YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2529 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1500 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1, 2 ) Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR, Arş.Gör. Sinan YILMAZ (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 4, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Muammer SARIKAYA (Ünite 5) Editör Doç.Dr. Metin COŞKUN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Grafiker Gülşah Yılmaz Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Yatırımcı İlişkileri Yönetimi ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Haziran 2012 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1. Yatırımcı İlişkileri Kavramı 2 2. Kamunun Aydınlatılması ve Sermaye Piyasaları Kamunun Aydınlatılması ve Kurumsal İtibar Kamunun Aydınlatılması ve Yatırımcı İlişkileri İşletmelerin İkincil Paydaşları ve Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı İlişkilerinde Bilgi Sunum Araçları Yatırımcı İlişkilerinin Çalışma Alanları ve Yöntemleri 116 iii

4 Önsöz İşletmeler, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, mal ya da hizmet üreten, kâr elde etmeyi hedefleyen kuruluşlardır. Başlangıçta küçük ve mahalli düzeyde faaliyet gösteren işletmelerden bazıları zaman içinde büyümüş, ulusal hatta uluslararası düzeyde faaliyetlerini genişletmişlerdir. İşletmecilik alanında yaşanan gelişmelerden biri de işletmelerin aile işletmelerinden, halka açık işletmelere dönüşmesidir. İşletmelerin halka açılmasıyla birlikte, geleneksel fon sağlama yöntemi olan kredi kullanmaya, menkul kıymet ihraç ederek fon sağlama alternatif olmaya başlamıştır. Bu gelişmeler, işletmelerin paydaşlarının çeşitlenmesine yol açmıştır. Paydaşlar, işletmenin faaliyetlerini etkileyen ve faaliyetlerinden etkilenen kişi ve kurumlardır. Paydaşların hak ve menfaatlerinin korunması, kamuoyunun işletmelerin faaliyet sonuçları hakkında bilgilendirilmesi bir gereklilik olduğu kadar yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim anlayışı işletmecilikte önem kazanmaya başladıkça bu konudaki düzenlemeler de artış göstermiştir. Kamuyu aydınlatmada temel amaç yatırımcıların korunması ve sermaye piyasalarının etkin çalışmasının sağlanmasıdır. Kurumsal yönetim ise şirket yönetimi ile hissedarlar ve paydaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Yatırımcı İlişkileri Yönetimi kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetimi de kapsayan, işletmenin tüm paydaşlarının çıkarlarının korunmasını gözeten, yatırımcıların güvenini pekiştiren bilgilendirme faaliyetlerinin bütünü şeklinde açıklanabilir. Son yıllarda sermaye piyasalarında önem kazanan konulardan biri olan Yatırımcı İlişkileri Yönetimi, işletme ortakları, çalışanları, potansiyel yatırımcılar, aracı kurumlar, kamu otoriteleri, medya ve kamuoyu tarafından ihtiyaç duyulan bilgilerin dürüst, güvenilir, tarafsız ve şeffaf bir biçimde paylaşılmasını yerine getirmektedir. Yedi bölümden oluşan bu kitapta; ilk bölümde genel olarak yatırımcı ilişkileri kavramından bahsedilmiş, ikinci bölümde sermaye piyasaları açısından kamuoyunun aydınlatılmasının önemi vurgulanmış, üçüncü bölümde kurumsal itibarın önemine dikkat çekilmiş, dördüncü bölümde kamuoyunun aydınlatılmasında yatırımcı ilişkilerinin rolü açıklanmış, beşinci bölümde işletmelerin ikincil paydaşları açıklanmış, altıncı bölümde yatırımcı ilişkilerinde kullanılan bilgi sunum araçları tanıtılmış ve nihayet son bölümde yatırımcı ilişkilerinin çalışma alanları ve yöntemlerinden bahsedilmiştir. Bu kitabın hazırlanmasında başta yazarlar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, kitabın okuyuculara faydalı olmasını dilerim. Editör Doç.Dr. Metin Coşkun iv

5

6 1!!!!!!! Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Yatırımcı ili!kilerinin hedef kitlesini ve faydalarını ifade edebilecek, Yatırımcı ili!kilerinin amaçlarını ve araçlarını açıklayabilecek, Yatırımcı ili!kilerinin görevlerini tartı!abilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Yatırımcı "li!kileri Kurumsal Yatırımcılar Bireysel Yatırımcılar Finansal Medya Aracı Kurumlar Finansal Analistler Yatırımcı "li!kileri Bütçesi Yatırımcı "li!kileri Departmanı!çindekiler! Giri!! Yatırımcı "li!kilerinin Tanımı! Yatırımcı "li!kilerinin Hedef Kitlesi! Yatırımcı "li!kilerinin Faydaları! Yatırımcı "li!kilerinde Amaçlar! Yatırımcı "li!kilerinde Araçlar! Yatırımcı "li!kileri Bütçesi! Yatırımcı "li!kileri Departmanının Görevleri!! 2

7 Yatırımcı İlişkileri Kavramı GİRİŞ Günümüz dünyasında işletmeler büyümek için gerekli fonları sağlamak, değerlerini ve itibarlarını arttırmak ve likidite sağlamak gibi çeşitli nedenlerle sermaye piyasalarından finansman sağlama yoluna gitmektedir. İşletmeler bu amaçlarla, sermaye piyasalarından sermaye sağlamaya veya borçlanmaya yönelik hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetler ihraç ederler. Sermaye piyasalarının derinleşmesi ve sermaye piyasası araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte yatırımcıların yatırım seçenekleri çoğalmaktadır. Yeni yatırımcılar çekebilmek için halka açılan işletmeler, çok sayıda işletmenin menkul kıymetleri ile rekabet etmek zorunda kalırlar. Yatırımcı İlişkileri; şirket, ortaklar ve şirketi değerli kılan diğer müşteriler arasındaki iletişimi en etkin şekilde sürdürmek için finans, iletişim, pazarlama ve menkul kıymet hukukunu entegre eden bir stratejik yönetim biçimidir. Kamu ve özel şirketler yatırım camiasıyla iletişim kurdukça onlar için bilgi ve açıklama yönetimi konusunda uzmanlaşan kurumsal iletişim alanı, Yatırımcı İlişkileri olmaktadır. Stratejik bir pazarlama faaliyeti olan yatırımcı ilişkileri, kurumsal ve bireysel yatırımcıların her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek üzere stratejik ve finansal bilgilerin belli bir düzen içinde derlenmesi ve sunulması görevinin yanında, kritik öneme sahip hassas bilgilerin irdelenerek kamuya açıklanması hususunda öneri getirmek, şirketin hedeflerinin yatırımcıların beklentilerine uygunluğu hakkında görüş bildirmek durumundadır. Yatırımcı ilişkilerinin temelinde, kurumsal bilgilerin yatırımcılara, hissedarlara, müşterilere, topluma ve çalışanlara iletilmesi ihtiyacı ve gereği yatar. Günümüz yatırımcı ilişkileri temelinde hız ve şeffaflık yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası mevzuatın gereklerini takip etmek ve hızla yerine getirmek kurumlar açısından büyük önem arz etmektedir. Doğru bilgiyi, doğru zamanda, kolay anlaşılır ve kolay erişilir bir şekilde sunmak, bugünün dünyasında yatırımcı ilişkileri ile uğraşan herkesin ortak hedefi durumundadır. Hiç şüphe yok ki, yatırımcılarla olan ilişkiler devam eden, uzun vadeli bir süreçtir. Yatırımcı ilişkilerinde birinci kural dürüstlük, ikinci kural ise açıklıktır. Bu yüzden Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorulara anlaşılır ve dürüst bir şekilde cevap vermeli, yatırımcı ve analistlerle şirketin kamuya açıklanabilir bilgilerini paylaşmalıdır. Bu bilgileri paylaşırken sorulan sorulara mümkün olduğunca kısa sürede ve özlü şekilde cevap verilmelidir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanları herhangi bir hataya sebebiyet vermemek için mevzuat kurallarını çok iyi bilmelidir. Yatırımcı ve analistler sordukları soruların karşılığında tatmin edici cevap almalıdırlar. Günümüzde yapılan araştırmalar uluslararası yatırımcıların kurumsal yönetim uygulamalarını finansal performans kadar önemli bulduklarını ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketler için daha fazla fiyat ödemeye hazır olduklarını göstermektedir. YATIRIMCI İLİŞKİLERİNİN TANIMI Yatırımcı İlişkileri kavramı, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren veya göstermeyi hedefleyen işletmelerin etkileşimde bulundukları mevcut yatırımcılar, potansiyel yatırımcılar, aracı kurumlar, düzenleyici finansal kurumlar ve medya ile yasal ve gönüllü olarak yürüttükleri sürekli iletişimi ifade 3

8 etmektedir. İşletme, yatırım dünyasına ilgi duydukları bilgileri sunmak için yatırımcıların yanı sıra finansal kurumlar ve medya ile de iletişim etkinlikleri yürütmek zorundadır. Yatırımcıyı ikna etmek, gerçeklerin net ve şeffaf olarak akıllıca iletilmesi ile mümkün olabilir. Yatırımcıları işletmenin başarısı ve potansiyeline ilişkin ikna edebilmek için işletmenin kârlılığı ve finansal açıdan sağlamlığına ilişkin bilgi sunmak, yönetimden ve işletmenin planlarından haberdar etmek gerekir. Yatırımcıların gözünde bir işletmenin, yatırım yapılabilecek diğer işletmelerden farklılaşmasını sağlamak için işletme ve yatırımcılar arasında zamanında ve doğru bilgi akışını sağlayacak ortamın oluşturulması gerekmektedir. Başarılı bir Yatırımcı İlişkileri fonksiyonu için gerekli olan prensipler şunlardır: Açıkça belirlenmiş amaçlar/hedefler Üst Yönetimin desteği ve katkısı Örgütsel verimlilik Kaliteli bilgi sistemleri Yasal yükümlülüklere uyulması Yatırımcı İlişkileri işletmenin iletişiminin bir parçasıdır. Yatırımcı İlişkilerinin temel faaliyet alanı, işletmenin mevcut ve potansiyel piyasa değerini yatırımcılara iletmektir. Yatırımcı İlişkileri, yatırımcılar topluluğunun işletmeye, rakiplere ve sektöre ilişkin algılarının işletmenin üst yönetimine iletilmesinden de sorumludur. YATIRIMCI İLİŞKİLERİNİN HEDEF KİTLESİ İşletmenin mevcut ve/veya potansiyel yatırımcıları yerli veya yabancı olacağı gibi kurumsal veya bireysel de olabilir. Yatırımcılar, yatırım tarzları, yatırım süreçleri ve risk iştahları gibi yönlerden farklı yapılara ve gereksinimlere sahip olduklarından işletmelerin yatırımcılarını tanımaları son derece önemlidir. Yatırımcı İlişkileri etkinliklerinin hedef kitlesi şöyle sıralanabilir: Kurumsal yatırımcılar (yerli veya yabancı) Bireysel yatırımcılar (yerli veya yabancı) Düzenleyici finansal kurumlar (Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası vb.) Aracı kurumlar (analistler, müşteri temsilcileri) Bankalar ve diğer kreditörler Portföy yönetim şirketleri Yönetim Kurulu Şirket çalışanları Derecelendirme şirketleri Finansal Medya İşletmenin diğer mevcut ve potansiyel paydaşları Yatırım piyasası, satıcı kesim ve alıcı kesim olmak üzere iki kesimden oluşmaktadır. Satıcı kesim işletmelerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin alım satımına aracılık eden ve işletmelerle şirketler arasında fon akımında köprü görevini üstlenen aracı kurumlardan oluşmaktadır. Alıcı kesim ise işletmelerin menkul kıymetlerine yatırım yapan bireysel emeklilik fonları, yatırım fonları gibi kurumsal yatırımcılarla bireysel yatırımcılardan oluşmaktadır. 4

9 Kanun, Tüzük Finansal Sermaye Hissedarlar Emek,!"gücü Hükümetler Çalı"anlar Do#al Sermaye Di#er Payda"lar! "#$%&'% Yöneticiler Be"eri Sermaye Mü"teriler Sendikalar Sadakat ve!tibar Toplum Tedarikçiler!"gören!li"kileri Sadakat ve!tibar Tedarik ve Teknoloji!! "ekil 1.1: Yatırımcı!li"kilerinin Hedef Kitlesi Aracı kurumlar, ara!tırma bölümleri bünyesinde ara!tırma analistleri istihdam ederler. Ara!tırma bölümlerinde ekonomi, sektör ve i!letmelerle ilgili bilgiler, analistler tarafından incelenerek yatırımcılara yatırım kararlarında yardımcı olmaya yönelik ara!tırma raporları hazırlanmaktadır. Analistler genellikle bir sektörde ve sektörde faaliyet gösteren ve belirli bir büyüklü#e sahip birkaç i!letme üzerinde uzmanla!ırlar. "!letmenin analistler tarafından takip edilmesini sa#lamak için benzer i!letmeleri takip eden analistlerin belirlenmesi ve ilgili analistlerle ba#lantı kurulması gerekir. Potansiyel analistlerle görü!ülmeden önce gerekli!irket bilgilerini içeren bir tanıtım kitinin hazırlanarak analistlere ula!tırılması faydalı olacaktır. Analistlerle yapılan görü!melere "!letmenin Yatırımcı "li!kileri Yöneticisi, Finans Yöneticisi ve Üst Yönetim birlikte katılarak!irketin stratejileri, rakipleri ve büyüme hedefleri gibi konularda sunum yapar ve analistlerden gelebilecek sorulara cevap verirler. "!letme hakkında yayımlanan olumlu bir raporla yatırımcılara al tavsiyesi verilmesi hisse senedi fiyatının artmasına yardımcı olabilir. Ancak, fiyat belirli bir seviyeye ula!tıktan sonra analist tavsiyesi tut veya sat!ekline dönü!ebilir. Ayrıca, yanlı! bilgi veya yorumlara ba#lı olarak veya sektörle ilgili geli!melerin olumsuz olması durumunda i!letme hakkında zaman zaman olumsuz raporlar yayımlanabilir. Bu durumda i!letmenin verebilece#i en iyi tepki raporlarla ilgili yorum yapmayıp raporların olumluya dönmesine yardımcı olmak için bilgi akı!ını sürdürmektir. Aracı kurumlar i!letmenin sermaye piyasalarından fon sa#lamasına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda hisse senedinin de#er kazanmasında da önemli bir rol üstlenirler. Ara!tırmalar, i!letmeyi takip eden analist sayısının artması ile beraber fiyat/kazanç oranı gibi piyasa göstergelerinin de artı! gösterdi#ine dair bulgular sunmaktadır. "!letmeler aracı kurumlara bilgi sa#lamakla kalmayıp aracı kurumlardan da hisse senetlerini nasıl analiz ettiklerine dair bilgi edinebilir; aynı zamanda yatırımcılardan aracı kurumlara ula!an, i!letmenin nasıl algılandı#ına dair, geri bildirimlerin kendilerine iletilmesini sa#layabilirler. Yatırım piyasasının alıcı kesiminde i!letmenin ve yatırım piyasasının satıcı kesiminin hedefledi#i yerel veya yabancı kurumsal veya bireysel yatırımcılar yer almaktadır. Her yatırımcı farklı nedenlerle hisse senedi alım satımı gerçekle!tirmekte ve hisse senedi yatırımını elinde tutmaktadır. Bazı yatırımcılar hisse senedinin fiyatının artması ile birlikte sermaye kazancı elde etmeyi hedeflerken bazı yatırımcılar 5

10 hisse senedi sahiplerine dağıtılan kâr payı kazancını hedeflemektedir. Bazı yatırımcılar yüksek büyüme potansiyeli olan işletmelerin hisse senetlerine yatırım yapmayı tercih ederken bazıları piyasa değeri sektör ortalamasından düşük olan işletmeleri tercih etmektedir. Bazı yatırımcılar ekonomideki gelişmelere göre yatırım yaparken bazıları hisse senetlerinin geçmiş performansına göre yatırım kararı almaktadır. Zaman içinde işletmenin politikaları değiştikçe farklı türdeki yatırımcılar için cazip hale gelebilir. Örneğin, işletmenin kâr payı dağıtma kararı vermesi ile kâr payı kazancını hedefleyen yatırımcılar için işletme çekici hale gelirken, işletmenin kârlarını büyümeye yönlendirmesini tercih eden yatırımcılar için itici hale gelebilir. Kurumsal yatırımcılar araştırma raporlarını okurlar ve işletme yöneticileri ile bire bir toplantılarda bir araya gelmeyi beklerler. Profesör Sarah Mavrinac tarafından yapılan bir araştırmada kurumsal yatırımcıların yatırım yapacakları işletmeleri değerlendirirken göz önüne aldıkları soyut faktörler önem sırasına göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 1. Şirket stratejisinin uygulanışı 2. Yönetimin kredibilitesi 3. Şirket stratejisinin kalitesi 4. Yenilikçilik 5. Çalışanlar için cazip olması 6. Pazar payı 7. Yönetimin deneyimi 8. Maaş politikalarının kalitesi 9. Araştırmada önderlik 10. Süreçlerin kalitesi Yatırımcı İlişkileri insanlar ve insan gruplarını içerdiğinden statik değildir. Dolayısıyla Yatırımcı İlişkileri iletişim plan ve programlarının, gerektiğinde değişebilecekleri göz önüne alınarak, esnek bir yaklaşımla yapılandırılması gerekmektedir. arttırabilirler? İşletmeler araştırma raporlarına girme olasılıklarını nasıl YATIRIMCI İLİŞKİLERİNİN FAYDALARI Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan bir araştırmaya göre işletmelerin yatırımcı ilişkileri faaliyetleri ile finansal kesimin işletmeyi izlemesi arasında doğrudan bir ilişki saptanmıştır. Şirketi izleyen analist sayısının artması ile birlikte şirketlerin fiyat/kazanç oranı gibi hisse senetlerine ilişkin piyasa göstergeleri artmaktadır. Yüksek fiyat/kazanç oranlarındaki artışta kâr marjları ve yüksek büyüme gibi diğer olası faktörlerin etkilerinin önemli olmadığı, yüksek fiyat/kazanç oranlarının tamamen yatırımcı ilişkileri programlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Yatırımcı İlişkileri fonksiyonunun olmadığı bir ortamda, yatırımcılar sadece medyada, internette veya Sermaye Piyasası Kurulu raporlarında yer alan tarihi bilgilerle yetinmek zorundadırlar. Bu durumda yatırımcıların halka açık işletmenin hisse senedine yatırım yapma veya o işletmenin hisse senedine aynı sektörde yer alan benzer işletmelerin hisse senetlerinin ortalama değerinin üzerinde bir değer ödeme eğilimi azalacaktır. Hisse senedi fiyatı azaldıkça da satılan her bir hisse senedi ile daha az fon sağlanacağından işletmenin sermaye maliyeti artacaktır. Ayrıca, hisse senedi için kuvvetli bir talep oluşmazsa, kısa sürede çok sayıda aşağı ve yukarı yönlü işlemle beraber hisse senedinin fiyatı görece daha oynak olacaktır. 6

11 Başarılı Yatırımcı İlişkileri Yöneticileri, neredeyse yatırımcıların beynini okurlar; analist veya Portföy Yöneticisi gibi düşünerek işletmenin değerini arttırmaya yönelik çalışırlar. Muhasebe kurallarına ve yasal çerçeveye uygun şekilde yürütülen başarılı bir Yatırımcı İlişkileri Programının yatırımcıların riskini azaltması ve sonuçlarının hisse senedi fiyatına yansıması beklenir. Benzer ekonomik ve finansal performansa sahip iki işletme söz konusu olduğunda yatırımcılar daha yüksek kalitede Yatırımcı İlişkilerine sahip işletmeyi tercih edecektir. İşletmenin piyasa değerinin yaklaşık %60-80 lik kısmı finansal performans tarafından belirlenmektedir. Zira işletmenin piyasa değeri uzun vadede finansal performansının yanında bu performansın nasıl yorumlandığına da bağlıdır. Yatırımcı İlişkileri, işletmenin piyasa değerinin finansal performans dışındaki etmenlerle belirlenen kısmında (yaklaşık %20-40) gelişme sağlayabilir. İşletme Yönetimine olan güven belirsizliği azaltır. Daha düşük risk daha fazla değer artışı anlamına geldiğinden, Yatırımcı İlişkileri hissedarların refahına yönelik bir sigorta poliçesi görevi görür. Yatırımcı İlişkileri, halka açık işletmeler için sadece işletmenin yatırımcı topluluğunda tanınmasına ve anlaşılmasına olanak sağlamakla kalmayıp aynı zamanda işletmelerin sermayeye hızlı ve kolay erişimine, hisse senedi işlemlerindeki sıklığın arttırılması ile beraber likidite sağlanmasına ve hisse senedinin piyasada hak ettiği değeri bulmasına da yardımcı olmaktadır. Yatırımcı İlişkilerinin faydaları şöyle özetlenebilir: Hisse senedi fiyatının şirketin gerçek değerini yansıtmasını sağlar. Yatırımcıların beklentilerini yönetir. İşletmenin paydaşları (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler vb.) ile işletme arasındaki ilişkileri geliştirir. İşletmenin bilinirliğini, tanınırlığını arttırır. Şirketle ilgili fırsatların ve şirketin büyüme potansiyelinin anlaşılmasını sağlar. İşletmenin sermaye maliyetini düşürür. Mevcut yatırımcıların bağlılığını sağlar, yeni yatırımcıları cezbeder. İşletmenin sermaye piyasalarından yeni fon temin etme yeteneğini arttırır. İşletme yönetimine düzenli geri bildirim sağlar. Bu kapsamda amaçlar oluşturulmakta ve yatırımcı ilişkileri bütçesi çerçevesinde hedefe ulaşmayı sağlayacak çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Etkin bir şekilde yürütülen Yatırımcı İlişkileri fonksiyonu sayesinde işletme ve yatırımcıları arasında karşılıklı anlayış ve güvene dayalı bir ilişki kurulması sağlanır. Gelişmeleri öngören ve şeffaf bir yaklaşımla oluşturulan bir finansal iletişim stratejisi gerek belirsizlik dönemlerinde gerekse olağan dönemlerde işletmenin rekabet avantajı yaratmasına yardımcı olur. YATIRIMCI İLİŞKİLERİNDE AMAÇLAR Yatırımcı İlişkileri Departmanı oluşturmanın ilk adımı amaçların belirlenmesidir. Yatırımcı İlişkileri Departmanının ana amacı işletmenin piyasa değerinin maksimize edilmesidir. Bu şekilde işletmenin en az sayıda hisse senedi ile en fazla miktarda kaynak sağlaması ve işletmenin sermaye maliyetinin düşürülmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, güçlü bir hisse senedi fiyatı sayesinde işletmenin diğer işletmeler 7

12 tarafından ele geçirilmesinin de önlenmesi mümkün olacaktır. İşletmenin yatırımcı tabanını genişletmesi de işletmenin değerinin en yükseğe çıkarılması ile kolaylaşacak ve riskin dağıtılması sağlanacaktır. Yüksek piyasa fiyatına ulaşma ana amacını destekleyecek hedefler şunlar olabilir: İşletmenin hisse senedinin işlem hacmini arttırmak, İşletmenin tanınırlığını arttırmak, Uzun vadeli yatırımcıların sayısını arttırmak, İşletmenin iyi anlaşılmasını sağlamak, İşletmenin yatırımcı profilini genişletmek ve derinleştirmek, İşletme faaliyetlerinin tüm yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak, Kriz yönetimi. Hedefler işletmenin özelliğine, geleceğe ilişkin planlarına, ekonomik gelişmelere, sermaye piyasalarındaki gelişmelere göre farlılık göstermekle beraber, hedeflerin gerçekçi ve somut olmasına, üst yönetimin beklentileriyle ve işletmenin genel stratejisiyle uyumlu olmasına ve ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir. Hisse senedinin işlem hacminin artması ve yatırımcı profilinin genişlemesinin hisse senedinin fiyatını nasıl etkilemesi beklenir? YATIRIMCI İLİŞKİLERİNDE ARAÇLAR Yatırımcı İlişkilerinin temel amacı işletmenin piyasa değerinin maksimize edilmesi olduğundan, piyasa değerinin hangi faktörlerden etkilendiğinin belirlenmesi gerekir. Öncelikle, ekonominin genel durumu ve işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün durumu işletmenin hisse senedi fiyatını etkilemektedir. İşletmenin hisse senedi fiyatı ekonomideki ve sektördeki koşullara bağlı olarak belli bir miktar dalgalanacaktır. Ayrıca, hisse senedi fiyatı işletmenin faaliyet ve finansal sonuçlarına, stratejilerine ve yönetimin kalitesine göre de değişim gösterecektir. İşletmenin Yatırımcı İlişkileri Fonksiyonu, işletmeyle ilgili bu bilgileri yatırımcılara temel, orta ve ileri düzeydeki çeşitli araçları kullanarak sunmaktadır. Yatırımcı İlişkilerinin mevcut ve potansiyel yatırımcılara ulaşmak için kullandığı iletişim yöntemlerine Yatırımcı İlişkileri Araçları denir. Araçların düzeyi yükseldikçe iletişimin düzeyi ve üst düzey yönetimin süreçlere katılımı yükselecektir. İşletme, hangi tip yatırımcıları ne oranda hedefleyeceğini belirlemeli ve araçlarını amaçlara ve hedeflenen yatırımcılara göre belirlemelidir. Temel düzeydeki araçlar şunlardır: Faaliyet Raporları: Şirket yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarının hazırlanması Yatırımcı İlişkilerinin sorumluluğundadır. Halkla ilişkiler, Kurumsal İletişim, Hukuk ve Finans Departmanlarıyla ve Reklam ve Halkla ilişkiler ajanslarıyla birlikte çalışılabilir. Yıllık Faaliyet Raporu nun Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ne ve işletmenin kurumsal kimliğine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Yıllık Faaliyet Raporu nda şirket tanıtım bilgileri, Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı, işletmenin vizyonu, misyonu, değerleri, yönetim kadrosu, insan kaynakları, sosyal sorumluluk ve kültürel etkinlikler hakkındaki bilgileri, mali tablolar ve ilgili dipnotları, denetçi raporu, hisse senedi performansı ve yıllık performans değerlendirmesi gibi bölümler yer almaktadır. Dünyada ve Türkiye de büyük ölçekli işletmelerin kurumsal internet sitelerinde interaktif yıllık faaliyet raporları bulunmaktadır. 8

13 Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı: Yılda bir defa düzenlenen Genel Kurul toplantısında işletmenin hissedarları Yönetim Kurulu nun seçiminde ve işletme ile ilgili önemli konularda oy kullanırlar. Ayrıca, bu toplantıda yönetim işletmenin ortağı olan hissedarlarla bir araya gelerek yatırımcılarını bilgilendirmektedir. Periyodik Haber Bültenleri (Newsletter): İşletmeler yatırımcıları ilgilendiren haberleri içeren haber bültenlerini belirli aralıklarla kurumsal gönderim listesine kaydolan yatırımcılara gönderebilirler. Belirli dönemlerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na (İMKB) iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar Medya aracılığıyla yapılan ilanlar ve izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb, duyurular Orta düzeydeki araçlar şunlardır: Kurumsal İnternet Sitesi: İnternet, bilgilerin yatırımcılara hızlı ve etkileşimli bir şekilde ulaştırılmasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle bireysel yatırımcılar kurumsal internet sitelerine artan ilgi göstermektedir. Kurumsal internet sitelerinin kolay erişilebilir ve zengin içeriğe sahip olmasına özen gösterilmesi yatırımcılar için önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Özellikle büyük ölçekli işletmeler interneti yatırımcı ilişkilerinde daha etkin şekilde kullanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, işletmeyi tanıtmak amacıyla işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi toplayarak işletmenin kendisini nasıl konumlandırdığını tanımlayan bir metin oluşturur. Bu metnin ana mesajı, sade ve direkt bir cümle ile ifade edilir. Örneğin, Şirket çevreyle dost evler üretmektedir. Bu mesaj işletmenin doğru rakiplerle ilişkilendirilmesini sağlamalı ve işletmenin piyasa değerinin arttırılmasına hizmet etmelidir. Ana fikirden hareketle destekleyici bilgiler seçilmeli ve bu bilgilerin birleştirilmesi ile işletmenin tanıtım metni oluşturulmalıdır. Tanıtım metninde işletmenin teknoloji kullanımı, büyüklüğü ve satış gücünün kalitesi gibi kuvvetli yönleri vurgulanmalıdır. Tanıtım metnine işletmenin mevcut ve öngörülen finansal sonuçlarına ilişkin ifadelerin eklenmesi yatırımcılar için yol gösterici olabilir. Kurumsal İnternet Sitesi nde yer verilebilecek diğer bilgiler şunlar olabilir: Ticaret sicili bilgileri ve ortaklık yapısı, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi, Özel durum açıklamaları, Yıllık ve ara dönem finansal tablolar ile faaliyet raporları, Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrı, gündem, bilgilendirme belgeleri, toplantı tutanakları, Şirket esas sözleşmesi, Bilgilendirme politikası, Kâr dağıtım politikası, İşletmenin etik kuralları, Kurumsal yönetim uygulamaları ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, Yatırımcı sunumları, Sıkça sorulan sorular. 9

14 Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar, Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları, Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim teknolojileri, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar, İşletme çalışanları tarafından gerçekleştirilen ve kurumsal İnternet sitesinde yayımlanan konuşma ve sunumlar, İşletmenin yeni yatırımcılara tanıtılmasına yönelik düzenlenen reklam kampanyaları, Üst düzeydeki araçlar şunlardır: Tanıtım Gezileri (Road Shows): İşletme Yönetimin yatırımcılarla birebir veya toplu olarak yüz yüze görüşmesine olanak veren tanıtım gezilerinde yapılan toplantılarla yatırımcılar işletme ve stratejileri konusunda bilgilendirilir; işletme yönetimi de yatırımcıların fikirlerinden haberdar olmuş olur. Telekomünikasyon Araçları: Telekonferans, video konferans gibi araçlarla yatırımcılara ve aracı kurumlara işletmeyle ilgili önemli gelişmeler hakkında soru sorma şansı tanınmaktadır. Fabrika / üretim tesisi ziyareti: Analistlere ve finansal medyaya yönelik olarak şirketin genel merkezini, üretim tesislerini, teknoloji yatırımlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen ziyaretlerdir. Yatırımcı İlişkileri Departmanı amaçlarına en uygun araç karmasını belirleyerek bu araçların verimliliğini değerlendirmeye yönelik bir ölçüm sistemi oluşturmalıdır. Bu sistemde kullanılabilecek parametrelere hisse senedi fiyatındaki değişimler, yatırımcı profilindeki değişim, işletmeyi takip eden analist sayısı ve işlem hacmi örnek verilebilir. 10

15 Turkcell'in Yatırımcı!li#kileri Web Sayfasına!ki Ödül Birden (http://www.memurlar.biz/haber/turkcellin-yatirimci-iliskileri-web-sayfasina-iki-odulbirden html) Mobil ileti!im firması Turkcell'in web tasarımı ve kullanım kolaylı#ı ile öne çıkan Yatırımcı "li!kileri web sayfası iki ödül birden aldı. Haber, Mobil ileti!im firması Turkcell'in web tasarımı ve kullanım kolaylı#ı ile öne çıkan Yatırımcı "li!kileri web sayfası iki ödül birden aldı. Web sitesi, internet konusunda dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan Interactive Media Awards'ta ("nteraktif Medya Ödülleri) hem Telekomünikasyon hem de Yatırımcı "li!kileri dalında Üstün Ba!arı ödülüne layık görüldü. Turkcell Yatırımcı ve Uluslararası Medya "li!kilerinden sorumlu Bölüm Ba!kanı Nihat Narin, ödüllerle ilgili yaptı#ı açıklamada,!u de#erlendirmelerde bulundu: ""nternetin tüm i! yapı! biçimlerini de#i!tirdi#i bir ça#da ya!ıyoruz. Artık!irketlerin internetten eri!ilebilir olması bir zaruret. Biz web sitemizi olu!tururken tasarım unsuru kadar kullanıcı dostu olmasına ve Turkcell'le ilgili herhangi bir sorusu olanlar için etkin bir kaynak olu!turmaya dikkat ettik. $irketimiz için!effaflık ve geli!meleri kamu ile aynı zamanda payla!mak çok önemli. Hem "stanbul Menkul Kıymetler Borsası'na hem de New York Borsası'na kote olan tek Türk!irketi olarak Yatırımcı "li!kileri bölümümüz anahtar bir öneme sahip. Analistler, yatırımcılarımız ve yatırım yapmak isteyenler için!irketle ilgili tüm bilgileri sistematik bir biçimde gözler önüne serdik. En iyiyi sunma çabamızın bu ödüllerle taçlanmı! olması mutluluk vericidir." Dünyanın dört bir tarafından binlerce web tasarım firması, reklam ajansı ve büyük!irketin de#erlendirildi#i "nteraktif Medya Ödülleri'nin galipleri, 54 uzmandan olu!an jürinin oylaması sonucu belirlendi. Interactive Media Council (Interaktif Medya Konseyi) tarafından verilen ve bu sene 5'incisi yapılan organizasyonda siteleri tasarım, içerik, fonksiyonellik, kullanım kolaylı#ı gibi kriterlere göre notlandıran jüri üyeleri arasında Microsoft'tan Time Warner'a dev firmaların üst yöneticileri bulunuyor. "nternet dünyasının prestijli ödüllerini, bu sene Turkcell'in yanı sıra Accenture, IBM, IKEA, Microsoft, Mercedes-Benz USA gibi alanında öncü firmalar da aldı. YATIRIMCI!L!"K!LER! BÜTÇES! Yatırımcı "li!kileri maliyetli bir etkinliktir. Rapor üretim ve da#ıtım maliyetleri özellikle yeni kurulmu! ya da küçük ölçekli i!letmeler için zorlayıcı olmakla beraber, i!letme yönetiminin sermaye piyasalarından finansman sa#lama ihtiyacı söz konusu oldu#unda, i!letme yatırımcı ili!kilerinin getirdi#i maliyetlere katlanmayı kabul edecektir. Yatırımcı "li!kileri Bütçesi, çe!itli faaliyetlere olan ihtiyaca göre katmanlara ayrılacak!ekilde olu!turulabilir. En alt katmanda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanması istenen bilgiler göz önüne alınmalıdır. Bu raporların hazırlanmasına ili!kin maliyetler muhasebe bütçesine de konulabilir. Bu katmanda Yatırımcı "li!kileri Departmanında görev alan personelin maa!larına da yer verilmelidir. Sonraki katmanda yatırımcılarla temel düzeyde ileti!imin sürdürülmesine yönelik Yıllık Faaliyet Raporu, i!letme internet sitesi, basın açıklamaları gibi araçların maliyetlerine yer verilmektedir. En üstteki katmanda ise tanıtım gezileri, yatırımcı günleri, analistlerle ve medya ile ileti!ime yönelik faaliyetler gibi yatırımcı algısında fark yaratabilecek ancak görece pahalı olan faaliyetlere yer verilmektedir.!! 11

16 Yatırımcı İlişkileri için ilk kez bütçe yapılırken kısa vadede Yatırımcı İlişkileri Programına ilişkin büyük beklentilere girmemek gerekir. Kısa vadede ekonomik gelişmeler programın etkilerini gölgeleyebilir. Uzun vadede sonuç alabilmesi için işletmenin sürekli ve tutarlı bir biçimde Yatırımcı İlişkileri Departmanına bütçe ayırması gerekir. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DEPARTMANININ GÖREVLERİ Yatırımcı ilişkileri farklı işletme fonksiyonlarının birleştiği bir meslektir. Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri Pazarlama, İletişim ve Finans alanlarında uzmanlık, deneyim ve işbirliğini gerektiren bir ekip çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi genellikle Finans Yöneticisi ne veya Genel Müdür e bağlı olarak çalışır. Yatırımcı İlişkileri Departmanında görevlendirilen personelin çok sayıda sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluklardan bazıları şöyle sıralanabilir: İşletmenin Yatırımcı İlişkileri Planının geliştirilmesi, İşletmenin rekabet analizinin yapılması, Yatırımcı İlişkileri Departmanı için performans değerlendirme ölçütlerinin geliştirilmesi ve performans değerlendirmesinin uygulanması, Optimum yatırımcı karmasının oluşturulması için hedeflerin belirlenmesi, İşletme üst yönetimi ile bağlantılı şekilde yatırımcı ilişkileri mesajlarının oluşturulması, Aracı Kurumlardaki analist ve müşteri temsilcileri ile müşterilere yönelik sunumların, basın açıklamalarının ve diğer iletişim materyallerinin hazırlanması, Düzenleyici Kurumlara gönderilen periyodik raporların hazırlanması, Kurumsal İnternet Sitesi nin Yatırımcı İlişkileri Bölümü nün hazırlanması, Analist raporlarının takip edilerek işletme üst yönetimine bilgi verilmesi, Yatırımcılarla iletişimin yürütülmesi, Borsa Temsilcileri ile ilişkilerin yürütülmesi, Sermaye Piyasalarındaki gelişmelerin takip edilmesi, Telekonferans, tanıtım gezileri ve yatırımcı toplantılarının düzenlenmesi, Yatırımcıların işletme algısı hakkında üst yönetimin bilgilendirilmesi, İşletme politikasının belirlenmesinde yatırımcıların görüşlerinin üst yönetime iletilmesi. Yatırımcı İlişkileri Departmanında görevlendirilen personelin çeşitli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Üniversite mezunu olmak, Sermaye Piyasaları bilgisine sahip olmak, Mali tablo analizi, şirket değerlemesi, hisse senetleri ve kurumsal yönetim konularında bilgi sahibi olmak, Temsil yeteneğine sahip olmak, Yönetim, iletişim ve ikna yeteneğine sahip olmak, Sözlü ve yazılı anlatım becerisine sahip olmak, Araştırmacı kişiliğe sahip olmak, Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahip olmak, İşletmeye katma değer kazandıracak bilgiyi üretebilme ve dağıtabilme yeteneğine sahip olmak. 12

17 adresinden Türkiye Yatırımcı!li#kileri Derne$i hakkında bilgi alabilirsiniz. "!letmelerin yatırımcıları, finansal kurumlar ve medya ile ili!kisi, günlük faaliyetlerin bir parçası olmasının yanı sıra aslında uzun vadeli ve stratejik özelliklere sahiptir. "!letme çalı!anları, mü!teriler ve tedarikçiler gibi i!letmenin payda!ları, finansal kesimin fikirlerinden etkilenirler. "!letmenin ileti!im kurdu#u payda!lar yatırımcılardan ibaret olmadı#ı için Yatırım "li!kileri alanında çalı!anlar, ço#unlukla i!letmenin di#er ileti!im süreçlerinde de yer alırlar 19 Mart 2008 ÇAR$AMBA Resmî Gazete Sayı: TEBL"% Sermaye Piyasası Kurulu ndan: SERMAYE P"YASASI KANUNU NA TAB" OLAN ANON"M ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBL"%" (SER": IV, NO: 41) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebli#in amacı, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların uyacakları esaslar ile bu ortaklıkların kurumsal yönetim uygulamalarının geli!tirilmesine yönelik esasları düzenlemektir. MADDE 7 (1) Payları borsada i!lem gören ortaklıklarda pay sahipli#i haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki ileti!imi sa#layan pay sahipleri ile ili!kiler biriminin olu!turulması zorunludur. Pay sahipleri ile ili!kiler biriminin yöneticisinin adı, soyadı ve ileti!im bilgileri ile bu bilgilerde meydana gelen de#i!iklikler Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına ili!kin düzenlemeleri çerçevesinde, borsa bülteninde ilan edilmek üzere borsaya bildirilir. (2) Pay sahipleri ile ili!kiler biriminin ba!lıca görevleri a!a#ıda yer almaktadır. a) Pay sahiplerine ili!kin kayıtların sa#lıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sa#lamak, b) $irket ile ilgili kamuya açıklanmamı!, gizli ve ticari sır niteli#indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin!irket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözle!meye ve di#er!irket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sa#lamak, ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabilece#i dokümanları hazırlamak, d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sa#lamak, e) Mevzuat ve!irketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Tebli# ile pay sahipleri ile ili!kiler biriminin olu!turulması zorunlulu#u getirilmi!tir. Söz konusu Tebli# ile ayrıca, pay sahipleri ile!irketler arasındaki ileti!imin arttırılması, pay sahiplerinin zamanında ve en do#ru!ekilde bilgilendirilmesini teminen payları borsada i!lem gören!irketlerde pay sahipleri ile! ili!kilerin yürütülmesinden sorumlu bir pay sahipleri biriminin olu!turulması zorunlu kılınmı!tır.!! 13

18 Yatırımcı!li#kilerinin iletti$i mesajların önemli bir bölümü, i#letmenin stratejik planları ile ilgilidir. Bu yüzden Yatırımcı!li#kileri personelinin üst yönetimin stratejik planlama etkinliklerine katılması gerekir. Yatırımcı!li#kileri-Örnek Uygulamalar, Yöneticilerle Röportajlar TM INVESTOR RELATIONS BEST PRACTICES, Interviews With Executives, Includes Governance and Enterprise Risk Management, Special Report #6, s. 16. Yatırımcı!li#kileri Yöneticilerinin stratejik olması ve üst yönetimle yatırımcılara katma de"er sa"laması nasıl gerçekle#ebilir? Howard Christensen la Yapılan Röportaj Dünya de#i!mekte. Artık resim net de#il ve en kötüsü de henüz ya!anmadı. Yatırımcı "li!kileri Yöneticilerinin elinde harika bir fırsat var. Yatırımcı "li!kileri Yöneticileri üst yönetime ve yatırımcılara katma de#er sa#lıyor ve yönetimin, yeni güç kazanmı! ve bazen öfkeli davranan hissedarları tarafından gözlerinin ba#lanmasını engelleyebiliyor. Ben de Yatırımcı "li!kileri Yöneticisi olarak görev yaptım ve iki yıl içinde yatırımcı ili!kilerinin yanı sıra stratejik planlama sorumlulu#u da üstlendim ve Genel Müdür Yardımcısı oldum. Yüzlerce Yatırımcı "li!kileri Yöneticisine terfi etmelerinde ve!irketlerinde daha de#erli hale gelmelerine yardım ettik. Siz de aynısını bazı stratejik öncelikleri gözeterek ba!arabilirsiniz. $irketinizin stratejik planlama grubunun bir parçası haline gelin. Bu!irketinizin gelece#idir. Genel Müdür, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve di#erleriyle aynı masada oturmanız ve stratejinizi ve stratejinin içeride ve dı!arıda ileti!iminin nasıl yürütülece#ini tartı!manız ve tasarlamanız gerekir. Bilinçlenmek için yatırımcıların algılarını kavrayın. $irket de#erini belirleyen geli!meleri izleyin. Üst Yönetimi yatırımcıların al/tut/sat kararlarını nasıl aldıklarına ili!kin bilgilendirin. Yatırımcıları temsil eden örneklemlerden fikir edinin. Sesi yüksek çıkan yatırımcılar yanıltıcı olabilir. Yatırımcıları sektördeki e#ilimleri hakkında ve faaliyet gösterdi#iniz i! çevresi ile ilgili bilmeleri gereken kilit konularda e#itin. Sektörünüzün nasıl de#erlendirildi#ini anlayın. Rakip!irketleri belirleyerek analiz edin. $irketinizle ilgili uzmanlık kazanmak için!irket birim yöneticileri, pazarlama, hukuk ve idari i!lerdeki sekreterlerle ittifak kurun. Gelecekteki önceliklerin hissedarların refahını uzun vadede nasıl etkileyece#ini belirleyin. Yatırımcıları etkin bir!ekilde hedefleyin. Hisse senedi fiyatınızı aslında kimin yönlendirece#ini ö#renin. McKinsey!irketinin ara!tırmasında!irketin de#erini belirleyen yatırımcılar, analistler ve medya çalı!anları arasında 100 den az sayıda ki!inin fark yarattı#ı bulunmu!tur.!! 14

19 Halka Arzlarda Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı İlişkileri, halka arz öncesi ve sonrası dönemlerde halka arz süreçlerinde etkin bir rol üstlenmektedir. Başarılı bir halka arz için dikkatli bir planlama ve taktik geliştirme çalışması gerekmektedir. Hazırlık aşamasında bilgi sistemlerinin halka açık işletmelerden istenen raporları güvenilir şekilde üretebilecek duruma getirilmesi ve halka arzdan önceki 2-3 yıl için denetimden geçmiş finansal tabloların hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu aşamada halka arzın faydaları ve getireceği ilave yükümlülükler konusunda çalışanların bilgilendirilmesi önemlidir. Çalışanların halka arzla birlikte işletmenin hissedarları haline gelme fırsatı ve yapılacak tanıtımlar sayesinde çalışanların aidiyet duygusu güçlendirilebilir ve potansiyel çalışanlar için işletme daha cazip kılınabilir. Rakip işletmelerin bu süreçteki uygulamalarının incelenmesi ve halka arz sürecinden sorumlu olacak Yatırımcı İlişkileri ekibinin görevlendirilmesi de bu aşamada gerçekleştirilir. Söz konusu ekipte genellikle üst yönetimden üyeler, Finans Yöneticisi, İç Denetim Yöneticisi, İşletmenin Yatırımcı İlişkileri Uzmanı, Pazarlama İletişimi Uzmanı yer alır. Bu ekibe halka arza aracılık edecek aracı kurumlar ve finansal iletişim danışmanlık işletmeleri yardımcı olurlar. Danışmanlık işletmeleri Yatırımcı İlişkileri ve Halkla İlişkiler konusundaki uzmanlıkları ile işletme imajının güçlendirilmesi konusunda da katkı sağlayabilirler. Bu aşamada işletmenin Yatırımcı İlişkileri Departmanının oluşturulması ve ilgili prosedürlerin tasarlanması gerekir. İşletmenin halka açılması ve işletme tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin halka arz edilmesinden hemen önce işletmenin stratejik amaçlarına uygun olarak yatırımcı ilişkilerine ilişkin amaçların belirlenmesi ve amaçlara uygun araçların seçilmesi gerekir. Bu kapsamda pazarlama materyallerinin ve basın açıklamalarının taslaklarının hazırlanması, finansal sunumların planlanması, aracı kurumlara ve medyaya yönelik konferansların düzenlenmesi ve işletme yöneticilerinin yatırımcıların ihtiyaçları konusunda eğitilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Yatırımcı İlişkileri Bilgilerinin dağıtılması ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekir. Halka arz sonrasında halka arzla yaratılan yatırımcı ilgisinin devam ettirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı, analist ve yatırımcılara yeterli zaman ve kaynak ayrılmasına yönelik planlama yapılmalıdır. Yasal düzenlemelere uyulmasına özen gösterilmelidir. Yatırımcı İlişkilerinde Kriz Yönetimi İşletme hakkında çıkan olumsuz haberler, işletmenin piyasa değerini olumsuz etkileyebileceği için Yatırımcı İlişkileri tarafından yönetilmesi gereken kriz durumlarıdır. Bu tür haberler çok çeşitli kaynaklardan çıkabilmekte ve çoğunlukla geçmişte karşılaşılmayan durumlar ortaya çıkabilmektedir. İşletme aleyhine açılan davalar, sendikalarla ilgili oluşabilecek sorunlar gibi durumlarda hisse senedinin fiyatındaki değişim, ilgili haberlerin yanı sıra işletmenin kriz yönetiminden de etkilenmektedir. Kriz durumları önceden karşılaşılmış ve gelecekte de karşılaşılması olası durumlar ise buna uygun planlar oluşturulmalıdır. Aynı sektörde faaliyet gösteren başka işletmeler benzer bir durumla karşılaşmış ve iyi bir kriz yönetimi gerçekleştirmiş ise bu uygulamalar örnek alınabilir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, kötü haberlerin önceden öngörülmesi amacıyla bir erken uyarı sistemi geliştirmelidir. Finansal kurumlar ve medyada, işletme hakkında çıkan söylentileri haber verebilecek bağlantılar kurulmalıdır. İşletmenin finansal tabloları hazırlandığında öncelikle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi tarafından incelenerek yatırımcıların veya analistlerin sorabilecekleri sorulara hazırlıklı olunmalıdır. Erken uyarı sistemi, denetçiler, sendikalar, avukatlar gibi işletmeyi ilgilendiren konularda uyarılarda bulunabilecek kişi ve kurumlardan da bilgi akışı sağlayacak şekilde kurulmalıdır. Erken uyarı sisteminde bir potansiyel sorun belirlendiğinde sorunun çözümüne yönelik planların tasarlanması ve üst yönetimle paylaşılması uygun olacaktır. 15

20 Erken uyarı sisteminde sektördeki firmalar arasında oluşabilecek bulaşma etkisi de göz önüne alınmalıdır. Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerden birinde ortaya çıkan bir sorun durumunda, yatırımcılar rakip işletmelerin de aynı sorunla karşılaşabilecekleri konusunda şüpheye düşebilir. Yatırımcıların şüpheleri sonucunda sektördeki tüm işletmelerin hisse senedi fiyatında düşüşler meydana gelebilir. Bu tür durumlar erken uyarı sistemleri ile önceden öngörülebilirse yatırımcılar işletmenin böyle bir sorun yaşamadığı konusunda bilgilendirilebilir. Örneğin, sektördeki başka bir işletme döviz yatırımlarından kaynaklanan risklerden dolayı zarar etmişse, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi işletme tarafından yürütülen hedging (riskten korunma) uygulamaları konusunda bir basın açıklaması yapmalıdır. Eğer bulaşma işletmeden başlayacaksa kötü haberin yine ilk kez işletme tarafından açıklanması doğru olacaktır. Böylece, yatırımcılara kötü haberlerin nasıl yönetildiği ile ilgili olumlu bir mesaj verilmiş olur. Diğer işletmeler daha önce harekete geçmezlerse bu duruma hazırlıksız yakalanmış olurlar. İşletme veya çalışanlar yasalara aykırı bir olayla karşı karşıya gelmişse, bu durum üst yönetime danışılarak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi tarafından hemen duyurulmalı, olayın tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alındığı vurgulanmalı ve yasal yaptırımlara uyulmalıdır. Bu tür durumlarda kesinlikle kendini savunan bir görünüm sergilememelidir. Böyle bir tepki muhtemelen medyanın konuyu daha uzun süre gündemde tutmasına yol açacaktır. Birden fazla kötü haberin piyasaya açıklanması gerekiyorsa en doğru yaklaşım hepsinin aynı anda açıklanmasıdır. Böylece işletmenin hisse senedi sadece bir defa düşmüş olur ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi bu süreçte düzeltici önlemlerin alındığına dair piyasayı bilgilendirdikçe hisse senedi fiyatı kademeli olarak toparlanacaktır. Eğer açıklamalar zamana yayılırsa, yatırımcılar zaman içinde işletmenin güvenilir olmadığı fikrine kapılır ve hisse senedi fiyatının daha uzun süre düşmesine yol açarlar. Kötü haberler yatırımcıların dikkatini konudan uzaklaştıracak ve kafa karıştıracak şekilde verilmemelidir. Örneğin, bu tür bilgiler finansal tabloların dipnotlarına gizlenmemelidir. Sorumluluk sahibi yatırımcı ve analistler dipnotları da okuyacağından bu durumu hoş karşılamayacaktır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi sorunların çözüm süreci konusunda yatırımcıları somut gelişmeler konusunda oldukça bilgilendirmelidir. İşletme hakkında piyasada dolaşan söylentiler de hisse senedi fiyatını etkileyebilir. İşletme yeterince uzun süre beklerse söylentiler etkisini yitirecektir ve hisse senedi fiyatı eski seviyelerine geri dönecektir. Söylentiler hakkında soru geldiği takdirde, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi söylenti ve spekülasyonlara cevap vermediklerini belirtmelidir. Eğer söylentiler çok göze batıyor ve satışları olumsuz etkiliyorsa Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi söylentileri yalanlamak isteyebilir. Ancak, bu durumda yatırımcılar söylentilerin her defasında yalanlanmasına yönelik bir beklenti içine girebilir. Söylentiler yalanlanmadığında söylentinin doğru olduğu kanısı oluşur ve etkisi uzayabilir. Sonuç olarak söylentilere ilişkin verilebilecek en iyi tepki olağanüstü durumlar dışında söylentileri görmezden gelmektir. İşletmenin söylentilere tepki vermemesi kısa ve uzun vadede işletmenin piyasa değerini nasıl etkiler? 16

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1.Amaç

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1.Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Aksigorta A.Ş. yönetimi, hissedarları ile şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmaktan gurur duymaktadır. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Aksigorta A.Ş. nin değerini

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Tacirler Yatırım Holding A.Ş. nin (TCHOL) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı; pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç, Yetki ve Sorumluluk LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Logo, Şirket) Bilgilendirme Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri,

Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri, şirketlerimizin faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilmelerini ve böylece daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yş y uluslararası finans kaynaklarından daha

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI (İÇİNDEKİLER) 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması. 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI (İÇİNDEKİLER) 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması. 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması (İÇİNDEKİLER) 1. Amaç 2. Yetki ve Sorumluluk 3. Yöntem ve Araçlar 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması 6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef,

Detaylı

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları İHEVA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. nin ( AYES A.Ş. veya Şirket ) Bilgilendirme Politikası nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine,

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz 7 Aralık 2010 Ajanda Türkiye de halka arza yönelik gelişmeler Halka Arz Sürecinde Evreler Değerlendirme ve Halka

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş. yönetimi için, hissedarlarıyla yakın ve şeffaf bir iletişim içinde olmak büyük önem taşımaktadır. Bilgilendirme

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin ve

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç ve Kapsam Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri,

Detaylı

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var 0 HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var İMKB / (GİP) Kotasyon Koşulu yok!!! 1 Borsa kotasyon şartlarını henüz taşımayan, gelişme ve

Detaylı

HİSSEDARLARI İÇİN GARANTİ

HİSSEDARLARI İÇİN GARANTİ HİSSEDARLARI İÇİN BANKASI HİSSE SENEDİ Garanti nin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) GARAN sembolüyle işlem görmektedir. Hisseler, Londra Menkul Kıymetler Borsası Ana Piyasası

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I- AMAÇ VE KAPSAM Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ( Şirket ) tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Borsa İstanbul

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç Bilgilendirme politikası, şirketimizin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Sigortacılık

Detaylı

Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul

Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul Gündem Pay sahipleri ile ilişkiler birimi İlgili düzenleme Mevcut durum Sorun ve öneriler Halka açık şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Güncelleme Tarihi: Aralık 2014 1. Amaç: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMB veya Şirket), Sermaye Piyasası

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EYLÜL 2013 İçindekiler 1. Amaç,Yetki Ve Kapsam 3 2. Dayanak 3 3. Bilgilendirme Yöntem Ve Araçları 3.1.Mali Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporlar 3 3.2.Faaliyet

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç : RAY SİGORTA A.Ş. (RAY SİGORTA) ın bilgilendirme politikası, Sigorta ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve genel kabul gören muhasebe ilkeleri çerçevesinde; tam, adil,

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk.

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212)

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kapsam: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ( Vestel Elektronik ) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkelerive

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası Kapsam: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., (Zorlu Enerji) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. - Nisan 2009 -

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. - Nisan 2009 - DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI - Nisan 2009 - Amaç Doğan Yayın Holding A.Ş. (DYH) nin temel kamuyu aydınlatma politikası, DYH nin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR. Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015

HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR. Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015 HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015 Halka Arzın Tanımı Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının (SPA) alımı için halka her türlü yoldan

Detaylı

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda.

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. Broşür Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. 2010 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Genel Cisco Bilgileri ni içerir. Sayfa 1/5 Yeni Çalışma

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Sayfa: 0/7 ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MALİ KONTROL, İŞTİRAKLER VE PAY SAHİPLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa: 1/7 İÇİNDEKİLER AMAÇ :... 2 KAPSAM :... 2 TANIM :... 2 İLGİLİ DOKÜMANLAR:... 2 UYGULAMA:...

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI VERSİYON 2-MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI VERSİYON 2-MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. YETKİ VE SORUMLULUK 3. YÖNTEM VE ARAÇLAR 4. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ( KAP ) VASITASIYLA ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI YETKİLİ VE 5. KAP VASITASIYLA FİNANSAL TABLO, DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. R İ S K İ N E R K E N S A P T A N M A S I K O M İ T E S İ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Genel Çerçeve: Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ECBYO),Türk Ticaret Kanunu (TTK),

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Genel Çerçeve: Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ECBYO),Türk Ticaret Kanunu (TTK), 1. Genel Çerçeve: (ECBYO),Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) düzenlemelerine uyumlu olarak kamuyu bilgilendirir. nda amaç; ECBYO

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ( Bak Ambalaj veya Şirket ) Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ), Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve ilgili

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı