1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ"

Transkript

1 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri İle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile getirilen yeni sosyal güvenlik sistemi ile ilgili olmak üzere çesitli vergi kanunlarında değişiklik ve düzenlemeler yapan 4697 sayılı Kanun hakkındaki açıklamalarımıza, tarih ve 083 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. Bu sirkülerimizle de, önceki sirkülerimizden farklı olarak, konunun teorik bazda açıklanmasından ziyade, Kanun hükümlerinin uygulamasına yönelik, örnekli açıklamalarımız dikkatinize sunulmaktadır. 1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ Bu bölümde, 4697 sayılı Kanun un yürürlüğe girmesinden önceki uygulama (mevcut uygulama) özet olarak açıklandıktan sonra, anılan Kanunla yapılan düzenlemeler ısığında, bireysel emeklilik sistemine ödenecek katkı payları ile sigorta sirketlerine ödenecek şahıs sigorta primlerinin, vergi uygulamaları ile ilgili yönlerine yer verilmektedir Sayılı Kanun Öncesi Uygulama 4697 sayılı Kanun öncesinde Gelir Vergisi Kanunu nun 63/3 maddesi hükmü uyarınca, mükellefin kendisi eşi ve küçük çocuklarına ait şahıs sigortaları icin hizmet erbabı tarafından ödenen primler, aşağıda yer alan sartlar dahilinde matrahtan indirilebilmekteydi. - Sigortanın Türkiye de kurulu veya merkezinin Türkiye de bulunması, - Sigorta priminin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmaması. Sosyal güvenlik kurumuna hizmet erbabı hissesi olarak yapılan ödemenin hesabında işsizlik sigortası primi de dikkate alınmakta ve özel sigorta ödemesinin işveren tarafından yapılması durumunda, yine yukarıda yer verilen sınır içerisinde kalmak koşulu ile, yapılan bu ödemeler, gelir vergisi matrahı hesabında indirim olarak dikkate alınabilmekteydi Sayılı Kanun İle Getirilen Yenilikler 4697 sayılı Kanun ile getirilen en önemli düzenleme, bireysel emeklilik katkı paylarıyla ilgili hususların vergi kanunlarına girmiş olması ve şahıs sigorta primi ödemeleri konusunda yapılan değişikliklerdir. Bu değişiklikler tarihinden itibaren geçerli olup, sirkülerimizin son bölümünde yer verildiği üzere, bu tarihe kadar ödenen şahıs sigorta primlerinde 4697 sayılı Kanun öncesindeki hükümler uygulanacaktır. Eski sistemde yer alan ve ödenen şahıs sigorta primlerinin sosyal güvenlik kurumuna ve işsizlik sigortasına hizmet erbabı hissesi olarak ödenen primlerle karşılaştırılması uygulamasına son verilmiş ve karşılaştırılacak tutar ücretin bir oranı olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu nun 63/3. maddesinde yapılan değisiklikle, belli koşullarla bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının da ödenen şahıs sigorta primleri gibi ücretin gerçek safi değerinin hesabında indirim olarak dikkate alınabileceği hükmü konulmuştur. Doküman No : Support_Özel Sigorta Uygulaması 1/11

2 İndirimin Şartları Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait, hayat, ölüm, kaza, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta policeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları aşağıdaki şartlarla indirim olarak dikkate alınabilecektir. - Sigortanın ve emeklilik sözleşmesinin Türkiye de kain ve merkezi Türkiye de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmis olması. İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10 unu (bireysel emeklilik sistemi dısındaki şahıs sigorta poliçeleri icin ödenen primlerde ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5 ini) aşmaması. İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların aynı zamanda yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması. Bakanlar Kurulu yukarıda yer verilen oranları sırasıyla % 20 ve % 10 a kadar artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin iki katına kadar artırmaya yetkili olup, henüz bu yetki kullanılmamıştır Asgari Ücretin Yıllık Tutarı İle Karşılaştırma Konusundaki Görüşümüz Ancak ilgili maddede, asgari ücretin yıllık tutarının aylık olarak yapılan prim ve katkı payı ödemelerinde nasıl dikkate alınacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bir başka anlatımla aylık ödenen prim ve katkı paylarının asgari ücret ile karsılastırılması yapılırken yıllık asgari ücretin ortalamasının mı yoksa o ay icin geçerli olan asgari ücretin mi dikkate alınması gerektiği konusuna Bakanlık tarafından açıklık getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bizce uygulama kolaylığı ve dönem içerisindeki değişikliklerin hesaplamalar üzerindeki etkilerini azaltmak açısından prim veya katkı payının ödenmiş olduğu ayda geçerli olan asgari ücret tutarının kullanılması daha doğru olacaktır. Aşağıda yer verilen örneklerin çözümlerinde bu yöntem kullanılmıştır İşveren Tarafından Ödenen Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Gider Kaydı Sözü edilen Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nun 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasına eklenen 9 numaralı bent hükmü gereğince, işverenler tarafından, ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları doğrudan gider olarak kaydedilebilecektir. Bordroyla ilişkilendirilmeden doğrudan gider kaydı imkanı getiren söz konusu hüküm, ancak 63/3 uncu maddede belirtilen oranlar dahilinde olmak koşulu ile geçerli olacaktır. İsveren tarafından işçinin brüt ücretinin % 10 unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşan bir katkı payı ödenmesi durumunda aşan kısım ücret olarak değerlendirilecek ve vergilendirilecektir. 40 ıncı maddede yer alan hüküm, işveren tarafından sadece bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile ilgili olup, şahıs sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmesi durumunda ise, sınırlar değismis olsa da, yeni sınırlar dahilinde (% 5 ve asgari ucret) uygulamada bir değişiklik yapılmayacaktır. Bir başka anlatımla, işveren tarafından ödenen personel sigorta primlerinin GVK 63/3 uncu maddede belirtilen sınırlar içerisinde olması durumunda, önce, damga vergisi açısından brütleştirilerek bordroya ilave edilecek ve daha sonra da indirim olarak dikkate alınacaktır. Bu sınırların aşılması durumunda ise aşan kısım brütleştirilmek sureti ile gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine tabi tutulacaktır. Yukarıda yer verilen açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, personel adına işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenecek katkı paylarının belli sınırlar dahilinde doğrudan gider kaydedilmesi durumunda, artık bu ödemeler üzerinden damga vergisi hesaplanması gereği ortadan kalkmış olmaktadır. Ayrıca bu ödemelerin her bir personelin bordrosundan geçirilmesinde ortaya çıkan zorluklara da söz konusu düzenleme ile son verilmiş olup, doğrudan gider kaydının bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesine de katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 2. YILLIK GELİRLERİNİ BEYANNAME İLE BEYAN EDEN MUKELLEFLER Doküman No : Support_Özel Sigorta Uygulaması 2/11

3 TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ Sayılı Kanun Öncesi Uygulama Gelir Vergisi Kanunu nun 89/1 inci maddesinin 4697 sayılı Kanun ile değişmeden önceki şeklinde; Mükelleflerin kendilerine, eşlerine ve küçük çocuklarına ait şahıs sigorta primlerini aşağıdaki şartlar dahilinde yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerinden indirebilecekleri hükmü yer almakta idi. Bu şartlar; - Sigortanın Türkiye de kurulu ve merkezi Türkiye de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, - Primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması, - Beyan edilen gelirin % 5 ini ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması, olarak sıralanabilir Sayılı Kanun İle Getirilen Yenilikler 4697 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nun 89/1. maddesinde yapılan değişiklikle, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da, vergi sistemimize girmiş ve katkı paylarının belli şartlar dahilinde beyannamede indirim olarak dikkate alınabilmesi imkanı sağlanmıştır. Buna göre, mükelleflerin kendilerine, eşlerine ve küçük çocuklarına ait şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını aşağıdaki şartlar dahilinde yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerinden indirebileceklerdir. - Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye de kurulu ve merkezi Türkiye de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, - Prim veya katkı paylarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması, - Beyan edilen gelirin % 10 unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için beyan edilen gelirin % 5 ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması. YÜRÜRLÜK Yukarıda örnekli olarak açıklamaya çalıstığımız 4697 sayılı Kanun tarihinde yürürlüğe girecek olup; - Bu tarihten önce faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıklarına ödenen primler ile bu sandıklardan iştirakcilerine yapılan ödemeler, - Akdedilmiş şahıs sigorta poliçelerinin ilgili olduğu prim ve ödemeler, Gelir Vergisi Kanunu nun 23,25,63,75,89 ve 94. maddelerinin bu kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümlerine tabi olacaktır. DİKKAT! 1. Kanunda belirtilen %5 veya %10 muafiyet tutarının belirlenmesinde dikkate alınacak tutar Brüt ödemeler toplamı dır. (Brüt maaş, ek ödemeler, ek mesailer v.b.) 2. Poliçe tarihlerine göre muafiyetler ilgili tarihlerde geçerli olan kanuna göre yapılacaktır. Şöyle ki bir personelin tarihinden devam eden bir poliçesi varsa bu poliçeye göre vergi muafiyeti SSK işçi kesintisi ile karşılaştırılarak hesaplanacaktır. Yine aynı personelin den sonra farklı bir poliçesi varsa bu poliçeye göre vergi muafiyet Brüt ödemeler toplamı * %5(veya 10) tutarı ile karşılaştırılıp hesaplanacaktır. 3. Hem eski hem yeni poliçelerin uygulanması durumunda; toplam vergi muafiyet tutarı yeni poliçenin türüne göre toplamda %5 ya da %10 sınırını geçemez. Doküman No : Support_Özel Sigorta Uygulaması 3/11

4 ÖZEL SİGORTA UYGULAMASI İŞLEM ADIMLARI Özel sigorta türlerine göre uygulamalar aşağıda olduğu gibidir. 1. İşçi Bildirimi İşçi Bildirimi : Personelin çalıştığı firmadan bağımsız olarak kurum dışında yaptırdığı poliçeleri ifade eder. Bu poliçelerin kuruma bildirilmesi sonucu yasal olarak ödeyeceği vergiden indirim yapılması sözkonusudur. İşçi Bildirimi İnsan Kaynakları ürünleri uygulamasında bir ek kesinti parametresi üzerinden işlem görür. Ek kesinti tanımında Özel Sigorta alanı Evet olarak belirlendiğinde, sigorta türü alanından poliçenin türünün seçilmesi gerekmektedir. Burada seçilen türe göre puantaj hesaplamalarında vergi muafiyetinin karşılaştırılacağı seçenek de belirlenmiş olur. Şahıs Sigortası : Vergi muafiyet tutarı hesaplanırken brüt ödemeler toplamının %5 i ile özel sigorta tutarı karşılaştırılır. ( tarihinden sonra yapılan şahıs sigorta poliçelerinde(sağlık, hayat, eş çocuk için yapılan sağlık sigortaları vb.) kullanılır) Bireysel Emeklilik Sigortası : Vergi muafiyet tutarı hesaplanırken brüt ödemeler toplamının %10 i ile özel sigorta tutarı karşılaştırılır. ( tarihinden sonra yapılan bireysel emeklilik sigorta poliçelerinde kullanılır) Ek kesinti tanımı yapıldıktan sonra firma çalışma parametrelerinde, çalışma parametrelerinde tanımladığımız ek kesinti seçilerek firmaya özel ek kesinti tanımı yapılmalıdır. Doküman No : Support_Özel Sigorta Uygulaması 4/11

5 Bu parametrenin normal bir kesinti gibi maaş tan düşmemesi için kurum çalışma parametrelerinde İşveren Hissesi nin %100 olarak belirlenmesi gerekir. Buradaki amaç; özel sigorta tutarını vergi muafiyeti olarak puantaj kartlarına yansıtmaktır. Puantaj hesaplamalarında bu parametrenin kullanılabilmesi için özel sigorta uygulaması olan personelin sicil kartları /tabi olduğu ek kesintiler bölümünden ilgili parametre seçilmelidir. Doküman No : Support_Özel Sigorta Uygulaması 5/11

6 2. İşçi Ödentisi İşçi Ödentisi : Personelin çalıştığı kurum tarafından özel sigorta yaptırılması karşılığı maaşından kesinti yapılan özel sigorta uygulaması türüdür. Uygulamada özel sigorta tutarı maaştan kesinti olarak yapılacak, ayrıca doğan vergi muafiyeti de gelir vergisinden düşülecektir. İK, BK ve Bordro da İşçi Ödentisi de bir ek kesinti olarak tanımlanır. Çalışma parametrelerinde İş Ödentisi için yeni bir ek kesinti tanımlanır. Bu ek kesintide Özel Sigorta alanı Evet olarak belirlenip Sigorta Türü seçilir. Firma Çalışma Parametrelerinde bu ek kesinti tanımı seçilir. İlgili personelin sicil kartları/tabi olduğu ek kesintiler bölümünden seçimi yapılır. Doküman No : Support_Özel Sigorta Uygulaması 6/11

7 3. İşveren Ödentisi İşveren Ödentisi : Kurum tarafından çalışanları için yapılan sigortayı ifade eder. Tanım bir sosyal yardım olarak tanımlanır. Sosyal Yardım tanımında Özel Sigorta alanı Evet olarak belirlendiğinde, sigorta türü alanından poliçenin türünün seçilmesi gerekmektedir. Burada seçilen türe göre puantaj hesaplamalarında vergi muafiyetinin karşılaştırılacağı seçenek de belirlenmiş olur. Şahıs Sigortası : Vergi muafiyet tutarı hesaplanırken brüt ödemeler toplamının %5 i ile özel sigorta tutarı karşılaştırılır Bireysel Emeklilik Sigortası : Vergi muafiyet tutarı hesaplanırken brüt ödemeler toplamının %10 i ile özel sigorta tutarı karşılaştırılır. İşlem Türünde Sigorta istisnası var seçilmelidir. Seçilmis parametreler için asgari ücretin %30 una kadar SSK istisnası yapılır.ssk istisnası yok seçilen parametreler için SSK istisnası yapılmaz. İşlem Tipi: İşveren tarafından yapılan Özel Sağlık sigortası ve Bireysel Emeklilik sigortaları için Sigorta istisnası var seçilmelidir. Seçilmis parametreler için asgari ücretin %30 una kadar SSK istisnası yapılır. SSK istisnası yok seçilen parametreler için SSK istisnası yapılmaz. SGK Devri: Özel sigorta ödemesinin SGK deviri isteniyor ise SGK devri evet seçilmelidir. Sosyal Yardım tanımı yapıldıktan sonra firma çalışma parametrelerinde,çalışma parametrelerinde tanımladığımız sosyal yardım seçilerek firmaya özel sosyal yardım tanımı yapılmalıdır. İşveren Ödentisi (Kesilmeyecek)(Net) İşveren Ödentisi (Kesilmeyecek) : İşverenin işçi adına üstlendiği özel sigorta poliçesini içermektedir. Kesilmeyecek ise işveren ödentisinden oluşan verginin işveren tarafınan üstlenileceğini belirtir. Firma çalışma parametrelerinde, çalışma parametrelerinde tanımladığımız sosyal yardım seçilerek firmaya özel sosyal yardım tanımı yapılmalıdır. Doküman No : Support_Özel Sigorta Uygulaması 7/11

8 İK ürünlerinde, İşveren Ödentisi Kesilmeyecek sosyal yardım (ayni & net ) olarak tanımlanır. (Ayni : Nakit seçeneğinin işaretli olmamasıdır. Yapılan yardımın personele parasal olarak nakit bir fayda sağlamamasını ifade eder.) 4. İşveren Ödentisi (Kesilecek)(Brüt) İşveren Ödentisi (Kesilecek) : İşverenin işçi adına üstlendiği özel sigorta tutarını içermektedir. Kesilecek ise işveren ödentisinden oluşan verginin işçi tarafından karşılanacağını belirtir. Çalışma parametrelerinde İşveren Ödentisi için yeni bir sosyal yardım tanımlanır. Bu sosyal yardımda da Özel Sigorta alanı işaretlenip Sigorta Türü seçilir. Firma Çalışma Parametrelerinde bu sosyal yardım tanımı seçilir. İK da İşveren Ödentisi Kesilecek sosyal yardım (ayni & brüt ) olarak tanımlanmalıdır. Doküman No : Support_Özel Sigorta Uygulaması 8/11

9 Yukarıdaki tanımlamalardan sonra, tanımlanan kurum çalışma parametresi; ilgili sicillerin sicil kartı / sağ klik / Tabi olduğu / Ek kesintiler bölümünden sol tarafta yer alan İşlem tarihine uygun tarihte tabi edilmelidir. Sicil kartlarında tabi edilen parametreler, bordro /puantaj kartına satır olarak yansıyacaktır. Bu satırların karşılığına yazılan tutara ve özel sigorta türüne göre puantaj hesaplamaları vergi muafiyeti yapılır. Hem işçi hem işveren tarafından özel sigorta yapılması durumunda hesaplamalarda Bordro parametrelerindeki Özel Sigorta İndirimi öncelik sırası parametresi dikkate alınır. UYARI : Kanun Parametrelerinin diğer tabında bulunan, Asgari Ücret tutarları ve Özel Sigorta Kontrol oranları alanlarına bilgi girişi yapılmalıdır. Doküman No : Support_Özel Sigorta Uygulaması 9/11

10 Bordro Parametreleri / Özel Sigorta Parametreleri Bireysel emeklilik işveren payı: İşveren tarafından ödenen Bireysel Emeklilik tutarı kayıtlarda iki türlü tutulabilir. Gider olarak gösterilecek ; Özel sigorta tutarı DV oranında brütleştirilmeden vergi muafiyeti yapılır. Aşan tutar direk gider olarak gösterilebilir. Gider olarak gösterilmeyecek ; Özel sigorta tutarı DV oranında brütleştirilip vergi muafiyeti yapılır. Özel Sigorta İndirimi Öncelik Sırası; Vergi indirimi hesaplamasında sıralama belirlenir.işçi ve isveren tarafından özel sigorta yapılması durumunda ve bireysel emeklilik ve şahıs sigortasının aynı puantajda olması durumunda öncelik belirlenmelidir. o Şahıs sigortası Bireysel Emeklilik / İşveren İşçi; vergi indirimi hesaplamasında öncelikli olarak şahıs sigortası türündeki özel sigorta dikkate alınır, ödeyen taraf için ise öncelik işverene aittir. Doküman No : Support_Özel Sigorta Uygulaması 10/11

11 o o o Bireysel Emeklilik Şahıs sigortası / İşveren İsçi; vergi indirimi hesaplamasında öncelikli olarak bireysel emeklilik türündeki özel sigorta dikkate alınır, ödeyen taraf için ise öncelik işverene aittir. Şahıs sigortası Bireysel Emeklilik / İşçi İşveren; vergi indirimi hesaplamasında öncelikli olarak şahıs sigortası türündeki özel sigorta dikkate alınır, ödeyen taraf için ise öncelik işçiye aittir. Bireysel Emeklilik Şahıs sigortası / İşçi İşveren; vergi indirimi hesaplamasında öncelikli olarak bireysel emeklilik türündeki özel sigorta dikkate alınır, ödeyen taraf için ise öncelik isçiye aittir. Özel Sigorta Asgari Ücret Limiti; Özel sigorta uygulamalarında asgari Ücret kontrolü Aylık ve Yıllık olarak 2 şekilde yapılabilmektedir. Aylık kontrol olması durumunda; Özel sigorta için: Çalışanın o aydaki kazançlar toplamının % 5 i asgari ücretin bir aylık rakamından küçük ise bu değişikliğin hiç bir etkisi olmayacaktır. Bireysel emeklilik için: Çalışanın o aydaki kazançlar toplamının % 10 u asgari ücretin bir aylık rakamından küçük ise bu değişikliğin hiç bir etkisi olmayacaktır. Yıllık kontrol olması durumunda; Bu değişiklikte kontroller yıllık asgari ücretin toplamı üzerinden yapılmaktadır. Özel sigorta için; çalışanın o aydaki kazançlar toplamının % 5 i,bireysel emeklilik için çalışanın o aydaki kazançlar toplamının % 10 u asgari ücret * Ay sayısı ile çarpılarak karşılaştırılrı. Bu uygulamada personelin maaş hesaplamalarında ilk aylarda daha fazla vergi indirim kullanarak vergi indirimleri haklarını, bütün yıla yayılmadan kullanabileceklerdir. Örnekler Örnek 1: Personel Tarafından Sınırları Aşan Katkı Payı Ödemesi Ücretli (B) 2001/Aralık doneminde bireysel emeklilik sirketine 150 TL lik katkı payı ödemistir. Söz konusu dönemde (B) nin brüt ücreti TL olup, aylık asgari ücret 796,50 TL dir. İndirilebilecek Maksimum Katkı Payı TL (1.000 x % 10) Asgari Ücret 796,50.- TL Ücretli (B) tarafından ödenen bireysel emeklilik katkı payı asgari ücretten az olmakla beraber brüt ücretin % 10 undan (100 TL) fazla olduğundan bordroda sadece 100 TL lik kısım indirim olarak dikkate alınabilecektir. İşveren Tarafından Sınırları Aşan Katkı Payı Ödemesi Bu örnekte ödenen bireysel emeklilik katkı payının 150 TL olduğunu sözkonusu dönemde (B) nin brüt ücretinin TL olduğunu varsayalım: İşveren tarafından ödenen ve personelin ücretinin % 10 una kadar olan bireysel emeklilik katkı payı (130 TL) vergiden muaf tutulacak, aşan ( =) 20 TL ise brütleştirilerek personelin bordrosuna ilave edilecektir. Söz konusu tutar aynı zamanda asgari ücretten düşük olduğundan hesaplamada asgari ücret karşılaştırması gösterilmemiştir. SSK kesintisi açısından; işveren tarafından ödenen özel sağlık ve bireysel emeklilik sigorta tutarlarının; asgari ücretin %30 luk kısmı ssk dan muaftır. Doküman No : Support_Özel Sigorta Uygulaması 11/11

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Sayın Meslektaşımız; 10.12.2012 Sirküler, 2012/37 KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Bilindiği

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI Serkan BAŞAR Vergi Departmanı, Müdür Yardımcısı Mazars/Denge Denetim YMM A.Ş.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU 1. GENEL OLARAK ÜCRET KAVRAMI Abdullah KAHRAMAN * Ücret, emeğin üretime katkısı karşılığında ödenen bedeldir. Bu kısa tanımdaki emek fiziki (bedeni) emek olabileceği

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67 BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Đstanbul, 02 Temmuz 2012 KONU : MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Đle Bazı Kanun ve

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 125 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı ABDULLAH TÜRKDOĞAN Hesap Uzman Yardımcısı YAVUZ APAK Hesap Uzman Yardımcısı Özet Bireysel emeklilik sistemi 2001

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 İçindekiler Ayarlar... 4 Tip Tanımları... 6 Erişim Tipleri...6 Aile Bireyleri...7 Sağlık Kontrol Tipleri... 7 Öğrenim Durumu Tipleri... 7 Özel Durum Tipleri... 7 Ehliyet

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır. Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, aktarımla geldiğiniz bir hesabınızı da 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı