SORUN ÇÖZÜM TALEBİN SEBEBİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORUN ÇÖZÜM TALEBİN SEBEBİ"

Transkript

1 SORUN ÇÖZÜM TALEBİN SEBEBİ A- Devlet tarafından belirlenen güvenilir labrotuarlarda yapılan test sonuçlarına göre DS tanısı konmuş bireylere yaş sınırı olmaksızın ve kurul kararına gerek duyulmaksızın sürekli olarak rapor verilmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere iletilmesi, Engel derecesinin ise RAM'lar tarafından belirlenmesi daha doğru bir uygulama olacaktır. B- Eğer hastanelerdeki kurula girme prosedürünün terk edilmesi uygun görülmezse, yine kurula girilebilinir ama raporun kan testi sonucuna göre kesin tanı konulması ile birlikte en geç bir ay içerisinde vakit kaybedilmeden ve sürekli olarak verilmesi için gerekli talimatlar verilebilir. 1-Eğitim imkanından faydalanmak için gerekli raporlar hastaneler tarafından 1 yaştan hatta 2 yaştan evvel verilmemekte ve süreli olarak verilmektedir. 2-Bazı uzmanlıkların olmadığı şehirlerde rapor verilmemekte hasta farklı yerlere gönderilmekte veya hastaneler tarafından gerekli olmadığı halde bebeğin MR'ı istenmekte ve gereksiz testler talep edilmektedir. 3-Ailelere tanı iletim şeklinde hatalar olmakta ve travmalar yaşanmaktadır. 4-Sağlık kontrollerinin atlanmadan yapılması ve problemin gerçek sebebinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. 5- Her yaşta yaşanabilecek sağlık problemleri için uzmanlara ulaşmada problem yaşanmaktadır. A-Doktorlara DS ile ilgili sadece tıbbi değil sosyal bilgiler de güncel olarak verilmeli, B-Tanı bildirirken bir psikoloğun ailenin yanında bulunması sağlanmalı, varolan tanı bildirme protokolünün hastanelere iletilmesi ve uygulanması sağlanmalıdır. C-Hastanelerdeki sosyal hizmet uzmanları ile Derneğimiz biraraya getirilerek bilgilendirme yapılabilir ve sosyal hizmet uzmanlarının tanı alan ailelerin bilgi almak ve diğer ailelerle tanışmak için derneğe yönelendirilmesi sağlanabilir. D-Ya da devlet tarafından bu hizmetleri verecek birimler kurulabilir. Bu konuda Derneğimizin ekteki kitabı kullanılabilinir ve derneğimizden destek alınabilir. A-Uluslararası DS sağlık kontrol protokolü bulunmaktadır. Bu protokolün doktorlara ulaşması sağlanmalı ve revizyonlar takip edilmelidir. Derneğimiz bu konuda da destek vermeye hazırdır. Ekteki kitapçığımızda bu protokolleri de bulabilirsiniz. B-Her sağlık probleminin DS kaynaklı olmadığının da doktorlara hatırlatılması gerekmektedir. A-DS konusunda uzman doktor kadrolarının oluşturulması ve bazı hastanelerde DS kliniklerinin kurulması yararlı olacaktır.bu konuda özel hastanelerle de işbirliğine gidilebilinir. B-Mevcut durumda çocuk olmayan her DS'li bireyin ilgili doktora yönlendirilmesi gerektiği hastanelere hatırlatılabilinir. 1-DS tanısı kan testi ile kesin olarak konulmaktadır. 2-Tüm dünyada bilinen en eski genetik anomalilerden biri olan DS'nin insanda ne gibi problemlere yol açtığıda 1800'lerden beri bilinmektedir. 3-Değişebilen bir durum değildir. 4-Erken eğitim olanakları sağlandığında bireyler topluma faydalı olabilmekte ama eğitim olanakları geç başladığında veya kesildiğinde hızla zeka geriliğine düşmektedirler. 1-Aileler bir ömür boyu çocuklarına destek vermek durumundadılar. Bu sürece olumlu olarak başlamaları hem çocuklarını kabullenmede hem de bu travmatik olaya adapte olmada kolaylık sağlamaktadır. Uzmanlarla daha erken işbirliğine başlayıp, çocukların gelişimine daha fazla katkıda bulunmaktadırlar ve günlük rutinlerine daha çabuk dönüp mutlu ve üretken olarak hayatlarına devam edebilmektedirler. 1-Bazı hastalıklar DS'de daha sık gözükmektedir. Hangi hastalıklar olduğu bellidir ve paylaşılmaktadır. Ama bir yandan da her sağlık probleminin bireyin DS'li olmasına bağlanması yanlış tanı ve tedavi olasılığını arttırdığı tarafımızca gözlemlenmektedir. Çocukluk döneminde çocuk doktorları tarafından takip edilen DS'lu bireyler gençlik ve yetişkinlik ve de yaşlılık dönemlerinde boşlukta kalmaktadırlar. Yetişkin olduklarında bile çocuk doktorlarına yönlendirilmektedirler. 6-Özel sağlık sigortası yapılmamaktadır. DS'li bireylere özel sağlık sigortası yapılması konusunda mili Devlet ücretsiz sağlık hizmeti verdiğini söylese bile

2 7-Çoğu zaman anneler işi bırakmak zorunda kalmaktadır. 8-Aileye psikolojik destek 9-Rehabilitasyon Merkezlerinden alınan Eğitim çeşitleri yetersiz reasüransla görüşülebilinir.her sigorta şirketinin milli reasüransa ayırdığı kaynağın bir kısmı DS'li bireylerin sağlık sigortası kapsamına alınması için kullanılabilinir. Bu sigorta primlerinin yüksek tutulmaması ve doğumla gelmeyen sağlık sorunlarının kapsam dışına alınmaması sağlanmalıdır. A-DS'li bebek annelerinin çocukları okula başlayana kadar çalışamaması durumunda maddi imkanlarına bakılmaksızın bakım parası alması ve doğum öncesinde çalışan annelerin sigortalarının devam ettirilmesi önemlidir. B-Evde bakım parası tüm engelli bebek ailelerine verilmeli ama ilkokul zamanı geldiğinde çocuğun ağır engelli olma durumu yoksa kesilmelidir. Burada devam kıstası çocuğun aile bireylerinden birinin çalışmasını engelleyecek düzeyde engelli olması olmalıdır. Yine maddi imkanlara bakılmamalıdır. C-Verilen yardımların engelli bireye harcandığının denetlenmesi çok önemlidir. Bu kolay olmadığı için en güzel çözüm; engelli bireye ve bir refakatçesine her desteğin (her türlü ulaşım,eğitim, sağlık, kitap, su,elektrik,doğalgaz,telekom vb) ücretsiz olarak sağlanması gerekirse bakıcı, gölge abla vb ihtiyaç duyulacak desteğin parası devlet tarafından ödenerek özel kurumlarca verilmesi sağlanmalı. (rehabilitasyon merkezlerinden alınan eğitimde olduğu gibi). Yani ailenin engelli çocuğuna maddi hertürlü desteği verirken aileye nakit para vermeyerek bunun istismarının da önüne geçilebilir. Aileye verilen yardımların eğitim ve sağlık imkanlarının arttırılarak direkt çocuğa ulaşmasının sağlanması çok daha önemlidir. Bu her dönemde olmalı ve ailelerin en azından ayda bir bu desteği alması zorunlu kılınmalı. A-Fizyoterapi, bireysel eğitim ve grup eğitimlerinin yanısıra dil terapisi, duyu bütünleme gibi alanlar da eğitim desteğine eklenmeli, ergenlik döneminde cinsel eğitim, sosyal yaşam becerileri, psikolojik destek, iş terapileri ve kardeş ve diğer aile bireylerine terapiler de ilgili dönemlerde alınabilmeli. Bunlar yapılacak büyük ameliyat veya bazı müdahalelerde devlet hastaneleri yetersiz kalmaktadır. Özellikle son yasalarla tecrübeli doktor kadrolarının emekli edilmesi, tam gün yasası ve hızla açılan alt yapısı olmayan tıp fakülteleri nedeni ile hastanelerde uzman kadrolarının niteliksizleşmesi, riskli ameliyatları yapacak doktorların kalmaması sebebi ile özel hastanelere mahkum kalınınca bin tl civarı hastane masrafları çıkmaktadır. A-DS'li bebeklerin programı çok dolu geçmektedir.haftada min. 2 gün eğitime gitmektedirler ve bunun dışında sağlık problemleri nedeni ile çok sık hastane ziyareti olmaktadır. Bu durum bakıcı bulma olasılığını ortadan kaldırabilmektedir. Zira hem çocuğun eğitimini takip edecek hem sık hastane ziyaretine eşlik edecek bakıcı yok. Bulunması durumunda ise bunun aileye maliyeti 2500 TL'ye kadar gelmektedir. B- Evde bakım parası için maddi yetersizlik aranmamalı.çünkü maddi imkanı yerinde olan aileler gelen her maddi desteği çocuğuna harcarken, maddi olarak bu gelire bağlı yaşayan aileler kendi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta,bu para engelli çocuğa gitmemektedir. Bakım parasının çocuk üzerinden bir gelir elde etme kapısı olarak kullanılmasının önüne geçilmelidir. Bazen aileleri çocukların bakımı ve eğitimi konusunda eğitim ve psikolojik destek alması için zorlamak gerekmektedir. A-DS'li çocukların hemen hemen hepsinin dil terapisi desteğine ve bazılarının duyu bütünleme desteğine ihtiyacı olmaktadır. B-Eğitim destekleri esnek formatta olmalı. Özel eğitim

3 10-Okullarda düzgün bir kaynaştırma yapılmamaktadır 11-Anaokulu, İlköğretim, Lise ve Üniversite gibi tüm okul eğitimi boyunca okullar çocuklarımızı geri çevirmektedir. Hem Özel kolejler, Hem devlet okullarında, yönetimin ve öğretmenlerin tutumundan dolayı çocuklar hakettiği eğitimi alamamakta, okula kabul edilmemekte, diğer ailelerin yıldırıcı davranışlarına maruz bırakılmaktadır. bir modül olarak değil ayrı bir eğitim saati olarak eklenmeli. Ders saatleri standart bir limite bağlı olmamalı. Aylık ders saati limiti çocuğun ihtiyacı ile sınırlı olmalı. B-Aylık eğitim sayısı çocuğun ihtiyacına göre belirlenmeli ve bir üst sınır olmamalı. Bazı çocuklar haftada 2 saatle yetinebilirken bazı çocuklara daha yoğun bir eğitim uygulamak gerekmektedir. Ayrıca bazı koşullarda çocuklar farklı dönemde farklı yoğunlukta desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple bu konuda RAM dışında aile, rehabilitasyon merkezi ve bağımsız bir uzman görüşü ile çocuğun alabileceği ders sayısı belirlenebilir. C-Burada bu eğitimler verilirken çocuğun bireysel ihtiyaçları doğru değerlendirilmeli ama genel tecrübelerimize dayanarak şunu söyleyebilirz ki dil terapisi desteği her DS'li çocuğun 1 yaşından itibaren alması gereken bir destektir. Dolayısı ile muhakkak eğitime eklenmelidir. A- Yasal Düzenlemeler gözden geçirilerek aşağıdaki önerilere göre revize edilebilinir veya uygulamada düzeltmeler yapılabilir. B-Her okulda bir rehberlik öğretmeninin yanısıra zihinsel engelli öğretmeni (özel eğitim öğretmeni) bulunmalı. Bu öğretmen çocuğun bireysel eğitim programını ve gelişimini takip ederek sınıf ve branş öğretmenlerine destek olmalı. DS'li çocuklar her derse normal gelişim gösteren akranları ile ama gerektiğinde özel eğitim öğretmeninden destek alarak katılmalı. A- Öncelikle yasaların özel kolejler, devlet okulları, anaokulları gibi tüm eğitim kurumlarına her sınıfa bir DS'li öğrenci alma ve okullarda bir özel eğitim danışmanı bulundurulma zorunluluğu getirmesi gereklidir. B- Özel eğitim öğretmeni bulundurmayan okullardaki DS'li bireylerin okullardankaydının silinmesi değil okula süre tanınarak eksiği kapaması istenmeli aksi ceza uygulanmalı ve okula devlet tarafından bir öğretmen yönlendirilmelidir. C- Kanuna uymayan okullara verilecek cezaların onların başarı puanlarını etkileyecek cezalar olması önemlidir. Para cezaları başarı odaklı okullarda o kadar etikili olmamaktadır. D-Aslında ceza yerine ödül ve teşvik sistemi daha başarılı ihtiyacı olan çocuklarda standart bir eğitim uygulamak çok doğru değil. Evet verilen hizmeti ana hatları ile standart hale getirebilirsiniz ama detaya indiğinizde bir bireyin alacağı eğitim modülleri onun kişisel ihtiyacı ile sınırlı olmalıdır. Sadece fizyoterapi, bireysel ve grup diye ayırmak doğru değil. Gerekiyorsa dil terapisi, spor desteği, duyu bütünleme, sosyal yaşama katılım desteği gibi çeşitli konularda da eğitim desteği alınabilmeli. Bu bölümdeki tüm sorun, eğitimdeki yetersizlik ve DS'li bireyin öğretmenelere ve okullara bir yük bir ceza gibi empoze edilmiş olmasıdır. Yasaları kullanarak anaokulları "bizde zihinsel engelli öğretmeni yok ve yasa budurumda çocuğunuzu okula almamıza izin vermiyor" diyerek çocuklarımızı red ediyor. Kabul eden okullarda da bu eksik tespit edildiğinde gelen müfettiş çocuğun okuldan kaydının silinmesini sağlıyor. Bu yasal olarak eğitim hakkının ihlalidir. Ayrıca özel kolejler sudan sebeplerle çocukları okula almıyor. Dolayısı ile burada bir yaptırım olması gerekiyor.

4 12-Doğru bireysel eğitim programları yapılmamaktadır. 13-Özel alt sınıflarda hem fiziksel hem eğitsel olarak yetersizlik vardır. 14-Lise/Meslek Lisesi desteği yetersiz olmaktadır. O yüzden başarılı örnekler veren okullar da Meb tarafından duyurulabilinir ve ödül alabilir. A-Okul müfredatının DS'lu çocuklar için görsel eğitime göre düzenlenmesi faydalı olabilir.hatta özel gelişim gösteren bireyler için tüm ders kitaplarının görsel öğrenime uygun hale getirilmesi iyi olacaktır. B-Her okulda zihinsel engelli öğretmeni( Özel eğitim uzmanı) bulundurulmasının hem kaynaştırma da okuyan öğrencilere doğru BEP düzenlenmesine hem de sınıf ve branş öğretmenlerinin gerektiğinde doğru desteği almasına katkısı olacaktır A-Özel alt sınıfı öğretmenlerin konusunda uzman öğretmenler olmasına ve performans değerlendirmesine tabi tutulmasına ihtiyaç var. B-Her zihin engel grubu aynı olmadığı gibi bir zihin engel grubundaki bireylerde aynı özelliklere sahip değildir ve farklı öğrenme yöntemlerine ihtiyaç duyabilmektedirler. Dolayısı ile bireyselleştirilmiş eğitim planlarının burada da doğru şekilde uygulanması gerekmektedir. C-Hedef çocuğu eğer kapasitesi varsa özel alt sınıftan kaynaştırmaya geçirmek olmalıdır. D-Özel alt sınıflar okulun ücra köşelerinde bir cezalandırma yeri gibi açılmamalı. Şık, temiz, ferah, örnek gösterilecek konumda olmalı. Böylece öğretmenlerin ve öğrencilerin cezalandırılma algıları da bir miktar düzelecektir. E-Yasalar eğitimin en az sınırlandırılmış ortamda başlamasını şart koşmaktadır. Ama maalesef uygulama bu yönde olamamaktadır. Dolayısı ile DS'li tüm çocukların kaynaştırmaya yönlendirilmesi, şayet çocuğun yetersizliği tespit edilirse özel alt sınıfa kaydırılması ama burada da hedefin çocuğa gerekli yeterliliği kazandırarak kaynaştırmaya hazır hale getirilmesi olması önemlidir. A-Lise çağında çocuğun düz lise veya meslek lisesine yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Burada da ana hedef kaynaştırma olmalıdır. İlkokul için yapılacak düzenleme ve çözüm önerileri bu çağlar için de geçerlidir. Çocuk çocuktan öğrenmektedir. DS'li çocukların normal gelişim gösteren akranları ile birlikte okumasının hem onlara hem de diğer öğrencilere katkısı çok fazladır. Çocuklar küçük yaşlardan beri engelli bireyle bir aradaysa onu engelli olarak değil bir birey olarak algılıyor ki sorunların çözümünde asıl kilit nokta bu algılama şeklinin yerleşmesidir. Çocuklar hoşgörüyü, ihtiyaç durumunda yardım etmeyi, karşılıksız desteği ve en önemlisi acımamayı, her bireyin varoluş şekli olduğunu ve herkesin aynı hakka sahip olduğunu öğreniyorlar. Kısaca engeli değil birlikteliği ve engelsizliği öğreniyorlar. A-Genel olarak özel alt sınıflara emekli, yaşlı, hiçbir ideali kalmamış, alt yapısı olmayan öğretmenler atanmakta ve tüm zihin engel grupları bir arada değerlendirilmektedir. B-Diğer öğretmenler ortak derslerde bile bu öğrencileri sınıflarına istememektedir. C-Sınıfına kaynaştıra öğrencisi verilen öğretmen kendisinin cezalandırıldığını düşünmektedir. D-Yeterli destek ve doğru yönlendirme olmadığı için diğer çocuklar ve ailelerde DS'li bireylere kötü davranma ve taciz etme yönünde hareketler yapmaktadır. Çalışma dönemine kadar devam edecek etkili ve dolu dolu bir eğitim hayatı çok önemlidir.

5 15- İş Eğitim ve Uygulama Okullarındaki eğitimde eksiklikler var 16-Hem İş bulmada hem de işe uygun DS'li bulmada sorunlar var B- Lise ve üstü okula devam eden DS'liler için işe ve sosyal hayata hazırlık eğitimleri de verilmeli. Yurtdışında sosyal yaşam becerilerini geliştirmek için düzenlenen eğitimler mevcut. İtalya'da uzun zamandır bunun uygulamasını yapan ülkelerden biri. Uygulama incelenip Türkiye'de pilot bölge ile başlayarak bu eğitimler oturtulabilir. Burada bireye toplu taşıma kullanma, para kullanma, hastaneye gitme, alışveriş yapma, arkadaşları ile sinemaya gitme, sorunlarla başa çıkma gibi bağımsız yaşamasını destekleyecek beceriler kazandırılması hedeflenmektedir. Bu tarz uygulamaların incelenip getirilmesi için derneğimizle ortak projeler yapabilirsiniz. C-Müfredata sosyal hayata katılım, işe nasıl gidilir, iş yerinde uygun davranışlar nelerdir gibi dersler de eklenmeli. A-Okullardaki atölyeler gerçek piyasa koşullarına uygun atölyeler olmalı ve çocukları iş hayatına hazırlamalı. İş okulları hangi atölyelerin olması konusunda ve işe yerleştirme konusunda profesyonel danışmanlık alabilir. Bu danışmanları milli eğitim önerebilir. Milli Eğitim de bu konuda Ticaret Odaları Tüsiad, Müsiad vb iş adamları derneklerinden yardım talep edebilir. B-Müfredata sosyal hayata katılım, işe nasıl gidilir, iş yerinde uygun davranışlar nelerdir gibi dersler de eklenmeli. A-Dünya'da artık zihinsel engelli bireylerin serbest piyasa koşullarında çalışan iş yerlerinde, normal bireylerle çalışması sağlanmaktadır. Bunlar iş koçu dediğimiz oluşumla sağlanmaktadır. Biz dernek olarak bu düzeyde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bunun detaylarını talebiniz halinde sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarız. B- İşveren ve odalarla toplantılar yaparak DS'nin onlara tanıtılması ve işe alım konusunda firmaların yüreklendirilmesi, iş koçları ile kendilerine destek verileceğinin garanti edilmesi ve iş koçluğu projesinin sağlam bir şekilde yaygınlaştırılması gerekmektedir. C-Ailelere çocuklarının niye çalışması gerektiği anlatılarak çalışan lehine olacak yasal düzenlemeler yapılmalı ( aşağıda anlatılmaktadır) ve aileler bu konuda yüreklendirilmeli. Piyasa koşullarına uygun olmayan atölyelerde edinilen beceriler hobi sınıflarından öteye gidememektedir. Nihai hedef işe yerleştirme ve iş devamlılığı olduğundan verilen eğitimlerin buna uygun olması gerekmektedir. Doğumdan beri eğitim alan bireyler lise çağlarında eğitim imkanlarının ve iş imkanların sağlanmaması sebebi ile yanlızlığa ve eve kapanmaya terk edilmektedir. Ayrıc ailelerde güvenlik gerekçesi veya bir takım yasal haklarını kaybedecekleri korkusu ile çocuklarını iş hayatndan uzak tutmaktadırlar. Yukarıda talep edilen düzenlemelerin tümünün asıl hedefi yetişkin olduklarında DS'li bireylerin olabildiğince bağımsız yaşayabilecekleri imkanların sağlanmasıdır. Dolayısı ile bu bireylerin uygun ve sürekliliği olan işlere yerleştirilmesi, o işin tüm haklarından faydalanması sağlanmalıdır.

6 17-Sosyal imkanlar ve emekli maaşları 18- Ağır ve çalışamayacak kadar engelli olan DS'lilere maddi destek kesilmeden sağlanmalı. A- DS'li bireyler isteğe bağlı olarak daha kısa sürede emekli olabilmeli ama maluliyet durumu yoksa ve emekli olmak istemiyorlarsa zorla emekli edilmemeli. B- Kendi emekli maaşı olsa bile ailesinin emekli maaşından yararlanabilmeli. Çünkü aileler bunu göz önünde bulundurarak çocuklarını iş hayatından uzak tutmaktadır. Bu da devlete daha fazla yük getirmektedir. C-Anne ve/veya babasını kaybetmiş DS'liler yaş ve cinsiyet ayrımı olmadan, medeni durumlarına bakılmadan aileden birinin bakımı altında olsa bile ebeveynlerinden dolayı maaş alabilmeli. D- Bütün bu maaşlar DS'li gencin çalışması, kendi emekli maaşı olması vb haklar kazanması durumunda bile kesilmemeli. Bunun nedeni yanda açıklanmıştır. A-Bu gruba girenlere devlet her türlü hizmeti ücretsiz sağlamalı. Eğer ailesi varsa engelli maaşı verilmeli ve bunun DS'li birey için kullanıldığı denetlenmeli. B-Anne ve/veya babasını kaybetmiş DS'liler yaş ve cinsiyet ayrımı olmadan, medeni durumlarına bakılmadan aileden birinin bakımı altında olsa bile ebeveynlerinden dolayı maaş alabilmeli. Emeklilik konusu önemli bir nokta. Gerçekçi olursak DS'li gençler iş bulduklarında bile asgari ücret ile çalışacaklar ve sigortaları da düşük olacak. Emeklilik durumunda da çok az bir maaşla geçinebilmek durumunda kalacaklar. Asgar ücret aldıkları için özellikle orta ve üst gelir grubundaki ebeveynleri çocukları aileleri hayatta olduğu zamandan daha düşük bir hayat standardına razı olmak durumunda kalacaklar. Sürekli eğitim ihtiyacı ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkacak sağlık problemleri düşünüldüğünde başkalarına muhtaç duruma düşmeleri çok olası.

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI Yasal Düzenlemeler Editör Miguel Santos Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE İşsizlik Parası II/ Sosyal Para Federal İş Ajansı 1 Önsöz Federal İş Ajansı tarafından hazırlanmış olan bu broşür konu hakkında genel hatları ile bilgilendirmeye yönelik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KURULUŞLARI PLATFORMU (ISAP) ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER RAPORU

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KURULUŞLARI PLATFORMU (ISAP) ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER RAPORU 2015 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KURULUŞLARI PLATFORMU (ISAP) ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER RAPORU Bu rapor, Uluslararası Öğrenci Kuruluşları Platformu olarak tarafımızdan çeşitli istişare ve çalışmalar sonucunda uluslararası

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ETKİNLİKLERİNİN SÜRESİ: 9 Eylül-29 Ekim 2009 EĞİTİM YERİ: Hürriyet Hakkımızdır Treni Konferans Vagonu, Gar

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU 1 Necati BİLGİÇ Abdullah TAŞTAN Gürhan KURUKAYA Kaya KAYA

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ ANKARA VE KASTAMONU DA YAPILAN EĞİTİCİLER EĞİTİMİNİN DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ REHBERLİK... 1 1. Mesleki Rehberlik Nedir?... 1 2. Meslek Seçimi

Detaylı

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.247-270 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.247-270 Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Ergün YAZICI Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Detaylı

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir ÖZETLE SOSYAL GÜVENLIK 2015 2 Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Federal Anayasa nın 20. maddesinin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik

Detaylı

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Eylül 2014 KEİG Yayınları Dizisi: Rapor ESNEKLEŞME VE ENFORMELLEŞME KISKACINDA

Detaylı

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik Kurucu Genel Müdür Ön Yazı Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Tedarik Zincirleri Eğitim ve Danışmanlık Satınalma Eğitim ve Danışmanlık Pazarlama ve Satış Eğitim ve Danışmanlık Bireysel Gelişim

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yönetici Özeti DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Dünya Engellilik Raporu Dünya Sağlık Örgütü 2011 Bütün hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü nün yayınlarına

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI Servislerimiz YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Sayfa 8 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 15 DİL OKULLARI SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler,

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar Evde Bakım ve İlgi Bakımı üstlenen

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA KORUMA/ ÖNLEME Oturumları PROJE PAYDAŞLARI Adalet Bakanlığı Türkiye Adalet Akademisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

SERÇEV Serebral Palsili (Beyin Felçli) Çocukar Derneği SERÇEV YÖNETİM KURULU

SERÇEV Serebral Palsili (Beyin Felçli) Çocukar Derneği SERÇEV YÖNETİM KURULU Bu Sayıda Künye 24 16 06 04 10 18 20 30 34 38 44 32 02 Merhaba Bizden Sizden Gökkuşağı ndan Hukuk Köşesi Sağlık Köşesi SERÇEV Köşesi Kolay Hayat Çok Güzel Hareketler Bunlar Başarı Hikayeleri Röportaj /

Detaylı