2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER. BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİ, PARTİLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER. BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİ, PARTİLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU"

Transkript

1

2 2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİ, PARTİLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU Vizyon Yayıncılık İnşaat Eğitim Danışmanlık Organizasyon Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Yeri ve İletişim Bilgileri Adres : Işık Sok. No: 1/5 Anıttepe/ANKARA Tel : (0312) Fax : Web : vizyonyayinlari.com.tr idarimalimevzuat.com MEVZUAT Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi ISSN: Basım Tarihi : Ankara, 2015 Baskı: Üç S Basım.Ltd. Şti. Matbaa: Merkez Sanayi Sitesi 1344 Sok. No:35 İvedik OSB - Yenimahalle/ANKARA Tel : (0312)

3 İçindekiler PRATİK BİLGİLER...7 BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİ, PARTİLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ SAYILI TEBLİGAT KANUNU PRATİK BİLGİLER...7 I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER - Katsayılar Devlet Memurlarına Yapılan Sosyal Yardımları Fazla Çalışma Ücreti Yurtiçi Harcırah Ödemeleri KKTC Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Harcırahlar Yurtdışı Harcırah Ödemeleri Memur Ödemelerinden Yapılan Kesinti Oranları ve Sakatlık İndirim Tutarları /1-C (Emekli Sandığı) Kapsamındaki Sigortalılara Ait Prim Oranları Devlet Memurları Aylık Gösterge Tablosu Memurlara Yapılan Ödemelerden Emekli Keseneği Hesabına Tabi Olan ve Olmayan Ödemeler Memurlara Yapılan Ödemelerden Prime Esas Kazançların Hesabında Dikkate Alınacak ve Alınmayacak Ödemeler Devlet Memurlarına Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı Tablosu Devlet Memurları Ek Gösterge Tablosu Mülga 5434 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları (EMEKLİ SANDIĞI) Kadınlarda Hizmet Sürelerine Göre Emeklilik Yaşları Vekalet Görevi ve Ücreti Açıktan Vekalette Ödenecek Ücret Kurum İçinden Vekalette Ödenecek Ücret Kurum Dışından Vekalette Ödenecek Ücret Görevden Uzaklaştırma Halinde veya Tutuklanan Memurlar Ödenecek Ücret Kamu Konutları (Lojman) Aylık Kira Ücretleri Memurlara Yapılacak Ek Ödeme Oranları (I) Sayılı Cetvel (II) Sayılı Cetvel Pratik Bilgiler

4 - (III) Sayılı Cetvel (IV) Sayılı Cetvel (V) Sayılı Cetvel Memurlara Yapılacak Yemek Yardımı Giderleri II. BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ İLE BELEDİYE VE BİRLİK MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI - Birlik Başkanı, Encümeni ve Meclis Üyeleri Huzur Hakları Belediye Başkanı Ödeneği Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Belediye Encümen Üyeleri Ödeneği...29 III. İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER - İşçi Ödemeleri Örgütün Eğitim Gören Öğrencilere Ödenecek Ücret Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti Kapıcılar İçin Asgari Ücretin Hesabı ve İşverene Maliyeti (TL/AY) Asgari Geçim İndirimi Tutarları Kıdem Tazminatına Tabi Olan/Olmayan Ödemeler Kıdem Tazminatı Tavanının Hesaplanması İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı Tutarları /1-A (SSK) Kapsamındaki Sigortalılara Ait Prim Oranları Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar SGK (Sigorta) Primine Tabi Olan ve Olmayan Ödemeler Yemek Parası, Çocuk ve Aile Zamlarında Prim İstisna Hadleri Özel Sağlık Sigortası Primi ile Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Katkı Paylarında Prim İstisna Hadleri Gelir Testi Sonuçlarına Göre Ödenecek Genel Sağlık Sigortası Primi Tutarları İşçilerin Yıllık Asgari Ücretli İzin Süreleri İşçilerin Ara Dinlenme Süreleri ve Daha Fazla İşçi Çalışan Kamu İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan Özürlü, Eski Hükümlü İşçi Sayısı-Çalıştırılmadığı Takdirde Verilecek Cezalar İşçilerin Emeklilik Yaşları (Erkek) İşçilerin Emeklilik Yaşları (Kadın) Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları (SSK) Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanan Sigortalılar İçin Fiili Hizmet Zamanından Yararlananlar, Yararlanma Yerleri ile Süreleri İhaleye Katılımlarda Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Tutarları Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda İdari Para Cezaları sayılı İş Kanununda Yer Alan İdari Para Cezaları Sayılı İşçsizlik Sigortası Kanunu'nda, 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu'nda İdari Para Cezaları IV SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 2886 SAYILI KANUNU PARASAL LİMİTLER sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri sayılı Devlet İhale Kanunu Parasal Limitler sayılı Kanunun 11/E Maddesine Göre İhalelere Katılamayacak Olanlar...45 V YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel VI. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR VE ORANLAR - Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar...50 MEVZUAT 3

5 - Emlak Vergisi Oranları Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Belediyeler ile Nüfusu 5000'den Az Olan Belediyelere Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Yeniden Değerleme Oranları Gelir Vergisi Tarifesi - Ücret ve Diğer Gelirler Gelir Vergisi Tarifesi -Ücret Gelirleri Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla İlgili Bilgiler Değerli Kağıt Bedelleri Gelir Vergisi Stopaj Oranları Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları Motorlu Taşıtlar Vergisi Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar Bağlama Kütüğü Harç Bedelleri Dava Açma Süreleri Tahsildarların Üzerinde Tutabilecekleri Para Limiti VII SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU PARASAL LİMİTLER - Avans ve Kredi Miktarı ve Diğer Hususlar Tahsildarların Üzerinde Tutabilecekleri Para Limiti Kurumların Satın Alabilecekleri Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri VII SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN TARİFELER - İlan ve Reklam Vergisi Eğlence Vergisi İşgal Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı İşyeri Açma İzni Harcı Kaynak Suları Harcı Ölçü ve Tartı Aletleir Muayene Harcı Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar Kayıt ve Suret Harcı Muayene Ruhsat Ve Rapor Harcı Sağlık Belgesi Harcı Bina İnşaat Harcı Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesi...66 IX. BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI - Belediye Para Cezaları Atıksu Arıtma ve Evsel Nitelikli Katı Atık Bertaraf Tesisini Kurmamış Belediyeler ile Endüstri Tesislerine Verilecek Cezalar Kabahatler Kanununa Göre Verilecek Cezalar İmar İdari Para Cezaları Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Göre Perakende İşletmecilere Verilecek İdari Para Cezaları X. BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLEİR VE EK ÖDEME ORANLARI - (1) Sayılı Cetvel (2) Sayılı Cetvel X. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Pratik Bilgiler

6 XII. SULAMA BİRLİKLERİNCE İŞLETİLEN SULAMA TESİSLERİNDE UYGULANACAK SU KULLANIM HİZMET BEDELİ TARİFELERİ - Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinin Gruplara Göre Dağılımı Sulama Birliklerince 2014 Yılında Su Kullanım Hizmet Bedelinin Belirlenmesinde Eşit Değer Olarak Alınacak İşletme ve Bakım Ücret Tarifeleri XIII. BELEDİYE MECLİSİNİN GÖRÜŞECEĞİ MUTAT KONULAR VE AYLARI - Belediye Meclisinin Görüşeceği Mutat Konular ve Ayları...78 BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİ, PARTİLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ Adana...81 Adıyaman...81 Afyonkarahisar...82 Ağrı...84 Aksaray...84 Amasya...85 Ankara...85 Antalya...86 Ardahan...87 Artvin...87 Aydın...87 Balıkesir...88 Bartın...89 Batman...89 Bayburt...89 Bilecik...89 Bingöl...90 Bitlis...90 Bolu...90 Burdur...91 Bursa...91 Çanakkale...92 Çankırı...93 Çorum...93 Denizli...94 Diyarbakır...94 Düzce...95 Edirne...95 Elazığ...96 Erzincan...97 Erzurum...97 Eskişehir...98 Gaziantep...99 Giresun...99 Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin (İçel) Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Su ve Kanalizasyon İdarelerinin İletişim Bilgileri SAYILI TEBLİGAT KANUNU GENEL BİLGİLENDİRME SAYILI TEBLİGAT KANUNU BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü İKİNCİ FASIL Tebligat Esasları İKİNCİ BAP Hususi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kazai tebligat İKİNCİ FASIL İdari Tebligat ÜÇÜNCÜ FASIL Mali Tebligat ÜÇÜNCÜ BAP Cezai Hükümler DÖRDÜNCÜ BAP Müteferrik Hükümler TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK MEVZUAT 5

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk

Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri Cüneyt Ertürk Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri 199'lı yılların başından bu yana sürekli azalma eğilimi gösteren yatırım teşvik tedbirleri 2 yıllık

Detaylı

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz I Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

Malın GTİP No su Cinsi Miktarı Tutarı

Malın GTİP No su Cinsi Miktarı Tutarı İthal Edilecek Mallara İlişkin Liste EK-1/a İthal Edilecek Mallara İlişkin Listesi AT Yüklenicisinin Unvanı/Adı Tüzel Kişiler için Vergi Kimlik Numarası Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarası İthal edilen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde: Birinci Hukuk Dairesi; 1. Taşınmaz mallara ilişkin ve mülkiyet hakkına dayanılarak paydaşlar arasındaki veya üçüncü kişilere

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013 Rapor Kodu: DT22 Temmuz 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri 1 Haziran 2013 Bu raporda yer alan istatistikler, Türkiye Bankalar Birliği

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013 Rapor Kodu: DT22 Nisan 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri 1 Mart 2013 Bu raporda yer alan istatistikler, Türkiye Bankalar Birliği üyesi

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi

Detaylı

- Müracaat ettiğiniz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz,

- Müracaat ettiğiniz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz, Malulen Emekli olma Şartları 30 Ağustos 2014 Maluliyet Aylığı Maluliyet Başvuru Koşulları : - En az on yıldan beri sigortalı sürekli bulunup, bakımına toplam muhtaç malullü olarak derecede 1800 malûl gün

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ A) İŞBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ 1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik

Detaylı