1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri"

Transkript

1 Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar. SAP, Lisans Alana letme Dönüümü Hizmetleri aracyla SAP çözümleri gelitirme konusunda, iletme inovasyonu ve stratejik iletme mimarisi tasarndan uygulama ve benimseme stratejilerine, iletme performans yönetimine ve oluturma becerilerine kadar birçok konuda yardmc olacaktr. SAP, Lisans Alan'n irket içi SAP çözümleri, SAP bulut çözümleri veya SAP harici çözümlerinin entegrasyonu için Sipari Formu ve Kapsam Doküman'nda belirtildii ekilde letme Dönüümü ve s Hizmetlerinin verilmesi için iletme uzmanl ve teknik uzmanlk sunacaktr. 1 letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri unlar içermektedir: SAP letme Stratejisi ve Mimarisi Hizmetleri SAP letme Performans Yönetimi Hizmetleri SAP letme novasyonu Hizmetleri SAP Program Yönetimi ve Proje Yönetimi Hizmetleri SAP Benimseme Hizmetleri SAP Süreci Yönetimi (BPM) Hizmetleri SAP Müteri Uzmanlk Merkezi (CCoE) Dönüüm Hizmetleri SAP Rehberlik Hizmetleri SAP Deer Örnekleme Hizmetleri 2 Yaklam Yukarda listelenen SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, SAP Deerli Orta taahhüdü üzerinden veya ayr bir hizmet olarak sunulabilir. SAP, letme Dönüümü Hizmetlerini ada belirtilen dört iletme dönüümü faz metodolojisine göre sunacaktr - SAP bilgi ihtiyac belirleyecek, imkanlar analiz eder ve iletme ile teknik inovasyon ve dönüümü salamak için gerekli olan deiklikleri planlar. - SAP, deim gereksinimlerini gözden geçirir ve bunlara ulalma ile ölçüm yöntemlerini tanmlar. SAP ve Lisans Alan, birlikte ortak etkinlikler ve iletiim kanallar tanmlayacaktr. SAP yol haritas gelitirecek, gelitirilecek alanlar tanmlayacak, baar ölçmek için temel performans göstergelerini (KPI) tanmlayacaktr. Dönütürme - SAP; dönütürme yol haritasn, deer senaryolarn vs. anlamaya varlan hedef durum için yürütülmesini salar Optimize Etme - SAP, Lisans Alanla birlikte inovasyon ve dönüüm inisiyatiflerini yönetir ve kullanr. SAP letme Dönüümü Hizmetleri, Sipari Formu veya Kapsam Doküman'nda belirtildii ekilde Lisans Alan lokasyonlarnda irket içi-irket d model veya uzaktan balantyla sunulacaktr. Hizmetler normal çalma saatlerinde sunulur. 2.1 SAP letme Stratejisi ve Mimarisi Hizmetleri SAP letme Stratejisi ve Mimarisi Hizmeti, Lisans Alann iletme uygulamalar için kurulu çapnda bir ortam tasarlamasna yardmc olur. SAP letme Stratejisi ve Mimarisi Hizmetleri, Lisans Alana u konularda iletme ve teknik konularda tavsiye verecek ve rehberlik yapacaktr: (i) iletme mimarisi (ii) iletme dönüümü (iii) sektör en iyi uygulamalar ve (iv) çözüm tasar. SAP letme Stratejisi ve Mimarisi Hizmetleri, Lisans Alan'a yukarda sözü geçen konularda rehberlik ve tavsiye sunmasn yan sra çok katmanl eitleme ile hedef mimari ve dönüüm yol haritas tanmlar. SAP letme Stratejisi ve Mimarisi Hizmetleri, adaki faaliyetlerden birini veya birden fazlas içerebilir. SAP letme Stratejisi ve Mimarisi Hizmetlerini oluturan Lisans Alana özgü faaliyetler, Kapsam Dokümannda tanmlanabilir. Dönüüm Optimize Etme SAP, kapsam dahilindeki alan için mevcut verileri analiz eder SAP, dönüüm gereksinimlerini ve nedenlerini analiz eder SAP ve Lisans Alan, mevcut iletme mimarisini gözden geçirir SAP ve Lisans Alan, mimari bileenleri gözden geçirir SAP ve Lisans Alan, BT hazrl gözden geçirir SAP, mimari vizyonunu gelitirir SAP, 360 derece stratejik risk deerlendirmesi yapar SAP, gerçekletirilecek mimari, operasyon ve hizmet deikliklerini planlar SAP dönüüm yol haritas oluturur SAP riskleri analiz eder ve risk azaltma stratejisi gelitirir SAP, mimari tasar gelitirir SAP, BT dam plan gelitirir SAP, Lisans Alana risk takibi ve risk azaltma plann uygulanmas konusunda yardmc olur SAP, Lisans Alana mimari deiklik taleplerini yönetme konusunda yardmc olur SAP, Lisans Alana sürekli gelitirme süreçleri oluturma konusunda yardmc olur SAP, Lisans Alana risklerin gözden geçirilmesi ve yeni frsatlarn belirlenmesi konusunda yardmc olur SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services TURKISH v

2 2.2 SAP letme Performans Yönetim Hizmetleri SAP letme Performans Yönetim Hizmetinin amac, bir BT inisiyatifinin iletme deerini Lisans Alann kuruluunun stratejik iletme hedefleriyle letirilmesidir. SAP, Lisans Alann tanml hedeflere yönelik geçerli durumunu deerlendirip analiz ettikten sonra iletme performans yönetimi rsatlar tanmlar ve önceliklendirir. faznda vurgu, iletme dönüümünün iletme stratejisi ve baar belirleyen faktörler konusunda lisans alana katkda bulunabilecei yeni veya ek deerlerin belirlenmesi üzerindedir. faznda, Lisans Alan'n deerlendirmesi için bir fayda gerçekletirme yakla gelitirilir. Dönüüm faz ilerledikçe bu faydalarn her biri takip edilecektir. Optimize Etme faznda deer sunma izlenerek gelitirme alanlar ve mevcut potansiyel tanmlanacaktr. SAP letme Performans Yönetim Hizmetleri, adaki faaliyetlerden birini veya birden fazlas içerebilir. SAP letme Performans Yönetim Hizmetlerini oluturan Lisans Alana özgü faaliyetler, Kapsam Dokümannda tanmlanabilir. Dönüüm Optimize Etme SAP ve Lisans Alan birlikte dönüüm faktörlerini analiz eder SAP ve Lisans Alan birlikte hedefleri analiz eder SAP, hedeflere ulaldnda elde edilecek faydalar tanmlar SAP, temel durumu analiz eder SAP, benchmark istatistiklerini toplar ve sonuçlar analiz eder SAP, deer haritalar ve makul tahminler gelitirir SAP, ilk i vakas oluturur SAP ve Lisans Alan birlikte fayda gerçekletirme sahipliini belirler SAP ve Lisans alan gerekli deiklikleri tanmlar SAP, temel performans göstergelerini dorular ve deer gerçekletirme için kritik baar faktörlerini tanmlar SAP ve Lisans Alan birlikte fayda ve deiklik ölçümlerini son haline getirir SAP ve Lisans Alan tüm paydalarn onay alr SAP, fayda gerçekletirme plan gelitirir SAP ve Lisans Alan deim programlar yönetir SAP ve Lisans Alan ilerlemeyi fayda planyla karlar SAP ve Lisans Alan faydalara ulamak için gerekli ilemleri yapar SAP ve Lisans Alan elde edilen faydalar deerlendirir SAP ve Lisans Alan makul yerlerde fayda elde etmek için eyleme geçer SAP, Lisans Alana iletme deiklikleri ile yaplabilecek ek gelitirmelerin tanmlanmas konusunda yardmc olur SAP, Lisans Alana ek yatmlarla elde edilebilecek ek faydalarn tanmlanmas konusunda yardmc olur 2.3 SAP letme novasyonu Hizmetleri SAP letme novasyonu Hizmeti; strateji farkl, rekabet avantaj ve potansiyel büyümesini SAP novasyonlar kullanarak desteklemek için letme odakl bir yaklam kullanr. SAP letme novasyonu Hizmetleri, Lisans Alann kurum çapndaki dönüümü için hzland rolü üstlenir. SAP letme novasyonu Hizmetleri, SAP'nin inovasyon tekliflerinden faydalanmak için SAP inovasyon portföyünün iletme odakl benimsenmesini kolaylar. Bu hizmet dijital yetenek deerlendirmesi, inovasyon kullanm durumlarn listesinin yaplmas, teknik imkanlarn deerlendirilmesi, kullanm durumlarn önceliklendirilmesi ile kurumsal çapta dönüüm için bir ölçeklendirme ve benimseme plan içerebilir. SAP letme novasyonu Hizmetleri, adaki faaliyetlerden birini veya birden fazlas içerebilir. letme novasyonu Hizmetlerini oluturan Lisans Alana özgü faaliyetler, Kapsam Dokümannda tanmlanabilir. Dönüüm Optimizasyon SAP ve Lisans Alan birlikte inovasyon faktörlerini analiz eder SAP, Lisans Alan için kapsam dahilindeki i alanna yönelik dardan bak analizi gelitirir SAP, Lisans Alan için kapsam dahilindeki i alanna yönelik inovasyon noktas gelitirir SAP ve Lisans Alan, hesaba özgü inovasyon plan gelitirir SAP, mevcut dijital imkan durumunu analiz eder ve potansiyel kullanm vakalar için ilk listeyi gelitirir SAP, dijital imkan durumu deerlendirmesi gerçekletirir SAP ve Lisans Alan birlikte dijital inovasyon kullanm durumlarn listesini son haline getirir ve dijital imkanlarla eler SAP, dönüüm ihtiyaçlarn etkisini analiz eder SAP, dijital dönüüm yol haritas gelitirir SAP, ölçekleme ve benimseme plan gelitirir SAP, Lisans Alana kullanm için inovasyon yönetimi çerçevesi oluturma konusunda yardmc olur SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services TURKISH v

3 2.4 SAP Program ve Proje Yönetim Hizmetleri SAP, SAP projesi veya program srasnda Lisans Alana program ve proje yönetim hizmeti sunacaktr. Bu Hizmet, Lisans Alann SAP ile ilgili inisiyatiflerini uygulamaya almak için gerekli olan proje veya program yap için genel yönlendirme ve tasarn yan sra proje veya programn içeriini salar. SAP Program ve Proje Yönetim Hizmetleri, Kapsam Dokümannda belirtildii ekilde Lisans Alana proje hazrl, kapsam yönetimi, kaynak yönetimi, iletiim, risk yönetimi, kurumsal deim yönetimi, zaman ve bütçe yönetimi ile izleme ve denetim konularnda program veya proje yönetim destei verebilir. Projeye özgü SAP Program ve Proje Yönetim Hizmetlerini oluturan faaliyetler, Kapsam Dokümannda tanmlanabilir. 2.5 SAP Benimseme Hizmetleri SAP Benimseme Hizmetleri, SAP i alarn veya SAP çözümlerinin daha bilgili, yap ve eitlenmi BT benimsemesi için iletme odakl bir yaklamdr. SAP Benimseme Hizmetleri, Lisans Alana SAP iletme alarn ve çözümlerinin ne zaman, nerede ve ne ekilde kullanlacan belirlenmesi konusunda yardmc olur. Bu ekilde Lisans Alann SAP çözümlerinin ve i alarn olgunluk ve kullanm durumlar analiz edilir, Lisans Alana destek olmak için ilgili senaryolar iletme bak açndan deerlendirilir, güvenlik ve performans etkilenmeden engellerin kaldlmas konusunda deim yönetimi plan gerçekletirilir. SAP Benimseme Hizmetleri, adaki faaliyetlerden birini veya birden fazlas içerebilir. Benimseme Hizmetlerini oluturan Lisans Alana özgü faaliyetler, Kapsam Dokümannda tanmlanabilir. Dönüüm Optimizasyon SAP, kapsam dahilindeki alan için mevcut verileri analiz eder SAP ve Lisans Alan, mevcut tüketimi ve durumu belirler SAP ve Lisans Alan, hedef durumu tanmlar SAP, çözümlerin ve iletme alarn benimsenmesini gelitirmek için senaryolar tanmlar SAP, deim yönetimi plan gelitirir SAP, Lisans Alan ile birlikte benimsemeyi artrmak için yönetim oluturur SAP, Lisans Alana hedef duruma doru ilerlemenin izlenmesi konusunda yardmc olur SAP, Lisans Alana kurulu çapnda kullanm için performansn düzenli ekilde ölçülmesi ve karlalmas konusunda yardmc olur 2.6 SAP Süreci Yönetimi (BPM) Hizmetleri SAP Süreci Yönetimi Hizmeti, sektör çözümlerine odaklanmak ve SAP BPM Yöntemlerini ve teknolojisini kullanmak suretiyle gelime kaydetmeye yönelik bütünsel bir yaklamdr. Hizmetler sektör, sektörler aras, i kolu ve çözümler olmak üzere farkl boyutlarda sunulur. Bu boyutlarn her birine yönelik en iyi uygulamalar ve yöntemler, Lisans Alann olduu gibi süreçlerini analiz etmesine ve olduu gibi süreçlerini tasarlamasna yardmc olur. faznda süreç yönetiminin genel hatlar belirlenir. Temel admlar kurumsal süreç temeli tasarlamann yan sra Lisans Alan süreç durumunu deerlendirme ilemlerinden oluur. faznda mevcut süreç analizi ve hedef süreç tasar gerçekletirilir. Buna ek olarak yeni süreçlerin uygulanmas için bir yönetim yap da kurulabilir. Yeni süreç uygulamas, Dönüüm Faznda gerçekletirilir. Bu, süreç denetiminin bir parças olarak süreç göstergelerinin tanmlarndan oluan teknik uygulamalarla ilikilidir. Optimize Etme faznda sürekli izleme gerçekletirilerek sürekli süreç gelitirme için alanlar bulunur. SAP Süreci Yönetimi Hizmetleri, adaki faaliyetlerden birini veya birden fazlas içerebilir. Süreci Yönetimi Hizmetlerini oluturan Lisans Alan'a özgü faaliyetler, Kapsam Doküman'nda tanmlanabilir. Dönüüm SAP, kapsam dahilindeki alan için mevcut verileri analiz eder SAP ve Lisans Alan, tüm süreçlerin ulamas gereken ortalama duruma karar verir SAP, tüm süreçlerin durumunu belirler SAP, durum analizi kategorilerine göre her sürecin ihtiyac olan gelitirmeyi belirler SAP, BPM yap ta konusundaki temel öeleri tanmlar SAP, Lisans Alan ile birlikte BPM Yönetimini oluturur: SAP, unlar içeren bir süreç tasar gerçekletirir: Kalibrasyon Mevcut Durum Analizi Hedef Süreç ve Kurumsal Tasarm Çözüm Dönüümü SAP, süreçlerin uygulama plan hazrlar SAP, süreç denetim temelini gelitirir SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services TURKISH v

4 Optimizasyon SAP ve Lisans Alan birlikte süreç denetimini gerçekletirir SAP, Lisans Alana süreç izleme, süreç raporlama, süreç yönetim merkezi vs. oluturma konusunda yardmc olur SAP, Lisans Alana performans düzenli olarak ölçme ve karlarma konusunda yardmc olur 2.7 SAP Müteri Uzmanlk Merkezi (CCoE) Dönüüm Hizmetleri SAP Müteri Uzmanlk Merkezi (CCoE) Dönüüm Hizmetleri, Lisans Alan için SAP'nin 'En yi Çalma' özelliklerini ve iletme deerini kullanr. SAP CCoE Dönüüm Hizmetleri, CCoE kurma konusunda tavsiye ve rehberlik içerebilir. SAP CCoE Dönüüm Hizmetleri, Lisans Alana CCoE deerlendirmesi, CCoE ie alma karlarmal testleri, CCoE stratejisi ve tasar, CCoE koçluu ve CCoE sertifikalar konusunda yardmc olur. Bu hizmetler Lisans Alana yeni CCoE tasarlama ve kurma veya mevcut CCoE birimlerini yeniden organize etme konusunda destek olur. SAP Müteri Uzmanlk Merkezi (CCoE) Dönüüm Hizmetleri, daki faaliyetlerden birini veya birden fazlas içerebilir. Müteri Uzmanlk Merkezi Dönüümü Hizmetlerini oluturan Lisans Alana özgü faaliyetler, Kapsam Dokümannda tanmlanabilir. Dönüüm Optimizasyon SAP, dönüüm gereksinimlerini ve nedenlerini analiz eder SAP, mevcut düzeni gözden geçirir ve durum deerlendirmesi yapar SAP ve Lisans Alan birlikte vizyon gelitirir SAP ve Lisans Alan birlikte toplam sahip olma maliyetini deerlendirir ve analiz eder SAP, CCoE stratejisini gelitirir SAP dönüüm yol haritas oluturur SAP, CCoE tasar gelitirir SAP, Dam plan gelitirir SAP, Lisans Alana dam konusunda yardmc olur SAP, Lisans Alana CCoE yönetimi konusunda yardmc olur SAP, Lisans Alana koçluk ve sertifikasyonun yan sra sürekli gelitirme süreci oluturma konusunda yardmc olur 2.8 SAP Rehberlik Hizmetleri SAP, Lisans Alana SAP çözümleri, projeleri veya programlar konusunda rehberlik edecektir. SAP çözümleri SAP irket içi çözümleri, SAP bulut çözümleri ve SAP harici çözümlerin entegrasyonunu içerebilir. SAP, Lisans Alana Kapsam dokümannda belirtildii ekilde SAP çözümleri veya SAP çözüm mimarisi tabanl i süreci tasar konusunda rehberlik sunacaktr. 2.9 SAP Deer Örnekleme Hizmetleri SAP Deer Örnekleme Hizmetleri; iletme süreçleri, tahmine dayal iletme modelleri, mimari ve performans, kullanlabilirlik ve üretkenlik gibi Lisans Alana özgü kullanm alanlar için örnek ve ablon oluturarak çözüm bulma, karar verme ve gerçekletirme süreçlerini kolaylaran çözüm mühendislii hizmetleridir. Lisans Alana özgü örnekler, Lisans Alana özgü kullanm durumlar için en kritik çözümlerle ilgili kavray salar. Lisans Alana özgü örnekler, referans sistem olarak teslim edilir. Lisans Alana özgü ablonlar, uyarlanm genel ablonla örnek sonuçlar içeren, Lisans Alana özgü kullanm durumlar için temiz referans yaplandrmalarr. Örnekler ve ablonlar, gelitirme sistemlerinde tasarm referans olarak kullanlabilir. SAP'nin altyapnda bulunan örnekler ve ablonlar üzerinde gerçekletirilecek SAP Deer Örnekleme Hizmetleri için Lisans Alann Yönetilen Hizmetleri (HANA Enterprise Cloud ve Uygulama Yönetimi Hizmetleri) HEC Cloud Start olarak ayrca sipari etmesi gerekir. SAP'nin altyapndaki örnekler ve ablonlar, canl kullanm amaçlaryla kullanlamaz. SAP Deer Örnekleme Hizmetleri, Lisans Alann örnekler ve ablonlar oluturmasna yardmc olabilir. SAP ve Lisans Alan, örnek ve ablon kapsam birlikte Kapsam Doküman'nda tanmlayacak ve kabul edecektir. 3 Roller, Sorumluluklar ve Yönetim SAP, kabul edilen faaliyetleri yerine getirmek için Sipari Formu veya Kapsam Doküman'nda belirtilen tahmini çaba ve süreye göre çalacaktr. SAP, genelde Sipari Formu'nun imzalanmasndan itibaren alt (6) ila sekiz (8) hafta içinde kaynaklar atayacaktr. Her proje, proje baladktan sonra anlamaya varlacak benzersiz bir rol ve sorumluluk kümesine sahip olacaktr. 3.1 Lisans Alann Rolleri Lisans Alann tipik rolleri: Yönetim Sponsoru: Kapsam, öncelik, bütçe ve deiklik konularnda karar alma mekanizmas. Taahhüt için etkin savunucu. Taahhüt Yöneticisi: Taahhüdün baarndan genel olarak sorumludur, SAP için Lisans Alann tek iletiim noktasr. SAP çalmalarna balamadan öne Lisans Alan tarafndan belirlenmesi gerekir. Proje Yöneticisi: Proje yönetim faaliyetlerinden sorumludur. letme Liderleri: letme çözümüne sahip çkar ve taahhüt ekibiyle iletme arasndaki ba görevini üstlenir. SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services TURKISH v

5 Deer Yöneticisi: Deer Yönetimi Ofisinin kurulmasndan ve yönetilmesinden sorumludur. novasyon Lideri: lgili liderlik alanlarndaki inovasyon konularndan sorumludur. Kurumsal Deim Yönetimi Liderleri: Paydalar yönetir, iletme etkisi ve hazr olma durumunu deerlendirir, kurumsal deimleri onaylar ve itimlere liderlik eder. levsel Liderler: Çözüm yaplandrmas bilgilerinden sorumludur. Altyap Liderleri: irket içi çözümler ve bulut entegrasyonu için teknik altyapdan sorumludur. 3.2 Lisans Alann Sorumluluklar Kapsam Doküman'nda aksi belirtilmedii sürece Lisans Alan, proje süresi boyunca adakilerden sorumludur: Lisans Alann Genel Sorumluluklar Lisans Alan bir Taahhüt Yöneticisi atayacaktr. Baar bir çözüme ulamak için Lisans Alann, kendi ekip üyelerinin sorunlar konusunda bilgi sahibi olduundan emin olmas gerekir. SAP'nin girileriyle Lisans Alan, hizmetin verimli bir ekilde sunulabilmesi için gerekli olan hazrlk admlar tamamlayacaktr. Lisans Alan ve SAP yakla, rolleri ve sorumluluklar, çizelge tahminini, deiklik talebi ve karar alma süreçlerini birlikte belirleyecektir. Seçilen her bir konu için açk iletiim yollar ve kar yollar belirleme Lisans Alan, gerçekletirilecek deikliklerin kapsam Deiklik Talebi veya ek Sipari Formu eklinde düzenleyecektir. Tüm deim yönetimi faaliyetleri Lisans Alan sorumluluundadr Lisans Alan ve SAP, tahmini zaman çizelgesini fazlaryla birlikte dorulayacaktr. Gelecek proje inisiyatifleri için proaktif ve açk bir iletiim kurma Lisans Alan, SAP'yi proje portföyü planlamasna dahil edecektir Lisans Alann taahhüt ekibine gerekli çalanlar salamak ve onlar koordine etme Lisans Alan taahhüt kararlar almak ve iletmek. Lisans Alann taahhüdün baarna ba olmas. Teknik Sorumluluklar Tüm irket içi sunucular ve yazmlar Lisans Alan tedarik edecektir. irket içi teknoloji altyap ortam tamamen Lisans Alann sorumluluunda olacaktr. Bu srl olmamak üzere SAP Basis, tama sistemi, veritaban yönetimi, a yönetimi, sunucu ve depolama donan ve yazm mimarisini içerir. Lisans Alan, yazm deiklik yönetiminin tamamndan sorumlu olacaktr. Lisans Alan, gerekli olmas halinde Lisans Alan sistemlerine SAP'nin uzaktan eriimini salayacaktr. Lisans Alan, SAP altyapn SAP Hizmet Balant (SAP OSS) a aracyla eriilebilir olmas salayacaktr. Lisans Alan, SAP ekibi için gerekli kullan hesaplar oluturacaktr. 3.3 Yönetim Kapsam Doküman'nda aksi belirtilmedii sürece SAP ve Lisans Alan, yönetici ve program yönetimi düzeylerinde dört katmanl bir stratejik yönetim çerçevesi kullanmay kabul eder. Sponsorluk: Lisans Alan yönetim kurulu düzeyinde kabul edilen hedefler dorultusunda vizyon ve uzun vadeli temel inisiyatiflerin kabul edilmesi. Yönetim Komitesi: Stratejik kararlar ve taahhüt ilerlemesi gözden geçirmeleri. Program Yönetimi: Program düzeyinde ilerleme deerlendirmesi, iletme performans yönetimi, risklerle ilgilenme, sorunlar üst birimlere iletme ve program standartlar belirleme. Durum: SAP letme Dönüümü Hizmetlerinin ilerlemelerini ayr ayr gözden geçirme ve sorunlarla ilgilenme. 4 Varsaymlar ve hariç tutulanlar daki kapsam d öeler dahil olmak üzere bu Hizmet kapsamnda yer alacak ekilde tanmlanmayan tüm öeler veya Hizmetler, kapsam ndadr. Kapsam Doküman'nda açkça tanmlanmayan teslimat öeleri. SAP kaynak kodu ve veri sözlüünde yaplan deiklikler Son kullan eitimi içerii Veri tama programlar veya içerii Yazm lisanslarn tedarik edilmesi (SAP ve SAP dndaki lisanslar) Altyaplar arasndaki tama ilemleri dahil olmak üzere irket içi sistemler için sistem yönetimi görevleri Lisans Alann üçüncü taraf satlar ile yaplacak çalmalarn koordinasyonu Yazm hatalarn giderilmesi Mevcut Lisans Alan gelitirmelerinde yaplan deiklikler (gelitirmeler, arayüzler, deiklikler, BADI'ler ve eklenti gelitirme) Veri temizleme Test gerçekletirmek için test planlarn ve test komut dosyalarn oluturulmas Düzenlemelere ba, sektörel veya resmi gereksinimler için gerekli olan dorulama testi süreçleri için çaba dahil edilmemitir. Bu test, tamamen Lisans Alann sorumluluundadr. SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services TURKISH v

6 Kapsam Doküman'nda aksi belirtilmedii sürece adaki varsaymlar geçerli olur. Tahmini zaman çizelgeleri, sistemin eksiksiz olarak kullanlabilir olmasn yan sra Lisans Alann ön koullar ve sorumluluklar zamannda yerine getirecei kabul edilerek sunulmutur. Tüm destek dokümantasyonu ve Çalma Ürünleri, Microsoft Office uygulamalar (Word, Excel, MS Project, Visio ve PowerPoint) kullanlan sektör standard kiisel bilgisayarlar/dizüstü bilgisayarlar veya ortak kararlalan farkl dokümantasyon araçlar kullanlarak gelitirilecektir. Kapsam Doküman'nda listelenen SAP Yazmlarndan SAP Ramp-up program kapsamnda olan varsa Lisans Alan'n söz konusu her bir SAP Yaz için SAP Ramp-up programna bavurmas ve kabul edilmesi gerekir. Bilgi aktar (anahtar kullan eitim workshop'u), SAP Education üzerinden eriilebilecek resmi eitim yerine geçmez. Hizmet, Hizmet'in ilerlemesini izlemek için zamannda ve düzenli olarak müsait olacak; politik kararlarda karar merci olarak hareket edecek Lisans Alan üst yönetimi tarafndan desteklenecektir. Lisans Alan, Hizmet'in gerektirdii tüm BT ve iletme kaynaklar salayacaktr. Lisans Alann anlamaya varlan çizelgeyi ve takvimi tutturamamas durumunda, Sipari Formu'nda tanmlana Deiklik Siparii Prosedürü dorultusunda Deiklik Siparii düzenlenebilir. SAP Service Description for Business Transformation and Plan Services TURKISH v

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Yönetilen Hizmetler (Uygulama Yönetim Hizmetleri) Tan

Yönetilen Hizmetler (Uygulama Yönetim Hizmetleri) Tan Hizmet Tan Yönetilen Hizmetler (Uygulama Yönetim Hizmetleri) Tan 1. Tanmlar. Günü ilgili Sipari Formu'nda belirtildii ekilde Müteri'nin çal yerdeki resmi tatiller hariç Pazartesi ile Cuma arasndaki günleri

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Hizmet Tan mlar Yönetilen Hizmetler (HANA Enterprise Cloud and Application Management Services) Tan

Hizmet Tan mlar Yönetilen Hizmetler (HANA Enterprise Cloud and Application Management Services) Tan Hizmet Tanmlar Yönetilen Hizmetler (HANA Enterprise Cloud and Application Management Services) Tan 1. Tanmlar. Günü ilgili Sipari Formu'nda belirtildii ekilde Müteri'nin çal yerdeki resmi tatiller hariç

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı

www.innova.com.tr İnnova dan, tamamen ölçülebilir, KPI ve SLA anlaşmaları ile garanti altına alınmış yönetilebilir SAP hizmet modeli

www.innova.com.tr İnnova dan, tamamen ölçülebilir, KPI ve SLA anlaşmaları ile garanti altına alınmış yönetilebilir SAP hizmet modeli İnnova dan, tamamen ölçülebilir, KPI ve SLA anlaşmaları ile garanti altına alınmış yönetilebilir SAP hizmet modeli Etkin Kaynak Yönetimi Kolay İş Planlaması Verim ve Karlılık ITIL v3 Standartlarında Hizmetler

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: Servis değerinin yaratılması, talep yönetimi, Servis kataloğu ve portföyünün yönetimi, SSA, OSA, Hazır bulunurluk ve kapasite yönetimi, BT servis süreklilik

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

MIS 325T Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım Hafta 3

MIS 325T Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım Hafta 3 MIS 325T Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım Hafta 3 Teknoloji Yol Haritasının Oluşturulması: Portföy yönetimi, kurum mimarisi, iş servisleri, BT servisleri, Servis Yönelimli Mimari, Servis

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Veri Taban ve Visual Basic

Veri Taban ve Visual Basic Veri Taban ve Visual Basic Geçmite, random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan kaytlar bugünkü veri taban uygulamalarnn temelini oluturmaktadr. Random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan veri taban

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ BT İşletim Maliyetleri Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Yapılan Harcamalar 100 %8 %29 %63 130 %11 %46 %43 175 %16 %51 %33 217 %12 %66 %22 tahmini 247 %11

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Hakkında

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Hakkında Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Hakkında Bilgi Teknolojileri konusunda stratejiden uygulamaya kadar farklı aşamalarda ve risk, kontrol, süreç, organizasyon, yönetişim yapısı ve teknoloji gibi farklı

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

Phoenix Contact'ta veri koruma

Phoenix Contact'ta veri koruma Phoenix Contact'ta veri koruma irket olarak ürün ve hizmetlerimizle ilgilenmenizden memnunuz ve size kiisel verilerinizin korunmasna yönelik yaklaz hakknda baz kilit bilgiler vermek istiyoruz. Kiisel verilerin

Detaylı

ARÇELİK ORACLE PRIMAVERA UYGULAMASI

ARÇELİK ORACLE PRIMAVERA UYGULAMASI ARÇELİK ORACLE PRIMAVERA UYGULAMASI Melda POLAT 1 Kasım 2011 Akış Arçelik Ar-Ge Proje Yönetimi Primavera Uygulaması 2 Arçelik A.Ş. 1955 den bugüne yarım asırdan fazla tecrübe Ev yaşamına yönelik dayanıklı

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama Yönetimi MAN503T Güz 1 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

Finans Fonksiyonları Değişimi Nasıl Yönetmeli? Fırsatlar ve Tehditler

Finans Fonksiyonları Değişimi Nasıl Yönetmeli? Fırsatlar ve Tehditler www.pwc.com.tr Finans Fonksiyonları Değişimi Nasıl Yönetmeli? Fırsatlar ve Tehditler 15. Çözüm Ortaklığı Platformu Finans Birimlerinde Değişim Mega trendlerin oyun kurallarını değiştirmesi iş modellerini

Detaylı

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık Biymed Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim, 2006 yılından beri uzman kadrosu ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlar. BiYMED Eğitim, müşterilerine hizmet almak istedikleri

Detaylı

"Bilişimde Devrime Devam"

Bilişimde Devrime Devam "Bilişimde Devrime Devam" Melih Murat Kıdemli Analist, BT Hizmetleri Copyright 2012 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Küresel Belirsizlik Çağında Yönetim Geleceğimizi

Detaylı

Danışmanlık ve Rehberlik

Danışmanlık ve Rehberlik Danışmanlık ve Rehberlik TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi Bilgi ve İletişim Sistemleri Sanayi, Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Sti. Adres (Merkez): Mustafa Kemal Mahallesi 2131. Sokak 27/22

Detaylı

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü www.pwc.com Recep Alagöz İsmail Doğan Dijital dönüşümü anlamak Klasik ERP Yaklaşımı APO SD FI PLM MM CO HR PP QM R/3 Client / Server ABAP/4 PM TR AM PS SRM CRM WM CS BI GRC 2 Yeni Dönem Yıkıcı Etkiler

Detaylı

MIS 325T Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım Hafta 4

MIS 325T Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım Hafta 4 MIS 325T Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım Hafta 4 Portfolio, Program ve Proje (P3) Yönetimi: Organizasyon tipleri, Program Yönetimi, Proje Yönetimi, P3 Ofisi. İlgili hedefler ve metrikler.

Detaylı

PMI BAKIŞ AÇISINDAN PROGRAM ve PORTFÖY YÖNETİMİ

PMI BAKIŞ AÇISINDAN PROGRAM ve PORTFÖY YÖNETİMİ DINAMIKLER 2014 PANEL SUNUMU PMI BAKIŞ AÇISINDAN PROGRAM ve PORTFÖY YÖNETİMİ Ahmet N. Taşpınar, PMP, REP SUNUM İÇERİGİ ÖNEMLİ TARİFLER PORTFÖY / PROGRAM ORTAMI PMI da PROGRAM YÖNETİMİNE BAKIS PMI da PORTFÖY

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

PC Dağıtımı Olması Gerektiği Gibi. Derya Güngörmüş : Service Sales Executive

PC Dağıtımı Olması Gerektiği Gibi. Derya Güngörmüş : Service Sales Executive PC Dağıtımı Olması Gerektiği Gibi Derya Güngörmüş : Service Sales Executive Dell EMC Hizmetleri Dijital teknolojilerinizin hızlı adaptasyon ve optimizasyonunu sağlıyoruz DANIŞMANLIK Veri, analitik, uygulamalar,

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

SAP SUCCESSFACTORS, SAP BUSINESS BYDESIGN VE SAP CLOUD FOR CUSTOMER'A İLİŞKİN SAP CLOUD MÜŞTERİ DESTEĞİ

SAP SUCCESSFACTORS, SAP BUSINESS BYDESIGN VE SAP CLOUD FOR CUSTOMER'A İLİŞKİN SAP CLOUD MÜŞTERİ DESTEĞİ SAP SUCCESSFACTORS, SAP BUSINESS BYDESIGN VE SAP CLOUD FOR CUSTOMER'A İLİŞKİN SAP CLOUD MÜŞTERİ DESTEĞİ DESTEK TEKLİFLERİ SAP ONE Support yaklaşımıyla uyumlu olan tüm çözümlere ve dağıtım seçeneklerine

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken en iyi iş zekası araçlarını kullanın. *BUSINESS INTELLIGENCE İş Zekası Çözümleri

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı Etkin BT Yönetişimi ve Uyum Esra Gönenli Yalçın, CISA, CISM FİNANSBANK - IBTECH Gündem IBTECH Hakkında Finansbank IBTECH Uyum İhtiyaçları BT Yönetişimi

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Melik³ah Üniversitesi Ders -2: Metod ve Veri Analizi çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014 Uyum Risk Yönetimi KPMG İstanbul Ekim 2014 Uyum Yönetimi Uyum Yönetimi, bir kurumun tüm paydaşları (müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, çalışan ve hissedarlar) tarafından talep edilen ve her geçen

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

<Insert Picture Here> Primavera P6 Enterprise PPM

<Insert Picture Here> Primavera P6 Enterprise PPM Primavera P6 Enterprise PPM Oracle Primavera 1983 ten bu yana biriken proje yönetim uzmanlığı En çok tercih edilen PPM üreticisi Farklı sektörler ve ihtiyaçlar için farklı ürünler

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas

ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas 1. Risk yönetimi, kurumun bütün faaliyetlerini ilgilendiren güçlü yönetişimin önemli bir parçasıdır. Birçok kurum, kurumun yönetimiyle tam

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. #ti. K#s#kl# Mah. Han#m Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çaml#ca - Üsküdar #stanbul/türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması CCNA 3: Anahtarlama Temelleri ve Orta Düzey Yönlendirme Hedef Kitle Hedef kitle, a oluturma alanına pratik ve teknik bir giri yapmak isteyen lise örencileri, üniversite örencileri, a teknisyeni, a mühendisi,

Detaylı

VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE

VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G GÜÇLÜ. ENTEGRE. AKILLI. ARETE Varlık Yönetimi Çözümüyle, şirket içinde

Detaylı

İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ. Mustafa Çetinkaya

İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ. Mustafa Çetinkaya İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ Mustafa Çetinkaya Bilgi Teknolojisi Nedir? Bilgisayar Donanım ve Yazılımı Ağ Teknolojileri Veri Yönetimi 15/10/17 İşletmelerde Bilgi Sistemleri Mustafa Çetinkaya 1 Bilgi Sistemi

Detaylı