SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA Değerli basın mensupları, Bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla girmemiz nedeniyle, Kurum olarak 2010 yılında gerçekleştirdiklerimiz ve 2011 yılı hedeflerimiz konusunda bilgiler vermek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle hem sizlerin hem de sizler aracılığıyla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik eder, yeni yılın ülkemiz ve milletimiz için sağlık, mutluluk, başarı ve hayırlar getirmesini temenni ederim. Değerli basın mensupları, Nüfusu 72,5 milyona ulaşmış toplumumuzun kullanılan kaynaklar ve verilen hizmetler açısından geleceğe daha güvenle bakabilmesinin en önemli unsurlarından birisi de şüphesiz ki, sosyal devlet anlayışı temeline dayanan kaliteli ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin varlığıdır. Bu kapsamda dünya sosyal güvenlik tarihinin en büyük reformlarından biri olan Sosyal Güvenlik Reformu gerçekleştirilmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu tek çatı altında birleştirilmiştir. Uluslararası normlara, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, aktüeryal dengelere dayanan sürdürülebilir çağdaş bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma amacında olan Kurumumuz, vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında sunduğu tüm hizmetlerde, bürokrasiden uzak, teknolojinin tüm imkânlarını kullanan, fırsat eşitliğine dayanan ve tümüyle vatandaş odaklı bir anlayışı benimsemiştir. Bu anlayış içerisinde, sosyal güvenlik sisteminin etkililiğini artırmak amacıyla aktüeryal yapının güçlendirilmesi, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, yapısal ve kurumsal çabaların artırılması, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, kurumlar arası işbirliği ve denetimler artırılarak kayıt dışı ile mücadele edilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, e-devlet uygulamalarının geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması, hizmet verdiğimiz kesimler arasında toplumsal diyalogun geliştirilmesi, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması başlıca hedeflerimizdir. Hedeflerimize ilişkin ciddi çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 1

2 Şimdi sizlere hedeflerimiz doğrultusunda 2010 yılında yürüttüğümüz faaliyetlerden ve istatistikî bilgilerden bahsetmek istiyorum. Sosyal Sigortacılık Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler Ekonomideki canlanmanın göstergelerinden olan sigortalı ve işyeri sayılarında önemli artışlar meydana gelmiştir yılı Kasım ayında 15 milyon 259 bin 717 kişi olan toplam aktif sigortalı sayısı, 2010 yılı Kasım ayı itibariyle bir önceki döneme göre % 5,8 lik bir artışla 16 milyon 147 bin 162 kişiye ulaşmıştır. Yine 2009 Ekim ayında 1 milyon 201 bin 980 olan işyeri sayısı, 2010 yılı Ekim ayı itibariyle % 8 artışla 1 milyon 298 bin 432 ye ulaşmıştır. Sigortalı Sayıları 2009/Kasım 2010/Kasım Değişim Oranı % 4/a Sigortalı Sayısı(*) ,03 4/b Sigortalı Sayısı ,54 4/c Sigortalı Sayısı ,26 Toplam Aktif Sigortalı Sayısı (4/a, b, c) ,82 (*) 4/a sigortalı verileri bir ay geriden takip edilmektedir. Aylık Alanların Dosya Sayıları 2009/Kasım 2010/Kasım Aktif/Pasif Oranı (2009 Kasım) Aktif/Pasif Oranı (2010 Kasım) 4/a ,99 2,07 4/b ,70 1,66 4/c ,38 1,35 Toplam (4/a, b, c) ,81 1,84 Aylık Alan Kişi Sayıları 2009/Kasım 2010/Kasım Değişim Oranı % 4/a ,66 4/b ,49 4/c ,49 Toplam (4/a, b, c) ,77 Kurumun takibe alınan prim alacaklarının tahsilâtında, 6183 sayılı Kanun yoluyla tahakkuk ve tahsilât oranlarında artış sağlanmış, 2009 yılı Ocak-Ekim döneminde % 26,12 olan tahsilât/tahakkuk oranı, 2010 yılının aynı döneminde % 33,05 e çıkarılmıştır. Ayrıca 2009 yılı Ocak-Ağustos döneminde 4/b sigortalıları prim tahsilât oranı % 68,73 ten 2010 yılı aynı döneminde % 83,85 e çıkarılmıştır. 2

3 Takipteki Alacaklar Yıl Tahakkuk Tahsilât Bakiye Tahsilât / Tahakkuk Oranı 2009/Ocak-Ekim , , ,30 26, /Ocak-Ekim , , ,00 33,05 Cari Dönem Tahsilâtlar Sigortalı Tahsilât Yıllar Tahakkuk Tahsilât Statüsü Oranı 2009/ Ocak-Ağustos ,97 4/a 2010/ Ocak-Ağustos , / Ocak-Ağustos ,73 4/b 2010/ Ocak-Ağustos , / Ocak-Ağustos ,90 4/c 2010/ Ocak-Ağustos ,46 İş dünyası üzerindeki yükü azaltmak amacıyla yasal süresinde ödenmemiş olan prim ve diğer alacaklara ilişkin ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası 28/4/2010 tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere %3 den, %2 ye indirilmiştir. Asgari işçilik oranlarında yapılan güncelleme ile 501 adet olan asgari işçilik oranı 621 e çıkarılmıştır. Yapılan değişiklikle, 153 adet asgari işçilik oranı ilk kez belirlenmiş, 382 adet asgari işçilik oranı değiştirilmemiş, 66 adet asgari işçilik oranı azaltılmış ve 20 adet asgari işçilik oranı artırılmıştır. Bu sayede işverenlerimizin Kurumumuzdan ilişik kesme belgesi alma süreleri kısaltılmıştır. Genel sağlık sigortalısı sayılanların gerek cari aylara, gerekse ödeme vadesi geçmiş aylara ilişkin primleri ile işverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının ünitelerimizde kurulu veznelerin yanı sıra, sosyal güvenlik il müdürlüklerimizin bankalar nezdinde bulunan kullanım hesaplarına off-line ödenmesi imkânı getirilmiştir Eylül ayında sigortalıların tüm hizmetleri üzerinden, 4/a sigortalılarında 47,92 gün olan aylık bağlama süresi 31 güne, 4/b kapsamındaki sigortalılarda ise 44,22 gün olan süre 32 güne indirilmiş olup, bu sürelerin daha da kısaltılması için çalışmalar devam etmektedir. 19 banka ile yapılan protokollerde prime ilişkin tüm tahsilât türlerinin bankalar aracılığıyla, kredi kartı kullanılarak ödenmesi imkânı sağlanmıştır. Ayrıca Kurumumuz web sayfası aracılığıyla kredi kartı bilgisi kullanılarak primlerin ödenebilmesine ilişkin proje tamamlanmış olup 14/12/2010 tarihinde uygulama başlamıştır. Ziraat odaları veya tarım il/ilçe müdürlüklerinde kayıtlı, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlardan re sen sigortalı sayılanların 12 Ağustos 2010 tarihine kadar bu durumlarını muafiyet belgeleri ile belgelemeleri halinde tarım sigortalılıkları sona erdirilmiştir. Muafiyet kapsamında bulunan sigortalıların bu belgelerini verme süreleri 31 Mart 2011 tarihine kadar uzatılmıştır. 3

4 Tarım işlerinde süreksiz olarak çalışan sigortalıların bir takvim yılına ait primlerinin tamamı en geç izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmediği takdirde sigortalılıkları sona erdirilirken, yapılan düzenleme sonucu ödenmeyen tutarın Kurumca belirlenen tutarın altında olması halinde de tarım sigortalılıklarının devamına imkân sağlanmıştır. Yine, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Çiftçi Kayıt Sistemine 2010 yılında kayıtlı olan yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin kayıtlarının incelenmesi sonucunda, bunlardan 65 yaş altında olan 212 bin kişinin aktif ve pasif sigortalılık kaydı ile ziraat odaları ya da tarım il/ilçe müdürlüklerince kayıtlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. İlgili kişiler hakkında, ziraat odaları ve tarım il/ilçe müdürlüklerinin de bilgilendirilmesi suretiyle gerekli işlemler başlatılmıştır. Balıkçılık faaliyetinde bulunan yaklaşık 55 bin kişinin kaydı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınarak bunlardan kayıtlı olmadığı tespit edilen 18 bin kişi sigortalılık kaydı amacıyla ziraat odaları ve tarım il/ilçe müdürlüklerine bildirilmiştir sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan 30/4/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşkın prim borcu bulunanlardan 2926 sayılı Kanuna göre , 1479 sayılı Kanuna göre kişi olmak üzere toplam kişinin borcu silinmiştir. Bu durumdaki sigortalılardan hareket kaydı olanların işlemleri devam ettirilmektedir sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalıların prim tahsilâtının on-line banka hesapları kanalıyla yapılabilmesi sağlanmıştır sayılı Kanunun 4/c kapsamında bulunan sigortalıların ne zaman emekli olabilecekleri ile bu kişiler ile 4/c kapsamındaki emeklilerin evrak takip işlemlerini, ilaç, optik ve muayene kesintilerini görebilecekleri internet uygulamaları başlatılmıştır sayılı Kanunun 4/b kapsamında bulunan emeklilerin adres ve banka değişikliğini, ilaç, optik ve muayene kesintilerini ve ayrıntılı maaş bilgilerini görebilecekleri internet uygulamaları başlatılmıştır sayılı Kanun ile yurtdışı borçlanması yaparak aylık bağlananlar için, 19 Haziran 2010 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye de sigortalı çalışmaya başlayanlar hakkında yurt içinden emekli olanlarda olduğu sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanmaya başlanılmıştır. Yükseköğretim Kurulu ile protokol imzalanarak, Öğrenci Durum Belgesi nin Kuruma elektronik ortamda ulaşması sağlanmış, sistemde olmayan üniversiteler ile de belge istemeksizin e-posta ortamında veri paylaşımı uygulaması başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir ve aylık ile sağlık yardımı almakta olan orta öğrenim öğrencilerine ait öğrenim bilgilerinin elektronik ortamda görüntülenmesi sağlanmıştır. Adalet Bakanlığı ile yürütülen protokol çalışmaları sonucu icra müdürlüklerince Kurumumuzdan istenen sigortalı, işveren ve emekli bilgileri uygulaması kaldırılarak, bu 4

5 bilgilerin icra müdürlüklerine elektronik ortamda görüntülenmesi sağlanmış olup günde ortalama bin sorgulama yapılmaktadır. Provizyon ve sağlık ödemelerinde otokontrolün sağlanması, sigortalı ve işverenlerin prim borç ve tahsilâtları hakkında bilgilendirilmesi, vatandaş memnuniyetinin artırılması, hizmetlerin çabuklaştırılması, zaman ve işgücü kayıplarının önlenmesi ile tebligat zorunluluğu bulunmayan yazışmalarda posta giderlerinin azaltılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunda kısa mesaj uygulaması başlatılmıştır. İcra takibinde tahsilâtın artırılması amacıyla trafik tescil kayıtlarından araç bilgilerini sorgulama ve haciz konulması uygulaması yanında 2010 yılında da; Kurumumuza borçlu olanların taşınmaz mal bilgilerinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden elektronik ortamda sorgulanmasına, Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale sözleşmesine ilişkin bilgilerin Kamu İhale Kurumunun kayıtlarından elektronik ortamda görüntülenmesine, Borçluların kayden izlenen hisse senetleri, yatırım fonu, katılım fonu belgesi, özel sektör tahvillerine ve bireysel emeklilik fon katılım paylarına haciz konulması için gerekli bilgilerin İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. kayıtlarından elektronik ortamda alınmasına, Borçluların Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında bulunan marka, patent, faydalı model ve tasarım başvurularına haciz konulmasına yönelik bilgilerin elektronik ortamda sorgulanmasına ilişkin uygulamalar başlatılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortaklaşa hazırlanan program aracılığıyla şirket ortaklarının kayıtlarının elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına aktarılarak on-line tescil işlemlerinin yapılmasına yönelik Kütahya, Nevşehir ve Bartın illerinde pilot uygulama başlatılmıştır. Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliği ile 4/a kapsamındaki sigortalı kadınların iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra yapmış oldukları doğum borçlanmalarında, doğumun sigortalı işten ayrıldıktan sonra 300 gün içinde yapılmış olması şartı kaldırılarak doğum borçlanmasından yararlanacak kadın sigortalılar için kapsam genişletilmiştir. Ayrıca, 4/a kapsamında tescili yapıldıktan sonra, 4/a kapsamında iken doğum yapmış olan kadın sigortalılardan daha sonra 4/b ve 4/c bentlerine tabi olanların doğumdan sonra geçen sürelerini borçlanmalarına imkân sağlanmıştır yılında vatandaşa en yakın noktadan hizmet verilmesi ilkesi çerçevesinde, yurt dışı sosyal güvenlik sözleşmeleri, kamu görevlilerinin hizmet birleştirme ve 4/a kapsamındaki sigortalıların yaşlılık ve evlenme toptan ödeme işlemlerinin taşra teşkilatına devredilmesine ilişkin pilot uygulama başlatılmıştır. Kamu İhale Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde, e-borcu Yoktur aktivasyon işlemi yapılmış işverenlerin sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının Kamu İhale Kurumunca sorgulanabilmesi sağlanmıştır. Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda askerlik borçlanması yapacak sigortalılardan askerlik belgesi istenmesi yerine, bu bilgilerin web servis aracılığıyla 5

6 görüntülenmesi konusunda protokol imzalanmış olup programın test çalışmaları devam etmektedir. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir gereği olarak sigortalı, işveren ve hak sahiplerimize daha kaliteli, hızlı, adil ve kesintisiz hizmet sunulabilmesi için, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle faaliyete başlayan sosyal güvenlik merkezi sayısı toplam 275 adete ulaşmıştır. 18 yaş altı çocukların sağlık hizmet sunucularına başvurduklarından itibaren sosyal güvencesi bulunmayan anne babalarının tescil edilmesi yerine, borç birikiminin önlenmesi amacıyla gelir testinin sonuçlandığı tarihteki tescilin esas alınmasına ilişkin değişiklik yapılmıştır sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, kendi nam ve hesabına çalışanlardan en az 60 gün borcu olanlara sağlık yardımlarının verilmesine, 6183 sayılı Kanun gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olan borçların da dâhil edilmesi sağlanmıştır sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebinde bulunanların, sağlık yardımlarından yararlanmaları için hazırlanan aktivasyon programı test edilerek uygulamaya hazır hale getirilmiştir yılı içerisinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gözden geçirilerek, bürokrasiyi azaltıcı, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek belgelerin vatandaşlardan istenmeyerek Kurum tarafından temin edilmesini ve vatandaşlarımıza kolaylık sağlayıcı mahiyette daha az belge istenmesi ve vatandaşlarımızın Kurumumuz birimlerine gelmeden işlerini sonuçlandırmaları yönünde değişiklik yapılmış ve hazırlanan Yönetmelik 12/5/2010 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile işveren tarafından, işyeri bildirgesi ekinde Kuruma verilen; işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletnamenin, diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmi nitelikteki belgelerin, kapıcılık işyerinde, kat maliklerinin isim, adres ve T.C kimlik numarasını gösterir listenin, istenilmesi uygulamasına son verilmiştir. Ayrıca imza sirkülerini Kuruma vermesi gereken kişilerden, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde ayrıca imza sirküleri istenilmemesi, işyeri bildirgesi ekinde istenen diğer belgelerden ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilenlerin (Örn. Ticaret Sicil Gazetesi) işverenden istenilmemesi, ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi birlikte verilmesi gereken eksik gün bildirimine ait bilgi formu puantaj kayıtlarında işveren veya sigortalıdan birinin imzasını taşıması halinde geçerli kabul edilmesi, imkânı sağlanmıştır. 6

7 4/a sigortalılarının kendileri ile eş ve çocuklarının sağlık aktivasyonlarının e-bildirge üzerinden ünitelere gelinmeden yapılabilmesi uygulaması açılmıştır sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılan sanatçılara sosyal güvenlik sisteminin sağladığı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Sanatçıların yoğun olarak bulunduğu İstanbul da sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme servisi kurulmuştur. Ocak 2010 döneminden geçerli olmak üzere yılın birinci yarısı için 4/a ve 4/b emekli aylıklarına TÜFE oranında % 4,62, Temmuz 2010 döneminden geçerli olmak üzere yılın ikinci yarısı için % 3,59 oranında artış yapılması gerekirken, Ocak 2010 döneminden geçerli olmak üzere aylık artışı % 4,62 lik TÜFE artışının altında kalan emeklilere seyyanen 60 TL, üzerinde kalanlara ise % 4,62 lik TÜFE artışı verilmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TÜFE artışı olan % 3,59 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla, emekli aylıkları için sistemimize 2010 yılında 5510 sayılı Kanunda öngörülen oranlarda artış yapılsaydı sisteme yeni girenler de dâhil olmak üzere milyon TL (2009 yılsonu itibariyle emekli aylıklarına 5510 sayılı Kanun ile artış yapılması durumunda milyon TL, sadece 2010 yılı içerisinde emekli olanların aylıkları göz önüne alındığında toplam milyon TL) ek maliyet getirmiştir. Ayrıca 2010 yılında yapılan seyyanen artışın sistemimize getirdiği ek yük ise milyon TL olmuştur. 7

8 Genel Sağlık Sigortası Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler Geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde bugün sağlığa erişim konusunda, sağlık hizmetleri sunumu anlamında çok büyük mesafe alınmıştır. Devlet memurları 15 Ocak 2010 tarihinde, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi asker ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ise 15 Ekim 2010 tarihi itibari ile genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda Aralık 2010 tarihi itibariyle devlet memuru ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi olmak üzere toplam kişinin sağlık harcamaları 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından karşılanmaya, bu harcamalara ilişkin harcama belgeleri de Kurumumuz tarafından kontrol edilmeye başlanmıştır. Ayrıca asker ve sivil personel ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi olmak üzere toplam kişinin de 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren hem sağlık hem de bu giderlere ilişkin belgelerinin kontrolü Kurumumuz tarafından yapılmaya başlanmıştır. Özel sağlık hizmeti sunucularının kişilerden talep edebilecekleri ilave ücret tavanı oranlarına esas olmak üzere, SGK ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları sınıflandırılmış olup özel sağlık hizmeti sunucularının kişilerden talep edebileceği ilave ücrete yüzde 30 ilâ yüzde 70 oranlarında sınırlama getirilmiştir. Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişiler, hasta sevk kâğıdı şartı aranmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yapmış tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilmektedirler. Genel sağlık sigortalısı ve hak sahiplerine ait ilaç işlemlerinin tek bir uygulama üzerinden yürütülebilmesi için başlatılan eczane uygulamaları 1 Mart 2010 tarihi itibariyle MEDULA- Eczane uygulaması kapsamına alınmış olup, bu çerçevede yapılan yeni düzenlemeyle; Kişinin sağlık hak sahipliği, Hastanın aldığı ilacın yaş ve cinsiyet uyumu, İlaç kullanım süreleri, İlacın Kurumca ödenip ödenmeyeceği, İlacın fiyatı, Eşdeğer ilaç, İlacın adet ve maksimum kullanım dozu, Rapor ve reçete teşhis uygunluğu, Hastanenin reçete ve rapor düzenleme yetkisi, Eczane sözleşmesi, parametrelerinin elektronik olarak takip edilmesine başlanılmıştır. Sağlık harcamalarını disipline etmek amacıyla tedavi ödemelerinin global bütçeleme yöntemiyle yapılması hedeflenmiş olup, 2010 yılına ait tedavi ödemeleri üzerinde mutabakat sağlanmıştır yılında ise, sağlık hizmeti sunucularında yatan hastaların sağlık ödemelerinde Sağlık Bakanlığının 15 ilde pilot uygulama başlattığı Tanı İlişkili Gruplar (TİG) yönteminin kullanılması planlanmaktadır. İlaçların her satış biriminin ayrı bir kimliğe sahip olmasını sağlayan Karekod uygulamasına 1 Temmuz 2010 tarihinde geçilmiş ve Sağlık Bakanlığınca oluşturulan İlaç Takip Sistemiyle (İTS) MEDULA-Eczane Sistemi arasında entegrasyon sağlanmıştır. 8

9 Böylece ilacın üretiminden, eczaneden satışına kadar tüm aşamalarının elektronik ortamda kontrol edilebilmesi sağlanmıştır. Bu uygulama ile; İlaçların miat kontrolleri kolaylaşmıştır. Barkod numarasından elektronik denetim yapılacağı için sahte kupür olayına karşı korunma sağlanmıştır. İlaç kupürleri ve denetimi elektronik ortamda yapılacağı için kupürlerin kesilerek reçeteye yapıştırılması, sağlık sosyal güvenlik merkezlerinde eczacılar tarafından kontrolü ve yıllarca arşivlenmesi sorunları ortadan kalkmaktadır. İlacın kutu bazında üretiminden en son satışına kadar tüm aşamalarda elektronik kontrolü ile kayıt dışı oluşabilecek kayıpların önüne geçilmiştir. 1 Kasım 2010 tarihinde başlatılan e-rapor uygulaması ile hastalar adına düzenlenen ilaçlara ilişkin sağlık raporlarının raporu düzenleyen sağlık hizmeti sunucusu tarafından MEDULA Sistemine kayıt edilmesine başlanılmıştır. MEDULA sistemini kullanan 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından döneminde isteğe bağlı olarak adet, döneminde zorunlu olarak olmak üzere adet, döneminde ise adet olmak üzere, 2010 yılında toplam onaylanmış durumda olan adet ilaç kullanım raporu elektronik ortamda üretilerek sisteme kaydedilmiştir. Üretici ve ithalatçı, dağıtan, satın alan, kullanan, denetleyen ve geri ödeyen ilgili tüm tarafların elektronik ortamda veri alış-verişi yapabilmesini sağlamak üzere, ortak bir dil yaratmak amacıyla geliştirilmiş veri bankası olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) sistemi uygulamaya geçirilmiştir. Yatış ve çıkış tarihleri arasında uygulanan işlemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı epikriz ve diğer hizmetlere dair belgeler, incelemeye alınan fatura ekinde basılı belge olarak gönderilmekteyken, 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren MEDULA Sisteminde elektronik olarak düzenlenmeye başlamıştır. Uygulamaya konulan sistemle, tedaviye ilişkin olarak yapılan tüm tetkik ve tahlillerin sonuç bilgisi, yapılan ameliyat, kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır. Böylece fatura ve tıbbi dokümanların incelenmesi elektronik ortamda yapılabilir hale gelmiştir. Ayaktan tedavilerdeki muayene katılım payı uygulaması 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenleme ile Nisan 2010 tarihi itibariyle kronik hastalığı olan kişiler için kaldırılmıştır yılında yürürlüğe giren ve 2010 yılına kadar güncellenmeyen SUT 2010 yılında güncellenmiş, bu kapsamda bazı tedavilerin fiyatları artırılmıştır. Bu fiyat artışlarıyla özel sağlık hizmeti sunucuları için TL, üniversite hastaneleri için TL olmak üzere toplam TL ilave yük gelmiştir. Ayrıca, diş müstahaklık işlemlerinin hastaneler tarafından MEDULA sistemi üzerinden on-line olarak yapılabilmesi ve bu sayede hastaların hastaneden sonra il müdürlüklerine giderek müstahaklık belgesi alması süreci ortadan kaldırılarak sigortalılarımızın mağduriyetleri önlenmiştir. Pilot uygulama 22/12/2010 tarihinden bu yana Antalya ilinde müstahaklık sorgulaması ve şahıs ödemesi işlemleri bazında, diğer illerde ise sadece 9

10 müstehaklık sorgulaması ile ilgili test işlemleri bazında yürütülmekte olup, tüm ülkede 22/01/2011 tarihinde hayata geçirilecektir. 10

11 Sosyal Yardımlar Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler Ocak 2010 tarihinden itibaren tüm sigortalı ve hak sahiplerine talepleri halinde her türlü gelir ve aylıkları ile sağlık şahıs ödemelerini herhangi bir ücret alınmaksızın konutlarında ödeme imkânı getirilmiştir. Muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik yapılan yenilikçi uygulamalarla daha önce 2 yıla kadar varan 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları bağlama süreleri 1 hafta ile 4 hafta arasında değişen süreye indirilmiştir. Yapılan düzenlemelerle sadece vatandaşın hayatının kolaylaştırılması gerçekleştirilmemiş, yaklaşık 15 milyon TL tasarruf sağlamıştır. Muhtaç özürlü ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik iş ve işlemleri kolaylaştıran, bürokrasiyi daha da azaltan yeni 2022 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik değişikliği ile; Evde bakım ücreti alan özürlü yakınlarının gelirleri muhtaçlık tespitinde dikkate alınmayacaktır. Müracaat sırasında vatandaştan, ikametgâh belgesi ve nüfus kayıt örneği gibi elektronik ortamda temin edilebilecek belgeler istenilmeyecektir. Özürlü sağlık kurulu raporunun aslı dışında, hastane tarafından onaylı nüshası ile maliye teşkilatı veya Kurumumuz yetkili kişileri tarafından onaylı nüshaları da kabul edilebilecektir. Bildirim yükümlülüğüne uymayarak Kurumdan haksız yere aylık aldığı tespit edilen ve borç çıkarılan alacaklar için uygulanan % 50 fazlası ile tahsili uygulaması kaldırılmıştır. Yönetmelik değişikliği öncesi dönemlere ilişkin tahakkuk ettirilen cezai tutarların takibinden vazgeçilmesine yönelik düzenleme hazırlanmış olup tasarı TBMM de görüşülmektedir. Özürlü aylığı alan vatandaşlarımızın istihdama teşvik edilmesi amacıyla uygulanan bir yıl içerisinde bir ödeme dönemini (90 gün) geçmeyen çalışması olanların aylıklarının kesilmeyeceği hükmü, özürlü yakını aylığı alanlar ile malûl aylığı alanlar için de uygulanacaktır. İl ve ilçe idare kurulları tarafından verilen muhtaçlık kararı işlemlerindeki gecikmeyi engellemek amacıyla il/ilçe idare kurullarının en geç üç ay içerisinde muhtaçlık kararını vereceği hükmü getirilmiştir Aralık sonu itibariyle, 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç yaşlı ve özürlü toplam 1 milyon 342 bin 193 kişi aylık almakta olup, bu sosyal yardım aylıkları için 2 milyar 561 milyon 479 bin 777 TL ödeme yapılmıştır Aralık ayı itibariyle özel kanunlar kapsamında vazife, harp malulü, şehit yakınları, gaziler ve köy korucuları olmak üzere toplam 103 bin 745 kişiye, 579 milyon 382 bin 182 TL ödeme yapılmıştır. 11

12 2022 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler Özel kanunlar gereği yapılan ödemeler ÖDENEN SOSYAL YARDIM MİKTARI VE KİŞİ SAYILARI (31/12/2010) AYLIK TÜRLERİ KİŞİ ÖDEMELER SAYILARI (TL) Yaşlı Özürlü Aylığı (% 40 - % 69 Özür Oranı) Özürlü Aylığı (% 70 + Özür Oranı) Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı Toplam Kıbrıs Harbi Gazisi (1005 sayılı Kanun) Kore Harbi Gazisi (1005 sayılı Kanun) İstiklal Harbi Gazisinin Dul Eşi (1005 sayılı Kanun) 717 Kıbrıs Harbi Gazisinin Dul Eşi (1005 sayılı Kanun) Kore Harbi Gazisinin Dul Eşi (1005 sayılı Kanun) Köy Korucuları (442 sayılı Kanun) Diğer Kanunlara Göre Yapılan Ödemeler (2330, 3713, 3292, 5774, 5434 sayılı Kanunlar) (*) Toplam TOPLAM SOSYAL YARDIM TUTARI (*) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun, 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 12

13 Kayıt Dışı İstihdam ve Denetim Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler Sosyal Güvenlik sistemimizin aktüeryal yapısının düzeltilmesi ve dolayısıyla sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması bakımdan kayıt dışı istihdamın önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda sosyal güvenlik il müdürlüklerimizde kurulan KADİM servisleri, müfettiş ve kontrol memurlarımızca yapılan denetimler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının yaptığı çalışmalar, ALO 170 hattı ve elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımını içeren etkin ve caydırıcı bir denetim sistemi kurulmuştur. Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri için broşür, bilgilendirme notları, sunum ve anlatım materyalleri hazırlanmış, taşra birimlerine gönderilmiş; denetimde rehberlik anlayışı çerçevesinde ise 2010 yılında 16 sektörde 53 sivil toplum kuruluşuna yönelik bilgilendirme notları hazırlanarak sektör temsilcilerine gönderilmiştir sayılı Kanun uyarınca bankalar, kamu idareleri ve kanunla kurulan kurumlardan veri alınması konusundaki Tebliğde değişiklik yapılarak daha fazla kurum ve kuruluştan bilgi alınması sağlanmıştır. Tüm bu faaliyetler sonucunda /Eylül döneminde toplam 845 bin 465 çalışan ile 39 bin 228 işyerinin kayıt dışı olduğu tespit edilip kayıt altına alınmıştır yılı içerisinde kayıt dışı istihdam çalışmaları sonucunda ise 358 bin 540 çalışan ile 16 bin 386 işyerinin kayıt dışı olduğu tespit edilmiştir. Müfettişlerimizce tarihleri arasında yürütülen inceleme ve soruşturmalar neticesinde; işyerinde denetim yapılmış, 645 işyeri tescil edilmiş, kayıt dışı çalıştırılan kişinin sosyal güvenliği sağlanmıştır. Çeşitli sigorta yardımlarından yararlanmak amacıyla sahte sigortalı tespit edilmiş, iş kazası ve meslek hastalığı vakasının soruşturulması tamamlanmış, iş kazası ve meslek hastalığı vakalarında işverenin sorunluluk hali tespit edilmiştir. Çalışanların Kurumumuza yapılan sigortalı bildirimlerinde TL tutarında ek prim tutarının Kurumumuza bildirilmediği, buna ilaveten işin yürütümü için yeterli işçilik bildiriminin yapılmadığı anlaşılan asgari işçilik denetimlerinde ise TL tutarında asgari işçilik fark tahakkuk tutarının bulunduğu tespit edilmiştir. Sosyal güvenliğe ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı saptanan işyerleri hakkında toplam TL tutarında idari para cezasının uygulanması önerilmiştir. Kurumumuzla sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti ve ilaç temini işlemleri gereği 119 özel hastane, 145 eczane, 3 optisyen firması, 83 tıbbi malzeme satış firması ve 145 diğer sağlık tesisi hakkında yapılan incelemeler neticesinde 109 sağlık hizmet sunucusunun sözleşmelerinin feshedilmesi önerilmiştir. Sağlık hizmet alımında tespit edilen kurum zararı toplamı TL ve sağlık hizmet sözleşmesi gereği önerilen ceza tutarı ise TL dir. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının IV. Bileşeni olan, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşeni altında yer alan, Sosyal Güvenlik Kurumunun Yenilikçi Tedbirlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi nin amacı, çalışanların 13

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013)

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) 2013 Sayı 11 SOSYAL GÜVENLİK SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) EMEKLİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER SAĞLIK ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER SİGORTA VE PRİMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER ENGELLİLERE VE YETİMLERE İLİŞKİN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü ISSN: 1307-4415 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADINA SAHİBİ İlhan İŞMAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ömer GÜLTER YAYINA HAZIRLAYANLAR Selda DEMİR Ayşe Nur KUNDUZ Nazan ÇEPNİLİ Durdu BENLİ Hasan Galip YALÇIN Mahmut YILDIZ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-uygulama Projeleri. Ayhan KURT HSGM Genel Müdür Danışmanı SGK Müfettişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-uygulama Projeleri. Ayhan KURT HSGM Genel Müdür Danışmanı SGK Müfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-uygulama Projeleri Ayhan KURT HSGM Genel Müdür Danışmanı SGK Müfettişi E-Devlet Kavramı SUNUM PLANI E Devlet Kavramı ÇSGB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından

Detaylı

SGK Bilişimle Büyüyor. Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor

SGK Bilişimle Büyüyor. Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor SGK Bilişimle Büyüyor Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor Misyonumuz Ülkemizde yaşanan değişim ve dönüşüm zincirinin en önemli halkalarından biri

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : 2014 YILLIK RAPORU Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : iletisim@ombudsman.gov.tr. İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI Yafes ÇAKIR Sayıştay Başdenetçisi Giriş 15. yüzyılın ortalarında yazı makinesinin bulunması, 1844 yılında telgrafın bulunması, 1876

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı