YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak."

Transkript

1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Doküman No SİÜ.GT-120 Sayfa 1 VEKALET EDECEK : Rektöre bağlı görev yapar : Müdür Yardımcısı Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili kurulların karar ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulunun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, Yüksekokulunun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokulu bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, Yüksekokulunun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak., Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri için gerekli koşulları sağlamak, Yüksekokulun öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur Harcama yetkilisi görevini yürütmek. Kanun ve Yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak. : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak. (Form No:SİÜ.GT-120; : ; :00)

2 YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI Doküman No SİÜ.GT-121 Sayfa 2 : Yüksekokul Müdürüne bağlı görev yapar. : Öğretim Üyesi Yüksekokul Müdürü tarafından belirlenecek yetki ve görev dağılımına göre Yüksekokul Müdürüne yardımcı olmak Sayılı YÖK Kanunu kapsamında akademik görevlerini yerine getirmek. Yüksekokul Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Görevlerinden dolayı Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludurlar. : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı YÖK Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmak, (Form No:SİÜ.GT-121; : ; :00)

3 BÖLÜM BAŞKANI Doküman No SİÜ.GT-107 Sayfa 3 : Yüksekokul Müdürüne bağlı görev yapar. : Öğretim Üyesi Bölüm Kuruluna Başkanlık etmek, Yeni açılması teklif edilen ön lisans derslerini Bölüm Kuruluna getirmek, Bölüm komisyonlarını oluşturmak ve çalışma raporlarını takip etmek, Öğretim elemanları arasındaki koordinasyonu sağlamak, Görevlendirmelerin yapılması, görev sürelerinin uzatılması için görüş bildirmek, Danışman seçimi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu yapmak, Ders planlarını hazırlamak, staj işlerini koordine etmek, Yaz okulu açılması ve yürütülmesini sağlamak, öğrenci dilekçelerini incelemek ve yanıtlamak, Araştırma faaliyetlerini takip etmek ve laboratuvar çalışmalarını verimli hale getirmek, Öğretim Görevlilerinin ihtiyaçlarını ve akademik yüklerini belirlemek, Hazırlanan ek ders, fazla mesai ve izinleri Müdürlüğe önermek, Bölüm ihtiyaçlarının (her türlü cihaz ve sarf malzemelerinin) teminini sağlamak, Her eğitim-öğretim yılı başında bir önceki döneme ait bölüm akademik faaliyet raporunun hazırlamasını sağlamak, Her yıl bölüm bütçesinin hazırlanmasını sağlamak. Verilecek benzeri görevleri yapmak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 2547 sayılı YÖK Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmak (Form No:SİÜ.GT-107; : ; :00)

4 ÖĞRETİM ÜYESİ Doküman No SİÜ.GT-110 Sayfa 4 VEKALET EDECEK : Anabilim Dalı Başkanlarına bağlı görev yapar. : Öğretim Üyesi Yükseköğretim Kanunu ndaki amaç ve ilkelere uygun biçimde Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, projeleri ve seminerleri yönetmek, Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, Bölüm Başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek, rehberlik ve danışmanlık etmek, Lisans ve lisansüstü derslerindeki uygulama ve laboratuarı yapmak, Dekan, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak, 2547 sayılı YÖK Kanununda belirtilen niteliklere sahip olmak, (Form No:SİÜ.GT-110; : ; :00)

5 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Doküman No SİÜ.GT-111 Sayfa 5 : Bölüm Başkanlarına bağlı görev yapar. : Öğretim Görevlisi Yükseköğretim kanunundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde Önlisans düzeyinde eğitimöğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, Bölüm Başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek, rehberlik ve danışmanlık etmek, Bölümde ihtiyaç duyulan dersleri vermek, Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek sayılı YÖK Kanununda belirtilen niteliklere sahip olmak, (Form No:SİÜ.GT-111; : ; :00)

6 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doküman No SİÜ.GT-112 Sayfa 6 ORGNİZASYONDAKİ YERİ VEKALET EDECEK : Anabilim Dalı Başkanına bağlı görev yapar. : Araştırma Görevlisi Yükseköğretim kanunundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapılmasına, proje hazırlıklarının ve seminer düzenlenmesine yardımcı olmak, Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, Bölüm Başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek, rehberlik ve danışmanlık etmek, Dekan, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak Laboratuvar uygulaması yaptırmak. Bölüm komisyonlarında görev almak 2547 sayılı YÖK Kanunda belirtilen genel niteliklere sahip olmak (Form No: SİÜ.GT-112; : ; :00)

7 BİRİM KALİTE SORUMLUSU Doküman No SİÜ.GT-024 Sayfa 7 : Yönetim Temsilcisi ne bağlı olarak çalışır. : Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçlerin belirlenmesi, uygulanması ve sürdürülmesinin sağlanması, Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçlarının Üst Yönetim e raporlanması, Üniversite de öğrenci odaklılık kavramının bilincinde olunmasının ve bu bilincin yaygınlaştırılmasının sağlanması, KYS ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesi KYS ile ilgili verilecek benzeri görevleri yapmak. Görevlerinden dolayı Kalite Koordinatörü ve Yönetim Temsilcisine karşı sorumludur. : ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi ne katılmış olmak. (Form No: SİÜ.GT-024; : ; :00)