MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul 09.01.2014"

Transkript

1 MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI İstanbul

2 SUNUM PLANI Sayılı Türk Ticaret Kanunu Getirileri 2. Sistemin Oluşturulmasına İlişkin Yasal Yapı 3. Projenin Amacı 4. Proje Tanıtımı 5. Devam Eden Çalışmalar 2

3 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme, Yatırım Ve İş Yapma Ortamının İyileştirilmesi, Bilgi toplumu hizmetlerinin gereklerine uyum, Kayıt Dışılığın Önlenmesi, 3

4 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU MADDE BAŞLIĞI Ticaret Sicili MADDE NUMARASI 24/2 26 İÇERİĞİ Elektronik Sicil usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin oluşturulması ve merkezi veri tabanının oluşturulması 4

5 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU MADDE BAŞLIĞI Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri MADDE NUMARASI İÇERİĞİ Kayıtlı elektronik posta, İşlemlerin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilmesi, Elektronik Genel Kurul 5

6 YASAL ALT YAPI Bakanlığımız Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 640 Sayılı KHK Madde 9/b, tarihli Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planında yer alan, Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Çevrimiçi Şirket İşlemleri projeleri, (Her iki proje 08 Ekim 2010 tarihi itibariyle birleştirilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) adını almıştır.) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 24 ncü Maddesi, tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicil Yönetmeliği, 6

7 Sistemin Amacı Birinci Aşamada Ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye şirketleri ve kooperatifler, gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler, yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri, dernek ve vakıf kayıtlarının elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlemlerinin bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar numara ile takibinin sağlanması için merkezi veri kayıt sisteminin oluşturulması, 7

8 İkinci Aşamada Esnaf, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve kuruluşları ve diğerleri (apartman yöneticiliği vb) gibi gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimlerin sisteme dahil edilmesi, 8

9 ÖNCELİKLENDİRİLMİŞ 13 E-DEVLET PROJESİ ONLİNE ŞİRKET KURULUŞU PROJE PİLOT UYGULAMASI MERSİN TSM DE HİZMETE ALIM VERİ AKTARIMI /YAYGINLAŞTIRMA TSM 9

10 10

11 MERSİS in KAPSAMI? Apartman Yöneticiliği vb. Ticaret Sicili Vakıflar Kamu Kurum ve Kuruluşları MERSİS Dernekler Meslek Örgütleri Serbest Meslek Mensupları Esnaf Sicili 11

12 Bakanlığımız internet sayfası adresindeki E-İşlemler sekmesinde yer alan veya adreslerinden uygulamaya ulaşılır. 12

13 MERSİS GENEL İŞ AKIŞ Giriş (Sisteme Giriş) Ana Sözleşme + Başvuru (Şirket türüne göre hazırlanması) Tescil (Başvurunun TSM tarafından tescil işlemlerinin yapılması) İlan (Tescil işlemi sonrası ilan işlemlerinin sağlanması) 13

14 14

15 Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 13 ncü maddesi kapsamında elektronik imza kullanımı hüküm altına alınmıştır. Kuruluş dışındaki ticaret sicili işlemlerinde değişiklik başvurularının nitelikli elektronik sertifika ile gerçekleştirilmesi, Ticaret sicili müdürlüklerinin tescil işlemlerini nitelikli elektronik sertifikalarını kullanarak yapılması, Şirketlerin temsil ve ilzama yetkili kişilerin sicil işlemleri için e-imza ile vekalet verebilmesine, ilişkin iş akışları sistemde yer alması sağlanmıştır. 15

16 1. Şirketler /Şubeler Anonim Şirketler Limited Şirketler Kollektif Şirketler Komandit Şirketler 2. Kooperatifler Kooperatifler Birlikleri Merkez Birlikleri 3. Ticari İşletmeler Gerçek Şahıs İşletmesi İkrazatçı İşletmesi Vakıf İşletmesi Dernek İşletmesi Diğer İşletme Donatma İştirakı 4. Merkezi yurtdışında Bulunan Şirketlerin Türkiye Şubeleri 16

17 a) Firma Genel Bilgileri 1. Durumu 2.Nev'i 3. MERSİS No 4. TSM Adı 5. TSM İli 6. Sicil No 7. Süresi 8. Tescil Tarihi c) Merkez Adresleri d) Unvan ve Eski Unvanlar 1. Unvan 2. Başlama Tarihi 3. Unvan Bitiş Tarihi e) İşletme Adı f) Merkez Adresi/İletişim Bilgileri g) Eski Adresleri 1. Eski Adres 2. Başlangıç Tarihi 3. Bitiş Tarihi h) Amaç Konu i) Nace Kodu (Rev 2) 1. Nace Kodu 2. Tanımı i) Yeni ve Eski Temsilcileri (Yönetim Kurulu/Müdürler) 1. TC Kimlik No/Pasaport No 2. Adı Soyadı 2. Uyruğu 3. Görev Süresi 4. Göreve Başlama Tarihi 5. Görev Bitiş Tarihi 6. Yetki Şekli 17

18 J) Eski Temsilciler 1. Adı Soyadı 2. Temsil Başlangıç Tarihi 3. Temsil Bitiş Tarihi 4. Yetki Şekli k) Ortaklar ve Sermayeleri 1. Ortak adı soyadı/unvanı 2. Mersis No (Tüzel Ortak) 3. Nakdi Sermaye 4. Ayni Sermaye 5. Ödenmiş Sermaye 6. Ortak Tipi i. Gerçek Kişi ii. Tüzel iii. Dış Tüzel 7. Toplam Sermaye 8. Toplam Nama Yazılı Hisse/Pay Adedi 9. Toplam Hisse/Pay Adedi l) Eski Ortak ve Sermayeleri 1. Ortak adı soyadı/unvanı 2. TC Kimlik No/MTK No 3. Nakdi Sermaye 4. Ayni Sermaye 5. Ödenmiş Sermaye 6. Ortak Tipi i. Gerçek Kişi ii. Tüzel iii. Dış Tüzel 7. Toplam Sermaye 8. Toplam Nama Yazılı Hisse/Pay Adedi 9. Toplam Hisse/Pay Adedi m) Acentalıklar a) MERSİS No b) Unvan c) Başlangıç Tarihi d) Bitiş Tarihi 18

19 n) Tasfiye Memurları 1. TC Kimlik No 2. Görevi 3. Yetki Süresi 4. Başlangıç Tarihi 5. Bitiş Tarihi 6. Yetki Şekli 0) Ticari Rehin 1. Unvanı 2. MERSİS No 3. Sicil Numarası ö) Firmaya Uygulanan Kısıtlamalar a) Kısıtlama adı b) Açıklama c) İçeriği e) Başlangıç Tarihi f) BitişTarihi p) Firma Terkin Bilgileri 1. Unvanı 2. MERSİS No 3. Sicil Numarası 4. Tescil Tarihi i. Terkin Türü a) Bölünme Sonucu Terkin b) Birleşme Sonucu Terkin c) Resen Terkin d) Talep Üzerine Terkin e) Tasfiye Sonucu Terkin ii. Terkin Nedenleri a) İflas b) Ölüm c) Devir veya Birleşme d) Mahkeme kararı ile fesih e) Sermaye yetersizliği d) Finansman temininde güçlük 19

20 İşletmelerde Tek Numaralama Sistemi MERSİS NO: Tüzel kişiler için; Vergi Kimlik Numarası (VKN) ve 6 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni logaritma ile 16 haneli, Gerçek kişiler için; TC Kimlik Numarası (TCKN) ve 5 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni logaritma ile 16 haneli yeni Mersis numarasının üretimi sağlanacaktır. 20

21 İşletmeler Tek Numaralama Sistemi İle Takip Ediliyor. Tüzel Kişi İşletme Örneği VERGİ KİMLİK NO SIRA NO CheckDigit 21

22 İşletmeler Tek Numaralama Sistemi İle Takip Ediliyor. Gerçek Kişi İşletme Örneği TC KİMLİK NO SIRA NO CheckDigit 22

23 İşletmelerde Tek Numaralama Sistemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir hükmü yer almaktadır. Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 19 ncu maddesi 3 ncü fıkrasında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ni (MERSİS) kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarasının ticaret sicili numarası yerine geçeceği hükmü yer almaktadır. "Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde, MERSİS numarası olanlar bu numara, olmayanlar ticaret sicili numarası, ticaret unvanı ve ticari işletmenin merkezi bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir." 23

24 İşletmelerde Tek Numaralama Sistemi Bu kapsamda, MERSİS veri tabanında yer alan ticari işletmelerden, vergi kimlik no su bulunan ticaret şirketler ile sahiplerinin TC Kimlik No ları bulunan Gerçek Kişi İşletmelere 16 haneli MERSİS NUMARASI üretimi gerçekleştirilmiştir. İşletmeleriniz için belirtilen esaslar dahilinde MERSİS NO üretilip üretilmediğinin kontrol edilmesi ile firmanız için oluşturulan MERSİS NO da herhangi bir tereddüt yaşanması halinde, bağlı bulunan sicil müdürlüğüne veya e-posta adresine firmanızın unvan, sicil no, vergi no, Gerçek kişi işletmelerde ise TC Kimlik No ve kayıtlı olunan ticaret sicili müdürlüğü bilgileriyle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir. 24

25 İşletmelerde Tek Numaralama Sistemi İşletmelerinize ait MERSİS Numaralarını öğrenmek üzere öncelikle siteye kullanıcı kaydının yapılması, sitede Mersis Başlığı altında yer alan yer alan Şirket Sorgulama ekranından Ticaret sicil No ve Bağlı Bulunduğu Sicil Müdürlüğü seçilerek yapılan sorgulama sonunda ekrana gelen bilgilerden MERSİS No kolonu altında yer alan: Örnek : ( ) şeklindeki numara işletmenize ait MERSİS NO dur. 25

26 Mersis Kurumlar Veri Paylaşımı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI INTERNET SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BANKALAR DİĞER KURUMLAR 1. Bu Şirket sicile kayıtlı mı? 2. Bu Şirketin Ortakları Kim? 3. Ortak Olunan şirketler? 4. Bu Kişi Yetkili mi? 5. Yetkilinin Yetki Süresi Nedir? 6. Yetki kapsamı Nedir? 7.. ADALET BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26

27 MERSİS - E-FATURA ENTEGRASYONU Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ile yürüttüğü E-FATURA UYGULAMASI ve MALİ MÜHÜR SERTİFİKASI BAŞVURU İŞLEMLERİ İnternet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Başvuruda işlemlerinde firma bilgileri MERSİS de yer alan firma bilgilerinden kontrolü sağlanarak işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Toplam e yakın başvuru alınmış, bu başvurulardan %8 inde belirlenen hatalı veriler için belirtilen tarihlerde firmanın bilgilerinde güncelleme yapılarak başvuru işlemlerinin tamamlanması sağlanmıştır. 27

28 238 ticaret sicili müdürlüğünden 235 adedinin yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanmış ve bu ticaret sicili müdürlüklerinde MERSİS üzerinden hizmet verilmeye başlanılmıştır. İşlem Sayıları İşlem Tipi Adedi Değişiklik Kuruluş Tasfiye Terkin Genel Toplam MERSİS e kayıtlı kullanıcı sayısı e ulaşmıştır. 28

29 MERSİS İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER Kuruluş Ana Sözleşme Değişikliği Şube Kuruluş MERSİS Terkin Rehin - Acenta Tasfiye 29

30 KULLANICI DESTEK: ÇAĞRI MERKEZİ : E-POSTA : TEŞEKKÜRLER.. - Sicil Esas Defteri - Evrak Defteri - İhtar ve Ceza Defteri - Rehin Defteri 30

1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37

1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37 İstanbul, 06.05.2014 1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37 Bilindiği üzere 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda,

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda, T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 1. İLGİLİ MEVZUAT İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere www.masak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. işlem yapılan şahısların da) kimlik

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı, finansal kiralama

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi TSM Ek Modülleri Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.0 06.06.2012 İÇİNDEKİLER Değişiklik Geçmişi...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 ÖZET: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve bununla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. SUÇ

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE İŞE BAŞLAMA - İŞİ BIRAKMA MÜKELLEFİYETTE MEYDANA

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Bülteni

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Bülteni T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Bülteni Ocak - Mart / 2014 2 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ... 5 TABLOLAR DİZİNİ... 6 MİSYONUMUZ... 7 VİZYONUMUZ... 7 GÖREVLERİMİZ...

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI İçindekiler BÖLÜM I GİRİŞ 4 1.1. AMAÇ 4 1.2. KAPSAM 4 1.3.

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Hayat sigortaları ve/veya emeklilik sözleşmeleri kapsamında iş ilişkisi kurulan müşteriler ile ilgili olarak,

Hayat sigortaları ve/veya emeklilik sözleşmeleri kapsamında iş ilişkisi kurulan müşteriler ile ilgili olarak, EK: 1 AMAÇ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE Bu prosedür ile, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele kapsamında yayımlanan ilgili yasal düzenlemeler

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 5995 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2012 No : 2012/4093 Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/1/2011 No : 6102 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/1/2013 No : 28541 Yayımlandığı

Detaylı

Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309

Detaylı

ebülten Sayı: 61 15 Aralık 31 Aralık 2013

ebülten Sayı: 61 15 Aralık 31 Aralık 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 5 İHALELER.... FUARLAR.... DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 5 Türk Standartları Enstitüsü ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın işbirliği ile gerçekleştirilen

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 2 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27450 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15720 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Detaylı

Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci. 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0. Bilgi Teknolojileri

Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci. 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0. Bilgi Teknolojileri Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0 Bilgi Teknolojileri ĠÇERĠK 1) PROSEDÜR ÖZETĠ... 3 2) PROSEDÜR TARĠHÇESĠ... 3 3) AMAÇ... 3 4) KAPSAM... 3 5) TANIMLAR / STANDARTLAR...

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 Konu: FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNE (BSMV) TÂBİ İŞLEMLERİ NEDENİYLE FATURA YERİNE GEÇMEK ÜZERE DEKONT DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI E-DEVLET UYGULAMALARINDAN E-FATURA (ITL560 E-Devlet Dersi Ödevi) Yiğit Turak Numara: 112692046 Öğretim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler -Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar- Çağatay USLUOĞLU

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı