Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :"

Transkript

1 Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Bildirdiğim e-posta adresine e-fatura gönderilsin. Vergi Dairesi Vergi No Sektör BilgileriKodu Başvuru Yapan Kendi Kimlik Bilgileri Vekil Vasi Adı Vekaletname Bilgileri2 Soyadı Kimlik Türü Seri No Vekil Adı, Soyadı - Doğum Yeri Uyruğu Vekaletname Tarih No Tarihi Cinsiyet E TC Kimlik No Baba Adı Vekaletnamenin Verildiği Tarih K Abone Tercihleri Bilgilerim rehbere eklenmesin Anne Adı Web Servisi (API) ile erişim istiyorum Anne Kızlık Soyadı İletişim bilgilerim kullanılarak MODEXI tarafından mal veya hizmetlere ilişkin pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşme yapılmasına izin vermiyorum. Meslek Adres Semtİlçe Posta Kodu İl İş Tel 0 Faks 0 Yukarıdaki bilgilerin tarafımca doldurulmuş ya da seçilmiş oluğunu ve toplam 5 sayfadan oluşan işbu Abonelik Sözleşmesi ni imzalamadan önce ve arka yüzünde (eklerinde) yer alan 9 (dokuz) Madde den ibaret olan sözleşme şartlarını okuduğumu ve kabul ettiğimi, burada vermiş olduğum bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim. Adı, Soyadı : Tarih : Fatura Tebligat Adresi AboneVekil imza : Semtİlçe Yukarıdaki adresten farklı ise MODEXI Veri Hizmetleri LTD. ŞTİ. İmzaKaşe : Posta Kodu İl İrtibat No Sabit Cep Dahili 1 Sadece Kurumsal aboneliklerde doldurulacaktır. Son 3 aya ait firma faaliyet belgesi, imza sirküleri fotokopisi (şahıs şirketleri için imza beyannamesi fotokopisi), vergi levhası fotokopisi, işlem yetkilisinin kimlik sureti ve imza beyannamesi, firma yetkilisinin nüfus cüzdanıehliyetpasaport fotokopisi. 2 Başvuru vekil tarafından yapılıyorsa doldurulur. Vekâletnamenin aslı, vekilin nüfus cüzdanı. 3 Kurumsal aboneliklerde bu bölüm imza sirkülerinde yer alan yetkili kişi veya vekaletname ile şirketkurum adına imza atmaya yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. modexi.com.tr MODEXI VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ Atatürk MH. 638 SK. N:3414 Salihli-MANİSA

2 1. TARAFLAR İşbu Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir tarafta Atatürk Mah. 638 Sk. N.3 K.4414 SalihliMANİSA adresinde mukim ve Adil Oral Vergi Dairesi nde vergi numarası ile kayıtlı bulunan, MODEXI VERi HiZMETLERi LTD. ŞTİ. (bundan böyle MODEXI olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, MODEXI ye ABONE olmak için bizzat veya vekili aracılığı ile imzalayan gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle ABONE olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlar dâhilinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası ABONE ye verilmiştir. 2. TANIMLAR KURUM: Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nu, ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ: MODEXI nin aldığı lisans ve yetkilendirmeler kapsamında işlettiği haberleşme hizmetlerini, ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMİ: MODEXI nin aldığı lisans ve yetkilendirmeler kapsamında işlettiği haberleşme sistemlerini, SMS: Kısa mesaj hizmetini, TARİFE: İlgili mevzuata uygun şekilde MODEXI tarafından serbestçe belirlenen ve sunulan hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren fiyat listesini, KATMA DEĞERLİ HİZMETLER: İçeriği, kodu, protokolü, veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleriyle veya başka suretle işlem yaparak ABONE yekullanıcıya ek, farklı ya da yeniden yapılandırılmış bir eğlence, oylama, yarışma, katılım, bilgi verme veya benzeri amaçlı içeriklere erişimi sağlayan ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ ni, İŞ ORTAĞI: MODEXI nin müşterilerine sunduğu hizmetmetlerde müşterinin ihtiyaç duyduğu bir takım çözümleri ve servisleri sunabilmek için MODEXI nin beraber çalıştığı firmaları, FATURALI SİSTEM: ABONE nin bir önceki dönemde yararlandığı hizmetlerin bedelleri ile tahakkuk eden sair ücret, vergi, harç vb. mali yükümlülükleri, takip eden dönem, adına düzenlenen fatura karşılığı ödediği sistemi, ARA ÖDEME: MODEXI nin belirlediği ve usulünce duyurduğu haklı sebepler ile gerek ABONE nin bilgisi haricinde kullanıma engel olmak, gerekse MODEXI nin gelirlerini güvence altına alabilmek için aboneliği takip eden herhangi bir tarihte, MODEXI nin sunduğu hizmetlerden yararlanması sonucu, MODEXI tarafından belirlenecek olan, nakden talep ve tahsil edilen ve tahsilâtı takiben tahakkuk edecek fatura tutarından mahsup edilen tutarı, HİZMET KANALLARI: MODEXI adına, sunulan hizmete ilişkin işlemleri yürütmeye yetkili bayi, satış noktası ve sair temsilcileri ile, müşteri hizmetleri, internet sitesi de dahil ABONE veveya kullanıcılara hizmet vermek için kurulmuşkurulacak her türlü kanalı, ÖN ÖDEMELİ SİSTEM: Kullanıcının gerek tahsis edilen şifresinin sisteme girişini, gerekse diğer kanallardan sistemdeki hesabına Türk Lirası yüklemesini sağlayan, Türk Lirası nın tükenmesi durumunda veya kullanım dönemi sonunda tekrar Türk Lirası yüklenmesini gerektiren servisi, E-FATURA: Güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak elektronik veya manyetik ortamda mevzuata uygun olarak hazırlanan dijital haldeki faturayı, İNTERAKTİF HİZMET ŞİFRESİ: ABONE ye MODEXI tarafından elektronik ortamda belirlenerek tahsis edilecek olan, MODEXI tarafından belirlenen abonelik işlemlerini yapma yetkisi veren özel şifreyi, 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşme nin konusu MODEXI nin sunduğu ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ nden, abonelerin faydalandırılmasına ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme deki hükümler teknik ve operasyonel uygulanabilirliği ölçüsünde ÖN ÖDEMELİ SİSTEM içinde geçerlidir. 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 MODEXI, Sözleşme ve MODEXI tarafından abonelik için talep edilen diğer evrakların eksiksiz olarak MODEXI ye ulaşmasını müteakip abonelik hizmetini en geç 5 (beş) işgünü içerisinde haberleşmeye açar. Hizmetlerin sunulması için yapılması gereken teknik işlemler, MODEXI veya MODEXI nin belirleyeceği İŞ ORTAĞI tarafından yapılacaktır. MODEXI, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahıs veya kuruluşla sözleşme yapma veya hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına yaptırma yetkisine sahiptir. 4.2 MODEXI, sunduğu ürün ve hizmetlerle diğer katma değerli hizmetleri değiştirmek, kaldırmak, yenilemek ve tüm hizmetler için fiyatlarda değişiklik yapmak hakkını, yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde ABONE ye duyurmak suretiyle saklı tutar. MODEXI nin fiyatlarında meydana gelecek değişikliklere, MODEXI nin HİZMET KANALLARI ndan ulaşılabilecektir. 4.3 MODEXI mücbir sebepler, abone veya üçüncü şahısların eylemleri, öngörülemeyen acil bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları, abonelik sözleşmesinden doğan nedenlerle veya MODEXI nin yasal kurumlar tarafından kapatılması, faaliyetlerinin geçici bir süre veya daimi surette durdurulması halleri haricinde ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ nin geç işlenmesi, hiç ya da gereği gibi verilememesi sebebiyle MODEXI den bedelini ödediği hizmetlere ilişkin ücret ve

3 cihazın Sözleşme nin imzalandığı tarihteki cari bedelinin iadesi dışında hiçbir talepte bulunamaz. İade koşulları Madde 4.15'de belirlenmiştir. MODEXI, mümkün olduğu hallerde bu tür kesintileri ABONE ye duyuracaktır. 4.4 MODEXI nin, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak bilgi edinebileceği veveya ek belge talep edebileceğini kabul eder. Ayrıca abonelik işlemlerinin tamamlanması için abonelik talebinde bulunan kişiden teminat mektubu talebinde bulunma hakkına sahiptir. 4.5 ABONE, işbu Sözleşmenin imzalanmasından ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi halinde MODEXI tarafından sunulan hizmetlerin askıya alınacağını, sona erdirileceğini ve sözleşmenin feshedileceğini kabul eder. 4.7 ABONE, İşbu Sözleşme imzalanırken ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili değişiklikleri yazılı veya HİZMET KANALLARI aracılığıyla MODEXI ye bildirmedikçe Sözleşme de belirttiği bilgiler doğru kabul edilecektir. Bu kapsamda ABONE, Sözleşme akdedilirken vermiş olduğu kişisel bilgilerini, bu bilgilerde değişiklik oldukça MODEXI ye bildirmek ve MODEXI nezdindeki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve gönderilecek tebligat geçerli sayılacaktır. MODEXI, abonelik bilgi veya belgelerinde eksiklikyanlışlıksahtelik bulunduğu veyahut abonelik bilgilerinin güncel olmadığı yolunda makul bir şüphe duyduğu durumlarda hizmet vermeyi, aksi ispat edilinceye kadar veya gerekli güncelleme yapılıncaya kadar durdurma ve akabinde SMS, internet sitesinden duyuru, müşteri hizmetleri gibi yollardan herhangi biriyle ve nihayet yazılı olarak yapacağı bildirimin ardından Sözleşme yi feshetme haklarını saklı tutmaktadır. 4.8 ABONE, kendisine tahsis edilen İNTERAKTİF HİZMET ŞİFRESİ nin güvenliğinin ve yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul ve beyan eder. MODEXI web sayfasından ABONE nin, İNTERAKTİF HİZMET ŞİFRESİ kullanarak veya çağrı merkezinde ABONE den teyit alınarak yaptığı tüm işlemler nedeni ile, yapılan işleme yönelik ortaya çıkan bir itiraz ya da talep sonucunda, MODEXI nin zarara uğraması durumunda, MODEXI nin uğradığı zarara ilişkin ABONE ye rücu etme hakkının saklı olduğunu kabul ve beyan eder. Bu kapsamda ABONE, ilgili abonelik üzerinden yapılan hizmetler ve yapılan sair işlemlerden doğan borçları, hizmetin fiilen kendisi tarafından alınmadığı ya da işlemin kendisi tarafından yapılmadığını ileri sürerek ifa etmekten imtina edemez. 4.9 MODEXI, ABONE lerine hizmet verirken, sunduğu servis ve hizmetlerde teknolojinin getirdiği her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir MODEXI; ABONE nin muvafakati olmaksızın ve devir anında devir konusu aboneliğe ait tüm doğmuş veveya doğacak borçların, bilcümle vergi vb. mali yükümlülüklerin devreden ABONE ve devralan tarafından müştereken ve müteselsilsen ödeneceği kabul edilmedikçe ve devralan ABONE, MODEXI ile yeni bir abonelik sözleşmesi imzalamadıkça Sözleşme deki hak ve yükümlülüklerini devredemez ABONE, MODEXI tarafından kendisine sunulan hizmeti, üçüncü kişilerle paylaşamaz. ABONE, kendisine sunulan hizmetleri, hakaret içeren, pornografik unsur taşıyan, toplum güvenliğini bozacak, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylem için kullanmamayı taahhüt eder ABONE, MODEXI nin çağrı merkezi ile yaptığı görüşmelerin Müşteri Hizmetleri tarafından kaydedilebileceğini ve bu kayıtların MODEXI tarafından belirlenen süre boyunca saklanacağını kabul eder MODEXI, sözleşmenin birinci sayfasındaki formda yer alan müşteri iletişim bilgilerini kullanarak, yeni ürünleri, kampanyaları, iş ortakları, hat kapama bildirimleri, abonenin borç durumu vs. hakkında ABONE ye bilgi verebilir ve aboneye mevzuatta öngörülen diğer bildirimlerde bulunur. Mevzuat gereği gönderilen iletilerin MODEXI den kaynaklanmayan sebeplerle ulaşmamasından MODEXI sorumlu olmayacaktır. ABONE, bu anlamda sözleşmenin birinci sayfasında verilen bilgilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu ve bu nedenle MODEXI hakkında herhangi bir şikâyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE, mevzuatın zorunlu kıldıkları hariç olmak üzere söz konusu bildirim ve gönderimleri istememesi halinde talebinin HİZMET KANALLARI aracılığıyla MODEXI ye iletebilir İşbu Sözleşme nin imzası sırasında veya sonrasında, sözleşme kapsamındaki hizmetler için ABONE tarafından imzalanacak taahhütnameler (Taahhütname) ve Kabul Belgeleri Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olacaktır. İş bu sözleşme ile taahhütname hükümleri arasında ihtilaf olması halinde taahhütname hükümleri esas alınacaktır Nakit iade, ABONE nin söz konusu işlem için gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarası, kredi kartı numarası vb) sunmasından itibaren15 (onbeş) gün içerisinde yapılır. 5. MALİ HÜKÜMLER 5.1 MODEXI tarafından sunulan ELEKTRONİK

4 HABERLEŞME HİZMETLERİ ile ilgili ücret tarifesi ortamında belirtilmektedir. Tarifeye konu ücret, MODEXI ile ABONE arasında karşılıklı mutabakata varılması halinde ortamında belirtilerek değiştirilebilir. Mutabakat sonunda ücretler yeni tarife üzerinden tahakkuk ettirilecektir 5.2 ABONE, MODEXI nin duyurduğu TARİFE deki haberleşme ücreti, aylık sabit ücret, abonelik işlem ücreti (açma, devir, vb.), ayrıntılı fatura ücreti ve KATMA DEĞERLİ HİZMETLER in bedelini, paketservis üyelik ücretlerini, kampanya katılım ücretini, gecikme bedelini, yasalarda belirtilen tüm vergi, resim ve harç, kullanım ücretleri ile birlikte oluşan dönem fatura tutarından, ARA ÖDEME tutarları ve varsa düzeltme tutarlarının mahsup edilmesinden sonra kalan fatura tutarını faturasında belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir faturaya ait alacağın tahsili, ABONE nin önceki dönemlere ait ödenmemiş borçlarının ifa edildiği anlamına gelmez. MODEXI, ABONE tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilişkin faize ve geçmiş dönem borçlarına sayma hakkını saklı tutmaktadır. ABONE nin işbu ya da farklı Abonelik Sözleşmeleri ile üzerine kaydedilmiş olan birden fazla aboneliği ve her bir abonelik türü için tek fatura düzenlenebileceği gibi, birden fazla fatura tek zarf içinde gönderilebilir. Uygulama olarak, ilk olarak Damga Vergisi nin tamamı MODEXI tarafından ödenecek, daha sonra söz konusu tutarın tamamı ABONE ye faturalandırılacaktır. ABONE, bu faturanın kendisine ulaşmasından itibaren ilgili tutarı 15 (onbeş) gün içinde ödeyecektir. ÖN ÖDEMELİ SİSTEM de, yasalarda belirtilen tüm vergi, resim ve harç, kullanım ücretleri, ilk yüklenen bakiye TLKr tutarından tahsil edilebilir. 5.3 Faturalarının elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyen aboneler, E-FATURA aboneliği talebinde bulunabilirler. Bu abonelerin faturalara son ödeme tarihinden en az 5 (beş) gün önce ulaşacak ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek şekilde elektronik posta adreslerine gönderilir, tebligat adreslerine ayrıca basılı fatura gönderilmez. MODEXI, E-FATURA sının eline geçmediğini bildiren abonelere ve E-FATURA nın ABONE nin elektronik posta adresine ulaştığına ilişkin teyid alamadığı hallerde söz konusu EFATURA yı tekrar göndererek kısa mesajla fatura tutarı ve son ödeme tarihi hakkında ABONE yi bilgilendirir. ABONE nin elektronik posta servisi kaynaklı sorunlar da dahil teknik nedenlerle ortaya çıkan sorunlardan MODEXI sorumlu tutulamaz. ABONE nin daha sonra EFATURA talebinden vazgeçmesi halinde, faturaları ABONE nin, MODEXI ye işbu Sözleşme de veya daha sonra bilgirdiği tebligat adresine gönderilmeye devam edecektir. 5.4 ABONE, MODEXI nin abonelik başlangıcında sunduğu TARİFE lerden birini seçer. Aksi halde, tahsis edilen abonelik, Sözleşme nin imza tarihinde yürürlükte bulunan standart MODEXI TARİFE leri üzerinden kullanıma açılır. ABONE nin seçtiği TARİFE nin iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması hallerinde MODEXI, ABONE nin onayını alarak; seçmiş olduğ TARİFE ye yakın olan başka bir TARİFE ye geçirir. 5.5 Ayrıntılı fatura talepleri veveya itirazlar için başvuru süresi son ödeme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Faturaya itirazlar yazılı olarak yapılır. Bu süre sonunda yapılan talep ve itirazlar değerlendirme dışında tutulur. Faturaya yapılacak itirazlar ödemeyi durdurmaz. MODEXI nin bu nedenle geciken ödemeye, son ödeme tarihinden itibaren faiz uygulama hakkı saklıdır. ABONE nin itirazı haklı bulunursa, itirazın çözümünü müteakip itirazlı kısmı, uygulanan faizi ile birlikte nakdi iade ya da sonraki faturalardan mahsup edilmek suretiyle iade edilir. Nakdi iade koşulları Madde 4.15'de belirlenmiştir. 5.6 Fatura ödemeleri, MODEXI nin belirleyeceği yöntemlerle ve duyurduğu banka ve kurumlardan yapılır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için; MODEXI tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı kadar faiz uygulanır. Uygulanacak faiz oranları hakkında, düzenlenen faturalarda ve ilgili HİZMET KANALLARI ndan bilgi verilir. 5.7 MODEXI, borcunu ifa etmeyen abonelerle ilgili yasal işlemler başlatmadan makul bir süre öncesinde, çeşitli mecralar aracılığı ile ABONE yi borcunu ifa etmesi için uyarır, aksi takdirde borcun yasal yollarla tahsil edileceği hususunda bilgilendirir. 5.8 ABONE, yasal takip sürecinde anapara borcuna işleyen faizden kaynaklanan KDV ve ÖİV ile tahakkuk etmiş veya ileride getirilecek her türlü vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH 6.1 İşbu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar geçerlidir. 6.2 MODEXI, ABONE nin Sözleşme nin tanzimi sırasında verdiği belge ve bilgilerin eksik, sahte veveya yanlış olduğunu saptaması veya aboneliğin kötü niyetle veveya ticari veveya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğunu, tahsilat riski yaratabilecek oranda fazla sayıda hat talep edildiğini veveya kullanım yapıldığını, verilen hizmetin veya hattın dahil olduğu kampanyanın iletişim hizmeti dışında kullanıldığını tespit etmesi halinde veya herhangi bir zamanda ABONE nin, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak yapacağı değerlendirme sonucunda, sınırlı sayıda abonelik talebini karşılama, aboneliği reddetme veya ABONE yi

5 bilgilendirmek suretiyle Sözleşme yi feshetme veya aksi ispat edilinceye kadar hattı geçici olarak haberleşmeye kapatma, ARA ÖDEME talep hakkını saklı tutar. 6.3 MODEXI, Sözleşme nin diğer maddelerinde kendisine tanınan fesih haklarından bağımsız olmak üzere, ABONE nin Sözleşme hükümlerini veya ilgili mevzuatı ihlal etmesi durumunda ya da Madde 6.2 de belirtilen sebepler veya diğer müşteri iletişim hakkını engelleyecek, dolandırmaya yönelik veya aboneliklerini suiistimal eden uygulamalar nedeniyle MODEXI nin zarar riskinin doğmasına neden olacak sebepler veya MODEXI şebekesine ve sistemlerine zarar verecek uygulamalar ve kullanımlar nedeniyle ABONE yi bilgilendirerek, kanundan ve Sözleşme den doğan hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşme yi feshetme hakkına sahiptir. 6.4 MODEXI, aboneliği herhangi bir nedenle fesih ederse; ABONE yasalarda yazılı bilcümle vergileri ve o zamana kadar ki kullanım ücretlerini ve varsa diğer borçlarını belirten süre içinde ödemekle yükümlüdür. 6.5 ABONE, yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliğini her zaman sona erdirebilir. ABONE, Sözleşme sini feshetmek istediği takdirde bu talebini yazılı olarak MODEXI ye ya da adına Sözleşme yapmaya yetkili temsilcisine, müşteri hizmetleri tarafından kayıt altına alınan sesli kayıt sistemi aracılığıyla bildirir. ABONE ye sunulan hizmet, bildirimin yapıldığı andan itibaren 24 (yirmidört) saat içerisinde durdurulur. Hizmetin bu süre içinde durdurulmaması sebebiyle ABONE sorumlu tutulamaz. ABONE hizmet sunumunun durdurulmasını takiben 10 (on) gün içerisinde MODEXI nin iletişim adresine veya MODEXI adına Sözleşme işlemlerini yürütmeye yetkili herhangi bir temsilcisine yazılı birdirimde bulunur. Süresinde bildirimde bulunmayan ABONE lerin Sözleşme leri MODEXI tarafından feshedilmeyerek hizmet sunumuna devam edilebilir. Bu husus müşteri hizmetleri ya da internet aracılığıyla fesih bildiriminde bulunan abonelere bildirilir. MODEXI, ABONE nin aboneliğe son verme yönündeki yazılı talebinin kendisine ulaşmasını takiben Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğin kapsamında belirlenen süre içinde aboneliğin fesih işlemini gerçekleştirir ve talebi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Sözleşme sinin feshedildiğini, ABONE nin talebine bağlı olmaksızın ABONE ye yazılı olarak bildirir. 7. HİZMETE ÖZEL HÜKÜMLER İşbu özel hükümlerde ABONE nin, belirttiği elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin, hizmet ve koşullarla tarafların yükümlülükleri düzenlenmiştir. ABONE, MODEXI tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanmak veya mevcut hizmetlerine ait değişiklik isteklerini sözleşmenin 1. (birinci) sayfasında işaretlemek suretiyle belirleyebileceği gibi, sözleşmenin yürürlüğü sırasında da bunları Müşteri Hizmetleri ni arayarak, MODEXI internet sitesinden ve MODEXI tarafından belirlenen diğer kanallardan gerçekleştirme hakkına sahiptir. ABONE, hizmet şifresiyle yaptığı tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu veveya sonuçlarına katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 8. MÜCBİR SEBEPLER Mücbir sebepler, taraflar arasında sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut değil iken, sonradan gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen ve tarafların kontrolünün dışında ortaya çıkan nedenlerdir. Tüm kanuni mücbir sebepler, bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu hat ya da serviste meydana gelen MODEXI nin hizmet aldığı servis sağlayıcıdan kaynaklanan kesinti ve gecikmeler de dahil olmak üzere, tüm sorunlar mücbir sebep olarak kabul edilmektedir. Taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluğu cihetine gidemeyeceklerdir. Bu çerçevede varlığı ve ortadan kalktığı resmi makamların ya da meslek odası ya da birliklerin yazısıyla tevsik edilene kadar savaş, abluka, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler (sel, yıldırım düşmesi, deprem vs), yangın, resmi makamlarca borcun ifasını imkânsız hale getiren biçimde mevzuatta yapılan değişiklikler, grev ve lokavt, abluka mücbir sebep halleridir. Anılan sebeplerin gerçekleşmesi hali, sözleşmeye ilişkin edimlerin mücbir sebep hali sona erene kadar askıya alındığı anlamına gelecektir. 9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ İşbu Sözleşme nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda MODEXI, mümkün olan en kısa sürede, iyi niyet kuralları dahilinde ve dostane şekilde çözümlemek için çalışacaktır. Bu yolla çözümlenemeyecek olan tüm uyuşmazlıklarda ManisaSALİHLİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır. MODEXI VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İmzaKaşe ABONE Ad soyad (Ünvan) İmza

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TİP GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TİP GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 - TARAFLAR işbu Tip Abonelik Sözleşmesi, ( Sözleşme ) Büyükdere Cad. No.67, Maslak/şişli/istanbul adresinde mukim ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi nde 9250353261 vergi numarası ile kayıtlı bulunan,

Detaylı

NETGSM SABİT TELEFON ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

NETGSM SABİT TELEFON ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Tarih :.../.../... Abone No :... NETGSM SABİT TELEFON ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR İşbu Abonelik Sözleşmesi ( SÖZLEŞME ), bir tarafta Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında Avea

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname ( Taahhütname ) nin Ek-1 inde yer alan kutucuklardan birini işaretlemek suretiyle

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Ayın İlleri Kampanyası (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.); fatura adresi aşağıdaki tabloda belirtilen illerde olan ve madde 2 de yer alan koşulları sağlayan

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Mega Jet Tarifesi veya Avea Süper Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ AİRNET TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Adres: Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cad. Sarıkaya Pasajı No:6/P67 Akçakoca DÜZCE Tel/Faks: 05062876189/05070951400

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi;

Detaylı

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır)... tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu M2M

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business Büyük İndirim Kampanyası dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 (KURUMSAL) CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 (KURUMSAL) CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 (KURUMSAL) CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 Kurumsal Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz/Kurumumuz

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gece Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %40 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi,

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi, TÜRK TELEKOM MOBİL PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Mobil Prestij Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK- 1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Mobil Prestij

Detaylı

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli Esnaf Medium tarifesine ( Tarife

Detaylı

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen Tek Telefon Servisi Kampanyası (Taahhütsüz, 12 Ay, 24 Ay) dan ( Kampanya )

Detaylı

TAAHHÜTNAME AVEA Kampanya Taahhütname

TAAHHÜTNAME AVEA Kampanya Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Benim Şehrim Kampanya sından ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYFA 1 SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu SİNERJİ Kurumsal Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ),.../.../20... ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde yürürlüğe girmek üzere İstanbul da, Barbaros Mah. Mimar

Detaylı

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından faturalı kurumsal hatlara yönelik olarak başlatılan 09/04/2012-01/08/2012 tarihleri arasında geçerli olacak

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Jet Wifi Sınırsız Tarife den ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Yeni M2M İnternet Paketleri Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2.

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2. TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU ÇAS ID HF ID Hizmet Numarası: Cinsiyeti: K E BİREYSEL İrtibat Bilgileri: İşyeri Unvanı: Meslek: Eğitim Durumu: Yok İlköğretim Lise Yüksek Okul Üniversite Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

TAAHHÜTNAME AVEA Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME AVEA Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Modemli 5GB Kartalcell Tarife si ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 18.01.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 31.12.2015 e kadar geçerli olacak Avea Kurumsal APN Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak

Detaylı

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN)

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) 1- AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi / Cepte Bayram

Detaylı

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL)

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 5S, iphone 5C, iphone 4S İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

iphone 4S İNTERNET PAKETİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ - KURUMSAL

iphone 4S İNTERNET PAKETİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ - KURUMSAL iphone 4S İNTERNET PAKETİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ - KURUMSAL AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 4S İNTERNET PAKETİ Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... unvanlı şirket olarak

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI

ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Asus Transformer Tablet Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 05.09.2011 tarihinden

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

EK -3 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS E IPAD KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

EK -3 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS E IPAD KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI EK -3 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS E IPAD KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI İşbu Kapsam ve Taahhütname Türk Telekomünikasyon A.Ş. Toplu SMS Sözleşmesi nin ( Ana Sözleşme ) ayrılmaz bir ekidir. Kampanya

Detaylı

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını,

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını, TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Taahhütlü 5GB İndirimli İnternet Paketi/ Taahhütlü 8GB İndirimli Paketi nden ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. TTNET A.Ş. nin ( İşletmeci ) 1000 Mbps ve altı hızlarda Metro Ethernet İnternet Devresi nde

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı,

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı, SABİT TELEFON HİZMETLERİ: Abonelik: Abonelik sözleşmesi yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Abonelik sözleşmesi yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır: Sözleşme hükümlerini okumalı,

Detaylı

OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ

OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 03.10.2011-03.11.2011 tarihleri arasında düzenlenmekte olan

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 24 AY %15 İNDİRİMLİ HER YÖNE 1000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 24 AY %15 İNDİRİMLİ HER YÖNE 1000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 24 AY %15 İNDİRİMLİ HER YÖNE 1000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı Türk Telekomünikasyon A.Ş. (

Detaylı

PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 27.11.2012 tarihinden

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Toplu Satış Teklifleri Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen

Detaylı

Esnaf Yeni Aile Kampanyası Taahütname

Esnaf Yeni Aile Kampanyası Taahütname ye, Esnaf Yeni Aile Kampanyası Taahütname (kısaca Vodafone ) tarafından Esnaf Yeni Aile Kampanyası ndan ( Kampanya ) Esnaf Aile Tarifesi ( Tarife 1 ) (Birlikte tarifeler ) dahil olarak yararlanmak istememiz

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

KURUMSAL HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI

KURUMSAL HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI KURUMSAL HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Menü Artı Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımızı

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya )

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) ye, (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli Esnaf Medium tarifesine ( Tarife

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Red Business %50 İndirim Kampanyası 12 ay Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası 12 ay dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

PROFESYONEL HİZMETLER:

PROFESYONEL HİZMETLER: GENEL HÜKÜMLER 1- TARAFLAR İşbu elektronik haberleşme hizmetleri abonelik sözleşmesi (SÖZLEŞME), bir taraftan Kırcaali Mah.F.Çakmak Cad.Göktaş İş Mrk.No:62 Kat:4 Da.17 Osmangazi/ BURSA adresine mukim,

Detaylı

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Tablet Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd. SİTE KULLANIM KOŞULLARI Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartları nı dikkatlice okuyunuz. Bu sitesiyi kullanan kişilerin aşağıdaki şartları kabul etmiş oldukları varsayılmaktadır: Sitemizdeki

Detaylı