EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK UYGULAMALARI Türk Sigortacılık sektöründe bulunan kurum ve kuruluşlar Düzenleyicisi ve denetleyici kurumlar Sigortacılık sektöründe bulunan kurumlar Özellikli kurumlar Mesleki kuruluşlar Sigorta sektörü sivil toplum kuruluşları 2.2. Sigortacılığın tarihi EĞİTİM KONUSU 3: SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ Sigorta kavramı 3.2. Sigorta poliçesinde taraflar 3.3. Sigortanın işlevleri 3.4. Sigortacılıkta risk kavramı ve sınıflandırılması 3.5. Sigorta işlemlerinde risklerin sınıflandırılması 3.6. Uluslararası Aktüerler birliğinin Risk Sınıflandırması 3.7. Şirketlerin karşılaşabileceği riskler 3.8. Şirketlerde risk yönetim uygulamaları 3.9. Sigortanın temel prensipleri Sigortacılıkla ilgili tanımlar Sigorta işlemlerinde fiyatlandırma kavramı EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI İç kontrol sisteminin amacı ve kapsamı 4.2. İç denetim sisteminin amacı ve kapsamı 4.3. Risk yönetiminin amacı ve kapsamı EĞİTİM KONUSU 5 : TÜRKİYE DE UYGULANAN SİGORTA ÇEŞİTLERİ (HAYAT SİGORTALARI VE HAYAT DIŞI SİGORTALAR Branşlar itibarıyla sınıflandırmalar 5.2. Sigorta poliçelerinde teminat 2

3 EĞİTİM KONUSU 6: SİGORTACILIKTA REASÜRANS Reasürans metodları Trete reasürans İhtiyari reasürans EĞİTİM KONUSU 7: ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Özel emeklilik fonlarının tanımı ve gelişim 7.2. Özel emeklilik sisteminin işleyişi Özel emeklilik planları Portföy yönetimi Özel emeklilik fonlarının seçilmiş ülkelerde uygulamaları 7.3. Türkiye de özel emeklilik sistemi- Bireysel Emeklilik sistemi ( BES) Genel İşleyiş Bireysel Emeklilik Sisteminin tarihçesi Bireysel Emeklilik sisteminin unsurları Şirketlerin ve Bireysel Emeklilik Aracılarının Sorumlulukları Emeklilik Yatırım fonu Türleri EĞİTİM KONUSU 8: SİGORTA MUHASEBESİ Sigorta muhasebesine dair genel bilgiler Sigortacılık hesap planı Finansal Tablolar Muhasebe standartları Vergi ve fonlar Sigortacılıkta kullanılan başlıca defterler 8.2. Sigorta muhasebesi Primlerin muhasebeleştirilmesi Prim iptali Acente kanalıyla prim üretimi Karşılıklar muhasebesi Hasar muhasebesi Sovtaj işlemleri muhasebesi Rücu işlemleri muhasebesi Reasürans muhasebesi 3

4 EĞİTİM KONUSU 9: SİGORTACILIKTA KARŞILIKLAR (TEKNİK KARŞILIKLAR) Kazanılmamış primler karşılığı 9.2. Devam eden riskler karşılığı 9.3. Muallak tazminat karşılığı 9.4. Matematik karşılıklar 9.5. Dengeleme karşılığı 9.6. İkramiyeler ve indirimler karşılığı Ek 1- Terminoloji 4

5 EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI 1.1. İlgili Mevzuat Sigortacılık ilişkilerini ve sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününe ve bu kuralları bir sistem içinde tetkik eden hukuk dalına sigorta hukuku adı verilmektedir. Sigorta hukuku ikiye ayrılmaktadır: Özel sigorta hukuku ve sosyal sigorta hukuk olmak üzere. Özel sigorta, münferit şahısların özel menfaatlerinin çeşitli rizikolara karşı teminat altına alınması için serbest iradeleriyle ( sigorta sözleşmesi ) vücuda getirdikleri bir riziko teminatıdır. Sosyal sigorta ise, muayyen halk gruplarının, sosyal güvenliklerinin temini gayesiyle kanunla kurulan bir sigortadır. Özel sigorta hukukunun başlıca kaynakları: A)Kanunlar - Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu - Karayolları Trafik Kanunu - Karayolu Taşıma Kanunu - Sigortacılık Kanunu (Kanun.KHK.No: 5684 Kabul Tarihi: Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete No: 26552) - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - Tarım Sigortaları Kanunu - Türk Ticaret Kanunu (6103 nolu ve 14 Ocak 2011 tarihli Kanun, 6. Kitap: Sigorta Hukuku) - Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile tarihinden yürürlükten kalkacaktır.) - Afet Sigortaları Kanunu ( tarihinde yürürlüğe girecektir.) - Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar - Türk Borçlar Kanunu (1 Temmuz 2012'den sonra yürürlüğe giren 6098 sayılı Kanun) B)Yönetmelikler - Aktüerler Yönetmeliği - Bireysel Emeklilik Hakkında Yönetmelik (Yeni) - Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik - Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği 5

6 -Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik -Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik - Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik - Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği - Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik - Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik - Güvence Hesabı Yönetmeliği - Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik - Karayolu Taşıma Yönetmeliği - Sigorta Acenteleri Yönetmeliği - Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği - Sigorta Eksperleri Yönetmeliği - Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği - Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği - Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik - Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik - Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği - Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik - Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik - Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik - Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik - Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik - Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik - Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik - Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik - Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği - Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - Türk hava sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıslar Mali Sorumluluk Sigortası - Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş Veya Kalkış Yapan Türk Ve Yabancı Sivil Hava Araçları Malî Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelik - Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6

7 - Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik - Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı Ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik C) Sigorta Genel Şartları Sigorta genel şartları, sigorta poliçesine ekli ve her sigorta dalı için ayrı ayrı, önceden hazırlanmış sözleşme şartlarıdır. Genel şartlar, bir sigorta dalında yapılan bütün sigorta sözleşmelerinde yer alır. Genel Şartlar, Türkiye de üretilecek poliçeler için asgari teminat koşullarını içerir. Aşağıdaki genel şartlar Türkiye de kullanılan tüm sigorta poliçeleri için verilmiştir. - Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Bazı Sigorta Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şart - Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları - Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları - Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları - Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları - Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları - Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları - Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları - Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları - Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları - Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları - Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları - Hayat Sigortaları Genel Şartları - Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları - Hırsızlık Sigortası Genel Şartları - Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları - İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler) - İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları - Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları (Yürürlük tarihi ) - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası) Genel Şartları - Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları - Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları - Kredi Sigortası Genel Şartları - Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları - Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları - Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Montaj Sigortaları Genel Şartları 7

8 - Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Sağlık Sigortası Genel Şartları - Sera Sigortası Genel Şartları - Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları - Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları - Tarım Ürünleri Dolu Sigortası - Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Tek Risk Sigortası Genel Şartları - Tekne Poliçesi Genel Şartları - Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları - Yangın Sigortası Genel Şartları - Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları - Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları (16/05/2011 tarihine kadar yürürlükte olan) - Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları (16/05/2011 tarihinden sonra yürürlükte olan) - Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları D) Mahkeme içtihatları ve Doktrin Her hukuk dalında olduğu gibi, sigorta hukukunda da gerek mahkeme içtihatları gerekse doktrin önemli birer kaynak mahiyetindedir Sigorta işlemlerinde kullanılan belgeler A) Genel Olarak Sigorta Belgeleri Sigorta, öncelikle hukuksal bir kurumdur. Olası bir tehlikenin yol açacağı zararı güvence altına alan ve taraflara karşılıklı borçlar yükleyen bir sigorta sözleşmesine dayanır. Sigorta sözleşmesinin doğuş sürecinde çeşitli işlemlerin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılan bir dizi belge vardır. Bu belgeler şunlardır: Teklifname Poliçe Abonman Poliçesi Grup Sigorta Poliçesi Geçici Sigorta Kuvertürü Temditname/(Tecditname) A.1.Sigorta Teklifnamesi Sigorta şirketi, kendisine gelecek bütün sigorta taleplerini kabul etmek zorunda değildir. Bir başvuruyu değerlendirirken, nesnel (objektif) ölçütlere dayanır. Bu amaçla poliçeyi düzenlemeden önce sigortalının sigorta açısından değerlendirilmesine yönelik bir belge düzenlenir. Bu belge teklifnamedir. Teklifname, sigorta edilecek rizikonun içeriği hakkında sigortacının bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere hazırlanmış bir soru listesidir. İçinde sigorta primine esas olan ve sigortalının 8

9 sigortacıya bildirmek zorunda olduğu bilgilerle ilgili sorular vardır. Sigortalı, sorulan sorulara doğru yanıt vermelidir. Bunun yanında teklif formunda soruların dışında rizikonun derecesini artıran bildiği bütün unsurları da bildirmek zorundadır. Sigorta Teklifnamesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar: * Sigortacının, sigorta ettirenin, sigorta ettirenle sigortalı aynı kişilerse sigortalının ve sigortadan yararlanacak diğer kişilerin açık kimlikleri ve adresleri * Varsa,acentenin numarası * Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri, sigorta süresi * Sigortanın türü, sigorta güvencesi kapsamına giren rizikolar ve ek güvenceler. * Sigorta konusu birim ve özellikleri. * Sigorta tutarı * Her bir güvence için sigorta bedelleri ve toplam sigorta bedeli, primlerin ve primlerin ne şekilde (bir defada ya da taksitle) ve kime ödeneceği. Teklifnamenin Düzenlenmesi Sigorta teklifnamesi, sigorta ettiren tarafından ve çoğunlukla sigorta aracıları yardımıyla doldurularak sigortacıya verilen teklif formu (ya da bilgi formu) aracılığı ile yapılır. Teklifname, bir sigorta talebidir. Borçlar Kununu na göre bir icap niteliğindedir. Sigortacının bu icabı kabulü ile sigorta sözleşmesi tamamlanmış olur. Ancak icap belirli bir şekle bağlı değildir. Teklif formu dışındaki yazılı beyanlar da icap niteliğindedir. Bununla birlikte uygulamada sigorta şirketleri poliçe kesilmesi için gerekli belgeleri kolayca alabilmek ve ellerinde sigortalının yazılı beyanını bulundurabilmek amacıyla basılı teklif formları kullanır. Sigortacı, icabı kabul etmeden önce, sigortalı tarafından doldurularak gönderilen teklif formunda sorulara verilen yanıtları ve sigorta konusu birimin riziko formunda sorulara verilen yanıtları ve sigorta konusu birimin riziko derecesini göz önüne alır. Değerlendirme işlemi, başlı başına bir uzmanlık işidir ve uzmanlar (sigorta risk eksperleri) tarafından yapılır. Değerlendirme sonucuna göre icap kabul edilir ya da reddedilir. Sigortacının kabulü herhangi bir şekil koşuluna bağlı değildir. Teklif formunun taraflarca imzalanmış olması sigortanın şirketçe kabul edilmiş olduğu anlamına gelmez. Uygulamada, kabul işlemi sigorta poliçesinin düzenlenip imzalanması ve primin tahsil edilmesi bicinde yapılmaktadır Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Maddesine göre de Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen kişinin sözleşmenin yapılması için verdiği teklifname, teklifname tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılacaktır. A.2. Sigorta Poliçesi Sigorta talebi kabul edildikten sonra sigorta sözleşmesi poliçe adı verilen bir senede bağlanır sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Maddesine göre sigortacı; sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmış olan bir sigorta sözleşmenin yapılmasından itibaren yirmidört saat, diğer hallerde onbeş gün içinde, yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan 9

10 sorumludur. Sigorta poliçesi, sigorta anlaşmasının yazılı şeklidir. Sigortacının ve sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösteren bir belgedir. Sigortalıya, belirli bir süre için sigorta güvencesi verir. Poliçe, sigorta sözleşmesinin kendisi ya da başlamasının koşulu değildir. Sigorta ilişkisinin varlığını ve içeriğini ispat belgesidir. Sigorta poliçesi düzenlenmeksizin de sigorta sözleşmesi yapılabilir. Bununla birlikte uygulamada sigorta sözleşmesi sigorta poliçesinin düzenlenmesi yoluyla yapılmaktadır. Sigorta Poliçesinin Unsurları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Maddesine göre sigorta poliçesi, tarafların haklarını, temerrüde ilişkin hükümler ile genel ve varsa özel şartları içerir, rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir. Sigorta poliçesinde bulunması gereken unsurlar şunlardır: * Sigortacı ile sigortalının/sigorta ettirenin ve varsa çıkar sahibinin ismi, adresi, * Sigortanın konusu * Verilen güvenceler * Güvencenin başlangıç ve bitiş tarihleri * Sigorta beledi. * Prim tutarı ve ödeme koşulları * Düzenleme tarihi Poliçe, bu bilgiler ile düzenlenerek imzalanır ve sigortalıya Genel koşullar ve varsa Özel koşullar (kloz) ile birlikte verilir. i. Genel Koşullar: Türkiye deki tüm sigorta şirketlerince kullanılan ve kelimesi kelimesine aynı olan koşullardır. İlgili poliçe ile güvence altına alınan halleri, kesinlikte güvence altına alınamayan halleri, isteğe bağlı olarak alınabilecek veya dışarıda tutulabilecek halleri, sigortalının ve sigortacının sorumluluklarını, yükümlülüklerini, haklarını, hasar halinde takip edilecek süreç gibi konuları içeren anlaşma maddeleridir. Yasanın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile ayrı ayrı her sigorta dalı için sigortaca düzenlenir ve Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanır. Poliçe ekinde mutlaka sigortalıya verilmektedir. ii. Özel Koşullar (Klozlar): Genel koşullarda yapılacak daraltma ya da genişlemeler genel mevzuata aykırı olmayacak şekilde özel koşullarla belirlenir, poliçe ekinde sigortalıya verilir. Bu özel koşulların yazılı olduğu belgeye kloz denir. Kloz ile sözleşme kapsamına bazı rizikolar eklenebileceği gibi bazıları da sözleşme kapsamı dışında tutulabilir. Güvenceyi genişletmek için sigortacıya ek prim (Sürprim) ödenir. Klozlar, bütün sigorta ve reasürans çeşitlerinde geniş bir uygulama alanı görür. Sigortalıların korunmasını sağlamak amacıyla sigorta genel koşulları genellikle devletin kontrolüne bağlı tutulmaktadır. Bu çerçevede sigorta genel koşullarının Hazine Müsteşarlığının onayından geçmesi zorunludur. Hazine Müsteşarlığı nca onaylanmamış genel koşulları kullanan sigorta şirketi, Türk Ticaret Kanunu tarafından cezalandırılmaktadır. 10

11 Başbakanlıkça onaylanmış genel koşulların zahmetsizce okunacak biçimde basılmış olması da zorunludur. Poliçede genel koşullar yanında, emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla kararlaştırılan özel koşullar da bulunabilir. Sigorta Poliçesinin Düzenlenmesi Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ya da sözleşme yapmaya yetkili acente (A tipi Acente) tarafından düzenlenir ve imzalanır. İmza, herhangi bir onaya bağlı değildir. Kanunda acır bir hüküm olmamakla birlikte poliçe, uygulamada genellikle üç nüsha olarak düzenlenir. Biri sigortacıda, biri aracıda kalır; bir nüshası da sigorta ettirene verilir. Poliçenin hazırlanmasında kanun ve sözleşme ile belirtilmiş olan koşulların yerine getirilmesine dikkat edilir. Bu koşullar, sigorta bölümlerine ya da bir bölüm içerisinde sigorta talep eden birimlerin özelliklerine göre farklılaşmaktadır. Doğal olarak sigorta poliçesinin nasıl düzenlendiğini her sigorta dalı için gösterebilmek bu kapsamda bir çalışma içinde olanaklı değildir. A.3.Abonman Poliçesi Abonman poliçesi, yangın, hırsızlık ve nakliyat sigortalarında uygulanan özel bir poliçe türüdür. Yangın ve hırsızlık sigortalarında abonman poliçe, mal miktarı sürekli olarak değişen, azalan ya da çoğalan ticari ve endüstriyel işletmeler için geliştirilmiştir. Özellikle stoklar için söz konusu olana bir eksik sigorta önleme yoludur. Ticari ve endüstriyel işletmeler genellikle sigorta bedellerini belirlemede güçlük çeker. Bu nedenle sigorta bedelinin sigorta değerine uygunluğunu sağlamak son derece güçtür. Sigorta bedeli mal miktarı düşükken belirlenirse, hasarın mal miktarı yüksek iken meydana gelmesi durumunda sigorta tazminatı hasardan düşük olacaktır. Yani eksik sigorta söz konusu olacaktır. Sigorta bedeli, mal bedeli yüksekken belirlenirse boşu boşuna fazla prim ödenecektir. Yani aşkın sigorta söz konusu olacaktır. İşte bu sakıncaları giderebilmek için abonman poliçeleri geliştirilmiştir. Kısacası abonman poliçeleri sigortalının fazla prim ödemesini engellerken en yüksek ve yeterli değerler üzerinden güvence alınmasını sağlar. Ancak hırsızlık sigortasında abonman poliçe yapılabilmesi için sigortalının aynı sigorta şirketinde bir yangın poliçesi olması ve abonman poliçesinin süresinin yangın poliçesinin süresini geçmemesi zorunludur. Nakliyat sigortası abonman poliçesinde ise sigortalı, bütün sevkiyatını sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalamayı taahhüt etmektedir. Sözleşme süresince en az 5 sevkiyatın yapılarak sigorta ettirilmiş olması ve en az belli bir miktar prim ödemenin taahhüt edilmesi gerekir. Abonman sözleşmesi yapılmış olmasına karşın bu hususların gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz. Gerçekleştirilen sevkiyat miktarının daha çok olması durumunda ise çokluk indirimi uygulanır. Sigortalı, her sevkiyatını bildirerek sigorta ettirmekle yükümlüdür; abonman sözleşme ile bildirilmeyen sevkiyat güvence altına alınmış olmaz. Abonman Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi Abonman poliçesi, sigorta bedeli belirli bir tutarın üzerindeki rizikolar için düzenlenir. Bu tutara abonman limiti denir. Abonman limitinin altındaki rizikolar için abonman poliçesi kesilmez. Sigortalı, sigorta devresi içinde elinde bulunabilecek en yüksek mal miktarının değerini belirler ve bu tavan (abonman limiti) üzerinden bir abonman poliçesi alır. Bu değer sigortacının azami sorumluluk düzeyini gösterir. Sigorta şirketi bu azami sorumluluk miktarının karşılığı olarak hesaplanan primin belirli bir oranını (%40 ını) peşin tahsil eder. 11

12 Peşin alınan bu prime depo prim denir. Çeşitli dönemler için depo priminin hesaplanması bir örnek yardımıyla gösterilebilir. Daha sonra sigortalı ticari ya da endüstriyel kuruluş, poliçe süresince günlük mal ve mevcutlarının değerini gösteren aylık listeleri sigorta şirketine verir. Abonman poliçesinin süresi bir yıldan fazla ve üç aydan az olamaz. Sigorta süresi sonunda sigorta şirketi bu aylık listelerin ortalamasını bularak prim tahakkuk ettirir ve peşin alınan kısmı (depo primi) bundan düşer. A.4. Grup Sigorta Poliçesi Grup sigorta poliçesi, hayat ve sağlık sigortaları için geliştirilmiş bir poliçe türüdür. Kişileri rizikoya karşı bireysel olarak değil, grup olarak sigorta eder. Grup sigorta poliçesi ile, en az on beş kişi olmak üzere bir grup insanın sadece bir tek sigorta poliçesi ile sigortalanması olanaklı olmaktadır. Grup sigorta poliçesi, ticari ve endüstriyel işletmelerde çalışanları güvence altına alır. Sigorta edilenler, belirli bir işyerinde çalışanlar, bir sendikanın üyeleri, bir meslek kuruluşunun üyeleri ya da belirli bir endüstri dalında çalışan kişiler olabilir. Bağımsız kişilerin kendi aralarında anlaşarak gruplar oluşturup grup sigortası yaptırma hakları yoktur. Sigorta poliçesinin sigortalıların her biri için ayrı ayrı değil, kurum adına tek bir ana sözleşme biçiminde düzenlenmesi nedeniyle maliyetler, gerek sigortalılar gerekse sigorta işletmeleri yönünden daha düşüktür. Grup Sigorta Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi Grup sigortası, sigorta ettirmek isteyenlerin başvurusu üzerine sigortacı tarafından düzenlenir. Grup sigorta poliçesinde sigorta poliçesinin zorunlu unsurları olan sigortacının adı ve adresi, poliçe numarası, başlangıç ve bitiş tarihi, sigorta süresi, güvence kapsamı, net ve brüt prim tutarı yer alır. Bunun yanında sigortadan yararlanacak olan kişi sayısı, eğer yapılacaksa prim indirim tutarı ve sigorta güvencesinin kapsamı belirtilir. Sigortadan yararlanacaklar, ya ismen belirtilir ya da hiç isim belirtilmeden o kurumda çalışan herkes sigorta güvencesinden yararlandırılır. Primler ya kurum tarafından ödenir ya da grupta bulunan sigortalılar arasında paylaştırılır. Genel uygulama sigorta ettiren tarafından ödenmesidir. Bazı uygulamalarda işveren primin bir kısmını kendisi ödeyerek bir kısmını da sigorta ettirdiği çalışanlarına ödetme yoluna gidebilir. Ancak her durumda sigortacının muhatabı sigorta ettirendir, yani işverendir. Grup sağlık sigortalarının süresi genellikle bir yıldır. Grup hayat sigortalarında ise asgari süre on yıldır. Süre dolunca poliçe yenilenebilir ya da yeniden yapılabilir. Ölünceye kadar süreli grup sigortaları da yapılabilir. Sürekli olmayıp belirli dönemler için düzenlendiğinde hem primler hem de bazı giderler ve acentelere ödenen komisyonlar da daha azdır. Grup sağlık sigortası poliçesinde sigorta güvencesi işyerinden ayrılmakla sona erer. Grup hayat sigortalarında ise işyerinden ayrılmak sigorta poliçesini sona erdirmez. Sigortalı, sigortaya kendi başına dışarıdan devam edebilir. 12

13 A.5. Geçici Sigorta Poliçesi Geçici sigorta poliçesi (ya da flotan poliçe), en basit anlamda sigortalıya geçici sigorta güvencesi sağlamak amacıyla düzenmiş olan bir sigorta poliçesidir. Daha genel olarak şöyle tanımlanabilir. Geçici Sigorta Poliçesi, * Sigortacı tarafından rizikonun henüz tamamen incelenmemiş olması ya da gerekli yönetsel işlemlerin tamamlanmamış olması sebebiyle sigorta sözleşmesinin bütün koşulları ile düzenlememesi, ya da * Sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra, poliçenin sigorta ettirene verilmesi ve primin ödenmesine kadar geçecek olan süre içerisinde, sigortalıya geçici bir güvence sağlayan bir belge türüdür. Geçici Sigorta Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi Geçici sigorta güvencesi için tarafların anlaşması gerekir. Bu anlaşma iki aşamalıdır. Birincisi, asıl sigorta sözleşmesinin yapılması, ikincisi ise asıl sigorta sözleşmesi yapılıncaya kadar geçici bir sigorta güvencesi sağlamak üzere geçici sigorta güvencesinin verilmesi anlaşmasıdır. Türk sigorta hukuku, yalnızca sigorta sözleşmesinin imzalanmasından sonra poliçe düzenleninceye kadar geçecek olan sürede poliçe yerine geçecek olan geçici sigorta poliçesinden söz etmektedir. Asıl sigorta sözleşmesinden önceki geçici sigorta güvencesine dair bir düzenleme yoktur. Ancak uygulamada bu da kullanılmaktadır. Bu iki anlaşmanın primleri birbirinden ayrıdır. Geçici sigorta poliçesi, hayat ve hastalık sigortaları dışındaki bütün sigorta dallarında uygulanabilir. En yaygın kullanıldığı sigortacılık dalı Nakliyat Sigortasıdır. Nakliyat sigortasında nakil vasıtası bilgileri ile yükleme tarihi kesinlik kazanmadan sigortanın yapılması gerekli olduğu hallerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif açıldığı anda sigorta güvencesine geresinim duyulması halinde elde bulunan bilgilerle geçici bir poliçe yapılmaktadır. Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman, kesinleşen bilgilerle kesin sigorta poliçesi düzenlenir. Geçici sigorta poliçesini sigortacının (ya da yetkili aracının) imzalamasıyla, sigorta ettiren, prim ödeme koşulu aranmaksızın, hemen sigorta güvencesine sahip olur. A.6. Temditname (Uzatma Belgesi) Sigorta sözleşmesinin süresinin sona ermesinden sonra sözleşmenin otomatik olarak sigortacı tarafından yenilenmesine ve esas sözleşmedeki hükümleri içeren yeni bir poliçe düzenlenmesine uzatma (temdit) ya da yenileme (tecdit) işlemi denir. Yıllık poliçenin bitim tarihinde aynı şirket nezdinde yapılan yeni poliçe de temditname (ya da tecditname) ismini alır. Temditnamenin Unsurları ve Düzenlenmesi Uzatma belgesi (temditname), sigortalıların, sigorta süresinin bitiminde sigorta güvencesinden yoksun kalmamaları için tek taraflı olarak sigorta şirketince düzenlenir. Temditname düzenlenmesinde sigortalının prim ödeme zorunluluğu aranmaz. Düzenlenme biçimi ve şekli tıpkı poliçe gibidir. Temditname, poliçeyi, aynı koşullarda ve bir yıl ya da daha uzun bir süre 13

14 için uzatır. Hukuksal olarak poliçe ile aynı sonuçları doğurur. Yıllık poliçeler, sigortalının adı, sigortalının adresi, rizikonun niteliği, rizikonun adresi ve sigorta bedeli gibi belgelerde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece temditname lerle yenilenir. Ancak belirtilen koşullarda bir değişiklik olması durumunda yeni bir poliçe düzenlenmesi gerekir. Ancak, Türk Sigorta Hukuku nda sigorta sorumluluğunun başlaması prim ödeme koşuluna bağlı olduğundan dolayı poliçenin sigortacı tarafından yenilenmesi ya da uzatılması yolu günümüzde uygulanmamaktadır. A.7. Zeyilname Poliçenin yürürlük süresi içerisinde sigorta ve reasürans sözleşmesinde yapılan değişiklik, ek, iptal gibi durumları belirten ve sözleşmeye eklenen ek dokümana (ya da ek poliçeye) zeyilname denir. Zeyilname, poliçede yapılacak herhangi bir değişikliği belgeleyen sözleşme metnidir. Bu değişiklik sigorta konusunun mülkiyetinin değişmesi, adres değişikliği, rizikoyu meydana getiren koşulların ağırlığının değişmesi vs. biçiminde olabilir. Bu belgeler bazen primli, bazen de primsiz olabilir. Örneğin adres değişikliği zeyilnamesi primsizdir. Primli zeyilnameler ise bazen sigortalıdan prim alınmasına, bazen de prim iadesine yol açabilir. Örneğin poliçe konusu malın satışında düzenlenen iptal zeyilnamesi ile sigortalıya prim iadesi yapılır. Zeyilnamenin Unsurları ve Düzenlenmesi Zeyilnamede, sigortalının adı-soyadı ve adresi, ilişkili olduğu poliçenin numarası, poliçeyi ve zeyilnameyi düzenleyen acentenin numarası, sigorta süresi, zeyilnamenin ve poliçenin başlangıç ve bitiş süreleri, zeyilnamenin düzenlenme nedeni yer alır. Zeyilname, sigorta poliçesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Neredeyse bütün sigorta branşlarında sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ek hükümleri içerir. Bu ek hükümler sigortacı ile sigortalı arasında yapılan bir anlaşma sonucu belirlenir. Zeyilname tarafların imzası ile oluşur. Ek poliçe ile belirlenen koşullar, sözleşme ile önceden belirlenen genel ve özel koşulların başına yer alır. 14

15 SORULAR 1) Sigorta poliçesinin düzenlenmesinden sonra, poliçenin yürürlük süresi içerisinde sigorta ve reasürans sözleşmesinde yapılan değişiklik, ek, iptal gibi durumları belirten ve sözleşmeye eklenen ek dokümana ne ad verilir? a) Sigorta poliçesi, b) Sigorta temditnamesi, c) Sigorta zeyili d) Abonman poliçesi 2) Sigorta sözleşmesinin süresinin sona ermesinden sonra sözleşmenin otomatik olarak sigortacı tarafından yenilenmesine ve esas sözleşmedeki hükümleri içeren yeni bir poliçe düzenlenmesine ne ad verilir? a) Sigorta poliçesi, b) Sigorta temditnamesi, c) Sigorta zeyili d) Abonman poliçesi 3) Özellikle yangın, emtea ve nakliyat branşında kullanılan aşkın ya da eksik sigortanın oluşması halindeki riski asgariye indirmek için aşağıda verilen belgelerden hangisi düzenlenir? a) Abonman poliçesi b) Sigorta poliçesi, c) Sigorta temditnamesi, d) Sigorta zeyili 15

16 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KGK EĞİTİM MATERYALİ ANA EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK, BANKACILIK, FİNANSAL SİSTEM- SERMAYE PİYASASI MEVZUATI EĞİTİM ALANI: BANKACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR 16

17 İÇİNDEKİLER sayılı Bankacılık Kanununun 1-5, 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, maddeleri 2- Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 3- Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 4-Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar 5- Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesi 6- Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara ilişkin Açıklama ve Dipnotlar 7-Bankaların İç Sistemleri 8- Bankaların Özkaynakları 9- Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi 10- Yapısal Pozisyon 11- Yabancı Para Net Genel Pozisyon\Özkaynak Standart oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması 12- Bankaların Kredi İşlemleri 13- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar 14- Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi 15- Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ÖRNEK SORULAR 1: ÖRNEK SORULAR 2: EK 1: 17

18 EĞİTİM ALANI: BANKACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR EĞİTİM KONUSU: 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN 1-5, 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, MADDELERİ 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Bankacılık hukuku, banka işletmesini ve bu işletmenin hukuki ilişkilerini düzenler. Bir ticari işletmenin bankacılık hukukunun konusunu teşkil edebilmesi için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na veya diğer özel bir kanuna göre kurulmuş, mevduat toplama (veya katılım fonu kabul etme) ve bankacılık işlemleri yapma izni almış olması gereklidir. Banka işletmesinin hukuki ilişkilerinin büyük bölümünü tipik veya atipik borçlar hukuku sözleşmeleri oluşturur. Mevduat kabulü, kredi açma sözleşmesi, kambiyo senetleri iştira/ıskontosu, kiralık kasa, havale vb. Banka hukukunun bir bölümünü kamu hukuku nitelikli organizasyon normları ile bunlara yardımcı normlar; diğer bölümünü ise özel hukuk kuralları teşkil eder. Bankacılık hukukunun kamu hukuku nitelikli organizasyon normları, banka işletmesinin türüne, yapısına, kurulup faaliyete geçmesine, teşkilatına, denetlenmesine, mali bünyesi zayıflayan bankalara önlemler uygulanmasına, gerektiğinde Fona devrine, bir başka bankaya devir veya birleşmesine, lisansının iptali ve kapanmasına kadar birçok aşamada uygulanır. Yardımcı normlar ise kamuyu aydınlatma ilkelerini düzenlerler. Özel hukuk normları, bankaların anonim şirket şeklinde örgütlenmesi ile bankacılık işlemlerinde uygulama alanı bulmaktadır. Söz konusu normlar kural olarak sözleşme özgürlüğü ilkesine dayalıdır. Özel hukuk normları üç yönden sınırlandırılmıştır: (1) Emredici kurallar ve dürüstlük kuralı (Medeni Kanun, md.2), Ahlaka adaba uygunluk (Borçlar Kanunu, md.19,20), (2) Genel işlem şartlarının bağlayıcılıklarını ve içeriklerini denetleyen kurallar, (3) Kamu hukukunun özel hukuka etkileri 18

19 Banka hukuku bir bütün halinde kamu hukuku alanına dahildir. Bu bütünün içinde yer alan banka sözleşmeleri, çek hukuku vb. hususlar özel hukuka tabidir. Bazı durumlarda kamu hukuku özel hukuk birbirleriyle iç içe girdiğinden bu hususların hangi alana girdiklerini ayırt etmek güçtür sayılı Bankacılık Kanunu tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ilerleyen tarihlerde kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Kanun 15 kısım, 25 i geçici olmak üzere 196 maddeden oluşmaktadır. Kanunun içerdiği genel konu başlıkları şu şekildedir: 1. Kısım: Genel Hükümler(Md.1-5) 2. Kısım: İzne Tabi İşlemler(Md.6-21) 3. Kısım: Kurumsal Yönetim(Md.22-42) 4. Kısım: Koruyucu Hükümler(Md.43-59) 5. Kısım: Mevduata ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler(Md.60-64) 6. Kısım: Denetim ve Alınacak Önlemler(Md.65-72) 7. Kısım: Kanuni Yükümlülükler(Md.73-76) 8. Kısım: Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketleri(Md.77-78) 9. Kısım: Kuruluş Birlikleri(Md.79-81) 10.Kısım: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna İlişkin Hükümler(Md ) 11.Kısım: Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler(Md ) 12.Kısım: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler(Md ) 13.Kısım: Diğer Hükümler(Md ) 14.Kısım: Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri(Md ) 15.Kısım: Son Hükümler(Md ) 19

20 Genel Hükümler (Md.1-5) 5411 sayılı Bankacılık Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kanunun amacına bakıldığında bunun sadece bir maddelerden oluşan bir kurallar manzumesinden öte makroekonomik istikrarın en önemli alanlarından biri olan finansal istikrarın teminin amaçlandığı görülmektedir. Bankaların etkin bir şekilde çalışması finansal istikrarın sağlanmasında en önemli faktördür. Kanun hem bankaları hem de bankalarla ilgili düzenleyici, denetleyici ve çözümleyici kuruluşlar (BDDK, TMSF) ile meslek kuruluşlarını(tbb, TKBB) kapsamına almaktadır. Kanun kapsamına çok sayıda aktörün dahil edilmesi kanunun hacim yönünden artmasına neden olmakla birlikte düzenleme altına alınan esas aktörler Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki şubeleri ile finansal holding şirketleridir. Bankacılık Kanunu kapsamına girmeyen bankaların tek istisnası özel kanunlarla kurulmuş olan bankalardır. Bu bankalar hakkında önce kendi kanunlarında yer alan hükümler uygulanacak, hüküm bulunmayan hallerde ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Bankacılık hukuku uygulamasında temel kural, diğer alanlarda olduğu gibi, özel hükümlerin genel hükümlere önceliğidir. Bankacılık Kanunu kapsamında yer alan kuruluşlara önce bu kanun hükümleri uygulanacak, hüküm bulunmayan hallerde genel hukuk hükümleri (Ticaret Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, İcra İflas Kanunu ) uygulanacaktır. Örnek: Tüketici kredileri ile ilgili ihtilaflarda, öncelikle Borçlar Kanunu na kıyasla özel kanun sayılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna başvurulacaktır sayılı Bankacılık Kanunu nun 3. maddesi tanımlar ve kısaltmalar a ayrılmıştır. Bu maddenin özelliği tüm kanun boyunca kullanılacak bir anahtar olmasıdır. Diğer bir ifade ile Kanun maddeleri okunurken kullanılan teknik terimler, kurumlar, kuruluşlar vb. kelimelerin ifade ettiği anlamlar için sürekli olarak bu maddenin göz önünde tutulması gereğidir. Çünkü kanunun sistematiğinde bu maddeden sonra gelen bütün maddelerde 3. maddedeki kısaltma ve tanımlar kullanılmaktadır (Bkz. Madde 3). Bu husus madde içerisinde yer alan bazı teknik terimlerin (mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma ve yatırım bankası, kontrol, nitelikli pay, mevduat, tasarruf mevduatı, katılma hesabı, kıyı bankacılığı vb.) anlaşılmasında hayatiyet arz etmektedir. 20

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26333 FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık Emin Çağlak Gökhan Kaya Gülhan Deniz Mazhar Dede Ömer Sinan Pehlivan Selin Coşkun

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI 1. Sigorta ve Risk Kavramları --------------------------------------------------------------------------3

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26333 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Sayı: 171 331 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasının

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28537 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/4213 Ekli Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88 31.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 88 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bireysel Emeklilik

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo TAMAM Uyarı TAMAM Açıklama 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL)

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler. Tarih : 31.01.2013 Sayı : İST.YMM.2013/ 232 Sirküler No : İST.YMM.2013/ 12 Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Belirlendi 6102 sayılı Türk

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Karar No. 2012/4213 R.Gazete No. 28537 K.Tarihi: 19.12.2012 R.G. Tarihi: 23.1.2013 Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.7.2008 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER R.G. 56 09 Nisan 2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI ( Sayılı Yasa) 40 ıncı Madde Altında Bankaların Birleşme ve Devir Tebliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sayılı Bankalar

Detaylı

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi SİRKÜLER 2013/08 SİRKÜLERİN Tarihi : 29.01.2013 Konusu Mevzuat : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi : 6102 Sayılı Türk

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

"13.10.2009" "02.11.2009"

13.10.2009 02.11.2009 LÜTFEN DĐPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı BĐLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı HÜR SĐGORTA A.Ş. Şirket Kodu 1060 Yıl (YYYY) 2009 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih Şirketlerce

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 18.03.2014 Sirküler No : 2014/13 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İÇİN GEÇERLİ HADLER DÜŞÜRÜLDÜ Bilindiği üzere Yeni Türk

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 14 İST, ÖZET: Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi.

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 14 İST, ÖZET: Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi. SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 14 İST, 31.03.2016 ÖZET: Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi. ŞİRKETLERİN TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİME

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı