Özet. PowerPoint Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi"

Transkript

1 PowerPoint 2010 Özet Bu bölümde PowerPoint ortamı kısaca ve sık kullanılan özellik ve işlevlere yer verilmişnr. Sunumlar farklı şekillerde tasarlanabilen slaytların bir araya gelmesiyle oluşur. Slaytlarda menn, resim, tablo ya da grafikler ayrı ayrı veya bir arada bulunabilir. Sunumları daha ilgi çekici ve anlaşılır kılmak için yazı npi, renk, madde işaren ve numaralandırma gibi menn biçimlendirmelerin yanı sıra slayt üzerinde arka plan ve slayt düzeni gibi ayarlamalar da yapılabilir. bu amaçla önceden hazırlanmış tasarım şablonları da oldukça kullanışlıdır. Daha etkili sunumlar için gerekli olan nesne (ses, video, resim vb.) ekleme, animasyon ve geçiş seçenekleri sonraki ünitelerde ele Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

2 PowerPoint 2010 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Microsoft Office PowerPoint 2010 uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? a. pptx b. docx c. ppt d. xlsx e. doc 2. PowerPoint programında sunu kaydedilirken ppts uzantısı seçilirse sunu hangi görünümde kaydedilir? a. PowerPoint Sunusu b. PowerPoint Gösterisi c. PowerPoint Eklentisi d. PowerPoint Şablonu e. PowerPoint XML Sunusu 3. PowerPoint sunularının eski sürüm office programlarında çalışabilmesi için aşağıdaki kayıt türlerinden hangisi seçilmelidir? a. PowerPoint sunusu b. PowerPoint şablonu c. PowerPoint XML Sunusu d. PowerPoint gösterisi e. PowerPoint gösterisi 4. Sunulara yeni slayt eklemek için aşağıdaki adımlardan hangisi izlenir? a. Slayt Gösterisi Yeni Slayt b. Ekle Yeni Slayt c. Tasarım Yeni Slayt d. Giriş Yeni Slayt e. Görünüm Yeni Slayt Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

3 PowerPoint Yandaki şekil PowerPoint çalışma ortamında yer alan bölümlerden hangisini ifade etmektedir? a. Başlık Çubuğu b. Slayt Paneli c. Durum Çubuğu d. Şerit Yapısı e. Hızlı Erişim Araç Çubuğu 6. Slayt gösterisi esnasında nesnelere hareket kazandırmak için kullanılan seçenekler hangi sekmede yer almaktadır? a. Ekle b. Animasyonlar c. Gözden geçir d. Görünüm e. Giriş 7. Aşağıdakilerden hangisi sunuya eklenen nesneleri düzenleyebilmek için açılan bağlamsal sekmelerdendir? a. Tasarım b. Slayt gösterisi c. Resim araçları d. Görünüm e. Ekle 8. Aşağıdaki alanların hangisinde yer alan bilgiler sunum esnasında görüntülenmez? a. Not paneli b. Slayt paneli c. Başlık alanı d. Alt başlık alanı e. Metin alanı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 22

4 PowerPoint Sunu içerisinde yer alan bir slaydın, sadece sunum esnasında görüntülenmesini engelleyen komut aşağıdakilerden hangisidir? a. Yeni slayt b. Slayt çoğalt c. Slayt sil d. Slayt kes e. Slayt gizle 10. Etkili ve anlaşılır bir sunu hazırlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? a. Sunu içerisinde görsellere yer verilmeli b. Slaytlardaki bilgiler maddeler hâlinde sunulmalı c. Slaytlar düz metinlerden oluşturulmalı d. Slaytlardaki önemli noktalar farklı renkler kullanılarak vurgulanmalı e. Slaytlardaki önemli noktalar farklı yazı tipi ve boyutu ile vurgulanmalı Cevap Anahtarı: 1.A, 2.B, 3.A, 4.D, 5.E, 6.B, 7.C, 8.A, 9.E, 10.C Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 23

5 Özet PowerPoint 2010 Bu bölümde sunumların içeriğini zenginleştiren daha anlaşılır ve görsel açıdan etkileyici kılan bileşenlere yer verilmiştir. PowerPoint programında slayta kolaylıkla eklenebilen, içerisine yazı yazılabilen basit şekillerin yanısıra SmartArt grafikleri de bulunur. Ayrıca herhangi bir resmi slayta eklemeye ve resim üzerinde boyut, tasarım gibi bir takım ayarlar yapmaya izin verir. PowerPoint içinde, verileri görselleştirerek sunmak için kullanılan grafikleri veya tabloları kullanmak mümkündür. Ses ve video türü içerikler de sunuya eklenebilir. Bu bölümde genel olarak slaytlara eklenebilecek nesneler ve temel seçenekleri üzerinde durulmuştur. İlerleyen bölümlerde sunumlarda geçiş, animasyon ve şablon ayarları hakkında bilgi verilecektir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 23

6 PowerPoint 2010 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Resimlerin kenarlık, efekt, konum ve boyut gibi özelliklerinin ayarlanmasını sağlayan komutlar hangi sekmede yer almaktadır? a. Resim Stillleri b. Resim Araçları c. Boyut d. Yerleştir e. Ayarla 2. PowerPoint programı grafik çizimi için Microsoft Office paketinin hangi programını kullanır? a. Word b. Publisher c. Outlook d. Excel e. Access 3. Verileri otomatik olarak çizimler, listeler, diyagramlar yardımıyla görsel olarak sunmak için kullanılan PowerPoint nesnesi aşağıdakilerden hangisidir? a. SmartArt b. Tablo c. Şekil d. Resim e. Metin Kutusu 4. Metinlerin satır ve sütunlar halinde düzenli bir şekilde görüntülenmesini sağlayan nesne aşağıdakilerden hangisidir? a. Şekil b. SmartArt c. Grafik d. Tablo e. Metin Kutusu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 24

7 PowerPoint Bir metni yandaki şekildeki gibi görüntülemek için aşağıdaki nesnelerden hangisi kullanılır? a. Grafikler b. Şekiller c. SmartArt d. Tablolar e. WordArt I. İstenilen zamanda başlatılabilir. II. Bir şarta göre başlatılabilir. III. Sadece geçerli slaytta yürütülür. 6. Slaytlara eklenen seslerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? b. Yalnız III c. I ve II d. I ve III e. I, II ve III 7. Bir okuldaki öğretmenlerin haftalık nöbet listesini hazırlamak için kullanılabilecek en uygun nesne aşağıdakilerden hangisidir? a. Tablo b. Resim c. Şekiller d. Metin kutusu e. Grafik 8. Sunuya pdf dosyalarını eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? a. Resim ekleme b. Nesne ekleme c. Dosya ekleme d. Metin ekleme e. Pdf ekleme Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 25

8 PowerPoint Slaytlara eklenen resimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Saydam rengi belirleme b. Fotoğraf albümü hazırlama c. Kenarlık ekleme d. Resim kırpma e. Arka plan rengi ayarlama 10. Yandaki slaydı hazırlamak için aşağıdaki nesnelerden hangisi kullanılmalıdır? a. SmartArt b. Metin kutusu c. Şekiller d. Grafik e. Resim Cevap Anahtarı: 1.B, 2.D, 3.A, 4.D, 5.E, 6.C, 7.A, 8.B, 9.E, 10.C Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 26

9 Özet PowerPoint 2010 Bu bölümde istenilen metin veya nesnelerin tüm slaytlarda standart olarak bulunmasını sağlayan asıl slayt özelliğine, sunumun etkileyici ve akılda kalıcı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olan animasyon ve geçiş efektlerine yer verilmiştir. PowerPoint programında özellikle çok sayıda slayt içeren uzun sunularda arka plan, renk, yazı tipi, efekt, yer tutucu veya konumlandırma gibi ayarları yapmak için asıl slayt özelliğini kullanmak sununun hazırlanmasında kolaylık sağlar ve zaman kazandırır. Bunun yanı sıra nesnelere giriş ve çıkış efektleri, slaytlara ise geçiş efektleri uygulanarak verilerek sunuya hareketli bir görünüm kazandırılabilir. Bu bölümde genel olarak asıl slayt özelliği ve animasyon efektleri üzerinde durulmuştur. Sonraki ünitede ise slayt gösterisi ve yazdırma seçeneklerinden bahsedilecektir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

10 PowerPoint 2010 Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir nesnenin tüm slaytlara kolaylıkla eklenebilmesini sağlar? a. Slayt gösterisi görünümü b. Tümüne uygula seçeneği c. Arka plan menüsü d. Ana hat görünümü e. Asıl slayt seçeneği 2. Asıl slayda eklenen bir ses dosyası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Sadece ilk slaytta çalar. a. Tüm slaytlarda yeniden başlayarak çalar. b. Sadece ilk slayttan ulaşılır. c. Tüm slaytlarda devam ederek çalar. d. İstenilen slayttan silinebilir. 3. Aşağıdakilerden hangisi asıl slaydın amaçlarından biri değildir? a. Yeni slayt düzenleri oluşturmak b. Nesnelere hareket kazandırmak c. Metin ve nesnelerin yer tutucu konumlarını tutmak d. Yazı tipi stili gibi genel değişiklikler yapabilmek e. Yapılan değişikliklerin sunudaki tüm slaytlara yansıtılmasını sağlamak 4. Animasyonlar sekmesinde aşağıdaki gruplardan hangisi yer almaz? a. Gelişmiş b. Zamanlama c. Özel animasyon d. Önizleme e. Animasyon 5. Sunuyu, nesneler üzerine tıklayarak geçişlerin sağlandığı etkileşimli bir biçime dönüştürmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? a. Eylem b. Tema c. Otomatik Geçiş d. Animasyon e. Vurgu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

11 PowerPoint Animasyonların zamanlama grubundaki seçenekler yardımıyla aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? I. 10 saniye sonra başlat II. Tıklatınca başlat III. Sunu açıldığında başlat IV. Animasyon bitince başa dön b. Yalnız III c. I ve II d. I, II ve III e. I, II, III ve IV 7. Nesnelerin animasyon özelliklerini kopyalayıp diğer nesnelere uygulamak için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? a. Nesne Boyacısı b. Animasyon Boyacısı c. Biçim Boyacısı d. Tetikleyici e. Animasyon Bölmesi 8. Slayt geçişlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Geçişlere ses eklenebilir. II. Geçiş hızı ayarlanabilir. III. Geçiş süresi belirlenebilir. b. Yalnız II c. I ve II d. I ve III e. I, II, III Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

12 PowerPoint Eylem düğmeleriyle aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri gerçekleştirilebilir? I. Program çalıştırılabilir. II. Makro çalıştırılabilir. III. Nesneler arasında geçiş yapılabilir. IV. Slaytlar arasında geçiş yapılabilir. b. Yalnız III c. I ve II d. I, II ve IV e. I, II, III ve IV 10. Sunudaki videonun bir bölümü oynatıldığında animasyon efektinin başlatılması aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile sağlanır? a. Özel animasyon b. Tetikleyici c. Gecikme d. Süre e. Animasyon Cevap Anahtarı: 1.E, 2.B, 3.B, 4.C, 5.A, 6.E, 7.B, 8.E, 9.D, 10.B Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

13 Özet PowerPoint 2010 Bu bölümde, slayt gösterisi sırasında kullanılabilecek hazır eylem düğmelerine, lazer işaretçisine, kalem ve vurgulayıcı araçlarına değinilmiştir. Ayrıca sunum esnasında ekranı karartmayı ve aydınlatmayı sağlayan seçeneklere yer verilmiştir. Sunumlardaki asıl amaç, belli duygu ve düşünceleri en iyi şekilde dinleyicilere aktarmaktır. Bunu sağlamak için bilimsel araştırmaların da desteklediği sunum hazırlama ilkeleri göz önüne alınmalıdır. Bu bağlamda hazırlanan sunuların akıcı, kolay ve rahat sunulabilmesi için önceden prova yapılması gerekmektedir. Dinleyicilerin, sunumu daha iyi takip edebilmeleri için sunu içeriği baskı alınarak dağıtılabilir. Baskı alınırken bir sayfadaki slayt sayısı, not sayfaları veya anahat yazdırma gibi özellikler belirlenebilir. PowerPoint programının son aşaması olan Slayt Gösterisi ve Yazdırma Seçeneklerinin anlatıldığı bu üniteyle PowerPoint programı tamamlanmıştır. Sonraki ünitelerde Access programı üzerinden veritabanı uygulamaları anlatılacaktır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

14 PowerPoint 2010 Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi sunucu görünümünün kullanım amaçlarından biri değildir? a. Slayda eklenen hatırlatıcı notları görüntüleme b. İstenilen slayda kolayca erişme c. Dinleyiciler için özelleştirilmiş sunular oluşturma d. Sunulara açıklama ekleme e. Sunu süresini etkin bir şekilde kullanma 2. Sunuları tanıtım videosu şeklinde kendi kendine çalışabilir formatta ayarlamak için, Gösteri Ayarla penceresinde bulunan seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır? a. Konuşma olmadan göster b. Animasyon olmadan göster c. Bilgi noktasında göz atılacak d. Konuşmacı sunacak e. Kişi göz atacak 3. Slayt gösterisi sırasında imleci, lazer işaretçisi şeklinde görüntülemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a. Ctrl + fare sol düğmesi b. Ctrl + fare sağ düğmesi c. Shift + fare sol düğmesi d. Shift + fare sağ düğmesi e. Ctrl + Shift + fare sol düğmesi 4. Sunuyu hazırlayan kişiler arasında bir nevi iletişim aracı olarak kullanılabilen seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a. Not b. Açıklama c. Metin d. Vurgu e. Ses kaydı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

15 PowerPoint Slayt Gösterisi sekmesinde yer alan seçenekler yardımıyla aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? I. Zamanlama provası II. Geçerli slayttan başlat III. Açıklama ekleme b. Yalnız II c. I ve II d. I ve III e. I, II ve III 6. Yandaki resimde gösterilen araç ile açılan menüdeki seçenekler yardımıyla aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? a. Grafik ekleme b. Slayttaki metinlerin stilini değiştirme c. Önemli yerleri vurgulama d. Slaytta bulunan notları görme e. Arka plan rengini değiştirme 7. Sunuyu, bir sayfada 6 slaydın yer aldığı sayfalar hâlinde yazdırmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır? a. Dinleyici Notları b. Harmanlanmış c. Not Sayfaları d. İki Yüze de Yazdır e. Özel Aralık 8. Aşağıdaki kısayol ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a. Esc Slayt gösterisini sonlandırır. b. E Ekrandaki çizgileri siler. c. W Ekranı beyazlaştırır. d. Yön tuşları İleri geri geçişleri sağlar. e. Enter Önceki slayda geçer. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

16 PowerPoint Aşağıdakilerden hangisi sunum hazırlanırken dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz? a. Animasyon ve sesler gerektiği yerlerde kullanılmalıdır. b. Slayt içeriği ile uyumlu görsel nesnelerden faydalanılmalıdır. c. Renk uyumuna dikkat edilmelidir. d. Mümkün olduğunca çok metin yer almalıdır. e. Başlık, alt başlık ve içerik alanlarında uygun yazı tipleri kullanılmalıdır. 10. Zamanlama provası seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? I. Otomatik geçiş süresi belirlenebilir. II. Animasyon gecikmeleri belirlenebilir. III. Sunum süresi etkili kullanılabilir. IV. Her slayt için ayrılacak süre belirlenebilir. b. Yalnız II c. I ve II d. I, II ve III e. I, II, III ve IV Cevap Anahtarı: 1.D, 2.C, 3.A, 4.B, 5.C, 6.C, 7.A, 8.D, 9.E, 10.E Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

17 Özet Access 2010 Veri tabanı bilgisayarda tutulan düzenli bilgileri ifade eder. Veri tabanlarını yönetme ve veri tabanı üzerindeki işlemleri gerçekleştirme görevlerini veri tabanı yönetim sistemleri gerçekleştirir. Veri tabanı yönetim sistemleri diğer uygulamalarla fiziksel veriler arasında köprü görevi görür. Veri tabanı deyince akla ilk olarak tablolar gelir. Tablolar verilerin asıl saklandığı yapılardır. Tablodaki her bir satır bir kaydı ve sütunlar ise tablo içerisindeki alanları belirtir. Alanlar belirlenirken bu alanın bir ismi, alandaki veri tipi ve alan boyutu gibi özellikleri belirtilir. Fiziksel olarak içerisinde veri barındırmayan ancak tablolar içindeki verilerin istenen verilerin istenen şarta göre veya istenen verileri belli kriterlere göre almayı sağlayan sorgular bulunmaktadır. Sorgular, birden fazla tablodan veri alma ya da belli bir filtreleme yapmak amacıyla çeşitli işlemler gerçekleştirir. Access, Microsoft Office paketinde bulunan bir veri tabanı uygulamasıdır. Access programının kendisi veri tabanı olduğu gibi içerisinde bu veri tabanını kullanmayı sağlayacak form ve rapor bileşenleri bulunmaktadır. Access içerisinde tabloların ve diğer nesnelerin tasarım görünümü, veri görünümü gibi farklı görünümlere sahiptir. Buna göre yapılacak işleme göre görünüm türü seçilebilir. Bu bölümde genel olarak veri tabanının işleyiş yapısı ve Access programının basit bir tablo üzerinden genel işleyişi anlatılmıştır. Sonraki bölümlerde tablo, sorgu, form ve rapor uygulamalarına yer verilecektir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 23

18 Access 2010 Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Bir tablodaki herhangi bir alana girilen karakter sayısını 30 ile sınırlandırmak için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır? a. Alan Boyutu b. Unicode Sıkıştırma c. Metin Hizala d. Akıllı Etiketler e. Sıfır Uzunluk İzni 2. Yandaki tabloda Telefonu alanının önceden tanımlanmış bir veri türü şeklinde ayarlanması için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılmalıdır? a. Arama Sihirbazı b. Geçerlilik Kuralı c. Giriş Maskesi d. Varsayılan Değer e. Biçim 3. Tablolar arası ilişki kurmak için çoğunlukla hangi özelliğe ihtiyaç duyulur? a. Birincil Anahtar b. Doğrudan İlişkiler c. Oluşturucu d. İlişki Raporu e. Nesne Bağımlılıkları 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri veritabanı yönetim sisteminin avantajlarındandır? I. Kayıt tekrarını önler. II. Verilerin paylaşımını kolaylaştırır. III. Verilerin kullanımı herkese açıktır. IV. Veri güvenliği sağlar. b. I ve II c. II ve IV d. I, II ve III e. I, II ve IV Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 24

19 Access Yandaki tabloda numaralandırılan alanlarda sırasıyla hangi veri türlerinin kullanılması daha uygundur? I II III a. Metin Metin Tarih b. Not Metin Tarih c. Sayı Metin Sayı d. Metin Not Tarih e. Sayı Metin Otomatik Sayı 6. Resimde gösterilen düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? a. Güvenlik kilidini açar. b. Veri türünü değiştirir. c. Otomatik kilitlemeyi sağlar. d. Benzersiz kayıtlar oluşturur. e. Kayıtlar arası geçişi sağlar. 7. Bir veritabanı kayıt alanına bilgi girişini zorunlu kılmak için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi yapılmalıdır? a. Sıfır Uzunluk İzni Evet b. Gerekli Evet c. Varsayılan Değer Bilgi Girişi Zorunlu d. Alan Boyutu 25 e. Geçerlilik Metni Bilgi Girişi Zorunlu 8. Bir veritabanı uygulaması için kullanıcı arabirimi oluşturmakta kullanılabilecek veritabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir? a. Rapor b. Tablo c. Form d. Sorgu e. Makro 9. Veritabanı içerisinde resim veya grafik gibi nesnelerin saklanması için tablo alanı veri türü aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir? a. Metin b. Otomatik Sayı c. Ole Nesnesi d. Grafik e. Ek Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 25

20 Access Access programında verileri istenilen formatta yazdırabilmek için kullanılan veritabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir? a. Form b. Tablo c. Sorgu d. Rapor e. Makro Cevap Anahtarı: 1.A, 2.C, 3.A, 4.E, 5.B, 6.D, 7.B, 8.C, 9.E, 10.D Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 26

21 Özet Access 2010 Bir veri tabanı tasarımı yapılmadan önce ihtiyaç duyulan bilgiler belirlenmeli ve bu bilgiler gruplandırılarak tablo taslakları oluşturulmalıdır. Bu taslaklara göre, tablo içerisinde kullanılan alanlar ve veri türleri (metin, sayı, not vb.) tanımlanır. Tabloların tasarımında en önemli hususlardan biri tablolar arası ilişkileri sağlayan birincil anahtarların (personel no, T.C. kimlik no, fatura no vb.) belirlenmesidir. Bu ilişkiler Access içerisinde görsel olarak kolaylıkla oluşturulabilir. İlişkili tablolara iç içe açılan görünümler veya liste kutuları yardımıyla kolaylıkla veri girişi yapılabilir. Sorgular, genel olarak belli kriterlere uyan verileri göstermek, birden fazla tablodaki verileri birleştirmek, listelemek ve veriler üzerinde birtakım hesaplamalar yapmak için kullanılır. Sorgular oluşturulurken tablo seçimi, alan seçimi, gerekiyorsa ölçüt belirleme ve sıralama işlemleri yapılır. Böylece sorgular, seçilen alanlardaki verileri bu ölçüt ve sıralama ayarlarına göre listeler. Arzu edilirse tablo alanları üzerinden hesaplama yapılarak üretilen yeni değerleri içeren hesaplama alanları oluşturulabilir. Sorgular; silme, güncelleme, ekleme gibi işlemlere izin verir. Ancak bu bölümde seçme sorguları üzerinde durulmuştur. Sonraki bölümde form ve rapor tasarımları anlatılacaktır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 30

22 Access 2010 Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Veri tabanı tablosunda öğrenci numaralarının olduğu alanda öğrencilere aynı numaranın verilmesini önlemek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi yapılmalıdır? a. Sıralı Evet b. Gerekli Evet c. Geçerlilik Kuralı Evet d. Geçerlilik Metni Evet e. Sıfır Uzunluk İzni Evet 2. Yandaki tabloda Dogum Tarihi alanını önceden tanımlanmış bir veri türü şeklinde ayarlamak için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılmalıdır? a. Arama Sihirbazı b. Geçerlilik Kuralı c. Giriş Maskesi d. Varsayılan Değer e. Biçim 3. Yandaki tabloda "Askerlik durumu" alanını resimde gösterildiği gibi ayarlamak için hangi veri türü kullanılmalıdır? a. Metin b. Not c. OLE Nesnesi d. Evet/Hayır e. Ek 4. Tablolardaki kayıtlardan belirli kriterlere göre işlenen bilgileri göstermeye olanak tanıyan veritabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir? a. Form b. Sorgu c. Rapor d. Tablo e. Makro Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 31

23 Access Yandaki tabloda sadece askerliğini yapmış olan kişileri görüntülemek için aşağıdaki sorgu türlerinden hangisi kullanılmalıdır? a. Silme Sorgusu b. Güncelleştirme Sorgusu c. Çapraz Sorgu d. Basit Sorgu e. Seçme Sorgusu 6. Sorgu oluşturmak için aşağıdaki adımlardan hangisi izlenmelidir? a. Tablo Seçimi İsimlendirme Alan Seçimi b. Alan Seçimi İsimlendirme Tablo Seçimi c. Tablo Seçimi Alan Seçimi İsimlendirme d. Alan Seçimi Tablo Seçimi İsimlendirme e. İsimlendirme Tablo Seçimi Alan Seçimi 7. I. Sorgular, tablodaki verileri yedekler. II. Sorgu ölçütleri, sayısal değerler ve metin ifadeleri içerebilir. III. Sorgular yardımıyla tablolar üzerinde veri ekleme ve değiştirme işlemleri yapılabilir. Veri tabanlarına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? b. Yalnız II c. I ve II d. II ve III e. I, II ve III Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 32

24 Access Yandaki resimde Satistutari ölçütü ile aşağıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılır? I. Sorguda satış tutarı alanı yer alır. II. Satış tutarı alanı gizlenmemiştir. III. Satış tutarlarının tamam 50 den büyük olacak şekilde güncellenmiştir. b. Yalnız II c. I ve II d. II ve III e. I, II ve III 9. Tablonun bir alanındaki veri, bir başka tablodan geldiğinde ya da bu alan için bir başka tablodaki veri kullanıldığında veri türü olarak aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir? a. Hesaplanmış b. Arama Sihirbazı c. Otomatik Sayı d. Ole Nesnesi e. Köprü 10. Sorgularda farklı tablolardan veri çekmek için öncelikle hangi işlem yapılmalıdır? a. İlişkilendirme b. Birincil anahtar ekleme c. Ölçüt belirleme d. Form oluşturma e. Hesaplama alanı ekleme Cevap Anahtarı: 1.A, 2.C, 3.D, 4.B, 5.E, 6.C, 7.D, 8.C, 9.B, 10.A Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 33

25 Özet Access 2010 Önceki bölümlerde veri tabanı genel yapısı, tablolar ve sorgular anlatılmıştı. Tablo ve sorgular veri girişi için kullanılan veri tabanı nesneleridir. Ancak veri girişinde doğrudan tablo ve sorguların kullanılması pek tercih edilmez. Bu kapsamda veri girişi yapmak, verileri yazdırmak ya da görüntülemek için form ve rapor ara birimleri kullanılır. Access içinde form ve rapor nesneleri sihirbaz kullanılarak veya tasarım görünümünde kolaylıkla oluşturulabilir. Veri girişinde kullanılan, üzerinde metin kutusu, etiket, liste kutusu gibi denetim araçlarının yer aldığı formlar ve verileri görüntülemek ya da istenilen formatta yazdırmak için kullanılan raporlara yer verilmiştir. Bu bölümle birlikte veri tabanları, Access üzerinden anlatılmış ve konu tamamlanmıştır. Sonraki bölümlerde sık kullanılan programlar, internet uygulamaları, ağ yapıları anlatılacaktır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 33

26 Access 2010 Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. I. Formlara denetim aracı eklenebilir. II. İstenilen tablo ve alanlar seçilebilir. III. Alanlar tek tek konumlandırılabilir. Sihirbaz kullanarak form oluşturulurken yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? b. Yalnız II c. I ve II d. II ve III e. I, II ve III 2. Access te, bilgisayar ortamında kullanıcıların asıl etkileşimde bulunduğu veri tabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir? a. Tablo b. Sorgu c. Rapor d. Form e. Makro 3. Form üzerine başlık, açıklama gibi metinler eklemek için aşağıdaki denetim araçlarından hangisi kullanılmalıdır? a. Metin kutusu b. Liste kutusu c. Sekme denetimi d. Etiket e. Düğme 4. Önceden belirlenen bileşenler arasından bir veya daha fazla seçim yapmak için kullanılan denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir? a. Onay kutusu b. Seçenek kutusu c. Metin kutusu d. Liste kutusu e. Etiket kutusu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 34

27 Access Raporlarda bazı alanların hesaplanarak görüntülenmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a. Gruplandır ve Sırala b. Toplamlar c. Denetimler d. Gruplar e. Hesaplamalar 6. I. Tüm tablolar listelenebilir. II. İstenilen alanlar rapora eklenebilir. III. Satır ve sütunlar yeniden boyutlandırılabilir. Tasarım görünümünde rapor oluşturulurken yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? b. Yalnız II c. I ve II d. II ve III e. I, II ve III 7. Verileri görüntülemek, biçimlendirmek ve özetlemek için kullanılan veri tabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir? a. Tablo b. Sorgu c. Rapor d. Form e. Makro 8. I. Düğme II. Metin kutusu III. Köprü IV. Logo Access te formlara, tasarım sekmesinde bulunan seçenekler yardımıyla yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eklenebilir? b. I ve II c. II ve III d. I, II ve III e. I, II, III ve IV Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 35

28 Access Rapor tasarlanırken yazı tipi, arka plan görüntüsü, şekil dolgusu, şekil efekti gibi özelliklerin ayarlanmasında kullanılan komutlar hangi sekmede yer almaktadır? a. Tasarım b. Oluştur c. Sayfa Yapısı d. Biçim e. Düzenle 10. Ana Form Alt Form I. Hasta Bilgileri İlaç Bilgileri II. Kişi Bilgileri III. Öğrenci Bilgileri Nüfus Cüzdanı Bilgileri Aldığı Ders Bilgileri Yukarıdaki eşletirmelerinden hangisi ya da hangileri ana form ve alt form örneği olarak verilebilir? b. I ve II c. I ve III d. II ve III e. I, II ve III Cevap Anahtarı: 1.B, 2.D, 3.D, 4.A, 5.B, 6.E, 7.C, 8.E, 9.D, 10.C Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 36

29 Özet Sık Kullanılan Programlar Bilgisayarda bulunan dosyaları günlük hayatta rahatlıkla kullanabilmek için çeşitli yazılımlar geliştirilmiştir. Bu bölümde bilgisayar kullanıcılarının sıklıkla başvurduğu resim düzenleme, CD/DVD oynatmayazma, dosya sıkıştırma ve antivirüs işlemlerini yapan programlara değinilmiştir. Resimler üzerinde kırpma, parlaklık, boyut, kırmızı göz, renklendirme gibi temel ayarlar yapmak için Picture Manager programı kullanılır. Bu program Office paketi içerisinde yer alır. Ses ve video dosyalarını yürütmek için kullanılan çok sayıda program bulunmaktadır. Bunlardan biri de Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan Windows Media Player programıdır. Bu programla media dosyaları yürütüldüğü gibi bu dosyalar CD/DVD'ye de yazdırılabilir. Bilgisayar kullanıcıları, dosyalarını yedeklemek, taşımak veya başka ortamlarda izleyebilmek için CD/DVD'ye kaydetme ihtiyacı duyarlar. Bu işlemler için özel olarak geliştirilmiş birçok program bulunmaktadır. Bunlardan biri de resimlerle slayt gösterisi, videolarla da film oluşturmaya olanak tanıyan Windows DVD Maker programıdır. Bölüm içerisinde bahsedilen başka bir yedekleme yöntemi ise sıkıştırma tekniğidir. Verilerin, sıkıştırma işlemine tabi tutulması daha az disk alanı kaplamalarını sağlar. Bu işlemi kolaylıkla yapan Winrar programı kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılır. Hemen hemen her alanda çoğu işlemin bilgisayarlar üzerinden yapıldığı günümüzde, güvenlik sorunları kullanıcılara büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu sorunlar; bilgisayara zarar vermek, programları bozmak, yok etmek ya da silmek amacıyla hazırlanmış kötü amaçlı yazılımlar olarak tanımlanır. Bu yazılımlara karşı önlem almak amacıyla çeşitli firmalar tarafından antivirüs programları geliştirilmiştir. Antivirüsler, kötü amaçlı yazılımların sisteme bulaşmasını önler ve bulaşmış olanları temizlemeye çalışır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 29

30 Sık Kullanılan Programlar Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. I. Kırpma II. Döndürme III. Kırmızı göz Picture Manager programında bulunan seçenekler yardımıyla, resimler üzerinde yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? b. Yalnız II c. I ve II d. II ve III e. I, II ve III 2. Kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem almak ve sistemi bunlardan korumak amacıyla yazılan programlara ne ad verilir? a. Virüs b. Truva Atı c. Antivirüs d. Solucan e. SpyWare 3. Windows Media Player, görünümünde tüm medya dosyalarına erişim olanağı tanırken, görünümü ise seçili medyanın yürütülmesine olanak tanır. cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. Gezinti Bölmesi Liste Bölmesi b. Şimdi Yürütülüyor Ayrıntılar Bölmesi c. Player Kitaplığı Liste Bölmesi d. Player Kitaplığı Şimdi Yürütülüyor e. Ayrıntılar Bölmesi Gezinti Bölmesi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 30

31 Sık Kullanılan Programlar 4. I. Daha etkin koruma sağlar. II. İki program birbiriyle çakışarak sistemi olumsuz etkiler. III. Sistemde bir antivirüs yazılımı varsa diğeri kurulamaz. Antivirüs kurulumuna başlamadan önce bilgisayarda başka bir antivirüs programının yüklü olması yukarıdakilerden hangisine neden olur? b. Yalnız II c. I ve II d. II ve III e. I, II ve III 5. Veriler, saklanırken veya başka konumlara taşınırken boyutlarını küçültmek amacıyla kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir? a. NOD32 b. Winrar c. Windows Media Player d. Windows DVD Maker e. Microsoft Picture Manager GB lık bir veriyi bir bilgisayardan başka bir bilgisayara 8 GB lık bir bellek kullanarak taşımak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? a. Dizine Çıkart b. Test Et c. Arşiv Oluştur d. Hızlı Sıkıştır e. Ciltlere Böl 7. I. Uygulamalar ve işletim sistemi dosyaları sürekli olarak taranır. II. Web uygulamaları, e-posta iletileri sürekli denetlenir. III. Tehdit algılandığında bilgisayar kapatılır. Nod32 programında, koruma modunun etkinleştirilmesi durumunda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? b. Yalnız II c. I ve II d. II ve III e. I, II ve III Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 31

32 Sık Kullanılan Programlar 8. I. Virüs veri tabanını güncelleme II. Bilgisayara sonradan eklenen dosyaların taranması III. Yeni çıkan virüslere karşı koruma sağlama Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri antivirüs programlarının güncellenmesinin nedenlerindendir? b. Yalnız II c. I ve II d. I ve III e. I, II ve III 9. DVD Maker programına ilişkin aşağıdaki sekmelerden hangisi kullanılarak DVD yürütme, DVD en-boy oranı, video biçimi, DVD yazıcı hızı gibi özellikler ayarlanabilir? a. DVD Video b. DVD Slayt c. DVD Ayarları d. Uyumluluk e. Genel 10. I. CD/DVD yürütücü ile seçeneği kullanılarak dosyalar farklı zamanlarda yazdırılabilir. II. USB Flash Sürücüsü gibi seçeneği kullanılarak dosyalar yeniden yazdırılabilir. III. Yazma işlemi tamamlandıktan sonra disk başlığı değiştirilebilir. Windows gezgini kullanılarak CD/DVD oluşturma işlemi ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? b. I ve II c. I ve III d. II ve III e. I, II ve III Cevap Anahtarı: 1.E, 2.C, 3.D, 4.B, 5.B, 6.E, 7.C, 8.D, 9.A, 10.C Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 32

33 Özet Ses Video İşlemleri Temel olarak ses ve video uygulamalarının anlatıldığı bu bölümde sesin ve videonun aslında özel olarak sıkıştırılmış bir dosya programı olduğu ve farklı oynatıcılar ile bilgisayarlarda oynatıldığı ve görüntülendiği vurgulanmıştır. Windows içerisinde ses kaydedicisi kullanılarak çok rahat bir şekilde mikrofon veya diğer müzik aletlerinden çıkan sesleri bilgisayara kaydetmek mümkündür. Resimlerin ve videoların birbiri arkasına eklenerek özgün videoların oluşturulmasına olanak sağlayan Windows içindeki Windows Live Movie Maker programı anlatılmıştır. Bu Movie Maker programında temel olarak bir film şeridi ve bu film şeridinin üzerine sürüklenen video ve resimler bulunmaktadır. Bunlara ek olarak film şeridi üzerine yazı ve ses dosyalarının eklenmesi de mümkündür. Windows içerisinde hazırlanan her bir video taslağı bir proje olarak kaydedilir ve istendiğinde export seçenekleri kullanılarak film haline dönüştürülebilir. Bu bölümde bilgisayarda tek başına kullanılabilecek uygulamalar anlatılmıştır. Sonraki bölümlerde ise bilgisayar ağları ve internet konularına değinilecektir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

34 Ses Video İşlemleri Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. I. Bit derinliği II. Örnekleme hızı III. Çözünürlük Ses kalitesinin artması, yukarıdaki özelliklerden hangisinin ya da hangilerinin artırılmasıyla gerçekleşir? b. Yalnız II c. I ve II d. II ve III e. I, II ve III 2. Aşağıdakilerden hangisi Windows Live Movie Maker programının sekmelerinden biri değildir? a. Animasyonlar b. Görsel Efektler c. Gözden Geçir d. Proje e. Görünüm 3. kaydetme, videonun tasarımını kaydederken,.. kaydetme videoyu filme dönüştürür. cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. Projeyi - Filmi b. Sesi - Videoyu c. Filmi - Projeyi d. Projeyi - Sesi e. Sesi - Projeyi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

35 Ses Video İşlemleri 4. I. Ses düzeyi II. Başlangıç zamanı III. Hızı Movie Maker programında müzik araçları bağlamsal sekmesinden eklenen bir ses dosyasının yukarıdaki ayarlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir? b. Yalnız II c. I ve II d. II ve III e. I, II ve III 5. Aşağıdakilerden hangisinde insan kulağının duyamadığı sesler ayıklanarak sıkıştırılır? a. Dijital ses b. Analog ses c. Ultrasound ses d. MP3 ses e. AVI ses 6. Dosya formatlarına ait aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a. Wav Ses dosyası b. PCM Ses dosyası c. MPEG Video dosyası d. Avi Ses dosyası e. Flv video dosyası 7.., bir saniyede gösterilen resim sayısıdır. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. Kare hızı b. Kare birimi c. Kare yüzdesi d. Kare sayısı e. Kare noktası Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

36 Ses Video İşlemleri 8. Görüntülerin sıkıştırılması ve dönüştürülmesi işlemleri aracılığıyla yapılır. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. Çözücü b. Kodek c. Dönüştürücü d. Sıkıştırıcı e. Birleştirici 9. Divx formatında şifrelenip sıkıştırılan video aşağıdakilerden hangisi olmadan oynatılamaz? a. Encoder b. Movie Maker c. Decoder d. Ses kaydedicisi e. Ses çözücü 10. Videolara eklenen metinlere geçiş efektleri uygulamak için aşağıdaki sekmelerden hangisi kullanılır? a. Biçim b. Düzen c. Görsel Efektler d. Animasyonlar e. Proje Cevap Anahtarı: 1.C, 2.C, 3.A, 4.E, 5.B, 6.D, 7.A, 8.B, 9.C, 10.A Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

37 Özet Bilgisayar Ağları Bilgisayar ağları, bilgisayar veya iletişim aygıtlarının birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak sağlar. Aygıt, veri ya da programların birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesine imkân sağlayanı ağ bağlantıları vazgeçilmez bir hal almıştır. Ağlar, iletişim altyapısı, ağ aygıtları ve iletişim protokolleri gibi bir çok bileşen içerir. İletişimler farklı hız ve esnekliğe sahip kablolu yada kablosuz ortamlar üzerinden gerçekleşir. Bu ortamlardaki veri trafiği hub ve yönlendirici gibi aygıtlar tarafından sağlanır ve yönetilir. Bu fiziksel ortamların yanısıra aygıtların birbiriyle etkileşim kurabilmeleri için protokollere ihtiyaç vardır. Protokoller bir tür iletişim dili olarak düşünülebilir. Ağlar, bilgisayarların ağ üzerindeki yetki ve bağlantı seviyelerine göre farklı mimarilere sahip olabilirler. Ayrıca bilgisayar sayısı bunların fiziksel yakınlıkları ağın ölçeği hakkında fikir verir. Bilgisayar ve aygıtların birbirlerine bağlanma şekilleri ise ağ topolojisi olarak adlandırılır. Kablosuz iletişimler bluetooth, wifi ve 3g gibi teknolojiler aracılığıyla gerçekleşir. Kablosuz ağlarda kişisel, yerel yada geniş alan ağları şeklinde yapılanabilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

38 Bilgisayar Ağları DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Bilgisayar ağlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Bilgisayar ağları eğitim ve sağlık gibi alanlarda kullanılmaktadır. b. Tek başına bir bilgisayardan oluşan ağlar vardır. c. Evdeki bilgisayarlar arasında ağ kurabilir. d. iki bilgisayar birbirine doğrudan bağlanarak ağ oluşturabilir. e. Bilgisayar ağları kullanıcılara kaynak paylaşımı sağlar. 2. I. Bilgisayar II. Kablo III. Switch IV. Yazıcı İki bilgisayardan oluşan bir ağ kurmak için en az yukarıdaki donanımlardan hangileri kullanılmalıdır? b. I, II ve IV c. I, III ve IV d. I ve II e. I ve III 3. Aşağıdakilerden hangisinde hub ile switch i (anahtar) ayıran özellik verilmiştir? a. Switch çok sayıda bilgisayarı birbirine bağlar. b. Switch bağlandığı bilgisayarın IP adresini kaydeder. c. Bir ağda birden fazla switch kullanılabilir. d. Switch çok sayıda girişe (porta) sahiptir. e. Switch bilgi akışını yönetir. 4. Aşağıdakilerden hangisi ağ mimarilerindendir? a. TCP/IP b. Yerel bölge ağları c. Halka d. İstemci sunucu e. Kişisel alan ağları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

39 Bilgisayar Ağları 5... mimariye sahip ağlar, kolay, ucuz ve hızlı kurulabilmektedir. cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? a. Türdeş b. Sunucu c. Geniş ölçekli d. Bluetooth e. İstemci sunucu 6. Birkaç bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan küçük ağ şebekelerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? a. Orta ölçekli ağ sistemi b. Yerel bölge ağları c. Geniş ölçekli ağ sistemi d. Kişisel alan ağları e. Açık alan ağları 7. Aşağıdakilerden hangisinde bilgisayar ağlarının ölçeklerine göre büyükten küçüğe sıralanışı doğru olarak verilmiştir? a. WAN MAN LAN PAN b. WAN LAN PAN MAN c. PAN LAN MAN WAN d. LAN MAN PAN WAN e. MAN LAN PAN WAN 8. Ağ merkezinde hub, switch gibi merkezi donanımların yer aldığı ve en sık kullanılan ağ topoloji aşağıdakilerden hangisidir? a. Yıldız b. Halka c. Veri yolu d. Örgü e. Ağaç 9. Ağdaki bilgisayarlar arasındaki iletişimin nasıl yapılacağını belirleyen, standart olarak kabul edilmiş kurallar bütünü olarak tanımlanan ağ kavramı aşağıdakilerden hangisidir? a. Ağ topolojisi b. Ağ mimarisi c. Ağ donanımı d. Ağ türleri e. Ağ protokolü Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 22

40 Bilgisayar Ağları 10. Bilgisayarların ve taşınabilir aygıtların yakınlarında bulunan kablosuz erişim noktaları aracılığıyla yerel ağlara bağlanabilmesini sağlayan kablosuz erişim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir? a. Bluetooth b. WIMAX c. Wi Fi d. Kızılötesi e. GPRS Cevap Anahtarı 1.B, 2.D, 3.B, 4.D, 5.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.E, 10.C Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 23

41 Özet İnternet İnternet her biri kendi içerisindeki işleyişi yöneten binlerce özel ağ ve ağ gruplarının bir araya gelmesidir. Bu ağlar arasında bilginin iletimini sağlayacak bağlantılar kurulur. Farklı şekillerde birbirine bağlanan ağlar İnternet olarak bildiğimiz yapıyı oluştururlar. Bu bağlantılar fiziksel olarak uydu, yeraltı kablosu ve deniz altı kablolama gibi fiziksel ortamlar üzerinden gerçekleşir. Buna göre sanal olarak dünyayı bir araya getiren internetin aslında fiziksel olarak da kıtaları birbirine bağladığı görülmektedir. İnternetin temeli, askeri araştırmalara dayanmaktadır. Askeri araştırmaların yapıldığı kurumları birbirine bağlamak amacıyla 1969 da ABD ordusu tarafından ARPANET adlı bir ağın kurulması ile internet ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin internet ile tanışması akademik amaçlı doksanlı yılların son çeyreğine denk gelmektedir. İlk internet bağlantıları akademik amaçlar doğrultusunda ODTÜ tarafından gerçekleştirilmiştir. İnternete bağlı her bilgisayar ağ üzerindeki bilgi alış verişini IP Protokolü ile gerçekleştirmektedir. IP protokolü herhangi bir veriyi bir yerden diğerine ulaştırmak için IP adresini kullanır. IP adresleri DNS adresleme ile harflerden oluşan anlamlı karakterlere dönüştürülebilmektedir. İnternet çalışma yapısı itibarıyle paket anahtarlamalı bir ağdır. İletilecek bilgi önce paketlere bölünür ve paketlerin hangi sırada birleştirileceğini belirtmek ve iletim esnasında paketlerdeki olası kayıp ve hataları tespit etmek amacıyla paketlere başlık (header) bilgisi eklenir. Üzerindeki adres bilgisine göre yönlendirilen paketler hedef bilgisayarda tekrar birleştirilerek gönderilen veri yeniden oluşturulur. Bu aşamadan sonra ilgili sunucu ya da uygulama bu veriyi işler ve gerekirse görüntüler. İnternet e erişimi sağlamak için farklı seçenekler bulunmaktadır. İnternet bağlantısı için bu seçeneklerden en uygun olanı tercih edilebilir. Çevirmeli Ağ, DSL-ADSL, Kablo İnternet, Uydu İnternet ve 3G tercih edilebilecek yöntemlerdir. Bu yöntemlerin hız ve maliyet gibi birtakım avantaj ya da dezavantajları bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

42 İnternet DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi DSL teknolojisinin avantajlarından biri değildir? a. ADSL teknolojisinde veri alma ve gönderme hızları farklıdır. b. Kullanılan hat üzerinden aynı anda telefon görüşmesi yapılabilir. c. Her seferinde numara çevirmeye ihtiyaç duymayan sürekli bir bağlantı sağlar. d. VDSL, hattın uzunluğuyla doğru orantılı olarak yüksek hız sağlayan bir teknolojidir. e. İnternet e mevcut telefon hatları üzerinden çok yüksek hızlarda erişim imkanı sunar bilginin paketlere ayrılması ve paketlerin hedef bilgisayarda birleştirilmesi işini yapmaktadır.... bilgi paketlerinin yönlendirilmesi ve iletilmesi işini yapmaktadır. cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? I II a. IP ISS b. ISS DSL c. ISS TCP d. TCP IP e. DSL IP 3. İnternet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. İnternet çalışma yapısı itibariyle paket anahtarlamalı bir ağdır. b. İnternetin temeli, akademik araştırmalara dayanmaktadır. c. İnternette bilgi alış verişi IP Protokolü ile gerçekleştirmektedir. d. İnternetin işleyişinde ISS ile bir üst ağa bağlantı sağlanmaktadır. e. İnternet paketleri dinamik bir yol izlemektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

43 İnternet 4. Aşağıda İnternet ortamında verinin iletilmesi sırasında izlenen adımlar yer almaktadır. I. Paketler IP zarflarına konulur. II. Paketlere başlık bilgisi eklenir. III. Paketler birleştirilir. IV. İletilecek bilgi paketlere bölünür. V. Paketler bağımsız şekilde iletilir. Bu adımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? a. II-IV-I-V-III b. I-IV-II-III-V c. IV-II-I-V-III d. II-I-V-IV-III e. II-III-I-IV-V 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. 3G teknolojisini için yardımcı donanımlar kullanılmamaktadır. b. Uydu internet sadece tek yönlü iletim imkânı sağlar. c. DSL; ADSL ve VDSL olmak üzere iki çeşittir. d. Çevirmeli ağ, telefon hatları üzerinden analog verilerini taşımaktadır. e. Kablo internet telefon hattı üzerinden bağlantı gerçekleştirir. 6. Ev ya da iş yerlerindeki bilgisayarları internet ağına dahil eden sistemlerdir. Şeklinde tanımı verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir? a. ISS b. TCP c. ADSL d. DNS e. IP 7. Türkiye ye internetin geliş amacı ve yılı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Amaç Yıl a. Askeri 1990 b. Akademik 1990 c. Ticari 1991 d. Askeri 1992 e. Akademik 1993 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

44 İnternet 8. İnternet bağlantı şekillerinden hangisi modem dışında ayırıcı kullanır? a. Çevirmeli ağ b. ADSL c. Kablo internet d. Uydu internet e. 3G 9. Aşağıdaki bağlantı şekillerinden hangisinde internete bağlanmak için sadece modem yeterlidir? a. Çevirmeli ağ b. ADSL c. Kablo internet d. Uydu internet e. 3G 10. sunucularında, rakamlardan oluşan.. adreslerini daha kolay hatırlanabilen ve harflerden oluşabilen anlamlı İnternet adreslerine dönüştürülür. cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? I II a. DSL DNS b. DSL IP c. DNS IP d. IP DNS e. IP DSL Cevap Anahtarı: 1.D, 2.D, 3.B, 4.C, 5.D, 6. A, 7.E, 8.B, 9.E, 10.C Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

45 Özet İnternet Uygulamaları İnternet uygulamaları, kullanıcılara yansıyan ve yaptıkları birçok işi kolaylaştıran uygulamalardır. İnternet kelimesiyle bütünleşmiş olan uygulamalar ve işleyişleri aşağıdaki gibidir; WWW: Birbirine bağlantılarla ilişkilendirilmiş içeriklerin internet üzerinden iletimini sağlamaktadır. Elektronik posta : İnternete veya bilgisayar ağlarına bağlı olmak koşuluyla iletişim amacıyla kullanılan uygulamadır. Haber grupları: Birçok kişiden gelen mesajların (haber) Usenet (dağıtık tartışma) sistemi içerisinde tutulduğu bir uygulamadır. Anlık mesajlaşma: Eş zamanlı görüşmelerin yapıldığı uygulamalardır. FTP: Kullanıcının, bulunduğu bilgisayardan uzaktaki bir bilgisayara dosya göndermesini veya bu bilgisayardan dosya indirmesini sağlayan uygulamadır. Video konferans: Farklı noktalardaki insanların temelde kamera ve mikrofonun aldığı görüntü ve ses bilgilerini aynı anda bir iletim ortamından diğerine taşınmasını sağlamaktadır. Forum: Kullanıcıların çeşitli kategoriler altında yer alan konular hakkında bilgilerini, fikirlerini, görüşlerini ve tecrübelerini paylaştıkları sanal ortamlardır. Arama motorları: İnternet kaynakları üzerindeki istenen bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde erişmeyi sağlayan uygulamalardır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 25

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERNET

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERNET HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNTERNET İnternet Nedir? İnternetin Yapısı ve İşleyişi İnternet Servis Sağlayıcıları İnternet Adresleri İnternete Bağlantı Şekilleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ 482BK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft PowerPoint Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft PowerPoint Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft PowerPoint Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-POWERPOINT İ ÇALIŞTIRMA...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ 6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ INTERNET İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet kelime anlamı olarak

Detaylı

Microsoft Office. PowerPoint 2007. Güleser Çakmak. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. PowerPoint 2007. Güleser Çakmak. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Güleser Çakmak Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com 1.ARAYÜZ Arayüz, Türk Dil Kurumu nun Büyük Türkçe Sözlüğü ne göre; bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin,yazıların yer aldığı ön sayfa

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 BILGISAYARLAR Bilgisayar ya da dijital aletleri kullanabilmek, belirli bir bilgi ve anlayışı gerektirir. Bilgisayar kullanabilme ile ilgili bilinmesi gerekenler,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 9 LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Word 2007 Betül Bozyürük Düzelti: Görkem Can Grafik Uygulama: Barış Başaran Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı

BÖLÜM I DONANIM...1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read

BÖLÜM I DONANIM...1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read BÖLÜM I DONANIM......1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read Only Memory - ROM) İşlemci - MİB (Processor - CPU):

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 7 ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET VE E-TİCARET REHBERİ Hazırlayan Nuray KORKMAZ İstanbul, 2002 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

POWERPOINT 2010 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

POWERPOINT 2010 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II ÜNİTE 1 POWERPOINT 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÖZET 10 ÜNİTE 2 POWERPOINT 2010 Giriş Sunu içeriğinin, dinleyicilere daha verimli aktarılması sununun görselliğiyle ilişkilidir. Buna bağlı olarak sunumları daha

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı

İnternet Kullanımı 22.03.2014

İnternet Kullanımı 22.03.2014 İnternet Kullanımı 22.03.2014 İnternet Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek veri alışverişi için oluşturdukları yapıya bilgisayar ağı denir. İnternet: Dünya üzerinde yer alan birbirinden

Detaylı