ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI"

Transkript

1 ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI GENİŞLETİLMİŞ KAMA REZEKSİYON UYGULANAN HASTALARIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PATIENTS TREATED WITH ONE LEG EXTENDED WEDGE RESECTION IN LOWER LIP CANCER Kaan Gideroğlu 1, İbrahim Sağlam 1, Şükrü Yazar 1, Tayfun Aköz 2 ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde alt dudaktan tümör eksizyonu sonrasında oluşan defektleri, tek ayağı uzatılmış kama rezeksiyon ile onarılan hastaların değerlendirilmesidir. Kullandığımız tekniğin oral sfinkter, ağız duyusu ve estetik görünüm açısından sonuçları değerlendirilerek literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılacaktır. 1 AİBÜ, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cer. A.D., Bolu. 2 Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğt. ve Arş. Hast., Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cer. Kliniği, İstanbul Yöntem: Haziran 2005 Eylül 2007 tarihleri arasında kliniğimize alt dudakta iyileşmeyen yara şikayeti ile başvuran ve insizyonel biyopsi ile skuamöz hücreli karsinom tanısı konan ve tek ayağı genişletilmiş W kama rezeksiyon uygulanmış 6 hasta retrospektif olarak incelendi. Tümörlerin ortalama genişliği horizontal planda 1.4 cm idi. Tümörler 1.2 cm sağlam doku marjı bırakılarak çıkartıldı. Bulgular: Tümör eksizyonu sonrası oluşan defektlerin boyutu alt dudağın % 30 u ile %50 si arasında idi. Tüm hastalarda planlanan fleplerin tümü yaşadı ve hiçbir hastada erken dönemde yara iyileşmesi ile ilgili bir problem yaşanmadı. Hastalar ortalama 18 ay süreyle takip edildi. Takip süresince tümör nüksü veya uzak metastaz hiçbirinde saptanmadı. Tüm hastalarda oral sfinkter fonksiyonu mükemmel olarak gözlenirken ameliyat sonrası izler estetik açıdan iyi olarak değerlendirildi. Hastaların hiçbirinde mikrostomi şikayeti olmadı. Sonuç: Tek ayağı genişletilmiş kama rezeksiyon tekniğinin, %50 ye kadar olan alt dudak doku eksikliklerinin onarımında kolay uygulanabilmesi, iyi fonksiyonel ve estetik sonuçlar sağlaması nedeniyle uygun vakalarda ilk seçenek olarak tercih edilebilecek bir metot olduğunu düşünüyoruz. Anahtar Sözcükler: alt dudak, kama rezeksiyon, SCC ABSTRACT Aim: To evaluate patients treated with one leg extended wedge resection after lower lip cancer surgery. To compare results of our technique and other techniques described in the literature for oral sphincteric function, sensation and aesthetic appearance. Matherials & Methods: Between June 2005-September 2007 six patients consulted with non-healing wound in lower lips. Squamous cell carcinoma was diagnosed by incisional biopsi and patients treated with one leg extended wedge resection. The mean horizontal width of the tumours was 1.4 cm. Tumours were excised from 1.2 cm tumour free marigins. İletişim Bilgisi Dr. Kaan Gideroğlu AİBÜ, İzzet Baysal Tıp Fak., Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., BOLU Tel: Faks: Results: The Defects after removal of the tumors were between one third to half of the lower lip. All flaps were survived. No recurrence or distant metastasis or wound healing problem were observed during follow-up. Oral sphincteric function and aesthetic results were good. None of the patients have complaint of microstomy. Conclusion: We think that, one leg extended wedge resection method may be first option, in patients which have 50% lower lip defect, because of its easy application, good aesthetic and functional results. Keywords: lower lip, wedge resection, SCC 1 AİBÜ İZZET BAYSAL TIP DERGİSİ CİLT: 4 SAYI: 2 / 2009

2 GİDEROĞLU ve Ark. TARTIŞMA ve SONUÇ Dudak tümörlerinin eksizyonunu takiben yapılan rekonstrüksiyonlarda, mümkün olduğunca benzer dokularla onarım uygulanmalıdır (16). Ancak bu, defektin büyük olduğu durumlarda ve benzer kalitedeki dokuların az olduğu durumlarda oldukça zordur. Yine de dudak rekonstrüksiyonlarında kullanılan metotlarda amaç, oral sfinkter fonksiyonunun devamını sağlamak, siyaloreyi engelleyecek kadar yeterli duyu sağlamak, yeterli ağız açıklığını sağlamak ve estetik açıdan tatmin edici bir sonuç ve cilt kapatılmasını sağlamak olmalıdır (6). Aslında dudak onarımlarında kullanılması gereken dokular bellidir ve bunlar öncelik sırasına göre; rezeksiyondan geriye kalan dudak dokusu, karşı dudak dokusu, komşu yanak dokuları ve uzak dokulardır (8-17). Dudaktaki doku kayıpları; yanık, tümör rezeksiyonları, damar malformasyonları ve travmaya bağlı oluşabilir. Anatomik olarak bu doku eksiklikleri; basit deri defektleri, vermilion defektleri ve tam kat defektler olarak basitçe sınıflandırılabilir (19). Vermilion defektleri, lökoplaki ya da karsinoma in situ nedeniyle yapılan lip shave prosedürü sonrasında oluşabilirken, dudak kanserlerinin eksizyonu sonrasında sıklıkla tam kat defektler oluşmaktır (18). Stranc tam kat dudak doku eksikliklerini dudağın üçte birine kadar olanlar, üçte bir ile yarısı arasında olanlar ve yarısından fazla olanlar şeklinde sınıflamıştır (19).Farklı büyüklüklerdeki tam kat defektler için farklı onarım seçenekleri tanımlanmıştır (8,18,19). Dudağın üçte biri ile yarısı kadarı arasında olan defektler için en sık kullanılan teknikler McGregor, Karapandzic tekniği, Abbe veya lip-switch tekniği ile Johanson basamak tekniğidir (3,9,20). Daha büyük olan dudak defektlerinin onarımında ise Bernard-Webster, modifiye Webster veya bilateral gate flep gibi komşu dokuların kullanıldığı teknikler ya da uzak dokuların kullanıldığı serbest flepler ile onarım uygulanabilir (6,21). Lokal flepler ile onarım yapılan vakalarda, benzer dokularla onarım uygulandığı için, estetik olarak iyi sonuçlar elde edilmesine rağmen genellikle mikrostomi kaçınılmaz olmaktadır. Bununla birlikte onarımda, komşu yanak dokularının ya da mikrocerrahi yöntem ile uzak dokuların kullanıldığı vakalarda estetik açıdan tatmin edici sonuçlar alınamamaktadır (6,21). Biz kliniğimize başvuran alt dudağında yassı hücreli karsinom bulunan 6 hastaya tümörün tek ayağı genişletilmiş W kama rezeksiyon ile eksizyonu tekniğini uyguladık. Hastaların tedavisinde uyguladığımız bu metodunun önemli avantajları şu şekilde sıralanabilir: 1) Dudak rekonstrüksiyonlarında temel prensip olan öncelikle arta kalan dudak dokusunu daha sonra çevre dokuları kullanma ilkesini karşılaması. 2) Wedge rezeksiyonuyla tümör eksizyonu uygulandıktan sonra ortaya çıkabilen alt dudakta gerginlik ve oral açıklığın azalması sorunlarının gözlenmemesi. 3) Abbe flebi ile karşılaştırıldığında tek seans ile onarım yapılabilmesi. 4) Operasyon skarlarının yüzün estetik üniteleri ile uyumlu olması. 5) Lokal anestezi ile uygulanabilmesi. Kullandığımız tekniğin dezavantajı ise %50 den büyük doku eksikliklerinde kullanılamamasıdır. Tek ayağı genişletilmiş kama rezeksiyon tekniğinin, %50 ye kadar olan alt dudak doku eksikliklerinin onarımında kolay uygulanabilmesi, iyi fonksiyonel ve estetik sonuçlar sağlaması nedeniyle uygun vakalarda ilk seçenek olarak tercih edilmesi gereken bir metot olduğunu düşünüyoruz. REFERANSLAR Makale 1. Cruse CW, Radocha RF. Squamous cell carsinoma of the lip. Plast Reconstr Surg. 1987,80: Webster RC, Coffey RJ, Kelleher RE. Total and partial reconstruction of the lower lip with innervated muscle bearing flaps. Plast Reconstr Surg. 1960, 25: Karapandzic M. Reconstruction of the lip defects with local arterial flaps. Br J Plast Surg. 1974, 27: Vrebos J, Dupuis CJG, Hierzel. A lip switch flap in Plast Reconstr Surg. 1994,93: Bocchi, A., Baccarani, A., Bianco, G., Castagnetti, F., Papadia, F. Double V-Y advancement flap in the management of lower lip reconstruction. Ann Plast Surg. 2003;51: Mutaf, M., Bulut, O., Sunay, M., Can, A. Bilateral musculocutaneous unequal-z procedure: A new technique for reconstruction of total lower-lip defects. Ann Plast Surg 2008;60: Yotsuyanagi, T., Yokoi, K., Urushidate, S., Sawada, Y. Functional and aesthetic reconstruction using a nasolabial orbicularis oris myocutaneous flap for large defects of the upper lip. Plast Reconstr Surg. 1968,42: AİBÜ İZZET BAYSAL TIP DERGİSİ CİLT: 4 SAYI: 2 / 2009

3 Makale GİDEROĞLU ve Ark. 8. Luce EA. Reconstruction of the lower lip. Clin Plast Surg. 1995, 22: Abbe R. A new plastic operation fort he relief of due to the double hare lip. Plast Reconstr Surg. 1968, 42: Jabaley ME, Clement RL, Orcutt TW. Myocutaneous flaps for lip reconstruction. Applications of the Karapandzic principle. Plast Reconstr Surg. 1977, 59: Nakajima T, Yoshimura Y, Kami T. Reconstruction of the lower lip with a fan-shaped flap based on the facial artery. Br J Plast Surg. 1984, 37: McGregor IA. Lower lip reconstruction with bilateral fan flaps and tongue flap. In: The artistry of reconstructive surgery: Selected classic case studies. Brent B. St. Louis: The C.V. Mosby Company; 1987: Freedman AM, Hidalgo DA. Fulthickness lip and cheek reconstruction with the radial forearm flap. Ann Plast Surg. 1990, 25: Sadove RC, Luce Ea, McGrath PC. Reconstruction of the lower lip and chin with composite radial forearm-palmaris longus free flap. Plast Reconstr Surg. 1991, 88: Yotsuyanagi T, Nihei Y, Yokoi K, Sawada Y. Functional reconstruction using depressor anguli oris musculocutaneous flap for large lower lip defects especially for elderly patients. Plast Reconstr Surg. 1999, 103: Gilles H, Millard DR JR, Lip trauma. In: The principles and art of plastic surgery. Vol II. Gilles H, Millard DR JR, Boston. Little, Brown; 1957: Fujimori R. Gate flap for the total reconstruction of the lower lip. Br J Plast Surg. 1980, 33: Jackson IT, Lip Reconstruction. In: Local flaps in head and neck reconstruction. Jackson IT, St.Louis: The C.V. Mosby Company. 1985: Stranc MF. The lip. In: Excision and reconstruction in head neck cancer. Soutar DS, Tiwari R. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1994: Johanson, B., Aspelund, E., Breine, U., Holmström, H. Surgical treatment of non-traumatic lower lip lesions with special reference to the step technique. A follow-up on 149 patients. Scand J Reconstr Surg. 1974, 8: Yıldırım, S., Gideroğlu, K., Aydoğdu, E., Avcı, G., Akan, M., Aköz, T. Composite Anterolateral Thigh-Fascia Lata Flap: A Good Alternative to Radial Forearm-Palmaris Longus Flap for Total Lower Lip Reconstruction. Plast.Reconstr. Surg. 117: 2033, AİBÜ İZZET BAYSAL TIP DERGİSİ CİLT: 4 SAYI: 2 / 2009

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 2001 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Temmuz / July 27, 2001 Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) ARAŞTIRMALAR (Research Reports) GELİŞMEKTE OLAN TAVŞAN TRAKEASINA İKİ FARKLI SÜTÜR VE İKİ FARKLI TEKNİK KULLANMANIN GEÇ DÖNEM TRAKEAL DARLIK ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of the effects

Detaylı

BAŞ ve BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ

BAŞ ve BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ ARAŞTIRMA BAŞ ve BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ Dr. Deniz DEMİR 1, Dr. Murat Timur AKÇAM 1, Dr. Ömer KARAKOÇ 1, Dr. Önder ÖNGÜRÜ 2, Dr. Sertaç YETİŞER 1 1 Gülhane Askeri

Detaylı

Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi

Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi Orijinal makale Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi Mehmet Oğuz YENİDÜNYA, Songül BAVLİ, Ali Özgür KARAKAŞ Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2 Yeni Tıp Dergisi 2014;31:83-87 Derleme Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplere Göre Cerrahi Tedavi Yaklaşımları (Surgical treatment approaches according to the molecular subtypes in breast cancer) Aydan

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Üst Ekstremite Periferik Arter Yaralanmalarında Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Blok; Hızlı, Kolay ve Güvenilir Bir Anestezi Yaklaşımı

Üst Ekstremite Periferik Arter Yaralanmalarında Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Blok; Hızlı, Kolay ve Güvenilir Bir Anestezi Yaklaşımı Original Article / Orijinal Araştırma Üst Ekstremite Periferik Arter Yaralanmalarında Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Blok; Hızlı, Kolay ve Güvenilir Bir Anestezi Yaklaşımı Ultrasound Guided Supraclavicular

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

Medial gonartrozda Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinin orta dönem sonuçları

Medial gonartrozda Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinin orta dönem sonuçları ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41(5):367-372 Medial gonartrozda Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinin orta dönem sonuçları Midterm results of Oxford

Detaylı

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir?

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Açta Oncologica Turcica 2006; 39: 8 0-8 4 Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Is Minimum 10 Nodes Removed to Correctly Determine

Detaylı

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi*

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanual Microincision Cataract Surgery İzzet CAN 1, Tamer TAKMAZ 2, Şenay AŞIK NACAROĞLU 3, İpek GENÇ 3, Gülizar SOYUGELEN 3 Klinik Çalışma Original Article ÖZ

Detaylı

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:436-442 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çölyak gangliyon blokaj na al nan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi aras ndaki iliflki: uzun dönem takip

Detaylı

Öğr.Gör.Dr. Kemalettin YILDIZ

Öğr.Gör.Dr. Kemalettin YILDIZ Öğr.Gör.Dr. Kemalettin YILDIZ 1.Adı Soyadı: Kemalettin YILDIZ 2.Doğum Tarihi: 14.09.1976 3.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2000

Detaylı

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır? Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article Joint Dis Rel Surg 2009;20(1):47-51 Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

HİDROKSİLAPATİTİN ÇENE KEMİĞİ DEFEKT İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET

HİDROKSİLAPATİTİN ÇENE KEMİĞİ DEFEKT İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 51-70, 1991 HİDROKSİLAPATİTİN ÇENE KEMİĞİ DEFEKT İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Erol BAL* Doç. Dr. Onur ŞENGÜN* Doç. Dr. Ömer GÜNHAN** ÖZET

Detaylı

Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması

Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Pediatrics Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 Nisan 2014 Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

Olgu Sunumu/ TUĞUT, ÜNAL, Case KAPDAN, Report Makale Kodu/ Article code: 49 Makale Gönderilme Tarihi: 11.05.2009 Kabul Tarihi: 13.08.2009 KOMPLİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT

Detaylı

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1.

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1. Araştırma/ Research Article OLİGODONTİDE DİŞ EKSİKLİĞİNİN LOKALİZASYON VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI DISTRIBUTION OF MISSING TEETH ACCORDING TO SEX AND LOCALIZATION IN OLIGODONTIA Yrd. Doç. Dr. A. Zeynep

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı