2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ"

Transkript

1 Tarih No İçerik MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır Kamu Gözetimi Kurumu Tarafından Yayınlanan Duyuru Hakkında & EK E-Fatura Uygulaması Hakkında Değişiklikler de İçeren 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir Elektronik Defter Genel Tebliği'nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmıştır Haciz ve İhtiyati Haciz İşlemlerine İlişkin 2013/1 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi Yayımlanmıştır Ticari Belgelerde Tarihinden İtibaren Yer Alması Zorunlu Olan Bilgiler Hakkında Yasal Defterlere İlişkin Hatırlatma / I Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Hakkında (67 Seri Numaralı VUK Sirküleri) 4760 sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallara İlişkin ÖTV Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır Bazı KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır ve 28 Seri Numaralı ÖTV Genel Tebliğleri Yayımlanmıştır Mali Takvim Aralık Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 3,93 Olarak Belirlenmiştir Mali Takvim Kasım İade Dilekçelerinin Standartlaştırılarak, Taleplerin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında 429 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır Maluliyet Tespiti İşlemleri Hakkında & EK Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İtibari ile Uygulanacak Kurlar ile Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Hususlar Mali Takvim Ekim 2013

2 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A; Sıra No:5) Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır Ba-Bs Bildirim Formları için Kontrol Modülü Eklenmesi Hakkında Mali Takvim Eylül Eksik Gün Bildiriminde Değişiklik Yapılmıştır Bireysel Emeklilik Sisteminden (BES) Erken Çıkanlardan Yersiz Olarak Yapılan Kesintilerin İadesi Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmiştir Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2014 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır & EK Nisan - Mayıs - Haziran 2013 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Katma Değer ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Değişiklik İçeren 6495 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır İş Güvenliği Yasasına İlişkin Değişiklik İçeren 6495 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır Varlık Barışından Yararlanma Süresi Tarihine Kadar Mali Takvim Ağustos /Haziran Dönemine İlişkin Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Bazı İllerle Sınırlı Sigorta Teşviki Primi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarları ÜFE Oranında Artırılmıştır Tarihinden İtibaren Geçerli Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları ile Sigortalılara Yapılan Ödemelerdeki İstisna Tutarı Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Anonim ve Limited Şirket Sözleşmeleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Mali Tatil Uygulaması Mali Takvim Temmuz 2013 İkinci Geçici Vergi Dönemi İtibari ile Uygulanacak Kurlar ile Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Hususlar Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Asgari Ücret ile SGK Prim Taban ve Tavanı & EK Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler Ticari Defterlere İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

3 Mali Takvim Haziran Yeni Varlık Barışı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir Vergi Levhalarının Yazdırılması Hakkında Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi Yayınlanmıştır & EK Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ocak-Şubat-Mart 2013 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 17 Mayıs Cuma Günü Sonuna Kadar Varlık Barışı Tasarısı Hakkında & EK Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması Hakkında Mali Takvim Mayıs Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları Kapsamında Due Diligence (Birleşme ve Satın Alma Öncesi Şirket İncelemesi) & EK Yabancı Sermayeli Şirketler ile İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülüğü & EK1 & EK2 & EK3 & EK Yılı Kesin Mizan Bildirimlerinin Verilme Süresi 10 Mayıs 2013 Tarihine Kadar Hazine Müsteşarlığına Ait Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilecek Kira Sertifikaları Hakkında Türkiye ile Malta Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol Onaylanmıştır Bilançolarda Cari Oranın Hesaplanması ve Önemi Hakkında & EK Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Yılı Kurum Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi Hakkında & EK Birinci Geçici Vergi Dönemi İtibari ile Uygulanacak Kurlar ile Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Hususlar Yıllık İşletme Cetvellerinin 30 Nisan 2013 e Kadar Verilmesi Hakkında & EK Mali Takvim Nisan Yasal Defterlere İlişkin Hatırlatma 2013/Şubat Dönemine İlişkin Ba-Bs Bildirim Formları ile Gelir Vergisi Mükellefleri Tarafından Verilecek Kesin Mizan Bildirimlerinin Verilme Süresi Talep ve Taahhütname Verilerek İthal Edilen Mallar ile Satın Alınan Mallara İlişkin 19 seri numaralı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır Yıllık Gelir Vergisi ile KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Hakkında Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Gündelikler Bazı Ürünlerin Tesliminde Uygulanan KDV Tevkifatı Oranları Değiştirilmiştir Ücret ile Birlikte Diğer Gelir Unsurlarının Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Beyanı Hakkında Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İradının Beyanı Hakkında

4 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyanı Hakkında Mali Takvim Mart Kesin Mizan Bildiriminin Elektronik Ortamda Verilmesine İlişkin Hatırlatma & EK1 & EK2 & EK3 & EK4 & EK5 İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin Gönderilmesi Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır 2013/Ocak Dönemine İlişkin Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Bazı Ürünlerin Toptan Tesliminde Uygulanan KDV Oranı %1 den %8 e Yükseltilmiştir Madeni Yağ Lisansına Sahip Olanlar ile Alkollü İçecekler, Kolalı Gazozlar, Tütün Mamulleri İmal ve İthal Edenlerle, Bunlardan Mal Alan Mükelleflere Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Getiren 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında 58 Sıra Numaralı VUK Sirküleri Yayımlanmıştır & EKI & EKII Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Eş Yerleşim (colocation) Hizmetleri Nedeniyle Kullanılan Sunucuların Yurtdışında Yerleşik Yabancı Yatırımcılar Açısından İşyeri Oluşturmayacağına İlişkin Kurumlar Vergisi Sirküleri Yayımlanmıştır seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Mali Takvim Şubat Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Yayımlanan Yönetmelikler 2012/Aralık Dönemine İlişkin Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Tarihi İtibari ile Değerlemede Kullanılacak Kurlar_II/II Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmiştir Çekin Karşılığının Tamamen veya Kısmen Bulunmaması Hakkında YMM 2013 Yılı Tam Tasdik Ücretinin Tespitine İlişkin Soru Formu Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelikler Mevduat Faizleri, Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler ile Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarına Uygulanacak Yeni Stopaj Oranları Yurtdışından Kullanılan Döviz ve Altın Kredilerine Uygulanacak Yeni KKDF Kesintisi Oranları Rekabet Kurulunun İznine Tabi Birleşme ve Devralmalara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır Tarihinden İtibaren Geçerli Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Yeni Had ve Tutarlar Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarlarına İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri no: 70)

5 Tarihi İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar_I/II Yılı KDV İade Taleplerinde Sınır Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Çocuk Zammı ve Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarları Net Alanı 150 m 2 'ye Kadar Olan Konut Teslimlerinde KDV Oranı Özel Tüketim Vergisi Sirküleri (Sıra No: 18) Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Tütün ve Tütün Ürünlerinde ÖTV Oran ve Tutarları Yeniden Belirlenmiştir Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9) Yılı İtibari ile Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Yılında uygulanacak Harçlar & EK Veraset İntikal Vergisine İlişkin Yeni Vergi Tarifesi ve İstisna Hadleri Yılı Uygulanacak Nispi Damga Vergisi Oranları ile Maktu Damga Vergisi Tutarları Yılı Vergiden Müstesna Yemek Ücreti Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tarihinden İtibaren Uygulanacak Yeni Had ve Miktarlar Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Asgari Ücret ile SGK Prim Taban ve Tavanları &EK I & EK II

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

YENİ VERGİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SİRKÜLERİ (XXXIII)

YENİ VERGİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SİRKÜLERİ (XXXIII) 1 SİRKÜLER - XXXIII Sirküler Tarihi: 02.05.2012 Sirküler No : XXXIII Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel:

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI AMORTİSMAN Amortisman Konusu Amortisman Ayırma Şartları Amortisman Uygulama Süresi Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli Amortisman Oranları Amortisman Oranları Listesi ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı