BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör"

Transkript

1 BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi Bankaların Kuruluşu, Faaliyete Geçmesi, Şube Açılması ve İradi Tasfiyesi Banka Türleri Merkez Bankası Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Katılım Bankacılığı ve Türkiye deki Gelişimi Bankacılık Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyen Otoriteler Mevduat, Havale, EFT Kredi Türleri Kredi Kartları Bankacılıkta İstihbarat Bankalarda Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Bankacılıkta Risk Yönetimi Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi Banka Birleşmeleri Finansal Sistem İçinde Uluslararası Bankacılık ve Fonksiyonları Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayeli Bankalar Türk Bankacılık Sektörünün AB Ülkeleri Bankacılık Sektörü ile Karşılaştırmalı Analizi Elektronik Bankacılık Türkiye'de Bankacılık Sektörü Üzerindeki Vergisel Yükler Öğretim Üyesi Ebubekir Doğan (Kastamonu Üniversitesi) Güçlü OKAY (Marmara Üniversitesi) Orhan Kandemir (Kastamonu Üniversitesi) Alptekin Güney (Beykent Üniversitesi) Öznur Doğan (Kastamonu Üni.) Mustafa Yurttadur Mehmet İslamoğlu (Bartın Üniversitesi) Mustafa Canbaz (Kırklareli Üniversitesi) Alptekin Güney (Beykent Üniversitesi) Aytaç Şemsi (Trakya Üniversitesi) Tolga Ulusoy (Kastamonu Üniversitesi) Ferudun Kaya Aytaç Şemsi (Trakya Üniversitesi) Rahmi Yücel (Abant İzzet Baysal Üni.) Tolga Ulusoy (Kastamonu Üniversitesi) Mehmet İslamoğlu (Bartın Üniversitesi) Gökhan Işıl (Marmara Üniversitesi) Bünyamin Topçu ve Muaz Güngören Gökhan Işıl (Marmara Üniversitesi) Faruk Akın (Bilecik Üniversitesi) Ahmet Y. Ersoy (Sakarya Üniversitesi) Hatice Yurtsever (Dokuz Eylül Üniversitesi) Mustafa Yurttadur Banka İşletmeciliği Pazarlama Sorunları Bölüm içeriklerine ait her türlü sorumluluk bölüm yazarına aittir.

2 Yay n No : 2605 İşletme Ekonomi : Baskı Ocak İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Ferudun Kaya Baskı - Cilt : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Kapak Tasar m : Erhan Sancı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 SUNUŞ Bu çalışma ile bankacılık mevzuatı bağlamında insan kaynağı yetiştiren yükseköğretim kurumlarına ve bankacılık alanında faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlara bundan önce yapılan tüm çalışmalar gibi ışık tutulması hedeflenmiştir. Yirmi üç bölümden oluşan bu eserde banka ve bankacılık işlemlerine yer verilmiştir. Her bölüm kısa açıklayıcı bir girişten sonra ilgili konuların anlatımı ile devam etmekte, konuları açıklayıcı nitelikteki bilgi ve belgeler ile sonlanmaktadır. Eser içerisinde konuların teorik açıklamaları çok basit düzeye indirgenmekle birlikte, anlaşılabilirliğini daha da kolaylaştırmak amacıyla bazı teorik bilgiler, değişik tablo, şekil, belge ya da bilgi notu halinde verilen ek bilgilerle görselleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada olabildiğince konuların özüne inilerek, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere atıf yapılmak suretiyle okuyuculara sözü edilen kaynaklara ulaşma yolları da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamak amacıyla sade bir dil anlatımına, yüzeysel ve sanal ortamdan öte daha çok günlük yaşamdan uygulamalarla vurgu yapan bu çalışma içerisinde yer verilen tüm bilgiler bölüm yazarlarının sorumluluğunda olup, amaç bilgi paylaşımını zevkli bir hale getirmektir. Bu nedenledir ki, okuyuculardan gelecek yapıcı eleştirilerin, öğrenme ve öğretme konusunda daha etkin yöntemlerin geliştirilmesinde daha kapsamlı ve öğretici eserler hazırlamamızda önemli ölçüde bize katkı sağlayacağı inancındayız. İster öğretici, ister öğrenen isterse sektör temsilcileri olsun, okuyuculardan gelecek her türlü öneri, eleştiri ya da katkılar, eserin ilerleyen yıllardaki kaleme alınmasında yol gösterici niteliğinde olacaktır. Bu eserde gösterilen çabaların, okuyucuların banka ve bankacılık teknikleri hakkında elde edecekleri bilgi düzeyi ile doğru orantılı olarak karşılığını alacağını umuyoruz. Bu çalışmada, Türkiye Bankalar Birliği Birliği ve Üyeleri nin web sitelerindeki bilgi kaynaklarından yararlanılmış olup, bizlere bu değerli kaynakları sunan kurumlara ve bu verilerin hazırlanmasında emeği geçen tüm ilgililere şükranlarımızı sunarız.

4 IV sunuş Kitabın editörü, altı ayı aşan bir süreçte zihinsel olarak kitabın içeriğini oluşturduktan sonra kitaba çok değerli katkı sağlayan bölüm yazarlarıyla süreç içinde yapılan görüşmeler çerçevesinde kitabın bölümleri bir yıl önce yazılmaya başlanmıştır. Son haline ulaşıncaya kadar editör ve yayınevi tarafından gözden geçirilmiştir. Çok yazarlı çalışmaların zorluğuna rağmen, öncelikle kitaba bölüm yazma teklifime olumlu yaklaşan ve çok değerli katkılarını esirgemeyen çok değerli meslektaşlarım ve arkadaşlarım; Orhan Kandemir, Alptekin Güney, Öznur Doğan, Mustafa Yurttadur, Mehmet İslamoğlu, Mustafa Canbaz, Tolga Ulusoy, Aytaç Şemsi, Rahmi Yücel, Tolga Ulusoy, Gökhan Işıl, Bünyamin Topçu, Muaz Güngören, Faruk Akın, Ahmet Y. Ersoy, ve Hatice Yurtsever e tüm içten duygularımla teşekkür ederim. Elinizdeki bu çalışma onların çok değerli katkıları ile meydana gelmiştir. Ancak, bir eserin ortaya konulması sadece yazarların bireysel çabaları ile mümkün olamamaktadır. Gerçek şu ki, karşılıklı iletişim, bilgi paylaşımı, sevgi ve hoşgörü bu eserin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu nedenle, konuların doğruluğunu ve anlaşılabilirliğini test etmede her zaman ders anlatma aşamasında dolaylı ve doğrudan katkılarını gördüğümüz öğrencilerimize, bilgi paylaşımında bulunduğumuz meslektaşlarımıza ve sektör temsilcilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Bugünlere gelmemizde çok değerli katkıları olan hocalarımıza, çalışmalarımızın her evresinde, ayırmamız gereken vakitlerinden çaldığımız eş ve çocuklarımıza, bu eserin hazırlanması sırasında desteğini esirgemeyen Beta Yayıncılık sahibi Sayın Seyhan Satar Bey ve onun şahsında tüm yayınevi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu eserin Türkiye nin bankacılık sektörüne ivme kazandırması temennisiyle! dr. ferudun kaya

5 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm BANKA VE BANKACILIK KAVRAMLARI 1. BANKA VE BANKACILIK KAVRAMLARI BANKA KAVRAMI BANKACILIK FAALİYETLERİ BANKACILIK KAVRAMLARI Bölüm TEMEL BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ 2. TEMEL BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ BANKACILIK HİZMETLERİNİN TANIMI VE KAPSAMI Mevduat ve Mevduat Bankacılığı Kredi Hizmetleri Bankacılıkta Hizmet Bankacılığı Bölüm DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ DÜNYADA BANKACILIĞIN GELİŞİMİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ Osmanlı Dönemi Cumhuriyet Dönemi nde Türk Bankacılığı Ulusal Bankalar Dönemi ( ) Özel Amaçlı Devlet Bankalarının Kurulduğu Dönem ( ) Özel Bankaların Geliştiği Dönem ( ) Planlı Dönem ( ) Serbestleşme ve Dışa Açılma Dönemi ( ) Yeniden Yapılandırma Dö nemi ve Günümüzde Türk Bankacılığı (2002 ve sonrası)...55

6 VI içindekiler 4. Bölüm BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETE GEÇMESİ, ŞUBE AÇILMASI VE İRADİ TASFİYESİ 4. BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETE GEÇMESİ, ŞUBE AÇILMASI VE İRADİ TASFİYESİ BANKALARIN KURULUŞU Banka Kuruluş İzni Alınması Kurulacak Bankada ve Kurucularında Aranan Şartlar Kurulacak Bankada Aranan Şartlar Kurucularda Aranan Şartlar Kuruluş Başvurusu Yurt Dışında Kurulmuş Bir Bankanın Türkiye de İlk Şubesini Açması BANKALARIN FAALİYETE GEÇMESİ Faaliyete Geçme Kavramı Faaliyete Geçme İzni Faaliyete Geçme İzninin İptali, Sınırlandırılması ve İznin İptali Faaliyete Geçme İzninin İptali İznin Sınırlandırılması Yurtiçinde Şube Açma ve Sınır Ötesi Faaliyetler Bankaların İradi Tasfiyesi Bölüm BANKA TÜRLERİ 5. BANKA TÜRLERİ YASAL NİTELİKLERİNE GÖRE BANKALAR Özel Yasalarla Kurulan Bankalar Şahıs Şirketi Şeklinde Kurulan Bankalar Sermaye Şirketi Şeklinde Kurulan Bankalar MÜLKİYET YAPILARINA GÖRE BANKALAR Özel Bankalar Kamu Bankaları Karma Bankalar Yabancı Bankalar ÖRGÜTLENME ALANLARINA GÖRE BANKALAR Yerel Bankalar Bölgesel Bankalar...74

7 içindekiler VII Ulusal Bankalar Uluslararası Bankalar Kıyı Bankaları (Off-Shore) FAALİYET KONULARINA GÖRE BANKALAR Tek Amaçlı Bankalar (Uzman Bankalar) Çok Amaçlı Bankalar (Perakendeci Bankalar) EKONOMİK FAALİYETLERİNE GÖRE BANKALAR Tarım Bankaları Maden Bankaları Halk Bankaları Ticaret Bankaları Yatırım Bankaları Kalkınma Bankaları Katılım Bankaları Merkez Bankası İpotek ve Emlak Bankaları İnternet Bankacılığı Holding Bankacılığı Bölüm MERKEZ BANKASI 6. MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKASI HAKKINDA GENEL TEMEL BİLGİLER TCMB nin Kuruluşu TCMB Kanunu TCMB nın Temel Görevleri TCMB nin Yetkileri TCMB nin Müşavirlik Görevleri MERKEZ BANKASI NIN, UYGULANMASINDA TEK YETKİLİ VE SORUMLU OLDUĞU PARA POLİTİKASI Para Politikası Araçları Mevduat Zorunlu Karşılık Oranı Disponibilite Oranı Açık Piyasa İşlemleri Reeskont Oranı Mevduat Faiz Oranı Bankaları İkna Yolu (Moral Suasion) İthalat Teminat Oranı ve/veya Süresi (Import Deposits)...97

8 VIII içindekiler Asgari Ödeme Oranı (Margin Requirement) Selektif Kredi Kontrolü Zorunlu Döviz Devir Oranı MERKEZ BANKALARININ BAĞIMSIZLIĞI Yasal ve Fiili Bağımsızlık Politik ve Ekonomik Bağımsızlık Merkez Bankasının Politik Bağımsızlığının Ölçütleri Merkez Bankasının Ekonomik Bağımsızlığının Ölçütleri Finansal Disiplinin Sağlanmasında Merkez Bankasına Currency Board Adında Alternatif Bir Kurum Oluşturulması Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Ekonominin Performansı Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Enflasyonun Yayılması Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Parasal Reaksiyon Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Büyüme Merkez Bankası Bağımsızlığı ile Yatırım ve Verimliliğin Artması Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Faiz Oranları Bölüm KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞI 7. KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞI KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞI Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Kavramları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Arasındaki Farklar KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dünyada Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Dünyada Kalkınma ve Yatırım Bankacılığının Doğuşu ve 1980 Öncesi Gelişmeler Dünyada Kalkınma ve Yatırım Bankacılığında 1980 Sonrası Gelişmeler Türkiye de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Türkiye de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığında 1950 Öncesi Gelişmeler Türkiye de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığında 1950 Sonrası Gelişmeler KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ FONKSİYONLARI VE FAALİYET ALANLARI...115

9 içindekiler IX Kalkınma Bankalarının Fonksiyonları ve Faaliyet Alanları Yatırım Bankalarının Fonksiyonları ve Faaliyet Alanları KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ TÜRLERİ Uluslararası Kalkınma Bankaları Bölgesel Kalkınma Bankaları Ulusal Kalkınma Bankaları TÜRKİYE DE KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT Bölüm KATILIM BANKACILIĞI VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ 8. KATILIM BANKACILIĞI VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KATILIM BANKACILIĞI Bankacılık Üzerine Genel Açıklamalar Genel Olarak Bankacılık Bankacılığın Kurumlaşması ve Faiz Faizsiz Bankacılık Üzerine Açıklamalar İslam a Göre Faiz Yasağı Karz-ı Hasen (Güzel Borç) Faizsiz Bankacılık Faizsiz Bankacılığın Doğuşu Faizsiz Bankacılık Fikrinin Doğuşu Faizsiz Bankacılığın Kurumsallaşma Çalışmaları Türkiye de Faizsiz Bankacılığın Ortaya Çıkışı Genel Açıklama Faizsiz Bankacılığın Türkiye de Kurumsallaşması Faizsiz Bankacılığın Katılım Bankacılığı na Dönüşümü Katılım Bankaları Çalışma Esasları Genel Açıklama Fon Toplama ve Kullandırma Faaliyetleri Fon Toplama Faaliyetleri Fon Kullandırma Faaliyetleri Diğer Bankacılık İşlemleri KATILIM BANKACILIĞIN TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ Genel Olarak Katılım Bankacılığı Katılım Bankacılığı nın Türk Bankacılık Sistemi ndeki Yeri SONUÇ...192

10 X içindekiler 9. Bölüm BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ DÜZENLEYEN VE DENETLEYEN OTORİTELER 9. BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ DÜZENLEYEN VE DENETLEYEN OTORİTELER BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Görevleri TC. MERKEZ BANKASI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (FON) Görevleri TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ VE TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ BÖLÜM MEVDUAT, HAVALE, ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) 10. MEVDUAT, HAVALE, ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) MEVDUAT Mevduatın Tanımı, Niteliği ve Önemi Mevduatla İlgili Yasal Hükümler Mevduatın Sınıflandırılması Vadelerine Göre Mevduat Sınıflandırması Türlerine Göre Mevduat Sınıflandırması Döviz Tevdiat Hesapları Mevduatın Çekilmesi Mevduata Verilecek Faizler Mevduatta Zamanaşımı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fonun Kaynakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Kapsamı Mevduatın Gizliliği ve Sırların Saklanması Banka ve Müşteri Sırrının Açıklanabileceği Merciler ve Sınırları Bankada İnceleme Yapılması: İnceleme Yapmak Üzere Şubelere Müracaat Eden Sırların Açıklanmaması İçin Alınacak Önlemler Mevduat Hesaplarında Tasarruf Yetkisi...227

11 içindekiler XI Gerçek ve Tüzel Kişi Kavramı Gerçek Kişilerin Mevduat Hesaplarında Tasarruf Yetkisi Temsilcilerin Mevduat Hesaplarında Tasarruf Yetkisi Veli Vasi Kayyum Vekil Ticari Mümessil Ticari Vekil Küçükler Adına 3. Bir Şahsın Hesap Açtırması Mühür Kullanılan Mevduat Hesapları Körlere Açılacak Mevduat Hesapları Mudisi Ölen Mevduat Hesapları Mirasçılara Ödeme Mudinin Ölümünü Bildirme Sorumluluğu Türkiye de ve Yurt Dışında Oturan Gerçek ve Tüzel Kişiler Müşterek Hesaplar Teselsüllü Müşterek Hesaplar Teselsülsüz Müşterek Hesaplar Mevduat Hesaplarının Temliki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi ve İflas Haciz Birinci Haciz İhbarnamesi İkinci Haciz İhbarnamesi Ödeme Muhtırası (Son Bildirim) İflas Mevduat Hesaplarında Uygulama Hesap Açılışında Alınması Gereken Belgeler Tasarruf Mevduatı Resmi Kuruluşlar Mevduatı Ticari Kuruluşlar Mevduatı Bankalararası Mevduat Diğer Kuruluşlar Mevduatı Hesap Açılması Şekilleri Diğer Bir Şubedeki Mevduat Hesabının Devralınması Üçüncü Şahıslar Tarafından Açılan Mevduat Hesapları Ticari Hesaplar...246

12 XII içindekiler Mevduat Hesaplarının Açılması Mevduat Hesaplarının Kapatılması Hesap Sahibinin İsteği ile Mevduat Hesabının Kapatılması Kanuni Gerekçelerle Hesabın Kapatılması İdari Gerekçelerle Hesabın Kapatılması Mevduata Faiz Ödenmesi Genel Kurallar Faiz Tahakkuku Valör Provizyon İşlemleri Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Vergi Kimlik Numarası Mevduat İşlemleri İle İlgili Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar HAVALE Havalenin Tanımı, Niteliği ve Önemi Havalede Taraflar Havalenin Çıkarılması Havalenin Ödenmesi Havale İle İlgili Yasal Hükümler Havaleden Cayma Lehdarın Havaleyi Kabul Etmemesi Amirin Ölümü Lehdarın Ölümü Havale Amirinin İflası Havale Lehdarının İflası Havale Üzerine Haciz Konulması Küçüklere ve Kısıtlılara Gelen Havaleler Mühürlerin Onayı Havalede Zamanaşımı ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) EFT nin Tanımı ve Amacı EFT de Taraflar EFT Mesaj Çeşitleri EFT Uygulaması...260

13 içindekiler XIII 11. Bölüm KREDİ TÜRLERİ 11. KREDİ TÜRLERİ BANKACILIKTA KREDİ Kredi Tanımı Kredinin Unsurları Kredilerin Yararları KREDİ TÜRLERİ Nitelik Açısından Vadeleri Açısından Teminat Açısından İzin Açısından Kaynak Açısından Kullanma Amacı Açısından TEK DÜZEN HESAP PLANI (TDHP) AÇISINDAN BANKA KREDİLERİ SINIFLAMASI Onikinci Bölüm KREDİ KARTLARI 12. KREDİ KARTLARI KREDİ KARTININ TANIMI KREDİ KARTLARININ ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL GELİŞİMİ Kredi Kartlarının Dünyada Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci Kartlı Ödeme Sisteminde Kullanılan Cihazların Gelişim Süreci Türkiye'de Kredi Kartı Uygulaması Türkiye de Kredi Kartının Tarihsel Gelişim Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Bankalararası Kart Merkezi nin Başlıca Stratejileri Bankalararası Kart Merkezi nin İşlevleri KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ Türkiye de Hizmet Sunan Başlıca Ödeme Sistemleri Kredi Kartı Sistemleri Genişletilmiş (Özellikli) Üç Taraflı Kredi Kartı Sistemi Kredi Kartı Sisteminin İşleyişi POS (Point of Sale) Makineleri EMV li POS Teknolojisi Kredi Kartlarında Chip & PIN Uygulaması...287

14 XIV içindekiler KREDİ KARTLARININ SINIFLANDIRILMASI Kredi Kartlarının Ödeme Sorumluluğuna Göre Sınıflandırılması Bireysel Müşteri Kartı Şirket Kartları (Company Cards) Kredi Kartlarının İşlevlerine Göre Sınıflandırılması Klasik Kart ve Premium Kartlar Ortak Kartlar Co-Brand Card Affinity Kartlar Sanal Kart (Virtual Card) KREDİ KARTLARININ YARARLARI Kredi Kartlarının Hamiline Yararları Banknot Taşıma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırma İşlevi Nakit Çekebilme İşlevi Kredilendirme İşlevi Taksitle Alışveriş Yapabilme İşlevi E-Ticaret Yapabilme İşlevi Ek Kart Kullandırma İşlevi Borç Ödeme İşlevi Kısa Vadeli Krediye Faiz Uygulanmaksızın Alışveriş Yapabilme İşlevi Yurt Dışında Kullanılabilme İşlevi Saygınlık İşlevi Kampanyalardan ve Promosyonlardan Yararlanma İşlevi Kayıp ve Çalıntıya Karşı Sigortalanması İşlevi Kredi Kartı Üyesi İş Yerine Yararları Kredi Kartını Çıkaran Bankaya Yararları Kredi Kartını Kabul Eden Bankaya Yararları KREDİ KARTI TARAFLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR Kredi Kartı Hamilinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Kredi Kartı Kullanımında Güvenlik Tedbirleri Olta (Phishing) Saldırılarına Karşı Tedbirler...307

15 içindekiler XV 13. Bölüm BANKACILIKTA İSTİHBARAT 13. BANKACILIKTA İSTİHBARAT FİNANSAL OLMAYAN ANALİZ Bankacıkta İstihbaratın Tanımı Bankacılıkta İstihbaratın İlkeleri Gizlilik Doğruluk Tarafsızlık Süreklilik Firmaların Kredi Kullanım Nedenleri Kredi Başvurusu Müşterilerden İstenen Belgeler Ön İstihbarat Müşteri Ziyareti (Ön Görüşme) Müşteri Analizi Banka Sistemi İçersinde Moralite Analizi Merkez bankası Sorgulaması Banka Hesaplarının Sorgulanması Protestolu Senet Sorgulaması Karşılıksız Çek Sorgulaması Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Sorgulaması Mekez Bankası Memzuç Sorgulaması İnternet Üzerinden Genel Analiz Bölüm BANKALARDA KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESi 14. BANKALARDA KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESi BANKA KREDİSİNİN TANIMI VE UNSURLARI KREDİNİN İŞLEVLERİ KREDİLENDİRME SÜRECİ Kredi Taleplerinin Alınması Kredi Taleplerinin Değerlendirmesi Kredi Değerlendirme Yöntemleri Kredi Analizi ve Raporlama KREDİ KARARI VE KULLANDIRILMASI KREDİNİN İZLENMESİ SONUÇ...354

16 XVI içindekiler 15. Bölüm BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ 15. BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ RİSK KAVRAMI BANKACILIKTA RİSK Risk Yönetimi Sürecinin Aşamaları Risk Yönetiminin Amacı Risk Yönetimi Dereceleri BANKACILIKTA RİSK ÇEŞİTLERİ Piyasa Riski Likidite riski Faiz Oranı Riski Kur Riski (Forex Riski) Ülke Riski Kredi Riski Kredi Riskinin Ölçümü Operasyonel Risk Bölüm BANKALARDA AKTİF PASİF YÖNETİMİ 16. BANKALARDA AKTİF PASİF YÖNETİMİ AKTİF PASİF YÖNETİMİNİN TANIMI AKTİF PASİF YÖNETİMİNDE TARİHSEL SÜREÇ AKTİF PASİF YÖNETİMİNDE BANKALARIN KARŞILAŞTIKLARI FİNANSAL RİSKLER Kredi Riski Faiz Riski Likidite Riski Kur Riski Sermaye Yeterlilik Riski AKTİF PASİF YÖNETİMİNİN RİSK ANALİZ ARAÇLARI Statik Analiz Yöntemleri Net Faiz Marjı Yöntemi CAMEL Yaklaşımı ve Oran Analizleri GAP Analizi Faiz Riskinin Ölçülmesinde GAP Analizi Likidite Riskinin Ölçülmesinde GAP Analizi.390

17 içindekiler XVII Durasyon Analizi Duyarlılık Analizi Dinamik Analiz Yöntemleri Bölüm BANKA BİRLEŞMELERİ 17. BANKA BİRLEŞMELERİ BİRLEŞME VE SATIN ALMALARIN TANIMI DÜNYADA BİRLEŞME VE SATIN ALMALARIN GELİŞİM SÜRECİ BANKACILIKTA BİRLEŞME KAVRAMI VE TANIMI Bankacılıkta Birleşme Bankacılıkta Birleşme Türleri Bankalarda Yatay Birleşmeler Bankalarda Dikey Birleşmeler Bankalarda Grup Birleşmeler Bankalarda Ortak Merkezli veya Benzer Alanlarda Birleşmeler Bankalarda Çeşitlendirmeli Birleşmeler Bankacılıkta Birleşmelerinin Nedenlerini Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar Bankacılıkta Birleşme Süreci BANKACILIKTA SATIN ALMA BANKACILIKTA BÜTÜNLEŞME - KONSOLİDASYON BANKACILIKTA BÖLÜNME VE DEVİRLER Bölüm FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE ULUSLARARASI BANKACILIK VE FONKSİYONLARI 18. FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE ULUSLARARASI BANKACILIK VE FONKSİYONLARI BİR FİNANSAL SİSTEMİN GENEL YAPISI Finansal Sisteme Fon Arz Edenler Finansal Sistemden Fon Talep Edenler Finansal Aracılar ve Yardımcı Kuruluşlar Finansal Sistemde Yatırım ve Finansman Araçları ULUSLARARASI BANKACILIK VE FİNANSAL SİTEM İÇİNDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ Uluslararası Bankacılığın Tanımı Uluslararası Bankaların Fonksiyonları ve Küresel Finansal Sistem Değer Zinciri İçindeki Yeri...432

18 XVIII içindekiler Muhabir Bankacılığı Temsilcilik Büroları Şube Bankalar Bağımlı Bankalar İlişkili Banka Acenteler Kıyı Bankacılığı Konsorsiyum Bankalar Kalkınma Bankaları Bölüm TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYELİ BANKALAR 19. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYELİ BANKALAR TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE YABANCI SERMAYELİ BANKACILIĞIN GELİŞİMİ Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Sermayeli Bankaların Gelişimi Cumhuriyet Dönemi (Liberal Dönem ) Karma Ekonomi Dönemi ( ) Bankacılıkta Serbestleşme ve Dışa Açılma Dönemi ( ) Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri Dönemi den Günümüze Yabancı Sermayeli Bankacılık Dönemi Bölüm TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AB ÜLKELERİ BANKACILIK SEKTÖRÜ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 20. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AB ÜLKELERİ BANKACILIK SEKTÖRÜ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ GİRİŞ AVRUPA BİRLİĞİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ BANKACILIK SEKTÖRÜNE UYUMU AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE NİN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ BANKACILIK SEKTÖRÜ İLE KARŞILAŞTIRILMASI...463

19 içindekiler XIX Banka Sayısı Şube Sayısı Çalışan Sayısı Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Derinlik ve Aracılık Fonksiyonları Herfindahl Endeksi (HHI) İlk 5 Banka Yoğunlaşması Bankacılık Sektöründe Yabancı Payları SONUÇ Bölüm ELEKTRONİK BANKACILIK 21. ELEKTRONİK BANKACILIK TANIM ELEKTRONİK BANKACILIĞIN AVANTAJLARI ELEKTRONİK BANKACILIĞIN TEMEL BİLEŞENLERİ Teknoloji İşgücü Banka Çevresi ELEKTRONİK BANKACILIĞIN KANALLARI ATM (Automated Teller Machine Otomatik Vezne Makinesi) Telefon Bankacılığı İnternet Bankacılığı Bölüm TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ VERGİSEL YÜKLER 22. TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ VERGİSEL YÜKLER DOĞRUDAN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisinin Mükellefleri Tam Mükellefiyet ve Dar Mükellefiyet...490

20 XX içindekiler Kurumlar Vergisinin Konusu İndirilebilecek Giderler/Zararlar İndirilemeyecek Giderler İstisnalar Kurumlar Vergisi Oranı, Beyan ve Ödeme Finansal Faaliyet Harcı Bankaların Diğer Vergi Yükümlülükleri DOLAYLI OLARAK ÖDENEN VERGİ ve FONLAR Gelir Vergisi Kanunu Çerçevesinde Yapılan Vergi Kesintisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Verginin Mükellefi Verginin Oranı İstisnalar Beyan ve Ödeme KATMA DEĞER VERGİSİ Damga Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi(VİV) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF) BANKALARIN DÜZENLEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTER VE BELGELER Tutulması Zorunlu Olan Defterler Tutulması Zorunlu Olan Belgeler Dekont Döviz Alım Belgeleri/Döviz Satım Belgeleri Sonuç Formları Ücret Bordrosu BANKALARIN VERGİ CEZALARINDAN DOLAYI SORUMLULUKLARI Bölüm BANKA İŞLETMECİLİĞİ PAZARLAMA SORUNLARI 23. BANKA İŞLETMECİLİĞİ PAZARLAMA SORUNLARI BANKA İŞLETMECİLİĞİ Bankacılık İşletmesinin Özellikleri Bankacılık İşletmesinde Pazarlama Sorunu Özellikleri Pazar Araştırması Bankaların Pazar Stratejileri...525

21 içindekiler XXI Finansal Servis Paketi Banka Pazarlamasının Hedef Grupları Müşteriyle Özen ve Farklı Müşteri Tipleri Müşteriye Karşı Doğru Davranış Koşulları Sürüm Yolları Pazarlama Aracı Olarak Şube Örgütlenmesi BANKACILIKTA PAZARLAMA YAPISI Bankacılıkta Pazarlama Bankaların Ülke Ekonomisindeki Yeri Banka Hizmetlerinin Özellikleri Banka Hizmetleri Pazarı Banka Hizmetleri Pazarının Tayini Pazar Bölümleme Hedef Pazarın Seçimi Banka Hizmetlerinin Pazarlama Karması Ürün (Hizmet) Fiyat Yer (Dağıtım) Promosyon...548

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MYO için DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ İKMEP Müfredatına Uyumlu dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Türkiye de Kredi Kartı Uygulaması

Türkiye de Kredi Kartı Uygulaması Türkiye de Kredi Kartı Uygulaması Dr. Ferudun Kaya Yayın No: 263 Ocak 2009 Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09

Detaylı

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda.

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Avrupalı dostlarımıza kıyasla görece geç başladığımız bu yolculukta

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-2007 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2006 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copright 2006 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2010 The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2010 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı