Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız."

Transkript

1 Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız. UYGULAMA - 1 Cemil POYRAZ (tek şahıs), inşaat malzemesi alım-satımı yapmak üzere tarihinde bir işletme kurmuş ve aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para ,- Satıcı S ye senetsiz borç 5.000,- Mevcut bonolar 5.900,- Alıcı A dan senetsiz alacak 8.000,- Depodaki inşaat malzemesi ,- D Bankası ndaki ticari mevduat ,- İnşaat malzemesi için ödenen KDV 3.600,- Sermaye? Aralık 2013 Dönemi Günlük İşlemleri : İşletme, satıcı S den ,-TL (KDV %18) lik inşaat malzemesini veresiye olarak satın almıştır : İşletme, 04 Aralık ta satın aldığı inşaat malzemesi ile ilgili olarak 1.770,-TL (KDV %18) lik taşıma ve 500,-TL lik de sigorta giderini peşin ödemiştir : İşletme, deposundaki inşaat malzemesinin bir kısmını alıcı A ya ,-TL (KDV %18) ye veresiye satmıştır : İşletme, 16 Aralık ta sattığı inşaat malzemesinin taşıma esnasında zarar görmesinden dolayı alıcı A ya 5.900,-TL (KDV %18) lik zorunlu indirim yapmış ve indirim tutarını alıcı A nın hesabından düşmüştür : İşletme, büro hizmetleri için kiraladığı dairenin 1.180,-TL (KDV %18) lik elektrik giderini peşin ödemiştir : İşletme, 16 Aralık ta sattığı inşaat malzemesi ille ilgili olarak alıcı A ya 3.540,-TL (KDV %18) lik miktar iskonto yapmış ve iskonto tutarını alıcı A nın hesabından düşmüştür : İşletme, satıcı S ye olan senetsiz borcunun - bilançoda ,-TL lik kısmını peşin ödemiştir. Dönemsonu İşlemleri: ( ) 1. Dönemsonu inşaat malzemesi mevcudu ,-TL dir.

2 UYGULAMA - 2 Bilge SOYKAN (tek şahıs), mobilya alım-satımı yapmak üzere tarihinde bir işletme kurmuş ve aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para ,- Alıcı E den senetsiz alacak 5.000,- Alınan bonolar ,- Mobilyalar için ödenen KDV 3.600,- Depodaki mobilyalar ,- K Bankasındaki ticari mevduat ,- Satıcı D ye senetsiz borç ,- Sermaye? Aralık 2013 Dönemi Günlük İşlemleri : İşletme, deposundaki mobilyaların bir kısmını alıcı E ye ,-TL (KDV %18) ye veresiye olarak satmıştır : İşletme, 03 Aralık ta sattığı mobilyaların satışı ile ilgili 1.180,-TL(KDV % 18) lik gideri üstlenmiş ve bedelini peşin ödemiştir : İşletme, 03 Aralık ta alıcı E ye sattığı mobilyaların 1.180,-TL ( KDV %18 ) lik kısmını alıcı E den iade almış ve iade tutarını alıcı E nin hesabından düşmüştür : İşletme, deposundaki mobilyalarını yangına karşı 5.900,-TL ye M Sigorta Şirketi ne sigortalatmış ve sigorta bedelini K Bankası ndaki ticari mevduattan ödemiştir : İşletme, satıcı D den ,- TL(KDV %18) lik mobilya almış; toplam bedelin katma değer vergisini peşin ödemiş, kalanını ise daha sonra ödeyecektir : İşletme, 24 Aralık ta satın aldığı mobilyaları depoya taşıyan A İşletmesine 2.360,-TL (KDV %18) lik taşıma giderini peşin ödemiştir : İşletme, alıcı E ye 03 Aralık ta sattığı mobilyalar ile ilgili olarak 3.540,-TL ( KDV %18) lik miktar iskontosu yapmış ve iskonto tutarını alıcı E nin hesabından düşmüştür : İşletme, 24 Aralık ta satıcı D den satın aldığı mobilyaların 2.360,-TL (KDV %18) lik kısmını satıcı D ye iade etmiş ve iade tutarını satıcı D nin hesabından düşmüştür : İşletme, K Bankasında kalan ticari mevduatının tamamını çekmiştir. Dönemsonu İşlemleri: ( ) 1.Dönemsonu mobilya mevcudu ,-TL dir.

3 UYGULAMA- 3 Necdet SÜTÇÜ (tek şahıs) cilt bakım ürünü alım satımı ile uğraşmak üzere tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para ,- Cilt bakım ürünleri için ödenen KDV ,- Depodaki cilt bakım ürünleri ,- T Bankasına kredi borcu ,- İmzalanan bonolar ,- Alıcı M den senetsiz alacak 6.000,- Satıcı S ye senetsiz borç ,- Bina ,- Sermaye? Aralık 2013 Dönemi Günlük İşlemleri : İşletme, Nr lı fatura ile satıcı S den TL (KDV % 18) lik cilt bakım ürünü satın almış; toplam tutarın katma değer vergisini peşin ödemiş, kalanını ise daha sonra ödeyecektir : İşletme deposundaki cilt bakım ürünlerinin bir kısmını Nr lı fatura ile alıcı M ye TL(KDV % 18) ye satmış; karşılığında alıcıdan ,-TL nakit almış, kalanı ise daha sonra alacaktır : İşletme, taşıma işini yapan A Taşıma İşletmesi ne toplam 5.900,-TL (KDV %18) yi peşin ödemiştir.bu tutarın 2.360,-TL (KDV %18) lik kısmı de yapılan alışla ilgili iken, 3.540,- TL (KDV %18) lik kısmı ise de yapılan satışla ilgilidir : İşletme, bilançoda yer alan binası ve deposundaki cilt bakım ürünleri ile ilgili aşağıdaki harcamaları yapmış ve toplam tutarı peşin ödemiştir. Bina Temizlik Bedeli : 708,-TL (KDV %18) Depodaki cilt bakım ürünleri için ödenen sigorta bedeli : 400,-TL : İşletme, alıcı M nin beğenmeyip iade ettiği 1.770,- TL (KDV %18) lik cilt bakım ürünlerini iade almış ve iade tutarını alıcı M ye peşin ödemiştir : İşletme, de satın aldığı cilt bakım ürünleri ile ilgili olarak satıcı S den 2.360,-TL (KDV % 18) lik miktar iskonto almış ve iskonto tutarını satıcı S nin hesabından düşmüştür : İşletme, de sattığı cilt bakım ürünleri ile ilgili olarak alıcı M ye 590,-TL (KDV %18) lik kasa iskontosu yapmış ve iskonto tutarını alıcı M nin hesabından düşmüştür : İşletme, T Bankasından gelen dekonttan (bankadaki hesapta harekete sebep olan bir kaydı ilgilisine haber vermede kullanılan belge) kredi hesabına - bilançoda - 200,-TL faizin tahakkuk (gerçekleşme) ettiğini öğrenmiştir : İşletme, de oluşan alıcı M den olan senetsiz alacağının ,-TL sine karşılık, aynı tutarda bono almıştır. Dönemsonu İşlemleri: ( ) 1.Dönemsonu cilt bakım ürünü mevcudu TL dir.

4 UYGULAMA - 4 Faaliyetine devam eden ve boya malzemesi alım satımı ile uğraşan Gültekin ATAOL(tek şahıs) İşletmesinin tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para ,- Tahsil için Y Bankasına verilen bono 8.000,- Depodaki boya malzemesi ,- Cüzdandaki çekler 9.000,- Alıcı S den mal için alınan avans 6.000,- Y Bankasındaki ticari mevduat ,- Kamyonet ,- Boya malzemesi için ödenen KDV 8.100,- Düzenlenen vadeli çek 3.000,- Sermaye? Birikmiş amortismanlar - Kamyonet ,- Aralık 2013 Dönemi Günlük İşlemleri : İşletme, daha önce tahsile verdiği bononun - bilançoda - vadesinde tahsil edilemediğini öğrenmiş, bunun üzerine ilgili Banka aracılığıyla sözkonusu bonoyu protesto ettirmiştir. Protesto gideri olarak Noteri ne ödenen 1.416,-TL (KDV % 18) İşletmenin Y Bankasındaki ticari mevduat hesabından karşılanmıştır : İşletme, bilançosundaki kamyoneti için 01 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 3 aylığına trafik sigortasını K Sigorta Şirketi ne yaptırmış; bedeli olan 1.800,- TL yi henüz ödememiştir : İşletme, satıcı F den TL (KDV % 18) lik boya malzemesi satın almış karşılığında 9.000,-TL lik bilançodaki çeki ciro etmiş, kalan kısım için de bono imza ederek vermiştir : İşletme deposundaki boya malzemesinin bir kısmını aşağıdaki fatura ile alıcı S ye satmış, karşılığında daha önce aldığı avansı - bilançoda - düşmüş, kalan kısım için de çek almıştır. Mal Satışı ,- Katma Değer Vergisi ( % 18) ,- Aratoplam ,- Özel Iskonto - 400,- Net Tutar , : İşletme, açacağı yeni şube için TL ( KDV % 18) lik kuruluş ve örgütlenme gideri yapmış ve bedelini peşin ödemiştir : İşletme, 10 Aralık ta sattığı boya malzemesi için sevk gideri olarak Z Taşıma İşletmesi ne 590,-TL (KDV %18) yi peşin ödemiştir. Anlaşma gereği sevk giderinin tamamı alıcı S ye aittir : İşletme, bilançosundaki kamyoneti ,-TL (KDV %18) ye Bay D ye veresiye satmıştır. Kamyonetle ilgili bilgiler bilançodadır : İşletme, daha önce düzenleyerek verdiği vadeli çekin - bilançoda - Y Bankasındaki ticari mevduattan çekilmesi kaydını yanlışlıkla aşağıdaki gibi yapmıştır. 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı 3.000,- 321 Borç Senetleri Hesabı 3.000,- 102 Bankalar Hesabı 3.000,- Bu kaydı aynen yevmiye defteri ve defteri kebire aktarınız ve düzeltme kaydını tek madde ile

5 yapınız İşletme, büro hizmetlerinde kullanmak amacıyla bir adet ahşap dolap satın almıştır. Ahşap dolabın alış bedeli 2.000,- TL, taşıma bedeli 200,-TL ve katma değer vergisi ise 396,-TL dir. Ahşap dolabın toplam bedeli peşin ödenmiştir : İşletme, 10 Aralık ta yapılan satışla ilgi olarak alıcı S ye 2.360,-TL (KDV %18) lik miktar iskontosu yapmış ve bedelini alıcı S ye peşin ödemiştir : İşletme, de imza ederek verdiği TL lik bonoyu vadesinde ödeyememiş, bono alacaklısı ile anlaşarak TL ye yenilemiştir. Bono yenilemede oluşan TL lik fark yeni bonoya eklenmiştir. Dönemsonu İşlemleri ( ) 1. Dönemsonu boya malzemesi mevcudu TL dir. 2. Tüm maddi duran varlıklara normal yönteme göre amortisman ayrılacaktır. Tüm maddi duran varlıkların faydalı ömürleri 5 yıl kabul edilmiştir. 3. Tüm maddi olmayan duran varlıkların - varsa yılına düşen kısmını itfa ediniz.

6 UYGULAMA- 5 Faaliyetine devam eden ve temel gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Atamer ÇELTİKLİ (tek şahıs) İşletmesinin tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para Depodaki temel gıda maddeleri Yapılmakta olan dolap Alıcı S den mal için alınan avans Minibüs B Bankasındaki ticari mevduat Cüzdandaki çekler Temel gıda maddeleri için ödenen KDV Ciro yoluyla alınan bono Sermaye? Birikmiş amortismanlar Firma değeri Minibüs Firma Değeri Aralık 2013 Dönemi Günlük işlemleri: : İşletme, deposundaki gıda maddelerini yangına karşı 01 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 3 aylığına 600,-TL ye F sigorta şirketine sigortalatmış, sigorta bedelini 3 ay vadeli çek düzenleyerek ödemiştir : İşletme, cüzdandaki çeklerin tamamını tahsil edilmek üzere B Bankasına vermiştir : İşletme, vergiden muaf çiftçi Bay D den aşağıda bilgileri yer alan temel gıda maddelerini müstahsil makbuzu düzenleyerek satın almış; mal bedelini bono imza ederek ödemiştir. Mal Bedeli ,- Gelir Vergisi (% 4) ,- Net Tutar , : İşletme, deposundaki temel gıda maddelerinden bir kısmını aşağıdaki fatura ile alıcı S ye satmış; karşılığında daha önce aldığı avansı - bilançoda - düşmüş, kalan kısmı ise daha sonra alacaktır. Mal Satışı Katma Değer Vergisi (% 8) ,- Aratoplam ,- Özel Iskonto - 10,-. Net Tutar 39,950, : : İşletme, temel gıda maddelerini korumak için bir adet buzdolabını T İşletmesi nden satın almıştır. Buzdolabının alış bedeli ,- TL, özel tüketim vergisi 1.000,-TL, taşıma bedeli 500,-TL ve katma değer vergisi ise 2.070,-TL dir. Toplam bedel peşin ödenmiştir. İşletme, özel tüketim vergisini buzdolabının maliyete eklemiştir. İşletme, açacağı yeni şube için TL ( KDV % 18) lik kuruluş gideri yapmış ve bedelini B Bankasındaki ticari mevduattan ödenmiştir : İşletme, kendi lehine ve alıcı S üzerine de oluşan alacağı için poliçe düzenlemiş, poliçe alıcı S tarafından kabul edilerek İşletmece teslim alınmıştır : İşletme, ciro yoluyla aldığı bonolardan 5.000,-TL lik kısmını borçlusu ödemediği için

7 Noterine protesto ettirmiş ve protesto bedeli olan 590,-TL (KDV % 18) yi B Bankasındaki ticari mevduattan ödemiştir : İşletme, minibüsü - bilançoda ,-TL (KDV % 18) ye Bay B ye peşin satmıştır. Minibüsle ilgili bilgiler bilançodadır : İşletme, Aralık 2013 ayı elektrik bedeli olan 2.360,-TL (KDV %18) i peşin ödemiş; ancak kaydını yanlışlıkla aşağıdaki gibi yapmıştır. 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 2.000,- 191 İndirilecek KDV Hesabı 340,- 100 Kasa Hesabı 2.360,- Bu kaydı aynen yevmiye defteri ve defteri kebire aktarınız ve düzeltme kaydını tek madde ile yapınız : İşletme, de imza ederek vergiden muaf çiftçi Bay D ye verdiği TL lik bonoyu vadesinde ödeyememiş, bono alacaklısı Bay D ile anlaşarak TL ye yenilemiştir. Bono yenilemede oluşan TL lik fark peşin ödenmiştir. Dönemsonu İşlemleri ( ) 1. Dönemsonu temel gıda maddeleri mevcudu TL dir. 2. Tüm maddi duran varlıklara azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılacaktır. Tüm maddi duran varlıkların faydalı ömürleri 5 yıl kabul edilmiştir. 3. Tüm maddi olmayan duran varlıkların - varsa yılına düşen kısmını itfa ediniz.

8 UYGULAMA- 6 Faaliyetine devam eden ve meyve - sebze alım satımı ile uğraşan Hakan AKGÜL (tek şahıs) İşletmesi nin tarihli bilanço verileri aşağıdadır. B Bankasındaki ticari mevdua ,- Kamyonet ,- Depodaki meyve - sebzeler ,- Satıcı M ye meyve - sebze alımı için verilen avans 4.000,- Yapımı devam eden raf 500,- Tahsil için B Bankasına verilen bono ,- Cüzdandaki vadeli çekler 2.000,- Kasım 2013 ayı katma değer vergisi alacağı 2.500,- İmzalanan bonolar 1.000,- Hava parası 8.000,- Sermaye? Birikmiş amortismanlar B Bankasına kredi borcu 9.400,- - Kamyonet ,- - Hava Parası 1.600, ,- Aralık 2013 Dönemi Günlük İşlemleri: : : : : : : İşletme sahibi Hakan. AKGÜL, sermayesini - bilançoda ,-TL nakit para koymak suretiyle artırmıştır. İşletme, tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıllığına T İşletmesi nden kiraladığı deponun 4 aylık kira bedeli olan 9.440,-TL(KDV % 18) yi B Bankasındaki ticari mevduattan ödemiştir. İşletme, B Bankasının gönderdiği dekonttan, daha önce tahsile verdiği - bilançoda - bononun vadesinde tahsil edildiğini; bono bedelinden 600,-TL acyo (faiz, komisyon) kesildikten sonra kalanı ile aynı Bankaya olan kredi borcunun kapatıldığını öğrenmiştir. İşletme, satıcı M den 8.640,-TL (KDV %8) lik meyve-sebze almış, karşılığında daha önce ödediği - bilançoda - avansı düşmüş, kalan kısım içinse satıcının gönderdiği poliçeyi kabul etmiştir. İşletme, bilânçoda bilgileri yer alan kamyonetini Bay S ye 6.490,-TL(KDV %18) ye veresiye olarak satmıştır. İşletme, daha önce imzaladığı bonolardan 800,-TL lik kısmını bono alacaklısıyla anlaşarak 900,- TL ye yenilemiştir. Yenilemeden doğan farkın 50,-TL lik kısmı B Bankası ndaki ticari mevduattan ödenmiş, kalanı ise yeni bonoya ilave edilmiştir : İşletme, alıcı N ye depodaki meyve - sebzenin bir kısmını aşağıdaki fatura ile satmış ve karşılığında aynı tutarda çek almıştır. Mal Satışı (KDV %8) ,- Özel Iskonto - 20,- Net Tutar , : İşletme, de sattığı meyve-sebzenin sevk işini vergiden muaf Bay T ye yaptırmış; karşılığında aşağıdaki gider makbuzunu düzenlemiş ve ilgili tutarı peşin ödemiştir. Anlaşma gereği sevk giderinin tamamı İşletmeye aittir. Taşıma Bedeli 400,- Gelir Vergisi (%10) - 40,- Net Tutar 360, : İşletme, yapımı devam eden rafı - bilançoda - tamamlamadan 472,-TL (KDV %18) ye peşin satmıştır. Bu işlem, işletme tarafından hatalı olarak aşağıdaki gibi kaydedilmiştir.

9 100 Kasa Hesabı 472,- 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 400,- 391 Hesaplanan KDV Hesabı 27,- Bu hatalı kaydı aynen yevmiye defteri ile defteri kebire aktarınız ve düzeltme kaydını tek madde ile yapınız : : İşletme, makam aracı olarak kullanılmak üzere ,-TL ye bir adet binekoto satın almış ve bunun için ayrıca %15 özel tüketim vergisi ile gerekli tutar üzerinden %18 katma değer vergisi hesaplamış ve toplam tutarı peşin ödemiştir. İşletme, özel tüketim vergisini maliyete ilave etme, katma değer vergisini ise gider yazma kararı almıştır. İşletme, satıcı M den 324,-TL (KDV %8) lik miktar iskonto almış ve ilgili tutarı satıcı M den peşin tahsil etmiştir. Dönemsonu İşlemleri ( ) 1. Dönemsonu meyve - sebze mevcudu TL dir. 2. Tüm maddi duran varlıklara - varsa - azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılacaktır. Tüm maddi duran varlıkların faydalı ömürleri 5 yıl kabul edilmiştir. 3. Tüm maddi olmayan duran varlıkların - varsa yılına düşen kısmını itfa ediniz.

10 UYGULAMA - 7 Faaliyetine devam eden ve kitap alım satımı ile uğraşan Emir SÖZEN (tek şahıs) İşletmesinin tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para Düzenlenen vadeli çek Mevcut kitaplar K Bankasındaki ticari mevduat Kasım 2013 ayı sosyal güvenlik primi borcu Sermaye? Binekoto Kitaplar için ödenen KDV Alıcı S den ticari mal için alınan avans Telif hakkı (sözleşme süresi: 4 yıl) Ödünç vermeden doğan alacak Cüzdandaki çekler Aralık 2013 Dönemi Günlük işlemleri: Birikmiş amortisman - Telif Hakkı : İşletme deposundaki kitaplardan bir kısmını aşağıdaki fatura ile alıcı S ye satmış, karşılığında daha önce aldığı(bilânçodaki) avansı düşmüş, kalan kısım için de alıcıdan 7 ay vadeli çek almıştır. Mal Satışı 7.000,- Katma Değer Vergisi ( % 8) + 560, Aratoplam 7.560,- Özel Iskonto - 60,- Net Tutar 7.500, : İşletme, ödünç vermeden doğan alacağına - bilançoda - karşılık 5.900,-TL (KDV % 18) lik bir adet masaüstü bilgisayar almış, kalan bedeli K Bankasındaki ticari mevduattan ödemiştir : İşletme, mevcut kitaplardan 1.080,-TL (KDV % 8) lik kısmını iade etmiş, iade bedelinin verilen avans olarak kabul edilmesi hususunda satıcı ile anlaşmaya varmıştır : İşletme, 4 yıllığına bir depo kiralamış ve tarihinden geçerli olmak üzere vergiden muaf Bay T den 3 aylık kira bedeli olan 6.000,- TL. den %20 gelir vergisi kestikten sonra kalan tutarı peşin ödemiştir : İşletme, 3 Aralık ta sattığı kitapların sevk gideri olarak F Kargo Şirketi ne 472,-TL (KDV %18) peşin ödemiştir. Anlaşma gereği sevk giderinin yarısı alıcı S ye aittir : İşletme, satıcı T den TL (KDV % 8) lik kitap satın almış, 8 Aralık ta verdiği avansı düştükten sonra kalanı cüzdandaki çeklerden - bilânçodaki - ciro ederek ödemiştir : İşletme, Kasım 2013 ayı sosyal güvenlik primi borcunu - bilançoda - peşin ödenmesi kaydını yanlışlıkla aşağıdaki gibi yapmıştır. 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 560,- 100 Kasa Hesabı 650,- 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 560,- Bu kaydı aynen yevmiye defteri ile defteri kebire aktarınız ve düzeltme kaydını tek madde ile yapınız.

11 27.12 : İşletme, daha önce düzenleyerek verdiği vadeli çekleri - bilançoda - vadesinde ödeyememiş, alacaklı ile anlaşarak TL ye yenilemiştir. Yenilemede oluşan 1.400,-TL lik fark işletmenin K Bankasındaki ticari mevduattan ödenmiştir : İşletme, sahip olduğu binekoto için 236,-TL (KDV %18) lik benzin almış, ayrıca binekotonun eskiyen hava filtresini 590,-TL (KDV % 18) ye değiştirmiş ve toplam tutarı peşin ödemiştir : İşletme, 10 Aralık ta 4 yıllığına kiraladığı depoya TL (KDV % 18) lik değer artırıcı gider yapmış ve bedelini K Bankasındaki ticari mevduattan ödemiştir : İşletme, sahibi Emir SÖZEN işletme sermayesini iş hacmine oranla fazla bulmuş ve ,- TL nakit çekerek sermayeyi azaltmıştır. Dönemsonu İşlemleri ( ): 1. Dönemsonu kitap mevcudu TL dir. 2. Tüm maddi duran varlıklara azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılacaktır. Tüm maddi duran varlıkların faydalı ömürleri 5 yıl kabul edilmiştir. Bilânçodaki binekoto Ekim 2013 ayında alınmıştır. 3. Tüm maddi olmayan duran varlıkların - varsa yılına düşen kısmını itfa ediniz.

12 UYGULAMA- 8 Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Tamer TUNAGİL (tek şahıs) İşletmesi'nin tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para ,- Kasım 2013 ayı KDV alacağı 9.000,- Depodaki giyim eşyaları ,- Mevcut bonolar ,- İmzalanan bonolar ,- Kabul edilen poliçe ,- U Bankasına verilen ödeme emri 7.000,- Ticari mal için alınan avans ,- U Bankasındaki ticari mevduat ,- C Bankasına kredi borcu? Mevcut vadeli çekler ,- Sermaye ,- Yapımı devam eden raf 6.000,- Satıcı F ye senetsiz borçlar ,- Minibüs ,- Aralık 2013 Dönemi Günlük işlemleri: : İşletme sahibi Bay Tamer TUNAGİL, başlangıçtaki sermaye tutarını yetersiz bulmuş, bunun için sahibi bulunduğu ,-TL değerindeki bireysel varlığı olan boş arsasını işletmesine devretmiştir : İşletme, yapımı devam eden raf için 5.900,-TL (KDV % 18) lik malzeme satın almış, bedelini mevcut vadeli çeklerden - bilançoda - ciro ederek ödemiştir. Raf henüz tamamlanmamıştır : İşletme, tarihinden geçerli olmak üzere depodaki malları bir aylığına 300,-TL ye sigortalatmış, bedelini peşin ödemiştir : İşletme, daha önce imzaladığı bonolardan - bilançoda ,-TL lik kısmını bono alacaklısıyla anlaşarak % 5 oranında faiz ekleyerek senedi yenilemiştir. Yenilemeden doğan fark yeni bonoya ilave edilmiştir : İşletme, alıcı T ye aşağıdaki fatura ile mal satmış, karşılığında daha önce aldığı avansı - bilânçodaki- düşmüş; kalanı ise daha sonra alacaktır. Mal Satışı ,- KDV % ,- Aratoplam ,- Özel İskonto - 800,- Net Tutar , : İşletme, satıcı F den ,-TL (KDV %18) lik malı veresiye satın almıştır. Ayrıca, bu mal alımı için Y İşletmesine ,-TL (KDV %18) lik komisyon ücreti ile G Sigorta İşletmesi ne de 1.000,-TL lik sigorta bedelini mevcut bonolardan - bilançodaki - ciro ederek ödemiştir : İşletme, de sattığı mallardan ötürü alıcı T ye 3.540,-TL (KDV % 18) miktar iskontosu yapmış, iskonto bedelinin katma değer vergisini nakit olarak ödemiş, kalanı ise alıcı T nın hesabından düşmüştür : İşletme, de aldığı malların ,-TL (KDV %18) lik kısmını satıcı F ye iade etmiş; iade bedelini hesabından düşmüştür.

13 24.12 : İşletme, daha önce U Bankasına verilen ödeme emrinin bilançoda - yerine getirildiğini öğrenmiş, ancak bu işleme ilişkin kaydı yanlışlıkla aşağıdaki gibi yapmıştır. 300 Banka Kredileri Hesabı 9.000,- 102 Bankalar Hesabı 7.000,- 000,- Bu hatalı kaydı aynen yevmiye defteri ile defteri kebire aktarınız ve düzeltme kaydını tek madde ile yapınız : İşletme, faaliyetlerinde kullanmak amacıyla bir giyim eşyasının isim hakkını 4 yıllığına 7.080,-TL (KDV % 18) ye satın almış, bedelini U Bankasındaki ticari mevduat hesabından ödemiştir : İşletme, satıcı F nin de oluşan alacağına karşılık gönderdiği ,-TL lik poliçeyi kabul etmiştir. Dönemsonu İşlemleri ( ): 1. Dönemsonu giyim eşyası mevcudu TL dir. 2. Tüm maddi duran varlıklara azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılacaktır. Tüm maddi duran varlıkların faydalı ömürleri 5 yıl kabul edilmiştir. 3. Tüm maddi olmayan duran varlıkların 2013 yılına düşen kısmını itfa ediniz.

14 UYGULAMA - 9 Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Bilgin KALENDER (tek şahıs) İşletmesi'nin tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para ,- Ciro yoluyla alınan bonolar ,- Bay A dan alınan ödünç para ,- Satıcı D ye mal için verilen avans ,- İmzalanan bonolar ,- Yapımı devam eden dolap 4.000,- Ocak 2013 ayına ait kira gideri 2.000,- Düzenlenen vadeli çekler ,- Z Bankasına tahsil için verilen bonolar ,- Sermaye ,- Z Bankasındaki ticari mevduat? Depodaki giyim eşyaları ,- Aralık 2013 Dönemi Günlük işlemleri: : İşletme, satıcı D den aşağıdaki faturada bilgileri yer alan malları satın almış, karşılığında daha önceden ödenen avansı - bilançoda - düşmüş; kalanı için bono ciro etmiştir. Mal Alışı (KDV % 18) ,- Özel İskonto - 400, - Net Tutar , : İşletme aşağıdaki gider makbuzunda yer alan veriler çerçevesinde daha önce yapımına başladığı dolap için harcama yapmış ve ilgili tutarı peşin ödemiştir. Dolap henüz tamamlanmamıştır. Malzeme Bedeli 6.000,- Gelir Vergisi (% 5) - 300,- Net Tutar 5.700, : İşletme, ciro yoluyla aldığı bonolardan - bilançoda ,-TL lik kısmını borçlusu ile anlaşarak ,-TL ye yenilemiştir. Anlaşmaya göre, farkın 1.500,-TL si yeni bonoya ilave edilmiş; kalan ise peşin tahsil edilmiştir : İşletme, depo olarak kullanmak için 3 yıllığına bir bina kiralamış, 3.540,-TL (KDV % 18) lik harcama yaparak binanın boyasını yenilemiştir. Bu işlem binanın değerini artırıcı nitelikte olup, bedeli Z Bankasındaki ticari mevduattan ödenmiştir : İşletme, Z Bankası nın gönderdiği dekonttan, daha önce tahsile verdiği - bilançoda - bononun vadesinde tahsil edilemediğini öğrenmiş ve ilgili bonoyu Z Bankası aracılığıyla protesto ettirmiştir. Protesto ücreti olan 590,-TL (KDV% 18) işletmenin Z Bankasındaki ticari mevduatından karşılanmıştır : İşletme, deposundaki malların bir kısmını alıcı T ye ,-TL (KDV % 18) ye satmış, toplam bedelin ,-TL si için çek almış, kalanı ise daha sonra alacaktır : İşletme, taşıma işini yapan AG Taşıma İşletmesi ne toplam ,-TL (KDV %18) peşin ödemiştir. Bu tutarın 7.080,-TL (KDV %18) si de yapılan alışla ilgili iken; 4.720,-TL (KDV %18) si ise de yapılan satışla ilgilidir deki satışla ilgili sevk bedelinin tamamı anlaşma gereği alıcıya aittir.

15 25.12 : İşletme, açacağı yeni şube için TL (KDV % 18) lik kuruluş gideri yapmış ve bedelini Z Bankasındaki ticari mevduattan ödemiştir. Ancak, bu işleme ilişkin kayıt yanlışlıkla aşağıdaki gibi yapılmıştır: 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı 5.900,- 191 İndirilecek KDV Hesabı 900,- 102 Bankalar Hesabı 5.900,- Bu hatalı kaydı aynen yevmiye defteri ve defteri kebire aktarınız ve düzeltme kaydını tek madde ile yapınız : İşletme, daha önce yapımına başladığı dolabı tamamlamadan Bay E ye ,-TL(KDV %18) ye peşin satmıştır : İşletme, faaliyetlerinde kullanmak amacıyla ,-TL ye bir adet binekoto satın almış ve bunun için ayrıca %10 özel tüketim vergisi ile gerekli tutar üzerinden %18 katma değer vergisi hesaplamış ve toplam tutarı peşin ödemiştir. İşletme, özel tüketim vergisi ile katma değer vergisini alış anında gider yazma kararı almıştır : İşletme, de sattığı giyim eşyalarının taşıma esnasında zarar görmesinden dolayı alıcı T ye 1.180,-TL (KDV %18) lik zorunlu indirim yapmış ve indirim tutarını hesabından düşmüştür. Dönemsonu İşlemleri ( ): 1. Dönemsonu giyim eşyası mevcudu TL dir. 2. Tüm maddi duran varlıklara azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılacaktır. Tüm maddi duran varlıkların faydalı ömürleri 5 yıl kabul edilmiştir. 3. Tüm maddi olmayan duran varlıkların bu yıla düşen (2013) kısmını itfa ediniz.

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR VAKA F Yüksel ALADAĞ (tek şahıs) kırtasiye malzemeleri alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2010 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 50.000,- Alınan

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 1 15 Stokların Uygulaması 1. İşletme 15kasım tarihinde 50.000,- TL nakit para, 12.500,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL Vakıfbank ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL demirbaş ile işe

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

SINAVA ĐLĐŞKĐN ÖNEMLĐ NOTLAR

SINAVA ĐLĐŞKĐN ÖNEMLĐ NOTLAR KTÜ - Đşletme-Ekonometri- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümleri Trabzon, 08.11.2008 Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN Süre: 90 dk. Y.Doç. Dr. Uğur KAYA Y.Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları Öğr. Gör. Aytekin KAYA KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN UYGULAMASI 30 Mali Borçlar-32 Ticari Borçlar-33 Diğer Borçlar 1. İşletme 1 ekim tarihinde 30.000,- TL nakit para ve 20.000,-

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

ÖZEL SMMM SINAVI. 10 Nisan 2011 Pazar (2011/1. Dönem) MUHASEBE

ÖZEL SMMM SINAVI. 10 Nisan 2011 Pazar (2011/1. Dönem) MUHASEBE ÖZEL SMMM SINAVI 10 Nisan 2011 Pazar (2011/1. Dönem) MUHASEBE Sorular Soru 1- A işletmesi, 120.000 TL lik mal satın almış, malın depoya taşınması için 10.000 TL lik nakliye giderine katlanmıştır. Mal bedeli

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kağıdınızın 11 sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR ABC Pazarlama Ticaret A.Ş. Garanti Bankası Çivril şubesindeki 30.000 TL lik mevduatını, 8.000 TL parasını, 25.000 TL lik taşıtını ve 7.000 TL tutarında büro malzemesini

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26. Uygulama 5 Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,- ALINAN ÇEKLER 12.000,- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 14.000,- BANKALAR

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 12 Ticari Alacakların Uygulaması 1. İşletme 1 kasım tarihinde 25.000,- TL nakit para, 10.000,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 30.000,- TL Ticari Mal 1.200,- TL lik İndirilecek KDV, 5.000,- TL

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

10 Hazır Değerlerin Uygulaması:

10 Hazır Değerlerin Uygulaması: 10 Hazır Değerlerin Uygulaması: 1. İşletme 1 kasım tarihinde 25000,- TL nakit para 30000,- TL ticari mal 2200,- TL indirilecek kdv ile işe başlamıştır. 2. İşletme 2 kasım tarihinde %8 kdv dahil 2700,-

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI 5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI Adasal Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 Ocak 2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıdaki gibidir: Adasal Tic. Ve San. AŞ 1

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ÖRNEK: İşletme 4.600.000 TL'ye (%15 KDV Dahil) mal satın almış,karşılığında 2.400.000 TL nakit vermiş,2.200.000. TL için de cüzdanındaki aynı tutarda bir alacak senedini

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları Öğr. Gör. Aytekin KAYA 33 36 Diğer Ticari Borçlar-Ödenecek Vergi ve diğer Yükümlülükler 1. İşletme 1 ocak tarihinde 15.000,- TL nakit para, 8.000,- TL ziraat bankası ticari

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması a)mali tablosunu yıllık olarak düzenleyen işletmelere göre; 1. işletme 1 Ekim tarihinde 25.000,- TL nakit para, 20.000,-

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE ÖZEL SMMM SINAVI 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE Sorular Soru 1- A işletmesi, 40.000 TL nakit, 25.000 TL değerinde ticari mal ve 22.000 TL değerindeki kamyonet karşılığı sermaye ile kurulmuştur.

Detaylı

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 15 MART 9-9/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI Lale Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.8 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: Lale Ticaret Ltd. (01.01.8 Tarihli)

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif UYGULAMA 8 Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA 160.000,- BANKALAR 75.000,- ALACAK SENETLERİ 74.000,- TİCARİ MALLAR 80.000,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 6.000,-

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

19. Diğer Dönen Varlıklar Grubu

19. Diğer Dönen Varlıklar Grubu 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) Stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde azalışların ortaya çıkması, stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir.

1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir. 1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir. 689 DİĞER OL.DIŞI GİD.VE ZARARLAR 126 VER.DEP.VE TEMİNATLAR 126.02 Ver.Teminatlar 2. Müşterilerden olan

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI 12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Değerleme ve Envanteri: 120 ALICILAR HESABI Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımda Alıcılar hesabının borç kalanı 8800,- TL olmasına rağmen yapılan kontrolde

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Seda Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir:

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı