Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :"

Transkript

1 Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Bildirdiğim e-posta adresine e-fatura gönderilsin. Vergi Dairesi Vergi No Sektör BilgileriKodu Başvuru Yapan Kendi Kimlik Bilgileri Vekil Vasi Adı Vekaletname Bilgileri2 Soyadı Kimlik Türü Seri No Vekil Adı, Soyadı - Doğum Yeri Uyruğu Vekaletname Tarih No Tarihi Cinsiyet E TC Kimlik No Baba Adı Vekaletnamenin Verildiği Tarih K Abone Tercihleri Bilgilerim rehbere eklenmesin Anne Adı Web Servisi (API) ile erişim istiyorum Anne Kızlık Soyadı İletişim bilgilerim kullanılarak MODEXI tarafından mal veya hizmetlere ilişkin pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşme yapılmasına izin vermiyorum. Meslek Adres Semtİlçe Posta Kodu İl İş Tel 0 Faks 0 Yukarıdaki bilgilerin tarafımca doldurulmuş ya da seçilmiş oluğunu ve toplam 5 sayfadan oluşan işbu Abonelik Sözleşmesi ni imzalamadan önce ve arka yüzünde (eklerinde) yer alan 9 (dokuz) Madde den ibaret olan sözleşme şartlarını okuduğumu ve kabul ettiğimi, burada vermiş olduğum bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim. Adı, Soyadı : Tarih : Fatura Tebligat Adresi AboneVekil imza : Semtİlçe Yukarıdaki adresten farklı ise MODEXI Veri Hizmetleri LTD. ŞTİ. İmzaKaşe : Posta Kodu İl İrtibat No Sabit Cep Dahili 1 Sadece Kurumsal aboneliklerde doldurulacaktır. Son 3 aya ait firma faaliyet belgesi, imza sirküleri fotokopisi (şahıs şirketleri için imza beyannamesi fotokopisi), vergi levhası fotokopisi, işlem yetkilisinin kimlik sureti ve imza beyannamesi, firma yetkilisinin nüfus cüzdanıehliyetpasaport fotokopisi. 2 Başvuru vekil tarafından yapılıyorsa doldurulur. Vekâletnamenin aslı, vekilin nüfus cüzdanı. 3 Kurumsal aboneliklerde bu bölüm imza sirkülerinde yer alan yetkili kişi veya vekaletname ile şirketkurum adına imza atmaya yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. modexi.com.tr MODEXI VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ Atatürk MH. 638 SK. N:3414 Salihli-MANİSA

2 1. TARAFLAR İşbu Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir tarafta Atatürk Mah. 638 Sk. N.3 K.4414 SalihliMANİSA adresinde mukim ve Adil Oral Vergi Dairesi nde vergi numarası ile kayıtlı bulunan, MODEXI VERi HiZMETLERi LTD. ŞTİ. (bundan böyle MODEXI olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, MODEXI ye ABONE olmak için bizzat veya vekili aracılığı ile imzalayan gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle ABONE olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlar dâhilinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası ABONE ye verilmiştir. 2. TANIMLAR KURUM: Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nu, ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ: MODEXI nin aldığı lisans ve yetkilendirmeler kapsamında işlettiği haberleşme hizmetlerini, ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMİ: MODEXI nin aldığı lisans ve yetkilendirmeler kapsamında işlettiği haberleşme sistemlerini, SMS: Kısa mesaj hizmetini, TARİFE: İlgili mevzuata uygun şekilde MODEXI tarafından serbestçe belirlenen ve sunulan hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren fiyat listesini, KATMA DEĞERLİ HİZMETLER: İçeriği, kodu, protokolü, veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleriyle veya başka suretle işlem yaparak ABONE yekullanıcıya ek, farklı ya da yeniden yapılandırılmış bir eğlence, oylama, yarışma, katılım, bilgi verme veya benzeri amaçlı içeriklere erişimi sağlayan ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ ni, İŞ ORTAĞI: MODEXI nin müşterilerine sunduğu hizmetmetlerde müşterinin ihtiyaç duyduğu bir takım çözümleri ve servisleri sunabilmek için MODEXI nin beraber çalıştığı firmaları, FATURALI SİSTEM: ABONE nin bir önceki dönemde yararlandığı hizmetlerin bedelleri ile tahakkuk eden sair ücret, vergi, harç vb. mali yükümlülükleri, takip eden dönem, adına düzenlenen fatura karşılığı ödediği sistemi, ARA ÖDEME: MODEXI nin belirlediği ve usulünce duyurduğu haklı sebepler ile gerek ABONE nin bilgisi haricinde kullanıma engel olmak, gerekse MODEXI nin gelirlerini güvence altına alabilmek için aboneliği takip eden herhangi bir tarihte, MODEXI nin sunduğu hizmetlerden yararlanması sonucu, MODEXI tarafından belirlenecek olan, nakden talep ve tahsil edilen ve tahsilâtı takiben tahakkuk edecek fatura tutarından mahsup edilen tutarı, HİZMET KANALLARI: MODEXI adına, sunulan hizmete ilişkin işlemleri yürütmeye yetkili bayi, satış noktası ve sair temsilcileri ile, müşteri hizmetleri, internet sitesi de dahil ABONE veveya kullanıcılara hizmet vermek için kurulmuşkurulacak her türlü kanalı, ÖN ÖDEMELİ SİSTEM: Kullanıcının gerek tahsis edilen şifresinin sisteme girişini, gerekse diğer kanallardan sistemdeki hesabına Türk Lirası yüklemesini sağlayan, Türk Lirası nın tükenmesi durumunda veya kullanım dönemi sonunda tekrar Türk Lirası yüklenmesini gerektiren servisi, E-FATURA: Güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak elektronik veya manyetik ortamda mevzuata uygun olarak hazırlanan dijital haldeki faturayı, İNTERAKTİF HİZMET ŞİFRESİ: ABONE ye MODEXI tarafından elektronik ortamda belirlenerek tahsis edilecek olan, MODEXI tarafından belirlenen abonelik işlemlerini yapma yetkisi veren özel şifreyi, 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşme nin konusu MODEXI nin sunduğu ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ nden, abonelerin faydalandırılmasına ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme deki hükümler teknik ve operasyonel uygulanabilirliği ölçüsünde ÖN ÖDEMELİ SİSTEM içinde geçerlidir. 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 MODEXI, Sözleşme ve MODEXI tarafından abonelik için talep edilen diğer evrakların eksiksiz olarak MODEXI ye ulaşmasını müteakip abonelik hizmetini en geç 5 (beş) işgünü içerisinde haberleşmeye açar. Hizmetlerin sunulması için yapılması gereken teknik işlemler, MODEXI veya MODEXI nin belirleyeceği İŞ ORTAĞI tarafından yapılacaktır. MODEXI, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahıs veya kuruluşla sözleşme yapma veya hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına yaptırma yetkisine sahiptir. 4.2 MODEXI, sunduğu ürün ve hizmetlerle diğer katma değerli hizmetleri değiştirmek, kaldırmak, yenilemek ve tüm hizmetler için fiyatlarda değişiklik yapmak hakkını, yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde ABONE ye duyurmak suretiyle saklı tutar. MODEXI nin fiyatlarında meydana gelecek değişikliklere, MODEXI nin HİZMET KANALLARI ndan ulaşılabilecektir. 4.3 MODEXI mücbir sebepler, abone veya üçüncü şahısların eylemleri, öngörülemeyen acil bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları, abonelik sözleşmesinden doğan nedenlerle veya MODEXI nin yasal kurumlar tarafından kapatılması, faaliyetlerinin geçici bir süre veya daimi surette durdurulması halleri haricinde ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ nin geç işlenmesi, hiç ya da gereği gibi verilememesi sebebiyle MODEXI den bedelini ödediği hizmetlere ilişkin ücret ve

3 cihazın Sözleşme nin imzalandığı tarihteki cari bedelinin iadesi dışında hiçbir talepte bulunamaz. İade koşulları Madde 4.15'de belirlenmiştir. MODEXI, mümkün olduğu hallerde bu tür kesintileri ABONE ye duyuracaktır. 4.4 MODEXI nin, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak bilgi edinebileceği veveya ek belge talep edebileceğini kabul eder. Ayrıca abonelik işlemlerinin tamamlanması için abonelik talebinde bulunan kişiden teminat mektubu talebinde bulunma hakkına sahiptir. 4.5 ABONE, işbu Sözleşmenin imzalanmasından ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi halinde MODEXI tarafından sunulan hizmetlerin askıya alınacağını, sona erdirileceğini ve sözleşmenin feshedileceğini kabul eder. 4.7 ABONE, İşbu Sözleşme imzalanırken ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili değişiklikleri yazılı veya HİZMET KANALLARI aracılığıyla MODEXI ye bildirmedikçe Sözleşme de belirttiği bilgiler doğru kabul edilecektir. Bu kapsamda ABONE, Sözleşme akdedilirken vermiş olduğu kişisel bilgilerini, bu bilgilerde değişiklik oldukça MODEXI ye bildirmek ve MODEXI nezdindeki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve gönderilecek tebligat geçerli sayılacaktır. MODEXI, abonelik bilgi veya belgelerinde eksiklikyanlışlıksahtelik bulunduğu veyahut abonelik bilgilerinin güncel olmadığı yolunda makul bir şüphe duyduğu durumlarda hizmet vermeyi, aksi ispat edilinceye kadar veya gerekli güncelleme yapılıncaya kadar durdurma ve akabinde SMS, internet sitesinden duyuru, müşteri hizmetleri gibi yollardan herhangi biriyle ve nihayet yazılı olarak yapacağı bildirimin ardından Sözleşme yi feshetme haklarını saklı tutmaktadır. 4.8 ABONE, kendisine tahsis edilen İNTERAKTİF HİZMET ŞİFRESİ nin güvenliğinin ve yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul ve beyan eder. MODEXI web sayfasından ABONE nin, İNTERAKTİF HİZMET ŞİFRESİ kullanarak veya çağrı merkezinde ABONE den teyit alınarak yaptığı tüm işlemler nedeni ile, yapılan işleme yönelik ortaya çıkan bir itiraz ya da talep sonucunda, MODEXI nin zarara uğraması durumunda, MODEXI nin uğradığı zarara ilişkin ABONE ye rücu etme hakkının saklı olduğunu kabul ve beyan eder. Bu kapsamda ABONE, ilgili abonelik üzerinden yapılan hizmetler ve yapılan sair işlemlerden doğan borçları, hizmetin fiilen kendisi tarafından alınmadığı ya da işlemin kendisi tarafından yapılmadığını ileri sürerek ifa etmekten imtina edemez. 4.9 MODEXI, ABONE lerine hizmet verirken, sunduğu servis ve hizmetlerde teknolojinin getirdiği her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir MODEXI; ABONE nin muvafakati olmaksızın ve devir anında devir konusu aboneliğe ait tüm doğmuş veveya doğacak borçların, bilcümle vergi vb. mali yükümlülüklerin devreden ABONE ve devralan tarafından müştereken ve müteselsilsen ödeneceği kabul edilmedikçe ve devralan ABONE, MODEXI ile yeni bir abonelik sözleşmesi imzalamadıkça Sözleşme deki hak ve yükümlülüklerini devredemez ABONE, MODEXI tarafından kendisine sunulan hizmeti, üçüncü kişilerle paylaşamaz. ABONE, kendisine sunulan hizmetleri, hakaret içeren, pornografik unsur taşıyan, toplum güvenliğini bozacak, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylem için kullanmamayı taahhüt eder ABONE, MODEXI nin çağrı merkezi ile yaptığı görüşmelerin Müşteri Hizmetleri tarafından kaydedilebileceğini ve bu kayıtların MODEXI tarafından belirlenen süre boyunca saklanacağını kabul eder MODEXI, sözleşmenin birinci sayfasındaki formda yer alan müşteri iletişim bilgilerini kullanarak, yeni ürünleri, kampanyaları, iş ortakları, hat kapama bildirimleri, abonenin borç durumu vs. hakkında ABONE ye bilgi verebilir ve aboneye mevzuatta öngörülen diğer bildirimlerde bulunur. Mevzuat gereği gönderilen iletilerin MODEXI den kaynaklanmayan sebeplerle ulaşmamasından MODEXI sorumlu olmayacaktır. ABONE, bu anlamda sözleşmenin birinci sayfasında verilen bilgilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu ve bu nedenle MODEXI hakkında herhangi bir şikâyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE, mevzuatın zorunlu kıldıkları hariç olmak üzere söz konusu bildirim ve gönderimleri istememesi halinde talebinin HİZMET KANALLARI aracılığıyla MODEXI ye iletebilir İşbu Sözleşme nin imzası sırasında veya sonrasında, sözleşme kapsamındaki hizmetler için ABONE tarafından imzalanacak taahhütnameler (Taahhütname) ve Kabul Belgeleri Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olacaktır. İş bu sözleşme ile taahhütname hükümleri arasında ihtilaf olması halinde taahhütname hükümleri esas alınacaktır Nakit iade, ABONE nin söz konusu işlem için gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarası, kredi kartı numarası vb) sunmasından itibaren15 (onbeş) gün içerisinde yapılır. 5. MALİ HÜKÜMLER 5.1 MODEXI tarafından sunulan ELEKTRONİK

4 HABERLEŞME HİZMETLERİ ile ilgili ücret tarifesi ortamında belirtilmektedir. Tarifeye konu ücret, MODEXI ile ABONE arasında karşılıklı mutabakata varılması halinde ortamında belirtilerek değiştirilebilir. Mutabakat sonunda ücretler yeni tarife üzerinden tahakkuk ettirilecektir 5.2 ABONE, MODEXI nin duyurduğu TARİFE deki haberleşme ücreti, aylık sabit ücret, abonelik işlem ücreti (açma, devir, vb.), ayrıntılı fatura ücreti ve KATMA DEĞERLİ HİZMETLER in bedelini, paketservis üyelik ücretlerini, kampanya katılım ücretini, gecikme bedelini, yasalarda belirtilen tüm vergi, resim ve harç, kullanım ücretleri ile birlikte oluşan dönem fatura tutarından, ARA ÖDEME tutarları ve varsa düzeltme tutarlarının mahsup edilmesinden sonra kalan fatura tutarını faturasında belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir faturaya ait alacağın tahsili, ABONE nin önceki dönemlere ait ödenmemiş borçlarının ifa edildiği anlamına gelmez. MODEXI, ABONE tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilişkin faize ve geçmiş dönem borçlarına sayma hakkını saklı tutmaktadır. ABONE nin işbu ya da farklı Abonelik Sözleşmeleri ile üzerine kaydedilmiş olan birden fazla aboneliği ve her bir abonelik türü için tek fatura düzenlenebileceği gibi, birden fazla fatura tek zarf içinde gönderilebilir. Uygulama olarak, ilk olarak Damga Vergisi nin tamamı MODEXI tarafından ödenecek, daha sonra söz konusu tutarın tamamı ABONE ye faturalandırılacaktır. ABONE, bu faturanın kendisine ulaşmasından itibaren ilgili tutarı 15 (onbeş) gün içinde ödeyecektir. ÖN ÖDEMELİ SİSTEM de, yasalarda belirtilen tüm vergi, resim ve harç, kullanım ücretleri, ilk yüklenen bakiye TLKr tutarından tahsil edilebilir. 5.3 Faturalarının elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyen aboneler, E-FATURA aboneliği talebinde bulunabilirler. Bu abonelerin faturalara son ödeme tarihinden en az 5 (beş) gün önce ulaşacak ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek şekilde elektronik posta adreslerine gönderilir, tebligat adreslerine ayrıca basılı fatura gönderilmez. MODEXI, E-FATURA sının eline geçmediğini bildiren abonelere ve E-FATURA nın ABONE nin elektronik posta adresine ulaştığına ilişkin teyid alamadığı hallerde söz konusu EFATURA yı tekrar göndererek kısa mesajla fatura tutarı ve son ödeme tarihi hakkında ABONE yi bilgilendirir. ABONE nin elektronik posta servisi kaynaklı sorunlar da dahil teknik nedenlerle ortaya çıkan sorunlardan MODEXI sorumlu tutulamaz. ABONE nin daha sonra EFATURA talebinden vazgeçmesi halinde, faturaları ABONE nin, MODEXI ye işbu Sözleşme de veya daha sonra bilgirdiği tebligat adresine gönderilmeye devam edecektir. 5.4 ABONE, MODEXI nin abonelik başlangıcında sunduğu TARİFE lerden birini seçer. Aksi halde, tahsis edilen abonelik, Sözleşme nin imza tarihinde yürürlükte bulunan standart MODEXI TARİFE leri üzerinden kullanıma açılır. ABONE nin seçtiği TARİFE nin iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması hallerinde MODEXI, ABONE nin onayını alarak; seçmiş olduğ TARİFE ye yakın olan başka bir TARİFE ye geçirir. 5.5 Ayrıntılı fatura talepleri veveya itirazlar için başvuru süresi son ödeme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Faturaya itirazlar yazılı olarak yapılır. Bu süre sonunda yapılan talep ve itirazlar değerlendirme dışında tutulur. Faturaya yapılacak itirazlar ödemeyi durdurmaz. MODEXI nin bu nedenle geciken ödemeye, son ödeme tarihinden itibaren faiz uygulama hakkı saklıdır. ABONE nin itirazı haklı bulunursa, itirazın çözümünü müteakip itirazlı kısmı, uygulanan faizi ile birlikte nakdi iade ya da sonraki faturalardan mahsup edilmek suretiyle iade edilir. Nakdi iade koşulları Madde 4.15'de belirlenmiştir. 5.6 Fatura ödemeleri, MODEXI nin belirleyeceği yöntemlerle ve duyurduğu banka ve kurumlardan yapılır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için; MODEXI tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı kadar faiz uygulanır. Uygulanacak faiz oranları hakkında, düzenlenen faturalarda ve ilgili HİZMET KANALLARI ndan bilgi verilir. 5.7 MODEXI, borcunu ifa etmeyen abonelerle ilgili yasal işlemler başlatmadan makul bir süre öncesinde, çeşitli mecralar aracılığı ile ABONE yi borcunu ifa etmesi için uyarır, aksi takdirde borcun yasal yollarla tahsil edileceği hususunda bilgilendirir. 5.8 ABONE, yasal takip sürecinde anapara borcuna işleyen faizden kaynaklanan KDV ve ÖİV ile tahakkuk etmiş veya ileride getirilecek her türlü vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH 6.1 İşbu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar geçerlidir. 6.2 MODEXI, ABONE nin Sözleşme nin tanzimi sırasında verdiği belge ve bilgilerin eksik, sahte veveya yanlış olduğunu saptaması veya aboneliğin kötü niyetle veveya ticari veveya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğunu, tahsilat riski yaratabilecek oranda fazla sayıda hat talep edildiğini veveya kullanım yapıldığını, verilen hizmetin veya hattın dahil olduğu kampanyanın iletişim hizmeti dışında kullanıldığını tespit etmesi halinde veya herhangi bir zamanda ABONE nin, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak yapacağı değerlendirme sonucunda, sınırlı sayıda abonelik talebini karşılama, aboneliği reddetme veya ABONE yi

5 bilgilendirmek suretiyle Sözleşme yi feshetme veya aksi ispat edilinceye kadar hattı geçici olarak haberleşmeye kapatma, ARA ÖDEME talep hakkını saklı tutar. 6.3 MODEXI, Sözleşme nin diğer maddelerinde kendisine tanınan fesih haklarından bağımsız olmak üzere, ABONE nin Sözleşme hükümlerini veya ilgili mevzuatı ihlal etmesi durumunda ya da Madde 6.2 de belirtilen sebepler veya diğer müşteri iletişim hakkını engelleyecek, dolandırmaya yönelik veya aboneliklerini suiistimal eden uygulamalar nedeniyle MODEXI nin zarar riskinin doğmasına neden olacak sebepler veya MODEXI şebekesine ve sistemlerine zarar verecek uygulamalar ve kullanımlar nedeniyle ABONE yi bilgilendirerek, kanundan ve Sözleşme den doğan hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşme yi feshetme hakkına sahiptir. 6.4 MODEXI, aboneliği herhangi bir nedenle fesih ederse; ABONE yasalarda yazılı bilcümle vergileri ve o zamana kadar ki kullanım ücretlerini ve varsa diğer borçlarını belirten süre içinde ödemekle yükümlüdür. 6.5 ABONE, yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliğini her zaman sona erdirebilir. ABONE, Sözleşme sini feshetmek istediği takdirde bu talebini yazılı olarak MODEXI ye ya da adına Sözleşme yapmaya yetkili temsilcisine, müşteri hizmetleri tarafından kayıt altına alınan sesli kayıt sistemi aracılığıyla bildirir. ABONE ye sunulan hizmet, bildirimin yapıldığı andan itibaren 24 (yirmidört) saat içerisinde durdurulur. Hizmetin bu süre içinde durdurulmaması sebebiyle ABONE sorumlu tutulamaz. ABONE hizmet sunumunun durdurulmasını takiben 10 (on) gün içerisinde MODEXI nin iletişim adresine veya MODEXI adına Sözleşme işlemlerini yürütmeye yetkili herhangi bir temsilcisine yazılı birdirimde bulunur. Süresinde bildirimde bulunmayan ABONE lerin Sözleşme leri MODEXI tarafından feshedilmeyerek hizmet sunumuna devam edilebilir. Bu husus müşteri hizmetleri ya da internet aracılığıyla fesih bildiriminde bulunan abonelere bildirilir. MODEXI, ABONE nin aboneliğe son verme yönündeki yazılı talebinin kendisine ulaşmasını takiben Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğin kapsamında belirlenen süre içinde aboneliğin fesih işlemini gerçekleştirir ve talebi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Sözleşme sinin feshedildiğini, ABONE nin talebine bağlı olmaksızın ABONE ye yazılı olarak bildirir. 7. HİZMETE ÖZEL HÜKÜMLER İşbu özel hükümlerde ABONE nin, belirttiği elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin, hizmet ve koşullarla tarafların yükümlülükleri düzenlenmiştir. ABONE, MODEXI tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanmak veya mevcut hizmetlerine ait değişiklik isteklerini sözleşmenin 1. (birinci) sayfasında işaretlemek suretiyle belirleyebileceği gibi, sözleşmenin yürürlüğü sırasında da bunları Müşteri Hizmetleri ni arayarak, MODEXI internet sitesinden ve MODEXI tarafından belirlenen diğer kanallardan gerçekleştirme hakkına sahiptir. ABONE, hizmet şifresiyle yaptığı tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu veveya sonuçlarına katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 8. MÜCBİR SEBEPLER Mücbir sebepler, taraflar arasında sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut değil iken, sonradan gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen ve tarafların kontrolünün dışında ortaya çıkan nedenlerdir. Tüm kanuni mücbir sebepler, bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu hat ya da serviste meydana gelen MODEXI nin hizmet aldığı servis sağlayıcıdan kaynaklanan kesinti ve gecikmeler de dahil olmak üzere, tüm sorunlar mücbir sebep olarak kabul edilmektedir. Taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluğu cihetine gidemeyeceklerdir. Bu çerçevede varlığı ve ortadan kalktığı resmi makamların ya da meslek odası ya da birliklerin yazısıyla tevsik edilene kadar savaş, abluka, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler (sel, yıldırım düşmesi, deprem vs), yangın, resmi makamlarca borcun ifasını imkânsız hale getiren biçimde mevzuatta yapılan değişiklikler, grev ve lokavt, abluka mücbir sebep halleridir. Anılan sebeplerin gerçekleşmesi hali, sözleşmeye ilişkin edimlerin mücbir sebep hali sona erene kadar askıya alındığı anlamına gelecektir. 9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ İşbu Sözleşme nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda MODEXI, mümkün olan en kısa sürede, iyi niyet kuralları dahilinde ve dostane şekilde çözümlemek için çalışacaktır. Bu yolla çözümlenemeyecek olan tüm uyuşmazlıklarda ManisaSALİHLİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır. MODEXI VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İmzaKaşe ABONE Ad soyad (Ünvan) İmza

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ AİRNET TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Adres: Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cad. Sarıkaya Pasajı No:6/P67 Akçakoca DÜZCE Tel/Faks: 05062876189/05070951400

Detaylı

ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş.

ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş. ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş. Cinnah Cad.53/10 Çankaya ANKARA Tel/Faks: 4390309 Hitit VD Vergi Sicil No: 0690452190 FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ Paket No Ödeme Tarihi Modem No

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 Sözleşme Tarihi../../. Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi./../. Şirket AlfaNumerik 2 Firma

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 30 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 966 Sözleşme Tarihi Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi Şirket AlfaNumerik 2 Firma Ünvanı veya Şahıs Ad Soyad

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 73 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Taahhütlü Toplu SMS kurumsal müşterileri ( Müşteri

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) yeni ve mevcut Taahhütlü Toplu

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı