The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(1), , lköretim Online, 7(1), , [Online]: The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Ali Günay BALIM 1 Didem NEL 2 Ertu EVREKL 2 ABSTRACT. In our country, the necessity of science education has been realized to be able to keep in step with the advances in science and technology. Therefore, the content and philosophy of Science Education Programme have rearranged. Science and Technology Education Programme in Turkey has been organized in the basis of constructivist approach. The techniques and methods aimed at providing the active participation of students to the learning process have been taken part in the new programme. According to constructivist approach, students are supposed to be active in the construction process of their knowledge and therefore the use of visual tools which provide students to participate in learning process and to help them learn in a more concrete way to learn meaningful by creating a discussion environment is of great importance. One of the so-called tools is concept cartoons. In this study, the effect of concept cartoons which is used in science education on students academic achievement and enquiry learning skill perceptions were tried to be determined. According to data obtained from this study, there is no difference between the experiment group and the control group with respect to the students academic achievement, however there is a meaningful difference in favour of the experiment group with respect to the students enquiry learning skill perceptions. As a result of this study, it has been determined that concept cartoons have affected students enquiry learning skill perceptions by helping students to enquire new knowledge with their existing experiences. Key Words: Science Education, Concept Cartoons and Enquiry Learning Purpose and significance: Science and Technology Education Programme in Turkey has been organized in the basis of constructivist approach. The techniques and methods aimed at providing the active participation of students to the learning process have been taken part in the new programme. According to constructivist approach, students are supposed to be active in the construction process of their knowledge. Therefore, the use of visual tools which provide students to participate in learning process and to help them learn in a more concrete way to learn meaningful by creating a discussion environment is of great importance. One of the so-called tools is concept cartoons. In this study, it is aimed to determine the effect the use of concept cartoons in the unit of if there was no pressure, what would happen? in science course on the enquiry learning skills perceptions and academic achievement of students in a primary school in Izmir. Methods: In this study, pre test-post test quasi-experimental design is used to determine the differences between experimental group and control groups enquiry learning skills perceptions points and post test-only design is used to determine the differences between control and experimental groups academic acheivement points. Because this study is experimental, the study group was choosen instead of the selection of sample and universe. 1 Assist. Prof. Dr. Dokuz Eylul University, Buca Education Faculty, 2 Dokuz Eylul University, Buca Education Faculty, *This study is supported by TUBTAK.

2 The academic achievement test developed by researcher and the enquiry learning skills perceptions scale developed by Takoyan (2007) is used as data collecting tools in this study. The KR-20 reliability of the academic achievement test was determined as.80. the items taking part in academic achievement test is changed.303 to.641. The factors about the enquiry learning skill perceptions scale are negative perceptions, positive perceptions and enquiring correct perceptions items. The factors reliability of the enquiry learning skills perceptions scale are.73,.67 and.71. Cronbach alpha reliability of the scale is.84; the split half Spearman-Brown coefficient is.82. The analyses about sub-problems taking part in this study is done by using t tests for independent and dependent groups on SPSS 15 programme. Results: In the result of this study, according to data which was obtained from this study, there is no differences between the experimental group and the control group with respect to the students academic achievement (t=.019; p=.890>.05), however there is a meaningful difference in favour of the experiment group with respect to the students enquiry learning skill perceptions (t=7.420; p=.011<.05). In addition to this, there is no meaningful differences between control groups pre and post test in students enquiry learning skill perceptions (t=-.489; p=.633>.05), nonetheless, there is a meaningful differences between experiments group pre and post test in students enquiry learning skill perceptions (t=5,660; p=.957>.05). Besides, there is no meaningful correlation between groups post test enquiry learning skill perceptions points and academic achievement points (r=.175; p=.502>.05). In the result of analyses, it has been determined that concept cartoons have affected students enquiry learning skill perceptions and only the use of concept cartoons haven t affected students academic achievements. Discussion and Conclusions: Constructivist approach consists of the methods and techniques basing on the enquiring and thinking of students as a scientist. In this approach, because the constructer of knowledge is students the use of methods, techniques and visual tools providing students active participations to learning process is of great importance. One of the so-called visual tools is concept cartoons. In this study, the effect the use of concept cartoons in science education on students academic achievement and enquiry learning skill perceptions were tried to be determined. According to data obtained from this study, it is thought that the use of concept cartoons in science education provides the students to enquire the daily life problems, so it has the positive effect on students enquiry learning skill perceptions. In addition the this, there is no effect only the use of concept cartoons in science education on students academic achievements. Therefore, it is thought that the use of concept cartoons along with other techniques and methods may affect students academic achievements. Besides, there is no meaningful corralation between post test enquiry learning skill perceptions and academic achievements of students in control and experiment groups. As a result, the use of concept cartoons in science education may provide students thinking skills to reflect their academic achievements by helping them to enquire and think is thought.

3 Fen Öretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Örencilerin Akademik Baarılarına ve Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algılarına Etkisi* Ali Günay BALIM 1 Didem NEL 2 Ertu EVREKL 2 ÖZ. Ülkemizde bilim ve teknolojideki gelimelere ayak uydurabilmek için fen öretiminin gerekliliinin farkına varılmı, fen öretim programının içeriinde ve felsefesinde deiimlere gidilmitir. Fen ve Teknoloji öretim programı yapılandırmacı yaklaım temelinde düzenlenmi ve içeriinde örencilerin sürece aktif katılımını salamaya yönelik yöntem ve tekniklere yer verilmitir. Yapılandırmacı yaklaıma göre örencilerin bilgiyi yapılandırma sürecinde aktif olmaları gerektiinden örenme sürecinde örencileri derse katabilecek, tartıma ortamları yaratarak onların daha anlamlı örenmelerini salayabilecek görsel araçların kullanımı önem taımaktadır. Söz konusu araçlardan biri de kavram karikatürleridir. Aratırmada fen öretiminde kullanılan kavram karikatürlerinin, örencilerin akademik baarılarına ve sorgulayıcı örenme becerileri algılarına etkisi belirlenmeye çalıılmıtır. Aratırmadan elde edilen bulgulara göre, deney grubu ile kontrol grubu arasında akademik baarı puanları bakımından anlamlı bir farklılık bulunamazken, sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları bakımından deney grubu lehinde anlamlı bir fark bulunmutur. Aratırmadan elde edilen sonuçlara göre, kavram karikatürlerinin örencilerin var olan deneyimleriyle, yeni karılatıkları bilgileri sorgulamalarına yardımcı olarak, örencileri bu yöndeki algılarını etkiledii belirlenmitir. Anahtar Sözcükler: Fen Öretimi, Kavram Karikatürleri ve Sorgulayıcı Örenme GR Fen öretiminde örencilerin sürece aktif katılımını temel alan yaklaım ve yöntemler ülkelerin öretim programlarında yerini almaktadır. Örencilerin yaparak yaayarak ve ön bilgileriyle yeni bilgiler arasında ilikiler kurarak örenmelerini temel alan bu öretim programları bilgiyi aratıran ve üreten bireyler yetitirmeyi amaçlamaktadır. Olayları aratıran, fikirleri inceleyen, üretken bireyler yetitirebilmek için fen öretiminin gereklilii ve önemi bilinmektedir (Köseolu ve Kavak, 2001). Bu nedenle ülkemizde Fen Bilgisi Öretim Programı yürürlükten kaldırılarak karılatıı problemleri sorgulayan ve çözebilen, Fen okuryazarı bireyler yetitirmeyi amaçlayan Fen ve Teknoloji Öretim Programı olarak deitirilmitir. Fen konuları açısından incelendiinde, sorgulamalı-aratırmalı öretim bugün pek çok gelimi ülkenin fen öretim programının temelini oluturmaktadır (Köseolu ve dierleri, 2003). Yapılandırmacı yaklaım temelinde düzenlenen Fen ve Teknoloji Öretim Programı, örencilerin günlük yaamda karılatıı olayları sorgulamalarını ve sınıf ortamlarında örendikleriyle ilikilendirmelerini amaçlamaktadır. Yapılandırmacı yaklaımın temel alındıı Fen öretiminin temelinde doada gerçekleen olayları anlamak ya da anlaılır hale getirmek vardır ve fen doası gerei sorgulamaya dayalı bir bilim dalıdır. Fen de sorgulama, deneyler ve yüksek düzey düünce yoluyla doal olayların aratırılmasını içermektedir (Lee ve dierleri, 2004). Bu nedenle sorgulayıcı örenme örencilerin sürece aktif katılımını gerektirmektedir (Tüzün, 2006; Matson, 2006). Matson (2006) a göre sorgulamaya dayalı fen öretimi; evrenin doasını ve yapısını sorgulama sürecidir. Sorgulayıcı örenme, örencilerin günlük hayatta karılatıkları olaylar üzerinde denenceler kurarak 1 Yrd. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi, *Bu aratırma TÜBTAK tarafından desteklenmektedir.

4 bu denenceleri sınamalarını ve bu süreçte bilim adamı gibi davranmalarını, aynı zamanda üst düzey düünce becerilerini kazanmalarını temel almaktadır. Zion, Michalsky ve Mevarech (2005) e göre sorgulayıcı örenme (inquiry-enquiry learning) yapılandırmacı yaklaımı ifade etmektedir. Bu balamda örenme sürecinde bireyin yeni karılatıı ve var olan bilgilerini sorgulamasını, bu sayede bilgileri ilikilendirerek anlamlı örenmesini temel alan yapılandırmacılık, modern Fen öretiminde önemli bir etkiye sahiptir (Matthews, 1997; 2002). Yapılandırmacı Yaklaım ve Fen Öretimi Fen Öretim Programı; örencilerin yaparak-yaayarak örenmelerini, ön bilgileriyle yeni bilgilerini anlamlı olarak ilikilendirmelerini ve onların aktif olarak sürece katılımını amaçlamaktadır. Fen eitimi ve öretimi; eletirel ve sorgulayıcı örenme becerilerinin kazandırılmasıyla sebep-sonuç ilikilerin çözümüne yönelik yöntemlerin öretimini temel almaktadır (Aydodu, 2003). Bu nedenle yapılandırmacılık, fen öretimindeki aratırmalar ve uygulamalar için önemli bir yöneltici olmutur (Geelan, 1997). Yapılandırmacılık, genel anlamıyla öretmen tarafından aktarılan bilgiyi almak ve depolamaktan çok örencilerin yeni fikirlerini veya yeni örendii kavramları önceki bilgileri üzerine yapılandırdıını savunan bir örenme yaklaımıdır (Ben-Ari, 2001; Hsu, 2004). Yapılandırmacılık bilginin, kiilerarası deiim ve fiziksel olgularla etkileim yardımıyla birey tarafından yapılandırılan sürekli aktif bir süreç sonucunda meydana geldiini savunur (Watts, 1997; Spigner-Littles ve Anderson, 1999). Yapılandırmacı yaklaım, örencilerin zihinlerini bo bir levha ve bilgi aktarılacak yapılar olarak görmekten çok her örencinin belli yaantılara sahip olduunu ve bu yaantıların örenmeye etki ettiini savunmaktadır. Yapılandırmacı yaklaımın savunucularından kabul edilen Ausubel e göre örenmede önemli olan örenmenin anlamlı olmasıdır (Özmen, 2004). Örenmeyi etkileyen en önemli faktör örencinin mevcut bilgi birikimidir (Akgün, 2004). Brooks ve Brooks (1993) a göre her birey, önceki bilgileriyle yeni deneyimlerini birletirerek dünyayı anlamaya çalıır. Bu nedenle örencilerin ön bilgileri, bilgilerin anlamlandırılmasında ve yeni bilgilere ulaılmasında önemli yer tutmaktadır. Yapılandırmacı yaklaımda örenme, bireyin kavramsal yapılarını yeni bilgilerle ilikilendirmesine balıdır ve bilginin yapılandırılması bireyin çevre deneyimleriyle, sahip olduu bilgi emaları arasındaki iletiim yoluyla olumaktadır (Naylor ve Keogh, 1999; Valanides, 2002). Yapılandırmacı yaklaıma göre örenme, örenenin hali hazırda bildikleriyle yeni düünce ve deneyimlerini ilikilendirmesini içeren bireysel bir süreçtir (Liang ve Gabel, 2005). Yani bireyler örenirken çevrelerindeki dünyaya yükledikleri anlamı yapılandırmaktadırlar (Chee, 1997). Yapılandırmacı yaklaım dier bireylerin bilgisinin aynen alınmasından çok, bilginin birey tarafından yapılandırılmasını temel almaktadır (Horstman ve White, 2002). Yapılandırmacı yaklaıma göre bilginin örenen tarafından oluturulması, öretmen tarafından örenciye aktarılmasından daha yararlıdır (Güçlü, 1998). Bu nedenle tüm örenmelerin zihindeki bir yapılandırma sonucu oluturulmasına dayanan yapılandırmacılık, bireylerin örenme sürecinde daha fazla sorumluluk almalarını ve etkin olmalarını gerektirir (Yaar, 1998). Yapılandırmacı yaklaımda örenci-örenci ve öretmen-örenci etkileimleri örenmenin önemli bileenleridir (Liang ve Gabel, 2005). Öretmen süreçte örencilerin bilgileri ilikilendirmesinde ve yeni bilgilere ulamasında yönlendirici rolünü üstlenirken örenci ise örenme sürecinde aktif bir rol üstlenmektedir. Örenci aktif örenen olmak ve bilgiyi yapılandırmak için örenme sürecine aktif katılmalıdır (Kroasbergen ve Van Luit, 2005). Ayrıca örencilerin karılatıı problemleri sorgulamalarının salanması bilginin yapılandırılması için önemlidir. Bu nedenle yapılandırmacı yaklaıma göre düzenlenmi fen derslerinde kavram karikatürleri gibi örencilerin sürece aktif katılımını salayabilecei düünülen ve günlük hayatta karılatıkları problemleri sorgulayarak çözüme ulamalarını destekleyen görsel araçların kullanılması önemlidir.

5 Yapılandırmacı Fen Öretiminde Kavram Karikatürleri Fen öretim programının yapılandırmacı yaklaım temelinde yeniden düzenlenmesiyle, örenme ortamlarında örencilerin derse aktif katılımını salayan görsel araçlar üzerindeki çalımalar artmıtır. Söz konusu araçlardan biri de kavram karikatürleridir. Brenda Keogh ve Stuart Naylor tarafından 1990 lı yıllarda gelitirilen kavram karikatürleri; günlük yaamdan bilimsel bir olayı karikatür biçimindeki karakterler yardımıyla tartıma biçiminde ifade eden ve olaya ilikin farklı bakı açıları sunan görsel araçlardır (Keogh ve Naylor, 2000; Naylor, Downing ve Keogh, 2001; Stephenson ve Warwick, 2002; Coll, 2005). Kavram karikatürleri görsel bir uyaran ile konuma formunda yazılmı metinlerin birlikte kullanımından meydana gelmekte ve günlük yaamdan olayları yansıtan karikatür biçiminde çizimleri içermektedir (Keogh, Naylor ve Wilson, 1998; Keogh ve Naylor, 1999). Kavram karikatürlerinde günlük hayattan alınan konuya ilikin düünceler tartıma eklindeki karikatür karakterleri tarafından ileri sürülür. Daha sonra örenenler karikatür karakterleriyle tartımaya davet edilir (Kabapınar, 2005). Bu araçlar örencilerin düüncelerini ortaya çıkarmak ve örencileri tartımaya tevik etmek için bir balangıç noktası olarak kullanılabilmektedir (Bing ve Tam, 2003). Kinchin (2004) e göre kavram karikatürleri; sınıf tartımalarında konuya odaklanmayı ve katılımı salayan yararlı araçlardır. Keogh, Naylor ve Wilson (1998) a göre kavram karikatürlerinde; Her yataki örenene çekici ve ulaılabilir gelmesi için kısa metinler kullanılır. Örenenlerin bilimsel bilgiyle günlük yaam arasında oluturduu ilikilerin doruluunu sorgulayabilmesi için bilimsel düünceler günlük olaylara uygun olarak tasarlanır. Örenenlerin birçok farklı düünceyi savunması mümkün olduundan, alternatif düünceler gelitirmeye ve yanlı anlamaları gidermeye yönelik aratırma temelli olmalıdır. Bilimsel olarak uygun görü ya da görüler, alternatif düünceler arasında yer alır. Karikatür içeriinde yer alan karakterler tarafından ileri sürülen düünceler, örencilerin doru düünceye kolayca ulaamamaları ve örencilerin zihninde bilisel çatıma yaratılabilmesi için eit olasılıkta düzenlenmelidir. Kavram karikatürleri bilimsel düünceler üretmek, tartımaya yol açmak, ilgi çekmek ve soru sormak için bir uyaran olarak düzenlenmi karikatür biçimindeki çizimlerdir (Keogh ve dierleri, 2001; Long ve Marson, 2003). Dabell (2004) e göre kavram karikatürleri; Örencilerin fikirlerini sorgulamalarına yardımcı olur, düüncelerini geniletir ve olaylara farklı bakı açılarını gösterir. Tartıma ortamının oluması için uyarıcı görevi yapar ve örencilerin derse katılımını salar. Örencilerin günlük hayatta karılatıkları sorunları çözmelerinde onlara yol gösterir. Örencilerin zihnindeki belirsizlikleri ve yanlı kavramaları ortaya çıkarır. Konuları birletirme ve konuyu geniletme etkinliklerinde kullanılabilir. Kavram karikatürleri Fen öretiminde etkili ve yenilikçi bir yaklaım salamak için ortaya çıkmıtır (Keogh ve Naylor, 1996). Kavram karikatürleri, Fen dersleri içeriinde tartımayı balatmak için bir uyaran olarak kullanılabilir (Keogh, Naylor ve Downing, 2003). Fen derslerinde kavram karikatürleri kullanımının, örencilerin dikkatlerini derse younlatırarak elenceli, görsel ve görülerini tartıabilecekleri örenme ve bilgiyi yapılandırma ortamları yaratabilecei düünülmektedir.

6 Aratırmanın Amacı ARATIRMANIN AMACI, PROBLEMLER VE ALT PROBLEMLER Aratırmada; fen dersi Ya Basınç Olmasaydı? ünitesinde kavram karikatürü kullanımının, zmir ilindeki bir ilköretim okulunda 7. sınıfta örenim gören örencilerin akademik baarı ve sorgulayıcı örenme becerisi algıları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Aratırmanın Problemi Aratırmanın problem cümlesi; Fen derslerinde kullanılan kavram karikatürlerinin örencilerinin akademik baarıları ve sorgulayıcı örenme becerileri algıları üzerinde etkisi var mıdır? olarak belirlenmitir. Aratırmanın Alt Problemleri Yukarıda belirtilen problem dorultusunda aratırmanın alt problemleri; Deney grubu ile kontrol grubu son test akademik baarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Deney grubu ile kontrol grubu son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Deney grubu ve kontrol grubu ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Deney ve kontrol grubundaki örencilerin son test sorgulayıcı örenme becerileri algı ve akademik baarı puanları arasında anlamlı bir iliki var mıdır? olarak belirlenmitir Aratırmanın Deseni YÖNTEM Aratırmada örencilerin akademik baarılarındaki farklılıın belirlenmesinde kontrol gruplu ön test eliine dayalı sadece son test; sorgulayıcı örenme becerileri algılarındaki farklılıı belirlemek amacıyla ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıtır. Son test kontrol gruplu modelde yansız atama ile oluturulmu iki grup bulunur. Gruplara yalnızca son test uygulanır. Çou denemelerde ön testin uygulanması ya olanaksız ya da gereksizdir. Bu modelde deney öncesi ölçmenin iç ve dı geçerlilik üzerindeki olumsuz etkileri önlenebilir (Karasar, 2006). Ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desende ise baımsız deikene maruz kalan deney grubunun yanı sıra baımsız deiken etkisinde kalmayan ilave bir grup bulunur. Bu desen bir deney ve bir kontrol grubu içerir ancak katılımcılar rastgele belirlenmez. Grupların ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık yoksa göreceli olarak grupların denkliinden bahsedilebilir. Denencelerin test edilmesinde, her iki grubun ön testten son teste deiim gösteren puanları anlamlı bir farkın olup olmadıını belirlemek için karılatırılır. (Bulduk, 2003; Christensen, 2004). Aratırmanın baımlı deikeni örencilerin akademik baarıları ve sorgulayıcı örenme becerileri algıları; baımsız deikeni ise kavram karikatürleri olarak belirlenmitir. Sönmez (2005) e göre; deneysel aratırmalarda evren ve örneklem seçimine gidilmemelidir. Bu nedenle aratırmada evren genellenebilirlii göz ardı edilmi ve çalıma grubu seçilmitir. Aratırmadaki yer alan deney grubu n=15; kontrol grubu n=15 örenciden olumaktadır. Aratırmanın simgesel görünümü Tablo.1 de belirtilmitir.

7 Tablo. 1 Aratırmanın deseninin simgesel gösterimi T1= Ya Basınç Olmasaydı? Ünitesi Akademik Baarı Testi, T2= Fen e Yönelik Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei Gruplar Ön Test Süreç Son Test Deney Grubu T2 Yapılandırmacı Yaklaım- Kavram Karikatürleri T1, T2 Kontrol Grubu T2 Yapılandırmacı Yaklaım T1, T2 Veri Toplama Araçları Aratırmada kullanılan veri toplama araçları ve gelitirilme aamaları aaıda verilmitir. Ya Basınç Olmasaydı? Ünitesine likin Akademik Baarı Testi Testin gelitirilme aamasında geçerlilik ve güvenirlik sürecine yer verilmi, madde analizi yapılmıtır. Testin geçerlilii için kapsam ve yüz görünü geçerliliine, güvenirlii için KR-20 güvenirlik katsayısına bavurulmutur. Kapsam geçerliliinin salanabilmesi için baarı testi ünitedeki her hedef-davranıa en az bir soru düecek biçimde hazırlanmı, belirtke tablosu üzerinde soruların hangi bilisel düzeye ait olduu aratırmacılar tarafından belirlenmitir (Özgüven, 1998). lk ekli 44 çoktan seçmeli soru içeren akademik baarı testi hedef-davranıa uygun sorular yazılıp madde havuzu oluturulduktan sonra yüz-görünü geçerliliinin salanması amacıyla uzman görüü alınarak sorularda gerekli düzenlemeler yapılmıtır. Tavancıl (2005) a göre genelde kapsam geçerlii içinde deerlendirilen bu geçerlik türü, bir ölçme aracının hangi özellii ölçtüü hakkındaki uzman görüüdür ve geçerlik düzeyi sayısal deerlerle belirlenemez, kanaatlere göre bir kabul söz konusudur. Uzmanların görüü dorultusunda yeniden düzenlenen baarı testinin ön uygulamaları, rastgele belirlenen farklı sosyoekonomik düzeye sahip zmir ili merkez ve ilçe ilköretim okullarında örenim gören 145 sekizinci sınıf örencisi üzerinde gerçekletirilmitir. Daha sonra ön uygulamaları gerçekletirilen akademik baarı testinde yer alan soruların ayırt ediciliinin belirlenmesi için örencilerin, testten aldıkları puanlar sıralanarak üst %27, alt %27 olmak üzere iki gruba ayrılmı ve madde ayırt edicilii.25 in altında olan maddeler testten çıkarılmıtır. Ayırıcılık gücü.20 nin altında olan maddeler atılması gereken maddeler; arasındaki maddeler düzeltilmesi gereken maddeler ve.40 ın üzerindeki maddeler çok iyi maddelerdir (Tan, 2005). Ayrıca testteki soruların madde güçlükleri belirlenerek deeri.30 un altında ve.70 in üstünde olan maddeler testten çıkarılmıtır. Özgüven (1998) e göre madde güçlüü, test verilen gruptaki bireylerin maddeyi doru olarak cevaplandırma yüzdesidir. Madde güçlüü 0,00 a yaklatıkça madde zor, 1,00 a yaklatıkça madde kolay olarak yorumlanır. Test gelitirilirken bir maddenin bilenle bilmeyeni ayırma gücü ve madde güvenirliinin yüksek olması açısından; güçlüü 0,5 civarı maddeler tercih edilir (Tan, 2005). Son olarak iç tutarlılıın yükseltilmesi için testte madde-toplam puan korelasyonunda.20 in altındaki maddeler testten çıkarılmıtır. Madde-toplam puan korelasyonu.20 ile.30 olan sorular üzerinde düzeltmeler yapılmıtır. Büyüköztürk (2006) genel olarak madde toplam korelasyonu.30 ve daha yüksek maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettii arasında kalan maddelerin gerekirse testten atılabileceini,.20 den düük maddelerin ise teste alınmaması gerektiini belirtmektedir. Ölçein son ekli 24 çoktan seçmeli sorudan olumaktadır. Ölçein KR-20 güvenirlii.80 olarak hesaplanmıtır. Güvenirlik bir ölçme aracının ölçme sonuçlarındaki kararlılık derecesidir (Özgüven, 1998: 83). Testteki soruların güçlükleri.303 ile.641 arasında deimektedir. Testin ortalama güçlüü.455 olarak belirlenmitir. Testten alınacak en yüksek puan 24; en düük puan ise 0 dır. Tablo. 9 da testteki maddelere ilikin madde güçlükleri, toplam puan-madde korelasyonları ve ayırt edicilikleri belirtilmitir.

8 Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei Fen öretiminde sorgulayıcı örenmenin önemi ve yeri göz önüne alındıında örencilerin bu yönelimdeki algılarının belirlenmesi önem taımaktadır. Bu nedenle aratırmada kavram karikatürlerinin örencilerin sorgulayıcı örenme becerilerine etkisi belirlenmeye çalıılmıtır. Sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçei Takoyan (2007) tarafından gelitirilmitir. Ölçek 22 algı maddesinden olumaktadır. Aratırmacı tarafından ölçei oluturan faktörler olumsuz algı maddeleri, olumlu algı maddeleri ve doruluunu sorgulama algı maddeleri olarak belirlenmitir. Ölçee ait faktörlerin sırasıyla güvenirlikleri.73,.67 ve.71 dir. Ölçein tamamına ilikin Cronbach alfa güvenilirlii.84; Spearman-Brown testi yarılama iç tutarlılık katsayısı.82 olarak bulunmutur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 110; en düük puan ise 0 dır. Derslerin lenii ve Örenme Süreci Aratırma yedinci sınıf fen dersi Ya Basınç Olmasaydı? ünitesi üzerinde yürütülmü ve dört hafta boyunca (12 ders saati) deney ve kontrol grubunda ders planları ve etkinlikler, yapılandırmacı yaklaıma dayalı 7E örenme modeli temel alınarak hazırlanmıtır. En az üç ders saati süresi aratırmaya katılmayan örenciler deerlendirmeden çıkarılmıtır. Deney grubu ile kontrol grubu arasında herhangi bir bozucu etkinin olmaması amacıyla her iki sınıfa da aynı öretmen girmitir. Deney grubunda, kontrol grubundan farklı olarak etkinlikler yapılırken tartıma ortamı yaratılabilmesi ve örencilerin derse katılımlarının salanabilmesi için aratırmanın baımsız deikeni olan kavram karikatürleri ile dersler ilenmitir. 7E örenme modeline uygun olarak hazırlanan etkinlikler ve kavram karikatürlerinde ele alınan konular genellikle günlük hayattan olayları içermektedir. Etkinlikler programın içerdii hedef kazanımlara uygun olarak hazırlanmıtır. BULGULAR Bu kısımda, bulgular ve bulgulara ilikin yorumlara yer verilmitir ve verilerin analizi belirtilen alt problemler altında incelenmitir. statistiksel yöntemin seçimi için, deney ve kontrol gruplarındaki örenci sayısının az olması nedeniyle gruplardan elde edilen tüm verilerin parametrik olup olmadıı, varyansların homojenlii testiyle (Levene testi) analiz edilmitir. Anlamlılık düzeyi tüm veriler için p>0.05 olarak bulunmutur. Ayrıca puan daılım grafikleri incelenerek verilerin parametrik özellik gösterdii belirlenmitir. Bu nedenle aratırmada parametrik istatistiksel yöntemler kullanılmıtır. ki grup arasındaki analizler ilikisiz örneklemler t testi kullanılarak yapılmıtır. Aynı grup içindeki ön test- son test puanlarının karılatırılması için ilikili örneklemler için t testi kullanılmıtır. likili örneklemler için t testi, ilikili iki örneklem; ilikisiz örneklemler için t testi ise iki ilikisiz örneklem ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadıını test etmek için kullanılır (Büyüköztürk, 2006). Örencilerin son test akademik baarı testi ile sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçeinden aldıkları puanlar arasındaki iliki ise Pearson momentler çarpımı hesaplanarak belirlenmitir. Tüm verilerin çözümlenmesi ve analizlerin yapılmasında SPSS 15 programından yararlanılmıtır. Aratırmada öncelikle örencilerin birinci döneme ait not ortalamaları incelenmitir. Örencilerin notlarına ilikin veriler Tablo. 2 de belirtilmektedir. Tablo. 2 Deney ve Kontrol grubundaki örencilerin ilk dönem fen dersi not ortalamaları ve arasındaki iliki GRUPLAR N ARTMETK ORTALAMA STANDART SAPMA t deeri p* DENEY 15 54,66 22,75 KONTROL 15 52,00 20,42 *p>.05 olduundan fark anlamlı deildir *

9 Yapılan analiz sonucunda örencilerin not ortalamalarının bir birine yakın olduu görülmü, yapılan t testi sonucuna göre (t=.114; p=.738>.05) iki grubun puanları arasında.05 düzeyinde anlamlı bir ilikinin bulunmadıı bu nedenle gruplar arasında yansız atama yapılabilecei sonucuna ulaılmıtır. Aratırmada örencilere Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei ön test olarak uygulanmıtır. Deney ve kontrol grubundaki örencilerin aldıkları puanlara Tablo. 3 te yer verilmitir. Tablo. 3 Deney ve Kontrol grubu ön test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanlarının karılatırılması ARTMETK STANDART GRUPLAR N t deeri p* ORTALAMA SAPMA DENEY 15 74,80 5,85 KONTROL 15 73,86 9,86 *p>.05 olduundan fark anlamlı deildir * Deney ve kontrol grubundaki örencilerin aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık olmadıı yapılan t testi sonucunda belirlenmitir (t=.109; p=.744>.05). Örencilerin I. dönem sonu notları temel alınarak belirlenen akademik baarı puanları ile sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçeinden aldıkları ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadıı belirlenmitir. Bu sonuçlar dorultusunda gruplar kendi arasında rastgele deney grubu ve kontrol grubu olarak atanmıtır. Alt problem 1: Deney ile kontrol grubu arasında son test akademik puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? alt probleminin çözümü dorultusunda örencilerin son test akademik baarı testinden aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve t testi sonuçları Tablo. 4 te belirtilmitir. Tablo. 4 Deney ve Kontrol grubu son test akademik baarı puanlarının karılatırılması GRUPLAR DENEY N ARTMETK ORTALAMA STANDART SAPMA 15 10,66 4,22 KONTROL 15 10,86 3,62 *p>.05 olduundan fark anlamlı deildir. t deeri p* * Yapılan t testi sonucunda grupların son test akademik baarı puanları anlamlılık deerinin.05 ten büyük olması nedeniyle (t=.019; p=.890>.05) grupların akademik baarı puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadıı görülmektedir. Alt problem 2: Deney ile kontrol grubu arasındaki son test sorgulayıcı örenme becerileri algı ölçei puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? alt probleminin çözümü dorultusunda örencilerin son test sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçeinden aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve t testi sonuçları Tablo. 5 te belirtilmitir.

10 Tablo. 5 Deney ve Kontrol grubu son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanlarının karılatırılması GRUPLAR DENEY N ARTMETK ORTALAMA STANDART SAPMA 15 83,87 6,70 KONTROL 15 74,93 10,78 *p<.05 olduundan fark anlamlıdır. t deeri p* 7, * Örencilere uygulanan Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei nden aldıkları son test puan ortalamaları arasındaki farklılıın.05 düzeyinde anlamlı olduu belirlenmitir (t=7,420; p=.011<.05). Alt problem 3: Deney ve kontrol grubunun ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçei puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? alt problemlerinin çözümleri dorultusunda deney ve kontrol grubundaki örencilerin ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçeinden aldıkları puan ortalamaları Tablo. 7 ve 8 de verilmi ve aralarındaki farklılıın anlamlı olup olmadıı t testi yardımıyla belirlenmitir. Tablo.6 Deney grubu ön test ve son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanlarının karılatırılması GRUPLAR ARTMETK STANDART ORTALAMA SAPMA t deeri p** DENEY ÖN TEST 74,80 5,86 DENEY SON TEST 83,87 6,71 5, ** **p<.001 olduundan fark çok anlamlıdır. Deney grubundaki örencilerin Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei ön test- son test puanları arasında.001 düzeyinde anlamlı bir farklılıın olduu belirlenmitir (t=5,660; p=.000<.001). Tablo 7. Kontrol grubu ön test ve son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanlarının karılatırılması GRUPLAR ARTMETK STANDART ORTALAMA SAPMA t deeri p* KONTROL ÖN TEST 73,87 9,26 KONTROL SON TEST 74,93 10, *p>.05 olduundan fark anlamlı deildir. Kontrol grubundaki örencilerin sorgulayıcı örenme becerileri algı ön test-son test puanları arasında anlamlı bir farklılıın olmadıı belirlenmitir (t=-.489; p=.633>.05). Tablo 6 ve 7 deki bulgular göz önüne alındıında kavram karikatürleriyle etkinliklerin ilendii deney grubunun ön test son test puanları arasındaki anlamlılık düzeyinin, kontrol grubuna göre daha yüksek olduu belirlenmitir.

11 ekil 1. Deney ve Kontrol grubu ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanlarının karılatırılması Alt problem 4: Deney ve kontrol grubundaki örencilerin son test sorgulayıcı örenme becerileri algı ölçeinden aldıkları puanlar ile akademik baarı testinden aldıkları puanlar arasında bir iliki var mıdır? alt probleminin çözümü dorultusunda deney ve kontrol grubundaki örencilerin son test sorgulayıcı örenme becerileri algısından aldıkları puanlar ve son test akademik baarı testinden aldıkları puanlar arasındaki iliki ve bu ilikinin anlamlılıı Pearson momentler çarpımıyla hesaplanmıtır (Tablo. 8). Tablo 8. Deney ve Kontrol grubu son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları ile son test akademik baarı puanları arasındaki iliki GRUPLAR r p* DENEY KONTROL *p>.05 olduundan fark anlamlı deildir. Deney grubu ve kontrol grubundaki örencilerin Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei nden aldıkları puanlar ile akademik baarı testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilikinin olmadıı görülmektedir. Kontrol grubundaki puanlar arasında hemen hemen negatif ya da pozitif bir iliki bulunmazken (r=.015; p=.957>.05); deney grubundaki puanlar arasında pozitif yönde ancak zayıf bir iliki bulunmaktadır (r=.175; p=.502>.05). TARTIMA, SONUÇ VE ÖNERLER Yapılandırmacı yaklaım, örencilerin örenme sürecinde bir bilim insanı gibi düünmesini ve sorgulamasını temel alan yöntem ve teknikleri beraberinde getirmitir. Bu yaklaımda bilginin yapılandırıcısı örenci olduundan, örencilerin sürece aktif katılımlarını salayan yöntem, teknik ve görsel araçların kullanımı büyük önem taımaktadır. Söz konusu araçlardan biri de kavram karikatürleridir. Bu aratırmada fen öretiminde kavram karikatürleri kullanımının, örencilerin akademik baarılarına ve sorgulayıcı örenme becerileri algılarına etkisi incelenmeye çalıılmıtır. Aratırmadan edinilen bulgular sonucunda u veriler elde edilmitir: Deney grubu ile kontrol grubu son test akademik baarı puanları arasında anlamlı bir fark yoktur: Deney grubu ve kontrol grubu için hazırlanan etkinliklerin tamamı aynı yöntem ve teknikleri içermekte olup etkinliklerin tamamı yapılandırmacı yaklaım temelinde düzenlenmitir. Aratırmada baımsız deiken kavram karikatürleridir. Yapılan analizler sonucunda kavram karikatürlerinin tek baına akademik baarıya etkisinin bulunmadıı belirlenmitir. Ancak kavram karikatürlerinin farklı

12 yöntem ve tekniklerle birlikte kullanıldıında akademik baarıya olumlu katkı salayabilecei düünülmektedir. Deney grubu ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır: Deney grubundaki örenciler derslerin tamamında kavram karikatürleriyle karı karıya bırakılmı ve sürekli olarak konuya ilikin sorular sormaya, karısındakinin savunduu görüü sorgulamaya istekli hale gelmilerdir. Bazı örenciler süreçte yaantılarını göz önüne alarak görülerini savunmu dier örencilerse zıt görüler bildirerek karısındakinin düüncelerini sorgulama fırsatı bulmulardır. Daha sonra örenciler, konuya ilikin deneyler yaparak hangi görüün doruyu yansıttıını bulma fırsatını yakalamılardır. Bu nedenle deney grubu ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları bakımından anlamlı bir farklılık olduu düünülmektedir. Kontrol grubu ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur: Kontrol grubundaki örencilerin ön test-son test puan ortalamaları arasında az da olsa bir farklılık bulunmaktadır ancak bu farklılık anlamlı düzeyde deildir. Bunun nedeni her iki gruba yapılandırmacı yaklaıma yönelik etkinlikler verilmi olması gerekçesiyle açıklanabilir. Ancak kontrol grubunda her ne kadar öretmen örencilere sorular yöneltse de örencilerin derse katılımının tam olarak salanması ve birbirleriyle tartıma ortamının yaratılması zor olmutur. Bu nedenle kontrol grubu örencilerinin, ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadıı söylenebilir. Deney grubu ile kontrol grubu son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir fark vardır: Deney grubunda ilenen etkinliklerin içerisinde kullanılan kavram karikatürleri örencilere konuya ilikin bilgilerini tartıma olanaı sunmu ve örencilerin derse aktif katılımını salamıtır. Ayrıca kavram karikatürlerinin örencilerin sınıf içerisinde kendi aralarında da tartıarak ve sorgulayarak bilgilerini sosyal ortamlarda yapılandırmalarına yardımcı olduu düünülmektedir. Bu nedenle deney ile kontrol grubu arasında sorgulayıcı örenme becerileri algısı bakımından anlamlı bir fark olutuu tahmin edilmektedir. Deney ve kontrol grubu son test sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçei puanları ile akademik baarı testi puanları arasında anlamlı bir ilikinin olmadıı belirlenmitir: Tablo. 8 deki bulgular dorultusunda, deney grubunun son test akademik baarı puanları ile sorgulayıcı örenme becerileri algı son test puanları arasında, kontrol grubuna göre daha pozitif ve güçlü bir ilikinin bulunduu görülmektedir. Bu sonuçlar dorultusunda ilköretim örencilerine sorgulama becerilerinin örencilere kazandırılmasında belirli bir sürece gereksinim olduu tahmin edilmekte; örencilere uzun süreli sorgulamaya dayalı tekniklerin uygulanmaması nedeniyle örencilerin akademik baarı testindeki sorulara ilikin gerekli yorumlamaları yapamadıkları düünülmektedir. Elde edilen bu sonuçlara göre; Öretmenlere ve öretmen adaylarına hizmet içi eitimlerde kavram karikatürlerinin tanıtılması, içeriinde kavram karikatürlerine yer verilmi örnek planlar oluturulması gerektii, Örencilerin olayları sorgulaması ve olaylara ilikin çözüm yolları gelitirebilmeleri için yapılandırmacı yaklaıma dayalı fen öretiminde kavram karikatürlerinin kullanılmasının gerekli olduu, Öretmenlerin, örencilerin derse ilgilerini çekmek ve örencilerin derse katılımlarını salamak amacıyla kavram karikatürlerini kullanabilecei, Yapılandırmacı yaklaıma dayalı olarak düzenlenen Fen ve Teknoloji Öretim Programı nda kavram karikatürleri gibi örencilerin ilgilerini çeken ve derse katılımlarını salayan görsel teknik ve araçlara yer verilmesi gerektii düünülmektedir.

13 KAYNAKÇA Akgün,. (2004). Fen Bilgisi Öretimi. Ankara: Nasa Yayıncılık. Aydodu, C. (2003). Kimya Eitiminde Yapılandırmacı Metoda Dayalı Labaratuar ile Dorulama Metoduna Dayalı Labartuar Eitiminin Örenci Baarısı Bakımından Karılatırılması. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi Ben-Ari, M. (2001). Constructivism in Computer Science Education. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching. 20(1) Bing K. W. ve Tam, C. H. (2003). A Fresh Look at Cartoons as a Media of Instruction in Teaching Mathematics and Science in Malaysian Schools: A Hands-on Experience. ELTC, Malaysia: Conference: Managing Curricular Change. Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. (1993). In Search for Understanding the Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, Virginia: ASCD. Bulduk, S. (2003). Psikolojide Deneysel Aratırma Yöntemleri. stanbul: Çantay Kitabevi. Büyüköztürk,. (2006). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık Chee, Y. S. (1997). Toward Social Constructivism: Changing the Culture of Learning in Schools. Malaysia, Kuching: International Conference on Computers in Education Christensen, L. B. (2004). Experimental Methodology. United States of America: Pearson Education Coll, R. K. (2005). The Role of Models/and Analogies in Science Education: Implications from Research. International Journal of Science Education. 27(2) Dabell, J. (2004). The Maths Coordinator s File- Using Concept Cartoons. London: PFP Publishing. Geelan, D. R. (1997). Epistemological Anarchy and the Many Forms of Constructivism. Science and Education Güçlü, N. (1998). Örenme ve Öretme Sürecinde Yapısalcı Yöntem. Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. 18(3) Horstman, B. ve White, W. (2002). Best Practice Teaching in Collage Success Courses: Integrating Best Practice Teaching Methods into College Success Courses. The Journal Teaching and Learning. 6(1) Hsu, L. (2004). Developing Concept Maps from Problem-Based Learning Scenario Discussions. Issues and Innovations in Nursing Education. 48(5) Kabapınar, F. (2005). Effectiveness of Teaching Via Concept Cartoons From the Point of View of Constructivist Approach. Kuram ve Uygulamada Eitim Bilimleri Dergisi. 5(1) Karasar, N. (2006). Bilimsel Aratırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Daıtım. Keogh, B. ve Naylor, S. (1996). Teaching and Learning in Science: a New Perspective. Lancaster: British Educational Research Association Conference. Keogh, B., Naylor, S. ve Wilson, C. (1998). Concept Cartoons: a New Perspective on Physics Education. Physics Education. 33(4) Keogh, B. ve Naylor, S. (1999). Concept Cartoons, Teaching and Learning in Science: an Evaluation. International Journal of Science Education. 21(4) Keogh, B. ve Naylor, S. (2000). Teacher and Learning in Science Using Concept Cartoons: Why Dennis Wants to Stay in at Playtime. Australian Primary and Junior Science Journal. 16(3). Keogh, B., Naylor, S., de Boo, M. ve Feasey, R. (2001). (Ed: B, Helgard) Research in Science Education- Past, Present and Future, Formative Assesment Using Concept Cartoons: Initial Teacher Training in the UK. Hingham, USA: Kluwer Academic Publishers.

14 Keogh, B., Naylor, S. ve Downing, B. (2003). Children s Interactions in the Classroom: Argumentation in Primary Science. Noordwijkerhout, Netherlands: 4th European Science Education Research Association Conference. Kinchin, I. M. (2004). Investigating Students Beliefs about Their Preferred Role as Learners. Educational Research. 46(3) Köseolu, F. ve Kavak, N. (2001). Fen Öretiminde Yapılandırmacı Yaklaım. Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. 21(1) Köseolu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akku, H., Budak, E., Tümay, H., Kadayıfçı, H. ve Tadelen, U. (2003). Yapılandırmacı Örenme Ortamı için Bir Fen Ders Kitabı Nasıl Olmalı. Ankara: Asil Yayın Daıtım. Kroasbergen, E. H. ve Van Luit, J. E. (2005). Constructivist Mathematics Education for Students with Mental Reterdation. European Journal of Special Needs Education. 20(1) Lee, O., Hart, J. E., Cuevas, P. ve Enders, C. (2004). Professional Development in Inquiry-Based Science for Elementary Teachers of Diverse Student Groups. Journal of Research in Science Teaching. 41(10) Liang, L. L. ve Gabel, D. L. (2005). Effectiveness of a Constructivist Approach to Science Instruction for Prospective Elementary Teachers. International Journal of Science Education. 27(10) Long, S. ve Marson, K. (2003). Concept Cartoons. Hands on Science. 19(3). Matson, J. O. (2006). Misconceptions about the Nature of Science, Inquiry-Based Instruction, and Constructivism: Creating Confusion in the Science Classroom. Electronic Journal of Literacy through Science. 5(6) Matthews, M. R. (1997). Introductory Comments on Phılosophy and Constrcutivism in Science Education. Science and Education Matthews, M. R. (2002). Constructivism and Science Education: A Futher Appraisal. Journal of Science and Technology. 11(2) Naylor, S., ve Keogh, B. (1999). Constructivism in Classroom: Theory into Practice. Journal of Science Teacher Education. 10(2) Naylor, S., Downing, B. ve Keogh, B. (2001). An Empirical Study of Argumentation in Primary Science, Using Concept Cartoons as The Stimulus. Greece, Thessaloniki: 3 rd European Science Education Research Association Conference. Özgüven,. E. (1998). Psikolojik Testler. Ankara: Pdrem Yayınları. Özmen, H. (2004). Fen Öretiminde Örenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Örenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3(1). Sönmez, V. (2005). Bilimsel Aratırmalarda Yapılan Yanlılıklar. Eitim Aratırmaları Dergisi Spigner-Littles, D. ve Anderson, C. E. (1999). Constructivism: A Paradigm for Older Learners. Educational Gerontology Stephenson, P. ve Warwick, P. (2002). Using Concept Cartoons to Support Progression in Students Understanding of Light. Physics Education. 37(2) Tan,. (2005). Öretimi Planlama ve Deerlendirme. Ankara: Pegema Yayıncılık. Takoyan, N. S. (2007). Fen ve Teknoloji Öretiminde Sorgulayıcı Örenme Stratejilerinin Örencilerin Sorgulayıcı Örenme Becerileri, Akademik Baarıları ve Tutumları Üzerindeki Etkisi. (Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi). zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü

15 Tavancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi Tüzün, H. (2006). Eitsel Bilgisayar Oyunları ve Bir Örnek: Quest Atlantis. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi Valanides, N. (2002). Aspects of Constructivism. Journal of Baltic Science Education Watts, M. (1997). A Case for Critical Constructivism and Critical Thinking in Science Education. Research in Science Education. 27(2) Yaar,. (1998). Yapısalcı Kuram ve Örenme-Öretme Süreci. Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. 8(1-2) Zion, M., Michalsky, T. ve Mevarech, Z. R. (2005). The Effects of Metacognitive Instruction Enbedded Within an Asynchronous Learning Network on Scientific Inquiry Skills. International Journal of Science Education. 27(8) Tablo 9. Ya Basınç Olmasaydı? Ünitesine ilikin akademik baarı testi analiz sonuçları Madde no Madde güçlüü Toplam puan -Madde korelasyonu Ayırtedicilik gücü Testin tamamına ilikin KR-20 güvenirlii:.80

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 Dilara GÖLGELİ Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ

FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ 1091 FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ Özet Meltem DURAN, Science Education Department, Gazi University, 06500, Ankara/TURKEY, meltemduran2@gmail.com

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge Elementary Education Online, 7(3), 706-716, 2008. lköretim Online, 7(3), 706-716, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 27, 55 74 FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * RESEARCHING THE OPINIONS

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri 1

Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri 1 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 1, Haziran 2009, sayfa 1-16. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Ertuğ Evrekli *, Didem İnel **, Ali Günay

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi *

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Baarılarına ve Tutumlarına Etkisi * Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi * The Effect of Humour Usage in Social Science Teaching on Academic Success and Attitude of Students!ahin

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com

Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com 1974 yılında Razgrat da doğdu. Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde, Yüksek

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Evaluation of Six Grade Science Textbooks According To Constructivist Learning Theory

Evaluation of Six Grade Science Textbooks According To Constructivist Learning Theory Elementary Education Online, 7(1), 111-126, 2008. lköretim Online, 7(1), 111-126, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Evaluation of Six Grade Science Textbooks According To Constructivist Learning

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı