Ürün tasarımı. Ürün tasarımı, firmanın ürününün özelliklerini, kendine özgü karakteristiklerini belirleme sürecidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün tasarımı. Ürün tasarımı, firmanın ürününün özelliklerini, kendine özgü karakteristiklerini belirleme sürecidir."

Transkript

1 Ürün tasarımı Ürün tasarımı, firmanın ürününün özelliklerini, kendine özgü karakteristiklerini belirleme sürecidir. Piyasadaki ürün tasarımları müşteri gruplarının tercihlerine göre farklılaşır.

2 Süreç tasarımı, seçimi Tasarlanmış ürünü üretmek için gerekli sürecin geliştirilmesidir. Ürün tasarımı ile birlikte yapılır. Her ürünün özelliklerini gerçekleştirmede farklı süreçler gerekir. Süreç seçimi, ürün tasarımını gerçeğe dönüştürmek için gerekli

3 Continuum of Process Types

4 Ürün-süreç matrisi

5 Ürün Tasarımı Ürün Tasarımı ve Süreç Seçimi bir bütündür. Firma çok değişik bir ürün tasarlayabilir, ancak nasıl üreteceğini bilmezse, bu ilelebet tasarım olarak kalır. Ürün Tasarımı ve Süreç Seçimi Ürün Kalitesini Üretim Maliyetini Tüketici Memnuniyetini Etkiler. Ürün tasarımı ya da süreç iyi değilse ürün kalitesi sorunlu olur Üretim Envanter Kontrolü 5

6 Ürün tasarımı, birçok uzmanı bir araya getirir, heyecanlı ve yaratıcıdır, firmayı batırabilir ya da başarıya ulaştırabilir. Ürün tasarımı; ürünün görünüm, yapılacağı malzeme, boyut- tolerans, performans standartları gibi özelliklerini belirleme sürecidir.

7 Hizmet Tasarımı Hizmet işletmelerinde ürün tasarımı ek özellikler içerir. Ürün soyut olduğu için, tüketicilerin estetik ve psikolojik açıdan yararları da göz önüne alınır. Hizmet tasarımında hem hizmet hem de hizmetin içinde bulunduğu konsept tasarlanır. İmaj, ortam, ambians,kendini iyi hissetme gibi elemanlar eklenir. Hizmet tasarımı, hizmetin, fiziksel, duygusal, estetik, psikolojik yararlarına ilişkin özelliklerinin oluşturulmasıdır Üretim Envanter Kontrolü 7

8 Ürün Tasarımının Stratejik Önemi o Strateji, işletmeyi, müşterileri, rakipleri tanımlar. o Bir ürün tasarımı, işletme stratejisine uygun olmalı, desteklemelidir. o Ürün tasarımı, bir firmanın müşteri tabanını oluşturmasını etkileyen en büyük faktördür. o Bir firmanın ürün tasarımı, firmanın işletme stratejisi tarafından belirlenen müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır Üretim Envanter Kontrolü 8

9 Ürün Tasarımı Neyi Gerektirir? Pazar analizcileri Tasarımcılar Satış Tahminleyiciler Mühendisler Finans Uzmanları Diğer Çalışanlar Üretim Envanter Kontrolü Stratejik Plan Yapma ve Düşünme 9

10 İşletme departmanları arasındaki rekabet, sürtüşmeler ya da iletişimsizlik nedeni ile uyumsuz çalışma veya fikir birliği sağlanamaz ise ürün tasarımında aşağıdaki gibi karikatürize edilen durumlarla karşılaşılabilir.

11 Humor in Product Design As the customer wanted it T/Maker Co. As Operations made it T/Maker Co. As Marketing interpreted it T/Maker Co. As Engineering designed it T/Maker Co.

12

13 Ürün Tasarımındaki Basamaklar Fikir Geliştirme Seçme-değerleme Ön Tasarım ve Test Son Tasarım Üretim Envanter Kontrolü 13

14 Fikir Geliştirme Tüm tasarımlar bir fikir ile başlar. Fikirler çeşitli kaynaklardan gelebilir. Pazarda rekabetçi olabilmek için, firmalar düzenli olarak yeni ürünleri piyasaya sunmak zorundadırlar. Yeni ürün geliştirme sürecinin belirlenmesi endüstri dalına göre farklılık gösterir. Örneğin otomotiv sektöründe her yıl, hazır giyim sektöründe yılda en az iki kez iken, uçak sektöründe çok daha uzundur. Üretim Envanter Kontrolü 14

15 Fikir Kaynakları İşletme İçi: İşletme Dışı: Ar-Ge Bölümü Patent Bölümü Üretim Bölümü Pazarlama Böl. İşletme İçi Öneri Kaynak. Üretim Envanter Kontrolü - 15 Tüketici ve müşteriler Toptancılar/perakendeciler Yeni buluş yapanlar Araştırma Kurumları Rakipler Mal teslim edenler Diğer Pazarlar Diğer Branş Malları Tamamlayıcı malların üreticileri Pazar Araştırma kurumları Reklamcılar Ekonomik birlikler İşletme Danışmanları

16 Tersine Mühendislik (reverse engineering) Rakip firmaların ürünlerini satın alıp, bu ürünü demonte ederek, ürünün tasarım özellikleri üzerinde çalışmaktır. İncelenen ürünlerin üstün özelliklerini alıp kombinasyonlar oluşturmak en çok başvurulan yoldur. Ford Taurus modeli Üretim Envanter Kontrolü 16

17 Seçme-değerlendirme Bir fikir ortaya atılıp geliştirildikten sonra bu fikrin başarı şansını belirlemek için değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmeyi yaparken çeşitli kriterlere göre ürün fikri değerlendirilir. Örneğin, üretim, finansman, pazarlama, açısından değerlendirilebilir Üretim Envanter Kontrolü 17

18 Üretim Açısından! Tasarlanan yeni ürünün üretimi neleri gerektiriyor, var olan kaynaklarla bu gereksinimler karşılanabilir mi? Yeni tesis ve ekipmanlara ihtiyacımız olacak mı? Ürünü imal etmek için yeterli iş gücümüz var mı?, Üretim için gerekli olan malzeme hazır olarak tedarik edilebilir mi? Üretim Envanter Kontrolü 18

19 Pazarlama Açısından! Tasarlanması düşünülen yeni ürün için potansiyel pazar nedir? Ürün için pazar geliştirmek gerekecek mi? Ne kadar bir çaba gerekecek? Uzun dönemde satış potansiyeli ne olacak? Üretim Envanter Kontrolü 19

20 Finansman Açısından! Yeni ürünün finansal potansiyeli, maliyeti, Geri ödeme süresi nedir? Üretim Envanter Kontrolü 20

21 Fikrin Kabulü Yönetim becerisi ve tecrübeler fikrin onaylanmasında anahtar rol üstlenir. Yeni bir ürün için ortaya atılan fikirlerin yaklaşık % 80 ni seçme-değerleme sürecini geçemez. Yeni fikri değerlendirmede karar verme tekniklerinden de yararlanabiliriz. Üretim Envanter Kontrolü 21

22 Few Successes Number Ideas 1750 Design review, Testing, Introduction Market requirement Functional specifications Product specification 100 Development Stage 25 One success!

23 Ağırlıklı puanlama modeli Yeni ürün fikirlerinin değerlendirilmesinde ağırlıklı puanlama modeli ile çeşitli ürün fikirleri karşılaştırılabilir. Yöntemde ürün seçimini etkileyecek faktörler belirlenerek, bu faktörlerin birbirlerine göre önemleri ve her fikrin her faktörden aldığı puanlar karşılaştırılır.

24 Örnek Fikir A Fikir B Faktör Faktör ağırlığı Puan Ağırlıklı puan Puan Ağırlıklı puan NBD 0,20 8 1,6 7 1,40 Ürün hattına uyum 0,15 5 0,75 6 0,90 Teknik zorluk 0,18 6 1,08 4 0, Toplam 1, , ,02

25 Başabaş Noktası Analizi o Bu teknik firmanın toplam maliyetlerini karşılamak için satması gereken ürün miktarını, yani başabaş noktasını bulmada kullanılır. o Firma için ulaşılması zor olan bir başabaş noktasına sahip olan bir ürünü üretmek tercih edilmez. o Toplam Maliyet = Sabit Maliyet + Değişken Maliyet T.M. = F + (V).x Üretim Envanter Kontrolü 25

26 Toplam Gelir=Toplam Maliyet p.x=f+v.x p=satış fiyatı x=üretilip satılan miktar F=sabit maliyet v=birim değişken maliyet

27 Başa Baş Noktası Gelir Maliyet Kar Değ. Mal. P= Birim Fiyatı Zarar T.M. = T.G. F + (V).x = (P).x Sbt Mal. XBBN Adet XBBN = F / (P V) Top. Mal. Üretim Envanter Kontrolü 27

28 Break-Even Analysis BEPx = BreakBreak-even point in units BEP$ = Break Break--even point in dollars P = Price per unit (after all discounts) x = Number of units produced TR = Total revenue = Px F = Fixed costs V = Variable costs TC = Total costs = F + Vx BEP$ = BEPx P = F P P-V F = (P - V)/P F = 1 - V/P Profit = TR - TC = Px - (F + Vx) Vx) = Px - F - Vx = (P - V)x - F

29 örnek Bir parçayı üretmek için gerekli sabit maliyet lira, parçayı üretmenin birim değişken maliyeti 240 lira, parçanın satış fiyatı ise 400 lira ise, bu parça için başabaş noktasını ünite ve lira cinsinden hesaplayınız. P=400 F= V=240 F BBN = = = 6250 birim p v BBN = = TL

30 Örnek (süreç seçimi) Bir parçayı üretmek için alternatif üretim süreçleri: S1, S2, S3 dür. Her sürecin maliyetleri aşağıdaki gibidir. Hangi sürecin seçilmesi uygundur? Süreç S1 S2 S3 Sabit maliyet birim üretim maliyeti

31 MS1 = x MS2 = x MS3 = x MS1=MS2 x1= adet MS2=MS3 x2= adet arası S arası S üzeri S3 uygundur.

32 Örnek (üret-satın al kararı)(make or buy) El aletleri imalatçısı bir testereyi TL sabit maliyetle, TL ye mal ediyor. Ya da bu testereyi dışarıdan 22.5 TL ye satın alabilir. Hangi üretim miktarında hangi karar verilir? İmalatçı 8000 testere satmayı planlıyorsa hangi seçenek uygundur? TMüret= TMsatın al X = 22.5 X XBBN = adet

33 Birden çok ürün üretilmesi durumunda BBN İmalat ve hizmet firmalarının çoğu çeşitli ürünler sunarlar. Her ürünün satış fiyatı ve değişken maliyeti farklıdır. BBN analizi için, daha önce yapılan analizi, her ürünün satışlardaki payını yansıtacak şekilde düzeltiriz. Her ürünün satışlardaki payını her ürünün katkısı ile ağırlıklandırarak ağırlıklı katkıyı buluruz.

34 Break-Even Example Multiproduct Case F BBNTL = where V P F W i Vi 1x (W (Wi) Pi = birim değişken maliyet = birim fiyat = sabit maliyet = her ürünün toplam TL satışlardaki payı(%) = her bir ürün

35 Break-Even Example Multiproduct Case BBNbirim = BBNTL x Wi Pi Kar = (satış gelirleri x ağırlıklı katkı) - F Kar = ( satış gelirleri BBNTL x ağırlıklı katkı

36 Multiproduct Example Fixed costs = $3,500 per month Item Sandwich Soft drink Baked potato Tea Salad bar Price $ Cost $ Annual Forecasted Sales Units 7,000 7,000 5,000 5,000 3,000

37 Multiproduct Example Fixed costs = $3,500 per month Annual Forecasted Item Price Cost Sales Units Sandwich $2.95 $1.25 7,000 Soft drink ,000 Baked potato Annual 5,000 Weighted % of Contribution Tea Selling Variable.75.25Forecasted 5,000 Item (i) Price (P) Cost (V) (V/P) 1 - (V/P) Sales $ Sales (col 5 x col 7) Salad bar ,000 Sandwich Soft drink Baked potato Tea Salad bar $ $ $20,650 5,600 7, ,750 8,550 $46,

38 F MultiproductBEP Example = 1 - PV $ i x (Wi) i Fixed costs = $3,500 per month $3, Annualx Forecasted = $67, Item Price Cost Sales Units Sandwich $2.95 $1.25 7,000 $67,200 Daily Soft drink ,000 = = $ sales 312 days Annual Baked potato ,000 Weighted % of Contribution Tea Selling Variable.75.25Forecasted 5,000 Item (i) Price (P) Cost (V) (V/P) 1 - (V/P) Sales $ Sales (col 5 x col 7) Salad bar , x $ = Sandwich $2.95 $ $20, $2.95 sandwiches = Soft drink Baked potato Tea Salad bar ,600 7, ,750 8,550 $46, per day

39 Application of Decision Trees to Product Design Particularly useful when there are a series of decisions and outcomes which lead to other decisions and outcomes

40 Application of Decision Trees to Product Design Procedures Include all possible alternatives and states of nature - including doing nothing Enter payoffs at end of branch Determine the expected value of each branch and prune the tree to find the alternative with the best expected value

41 Decision Tree Example (.4) Purchase CAD High sales (.6) Low sales Hire and train engineers (.4) High sales (.6) Low sales Do nothing Figure 5.14

42 Decision Tree Example (.4) Purchase CAD High sales (.6) Low sales Hire and train engineers $2,500,000-1,000, ,000 $1,000,000 $800, , ,000 - $20,000 Revenue Mfg cost ($40 x 25,000) CAD cost Net Revenue Mfg cost ($40 x 8,000) CAD cost Net loss (.4) High sales EMV (purchase CAD system) = (.4)($1,000,000) + (.6)(- $20,000) (.6) Low sales Do nothing Figure 5.14

43 Decision Tree Example (.4) Purchase CAD $388,000 High sales (.6) Low sales Hire and train engineers $2,500,000-1,000, ,000 $1,000,000 $800, , ,000 - $20,000 Revenue Mfg cost ($40 x 25,000) CAD cost Net Revenue Mfg cost ($40 x 8,000) CAD cost Net loss (.4) High sales EMV (purchase CAD system) = (.4)($1,000,000) + (.6)(- $20,000) = $388,000 (.6) Low sales Do nothing Figure 5.14

44 Decision Tree Example (.4) Purchase CAD $388,000 High sales (.6) Low sales Hire and train engineers $365,000 (.4) High sales (.6) Low sales Do nothing $0 $2,500,000-1,000, ,000 $1,000,000 $800, , ,000 - $20,000 $2,500,000-1,250, ,000 $875,000 $800, , ,000 $25,000 $0 Net Revenue Mfg cost ($40 x 25,000) CAD cost Net Revenue Mfg cost ($40 x 8,000) CAD cost Net loss Revenue Mfg cost ($50 x 25,000) Hire and train cost Net Revenue Mfg cost ($50 x 8,000) Hire and train cost Net Figure 5.14

45 Ön Tasarım ve Test Ön tasarım aşamasını amacı mühendislik açısından hata ve eksiklikleri gidererek kusursuz bir tasarıma ulaşmaktır. Performans özellikleri teknik spesifikasyonlara dönüştürülür. İlk önce prototip imal edilerek test edilir. Bu aşamanın süresi firmanın ürünü piyasaya sürme zamanına bağlı olarak değişir. Bu aşamayı kısa sürede geçmek, ileride telafisi yüksek maliyetli olacak hataların ortaya çıkarılmadan ürünün satışa sunulmasına neden olur. Üretim Envanter Kontrolü 45

46 Son Tasarım Bu aşamada testler tamamlanarak esas üretim için ürünün nihai özellikleri belirlenir. Belirlenen özelliklere göre kullanılacak ekipman, malzeme, üretim süreci, görevler, tedarikçiler gibi ayrıntılar belirlenerek üretime geçilir. Tasarım, ürünün üretilmesinde kullanılacak malzeme ve üretim süreçleri üzerinde etkileyici role sahiptir. Bu nedenle üretim maliyetlerini etkiler. Bu aşamalarda harcanan zaman ve maliyetlerden kaçınılmamalı, tüm seçenekler değerlendirilmelidir. Bir araştırma; tasarım aşamasında ürün maliyetinin yaklaşık %70 inin belirlendiğini göstermiştir Üretim Envanter Kontrolü 46

47 Few Successes Number Ideas 1750 Design review, Testing, Introduction Market requirement Functional specifications Product specification 100 Development Stage 25 One success!

48 Ürün Tasarımında Göz Önüne Alınması Gereken Faktörler İmalat İçin Tasarım (DFM-design for manufacturing) Ürün tasarlanırken imalatın ne derecede kolay ya da zor olduğunu belirlemek gerekir. Üretimin maliyetini düşürmek amaçlanır. Aksi halde üretimi zor, yüksek maliyetli bir tasarıma sahip olunur. İmalat için tasarım, tasarımcılara ürün ve süreç tasarımını bir arada yapma konusunda bir çerçeve sağlar Üretim Envanter Kontrolü 48

49 İmalat İçin Tasarım İmalat için tasarım şu konular üzerine odaklanır Tasarımı Basitleştirme 2. Tasarımın Standartlaşması Üretim Envanter Kontrolü 49

50 İmalat İçin Tasarım 1. Ürünü oluşturan parçaları minimize et!, 2. Ürünü oluşturan parçaları başka ürünlere de uyacak şekilde tasarla!(parça varyasyonlarının minimizasyonu) 3. Modüler tasarım kullan! 4. Üretim işlemlerini basitleştir! 5. Mümkün olduğunca özel aparat kullanmaktan kaçın!(üretimi kolay parçaların tasarlanması) Üretim Envanter Kontrolü 50

51 DFM Example (20 parça yerine 2 parça)

52 Montaj için tasarım (design for assembly- DFA) Ürünlerin tasarlanırken daha sonra kolay monte edilebilecek ve maliyetini minimum kılacak şekilde tasarlanması için prensipler Monte edilecek parça sayısını azaltmak, montaj yöntemini ve montaj sırasını belirleme gibi çalışmalardan oluşur.

53 Değer mühendisliği Değer mühendisliğinde, 1. Ürünün özellikleri değerlendirilir. 2. Bu özellikleri ürüne katmanın maliyetleri hesaplanır. 3. Daha düşük maliyetli alternatifler belirlenir. Temel amaç ürünün işlevselliğini ve kalitesini korurken, diğer taraftan ürüne değer katmayan şeylerin tasarımdan çıkarılarak maliyetleri düşürmektir.

54 Cost Reduction of a Bracket via Value Engineering Figure 5.5

55 Ürün yaşam eğrisi Ürün tasarımını etkileyen diğer bir faktör, ürünün yaşam evreleridir. Ürünün talebinin değiştiği bir takım evreler, ürünün yaşam evreleri ya da ürünün yaşam eğrisi adını alır. Bu evreler ürünün piyasaya girişi, büyüyüp gelişmesi, talebin olgunlaşması- maksimuma ulaşması ve düşüşe geçmesi olarak 4 evreye ayrılır.

56 Ürün Yaşam Eğrisi Talep SUNUŞ BÜYÜME OLGUNLUK DÜŞÜŞ Zaman Üretim Envanter Kontrolü 56

57 Product Life Cycle, Sales, Cost, and Profit Sales, Cost & Profit. Cost of Development & Manufacture Sales Revenue Profit Cash flow Loss Time Introduction Growth Maturity Decline

58 Yaşam Eğrisi Yaşam devrelerini bilmek bize ne kazandırır? Daha önceden yeni ürünleri planlayabilir ve bunları geliştirip pazara sürerek satış gelirlerindeki dalgalanmaları minimuma indirebilirler, Mevcut ürünün hangi evrede bulunduğu kesin olarak saptanır, İçinde bulunan döneme uygun önlemler alınır. Kazançların düşmesi ve rakiplerin çıkması durumlarına karşı önlemler kolayca alınabilir ve farklı yürütmeler izlenebilinir. Bazı ürünler için ürün yaşam eğrisi kısa iken bazı ürünler uzun süre piyasada kalır. Bazıları ise bu eğriye uymaz. (bilgisayaruçak-kalem,kağıt,çivi, şeker,süt,un) Üretim Envanter Kontrolü 58

59 Eşzamanlı Mühendislik (Concurrent Eng.) Eşzamanlı Mühendislik, bir firmada değişik alanlarda çalışan bir çok kişinin tasarımın ilk aşamasından itibaren bir araya gelip, ürün tasarımında ve süreç seçimlerinde birlikte karar vermesidir. Bu yaklaşım ürünün tasarım aşamasından, esas üretim aşamasına sorunsuz bir şekilde daha kısa bir zamanda ürünün kalitesini arttırarak geçilmesini sağlar Üretim Envanter Kontrolü 59

60 Eski ve Yeni Yaklaşım Eski yaklaşım (ardışık- sıralı yaklaşım) verimsiz ve yüksek maliyetlidir. Eski yaklaşım eş zamanlı mühendislik yaklaşımına göre daha uzun süre alır. Eski yaklaşım bireysel çalışmayı, yeni yaklaşım ise takım çalışmasını gerektirir. Üretim Envanter Kontrolü 60

61 Sequential Design (ardışık tasarım)

62 Concurrent Engineering (eş zamanlı mühendislik)

63

64 Yeniden üretim (remanufacturingreuse) Eski ürünlerin parçalarını, yeni ürünler üretmede kullanma Çevreye duyarlılık artıkça, geridönüşüm ve israfın azaltılması yönünde çabalar artar. Yeniden üretimin çevresel yararı yanısıra maliyet yararı da fazladır. Yenisinin yarı fiyatına imal edilebilir. Bilgisayar, TV, oto imalinde popülerdir..

65 Çevre dostu tasarımlar Bu sayede verimlilik artar, maliyetler azalır ve kaynaklar korunabilir. Ürünün her evresinde etkindir Tasarım Üretim Yok olma

66 Çevre dostu tasarım için amaçlar 1. Daha güvenli ve çevreye duyarlı ürünler geliştirmek. 2. Ham madde ve enerjiden tasarruf etmek 3. Çevreye karşı sorumluluğu azaltmak 4. MaliyetMaliyet-etkin çalışmayı artırma, çevre düzenlemelerine--yönetmeliklere uyma düzenlemelerine 5. İyi bir firma ve çalışanı olarak tanınma

67 Çevre dostu tasarım için yapılması gerekenler Green Manufacturing(yeşil imalat) Geri dönüşebilir ürünler üret Geri dönüşmüş malzeme kullan Zararlı hammaddeler kullanma Daha hafif parçalar kullan Daha az enerji kullan Daha az malzeme kullan

68 Bilgisayar destekli tasarım Computer Aided Design (CAD) Ürün tasarlamada ve mühendislik dokümanlarını hazırlamada bilgisayarları kullanma Geliştirme süresinin kısalması, doğruluğun artması, daha düşük maliyet ile sonuçlanır Bilgi ve tasarım tüm dünyaya yayılabilir, aktarılabilir.

69 Extensions of CAD Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) Solve manufacturing problems during the design stage 3-D Object Modeling Small prototype development CAD through the internet International data exchange through STEP

70 Bilgisayar destekli imalat ComputerAided Manufacturing (CAM) İmalat ekipmanlarını kontrol etmek için özel bilgisayar ve programlardan yararlanma Genelde CAD sistemi ile birlikte yürütülür. (CAD/CAM)

71 CAD/CAM in yararları Ürün kalitesi Tasarım süresi Üretim maliyeti Veri tabanını elde etme Yeteneklerin artması

72 Ürün dokümanları Product Documents Engineering drawing (mühendislik çizimleri) Shows dimensions, tolerances, & materials Shows codes for Group Technology Bill of Material (Malzeme dökümü) Lists components, quantities & where used Shows product structure T/Maker Co.

73 Engineering Drawing Example 2-1/2 13/16 diameter 1 13/32 diameter 1/4 R 2-1/4 13/ /8 13/16 5/16 1-5/8 Bracket Scale: FULL Drawn: J. Thomas A

74 Engineering Drawings - Show Dimensions, Tolerances, etc.

75 Bill of Material Example 1995 Corel Corp. Bill of Material P/N: 1000 Name: Bicycle P/N Desc Qty 1001 Handle Bars Frame Assy Wheels Frame 1 Units Level Each 1 Each 1 Each 2 Each 2

76 Bills of Material BOM for Panel Weldment NUMBER DESCRIPTION QTY A PANEL WELDM T 1 A R R P LOWER ROLLER ASSM. ROLLER PIN LOCKNUT A R A GUIDE ASSM. REAR SUPPORT ANGLE ROLLER ASSM. BOLT A A R GUIDE ASSM. FRONT SUPPORT WELDM T WEAR PLATE BOLT Figure 5.9 (a)

77 Bills of Material Hard Rock Cafe s Hickory BBQ Bacon Cheeseburger Figure 5.9 (b) DESCRIPTION QTY Bun Hamburger patty Cheddar cheese Bacon BBQ onions Hickory BBQ sauce Burger set Lettuce Tomato Red onion Pickle French fries Seasoned salt 11--inch plate 11 HRC flag 1 8 oz. 2 slices 2 strips 1/2 cup 1 oz. 1 leaf 1 slice 4 rings 1 slice 5 oz. 1 tsp. 1 1

78 Group Technology Characteristics Parts grouped into families Similar, more standardized parts Uses coding system Describes processing & physical characteristics Part families produced in manufacturing cells Mini-assembly lines T/Maker Co.

79 Group Technology Code Example 4mm x 45 chamfer 80mm 60mm Round Rod Product Code: mm Part function (round rod) Material (steel) Max. length (50 < L < 150) Primary machine (lathe)

80 Group Technology Schemes Enable Grouping of Parts

81 Group Technology Benefits Improved product design Reduced purchases Reduced work-in-process inventory Improved routing & machine loading Reduced setup & production times Simplified production planning & control Simplified maintenance

82 Süreç tasarımı, seçimi Tasarlanmış ürünü üretmek için gerekli sürecin geliştirilmesidir. Ürün tasarımı ile birlikte yapılır. Her ürünün özelliklerini gerçekleştirmede farklı süreçler gerekir. Süreç seçimi, ürün tasarımını gerçeğe dönüştürmek için gerekli

83 Continuum of Process Types

84 Ürün-süreç matrisi

85 Tesis yerleşim düzeni ve süreç seçimi

86 Ürün tasarımının gerçekleştirilmesinden sonraki aşama, hammadde, parça ve malzemelerin tesis içinde geçmek zorunda oldukları işlemlerin planlanması, yani süreç akışının tasarlanması gerekir. Ürün kararları, ne üretileceğini gösteren kararlar iken, süreç kararları nasıl üretileceğine ilişkin tasarım faaliyetlerinden oluşur. Her yeni ürün tasarımında veya mevcut ürünlerin yeniden tasarımında süreçler gözden geçirilmelidir. Süreç tasarımı ve planlaması aşamasında kullanılan birtakım araçlar vardır.

87 Production Documents(üretim dokümanları) Assembly Drawing Assembly chart Route sheet Work order

88 Assembly Drawing(montaj çizimleri) Shows exploded view of product Head Neck Handle End Cap T/Maker Co.

89 Assembly Chart for A Tuna Sandwich (montaj şemaları) 1 Tuna Fish SA1 2 3 Tuna Assy A1 Sandwich Mayonnaise Bread FG A2

90 Assembly Drawing and Assembly Chart(montaj çizimi ve montaj şeması)

91 Route Sheet (rota veya yol sırası) Lists all operations R o u te S h e e t fo r B ra c k e t Sequence M a c h in e O p e r a tio n 1 Shear # 3 2 Shear # 3 3 D r ill p re s s B ra k e p re s s S h e a r to le n g th Shear 45 c o rn e rs D r ill b o th h o le s Bend 90 4 S e tu p T im e 5 O p e r a tio n T im e /U n it

92 Work Order (iş emri) Authorizes producing a given item, usually to a schedule T/Maker Co.

93 E-imalat (E-manufacturing) Web tabanlı ortam işletmelere çok sayıda iş fırsatı yaratır: Ürün tasarımında işbirliği Süreç tasarımında işbirliği Bilgisayar destekli tasarım CAD yeni ürün tasarlamada bilgisayar grafiklerini kullanır Bilgisayarla bütünleşik imalat CİM ürün tasarımı, süreç tasarımı ve planlama ve imalatı bilgisayar sistemleri ile birleştirir

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 313-332, ELAZIĞ-2010

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 313-332, ELAZIĞ-2010 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 313-332, ELAZIĞ-2010 HEDEF MALİYETLEME Target Costing Gamze Ayça KAYA ÖZET Son zamanlarda

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

Mamul Geliştirme Sürecinde Hedef Maliyetleme

Mamul Geliştirme Sürecinde Hedef Maliyetleme YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Mamul Geliştirme Sürecinde Hedef Maliyetleme Doç. Dr. Ayşe N. YERELİ Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü,

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Emin GÜLLÜ* Yusuf ULCAY** Özet: Günümüzde hızlı bir gelişme sergileyen endüstriyel

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

BİR MALİYET YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK HEDEF MALİYETLEME (TARGET COSTİNG)

BİR MALİYET YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK HEDEF MALİYETLEME (TARGET COSTİNG) Dumlupınar Üniversitesi Sayı: 3 Sosyal Bilimler Dergisi 1999 BİR MALİYET YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK HEDEF MALİYETLEME (TARGET COSTİNG) Doç. Dr. Münevver MENDERES* Arş. Grv. Muzaffer AYDEMİR** ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

ALTI SİGMA NEDİR? WHAT IS SIX SIGMA?

ALTI SİGMA NEDİR? WHAT IS SIX SIGMA? ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 4, Number: 1, Article Number: E0002 QUALITATIVE STUDIES Received: July 2008 Accepted: January 2009 Series : E ISSN : 1308-724X 2009

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Yasin ÖCAL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı