Ürün tasarımı. Ürün tasarımı, firmanın ürününün özelliklerini, kendine özgü karakteristiklerini belirleme sürecidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün tasarımı. Ürün tasarımı, firmanın ürününün özelliklerini, kendine özgü karakteristiklerini belirleme sürecidir."

Transkript

1 Ürün tasarımı Ürün tasarımı, firmanın ürününün özelliklerini, kendine özgü karakteristiklerini belirleme sürecidir. Piyasadaki ürün tasarımları müşteri gruplarının tercihlerine göre farklılaşır.

2 Süreç tasarımı, seçimi Tasarlanmış ürünü üretmek için gerekli sürecin geliştirilmesidir. Ürün tasarımı ile birlikte yapılır. Her ürünün özelliklerini gerçekleştirmede farklı süreçler gerekir. Süreç seçimi, ürün tasarımını gerçeğe dönüştürmek için gerekli

3 Continuum of Process Types

4 Ürün-süreç matrisi

5 Ürün Tasarımı Ürün Tasarımı ve Süreç Seçimi bir bütündür. Firma çok değişik bir ürün tasarlayabilir, ancak nasıl üreteceğini bilmezse, bu ilelebet tasarım olarak kalır. Ürün Tasarımı ve Süreç Seçimi Ürün Kalitesini Üretim Maliyetini Tüketici Memnuniyetini Etkiler. Ürün tasarımı ya da süreç iyi değilse ürün kalitesi sorunlu olur Üretim Envanter Kontrolü 5

6 Ürün tasarımı, birçok uzmanı bir araya getirir, heyecanlı ve yaratıcıdır, firmayı batırabilir ya da başarıya ulaştırabilir. Ürün tasarımı; ürünün görünüm, yapılacağı malzeme, boyut- tolerans, performans standartları gibi özelliklerini belirleme sürecidir.

7 Hizmet Tasarımı Hizmet işletmelerinde ürün tasarımı ek özellikler içerir. Ürün soyut olduğu için, tüketicilerin estetik ve psikolojik açıdan yararları da göz önüne alınır. Hizmet tasarımında hem hizmet hem de hizmetin içinde bulunduğu konsept tasarlanır. İmaj, ortam, ambians,kendini iyi hissetme gibi elemanlar eklenir. Hizmet tasarımı, hizmetin, fiziksel, duygusal, estetik, psikolojik yararlarına ilişkin özelliklerinin oluşturulmasıdır Üretim Envanter Kontrolü 7

8 Ürün Tasarımının Stratejik Önemi o Strateji, işletmeyi, müşterileri, rakipleri tanımlar. o Bir ürün tasarımı, işletme stratejisine uygun olmalı, desteklemelidir. o Ürün tasarımı, bir firmanın müşteri tabanını oluşturmasını etkileyen en büyük faktördür. o Bir firmanın ürün tasarımı, firmanın işletme stratejisi tarafından belirlenen müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır Üretim Envanter Kontrolü 8

9 Ürün Tasarımı Neyi Gerektirir? Pazar analizcileri Tasarımcılar Satış Tahminleyiciler Mühendisler Finans Uzmanları Diğer Çalışanlar Üretim Envanter Kontrolü Stratejik Plan Yapma ve Düşünme 9

10 İşletme departmanları arasındaki rekabet, sürtüşmeler ya da iletişimsizlik nedeni ile uyumsuz çalışma veya fikir birliği sağlanamaz ise ürün tasarımında aşağıdaki gibi karikatürize edilen durumlarla karşılaşılabilir.

11 Humor in Product Design As the customer wanted it T/Maker Co. As Operations made it T/Maker Co. As Marketing interpreted it T/Maker Co. As Engineering designed it T/Maker Co.

12

13 Ürün Tasarımındaki Basamaklar Fikir Geliştirme Seçme-değerleme Ön Tasarım ve Test Son Tasarım Üretim Envanter Kontrolü 13

14 Fikir Geliştirme Tüm tasarımlar bir fikir ile başlar. Fikirler çeşitli kaynaklardan gelebilir. Pazarda rekabetçi olabilmek için, firmalar düzenli olarak yeni ürünleri piyasaya sunmak zorundadırlar. Yeni ürün geliştirme sürecinin belirlenmesi endüstri dalına göre farklılık gösterir. Örneğin otomotiv sektöründe her yıl, hazır giyim sektöründe yılda en az iki kez iken, uçak sektöründe çok daha uzundur. Üretim Envanter Kontrolü 14

15 Fikir Kaynakları İşletme İçi: İşletme Dışı: Ar-Ge Bölümü Patent Bölümü Üretim Bölümü Pazarlama Böl. İşletme İçi Öneri Kaynak. Üretim Envanter Kontrolü - 15 Tüketici ve müşteriler Toptancılar/perakendeciler Yeni buluş yapanlar Araştırma Kurumları Rakipler Mal teslim edenler Diğer Pazarlar Diğer Branş Malları Tamamlayıcı malların üreticileri Pazar Araştırma kurumları Reklamcılar Ekonomik birlikler İşletme Danışmanları

16 Tersine Mühendislik (reverse engineering) Rakip firmaların ürünlerini satın alıp, bu ürünü demonte ederek, ürünün tasarım özellikleri üzerinde çalışmaktır. İncelenen ürünlerin üstün özelliklerini alıp kombinasyonlar oluşturmak en çok başvurulan yoldur. Ford Taurus modeli Üretim Envanter Kontrolü 16

17 Seçme-değerlendirme Bir fikir ortaya atılıp geliştirildikten sonra bu fikrin başarı şansını belirlemek için değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmeyi yaparken çeşitli kriterlere göre ürün fikri değerlendirilir. Örneğin, üretim, finansman, pazarlama, açısından değerlendirilebilir Üretim Envanter Kontrolü 17

18 Üretim Açısından! Tasarlanan yeni ürünün üretimi neleri gerektiriyor, var olan kaynaklarla bu gereksinimler karşılanabilir mi? Yeni tesis ve ekipmanlara ihtiyacımız olacak mı? Ürünü imal etmek için yeterli iş gücümüz var mı?, Üretim için gerekli olan malzeme hazır olarak tedarik edilebilir mi? Üretim Envanter Kontrolü 18

19 Pazarlama Açısından! Tasarlanması düşünülen yeni ürün için potansiyel pazar nedir? Ürün için pazar geliştirmek gerekecek mi? Ne kadar bir çaba gerekecek? Uzun dönemde satış potansiyeli ne olacak? Üretim Envanter Kontrolü 19

20 Finansman Açısından! Yeni ürünün finansal potansiyeli, maliyeti, Geri ödeme süresi nedir? Üretim Envanter Kontrolü 20

21 Fikrin Kabulü Yönetim becerisi ve tecrübeler fikrin onaylanmasında anahtar rol üstlenir. Yeni bir ürün için ortaya atılan fikirlerin yaklaşık % 80 ni seçme-değerleme sürecini geçemez. Yeni fikri değerlendirmede karar verme tekniklerinden de yararlanabiliriz. Üretim Envanter Kontrolü 21

22 Few Successes Number Ideas 1750 Design review, Testing, Introduction Market requirement Functional specifications Product specification 100 Development Stage 25 One success!

23 Ağırlıklı puanlama modeli Yeni ürün fikirlerinin değerlendirilmesinde ağırlıklı puanlama modeli ile çeşitli ürün fikirleri karşılaştırılabilir. Yöntemde ürün seçimini etkileyecek faktörler belirlenerek, bu faktörlerin birbirlerine göre önemleri ve her fikrin her faktörden aldığı puanlar karşılaştırılır.

24 Örnek Fikir A Fikir B Faktör Faktör ağırlığı Puan Ağırlıklı puan Puan Ağırlıklı puan NBD 0,20 8 1,6 7 1,40 Ürün hattına uyum 0,15 5 0,75 6 0,90 Teknik zorluk 0,18 6 1,08 4 0, Toplam 1, , ,02

25 Başabaş Noktası Analizi o Bu teknik firmanın toplam maliyetlerini karşılamak için satması gereken ürün miktarını, yani başabaş noktasını bulmada kullanılır. o Firma için ulaşılması zor olan bir başabaş noktasına sahip olan bir ürünü üretmek tercih edilmez. o Toplam Maliyet = Sabit Maliyet + Değişken Maliyet T.M. = F + (V).x Üretim Envanter Kontrolü 25

26 Toplam Gelir=Toplam Maliyet p.x=f+v.x p=satış fiyatı x=üretilip satılan miktar F=sabit maliyet v=birim değişken maliyet

27 Başa Baş Noktası Gelir Maliyet Kar Değ. Mal. P= Birim Fiyatı Zarar T.M. = T.G. F + (V).x = (P).x Sbt Mal. XBBN Adet XBBN = F / (P V) Top. Mal. Üretim Envanter Kontrolü 27

28 Break-Even Analysis BEPx = BreakBreak-even point in units BEP$ = Break Break--even point in dollars P = Price per unit (after all discounts) x = Number of units produced TR = Total revenue = Px F = Fixed costs V = Variable costs TC = Total costs = F + Vx BEP$ = BEPx P = F P P-V F = (P - V)/P F = 1 - V/P Profit = TR - TC = Px - (F + Vx) Vx) = Px - F - Vx = (P - V)x - F

29 örnek Bir parçayı üretmek için gerekli sabit maliyet lira, parçayı üretmenin birim değişken maliyeti 240 lira, parçanın satış fiyatı ise 400 lira ise, bu parça için başabaş noktasını ünite ve lira cinsinden hesaplayınız. P=400 F= V=240 F BBN = = = 6250 birim p v BBN = = TL

30 Örnek (süreç seçimi) Bir parçayı üretmek için alternatif üretim süreçleri: S1, S2, S3 dür. Her sürecin maliyetleri aşağıdaki gibidir. Hangi sürecin seçilmesi uygundur? Süreç S1 S2 S3 Sabit maliyet birim üretim maliyeti

31 MS1 = x MS2 = x MS3 = x MS1=MS2 x1= adet MS2=MS3 x2= adet arası S arası S üzeri S3 uygundur.

32 Örnek (üret-satın al kararı)(make or buy) El aletleri imalatçısı bir testereyi TL sabit maliyetle, TL ye mal ediyor. Ya da bu testereyi dışarıdan 22.5 TL ye satın alabilir. Hangi üretim miktarında hangi karar verilir? İmalatçı 8000 testere satmayı planlıyorsa hangi seçenek uygundur? TMüret= TMsatın al X = 22.5 X XBBN = adet

33 Birden çok ürün üretilmesi durumunda BBN İmalat ve hizmet firmalarının çoğu çeşitli ürünler sunarlar. Her ürünün satış fiyatı ve değişken maliyeti farklıdır. BBN analizi için, daha önce yapılan analizi, her ürünün satışlardaki payını yansıtacak şekilde düzeltiriz. Her ürünün satışlardaki payını her ürünün katkısı ile ağırlıklandırarak ağırlıklı katkıyı buluruz.

34 Break-Even Example Multiproduct Case F BBNTL = where V P F W i Vi 1x (W (Wi) Pi = birim değişken maliyet = birim fiyat = sabit maliyet = her ürünün toplam TL satışlardaki payı(%) = her bir ürün

35 Break-Even Example Multiproduct Case BBNbirim = BBNTL x Wi Pi Kar = (satış gelirleri x ağırlıklı katkı) - F Kar = ( satış gelirleri BBNTL x ağırlıklı katkı

36 Multiproduct Example Fixed costs = $3,500 per month Item Sandwich Soft drink Baked potato Tea Salad bar Price $ Cost $ Annual Forecasted Sales Units 7,000 7,000 5,000 5,000 3,000

37 Multiproduct Example Fixed costs = $3,500 per month Annual Forecasted Item Price Cost Sales Units Sandwich $2.95 $1.25 7,000 Soft drink ,000 Baked potato Annual 5,000 Weighted % of Contribution Tea Selling Variable.75.25Forecasted 5,000 Item (i) Price (P) Cost (V) (V/P) 1 - (V/P) Sales $ Sales (col 5 x col 7) Salad bar ,000 Sandwich Soft drink Baked potato Tea Salad bar $ $ $20,650 5,600 7, ,750 8,550 $46,

38 F MultiproductBEP Example = 1 - PV $ i x (Wi) i Fixed costs = $3,500 per month $3, Annualx Forecasted = $67, Item Price Cost Sales Units Sandwich $2.95 $1.25 7,000 $67,200 Daily Soft drink ,000 = = $ sales 312 days Annual Baked potato ,000 Weighted % of Contribution Tea Selling Variable.75.25Forecasted 5,000 Item (i) Price (P) Cost (V) (V/P) 1 - (V/P) Sales $ Sales (col 5 x col 7) Salad bar , x $ = Sandwich $2.95 $ $20, $2.95 sandwiches = Soft drink Baked potato Tea Salad bar ,600 7, ,750 8,550 $46, per day

39 Application of Decision Trees to Product Design Particularly useful when there are a series of decisions and outcomes which lead to other decisions and outcomes

40 Application of Decision Trees to Product Design Procedures Include all possible alternatives and states of nature - including doing nothing Enter payoffs at end of branch Determine the expected value of each branch and prune the tree to find the alternative with the best expected value

41 Decision Tree Example (.4) Purchase CAD High sales (.6) Low sales Hire and train engineers (.4) High sales (.6) Low sales Do nothing Figure 5.14

42 Decision Tree Example (.4) Purchase CAD High sales (.6) Low sales Hire and train engineers $2,500,000-1,000, ,000 $1,000,000 $800, , ,000 - $20,000 Revenue Mfg cost ($40 x 25,000) CAD cost Net Revenue Mfg cost ($40 x 8,000) CAD cost Net loss (.4) High sales EMV (purchase CAD system) = (.4)($1,000,000) + (.6)(- $20,000) (.6) Low sales Do nothing Figure 5.14

43 Decision Tree Example (.4) Purchase CAD $388,000 High sales (.6) Low sales Hire and train engineers $2,500,000-1,000, ,000 $1,000,000 $800, , ,000 - $20,000 Revenue Mfg cost ($40 x 25,000) CAD cost Net Revenue Mfg cost ($40 x 8,000) CAD cost Net loss (.4) High sales EMV (purchase CAD system) = (.4)($1,000,000) + (.6)(- $20,000) = $388,000 (.6) Low sales Do nothing Figure 5.14

44 Decision Tree Example (.4) Purchase CAD $388,000 High sales (.6) Low sales Hire and train engineers $365,000 (.4) High sales (.6) Low sales Do nothing $0 $2,500,000-1,000, ,000 $1,000,000 $800, , ,000 - $20,000 $2,500,000-1,250, ,000 $875,000 $800, , ,000 $25,000 $0 Net Revenue Mfg cost ($40 x 25,000) CAD cost Net Revenue Mfg cost ($40 x 8,000) CAD cost Net loss Revenue Mfg cost ($50 x 25,000) Hire and train cost Net Revenue Mfg cost ($50 x 8,000) Hire and train cost Net Figure 5.14

45 Ön Tasarım ve Test Ön tasarım aşamasını amacı mühendislik açısından hata ve eksiklikleri gidererek kusursuz bir tasarıma ulaşmaktır. Performans özellikleri teknik spesifikasyonlara dönüştürülür. İlk önce prototip imal edilerek test edilir. Bu aşamanın süresi firmanın ürünü piyasaya sürme zamanına bağlı olarak değişir. Bu aşamayı kısa sürede geçmek, ileride telafisi yüksek maliyetli olacak hataların ortaya çıkarılmadan ürünün satışa sunulmasına neden olur. Üretim Envanter Kontrolü 45

46 Son Tasarım Bu aşamada testler tamamlanarak esas üretim için ürünün nihai özellikleri belirlenir. Belirlenen özelliklere göre kullanılacak ekipman, malzeme, üretim süreci, görevler, tedarikçiler gibi ayrıntılar belirlenerek üretime geçilir. Tasarım, ürünün üretilmesinde kullanılacak malzeme ve üretim süreçleri üzerinde etkileyici role sahiptir. Bu nedenle üretim maliyetlerini etkiler. Bu aşamalarda harcanan zaman ve maliyetlerden kaçınılmamalı, tüm seçenekler değerlendirilmelidir. Bir araştırma; tasarım aşamasında ürün maliyetinin yaklaşık %70 inin belirlendiğini göstermiştir Üretim Envanter Kontrolü 46

47 Few Successes Number Ideas 1750 Design review, Testing, Introduction Market requirement Functional specifications Product specification 100 Development Stage 25 One success!

48 Ürün Tasarımında Göz Önüne Alınması Gereken Faktörler İmalat İçin Tasarım (DFM-design for manufacturing) Ürün tasarlanırken imalatın ne derecede kolay ya da zor olduğunu belirlemek gerekir. Üretimin maliyetini düşürmek amaçlanır. Aksi halde üretimi zor, yüksek maliyetli bir tasarıma sahip olunur. İmalat için tasarım, tasarımcılara ürün ve süreç tasarımını bir arada yapma konusunda bir çerçeve sağlar Üretim Envanter Kontrolü 48

49 İmalat İçin Tasarım İmalat için tasarım şu konular üzerine odaklanır Tasarımı Basitleştirme 2. Tasarımın Standartlaşması Üretim Envanter Kontrolü 49

50 İmalat İçin Tasarım 1. Ürünü oluşturan parçaları minimize et!, 2. Ürünü oluşturan parçaları başka ürünlere de uyacak şekilde tasarla!(parça varyasyonlarının minimizasyonu) 3. Modüler tasarım kullan! 4. Üretim işlemlerini basitleştir! 5. Mümkün olduğunca özel aparat kullanmaktan kaçın!(üretimi kolay parçaların tasarlanması) Üretim Envanter Kontrolü 50

51 DFM Example (20 parça yerine 2 parça)

52 Montaj için tasarım (design for assembly- DFA) Ürünlerin tasarlanırken daha sonra kolay monte edilebilecek ve maliyetini minimum kılacak şekilde tasarlanması için prensipler Monte edilecek parça sayısını azaltmak, montaj yöntemini ve montaj sırasını belirleme gibi çalışmalardan oluşur.

53 Değer mühendisliği Değer mühendisliğinde, 1. Ürünün özellikleri değerlendirilir. 2. Bu özellikleri ürüne katmanın maliyetleri hesaplanır. 3. Daha düşük maliyetli alternatifler belirlenir. Temel amaç ürünün işlevselliğini ve kalitesini korurken, diğer taraftan ürüne değer katmayan şeylerin tasarımdan çıkarılarak maliyetleri düşürmektir.

54 Cost Reduction of a Bracket via Value Engineering Figure 5.5

55 Ürün yaşam eğrisi Ürün tasarımını etkileyen diğer bir faktör, ürünün yaşam evreleridir. Ürünün talebinin değiştiği bir takım evreler, ürünün yaşam evreleri ya da ürünün yaşam eğrisi adını alır. Bu evreler ürünün piyasaya girişi, büyüyüp gelişmesi, talebin olgunlaşması- maksimuma ulaşması ve düşüşe geçmesi olarak 4 evreye ayrılır.

56 Ürün Yaşam Eğrisi Talep SUNUŞ BÜYÜME OLGUNLUK DÜŞÜŞ Zaman Üretim Envanter Kontrolü 56

57 Product Life Cycle, Sales, Cost, and Profit Sales, Cost & Profit. Cost of Development & Manufacture Sales Revenue Profit Cash flow Loss Time Introduction Growth Maturity Decline

58 Yaşam Eğrisi Yaşam devrelerini bilmek bize ne kazandırır? Daha önceden yeni ürünleri planlayabilir ve bunları geliştirip pazara sürerek satış gelirlerindeki dalgalanmaları minimuma indirebilirler, Mevcut ürünün hangi evrede bulunduğu kesin olarak saptanır, İçinde bulunan döneme uygun önlemler alınır. Kazançların düşmesi ve rakiplerin çıkması durumlarına karşı önlemler kolayca alınabilir ve farklı yürütmeler izlenebilinir. Bazı ürünler için ürün yaşam eğrisi kısa iken bazı ürünler uzun süre piyasada kalır. Bazıları ise bu eğriye uymaz. (bilgisayaruçak-kalem,kağıt,çivi, şeker,süt,un) Üretim Envanter Kontrolü 58

59 Eşzamanlı Mühendislik (Concurrent Eng.) Eşzamanlı Mühendislik, bir firmada değişik alanlarda çalışan bir çok kişinin tasarımın ilk aşamasından itibaren bir araya gelip, ürün tasarımında ve süreç seçimlerinde birlikte karar vermesidir. Bu yaklaşım ürünün tasarım aşamasından, esas üretim aşamasına sorunsuz bir şekilde daha kısa bir zamanda ürünün kalitesini arttırarak geçilmesini sağlar Üretim Envanter Kontrolü 59

60 Eski ve Yeni Yaklaşım Eski yaklaşım (ardışık- sıralı yaklaşım) verimsiz ve yüksek maliyetlidir. Eski yaklaşım eş zamanlı mühendislik yaklaşımına göre daha uzun süre alır. Eski yaklaşım bireysel çalışmayı, yeni yaklaşım ise takım çalışmasını gerektirir. Üretim Envanter Kontrolü 60

61 Sequential Design (ardışık tasarım)

62 Concurrent Engineering (eş zamanlı mühendislik)

63

64 Yeniden üretim (remanufacturingreuse) Eski ürünlerin parçalarını, yeni ürünler üretmede kullanma Çevreye duyarlılık artıkça, geridönüşüm ve israfın azaltılması yönünde çabalar artar. Yeniden üretimin çevresel yararı yanısıra maliyet yararı da fazladır. Yenisinin yarı fiyatına imal edilebilir. Bilgisayar, TV, oto imalinde popülerdir..

65 Çevre dostu tasarımlar Bu sayede verimlilik artar, maliyetler azalır ve kaynaklar korunabilir. Ürünün her evresinde etkindir Tasarım Üretim Yok olma

66 Çevre dostu tasarım için amaçlar 1. Daha güvenli ve çevreye duyarlı ürünler geliştirmek. 2. Ham madde ve enerjiden tasarruf etmek 3. Çevreye karşı sorumluluğu azaltmak 4. MaliyetMaliyet-etkin çalışmayı artırma, çevre düzenlemelerine--yönetmeliklere uyma düzenlemelerine 5. İyi bir firma ve çalışanı olarak tanınma

67 Çevre dostu tasarım için yapılması gerekenler Green Manufacturing(yeşil imalat) Geri dönüşebilir ürünler üret Geri dönüşmüş malzeme kullan Zararlı hammaddeler kullanma Daha hafif parçalar kullan Daha az enerji kullan Daha az malzeme kullan

68 Bilgisayar destekli tasarım Computer Aided Design (CAD) Ürün tasarlamada ve mühendislik dokümanlarını hazırlamada bilgisayarları kullanma Geliştirme süresinin kısalması, doğruluğun artması, daha düşük maliyet ile sonuçlanır Bilgi ve tasarım tüm dünyaya yayılabilir, aktarılabilir.

69 Extensions of CAD Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) Solve manufacturing problems during the design stage 3-D Object Modeling Small prototype development CAD through the internet International data exchange through STEP

70 Bilgisayar destekli imalat ComputerAided Manufacturing (CAM) İmalat ekipmanlarını kontrol etmek için özel bilgisayar ve programlardan yararlanma Genelde CAD sistemi ile birlikte yürütülür. (CAD/CAM)

71 CAD/CAM in yararları Ürün kalitesi Tasarım süresi Üretim maliyeti Veri tabanını elde etme Yeteneklerin artması

72 Ürün dokümanları Product Documents Engineering drawing (mühendislik çizimleri) Shows dimensions, tolerances, & materials Shows codes for Group Technology Bill of Material (Malzeme dökümü) Lists components, quantities & where used Shows product structure T/Maker Co.

73 Engineering Drawing Example 2-1/2 13/16 diameter 1 13/32 diameter 1/4 R 2-1/4 13/ /8 13/16 5/16 1-5/8 Bracket Scale: FULL Drawn: J. Thomas A

74 Engineering Drawings - Show Dimensions, Tolerances, etc.

75 Bill of Material Example 1995 Corel Corp. Bill of Material P/N: 1000 Name: Bicycle P/N Desc Qty 1001 Handle Bars Frame Assy Wheels Frame 1 Units Level Each 1 Each 1 Each 2 Each 2

76 Bills of Material BOM for Panel Weldment NUMBER DESCRIPTION QTY A PANEL WELDM T 1 A R R P LOWER ROLLER ASSM. ROLLER PIN LOCKNUT A R A GUIDE ASSM. REAR SUPPORT ANGLE ROLLER ASSM. BOLT A A R GUIDE ASSM. FRONT SUPPORT WELDM T WEAR PLATE BOLT Figure 5.9 (a)

77 Bills of Material Hard Rock Cafe s Hickory BBQ Bacon Cheeseburger Figure 5.9 (b) DESCRIPTION QTY Bun Hamburger patty Cheddar cheese Bacon BBQ onions Hickory BBQ sauce Burger set Lettuce Tomato Red onion Pickle French fries Seasoned salt 11--inch plate 11 HRC flag 1 8 oz. 2 slices 2 strips 1/2 cup 1 oz. 1 leaf 1 slice 4 rings 1 slice 5 oz. 1 tsp. 1 1

78 Group Technology Characteristics Parts grouped into families Similar, more standardized parts Uses coding system Describes processing & physical characteristics Part families produced in manufacturing cells Mini-assembly lines T/Maker Co.

79 Group Technology Code Example 4mm x 45 chamfer 80mm 60mm Round Rod Product Code: mm Part function (round rod) Material (steel) Max. length (50 < L < 150) Primary machine (lathe)

80 Group Technology Schemes Enable Grouping of Parts

81 Group Technology Benefits Improved product design Reduced purchases Reduced work-in-process inventory Improved routing & machine loading Reduced setup & production times Simplified production planning & control Simplified maintenance

82 Süreç tasarımı, seçimi Tasarlanmış ürünü üretmek için gerekli sürecin geliştirilmesidir. Ürün tasarımı ile birlikte yapılır. Her ürünün özelliklerini gerçekleştirmede farklı süreçler gerekir. Süreç seçimi, ürün tasarımını gerçeğe dönüştürmek için gerekli

83 Continuum of Process Types

84 Ürün-süreç matrisi

85 Tesis yerleşim düzeni ve süreç seçimi

86 Ürün tasarımının gerçekleştirilmesinden sonraki aşama, hammadde, parça ve malzemelerin tesis içinde geçmek zorunda oldukları işlemlerin planlanması, yani süreç akışının tasarlanması gerekir. Ürün kararları, ne üretileceğini gösteren kararlar iken, süreç kararları nasıl üretileceğine ilişkin tasarım faaliyetlerinden oluşur. Her yeni ürün tasarımında veya mevcut ürünlerin yeniden tasarımında süreçler gözden geçirilmelidir. Süreç tasarımı ve planlaması aşamasında kullanılan birtakım araçlar vardır.

87 Production Documents(üretim dokümanları) Assembly Drawing Assembly chart Route sheet Work order

88 Assembly Drawing(montaj çizimleri) Shows exploded view of product Head Neck Handle End Cap T/Maker Co.

89 Assembly Chart for A Tuna Sandwich (montaj şemaları) 1 Tuna Fish SA1 2 3 Tuna Assy A1 Sandwich Mayonnaise Bread FG A2

90 Assembly Drawing and Assembly Chart(montaj çizimi ve montaj şeması)

91 Route Sheet (rota veya yol sırası) Lists all operations R o u te S h e e t fo r B ra c k e t Sequence M a c h in e O p e r a tio n 1 Shear # 3 2 Shear # 3 3 D r ill p re s s B ra k e p re s s S h e a r to le n g th Shear 45 c o rn e rs D r ill b o th h o le s Bend 90 4 S e tu p T im e 5 O p e r a tio n T im e /U n it

92 Work Order (iş emri) Authorizes producing a given item, usually to a schedule T/Maker Co.

93 E-imalat (E-manufacturing) Web tabanlı ortam işletmelere çok sayıda iş fırsatı yaratır: Ürün tasarımında işbirliği Süreç tasarımında işbirliği Bilgisayar destekli tasarım CAD yeni ürün tasarlamada bilgisayar grafiklerini kullanır Bilgisayarla bütünleşik imalat CİM ürün tasarımı, süreç tasarımı ve planlama ve imalatı bilgisayar sistemleri ile birleştirir

Ürün tasarımı. Ürün tasarımı, firmanın ürününün özelliklerini, kendine özgü karakteristiklerini belirleme sürecidir.

Ürün tasarımı. Ürün tasarımı, firmanın ürününün özelliklerini, kendine özgü karakteristiklerini belirleme sürecidir. Ürün tasarımı Ürün tasarımı, firmanın ürününün özelliklerini, kendine özgü karakteristiklerini belirleme sürecidir. Piyasadaki ürün tasarımları müşteri gruplarının tercihlerine göre farklılaşır. 1 Süreç

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

END 418 Proje Yönetimi Bahar 2016 * Proje Seçimi * Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş. Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş, 2016 Sayfa 1

END 418 Proje Yönetimi Bahar 2016 * Proje Seçimi * Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş. Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş, 2016 Sayfa 1 END 418 Proje Yönetimi Bahar 2016 * Proje Seçimi * Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş, 2016 Sayfa 1 Projeler Nasıl Ortaya Çıkar Pek çok sebep, projelerin başlatılmasına neden olabilir

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 Yazılım Tasarımına Giriş Bu bölümde;

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG F U E L S İ S MOBİL İSTASYONLAR Akaryakıt Otomasyon LPG CNG FUELSİS Daha Fazla Teknoloji "Akaryakıt Dünyasını teknoloji ile buluşturmak" misyonuyla yola çıkan Fuelsis kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve

Detaylı

MRP Mantığı. MRP -- Proses

MRP Mantığı. MRP -- Proses MRP -- Proses 1 MRP Mantığı MRP, ana üretim çizelgesini baz alarak, tüm ürün ağaçları boyunca komponentlerin çizelgelerini oluşturmaktadır. MRP, çizelgelenen zaman ufku içerisindeki her bir zaman periyodunda

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

Şirketler artan maliyetlerini son tüketiciye yansıtmamayı da tercih edebilir. Bu durumda şirket fiyat baskısı altında ezilir.

Şirketler artan maliyetlerini son tüketiciye yansıtmamayı da tercih edebilir. Bu durumda şirket fiyat baskısı altında ezilir. 7 İsraf İsraf şirketlerde maliyetlerin yükselmesine neden olur. Bu maliyetler son tüketiciye fiyat etiketinde yansır. Tüketiciler pazardaki daha ucuz ürünleri tercih etmeye başlar. Şirket rakipleriyle

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon 3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon Ar-Ge Nedir? Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir nitelikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli bir incelemedir. Araştırma

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü. Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE

Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü. Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE Su jeti nedir? Su jeti, metali yada başka bir maddeyi içerisinde bulunan su ve aşındırıcı maddelerle, suyun çok yüksek bir

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Üretme ve Dışarıya Yaptırma Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretme ve Dışarıya Yaptırma Kararları İșletmeler, müșteri gereksinimlerinin karșılanması için hem doğrudan bu

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

MAFSALLI ÇOK AMAÇLI KENETLER

MAFSALLI ÇOK AMAÇLI KENETLER Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MOL: 501 M,502 M,503 M,504 M 501 ML,502

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

YENĐ HĐZMET GELĐŞTĐRME Kaynak: Service Management Operations, Strategy, Information Technology, fifth edition, Fitzsimmons&Fitzsimmons

YENĐ HĐZMET GELĐŞTĐRME Kaynak: Service Management Operations, Strategy, Information Technology, fifth edition, Fitzsimmons&Fitzsimmons YENĐ HĐZMET GELĐŞTĐRME Kaynak: Service Management Operations, Strategy, Information Technology, fifth edition, Fitzsimmons&Fitzsimmons Hizmet Sektöründe Yenilik Temel Araştırma: Olası uygulamayı dikkate

Detaylı

HAVALI SİSTEM KENETLER

HAVALI SİSTEM KENETLER HAVALI SİSTEM KENETLER Kullanıldığı Sanayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, Seramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: ir bağlantı elamanı

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Tasarımın ne olduğunu ve çeşitli tasarım türlerinin

Detaylı

Autodesk Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014 ü Keşfedin.

Autodesk Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014 ü Keşfedin. AutoCAD Product Factory Plant Design Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014 ü Keşfedin. Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014, daha iyi iş akışları, proje bilgilerine kolay ulaşım ve geliştirilmiş işbirliği için

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

1 Teknolojideki hızlı değişme ve gelişmeler üretim metot ve sistemlerini de hızla değiştirmektedir. Bu değişime ve gelişime bağlı olarak üretimde yeni teknolojiler ve üretim sistemleri kullanılmaktadır.

Detaylı

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004662007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Taşıtlarda

Detaylı

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700902012 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı LİMER KOMZİT TEST YÖNTEMLERİ Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye günümüzde kullanımı

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

Bilgisayarın Kullanım Alanları Nelerdir?

Bilgisayarın Kullanım Alanları Nelerdir? BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayarın Kullanım Alanları Nelerdir? ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Bilgisayarın Kullanım Alanları Nelerdir? Bilgisayarın Kullanım Alanları Nelerdir?

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AR-GE NEDİR?

ENDÜSTRİYEL AR-GE NEDİR? ENDÜSTRİYEL AR-GE NEDİR? Yrd. Doç. Dr. Özgür Ünver Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü TÜBİTAK-TEYDEB Fikirden Gerçeğe: Ar-Ge, Yenilik ve TÜBİTAK Destekleri Semineri 8 Ekim 2013 Bildiri İçeriği

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte;

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte; 1 HAKKIMIZDA YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; 2013 yılında akademik geçmişe sahip ortaklar tarafından kurulmuş bir firmadır. Yeni kurulmuş olmasına rağmen 35 yıla varan tecrübeye sahip personellerinden

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim Üretimin yenileştirme çalışması İş gücü, zaman ve enerji kullanımları konusunda avantaj sağlayan bir yöntemdir. Üretimin modernizasyonu Firmaların rekabet avantajlarını kazanmaları ve sürdürebilmeleri

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

Marking and Coding Machines

Marking and Coding Machines www.savema.com.tr Marking and Coding Machines Firma Profili Savema Markalama ve Kodlama Makinaları 2010 yılından itibaren siz değerli iş ortaklarımızın memnuniyeti için üretim yapmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE TASARIM SÜRECİ Genel olarak, farklı ve yeni bir kavramı pazardaki müşteriye sunmak için gerekli tüm faaliyetler ürün geliştirme sürecine dâhil olmaktadır.

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA ANKARA PROFESYONEL

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli 1 2 Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli olarak değişmesinin yanında, rekabet ve üretim teknolojilerindeki

Detaylı

Önder GÜNGÖR*,Kerim ÇETİNKAYA**

Önder GÜNGÖR*,Kerim ÇETİNKAYA** DELME-KESME KALIBI TASARIMI VE ÜRETİMİ Önder GÜNGÖR*,Kerim ÇETİNKAYA** *Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Karabük /TÜRKİYE **Prof.Dr. Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi / Satınalma Tasarruf Listesi 1 Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir Hazırlayan : Cengiz Pak cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Sorun Yıkamaksa Çözüm

Sorun Yıkamaksa Çözüm Sorun Yıkamaksa Çözüm Parça Yıkama Makinaları w w w.yilmaksan.com Öncelikle bizim kataloğumuzu eline alıp inceleme nezaketini gösteren siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. 2000'li yıllarda böyle

Detaylı

Genel Müdür Ref (GM-01)

Genel Müdür Ref (GM-01) Genel Müdür Ref (GM-01) İş tanımı Genel Müdür, tesisin düzgün yürütülmesini sağlamak, birinci sınıf imalat hizmetleri sunmak, Ortak Kullanım Tesisinin sunacağı hizmetlerin pazarlanmasını sağlamak, personel

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ Mustafa ALTIN Novruz ALLAHVERDI Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Selçuklu, KONYA, maltin@selcuk.edu.tr Selcuk Üniversitesi, Teknik

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

SOLIDWORKS ELECTRICAL PAKETİ ELEKTRİK VE MEKANİK TASARIMIN SORUNSUZ ENTEGRASYONU

SOLIDWORKS ELECTRICAL PAKETİ ELEKTRİK VE MEKANİK TASARIMIN SORUNSUZ ENTEGRASYONU SOLIDWORKS ELECTRICAL PAKETİ ELEKTRİK VE MEKANİK TASARIMIN SORUNSUZ ENTEGRASYONU ENTEGRE ELEKTRİK SİSTEMİ TASARIMI SOLIDWORKS Electrical Solutions, mühendislik alanı için tasarlanan özel araçlar ve gömülü

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS Projenizin gizli değeri Hidden value of your project VE POMPA S AND PUMPS İÇİNDEKİLER INDEX Açıklamalar.................. 2 Instructions Ürün gamı.................. Product range 6".................. 5

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi,

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, www.sekap.com.tr 1 [www.sekap.com.tr] SERT KROM KAPLAMA HARD CHROME PLATING KURULUŞ YILI FOUNDED ÜRETİM ALANI PRODUCTION AREA 1980 4000 m² SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, deneyimli personeli ve alt yapısıyla

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

UCK SOLAR PANEL. enerjimiz hiç tükenmeyecek... Solar Fotovoltaik Modül ÜRÜN KATALOĞU

UCK SOLAR PANEL. enerjimiz hiç tükenmeyecek... Solar Fotovoltaik Modül ÜRÜN KATALOĞU UCK SOLAR PANEL enerjimiz hiç tükenmeyecek... Solar Fotovoltaik Modül ÜRÜN KATALOĞU 3 4-5 6-9 10-11 Firma Profili Vizyonumuz Misyonumuz ve Değerlerimiz Üretim Teknolojileri ve Kalite Ürünlerimiz Solar

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Sürekli Döküm Tesisleri için Yataklama Çözümleri

Sürekli Döküm Tesisleri için Yataklama Çözümleri Sürekli Döküm Tesisleri için Yataklama Çözümleri Ç e l i k v e N o n F e r r o M e t a l l e r Tek Kaynaktan Mükemmel Uyumlu Yataklama Çözümleri Schaeffler Endüstri Grubu, güçlü INA ve FAG markaları ile

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı