Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği. DC Motorda Dinamik Tork Ölçümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği. DC Motorda Dinamik Tork Ölçümü"

Transkript

1 Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği DC Motorda Dinamik Tork Ölçümü Kadir KAVAK 1, Recep KARATAŞ 1, Volkan KANAT 1 1 Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi. Mekatronik Müh. Böl., Karabük. Özet Bu çalışmada fırçalı DC motorun dinamik zorlanma durumundaki tork değerinin gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Sistemde 5mNM hassasiyetiyle 5NM ye kadar tork ölçümü gerçekleştirilip, Arduino kontrol kartı ile 16 X 2 karakter LCD ye aktarılacaktır. Anahtar kelimeler: dinamik tork, sensör, arduino, tork algılayıcısı. 1. Giriş Kuvvet momenti ya da dönme momenti olarak da bilinen tork, bir cismin, bir eksen etrafında dönmesine sebep olan etkidir. Bu etki, dönme eksenine olan uzaklık ile ve dönmeyi sağlayan kuvvet ile doğru orantılıdır. Torkun sembolü Yunan alfabesindeki tau harfidir. Torkun büyüklüğü üç değişkene bağlıdır: uygulanan kuvvet, kuvvet kolunun uzunluğu ve kuvvet koluyla kuvvet arasındaki açı. 2. Deneysel çalışmalar İlk olarak kaplin seçimine yönelik kullanılan motorun çıkarttığı burulma momenti hesaplanır. Burulma Momenti = (Motor Gücü / Kaplinin ihtiyaç duyduğu milin dönme hızı) x 9550 (1) Bu formülde(1), 9550 sayısı sabit bir sayıdır, motor gücünün birimi kilowatt olarak alınır, kaplinin ihtiyaç duyduğu milin dönme hızının birimi dakikadaki devir sayısı olarak alınır, burulma momentinin birimi ise NM olarak kabul edilir. Bu değer 1000 ile bölünerek mnm cinsinden sonuç hesaplanır. 1

2 Şekil 1. Sistemin Mekanik Tasarımı Seçilecek olan kaplin yukarıdaki formülle(1) bulunan burulma momentinden daha yüksek bir burulma momentini karşılayabilmelidir. Çünkü bir kaplin çalışırken sistemin çok fazla durup kalkması veya ortamın aşırı sıcak olması veya sistemin aşırı darbeli çalışması kaplinin ömrünü hızla kısaltmaktadır. Bütün bu ortam ve çalışma şartları birer katsayı olarak yukardaki burulma momenti ile çarpılarak kaplinin dayanması gereken TORK(2) u ortaya çıkarır. TORK = Burulma Momenti x A x B x C (2) Şekil 2. Sistemin Elektriksel Tasarımı 2

3 Formülde A, B, C harfleriyle verilen çalışma katsayıları tecrübeler neticesinde rakamsal olarak aşağıdaki tablolarda verilmiş olup, kullanıcı ortam ve çalışma şartlarına uygun rakamı seçerek TORK(2) u bulabilir. Tablo 1. Elastik parçaların çalışma sıcaklıkları ( 0 C olarak) Tablo 2. Sıcaklık faktörü: A. Tablo 3. Yük faktörü: B 3

4 Tablo 4. Durma kalkma faktörü: C Daha sonra tork hesaplaması aşağıdaki formüller kullanılarak yapılır. Tork = Kuvvet x Yarıçap (3) (3) formülünün yanında aşağıdaki formüllerin kullanılması da tork hesabını kolaylaştırır. Güç = Tork x 2 x π x rpm (4) Tork = Beygirgücü x 5252 / rpm (5) Yukarıdaki formülleri gerekli şekilde düzenler ve birimleri food ve pound cinsine çevirirsek aşağıdaki tork(6) formülü bulunmuş olur. M [Nm] * n [d/d] / 9550 = Hp (6) Ayrıca sistemde Arduino üzerinden seri haberleşme yapıldığı ve data aktarımı olduğu için bir arayüz tasarlanmıştır. Bilgisayar arayüzü için C# programlama dili kullanılmıştır. Arduino kartın kontrolü için Arduino IDE(Integrated Development Enviroment) kullanılmıştır. Şekil 3 de Arduino IDE ortamında kullanılan akış diyagramı, Şekil 4 de C# programlama dilinde kullanılan akış diyagramı ve Şekil 5 de bilgisayar arayüzü verilmiştir. 4

5 Şekil 3. Arduino IDE ortamında kullanılan akış diyagramı Şekil 4. C# programlama dilinde kullanılan akış diyagramı 5

6 Şekil 5. Bilgisayar arayüzü Şekil 6. Arduino ile LCD bağlantısının devre şeması 6

7 Şekil 7. Arduino ile LCD bağlantısının şematiği 2.1. Malzeme Tamiya 540 DC Motor Tamiya 540, kendinden fanlı yüksek performanslı bir DC motordur. Motorun 12 V ta çalışma akımı yüksüz 2 Amper, zorlanma durumunda ise 30 Amperdir. Bu motor fırçalı bir motordur ve genel çalışma gerilimi 12 V tur. 12 V ta devir/dakika(rpm) hıza sahiptir. 540 lık motor ölçülerindedir yani çapı 35 mm, uzunluğu 66 mm dir. Ayrıca 165 gr ağırlığındadır. Motor, D şafta sahiptir, bu şaftın çapı 3.1 mm dir. Motor kendinden fanlıdır böylece soğutma için harici bir düzeneğe ihtiyaç duymaz.[1] Şekil 8. Tamiya 540 DC Motor 7

8 2.1.2 INA125 Enstrümantasyon Yükselteci INA125, düşük güç uygulanarak yüksek doğruluk elde edilen hassas bir enstrümantasyon yükseltecidir. Tek bir harici direnç ile 4 ile arasında bir kazanç sağlar. Yükselteç, referans gerilimini 0.5% hassasiyeti ile dışarıdan 1.24V, 2.5V, 5V veya 10V değerlerinde ayarlamamıza izin verir. INA125 üzerine minimum -1.35V, maximum 36V gerilim uygulanabilir C ile 85 0 C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. İki tanesi yükselteç giriş pini, bir tanesi yükselteç pini olmak üzere toplamda 16 tane pine sahiptir. Yükselteçin CMRR değeri 114 db dir. [2] Şekil 9. INA125 Enstrumantasyon Yükselteci Şekil 10. INA125 Devre Şeması 8

9 2.1.3 Arduino UNO Arduino interaktif elektronik projelerinin üzerinde prototiplendiği bir çalışma platformudur. Arduino UNO üzerinde Atmega328 mikrodenetleyicisi bulunmaktadır. Bu mikrodenetleyici 5V çalışma gerilimi ile çalışmaktadır. Arduino UNO üzerinde ayrıca USB bağlantı portu, güç regülatörü ve 16 MHz lik kristal bileşenler bulunur. Üzerindeki seri-usb dönüştürücü sayesinde USB portu üzerinden hem programlanabilmekte hem de bilgisayar üzerinden seri portu üzerinden iletişim kurulabilmektedir. Kart hem USB üzerinden hem de adaptör girişinden beslenebilir. Arduino UNO üzerinde 6 tanesi PWM olmak üzere 14 tane dijital giriş/çıkış ve 6 tane analog giriş pini bulunmaktadır. Bu giriş/çıkış pinleri üzerinden maximum 40 ma çekilebilir. Kart üzerinde ayrıca 1 KB EEPROM, 2 KB SRAM ve 2KB lık kısmı bootloader tarafından kullanılan 32 KB lık bir flash bellek yer almaktadır. [3] Şekil 11. Arduino UNO Kartı Yük Hücresi (Strain Gauge) Yük hücresi idealde yalnızca dış etkiyle meydana gelen zorlama sonucu hücredeki şekil değişikliğini elektriksel dirence çeviren çalışma elemanıdır. Fakat gerçek dünyada uygulama esnasındaki çevre sıcaklığı, malzemenin imalat kusurları, yük hücresinin altındaki yüzeye olan yapışma miktarı ve metalin esnekliğe karşı olan fiziksel stabilitesi elektriksel direncin değişimini etkiler. Yük hücresinin kuvvet altındaki deformasyonu mekanik, optik, akustik, pnömatik ve elektriksel olarak ölçülebilir. Yük hücresi ile ölçümün yapılabilmesi için Wheatstone köprüsüne ihtiyaç vardır. Wheatstone köprüsü bağlantı şemasında 4 adet direnç bulunur, 9

10 köprü bir yandan bir ikaz voltajı ile beslenirken diğer taraftan köprüde deformasyona bağlı oluşan direnç değişimleri ölçülür. [4] Rulman Şekil 12. Strain Gauge Mekanik ve elektrikli aletlerde, kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen makine parçalasıdır. Rulman, semente edilerek su verilmiş ve iyice perdahlanmış çok sert çelik malzemeden yapılmış küçük silindirdir. İki cismin birbiri üzerinde yuvarlanmasından meydana gelen enerji kayıpları, her iki cismin birbiri üzerinde kaymasından doğacak enerji kayıplarından çok daha azdır. Bu yüzden mekanik imalatta rulman denilen ve muylulara takılarak kayma sürtünmesini büyük ölçüde azaltıp, dönme sırasında muylular için hem destek, hem de kılavuz vazifesi gören aletler kullanılır. Rulman temelde yuvarlanan parçalardan(bilyalar, iğneler, makaralar), çalışma sırasında biri dönerken(iç bilezik) diğeri sabit kalan(dış bilezik) ve yuvarlanma yüzeylerini meydana getiren bileziklerden ve yuvarlanan parçaları eşit uzaklıkta tutarak birbirlerine değmelerini ve aşınmalarını önleyen ana kafesten oluşmuştur. Sistemde UCP tipi rulman yatağı kullanılmıştır. [5] Şekil 13. UCP Tipi Rulman Yatağı 10

11 2.1.6 Kaplin Kaplin bir güç kaynağında üretilen dönme hareketini ve dolayısıyla momenti bir başka sisteme (makine, pompa, redüktör, konveyor vb) aktarma elemanıdır. Bu hareketi iletme esnasında mekanik titreşimleri ortadan kaldırmak için kaplin lastiği denilen titreşim sönümleyici bir malzeme kullanılmak zorundadır. Kullanılmadığı taktirde otaya çıkacak mekanik titreşimler makinaya zarar verebilir ve kulağa hoş gelmeyen sesler üretebilir. Kaplinler iki parçalı veya üç parçalı, üreten firmaya göre çok parçalı da olabilirler (örneğin şaftlar gibi). Kaplinler, güç kaybına veya balanssızlık sebebiyle arızaya sebep olmamak, sistemde oluşabilecek vibrasyonları gerisindeki motora geçirmemek, sistem sıkışma veya kırılma sebebiyle arızalandığında motoru korumak üzere kırılarak sigorta görevi yapmak gibi kriterleri karşılamalıdır. [6] Frenleyici Direnç Şekil 14. Kaplin Sistemde tork ölçmek için kullanılan motorun frenlenmesi gerekmektedir. Bu frenleme direnç ile sağlanmaktadır. Bu direnç yüksek akıma dayanabilmesi için özel yüksek Wattlı dirençler kullanılmaktadır. Normal dirençler çeyrek, yarım veya birkaç watt güce dayanıklıdır. Fakat frenleyici direnç olarak 50 Watt direnç kullanılmıştır. Direnç değeri olarak ise olabildiğince küçük değer olan 0.22 ohm olan dirençler kullanılmıştır. 11

12 Şekil 15. Frenleyici Direnç Karakter LCD Karakter LCD (liquid crystal display) Arduino kartın içindeki mikroişlemcinin gönderdiği dijital bilgiyi kendi içinde işleyerek kullanıcıya anlamlı bilgiye dönüştürmeye yarayan elektronik malzemedir. Sistemde 2x16 tipinde bir karakter LCD kullanılmıştır. Bu LCD 16 sütun, 2 satırdan oluşmaktadır. Şekil 16. 2x16 Karakter LCD Wheatstone Köprüsü Wheatstone köprüsü, elektriksel dirençleri karşılaştırmaya ya da ölçmeye yarayan elektrik devresidir. Dört direncin kare oluşturacak biçimde birbirine bağlanmasından oluşur. Devrede iki tane değeri bilinen direnç, bir tane ayarlı direnç ve bir de değeri bilinmeyen direnç vardır. Değişken direnç, galvanometre sıfırı gösterene kadar değiştirilir. Sıfır olduğunda karşılıklı dirençlerin çarpımı birbirine eşit olur. 12

13 Şekil 17. Wheatstone Köprüsü 2.2. İzlenen Yollar Sistem için önce bir motorun nasıl dinamik torkunun ölçülebileceği tartışıldı. Bu tartışma sonucunda şu uygulanan tasarında karar kılındı: Aynı güçte iki tane motor karşılıklı olarak kaplin ile milleri birbirine bağdı. Bir motorun gövdesi sabit tutulurken diğer motorun rotoru da bir rulman yatağı içinde harekete açık bırakıldı. Harekete açık olan motorun gövdesine bir tane load cell bağlantısı yapıldı. Hareketli motor diğer motor tarafından frenlenerek, load cell üzerinde ki gerilim değeri ölçümü yapıldı. Sistem için uygun olarak Tamiya 540 DC motor kullanılmıştır. Motor dış çapına uygun rulman bulunmadığından yakın çap boyutuna sahip rulman tedarik edilip torna ile iç çapı genişletilmiştir. Sistemin yükselteç olarak hassasiyeti göz önünde bulundurularak enstrumantasyon yükseltecinde karar kılındı. Sistemin elektronik kısmı bir board üstüne kurularak sistem çalışması gözlenip ardından sistemi delikli plaket üstüne aktarıldı.gerekli ayarlamalar yapılıp sistem çalışmaya hazır halde getirildi. 3. Sonuçlar ve tartışma Bu çalışma sonucunda DC motorun dinamik torkunun ölçülmesi amaçlanmıştır. INA125 entegresiyle birlikte istediğimiz oranda yükseltme yapabildiğimiz için LCD üzerinde tork değerini gözlemledik. Fakat proje çalışmamasında kullanılan yük hücresinin deforme olmasından kaynaklanan bozukluklar nedeniyle istenilen hassasiyette ölçüm alınamamıştır. Deformasyona uğramamış ve çok daha pozitif özelliklere sahip yük hücresi kullanılarak çok daha hassas tork ölçümü yapılabilir. Kaynaklar [1]. [2]. INA125 Instrumentation Amplifier Datasheet [3]. Çoşkun Taşdemir,ARDUINO,2.Baskı,(2012) [4]. [5]. [6]. 13

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 1 1.Genel Kavramlar..1 2.Sismik Enstrumanlar..4 3. Sismik Enstrumanlar İçin Pratik Düşünceler..5 3.1. Stran Gage li Sismograf..5 3.2. LVDT li Sismograf.6 3.3.

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Çizgi İzleyen Robot Yapımı ve Teknik Bilgiler

Çizgi İzleyen Robot Yapımı ve Teknik Bilgiler Çizgi İzleyen Robot Yapımı ve Teknik Bilgiler ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT NEDİR? Çizgi izleyen robot belirli bir yolu otonom olarak takip edebilen robottur. Bu yol siyah zemin üzerinde beyaz renkte ya da beyaz

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ Çağdaş DİKİCİ 229127 Danışman Prof. Dr. Vasif NABİYEV Bahar 2014 TRABZON Önsöz Üniversite

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir?

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir? Servis Faktörü / Service Factor / Betriebsfaktor Günlük Çalışma Süresi Operating Time hour / Day Laufzeit Std. / Tag 24 16 8 4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.3 1.2 1.7 1.6 1.3 1.2 1.1 1 1.3 1.2 1.1 1.0

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Çizgi İzleyen Robot Tasarımı

Çizgi İzleyen Robot Tasarımı 04.08.2014 Teknoloji Fakültesi Çizgi İzleyen Robot Tasarımı Hazırlayan: Araş. Gör. Okan UYAR İçindekiler 1. Uygulamanın İçeriği... 1 2. Uygulamanın Hedefi... 1 3. Ön Bilgi... 1 3.1. Çalışma Prensibi...

Detaylı

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ Ozan AKBULUT Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU Mayıs 2013 TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING Yakup TURGUT a,

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ Melih YILDIZ Tuğba Nur TOPÇU Ağustos 2012 Ankara 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. HİBRİT ARAÇLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI...4 3.

Detaylı

EMO İSTANBUL ŞUBESİ TARAFINDAN HOBİ ELEKTRONİK KURSU İÇİN DERLENMİŞTİR.

EMO İSTANBUL ŞUBESİ TARAFINDAN HOBİ ELEKTRONİK KURSU İÇİN DERLENMİŞTİR. PASİF DEVRE ELEMANLARI Elektrik-elektronik cihazlarını meydana getiren direnç, kondansatör, bobin, transformatör, diyot, tristör gibi elemanlara devre elemanı denir. Devre elemanları, pasif devre elemanları

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin

Detaylı

IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr.

IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr. IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr. Erdinç Altuğ 1 Bu hafta algılayıcıları ve eyleyicileri inceleyeceğiz. Bir işlemi

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YUNUS EMRE BİÇER SEÇİL NUR SUCU 229066 243986 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALİ TRABZON BAHAR 2014 KARADENIZ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No Proje Yöneticisi Proje Konusu : 13Ö4343001 : Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın : Batarya Sistemli

Detaylı

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler.

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Pompey the Triumvir Öneri ve görüşleriniz için AKes@petkim.com.tr

Detaylı

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI 4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI KONULAR 1. Kutup Sargılarındaki Arızalar 2. Kollektör ve Fırçalardaki Arızalar 3. Endüvi Sargılarındaki Arızalar 4. Yatak ve Mekanik Arızlar

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur.

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur. Isermann, Rolf. 2006. Section 2.2 Sensors, pp. 32-52, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of

Detaylı