YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2529 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1500 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1, 2 ) Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR, Arş.Gör. Sinan YILMAZ (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 4, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Muammer SARIKAYA (Ünite 5) Editör Doç.Dr. Metin COŞKUN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Grafiker Gülşah Yılmaz Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Yatırımcı İlişkileri Yönetimi ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Haziran 2012 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1. Yatırımcı İlişkileri Kavramı 2 2. Kamunun Aydınlatılması ve Sermaye Piyasaları Kamunun Aydınlatılması ve Kurumsal İtibar Kamunun Aydınlatılması ve Yatırımcı İlişkileri İşletmelerin İkincil Paydaşları ve Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı İlişkilerinde Bilgi Sunum Araçları Yatırımcı İlişkilerinin Çalışma Alanları ve Yöntemleri 116 iii

4 Önsöz İşletmeler, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, mal ya da hizmet üreten, kâr elde etmeyi hedefleyen kuruluşlardır. Başlangıçta küçük ve mahalli düzeyde faaliyet gösteren işletmelerden bazıları zaman içinde büyümüş, ulusal hatta uluslararası düzeyde faaliyetlerini genişletmişlerdir. İşletmecilik alanında yaşanan gelişmelerden biri de işletmelerin aile işletmelerinden, halka açık işletmelere dönüşmesidir. İşletmelerin halka açılmasıyla birlikte, geleneksel fon sağlama yöntemi olan kredi kullanmaya, menkul kıymet ihraç ederek fon sağlama alternatif olmaya başlamıştır. Bu gelişmeler, işletmelerin paydaşlarının çeşitlenmesine yol açmıştır. Paydaşlar, işletmenin faaliyetlerini etkileyen ve faaliyetlerinden etkilenen kişi ve kurumlardır. Paydaşların hak ve menfaatlerinin korunması, kamuoyunun işletmelerin faaliyet sonuçları hakkında bilgilendirilmesi bir gereklilik olduğu kadar yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim anlayışı işletmecilikte önem kazanmaya başladıkça bu konudaki düzenlemeler de artış göstermiştir. Kamuyu aydınlatmada temel amaç yatırımcıların korunması ve sermaye piyasalarının etkin çalışmasının sağlanmasıdır. Kurumsal yönetim ise şirket yönetimi ile hissedarlar ve paydaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Yatırımcı İlişkileri Yönetimi kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetimi de kapsayan, işletmenin tüm paydaşlarının çıkarlarının korunmasını gözeten, yatırımcıların güvenini pekiştiren bilgilendirme faaliyetlerinin bütünü şeklinde açıklanabilir. Son yıllarda sermaye piyasalarında önem kazanan konulardan biri olan Yatırımcı İlişkileri Yönetimi, işletme ortakları, çalışanları, potansiyel yatırımcılar, aracı kurumlar, kamu otoriteleri, medya ve kamuoyu tarafından ihtiyaç duyulan bilgilerin dürüst, güvenilir, tarafsız ve şeffaf bir biçimde paylaşılmasını yerine getirmektedir. Yedi bölümden oluşan bu kitapta; ilk bölümde genel olarak yatırımcı ilişkileri kavramından bahsedilmiş, ikinci bölümde sermaye piyasaları açısından kamuoyunun aydınlatılmasının önemi vurgulanmış, üçüncü bölümde kurumsal itibarın önemine dikkat çekilmiş, dördüncü bölümde kamuoyunun aydınlatılmasında yatırımcı ilişkilerinin rolü açıklanmış, beşinci bölümde işletmelerin ikincil paydaşları açıklanmış, altıncı bölümde yatırımcı ilişkilerinde kullanılan bilgi sunum araçları tanıtılmış ve nihayet son bölümde yatırımcı ilişkilerinin çalışma alanları ve yöntemlerinden bahsedilmiştir. Bu kitabın hazırlanmasında başta yazarlar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, kitabın okuyuculara faydalı olmasını dilerim. Editör Doç.Dr. Metin Coşkun iv

5

6 1!!!!!!! Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Yatırımcı ili!kilerinin hedef kitlesini ve faydalarını ifade edebilecek, Yatırımcı ili!kilerinin amaçlarını ve araçlarını açıklayabilecek, Yatırımcı ili!kilerinin görevlerini tartı!abilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Yatırımcı "li!kileri Kurumsal Yatırımcılar Bireysel Yatırımcılar Finansal Medya Aracı Kurumlar Finansal Analistler Yatırımcı "li!kileri Bütçesi Yatırımcı "li!kileri Departmanı!çindekiler! Giri!! Yatırımcı "li!kilerinin Tanımı! Yatırımcı "li!kilerinin Hedef Kitlesi! Yatırımcı "li!kilerinin Faydaları! Yatırımcı "li!kilerinde Amaçlar! Yatırımcı "li!kilerinde Araçlar! Yatırımcı "li!kileri Bütçesi! Yatırımcı "li!kileri Departmanının Görevleri!! 2

7 Yatırımcı İlişkileri Kavramı GİRİŞ Günümüz dünyasında işletmeler büyümek için gerekli fonları sağlamak, değerlerini ve itibarlarını arttırmak ve likidite sağlamak gibi çeşitli nedenlerle sermaye piyasalarından finansman sağlama yoluna gitmektedir. İşletmeler bu amaçlarla, sermaye piyasalarından sermaye sağlamaya veya borçlanmaya yönelik hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetler ihraç ederler. Sermaye piyasalarının derinleşmesi ve sermaye piyasası araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte yatırımcıların yatırım seçenekleri çoğalmaktadır. Yeni yatırımcılar çekebilmek için halka açılan işletmeler, çok sayıda işletmenin menkul kıymetleri ile rekabet etmek zorunda kalırlar. Yatırımcı İlişkileri; şirket, ortaklar ve şirketi değerli kılan diğer müşteriler arasındaki iletişimi en etkin şekilde sürdürmek için finans, iletişim, pazarlama ve menkul kıymet hukukunu entegre eden bir stratejik yönetim biçimidir. Kamu ve özel şirketler yatırım camiasıyla iletişim kurdukça onlar için bilgi ve açıklama yönetimi konusunda uzmanlaşan kurumsal iletişim alanı, Yatırımcı İlişkileri olmaktadır. Stratejik bir pazarlama faaliyeti olan yatırımcı ilişkileri, kurumsal ve bireysel yatırımcıların her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek üzere stratejik ve finansal bilgilerin belli bir düzen içinde derlenmesi ve sunulması görevinin yanında, kritik öneme sahip hassas bilgilerin irdelenerek kamuya açıklanması hususunda öneri getirmek, şirketin hedeflerinin yatırımcıların beklentilerine uygunluğu hakkında görüş bildirmek durumundadır. Yatırımcı ilişkilerinin temelinde, kurumsal bilgilerin yatırımcılara, hissedarlara, müşterilere, topluma ve çalışanlara iletilmesi ihtiyacı ve gereği yatar. Günümüz yatırımcı ilişkileri temelinde hız ve şeffaflık yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası mevzuatın gereklerini takip etmek ve hızla yerine getirmek kurumlar açısından büyük önem arz etmektedir. Doğru bilgiyi, doğru zamanda, kolay anlaşılır ve kolay erişilir bir şekilde sunmak, bugünün dünyasında yatırımcı ilişkileri ile uğraşan herkesin ortak hedefi durumundadır. Hiç şüphe yok ki, yatırımcılarla olan ilişkiler devam eden, uzun vadeli bir süreçtir. Yatırımcı ilişkilerinde birinci kural dürüstlük, ikinci kural ise açıklıktır. Bu yüzden Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorulara anlaşılır ve dürüst bir şekilde cevap vermeli, yatırımcı ve analistlerle şirketin kamuya açıklanabilir bilgilerini paylaşmalıdır. Bu bilgileri paylaşırken sorulan sorulara mümkün olduğunca kısa sürede ve özlü şekilde cevap verilmelidir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanları herhangi bir hataya sebebiyet vermemek için mevzuat kurallarını çok iyi bilmelidir. Yatırımcı ve analistler sordukları soruların karşılığında tatmin edici cevap almalıdırlar. Günümüzde yapılan araştırmalar uluslararası yatırımcıların kurumsal yönetim uygulamalarını finansal performans kadar önemli bulduklarını ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketler için daha fazla fiyat ödemeye hazır olduklarını göstermektedir. YATIRIMCI İLİŞKİLERİNİN TANIMI Yatırımcı İlişkileri kavramı, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren veya göstermeyi hedefleyen işletmelerin etkileşimde bulundukları mevcut yatırımcılar, potansiyel yatırımcılar, aracı kurumlar, düzenleyici finansal kurumlar ve medya ile yasal ve gönüllü olarak yürüttükleri sürekli iletişimi ifade 3

8 etmektedir. İşletme, yatırım dünyasına ilgi duydukları bilgileri sunmak için yatırımcıların yanı sıra finansal kurumlar ve medya ile de iletişim etkinlikleri yürütmek zorundadır. Yatırımcıyı ikna etmek, gerçeklerin net ve şeffaf olarak akıllıca iletilmesi ile mümkün olabilir. Yatırımcıları işletmenin başarısı ve potansiyeline ilişkin ikna edebilmek için işletmenin kârlılığı ve finansal açıdan sağlamlığına ilişkin bilgi sunmak, yönetimden ve işletmenin planlarından haberdar etmek gerekir. Yatırımcıların gözünde bir işletmenin, yatırım yapılabilecek diğer işletmelerden farklılaşmasını sağlamak için işletme ve yatırımcılar arasında zamanında ve doğru bilgi akışını sağlayacak ortamın oluşturulması gerekmektedir. Başarılı bir Yatırımcı İlişkileri fonksiyonu için gerekli olan prensipler şunlardır: Açıkça belirlenmiş amaçlar/hedefler Üst Yönetimin desteği ve katkısı Örgütsel verimlilik Kaliteli bilgi sistemleri Yasal yükümlülüklere uyulması Yatırımcı İlişkileri işletmenin iletişiminin bir parçasıdır. Yatırımcı İlişkilerinin temel faaliyet alanı, işletmenin mevcut ve potansiyel piyasa değerini yatırımcılara iletmektir. Yatırımcı İlişkileri, yatırımcılar topluluğunun işletmeye, rakiplere ve sektöre ilişkin algılarının işletmenin üst yönetimine iletilmesinden de sorumludur. YATIRIMCI İLİŞKİLERİNİN HEDEF KİTLESİ İşletmenin mevcut ve/veya potansiyel yatırımcıları yerli veya yabancı olacağı gibi kurumsal veya bireysel de olabilir. Yatırımcılar, yatırım tarzları, yatırım süreçleri ve risk iştahları gibi yönlerden farklı yapılara ve gereksinimlere sahip olduklarından işletmelerin yatırımcılarını tanımaları son derece önemlidir. Yatırımcı İlişkileri etkinliklerinin hedef kitlesi şöyle sıralanabilir: Kurumsal yatırımcılar (yerli veya yabancı) Bireysel yatırımcılar (yerli veya yabancı) Düzenleyici finansal kurumlar (Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası vb.) Aracı kurumlar (analistler, müşteri temsilcileri) Bankalar ve diğer kreditörler Portföy yönetim şirketleri Yönetim Kurulu Şirket çalışanları Derecelendirme şirketleri Finansal Medya İşletmenin diğer mevcut ve potansiyel paydaşları Yatırım piyasası, satıcı kesim ve alıcı kesim olmak üzere iki kesimden oluşmaktadır. Satıcı kesim işletmelerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin alım satımına aracılık eden ve işletmelerle şirketler arasında fon akımında köprü görevini üstlenen aracı kurumlardan oluşmaktadır. Alıcı kesim ise işletmelerin menkul kıymetlerine yatırım yapan bireysel emeklilik fonları, yatırım fonları gibi kurumsal yatırımcılarla bireysel yatırımcılardan oluşmaktadır. 4

9 Kanun, Tüzük Finansal Sermaye Hissedarlar Emek,!"gücü Hükümetler Çalı"anlar Do#al Sermaye Di#er Payda"lar! "#$%&'% Yöneticiler Be"eri Sermaye Mü"teriler Sendikalar Sadakat ve!tibar Toplum Tedarikçiler!"gören!li"kileri Sadakat ve!tibar Tedarik ve Teknoloji!! "ekil 1.1: Yatırımcı!li"kilerinin Hedef Kitlesi Aracı kurumlar, ara!tırma bölümleri bünyesinde ara!tırma analistleri istihdam ederler. Ara!tırma bölümlerinde ekonomi, sektör ve i!letmelerle ilgili bilgiler, analistler tarafından incelenerek yatırımcılara yatırım kararlarında yardımcı olmaya yönelik ara!tırma raporları hazırlanmaktadır. Analistler genellikle bir sektörde ve sektörde faaliyet gösteren ve belirli bir büyüklü#e sahip birkaç i!letme üzerinde uzmanla!ırlar. "!letmenin analistler tarafından takip edilmesini sa#lamak için benzer i!letmeleri takip eden analistlerin belirlenmesi ve ilgili analistlerle ba#lantı kurulması gerekir. Potansiyel analistlerle görü!ülmeden önce gerekli!irket bilgilerini içeren bir tanıtım kitinin hazırlanarak analistlere ula!tırılması faydalı olacaktır. Analistlerle yapılan görü!melere "!letmenin Yatırımcı "li!kileri Yöneticisi, Finans Yöneticisi ve Üst Yönetim birlikte katılarak!irketin stratejileri, rakipleri ve büyüme hedefleri gibi konularda sunum yapar ve analistlerden gelebilecek sorulara cevap verirler. "!letme hakkında yayımlanan olumlu bir raporla yatırımcılara al tavsiyesi verilmesi hisse senedi fiyatının artmasına yardımcı olabilir. Ancak, fiyat belirli bir seviyeye ula!tıktan sonra analist tavsiyesi tut veya sat!ekline dönü!ebilir. Ayrıca, yanlı! bilgi veya yorumlara ba#lı olarak veya sektörle ilgili geli!melerin olumsuz olması durumunda i!letme hakkında zaman zaman olumsuz raporlar yayımlanabilir. Bu durumda i!letmenin verebilece#i en iyi tepki raporlarla ilgili yorum yapmayıp raporların olumluya dönmesine yardımcı olmak için bilgi akı!ını sürdürmektir. Aracı kurumlar i!letmenin sermaye piyasalarından fon sa#lamasına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda hisse senedinin de#er kazanmasında da önemli bir rol üstlenirler. Ara!tırmalar, i!letmeyi takip eden analist sayısının artması ile beraber fiyat/kazanç oranı gibi piyasa göstergelerinin de artı! gösterdi#ine dair bulgular sunmaktadır. "!letmeler aracı kurumlara bilgi sa#lamakla kalmayıp aracı kurumlardan da hisse senetlerini nasıl analiz ettiklerine dair bilgi edinebilir; aynı zamanda yatırımcılardan aracı kurumlara ula!an, i!letmenin nasıl algılandı#ına dair, geri bildirimlerin kendilerine iletilmesini sa#layabilirler. Yatırım piyasasının alıcı kesiminde i!letmenin ve yatırım piyasasının satıcı kesiminin hedefledi#i yerel veya yabancı kurumsal veya bireysel yatırımcılar yer almaktadır. Her yatırımcı farklı nedenlerle hisse senedi alım satımı gerçekle!tirmekte ve hisse senedi yatırımını elinde tutmaktadır. Bazı yatırımcılar hisse senedinin fiyatının artması ile birlikte sermaye kazancı elde etmeyi hedeflerken bazı yatırımcılar 5

10 hisse senedi sahiplerine dağıtılan kâr payı kazancını hedeflemektedir. Bazı yatırımcılar yüksek büyüme potansiyeli olan işletmelerin hisse senetlerine yatırım yapmayı tercih ederken bazıları piyasa değeri sektör ortalamasından düşük olan işletmeleri tercih etmektedir. Bazı yatırımcılar ekonomideki gelişmelere göre yatırım yaparken bazıları hisse senetlerinin geçmiş performansına göre yatırım kararı almaktadır. Zaman içinde işletmenin politikaları değiştikçe farklı türdeki yatırımcılar için cazip hale gelebilir. Örneğin, işletmenin kâr payı dağıtma kararı vermesi ile kâr payı kazancını hedefleyen yatırımcılar için işletme çekici hale gelirken, işletmenin kârlarını büyümeye yönlendirmesini tercih eden yatırımcılar için itici hale gelebilir. Kurumsal yatırımcılar araştırma raporlarını okurlar ve işletme yöneticileri ile bire bir toplantılarda bir araya gelmeyi beklerler. Profesör Sarah Mavrinac tarafından yapılan bir araştırmada kurumsal yatırımcıların yatırım yapacakları işletmeleri değerlendirirken göz önüne aldıkları soyut faktörler önem sırasına göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 1. Şirket stratejisinin uygulanışı 2. Yönetimin kredibilitesi 3. Şirket stratejisinin kalitesi 4. Yenilikçilik 5. Çalışanlar için cazip olması 6. Pazar payı 7. Yönetimin deneyimi 8. Maaş politikalarının kalitesi 9. Araştırmada önderlik 10. Süreçlerin kalitesi Yatırımcı İlişkileri insanlar ve insan gruplarını içerdiğinden statik değildir. Dolayısıyla Yatırımcı İlişkileri iletişim plan ve programlarının, gerektiğinde değişebilecekleri göz önüne alınarak, esnek bir yaklaşımla yapılandırılması gerekmektedir. arttırabilirler? İşletmeler araştırma raporlarına girme olasılıklarını nasıl YATIRIMCI İLİŞKİLERİNİN FAYDALARI Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan bir araştırmaya göre işletmelerin yatırımcı ilişkileri faaliyetleri ile finansal kesimin işletmeyi izlemesi arasında doğrudan bir ilişki saptanmıştır. Şirketi izleyen analist sayısının artması ile birlikte şirketlerin fiyat/kazanç oranı gibi hisse senetlerine ilişkin piyasa göstergeleri artmaktadır. Yüksek fiyat/kazanç oranlarındaki artışta kâr marjları ve yüksek büyüme gibi diğer olası faktörlerin etkilerinin önemli olmadığı, yüksek fiyat/kazanç oranlarının tamamen yatırımcı ilişkileri programlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Yatırımcı İlişkileri fonksiyonunun olmadığı bir ortamda, yatırımcılar sadece medyada, internette veya Sermaye Piyasası Kurulu raporlarında yer alan tarihi bilgilerle yetinmek zorundadırlar. Bu durumda yatırımcıların halka açık işletmenin hisse senedine yatırım yapma veya o işletmenin hisse senedine aynı sektörde yer alan benzer işletmelerin hisse senetlerinin ortalama değerinin üzerinde bir değer ödeme eğilimi azalacaktır. Hisse senedi fiyatı azaldıkça da satılan her bir hisse senedi ile daha az fon sağlanacağından işletmenin sermaye maliyeti artacaktır. Ayrıca, hisse senedi için kuvvetli bir talep oluşmazsa, kısa sürede çok sayıda aşağı ve yukarı yönlü işlemle beraber hisse senedinin fiyatı görece daha oynak olacaktır. 6

11 Başarılı Yatırımcı İlişkileri Yöneticileri, neredeyse yatırımcıların beynini okurlar; analist veya Portföy Yöneticisi gibi düşünerek işletmenin değerini arttırmaya yönelik çalışırlar. Muhasebe kurallarına ve yasal çerçeveye uygun şekilde yürütülen başarılı bir Yatırımcı İlişkileri Programının yatırımcıların riskini azaltması ve sonuçlarının hisse senedi fiyatına yansıması beklenir. Benzer ekonomik ve finansal performansa sahip iki işletme söz konusu olduğunda yatırımcılar daha yüksek kalitede Yatırımcı İlişkilerine sahip işletmeyi tercih edecektir. İşletmenin piyasa değerinin yaklaşık %60-80 lik kısmı finansal performans tarafından belirlenmektedir. Zira işletmenin piyasa değeri uzun vadede finansal performansının yanında bu performansın nasıl yorumlandığına da bağlıdır. Yatırımcı İlişkileri, işletmenin piyasa değerinin finansal performans dışındaki etmenlerle belirlenen kısmında (yaklaşık %20-40) gelişme sağlayabilir. İşletme Yönetimine olan güven belirsizliği azaltır. Daha düşük risk daha fazla değer artışı anlamına geldiğinden, Yatırımcı İlişkileri hissedarların refahına yönelik bir sigorta poliçesi görevi görür. Yatırımcı İlişkileri, halka açık işletmeler için sadece işletmenin yatırımcı topluluğunda tanınmasına ve anlaşılmasına olanak sağlamakla kalmayıp aynı zamanda işletmelerin sermayeye hızlı ve kolay erişimine, hisse senedi işlemlerindeki sıklığın arttırılması ile beraber likidite sağlanmasına ve hisse senedinin piyasada hak ettiği değeri bulmasına da yardımcı olmaktadır. Yatırımcı İlişkilerinin faydaları şöyle özetlenebilir: Hisse senedi fiyatının şirketin gerçek değerini yansıtmasını sağlar. Yatırımcıların beklentilerini yönetir. İşletmenin paydaşları (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler vb.) ile işletme arasındaki ilişkileri geliştirir. İşletmenin bilinirliğini, tanınırlığını arttırır. Şirketle ilgili fırsatların ve şirketin büyüme potansiyelinin anlaşılmasını sağlar. İşletmenin sermaye maliyetini düşürür. Mevcut yatırımcıların bağlılığını sağlar, yeni yatırımcıları cezbeder. İşletmenin sermaye piyasalarından yeni fon temin etme yeteneğini arttırır. İşletme yönetimine düzenli geri bildirim sağlar. Bu kapsamda amaçlar oluşturulmakta ve yatırımcı ilişkileri bütçesi çerçevesinde hedefe ulaşmayı sağlayacak çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Etkin bir şekilde yürütülen Yatırımcı İlişkileri fonksiyonu sayesinde işletme ve yatırımcıları arasında karşılıklı anlayış ve güvene dayalı bir ilişki kurulması sağlanır. Gelişmeleri öngören ve şeffaf bir yaklaşımla oluşturulan bir finansal iletişim stratejisi gerek belirsizlik dönemlerinde gerekse olağan dönemlerde işletmenin rekabet avantajı yaratmasına yardımcı olur. YATIRIMCI İLİŞKİLERİNDE AMAÇLAR Yatırımcı İlişkileri Departmanı oluşturmanın ilk adımı amaçların belirlenmesidir. Yatırımcı İlişkileri Departmanının ana amacı işletmenin piyasa değerinin maksimize edilmesidir. Bu şekilde işletmenin en az sayıda hisse senedi ile en fazla miktarda kaynak sağlaması ve işletmenin sermaye maliyetinin düşürülmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, güçlü bir hisse senedi fiyatı sayesinde işletmenin diğer işletmeler 7

12 tarafından ele geçirilmesinin de önlenmesi mümkün olacaktır. İşletmenin yatırımcı tabanını genişletmesi de işletmenin değerinin en yükseğe çıkarılması ile kolaylaşacak ve riskin dağıtılması sağlanacaktır. Yüksek piyasa fiyatına ulaşma ana amacını destekleyecek hedefler şunlar olabilir: İşletmenin hisse senedinin işlem hacmini arttırmak, İşletmenin tanınırlığını arttırmak, Uzun vadeli yatırımcıların sayısını arttırmak, İşletmenin iyi anlaşılmasını sağlamak, İşletmenin yatırımcı profilini genişletmek ve derinleştirmek, İşletme faaliyetlerinin tüm yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak, Kriz yönetimi. Hedefler işletmenin özelliğine, geleceğe ilişkin planlarına, ekonomik gelişmelere, sermaye piyasalarındaki gelişmelere göre farlılık göstermekle beraber, hedeflerin gerçekçi ve somut olmasına, üst yönetimin beklentileriyle ve işletmenin genel stratejisiyle uyumlu olmasına ve ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir. Hisse senedinin işlem hacminin artması ve yatırımcı profilinin genişlemesinin hisse senedinin fiyatını nasıl etkilemesi beklenir? YATIRIMCI İLİŞKİLERİNDE ARAÇLAR Yatırımcı İlişkilerinin temel amacı işletmenin piyasa değerinin maksimize edilmesi olduğundan, piyasa değerinin hangi faktörlerden etkilendiğinin belirlenmesi gerekir. Öncelikle, ekonominin genel durumu ve işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün durumu işletmenin hisse senedi fiyatını etkilemektedir. İşletmenin hisse senedi fiyatı ekonomideki ve sektördeki koşullara bağlı olarak belli bir miktar dalgalanacaktır. Ayrıca, hisse senedi fiyatı işletmenin faaliyet ve finansal sonuçlarına, stratejilerine ve yönetimin kalitesine göre de değişim gösterecektir. İşletmenin Yatırımcı İlişkileri Fonksiyonu, işletmeyle ilgili bu bilgileri yatırımcılara temel, orta ve ileri düzeydeki çeşitli araçları kullanarak sunmaktadır. Yatırımcı İlişkilerinin mevcut ve potansiyel yatırımcılara ulaşmak için kullandığı iletişim yöntemlerine Yatırımcı İlişkileri Araçları denir. Araçların düzeyi yükseldikçe iletişimin düzeyi ve üst düzey yönetimin süreçlere katılımı yükselecektir. İşletme, hangi tip yatırımcıları ne oranda hedefleyeceğini belirlemeli ve araçlarını amaçlara ve hedeflenen yatırımcılara göre belirlemelidir. Temel düzeydeki araçlar şunlardır: Faaliyet Raporları: Şirket yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarının hazırlanması Yatırımcı İlişkilerinin sorumluluğundadır. Halkla ilişkiler, Kurumsal İletişim, Hukuk ve Finans Departmanlarıyla ve Reklam ve Halkla ilişkiler ajanslarıyla birlikte çalışılabilir. Yıllık Faaliyet Raporu nun Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ne ve işletmenin kurumsal kimliğine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Yıllık Faaliyet Raporu nda şirket tanıtım bilgileri, Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı, işletmenin vizyonu, misyonu, değerleri, yönetim kadrosu, insan kaynakları, sosyal sorumluluk ve kültürel etkinlikler hakkındaki bilgileri, mali tablolar ve ilgili dipnotları, denetçi raporu, hisse senedi performansı ve yıllık performans değerlendirmesi gibi bölümler yer almaktadır. Dünyada ve Türkiye de büyük ölçekli işletmelerin kurumsal internet sitelerinde interaktif yıllık faaliyet raporları bulunmaktadır. 8

13 Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı: Yılda bir defa düzenlenen Genel Kurul toplantısında işletmenin hissedarları Yönetim Kurulu nun seçiminde ve işletme ile ilgili önemli konularda oy kullanırlar. Ayrıca, bu toplantıda yönetim işletmenin ortağı olan hissedarlarla bir araya gelerek yatırımcılarını bilgilendirmektedir. Periyodik Haber Bültenleri (Newsletter): İşletmeler yatırımcıları ilgilendiren haberleri içeren haber bültenlerini belirli aralıklarla kurumsal gönderim listesine kaydolan yatırımcılara gönderebilirler. Belirli dönemlerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na (İMKB) iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar Medya aracılığıyla yapılan ilanlar ve izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb, duyurular Orta düzeydeki araçlar şunlardır: Kurumsal İnternet Sitesi: İnternet, bilgilerin yatırımcılara hızlı ve etkileşimli bir şekilde ulaştırılmasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle bireysel yatırımcılar kurumsal internet sitelerine artan ilgi göstermektedir. Kurumsal internet sitelerinin kolay erişilebilir ve zengin içeriğe sahip olmasına özen gösterilmesi yatırımcılar için önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Özellikle büyük ölçekli işletmeler interneti yatırımcı ilişkilerinde daha etkin şekilde kullanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, işletmeyi tanıtmak amacıyla işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi toplayarak işletmenin kendisini nasıl konumlandırdığını tanımlayan bir metin oluşturur. Bu metnin ana mesajı, sade ve direkt bir cümle ile ifade edilir. Örneğin, Şirket çevreyle dost evler üretmektedir. Bu mesaj işletmenin doğru rakiplerle ilişkilendirilmesini sağlamalı ve işletmenin piyasa değerinin arttırılmasına hizmet etmelidir. Ana fikirden hareketle destekleyici bilgiler seçilmeli ve bu bilgilerin birleştirilmesi ile işletmenin tanıtım metni oluşturulmalıdır. Tanıtım metninde işletmenin teknoloji kullanımı, büyüklüğü ve satış gücünün kalitesi gibi kuvvetli yönleri vurgulanmalıdır. Tanıtım metnine işletmenin mevcut ve öngörülen finansal sonuçlarına ilişkin ifadelerin eklenmesi yatırımcılar için yol gösterici olabilir. Kurumsal İnternet Sitesi nde yer verilebilecek diğer bilgiler şunlar olabilir: Ticaret sicili bilgileri ve ortaklık yapısı, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi, Özel durum açıklamaları, Yıllık ve ara dönem finansal tablolar ile faaliyet raporları, Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrı, gündem, bilgilendirme belgeleri, toplantı tutanakları, Şirket esas sözleşmesi, Bilgilendirme politikası, Kâr dağıtım politikası, İşletmenin etik kuralları, Kurumsal yönetim uygulamaları ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, Yatırımcı sunumları, Sıkça sorulan sorular. 9

14 Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar, Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları, Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim teknolojileri, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar, İşletme çalışanları tarafından gerçekleştirilen ve kurumsal İnternet sitesinde yayımlanan konuşma ve sunumlar, İşletmenin yeni yatırımcılara tanıtılmasına yönelik düzenlenen reklam kampanyaları, Üst düzeydeki araçlar şunlardır: Tanıtım Gezileri (Road Shows): İşletme Yönetimin yatırımcılarla birebir veya toplu olarak yüz yüze görüşmesine olanak veren tanıtım gezilerinde yapılan toplantılarla yatırımcılar işletme ve stratejileri konusunda bilgilendirilir; işletme yönetimi de yatırımcıların fikirlerinden haberdar olmuş olur. Telekomünikasyon Araçları: Telekonferans, video konferans gibi araçlarla yatırımcılara ve aracı kurumlara işletmeyle ilgili önemli gelişmeler hakkında soru sorma şansı tanınmaktadır. Fabrika / üretim tesisi ziyareti: Analistlere ve finansal medyaya yönelik olarak şirketin genel merkezini, üretim tesislerini, teknoloji yatırımlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen ziyaretlerdir. Yatırımcı İlişkileri Departmanı amaçlarına en uygun araç karmasını belirleyerek bu araçların verimliliğini değerlendirmeye yönelik bir ölçüm sistemi oluşturmalıdır. Bu sistemde kullanılabilecek parametrelere hisse senedi fiyatındaki değişimler, yatırımcı profilindeki değişim, işletmeyi takip eden analist sayısı ve işlem hacmi örnek verilebilir. 10

15 Turkcell'in Yatırımcı!li#kileri Web Sayfasına!ki Ödül Birden (http://www.memurlar.biz/haber/turkcellin-yatirimci-iliskileri-web-sayfasina-iki-odulbirden html) Mobil ileti!im firması Turkcell'in web tasarımı ve kullanım kolaylı#ı ile öne çıkan Yatırımcı "li!kileri web sayfası iki ödül birden aldı. Haber, Mobil ileti!im firması Turkcell'in web tasarımı ve kullanım kolaylı#ı ile öne çıkan Yatırımcı "li!kileri web sayfası iki ödül birden aldı. Web sitesi, internet konusunda dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan Interactive Media Awards'ta ("nteraktif Medya Ödülleri) hem Telekomünikasyon hem de Yatırımcı "li!kileri dalında Üstün Ba!arı ödülüne layık görüldü. Turkcell Yatırımcı ve Uluslararası Medya "li!kilerinden sorumlu Bölüm Ba!kanı Nihat Narin, ödüllerle ilgili yaptı#ı açıklamada,!u de#erlendirmelerde bulundu: ""nternetin tüm i! yapı! biçimlerini de#i!tirdi#i bir ça#da ya!ıyoruz. Artık!irketlerin internetten eri!ilebilir olması bir zaruret. Biz web sitemizi olu!tururken tasarım unsuru kadar kullanıcı dostu olmasına ve Turkcell'le ilgili herhangi bir sorusu olanlar için etkin bir kaynak olu!turmaya dikkat ettik. $irketimiz için!effaflık ve geli!meleri kamu ile aynı zamanda payla!mak çok önemli. Hem "stanbul Menkul Kıymetler Borsası'na hem de New York Borsası'na kote olan tek Türk!irketi olarak Yatırımcı "li!kileri bölümümüz anahtar bir öneme sahip. Analistler, yatırımcılarımız ve yatırım yapmak isteyenler için!irketle ilgili tüm bilgileri sistematik bir biçimde gözler önüne serdik. En iyiyi sunma çabamızın bu ödüllerle taçlanmı! olması mutluluk vericidir." Dünyanın dört bir tarafından binlerce web tasarım firması, reklam ajansı ve büyük!irketin de#erlendirildi#i "nteraktif Medya Ödülleri'nin galipleri, 54 uzmandan olu!an jürinin oylaması sonucu belirlendi. Interactive Media Council (Interaktif Medya Konseyi) tarafından verilen ve bu sene 5'incisi yapılan organizasyonda siteleri tasarım, içerik, fonksiyonellik, kullanım kolaylı#ı gibi kriterlere göre notlandıran jüri üyeleri arasında Microsoft'tan Time Warner'a dev firmaların üst yöneticileri bulunuyor. "nternet dünyasının prestijli ödüllerini, bu sene Turkcell'in yanı sıra Accenture, IBM, IKEA, Microsoft, Mercedes-Benz USA gibi alanında öncü firmalar da aldı. YATIRIMCI!L!"K!LER! BÜTÇES! Yatırımcı "li!kileri maliyetli bir etkinliktir. Rapor üretim ve da#ıtım maliyetleri özellikle yeni kurulmu! ya da küçük ölçekli i!letmeler için zorlayıcı olmakla beraber, i!letme yönetiminin sermaye piyasalarından finansman sa#lama ihtiyacı söz konusu oldu#unda, i!letme yatırımcı ili!kilerinin getirdi#i maliyetlere katlanmayı kabul edecektir. Yatırımcı "li!kileri Bütçesi, çe!itli faaliyetlere olan ihtiyaca göre katmanlara ayrılacak!ekilde olu!turulabilir. En alt katmanda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanması istenen bilgiler göz önüne alınmalıdır. Bu raporların hazırlanmasına ili!kin maliyetler muhasebe bütçesine de konulabilir. Bu katmanda Yatırımcı "li!kileri Departmanında görev alan personelin maa!larına da yer verilmelidir. Sonraki katmanda yatırımcılarla temel düzeyde ileti!imin sürdürülmesine yönelik Yıllık Faaliyet Raporu, i!letme internet sitesi, basın açıklamaları gibi araçların maliyetlerine yer verilmektedir. En üstteki katmanda ise tanıtım gezileri, yatırımcı günleri, analistlerle ve medya ile ileti!ime yönelik faaliyetler gibi yatırımcı algısında fark yaratabilecek ancak görece pahalı olan faaliyetlere yer verilmektedir.!! 11

16 Yatırımcı İlişkileri için ilk kez bütçe yapılırken kısa vadede Yatırımcı İlişkileri Programına ilişkin büyük beklentilere girmemek gerekir. Kısa vadede ekonomik gelişmeler programın etkilerini gölgeleyebilir. Uzun vadede sonuç alabilmesi için işletmenin sürekli ve tutarlı bir biçimde Yatırımcı İlişkileri Departmanına bütçe ayırması gerekir. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DEPARTMANININ GÖREVLERİ Yatırımcı ilişkileri farklı işletme fonksiyonlarının birleştiği bir meslektir. Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri Pazarlama, İletişim ve Finans alanlarında uzmanlık, deneyim ve işbirliğini gerektiren bir ekip çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi genellikle Finans Yöneticisi ne veya Genel Müdür e bağlı olarak çalışır. Yatırımcı İlişkileri Departmanında görevlendirilen personelin çok sayıda sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluklardan bazıları şöyle sıralanabilir: İşletmenin Yatırımcı İlişkileri Planının geliştirilmesi, İşletmenin rekabet analizinin yapılması, Yatırımcı İlişkileri Departmanı için performans değerlendirme ölçütlerinin geliştirilmesi ve performans değerlendirmesinin uygulanması, Optimum yatırımcı karmasının oluşturulması için hedeflerin belirlenmesi, İşletme üst yönetimi ile bağlantılı şekilde yatırımcı ilişkileri mesajlarının oluşturulması, Aracı Kurumlardaki analist ve müşteri temsilcileri ile müşterilere yönelik sunumların, basın açıklamalarının ve diğer iletişim materyallerinin hazırlanması, Düzenleyici Kurumlara gönderilen periyodik raporların hazırlanması, Kurumsal İnternet Sitesi nin Yatırımcı İlişkileri Bölümü nün hazırlanması, Analist raporlarının takip edilerek işletme üst yönetimine bilgi verilmesi, Yatırımcılarla iletişimin yürütülmesi, Borsa Temsilcileri ile ilişkilerin yürütülmesi, Sermaye Piyasalarındaki gelişmelerin takip edilmesi, Telekonferans, tanıtım gezileri ve yatırımcı toplantılarının düzenlenmesi, Yatırımcıların işletme algısı hakkında üst yönetimin bilgilendirilmesi, İşletme politikasının belirlenmesinde yatırımcıların görüşlerinin üst yönetime iletilmesi. Yatırımcı İlişkileri Departmanında görevlendirilen personelin çeşitli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Üniversite mezunu olmak, Sermaye Piyasaları bilgisine sahip olmak, Mali tablo analizi, şirket değerlemesi, hisse senetleri ve kurumsal yönetim konularında bilgi sahibi olmak, Temsil yeteneğine sahip olmak, Yönetim, iletişim ve ikna yeteneğine sahip olmak, Sözlü ve yazılı anlatım becerisine sahip olmak, Araştırmacı kişiliğe sahip olmak, Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahip olmak, İşletmeye katma değer kazandıracak bilgiyi üretebilme ve dağıtabilme yeteneğine sahip olmak. 12

17 adresinden Türkiye Yatırımcı!li#kileri Derne$i hakkında bilgi alabilirsiniz. "!letmelerin yatırımcıları, finansal kurumlar ve medya ile ili!kisi, günlük faaliyetlerin bir parçası olmasının yanı sıra aslında uzun vadeli ve stratejik özelliklere sahiptir. "!letme çalı!anları, mü!teriler ve tedarikçiler gibi i!letmenin payda!ları, finansal kesimin fikirlerinden etkilenirler. "!letmenin ileti!im kurdu#u payda!lar yatırımcılardan ibaret olmadı#ı için Yatırım "li!kileri alanında çalı!anlar, ço#unlukla i!letmenin di#er ileti!im süreçlerinde de yer alırlar 19 Mart 2008 ÇAR$AMBA Resmî Gazete Sayı: TEBL"% Sermaye Piyasası Kurulu ndan: SERMAYE P"YASASI KANUNU NA TAB" OLAN ANON"M ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBL"%" (SER": IV, NO: 41) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebli#in amacı, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların uyacakları esaslar ile bu ortaklıkların kurumsal yönetim uygulamalarının geli!tirilmesine yönelik esasları düzenlemektir. MADDE 7 (1) Payları borsada i!lem gören ortaklıklarda pay sahipli#i haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki ileti!imi sa#layan pay sahipleri ile ili!kiler biriminin olu!turulması zorunludur. Pay sahipleri ile ili!kiler biriminin yöneticisinin adı, soyadı ve ileti!im bilgileri ile bu bilgilerde meydana gelen de#i!iklikler Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına ili!kin düzenlemeleri çerçevesinde, borsa bülteninde ilan edilmek üzere borsaya bildirilir. (2) Pay sahipleri ile ili!kiler biriminin ba!lıca görevleri a!a#ıda yer almaktadır. a) Pay sahiplerine ili!kin kayıtların sa#lıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sa#lamak, b) $irket ile ilgili kamuya açıklanmamı!, gizli ve ticari sır niteli#indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin!irket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözle!meye ve di#er!irket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sa#lamak, ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabilece#i dokümanları hazırlamak, d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sa#lamak, e) Mevzuat ve!irketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Tebli# ile pay sahipleri ile ili!kiler biriminin olu!turulması zorunlulu#u getirilmi!tir. Söz konusu Tebli# ile ayrıca, pay sahipleri ile!irketler arasındaki ileti!imin arttırılması, pay sahiplerinin zamanında ve en do#ru!ekilde bilgilendirilmesini teminen payları borsada i!lem gören!irketlerde pay sahipleri ile! ili!kilerin yürütülmesinden sorumlu bir pay sahipleri biriminin olu!turulması zorunlu kılınmı!tır.!! 13

18 Yatırımcı!li#kilerinin iletti$i mesajların önemli bir bölümü, i#letmenin stratejik planları ile ilgilidir. Bu yüzden Yatırımcı!li#kileri personelinin üst yönetimin stratejik planlama etkinliklerine katılması gerekir. Yatırımcı!li#kileri-Örnek Uygulamalar, Yöneticilerle Röportajlar TM INVESTOR RELATIONS BEST PRACTICES, Interviews With Executives, Includes Governance and Enterprise Risk Management, Special Report #6, s. 16. Yatırımcı!li#kileri Yöneticilerinin stratejik olması ve üst yönetimle yatırımcılara katma de"er sa"laması nasıl gerçekle#ebilir? Howard Christensen la Yapılan Röportaj Dünya de#i!mekte. Artık resim net de#il ve en kötüsü de henüz ya!anmadı. Yatırımcı "li!kileri Yöneticilerinin elinde harika bir fırsat var. Yatırımcı "li!kileri Yöneticileri üst yönetime ve yatırımcılara katma de#er sa#lıyor ve yönetimin, yeni güç kazanmı! ve bazen öfkeli davranan hissedarları tarafından gözlerinin ba#lanmasını engelleyebiliyor. Ben de Yatırımcı "li!kileri Yöneticisi olarak görev yaptım ve iki yıl içinde yatırımcı ili!kilerinin yanı sıra stratejik planlama sorumlulu#u da üstlendim ve Genel Müdür Yardımcısı oldum. Yüzlerce Yatırımcı "li!kileri Yöneticisine terfi etmelerinde ve!irketlerinde daha de#erli hale gelmelerine yardım ettik. Siz de aynısını bazı stratejik öncelikleri gözeterek ba!arabilirsiniz. $irketinizin stratejik planlama grubunun bir parçası haline gelin. Bu!irketinizin gelece#idir. Genel Müdür, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve di#erleriyle aynı masada oturmanız ve stratejinizi ve stratejinin içeride ve dı!arıda ileti!iminin nasıl yürütülece#ini tartı!manız ve tasarlamanız gerekir. Bilinçlenmek için yatırımcıların algılarını kavrayın. $irket de#erini belirleyen geli!meleri izleyin. Üst Yönetimi yatırımcıların al/tut/sat kararlarını nasıl aldıklarına ili!kin bilgilendirin. Yatırımcıları temsil eden örneklemlerden fikir edinin. Sesi yüksek çıkan yatırımcılar yanıltıcı olabilir. Yatırımcıları sektördeki e#ilimleri hakkında ve faaliyet gösterdi#iniz i! çevresi ile ilgili bilmeleri gereken kilit konularda e#itin. Sektörünüzün nasıl de#erlendirildi#ini anlayın. Rakip!irketleri belirleyerek analiz edin. $irketinizle ilgili uzmanlık kazanmak için!irket birim yöneticileri, pazarlama, hukuk ve idari i!lerdeki sekreterlerle ittifak kurun. Gelecekteki önceliklerin hissedarların refahını uzun vadede nasıl etkileyece#ini belirleyin. Yatırımcıları etkin bir!ekilde hedefleyin. Hisse senedi fiyatınızı aslında kimin yönlendirece#ini ö#renin. McKinsey!irketinin ara!tırmasında!irketin de#erini belirleyen yatırımcılar, analistler ve medya çalı!anları arasında 100 den az sayıda ki!inin fark yarattı#ı bulunmu!tur.!! 14

19 Halka Arzlarda Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı İlişkileri, halka arz öncesi ve sonrası dönemlerde halka arz süreçlerinde etkin bir rol üstlenmektedir. Başarılı bir halka arz için dikkatli bir planlama ve taktik geliştirme çalışması gerekmektedir. Hazırlık aşamasında bilgi sistemlerinin halka açık işletmelerden istenen raporları güvenilir şekilde üretebilecek duruma getirilmesi ve halka arzdan önceki 2-3 yıl için denetimden geçmiş finansal tabloların hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu aşamada halka arzın faydaları ve getireceği ilave yükümlülükler konusunda çalışanların bilgilendirilmesi önemlidir. Çalışanların halka arzla birlikte işletmenin hissedarları haline gelme fırsatı ve yapılacak tanıtımlar sayesinde çalışanların aidiyet duygusu güçlendirilebilir ve potansiyel çalışanlar için işletme daha cazip kılınabilir. Rakip işletmelerin bu süreçteki uygulamalarının incelenmesi ve halka arz sürecinden sorumlu olacak Yatırımcı İlişkileri ekibinin görevlendirilmesi de bu aşamada gerçekleştirilir. Söz konusu ekipte genellikle üst yönetimden üyeler, Finans Yöneticisi, İç Denetim Yöneticisi, İşletmenin Yatırımcı İlişkileri Uzmanı, Pazarlama İletişimi Uzmanı yer alır. Bu ekibe halka arza aracılık edecek aracı kurumlar ve finansal iletişim danışmanlık işletmeleri yardımcı olurlar. Danışmanlık işletmeleri Yatırımcı İlişkileri ve Halkla İlişkiler konusundaki uzmanlıkları ile işletme imajının güçlendirilmesi konusunda da katkı sağlayabilirler. Bu aşamada işletmenin Yatırımcı İlişkileri Departmanının oluşturulması ve ilgili prosedürlerin tasarlanması gerekir. İşletmenin halka açılması ve işletme tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin halka arz edilmesinden hemen önce işletmenin stratejik amaçlarına uygun olarak yatırımcı ilişkilerine ilişkin amaçların belirlenmesi ve amaçlara uygun araçların seçilmesi gerekir. Bu kapsamda pazarlama materyallerinin ve basın açıklamalarının taslaklarının hazırlanması, finansal sunumların planlanması, aracı kurumlara ve medyaya yönelik konferansların düzenlenmesi ve işletme yöneticilerinin yatırımcıların ihtiyaçları konusunda eğitilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Yatırımcı İlişkileri Bilgilerinin dağıtılması ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekir. Halka arz sonrasında halka arzla yaratılan yatırımcı ilgisinin devam ettirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı, analist ve yatırımcılara yeterli zaman ve kaynak ayrılmasına yönelik planlama yapılmalıdır. Yasal düzenlemelere uyulmasına özen gösterilmelidir. Yatırımcı İlişkilerinde Kriz Yönetimi İşletme hakkında çıkan olumsuz haberler, işletmenin piyasa değerini olumsuz etkileyebileceği için Yatırımcı İlişkileri tarafından yönetilmesi gereken kriz durumlarıdır. Bu tür haberler çok çeşitli kaynaklardan çıkabilmekte ve çoğunlukla geçmişte karşılaşılmayan durumlar ortaya çıkabilmektedir. İşletme aleyhine açılan davalar, sendikalarla ilgili oluşabilecek sorunlar gibi durumlarda hisse senedinin fiyatındaki değişim, ilgili haberlerin yanı sıra işletmenin kriz yönetiminden de etkilenmektedir. Kriz durumları önceden karşılaşılmış ve gelecekte de karşılaşılması olası durumlar ise buna uygun planlar oluşturulmalıdır. Aynı sektörde faaliyet gösteren başka işletmeler benzer bir durumla karşılaşmış ve iyi bir kriz yönetimi gerçekleştirmiş ise bu uygulamalar örnek alınabilir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, kötü haberlerin önceden öngörülmesi amacıyla bir erken uyarı sistemi geliştirmelidir. Finansal kurumlar ve medyada, işletme hakkında çıkan söylentileri haber verebilecek bağlantılar kurulmalıdır. İşletmenin finansal tabloları hazırlandığında öncelikle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi tarafından incelenerek yatırımcıların veya analistlerin sorabilecekleri sorulara hazırlıklı olunmalıdır. Erken uyarı sistemi, denetçiler, sendikalar, avukatlar gibi işletmeyi ilgilendiren konularda uyarılarda bulunabilecek kişi ve kurumlardan da bilgi akışı sağlayacak şekilde kurulmalıdır. Erken uyarı sisteminde bir potansiyel sorun belirlendiğinde sorunun çözümüne yönelik planların tasarlanması ve üst yönetimle paylaşılması uygun olacaktır. 15

20 Erken uyarı sisteminde sektördeki firmalar arasında oluşabilecek bulaşma etkisi de göz önüne alınmalıdır. Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerden birinde ortaya çıkan bir sorun durumunda, yatırımcılar rakip işletmelerin de aynı sorunla karşılaşabilecekleri konusunda şüpheye düşebilir. Yatırımcıların şüpheleri sonucunda sektördeki tüm işletmelerin hisse senedi fiyatında düşüşler meydana gelebilir. Bu tür durumlar erken uyarı sistemleri ile önceden öngörülebilirse yatırımcılar işletmenin böyle bir sorun yaşamadığı konusunda bilgilendirilebilir. Örneğin, sektördeki başka bir işletme döviz yatırımlarından kaynaklanan risklerden dolayı zarar etmişse, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi işletme tarafından yürütülen hedging (riskten korunma) uygulamaları konusunda bir basın açıklaması yapmalıdır. Eğer bulaşma işletmeden başlayacaksa kötü haberin yine ilk kez işletme tarafından açıklanması doğru olacaktır. Böylece, yatırımcılara kötü haberlerin nasıl yönetildiği ile ilgili olumlu bir mesaj verilmiş olur. Diğer işletmeler daha önce harekete geçmezlerse bu duruma hazırlıksız yakalanmış olurlar. İşletme veya çalışanlar yasalara aykırı bir olayla karşı karşıya gelmişse, bu durum üst yönetime danışılarak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi tarafından hemen duyurulmalı, olayın tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alındığı vurgulanmalı ve yasal yaptırımlara uyulmalıdır. Bu tür durumlarda kesinlikle kendini savunan bir görünüm sergilememelidir. Böyle bir tepki muhtemelen medyanın konuyu daha uzun süre gündemde tutmasına yol açacaktır. Birden fazla kötü haberin piyasaya açıklanması gerekiyorsa en doğru yaklaşım hepsinin aynı anda açıklanmasıdır. Böylece işletmenin hisse senedi sadece bir defa düşmüş olur ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi bu süreçte düzeltici önlemlerin alındığına dair piyasayı bilgilendirdikçe hisse senedi fiyatı kademeli olarak toparlanacaktır. Eğer açıklamalar zamana yayılırsa, yatırımcılar zaman içinde işletmenin güvenilir olmadığı fikrine kapılır ve hisse senedi fiyatının daha uzun süre düşmesine yol açarlar. Kötü haberler yatırımcıların dikkatini konudan uzaklaştıracak ve kafa karıştıracak şekilde verilmemelidir. Örneğin, bu tür bilgiler finansal tabloların dipnotlarına gizlenmemelidir. Sorumluluk sahibi yatırımcı ve analistler dipnotları da okuyacağından bu durumu hoş karşılamayacaktır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi sorunların çözüm süreci konusunda yatırımcıları somut gelişmeler konusunda oldukça bilgilendirmelidir. İşletme hakkında piyasada dolaşan söylentiler de hisse senedi fiyatını etkileyebilir. İşletme yeterince uzun süre beklerse söylentiler etkisini yitirecektir ve hisse senedi fiyatı eski seviyelerine geri dönecektir. Söylentiler hakkında soru geldiği takdirde, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi söylenti ve spekülasyonlara cevap vermediklerini belirtmelidir. Eğer söylentiler çok göze batıyor ve satışları olumsuz etkiliyorsa Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi söylentileri yalanlamak isteyebilir. Ancak, bu durumda yatırımcılar söylentilerin her defasında yalanlanmasına yönelik bir beklenti içine girebilir. Söylentiler yalanlanmadığında söylentinin doğru olduğu kanısı oluşur ve etkisi uzayabilir. Sonuç olarak söylentilere ilişkin verilebilecek en iyi tepki olağanüstü durumlar dışında söylentileri görmezden gelmektir. İşletmenin söylentilere tepki vermemesi kısa ve uzun vadede işletmenin piyasa değerini nasıl etkiler? 16

Kurumsal Seri. v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼

Kurumsal Seri. v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼ Kurumsal Seri v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼ áåçéâáäéê Giriş 1 1. Sermaye Piyasası Mevzuatı nda Yatırımcı İlişkileri 2 2. Yatırımcı İlişkilerinin Sorumlulukları 3 3. Yatırımcı İlişkileri Uzmanının Nitelikleri

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat ULUTEKİN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Yrd.Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2537 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1508 MEDYA PLANLAMA

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2537 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1508 MEDYA PLANLAMA T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2537 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1508 MEDYA PLANLAMA Yazarlar Doç.Dr. Hasan Kemal SUHER (Ünite 1, 8) Doç.Dr. Hüseyin ALTUNBAŞ (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Bilgen BAŞAL

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3066 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1999 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I Yazarlar Erdinç YÜKSEK (Ünite 1-4) Gökçe AKAR (Ünite 5) Haluk ŞANLI (Ünite 6) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Turhan KORKMAZ (Ünite 1, 3, 4, 6, 7, 8) Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 2) Prof.Dr. Güven

Detaylı

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2532 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1503 BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Dr. Murad KAYACAN (Ünite 2, 3) Dr. Özlem SAYILIR (Ünite

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2478 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1449 BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1, 3) Dr. İhsan Uğur DELİKANLI (Ünite 2, 4) Dr. Rıdvan

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2500 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1471 OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ Yazarlar Prof.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Murat AZALTUN (Ünite 2)

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

CEO / CFO Serisi - Ocak 2009. Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi

CEO / CFO Serisi - Ocak 2009. Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi CEO / CFO Serisi - Ocak 2009 Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi İçindekiler Önsöz 1 1. Yıllık faaliyet raporu nedir ve neden hazırlanır? 2 2. İyi hazırlanmış faaliyet raporunun katma değeri 3 3.

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu 1 2 2010 FAALİYET RAPORU İçİndekİler 2 Kısaca Ak-Al 4 Kurumsal Profİl 5 olağan genel kurul gündemi 6 AK-AL IN VİZYONU, MİSYONU VE KURUMSAL DEĞERLERİ 7 Başlıca Fİnansal ve Operasyonel

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAYLAR

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAYLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2796 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1754 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAYLAR Yazarlar Doç.Dr. İdil SUHER (Ünite 1) Öğr.Gör. Levent ÖZKOÇAK (Ünite 2, 4)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası veya Garanti veya Banka ), Bankacılık

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Sayfa No: 1 31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1 Ocak - 31 Aralık 2013 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 30 Aralık 2011 tarih, 28158 sayılı

Detaylı