İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI"

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR C) GELİR VERGİSİ KANUNUMUZA GÖRE GELİR D) BAZI HASILATLARIN DURUMU Tazminatlar Temerrüt faizleri Jübile hasılatları Yed-i emin ücretlerinde yorum farklılıkları, vasiyeti tenfiz memurları Yardım ve tutum sandıklarının mensuplarına sağladıkları menfaatler II- VERGİYE TABİ GELİRİN ÖZELLİKLERİ A) GELİRİN ŞAHSİLİĞİ B) GELİRİN YILLIK OLUŞU C) GELİRİN GERÇEK VE SAFİ OLUŞU D) GELİRİN ELDE EDİLMESİ Genel esaslar a) Tahakkuk b) Hukuki tasarruf c) Ekonomik tasarruf d) Fiili tasarruf

2 e) Elde etmenin gelir unsurları itibariyle farklı oluşunun nedeni Diğer hususlar a) Tahakkukun elde etmede bir ön ölçü olarak ve hukuki ve ekonomik tasarrufu beraberinde getireceği varsayımı içinde değerlenmesi gereği b) İşin terki halinde durum c) Gelire tasarruf imkanının geliri doğuran muamelenin karşı tarafına bağlı olmayan nedenlerle kısıtlanması İ K İ NCİ BÖLÜM MÜKELLEFİYET I TAM MÜKELLEFİYET A) MAHİYETİ B) ŞARTLARI Türkiye de yerleşme a) İkametgah esasında yerleşmenin tespiti b) Oturma süresi esasında yerleşmenin tespiti c) Oturma süresi esasının istisnaları aa) Belli ve geçici görev veya iş için gelenler.. 93 bb) Tahsil, tedavi, istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler cc) Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık hali. 94 d) Diğer özellikler aa) Türkiye dışında oturan Türk uyruklular bb) Yurt dışında çalışanların durumu Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki kabul cc) Takvim yılı içinde ikametgahların değişmesi dd) Türkiye de yerleşmenin, oturma süresi esasında tespitinin bir güvenlik 2

3 müessesesi oluşu Vergi anlaşmalarında oturma süresi esası Uyrukluk durumuna göre mükellefiyetin tespiti II DAR MÜKELLEFİYET A) MAHİYETİ B) TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ Genel esaslar İşyeri a) Mahiyeti b) İşyeri-kazanç ilişkisi Daimi temsilci a) Tüccar yardımcısı durumunda olan daimi temsilciler aa) Karar ve temsil yetkisini haiz bağlı yardımcılar bb) Karar ve temsil yetkisini haiz olmayan bağlı yardımcılar cc) Bağlı olmayan tüccar yardımcıları b) Gelir Vergisi Kanununun daimi temsilci saydığı kimseler Vergi anlaşmalarına göre işyeri ve daimi temsilci İhracat muaflığı C) ZİRAİ KAZANCIN TÜRKİYE DE ELDE EDİLMESİ D) ÜCRETLERDE ELDE ETME E) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA F) GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA G) MENKUL SERMAYE İRATLARINDA H) DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA İ K İ NCİ KISIM 3

4 B İ R İ NCİ BÖLÜM ESNAF MUAFLIĞI I ESNAF MUAFLIĞININ MAHİYETİ II KANUNİ DÜZENLEME A) ESNAF DEYİMİ B) MUAFİYETİN ŞARTLARI Genel şartlar a) Ticari, zirai veya mesleki kazanç dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak b) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık arzedecek şekilde çalışmamak c) Esnaf muaflığı belgesi 4444 sayılı Kanunla kaldırılmıştır d) 4369 sayılı Kanun düzenlemesinde öngörülen mal alışı ve giderlere ait belgelerin saklanması ve ibrazı mükellefiyetinde 4444 sayılı Kanunla yapılan değişiklik Alım satım tutarı bakımından durum Özel şartlar a) Gezici olarak veya işyeri açmaksızın perakende ticaretle uğraşanlar b) Küçük sanat erbabı c) Köylerde esnaf muaflığı d) Nakil vasıtaları işletenler e) Çiftçilerin arızi nakliye işi yapmaları f) Ev sanatları muaflığı g) Danıştayın muvafık mütelaası ile Maliye Bakanlığınca esnaf muaflığından yararlandırılacaklar h) 9 uncu maddedeki şartlarla sınırlı olmaksızın esnaf muaflığından yararlanacak olanlar aa) Gezici milli piyango bayileri

5 bb) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre iş akdi ile bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin mallarını kapı kapı dolaşarak tüketiciye satanlar Esnaf muaflığının, geneli ile GVK nun 94 üncü maddesi uyarınca yapılacak stopaja şumülü yoktur Esnaf muaflığının kaybı halinde vergileme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (*) DİĞER MUAFLIKLAR I DİPLOMAT MUAFLIĞI II YABANCI ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARDA ÇALIŞANLARLA İLGİLİ ÜCRET İSTİSNASI A) GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEME B) VERGİ ANLAŞMALARINA GÖRE DURUM III GÖÇMEN VE MÜLTECİ MUAFLIĞI KALDIRILMIŞTIR IV KÜÇÜK ÇİFTÇİ MUAFLIĞININ DURUMU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAZANÇLARDA İSTİSNALAR I SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA A) GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİNDEKİ İSTİSNA DÜZENLEMESİ Kanun hükmü İstisnanın kapsamına girecek hasılat sayılı Kanun değişikliğinin yürürlüğü Eser üzerinde hakkın doğmuş olması Hasılatın bütünüyle vergiden istisna edilmiş (*) Küçük çiftçi muaflığı ile ilgili İkinci Bölüm 4369 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. 5

6 olması Telif ve ihtira beratı kazançları serbest meslek kazancıdır Telif hakkı ve ihtira beratının değerlendirilişi Vergi kesintisi Katma değer vergisi bakımından durum a) Genel olarak b) Kanuni mirasçıların durumu B) DEFTER VE BELGE DURUMU II PTT ACENTALARINDA KAZANÇ İSTİSNASI III TİCARİ VE ZİRAİ KAZANÇLARDA YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI A) İNDİRİM UYGULAMASINDA KAPSAM Yatırım indirimi teşvik belgesi olmadan uygulanmaktadır Yatırım indiriminin konusu ve şartları Yatırım indiriminden yararlanacak mükellefler İstisnanın kapsamı a) Gelir vergisi mükelleflerinde b) Kurumlar vergisi mükelleflerinde Yatırım indiriminin uygulanacağı kazanç B) İNDİRİM UYGULAMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR İndirim uygulanacak kıymetler a) Genel olarak b) Parasal büyüklük c) Kıymetin daha önce kullanılmamış olması d) Gayrimaddi haklar e) Mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olmayan alet, edavat ve büro demirbaşları f) Araçlar ve benzerleri g) Bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadi 6

7 kıymetler h) Yurt dışındaki yatırımlarda kullanılmak üzere alınan kıymetler i) Bina, arazi ve arsalar Yatırımın finansmanı Yatırımın süresi Yatırım indiriminin oranı İndirimin başlangıcı ve süresi Endeksleme C) İNDİRİM KONUSU KIYMETLERİN SATIŞ VEYA DEVRİ D) DİĞER HUSUSLAR Kurumlarda stopaj mükellefiyetinin durumu Muhasebeleştirme Geçiş dönemi Yürürlük BEŞİNCİ BÖLÜM SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR I GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNA A) İSTİSNANIN TUTARI sayılı Kanunla belirlenen tutar ve izleyen yıllardaki artışları sayılı Kanunla tespit edilen tutar B) İSTİSNANIN ŞARTLARI C) TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANCI İÇİN BEYANNAME VERECEKLER VE GELİRLERİ BUNLAR TARAFINDAN BİLDİRİLECEK OLANLARLA İLGİLİ HÜKÜM D) İRADIN BEYAN EDİLMEMESİ VEYA EKSİK BEYANI

8 II MENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNA A) BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KATILIMCILARA YAPILAN ÖDEMELERLE SİGORTA KAPSAMINDA DİĞER ÖDEMELERDE İSTİSNA B) TAM MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI İLE İLGİLİ İSTİSNA III GEÇİCİ 59 UNCU MADDE DÜZENLEMESİ ALTINCI BÖLÜM MÜTEFERRİK İSTİSNALAR I ÜCRETLERDE İSTİSNA A) HİZMET ERBABI-İŞÇİ KAVRAMLARI B) İSTİSNALAR Köylerde ve son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu i aşmayan yerlerdeki halı ve kilim işçileri Gelir vergisinden muaf olanlar ve gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri Toprak altı maden işletmelerinde çalışanların ücretleri Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ve çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri Hizmetçilerin ücretleri Kısmen ticaret mahalli, kısmen mesken olarak kullanılan binalarda çalışanlar Mürebbiyelerin durumu Sanat okulu öğrencileri, düşkünler, hükümlü ve tutukluların ücretleri Hizmet erbabına verilen yemek bedelleri sayılı Kanunla yapılan düzenleme Nakdi ödemede istisna tutarı Konut tahsisi

9 9 Taşıma giderleri Emekli, malüliyet, dul ve yetim aylıkları a) 4697 sayılı Kanun düzenlemesi b) 4697 sayılı Kanunun geçici 1 inci madde hükmü dahilinde geçerlilik taşıyacak 4369 sayılı Kanun düzenlemesi c) 4369 sayılı Kanun düzenlemesi ile ilgili belirlemeler aa) Kanunla kurulan emekli sandıkları tarafından yapılan ödemelerde istisna mutlaktır bb) Tüzel kişiliği haiz emekli sandıklarınca yapılacak ödemeler cc) Özel sigorta şirketlerinden alınan aylıklar dd) Yardım sandıklarının durumu ee) 10 yıllık süre şartı ff) Birden fazla emekli sandığından veya emekli sandığı ile birlikte özel sigorta şirketlerinden aylık alınması gg) En yüksek Devlet memuruna yapılan en yüksek ödeme En yüksek ödeme deyimi hh) Vergiyi doğuran olay ii) Vergileme yöntemi Değerlemenin aylık olarak yapılacağı Çıraklara yapılan ücret ödemeleri Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, malüliyet dul ve yetim aylıkları sayılı Kanunla kaldırılıp 4962 sayılı Kanunla yeniden getirilen istisna Amatör sporculara ödenen ücretler II GİDER KARŞILIKLARINDA İSTİSNA A) YOLLUKLARDA İSTİSNA UYGULAMASI Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından 9

10 harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler Harcırah Kanunu dışında kalan müesseselerce yapılan ödemeler a) Gerçek yol giderleri Özel otomobilleri ile yolculuk edenler b) Yeme ve yatma giderleri karşılığı aa) Yeme ve yatma giderlerinin fiili tutarları ile ödenmesi bb) Yeme ve yatma giderlerinin götürü olarak ödenmesi cc) Yeme ve yatma giderlerinin kısmen fiili tutarları ile kısmen götürü ödenmesi dd) Aynı günde sonuçlanan seyahatlerde durum ee) Birden fazla gün devam eden seyahatlerde tam günden az günlerin durumu ff) Gidilen yerde işverene ait misafirhanede kalınması c) Gidilen yerde yapılan yeme yatma gideri dışındaki giderler d) Yolculuk gider karşılığı ödenmesinde zaman itibariyle kısıtlama yapılır mı? e) Yurt dışı gündelik tutarları f) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen ücret erbabında durum Gündelik tutarlarının kanuni haddi aşan kısmının vergilendirilmesinde yöntem B) YAKACAK YARDIMI C) SAYIM İŞLERİ İLE SEÇİM İŞLERİNDE ÇALIŞANLARA ÖZEL KANUNLARINA GÖRE VERİLEN ZARURİ GİDER KARŞILIKLARI III TAZMİNAT VE YARDIMLARDA İSTİSNA A) MAHİYETİ B) İSTİSNALAR Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleri ile verilen tazminat ve yapılan 10

11 yardımlar a) Gelir Vergisi Kanununun bütünü içinde durum b) Vergi idaresinin yorum ve uygulaması c) Hizmet erbabının yakınlarının ölümü Genel olarak yardımlar Emeklilere, dul ve yetimlere ödenen ikramiye ve toplu tazminatlar, sigorta şirketleri ve yardım sandıklarınca yapılan ödemeler a) 4697 sayılı Kanun düzenlemesi b) 4697 sayılı Kanunun geçici 1 inci madde hükmü dahilinde geçerlilik taşıyacak 4369 sayılı Kanun düzenlemesi c) 4369 sayılı Kanun gereği kıyaslama aa) Emekli ikramiyeleri bb) Dul ve yetim ikramiyeleri cc) Evlenme ikramiyeleri dd) Süresini doldurmamış olanlara toptan ödenen tazminat ve toptan yapılan ödeme tutarı ee) İade olunan mevduat Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları Doğum ve evlenme münasebetiyle yapılan ödemeler Sosyal Sigortalar Kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler Kıdem tazminatı a) Kanun hükmü b) Kıdem tazminatının mahiyeti c) Kıdem tazminatı hakkının doğuşu d) Tazminat tutarının hesaplanması aa) Çalışma süresi bb) Ücret unsuru cc) Kıdem tazminatının üst sınırı

12 dd) 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre durum ee) 5953 sayılı Kanuna tabi olanlar e) Kıdem tazminatının ödenmesindeki gecikmeye bağlı faizin gelir vergisi karşısındaki durumu Nafakalar Yardım sandıklarının kendi üyelerine yaptıkları yardımlar a) Mahiyeti b) 23 üncü maddenin 11 nolu ve 25 inci maddenin 3 nolu bent hükümleri karşısında durum c) Yardım sandıklarının statüsü aa) Tüzel kişiliği olanlar bb) Tüzel kişiliği olmayan yardım sandıkları Vergi idaresinin görüşü IV VATANİ HİZMET YARDIMLARINDA İSTİSNA V TEÇHİZAT VE TAYIN BEDELLERİNDE İSTİSNA VI TAHSİL VE TATBİKAT ÖDEMELERİNDE İSTİSNA VII TEŞVİK İKRAMİYE VE MÜKAFATLARINDA İSTİSNA A) TEŞVİK AMACI İLE VERİLEN İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR B) BELLİ HİZMETLER DOLAYISI İLE VERİLEN İKRAMİYE, GÜNDELİK VE ZAMLAR C) SPOR YARIŞMALARINDA İSTİSNA VIII SERGİ VE PANAYIR İSTİSNASI YEDİ NCİ BÖLÜM İNDİRİMLER I SAKATLIK İNDİRİMİ

13 II A) SAKATLIK DERECELERİ B) İNDİRİM TUTARLARI C) DİĞER HUSUSLAR Uygulama esasları ve sakatlık derecelerinin tespiti ile ilgili yönetmelik Muhtelif yerlerden ücret alınması ve vergi karnesi Takvim yılının belli bir döneminde çalışması Sakatlık indirimi dar mükellefiyette uygulanmaz SAKATLIK İNDİRİMİ İLE, 89 UNCU MADDEYE GÖRE ÖZÜRLÜLERDE YAPILACAK İNDİRİM BAĞLANTISI SEKİ Z İ NCİ BÖLÜM YATIRIM İNDİRİMİ * ÜÇÜNCÜ KISIM GELİR UNSURLARININ TESPİTİ B İ R İ NCİ BÖLÜM TİCARİ KAZANÇ l MAHİYETİ A) TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ VE SINAİ FAALİYETLER B) GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE TİCARİ VE SINAİ FAALİYET Gelir Vergisi Kanunu açısından ticari ve sınai faaliyet kapsamının tayini a) Ticari faaliyetin kapsamı b) Sınai faaliyet kapsamı * Yatırım indirimi ile ilgili sekizinci bölüm 4842 sayılı Kanunla bölüm başlığı ile birlikte kaldırılmıştır. 13

14 2 37 nci maddede ticari olduğu belirtilen faaliyetler Gayrimenkullerin, alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşmak a) Genel olarak b) Veraset sureti ile iktisap edilen gayrimenkullerin satışında durum Parsellemek sureti ile arsa satışı a) 4369 sayılı Kanun öncesi b) 4369 sayılı Kanun düzenlemesinden sonra durum Danıştay ın gayrimenkul alım satımındaki çokluk ve arazinin parsellenerek satışından doğan kazancın vergilendirilmesi ile ilgili görüşü Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları II TİCARİ KAZANÇTA ELDE ETME A) GENEL ESAS B) BAZI ÖZEL DURUMLARDA DEĞERLEME İnşaat onarım işlerinde geçici kabül tarihinde tahakkuk etmiş istihkaklar, henüz tahsil edilmeden, teminat olarak alıkonmuş olsa bile, hasılata dahil edilir Tapuya tescil edilmeden ve taksitle yapılan gayrimenkul satışları Arsa satışlarında durum Maden imtiyazı satışı İhracatta vergi iadesi ne zaman elde edilmiş sayılır? Bankaların faiz alacaklarını ertelemeleri elde etmeye mani değildir Borç verme işlerinde III TİCARİ KAZANCIN TESPİT ŞEKLİ A) BİLANÇO ESASINDA TİCARİ KAZANCIN 14

15 TESPİTİ B) İŞLETME HESABI ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ C) YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE KAZANÇ TESPİTİ Özel rejime tabi inşaat ve onarım işleri a) Faaliyetin konusu inşaat ve onarım işi olmalıdır b) İnşaat onarım işinin taahhüde bağlı olarak yapılması c) İnşaatın yıllara sirayet etmesi aa) İnşaat miktarında artma ve süre uzatımı bb) Geçici kabulün gecikmesi cc) Üniteler halinde ihale edilen inşaatlar dd) İnşaatın sözleşmede tespit edilen süreden önce bitirilmesi ee) Yazılı sözleşmenin olmaması Kazanç tespit rejimi a) Kazanç bütünüyle işin bittiği yılda beyan edilir b) Defter ve belge düzeni c) Müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtılması aa) Genel giderler bb) Amortismanların dağıtımı İnşaat onarım işinde işin bitimi a) Genel olarak b) Geçici kabulde esas alınacak tarih c) Sözleşmenin feshi halinde durum d) Ölüm halinde durum e) Devir ve dönüşüm halinde f) Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde işin bitimi

16 g) İkinci derecede müteahhitlerce (taşeronlarca) yapılan işlerde işin bitimi İnşaat onarım işlerinde vergileme ile ilgili bazı sorunlar ve özellikler a) İşin devri b) Müteahhitle idare arasındaki anlaşmazlıklar c) Fiyat farkı alınması d) Tahakkuk ettiği halde, tahsil edilmemiş istihkaklardan yapılan vergi kesintisi e) Geçici kabulden sonraki masraflar ve istihkaklar f) Yıllık beyanname verilmesi g) Vergi iadesi h) Özellik taşıyan giderler aa) Şantiye kuruluş giderleri bb) İdarece irat kaydedilen teminat akçeleri cc) Taşeronların sigorta primleri dd) Kanuni olmayan ödemeler D) ÖZEL İNŞAATLARDA KAZANÇ TESPİTİ Genel esaslar Özel inşaatların vergisiz kazanç sağlama alanına dönüşmüş olması E) DAR MÜKELLEFİYETTE KAZANÇ TESPİTİ Genel esas Ulaştırma işlerinde İrtibat bürolarının durumu Türkiye de yıllara sari inşaat onarım işi yapanlar Defter tutma durumu F) ÜLKE DIŞI FAALİYETLERLE İLGİLİ KAZANÇ TESPİTİ IV TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE MALİYET 16 BEDELİ ARTIŞI VE MALİYET FARKI UYGULAMASI

17 A) MALİYET BEDELİ ARTIŞI Maliyet bedeli artırımından yararlanacak olanlar Süre şartı Geçmiş yıl iktisapları Maliyet bedeli artırımına konu olacak iktisadi kıymetler a) Gayrimenkuller aa) Maliyet bedeli artırımında gayrimenkul deyiminin kapsamı bb) İktisap tarihi cc) Maliyet artışında esas alınacak bedel b) İştirâk hisseleri aa) İştirak hisseleri deyiminin kapsamı bb) Alış bedeli, iktisap tarihi ve diğer hususlar c) Amortisman konusu diğer sabit kıymetler aa) İktisap tarihi bb) Sermayeye eklenmiş yeniden değerleme fonları cc) Amortisman konusu sabit kıymetin amortismanı tamamlandıktan sonra eskalasyon uygulaması yapılabilecek midir? d) İnşaata tahsis edilen arsa ve arazide eskalasyon Eskalasyonda süre ve oran Eskalasyon zararı eskalasyon fonundan indirilir Eskalasyona tekabül eden fon ların akibeti Eskalasyon uygulaması ile ilgili örnekler a) İştirâk hisseleri, amortisman ayrılmamış gayrimenkuller b) Amortismana ve yeniden değerlemeye 17

18 tabi tutulmuş olup yeniden değerleme fonu sermayeye eklenmemiş gayrimenkuller c) Gayrimenkullerde yeniden değerleme fonunun sermaye eklenmiş olması d) Gayrimenkul dışındaki amortismana tabi iktisadi kıymetler B) İŞLENMİŞ ALTIN TİCARETİNDE MALİYET FARKI V TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDERLER A) İNDİRİLECEK GİDERLER Genel giderler a) Giderle kazancın elde edilmesi veya idamesi arasında illiyet ilişkisi bulunması gerekir b) Giderin, kazancın elde edilmesi için veya gelir harcaması çerçevesinde yapılması c) Yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması d) Faaliyetin genişletilmesi ile ilgili giderler e) Genel giderlerin matrahtan indiriminde kısıtlama ve kanunen kabul edilmeyen gider ölçüsü f) Ticari işletmenin vesayet altına alınamayacağı vergi idaresinin işletme sahibi yerine karar verir duruma giremeyeceği Bazı gider nevileri itibariyle belirlemeler a) Finansal kiralamada gider kaydı aa) 4842 sayılı Kanun öncesi bb) 4842 sayılı Kanunla yapılan düzenleme b) Factoring giderleri c) Bilgisayar yazılım programları d) Finansman giderleri e) Ölüm yardımları

19 f) Yurt dışı döviz hasılatları üzerinden ayrılacak götürü gider Sosyal giderler a) 40 ıncı maddenin 2 nolu bendindeki ödemeler, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili görülmemiştir b) 40 ıncı maddenin 2 nolu bendindeki giderlerin hizmet erbabının ücretinin bir unsuru olma durumu c) Hizmetli ve işçilerin tedavi ve ilaç giderleri d) Sigorta primi ve emekli aidatlarının işveren hissesi e) Dinlenme sitesi masrafları İşle ilgili zarar, ziyan ve tazminatlar Seyahat giderleri Taşıt giderleri a) 4369 sayılı Kanun öncesi b) 4369 sayılı Kanun kısıtlamayı kaldırmıştır Ayni vergi, resim ve harçlar a) Motorlu taşıtlar vergisinin masraf kaydı durumu b) Bir kıymetin iktisabı dolayısı ile ödenen vergiler c) İkmalen veya re sen salınan gider vergilerinin masraflara intikalinde durum Amortismanlar İşveren sendikalarına ödenen aidatlar İşverenlerce ödenen bireysel emeklilik katkı payları İndirilecek giderlerle ilgili diğer hususlar a) Gider kaydında tahakkuk esası b) 3917 sayılı Kanunla SSK primleri bakımından yapılmış olan özel düzenleme

20 c) Telefon, elektrik paraları d) Muhtemel toplu sözleşme zam farklarının durumu e) Giderin ilgili olduğu dönem B) GİDER KABUL EDİLMEYEN ÖDEMELER Teşebbüs sahibi ve aile fertlerinin işletmeden çektiği kıymetler Teşebbüs sahibi ve aile fertlerine ödenen aylık, ücret, ikramiye, komisyon ve tazminatlar Teşebbüs sahibinin sermayesine yürütülen faiz Aile fertlerinin alacaklarına yürütülen faiz Ceza ve tazminatlar Alkollü içkiler tütün ve mamullerine ait ilan reklam giderleri Yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtları gider ve amortismanları Yabancı kaynaklara ait giderlerde kısıtlama Yargı değerlemesi a) 2002 yılında durum b) Kabul edilmeyecek giderin hesaplanması c) Gider kısıtlamasına tabi olmayan mükellefler aa) Dönem sonu stokları değerleme yöntemi ve yeniden değerleme uygulamasına göre durum bb) Bankalar, sigorta şirketleri, finans kurumları cc) İmalatçı kuruluşlar d) Yatırım maliyetine giren yabancı kaynak giderleri e) Gider kısıtlamasına tabi yabancı kaynak 20

21 gider ve maliyet unsurları aa) 54 Seri Nolu Tebliğde belirtilen gider ve maliyet unsurları bb) Önceki dönemlerde sağlanmış yabancı kaynaklara ait giderler bakımından Danıştay Kararı cc) Vadeli alışlarda bedelin vade farkı içerdiği esasında ayrıştırma yapılmayacağı hususunda Danıştay Kararı dd) Finansman giderleri yanında finansman gelirlerinin de bulunması ee) İmalatçılarda maliyet unsuru olmayan giderler f) Katma değer vergisinin durumu C) TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIĞIN ETKİSİ VI TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE BASİT USUL A) BASİT USULE TABİ OLANLAR Basit usule tabi olmanın genel şartları a) Yıllık kira ve emsal kira bedeli b) Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması şartı Küçük ve kısıtlıların durumu c) Ticari, mesleki ve zirai faaliyet dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak Basit usule tabi olmanın özel şartları Adi ortaklıklarda basit usul şartlarının uygulanması Tekele tabi maddeler, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük maddelerin alım satımında iş hacmi ölçüleri Geçiş dönemi

22 B) BASİT USULDE KAZANÇ TESPİTİ C) BASİT USUL ŞARTLARININ KALKMASI D) BASİT USULDEN YARARLANMAYACAK OLANLAR İ K İ NCİ BÖLÜM ZİRAİ KAZANÇ I MAHİYETİ A) ZİRAİ FAALİYET Genel esaslar Yarış atı yetiştiriciliği a) 4369 sayılı Kanun öncesi b) 4369 sayılı Kanun düzenlemesine göre durum B) ZİRAİ FAALİYETİN SINIRLARI Zirai ve ticari faaliyet a) Genel olarak b) Hayvan alım- satımında durum Zirai - sınai faaliyet Zirai kazanç - gayrimenkul sermaye iradı ilişkisi C) ÇİFTÇİ, MAHSUL VE ZİRAİ İŞLETME DEYİMLERİ Çiftçi Mahsul Zirai işletme II ZİRAİ KAZANÇTA ELDE ETME Alivre satışlarda durum Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği III ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİLEME REJİMİ A) YILLIK BEYAN ESASINA TABİ OLMAYIP SADECE STOPAJ SURETİYLE VERGİLENECEK ÇİFTÇİLER Genel şartlar

23 Geçici 45 inci madde hükmü İşletme büyüklüğü ölçüsü a) Genel olarak b) Ziraat çeşitlerinden bir kaçının bir arada yapılması halinde işletme büyüklüğü ölçüsünün tespiti İşletme büyüklüğü ölçüsünün değerlendirilmesinde diğer hususlar a) Aile işletmeleri b) Adi ortaklıkların durumu aa) Genel olarak bb) Çiftçinin birden fazla adi ortaklıkta payı bulunması cc) Ortaklıkların ayrı gruplara giren zirai faaliyet yapmaları dd) Birden fazla adi ortaklıkta payı bulunan çiftçi, ortaklıklardan biri işletme büyüklüğü hadlerini aştığında gerçek usulde vergiye tabi olur ee) Aynı zamanda şahsi teşebbüs ve adi ortaklık halinde ziraat yapma ff) Aile işletmesi - ortaklık ilişkisi gg) Miras ortaklığının ve yarıcılığın durumu c) Tek işletmede yapılan zirai faaliyette işletme büyüklüğü ölçüsü uygulaması aa) Tek işletme nedir? bb) Tek işletmenin değerlendirmeye etkisi Tek işletmede, arazi sahibi çiftçinin dışındaki ortakların durumu Gerçek usule tabi olmama rejimi ve şümulu Yıllık beyan esasına geçiş, yıllık beyan esasından çıkış Diğer hususlar B) ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINDA KAZANÇ 23

24 TESPİTİ VE YILLIK BEYAN ESASINDA VERGİLEME Zirai işletme hesabı esasında hasılat a) Mahsul satış bedelleri b) Ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılmaları karşılığı elde edilen bedeller c) Gider yazılan değerlerin satılması halinde, bunların satış bedeli d) İstihsal edilen mahsullerden işletmede yem, tohum ve sair suretlerle kullanılanların emsal bedeli e) Zirai mahsulün, köylerde gezici olarak ticari faaliyet yapanlarca satılan tüketim maddeleri ile değiştirilmesi f) Sigorta tazminatları g) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satış kârı h) Bir sonraki yıla devreden mahsuller i) Çiftçi ve ailesince tüketilen mahsullerin durumu Zirai işletme hesabı esasında giderler a) 57 nci maddede yazılı giderler b) Giderlerle ilgili diğer hususlar c) Zirai kazancın tespitinde kabul edilmeyen giderler C) ZİRAİ KAZANCIN BİLANÇO ESASINDA TESPİTİ D) ZİRAİ KAZANÇTA STOPAJ ESASI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜCRETLER I MAHİYETİ A) ÜCRETİN TANIMI VE UNSURLARI İşverene tabi olma

25 2 Belli bir işyerine bağlı olma Mali ve ekonomik riskin bulunmaması B) ÜCRETİN DİĞER GELİR UNSURLARI İLE SINIRI Ücret- serbest meslek kazancı sınırı a) Genel olarak b) Ses, saz ve sahne sanatkârlarının durumu Amatör toplulukların durumu c) Film artistleri ile ilgili uygulama Yabancı film artistlerinin durumu d) Mankenler e) Konsomatrisler Ücret - ticari kazanç sınırı C) ÜCRETİN DEĞİŞİK ADLARLA ÖDENMESİ D) ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER İstisna haddini aşan, emeklilik, dul ve yetim aylıkları Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlar ile sağlanan menfaatler Milletvekillerine, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelerine, Komisyon Üyelerine ve benzerlerine yapılan ödeme ve sağlanan menfaatler Yönetim ve Denetim Kurulları Başkan ve Üyeleri ile tasfiye memurlarına ödenen veya sağlanan para, ayın, menfaatler Bilirkişiler, resmi arabulucular, hakemler, eksperler, jüri üyeleri Sporculara transfer ücreti ve sair adlarla yapılan ödeme ve sağlanan menfaatler E) DİĞER ÖZELLİKLER Kanuni istisna haddini aşan ödemeler Garsonların durumu

26 3 Kendilerine ait olmayan otomobillerde çalışan taksi ve dolmuş şoförleri II ÜCRETLERDE ELDE ETME A) GENEL ESAS B) KURUMLARDA ŞİRKET KÂRINDAN HİZMET ERBABINA VERİLEN İKRAMİYE III ÜCRETİN TESPİT ŞEKLİ A) GERÇEK USULDE TESPİT EDİLEN ÜCRETLER Gerçek usule tabi ücretler Gerçek usulde tespit ve vergilendirilen ücretlerde gayrisafi tutar a) Nakden ödenen ücretler b) Ayın olarak ödenen ücretler c) Sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler Safi tutarın tespiti a) Memur Yardımlaşma Sandıkları için kesilen Emekli aidatı, sosyal sigorta primleri b) Şahıs sigorta primleri c) Bireysel emeklilik katkı payları d) Sendika aidatları e) 4842 sayılı Kanunla kaldırılan özel gider indirimi B) DİĞER ÜCRETLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SERBEST MESLEK KAZANCI I MAHİYETİ A) SERBEST MESLEK FAALİYETİ Faaliyetin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgi ve ihtisasa dayanması Faaliyetin bir işverene tabi olmaksızın,

27 şahsi sorumluluk altında, kendi nam ve hesabına yapılması Devamlılık unsuru itibariyle durum B) KANUNEN SERBEST MESLEK KAZANCI SAYILAN DİĞER HALLER Kanun hükmü ile serbest meslek kazancı sayılan gelir unsurları a) Tahkim işleri dolayısı ile hakemlerin aldığı ücretler b) Telif ve ihtira beratı kazançları Özel olarak serbest meslek erbabı sayılanların kazançları a) Kollektif ve adi komandit şirketler ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti sonunda doğan kârlar b) Serbest meslek kazancından pay alanlar c) Gümrük komisyoncuları, borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar d) 4369 sayılı Kanunla serbest meslek erbabı olarak tespit edilenler C) SERBEST MESLEK FAALİYETİ VE KAZANCININ, DİĞER FAALİYET VE GELİR UNSURLARI İLE SINIRI Serbest meslek kazancı - Ticari kazanç a) Serbest meslek faaliyeti- ticari faaliyet ayırımında esas alınabilecek ölçüler aa) Sermaye unsurunun hakim olması bb) Emek istismarı (kullanımı) cc) Mesleki faaliyetin, ticari faaliyetle bir arada yapılması b) Ticari kazanç - serbest meslek kazancı ayırımının önemi ve sonuçları aa) Genel olarak

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009 KONU GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları 2009-14592 Sayılı akanlar Kurulu Kararı, 03.02.2009 tarih, 27130 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ

VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ KANUN ADI VE NUMARASI MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-ç Kamu idareleri tarafından açılan sergi, fuar ve panayırlar 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1.

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1. Vergi Tevkifatı Madde No 94 Kapsam (3946 sayılıkanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi :

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi : BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No. 4697 Kabul Tarihi : 28.6.2001 MADDE 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun degisik 21 inci maddesinden sonra gelmek

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 İÇİNDEKİLER I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 BİRİNCİ KISIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ I. ÖNBİLGİLER...8

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

Tarih : No : 28

Tarih : No : 28 Tarih : 18.08.2016 No : 28 Konu : 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nda yapılan değişiklikler hk. 6728 sayılı

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre)

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Ödemenin Türü, İlgili Madde, Tevkifat Oranı (% - Yüzde) Hizmet Erbabına Ödenen Ücretler ile Ücret

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih :25.12.2015 Sayı : İST.YMM.2015/3574 Sirküler No :İST.YMM.2015/82 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih : 30.12.2016 Sayı : İST.YMM.2016/2678 Sirküler No : İST.YMM.2016/130 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Sirküler No : 2016-59 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk.

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/11 Ankara,02/01/2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2014 Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2015 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ, VERGİDEN İSTİSNA TUTULACAK BAZI TUTARLAR İLE HADLER VE ORANLARA

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 SİRKÜLER İstanbul, 29.12.2015 Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 Konu: 2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 25.12.2015 tarih

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır.

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. SİRKÜLER NO:POZ-2004/01 İST. 05/01/2004 Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Bu raporumuzda, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2011 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı.

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004 ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 11/02/2004 tarih ve 16 sayılı gelir vergisi sirküleri yayımlanmıştır.bu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2016 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI

2016 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI 16 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI MADDE AÇIKLAMA ORAN (%) GVK 94/ Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2013/69 31/12/2013 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2014 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı