2014 Yılı Ev, Süs ve Çiftlik Hayvanları Alt Sınır Ücret Tarifesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Yılı Ev, Süs ve Çiftlik Hayvanları Alt Sınır Ücret Tarifesi"

Transkript

1 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI 2014 Yılı Ev, Süs ve Çiftlik Hayvanları Alt Sınır Ücret Tarifesi Sağlık 1 Sokak 36/3 Yenişehir/ANKARA Tel: Faks: e-posta:

2 MEDİKAL - DANIŞMANLIK - YAZILIM farklı yaklaşımlar, farklı çözümler Fcr Prima Teknik Özellikleri Standart parçaları; FCR prima T reader( Model:CR-IR 391RU) AC güç kablosu Diğer Sistem Parçaları; -IP kaset tip CC -FCR Prima konsol,fcrview -Dry Imager; DRYPIX Prıma,DRYPIX,DRYPIX 2000,4000,7000 Tedarik Edilenler; Fosfor Plaka ST-VI; 35x43cm(14''x17''),35x35cm(14''x14''),10''x12'',8''X10'' 24x30 cm,18x24 cm,15x30 cm IP Kaset Tip CC; 35x43cm(14''x17''),35x35cm(14''x14''),10''x12'',8''X10'' 24x30 cm,18x24 cm,15x30 cm IP yüklemek için gerekli süre; min 125 saniye İşleme kapasitesi; Saatte 57 IPs'den fazla Ekran başlama zamanı: Min 23 saniye DRYPIX Primada Yazdırma Zamanı: Kaset 35x43 cm olduğunda yaklaşık 200 saniye. 35x35 cm olduğunda yaklaşık 190 saniye. Stacker Sayısı: 1 Network: 10 Base T x 100 Base TX Boyutları (wxdxh): 560x540x392 mm Ağırlık: 39kg Güç Kaynağı Şartları: -Tek faz Hz -AC V - +10% 1.9A(max) Çevre Şartları: Sıcaklık : C Nem : % R Atmosfer Basıncı : hPa BC-2800 VET TAM OTOMATİK KAN SAYIM CİHAZI * 18 parametre ve eritrosit (RBC), lökosit(wbc) ve trombositi (PLT) ayrı histogramlarda gösterebilme, * 13 hayvan türüne göre çalışabilme (Köpek, kedi, sığır, koyun, keçi, at, fare, rat, tavşan, deve, maymun, domuz, bizon) ayrıca klinisyenin isteğine bağlı 3 hayvan türünü cihaza yükleyebilme. * Köpek, kedi, sığır, fare, rat, tavşan, maymun analizlerinde WBC yi 3 e ayırabilme ve 6 farklı değer elde edebilme (Lenfosit sayısı ve yüzdesi, Monosit sayısı ve yüzdesi, Granülosit sayısı ve yüzdesi), * Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay ve hızlı kullanım, * Düşük maliyetli reaktif sarfiyatı, * Saatte 25 test yapabilme, * Histogramı ile beraber den fazla sonucu saklayabilen büyük veri bankası, * Solüsyon sarfiyatını minimize eden otomatik yıkama sistemi, * Solüsyon ve temizleyiciler azaldığında ve Son Kullanma Tarihi yaklaştığında alarm ile uyarma, * Çevresel risk oluşturmamak adına siyanür içermeyen reaktif kullanımı, * Kolay kullanım için tasarlanmış özel cihaz, geniş renkli LCD ekran, * Cihaza monte termal printer ile her test sonrası otomatik çıktı alabilme imkanı, * Hesaplamada yüksek doğruluk için her türe ayrı tasarlanmış bağımsız hesaplama sistemi, * Entegre kalibrasyon ve kalite kontrol programları, * Tam kan (13µL) ve dilue kan (20µL) ile çalışabilme imkanı, * Opsiyonel olarak barkod okuyucu ve ayrı bir yazıcı bağlanabilir, * Kolay bir şekilde kelime (hasta ismi, klinik ismi) yazılabilmesi için klavye bulunmaktadır, * 322(En)x437(Boy)x386(Yükseklik) ebatında ve 17,9 kg, * Cihazın toz ve kıldan etkilenmemesi için cihazla beraber kılıf verilmektedir. Analiz Edilen Parametreler: WBC:Lökosit MCH:Ortalama Hemoglobin Miktarı RBC:Eritrosit M C H C : O r t a l a m a H e m o g l o b i n HGB:Hemoglobin Konsantrasyonu HCT:Hematokrit RDW: Eritrosit Dağılım Genişliği MCV:Ortalama Eritrosit Hacmi MPV:Ortalama Trombosit Hacmi MCH:Ortalama Hemoglobin Miktarı PDW:Trombosit Dağılım Genişliği M C H C : O r t a l a m a H e m o g l o b i n Konsantrasyonu PCT:Platokrit 2 HASVET MEDİKAL DANIŞMANLIK YAZILIM VETERİNERLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mehmetcik Mah Sk. No:3B/2 Muratpaşa/ANTALYA T : F : www. hasvet.com.tr hasvet.com.tr facebook.com/ hasvet.kampanyalar

3 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI DEĞERLİ MESLEKTAŞIMIZ; 1. Nitelikli bir emek olan Veteriner Hekim emeğinin korunabilmesi için; 2013 yılında bölgemizde uygulanacak muayene ve tedavi ile diğer mesleki faaliyetlere ilişkin alt sınır ücretleri; 6343 sayılı yasa ve Türk Veteriner Hekimler Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği nin 27.maddesi (ç) fıkrası gereğince; Yönetim Kurulumuzca belirlenip, T.V.H.B. Merkez Konseyi ne onaylatılarak yürürlüğe girmiştir. 2. Muayene ve tedavi ile diğer mesleki faaliyetlerle ilgili alt sınır ücret tarifesinin belirlenmesinde; veteriner hekimliği mesleğinin hayvan ve toplum sağlığını en etkin biçimde korumasını sağlama amacı ön planda tutulurken, üyelerimizin maddi ve manevi haklarını koruma ilkesi de gözetilmiştir. 3. Ücretlerin belirlenmesinde yurdumuzun ve Ankara nın koşulları göz önünde bulundurulmuş, hayvan sahipleri ve veteriner hekimler açısından hassas davranılmaya çalışılmıştır. Belirlenen ücretler minimum ücretler olup, bu kitapçık meslektaşlarımızın sundukları hizmetlerin karşılığında alacağı ücret konusunda kılavuz olarak kullanılacaktır. Ancak, meslektaşlarımızın kendi muayenehanelerinde uygulayacakları ücretlere ilişkin bir standart belirleyip, bunu görünür şekilde ilan etmeleri beklenmektedir. 4. Tanı ve tedavide birbirinden farklı yöntemler kullanan meslektaşlarımıza gerekli esnekliği sağlayabilmek için, kullanılacak malzeme ve ilaçlara ilişkin fiyatlandırma uygulama ücretlerine dahil edilmemiştir. 5. Bu kitapçıkta belirtilmiş olan ücretler alt sınırı belirlediği için, veteriner hekimlerin burada belirlenen ücretlerden daha fazla ücret talep edilmesi doğaldır. Buna paralel olarak bazı durumlarda veteriner hekimlerin özel ücret talep etme hakları vardır: a. Hastalık anormal komplikasyonlar ile seyrediyorsa, b. Tanı ve/veya girişim uzman görüşü gerektiriyorsa, c. Acil durumlarda girişimde bulunmak için günlük işler bir kenara bırakılıyorsa, uygulanacak olan ücretin meslektaşımızın belirlediği tutardan daha yüksek olması doğal karşılanacaktır. Ancak uygulanacak ücretlendirme konusunda hayvan sahibinin baştan bilgilendirilmesi, bu konudaki kaygıların giderilmesi açısından sağlıklı olacaktır. 6. Bu kitapçık, meslektaşlarımızın uygulamalarına ışık tutmak üzere kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Kitapçıkta belirtilmeyen hastalık, durum ve girişimler için alınacak ücret, benzer uygulamalar için belirlenen ücretler dikkate alınmak koşuluyla veteriner hekimin takdirine bırakılmıştır. 7. Bu ücret kılavuzunda belirtilen ücretlerin altında ücret aldığı belirlenen veteriner hekimler hakkında, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu; Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği nin 10. Bölümünde belirlenen hükümler gereğince inceleme ve soruşturma yapmak zorundadır. 8. Eğer başka şekilde bir açıklama getirilmemişse, talep edilen ücret sadece tarifi yapılan uygulama için olup, ilaç, anestezi, kullanılan materyal ve/veya özel alet ücretini kapsamamaktadır. 3

4 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ Sevgili Meslektaşımız; Mesleğimizin icrasına yönelik temel yasa olan 6343 e ek olarak 5996 ve 5199 sayılı yasaları ve bunlara ait yönetmelikleri lütfen titizlikle okuyunuz. Özellikle 5996 sayılı yasaya ilişkin yönetmelikler hala yayımlanma ya da değiştirilme sürecinde olduğu için, sizlere yönelik mevzuat sürekli değişim halindedir. Mevzuata ilişkin sorularınız için lütfen odamız sekretaryasını arayarak Yönetim Kurulu na iletilmek üzere not bırakınız ya da adresinden iletişim kurunuz. Güncel mevzuata ilişkin tüm ayrıntılara adresinden Mevzuat sekmesinden ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Türk Veteriner Hekimler Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği nin ücretlere ilişkin maddeleri: Ücretlerin alınmasında uyulacak kurallar MADDE 95 (1) Veteriner Hekimler hasta sahiplerinden alacakları ücret konusunda aşağıdaki kurallara uymak zorundadır. a. a. Veteriner Hekimler, bağlı oldukları oda tarafından hazırlanan ve Merkez Konseyi tarafından onaylanan, muayene tetkik ve tedavi ücretleri ile iş sözleşmeleri için belirlenen asgari ücretlere uymak zorundadır. Veteriner Hekimlerin gerekli gördükleri durumlarda hasta sahibinden muayene ve uygulayacağı tedavi için ücret almamaya hakları vardır. Ücret alınırsa, alınan ücret asgari ücretin altında olamaz. b. Özel hayvan hastaneleri, poliklinikler, laboratuvar ve benzeri kuruluşlarda çalışan Veteriner Hekimler, odaların saptadığı, Merkez Konseyinin onayladığı asgari ücretin altında bir ücretle çalışamazlar. c. Ücretin tespiti veya ödenmesinde üçüncü şahısların aracılığı kabul edilemez. d. Hasta hayvanın sahibine önceden bildirilmeyen veya onun onayı alınmadan çağrılan yardımcı veteriner hekim için ayrıca ücret istenemez. Tamamlanmadan bırakılan tedavilerin ücretleri MADDE 96 (1) Maktu ücretle yapılan tedavilerde, tedavi herhangi bir nedenden dolayı tamamlanmadan bırakılmışsa, tedaviyi o zamana kadar sürdüren Veteriner Hekim, emeğinin ve harcamalarının karşılığı olan ücreti alır. Ücret peşin alınmışsa fazlası geri verilir. GÜÇLÜ BİR MESLEK ODASI İÇİN LÜTFEN AİDATLARINIZI ÖDEYİNİZ Ödeme seçenekleri: 2013 yılı ve geçmiş dönem aidat borçlarınızı, odamızı ziyaret ederek kredi kartına 12 aya kadar taksitlendirerek veya nakit olarak ödeyebilir, ayrıca Odamızın ZİRAAT BANKASI MİTHATPAŞA ŞUBESİ nde bulunan IBAN:TR hesabına yatırabilirsiniz. 4

5 5

6 6

7 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI YILI EV ve SÜS HAYVANLARI ALT SINIR ÜCRET TARİFESİ I- MUAYENELER ve KLİNİK GİRİŞİMLER MUAYENE ve KONSULTASYONLAR MUAYENE KONTROL (Daha önce tedavisi yapılan) MUAYENE (Çalışma saatleri dışı) UZMAN VETERİNER HEKİM İLE KONSULTASYON EVDE MUAYENE (Gidiş tutarı ayrıca ilave edilecektir) KENNEL MUAYENESİ (saati) (Gidiş tutarı ayrıca ilave edilecektir) DANIŞMA (1/4 saati) YAZIŞMA, RAPOR DÜZENLEME ÜCRETİ TÜR %8 KDV DAHİL FİYAT MUAYENE-KONSULTASYON Kafes Kuşları 20 MUAYENE-KONSULTASYON Sürüngenler 30 MUAYENE-KONSULTASYON Kemirgenler 20 MUAYENE SONRASI KLİNİK PROSEDÜRLER ORAL İLAÇ UYGULAMASI SUBKUTAN ENJEKSİYON INTRAMUSKULER ENJEKSİYON INTRAVENÖZ ENJEKSİYON / INTRAVENÖZ KATETER INTRAARTİKÜLER ENJEKSİYON SUBKONJUNKTİVAL ENJEKSİYON OFTALMİK TOPİKAL MEDİKASYON

8 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ KORNEAL FLUORESCEIN UYGULAMASI SHIRMER GÖZYAŞI TESTİ OFTALMİK TONOMETRİ YARA TEMİZLİĞİ (Basit) YARA TEMİZLİĞİ (Komplike) PANSUMAN UYGULAMA AYAKTAN YABANCI CİSİM ÇIKARMA (Basit) AYAKTAN YABANCI CİSİM ÇIKARMA (Komplike) KULAK MUAYENESİ KULAKTAN YABANCI CİSİM ÇIKARMA BURUNDAN YABANCI CİSİM ÇIKARMA ABDOMİNOSENTEZ TORAKOSENTEZ TRANSTRAKEAL YIKAMA BRONKOALVEOLER LAVAJ ÜRETRA KATETERİ UYGULAMA (Erkek) ÜRETRA KATETERİ UYGULAMA (Dişi) SİSTOSENTEZ LAVMAN MİDE SONDASI UYGULAMA (Nazogastrik / Orogastrik) MİDE SONDASI UYGULAMA ( Özefagotomi ile) MİDE SONDASI UYGULAMA (Perkutan gastrotomi ile) OKSİJEN TEDAVİSİ (1/2 saati) TIRNAK KESME ANAL KESELERİN TEMİZLENMESİ ANAL KESELERİN TEMİZLENMESİ (Lavaj yöntemiyle) MİKROÇİP İMPLANTASYONU HOSPİTALİZASYON (Günlüğü) İZOLASYON ODASINDA TUTMA (Günlüğü) NEKROPSİ UYGULAMASI ÖTANAZİ SUNİ TOHUMLAMA

9 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI INTRAVENÖZ KATETER (INTRAKET) UYGULAMA INTRAVENÖZ SIVI SAĞALTIMI SUBKUTAN SIVI SAĞALTIMI KEMİK İÇİ SIVI SAĞALTIMI KAN TRANSFÜZYONU SIVI SAĞALTIMI LABORATUVAR UYGULAMALARI KAN ALIM ÜCRETİ SERUM BİYOKİMYASAL TESTLERİ (Her parametre) KAN SAYIMI (Hemogram) ERİTROSİT SAYIMI (Thoma lamı ile) LÖKOSİT SAYIMI (Thoma lamı ile) HEMOGLOBİN HEMATOKRİT TOTAL PROTEİN TROMBOSİT FORMÜL LÖKOSİT SEDİMENTASYON KANAMA ve PIHTILAŞMA SÜRESİ TAYİNİ KAN FROTİSİ (Hazırlama ve muayene) GRAM BOYAMA PREPARAT BOYAMA SİTOLOJİK MUAYENE SİTOLOJİK MUAYENE (Kulak akıntısı) SİTOLOJİK MUAYENE (Vaginal akıntı) SEROLOJİK ve DİYAGNOSTİK KİT SETİ (Test kiti maliyeti eklenecektir) KÜLTÜR ve SENSİTİVİTE TESTİ (Antibiyogram) DERMATOFİT (MANTAR) MUAYENESİ (Mikroskobik inceleme)

10 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ DERMATOFİT TEST (Mantar ekimi) DIŞKI MUAYENESİ DERİ KAZINTISI MUAYENESİ İDRAR MUAYENESİ (Total) İDRAR MUAYENESİ (Strip) KUDUZ KAN TİTRASYON TESTİ (Kan alımı, referans laboratuvar, kargo ve yazışma ücretlerini kapsar) AŞILAMALAR ve ANTİPARAZİTER UYGULAMALAR (Fiyatlandırma, uygulama öncesi genel muayene + ilaç bedeli şeklinde hesaplanmıştır.) KUDUZ AŞISI KARMA AŞILARI - 50 CORONA VIRUS AŞISI - 50 BORDATELLA BRONCHISEPTICA (Kennel cough) - 50 MANTAR BORRELIA BURGDORFERI (Lyme) - 70 KARMA AŞILARI 50 - LÖSEMİ VİRUSU 50 - FIV AŞISI 80 - İMMUN SİSTEM AKTİVATÖRLERİ UYGULAMA ORAL YOLLA İÇ PARAZİT İÇ PARAZİT MÜCADELESİ (Tablet başına) PRAZIQUANTEL ENJEKSİYONU (5 kg a kadar) PRAZIQUANTEL ENJEKSİYONU (5 kg ı aşan her kg için ek olarak) DIŞ PARAZİTER İLAÇ UYGULAMASI (Damlatma preparatlar ile) DIŞ PARAZİTER İLAÇ UYGULAMASI (Damlatma preparatlar ile) DIŞ PARAZİTER İLAÇ UYGULAMASI (Damlatma preparatlar ile) DIŞ PARAZİTER İLAÇ UYGULAMASI (Damlatma preparatlar ile) DIŞ PARAZİTER İLAÇ UYGULAMASI (Sprey veya dökme ilaç ile) , kg kg kg kg İLAÇLI BANYO UYGULAMASI (Uyuz ve mantar tedavisi için)

11 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI II- GÖRÜNTÜLEME ve İLERİ TANI YÖNTEMLERİ RADYOGAFİ (Aksi belirtilmedikçe anestezik, malzeme, ilaç ücreti ayrıca eklenecektir.) ÜROLOJİK RADYOGRAFİ (Aksi belirtilmedikçe anestezik, film, malzeme, ilaç ücreti ayrıca eklenecektir.) RÖNTGEN FİLM (13 x 18 ve 18 x 24) RÖNTGEN FİLM (24 x 30) RÖNTGEN FİLM (30 x 40 ve 35 x 35) GASTROENTEROGRAFİ (Pozitif kontrast) (Baryum içirme ve 5, 15, 30, 6 saat, 12 saat röntgen film ücretleri dahil) KOLONOGRAM (Pozitif kontrast) RADYOSKOPİ ARTHROGRAM ŞELİOGRAM MYELOGRAM FİSTÜLOGRAM KALÇA DİSPLAZİSİ KONTROL RADYOGRAFİSİ (Norberg açı ölçümü tekniği) KALÇA DİSPLAZİSİ KONTROL RADYOGRAFİSİ (Distraksiyon tekniği) OMUZ ve DİRSEK DİSPLAZİSİ KONTROL RADYOGRAFİSİ INTRAVENÖZ PYELOGRAM (IVP) PNÖMOSİSTOGRAM (Negatif kontrast) SİSTOGRAM (Pozitif kontrast) ÜRETROGRAM DENTAL RADYOGRAFİ (Aksi belirtilmedikçe anestezik, film, malzeme, ilaç ücreti ayrıca eklenecektir.) APİKAL FİLM OKLUZAL FİLM

12 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ ENDOSKOPİK MUAYENE (Gastroskopi, bronkoskopi, kolonoskopi, vb.) ULTRASONOGRAFİ (USG) (Anestezik, malzeme, ilaç ücreti ayrıca eklenecektir.) ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) (Anestezik, malzeme, ilaç ücreti ayrıca eklenecektir.) ENDOSKOPİK MUAYENE (Anestezik, malzeme, ilaç ücreti ayrıca eklenecektir.) III- CERRAHİ GİRİŞİMLER TEK DİŞ TAM AĞIZ TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ABDOMİNAL USG JİNEKOLOJİK USG KARDİYAK USG DOPPLER USG EKG ANESTEZİ, SEDASYON ve OPERASYONA HAZIRLIK UYGULAMALARI SİSTOSKOPİ REKTOSKOPİ VİDEO OTOSKOPİ ENDOTRAKEAL TÜP UYGULAMASI

13 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI KASTRASYON (ORŞİDEKTOMİ) UYGULAMALARI ORŞİDEKTOMİ (KASTRASYON) Küçük ırk ORŞİDEKTOMİ (KASTRASYON) Büyük ırk ORŞİDEKTOMİ (KASTRASYON) (İnguinal kriptorşidi durumunda) ORŞİDEKTOMİ (KASTRASYON) (İntraabdominal kriptorşidi durumunda) İNHALASYON ANESTEZİSİ (saati) LOKAL ANESTEZİ EPİDURAL ANESTEZİ ANALJEZİK İLAÇ UYGULAMA SEDATİF UYGULAMA 0-10 kg SEDATİF UYGULAMA kg - 40 SEDATİF UYGULAMA kg - 50 SEDATİF UYGULAMA 40 kg ve yukarısı - 55 GENEL ANESTEZİK UYGULAMA (Enjektabl) GENEL ANESTEZİK UYGULAMA (Enjektabl) GENEL ANESTEZİK UYGULAMA (Enjektabl) GENEL ANESTEZİK UYGULAMA (Enjektabl) STANDART CERRAHİ SET ÜCRETİ (Sterilizasyon ve amortisman için) 0-10 kg kg kg kg ve yukarısı - 70 OVARİOHİSTEREKTOMİ UYGULAMALARI OVARİOHİSTEREKTOMİ Küçük ırk OVARİOHİSTEREKTOMİ Büyük ırk SEZARYEN OPERASYONU Küçük ırk SEZARYEN OPERASYONU Büyük ırk

14 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ PROLAPSUS VAGINA (Ret) PROLAPSUS VAGINA (Operasyon) PYOMETRA DOĞUMA YARDIM (Her ½ saati) MEME TÜMÖRÜ EKSTİRPASYONU (Parsiyel mastektomi) MEME TÜMÖRÜ EKSTİRPASYONU (Total mastektomi) ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLER PARMAK AMPUTASYONU EKSTREMİTE AMPUTASYONU Küçük ırk EKSTREMİTE AMPUTASYONU Büyük ırk KUYRUK AMPUTASYONU (5199 ile yasaklanmıştır. Yalnızca Medikal zorunluluk durumlarında yapılabilir.) KALÇA ÇIKIĞI (Kapalı ret) KALÇA ÇIKIĞI (Cerrahi girişim) ÇAPRAZ BAĞ KOPUĞU SAĞALTIMI Küçük ırk ÇAPRAZ BAĞ KOPUĞU SAĞALTIMI Büyük ırk DİRSEK ÇIKIĞI (Kapalı ret) DİRSEK ÇIKIĞI (Cerrahi girişim) BURSİTİS OLEKRANI (Dirsek higroması) OPERASYONU OSTEOSENTEZ (Bandajla) OSTEOSENTEZ (cerrahi girişimle) OSTEOSENTEZ (İntrameduller pinle) Küçük ırk OSTEOSENTEZ (İntrameduller pinle) Büyük ırk OSTEOSENTEZ (plakla) Küçük ırk OSTEOSENTEZ (plakla) Büyük ırk OSTEOSENTEZ (Eksternal fikzatörle) Küçük ırk OSTEOSENTEZ (Eksternal fikzatörle) Büyük ırk INTRAMEDULLER PİN ÇIKARTILMASI Küçük ırk INTRAMEDULLER PİN ÇIKARTILMASI Büyük ırk PLAK ÇIKARTILMASI Küçük ırk PLAK ÇIKARTILMASI Büyük ırk

15 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI SYMPHISIS MANDIBULA FİKZASYONU MANDIBULA KIRIĞI SAĞALTIMI MANDIBULEKTOMI MAXILLAR KIRIK SAĞALTIMI TEMPORO-MANDIBULAR ÇIKIK SAĞALTIMI TEMPORO-MANDIBULAR EKLEM EKSİZYONU PATELLA ÇIKIĞI (Lateral-medial os fabella ya fikzasyon) PATELLA ÇIKIĞI (Sulkoplasti) PATELLA ÇIKIĞI (Krista tibia transpozisyonu) SAKRO-İLİAK AYRILMA TENDO RUPTURU SAĞALTIMI ARTROTOMİ ARTRODEZ (Plakla) ARTRODEZ (Eksternal fikzatörle) KAPUT FEMORİS REZEKSİYONU HEMİPELVEKTOMİ TRİPLE PELVİK OSTEOTOMİ TOTAL KALÇA PROTEZİ (Tek taraflı) JUVENİL PUBİK SİMFİZYODEZ OTOLARENGEAL CERRAHİ GİRİŞİMLER AURAL HEMATOM (Kulak kepçesi hematomu) KULAK KEPÇESİ REZEKSİYONU (Tek taraflı) TOTAL KULAK KANALI ABLASYONU BULLA OSTEOTOMİ TONSİLLEKTOMİ NAZOFARENGEAL POLİP REZEKSİYONU ŞELİOPLASTİ (Tek taraflı) ŞELİOPLASTİ (Çift taraflı) PALATOPLASTİ RANULA (Dil altı salya kisti) SUBMANDİBULAR SALYA KİSTİ

16 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ GASTROİNTESTİNAL CERRAHİ GİRİŞİMLER ÖZOFAGOTOMİ (Servikal) ÖZOFAGOTOMİ (Torakal) GASTROTOMİ GASTRİK TORSİYON GASTROPEKSİ ENTEROTOMİ ENTEREKTOMİ (Bağırsak anostomozu) SUBTOTAL KOLEKTOMİ (Megakolon operasyonu) REKTUM PROLAPSUSU (Ret) REKTUM DEVİASYONU KOLOPEKSİ - REKTOPEKSİ ANAL KESELERİN ÇIKARTILMASI (Tek taraflı) ANAL KESELERİN ÇIKARTILMASI (Çift taraflı) ANOREKTAL TÜMÖR EKSTİRPASYONU (Sınırlı) ANOREKTAL TÜMÖR EKSTİRPASYONU (Yaygın) OFTALMİK CERRAHİ GİRİŞİMLER PALPEBRAL TÜMÖR EKSTİRPASYONU ENTROPİON OPERASYONU (Tek taraflı) ENTROPİON OPERASYONU (Çift taraflı) EKTROPİON OPERASYONU (Tek taraflı) EKTROPİON OPERASYONU (Çift taraflı) HARDER BEZİ HİPERPLAZİSİ OPERASYONU (Gömme yöntemi)

17 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI TARSORAFİ ÜÇÜNCÜ GÖZKAPAĞI FLEBİ KATARAKT OPERASYONU (Tek göz) (Klasik yöntem EKKE) KATARAKT OPERASYONU (Tek göz) (Fakoemülsifikasyon fakofragmentasyon yöntemiyle) BULBUS OKULİ EKSTİRPASYONU (ENÜKLEASYON) GENEL CERRAHİ GİRİŞİMLER APSE SAĞALTIMI KÜÇÜK DOKU YIRTIĞI BÜYÜK DOKU YIRTIĞI ASEPTİK YARA REVİZYONU REKONSTRÜKTİF CERRAHİ (Pediküler grept flep uygulamaları) FİSTÜLEKTOMİ BİYOPSİ (Karın boşluğundaki iç organlardan) BİYOPSİ (Deri ve yüzlek kısımlardan) DERİ TÜMÖRÜ (Hafif dereceli) DERİ TÜMÖRÜ (Orta dereceli) DERİ TÜMÖRÜ (İleri dereceli) DİYAGNOSTİK LAPAROTOMİ SPLENEKTOMİ NEFREKTOMİ SİSTOTOMİ SİSTOPEKSİ

18 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ ÜRETROSTOMİ (Perineal) ÜRETROSTOMİ (Prepisyum mukozası anostomozu) ÜRETROSTOMİ (Prepubik) ÜRETROTOMİ PROSTATEKTOMİ PENİS AMPUTASYONU HERNİA DİYAFRAMATİKA HERNİA İNGUİNALİS HERNİA PERİNEALİS (Tek taraflı) HERNİA UMBİLİKALİS HERNİA ABDOMİNALİS (Geniş) IV VETERİNER DİŞ HEKİMLİĞİ DENTAL MUAYENELER DENTAL MUAYENE AĞIZ HARİTASI HAZIRLANMASI (Dental chart) DENTAL RADYOGRAFİ (Aksi belirtilmedikçe anestezik, film, malzeme, ilaç ücreti ayrıca eklenecektir.) APİKAL FİLM OKLUZAL FİLM TEK DİŞ TAM AĞIZ TEMPOROMANDİBULAR EKLEM

19 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI DENTAL LOKAL ANESTEZİ MAKSİLLAR LOKAL ANESTEZİ (Kaudal infraorbital sinir blokajı) İNFRAORBİTAL SİNİR BLOKAJI MANDİBULAR ALVEOLAR LOKAL ANESTEZİ (İnferior alveolar sinir blokajı) MENTAL SİNİR BLOKAJI DETARTRAJ EL ALETLERİYLE DETARTRAJ ULTRASONİK SCALER İLE DETARTRAJ POLİSAJ (Parlatma) DİŞ ÇEKİMİ TEK KÖKLÜ DİŞ ÇEKİMİ İKİ KÖKLÜ DİŞ ÇEKİMİ ÜÇ / DÖRT KÖKLÜ DİŞ ÇEKİMİ CERRAHİ DİŞ ÇEKİMİ DİŞİ ÇEKİMİ KÖK ÇEKİMİ (Kırık diş) ÇIKMAMIŞ DİŞ ÇEKİMİ DÜŞMEMİŞ SÜT DİŞLERİNİN ÇEKİMİ

20 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ PERİODONTAL ve ENDODONTAL SAĞALTIM EPULİS EKSTİRPASYONU (Sınırlı) EPULİS EKSTİRPASYONU (Yaygın) KANAL TEDAVİSİ (Köpek kanin diş) KANAL TEDAVİSİ (Tek köklü diş) KANAL TEDAVİSİ (İki köklü diş) KANAL TEDAVİSİ (Üç köklü diş) V DİĞER UYGULAMALAR TIRNAK KESİMİ BANYO Küçük ırk BANYO Orta ırk - 40 BANYO Büyük ırk - 50 BANYO Dev ırk - 70 TIRAŞ Küçük ırk TIRAŞ Orta ırk - 55 TIRAŞ Büyük ırk - 75 TIRAŞ Dev ırk

21 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI YILI ÇİFTLİK HAYVANLARI ALT SINIR ÜCRET TARİFESİ (At, Sığır, Tay-Buzağı, Koyun-Keçi, Domuz) MUAYENE ve TANI (Hayvan Başına) (10 dan fazla sayıda hayvan için %40 oranında indirim yapılır) KLİNİKTE TÜR %8 KDV DAHİL FİYAT DANIŞMA 90 MUAYENE At 50 MUAYENE Sığır 40 MUAYENE Tay-Buzağı 30 MUAYENE Koyun-Keçi 30 MUAYENE Domuz 35 HOSPİTALİZASYON / GÜN (Yem giderleri hariç) HOSPİTALİZASYON / GÜN (Yem giderleri hariç) HOSPİTALİZASYON / GÜN (Yem giderleri hariç) HOSPİTALİZASYON / GÜN (Yem giderleri hariç) ÖZEL BAKIM / GÜN (Özel diyet ve bakım gerektiren durumlarda) ÖZEL BAKIM / GÜN (Özel diyet ve bakım gerektiren durumlarda) ÖZEL BAKIM / GÜN (Özel diyet ve bakım gerektiren durumlarda) ÖZEL BAKIM / GÜN (Özel diyet ve bakım gerektiren durumlarda) At 60 Sığır 50 Tay-Buzağı 40 Koyun-Keçi 30 At 90 Sığır 70 Tay-Buzağı 50 Koyun-Keçi 40 KONTROL At 20 KONTROL Sığır 15 KONTROL Tay-Buzağı 10 KONTROL Koyun-Keçi 10 21

22 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ MAHALLİNDE TÜR %8 KDV DAHİL FİYAT DANIŞMA 120 MUAYENE At 60 MUAYENE Sığır 50 MUAYENE Tay-Buzağı 40 MUAYENE Koyun-Keçi 40 MUAYENE Domuz 45 KONTROL At 25 KONTROL Sığır 20 KONTROL Tay-Buzağı 15 KONTROL Koyun-Keçi 15 SATIN ALMA İLE İLGİLİ HİZMETLER %8 KDV DAHİL FİYAT HAYVANLARIN PUANTAJI 15 IRK TAYİNİ 15 GENEL SAĞLIK KONTROLÜ Muayene ücreti kadar YAŞ TAYİNİ 15 GEBELİK TANISI TÜR %8 KDV DAHİL FİYAT REKTAL MUAYENE At 50 REKTAL MUAYENE Sığır 40 ULTRASONOGRAFİ At 60 ULTRASONOGRAFİ Sığır 50 22

23 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI ULTRASONOGRAFİ Koyun-Keçi 35 ULTRASONOGRAFİ Domuz 45 ABDOMİNAL PALPASYON Koyun-Keçi 20 MARAZİ MADDE ALIMI ve LABORATUVAR MUAYENESİ %8 KDV DAHİL FİYAT KAN ve KAN SERUMU ALMA 20 SÜT ve SÜT SERUMU ALMA 15 SWAP ALIMI 15 CMT 15 DERİ KAZINTISI ALMA 20 İDRAR ALMA (Katetersiz) 15 İDRAR ALMA (Kateterli) 25 SİSTOSENTEZ 45 GAİTA ALIMI ve MUAYENESİ 20 BİYOPSİ ALIMI 60 EKG 40 RADYODİYAGNOZ 40 ENDOSKOPİ 90 LAPAROSKOPİ 110 İDRAR MUAYENESİ 20 FİZYOLOJİK KAN MUAYENESİ 25 MİKROSKOBİK KAN MUAYENESİ 25 DERİNİN LABORATUVAR MUAYENESİ 25 ANTİBİYOGRAM 35 HİSTOPATOLOJİK MUAYENE 45 23

24 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLAÇ KULLANIMI ve ENJEKSİYONLAR (İlaç ücreti ayrıca eklenecektir) TÜR %8 KDV DAHİL FİYAT ORAL İLAÇ UYGULAMA 15 İNTRAVENÖZ İNFÜZYON 20 İNTRAVENÖZ ENJEKSİYON 20 SUBKUTAN ENJEKSİYON 15 İNTRAMUSKULER ENJEKSİYON 15 EPİDURAL ENJEKSİYON 30 İNTRAARTİKÜLER ENJEKSİYON 30 İNTRAPERİTONEAL ENJEKSİYON 30 İNTRAMAMMAL ENJEKSİYON 15 İNTRANAZAL İLAÇ UYGULAMA 15 İNTRAUTERİN İLAÇ UYGULAMA At 35 İNTRAUTERİN İLAÇ UYGULAMA Sığır 25 İNTRAUTERİN İLAÇ UYGULAMA Koyun-Keçi 15 VAGİNAYA SPONGE, PRİD vs. YERLEŞTİRME At 45 VAGİNAYA SPONGE, PRİD vs. YERLEŞTİRME Sığır 35 VAGİNAYA SPONGE, PRİD vs. YERLEŞTİRME Koyun-Keçi 25 AŞI UYGULAMALARI (Aşı ücreti ayrıca eklenecektir) TÜR %8 KDV DAHİL FİYAT PARENTERAL AŞI UYGULAMALARI At 15 PARENTERAL AŞI UYGULAMALARI Sığır 3 PARENTERAL AŞI UYGULAMALARI Koyun-Keçi 0,70 24

25 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI SONDA KULLANIMI TÜR %8 KDV DAHİL FİYAT MİDE SONDALAMA At 50 MİDE SONDALAMA Sığır 25 MİDE SONDALAMA Tay-Buzağı 20 MİDE SONDALAMA Koyun-Keçi 20 BURUN MERİ SONDASI 30 ANESTEZİ ve REANİMASYON %8 KDV DAHİL FİYAT SEDASYON 25 LOKAL ANESTEZİ 20 GENEL ANESTEZİ 30 REANİMASYON 35 CERRAHİ GİRİŞİMLER TÜR %8 KDV DAHİL FİYAT APSE SAĞALTIMI At 45 APSE SAĞALTIMI Sığır 35 APSE SAĞALTIMI Koyun Keçi 25 KAN TRANSFÜZYONU 75 BOYNUZ KESİMİ Sığır 30 BOYNUZ KESİMİ BOYNUZ KÖRELTME Buzağı 20 BOYNUZ KESİMİ Koyun - Keçi 20 FİSTÜL SAĞALTIMI At 50 FİSTÜL SAĞALTIMI Tay Sığır - Buzağı 40 FİSTÜL SAĞALTIMI Koyun - Keçi 30 25

26 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ ÜLSER SAĞALTIMI At 45 ÜLSER SAĞALTIMI Tay Sığır - Buzağı 35 ÜLSER SAĞALTIMI Koyun - Keçi 25 YABANCI CİSİM OPERASYONLARI 175 GAZ ve SIVI ALMA 25 DİAGNOSTİK LAPAROTOMİ 175 ENTEROTOMİ 175 FITIK OPERASYONLARI At Sığır 160 FITIK OPERASYONLARI Koyun Keçi 100 FITIK OPERASYONLARI Tay - Buzağı 100 TIRNAK KESİMİ (Her ayak için) 15 AYAK HASTALIKLARI SAĞALTIMI Sığır 45 AYAK HASTALIKLARI SAĞALTIMI At 60 AYAK HASTALIKLARI SAĞALTIMI Diğer 35 TENOTOMİ Sığır 85 TENOTOMİ At 110 TENOTOMİ Diğer 65 PUNKSİYON At 20 PUNKSİYON Sığır 15 ENFEKTE YARA SAĞALTIMI At 45 ENFEKTE YARA SAĞALTIMI Tay Sığır - Buzağı 35 ENFEKTE YARA SAĞALTIMI Koyun - Keçi 25 CERRAHİ YARA SAĞALTIMI At 85 CERRAHİ YARA SAĞALTIMI Sığır 65 CERRAHİ YARA SAĞALTIMI Tay Buzağı 45 CERRAHİ YARA SAĞALTIMI Koyun -Keçi 45 YARA DİKİŞİ At 85 26

27 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI YARA DİKİŞİ Sığır 65 YARA DİKİŞİ Tay Buzağı 45 YARA DİKİŞİ Koyun -Keçi 45 TRACHEOTOMİ 55 BANDAJ At 55 BANDAJ Sığır 45 BANDAJ Tay Buzağı 45 BANDAJ Koyun -Keçi 35 PANSUMAN At 35 PANSUMAN Sığır 30 PANSUMAN Tay Buzağı 25 PANSUMAN Koyun -Keçi 25 NAZAL OPERASYONLAR At 160 NAZAL OPERASYONLAR Sığır 130 DİŞ ÇEKİMİ At 65 DİŞ ÇEKİMİ Sığır 50 DİŞ TÖRPÜLEME 35 DİŞ ve DİŞ ETİ OPERASYONLARI At 110 DİŞ ve DİŞ ETİ OPERASYONLARI Sığır 85 DİŞ ve DİŞ ETİ OPERASYONLARI Koyun -Keçi 65 SALYA TAŞI OPERASYONLARI At 65 DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ At 35 GÖZ HASTALIKLARI SAĞALTIMI 45 GÖZ EKSTİRPASYONU At 250 GÖZ EKSTİRPASYONU Sığır 220 GÖZ EKSTİRPASYONU Koyun -Keçi 160 ENTROPİON EKTROPİON OPERASYONU

28 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ KULAK HASTALIKLARI SAĞALTIMI 55 KULAK OPERASYONLARI 100 MEME TÜMÖRÜ OPERASYONU At - Sığır 100 MEME TÜMÖRÜ OPERASYONU Koyun - Keçi 85 KASIK TÜMÖRÜ OPERASYONU At- Sığır 180 KASIK TÜMÖRÜ OPERASYONU Tay Buzağı Koyun - Keçi 150 DİĞER TÜMÖR OPERASYONLARI 150 KÜÇÜK OPERASYONLAR At - Sığır 65 KÜÇÜK OPERASYONLAR Tay - Buzağı 45 KÜÇÜK OPERASYONLAR Koyun - Keçi 45 DOĞUM, JİNEKOLOJİve SUNİ TOHUMLAMA TÜR %8 KDV DAHİL FİYAT GENİTAL ORGAN MUAYENESİ Kısrak 45 GENİTAL ORGAN MUAYENESİ İnek 35 GENİTAL ORGAN MUAYENESİ Koyun Keçi 25 GENİTAL ORGAN MUAYENESİ Aygır 45 GENİTAL ORGAN MUAYENESİ Boğa 35 GENİTAL ORGAN MUAYENESİ Koç - Teke 25 SPERMA ALMA ve MUAYENESİ 50 İNFERTİLİTE KONTROL ve SAĞALTIMI Boğa 50 İNFERTİLİTE KONTROL ve SAĞALTIMI Aygır 80 İNFERTİLİTE KONTROL ve SAĞALTIMI Koç Teke 30 İNFERTİLİTE KONTROL ve SAĞALTIMI Horoz 10 İNFERTİLİTE KONTROL ve SAĞALTIMI İnek 50 İNFERTİLİTE KONTROL ve SAĞALTIMI Kısrak 80 İNFERTİLİTE KONTROL ve SAĞALTIMI Koyun Keçi 40 28

29 ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI İNFERTİLİTE KONTROL ve SAĞALTIMI Tavuk 15 GÜÇ DOĞUMA YARDIM Sığır 80 GÜÇ DOĞUMA YARDIM Kısrak 125 GÜÇ DOĞUMA YARDIM Koyun - Keçi 60 FÖTOTOMİ İnek 125 FÖTOTOMİ Kısrak 170 FÖTOTOMİ Koyun - Keçi 85 PROLAPSUS UTERİ İnek 100 PROLAPSUS UTERİ Kısrak 140 PROLAPSUS UTERİ Koyun - Keçi 50 PROLAPSUS VAGİNA İnek 80 PROLAPSUS VAGİNA Kısrak 120 PROLAPSUS VAGİNA Koyun - Keçi 40 OPERASYON SEZARYEN İnek 220 OPERASYON SEZARYEN Kısrak 350 OPERASYON SEZARYEN Koyun - Keçi 100 REKTO - VAGİNAL YIRTIK SAĞALTIMI 80 RETENTİO SECUNDİNARUM 90 TORSİO UTERİ 100 KASTRASYON Boğa 60 KASTRASYON (Cerrahi Yöntem) Boğa 100 KASTRASYON (Cerrahi Yöntem) Aygır 150 KASTRASYON Koç - Teke 30 SENKRONİZASYON Sığır 35 SENKRONİZASYON At 45 SENKRONİZASYON Koyun - Keçi 25 SUNİ TOHUMLAMA Sığır 45 29

30 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ SUNİ TOHUMLAMA At 85 SUNİ TOHUMLAMA Koyun - Keçi 13 EMBRİYO NAKLİ Sığır 130 EMBRİYO NAKLİ Kısrak 160 EMBRİYO NAKLİ Koyun - Keçi 100 MEME MUAYENESİ İnek 25 MEME MUAYENESİ Kısrak 40 MEME MUAYENESİ Koyun - Keçi 20 MASTİTİS KONTROLÜ ve SAĞALTIMI İnek 45 MASTİTİS KONTROLÜ ve SAĞALTIMI Kısrak 60 MASTİTİS KONTROLÜ ve SAĞALTIMI Koyun - Keçi 30 MEME TÜMÖRÜ OPERASYONU At - Sığır 110 MEME TÜMÖRÜ OPERASYONU Koyun - Keçi 85 MEME ve MEME BAŞI OPERASYONLARI İnek 65 MEME ve MEME BAŞI OPERASYONLARI Kısrak 85 MEME ve MEME BAŞI OPERASYONLARI Koyun - Keçi 45 NEKROPSİ UYGULAMALARI TÜR %8 KDV DAHİL FİYAT NEKROPSİ At 120 NEKROPSİ Sığır 120 NEKROPSİ Koyun Keçi 60 NEKROPSİ Kanatlı 20 NEKROPSİ Tay - Buzağı 50 30

31 MEDİKAL - DANIŞMANLIK - YAZILIM Çoklu test parametreleri Yüksek verimlilik farklı yaklaşımlar, farklı çözümler Kolorimetri test Elektrolit test test / saat FUJI DRI-CHEM NX500 Otomatik Klinik BiyoKimya Analiz Cihazı Yeni Nesil Klinik Biyokimya Analiz Cihazı... Fujifilm'in FUJI DRI-CHEM NX500 cihazı çoklu klinik biyokimya testleri yapabilen bir biyokimya analiz cihazıdır. Kendi içerisinde otomatik pipet sistemi mevcuttur, kalibrasyona veya suya ihtiyaç duymaz, hazırlanması ve bakımı kolaydır. Yeni FUJI DRI-CHEM NX500 ile üç kolay adımda sonuçları elde edebilirsiniz. Hızlı, kolay kullanımı ve küçük tasarımı ile gerçek zamanlı ve sınırsız klinik biyokimya uygulamalarını mümkün kılar. Canine Therapy Feline Therapy Glaucoma Treatment Declaw Resection Melanoma Removal Biolas Veteriner Laser Sistemi Terapötik ve Cerrahi Laser Bir Arada 4. Nesil Biolas Laser cihazı ile Hekimlerimize sunulmuştur. Özellikler: ŸTürkçe menü Ÿ4. Nesil ŸCerrahi ve terapötik laser bir arada ŸYeni, kullanımı kolay protokol ŸBüyük, renkli, dokunmatik ekran ŸÖnceden programlanmış ve özelleştirilebilir parametreler ŸKüçük ve hafif, taşınması kolay ŸSon derece entegre ve modüler tasarım ŸBakımı düşük maliyetli ve kolay hale getirmek için; yeni iç tasarım ŸYüksek kalite ve güvenilirlik Aksesuarlar: PM Handpiece Dental Handpiece Foot Switch Focus Handpiece HASVET MEDİKAL DANIŞMANLIK YAZILIM VETERİNERLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mehmetcik Mah Sk. No:3B/2 Muratpaşa/ANTALYA T : F : www. hasvet.com.tr hasvet.com.tr facebook.com/ hasvet.kampanyalar 31

Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ ÜCRET LİSTESİ (2015) Adres : Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 71450, Yahşihan, Kırıkkale Tel : 0 318 357 33 01 Faks

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete: 22.05.2014-29007 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi Arş. Gör. Zehra Gök Metin e-posta: zehragok85@hotmail.com Doç. Dr. Leyla Özdemir e-posta: leylaceyran@yahoo.com Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 06100

Detaylı

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ERZURUM İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hüdaverdi BİRCAN * ve Gülseren İSKENDER ** Özet Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ (4.3.2014 R.G.51 EK III A.E.157 Sayılı Tüzük) ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı