Tüketicilerin Market Markalı ve Üretici Markalı Gıda Ürünü Tercihlerinin Analizi: İzmir İli Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüketicilerin Market Markalı ve Üretici Markalı Gıda Ürünü Tercihlerinin Analizi: İzmir İli Örneği"

Transkript

1 Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Kadriye SAPMAZ 1 Murat YERCAN 2 1 Osmangazi Üniversitesi,26160 Eskişehir /Türkiye 2 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir /Türkiye Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2015, 52 (3): ISSN Tüketicilerin Market Markalı ve Üretici Markalı Gıda Ürünü Tercihlerinin Analizi: İzmir İli Örneği The Analysis of Consumer Preferences Towards Store Brand and Manufacturer Brand Food Products: The Case of IZMIR Province Alınış (Received): Kabul tarihi (Accepted): Anahtar Sözcükler: Market markası, analitik hiyerarşi süreci, tüketici tercihi ÖZET B u araştırmada, İzmir İli merkez ilçelerinde yaşayan tüketicilerin market markalı ve üretici markalı gıda ürünü tercihlerinde fiyat, kalite, gıda güvenliği, marka tanınırlığı ürün özelliklerinden hangilerinin öne çıktığı belirlenmeye çalışılmış ve market markalı gıda ürünlerine yönelik satın alma davranışları incelenmiştir. Araştırmanın ana materyalini 650 tüketici ile yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Verilerin analizinde analitik hiyerarşi süreci ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Ankete katılan tüketicilerin üretici markalı gıda ürünlerini (0.68) market markalı gıda ürünlerine (0.32) göre daha çok tercih ettiği görülmüş ve tüketicilerin bu tercihlerinde en etkili olan ürün özelliğinin gıda güvenliği olduğu tespit edilmiştir. Tüketicilerin % 65 inin market markalı gıda ürünü tükettiği ve en çok tercih edilen market markalı gıda ürünlerinin sırası ile pirinç, bakliyat, süt, yoğurt ve makarna olduğu belirlenmiştir. Market markalı gıda ürünlerine olan talebin arttırılmasında, perakendecilerin kendi markalı ürünlerinin gramajlarında farklılaşmaya gitmelerinin ve tüketicilerin ilgisini üretici firma bilgisine çekmelerinin olacağı sonucuna varılmıştır. Key Words: Store brand, analytic hierarchy process, consumer choice ABSTRACT I n this study, the prevailing product features such as price, quality, food safety and brand awareness in store branded and manufacturer branded food product preference of and purchasing behaviours against store branded food products of consumers living in Central Towns of Izmir Province are examined. The main material of this study is original data that obtained from the face to face interviews with 650 consumers. Analytic hierarchy process and descriptive statistics were used analysis of the data. It is seen that the consumers participated in queries have rather preferred manufacturer branded food products (0.68) than store branded food products (0.32) and it is determined that the most efficient product quality in the preference of the consumers is the food safety. Along with such results, it is determined that the 65% of the consumers have consumed store branded food products and that the most preferred store branded food products are rice, legumes, milk, yoghurt and pasta respectively. It is concluded that it will be important that retailers go into differentiation in the weights of their store branded products and attract the attention of the consumers to the information on the producing company in increasing the demand for the store branded food products. GİRİŞ Özellikle 1980 lerden sonra perakende sektöründe yaşanan gelişmeler, bir yeniliği de beraberinde getirmiştir. Perakendeciler artık market markalı ürün- ler olarak adlandırılan kendilerine ait markalı ürünlere de sahip olmayı tercih etmektedirler. Market markası: Perakendeci tarafından üretilen ya da ürettirilen ve perakendecilerin kendi mağazalarında market markalı 317

2 Sapmaz ve Yercan veya perakendecinin kendi ismi ile satılan tüketim mallarıdır (Baltas, 1997). Cemalcılar (1987) markaları, sahiplik açısından, üretici markası ve market markası diye ikiye ayırmaktadır. Aynı zamanda imalatçı markası olarak da adlandırılan üretici markası, üretici tarafından markalanan ürünlerdir. Bunlara örnek olarak, Knorr, Ülker, SEK markaları verilebilir. Üretici markalarına alternatif olarak değerlendirilen market markaları, 30 yıldan fazla bir süredir özellikle ABD ve Avrupa da bir düzeyde gelişme göstermiştir. Dünya genelinde 400 milyar dolarlık satış hacmi olan market markalarının Türkiye deki satış hacmi bir milyar dolar civarındadır (Uçar ve Duff, 2008). Market markaları ile ilgili olarak dünyada teorik ve uygulamalı çok sayıda çalışma yapılmıştır. Çalışmalar tüketici, perakendeci ve market yapısı odaklıdır (Hyman et al., 2010). Tüketici odaklı çalışmaların genellikle tüketicilerin, market markalı ürünlere karşı tutumlarının ölçülmesi (Aydın, 2003), algılarının belirlenmesi (Erdem et al., 2004; Orel, 2004; Akın ve ark., 2009; Nair, 2011), tercihlerinin incelenmesi (Baltas, 1997; Kurtuluş ve ark., 2001; Akpınar, 2004; Külter, 2011), karakteristiklerinin belirlenmesi (Akın ve Yoldaş, 2010), satın alma davranışlarının incelenmesi (Frank et al., 1965; Richardson et al., 1996; Martinez et al., 2008), üretici markası ile karşılaştırmalı olarak davranışlarının incelenmesi ve modellenmesi (Ailawadi et al., 2001; Garretson et al., 2002; Fabian et al., 2007; Vahie and Paswan, 2006; Volpe, 2011), gibi konularda olduğu görülmektedir. Bunların yanında, market markaları ile ilgili İzmir İli için yapılmış araştırma (Aksulu, 2000) ve tezler de (Savaşçı, 2002; Yurtgüder, 2004; Fettahlıoğlu, 2008; Sapmaz, 2010) mevcuttur. Ege Bölgesi ve özellikle İzmir, ülkemizde hızlı tüketim ürünleri perakendeciliğinde öncü ve yenilikçi bir rol oynamaktadır. Bugün ulusal ölçekte faaliyet gösteren Tansaş ve Kipa, İzmir çıkışlı hızlı tüketim ürünleri perakendecileridir. Ege Bölgesinin en büyük perakendecilerinden Pehlivanoğlu, 103 mağaza ile Türkiye nin en büyük bölgesel zinciri hâline gelmiştir. Ege bölgesinin İzmir İl merkezi dışında Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Dikili gibi turistik kıyı merkezlerinde nüfus yoğunluğunun ve yaşam kalitesinin ekonomik olarak yükselmesinin de etkisiyle büyük ölçekli süpermarket/hipermarket kanalı gelişmiş durumdadır (Türkiye Rekabet Kurumu, 2011). Bu bağlamda, İzmir İli merkez ilçelerini kapsayan araştırma bulguları ile tüketicilerin market markalı ve üretici markalı gıda ürünü tercihlerinde, fiyat, kalite, gıda güvenliği ve marka tanınırlığı ürün özelliklerinden hangilerinin öne çıktığının belirlenmesi, araştırmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bunun yanısıra tüketicilerin market markası ve üretici markası kavramları hakkında bilgilerinin ölçülmesi, satın aldıkları market markalı ürün deseninin ve memnuniyetlerinin belirlenmesi araştırmanın diğer amaçlarını oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları, özellikle bölge perakendecileri ve küçük ölçekli üreticilere tüketici davranışlarını detaylıca inceleme ve pazarda yaratabilecekleri farklılıkları belirleme imkânı sunacaktır. MATERYAL ve YÖNTEM Araştırmanın ana materyalini oransal örnek hacmi yöntemiyle belirlenen 650 tüketici ile yapılan anketler oluşturmaktadır. Veriler, araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmış anket formu yardımıyla, tüketiciler ile yüz yüze görüşme sonucunda elde edilmiştir. Gıda ürünleri alışverişini ailede genellikle belirli bir bireyin yaptığı varsayımı altında araştırmada ana kitleyi, İzmir İli merkez ilçelerde yaşayan hanelerin toplamı oluşturmuştur. Ana kitleyi en iyi şekilde temsil edecek örnek büyüklüğü (n), oransal örnek hacmi formülü ile hesaplanmıştır (Miran, 2011). N, İzmir İli merkez ilçelerde yaşayan hanehalkı sayısı toplamıdır (N=806406). Maksimum örnek hacmine ulaşabilmek için 0.5 olarak belirlenen p, marketten alışveriş yapan tüketicilerin 2 p oranıdır. x ise, oranın varyansıdır. Oransal örnek hacmi formülü kullanılarak, ana kitlemizi oluşturan İzmir İli merkez ilçelerinde bulunan marketten alışveriş yapan tüketicilerin % 95 güven düzeyinde % 5 hata payı ile minimum örnek hacmi 384 olarak hesaplanmıştır. Ancak ana kitleyi daha iyi temsil edebileceği düşünüldüğünden örneklem büyüklüğü 650 olarak hedeflenmiş ve bu sayıya ulaşılmıştır. 650 olarak hedeflenen örnek büyüklüğü, Türkiye İstatistik Kurumunun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile elde edilen 2009 yılı İzmir iline ilişkin bilgiler kullanılarak 11 metropol ilçeye, hanehalkı sayısının ana kitleye oranına göre dağıtılmıştır. Daha sonra İzmir ilinde market markalı ürünü bulunan 7 perakendecinin (Bim, CarrefourSA (CarrefourSA Ekspres), DiaSA, Gürmar, Kipa (Kipa Ekspres), Migros (Şok, Tansaş), Pehlivanoğlu) mağaza yetkililerinden ve internet sayfalarındaki bilgilerden yararlanılarak her bir market için toplam metrekare alanları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. İlçe düzeyinde belirlenen örneklem sayıları bu ilçelerdeki marketlere, marketlerin metrekare 318

3 Tüketicilerin Market Markalı ve Üretici Markalı Gıda Ürünü Tercihlerinin Analizi: İzmir İli Örneği büyüklüklerinin ilçedeki toplam metrekare büyüklüğüne oranlanması ile dağıtılmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda hangi ilçede, hangi marketten kaç kişi ile görüşüleceği belirlenmiştir. Anketler, belirlenen marketlerde alışverişini tamamlamış tüketicilerle 2010 yılının son aylarında yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, tüketicilerin market markası ve üretici markası kavramları hakkında bilgilerinin ölçülmesine ve satın aldıkları market markalı ürün deseninin belirlenmesine yönelik sorular değerlendirilerek sonuçlar, çizelgeler ve grafikler halinde verilmiştir. Sayım ile elde edilen verilere (hanede anket yapılan kişinin cinsiyeti, medeni durumu, çalışma durumu ve hanehalkının toplam net geliri, misafir ağırlama sıklığı) ilişkin gruplararası karşılaştırmada Khi-kare analizi kullanılmıştır. Sürekli değişkenler (hanede anket yapılan kişinin yaşı, eğitim süresi, hanede yaşayan kişi sayısı ve hanede çalışan sayısı) için Kolmogorov-Smirnov testi ile, öncelikle normal dağılım testi yapılmış ve normal dağılım gösterdiği belirlenen sürekli değişkenlere tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Analitik hiyerarşi süreci (AHS), çok kriterli karar verme problemlerinin çözülmesinde kullanılan bir karar verme yöntemidir, 1980 yılında Saaty tarafından tanıtıldığı günden bugüne çok çeşitli karar verme problemlerinde kullanılmıştır. Çok alternatiften bir tanesinin seçimi, kaynak atanması, öngörümleme, toplam kalite yönetimi, tedarikçi seçimi bunlara örnek olarak verilebilir (Akdeniz ve Turgutlu, 2007). Söz konusu yöntemin ihtiyaç duyduğu girdi, bir değişkenin diğerine göre ne kadar olduğudur. AHS de ikili karşılaştırmalar yapılarak hiyerarşideki elamanların göreli önemleri belirlenmektedir (Sekreter ve ark., 2004). Tarımda AHS uygulamasına Günden ve Miran (2008) ın çalışması örnek olarak verilebilir. ARAŞTIRMA BULGULARI Tüketicilerin Market Markalı ve Üretici Markalı Gıda Ürünü Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci ile Analizi Araştırmanın bu bölümünde, analitik hiyerarşi süreci analizi ile tüketicilerin market markalı ve üretici markalı gıda ürünü tercihlerinde fiyat, kalite, gıda güvenliği ve marka tanınırlığı ürün özelliklerinden hangilerinin öne çıktığı belirlenmeye çalışılmıştır. Fiyat: Ürünün satın alma fiyatıdır. Kalite: Kavram olarak besin değeri, hijyen ve tat özelliklerini ifade etmektedir. Gıda güvenliği: Gıdanın hijyenik koşullarda üretilmesi, gıda maddesinin insan sağlığına zarar verebilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerden uzak olması, gıdaların üretim, işleme ve pazarlamasının insan sağlığına uygun koşullar altında gerçekleştirilmesi konularını kapsamaktadır. Marka tanınırlığı: Belirli bir markanın daha önce duyulup duyulmadığını ifade eden marka tanınırlığı, markaya dair bir ipucu verildiğinde tüketicinin önceki bilgilerini kullanma yeteneği ile ilgili olup, tüketicinin markayı diğer markalardan ayırt edebilmesi ve değerlendirebilmesini sağlayan bir kavram olarak ifade edilmektedir (Uztuğ, 1997). Bu araştırmada market markası ve üretici markası olmak üzere iki kriter vardır ve bu nedenle tek eşleştirme yapılmıştır. Kriterler arasında eşli karşılaştırma yapılırken amaç, markalardan hangisinin ne sıklıkla tercih edildiğinin belirlenmesidir (Çizelge 1). Tüketicilerin değerlendirdiği hiyerarşinin seçenekleri, fiyat, kalite, gıda güvenliği, marka tanınırlığıdır. Ürün özellikleri, her bir kriter için ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. Özellikler arasında eşli karşılaştırma yapılırken, hangisinin ne derecede olduğu belirlenmiştir (Çizelge 2). Tüketicilerin gıda ürünlerindeki tercih ağırlıkları incelendiğinde, seçenekler arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre, üretici markalı gıda ürünleri (0.6825) market markalı gıda ürünlerine (0.3175) göre daha çok tercih edilmektedirler (Çizelge 3). Tüketicilerin gıda ürünü satın alırken etkili olan ürün özellikleri önem derecelerine göre değerlendirildiğinde, ürün özellikleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur. Çizelge 4 te görüldüğü üzere tüketiciler ilk olarak gıda güvenliğine ve sonra sırası ile ürünün kalitesine, fiyatına ve marka tanınırlığına önem vermektedirler. Nihai karar aşamasında, farklı markalı gıda ürünü tercih dereceleri matrisi ile satın alma kararlarında etkili olan ürün özellikleri önem derecesi matrisi çarpılarak, tüketicilerin market markalı ve üretici markalı gıda ürünleri satın alma kararlarında etkili olan ürün özelliklerine verdikleri öncelikler belirlenmektedir (Çizelge 5). Çizelge 1. Tercihler için eşli karşılaştırma Table 1. Mutual comparison in respect of preferences Her Zaman Sıklıkla Ara sıra Nadiren Eşit Nadiren Ara sıra Sıklıkla Her Zaman Market Markalı Üretici Markalı 319

4 Sapmaz ve Yercan Çizelge 2. Ürün özellikleri için eşli karşılaştırma Table 2. Mutual comparison for product qualities Çok Oldukça Orta derecede Önemli Biraz Eşit Biraz Orta derecede Önemli Oldukça Çok Fiyat Kalite Fiyat Gıda güvenliği Fiyat Marka tanınırlığı Kalite Gıda güvenliği Kalite Marka tanınırlığı Gıda güvenliği Marka tanınırlığı Çizelge 3. Tercihler açısından değerlendirme Table 3. Evaluation in respect of preferences Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum Market Markası Üretici Markası Kruskal-Wallis testine göre p < 0.01 için farklıdır. Çizelge 4. Ürün özellikleri açısından değerlendirme Table 4. Evaluation in respect of product qualities Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum Fiyat Kalite Gıda güvenliği Marka Tanınırlığı Kruskal-Wallis testine göre p < 0.01 için farklıdır. Çizelge 5. Nihai karar Table 5. Final conclusion Gıda Marka Fiyat Kalite Ürün Özellikleri Güvenliği Tanınırlığı Tercihler a a b c Market Markası Üretici Markası * Farklı harflerin bulunduğu ortalamalar, Anova testine (one-way) göre p<0.01 için farklıdır. Tüketicinin gıda ürünü tercihinde fiyat ile kalitenin önem derecelerinde fark yok iken, diğer ürün özellikleri arasında önem derecelerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Market markalı ve üretici markalı gıda ürünleri tercihlerinde etkili tüm ürün özellikleri dikkate alındığında, yani hiyerarşinin en üstüne ulaşıldığında, tüketicilerin tercihlerini üretici markalı ürünleri satın alıp tüketmek yönünde kullandıkları ve ürün özelliklerinden de öncelikle gıda güvenliğine, sonra kaliteye, fiyata ve en son olarak marka tanınırlığına önem verdikleri görülmektedir. Benzer sonuçlar Yurtgüder (2004) ve Akpınar (2004) ın çalışmalarında görülmektedir. Her iki çalışmada da bu çalışma sonucunda bulunan sonuçlara benzer şekilde tüketicinin öncelikli tercihinin üretici markası yönünde olduğu belirtilmiştir. Kurtuluş ve ark. (2001), yaptıkları çalışmada market markalı ürün satın alan tüketiciler için ürün özelliklerinden; fiyat, kalite ve markanın tanınmışlığının önemini Kolmogrov-Simirnov testi ile analiz etmişlerdir. Yapılan analiz sonuçları ürün özelliklerinin karşılaştırmalı önemlerinin kümülatif farkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış ancak en farkın kalite ve markanın tanınmış olması arasında olduğunu göstermiştir. Tüketicilerin Market Markalı ve Üretici Markalı Gıda Ürünlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Market Markalı Gıda Ürünü Tüketim Durumları Araştırmaya katılan tüketicilerden market markasını bilenlerin oranı % 62 iken bilmeyenlerin oranı %38 dir. Bu sorunun hemen devamında İlk aklınıza 320

5 Tüketicilerin Market Markalı ve Üretici Markalı Gıda Ürünü Tercihlerinin Analizi: İzmir İli Örneği gelen market markalı gıda ürünü nedir? sorusuna alınan yanıtlarda Kipa Süt ilk sırayı alırken, Tansaş Süt ikinci ve Dost (Bim) Süt üçüncü sırada yer almıştır. Market markalı ürün nedir biliyor musunuz? Sorusuna Hayır bilmiyorum cevabı veren tüketicilere, araştırmanın diğer sorularında daha doğru yanıtlar almak amacıyla, market markasının ne olduğu örnekleri ile anlatılmıştır. Araştırmaya katılan tüketicilerden üretici markasını bilenlerin oranı % 72 iken bilmeyenlerin oranı % 28 dir. Tüketicilerin ilk aklına gelen, üretici markalı gıda ürünü: Pınar Süt olmuştur. Dimes Meyve Suyu ve Filiz Makarna ikinci ve üçüncü sırada gelmektedir. Üretici markalı ürün nedir biliyor musunuz? Sorusuna Hayır bilmiyorum cevabı veren tüketicilere de market markası için yapıldığı gibi benzer şekilde üretici markasının ne olduğu örnekleri ile anlatılmıştır. Bu sorular ve açıklamalardan sonra Market markalı gıda ürünü tüketiyor musunuz? sorusuna karşılık, araştırmaya katılan tüketicilerin % 65 i market markalı gıda ürünü tükettiğini, % 35 i tüketmediğini söylemiştir. Market Markalı Gıda Ürünü Tüketen ve Tüketmeyen Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri Araştırmanın bu bölümünde, market markalı gıda ürünü tüketen ve tüketmeyen cevaplayıcılar arasındaki farklılık yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, çalışma durumu, hanedeki birey sayısı, çalışan sayısı, gelir değişkenleri açısından istatistiksel olarak incelenmiştir (Çizelge 6). Çizelge 6. Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özellikleri Table 6. Demographical features of consumers participated in queries Demografik Özellikler Yaş Cinsiyet Medeni Durum Eğitim Süresi (yıl) Çalışma Durumu Hanedeki Birey Sayısı Hanede Çalışan Sayısı Hanenin Ortalama Net Geliri Gruplar Tüketen Market Markalı Gıda Ürünü Tüketmeyen Sayı % Sayı % FANOVA / Ortalama F ANOVA = Standart Sapma p=0.000 Kadın =2.215 Erkek p=0.137 Bekar Evli Eşi Vefat Etmiş veya eşinden ayrılmış = p=0.000 Düşük Orta Yüksek Ortalama F ANOVA= Standart Sapma p=0.000 Çalışıyor =2.833 Çalışmıyor p= ve üzeri Ortalama F =1.479 ANOVA Standart Sapma p= ve üzeri Ortalama F =3.441 ANOVA Standart Sapma p= üstü = p=

6 Sapmaz ve Yercan Yapılan varyans analizi sonucuna göre, market markalı gıda ürünü tüketen ve tüketmeyen cevaplayıcıların yaş, eğitim yılı ve çalışan sayısı ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.10). Market markalı gıda ürünü tüketen cevaplayıcıların yaş ortalaması (39.20), tüketmeyen cevaplayıcıların yaş ortalamasından (35.22) daha fazladır. Market markalı gıda ürünü tüketenler ortalama 8.75 yıl, tüketmeyenler yıl eğitim almışlardır. Market markalı gıda ürünü tüketen hanelerde çalışan sayısı ortalaması 1.56 iken tüketmeyen hanelerde çalışan sayısı ortalaması 1.67 dir. Market markalı gıda ürünü tüketenlerin yarısından fazlasının (% 56.40) evinde bir kişi çalışmaktadır. Market markalı gıda ürünü tüketen hanelerin birey sayısı ortalamaları (3.53) tüketmeyen hanelerin birey sayısı ortalamalarından (3.41) daha fazladır, fakat bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Market markalı gıda ürünü tüketenlerin % sı, tüketmeyenlerin % i kadındır. Market markalı gıda ürünü tüketenlerin % si, tüketmeyenlerin ise % si çalışmaktadır. Medeni duruma göre değerlendirdiğimizde ise tüketenlerin % i, tüketmeyenlerin ise % si evlidir. Khi-kare analizi sonuçlarına göre tüketenler ile tüketmeyenler arasında cinsiyet açısından bir farklılık yok iken, medeni durum ve çalışma durumu açısından farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. Market markalı gıda ürünü tüketen hanelerin % unun aylık toplam net geliri arasındadır. Gelir seviyesine göre market markalı gıda ürünü tüketimi farklılık göstermektedir (p=0.00). Çalışmada ayrıca market markalı gıda ürünü tüketiminde etkili olabileceği düşünülen ailelerin konuk ağırlama düzeyleri belirlenmiştir. Analiz sonucunda, ailelerin konuk ağırlama düzeyleri ile market markalı gıda ürünü tüketimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0.10). Evinde çok konuk ağırlayan ailelerin %70.97 si market markalı gıda ürünü tüketmektedirler (Çizelge 7). Çizelge 7. Araştırmaya katılan tüketicilerin konuk ağırlama durumu Table 7. Guest hosting status of consumers participated in queries Market Markalı Gıda Ürünü Konuk Ağırlama Düzeyleri Tüketen Tüketmeyen Toplam Sayı % Sayı % Az Normal Çok = p=0.072 Market Markalı Gıda Ürünü Tüketme Nedenleri ve En Çok Tercih Edilen Market Markaları Araştırmaya katılan tüketicilerin market markalı gıda ürünü tüketme nedenleri 5 li likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Market markalı gıda ürünü tüketenlere göre tüketme nedenlerinin başında market markalı gıda ürünlerinin daha sık promosyon/ indirim yapılan ürünler (4.10) olması gelirken, çok ucuz olması (4.06) bir diğer nedendir. Araştırmaya katılan tüketicilerin market markalı gıda ürünlerini alışkanlığı, tercihi (3.54) olduğu için tüketmesi ise en sonda yer alan nedendir (Çizelge 8). Çizelge 8. Araştırmaya katılan tüketicilerin market markalı gıda ürünü tüketme nedenleri Table 8. Of the consumers participated in queries, reasons for preferring store branded products Market markalı gıda ürünü tüketme nedenleri Ortalama* Promosyonu/İndirimi daha sık 4.10 Çok ucuz 4.06 Üretici firmaya güveniyorum 3.87 Perakendeci mağazaya güveniyorum 3.84 Ambalaja ve reklama para ödemiyorum 3.82 Her zaman raflarda bulabiliyorum 3.82 Alışkanlığım, tercihim 3.54 * 1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4- Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum Tüketicilerden neden market markalı gıda ürünü tükettiklerini öğrendikten sonra marketten hangi gıda ürünlerini hangi sıklıkla satın aldıkları sorulmuştur. Alınan cevaplara göre tüketicilerin en çok satın aldıkları market markalı gıda ürünü pirinçtir (3.18). Bunu sırasıyla bakliyat (mercimek, nohut, ) (3.11), süt (2.98) ve yoğurt (2.92) izlemektedir (Çizelge 9). Çizelge 9. Araştırmaya katılan tüketicilerin satın aldıkları market markalı gıda ürünleri Table 9. Store branded food products purchased by consumers participated in queries Market markalı gıda ürünleri Ortalama* Standart Sapma Pirinç Bakliyat Süt Yoğurt Makarna Şeker ve Şekerli Ürünler Et ve Et Ürünleri Süt Ürünleri Un ve Un Ürünleri Bitkisel Yağ ve Ürünleri Çay ve Kahve Ürünleri Meyve-Sebze Ürünleri Alkolsüz İçecekler Su Ürünleri * 1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4- Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum 322

7 Tüketicilerin Market Markalı ve Üretici Markalı Gıda Ürünü Tercihlerinin Analizi: İzmir İli Örneği Aynı zamanda tüketicilere en çok tercih ettiklerini belirttikleri market markalı gıda ürünleri için, hangi market markasını tercih ettikleri ve bu tercih ettikleri market markasından ne derece memnun oldukları sorulmuştur. Araştırmaya katılan tüketicilerin en çok tercih ettiği üç ürünün: pirinç, bakliyat ve süt olduğu görülmüştür. Bu üç ürün için elde edilen sonuçlar Çizelge 10 da verilmektedir. Çizelgeye göre pirinç ve bakliyatta benzer sonuçlar görülmektedir, Kipa markasını tercih eden tüketicilerin sayısı diğer market markalarını tercih edenlerden fazladır. İkinci sırada Tansaş, üçüncü sırada Efsane (BİM) markası ve Pehlivanoğlu markası yer almaktadır. Market markalı pirinç tüketenlerden Efsane ve Pehlivanoğlu markalarını tercih edenlerin tamamı kullandıkları üründen memnun olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bakliyatta Pehlivanoğlu markasını kullananların da tamamı bu tercihlerinden memnundurlar. Çizelge 10. Market markalı pirinç, bakliyat ve süt ürünlerinin marka ve memnuniyet durumuna göre dağılımları Table 10. Brand preference and satisfaction status of store branded products of rice, legumes and dairy products Pirinç Tüketen Sayısı % Memnun Olan Sayısı KİPA TANSAŞ EFSANE (BİM) PEHLİVANOĞLU Diğer Markalar Bakliyat KİPA TANSAŞ SABAN (BİM) PEHLİVANOĞLU Diğer Markalar Süt DOST (BİM) KİPA TANSAŞ Diğer Markalar Market markalı süt tercih edenlerin % 40 ı Dost (BİM) markasını, % 30 u Kipa ve % 18 i Tansaş markasını tercih etmektedirler. Dost (BİM) marka süt tercih eden tüketicilerin % 97 si, Kipa marka süt tercih eden tüketicilerin %95 i ve Tansaş marka süt tercih eden tüketicilerin %94 ü tercihlerinden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. % Market Markalı Gıda Ürünü Tüketmeme Nedenleri Market markalı gıda ürünü tüketmeyen tüketicilerin içinde bu ürünleri bir kez deneyen tüketicilerin oranı % 17, iki kez deneyen tüketicilerin oranı % 20, hiç denemeyen tüketicilerin oranı % 63 tür. Market markalı gıda ürünü tüketmeyen tüketicilere, bunun nedenleri sorulmuştur. Tüketiciler, üretici markalı ürünlerden asla vazgeçmeyeceklerini (4.39) ve alışkanlıkları, tercihleri olmadığı için market markalı gıda ürünü tüketmediklerini (4.38) belirtmişlerdir (Çizelge 11). Çizelge 11. Araştırmaya katılan tüketicilerin market markalı gıda ürünü tüketmeme nedenleri Table 11. Of the consumers participated in the study, reasons for not consuming store branded food product Market markalı gıda ürünü tüketmeme nedenleri Ortalama* Üretici markalı ürünlerden asla vazgeçmem 4.39 Alışkanlığım ve tercihim değil 4.38 Sadece kendi mağazasında satılıyor 3.85 Diğer markaların kötü bir taklidi 3.83 Üretici firmayı tanımıyorum ve bu nedenle güvenmiyorum 3.66 Ambalajı özensiz ve kalitesiz 3.44 Perakendeci mağazaya güvenmiyorum 3.32 Promosyon/indirim yetersiz 2.36 Ucuz Değil 2.19 * 1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4- Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum Perakendecilerin kendi mağazalarında satmak üzere ürettikleri ya da ürettirdikleri market markalı ürünlerin ambalajları üzerinde üretici firmaya ilişkin bilgiler yer almaktadır. Market markalı üretim yapan firmalar küçük ve orta ölçekli bir işletme olabildiği gibi, markalı ürünlere sahip büyük işletmeler de olabilmektedir. Araştırmada Migros marka meyve suyunu Dimes in, Şok marka ton balığını ise Superfresh in üretiyor olduğu örneklerinden yola çıkarak tüketicilere Market markalı bir ürünü bildiğiniz bir firma üretiyor olsa bu ürünü satın alır mıydınız? sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre, market markalı ürün kullanmadığını belirten tüketicilerin % 53 ü hayır, satın almazdım derken, % 47 si evet, satın alırdım cevabını vermişlerdir. SONUÇ İzmir İli merkez ilçelerindeki tüketicilerin, market markalı ve üretici markalı gıda ürünü tercihlerinde ürün özelliklerinden hangisinin öne çıktığı analitik hiyerarşi süreci yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz sonucuna göre, üretici markalı gıda ürünleri (0.68) market markalı gıda ürünlerine (0.32) göre daha 323

8 Sapmaz ve Yercan çok tercih edilmektedir ve tüketicilerin gıda ürünü satın alırken etkili olan ürün özelliklerinin önem derecelerine göre bir değerlendirmesi yapıldığında, tüketiciler ilk olarak gıda güvenliğine ve sonra sırası ile ürünün kalitesine, fiyatına ve marka tanınırlığına önem vermektedirler. Ankete katılan 650 tüketicinin % 65 inin market markalı gıda ürünü tükettiği belirlenmiştir. Market markalı gıda ürünü tüketenlerin en çok satın aldıkları market markalı gıda ürünleri, sırası ile pirinç, bakliyat (mercimek, nohut, ), süt ve yoğurt olarak belirlenmiştir. Araştırmada market markalı gıda ürünü tüketimi ile tüketicilerin bazı demografik özellikleri arasındaki ilişki incelendiğinde, cevaplayıcıların yaşı, eğitim yılı, medeni durumu, çalışma durumu, çalışan sayısı ortalamaları ve gelir açısından farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Tüketicilerin hanelerine ait ortalama net gelirleri arttıkça market markalı gıda ürünü tüketim oranı azalmaktadır. Bunların dışında Türk toplumunun misafir anlayışı, kadınların iş hayatında ve teknolojinin insan hayatında daha fazla yer alması ile birlikte nispeten değişmiş olsa da misafir harcamasının aile bütçesinde hala payı vardır. Bu nedenlere dayanarak konuk ağırlama düzeyi ile market markalı gıda ürünü tüketimi arasında anlamlı bir farklılık yoktur şeklinde kurulan sıfır hipotezi test edilmiştir. Elde edilen sonuca (p=0.072) göre % 90 güvenilirlikle sıfır hipotezi red edilmiştir. Sonuç olarak ailelerin konuk ağırlama düzeyi ile market markalı gıda ürünü tüketimi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Evinde çok sık konuk ağırlayan ailelerin % si market markalı gıda ürünü tüketmektedirler. Perakendeciler özellikle kendi markalarında bu konuda farklılaşmaya gidebilirler, örneğin misafir paketi adı altında farklı gramajlarda ürünleri tüketiciye sunabilirler. Market markalı gıda ürünü tüketenler market markalı gıda ürünlerini, daha sık promosyon/indirim yapılan ve çok ucuz ürünler olmaları nedeniyle tercih etmektedirler. Öte yandan market markalı gıda ürünü tüketmeyenler, üretici markalı ürünlerden asla vazgeçmeyeceklerini belirtmişlerdir. Bu tüketicilerin yarısı market markalı gıda ürününü tanınmış bir firma bile üretse, bu ürünü tüketmeyeceklerini ifade etmişlerdir. Market markalı gıda ürünü tüketmeyenlerin neredeyse yarısının, kullandıkları markaya olan bağımlılıkları çok yüksektir. Perakendeciler, marka bağımlılığı düşük olan tüketicilerin ilgisini üretici firma bilgisine çekerek bu tüketicilerin market markalı gıda ürünü satın almalarını sağlayabilirler. Araştırma sonuçlarına göre, Türk tüketicisinin yaşamına 1990 ların ortalarında girmiş olan, market markalı gıda ürünlerinin tüketiciler tarafından tanındığı, tercih edildiği ve memnun olunan ürünler olduğu ve yapılan analizin nihai sonucu olarak; hem perakendecilerin, market markalı gıda ürünleri için ve hem de üreticilerin üretici markalı gıda ürünleri için, ürün özellikleri açısından marka tanınırlılığı, fiyat ve kaliteden önce gıda güvenliğine önem vermeleri gerektiği söylenebilir. KAYNAKLAR Akdeniz H.A. ve Turgutlu T., Türkiye de perakende sektöründe analitik hiyerarsik süreç yaklasımıyla tedarikçi performans değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1): Ailawadi K., Neslin S.A. and Gedenk K., Pursuing the Value- Conscious Consumer: Store Brand Versus National Brand Promotions. Journal of Marketing, 65: Akın M., Çiçek R. ve Demirer Ö., Tüketici Algılamalarının Market Markalı Ürün Tercihlerindeki Etkisinin Belirlenmesi; Niğde İlinde Bir Uygulama. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2): Akın M. ve Yoldaş A., Tüketicilerin psikografik özelliklerinin market markalı ürün satın alma eğilimlerine etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 22:1-18. Akpınar M.G., Market (süpermarket - hipermarket) markalı gıda ürünleri tüketici pazarının analizi: Antalya ili uygulaması. Çukurova Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 280 s. Aksulu İ., Tüketiciyi Perakendeci Markasına Yönelten Nedenler. 5.Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya, s Aydın K., Müşterilerin Perakendeci Markalara Karşı Tutumlarının Ölçülmesine İlişkin Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8(2): Baltas G., Determinants of store brand choice: a behavioral analysis. Journal of Product & Brand Management, 6(5): Cemalcılar İ., Pazarlama Kavramlar-Kararlar. Eskişehir, 417 s. Erdem T., Zhao Y. and Valenzuela A., Performance of Store Brands: a Cross-Country Analysis of Consumer Store Brand Preferences, Perceptions and Risk. Journal of Marketing Research, Vol. XLI: Fabian B.S., Daniel H., Sylvette M.D. and Hélène R., Consumers' decision between private labels and national brands in a retailer's store: a mixed multinomial logit application. I. Mediterranean Conference of Agro-Food Social Scientists, 103rd EAAE Seminar Adding Value to the Agro-Food Supply Chain in the Future Euromediterranean Space, Barcelona, Spain, p.18. Garretson J.A., Fisher D. and Burton S., Antecedents of private label attitude and national brand promotion attitude: similarities and differences. Journal of Retailing, 78: Günden C. ve Miran B., Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Çiftçilerin Amaç Hiyerarşisinin Belirlenmesi 324

9 Tüketicilerin Market Markalı ve Üretici Markalı Gıda Ürünü Tercihlerinin Analizi: İzmir İli Örneği Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): Fettahlıoğlu H. S., Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarında Özel Markaların Tüketici Tutumları Üzerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 206 s. Frank R. E., Boyd J. and Harper W., Are private-brandprone grocery customers really different?, Journal of Advertising Research, 5(4): Hyman M.R., Kopf D.A. and Lee D., Review of literature Future research suggestions: Private label brands: Benefits, success factors and future research. Journal of Brand Management, 17: Kurtuluş S., Kurtuluş K., Yeniçeri T. ve Yaraş E., Perakendeci markası tüketicilerinin tercihleri ve bu tüketicileri ayırmada kullanılabilecek temel değişkenler üzerine bir pilot araştırma. Yönetim, 12(38): Külter B., Mağaza Özelliklerinin Perakendeci Marka Tercihi Üzerindeki Etkisi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14): Martinez E. and Montaner T., Characterisation of Spanish store brand consumers. International Journal of Retail & Distribution Management, 36(6): Miran B., Temel İstatistik. Ege Üniv. Basımevi ISBN Bornova, İzmir, 302 s. Nair L., Private Labels Brands in Food & Grocery: The Changing Perceptions of Consumers & Retailers in India-A Study in The Pune Region. International Refereed Research Journal, II(1): Orel F.D., Market markaları ve üretici markalarına yönelik tüketici algılamaları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2): Richardson P.S., Jain A.K. and Dick A., Household Store Brand Proneness: A Framework. Journal of Retailing, 72(2): Sapmaz K., Market markalı gıda ürünlerine ilişkin tüketici davranışlarının analizi: İzmir İli örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 195 s. Savaşçı İ., Tüketicinin perakendeci marka tercihleri: İzmir hipermarketleri kapsamında bir araştırma. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 204 s. Sekreter M.S., Akyüz G. ve Çetin E.İ., Şirketlerin derecelendirilmesine ilişkin bir model önerisi: Gıda sektörüne yönelik bir uygulama. Akdeniz İ.İ.BF. Dergisi, 8: Türkiye Rekabet Kurumu, Türkiye hızlı tüketim ürünleri perakendeciliği sektör incelemesi ön raporu (Kısaltılmış Versiyon). 59 s. Uçar R.B. ve DUFF Medine, Özel markalara özel üretim yapın. Para Dergisi, ss.8-14 Haziran Uztuğ F., Marka değeri: Kavram ve yönetimi. Pazarlama Dünyası Dergisi, 11(61): Vahie A. and Paswan A., Private label brand image: its relationship with store image and national brand. International Journal of Retail & Distribution Management, 34(1): Volpe R., The Relationship Between National Brand and Private Label Food Products: Prices, Promotions, Recessions, and Recoveries. U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, Report Number:129, p.31. Yurtgüder Y., P erkandecilikte özel marka kullanımı ve tüketiciler tarafından benimsenme durumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Programı, Yüksek Lisans Tezi, 145 s. 325

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları (Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği)

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları (Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği) 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 5-7 Eylül 2012 Konya Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları (Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği) Cennet OĞUZ1 1Prof.Dr;Selçuk Üniversitesi Tarım Ekonomisi

Detaylı

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Gökhan UNAKITAN 1 Yasemin ORAMAN 1 Burçin BAŞARAN 1 Emine YILMAZ 1 ÖZET Demografik kriterler tüketici tercihlerinin belirlenmesinde

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları *

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 65-77 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * Ersin KARAKAYA

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

MARKET MARKALARI VE ÜRETİCİ MARKALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILAMALARI

MARKET MARKALARI VE ÜRETİCİ MARKALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILAMALARI MARKET MARKALARI VE ÜRETİCİ MARKALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILAMALARI Yrd. Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ÖZET Perakendecilerin satışa

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Doç. Dr. Eyyup Yaraş

Doç. Dr. Eyyup Yaraş Doç. Dr. Eyyup Yaraş ÖZGEÇMİŞ 1. Genel Yazışma Adresi: Tel: +90 242 310 6401 E-Posta: 2. Eğitim: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampus Antalya / TÜRKİYE eyaras@akdeniz.edu.tr

Detaylı

1 Araştırma Makalesi. Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi

1 Araştırma Makalesi. Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi 1 Araştırma Makalesi Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi Cuma AKBAY 1*, Yeşim MERAL 1, Halil İbrahim YILMAZ 2, Sadık GÖZEK 3 1 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI

SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI 1 BirleĢme/Devralma Aktiviteleri(1998-2005) Yıllar Sayı 1998 2 1999 2 2000 3 2001 0 2002 2 2003 1 2004 0 2005

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma a Ersin

Detaylı

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi Özge Can Niyaz¹* İ. Hakkı İnan² ¹Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

1. Aşama: Terminoloji değişimi

1. Aşama: Terminoloji değişimi 1. Aşama: Terminoloji değişimi Perakende satış yok tüketici / alışverişçi talebi (alımı) var Dağıtım sistemi tuzaklarla doludur İş başarısının ölçümü nihai taleptir Her şey talebi anlamakla başlar 2 Dağıtım

Detaylı

Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci

Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci Hayvansal Üretim 55(2): 9-15, 2014 Araştırma Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci Sezen Ocak 1*, Hasan Önder 2 1 Ortadoğu Sürdürülebilir Hayvancılık Biyoteknoloji

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları: Aydın Đlinde Bir Uygulama

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları: Aydın Đlinde Bir Uygulama Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları: Aydın Đlinde Bir Uygulama Ece AKSU ARMAĞAN 1 ÖZET Son yıllarda tüketicilerin satın alma biçimleri, yaşam tarzları, istek ve ihtiyaçlarındaki

Detaylı

Gıda Perakendecilerinin Özel Markalı Ürünleri Geliştirme Amaçları ve Özel Markalı Ürünlere Bakış Açıları

Gıda Perakendecilerinin Özel Markalı Ürünleri Geliştirme Amaçları ve Özel Markalı Ürünlere Bakış Açıları Volume 2. Number 1. 2011 pp. 173-188 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Gıda Perakendecilerinin Özel Markalı Ürünleri Geliştirme Amaçları ve Özel Markalı Ürünlere Bakış Açıları Serkan Kilic a Özet: Yoğun

Detaylı

Renan BURDUROĞLU. Retailing Institute. Future Trends In Private Labelling. 9 Kasım 2001. 1-20 Copyright Retailing Institute

Renan BURDUROĞLU. Retailing Institute. Future Trends In Private Labelling. 9 Kasım 2001. 1-20 Copyright Retailing Institute 9 Kasım 2001 Future Trends In Private Labelling Renan BURDUROĞLU Retailing Institute 1-20 Copyright Retailing Institute Copyright Retailing Institute 9 Kasım m 2001 DÜNYADA MARKET MARKALARININ GELİŞİMİ

Detaylı

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 53-64 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri Ersin KARAKAYA

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR Gözde SEVİLMİŞ Dünya ticaretinde, perakende sektörü önemli gelişmeler göstermektedir. Geçtiğimiz yıl 16 trilyon dolarlık hacme oluşan sektör, % 11,6 oranında

Detaylı

Market Markalı Ürünlerin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çanakkale İli Örneği

Market Markalı Ürünlerin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çanakkale İli Örneği Market Markalı Ürünlerin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çanakkale İli Örneği Ö. Can Niyaz 1, B. Everest, S. Kayalak, S. Tan 1 Araş. Gör.,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

YEŞİL PAZARLAMADA TÜKETİCİ ALGISI: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

YEŞİL PAZARLAMADA TÜKETİCİ ALGISI: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ YEŞİL PAZARLAMADA TÜKETİCİ ALGISI: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Ahmet ŞAHİN 1 Hüseyin MERAL 1 Yeşim AYTOP 2 ahmet.sahin@ksu.edu.tr hsyn.meral55@hotmail.com yesimmeral@ksu.edu.tr 1 KSÜ, Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

İşlenmiş Gıda Ürünleri Tüketim Tercihleri: Ankara İli Örneği. Processed Food Products Consumer Preferences: The Case of Ankara Province

İşlenmiş Gıda Ürünleri Tüketim Tercihleri: Ankara İli Örneği. Processed Food Products Consumer Preferences: The Case of Ankara Province Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No:, 014 (13-19) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No:, 014 (13-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Organik tarım gelişmiş ülkelerde artan iç pazar talebini karşılamak için,

Organik tarım gelişmiş ülkelerde artan iç pazar talebini karşılamak için, Esin HAZNECİ GİRİŞ Organik tarım gelişmiş ülkelerde artan iç pazar talebini karşılamak için, Gelişmekte olan ülkelerde ise daha fazla ihracat gerçekleştirebilmek için yapılmaktadır. Türkiye de organik

Detaylı

Markaların 2017 Sonu Büyüme Hedefleri. 7,000 Mağaza. 6,000 Mağaza 5,000 Mağaza

Markaların 2017 Sonu Büyüme Hedefleri. 7,000 Mağaza. 6,000 Mağaza 5,000 Mağaza EKİM 2017 Geride bıraktığımız son iki yılda, Türkiye ekonomik olarak tarihindeki en dalgalı dönemlerinden birisini yaşadı. Bu dalgalanmayı sektörlere indirgediğimizde, markaların ve tüketicilerin denizleri

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 198-217

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 198-217 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 198-217 Mağaza Markalı Ürün Satın Alan Tüketiciler İle Satın Almayan Tüketiciler Arasında Algılanan Risk Bakımından Farklılık Olup

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜKETİCİLERİN MARKET TERCİHLERİ VE MARKET TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER MUĞLA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN MARKET TERCİHLERİ VE MARKET TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER MUĞLA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN MARKET TERCİHLERİ VE MARKET TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER MUĞLA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet Nil İNAN 1 Erdoğan GAVCAR 2 Günümüzde alışveriş marketleri insanların hayatında önemli

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi. Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi. Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması 17 Mart 2009 Gazeteciler Mahallesi

Detaylı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı a Hakan İNCİ*, b Ersin KARAKAYA, a Turgay ŞENGÜL,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ

KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ

Detaylı

Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması

Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması Beşir KOÇ1 dr_besirkoc@yahoo.com Hacı Ali GÜLEÇ3 'Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Bingöl

Detaylı

Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi

Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi Derya İlkay ABDİKOĞLU 1 M.Ömer AZABAĞAOĞLU 1 Gökhan UNAKITAN 1 1 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Özet: İnsan

Detaylı

Yukarıdaki sonucu onaylarım. Enstitü Müdürü

Yukarıdaki sonucu onaylarım. Enstitü Müdürü 眚 A KARA Ü İVERSİTESİ FE BİLİMLERİ E STİTÜSÜ YÜKSEK LİSA S TEZİ A KARA İLİ ÇA KAYA İLÇESİ DE GIDA PERAKE DECİLİĞİ DE ÜRETİCİ VE MARKET MARKALI ÜRÜ LERİ TÜKETİCİ TERCİHLERİ AÇISI DA KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(1) :5-12 ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI 1 2 2 3 Yusuf ÇELİK, Bahri KARLI, Abdulbaki BİLGİÇ,Şerafettin ÇELİK

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Detaylı

BİR TÜKETİCİ GRUBU OLARAK KADINLARIN MAĞAZA MARKALI ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ

BİR TÜKETİCİ GRUBU OLARAK KADINLARIN MAĞAZA MARKALI ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ BİR TÜKETİCİ GRUBU OLARAK KADINLARIN MAĞAZA MARKALI ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ Banu ÖZBUCAK ALBAR Teoman DUMAN ÖZ Türkiye de mağaza markalarına yönelik tüketici tercih ve tutumlarına

Detaylı

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi Furkan BEŞEL Ağustos 2014 GİRİŞ Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının (YMA) amacı TÜİK tarafından Bireyin genel mutluluk algısını,

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

GENÇ NÜFUSTA GIDA TÜKETİM BİLİNCİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SOSYAL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ

GENÇ NÜFUSTA GIDA TÜKETİM BİLİNCİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SOSYAL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ GENÇ NÜFUSTA GIDA TÜKETİM BİLİNCİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SOSYAL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ M. Göksel AKPINAR 1 Burhan ÖZKAN 1 Eda İLBASMIŞ 1 mgoksel@akdeniz.edu.tr bozkan@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Organik Ürün Tüketim Eğilimi

Organik Ürün Tüketim Eğilimi Organik Ürün Tüketim Eğilimi Erdal DAĞISTAN 1 Bekir DEMĐRTAŞ 1 Yalçın YILMAZ 2 Nuran TAPKI 1 Özet Bu çalışmada Hatay ili merkez ilçede yaşayan tüketicilerin organik tarım ürünlerine olan talep ve eğilimlerinin

Detaylı

Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma Elif Çolakoğlu Bahar Türk Enes Emre Başar Onur Gül Özet: Son yıllarda tüm dünyada çevreye

Detaylı

HTM PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖR ANALİZİ NE BAŞLARKEN

HTM PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖR ANALİZİ NE BAŞLARKEN HTM PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖR ANALİZİ NE BAŞLARKEN Hızlı tüketim malları (HTM) perakendeciliği ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik dönüşümün en güzel örneklerinden birini sergilemektedir. Bu dönüşüm sürecinde

Detaylı

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 83-92 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri Sertaç DOKUZLU 1*, Oktay

Detaylı

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 02/10/2014 Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 1. Giriş Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; hanehalklarının yaptığı sağlık harcaması, hanelerin finansal korumadan yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından

Detaylı

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6.

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. 1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. Çalışmanın Kısıtları 7. Araştırma Metodolojisi 8. Kullanılan Değişkenler

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı

Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı Kenan ÇĐFTÇĐ 1 Ahmet ŞAHĐN 2 Ahmet DENĐZ 3 Đbrahim YILDIRIM 4 ÖZET Bu çalışma, Hakkâri ilinde süt ve süt ürünleri tüketim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... x x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI 1. Marka Kavramı ve Tanımı... 3 2. Markanın Tarihçesi... 5 2.1. Markanın Dünya

Detaylı

Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği

Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2013 (36-43) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 1, 2013 (36-43) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

İNDİRİMLİ MAĞAZA VE SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN BEKLENTİ VE MEMNUNİYETLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

İNDİRİMLİ MAĞAZA VE SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN BEKLENTİ VE MEMNUNİYETLERİNE GÖRE İNCELENMESİ İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Dergisi Nisan 2005 C:34 Sayı:1 Sayfa 105-133 İNDİRİMLİ MAĞAZA VE SÜPERMARKET MÜŞTERİLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN BEKLENTİ VE MEMNUNİYETLERİNE GÖRE İNCELENMESİ ÖZET Dr.

Detaylı

Kitle: Belirli bir özelliğe sahip bireylerin veya birimlerin tümünün oluşturduğu topluluğa kitle denir.

Kitle: Belirli bir özelliğe sahip bireylerin veya birimlerin tümünün oluşturduğu topluluğa kitle denir. BÖLÜM 1: FREKANS DAĞILIMLARI 1.1. Giriş İstatistik, rasgelelik içeren olaylar, süreçler, sistemler hakkında modeller kurmada, gözlemlere dayanarak bu modellerin geçerliliğini sınamada ve bu modellerden

Detaylı

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık Mevcut Durum Değerlendirmesi: Dünya ticaretinde gıda sektörü

Detaylı

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ... 3 2.1. Anakütle ve Örneklem... 3 2.2. Veri Toplama... 3 3.

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ 1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ Örneklem verileri kullanılan her çalışmada bir örneklem hatası çıkma riski her zaman söz konusudur. Dolayısıyla istatistikte bu örneklem hatasının meydana

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

YEREL ÜRÜN TÜKETİMİNİ ARTIRMAYA DÖNÜK EN İYİ ALTERNATİF MODELLERİN BELİRLENMESİ

YEREL ÜRÜN TÜKETİMİNİ ARTIRMAYA DÖNÜK EN İYİ ALTERNATİF MODELLERİN BELİRLENMESİ YEREL ÜRÜN TÜKETİMİNİ ARTIRMAYA DÖNÜK EN İYİ ALTERNATİF MODELLERİN BELİRLENMESİ Ayça Nur ŞAHİN 1 Bülent MİRAN 1 Kenan ÇİFTÇİ 2 ayça.nur.sahin@hotmail.com bulent.miran@ege.edu.tr kenan.ciftci@ege.edu.tr

Detaylı

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü Nobody s Unpredictable Yüz Yüze Omnibus CATIBUS Telefonla Omnibus Ulusal ölçekte temsiliyet gücüne sahip Omnibus da, kompleks çalışmalar için esnek ve ekonomik araştırma

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi

Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi KTO Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. M. Gizem KESER Probiyotik Nedir? Yeterli miktarda verildiğinde

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN

PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN I PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN II Yay n No : 2552 flletme-ekonomi : 522 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(4), 433-437, 2016 433 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler Emine İKİKAT TÜMER Cuma AKBAY * Tuba

Detaylı

Yozgat İli Sorgun İlçesi Şeker Fabrikasında Çalışan Daimi İşçilerin Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Yozgat İli Sorgun İlçesi Şeker Fabrikasında Çalışan Daimi İşçilerin Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi ISSN: 2146-8168 Sayı: 8, Yıl: 2013, Sayfa: 14-28 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 24.07.2013 Yayına Kabul Tarihi: 04.11.2013 Baş Editör: Naim Çağman Alan Editörü: Halil Kızılaslan Yozgat

Detaylı

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI*

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 17-27 İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Ersin KARAKAYA 1, Cuma AKBAY 2 ÖZET Süt ve süt ürünleri insan yaşamının her

Detaylı

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YERLİ ÜRÜN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI n=1002 Hazırlayan: Lipa Consultancy Temmuz 2015 Genel Tüketim Alışkanlıkları 1-Alışveriş yaparken

Detaylı

TÜKETİCİLERİN PSİKOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN MARKET MARKALI ÜRÜN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNE ETKİSİ

TÜKETİCİLERİN PSİKOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN MARKET MARKALI ÜRÜN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNE ETKİSİ TÜKETİCİLERİN PSİKOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN MARKET MARKALI ÜRÜN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNE ETKİSİ ÖZET Dr. Murat AKIN 1 Dr. M. Asıf YOLDAŞ 2 Çalışma market markalı ürün satın alan tüketicilerin profillerini

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL * Pınar ÖKE ** Fedayi YAĞAR *** Burhan KILIÇ *** Özet: Bu çalışmanın amacı hastaların

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 76.250 İYİ 2000 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 76.250 İYİ 2000 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 59884005694 AYŞE ŞAHİN 1/22/67 12:00 AM A55363 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 76.250 İYİ 2000

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Sarıözkan S, Cevger Y, Demir P, Aral Y ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HAYVANSAL ÜRÜN TÜKETİM YAPISI VE ALIŞKANLIKLARI The Consumption Situation and

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği

Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği Orhan GÜNDÜZ 1 Vedat CEYHAN 1 H. Avni CĐNEMRE 1 Osman KILIÇ 1 ÖZET Bu araştırmanın amacı; Samsun ili merkezinde

Detaylı