Liberty and Security ; the following issues were discussed: Approval and Implementation of the Readmission Agreement signed between Turkey and EU, Requirements of the Route Map approved as part of Dialogue on Visa Liberalisation with EU, Utilization of the financial instruments apart from the Instrument for Pre-accession Assistance, 5 Judicial Reform Packages and the Democratization Package established in the last 3 years, the Law on Amendment of Several Laws with the Aim of Improving Fundamental Rights and Freedoms numbered 6529, the Course of Action as to the Prevention of Violation of European Convention on Human Rights, Activities of Human Rights Compensation Commission Presidency established within the body of Ministry of Justice. In the meeting where the issue regarding the improvement of administrative and institutional capacity of Directorate General of Migration Management was also handled, Efkan Ela, Minister of Internal Affairs stated that Directorate General of Migration Management carried out the necessary actions for the purpose of practising reforms foreseen in the Law. Also, Minister Mr. Ala, stated that studies about the Draft Law on Prevention of Human Trafficking and Protection of Victims were continuing. The meeting where the relevant ministers discussed the steps needed to be taken in the process of adaptation with Union Acquis, and an important progress was made in forming a Road Map for the management of procedure, ended with the decision of reunion in July.

8 8 GöçPostası Sayı 2 Temmuz İstanbul Valiliği Göç Konulu Toplantı / İstanbul Governorship Meeting on Migration 2 STK Toplantısı / NGO Meeting 3 Akademisyenlerle Yuvarlak Masa Toplantısı / Round Table Meeting with Academicians 4 İstanbul da yaşayan Göçmenlerle Toplantı / Meeting with Migrants Living in İstanbul

9 Issue 2 July 2014 MigrationPost 9 İSTANBUL BULUSMALARI İSTANBUL MEETINGS Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı uyum çalışmaları kapsamında Nisan tarihleri arasında İstanbul da farklı gruplarla bir araya geldi. İstanbul Buluşmaları kapsamında ilk toplantı İstanbul Valiliği nde gerçekleştirildi. Valilik binasında yapılan toplantıya Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Atay USLU, İstanbul Vali Yardımcısı, İstanbul Barosu temsilcisi, İŞKUR İl Müdürü, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürvekili,, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürü ve Uluslararası Göç Örgütü, BMMYK, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı. İstanbul buluşmaları kapsamında ikinci gün farklı uyruklu göçmenlerle toplantılar yapıldı. İlk oturum Rus uyruklu yabancılarla, ikinci oturum Afrika asıllı yabancılarla, üçüncü oturum ise Filipin uyruklu yabancılar ile gerçekleştirildi. Yapılan toplantılarda göçmenlerle göç alanına ilişkin sorular, sorunlar, talepler ve öneriler konuşuldu. Üçüncü gün, uyum politikasına yönelik belediyelerle istişare toplantısı yapıldı. Marmara Üniversitesi nin Sultanahmet teki rektörlük binasında yapılan toplantıya Marmara Belediyeler Birliği, Marmara Üniversitesi SBF Dekanı ve İstanbul un ilçe belediyelerinden yetkili kişiler katıldı. Toplantı da Türkiye de göç ve uyum politikası ve yerel yönetimlerle işbirliği konusunda genel bir değerlendirme yapıldı. Dördüncü gün, göçmenlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile beraber yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantıda öncelikle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nün yapısı, vize, ikamet ve uluslararası koruma gibi konularda kanunun getirdiği yenilikler katılımcılara kısaca anlatıldı. İstanbul Buluşmalarının son gününde akademisyenler ile yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantıda dünyada uyum konulu teorik tartışmalar ve göç terminolojisi konuşuldu. Ayrıca uyum konusundaki yerel ve küresel ölçekteki uygulamalara ve farklılıklara değinildi. Directorate General of Migration Management Department of Harmonization and Communications came together with different groups within the context of harmonization activities in İstanbul on April The first meeting of İstanbul Meetings was held in İstanbul Governorship. The participants of the meeting held in Governorship premises were as follows: Atay USLU, Head of Harmonization and Communications Department; İstanbul Deputy Governor; Delegate of İstanbul Bar Association; Provincial Director of İŞKUR, İstanbul Provincial Deputy Director of Migration Management, Chief of Foreigners Department, Istanbul Police Department and representatives of IOM, UNHCR; Provincial Directorate of Youth Welfare and Sport; Delegates of Provincial Directorate of Social Security Institution and. Within the framework of İstanbul Meetings, meetings with migrants from different nationals were held on the second day. The first session was held with the foreigners of Russian nationality, the second session was with the foreigners of African origin and the third session was with the foreigners of Philippines nationality. In these meetings; questions, problems, requests and suggestions concerning migration were discussed with the migrants. On the third day, consultation meetings devoted to integration policy were held with the municipal authorities. Having been held in Rectorship building of Marmara University which is situated in Sultanahmet, the meeting was made with the participation of Marmara Municipalities Union, The Dean of Faculty of Political Sciences of Marmara University and the relevant authorities of district municipalities of İstanbul. In the meeting, general evaluation about the issues of migration and integration policy in Turkey and the cooperation with the local administrations were carried out. On the fourth day, a round table meeting devoted to migrants was held with the participation of non-governmental organizations. In the meeting, firstly the structure of Directorate General of Migration Management; then the reforms which the Law introduced on visa, residence and international protection were explained briefly to the participants. On the last day of İstanbul Meetings, another round table meeting was also held with the participation of academicians. In the meeting, theoretical debates on integration in the world and the migration terminology were discussed. Furthermore the practices and differences about harmonization on a local and global scale were dealt.

10 10 GöçPostası Sayı 2 Temmuz 2014 EGE DE TÜRKİYE NİN YENİ GÖÇ SİSTEMİ TANITILDI THE NEW MIGRATION SYSTEM OF TURKEY INTRODUCED IN EAGEAN REGION Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı; Didim, Bodrum ve Marmaris te uyum faaliyetlerinde bulundular Şubat 2014 tarihleri arasında 3 gün süreyle Didim, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde gerçekleştirilen faaliyetlere, bölgede ikamet eden toplamda 400 e yakın yabancı katıldı. Yabancıların ülkemizde toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak ve ülkemizde veya kendi ülkelerine geri döndüklerinde, günlük hayatlarında bağımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde; Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Türkiye nin Yeni Göç Sistemini tanıtırken, Genel Hukuk Sistemi, e-vize Sistemi, Yabancıların Sağlık Hizmetlerine Erişimi ve Mülkiyet Edinme Sistemi ne ilişkin konunun uzmanları tarafından bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların Türkiye de yaşamla ilgili merak ettikleri noktalara ilişkin sorularının da cevaplandırıldığı faaliyetlerde, yabancıların ihtiyaç ve problemlerine daha etkin cevap verecek tek bir otoritenin kurulmasına ilişkin memnuniyet de sık sık dile getirildi. Department of Harmonization and Communications performed integration activities in Didim, Bodrum and Marmaris. Approximately 400 foreigners who reside in the region attended to the activities performed in the districts which are Didim, Bodrum and Marmaris for 3 days on February In the activities performed with the aim of facilitating the mutual integration of foreigners with the society in our country, upskilling them and expanding their knowledge which would ease their acting independently in their daily lives in our country and in their country when to return; experts in their field informed about Common Law System, e-visa System, Access of Foreigners to Health Services and Acquisition of Property System while Head of Harmonization and Communications Department introduced the New Migration System of Turkey. In the activities where the applicants questions regarding issues they wonder about living in Turkey were answered, the pleasure of the establisment of a single authority which would meet the needs and solve the problems of foreigners more efficiently, was frequently expressed.

11 DİDİM Didim Ticaret Odası Toplantı Salonu nda düzenlenen toplantıya Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Atay USLU, İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İngiltere İzmir Konsolosu William Buttigieg, Aydın İl Göç Müdür Vekili Necati Doru, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Coşkun, Aydın Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Cemile Cabadağ, Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Fatma Aydoğan ve Aydın Barosu, Aydın İl ve Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri ile Didim de yaşayan 75 İngiliz uyruklu yabancı katıldı. A meeting was held in Didim Chamber of Commerce Meeting Hall with the participation of Atay Uslu, Head of Harmonization and Communications Department; Ersin Emiroğlu, Borough Master; William Buttigieg, British Consul of İzmir; Necati Doru, Deputy Director of Aydın Provincial Migration; Recep Coşkun, Director of Aydın Provincial Disaster and Emergency; Cemile Cabadağ, Deputy Manager of Aydın Land Registry Office; Fatma Aydoğan, Head Doctor of Didim Public Hospital; Aydın Bar Association; the authorities of Aydın Directorate of Province and Public Health and approximately 75 British migrants residing in Didim. BODRUM Nurol Kültür Merkezi nde düzenlenen Ülkemizde İkamet Eden İngiliz Uyruklu Vatandaşların Uyum Faaliyetleri konulu toplantıya, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Atay USLU, Muğla Vali Yardımcısı Salih Gürhan, Bodrum Kaymakamı Dr.Mehmet Gödekmerdan, Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Hasan Özdemir, İngiltere Bodrum Konsolosu Pro Konsül Deniz Korkmaz ve Bodrum da ikamet eden 100 den fazla yabancı katıldı. Toplantı sonrasında Bodrum kaymakamını makamında ziyaret ederek, yeni göç sistemi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. A meeting on The Integration Activities of English Nationals Residing in our country was held in Nurol Cultural Centre. Atay USLU, Head of Harmonization and Communication Department; Salih Gürhan, Deputy Governor of Muğla; Dr. Mehmet Gödekmerdan, District Governor of Bodrum; Zeki Arslan, District Governor of Menteşe; Hasan Özdemir, Deputy Director of Provincial Directorate of Migration; Deniz Korkmaz, Pro Consul of Consulate of the British Consulate in Bodrum as well as more than one hundred foreigners participated in the meeting. Following the meeting, District Governor of Bodrum was visited in his office by exchanging views on new foreigners system. MARMARİS Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Atay USLU ile göç uzman yardımcıları Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer e ziyarette bulundu. Yeni göç sistemi ve YUKK, Göç idaresinin çalışmaları, Uyum Faaliyetleri konusunda bilgiler sunuldu. Ziyaretin ardından Marmaris İlçesine geçildi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Muğla Vali Yardımcısı Salih Gürhan, Marmaris Kaymakamı Ali Galip SARAL, Ortaca Kaymakamı Hüseyin YILMAZ, Seydikemer Kaymakamı Muammer Köken, Datça Kaymakamı Hamdi ÜNCÜ, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Hasan Özdemir, İngiltere Bodrum Konsolosu Pro Konsül Deniz Korkmaz ve Marmaris te ikamet eden 200 e yakın yabancı katıldı. Before the meeting, Head of Harmonization and Communication Department, Atay USLU and migration assistant experts visited Mustafa Hakan Güvençer, Governor of Muğla. Information was given on new migration system, Law on Foreigners and International Protection, activities of Migration Management and also Integration Activities. Following the visit, we departed to Marmaris District. Deputy Governor of Muğla Salih Gürhan, District Governor of Marmaris Ali Galip Saral, District Governor of Ortaca Hüseyin Yılmaz, District Governor of Seydikemer Muammer Köken, District Governor of Datça Hamdi Üncü, District Governor of Köyceğiz Gürkan Demirkale, Deputy Director Provincial Directorate of Migration Management Hasan Özdemir, Pro Consul of Consulate of the British Consulate in Bodrum Deniz Korkmaz with almost 200 foreigners in Marmaris participated in the meeting held in a hotel. Issue 2 July 2014 MigrationPost 11

12 12 GöçPostası Sayı 2 Temmuz 2014 KÜRESEL GÖÇ VE KALKINMA FORUMU NUN DÜZENLENDİ TH 7 SUMMIT OF GLOBAL FORUM ON MIGRATION AND DEVELOPMENT HELD 7 ZİRVESİ 150 ülke ve çok sayıda uluslararası örgüt temsilcilerinden oluşan 900 ü aşkın delegenin katıldığı Küresel Göç ve Kalkınma Forumu (Global Forum on Migration and Development-GFMD) 7. Zirve Toplantısı, Genel Müdürlüğümüzü temsilen Sayın Genel Müdür Yardımcımız Ahmet APAN ile göç uzman yardımcıları Serra BELENLİ ve Aykut TURKAY ın katılımlarıyla Mayıs 2014 tarihlerinde Stokholm de düzenlendi. Ülkemizin Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU tarafından temsil edildiği açılış törenine BM Genel Sekreteri Ban KI-MOON, İsveç Veliaht Prensesi Victoria, İsveç Başbakanı Fredrik REINFELDT ve İsveç ten ilgili Bakanlar katıldı. Küresel Göç ve Kalkınma Forumu nun önemli ayaklarından birini oluşturan ve çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Platform for Partnerships toplantısında Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ahmet APAN, Fas temsilcisi Tarik SISSOU ile birlikte oturumu yönetti. Zirve süresince gerçekleştirilen ikili ve çok taraflı görüşmelerde, Sayın Ahmet APAN, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü tanıttı. Türkiye, Zirve Sonuç Toplantısında yapılan törenle forumun dönem başkanlığını İsveç ten fiilen devraldı. Türkiye nin yıllarında 18 ay süreyle yürüteceği dönem başkanlığı görevi resmi olarak 1 Temmuz 2014 te başlamıştır. 7th Summit of Global Forum on Migration and Development - GFMD was held on May 2014 in Stockholm with the participation of representatives of Deputy General Director of DGMM Mr. Ahmet APAN and migration assistant experts, Serra BELENLİ and Aykut TURKAY with more than 900 delegates representing 150 country and many international organisations. Ban KI-MOON, Secretary-General of the United Nation; Victoria, Crown Princess of Sweden; Fredrik REINFELDT, Prime Minister of Sweden and other relevant ministers from Sweden participated in the opening ceremony represented by Mevlüt ÇAVUŞOĞULU, Minister of EU Affairs and Chief Negotiator of Turkey. With the participation of many countries, Deputy Director of DGMM Mr. Ahmet APAN and the representative of Morocco Mr. Tarik SISSOU chaired the meeting on Platform for Partnerships which is one of the important parts of Global Forum on Migration and Development. During the bilateral and multilateral meetings conducted throughout the summit, Mr. Ahmet APAN introduced the Law No 6458 on Foreigners and International Protection as well as Directorate General of Migration Management. With a ceremony conducted in the Summit Final Meeting, Turkey de facto took over the chairmanship of the Forum from Sweden. The chairmanship of Turkey to be conducted for 18 months in started officially on 1 July GFMD NEDİR? WHAT IS GFMD? Küresel Göç ve Kalkınma Forumu, Birleşmiş Milletler çatısı altında New York ta Eylül 2006 da gerçekleştirilen Uluslararası Göç ve Kalkınma Konusunda Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı (High-Level Dialogue on International Migration and Development) sırasında ortaya atılan, bu konuların daha sistemli ve derinlemesine tartışılabileceği bir küresel forum oluşturulması fikrinin genel kabul görmesiyle ortaya çıkmış, 2007 yılında Brüksel de GFMD çalışma yöntemlerinin onaylanması ile somutlaşmıştır. Forum, gayri resmî yapıda, gönüllü katılım esasına dayalı, bağlayıcı olmayan kararlar alan, devletler arasında işbirliğini teşvik edecek bir süreç niteliğindedir. Doğrudan BM bünyesinde olmamakla birlikte, örgütle sıkı bağlara sahip olan Forum, alanındaki en kapsamlı diyalog platformudur. Forum toplantılarına ilişkin raporlar Genel Sekreter aracılığıyla Birleşmiş Milletler üyelerine sunulmaktadır. Global Forum on Migration and Development was proposed in the High- Level Dialogue on International Migration and Development Meeting organised under the UN in New York on September The Forum has emerged with the general acceptance of the opinion of establishing a Global Forum in which related matters could be discussed more systematically and more profoundly, and has become concrete with the recognition of the working methods of GFMD in Brussels in The forum is unofficial and based on voluntary participation principle and a process making nonbinding decisions and encouraging cooperation between the states. Although not included in the UN, the Forum has strong ties with the organisation and it is the most comprehensive dialogue platform in that field. The reports regarding the forum meetings are submitted to the Members of United Nations via Secretary-General.

13 Issue 2 July 2014 MigrationPost 13 BURSA DA İKAMET EDEN YABANCILARLA BULUŞTUK WE MEET THE FOREIGNERS RESIDING IN BURSA Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Uyum Faaliyetleri kapsamında Bursa da ikamet eden yabancılarla buluştu. 10 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen toplantıya, Bursa Kent Konseyi Yabancılar Çalışma Grubu Temsilcisi ile Bursa da ikamet izni ile yaşayan farklı ülkelerin vatandaşlarından oluşan 50 kişilik bir grup katıldı. Bursa Valiliğinde gerçekleşen toplantı, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Atay USLU nun Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türkiye nin yeni göç sistemine ilişkin yaptığı konuşma ile başladı. Katılımcıların soruları ile devam eden ve Bursa Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU ile Yabancılar Çalışma Grubu Temsilcisi Manon LEROY un kapanış konuşmaları ile sona eren toplantıda yabancıların çalışma izinleri konusu üzerine yoğunlaşıldı. Under the Harmonization Activities, Directorate General of Migration Management met the foreigners residing in Bursa. A representative of Foreigners Working Group of Bursa City Council and a group consisting of 50 people who are the citizens of different countries residing in Bursa through residence permits participated in the meeting held on 10 March The meeting started with the opening speech of Atay USLU, Head of Harmonisation and Communication Department regarding the Law on Foreigners and International Protection, Directorate General of Migration Management and new migration system of Turkey. Following the questions of the participants, the meeting ended with the closing speeches of Mustafa KARSLIOĞLU, Deputy Governor of Bursa and Manon LEROY, Representative of Foreigners Working Group. The focal point of the meeting was work permits of the foreigners. LİBYALI ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI CONTACT MEETING FOR LIBYAN STUDENTS Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara da öğrenim gören Libyalı öğrencilere Türkiye nin yeni göç sistemini tanıttı. 4 Nisan 2014 tarihinde Ankara da gerçekleşen toplantıya 20 ye yakın Libyalı öğrencinin yanısıra, Libya Konsolosu Sulimam O.S.Alsmakhy ve Libya Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Prof.Dr. Ayad A.M.Ali katıldı. Toplantıda; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Türkiye nin yeni göç sistemini tanıtırken, katılımcılar da Türkiye ye girişlerinden itibaren karşılaştıkları olumlu-olumsuz deneyimleri paylaştı ve Türkiye nin göç sistemine ilişkin sorularını yöneltti. Directorate General of Migration Management introduced Turkey s new migration system to Libyan students having training in Ankara. Almost 20 Libyan students and Sulimam O. S. Alsmakhy, Libyan Consul as well as Culture Undersecretary of Libyan Embassy participated in the meeting held on 4 April During the meeting, Head of Harmonization and Communications Department introduced the Law on Foreigners and International Protection and the new migration system of Turkey and the participants shared their positive and negative experiences they encountered from the moment they came to Turkey and also addressed questions regarding Turkey s new migration system.

14 14 GöçPostası Sayı 2 Temmuz 2014 KOCAELİ VALİLİĞİ İLE UYUM VE İLETİŞİM TOPLANTISI HARMONIZATION AND COMMUNICATION MEETING WITH GOVERNORSHIP OF KOCAELI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı Kocaeli Valiliğini ziyaret etti. Bu ziyaretler çerçevesinde Valilik te Göç İdaresinden Sorumlu Vali Yardımcısı Abdullah Etil ve Kocaeli İl Göç İdaresi Müdür Vekili Enver Düz ile görüşüldü. Vali Yardımcısı Etil Kocaeli ndeki İl Göç İdaresinin teşkilatlanması ile ilgili olarak, kadro dahilinde 26 sı uzman olmak üzere 50 kişilik kadro ayrıldığını; Gebze ve İzmit olmak üzere iki ayrı ilçe müdürlüğünün kurulacağını bildirdi. Görüşmelerde ülkemiz için ekonomik açıdan büyük öneme sahip sanayi bölgesi Kocaeli nin sunduğu iş imkânları ile göçmenler için cazip bir merkez olduğu ve çok sayıda yabancı çalışana ev sahipliği yaptığı vurgulandı. Görüşmeler sırasında Kocaeli nde ikamet eden göçmenlere yönelik Göç İdaresi Genel Müdürlüğü hakkında farkındalık uyandırma ve yeni kanun hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Atay Uslu, 11 Nisan 2014 itibariyle yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa ilişkin bilgi verdi ve kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nün operasyonel hale geldiğini anlattı. Directorate General of Migration Management (Harmonization and Communications Department) visited Governorship of Kocaeli. Within the framework of the visits, Abdullah ETİL, Deputy Governor charged with Migration Management and Ender DÜZ, Deputy Manager of Migration Management of Kocaeli were visited. Regarding the organisation of Provincial Directorate, Deputy Governor ETİL informed that 50 staffs including 26 experts will be appointed and two district directorates, Gebze and İzmit, will be established. During the meetings, it was emphasised that Kocaeli, an industrial city having an economic importance, is a charming centre for migrants as it offers business opportunities and hosts a great number of employees. During the meetings, the conference on raising awareness related to the Directorate General of Migration Management, and public availability session on the new law was held for the migrants residing in Kocaeli. Atay Uslu, Head of the Harmonization and Communications Department delivered information on the Law on Foreigners and International Protection which entered into force as of 11 April 2014, and expressed that the Directorate General of Migration Management became operational upon the entry into force of the related law. SIĞINMACI VE MÜLTECİLERE YÖNELİK UYUM ÇALIŞTAYI HARMONIZATION WORKSHOP FOR ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES 30 Nisan 2014 tarihinde Ankara da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliğinde Sığınmacılar ve Mültecilere Yönelik Uyum Stratejisi Oluşturulması Çalıştayı düzenlendi. İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Kızılay Genel Müdürlüğü, Amasya Belediyesi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) nin yanı sıra BMMYK (UNHCR) ile UNICEF katıldı. Çalıştaya alanında uzman sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Af Örgütü, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), İnsan Kaynaklarını Geliştirme Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ravza Eğitim Vakfı, İnsan Hakları Araştırma Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Hayata Destek Derneği, Mültecilerle Dayanışma Derneği (MülteciDer), Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu (ICMC), Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL), HayatCan Derneği, İnsan Hakları Ortak Platformu ve Tarlabaşı Toplum Merkezi temsilcileri de katıldı. Ayrıca Afganistan, Irak, Pakistan ve Somali den gelerek ülkemizde yaşayan sığınmacı olarak bulunan kişiler de çalıştaya katılım gösterdi. Çalıştayda, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcileri uyum süreci kapsamında sahada edindikleri tecrübe ve gözlemleri paylaştı Workshop on Creating a Harmonization Strategy for Refugees and Asylum Seekers was held in Ankara on 30 April 2014 under the cooperation of Directorate General of Migration Management (DGMM), Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (ASAM), and British Embassy, Turkish Employment Agency (İŞKUR), Turkish Red Crescent, Municipality of Amasya, Union of Turkish Bar Associations (TBB), as well as UNHCR and UNICEF participated in the event. Representatives from the non-governmental organizations of Amnesty International, Foundation for Society and Legal Studies (TOHAV), Human Resource Development Foundation (İKGV), Foundation for Women s Solidarity, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Ravza Training Foundation, Human Rights Research Foundation, Human Rights Agenda Association, Support to Life International Humanitarian Aid Agency, Association for Solidarity with Refugees (MülteciDer), International Catholic Migration Commission (ICMC), Kaos Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity Organization (KAOS GL), HayatCan Foundation, Human Rights Joint Platform, Tarlabaşı Community Centre also participated. In addition, persons coming from Afghanistan, Iraq, Pakistan, and Somalia and living in Turkey as asylum seekers participated in the workshop, as well. Representatives from non-governmental organisations and local authorities shared their experiences and observations they acquired in the field within the scope of the harmonization process.

15 Issue 2 July 2014 MigrationPost 15 GERİ KABUL ANLAŞMASI İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ RESMİ GAZETE DE YAYIMLANDI THE PRIME MINISTRY MEMORANDUM ON THE READMISSION AGREEMENT PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ne destek sağlayacak, Geri Kabul Anlaşması ile ilgili Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete de yayımlandı. 16 Aralık 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma imzalanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi onayına sunulmuş olup, bu anlaşmaya paralel olarak AB ile vizelerin karşılıklı kaldırılması amacıyla Vize Serbestisi Diyaloğu süreci başlamış bulunmaktadır. Bu süreçte yükümlülüklerimizin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi adına Başbakanlık tarafından 16 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete de Geri Kabul Anlaşması konulu genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile ülkemizin bulunduğu coğrafyanın en önemli sorunlarından biri olan düzensiz göçle mücadelenin daha etkin yürütülebilmesi için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nün idari kapasitesinin arttırılacağı belirtilerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından genel müdürlüğe gerekli hukuki, mali, idari ve teknik her türlü katkı ve desteğin sağlanması istenmiştir. The Prime Ministry memorandum on related to the Readmission Agreement that will support the Directorate General of Migration Management has been published in Official Gazette. The Agreement between the European Union and the Republic of Turkey on the readmission of persons residing without authorisation was signed on 16 December 2013 and submitted for the approval of the Grand National Assembly of Turkey; and the process of Visa Liberation Process has been started in order to mutually abolish visa requirement together with the EU in line with this agreement. In this process, a memorandum themed Readmission Agreement was published in Official Gazette on 16 April 2014 by the Prime Ministry, in order for our obligations to be carried out in full and in time. In the mentioned memorandum, it is specified that the administrative capacity of the Directorate General of Migration Management under the Ministry of Interior will be enhanced in order to conduct the combat against irregular migration, which is one of the most important problems in the region where Turkey is located, and it is requested that the DGMM be provided any kind of required legal, financial, administrative, and technical contribution and support by the relevant public institutions and organizations. AFYONKARAHİSAR İL GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜ SURİYELİLER İÇİN PROJE HAZIRLADI KARDEŞİM OLUR MUSUN? & SEVGİYE UZANAN EL AFYONKARAHİSAR PROVINCIAL DIRECTORATE OF MIGRATION MANAGEMENT PREPARE A PROJECT FOR SYRIAN NATIONALS WOULD YOU BE MY FELLOW? A HAND FOR FONDNESS Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Adem USLU başkanlığında, çadır kent ve konteyner kent dışında kalan, geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kardeşim Olur Musun? & Sevgiye Uzanan El Projesi nin tanıtımı yapıldı. Bu proje ile Suriyelilerin karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve Türk halkı ile Suriyeliler arasında köprü oluşturulması amaçlandığı belirtildi. Ayrıca Valilikce, Valiliğe bağlı kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşlarınca sunulacak hizmetler görüşüldü. Bu kapsamda, Afyonkarahisar da bulunan Suriyelilerle ilgili alan çalışması yapılarak ihtiyaçların tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması, sosyal içerikli programların hazırlanması, uyum kurslarının açılması, Türk halkı ile etkileşimin arttırılması gibi planlanan faaliyetler görüşüldü. Under the presidency of Adem USLU, Deputy Governor of Afyonkarahisar, a coordination meeting on the Syrian nationals under temporary protection, residing outside tent city and container was held. Would You Be My Fellow? & A Hand for Fondness Project that was prepared by Afyonkarahisar Provincial Directorate of Migration was introduced during the meeting. It is stated that it is aimed to minimize the problems the Syrian nationals face, to improve their living conditions, and to establish a bridge between the Turkish people and the Syrian nationals by the virtue of this project. Besides, the services to be provided by the Governorate, the agencies under the Governorate, and Non-governmental Organizations were negotiated. Within this scope, the activities planned such as detecting the requirements and meeting such requirements upon conducting field missions about the Syrian nationals in Afyonkarahisar, preparing sociological programmes, opening harmonization courses, and increasing the interaction with the Turkish people were discussed.

16 Ayın Fotoğrafı Photo of Month BMMYK Arşiv Hakkımızda About US Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 11 Nisan 2014 tarihinde bütün hükümleriyle yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulmuştur. Söz konusu Kanunun 103 üncü maddesi Genel Müdürlüğün kuruluşunu düzenlemektedir. MADDE 103 (1) Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye ye giriş ve Türkiye de kalışları, Türkiye den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. The Directorate General of Migration Management was established by the Law numbered 6458 on Foreigners and International Protection which entered into force with all provisions on 11 April Article 103 of the mentioned Law arranges the establishment of the DGMM: ARTICLE 103 (1) The Directorate General of Migration Management has been established under the Ministry of Interior in order to implement migration policies and strategies, ensure coordination among relevant agencies and organisations, and carry-out functions and actions related to the entry into, stay in and exit from of foreigners in Turkey as well as their removal, international protection, temporary protection and the protection of victims of human trafficking. Göçün Adresi goc.gov.tr Address of Migration Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nün resmi web sayfası olan yayına girdi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumsal ve teşkilat bilgilerinin yanı sıra, kuruma ait haberler, faaliyetler, duyurular, broşür ve kitapçıklar ile göç yönetimine ait bir çok bilginin yer aldığı site düzenli olarak güncellenmektedir. The official website of the Directorate General of Migration Management, was activated. In addition to the institutional and organizational information on the Directorate General of Migration Management, the website contains news, activities, announcements, brochures, and leaflets relating the DGMM, as well as much information about migration management, and is regularly updated. goc.gov.tr

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK Sayfa 6 da. Sayfa 2 de. İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi. Directorate General of Migration Management held a meeting with provincial directorates. Göç İdaresinden Sorumlu Vali Yardımcıları

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS ÖNSÖZ PROLOGUE Türk diasporası yeniden İstanbul da buluşuyor İlk defa Türk diasporası kavramını Türkiye nin bir küresel güç unsuru olarak değerlendiren ve Türk diasporasının seçkin temsilcilerini 2009

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR publıcatıon of caspıan strategy ınstitute MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16 Refah ve İstikrar Projesi ŞAH DENiZ 2 SOÇİ 22. KIŞ OLİMPİYATLARI SOCHI 22

Detaylı

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni yönetim yeni dönem New ManAgement FOR A New ERA YASED İN YENİ DÖNEM STRATEJİK

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NİN VERGİLENDİRME ALANINDAKİ FISCALIS

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni Sayı: 22, Sene 2012 e-bülten E-Bülten Sayı 22, 2012 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten Sayı: 22 1 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Biyoetik Derneği Etkinlikleri 6 EACME 2011 Raporu-

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı