Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry"

Transkript

1 Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber [ ] of Commerce and Industry Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET and VE Industry Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry

2 2 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi, 6 Disiplin Kurulu ve 11 Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. MİSYONUMUZ: Kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyetler yürüterek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak, şehrimizin ticaretine bölgesel ve ulusal düzeyde dinamizm kazandıracak, sanayimizi ulusal ve uluslararası rekabette öne çıkaracak, üyelerimizin hak ve çıkarlarını koruyup beklentilerini karşılayarak sorunlarına çözümler üretecek her türlü hizmeti çağdaş yönetim anlayışıyla hayata geçirmek. VİZYONUMUZ: Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; - Üyeleriyle yakın ve sıkı iletişim ağı kurarak sorunların ve çözümlerin anında tespitini sağlayan, - Kent dinamiklerini ve kentin atıl kapasitesini lobi faaliyetleri ile harekete geçiren, proje üreten, - Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile üyelerine yol gösteren, yeni yatırım ve yatırımcıların önünü açan ve bölgesel çalışmalara yön veren, - Kalifiye eleman yetiştirilmesi ve sağlanması konusunda çözümler üreten, Bölgesinde lider, topluma yön veren, ulusal alanda sesini duyurabilen güçlü bir oda olmak. ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası TD-IHK İGEME

3 3 İŞTİRAKÇİSİ OLDUĞUMUZ KURUM/ KURULUŞLAR T.C Merkez Bankası T. Halk Bankası BALO (Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu) Afyonkarahisar ABİGEM A.Ş Şuhut Organize Sanayi Bölgesi İscehisar Mermer Organize Sanayi Bölgesi Sinanpaşa Organize Sanayi Bölgesi TEKNOPARK TEKMER Teknoloji Merkezi Afyon Yumurta A.Ş Afyon Mermer A.Ş AFJET A.Ş BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ Gecek Termal A.Ş ATSO Stratejik Planı; Afyonkarahisar TSO nun, geleceğini sağlıklı bir şekilde planlaması ve belirlediği vizyona ulaşması amacı doğrultusunda Odamız Stratejik Planı hazırlanmış ve web sayfamızda yer almaktadır. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan ında yer alan temel bileşenler; * Kurumsal Yapı * Hizmetler

4 * Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Sorumluluk olarak belirlenmiştir. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, Oda nın aslen iki (2) önemli işi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, asli işi olan üyeye hizmet tir. Bu asli işinin yanı sıra, paydaşlar tarafından, gücü ve konumu gereği, bölgesel kalkınma da sağlayacağı katkılardan dolayı Oda ya çok stratejik bir rol yüklenmektedir. Oda, bu iki önemli işini layıkıyla yerine getirebilmek için güçlü ve dinamik bir kurumsal yapı ya sahip olmak zorundadır. 4 TEMEL BİLEŞENLERİN GEREKÇELERİ VE POLİTİKALAR KURUMSAL YAPI Güçlü Kurumsal Yapılar, ancak sağlıklı organizasyonel yapının üzerine inşaa edilebilirler. Organizasyon yapısı, yani örgütlenme biçimi, düzgün olmayan kurumlar sağlam temeli olmayan binalara benzerler. Üzerine kurulacak hiçbir şey verimli olmayacaktır. Kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış, dolayısıyla hizmetlerini kişilerden bağımsız hale getirememiş organizasyonların çağdaş yönetim anlayışı ile yönetilebilmesi mümkün değildir. Odanın, hem mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmesi, hem üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek hizmetleri, kalite anlayışı içerisinde, %100 üye memnuniyeti prensibiyle sunabilmesi ve hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilmesi için, güçlü bir kurumsal yapıya sahip olması gerekmektedir. Kaynakların verilere dayalı kararlarla yönetilmesi, odanın orta ve uzun dönemli planlama ile yönlendirilmesi, üye ilişkilerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, bilişim

5 5 teknolojilerinin etkin ve verimli biçimde kullanılması ve hizmetlerin sağlıklı biçimde sunulması için odanın kurumsallaşma sürecini tamamlaması gerekmektedir. Kurumsallaşamayan, Kurumsal Yönetişim İlkelerini içselleştiremeyen, bilgiye dayalı politikalar üretemeyen, kısacası planlı hareket edemeyen organizasyonların günümüz şartlarında ulusal bazda bile mevcudiyetlerini sürdürebilme şansları pek kalmamaktadır. HİZMETLER Odamızın kanun gereği kendisine verilmiş olan görevleri, kamu adına yerine getirmenin yanı sıra, Çağdaş odacılıkta olduğu gibi, üyelerini uluslararası pazarlarda rekabet edebilir seviyeye getirmek gibi önemli bir misyonu daha vardır. Bu misyon çerçevesinde, odamız, üyelerinin; kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet düzeylerini artırmaları, yeni iş olanakları bulmaları, uluslararası pazarlara açılmaları gibi konularda onların en büyük destekçisi olmak durumundadır. Kalite, üyenin beklentisinin karşılanma düzeyi olarak tanımlandığından, Oda, ticaret sicili, üye sicili ile kıymetli evrak hazırlanması ve satışı gibi mevzuatla verilmiş görevleri yerine getirirken en yüksek memnuniyet seviyesini yakalamasının yanı sıra, üyelerinin sorunlarına çözüm üretecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri de en iyi biçimde sunmak zorundadır. Yönetim anlayışı ve Kurumsal Kapasitenin niteliği, Hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilemektedir.

6 6 BÖLGESEL KALKINMA VE SOSYAL SORUMLULUK Odamız, sunduğu hizmetlerin dışında, konumu vegücü gereği, paydaşları tarafından, bölgesinde kalkınmanın önemli bir aktörü olarak konumlandırılmaktadır. Bu anlamda önemli beklentilerden biri, kent dinamiklerini harekete geçirerek, bölgesel kalkınma sürecine katma değer sağlayacak çalışmalar yürütülmesidir. Bu, kuruluş amaçlarının yanı sıra, toplumun algısı sonucu odamıza biçilen bir roldür. Odamız, bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyetlere, sosyal sorumluluğu çerçevesinde her türlü desteği vermek durumundadır. Odamızın 4 yıllık Stratejik Planında (İş Planında) hedeflerin gerçekleşme durumu; 2014 yılında 50 hedef belirlenmiş olup bunun %27 si gerçekleşmiştir. Tamamlanmayan hedeflerin 2015 yılındaki hedeflerle birlikte gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası nın Etik Kuralları; Yasalara Uygunluk ve Adil Hizmet Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Karar Almada Yönetişim, Katılımcılık ve Demokrasi Misyon ve Değerlere Bağlılık Üye Hizmet Bilinci ve Müşteri Memnuniyeti Yaklaşımı Saygınlık, Nezaket ve Güven Pozitif Çözüm Odaklı Yaklaşım Dürüstlük, Tarafsızlık ve Gizlilik Bilgi Verme, Saydamlık Fırsat Eşitliği Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu Görev Ve Yetkilerin Menfaat Amacıyla Kullanılmaması Savurganlıktan Kaçınma, Kaynakların Doğru Kullanmak

7 7 YURTDIŞINDA TEMASTA OLDUĞUMUZ ODALAR Erbil Ticaret ve Sanayi Odası (Irak) Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası (Irak) Duhok Ticaret ve Sanayi Odası (Irak) Carrara Ticaret ve Sanayi Odası (İtalya- Kardeş Oda) Alicante Ticaret ve Sanayi Odası (İspanya) Duesseldorf Ticaret ve Sanayi Odası (Almanya) Selanik Meslekler Odası (Yunanistan) Liverpool Ticaret ve Sanayi Odası (İngiltere) Odamız bünyesinde;1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Ticaret Sicil Müdürü, 2 Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı, 8 Büro Memuru, 1 Makam Şoförü, 1 Elektrik Teknisyeni ve 2 Destek Elemanından meydana gelen toplam 17 Oda Personelimiz tarafından işlem ve hizmetler görülmüştür. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB), 2001 yılında İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmeye başladığı ve Türk Standartları Enstitüsü ile devam ettirdiği Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi ne ikinci dönem 2005 yılında dahil olan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Akreditasyon Sistem Belgesi Denetimini 03 Aralık 2014 tarihinde Türk Loydu Denetçisi Sayın Oğuz Aksu katılımıyla başarıyla tamamlamıştır. Akreditasyon denetiminde Odamız 65 puan üzerinden 60 puan alıp A seviyesine yükselerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden belgenin yenilenmesi karar verilmiştir. Odamızın Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 20/09/2005 tarihinde Belgelendirilmeye hak kazandığı TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; tarihinde yapılan Belge yenileme tetkiki başarılı geçmiştir. Ayrıca bu duruma ek olarak Odamızca yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından tarihinde, TS ISO standardına göre yapılan Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi tetkiki başarılı bir şekilde tamamlanarak onaylanmıştır. Odamız Türkiye de 365 Oda ve Borsa içerisinde önemli bir başarıya daha imza atatarak TS ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini almaya hak kazanan 11 inci Oda olmuştur. Her yıl düzenli olarak Üye Memnuniyet Anketi ve Üye Bilgi Güncelleme formları üyelerimize gönderilmiştir. Üyelerimizden gelen geri dönüşler alınarak değerlendirme yapılmıştır. Üye Memnuniyet anketi ve Üye Güncelleme Bilgi formu Web sitesi sürekli güncel halde bulunmakta ve üyelerimize daha iyi hizmet verilmesi sağlanmaktadır.

8 Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası binasında faaliyet göstermektedir. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; Bölge deki kamu kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Kalkınma Kurulu nda Afyonkarahisar İlini 24, Kütahya İlini 23, Manisa İlini 33, Uşak İlini 20 üye olmak üzere toplam 100 üye temsil etmektedir. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu nda yer almaktadır. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül Kalkınma Kurulu nda Odamızı temsil etmektedir. Yatırım Destek Ofisi tüm Teşvik Belgeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi 2 uzman ve 1 personel ile Odamız hizmet binasında çalışmalarına devam etmiştir. TSE Afyonkarahisar-Uşak Temsilciliği interlandında Muayene Gözetim, Ürün ve Sistem Belgelendirme faaliyetleri Ankara, Eskişehir ve Denizli merkezli olarak yürütülmektedir. TSE Afyonkarahisar Temsilciliğinde 1 Temsilci, 1 Memur olmak üzere 2 personel; dış inceleme uzmanı havuzumuzda 27 personel bulunmakla beraber aktif olarak 4 personel toplam da aktif olarak 6 personel görev yapmaktadır. Temsilciliğin Faaliyetleri; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Teknik ve şartname hazırlanması desteği TSE- HYB Belgelendirme işlemlerini yapmak Araç Proje İşlemlerini yapmak TSE-TSEK-CE Helal Belgelendirme- Beyan Doğrulama Erişilebilirlik belgelendirme faaliyetlerini yapmak ve /veya koordinasyonunu sağlamak Muayene Gözetim Faliyetleri (Asansör ; Topraklama ; Katotik Ölç.;Paratoner ) raporlandırmaları Kalite Yönetim sistemleri İş Sağlığı ve Güvenliği- Gıda güvenliği Eğitim Afyonkarahisar da TSE belgeli firmalar ise; HYB Belge Sayısı ( Hizmet Yeterlilik Belgesi ) 478, Asansör Muayene 46 Adet, Muayen Gözetim (Topraklama- Paratoner Katotik) 235 Adetisg 23 Adet verilmiştir. Kredi Garanti Fonu Afyonkarahisar Şubesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Binasının 3. Katında1 yönetici ile Odamızda hizmet binasında faaliyete başlamıştır. Kredi Garanti Fonu 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyet gösteren Türkiye de ilk ve tek, özgün bir Kredi Kefalet kuruluşudur. KGF firmaların bankalardan kullanacağı 8

9 kredilerde teminat sorununu aşmak üzere kurulmuş ve bu paralelde hizmet veren bir kuruluştur. Kredi Garanti Fonu (KGF) iyi iş fikirlerinin ve Kobi niteliğindeki tüm işletmelerin önündeki teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Kredi piyasalarında KOBİ lere ihtiyaç duyduğu teminatı sağlamak, teminat çeşitliliğini arttırmak ve KOBİ lerin finansal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak gibi misyon üstlenen KGF, TOBB, KOSGEB (Sanayi Bakanlığı) ve 19 Bankanın ortaklığıyla oluşan bir ortaklık ve güçlü sermaye yapısıyla hizmet vermektedir. Kredi Garanti Fonu küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle işletmelere destek vermektedir ve bu sayede firmaların banka kredileri kullanmalarını mümkün hale getirmektedir. Çalışan sayısı 250 kişiyi, cirosu 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte ve KGF kefaletinden yararlanabilmektedir. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu TOBB bünyesinde Kadın Girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere Kadın Girişimciler Kurulu kurulmuştur. İl Kadın Girişimciler Kurulu yılında oluşturulmuştur. Afyonkarahisar İl Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetlerine devam etmektedir. İl Koordinatörlüğü Odamız tarafından yürütülmektedir. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman, Başkan Yardımcıları Funda Güleç Yaman, Memnune Soykasap ve Zübeyde Gültekin görevlerini yürütmektedirler. TOBB Genç Girişimciler Kurulu TOBB bünyesinde Ülkemizdeki Genç Girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla İl Genç Girişimciler Kurulu 2008 yılında oluşturulmuş ve tarihinde Odamız Koordinatörlüğü Başkan ve Başkan Yardımcıları seçilerek faaliyetlerine devam etmektedirler. İl Koordinatörlüğü Odamız tarafından yürütülmektedir. Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hasan Mert Özdeğirmenci, Başkan Yardımcıları Bilal Özharputlu, Cihat Özcan, Mehdi Sarıtaş ve Asım Orhan başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile bölgemizin büyüme, istihdam alanı ve rekabet gücü yaratma gibi öncelikli sorunlarına çözümler oluşturmak üzere Küçük ve Orta büyüklükte İşletmelerin (KOBİ) geliştirilmesi ve uluslararası piyasalarda yer alabilmelerinin sağlanması amacı ile kurulan Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Odamız hizmet binasında çalışmalarına devam etmektedir. 9

10 10 Odamız 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun kendisine verdiği görevler uyarınca Türk Sigortacılık Sektörü ile yakından ilgilenmekte ve Sigorta Acenteleri ile Sigorta Eksperlerine hizmet vermektedir. Odamız tarafından 23 Mayıs 2008 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman bölümü faaliyete geçmiş olup hizmet vermeye devam etmektedir. Aylık ortalama 20 bilgilendirme yapılmakta bu rakam yılda arasındadır. Odamız 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında hazırlanarak tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre; K türü (K1,K2,K3, K1 Yıldızlı K2 Yıldızlı) yetki belgeleri tarihinden itibaren Odamızdan verilmeye başlanmış olup; hizmet vermeye devam etmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı na bağlı olarak İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi) İl temsilciliği faaliyetleri devam ettirilmekte olup, Üyelerimizin ihracat konusunda bilgilendirilmesi amacıyla mevzuat değişiklikleri duyurulmakta ve dış ticaret eğitimleri ile bilgi desteği verilmektedir. Yapılan yasal düzenleme ile karşılıksız çekte hapis cezası kalkmış ve müteakibinde yurt içi ticaretteki tahsilatlarda sıkıntılar artmıştır. Üyelerimizin bu konuda yaşamış oldukları sıkıntıları azaltabilmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Böylece üyelerimiz kendi çek ve kredi sicillerini görebilecek ve isterlerse bunları başkalarıyla paylaşabileceklerdir. Aynı zamanda karşı tarafın onay vermesi halinde başka firmaların da çek ve kredi sicilleri hakkında bilgi alabileceklerdir. Böylelikle ticari işlemlerde karşı tarafın durumunu bilerek daha sağlıklı karar alınması mümkün olabilecektir 16 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren Sayısal Takograf Kartları ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile TOBB arasında 16 Nisan 2010 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Sayısal Takograf Kartlarının (sürücü, şirket ve servis Kartları) Odamız tarafından verilmeye başlanmış olup; hizmet vermeye devam etmektedir. Odamız üyelerine anında bilgilendirme yapabilmek için ilgili duyurular, alınan kararlar, bilgiler cep mesaj sistemi, mail, web sayfamızda, facebook ve twitter yer verilerek ve gerektiğinde posta ve kurye ile ulaştırılmıştır.

11 11 Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için Canlı Yardım Sistemini kullanmaktayız. Odamız web sayfasından canlı destek bölümünde Oda personelimizle anlık olarak irtibata geçilmektedir. Mesai Saatleri içerisinde açık olan sistemimiz mesai saatleri dışında da mesaj bırakılarak daha sonra dönüş yapılmaktadır. Üyelerimizin ve bölgemiz ekonomisi ile ilgili Resmi Kuruluşların ve diğer Odaların talepleri anında cevaplandırılmıştır. Odamızın güvenliği için oluşturulan Kamera sistemine devam etmekte olup kalite güvenliğimiz için telefon görüşmelerimiz kayda alınmaktadır. ODAMIZIN KREDİ PROTOKOLÜ İMZALADIĞI BANKALAR; 1. T. Vakıflar Bankası T.A.O.Afyonkarahisar Şubesi 2. T.Halkbankası Afyonkarahisar Şubesi 3. T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Afyon Şubesi 4. T.İş Bankası Afyonkarahisar Şubesi 5. Akbank T.A.Ş. Afyonkarahisar Şubesi 6. Şekerbank T.A.Ş. Afyonkarahisar Şubesi 7. T.Garanti Bankası A.Ş.Afyonkarahisar Şubesi 8. Denizbank A.Ş.Afyonkarahisar Şubesi 9. Yapı VE Kredi Bankası A.Ş.Afyonkarahisar Şubesi 10. İNG Bank Afyon Şubesi 11. Finansbank A.Ş.Afyon Şubesi 12. TEB A.Ş. Afyon Şubesi 13. Albaraka Türk Afyon Şubesi 14. HSCB Afyonkarahisar Şubesi Odamız 2014 yılı içinde 51 Yönetim Kurulu toplantısı, 12 Meclis Toplantısı yapmıştır. Odamız 2014 yılı faaliyetleri başlıklar halinde aşağıdaki gibidir.

12 Ü Y E S A Y I M I Z : Odamızın tarihi itibariyle faal üye sayısı 4050 iken, 2014 yılı içinde 501 yeni kayıt yapılmış, yıl içinde vefat ve işi bırakma sebebiyle 1037 üye silinmiş ve aidat borcunu ödemeyen 184 üyemiz ise askıya alınmıştır. 7 üyemiz ise tasfiye durumuna geçmiştir tarihi itibariyle 4315 faal üyemiz ve 2015 yılı itibariyle 4499 toplam üye sayımız mevcuttur. Tablo tarihi itibariyle Odamızın üye dağılımı; yılında 2014 yılında Yılında Yılında İtibariyle Kaydolan Askıya Alınan Silinen Tasfiye İtibariyle Ferdi İşletme Kollektif Şti Anonim Şirket (Şube dahil) Limited Şirket 2186 (Şube dahil) Kooperatif Diğer Kuruluşlar TOPLAM : AFYONKARAHİSAR TSO TİCARET SİCİLİ VERİLERİ açılan kapanan açılan kapanan açılan kapanan açılan kapanan açılan kapanan açılan kapanan açılan kapanan OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

13 13 İHRACAT: İlimizin 2014 yılı direkt ihracat rakamı Dolardır yılında İhraç Kayıtlı satışlarımız Dolar olmuştur. Direkt İhracat ve İhraç Kayıtlı satışlarımız toplamı Dolar olmuştur MADDİ YARDIMLAR Afyonkarahisar ın sosyal ve kültürel dokusunun gelişmesine katkı sağladığını düşündüğümüz aşağıda isimleri verilen faaliyetlere Odamız meclisinin ve Yönetim Kurulunun kararlarıyla Odamızın bütçesi dikkate alınarak toplam ,01 TL ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır. Yardımlarımızın dağılımı ise kısaca şöyledir: 2014 YILI ODAMIZ SOSYAL AMAÇLI, EĞİTİM VE GIDA BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1 Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Haftası Kitap Kampanyası Bağış 2 Nur Branda Ltd. Şti- Afet Çadırı Yapım Bedeli 3.000,00TL 2.000,01 TL 3 Soma Maden Faciası Yardım ,00TL 4 Afyon Belediyesi Aşure Etkinliği Kazan Parası TL Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odaların çalışma alanları içinde tespit edilecek yoksul ve muhtaç ailelere ayni olarak dağıtılmak üzere ,00TL ve İlköğretim Okulunda okuyan öğrenciler için Eğitim Yardımı için gönderilen ,00 TL çalışmaları yapılarak ilgili yerlere itina ile dağıtımı Odamız tarafından yapılmıştır.

14 2014 YILINDA ODAMIZ BİRİMLERİ TARAFINDAN VERİLEN BELGE VE İŞLEMLER YAPILAN İŞLEM ADET Ticaret Siciline Yeni Kayıt 498 Ticaret Sicilinden Terk 202 Ticaret Sicil Gazete Suret Tasdiki 2800 Ticaret Sicil Tadilat Ticaret Sicili Gelen Yazı Ticaret Sicili Giden Yazılar Ekspertiz Raporu (Sanayi) 59 İş Makinesi Tescili 236 Kapasite Raporu 245 Fiili Tüketim Belgesi 16 Yerli Malı Belgesi 30 Türk Malı Belgesi 1 İmalat Yeterlilik Belgesi 9 Ön Kapasite Değerlendirme 9 Azami Fiyat Tasdiki 7 İhale Durum Belgesi 744 Rayiç Fatura Tasdiki 1 K Servisi Düzenlenen Yetki Belge Sayısı 850 K Yetki Belgeleri Araç İlave K Belgeleri için düzenlenen Yazılar Sayısal Takograf 657 Sigorta Tetkik 15 Sigorta Uygunluk Belge Güncellemeleri 40 Yeni Kurulan Sigorta Acenteleri 3 İhracat Belgesinin Tasdiki İhracat Fatura Onayı

15 15 Çift Kayıt Belgesi 346 Vize Yazısı 16 Kimlik ve Üyelik Belgesi 600 Çıraklık 148 Oda Sicil Kayıt-Faaliyet Belgesi Sureti (Ücretsiz olarak hizmet verilmektedir.) 6821 Gelen Yazılar 3549 Giden Yazılar 3206 Odamız üyelerine bilgilendirme amaçlı gönderilen cep mesaj Kredi Kayıt Başvurusu 1 Odamız web sayfasında yer alan haber ve duyuru 391 Basın Bildirileri ve İlanlar 63 İŞTİRAK EDİLEN FUARLAR Anılan fuarlarda Odamıza ücretsiz olarak tahsis edilen standlarda hem İlimizin tanıtımı hem de Odamız hakkında bilgiler verilmiş olup; firma katalogları, üyelerimizin tanıtım materyalleri ve Odamız yayınları sergilenmiş ve bilgilendirme yapılmıştır. NO FUAR ADI TARİH SEKTÖR 1 ANFAŞ Food Product 21. Uluslararası Gıda 19-22/02/2014 Gıda Fuarı/ ANTALYA 2 Doğaltaş MARBLE Uluslararası 26-29/03/2014 Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı/ İZMİR 3 WIN Automation Fuarı/ İSTANBUL 19-22/03/ Bursa 26. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Fuarı Ve Kongresi/ BURSA 02-06/04/2014 AFTAR Tarım-Hayvancılık ve 5 Tarım Teknolojileri 17-20/04/2014 Fuarı/ AFYONKARAHİSAR Uluslararası Makina İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, /06/2014 Yapı Tarım Hayvancılık Makina

16 16 Uluslararası Birleştirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuarı, 8. Uluslararası Yüzey İşleme Teknolojileri Fuarı/ İSTANBUL 7 8 NATURAL STONE 11. Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve / İSTANBUL Teknolojileri Fuarı Yörex Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı (Yöresel Ürünler)/ ANTALYA 04-07/06/ /10/2014 Yöresel Ürünler Gıda S. No AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 ODAMIZ PROJELERİ Proje Adı Hibe Programı Projenin Amacı Projenin Maliyeti ve Süresi Talep Edilen Destek Tutarı 1 PRACTYCEII 2014 Yılı ERASMUS Young Entreprenuers Programı Avrupa Birliğinde teşebbüs ruhunu yaratmak ve ülkeler arası deneyim aktarımına katkıda bulunmaktır ,21 Euro ,91 Euro 2 ATSO Enerjisi ile İşletmelere Işık Tutuyor 2014 T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Turizm,Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı Yüksek Teknolojik Donanıma Sahip Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasının elektrik enerjisi tüketiminde yenilenebilir kaynaklar kullanılmasını sağlayarak çevreye olan olumsuz etkisinin azaltılması. Yenilenebilir Enerji kaynaklarından olan günes enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin kullanılması. 400 kwe gücünde Güneş Enerjisi Santrali kurulması TL 18 Ay ,92 TL

17 17 KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Camii nin açılışı törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde takdir komisyonunda görevli Yönetim Kurulu Üyelerimiz Muammer Türker ve Ömer Aktan ve Meclis üyemiz M. Şükrü Genelioğlu, İl İdare Kurulu huzurunda düzenlenen yemin törenine katıldılar tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan ın başkanlığında Odamızda düzenlenen kanatlı ihracat sektörü toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde TOBB un katkılarıyla düzenlenen 24 TV ile Konuşan Ekonomi programına konuk olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı. Çekimler Odamızda gerçekleştirildi. Program 25 Ocak 2014 Cumartesi günü 24 TV de yayınlandı daha sonra Star gazetesinde haber olarak yer aldı tarihinde LG Showroom mağazasının açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde Mahalli ve Çevre Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci katıldı tarihinde İl Koordinasyon Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Mustafa Gül ve Ramazan Avcı katıldı tarihinde AB Uyum ve Danışma Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül ve Ramazan Avcı katıldı.

18 tarihinde AFJET Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde AFSİAD Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı ve Meclis üyemiz Hüseyin Şehitoğlu Başkan seçildi tarihinde Milletler Arası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi 59. Olağan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı. Genel Kurulda Türkiye Milletler Arası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi seçildi tarihinde Gecek Termal Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihleri arasında Hindistan ın Bangalore şehrinde düzenlenen 11. Uluslararası Mermer Granit ve Doğal Taş fuarına katılan üyelerimize Meclis Üyemiz Adnan Demirel Odamız adına katılım plaketi takdim etti. Fuara İlimizden 5 firma katılmıştır tarihinde Merhum Gazeteci İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu Açılış Törenine Meclis Başkanımız Mehmet Çarkgil katıldı tarihimde İslami İlimler Fakültesi Eğitim Binası ve Sosyal Tesisler Açılış Törenine Meclis Başkanımız Mehmet Çarkgil ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde İl Tütün Kurulu toplantısına Yönetim Kurlu Üyemiz Metin Mercan katıldı. 18

19 tarihinde İl Proje Değerlendirme Komisyon toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Mustafa Gül katıldı tarihinde Vergi Haftası nedeniyle düzenlenen Kocatepe Atatürk Anıtına Çelenk sunma törenine Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katıldı tarihinde Vergi Haftası kapsamında düzenlenen Küresel Vergi Sorunları ve Türkiye isimli panele Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde Ege Gazeteciler Federasyonu yemeğine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde Üniversite Rektörlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğinde tamamlanan Modern Mandacılık Tesisleri açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde Afyon Belediyesi H. Nermin Erbakan Hanımlar Lokal inin açılışına Meclis Başkanımız Mehmet Çarkgil ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde ICC Türkiye Milletler Ticaret Odası Değişen Ekonomi ve Türkiye konulu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde AFJET Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle Tabipler Odasının düzenlediği kokteyle Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser ile Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci katıldı tarihinde 18 Mart Şehitleri Anma günü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma ve anma törenine Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katıldı Müşterek Meslek Komite toplantısı düzenlenmiştir. 19

20 tarihinde ortağı olduğumuz Afyon Mermer in Olağan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker katıldı tarihinde AFJET in Olağanüstü Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde Bloomberg HT kanalında canlı olarak yayınlanan İş Dünyası programına konuk olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde Gecek Termal Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün düzenlediği Tekno Girişim Desteği, Üniversite Sanayi Ara Ürün ve Sanayi Sicil Bilgilerinin Güncellenmesi Ana Temalı 2014 yılı 1. Bölgesel İşbirliği ve Değerlendirme toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı. Toplantıda Ara Malı İthalatı konusunda konuşma gerçekleştirdi tarihinde Avukatlar günü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katıldı tarihinde Polis Teşkilatının 169. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Polis Şehitliğine çelenk sunma törenine Meclis Başkanımız Mehmet Çarkgil katıldı tarihinde Gecek Termal Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı. Toplantı Odamızda gerçekleştirildi tarihinde ICC 11. Milletlerarası Tahkim Seminerine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı. 20

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ Bu eser; Üyelerimize ve Elazığ ımıza hayırlı olsun... 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ BAŞKANDAN SUNUŞ Ali ŞEKERDAĞ Elazığ TSO Yön. Kur. Bşk. Çok

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yayın Kurulu Abdülkadir DÖLEK Genel sekreter Aslı ÖZYAMANOĞLU Didem ÖZER Aarıştırma Yayın Müdürlüğü Baskı Güven Ofset 0324 321 14 16 Tasarım Hüseyin Akyar Başkandan Türkiye

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

Şimdi Bölgeye Yatırım Zamanı

Şimdi Bölgeye Yatırım Zamanı Depremle Yıkıldık 08 Mart 2010 günü saat 04.30 sıralarında ilimiz Karakoçan merkezli 6.0 şiddetinde meydana gelen depremde Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerimize bağlı köylerimizde çok sayıda ev yıkımış

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Mehmet ÖZYURT YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yaşadığımız çağda küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan 2 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr FAALİYET RAPORU 2014 www.kiziltepetb.org.tr İÇİNDEKİLER Başkan ın Mesajı.... 3 Borsamız hakkında... Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat. Üyelerimiz hakkında... 1.TEMEL YETERLİLİKLER 1.1.Yönetim ve Oda Mevzuatı.....

Detaylı

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ Yayın Yılı: 2015 Yayına Hazırlayan: İş Geliştirme ve Ar-Ge Müdürlüğü Tüm yayınlama, kopyalama ve değiştirme hakları Bursa Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. içindekiler Önsöz

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Aralık 2013 Çanakkale Ticaret Borsası olarak; 2013 yılında, üyelerimizden aldığımız güçle İlimizin ekonomik ve sosyal yaşamında derin izler bıraktık.

Detaylı

Değerli Personelimiz,

Değerli Personelimiz, 2 Değerli Personelimiz, 5174 sayılı kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 27 Mayıs 1977 yılında kurulan Bodrum Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. AKHİSAR

Detaylı

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 2 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 3 YÖNETİM KURULU BAŞKAN SUNUŞU OKA bütün organlarıyla, başta Yönetim Kurulumuz ve

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 213 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu : Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı