PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015"

Transkript

1 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

2 SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN TL 8.277, ,50 TL 7.809,75 KIDEM TAZMİNATI TAVANI ,37 TL YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI a) 1 Yıldan 5 Yıla kadar hizmet süresi olanlar b) 5 Yıldan Yıla Kadar hizmet süresi olanlar c) Yıl ve Daha Fazla hizmet süresi olanlar * Ancak 18 yaşından Küçük İşçiler İle, 50 ve Daha Yukarı Yaştakilerin izni günden az olamaz. 14 işgünü işgünü 26 işgünü İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. İHBAR TAZMİNATI UYGULAMASI HİZMET SÜRELERİ a) 6 aydan az b) 6 ay - 1,5 yıl arası c) 1,5 yıl - 3 yıl arası d) 3 yıldan fazla BİLDİRİM SÜRESİ 2 hafta 4 hafta 6 hafta 8 hafta TAZMİNAT TUTARI 2 haftalık ücret 4 haftalık ücret 6 haftalık ücret 8 haftalık ücret (*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir. SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI Dönemler Yemek Parası (Günlük) Çocuk Zammı ( Aylık ) Tek çocuk (En fazla iki Çocuk için uygulanır) Aile Zammı (Aylık) 2,55 TL 25,47 TL 127,35 TL 2,40 TL 24,03 TL 1, TL YEMEK PARASI : Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6'sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir. Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar; Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı, Ödenen Yemek Parası İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası, formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.sedef cd.ata 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL Telefon : (0212) Faks: (0212)

3 ÇOCUK ZAMMI : Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 55 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar ( iki çocuk dahil ) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar; Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı, Ödenen Çocuk Zammı İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı, formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. AİLE ZAMMI : Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 55 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %'u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar; Brüt Aylık Asgari Ücret X % = İstisna Tutarı, Ödenen Aile Zammı İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı, formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. Yemek Paraları, Çocuk ve Aile Zamlarının Yıllık Olarak Ödenmesi: sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden, Yemek parası için; Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı, Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası, Çocuk zammı için; Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı, Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı, Aile zammı için ise, Brüt Aylık Asgari Ücret X % X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı, Formülü vasıtasıyla ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilecektir. Kazançların Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırının Altında Kalması: Yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının, sigorta primine esas kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan sigorta primi kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt sınırının altında kalması halinde, sigorta primine esas kazanç altı sınırı ile sigortalının kazancı arasındaki fark tutara ilişkin sigorta primlerinin tümünün işverence karşılanması gerekmektedir. SİGORTA PRİMİNE ESAS ALT - ÜST SINIR (TL) ALT SINIR GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK ,45 40,05 1.1,50 275,93 260, , ,75 55 sayılı kanunun 82 nci maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazancın alt sınırının 6,5 katıdır. ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET YÜRÜRLÜK TARİHİ (İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören) ÜST SINIR 16 YAŞINDAN BÜYÜK - KÜÇÜK AYRIMI KALDIRILMIŞTIR. 382,05 360, Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.sedef cd.ata 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL Telefon : (0212) Faks: (0212)

4 ÇOCUK SAYISI S.M.Mali Müşavir - Oğuzhan GÜNGÖR ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU BEKAR EVLİ - (Eşi Çalışmayan-Geliri olmayan) 0 90,11 8,14 1 3,63 121, , 135,17 90, ,16 144, ,17 3, ,17 3,19 BEKAR İÇİN 1.1,50 50% 600,75 = % 90,11 EVLİ İSE ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ 1.1,50 60% 7,90 = % 8,14 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN BİR ÇOCUKLU 1.1,50 68% 811,01 = % 121,65 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN İKİ ÇOCUKLU 1.1,50 75% 901,13 = % 135,17 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ÜÇ ÇOCUKLU 1.1,50 80% 961, = % 144,18 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN DÖRT ÇOCUKLU 1.1,50 85% 1.021,28 = % 3,19 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ 1.1,50 50% 600,75 = % 90,11 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN BİR ÇOCUKLU 1.1,50 58% 690,86 = % 3,63 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN İKİ ÇOCUKLU 1.1,50 65% 780,98 = % 117, EVLİ EŞİ ÇALIŞAN ÜÇ ÇOCUKLU 1.1,50 70% 841,05 = % 126,16 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN DÖRT ÇOCUKLU 1.1,50 75% 901,13 = % 135,17 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI 4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI Sigorta Kolları Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sig. Primi Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) Sigorta Kolları Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Genel Sağlık Sigortası Primi Toplam İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI Sigorta Kolları Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Genel Sağlık Sigortası Primi Toplam EVLİ (Eşi Çalışan / Geliri Olan) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%) - 2,00 2,00 9,00 11,00,00 Genel Sağlık Sigortası Primi Toplam 4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI 9, ,00 7,50 12,50 14,00,50 34,50 Toplam (Sigortalı) (%) 2,00,00 12,50 34,50 Toplam (Sigortalı) (%),00 12,00 32,00 MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.sedef cd.ata 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL Telefon : (0212) Faks: (0212)

5 4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%) Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,50 22,50 30,00 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 2 2,00 Toplam 7,50 24,50 32,00 4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, % i oranında( 4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşl.aylığını geçmemek üzere ) sosyal güvenlik destek primi kesilir.sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ORANLARI ÖZEL KAMU Özürlü işçi 3% 4% Eski Hükümlü 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, çalıştırılması gereken özürlü sayısı hesaplanırken aynı ile sınırları içinde birden fazla işyeri varsa, çalıştırılan toplam işçi sayısı dikkate alınacaktır. İl sınırı dışındaki işyerlerinde çalıştırılanlar bu toplama dahil edilmeyecektir. SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİNE TABİ OLMAYAN ÖDEMELER 55 Madde: 80 Ayni yardımlar Doğum yardımı Evlenme yardımları Görev yollukları İhbar tazminatları İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları Kasa tazminatları Keşif ücreti Kıdem tazminatı Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları Ölüm yardımı Seyyar görev tazminatı Yukarıda belirtilen ödemeler dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz. İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI PRİME ESAS AYLIK BRÜT KAZANÇ ÜZERİNDEN Sigortalıdan İşverenden Devlet katkı payı ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER İÇİN PRİM ORANI Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 2% ORAN 1% 2% 1% PRİM ORANI 2% 3308 sayılı kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlarının % 2 dir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı ilgili kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır. MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.sedef cd.ata 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL Telefon : (0212) Faks: (0212)

6 BRÜT - NET HESAPLAMA + İŞVEREN MALİYETİ İŞÇİLERİN ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ BAŞLANGIÇ TARİHİ ASGARİ ÜCRET GÜN GÜNLÜK ÜCRET BRÜT AYLIK ÜCRET Sig.Prim işçi his.(9+5) % 14 İşsizlik Sig.prim işçi his. %1 Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi % Asgari Geç.indirimi(Bekar) Bakiye Gelir Vergisi Damga Vergisi % 07,59 KESİNTİLER TOPLAMI NET ÜCRET - AGİ DAHİL NET ÜCRET - AGİ HARİÇ BRÜT ÜCRET (Asgari Ücret) Sigorta Primi İşveren Hissesi (11+1+7,5) %19,5 İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi % 2 24,03 İŞVEREN PAYI TOPLAMI 258,32 5 PUANLIK İNDİRİMSİZ İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 1.459,82 İŞVEREN PAYI 5 PUANLIK İNDİRİM 5 PUANLIK İNDİRİMLİ TP. MALİYET "EMEKLİ" ÜCRETLİ HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL) BAŞLANGIÇ TARİHİ , ,05 1.1,50 168,21 12, ,28 3,19 90,11 63,08 9,12 252,42 949,08 858,96 1.1,50 234,29 60, , ,50 ASGARİ ÜCRET GÜN 30 GÜNLÜK ÜCRET 40,05 BRÜT AYLIK ÜCRET 1.1,50 Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Hissesi % 7,5 90,11 Gelir Vergisi Matrahı 1.111,39 Gelir Vergisi % ) 166,71 Asgari Geçim İndirimi (Bekar- Çocuksuz) 90,11 Bakiye Gelir Vergisi 76,60 Damga Vergisi % 07,59 9,12 KESİNTİLER TOPLAMI 175,83 NET ÜCRET - AGİ DAHİL 1.025,67 NET ÜCRET - AGİ HARİÇ 935,56 BRÜT ÜCRET (Asgari Ücret) 1.1,50 SGDP İşveren Hissesi (22,5+1 ) %23,5 282,35 İŞVEREN PAYI TOPLAMI 282,35 İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 1.483, ,45 178,29 12, ,48 162,37 90,11 72,26 9,67 272, ,55 9,44 248,33 25,47 273, ,30 63, , ,45 95, ,99 176,70 90,11 86,59 9,67 191, ,74 991,62 299,27 299, ,77 MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.sedef cd.ata 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL Telefon : (0212) Faks: (0212)

7 "KONUT KAPICISI" NET ÜCRETİ VE İŞVERENE MALİYETİ BAŞLANGIÇ TARİHİ ASGARİ ÜCRET KONUT KAPICISI - ( EMEKLİ ) ,50 GÜN 30 GÜNLÜK ÜCRET 40,05 BRÜT AYLIK ÜCRET 1.1,50 Sigorta Primi İşçi Hissesi (9+5) % ,21 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi % 1 12,02 KESİNTİLER TOPLAMI 180,23 NET ÜCRET - AGİ DAHİL 1.021,28 BRÜT ÜCRET (Asgari Ücret) 1.1,50 Sigorta Primi İşveren Hissesi (11+2+7,5) %,5 246,31 İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi % 2 24,03 İŞVEREN PAYI TOPLAMI 270,34 İŞVERENE MALİYETİ(TL/AY) 1.471,84 BAŞLANGIÇ TARİHİ ASGARİ ÜCRET 1.1,50 GÜN 30 GÜNLÜK ÜCRET 40,05 BRÜT AYLIK ÜCRET 1.1,50 SGDP İşçi Hissesi % 7,5 90,11 KESİNTİLER TOPLAMI 90,11 NET ÜCRET - AGİ DAHİL 1.111,39 BRÜT ÜCRET (Asgari Ücret) 1.1,50 SGDP İşveren hissesi (22,5+2) %24,5 294,37 İŞVEREN PAYI TOPLAMI 294,37 İŞVERENE MALİYETİ(TL/AY) 1.495,87 Kapıcı işçilere yapılan ücret ödemeleri; Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden istisnadır ,45 178,29 12,74 191, ,48 261,07 25,47 286, , ,45 95,51 95, ,99 312,01 312, ,51 Her şey çok güzel olacak MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.sedef cd.ata 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL Telefon : (0212) Faks: (0212)

8 VERGİ PRATİK BİLGİLER - GELİR VERGİSİ TARİFESİ GVK Md. 3 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Türk Lirasına kadar % Türk Lirasının ,00 Türk Lirası için TL, Fazlası % Türk Lirasının ,00 Türk Lirası için 5.0 TL, Fazlası % Türk Lirasından fazlasının ,00 Türk Lirası için.190 TL, Fazlası % 35 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Türk Lirasına kadar % Türk Lirasının ,00 Türk Lirası için TL, Fazlası % Türk Lirasının ,00 Türk Lirası için 5.0 TL, Fazlası % Türk Lirasından fazlasının 6.000,00 Türk Lirası için TL, Fazlası % Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Türk Lirasına kadar % Türk Lirasının ,00 Türk Lirası için TL, Fazlası % Türk Lirasının ,00 Türk Lirası için TL, Fazlası % Türk Lirasından fazlasının ,00 Türk Lirası için TL, Fazlası % Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Türk Lirasına kadar % Türk Lirasının ,00 Türk Lirası için TL, Fazlası % Türk Lirasının ,00 Türk Lirası için TL, Fazlası % Türk Lirasından fazlasının ,00 Türk Lirası için TL, Fazlası % KURUMLAR VERGİSİ ORANI % BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ İlgili Dönem Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi Ocak,Şubat,Mart 14 Mayıs 17 Mayıs Nisan,Mayıs,Haziran 14 Ağustos 17 Ağustos Temmuz Ağustos Eylül 14 Kasım 17 Kasım Ekim Kasım Aralık 14 Şubat 17 Şubat MUHTASAR BEYANNAME ( ÜÇ AYLIK ) İlgili Dönem Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi Ocak,Şubat,Mart 23 Nisan 26 Nisan Nisan,Mayıs,Haziran 23 Temmuz 26 Temmuz Temmuz Ağustos Eylül 23 Ekim 26 Ekim Ekim Kasım Aralık 23 Ocak 26 Ocak MUHTASAR BEYANNAME ( AYLIK ) İlgili Dönem Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi Her Ayın 23.Günü Mesai Bitimine kadar 26.Günü Mesai Bitimine kadar KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ İlgili Dönem Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi Her Ayın 24.Günü Mesai Bitimine kadar 26.Günü Mesai Bitimine kadar YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İlgili Dönem Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi Her Yılın Bitiminin Ardından Mart günü Mesai Bitimine kadar 1.Taksit 2.Taksit NET SATIŞLAR TOPLAMI 31 Mart 31 Temmuz KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İlgili Dönem Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi Her Yılın Bitiminin Ardından Nisan günü Mesai Bitimine kadar Tek Ödeme 30 Nisan PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI ,00 TL 800,00 TL 880,00 TL 880,00 TL EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI 14 BEYANLARI İÇİN AKTİF TOPLAMI TL TL Telefon : (0212) Faks: (0212)

9 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VERASET YOLUYLA MATRAH İNTİKAL % İVAZSIZ İNTİKAL % İLK TL için 1 SONRA GELEN TL için 3 SONRA GELEN TL için 5 SONRA GELEN TL için 7 25 MATRAHIN TL'sının üstü 30 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR A- Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın ,00 TL 'si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin ,00 TL 'si, B- İvazsız İntikallerde(Hibe,Hediye,Çekiliş vs) 3.371,00 TL 'si Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır. BAZI DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI 1 ) Ücretlerde (Avans olarak yapılan ödemeler dahil) Binde 7,59 2 ) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 45,30 TL 3 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi 60,50 TL 4 ) Muhtasar Beyanname/KDV Beyannamesi 29,90 TL 5 ) Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 29,90 TL 6 ) Belediyelere/İl Özel İd. verilen beyannameler 22,30 TL 7 ) SGK' ya verilen bildirgeler 22,30 TL 8 ) Gümrüklere verilen beyannameler 60,50 TL 9 ) Bilançolar 35,00 TL ) Gelir Tablosu 16,90 TL 11) İşletme Hesabı Özeti - Serbest Meslek Özeti 16,90 TL 12) Kira Mukavelenameleri - Sadece Mal Sahibi - Kiracı Yazıyor ise; Binde 1,89 12) Kira Mukavelenameleri - Kontrat için Kefil İmzası var ise; 1,89+9,48 Binde 11,37 NOT : Kira Kontratı birden fazla yılı kapsıyor ise; Toplam Brüt kira matrahı hesaplanır. Damga vergisi Toplam matrah üzerinden ödenir. Her düzenlenen suretle çarpılır. AYLIK GECİKME ZAMMI ORANLARI 19 Tarihinden itibaren Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası Tarihleri Arası 1,40 1,95 2,50 3,00 4,00 7,00,00 5,00 6,00 12,00,00,00 12,00 9,00 7,00 Telefon : (0212) Faks: (0212)

10 353/1 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, 0,00 alınmaması 353/1 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 6.000,00 353/2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk 0,00 irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 353/2 Her bir belge nev ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza.600,00 353/2 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 6.000,00 353/3 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende 40,00 satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere, 353/4 Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen 0,00 defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 353/6 Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin 4.800,00 usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 353/7 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde 250,00 kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 353/8 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen 770,00 matbaa işletmecilerine 353/8 Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 0.000,00 353/ sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen 1.060,00 kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 353/ VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli 770,00 görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında Mük.Mad.355/1 İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında Mük.Mad.355/ ,00 660,00 Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında Mük.Mad.355/3 330,00 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için.(1.fıkradakiler için TL, 2.Fıkradakiler için 660 TL) ' den az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5 i oranında Özel usulsüzlük cezası kesilir. 3. Fıkradakilerine bu fiil için ceza kesilmez ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.353 / Mük.Md. 355) VUK MADDE FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI VUK MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza USULSÜZLÜK CEZALARI V.U.K. Madde: 352 (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 388) MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECEDE USULSÜZLÜK İÇİN İKİNCİ DERECEDE USULSÜZLÜK İÇİN Sermaye Şirketleri 1,00 66,00 Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 77,00 39,00 İkinci sınıf tüccarlar 39,00 18,00 Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18,00,60 Telefon : (0212) Faks: (0212)

11 5-6 - S.M.Mali Müşavir - Oğuzhan GÜNGÖR Kazancı basit usulde tespit edilenler Gelir vergisinden muaf esnaf 4,80 1.İNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması,,60 4,80 2,60 Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması, Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması, Çiftçiler tarafından 245'inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davette müddetinde icabet edilmemesi, Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 2-219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır.), İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi; Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.), Diğer ücretler üzerinden alınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması, Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342'nci maddenin 2 inci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması, 2.İNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması, Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması, Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç). Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak gün geçtiği halde alınmamış olması, Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması, Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması, Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi. YENİDEN DEĞERLEME Oranı,11% Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarıdır. DÖNEMİ 14 Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında Beyan sınırı Vergiden İstisna Yemek Bedeli (KDV HARİÇ) ,00 TL 12,00 TL ,00 TL 13,00 TL Konut Kira geliri istisnası Değer Artış Kazançlarında istisna (Gayrimenkul Satışlarında) GVK Mük.Md ,00 TL 9.700,00 TL 3.600,00 TL.600,00 TL GAYRİMENKUL KİRALARINI BANKADAN ÖDEME MECBURİYETİ Maliye Bakanlığı tarafından, Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira tahsilat ve ödemelerinin Banka ve PTT idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki (İspatlama) zorunlu hale getirilmiştir. Kiracıların, mal sahiplerine 01/Kasım/08 tarihinden itibaren yapacakları kira ödemeleri için kiralanan mülkün konumu itibariyle; Telefon : (0212) Faks: (0212)

12 A) KONUT KİRA ÖDEMELERİ : 1 Kasım 08 Tarihinden itibaren İkametgah (Konut) olarak kullanılan Gayrimenkuller için Kiracıların aylık 500 TL nın ve üzerindeki kira ödemelerini Banka veya Postaneye yatırılacaktır. Bu zorunluluğa uymayanları kira bedeli üzerinden ayrı ayrı % 5 oranında Özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kesilecek özel usulsüzlük cezasının alt limit uygulaması yapılacaktır. B) İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİ : İşyeri sahiplerinin kiraya vermiş oldukları, İşyeri. Dükkan, Büro, Fabrika, Atölye vb yerlerin kira tutarları kaç TL olursa olsun (500.- TL nin altında olsa da) kiracılar ödemelerini Banka veya PTT vasıtası ile mal sahiplerine göndermek zorundadır. 268 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre; İşyeri kira ödemelerinde alt limit belirlenmemiştir. 1/ KASIM/ 08 Tarihinden itibaren 0.- TL kira ödense de elden ve nakit yapılamayacaktır. Ödemeler Banka veya PTT vasıtası ile yapılacaktır. C ) DİĞER DÜZENLEMELER Her bir konut için aylık tutarı 500.-TL' nin altındaki konut kira geliri ile Mahkeme ve İcra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar tevsik zorunluluğu kapsamında bulunmuyor. Söz konusu ödeme ve tahsilatlar, yukarıda belirtilen kurumlar (Mahkeme,İcra) tarafından düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilebilecektir. Buna göre, söz konusu kurumlar aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Ayrıca Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda değerlendirilecektir. Tebliğ ile getirilen zorunluluğa uyulmaması durumunda Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 355. maddesi uyarınca her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorunda olanlar: DEFTER TUTMA HADLERİ VUK Md Bent ; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin: * Yıllık Alış tutarı TL yi (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar, * Yıllık Satış tutarı TL yi (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar, VUK Md Bend; Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle (Hizmet işletmeleri) uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı TL yi (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar; VUK Md Bend; 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı TL yi (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar; GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE AÇIKLAMA ORAN (%) GVK 94/2 Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); 2.a. 2.b a. 5.b. 5.c. GVK 18. Madde kapsamına giren serbest meslek isleri (Telif) dolayısıyla yapılan ödemelerden Diğerlerinden (Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince, Serbest Meslek erbaplarına yapılan ödemelerden) GVK.42. Madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (Kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden Kira ödemeleri, GVK 70. Maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 17 3 Telefon : (0212) Faks: (0212)

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 VERGI REHBERİ Hazırlayanlar: Sabahattin Benlikol (YMM) İTO Mali Müşaviri Birgül Subaşı (SMMM) İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Vergi Ödevi Anayasa Madde 73:

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ

Detaylı

TEVKİFAT (STOPAJ) ORANLARINI BELİRLEYEN YENİ BAKANLAR KURULU KARARLARI VE GÜNCEL TEVKİFAT ORANLARI LİSTELERİ

TEVKİFAT (STOPAJ) ORANLARINI BELİRLEYEN YENİ BAKANLAR KURULU KARARLARI VE GÜNCEL TEVKİFAT ORANLARI LİSTELERİ Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI AMORTİSMAN Amortisman Konusu Amortisman Ayırma Şartları Amortisman Uygulama Süresi Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli Amortisman Oranları Amortisman Oranları Listesi ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı