SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA Değerli basın mensupları, Bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla girmemiz nedeniyle, Kurum olarak 2010 yılında gerçekleştirdiklerimiz ve 2011 yılı hedeflerimiz konusunda bilgiler vermek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle hem sizlerin hem de sizler aracılığıyla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik eder, yeni yılın ülkemiz ve milletimiz için sağlık, mutluluk, başarı ve hayırlar getirmesini temenni ederim. Değerli basın mensupları, Nüfusu 72,5 milyona ulaşmış toplumumuzun kullanılan kaynaklar ve verilen hizmetler açısından geleceğe daha güvenle bakabilmesinin en önemli unsurlarından birisi de şüphesiz ki, sosyal devlet anlayışı temeline dayanan kaliteli ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin varlığıdır. Bu kapsamda dünya sosyal güvenlik tarihinin en büyük reformlarından biri olan Sosyal Güvenlik Reformu gerçekleştirilmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu tek çatı altında birleştirilmiştir. Uluslararası normlara, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, aktüeryal dengelere dayanan sürdürülebilir çağdaş bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma amacında olan Kurumumuz, vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında sunduğu tüm hizmetlerde, bürokrasiden uzak, teknolojinin tüm imkânlarını kullanan, fırsat eşitliğine dayanan ve tümüyle vatandaş odaklı bir anlayışı benimsemiştir. Bu anlayış içerisinde, sosyal güvenlik sisteminin etkililiğini artırmak amacıyla aktüeryal yapının güçlendirilmesi, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, yapısal ve kurumsal çabaların artırılması, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, kurumlar arası işbirliği ve denetimler artırılarak kayıt dışı ile mücadele edilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, e-devlet uygulamalarının geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması, hizmet verdiğimiz kesimler arasında toplumsal diyalogun geliştirilmesi, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması başlıca hedeflerimizdir. Hedeflerimize ilişkin ciddi çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 1

2 Şimdi sizlere hedeflerimiz doğrultusunda 2010 yılında yürüttüğümüz faaliyetlerden ve istatistikî bilgilerden bahsetmek istiyorum. Sosyal Sigortacılık Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler Ekonomideki canlanmanın göstergelerinden olan sigortalı ve işyeri sayılarında önemli artışlar meydana gelmiştir yılı Kasım ayında 15 milyon 259 bin 717 kişi olan toplam aktif sigortalı sayısı, 2010 yılı Kasım ayı itibariyle bir önceki döneme göre % 5,8 lik bir artışla 16 milyon 147 bin 162 kişiye ulaşmıştır. Yine 2009 Ekim ayında 1 milyon 201 bin 980 olan işyeri sayısı, 2010 yılı Ekim ayı itibariyle % 8 artışla 1 milyon 298 bin 432 ye ulaşmıştır. Sigortalı Sayıları 2009/Kasım 2010/Kasım Değişim Oranı % 4/a Sigortalı Sayısı(*) ,03 4/b Sigortalı Sayısı ,54 4/c Sigortalı Sayısı ,26 Toplam Aktif Sigortalı Sayısı (4/a, b, c) ,82 (*) 4/a sigortalı verileri bir ay geriden takip edilmektedir. Aylık Alanların Dosya Sayıları 2009/Kasım 2010/Kasım Aktif/Pasif Oranı (2009 Kasım) Aktif/Pasif Oranı (2010 Kasım) 4/a ,99 2,07 4/b ,70 1,66 4/c ,38 1,35 Toplam (4/a, b, c) ,81 1,84 Aylık Alan Kişi Sayıları 2009/Kasım 2010/Kasım Değişim Oranı % 4/a ,66 4/b ,49 4/c ,49 Toplam (4/a, b, c) ,77 Kurumun takibe alınan prim alacaklarının tahsilâtında, 6183 sayılı Kanun yoluyla tahakkuk ve tahsilât oranlarında artış sağlanmış, 2009 yılı Ocak-Ekim döneminde % 26,12 olan tahsilât/tahakkuk oranı, 2010 yılının aynı döneminde % 33,05 e çıkarılmıştır. Ayrıca 2009 yılı Ocak-Ağustos döneminde 4/b sigortalıları prim tahsilât oranı % 68,73 ten 2010 yılı aynı döneminde % 83,85 e çıkarılmıştır. 2

3 Takipteki Alacaklar Yıl Tahakkuk Tahsilât Bakiye Tahsilât / Tahakkuk Oranı 2009/Ocak-Ekim , , ,30 26, /Ocak-Ekim , , ,00 33,05 Cari Dönem Tahsilâtlar Sigortalı Tahsilât Yıllar Tahakkuk Tahsilât Statüsü Oranı 2009/ Ocak-Ağustos ,97 4/a 2010/ Ocak-Ağustos , / Ocak-Ağustos ,73 4/b 2010/ Ocak-Ağustos , / Ocak-Ağustos ,90 4/c 2010/ Ocak-Ağustos ,46 İş dünyası üzerindeki yükü azaltmak amacıyla yasal süresinde ödenmemiş olan prim ve diğer alacaklara ilişkin ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası 28/4/2010 tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere %3 den, %2 ye indirilmiştir. Asgari işçilik oranlarında yapılan güncelleme ile 501 adet olan asgari işçilik oranı 621 e çıkarılmıştır. Yapılan değişiklikle, 153 adet asgari işçilik oranı ilk kez belirlenmiş, 382 adet asgari işçilik oranı değiştirilmemiş, 66 adet asgari işçilik oranı azaltılmış ve 20 adet asgari işçilik oranı artırılmıştır. Bu sayede işverenlerimizin Kurumumuzdan ilişik kesme belgesi alma süreleri kısaltılmıştır. Genel sağlık sigortalısı sayılanların gerek cari aylara, gerekse ödeme vadesi geçmiş aylara ilişkin primleri ile işverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının ünitelerimizde kurulu veznelerin yanı sıra, sosyal güvenlik il müdürlüklerimizin bankalar nezdinde bulunan kullanım hesaplarına off-line ödenmesi imkânı getirilmiştir Eylül ayında sigortalıların tüm hizmetleri üzerinden, 4/a sigortalılarında 47,92 gün olan aylık bağlama süresi 31 güne, 4/b kapsamındaki sigortalılarda ise 44,22 gün olan süre 32 güne indirilmiş olup, bu sürelerin daha da kısaltılması için çalışmalar devam etmektedir. 19 banka ile yapılan protokollerde prime ilişkin tüm tahsilât türlerinin bankalar aracılığıyla, kredi kartı kullanılarak ödenmesi imkânı sağlanmıştır. Ayrıca Kurumumuz web sayfası aracılığıyla kredi kartı bilgisi kullanılarak primlerin ödenebilmesine ilişkin proje tamamlanmış olup 14/12/2010 tarihinde uygulama başlamıştır. Ziraat odaları veya tarım il/ilçe müdürlüklerinde kayıtlı, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlardan re sen sigortalı sayılanların 12 Ağustos 2010 tarihine kadar bu durumlarını muafiyet belgeleri ile belgelemeleri halinde tarım sigortalılıkları sona erdirilmiştir. Muafiyet kapsamında bulunan sigortalıların bu belgelerini verme süreleri 31 Mart 2011 tarihine kadar uzatılmıştır. 3

4 Tarım işlerinde süreksiz olarak çalışan sigortalıların bir takvim yılına ait primlerinin tamamı en geç izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmediği takdirde sigortalılıkları sona erdirilirken, yapılan düzenleme sonucu ödenmeyen tutarın Kurumca belirlenen tutarın altında olması halinde de tarım sigortalılıklarının devamına imkân sağlanmıştır. Yine, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Çiftçi Kayıt Sistemine 2010 yılında kayıtlı olan yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin kayıtlarının incelenmesi sonucunda, bunlardan 65 yaş altında olan 212 bin kişinin aktif ve pasif sigortalılık kaydı ile ziraat odaları ya da tarım il/ilçe müdürlüklerince kayıtlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. İlgili kişiler hakkında, ziraat odaları ve tarım il/ilçe müdürlüklerinin de bilgilendirilmesi suretiyle gerekli işlemler başlatılmıştır. Balıkçılık faaliyetinde bulunan yaklaşık 55 bin kişinin kaydı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınarak bunlardan kayıtlı olmadığı tespit edilen 18 bin kişi sigortalılık kaydı amacıyla ziraat odaları ve tarım il/ilçe müdürlüklerine bildirilmiştir sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan 30/4/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşkın prim borcu bulunanlardan 2926 sayılı Kanuna göre , 1479 sayılı Kanuna göre kişi olmak üzere toplam kişinin borcu silinmiştir. Bu durumdaki sigortalılardan hareket kaydı olanların işlemleri devam ettirilmektedir sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalıların prim tahsilâtının on-line banka hesapları kanalıyla yapılabilmesi sağlanmıştır sayılı Kanunun 4/c kapsamında bulunan sigortalıların ne zaman emekli olabilecekleri ile bu kişiler ile 4/c kapsamındaki emeklilerin evrak takip işlemlerini, ilaç, optik ve muayene kesintilerini görebilecekleri internet uygulamaları başlatılmıştır sayılı Kanunun 4/b kapsamında bulunan emeklilerin adres ve banka değişikliğini, ilaç, optik ve muayene kesintilerini ve ayrıntılı maaş bilgilerini görebilecekleri internet uygulamaları başlatılmıştır sayılı Kanun ile yurtdışı borçlanması yaparak aylık bağlananlar için, 19 Haziran 2010 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye de sigortalı çalışmaya başlayanlar hakkında yurt içinden emekli olanlarda olduğu sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanmaya başlanılmıştır. Yükseköğretim Kurulu ile protokol imzalanarak, Öğrenci Durum Belgesi nin Kuruma elektronik ortamda ulaşması sağlanmış, sistemde olmayan üniversiteler ile de belge istemeksizin e-posta ortamında veri paylaşımı uygulaması başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir ve aylık ile sağlık yardımı almakta olan orta öğrenim öğrencilerine ait öğrenim bilgilerinin elektronik ortamda görüntülenmesi sağlanmıştır. Adalet Bakanlığı ile yürütülen protokol çalışmaları sonucu icra müdürlüklerince Kurumumuzdan istenen sigortalı, işveren ve emekli bilgileri uygulaması kaldırılarak, bu 4

5 bilgilerin icra müdürlüklerine elektronik ortamda görüntülenmesi sağlanmış olup günde ortalama bin sorgulama yapılmaktadır. Provizyon ve sağlık ödemelerinde otokontrolün sağlanması, sigortalı ve işverenlerin prim borç ve tahsilâtları hakkında bilgilendirilmesi, vatandaş memnuniyetinin artırılması, hizmetlerin çabuklaştırılması, zaman ve işgücü kayıplarının önlenmesi ile tebligat zorunluluğu bulunmayan yazışmalarda posta giderlerinin azaltılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunda kısa mesaj uygulaması başlatılmıştır. İcra takibinde tahsilâtın artırılması amacıyla trafik tescil kayıtlarından araç bilgilerini sorgulama ve haciz konulması uygulaması yanında 2010 yılında da; Kurumumuza borçlu olanların taşınmaz mal bilgilerinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden elektronik ortamda sorgulanmasına, Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale sözleşmesine ilişkin bilgilerin Kamu İhale Kurumunun kayıtlarından elektronik ortamda görüntülenmesine, Borçluların kayden izlenen hisse senetleri, yatırım fonu, katılım fonu belgesi, özel sektör tahvillerine ve bireysel emeklilik fon katılım paylarına haciz konulması için gerekli bilgilerin İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. kayıtlarından elektronik ortamda alınmasına, Borçluların Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında bulunan marka, patent, faydalı model ve tasarım başvurularına haciz konulmasına yönelik bilgilerin elektronik ortamda sorgulanmasına ilişkin uygulamalar başlatılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortaklaşa hazırlanan program aracılığıyla şirket ortaklarının kayıtlarının elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına aktarılarak on-line tescil işlemlerinin yapılmasına yönelik Kütahya, Nevşehir ve Bartın illerinde pilot uygulama başlatılmıştır. Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliği ile 4/a kapsamındaki sigortalı kadınların iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra yapmış oldukları doğum borçlanmalarında, doğumun sigortalı işten ayrıldıktan sonra 300 gün içinde yapılmış olması şartı kaldırılarak doğum borçlanmasından yararlanacak kadın sigortalılar için kapsam genişletilmiştir. Ayrıca, 4/a kapsamında tescili yapıldıktan sonra, 4/a kapsamında iken doğum yapmış olan kadın sigortalılardan daha sonra 4/b ve 4/c bentlerine tabi olanların doğumdan sonra geçen sürelerini borçlanmalarına imkân sağlanmıştır yılında vatandaşa en yakın noktadan hizmet verilmesi ilkesi çerçevesinde, yurt dışı sosyal güvenlik sözleşmeleri, kamu görevlilerinin hizmet birleştirme ve 4/a kapsamındaki sigortalıların yaşlılık ve evlenme toptan ödeme işlemlerinin taşra teşkilatına devredilmesine ilişkin pilot uygulama başlatılmıştır. Kamu İhale Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde, e-borcu Yoktur aktivasyon işlemi yapılmış işverenlerin sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının Kamu İhale Kurumunca sorgulanabilmesi sağlanmıştır. Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda askerlik borçlanması yapacak sigortalılardan askerlik belgesi istenmesi yerine, bu bilgilerin web servis aracılığıyla 5

6 görüntülenmesi konusunda protokol imzalanmış olup programın test çalışmaları devam etmektedir. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir gereği olarak sigortalı, işveren ve hak sahiplerimize daha kaliteli, hızlı, adil ve kesintisiz hizmet sunulabilmesi için, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle faaliyete başlayan sosyal güvenlik merkezi sayısı toplam 275 adete ulaşmıştır. 18 yaş altı çocukların sağlık hizmet sunucularına başvurduklarından itibaren sosyal güvencesi bulunmayan anne babalarının tescil edilmesi yerine, borç birikiminin önlenmesi amacıyla gelir testinin sonuçlandığı tarihteki tescilin esas alınmasına ilişkin değişiklik yapılmıştır sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, kendi nam ve hesabına çalışanlardan en az 60 gün borcu olanlara sağlık yardımlarının verilmesine, 6183 sayılı Kanun gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olan borçların da dâhil edilmesi sağlanmıştır sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebinde bulunanların, sağlık yardımlarından yararlanmaları için hazırlanan aktivasyon programı test edilerek uygulamaya hazır hale getirilmiştir yılı içerisinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gözden geçirilerek, bürokrasiyi azaltıcı, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek belgelerin vatandaşlardan istenmeyerek Kurum tarafından temin edilmesini ve vatandaşlarımıza kolaylık sağlayıcı mahiyette daha az belge istenmesi ve vatandaşlarımızın Kurumumuz birimlerine gelmeden işlerini sonuçlandırmaları yönünde değişiklik yapılmış ve hazırlanan Yönetmelik 12/5/2010 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile işveren tarafından, işyeri bildirgesi ekinde Kuruma verilen; işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletnamenin, diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmi nitelikteki belgelerin, kapıcılık işyerinde, kat maliklerinin isim, adres ve T.C kimlik numarasını gösterir listenin, istenilmesi uygulamasına son verilmiştir. Ayrıca imza sirkülerini Kuruma vermesi gereken kişilerden, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde ayrıca imza sirküleri istenilmemesi, işyeri bildirgesi ekinde istenen diğer belgelerden ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilenlerin (Örn. Ticaret Sicil Gazetesi) işverenden istenilmemesi, ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi birlikte verilmesi gereken eksik gün bildirimine ait bilgi formu puantaj kayıtlarında işveren veya sigortalıdan birinin imzasını taşıması halinde geçerli kabul edilmesi, imkânı sağlanmıştır. 6

7 4/a sigortalılarının kendileri ile eş ve çocuklarının sağlık aktivasyonlarının e-bildirge üzerinden ünitelere gelinmeden yapılabilmesi uygulaması açılmıştır sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılan sanatçılara sosyal güvenlik sisteminin sağladığı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Sanatçıların yoğun olarak bulunduğu İstanbul da sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme servisi kurulmuştur. Ocak 2010 döneminden geçerli olmak üzere yılın birinci yarısı için 4/a ve 4/b emekli aylıklarına TÜFE oranında % 4,62, Temmuz 2010 döneminden geçerli olmak üzere yılın ikinci yarısı için % 3,59 oranında artış yapılması gerekirken, Ocak 2010 döneminden geçerli olmak üzere aylık artışı % 4,62 lik TÜFE artışının altında kalan emeklilere seyyanen 60 TL, üzerinde kalanlara ise % 4,62 lik TÜFE artışı verilmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TÜFE artışı olan % 3,59 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla, emekli aylıkları için sistemimize 2010 yılında 5510 sayılı Kanunda öngörülen oranlarda artış yapılsaydı sisteme yeni girenler de dâhil olmak üzere milyon TL (2009 yılsonu itibariyle emekli aylıklarına 5510 sayılı Kanun ile artış yapılması durumunda milyon TL, sadece 2010 yılı içerisinde emekli olanların aylıkları göz önüne alındığında toplam milyon TL) ek maliyet getirmiştir. Ayrıca 2010 yılında yapılan seyyanen artışın sistemimize getirdiği ek yük ise milyon TL olmuştur. 7

8 Genel Sağlık Sigortası Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler Geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde bugün sağlığa erişim konusunda, sağlık hizmetleri sunumu anlamında çok büyük mesafe alınmıştır. Devlet memurları 15 Ocak 2010 tarihinde, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi asker ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ise 15 Ekim 2010 tarihi itibari ile genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda Aralık 2010 tarihi itibariyle devlet memuru ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi olmak üzere toplam kişinin sağlık harcamaları 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından karşılanmaya, bu harcamalara ilişkin harcama belgeleri de Kurumumuz tarafından kontrol edilmeye başlanmıştır. Ayrıca asker ve sivil personel ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi olmak üzere toplam kişinin de 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren hem sağlık hem de bu giderlere ilişkin belgelerinin kontrolü Kurumumuz tarafından yapılmaya başlanmıştır. Özel sağlık hizmeti sunucularının kişilerden talep edebilecekleri ilave ücret tavanı oranlarına esas olmak üzere, SGK ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları sınıflandırılmış olup özel sağlık hizmeti sunucularının kişilerden talep edebileceği ilave ücrete yüzde 30 ilâ yüzde 70 oranlarında sınırlama getirilmiştir. Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişiler, hasta sevk kâğıdı şartı aranmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yapmış tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilmektedirler. Genel sağlık sigortalısı ve hak sahiplerine ait ilaç işlemlerinin tek bir uygulama üzerinden yürütülebilmesi için başlatılan eczane uygulamaları 1 Mart 2010 tarihi itibariyle MEDULA- Eczane uygulaması kapsamına alınmış olup, bu çerçevede yapılan yeni düzenlemeyle; Kişinin sağlık hak sahipliği, Hastanın aldığı ilacın yaş ve cinsiyet uyumu, İlaç kullanım süreleri, İlacın Kurumca ödenip ödenmeyeceği, İlacın fiyatı, Eşdeğer ilaç, İlacın adet ve maksimum kullanım dozu, Rapor ve reçete teşhis uygunluğu, Hastanenin reçete ve rapor düzenleme yetkisi, Eczane sözleşmesi, parametrelerinin elektronik olarak takip edilmesine başlanılmıştır. Sağlık harcamalarını disipline etmek amacıyla tedavi ödemelerinin global bütçeleme yöntemiyle yapılması hedeflenmiş olup, 2010 yılına ait tedavi ödemeleri üzerinde mutabakat sağlanmıştır yılında ise, sağlık hizmeti sunucularında yatan hastaların sağlık ödemelerinde Sağlık Bakanlığının 15 ilde pilot uygulama başlattığı Tanı İlişkili Gruplar (TİG) yönteminin kullanılması planlanmaktadır. İlaçların her satış biriminin ayrı bir kimliğe sahip olmasını sağlayan Karekod uygulamasına 1 Temmuz 2010 tarihinde geçilmiş ve Sağlık Bakanlığınca oluşturulan İlaç Takip Sistemiyle (İTS) MEDULA-Eczane Sistemi arasında entegrasyon sağlanmıştır. 8

9 Böylece ilacın üretiminden, eczaneden satışına kadar tüm aşamalarının elektronik ortamda kontrol edilebilmesi sağlanmıştır. Bu uygulama ile; İlaçların miat kontrolleri kolaylaşmıştır. Barkod numarasından elektronik denetim yapılacağı için sahte kupür olayına karşı korunma sağlanmıştır. İlaç kupürleri ve denetimi elektronik ortamda yapılacağı için kupürlerin kesilerek reçeteye yapıştırılması, sağlık sosyal güvenlik merkezlerinde eczacılar tarafından kontrolü ve yıllarca arşivlenmesi sorunları ortadan kalkmaktadır. İlacın kutu bazında üretiminden en son satışına kadar tüm aşamalarda elektronik kontrolü ile kayıt dışı oluşabilecek kayıpların önüne geçilmiştir. 1 Kasım 2010 tarihinde başlatılan e-rapor uygulaması ile hastalar adına düzenlenen ilaçlara ilişkin sağlık raporlarının raporu düzenleyen sağlık hizmeti sunucusu tarafından MEDULA Sistemine kayıt edilmesine başlanılmıştır. MEDULA sistemini kullanan 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından döneminde isteğe bağlı olarak adet, döneminde zorunlu olarak olmak üzere adet, döneminde ise adet olmak üzere, 2010 yılında toplam onaylanmış durumda olan adet ilaç kullanım raporu elektronik ortamda üretilerek sisteme kaydedilmiştir. Üretici ve ithalatçı, dağıtan, satın alan, kullanan, denetleyen ve geri ödeyen ilgili tüm tarafların elektronik ortamda veri alış-verişi yapabilmesini sağlamak üzere, ortak bir dil yaratmak amacıyla geliştirilmiş veri bankası olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) sistemi uygulamaya geçirilmiştir. Yatış ve çıkış tarihleri arasında uygulanan işlemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı epikriz ve diğer hizmetlere dair belgeler, incelemeye alınan fatura ekinde basılı belge olarak gönderilmekteyken, 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren MEDULA Sisteminde elektronik olarak düzenlenmeye başlamıştır. Uygulamaya konulan sistemle, tedaviye ilişkin olarak yapılan tüm tetkik ve tahlillerin sonuç bilgisi, yapılan ameliyat, kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır. Böylece fatura ve tıbbi dokümanların incelenmesi elektronik ortamda yapılabilir hale gelmiştir. Ayaktan tedavilerdeki muayene katılım payı uygulaması 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenleme ile Nisan 2010 tarihi itibariyle kronik hastalığı olan kişiler için kaldırılmıştır yılında yürürlüğe giren ve 2010 yılına kadar güncellenmeyen SUT 2010 yılında güncellenmiş, bu kapsamda bazı tedavilerin fiyatları artırılmıştır. Bu fiyat artışlarıyla özel sağlık hizmeti sunucuları için TL, üniversite hastaneleri için TL olmak üzere toplam TL ilave yük gelmiştir. Ayrıca, diş müstahaklık işlemlerinin hastaneler tarafından MEDULA sistemi üzerinden on-line olarak yapılabilmesi ve bu sayede hastaların hastaneden sonra il müdürlüklerine giderek müstahaklık belgesi alması süreci ortadan kaldırılarak sigortalılarımızın mağduriyetleri önlenmiştir. Pilot uygulama 22/12/2010 tarihinden bu yana Antalya ilinde müstahaklık sorgulaması ve şahıs ödemesi işlemleri bazında, diğer illerde ise sadece 9

10 müstehaklık sorgulaması ile ilgili test işlemleri bazında yürütülmekte olup, tüm ülkede 22/01/2011 tarihinde hayata geçirilecektir. 10

11 Sosyal Yardımlar Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler Ocak 2010 tarihinden itibaren tüm sigortalı ve hak sahiplerine talepleri halinde her türlü gelir ve aylıkları ile sağlık şahıs ödemelerini herhangi bir ücret alınmaksızın konutlarında ödeme imkânı getirilmiştir. Muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik yapılan yenilikçi uygulamalarla daha önce 2 yıla kadar varan 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları bağlama süreleri 1 hafta ile 4 hafta arasında değişen süreye indirilmiştir. Yapılan düzenlemelerle sadece vatandaşın hayatının kolaylaştırılması gerçekleştirilmemiş, yaklaşık 15 milyon TL tasarruf sağlamıştır. Muhtaç özürlü ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik iş ve işlemleri kolaylaştıran, bürokrasiyi daha da azaltan yeni 2022 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik değişikliği ile; Evde bakım ücreti alan özürlü yakınlarının gelirleri muhtaçlık tespitinde dikkate alınmayacaktır. Müracaat sırasında vatandaştan, ikametgâh belgesi ve nüfus kayıt örneği gibi elektronik ortamda temin edilebilecek belgeler istenilmeyecektir. Özürlü sağlık kurulu raporunun aslı dışında, hastane tarafından onaylı nüshası ile maliye teşkilatı veya Kurumumuz yetkili kişileri tarafından onaylı nüshaları da kabul edilebilecektir. Bildirim yükümlülüğüne uymayarak Kurumdan haksız yere aylık aldığı tespit edilen ve borç çıkarılan alacaklar için uygulanan % 50 fazlası ile tahsili uygulaması kaldırılmıştır. Yönetmelik değişikliği öncesi dönemlere ilişkin tahakkuk ettirilen cezai tutarların takibinden vazgeçilmesine yönelik düzenleme hazırlanmış olup tasarı TBMM de görüşülmektedir. Özürlü aylığı alan vatandaşlarımızın istihdama teşvik edilmesi amacıyla uygulanan bir yıl içerisinde bir ödeme dönemini (90 gün) geçmeyen çalışması olanların aylıklarının kesilmeyeceği hükmü, özürlü yakını aylığı alanlar ile malûl aylığı alanlar için de uygulanacaktır. İl ve ilçe idare kurulları tarafından verilen muhtaçlık kararı işlemlerindeki gecikmeyi engellemek amacıyla il/ilçe idare kurullarının en geç üç ay içerisinde muhtaçlık kararını vereceği hükmü getirilmiştir Aralık sonu itibariyle, 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç yaşlı ve özürlü toplam 1 milyon 342 bin 193 kişi aylık almakta olup, bu sosyal yardım aylıkları için 2 milyar 561 milyon 479 bin 777 TL ödeme yapılmıştır Aralık ayı itibariyle özel kanunlar kapsamında vazife, harp malulü, şehit yakınları, gaziler ve köy korucuları olmak üzere toplam 103 bin 745 kişiye, 579 milyon 382 bin 182 TL ödeme yapılmıştır. 11

12 2022 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler Özel kanunlar gereği yapılan ödemeler ÖDENEN SOSYAL YARDIM MİKTARI VE KİŞİ SAYILARI (31/12/2010) AYLIK TÜRLERİ KİŞİ ÖDEMELER SAYILARI (TL) Yaşlı Özürlü Aylığı (% 40 - % 69 Özür Oranı) Özürlü Aylığı (% 70 + Özür Oranı) Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı Toplam Kıbrıs Harbi Gazisi (1005 sayılı Kanun) Kore Harbi Gazisi (1005 sayılı Kanun) İstiklal Harbi Gazisinin Dul Eşi (1005 sayılı Kanun) 717 Kıbrıs Harbi Gazisinin Dul Eşi (1005 sayılı Kanun) Kore Harbi Gazisinin Dul Eşi (1005 sayılı Kanun) Köy Korucuları (442 sayılı Kanun) Diğer Kanunlara Göre Yapılan Ödemeler (2330, 3713, 3292, 5774, 5434 sayılı Kanunlar) (*) Toplam TOPLAM SOSYAL YARDIM TUTARI (*) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun, 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 12

13 Kayıt Dışı İstihdam ve Denetim Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler Sosyal Güvenlik sistemimizin aktüeryal yapısının düzeltilmesi ve dolayısıyla sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması bakımdan kayıt dışı istihdamın önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda sosyal güvenlik il müdürlüklerimizde kurulan KADİM servisleri, müfettiş ve kontrol memurlarımızca yapılan denetimler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının yaptığı çalışmalar, ALO 170 hattı ve elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımını içeren etkin ve caydırıcı bir denetim sistemi kurulmuştur. Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri için broşür, bilgilendirme notları, sunum ve anlatım materyalleri hazırlanmış, taşra birimlerine gönderilmiş; denetimde rehberlik anlayışı çerçevesinde ise 2010 yılında 16 sektörde 53 sivil toplum kuruluşuna yönelik bilgilendirme notları hazırlanarak sektör temsilcilerine gönderilmiştir sayılı Kanun uyarınca bankalar, kamu idareleri ve kanunla kurulan kurumlardan veri alınması konusundaki Tebliğde değişiklik yapılarak daha fazla kurum ve kuruluştan bilgi alınması sağlanmıştır. Tüm bu faaliyetler sonucunda /Eylül döneminde toplam 845 bin 465 çalışan ile 39 bin 228 işyerinin kayıt dışı olduğu tespit edilip kayıt altına alınmıştır yılı içerisinde kayıt dışı istihdam çalışmaları sonucunda ise 358 bin 540 çalışan ile 16 bin 386 işyerinin kayıt dışı olduğu tespit edilmiştir. Müfettişlerimizce tarihleri arasında yürütülen inceleme ve soruşturmalar neticesinde; işyerinde denetim yapılmış, 645 işyeri tescil edilmiş, kayıt dışı çalıştırılan kişinin sosyal güvenliği sağlanmıştır. Çeşitli sigorta yardımlarından yararlanmak amacıyla sahte sigortalı tespit edilmiş, iş kazası ve meslek hastalığı vakasının soruşturulması tamamlanmış, iş kazası ve meslek hastalığı vakalarında işverenin sorunluluk hali tespit edilmiştir. Çalışanların Kurumumuza yapılan sigortalı bildirimlerinde TL tutarında ek prim tutarının Kurumumuza bildirilmediği, buna ilaveten işin yürütümü için yeterli işçilik bildiriminin yapılmadığı anlaşılan asgari işçilik denetimlerinde ise TL tutarında asgari işçilik fark tahakkuk tutarının bulunduğu tespit edilmiştir. Sosyal güvenliğe ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı saptanan işyerleri hakkında toplam TL tutarında idari para cezasının uygulanması önerilmiştir. Kurumumuzla sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti ve ilaç temini işlemleri gereği 119 özel hastane, 145 eczane, 3 optisyen firması, 83 tıbbi malzeme satış firması ve 145 diğer sağlık tesisi hakkında yapılan incelemeler neticesinde 109 sağlık hizmet sunucusunun sözleşmelerinin feshedilmesi önerilmiştir. Sağlık hizmet alımında tespit edilen kurum zararı toplamı TL ve sağlık hizmet sözleşmesi gereği önerilen ceza tutarı ise TL dir. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının IV. Bileşeni olan, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşeni altında yer alan, Sosyal Güvenlik Kurumunun Yenilikçi Tedbirlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi nin amacı, çalışanların 13

14 sosyal güvenliğine ve kayıt dışı istihdamın yarattığı haksız rekabet alanındaki sorunların çözümüne katkı sağlamaktır. Projeyle başta Kurumumuz olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşların kapasitelerinin artırılması, kayıt dışılık alanında bir Ulusal Strateji Belgesinin hazırlanması ve sosyal paydaşların konu hakkındaki farkındalıklarının artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki alanında bir yol haritası belirlenmesi, farkındalık artırma faaliyetleri ve hibeler yoluyla toplumun bu alanda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin 15 Milyon Avroluk bütçesinin yüzde 85 i Avrupa Birliği tarafından hibe olarak Kurumumuza sağlanmakta olup, AB literatüründe Düzey II olarak tanımlanan bölgede yer alan 43 ilimizde uygulanmaktadır. 14

15 Bilgi teknolojileri alanında gerçekleştirilen faaliyetler e-devlet hizmetleri kapsamında, üzerinden, kişisel nitelikteki özel bilgi içeren uygulamalara kişinin kendisine özel şifre veya araçlara ulaşması sağlanmıştır. Belirtilen kapsamda, İlaç, Muayene, Optik katkı payı ve cemiyet kesinti ücreti sorgulama, Adres ve Banka/PTT Değişikliği, Hizmet Hesabı/Hizmet Dökümü, Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti, Borç ve Ödeme Sorgulama, Emekli Aylık Bilgisi, Müstahaklık, 2022 sayılı Kanun Kapsamındaki İşlemlere Ait Evrak Takip, T.C. Kimlik No Hak Sahipliği Kontrolü, Ödenen Aylık Sorgulama, İş göremezlik Ödeme Görme gibi işlemleri sorgulama imkanı verilmektedir. BT servis Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde ISO/IEC 20000:2005 BT Servis Yönetimi ve ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartları referans alınarak BT Servis Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuştur. Bu kapsamda MEDULA adıyla anılan BT Sağlık Servislerinin (MEDULA-Hastane, MEDULA-Optik, MEDULA-Eczane ve MEDULA-Şahıs Ödemeleri) 02/06/2010 tarihi itibariyle ISO/IEC 20000:2005 BT Servis Yönetimi ve 09/06/2010 tarihi itibariyle de ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygunluğu yetkili ve bağımsız denetim birimlerince belgelendirilmiştir. e-imza ve Mobil Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması (EBYS) Projesine ilişkin çalışmalarımız halen devam etmekte olup, projemiz Arşiv Yönetim Sistemi ve Doküman Yönetim Sistemi başlıklı iki alt kısımdan oluşmaktadır. Resmi yazıların elektronik ortamda üretilmesini ve e-imza ile imzalanmasını sağlayacak Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS) Projesi ile tüm resmi yazılar elektronik ortamda üretilecek, e-imza ile imzalanacak ve bu suretle iş ve işlem süreçleri kısalacaktır. Aynı zamanda Proje, Kurumumuzun Sosyal Güvenlik alanındaki hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin geleneksel yöntemler ile doğru olarak saptanamamasının getirdiği usulsüzlüklerin de önlenebilmesi, alt yapının güçlendirilerek genel sağlık ve sosyal sigortalar sisteminde işlemlerin hızlandırılması, veri kayıplarının önlenmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, kesintisiz hizmet sunulması, hizmet kalitesinin artırılması ve güvenli işlem alt yapısının oluşturulmasını da amaçlamaktadır. Bu proje çerçevesinde gerekli program sistemimize yüklenmiş ve pilot uygulaması 13/12/2010 tarihinde Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tüm birimleri, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Ankara Siteler Sosyal Güvenlik Merkezinde pilot olarak başlatılmıştır. Pilot uygulamanın sonuçlarına göre Proje merkez ve taşra teşkilatının tamamını kapsayacak şekilde 2011 yılında uygulamaya konulacak, böylece Kurumumuzdaki tüm yazışmalarda kâğıt ortadan kaldırılmış olacaktır. Kurumumuza ait 81 il müdürlüğünde arşivlenmiş tüm dokümanlar Arşiv Yönetim Sistemi ile elektronik ortama aktarılacak, bu belgelere dayalı olarak iş ve işlemler çok daha kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi (SGEP): Soysal güvenliğe ilişkin devredilen kurumların bilgi sistemlerinin entegre edileceği yeni bir sistemin tasarlanarak 15

16 gerçekleştirilmesi ve uygulamaların tüm sosyal güvenlik sistemine yaygınlaştırılması kapsamında TÜBİTAK ile protokol imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Vatandaş ve paydaşlarımıza 7/24 esasına dayalı kaliteli ve kesintisiz bir hizmet sunmayı amaçlayan Kurumumuz, tüm paydaşlarını sosyal güvenlik konusundaki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek ve Kurum uygulamalarına erişmek için adresinden hizmet veren SGK internet portalının sistemlerini daha kaliteli, güvenilir, etkin ve kesintisiz hale getirilebilmek amacıyla 2011 yılında sonuçlanacak bir proje başlatmıştır. Proje ile sosyal güvenlik il müdürlükleri, sosyal güvenlik merkezleri ile vatandaşlarımız, kamu kurum kuruluşları ve özel sektör sosyal güvenlik konusundaki hak ve yükümlülüklerini en üst düzeyde takip edebilecek, etkin, kaliteli ve hızlı hizmet alabilecektir. 16

17 AB ve Yurtdışı İlişkiler Alanlarında Gerçekleştirilen Faaliyetler Sosyal Güvenlik Kurumu Kapasitesini Artırma Projesi: 2008 Ulusal Programı çerçevesinde Kurumumuz, Avrupa Birliğine (AB) Katılım Müzakerelerinde İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı kapsamında yer alan sosyal güvenliğin koordinasyonu hususunda yetkili kurum olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda kurumumuzun görev sahasına giren alanlarda yapılacak çalışmaların desteklenmesi amacıyla Başkanlığımızca hayata geçirilen sosyal güvenlik kurumunun kapasitesinin artırılması projesi çalışmaları 08/01/2010 tarihinde başlatılmış olup, 15 aylık uygulamanın ardından 08/04/2011 tarihinde sonlanacaktır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finansmanı sağlanan projenin amacı, Türk sosyal güvenlik mevzuatının, söz konusu fasıl ile ilgili olarak topluluk müktesebatının uyumlaştırılması sürecinde idari kapasitenin artırılmasıdır. Kurumumuz hedefleri doğrultusunda yürüttüğü tüm çalışmalar neticesinde, sosyal güvenlik alanında uluslararası arenada en büyük ve en saygın kuruluşlarından biri olan uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) nın 2010 yılında ilk defa düzenlediği Sosyal Güvenlik Alanında Avrupa Bölgesi En İyi Uygulama Örnekleri Yarışması na beş proje ile katılınmış olup, iki mansiyon ve iki takdir belgesi kazanırken bir projemiz de En İyi Uygulamalar Veri Tabanı na eklenmiştir. Kurumumuz Aralık 2010 tarihinde Cape Town/Güney Afrika da yapılan ISSA nın Genel Kurul çalışmalarına katılmış, Kurum Başkanı ISSA nın Bürosuna seçilmiş, ayrıca 2013 yılında yapılacak olan Avrupa Bölgesi Forumunun ülkemizde yapılması kararlaştırılmıştır yılında Kurumumuzu ziyaret eden Kırgızistan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve heyetine, Suriye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına ve heyetine, Arnavutluk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve heyetine, Sudan Sağlık Bakanı ve heyetine, IMF ve Dünya Bankası heyetine, Hollanda, Almanya, Irak ve Libya teknik heyetlerine Sosyal Güvenlik Reformu ile hayata geçen sosyal güvenlik sistemimiz hakkında brifingler verilmiş ve ilgili ülkelerde çalışan ve yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesine dönük çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca bu ülkelerin sosyal güvenlik uzmanlarının ülkemize gelerek daha detay çalışmaları konusunda prensip anlaşmalarına varılmıştır. Her yılın Mayıs ayında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kutlamalarında Kurumumuz ilk kez 2010 yılı Sosyal Güvenlik Haftası Kutlamaları kapsamında bir uluslararası sempozyum düzenlemiş, bu sempozyumda 2006 yılında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Reformu genel hatlarıyla katılımcılara ve yabancı uzman ve akademisyenlere anlatılmıştır. Budva/Karadağ Bakanlar Deklarasyonu: Katılımcı ülkeleri Türkiye, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan ile Karadağ olan ve Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa desteklenen ve uygulanan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri için Sosyal Güvenlikte Eşgüdüm ve Yeniden Yapılanma Programının nihai hedefi, hâlihazırda birbirinin ülkesinde çok sayıda vatandaşı yaşayan katılımcı ülkelerin sosyal güvenlik alanındaki işbirliğinin gelişmesine destek olabilmektir. Bu hedef doğrultusunda 1 Temmuz 2010 tarihinde ülkemizde gerçekleşen Müsteşarlar 17

18 toplantısında, başta emeklilik ve sağlık sigortacılığı olmak üzere değerlendirilen konular çerçevesinde hazırlanan ve katılımcı ülkelerin sosyal güvenlik alanındaki gelişmelerine ilişkin niyet beyanında bulundukları Bakanlar Bildirgesi hazırlanmış, hazırlanan Bildirge 12 Ekim 2010 tarihinde Karadağ da gerçekleştirilen Bakanlar Konferansı kapsamında Kurum Başkanı tarafından imzalanmıştır yılında yürütülen projeler kapsamında 50 nin üzerinde Kurum personeli masrafları dış kaynaklardan karşılanarak yurtdışına gönderilmiştir. Bu sayede Kurum personelinin kapasitesinin artırılması sağlanmıştır. 18

19 Diğer Alanlarda Gerçekleştirilen Faaliyetler Kurumumuzu ilgilendiren iş ve işlemler ile sigortalılarımızın kendileri hakkında öğrenmek istedikleri konuları sorabilecekleri, ihbar ve şikayette bulunabilecekleri ALO 170 Kurum İletişim Merkezi, 15 Kasım 2010 tarihi itibari ile profesyonel hizmet veren özel sektör eliyle 7/24 esasına göre çalışmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi adı ile Karaman da faaliyete geçmiştir tarihinde tarihine kadar 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen başvuru sayısı adettir. Bu başvurulardan adedi sonuçlandırılmıştır adedi mükerrer olduğundan değerlendirme dışına alınmış, 122 adet başvuru ise Kanun kapsamında yapılmadığından ret edilmiştir. Başbakanlık BİMER kanalıyla yönlendirilen başvurudan adedinin işlemi sonuçlandırılmış, başvurunun işlemleri ise devam etmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince ve yılları için hazırlanan, misyon, vizyon, temel değerler, kritik başarı faktörleri, stratejik amaç ve hedefler ile strateji ve performans göstergelerini içeren Kurumumuz Stratejik Planı 30/08/2010 tarihi itibarıyla Kurum internet ve intranet sayfalarında yayınlanmak suretiyle kamuoyu ve çalışanlara duyurulmuştur. Kurumumuzun sürekli yeni fikirlerle desteklenerek kalite ve verimliliğinin artırılması, kayıt dışı istihdam gibi kronik problemlerle mücadelede yeni açılımlar sağlanması amacıyla Bireysel Öneri Sistemi oluşturulmuş ve 12/07/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kurumumuz insan kaynakları ihtiyacını insan gücü planlamasına göre gidermek üzere tarihleri arasında 30 müfettiş yardımcısı, 113 sosyal güvenlik uzman yardımcısı ve 463 ise ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme olmak üzere toplam 606 kişi açıktan atama yoluyla göreve başlatılmıştır. Ayrıca, Kurumuz taşra teşkilatına bağlı sosyal güvenlik il müdürlüklerinde ve il müdürlüklerine bağlı sosyal güvenlik merkezlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında toplam 502 sözleşmeli büro personelinin atama ve tebligat işlemi yapılarak göreve başlatılmıştır. Buna karşılık 2010 yılında toplam 898 kişi emeklilik, başka kurum ve kuruluşlara nakil, istifa ve ölüm gibi nedenlerle Kurumumuzdan ayrılmıştır sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanuna uyarınca korunmaya muhtaç çocukları işe yerleştirmek amacıyla İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde bulunan 31 memur kadrosuna lisans ve ön lisans mezunu toplam 11 adayın ataması yapılmıştır yılı içerisinde 69 Sosyal güvenlik uzman yardımcılığı kadrosu için iki sınav yapılmış, başarılı olan 68 kişinin ataması 2010 yılında yapılmıştır. Halen 45 sosyal güvenlik uzman yardımcılığı kadrosu için açılan sınav süreci tamamlanmış olup, kazananların atama işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca, 2010 yılı içerisinde 40 sosyal güvenlik uzman yardımcılığı kadrosu için açılan sınav süreci başlatılmıştır. 19

20 Bütçe Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2010 yılı faaliyetleri konusundaki en önemli performans kriterlerinden biri olarak değerlendirilebilecek bütçe gerçekleşmeleri konusunda da bazı bilgileri sizlerle paylaşarak bu toplantıyı bitirmek istiyorum. (Milyon TL) Bütçe Gerçekleşme Artış Oranı (%) Bütçe Gerçekleşme Artış Oranı (%) Bütçe 2010 Yılı Bütçesine Göre Artış Oranı (%) TOPLAM GELİR , , ,32 Prim Gelirleri , , ,54 Prim Yapılandırma Gelirleri , , Devlet Katkısı , , ,75 Ek Ödeme , , ,93 Faturalı Ödemeler , , ,75 Diğer Gelirler , , ,07 TOPLAM GİDER , , ,09 Emekli Aylıkları , , ,92 Sağlık Giderleri (**) , , ,54 Ek Ödeme , , ,51 Faturalı Ödemeler , , ,70 Diğer , , ,51 GELİR-GİDER DENGESİ BÜTÇE TRANSFERİ , , , , , ,22 Açık Finansmanı , , ,69 Devlet Katkısı , , ,75 Ek Ödeme , , ,93 Faturalı Ödemeler , , ,75 Teşvikler (5 Puan İndirimi, Özürlü vb) , , ,78 (*) 2010 yılı gerçekleşmeleri geçici gerçekleşmeler olup revize edilecektir. (**) Sağlık giderlerine yolluk giderleri dâhildir yılı geçici gerçekleşme rakamlarına göre toplam gelir 94 milyar 481 milyon TL, toplam gider 121 milyar 205 milyon TL, açık ise 26 milyar 724 milyon TL olmuştur. Kapsamımızda yer alan vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerden hiçbir kısıtlama yapmadan aldığımız tedbirlerle sosyal güvenlik sistemindeki açıklarda ciddi tutarlarda azalışlar gerçekleştirilmiştir yılı Ocak ayında emeklilerimize Kanunun öngördüğü artışların üzerinde yapılan ek zamların getirdiği 3 milyar 42 milyon TL lik maliyetin etkisini de göz 20

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Adres Değişikliği

Detaylı

SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI

SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI Ersin UMDU ** I. GİRİŞ 1.1.2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması başladıbu uygulamadan yaklaşık

Detaylı

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SUNUM PLANI TANIM TARİHÇE AMAÇ-HEDEF MEDULA Hastane Uygulamasının Yapısı MEDULA Hastane

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER?

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? Mustafa ŞEN 33 * ÖZ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan yüz binlerce insanı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sisteme dâhil

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı KURUMSAL YAPI 16/05/2006 tarihli ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu MERKEZ TEŞKİLATI Ana Hizmet

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR BAŞKANI SGK PRİM ERTELEMESİNE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MERZİFON SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MERZİFON SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MERZİFON SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 2 Kaydı

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI 19.08.2008/132 5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI ÖZET : 5797 sayılı Yasa ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamına

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ SİGORTA PRİMLERİ TEŞVİK UYGULAMALARI PROGRAMI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ SİGORTA PRİMLERİ TEŞVİK UYGULAMALARI PROGRAMI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ SİGORTA PRİMLERİ TEŞVİK UYGULAMALARI PROGRAMI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 23.05.2017 SİGORTA PRİMİ TEŞVİK UYGULAMALARI Yararlanma Şartları: Özel sektör işyeri

Detaylı

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SİRKÜLER SAYI: ARALIK 2015 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1. 6111 Sayılı Kanun Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatıldı Değişen Mevzuat: 08.09.1999 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: 06.02.2009 KONU İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları Sosyal Güvenlik Kurumu 16.01.2009 tarihinde 2009-13 sayılı Genelgeyi yayımlanmıştır.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER İşyeri Bildirgelerinin E-Sigorta Kanalıyla Verilmesi Sağlanmıştır: 2014 yılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA

SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA Bilindiği üzere 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından,

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR 1. Yeniden yapılandırma kapsamında bulunan borçlar hangileridir? 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, a)

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 10 Kasım 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30236 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile 2008/071 27.05.2008 Konu: Sigorta Prim Affı Yasalaştı! Kamuoyunda prim affı olarak gündeme gelen sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırması düzenlemesi yasalaştı. Söz konusu düzenleme Sosyal

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

SİRKÜLER 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU

SİRKÜLER 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU SİRKÜLER Sayı: Ağustos 2015 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU 1. Kıdem Tazminatı Tavanı Değişen Mevzuat: 27.08.2015 Tarih ve 29458 sayılı resmi gazetede yayınlanan 22.08.2015 tarihli ve 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

İzmir, 14 Aralık 2012 FATİH ACAR SGK BAŞKANI

İzmir, 14 Aralık 2012 FATİH ACAR SGK BAŞKANI GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İzmir, 14 Aralık 2012 FATİH ACAR SGK BAŞKANI TAKDİM PLANI 1 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 2 3 REFORM SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR REFORM SONRASI MEVCUT DURUM (2008

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 6645 1 SİGORTALI YÖNÜNDEN ŞARTLAR 31.12.2017 Tarihine kadar İş-Kur İşbaşı Eğitim programını tamamlamış olması İşbaşı

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 06.03.2017 Sirküler No : 2017/043 01.02.2017 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK OLAN İŞVEREN DESTEĞİ 09.02.2017 tarih ve 29974

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı