TOHUMSUZ BİTKİLER: SUDAN KARAYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOHUMSUZ BİTKİLER: SUDAN KARAYA"

Transkript

1 TOHUMSUZ BİTKİLER: SUDAN KARAYA

2 1. Karasal bitkiler nasıl ortaya çıktı?

3 1. Karasal bitkiler nasıl ortaya çıktı?

4 1. Karasal bitkiler nasıl ortaya çıktı? Karasal bitkiler Hepsi tek bir ortak atadan türemiştir Hepsi bir özelliği paylaşır Ebeveyn bitkinin dokuları tarafından korunan bir embriyodan gelişim Bu sebeple embriyofitler de denir Karada bu özellik neden önemlidir?

5 Atasal organizma Glaukofitler Kloroplastlar Yeşil bitkiler Kırmızı algler Klorofil b Nişasta depolama Klorofitler (çoğu yeşil alg) Streptofitler Diğer yeşil algler Yumurtanın ebeveyn içinde tutulması Yukarı dallanarak büyüme; plazmodezmata; mitoz ve kloroplast benzerliği Embriyo, kütikül, çok hücreli sporofit, kalın duvarlı sporlar Yeşil alg Çarallar (yeşil alg) Karasal bitkiler (embriyofitler)

6 1. Karasal bitkiler nasıl ortaya çıktı? Karasal bitkiler yeşil alglerle (protist) paylaştıkları özellikleri hala barındırmaktadır: Klorofil a ve b. Depolama için nişasta. Hücre duvarında selüloz. Klorofita şubesindeki yeşil algler muhtemelen bitkilerin atalarıdır.

7 1.1 Bitkilerin sınıflandırılması Bitkiler çeşitli şekillerde tanımlanabilir: Streptofitler karasal bitkileri ve bir yeşil alg grubunu kapsar hepsi yumurtayı ebeveynin vücudunda tutar Yeşil bitkiler: streptofitler + diğer tüm yeşil algler Hepsinde klorofil b bulunur Bu derste «bitki» dediğimizde sadece karasal bitkileri kastedeceğiz Bitki alemi dediğimizde akla gelenler bunlardır

8 Glaukofitler Kloroplastlar Yeşil bitkiler Kırmızı algler Klorofitler (çoğu yeşil alg) Klorofil b Nişasta depolama Diğer yeşil algler Yumurtanın ebeveyn içinde tutulması Yukarı dallanarak büyüme; plazmodezmata; mitoz ve kloroplast benzerliği Streptofitler Yeşil alg Çarallar (yeşil alg) Sterptofit Yeşil bitkiler Embriyo, kütikül, çok hücreli sporofit, kalın duvarlı sporlar Karasal bitkiler (embriyofitler)

9 1.1 Bitkilerin sınıflandırılması 10 adet karasal bitki grubu Damarlı bitkiler, 7 grup İletim demetleri bulunur Damarsız bitkiler İletim demetleri yoktur 3 grup

10 Bitkilerin sınıflandırılması Karasal bitkiler (Embriyofitler) Damarsız 3 grup Ciğer otları Kara yosunları Boynuz otları İletim demetleri yok Damarlı 7 grup Damarlı tohumsuz Likofitler Kibrit otları Monilofitler Atkuyrukları Eğrelti otları Damarlı tohumlu Açık tohumlular Kapalı tohumlular (çiçekli bitkiler) Gerçek yapraklılar

11 2. Bitkiler karada yaşama nasıl uyum sağladı? Bitkiler karada ilk defa milyon yıl önce ortaya çıkmıştır Kuru bir çevrede hayatta kalabilmeleri için bazı adaptasyonlar gerekiyordu: Büyük bitkiler suyu her bölgelerine iletmeliydi Hava ortamında dik durabilmek için destek gerekiyordu Gametleri yayabilmek için yöntemler gerekliydi

12 2. Bitkiler karada yaşama nasıl uyum sağladı? 1. Karasal bitkileri yeşil alglerden ayıran ve karada yaşamı olanaklı kılan özellikleri: Kütikül (mumsu lipidler), su kaybını yavaşlatır Stomata gövde ve yapraklardaki gaz alışverişini düzenleyen açıklıklar (ciğerotları hariç) Gametangia gametleri çevreler, kurumalarını önler Embriyo, koruyucu bir yapı içinde gelişir UV ışınlarından koruyan pigmentler Spor duvarları kurumayı önlemek için kalın Topraktan besin alımını artırmak için mantarlarla mutualist ilişkiler

13 2.1 Döl almaşı Tüm karasal bitkiler nesil değişimli bir yaşam döngüsüne sahiptir Çok hücreli haploid (gametofit) Mitoz Çok hücreli gametofit Mitoz Spor Gametler HAPLOİD (n) (gametofit) Mayoz Döllenme DİPLOİD (2n) (sporofit) Zigot Çok hücreli diploid (sporofit) Çok hücreli sporofit Mitoz

14 2.1 Döl almaşı Sporofit Spor üretir, tüm hücreler diploiddir Sporangiadaki hücreler (sporofitteki) mayoz geçirir ve haploid tek hücreli sporları oluşturur Sporlar yayılır Spor çok hücreli haploid yapıya dönüşür - gametofit Gametofit Gamet üretir, tüm hücreler haploiddir. Gametler mitozla üretilir! Sperm ve yumurtanın birleşmesi (döllenme) diploid zigotu oluşturur Zigot sporofite dönüşür

15 2.1 Döl almaşı Gametofitin küçülmesi bitkilerin evriminde önemli bir dönüm noktasıdır Damarsız bitkilerde gametofit, sporofite göre daha büyüktür, daha uzun yaşar ve kendi kendine yetebilir. Gametofit fotosentez yapar Daha sonradan ortaya çıkan bitkilerde bu durum tersine dönmüştür Damarlı tohumlu bitkilerde, sporofit nesli daha baskındır Sporofit fotosentez yapar Gametofit sadece birkaç hücreden oluşur çok küçüktür

16 3. Damarsız bitkiler İletim demetleri yoktur Ciğerotları, karayosunları, boynuzotları Kara bitkilerinin atası Korunan embriyo Stomata Her daim yeşil sporofit İletim demetleri, sporofit, greçek kökler Mikro filler Megafiller Tohumlar Çiçek, karpal, triploid endosperm Ciğerotları Kara yosunları Boynuz otları Kibrit otları Atkuyrukları Eğrelti otları Açık tohumlular Kapalı tohumlular Monilofitler Tohumlu bitkiler Gerçek yapraklılar Damarlı bitkiler Karasal bitkiler (embriyofitler)

17 3. Damarsız bitkiler Gametofit evresi fotosentez yapar Sporofitler fotosentez yapabilir/yapmayabilir Fakat sporofitler besin açısından her zaman gametofitlere bağımlıdır ve kalıcı olarak gametofitlere tutunurlar Gametofitlerden ortaya çıkan sporofitler Gametofitler

18 3. Damarsız bitkiler Haploid gametofit özelleşmiş eşey organlarında gametleri üretir (gametangia) Dişi: arkegonyum bir yumurta üretir Erkek: anteridyum iki kamçılı spermleri üretir Kamçılı yosun spermi Dişi Erkek

19 Karayosunu yaşam döngüsü Tomurcuk Gametofitler (n) Rizoid Çimlenen spor Çimlenmemiş sporlar Haploid (n) Gametofit nesli DİPLOİD (2n) Sporofit nesli Sperm (n) Yumurta (n) Damarsız bitkilerde döllenme için su gereklidir Sporofit (2n) Anteridyum (n) Mayoz Döllenme Arkegonyum (n) Sporangiyum Embriyo (2n) Sporofit gametofite tutunur ve besin için bağımlıdır Gametofit (n)

20 3. Damarsız bitkiler Sperm dişi üreme organına yüzmek zorundadır veya yağmur damlalarıyla ulaştırılır Yumurta, spermi çekmek için kimyasallar salgılar Bütün bu olaylar için su gereklidir Su Sperm Yumurta (n)

21 4. Damarlı bitkiler Kibrit otları, eğrelti otları, kozalaklılar ve çiçekli bitkileri kapsar Gerçek kök ve yaprakları bulunur Kara bitkilerinin atası Korunan embriyo Stomata Herdaim yeşil sporofit İletim demetleri, sporofit, greçek kökler Mikro filler Megafiller Tohumlar Çiçek, karpal, triploid endosperm Ciğerotları Kara yosunları Boynuz otları Kibrit otları Atkuyrukları Eğrelti otları Açık tohumlular Kapalı tohumlular Monilofitler Tohumlu bitkiler Gerçek yapraklılar Damarlı bitkiler Karasal bitkiler (embriyofitler)

22 4.1 Damarlı bitkilerin ayırıcı özellikleri nelerdir? İletim demetleri, maddelerin taşınması için özelleşmiş dokulardan oluşur Odun borusu (Ksilem) Topraktan bitkinin üst bölgelerine doğru su ve mineral taşır. Bazı hücrelerde destek sağlayan lignin bulunur Böylece yukarıya doğru büyüme sağlanır Soymuk borusu (floem) Fotosentez ürünlerini bitki içerisinde taşır

23 4.1 Damarlı bitkilerin ayırıcı özellikleri nelerdir? Odun borularında temel su iletim aracı trakeid hücreleridir. Bitkilerde trakeid evrimi karada yayılmalarını sağlayan en önemli unsurlardandır. İlk bitki fosillerinin yaşı milyon yıldır Hayvanlar için karayı daha yaşanabilir kılmıştır

24 4.1 Damarlı bitkilerin ayırıcı özellikleri nelerdir? Damarlı bitkiler ayrıca geniş, dallanan ve bağımsız sporofitlere sahiptir Olgun sporofit, gametofitten besin anlamında bağımsızdır Protallus Eğrelti otunda küçük bağımsız gametofit (sol) ve dallanmış sporofit (sağ)

25 4.1 Damarlı bitkilerin ayırıcı özellikleri nelerdir? «Gerçek yapraklı» bitkiler Damarlı tohumsuz bitkileri Tohumlu bitkileri içerir (kapalı ve açık tohumlu) Ortak özellikleri üstüste büyüme yeni dallar eskilerini aşarak büyür ışık için rekabette bir avantaj sağlar

26 4.1 Damarlı bitkilerin ayırıcı özellikleri nelerdir? Gerçek yapraklar Gövde veya dal üzerindeki yassı fotosentez yapan yapılar Gerçek damarlı dokusu bulunur İki tip Mikrofiller küçük, tek damar lifi Kibrit otları Megafiller karmaşık yapılı geniş yapraklar Damarlı doku Mikrofil Üstüste büyüme Megafil Zaman içinde evrim Kibrit otu Zaman içinde evrim Eğrelti otu

27 Karasal bitkiler (Embriyofitler) Damarsız 3 grup Ciğer otları Kara yosunları Boynuz otları İletim demetleri yok Damarlı 7 grup Damarlı tohumsuz Likofitler Kibrit otları Monilofitler Atkuyrukları Eğrelti otları Damarlı tohumlu Açık tohumlular Kapalı tohumlular (çiçekli bitkiler) Gerçek yapraklılar

28 5. Damarsız tohumsuz bitkiler Ciğer otları Kara yosunları Boynuz otları Kara bitkilerinin atası Korunan embriyo Stomata Herdaim yeşil sporofit İletim demetleri, sporofit, greçek kökler Mikro filler Megafiller Tohumlar Çiçek, karpal, triploid endosperm Ciğerotları Kara yosunları Boynuz otları Kibrit otları Atkuyrukları Eğrelti otları Açık tohumlular Kapalı tohumlular Monilofitler Tohumlu bitkiler Gerçek yapraklılar Damarlı bitkiler Karasal bitkiler (embriyofitler)

29 Embriyofitler Damarsız Tohumsuz bitkiler Hepatofita Ciğerotları: Hepatofita Sporofitler çok kısadır Damarsız bitkilerde gametofit evresinin baskın olduğunu hatırlayınız. Eşeysiz üreyebilirler Gametofitin parçalanmasıyla Ciğerotları Yosunlar Boynuz otları Damarlı bitkiler

30 Embriyofitler Damarsız Tohumsuz bitkiler Briyofita - kara yosunları Karayosunlarında (boynuz otları ve damarlı bitkiler de) stomata bulunur su ve gaz alış verişinde önemlidir Gerçek trakeid hücreleri yoktur fakat lifsi yapısı su taşınmasını sağlar Ciğerotları Yosunlar Boynuz otları Damarlı bitkiler

31 Tomurcuk Gametofitler (n) Su Rizoid Sperm (n) Çimlenen spor HAPLOİD (n) Gametofit evresi Çimlenmemiş sporlar DİPLOİD (2n) Sporofit evresi Yumurta (n) Mayoz Sporofit (2n) Erkek (n) Döllenme Dişi (n) Sporangiyum Embryo Gametofit

32 Embriyofitler Damarsız Tohumsuz bitkiler Antocerofita Boynuz otları Gametofitler yassı hücre plakaları halindedir Sporofitler 20cm ye kadar büyüyebilir (diğer damarsızlardan farkı) fakat iletim sistemi olmadığı için büyüme sınırlıdır Ciğerotları Yosunlar Boynuz otları Damarlı bitkiler

33 Damarlı Tohumsuz bitkiler Kibrit otları Atkuyrukları Eğrelti otları Kara bitkilerinin atası Korunan embriyo Stomata Herdaim yeşil sporofit İletim demetleri, sporofit, greçek kökler Mikro filler Megafiller Tohumlar Çiçek, karpal, triploid endosperm Ciğerotları Kara yosunları Boynuz otları Kibrit otları Atkuyrukları Eğrelti otları Açık tohumlular Kapalı tohumlular Monilofitler Tohumlu bitkiler Gerçek yapraklılar Damarlı bitkiler Karasal bitkiler (embriyofitler)

34 Damarlı tohumsuz bitkiler Küçük, kısa ömürlü gametofit, büyük sporofitten bağımsızdır Tek hücreli spor dinlenme evresidir. Damarlı doku sayesinde daha çok büyüyebilir fakat yaşamının bir bölümünde suya ihtiyacı vardır kamçılı, yüzen sperm için

35 Embriyofit Damarlı tohumsuz bitkiler Likofitler kibrit otları Likofitler: kibrit otları Kök ve gövdeleri çatallı dallanmaya sahiptir Yapraklar mikrofildir Lycopodium annotinum Likofitler At kuyrukları Çoğu eğrelti Tohumlu bitkiler

36 Embriyofitler Damarlı tohumsuz Öfilofitler Monilofitler Monilofitler atkuyrukları ve eğrelti otları Ciğer otları Boynuzotları Yosunlar Kibrit otları Atkuyruğu Eğrelti Açık tohumlular Kapalı tohumlular

37 Embriyofitler Damarlı tohumsuz Öfilofitler Monilofitler Atkuyrukları 1 cins içerisinde 15 tür bulunur Equisetum Hücre duvarlarında silika temizlik için kullanılır Equisetum hymale

38 Embriyofitler Damarlı tohumsuz Öfilofitler Monilofitler Eğreltiler Sporangia yaprakların altında kümeler halindedir /pics/botany/fern_sori2w.jpg

39 Gametofitler dişi ve erkek eşey organlarını üretir fakat her zaman aynı anda veya aynı gametofitte olmak zorunda değildir. Olgun gametofit Yumurta Çimlenen spor Döllenme Dişi Sporangia kümeleri Olgun Sporofit Erkek Eğrelti gametofiti

40 Embriyofitler Damarlı tohumsuz Öfilofitler Monilofitler Eğreltilerin çoğu gölgeli ve nemli ortamlarda büyür Ağaç eğreltiler 20 m uzunluğunda olabilir Dryopteris australis Ağaç eğreltileri orer/resources/images/plants/treeferns.jpg

41 TOHUMLU BİTKİLERİN EVRİMİ

42 Başlıklar 1 Tohumlu bitkiler nasıl baskın hale geldi? 2 Açık tohumlu bitkiler 3 Kapalı tohumlu bitkiler 4 Bitkiler dünyayı nasıl etkiler?

43 Tohumlu bitkilerin tarihi Damarlı tohumsuz bitkiler Tohumlu bitkilerin çıkışı Açık tohumlular baskın Kapalı tohumlular baskın Tohumlu eğrelti Ön-gimnosperm Sikad Manolya Günümüz Milyonlarca yıl önce

44 Giriş Günümüz tohumlu bitkileri iki gruba ayrılır: Gimnospermler açık tohumlu : çamlar ve sikadlar Anjiyospermler kapalı tohumlular : çiçekli bitkiler

45 Figure 29.2 The Major Groups of Living Seed Plants Sikadlar Ortak ata Mikrospormegaspor Ginkgolar Gnetofitler Açık tohumlular Tohum Çiçek Kozalaklılar Kapalı tohumlular

46 1 Tohumlu bitkiler nasıl baskın hale geldi? Gametofitin damarlı tohumsuz bitkilerle başlayan küçülmesi, tohumlu bitkilerde daha da devam etmiştir. Tohumlu bitki Damarsız Damarlı tohumsuz Sporofit Dişi Gametofit Ekek Gametofit Sporofit Sporofit Çiçekler Anter Yumurtalık Gametofit Gametofit

47 1 Tohumlu bitkiler nasıl baskın hale geldi? Tohumlu bitkilerin sadece en eskilerinde yüzen spermler bulunur Sikadlar ve ginkgolar Daha ileri tohumlular yumurta ve spermi bir araya getirmek için farklı yollar evrimleştirmiştir Bu da sudan tamamen bağımsız olmalarını sağlamıştır Daha kuru çevrelere yayılmalarını sağlamıştır

48 1 Tohumlu bitkiler nasıl baskın hale geldi? Tohumlu bitkilerin yaşam döngülerinde iki ayrı sporofit oluşur ve bunlar da iki ayrı gametofit üretir Megaspor dişi gametofiti oluşturur ve sadece yumurta üretir Mikrospor erkek gametofiti oluşturur ve sadece sperm üretir = polen tanesi Polen tanesi çok dayanıklı bir zar ile çevrilidir Polen tanesini kimyasallardan ve su kaybından korur

49 Plant Life Cycles İki tip spor üretilir: büyük megaspor ve küçük mikrospor Sporlar erkek ve dişi gametofitleri üretir Megagametofit Mikrogametofit Megaspor Mikrospor yumurta Mayoz HAPLOİD DİPLOİD Döllenme Spor ana hücresi (2n) Spor ana hücresi (2n) Zigot Mikrosporangiyum Megasporangiyum Sporofit Embriyo

50 1 Tohumlu bitkiler nasıl baskın hale geldi? Megasporlar, megasporangiyum içinde dişi gametofitlere gelişir megagametofit. Megasporangiyum sporofit dokusu ile çevrilidir. Bu iki yapı birlikte sonradan tohumu oluşturur = tohum taslağı

51 1 Tohumlu bitkiler nasıl baskın hale geldi? Tozlaşma: bir polen tanesi dişi gametofit yakınına düştüğünde olur Dişi gametofite doğru bir polen tüpü oluşur. Sperm tüpten geçer ve yumurta döllendiğinde diploid zigot meydana gelir. Zigot bölünürek embriyo sporofit oluşturur ve uyku durumuna geçer artık bu duruma tohum adı verilir

52 Figure 29.4 Pollen Grains Tozlaşma

53 Polen taneleri Polen tüpleri

54 1 Tohumlu bitkiler nasıl baskın hale geldi? 1 Tohumlu bitkiler nasıl baskın hale geldi? Tohumlar çok iyi korunan yapılardır Yıllarca canlılığını koruyabilir, ve koşullar uygun olduğunda çimlenir. Tohum kabuğu hem avcılardan hem de su kaybından korur. Çoğu tohumun, yayılabilmek için çeşitli adaptasyonları vardır.

55 1 Tohumlu bitkiler nasıl baskın hale geldi? Tohumlar bu bitkilerin karada başarılı olmalarının en önemli sebeplerindendir. Başarılarının bir sebebi de ikincil büyümedir enine büyüme Kabuk: ksilemin çoğalmış şeklidir. Koruma ve destek sağlar. Aynı zamanda daha fazla büyüyerek güneş ışığından faydalanmada avantaj sağlar En eski tohumlu bitkilerin hepsi kabuk geliştirmişti fakat bazıları daha sonra bu özelliklerini kaybetti Bu bitkiler başka avantajlar geliştirmiştir

56 2. Açık tohumlular Çiçek oluşturmayan tohumlu bitkilerdir. Açık tohumlu denilmesinin sebebi tohum taslağı ve tohumun yumurtalık ve meyve dokusuyla korunmuyor olmasıdır. 4 grup birbiriyle az benzerlik gösterir İletim demetleri kapalı tohumlular kadar verimli değildir Ksilem içinde sadece trakeid hücreleri bulunur (Gnetofitler hariç) Sikadlar 65bin yıl önce tüm ormanları oluşturuyorlardı Şimdi de çamlar yüksek coğrafyalarda baskınlardır Ginkgolar Gnetofitler Kozalaklılar Çiçekli bitkiler

57 4800 yaşındaki Bristlestone çam ağacı California ABD. Dünyada yaşayan en eski canlı

58 2. Açık tohumlular 1. Sikadlar Tropik bölgelerde yetişen palmiye benzeri bitkilerdir Boyları 20 metreye kadar büyüyebilir Günümüz açık tohumluları arasındaki en eski gruptur 200 kadar türe sahiptir Çoğunluğu yenildiğinde insanlar için zehirli dokulara sahiptir. Palmiye ve eğrelti arasında bir forma benzer

59 2. Açık tohumlular 2. Ginkgolar Günümüzde sadece tek bir türü kalmıştır Ginkgo biloba kızsaçı ağacı Dişi ve erkek ağaçlar ayrıdır ve X ve Y kromozomları ile belirlenir. Bu şekilde eşey kromozomları olan çok az sayıda bitki vardır.

60 2. Açık tohumlular 3. Gnetofitler: Çiçekli bitkilerle bazı ortak özellikleri paylaşırlar 3 cins içinde toplam 90 tür bulunur

61 2. Açık tohumlular 4. Kozalaklılar koniferler Açık tohumluların en yaygın grubudur 700 tür Ladin, sedir, çam, göknar, ardıç

62 2. Açık tohumlular Dişi ve erkek kozalaklar Dişi: aşina olduğumuz odunsu dişler İçinde yumurtalığı barındırır Odunsu yapı dalların uzantısıdır Erkek: daha yumuşak yapı Üzerinde polen tanelerini barındırır Yapısı yaprakların uzantısıdır. dişi erkek

63 Erkek gametofit Tozlaşma Tohum taslakları Dişi gametofit Erkek kozalak Dişi kozalak Tohumlar rüzgar veya hayvanlar ile taşınır Olgun sporofit Gelişen sporofit

64 Tohum taslağını koruyan tek yapı kozalak dişleridir. Bazıları o kadar sıkı kapalıdır ki sadece ateş ile açılır Amerika daki direk çamları Yellowstone milli parkında 1988 deki yangın bütün tohumların saçılmasına yardımcı oldu

65 3. Kapalı tohumlular Dişi gametofit iyice küçülmüştür genelde 7 hücre. Kapalı tohumluların ortak özellikleri: Çift döllenme Triploid endosperm Tohum taslağı ve tohumlar karpel (dişi üreme organı) içerisinde Çiçek Meyve Damar tüpleri ve lifli ksilem Floem yanında arkadaş hücreleri

66 3. Kapalı tohumlular Çift döllenme: Erkek gametofitte iki gamet bulunur. Birinin çekirdeği yumurta ile birleşir. Diğeri dişi gametofitin iki haploid çekirdeğiyle birleşerek triploid çekirdek oluşturur bu endospermdir. Endosperm gelişmekte olan sporofite besin sağlar

67 3. Kapalı tohumlular Kapalı tohum tohumlar değişime uğramış bir yaprak olan karpel içinde bulunur. Koruma sağlar ve kendine tozlaşmayı engellemek üzere görev yapar Çiçekler: Erkek üreme organı: (mikrosopragiyum): başçık ve sapçıktan oluşur. Dişi üreme organı (karpel) (megasporangiyum) Tepecik, dişicik borusu, yumurtalık

68 Figure 29.9 A Generalized Flower

69 3. Kapalı tohumlular Taç yapraklar (Petal) ve çanak yapraklar (sepals) değişime uğramış yapraklardır. Genelde tozlaştırıcıları çekmeye yararlar. Çanak yapraklar genelde tomurcuk açmadan önce onu korur

70 3. Kapalı tohumlular Çiçek tipleri: Tam çiçek: erkek ve dişi organı bulundurur hermafrodit Eksik çiçek: Ya erkek ya dişi organı bulunur Tohumlu bitkiler erkek ve dişi çiçekleri bulundurmalarına göre ikiye ayrılır: Tek evcikli: Erkek ve dişi çiçek aynı bitki üzerinde Meşe, mısır, ceviz, fındık, kavun, karpuz İki evcikli: Erkek ve dişi çiçekler ayrı bitkiler üzerindedir Hurma, söğüt, kavak, incir, kivi

71 Figure Inflorescences (Part 1) şemsiye çiçekler Işın çiçekler Disk çiçekler

72 3. Kapalı tohumlular Evrimsel değişimler İlkel grupların çiçekleri tüm yapıları barındırır. Evrim bunu değiştirerek çiçek organlarını azaltmış, simetriyi değiştirmiş ve bazı bölümleri birleştirmiştir. Neden uzun erkek ve dişi organlar vardır? Uzunluk tozlaşma olasılığını artırır

73 Figure Flower Form and Evolution Manolya tüm yapılar ayrı ayrı görülebilir- simetrik Orkide yatay simetri, yapılar birleşik

74 3. Kapalı tohumlular Evrimsel değişimler Tam çiçeklerde kendine tozlaşma daha kolay olur Bu bir dezavantajdır!!! Akraba evliliği gibi düşünebiliriz Bunun için bazı özellikler evrimleşmiştir

75 Başçıklara tozlaştırıcı hayvanlar ulaşamaz Tepecik açık Başçıklara tozlaştırıcı hayvanlar ulaşır Ama aynı çiçeğin tepeciğine ulaştıramaz Tepecik kapalı

76 3. Kapalı tohumlular Evrimsel değişimler Çoğu polen hayvanlar ile tozlaşır. Dolayısıyla çiçekler bu hayvanlara polen veya nektar olarak hediye sunar Bitkiler ve tozlaştırıcıları birlikte evrilmiştir: bazı ilişkiler gerçekten birbirine özgüdür.

77 3. Kapalı tohumlular Yaşam döngüsü: Zigot embriyoya gelişir: bir ekseni vardır (buna göre kök ve gövde oluşur) Tek veya çift çenekli olabilir tohum yaprakları Çenekler endospermi sindirir, bazıları fotosentez yapabilir

78

79 3. Kapalı tohumlular Meyveler: Yumurtalık ve tohumlar meyveye dönüşür Meyve hem tohumu korur hem de yayılmaya yardım eder hayvanlar yer veya hayvanlara yapışır Basit meyveler bir dişi organdan gelişir. Ör: kiraz Birleşik meyveler birkaç dişi organdan gelişir. Ör: ahududu Çoklu meyveler çiçek kümesinden gelişir. Ör: ananas Yan meyveler dişi organ ile başka bir bölümden gelişir. Ör: çilek

80 Figure Fruits Come in Many Forms and Flavors

81 4. Kapalı tohumlu bitki sınıflandırma Genel olarak iki grup: Tek çenekliler Çift çenekliler Diğer gruplar: yıldız anason ve akrabaları, nilüferler ve manolyagilleri içerir Nilüferler Geçiş iletim yapıları İletim yapıları Dişi organların birleşmesi Tek çenek Yıldız anason Manolyagiller Tek çenekliler Çift çenekliler

82 Figure Monocots Tek çenekliler

83 Figure Eudicots Çift çenekliler Florida kızılcığı

Tohumsuz bitkiler: Sudan Karaya

Tohumsuz bitkiler: Sudan Karaya Tohumsuz bitkiler: Sudan Karaya Karasal bitkiler Hepsi tek bir ortak atadan türemiştir Hepsi bir özelliği paylaşır Ebeveyn bitkinin dokuları tarafından korunan bir embriyodan gelişim Bu sebeple embriyofitler

Detaylı

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Bitkilerde Eşeyli Üreme Bitkilerde Eşeyli Üreme İki farklı cinsiyete ait üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni canlılar oluşmasına eşeyli üreme denir. Oluşan yeni canlı, ana canlılardan farklı kalıtsal özelliklere sahiptir. Bitkiler

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ 9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

MBG-112 GENEL BİYOLOJİ II TOHUMLU BİTKİLER DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ. Tarım ve tohumlu bitkiler

MBG-112 GENEL BİYOLOJİ II TOHUMLU BİTKİLER DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ. Tarım ve tohumlu bitkiler MBG-112 GENEL BİYOLOJİ II TOHUMLU BİTKİLER DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ Tarım ve tohumlu bitkiler Tarım Asya, Avrupa ve Amerika da yaklaşık olarak aynı zamanda 10.000 yıl önce başlamıştır. Tohumlu bitkiler

Detaylı

milyon yıl önce. 500 milyon yıl önce. 385 milyon yıl önce MBG-112 GENEL BİYOLOJİ II TOHUMSUZ BİTKİLER. Doç. Dr. Yelda Özden Çiftçi

milyon yıl önce. 500 milyon yıl önce. 385 milyon yıl önce MBG-112 GENEL BİYOLOJİ II TOHUMSUZ BİTKİLER. Doç. Dr. Yelda Özden Çiftçi MBG-112 GENEL BİYOLOJİ II TOHUMSUZ BİTKİLER Doç. Dr. Yelda Özden Çiftçi 1.2 milyon yıl önce Siyanobakteriler Protistler 500 milyon yıl önce Küçük bitkiler Mantar ve hayvanlar Uzun bitkiler 385 milyon yıl

Detaylı

Karasal bitkiler ve adaptasyonları: 1- Başlıca 4 gruptur. Karayosunları, eğreltiotları, gimnospermler ve angiospermler.

Karasal bitkiler ve adaptasyonları: 1- Başlıca 4 gruptur. Karayosunları, eğreltiotları, gimnospermler ve angiospermler. BİTKİ TAKSONOMİSİ DERS TAKVİYE NOTU Campbell BÖLÜM 29 ve Mader Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi e-posta: erkoc@gazi.edu.tr web: http://w3.gazi.edu.tr/web/erkoc Bitkiler çok hücreli, eukaryot

Detaylı

Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ÜREME ORGANI ÇİÇEK ÇİÇEKLER BİTKİLERİN EŞEYLİ ÜREME ORGANIDIR. ÇİÇEĞİN KISIMLARI taç yaprak TAM ÇİÇEĞİN ŞEKLİ başçık sapçık dişicik

Detaylı

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ *BİTKİSEL DOKULAR www.sanalbiyoloji.com Bitkiler damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve tohumlu bitkiler olmak üzere üç grupta incelenir. Damarsız tohumsuz bitkilerde kök,

Detaylı

Bilim adamları canlıları hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak dört bölümde sınıflandırmışlar.

Bilim adamları canlıları hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak dört bölümde sınıflandırmışlar. 1- Canlının tanımını yapınız. Organizmaya sahip varlıklara canlı denir. 2-Bilim adamları canlıları niçin sınıflandırmıştır? Canlıların çeşitliliği, incelenmesini zorlaştırır. Bu sebeple bilim adamları

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Çiçek Çiçekler bitkinin üreme organlarıdır.tozlanma ve döllenme meydana gelince tohum ve meyve oluştururlar.

ayxmaz/biyoloji Çiçek Çiçekler bitkinin üreme organlarıdır.tozlanma ve döllenme meydana gelince tohum ve meyve oluştururlar. Çiçek Çiçekler bitkinin üreme organlarıdır.tozlanma ve döllenme meydana gelince tohum ve meyve oluştururlar. çiçek kısımları ve görevleri : Çanak yaprak :tomurcuk açılana kadar koruma. Taç yaprak : böcekleri

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Şekil 2.

Ayxmaz/biyoloji. Şekil 2. Şekil 1. 1) Yukarıdaki üreme süreci aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilir: a) hermafroditlik b) oogami c) sporlanma d) patenogenez e) izogami 2) Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme özelliği değildir?

Detaylı

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir.

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. ÜREME ve ÇEŞİTLERİ Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. A. EŞEYSİZ ÜREME Eşey hücrelerinin oluşumu ve döllenme olmadan, bir atadan

Detaylı

ISLAH AÇISINDAN BAHÇE BİTKİLERİNDE ÇİÇEK VE DÖLLENME BİYOLOJİSİ

ISLAH AÇISINDAN BAHÇE BİTKİLERİNDE ÇİÇEK VE DÖLLENME BİYOLOJİSİ ISLAH AÇISINDAN BAHÇE BİTKİLERİNDE ÇİÇEK VE DÖLLENME BİYOLOJİSİ Bitkilerde çoğalma tohumla (seksüel) ya da vegetatif organlarla (aseksüel) gerçekleşmektedir. Seksüel çoğalmada, üreme hücreleri adı verilen

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı Bitki Materyali-I: Gymnospermae Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı nurgulk@istanbul.edu.tr BİTKİLER ALEMİ CORMOPHYTA (GÖVDELİ BİTKİLER) THALLOPHYTA (GÖVDESİZ BİTLİLER) Pteridophyta

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez Döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünmeler ile canlı gelişimine PARTENOGENEZ denir. Arı, karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi canlılarda görülür.

Detaylı

BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME ve ÇİMLENME 12. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 12.3.3. Bitkilerde Eşeyli Üreme Anahtar Kavramlar çiçek, çimlenme, dormansi, döllenme, meyve, tohum, tozlaşma, üreme hücreleri

Detaylı

GENEL BOTANİK PROF. DR. BEDRİ SERDAR

GENEL BOTANİK PROF. DR. BEDRİ SERDAR GENEL BOTANİK PROF. DR. BEDRİ SERDAR Bedri SERDAR - 2008 BİTKİLERDE ÜREME Üreme Canlılar, şekil ve fonksiyon bakımından kendilerine benzer bireyler meydana getirerek nesillerini devam ettirirler ki bu

Detaylı

İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME Canlıların kendine benzer yavrular oluşturmasına üreme denir. Üreme tüm canlılar için ortak özellik olup canlının neslinin devamlılığını sağlar. Canlılar neslini devam

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM

12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM 12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM BİTKİSEL DOKULAR Bitkilerde toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki tane sistem vardır. Toprak üstü organ sistemine SÜRGÜN SİSTEM Toprak altı organ

Detaylı

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ Biyoloji dersinden 9.sınıflar için Belediye Yarışması TOPLAM PUAN 100. Çözümler: 1. Verilenleri Uygula!

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ Biyoloji dersinden 9.sınıflar için Belediye Yarışması TOPLAM PUAN 100. Çözümler: 1. Verilenleri Uygula! MAKDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ 04.03.2017 Biyoloji dersinden 9.sınıflar için Belediye Yarışması Çözümler: TOPLAM PUAN 100 1. Verilenleri Uygula! 1.1. mbriyonun daha doğrusu fetüsün gelişimi sırasıyla numaralar

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu:

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu: MAYOZ BÖLÜNME Mayoz-1 evreleri: Mayoz bölünme homolog kromozomların ve kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ardışık iki bölünme bütünüdür. Homolog kromozomların ayrılmasına neden olan birinci evreye

Detaylı

2.Fotosentez sırasında bitkiler: 1 p./ 4. Karbondioksit havadan bitkinin yaprağına nereden girer? 1 p./

2.Fotosentez sırasında bitkiler: 1 p./ 4. Karbondioksit havadan bitkinin yaprağına nereden girer? 1 p./ 6. iyoloji dersi bölgesel yarışma 23.02.2019 IX sınıf CEVAPLAR 1-12 arası verilen soruların doğru cevabını sarınız. ütün sorularda sadece bir taen doğru cevap vardır. 1. Su bitkinin yaprağına nerden girer?

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM SELİN HOCA

BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM SELİN HOCA BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR SELİN HOCA BİTKİLERİN YAPISI Bitkilerde toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki tane sistem vardır. Toprak üstü organ sistemine SÜRGÜN SİSTEM Toprak altı organ sistemine

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: BİTKİLERİN YAPISI ALIŞTIRMALAR Bu başlık altında her bölüm kazanımlara ayrılmış, kazanımlar tek tek çözümlü temel alıştırmalar ve sorular ile taranmıştır. Özellikle bu kısmın

Detaylı

a-spermatogenez:erkek bireylerde testislerde spermlerin meydana gelmesidir: Özellikleri:

a-spermatogenez:erkek bireylerde testislerde spermlerin meydana gelmesidir: Özellikleri: MAYOZ BÖLÜNME Mayoz-1 evreleri: Mayoz bölünme homolog kromozomların ve kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ardışık iki bölünme bütünüdür. Homolog kromozomların ayrılmasına neden olan birinci evreye

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

Mayoz Bölünmenin Oluşumu

Mayoz Bölünmenin Oluşumu MAYOZ BÖLÜNME NEDİR? 03 Ocak 2012, 23:39 Osman BEDEL MAYOZ BÖLÜNME NEDİR? Kromozom sayılarının nesiller boyu sabit tutulması mayoz bölünme ile sağlanır. Mayoz özel bir hücre bölünmesidir. Bu bölünme ile

Detaylı

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir.

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. 1 ÜREME Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. *Eşeysiz üreme: EŞEYSİZ ÜREME Tek bir ata bireyin, kendisiyle aynı genetik özelliklere

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA KOLONİ VE DOKULAŞMA Yeryüzünde çok sayıda tek hücreli canlı vardır ve bunlar basit yapılıdır. Oysaki çok hücreli olmak gelişmiş canlı olmanın gereklerindendir. Çünkü tek hücreli bir canlı (örneğin Euglena

Detaylı

SU BİTKİLERİ 11. Prof. Dr. Nilsun DEMİR

SU BİTKİLERİ 11. Prof. Dr. Nilsun DEMİR SU BİTKİLERİ 11 Prof. Dr. Nilsun DEMİR KÖK: BRYOPHYTA KARA YOSUNLARI Sınıf: Gerçek Kara yosunları (Musci) Sınıf: Ciğer Otları (Hepaticeae) - Toprak yüzeyine yatık büyürler, - Gövde yassıdır, yaprak şeklindedir,

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BİYOLOJİSİ

BAHÇE BİTKİLERİ BİYOLOJİSİ BAHÇE BİTKİLERİ BİYOLOJİSİ BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİSİ Generatif gelişmeyi düzenleyen çiçek, meyve ve tohumların morfolojik, biyolojik, sitolojik ve fizyolojik özelliklerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.

Detaylı

22.04.2015 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN. Döl almaşı

22.04.2015 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN. Döl almaşı MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN Döl almaşı Angiospermlerde; Baskın döl sporofit, Gametofit indirgenmiş, Sporofit üreme yapısı olan çiçeği oluşturur. Ovaryum

Detaylı

Bitkilerin Adaptasyonu

Bitkilerin Adaptasyonu Bitkilerin Adaptasyonu 1 Bitkiler oldukça ekstrem ekolojik koşullarda hayatta kalabilirler. Bitkilerin bu türden ekstrem koşullarda hayatta kalabilmesi için adaptasyona ihtiyacı vardır. Shelford s Tolerans

Detaylı

**Bazı bir hücrelilerde (Plazmodyum malarya),mantarlarda çiçeksiz bitkilerde (karayosunu,eğrelti otu), su yosunlarında görülen üreme şeklidir.

**Bazı bir hücrelilerde (Plazmodyum malarya),mantarlarda çiçeksiz bitkilerde (karayosunu,eğrelti otu), su yosunlarında görülen üreme şeklidir. 4-)Sporla Üreme **Sporla üreme, olumsuz koşullara dayanıklı, sağlam bir örtü ile kaplı olan ve spor olarak adlandırılan özelleşmiş hücrelerle olur. Sporlar uygun koşullarda gelişerek yeni canlıyı oluşturur.

Detaylı

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek)

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) KONU 10. ÜREME VE GELİŞME I. Bitki Hücrelerinde Üreme ve Gelişme: Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) Yöntem: Rosa sp. ve Lilium sp. tam çiçeğinden alınan enine

Detaylı

SU BİTKİLERİ 8. Prof. Dr. Nilsun DEMİR

SU BİTKİLERİ 8. Prof. Dr. Nilsun DEMİR SU BİTKİLERİ 8 Prof. Dr. Nilsun DEMİR KÖK (FİLUM veya DİVİZYO): CHLOROPHYTA (Yeşil Algler) Sınıf : Chlorophyceae Renk: Yeşil Pigment (Kloroplast) KLOROFİL: Klorofil a-b KAROTENOİD: β-karoten Zeaxanthin

Detaylı

Yapı ve Organların Gelişmesi. 1. Meyve Meyve ve sebzelerde yaşam ** Gelişme ** Olgunlaşma ** Yaşlanma

Yapı ve Organların Gelişmesi. 1. Meyve Meyve ve sebzelerde yaşam ** Gelişme ** Olgunlaşma ** Yaşlanma Yapı ve Organların Gelişmesi 1. Meyve Meyve ve sebzelerde yaşam ** Gelişme ** Olgunlaşma ** Yaşlanma Gelişme başlangıcı Derim Tüketim Dışı Yaprak, çiçek, ham meyve (1) gelişme, fiziksel (2) Yaşlanma Kök,

Detaylı

МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (I) BİRİNCİ SINIF.

МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (I) BİRİNCİ SINIF. МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (I) BİRİNCİ SINIF 1. Verilen türlerin ait oldukları taksonomik gruplarının Latince isimlerini yaz.!

Detaylı

SU BİTKİLERİ 9. Prof. Dr. Nilsun DEMİR

SU BİTKİLERİ 9. Prof. Dr. Nilsun DEMİR SU BİTKİLERİ 9 Prof. Dr. Nilsun DEMİR Kök: Chlorophyta Sınıf: Charophyceae Renk: Yeşil Pigment (kloroplast): Klorofil Klorofil a-b (+) Carotenoid ß-Karoten (+) Zeaxanthin (+) Lutein (+) Violaxanthin (+)

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 23.02.2015

Detaylı

Üreme ve Üreme Tipleri

Üreme ve Üreme Tipleri Üreme ve Üreme Tipleri Tohumsuz Bitkiler 1 Üreme Canlıların soylarının devamı için kendilerine benzer yavrular meydana getirmelerine denir.eşeyli ve eşeysiz olarak iki şekilde olur. Eşeysiz üreme: Eşey

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 4. Hafta: Bitkisel Dokular - devam B. SÜREKLİ DOKULAR (BÖLÜNMEZ DOKULAR)

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 4. Hafta: Bitkisel Dokular - devam B. SÜREKLİ DOKULAR (BÖLÜNMEZ DOKULAR) B. SÜREKLİ DOKULAR (BÖLÜNMEZ DOKULAR) Bölünme özelliğini kaybetmişlerdir. Kofulları büyük ve sitoplâzmaları azdır. Hatta bazen sitoplâzmalarını tamamen kaybetmiş ve ölmüşlerdir. Çeperlerinde sekonder veya

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝

Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝 Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝 Yen 瀝 B 瀝 yoloj 瀝 Eylül 9, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 㟀 yoloj 㟀 Nasıl Çalışılır? Tohumlu b 㟀 tk 㟀 lerde bulunan üreme organı ç 㟀 çek d 㟀 r. B 㟀 tk 㟀

Detaylı

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir?

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? Hayvan Hücresi Bitki Hücresi A) Koful vardır Koful yoktur B) Klorofil

Detaylı

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II MANTARLAR VE BİTKİSEL PARTNERLER DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ MANTARLARR

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II MANTARLAR VE BİTKİSEL PARTNERLER DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ MANTARLARR MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II MANTARLAR VE BİTKİSEL PARTNERLER DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ MANTARLARR Ökaryot ve çoğu çok hücreli ve heterotroftur. Besinlerini «absorbsiyon» ile alırlar. Besini vücudunun dışında

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

ÇİÇEK. Çiçek sapına pedonkül denir.

ÇİÇEK. Çiçek sapına pedonkül denir. ÇİÇEK, MEYVE, TOHUM ÇİÇEK Çiçek,kısa bir sürgün olup tohumlu bitkilerin üreme organıdır.başka bir deyişle çiçek,büyümesi sınırlanmış ve üzerinde dört ayrı tipte yüksek yaprak bulunan bir organdır. Çiçek

Detaylı

ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir.

ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. Hücre büyürken, hücre zan genişler, hacmi artar. Ancak hücrenin

Detaylı

MAHMUT ASLAN - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

MAHMUT ASLAN - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ 1. Mayoz bölünme aşağıda verilenlerden hangisinde gerçekleşebilir? A) B) Yumurta Polen ana C) D) Mide Deri 4. Üreme ana hücrelerinde, biri anneden, biri babadan gelen iki takım (2n) kromozom bulunur. Aşağıda

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 7. Hafta: Gövde

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 7. Hafta: Gövde GÖVDE Bazı istisnalar sayılmazsa, kormofitlerde kök ile yapraklar arasında kalan kısma gövde denir. Gövde üzerinde yandal veya çiçek tomurcukları bulunur. Tomurcuk taşımak, gövdeyi kökten ayıran en önemli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

Bitkiler Alemi. Doç. Dr. Hüseyin ÖNEN. benzeri ökaryotik organizmaları (bir veya birden fazla

Bitkiler Alemi. Doç. Dr. Hüseyin ÖNEN. benzeri ökaryotik organizmaları (bir veya birden fazla Bitkiler Alemi Doç. Dr. Hüseyin ÖNEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 60240 Tokat Bitkiler âlemi, çevremizde gördüğümüz ağaçlar, çiçekler, otlar, eğreltiotları, yosunlar

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

BİTKİSEL DOKULAR (DEVAM)

BİTKİSEL DOKULAR (DEVAM) BİTKİSEL DOKULAR (DEVAM) BÖLÜNMEZ (DEĞİŞMEZ) DOKU : Bölünmez dokular, bölünür doku hücrelerinin bölünme yeteneklerini kaybetmeleri sonucunda oluşur. Bölünmez doku hücreleri, küçük çekirdekli, az sitoplazmalı,

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE TANE

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE TANE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE TANE Yemeklik tane baklagillerde tane, meyvenin içinde olup, göbek bağı ile bağlıdır. Bitkiye gelen tüm besin maddeleri bu bağ ile taneye taşınır. Taneler; renk, büyüklük ve

Detaylı

GENETİK I BİY 301 DERS 7

GENETİK I BİY 301 DERS 7 GENETİK I BİY 301 DERS 7 İçerik Kısım 1: Genler, Kromozomlar ve Kalıtım Kısım 2: DNA-Yapısı, Replikasyonu ve Varyasyonu Kısım 3: Genetik bilginin ifadesi ve düzenlenmesi Kısım 4: Genomik Analiz Kısım 5:

Detaylı

Eğreltiler. Kara yosunları. Su şamdanları. İlk tohumlu bitkiler. Paleozoik Mesozoik. İlk iletim demetli bitkiler. Kara bitkilerinin kökeni

Eğreltiler. Kara yosunları. Su şamdanları. İlk tohumlu bitkiler. Paleozoik Mesozoik. İlk iletim demetli bitkiler. Kara bitkilerinin kökeni Milyonlarca yıl önce Senozoik Bitkilerin Sınıflandırılması Basit Charophyceae üyeleri Ciğerotları Boynuzlu Ciğerotları Karayosunları Ortadan kalkmış protrakeofitler Kibritotları Eğreltiler, at kuyrukları

Detaylı

MAYOZ VE EŞEYLİ YAŞAM DÖNGÜLERİ

MAYOZ VE EŞEYLİ YAŞAM DÖNGÜLERİ MAYOZ VE EŞEYLİ YAŞAM DÖNGÜLERİ Kalıtıma giriş Ebeveynler yavrularına gen adı verilen kodlanmış bilgileri verirler. Genler DNA parçalarıdır. Çoğu gen, hücreyi özgün enzimler ve diğer proteinleri sentezlemesi

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ Halkalı solucanlar çift cinsiyetli olmalarına rağmen döllenme kendi kendine değil, iki ayrı

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

*Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır.

*Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır. DERS :BİYOLOJİ KONU : CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI DEVAM EDİYORUZ... B: PROTİSTA ALEMİ *Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır. *Pratista alemindeki

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA 12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA BİTKİLERDE BESLENME Bitkiler inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyarlar. İnorganik maddeleri hazır almalarına rağmen organik maddeleri

Detaylı

Prof. Dr. N. Münevver Pınar

Prof. Dr. N. Münevver Pınar Prof. Dr. N. Münevver Pınar Polen nedir? Ne gibi fonksiyonları vardır? Polenler, tohumlu bitkilerde (Spermatophyta) vejetatif ve generatif olmak üzere iki nukleusa sahip n kromozomlu mikrosporlardır. TOHUMLU

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-20 8.SINIF FEN SORULARI.. Aşağıdaki şema bazı canlılarda gözlenen döl almasını göstermektedir. Sporofit (2n) M P A T G 2 G S Replikasyon Sitokinez 6 0 0 0 0 spor (n) İnterfaz Yukarıdaki

Detaylı

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi **Ökaryot canlılar: Çekirdekli hücre taşıyan canlılardır. Zarlı organeller bulunur. DNA' larında histon proteinleri bulunur. Ökaryot canlılar; 1. Protista 2. Bitkiler 3.

Detaylı

PROTİSTA Genel Özellikleri Kamçılılar

PROTİSTA Genel Özellikleri Kamçılılar PROTİSTA Genel Özellikleri Eukaryotik canlılardır Tek hücreli ve koloni şeklinde yaşarlar Serbest ve parazit yaşayanlar bulunur Ototrof ve heterotrof olarak beslenenler bulunur Eşeyli ve eşeysiz üreme

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON)

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) 12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) STOMA Genellikle yaprakta bulunan bitkide gaz alışverişini sağlayan küçük gözeneklerdir. Bitkinin yaşadığı iklim koşuluna bağlı olarak konumu

Detaylı

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1 DN ve enetik Kod kıllı Ödev - 1 dı Soyadı:... Sınıfı:... No:... Soru 1 şağıdaki sorulara uygun cevapları seçip, numaralarını cümlenin başındaki boş kutucuklara yazınız. 1 en 2 Kromozom 3 Nükleotid 4 imin

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

Bitkilerin Adlandırılması

Bitkilerin Adlandırılması Bitkilerin Adlandırılması Bitki isimlerinin bir yerden diğerine değişmemesi, hangi bitkinin söz konusu olduğunun kesin ve emin bir şekilde anlaşılabilmesi ve dünya üzerinde birlik sağlamak için bitkilerde

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR Angiospermae ve Gymnospermae Arasındaki Farklılıklar muhafaza içersinde döllenerek olgun tohuma gelişen gerçek meyve 3. Angiosperma ların odunlarında

Detaylı

BİTKİLER ALEMİ. Magnoliatae. Liliatae. Bryophyta. Bacteriophyta. Pteridophyta. Cyanophyta. Spermatophyta. Phycophyta. Gymnospermae.

BİTKİLER ALEMİ. Magnoliatae. Liliatae. Bryophyta. Bacteriophyta. Pteridophyta. Cyanophyta. Spermatophyta. Phycophyta. Gymnospermae. BİTKİLER ALEMİ THALLOPHYTA CORMOPHYTA Bacteriophyta Bryophyta Cyanophyta Pteridophyta Phycophyta Spermatophyta Mycophyta Angiospermae Gymnospermae Magnoliatae Liliatae Milyon yıl önce Başlıca Bitki Gruplarının

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

1- Aşağıda verilen mayoz bölünme geçirmekte olan hücrelerin evrelerini ve her birinin kromozom sayısını yazınız. (6*1,5=9 ) 5- Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? (2*4=8 ) Profaz_I

Detaylı

SU BİTKİLERİ 12. Prof. Dr. Nilsun DEMİR

SU BİTKİLERİ 12. Prof. Dr. Nilsun DEMİR SU BİTKİLERİ 12 Prof. Dr. Nilsun DEMİR SPERMATOPHYTA ( Tohumlu Su Bitkileri) - Kök, gövde yaprak ve iletim dokuları bulunan vaskuler bitkilerdir - Tohum ve çiçek oluştururlar Sınıf: Angiospermae (Kapalı

Detaylı

4.Kofulları büyük ve az sayıdadır. Kofulları küçük ve çok sayıdadır

4.Kofulları büyük ve az sayıdadır. Kofulları küçük ve çok sayıdadır Hücre: *Canlıları oluşturan birimlere hücre adı verilir. * Hücrenin varlığının ve özelliklerinin bilinmesi mikroskobun bulunmasıyla başlamıştır. İlk kez Robert Hooke yaptığı basit mikroskopla şişe mantarının

Detaylı

DNA ve Özellikleri. Şeker;

DNA ve Özellikleri. Şeker; DNA ve Özellikleri Hücrelerdeki hayatsal olayların yönetimini çekirdek sağlar. Çekirdek içinde, hücrenin beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan genetik madde bulunur.

Detaylı

Genel olarak dış görünüşü bakımından kökün gövdeden farkı, yaprak taşıyan düğümlere (nod) ve düğümler arasına (internod) sahip olmaması ve kloroplast

Genel olarak dış görünüşü bakımından kökün gövdeden farkı, yaprak taşıyan düğümlere (nod) ve düğümler arasına (internod) sahip olmaması ve kloroplast KÖK, GÖVDE, YAPRAK KÖK Kök, kara hayatına uymuş olan gelişmiş bitkilerde genel olarak toprak içerisine doğru büyüyen ama nadiren toprak üstünde de bulunan bir organdır. Görevi, bitkiyi toprağa bağlamak,

Detaylı

Tatlı su, deniz ve rutubetli topraklarda yaşarlar. Büyük bir kısmı insan ve diğer hayvanlarda parazittir. Bilateral simetriye sahiptirler.

Tatlı su, deniz ve rutubetli topraklarda yaşarlar. Büyük bir kısmı insan ve diğer hayvanlarda parazittir. Bilateral simetriye sahiptirler. Solucanlar Bu gruba dâhil olan canlılar yassı, yuvarlak ve halkalı solucanlar olmak üzere 3 ana başlık altında incelenmektedir. Yassı solucanlar Yumuşak, ince ve yassı bir vücut yapıları vardır. Serbest

Detaylı

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı

Saprolegnia (Su Küfü)

Saprolegnia (Su Küfü) MYCOPHYTA Saprolegnia (Su Küfü) Yaygın bir su küfü olup, türleri tatlı sularda ve ıslak topraklarda yaşarlar. Saprofit olarak sulardaki ölü böcekler, balıklar, kurbağa yavruları ve diğer su hayvanlarının

Detaylı

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2.

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2. 61. Işık 1. durum 2. durum Işık Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir? A) B) C) D) E) 14 62. Hayvanların sınıflandırılmasında

Detaylı

Nar, Kestane ve Enginar Döllenme Biyolojisi

Nar, Kestane ve Enginar Döllenme Biyolojisi Nar, Kestane ve Enginar Döllenme Biyolojisi Md Rashedul Islam TÜBİTAK PhD Fellow Biyoteknoloji Anabilim Dalı Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova Üniversitesi NAR DÖLLENME BİYOLOJİSİ 2 NARIN SINIFLANDIRILMASI

Detaylı