ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z"

Transkript

1 ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ

2 Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını oluştururlar.

3 Havayollarının savunma mekanizmaları Fiziksel ve fizyolojik savunma Parçacıkların hava yolunda filtre edilmesi Öksürük ve hapşırma Bronş kasılması Mukosiliyer temizleme (havayolu mukusu, solunum siliyaları) Alveoler sıvı hareketi Hücresel savunma T ve B lenfositler Makrofajlar Nötrofiller Salgısal savunma Ig G, A, M ve E Alfa 1 AT, alfa 1 makroglobulin Lizozim Laktoferrin Komplemanlar İnterferon

4 Bu koruma sistemleri çalışmazsa veya çok miktardaki patojene maruz kalınırsa Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu oluşur.

5 Çocuklarda solunum sistemini ilgilendiren olaylar sık görülür; Havayolları daha dardır Havayolu çeperi incedir Yenidoğan ve küçük süt çocuklarında bazı enfeksiyon ajanlarına (polisakkarid antijenli kapsüllü mikroorganizmalara) direnç eksikliği vardır.

6 Çocuklarda ASYE için risk faktörleri Yaş (< 2yaş) Düşük doğum ağırlığı, prematürite Erkek çocuk (ilk 10 yaşta) Konjenital akciğer veya kalp hastalığı varlığı Kronik akciğer hastaları (özellikle BPD ve KF) İmmun yetmezlik Anne sütü ile beslenememe Malnutrisyon D vitamini eksikliği Düşük sosyoekonomik düzey Evde sigara içilmesi Kalabalık yaşam koşulları (ev, kreş) Yetersiz bağışıklama (kızamık ve boğmaca aşısının yapılmaması) Kış mevsimi

7 ASYE - epidemiyoloji ASYE toplumda rastlanan çocukluk hastalıklarının %35-80 ini, Sağlık kuruluşlarına başvuran vakaların %20-60 ını oluşturur. Gelişmekte olan ülkelerde 0-5 yaş ölümlerinin 1/4-1/3 ünden sorumlu Türkiye de ölüm nedenleri arasında pnömoni 0 yaşta ikinci sırada, 1-2 yaşta ilk sırada yer almaktadır.

8 ASYE - epidemiyoloji Sağlık Bakanlığı tarafından 1988 yılından itibaren akut solunum yolu infeksiyonlarına bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak amacıyla Akut Solunum Yolu İnfeksiyonlarının Kontrolü programı uygulanmaktadır. Bu programda sağlık personeli eğitilmekte, aileler bilgilendirilmekte ve birinci basamak sağlık kuruluşlarına antibiyotik desteği sağlanmaktadır.

9 Akut (trakeo)bronşit Akut bronşiolit Pnömoniler Tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları

10 Akut (trakeo)bronşit Trakea ve büyük bronşların inflamasyonudur İnfeksiyöz nedenler: Viral nedenler; parainfluenza, influenza A ve B, adenovirüs, RSV, Virüs dışı infeksiyöz nedenler; M. pnömonia*, H. influenza, M. catarrhalis, S. pnömonia, B. pertussis, C. pnömonia, C. difteri Diğer nedenler: Aspirasyon, Kimyasallar Toksik maddeye maruz kalma

11 Akut (trakeo)bronşit klinik bulgular Viral ÜSYE takiben gelişir, öksürük rinitten 3-4 gün sonra başlar. Öksürük tipik olarak şiddeti giderek artan, nonprodüktif, tırmalayıcı ve paroksismal tarzdadır, öğürtür, bazen kusma ile sonlanır, 3-5 gün sonra prodüktif özellik kazanır gün içinde mukus incelir ve öksürük giderek kaybolur. Göğüs ön duvarında, sternumun alt kısımlarında öksürükle artan ağrı ve yanma vardır Hastalık ilerledikçe bronşiyal raller alınır Dinleme bulguları 1/25 vakada vardır. RSV, coronavirüs, parainfluenza ve adenovirüs normal grafi bulguları ile birliktedir.

12 Akut (trakeo)bronşit ayırıcı tanı Pnömoni - M. Pnömonia Astma Pertussis Sinüzit Kistik fibrozis Tanı konmadan önce ilk ekarte edilecek pnömoni dir. Her ikisi de ateş ve prodüktif öksürük ile karakterize olabilir. Ateş + taşipne pnömoni için tanı koydurucudur.

13 Akut bronşiolit Süt çocukları ve küçük çocuklarda sıklıkla virusların neden olduğu, hışıltılı solunum, takipne ve göğüste retraksiyonlar ile karakterize, bronşiollerin enflamatuvar obstrüksiyonu ile seyreden klinik bir sendromdur. Enfeksiyon kaynağı genellikle aile bireyleridir. Vakaların %80 i 1 yaşın altındadır.

14 Akut bronşiolit Postnatal dönemde akciğerler hızlı gelişir ve alveoler septasyon meydana gelir. Bronşiolit bu kritik dönemde akciğerleri etkileyen en önemli hastalıktır ve normal akciğer gelişimini önleyen yada geciktiren kalıcı etkilere sebep olabilir. Akut infeksiyon sırasında immunolojik ve nonimmunolojik cevaplar küçük hava yollarında kalıcı zararlı etkilere neden olabilir.

15 Akut bronşiolit - etyoloji RSV (hayatın ilk iki yılında en önemli neden; %50-70) Human parainfluenza virüs tip 1 ve 3 (%25) Bazı adenoviruslar İnfluenza virus Mycoplasma pneumoniae Chlamydia Rhinoviruslar Enteroviruslar H.simpleks virusları Kabakulak virusu S.pneumoniae Pneumocystis carinii Mikst enfeksiyon (%5)

16 Akut bronşiolit - RSV RSV paramyxovirus grubundan bir RNA virusudur. A ve B olmak üzere iki tipi vardır. Nazal salgılarla direkt temas yolu ile bulaşır. Kuluçka dönemi 2-5 gün Enfekte damlacıklar kontamine yüzeylerde 6 saat kadar kalabilir. Hasta çocuk yaklaşık 10 gün (6-21 gün) etrafına virüs saçabilir. Aile içi yayılmalar sıktır ayrıca nasokomiyal enfeksiyonlar da görülür. Kış ve erken ilkbahar aylarında sık görülür. İlk 2 yaş sonunda çocukların %100 ü RSV ile infekte olur. %1 i hastaneye yatacak kadar ağır hastalık geçirir. Hastaneye yatanların %50 si 1-3 aylık infantlardır.

17 Akut bronşiolit - RSV RSV enfeksiyonunda bağışıklık kısa süreli ve tam değildir. Reenfeksiyonlar daha az şiddetlidir Etkili serum antikorları birkaç kez enfeksiyon geçirildiğinde ve yeterli konsantrasyona eriştiğinde koruyucudur. Lokal nazal antikorun ise koruyucu özelliği yoktur. Transplasental antikorlar bebeği enfeksiyondan korumaz, ama enfeksiyonun şiddetini düşürür.

18 Akut bronşiolit - Patogenez Ufak bebeklerde terminal bronşiyollerde, büyük çocuklarda üst solunum yollarında tutulur. Virüs bronşiyal mukozada kolonizasyon ve replikasyon yapar Siliyer hücrelerde nekroz gelişir, peribronşiyal bölgede hücre proliferasyonu oluşur, bunu submukozal ödem ve konjesyon izler. Dejenere olan epitelin ASY dan ÜSY na sekresyonları taşıma fonksiyonlarının bozulması ile bronşiyollerin içi hücre ve mukus parçacıklarıyla dolar ve sonuçta hava yolu daralır.

19 Akut bronşiolit - Patogenez Akciğerde FRK, ölü alan ve şantlar artar. Kısmi obstrüksiyon check-valve mekanizması ile havanın hapsolmasına ve havalanma artışına, tam obstrüksiyon ise atelektaziye neden olur. Ventilasyon/perfüzyon bozukluğu ile hipoksi ve CO2 retansiyonu oluşur. Havayolu epitelinde nitrik oksit yapımında azalma olduğu da bildirilmektedir.

20 Akut bronşiolit - Patogenez Küçük çocuklarda periferik solunum yollarının darlığı onların kolay tıkanmalarına neden olur. Sütçocuklarında solunum yollarında sekresyon yapan çok sayıda muköz bez vardır, solunum yolları mukozası daha gevşektir, böylece daha kolay submukozal ödem oluşur. Kohn delikleri bebek akciğerinde sayıca azdır ve daha az gelişmiştir. Bu nedenle kolleteral ventilasyon erişkinde olduğu kadar etkili değildir.

21 Akut bronşiolit - Patogenez RSV ile ilişkili bronşiolit T hücrelerinin major rol oynadığı immunopatolojik bir olay ile sonuçlanır ve havayollarında hem nötrofilik, hem de eozinofilik enflamasyon meydana gelir. Yaşamın ilk aylarında enfeksiyona cevap Th2 sitokin profili yönündedir (atopi), bu durum bir yaşından sonra azalır. Bronşiolitli bazı hastalarda RSV-spesifik IgE nin arttığı gösterilmiştir. Böyle çocuklarda hastalık daha ağır seyirlidir.

22 Akut bronşiolit - Patogenez Akut enfeksiyon sırasında aktive olan eozinofillerden hışıltıdan sorumlu olduğu düşünülen mediatörler (histamin, LT C4) salınır. Bunlar düz kas kasılmasıyla ağır bir tablo oluşumuna yol açarlar. Enflamasyon sonucu mukozada yama tarzında hasar meydana gelir ve bu durum bronşun duyarlılığının = bronşiyal hiperreaktivite artmasına neden olur.

23 Akut bronşiolit - Bulgular İlk bulgular ÜSYE ile ilişkili olarak burun akıntısı, hafif ateş (<38.5 o C) ve öksürük. Birkaç gün içinde RD bulguları hışıltı, retraksiyonlar, takipne, taşıkardi klinik tabloya eklenir. Ayrıca huzursuzluk, beslenme güçlüğü, kusma, konjuktivit, otit ve farenjit bulgulara eşlik edebilir. Akciğerlerde sibilan ronküs ve raller duyulabilir. Oskültasyonda inspiratuvar ve ekspiratuvar ince raller mevcuttur, ekspirium fazı uzamış olup, genellikle wheezing duyulur.

24 Akut bronşiolit - Bulgular Akciğerin distansiyonuna bağlı olarak karaciğer ve dalak aşağı itilir. Siyanoz ve apne görülebilir Bakteriyel enfeksiyonla komplike olursa yüksek ateş de gözlenir. Havayolu obstrüksiyonu fazla olduğunda solunum sesleri zor duyulur veya alınmayabilir. Sıvı alımının azalması ve takipneye sekonder olarak dehidratasyon meydana gelir.

25 Akut bronşiolit Doğal seyir Genellikle bronşiyolitli çocuk hastalığı hafif yada orta şiddette geçirir. Hastalık semptomları 2-3 günde doruğa çıkar, 7-10 gün içerisinde giderek azalarak kaybolur, öksürük haftalarca devam edebilir.

26 Akut bronşiolit - Komplikasyonlar Solunum yetmezliği Hipoksi ve hiperkapniye bağlı MSS bulguları Miyokardit (!) Uygunsuz ADH sendromu Bronşiyolitis obliterans (adenovirüs)

27 Akut bronşiolit Prognoz Bronşiyolitler sonrası yineleyen hışıltı atakları görülebilir. Akut bronşiyolit sonrası bronş hiperreaktivitesinin (BHR) %60 lara varan oranlarda olduğu bildirilmiştir.

28 Akut bronşiolit Prognoz BHR gelişmesinde risk faktörleri; Ailede astım ve alerji öyküsü Bronşiyolitin ilk epizotunun uzun ve şiddetli olması Yüksek titrede RSV spesifik Ig E olması Anne-babanın sigara içiyor olması Çocuğun solunum yollarının doğuştan dar olması

29 Akut bronşiolit Prognoz Üçten fazla bronşiyolit atağı, Çocukta ve ailede atopi ve alerji öyküsü varsa hasta astım yönünden değerlendirilmelidir.

30 SKOR Solunum sayısı < >60 Hışıltı Yok Ekspiryumda steteskopla Ekspiryumda steteskopsuz İnsp+eksp steteskopsuz Retraksiyonlar Yok İnterkostal Trakeosternal BKS Genel durum Normal Hafif huzursuz Huzursuz, beslenmede azalma Beslenememe, bilinç değişikliği 1-3 puan: HAFİF, 4-8 puan: ORTA, 9-12 puan: AĞIR Hastada APNE VARSA skorlama yapılmaksızın AĞIR olarak kabul edilir

31 Akut bronşiolit Hastaneye sevk endikasyonları Hastalık skoru > 3 Gestasyonun 34. haftasından önce doğup, 1 yaşın altında olan hastalar < 3 aylık bebekler

32 Akut bronşiolit Hastaneye yatış endikasyonları Aşağıdaki bulgulardan birisinin olması yeterlidir; Radyolojik olarak atelektazinin varlığı Altta yatan KKH, BPD, KF vb. hastalık Ciddi hastalık varlığı (apne, siyanoz, solunum sıkıntısı, bradikardi, taşıkardi, toksik genel görünüm, ağızdan beslenememe) Ailenin takip açısından güvenilir olmaması Orta derecede hastalığı olan bebekler poliklinikte veya acil polikliniğinde ayakta tedavi ile izlenebilir, skoru 3 olan ve altına düşenler eve gönderilir, düzelme yoksa hastaneye yatırılmaları gerekir)

33 Akut bronşiolit Hastaneye yatış endikasyonları Ağır respiratuvar distres bulguları varlığı (siyanoz, apne, asidoz), Oda havasında SaO2 <%92, < 6 aylık çocuklar, Atelektazi varlığı, Oral hidrasyon sağlanamıyorsa, Solunum hızında belirgin artış varsa, İmmun yetmezlik varsa, Kardiyorespiratuvar yetmezlik varsa, Orta şiddette hastalığı olanlarda poliklinikte uygulanan tedaviye cevap yoksa, Aile takip açısından güvenilir değilse

34 Akut bronşiolit - Mekanik ventilasyon endikasyonları %7-15 olguda gereksinim olabilir. KTA > 200/dk Apne Letarji Solunum eforunun yetersiz kalması, artmış solunum eforuna ikincil tükenmeye gidiş Hipoksi (maksimum konsantrasyonda oksijen verilirken PaO 2 YD; <40-50 mmhg, Çocuk; < mmhg) Hiperkapne (PaCO 2 YD; >60-65 mmhg, Çocuk; >55-60 mmhg, hızlı yükselme (> 5 mmhg/saat)

35 Akut bronşiolit - Ayırıcı tanı Viral pnömoniler KKY Bakteriyel pnömoniler Yabancı cisim aspirasyonu Kistik fibrozis Bronşial astım C.pneumonia ve M.pneumonia pnömonileri Bronkomalazi Trakeal ring

36 Akut bronşiolit - Laboratuvar Akciğer grafisi ilk kez atak geçiren her bronşiolit vakasında rutin olarak önerilmeyen (!) bir tetkiktir. Akciğer grafisinde; Havalanma artışı (7 kostadan fazla havalanma) Kostaların paralel hale gelmesi Diafragmada düzleşme veya ters ( V ) görünümü Mediasten ve kalp alanında küçülme Lateral grafide retrosternal aralıkta artış 1/3 vakada dağınık konsolide alanlar bulunur.

37 Konsolide alanlar obstrüksiyona sekonder atelektazi veya alveolün enflamasyonuna ait görüntülerdir.

38 Akut bronşiolit - Laboratuvar Hematolojik ve bakteriyolojik incelemeler normaldir. Virüs İF mikroskopta gösterilebilir, kültürde üretilebilir (altın standart), antikor titresinde (RSV sp Ig M - ELİZA) artış saptanabilir. Viral antikorlar 7-10 günlük bir sürede kanda saptanabilir.

39 Akut bronşiolit - Laboratuvar Belirli hasta grubu dışında kan gazının rutin olarak bakılması önerilmemektedir. Transkutanöz oksijen saturasyonu ölçümü hastalığın ağırlığını belirlemek açısından iyi bir göstergedir. Saturasyon düşüklüğü taşipnenin derecesi ile korele bulunmasına karşın vizing ve retraksiyonlar ile ilişkili bulunmamıştır.

40 Pnömoni Pnömoni akciğer dokusunun infeksiyöz veya noninfeksiyöz ajanlar tarafından oluşturulan inflamasyonudur. Toplum kökenli pnömoni; daha önce sağlıklı olan bir çocukta hastane dışında edinilmiş bir infeksiyon sonucunda oluşan pnömonidir. SB nın 1998 yılı verilerine göre pnömoni 0 yaş grubunda %48.4, 1-4 yaş grubunda %42.1 ölümden sorumludur. Çocukluk çağında pnömonilerde etken mikroorganizmayı belirlemek zordur ve en iyi koşullarda (kültür, seroloji ve moleküler biyolojik yöntemlerle) %30-50 sinde etken belirlenebilir.

41 Pnömoni Pnömoniye neden olan patojenler yaş, çocuğun bağışıklık durumu ve çevresel faktörlere göre farklılık gösterirler. Etkeni belirlemedeki güçlükler nedeniyle yaşa göre en sık rastlanan etkenlerin bilinmesi uygun tedavi seçeneklerinin bir an önce başlatılması olanağını sağlayacaktır.

42 Pnömoni - Etkenler (0-2 ay) Grup B streptokok, Gram negatif bakteriler (E. Coli, K. pneumoniae) Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Chlamydia trachomatis, Viruslar (CMV, HSV), Anaerob bakteriler

43 Pnömoni - Etkenler (2 ay-6 yaş) Streptococcus pneumonia Heamaphilus influenzae tip b Grup A streptokoklar Staphylococcus aureus Bordetella pertussis (%20 olguda pn görülür) Viruslar (RSV, influenza A ve B, parainfluenza (Tip 3*), adenovirüsler ) Mikobakteriler

44 Pnömoni - Etkenler (6-9 yaş) Streptococcus pneumoniae Mycoplasma pneumoniae (atipik pn) Staphylococcus aureus Chlamydia pneumoniae (atipik pn) Grup A streptokoklar (başta suçiçeği olmak üzere bazı viral infeksiyonlardan sonra sekonder pnömoniye yol açar, ampiyemin eşlik ettiği şiddetli bir pnömoni yaparlar) Viruslar (RSV, İnfluenza A ve B, Adenovirüsler ) Mikobakteriler

45 Pnömoni - Etkenler (> 10 yaş) M. pneumoniae C. pneumoniae S. pneumoniae

46 Pnömoni - Etkenler Mycobacterium tuberculosis antibiyotik tedavisine cevap vermeyen, infiltrasyonu olan her yaş grubundaki çocukta akla gelmeli (!)

47 Pnömoni - Etkenler Viral pnömoniler mevsimsel bir dağılım gösterir; Soğuk iklimlerde sonbahar ve erken kış döneminde, Ilıman iklimlerde yağışlı mevsimlerde salgınlara yol açar Adenovirüs mevsimsel dağılım göstermez, yıl boyu görülebilir. Pnömonili olguların % 8-30 unda birden fazla etken vardır

48 Pnömoni İnfeksiyöz ajan genellikle damlacık inhalasyonu veya üst havayollarındaki mikroorganizmaların aspirasyonu ile alt solunum yollarına geçer. Seyrek olarak da pnömoni hematojen yayılım sonucu oluşur.

49 Özgül etkenlerle infeksiyon riskini arttıran faktörler Penisiline dirençli pnömokok; S. aureus; < 6 yaş Son iki ayda beta-laktam grubu antibiyotik kullanımı Altta yatan yada ek hastalık varlığı Kreş bakımı Bağışıklık sistemini baskılayan hastalık ve kortikosteroid kullanımı < 1 yaş (sıklıkla < 6 ay) Ağır viral enfeksiyon varlığı (kızamık, grip, suçiçeği) H. influenza; 6 ay-2 yaş Altta yatan hastalık (DKH, kronik AC hastalığı, vb) Önceden hastaneye yatış öyküsü Hib aşısının yapılmadığı çocuklar

50 Pnömoni - Öykü Pnömoni oluşmasına yatkınlığı artırabilecek nedenler araştırılmalı; Yarık damak TÖF Pulmoner sekestrasyonlar Kistik fibrozis Primer silier diskinezi Aspirasyona yol açabilecek nörolojik problemler Tüberküloz için temas öyküsü (!)

51 Pnömoni - Tanı Bakteriyel Viral Mycoplasma Yaş Her yaş Her yaş 5-15 yaş Mevsim Kış Kış Her mevsim Başlangıç Ani Değişken Yavaş Ateş Yüksek Değişken Çok yüksek değil Taşipne Sık değil Sık Sık değil Öksürük Balgamlı Kuru Kuru Diğer semptomlar Fizik muayene Burun akıntısı, karın ağrısı Konsolidasyon bulguları, raller Burun akıntısı Değişken Boğaz ağrısı Raller, wheezing Lökositoz Sık Değişken Sık değil Radyoloji Konsolidasyon Bilateral yaygın infiltrasyon Plevral effüzyon Sık Seyrek (adenovirüs) Değişken %10-20

52 Pnömoni Fizik muayene bulguları Taşipne ASYE ÜSYE ayrımınında en temel bulgu Öksürük, ateş, taşipne, çekilmeler, raller, ronküsler, solunum seslerinin azalması, BKS ve siyanoz pnömoni tanısını düşündürmelidir Çok ağır pnömonili olgularda taşipne olmayabilir Bazı küçük çocuklarda pnömoni klasik bulguları olmaksızın sadece ateş ve letarji, beslenme güçlüğü, huzursuzluk, kusma, diyare, karın ağrısı tablosu ile görülebilir.

53 Yaşa göre normal solunum sayıları ve taşipne ölçütleri (DSÖ) Yaş Normal solunum hızı (ss/dk) Taşipne sınırı (ss/dk) < 2 ay ay yaş > 5 yaş

54 Pnömoni - Bulgular Bakteriyel pnömoni; Büyük çocuklarda titreme, ani başlayan yüksek ateş (>39 0 C), taşipne, balgamlı öksürük, göğüs ağrısı Küçük çocuklarda nefes almada güçlük, hırıltı, beslenme güçlüğü, ateş, taşipne, letarji, irritabilite, kusma, diyare Öncesinde çok yüksek olmayan ateş ve burun akıntısı olabilir. Nonspesifik bulgular ise baş ve karın ağrısıdır. Tutulan bölgede raller, ronküsler, solunum seslerinin alınamaması veya azalması, bronşiyal ses Üst lobları tutan lober pnömonilerin seyri sırasında meningismus ve konvülzyon da görülebilir.

55 Pnömoni - Bulgular Viral pnömoni; Genellikle bakteriyel pnömonilere göre daha yavaş başlangıç gösterirler ve öksürük, burun akıntısı ve çok yüksek olmayan ateş gibi semptomlar görülür. Fizik muayenede tek bulgu taşipne olabileceği gibi, hışıltı, ronküsler, retraksiyonlar, apne ve raller de saptanabilir Klinik tabloya otit, farenjit, konjuktivit eşlik edebilir.

56 Pnömoni - Bulgular Mikoplazma pnömonisi; Başlangıç yavaş ve sinsidir, hafif ateş, baş ağrısı, halsizlik, fotofobi, miyalji ve kırıklıkla geçen birkaç günün ardından inatçı kuru bir öksürük başlar. Öksürük 3-4 haftaya kadar uzayabilir, nezle yoktur. Çocuğun genel durumu iyidir. Sıklıla raller ve ronküsler duyulur. Farenjit, servikal lenfadenopati, konjuktivit, büllöz mirenjit ve otitis media pnömoniye eşlik edebilir. %10 olguda deri döküntüsü saptanabilir.

57 Pnömoni - Bulgular Klamidya pnömonisi; C. trachomatis; YD döneminde enfekte annenin doğum kanalından alınır, 3-13 hafta sonra klinik bulgu verir. Pnömoni gelişme riski %5-20 Pnömoniye sıklıkla konjuktivit eşlik eder. Bebeğin genel durumu iyidir, ateş görülmez Tekrarlayıcı boğulur tarzda öksürük, taşipne ve nazal konjesyon tipiktir. Öksürük beslenme ve uyuma ile kesilebilir. C. pneumoniae; >5 yaş çocuklarda klinik ve radyolojik olarak mikoplazmaya benzer pnömoniye yol açar Hafif seyirlidir Başlangıç belirtileri sıklıkla ciddi bir boğaz ağrısı ve ses kısıklığıdır

58 Pnömoni Radyoloji Düzelmeyen ve yineleyen klinik bulgular, Hastaneye yatış indikasyonu varlığı Hasta < 3 yaş ise, Ateş > 39 0 C ve nedeni belli değilse, Lökosit sayısı > /mm 3 ise, Komplikasyon düşünülüyor ise Akciğer Grafisi önerilir.

59 Pnömoni Radyoloji Akciğer grafisi çocuklarda toplumdan edinilmiş pnömoni tanısını koymada altın standart kabul edilir.

60 Pnömoni - Radyoloji PA grafide şüpheli olan infiltrasyonlar ve atelektaziler yan grafi çekilerek incelenmelidir. Grafi aynı zamanda lenfadenopati açısından da değerlendirilmelidir.

61 Pnömoni - Radyoloji Akciğer grafisi etkeni kesin saptamamakla birlikte klinik bulgularla beraber değerlendirildiğinde etkenin tahmin edilmesinde yardımcı olabilir.

62 Pnömoni - Radyolojik bulgular Fokal konsolidasyon (lober pnömoni); Streptococcus pneumoniae* Haemophilus influanzae tip B* Staphylococcus aureus Grup A streptokok Mycoplasma pneumoniae

63 Lober pnömoni

64 Pnömoni - Radyolojik bulgular Pnömotosel (alveoler ve bronşioler nekroz sonrasında oluşan ince duvarlı, hava dolu kistik kaviteler); Staphylococcus aureus*** H.influenzae** E. coli Klebsiella Pseudomonas Grup A streptokoklar S. pneumoniae

65 Pnömotosel

66 Pnömonilerde etkene göre sıklıkla gözlenen radyolojik bulgular Mikroorganizma S.pneumoniae H.influenzae Atipik pnömoniler Radyolojik bulgular Lober/segmental konsolidasyon, hava bronkogramı, plevral efüzyon Lober/segmental konsolidasyon, hava bronkogramı, plevral efüzyon, bazen ampiyem ve pnömotoseller Genellikle tek taraflı, diffüz interstisyel veya bronkopnömonik infiltrasyonlar, hiperaerasyon, hiler lenfadenopati, nadiren plevral efüzyon S. aureus Plevral efüzyon, ampiyem, pnömotoraks, piyopnömotoraks, apseler, pnömotoseller Grafi bulguları hızlı ilerleme gösterir. Virüsler Havalanma artışı, perihiler-peribronşiyal infiltrasyon, atelektaziler

67 S.pneumoniae pnömonisi

68 M.pneumoniae pnömonisi

69 Viral bronkopnömoni RSV pnömonisi

70 B. pertussis pnömonisi

71 Stafilokoksik pnömoni - İki grafi arasında sadece 18 saat süre var

72 Pnömoni - Radyoloji Bilgisayarlı tomografi; Komplikasyon (abse, komplike ampiyem) düşünülüyorsa, Altta yatan hastalığı olan çocuklarda akut dönemde, Uzun dönemde bronşiektazi ve bronşiolitis obliterans gibi sekellerin takibinde Toraks ultrasonu; Az miktardaki effüzyon sıvısının belirlenmesinde (akciğer grafisinde effüzyon görülebilmesi için en az 50 ml sıvı olmalıdır, ultrason daha az miktardaki sıvıyı belirleyebilir.)

73 Pnömoni - Radyoloji Takip filmi Lober atelektazi veya lober konsolidasyon varsa çekilmelidir (!). Hasta klinik olarak iyileşiyorsa; plevral efüzyon, lober konsolidasyon veya atelektazi yoksa takip filminin çekilmesi gerekmez (!).

74 Pnömoni Laboratuvar BK sayısı, CRP düzeyi ve ESH bakteriyel-viral ayırımı yapamadığı gibi, etken hakkında kesin bilgi veremez. Yüksek BK sayısı (>15.000/mm 3 ), sola kayma (>%10 bant formu), yüksek ESH ve CRP değerleri bakteriyel pnömoni tanısını destekler. Kan kültürü < 3 ay olgular S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus olasılığında Yüksek ateşli, genel durumu ağır hastalarda

75 Pnömoni Laboratuvar Nazofarenks sekresyonları (her zaman ASYE göstergesi değildir) Tüberküloz şüphesinde AMS ARB ve Tb kültürü için toplanabilir BAL (tedaviye karşın klinik durumunda düzelme olmayan ve altta yatan hastalığı olan çocuklarda) Plevral sıvı örneği (mikroskopi, kültür ve antijen saptanmasında) Balgam kültürü (erişkin hastalarda yardımcı, çocuklarda balgam çıkarma zor)

76 Pnömoni - Laboratuvar Serum elektrolitleri ve BFT (ciddi pnömoni uygun olmayan ADH salınımına yol açabilir) Kan gazı analizi (siyanoz varlığında, solunum yetmezliği ve yoğun bakım gereksinimlerinin belirlenmesinde) Oksijen saturasyon ölçümü (hastaneye yatırılan her vakada) PPD testi (tüberküloz düşünülen vakalarda (!))

77 Pnömoni - Spesifik mikrobiyolojik araştırma Serumda antijen, antikor ve immun kompleks araştırılması (küçük çocuklarda düşük duyarlılık ve özgüllüğe sahip) Mycoplasma tanısı için antikor titrelerinde 4 kat artış altın standart olarak kabul edilir. (Rutin önerilmez) IgM hastalığın 2. haftasında tanı koydurucu düzeylere ulaşır. Akut dönemde soğuk aglütininler mycoplazma tanısında kullanılırlar (5-14 yaştaki çocuklarda pozitif belirleyici değeri %70) Nazofaringeal aspiratta RSV, parainfluenza, influenza ve adenovirüs antijenlerinin saptanması %80 duyarlılığa sahiptir. (Rutin önerilmez) Nazofaringeal aspiratta kültür de yapılabilir.

78 Öykü, fizik muayene, radyolojik bulgular ve laboratuvar sonuçları birbiriyle uyumlu değilse ve tedaviye yanıt yoksa veya hastalık yineliyorsa, TÜBERKÜLOZ, KİSTİK FİBROZİS, YABANCI CİSİM ASPİRASYONU BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİ gibi diğer durumlar araştırılmalıdır.

79 Pnömonilerin klinik olarak ağırlık derecesine göre sınıflaması Süt çocukluğu Büyük çocuk Hafif Ateş < 38.5 o C Solunum sayısı <50/dk Hafif çekilmeler Beslenme güçlüğü yok Ateş < 38.5 o C Solunum sayısı < 50/dk Hafif nefes darlığı Kusma yok Ciddi Ateş > 38.5 o C Solunum sayısı > 70/dk Orta-ağır çekilmeler BKS Siyanoz Apne İnlemeli solunum Beslenme güçlüğü Ateş > 38.5 o C Solunum sayısı > 50/dk Ciddi nefes darlığı BKS Siyanoz Dehidratasyon bulguları

80 Pnömoni - Hastaneye yatış indikasyonları Hafif ve orta semptomları olan hastalar ayaktan tedavi edilebilir, ağır semptomları olan hastalar yatırılır. Hastaneye yatışın en önemli indikasyonu HİPOKSEMİ dir. 1 yaşın altındaki çocuklarda solunum sayısının 70 in üzerinde olması hipokseminin önemli bir göstergesidir.

81 Pnömoni - Hastaneye yatış indikasyonları Süt çocuklarında; Yaş < 2 ay Oksijen saturasyonu < %92 Siyanoz Solunum sayısı > 70/dk Nefes almada güçlük Apne, inleme Beslenememe Altta yatan hastalığı olanlar (ağır malnutrisyon, DKH, kas-iskelet, sinir sistemi hastalığı, metabolik hastalık, immun yetmezlik) Akciğer grafisinde birden fazla lobta tutulum, atelektazi, apse veya pnömotosel, plevral effüzyon, hızlı radyolojik ilerleme Yineleyen pnömoniler Ailenin takip açısından güvenilir olmaması

82 Pnömoni - Hastaneye yatış indikasyonları Büyük çocuklarda; Oksijen saturasyonu < %92 Siyanoz Solunum sayısı > 50/dk Nefes almada güçlük İnleme Dehidratasyon bulguları Altta yatan hastalığı olanlar (ağır malnutrisyon, DKH, DM, kasiskelet, sinir sistemi hastalığı, immun yetmezlik) Akciğer grafisinde birden fazla lobta tutulum, atelektazi, apse veya pnömotosel, plevral effüzyon, hızlı radyolojik ilerleme Yineleyen pnömoniler Ailenin takip açısından güvenilir olmaması

83 Pnömoni - Yoğun bakım ünitesine yatış indikasyonları Oksijen saturasyonu > %92 tutabilmek için %60 dan fazla oksijen gerekiyor Hasta şokta Solunum ve kalp tepe atım sayıları artıyor, ciddi solunum sıkıntısı gelişiyor veya arteriyel karbondioksid basıncı yükseliyor Apne veya yavaş, düzensiz solunum varsa

84 Tekrarlayan ASYE Tekrarlayıcı veya uzun süreli öksürük tek yakınma olabileceği gibi, hışıltı, solunum sıkıntısı, balgam çıkarma, yüksek ateş veya genel durumda bozulma da tabloya eşlik edebilir. Persistan ASYE; radyolojik bulgunun düzelmesinin beklenen süreden uzun olması. (Bu süre RSV ve parainfluenza virüs enfeksiyonlarında 2-3 hafta, pnömokok pnömonisinde 6-8 hafta, adenovirüs enfeksiyonunda 12 ay olabilir) Tekrarlayan ASYE; ara dönemlerde radyolojik iyileşmenin görüldüğü, bir yıl içinde iki veya toplamda üç veya daha fazla sayıda pnömoni atağı.

85 Tekrarlayan ASYE Risk faktörleri belirlenmeli, Akciğerin savunma mekanizmalarında varolabilecek eksiklikler değerlendirilmeli, Detaylı anamnez alınmalı, Ayrıntılı fizik muayene yapılmalı, Radyolojik değerlendirme Laboratuvar incelemeleri (TKS, PY da lökosit ayrımı, balgam veya nazofarenks aspirasyonunda mikrobiyolojik incelemeler, ter testi, PPD, immun fonksiyon testleri)

86 Tekrarlayan ASYE - anamnez Perinatal Beslenme Çevre Aile Solunum sistemi Gaita Mekanik ventilasyon, perinatal enfeksiyon Aspirasyon, beslenme ile birlikte öksürük, kusma Sigara ve soba dumanı, enfeksiyonlu kişi ile temas Akrabalık, astım, alerji, kardeş ölümü, konjenital hastalık Öksürük, hışıltı, pnömoni geçirme ve tedaviye yanıt Malabsorbsiyon

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Çocuklarda Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları

Çocuklarda Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları Çocuklarda Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları Dr. Haluk Çokuğraş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri A.D. 1 Çocuklarda alt solunum yolu infeksiyonları Toplum kökenli alt solunum yolu infeksiyonları (ASYİ):

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

ÇOCUKLARDA TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ

ÇOCUKLARDA TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ ÇOCUKLARDA TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Tanım PNÖMONİ TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ Sıklıkla bakteriler ve virüsler gibi enfeksiyöz

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ VİRAL ve BAKTERİYEL PNÖMONİLER

TOPLUM KÖKENLİ VİRAL ve BAKTERİYEL PNÖMONİLER TOPLUM KÖKENLİ VİRAL ve BAKTERİYEL PNÖMONİLER Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD www.erginciftci.com Giriş HAMLE YAPMAK HAMLE YAPMAK Giriş EDİP CANSEVER

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Çocuklarda Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.

Türk Toraks Derneği. Çocuklarda Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Çocuklarda Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Soğuk algınlığı ve Grip Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Anlatım planı 1. Giriş 2. Etken 3. Neden önemli 4. Bulaş 5. Klinik 6. Komplikasyonlar 7.Tanı 8. Tedavi 9. Korunma

Detaylı

PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM. Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD

PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM. Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD GÖRÜNTÜLEMEDEN BEKLENENLER Pnömoni tanısını doğrulamak Sağaltımın etkinliğini denetlemek Pnömoniye neden ajanı belirlemek????

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Yabancı Cisim Aspirasyonları Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Epidemiyoloji Klinik Tanı Yöntemleri Tedavi Korunma Yabancı cisim aspirasyonu (YCA)

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇOCUKLARDA TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇOCUKLARDA TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808 ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 3 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 3 June

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK ANABĠLĠM DALI HALK SAĞLIĞI HEMġĠRELĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI BENGÜL CANLI

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK ANABĠLĠM DALI HALK SAĞLIĞI HEMġĠRELĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI BENGÜL CANLI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK ANABĠLĠM DALI HALK SAĞLIĞI HEMġĠRELĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. İlknur DİNDAR TEKĠRDAĞ DEVLET HASTANESĠ ÇOCUK KLĠNĠĞĠNE

Detaylı

ÇOCUKLARDA ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

ÇOCUKLARDA ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ÇOCUKLARDA ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ALT SOLUNUM YOLU ALT SOLUNUM YOLU Trakea

Detaylı

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA TANIM Akut semptomların olması + Orta kulak sıvısı (Kulak ağrısı, ateş...) EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 11 Ekim 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 11 Ekim 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 11 Ekim 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Sefa Kazancı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Hışıltılı çocuğa yaklaşım. Doç Dr Zeynep Tamay İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilimdalı

Hışıltılı çocuğa yaklaşım. Doç Dr Zeynep Tamay İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilimdalı Hışıltılı çocuğa yaklaşım Doç Dr Zeynep Tamay İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilimdalı Hışıltı Tanımlama Fizyopatoloji Etyoloji Hışıltı-bronşiolit Hışıltılı çocuk Tipik-atipik

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Çocuklarda Viral ve Bakteriyel Pnömoniler

Çocuklarda Viral ve Bakteriyel Pnömoniler Çocuklarda Viral ve Bakteriyel Pnömoniler Yard.Doç.Dr.Hayati KANDİŞ Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D./ Düzce Giriş Çocukluk çağı pnömonileri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde en önemli

Detaylı

ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSĠYONLARINA YAKLAġIM. Doç.Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSĠYONLARINA YAKLAġIM. Doç.Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSĠYONLARINA YAKLAġIM Doç.Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Tanım: Persistan Pnömoni: Semptomların ve radyolojik anomalilerin

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu Bölüm 21 Astımla Karışan Hastalıklar Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu hastalığıdır. Hastalığın en

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Dr Mahir İğde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Kronik Öksürük Yakınmalı Bir Hasta: BK, 6y, Kız, Samsun Şik: Öksürük Hikayesi: 3 aylıktan bu yana zaman

Detaylı

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir.

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir. Bronşial astım ve tedavisi Dr. Müsemma Karabel Sunu Planı Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın tedavisi Atak tedavisi Pediatrik

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler* 1 Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI ASTIM Dr. Bengü MUTLU Bir çok uyarıya karşı artan havayolu cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır İnflamatuar süreçte mast hücreleri, eozinofiller, T lenfositler, makrofajlar, nötrofiller,

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI Akut Otitis Media (AOM)» Orta kulağı döşeyen solunum epitelinin inflamasyonu» Özellikle timpan boşluğunun yangısı» EN SIK ANTİBİYOTİK YAZMA NEDENİ 2 6 ay 9 ay 15 ay 24 ay 36

Detaylı

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Dr.Duran Karabel PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömotoraks Pnömoni DAHA ENDER Hipoplazi Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu Konjenital pulmoner malformasyonlar

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI TAHUD EĞİTİM TOPLANTILARI 15.09.2012 SIK RASTLANAN VİRAL ÜSYE VE ETKENLERİ Doç.Dr.Arzu Uzuner Marmara Ünv.TF.Aile Hekimliği Anabilim Dalı Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi INFLUENZA 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi İnfluenza pandemileri; 1918-1919 İspanyol gribi H1N1 1957-1958 Asya gribi H2N2 1968-1969 Hong Kong

Detaylı

PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI

PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARI PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Sol hemitoraksta izlenen lezyon a) Kist hidatik b) Mediastinal kitle c) Parankimal

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr. Şeniz Şengül GENEL ÇOCUK POLİKLİNİĞİ OLGU SUNUMU Int.Dr.Şeniz Şengül

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında solunum virüslerinin saptanması. Dr. Özden Türel Bezmialem vakıf Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında solunum virüslerinin saptanması. Dr. Özden Türel Bezmialem vakıf Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Alt solunum yolu enfeksiyonlarında solunum virüslerinin saptanması Dr. Özden Türel Bezmialem vakıf Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Giriş ve Amaç Çocukluk çağında alt solunum yolu enfeksiyonları

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ Çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alınması gereken

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE

SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE Int. Dr. Gamze Ünlüer Nisan 2014 Tıbbın her dalında olduğu gibi göğüs hastalıklarında da klinik değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için şu üç koşulun bir arada bulunması gerekir;

Detaylı

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? İzmir İl Sağlık Müdürü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Toplum kökenli enfeksiyon; önemli

Detaylı

YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OTİT TANI VE TEDAVİSİ

YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OTİT TANI VE TEDAVİSİ YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OTİT TANI VE TEDAVİSİ Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı www.erginciftci.com OTİT Kulağın Hangi Bölümü? KULAK OTİTİS

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır Toraks Derneği, Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer uzmanlık dallarındaki hekimler tarafından 1992 de kurulan bir ulusal uzmanlık derneğidir. Toraks Derneği nin

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?'

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Serdar Sedat IŞIK 1,2 1 T.C.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Olgu 1: 4 aylık erkek çocuk 2 Üç gündür ateş, boynun sağ yanında şişlik. Bu bölgede yaygın şişlik-kızarıklık ve ısı artışı. Ağız içerisinde Stenon

Detaylı

GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008

GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 GRİP HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER Gribin nasıl bir hastalık olduğunu, Gripten korunmak için neler yapmamız gerektiğini, Grip aşısını ve ne zaman aşı olmamız

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tanımını söyleyebilmeli, KOAH risk faktörlerini sayabilmeli, KOAH patofizyolojisinin

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Ulusal verilerle toplum kökenli pnömoniler

Ulusal verilerle toplum kökenli pnömoniler Ulusal verilerle toplum kökenli pnömoniler Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL, Savaş ÖZSU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon. ÖZET Ulusal verilerle toplum kökenli

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

RSV. RSV kennen. Anne babaların bilmesi gereken bir virüs. Kinder schützen

RSV. RSV kennen. Anne babaların bilmesi gereken bir virüs. Kinder schützen RSV kennen Kinder schützen RSV Anne babaların bilmesi gereken bir virüs. Pek tanınmayan bir virüse dair bilgiler - RSV enfeksiyonu riskini nasıl azaltabileceğinize yönelik pratik ipuçları. Bu brosürün

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRÜSLER Viral gastroenteritler fekal oral yolla bulaşmaları nedeniyle, alt yapı yetersizliği bulunan gelişmekte olan

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D.

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. 27 yaş erkek Ani başlayan göğüs ağrısı Nefes darlığı Nefes alırken sol göğüs bölgesinde ağrı hissediyor OLASI TANINIZ? Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri

Detaylı

Staphylococcus Pyogenes Aureus

Staphylococcus Pyogenes Aureus The American Journal of Medical Sciences: March 1918 - Volume 155 - Issue 3 pp 380-391 Three Cases of Infection of the Upper Respiratory Tract With Staphylococcus Pyogenes Aureus Presenting the Symptom

Detaylı

Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları. Dr Adem PARLAK GATA Aile Hekimliği i A.D

Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları. Dr Adem PARLAK GATA Aile Hekimliği i A.D Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Dr Adem PARLAK GATA Aile Hekimliği i A.D Dersin akışı solunum yolu anatomisine genel bakış Akut epiglottit, krup sendromu ve tedavisi Akut bronşiolit ve tedavisi

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 29 Nisan 2015 17. Hafta (20-26 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 17. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

HıĢıltı, alt havayollarında çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşabilen daralma ile ortaya çıkan, özellikle ekspirium esnasında kulak ile de

HıĢıltı, alt havayollarında çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşabilen daralma ile ortaya çıkan, özellikle ekspirium esnasında kulak ile de Dr SUNA ASİLSOY HıĢıltı, alt havayollarında çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşabilen daralma ile ortaya çıkan, özellikle ekspirium esnasında kulak ile de duyulabilen, geniş bronşial duvarın hızlı vibrasyonu

Detaylı

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma 17. Hafta ( 05 09 / 01 / 2015 ) BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR GIDA ZEHİRLENMELERİ Slayt No : 37 Etken ve Bulaşma Yolları Stafilokoklarla oluşan gıda zehirlenmelerinde

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ TANI ve TEDAVİ UZLAŞI RAPORU 2008

ÇOCUKLUK ÇAĞI TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ TANI ve TEDAVİ UZLAŞI RAPORU 2008 ÇOCUKLUK ÇAĞI TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ TANI ve TEDAVİ UZLAŞI RAPORU 2008 TÜRK TORAKS DERNEĞİ Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Emine KOCABAŞ Deniz DOĞRU ERSÖZ Fazilet KARAKOÇ Gönül TANIR Ali Bülent

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

PNÖMONİ. Prof. Dr. Kürşat Uzun SÜMTF Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi

PNÖMONİ. Prof. Dr. Kürşat Uzun SÜMTF Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi PNÖMONİ Prof. Dr. Kürşat Uzun SÜMTF Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Tanım Terminal bronşiyollerin distalindeki akciğer parankiminin akut enfeksiyonu ile birlikte klinik ve radyolojik olarak akciğerin

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi MANİSA HABER Soğuklarla birlikte sinüzit vakalarında artış yaşanıyor Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Pınar, havaların

Detaylı

HASTALIKLAR BİLGİSİ. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Akciğer Hastalıkları) SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Akciğer Hastalıkları)

HASTALIKLAR BİLGİSİ. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Akciğer Hastalıkları) SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Akciğer Hastalıkları) HASTALIKLAR BİLGİSİ DERS NOTLARI eminkaya.net Akciğerler plevral zarlarla kaplı büyük süngerimsi organlardır. Göğüs boşluğunda bulunur. Solunum organı olan akciğerlerin inspirasyon (nefes alma) ve ekspirasyon

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı