ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti"

Transkript

1 IVD Almanya'da Üretilmiştir ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti Kullanım Talimatları Xn R 36/37/38-42, S / Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No ) 8 Kolon Preparasyonu (Kat. No ) Yalnızca profesyonel laboratuvar personeli tarafından in-vitro tanılarda kullanılması içindir Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Almanya Tel No: +49 (0) Faks +49 (0)

2 SEMBOLLER SÖZLÜĞÜ! en Do not reuse Use by Consult Instructions for Use Catalog Number Manufacturer In Vitro Diagnostic Medical Device Temperature limitation Contents sufficient for <n> tests Irritant Batch code Important Note de Nicht wiederverwenden Mindestens haltbar bis Vor Gebrauch Anweisung lesen Hersteller Katalognummer In-vitro- Diagnostikum Temperaturbegrenzung Inhalt ausreichend für <n> Tests Reizend Chargenbezeichnung Wichtiger Hinweis fr Ne pas réutiliser Date limite de conservation jusqu au Lire les instructions avant utilisation Numéro de référence Fabricant Produit médical de diagnostic in-vitro Limite de température Contenu suffisant pour <n> tests irritant N o de lot Note importante es No utilizar más A utilizar preferiblemente antes de Antes de usar, lea las instrucciones Número de catálogo Fabricante Producto medicinal de diagnóstica in vitro Limitación de temperatura Contenido suficiente para <n> ensayos irritante Código de lote Nota importante it Non riutilizzabile Da utilizzare entro e non oltre Leggere le istruzioni prima dell uso Numero catalogo Produttore Dispositivo medicodiagnostico in-vitro Limiti di temperatura Contenuto sufficiente per <n> test Irritante Codice del lotto Nota importante pt Não utilzar mais A utilizar preferívelmente antes de Antes de usar, leia as instruções Número de catálogo Fabricante Producto medicinal de diagnóstica in vitro Limitação de temperatura Conteúdo suficiente para <n> ensaios irritante Código do lote Aviso importante nl Niet opnieuw gebruiken Tenminste houdbaar tot Gebruiksaanwijzing lezen Catalogusnummer Fabrikant In vitro diagnostisch medisch product Temperatuurbeperking Voldoende inhoud voor <n> tests Irriterend Lot nummer Belangrijke opmerking da Må ikke genbruges Anvendes senest Læs brugsanvisningen Katalognummer Producent In vitro meskdicin doagnoseapparat Temperaturbegraensær Indeholder nok til <n> test Lokalirriterende Lotnummer Vigtig henvisning sv Får ej återanvändas Sista förbrukningsdag Läs bruksanvisningen före användning Katalognummer Tillverkare In vitromedicinsk doagnostisk apparatur Temperatur-begränsning Innehållet räcker till <n> tester irriterande Lot nummer Viktigt meddelande pl Nie stosować ponownie Termin zydatności Przed użyciem przeczytać instrukcję Producent Numer katalogowy Diagnostyka in vitro Produkt yw Ograniczenie temperatury Zawartość wystarcza na <n> testów drażniący Kod partii Ważne no Må ikke brukes flere ganger holdbar til Les bruksanvisning før bruk katalognummer produsent in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr temperaturbegrensning Innhold tilstrekkelig for <n> tester irriterende batch nr. Viktig merknad el Προϊόν μίας χρήσης Χρήση έως Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης Αριθμός καταλόγου Κατασκευαστής In Vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή Περιορισμοί θερμοκρασίας περιέχει επαρκές υλικό για < n > δοκιμασίες Ερεθιστικό Κωδικός παρτίδας Σημαντική σημείωση tr Yeniden ullanmayın Son kullanma tarihi: Kullanmadan önce talimatı okuyun Katalog numarası Üretici firma In vitro diagnostik tıbbi tanı ürünü Sıcaklık sınırlaması İçeriği <n> test için yeterlidir Tahriş edici Parti kodu Önemli Not 2

3 İÇİNDEKİLER 1. KİTİN İÇERİĞİ GEREKEN SARF MALZEMELERİ VE EKİPMANLAR Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No ) Kolon Preparasyonu (Kat. No ) NAKLİYE VE SAKLAMA GÜVENLİK TALİMATLARI ATIKLARIN YOK EDİLMESİ GİRİŞ Kullanım amacı Yanlış kullanım Numune materyali DNA saflaştırma işleminin temel prensibi ocheck İŞ AKIŞI TALİMATLARI Genel talimatlar Oda ayrımı Uyarılar ve önlemler Kontaminasyonun önlenmesi Genel önlemler Güvenli çalışma TEK KOLON PREPARASYONU (Kat. No ) Çalışma solüsyonlarının preparasyonu ve saklama koşulları Numune preparasyonu PapilloCheck ve PapilloCheck high-risk için numune preparasyonu PelvoCheck CT/NG için numune preparasyonu Standart protokol Preparasyon Ön Lizis Lizis DNA bağlama şartlarını ayarlama DNA Bağlama Spin Kolonları Yıkama Spin Kolonları Kurutma DNA elüsyonu

4 9. KURULUM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ocheck VAC SET VE ocheck VAC PUMP Ürün İçeriği ocheck VacSet ocheck VacPump ocheck VacSet'in Montajı DNA bağlama ve yıkama için kurulum DNA elüsyonu için kurulum ocheck VacPump'ın Montajı Vakumu kurma Vakum uygulama Manifoldu havalandırma KOLON PREPARASYONU (Kat. No ) Çalışma solüsyonlarının preparasyonu ve saklama koşulları Numune preparasyonu PapilloCheck ve PapilloCheck high-risk için numune preparasyonu Standart protokol Preparasyon Ön Lizis Lizis DNA bağlama şartlarını ayarlama DNA Bağlama Bağlama Şeritlerini Yıkama Bağlama Şeritlerini Kurutma DNA Elüsyonu SORUN GİDERME TEKNİK YARDIM PERFORMANS ÖZELLİKLERİ KISA PROTOKOLLER Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No ) için kısa protokol Kolon Preparasyonu (Kat. No ) için kısa protokol

5 1. KİTİN İÇERİĞİ ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti Adı Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No ) 8 Kolon Preparasyonu (Kat. No ) BUF BUF REAG BUF BUF BUF L1 L2 L3 W1 W2 E Tampon L1 20 ml 20 ml Tampon L2 12 ml 24 ml Reaktif L3 3 ml 6 ml Tampon W1 30 ml 75 ml Tampon W2 (konsantre) 14 ml 50 ml Tampon E 15 ml 50 ml Proteinase K Proteinaz K (liyofilize) 30 mg 75 mg Proteinase BUF PKB Proteinaz Tampon PKB 1,8 ml 3,6 ml Carrier RNA Taşıyıcı RNA (liyofilize) 0,3 mg 0,3 mg Spin Columns Collection Tubes Binding Strips Paper Sheet Spin Kolonlar 50 - Toplama Tüpleri Bağlama Şeritleri - 12 Kağıt Yaprağı - 10 BUF L4 Tampon L4 için Etiket 1 1 Kılavuz Talimatlarını Yükleme 1 1 5

6 2. GEREKEN SARF MALZEMELERİ VE EKİPMANLAR 2.1 Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No ) Sarf Malzemeleri Greiner Bio-One Kat. No. Miktar (parça) ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti Tek Kolon Preparasyonu preparasyon Steril, DNase içermeyen mikropipet filtre ucu 0,5-10 µl filtre uçları 0,5-20 µl filtre uçları µl filtre uçları µl filtre uçları µl filtre uçları Gereken ek sarf malzemeleri Lizis adımları için emniyet kapaklı veya vidalı kapaklı 1,5 veya 2,0 ml'lik reaksiyon tüpü Etanol p.a. %99,8 Tek kullanımlık eldivenler Gereken ek ekipmanlar 1,5 veya 2,0 ml'lik reaksiyon tüpleri ve g için uygun mikrosantrifüj Vorteks mikser 70 C ve 56 C inkübasyonda kullanılacak 1,5 veya 2,0 ml'lik reaksiyon tüpleri için uygun termoblok, su banyosu veya termomikser μl arasında değişen mikropipetler Atık kabı Süreölçer 6

7 2.2 8 Kolon Preparasyonu (Kat. No ) Sarf Malzemeleri Greiner Bio-One Kat. No. Miktar (parça) ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti 8 Kolon Preparasyonu x 8 preparasyon Steril, DNase içermeyen mikropipet filtre ucu 0,5-10 µl filtre uçları 0,5-20 µl filtre uçları µl filtre uçları µl filtre uçları µl filtre uçları PCR tüpü 8'li strip 8'li tüp strip için başlık stripi Tekli PCR tüpleri Ekipman Greiner Bio-One Cat. No. Miktar (parça) ocheck VacSet ocheck VacPump Gereken ek sarf malzemeleri Lizis adımları için emniyet kapaklı veya vidalı kapaklı 1,5 veya 2,0 ml'lik reaksiyon tüpü Çok kanallı pipet rezervuarı (tek kullanımlık reaktif rezervuarları), hacimler: 25 ve 100 ml 8 kanallı pipet için pipet uçları (1200 μl hacim için yeterli) Etanol p.a. %99,8 Tek kullanımlık eldivenler Gereken ek ekipmanlar 1,5 veya 2,0 ml'lik reaksiyon tüpleri ve g için uygun mikrosantrifüj Vorteks mikser 70 C ve 56 C inkübasyonda kullanılacak 1,5 veya 2,0 ml'lik reaksiyon tüpleri için uygun termoblok, su banyosu veya termomikser μl arasında değişen mikropipetler Büyük hacimler için (50 ila 1200 μl) 8 kanallı multipipet Atık kabı Süreölçer PCR rafı 7

8 3. NAKLİYE VE SAKLAMA ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti, oda sıcaklığında saklanır ve nakledilir. Hazırlanan çalışma solüsyonlarının saklama koşulları için bkz. bölüm 8.1 ve GÜVENLİK TALİMATLARI ocheck DNA Ekstraksiyon Kitinin aşağıdaki bileşenleri tehlikeli maddeler içerir. Eldiven ve koruyucu gözlük takın ve bu bölümde yer alan talimatlara uyun. Bileşen Tehlikeli Maddeler Tehlike Sembolü Risk İfadeleri Risk İfadeleri Güvenlik İfadeleri Tampon L2 Guanidin hidroklorür * Yutulması zararlıdır, Gözleri ve cildi tahriş eder R 22-36/38 Tampon W1 Guanidin hidroklorür + izopropanol < %25 * Yanıcıdır, Yutulması zararlıdır, Gözleri ve cildi tahriş eder R /38 S Proteinaz K Proteinaz K, liyofilize * Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder, Solunduğunda hassaslaşmaya neden olabilir R 36/37/38-42 S /37 * Her bir şişe miktarının 125 g veya ml'nin altında olduğu durumlarda tehlike etiketine gerek yoktur (67/548//EEC Md. 25, 1999/45/EC Md. 12 ve German GefStoffV 20 (3) ve TRGS uyarınca). Daha fazla bilgi için bkz. Güvenlik Veri Formu. Risk İfadeleri R10 R22 R 36/37/38 R 36/38 R 42 Yanıcıdır Yutulması zararlıdır Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder Gözleri ve cildi tahriş eder Solunduğunda hassaslaşmaya neden olabilir Güvenlik İfadeleri S7 Kabı sıkıca kapalı tutun S16 Tutuşma kaynaklarından uzak tutun - Sigara içilmez S 22 Tozu solumayın S 24 Cilde temasından kaçının S 25 Gözlere temasından kaçının S 26 Gözlerle temas etmesi durumunda gözleri derhal bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın S 36/37 Uygun koruyucu giysi ve eldiven kullanın Bu ürüne ait güncel Güvenlik Veri Formu, Greiner Bio-One internet sitesinden indirilebilir: 8

9 5. ATIKLARIN YOK EDİLMESİ Tampon L2 ve W1 içindeki guanidin hidroklorür, ağartma maddesiyle birleştiğinde son derece reaktif bileşenler oluşturabilir. Numune preparasyon atığına ağartma maddesi veya asidik solüsyonlar doğrudan eklenmemelidir. Sıvı atıkların bulaşıcı kalıntı maddelerle kirlenmesi çok düşük bir ihtimal olmakla birlikte tamamen imkansız değildir. Bu nedenle sıvı atık bulaşıcı olarak kabul edilmeli ve yerel güvenlik düzenlemelerine uygun şekilde alınıp imha edilmelidir. Lütfen federal ve yerel yönetimlerin yanı sıra eyaletlerin atık bertarafıyla ilgili kılavuz ilkelerine dikkatle uyun. 9

10 6. GİRİŞ 6.1 Kullanım amacı ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti (Greiner Bio-One; Kat. No veya Kat. No ) bir in vitro tıbbi tanı kitidir ve ocheck ürün serisi ile yapılacak denemelerle analiz edilmek üzere insan kaynaklı numuneler ile yapılacak DNA preparasyonunda kullanım içindir. ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti değişkenleri tarafından kullanılan nükleik asit izolasyon metodolojisi, aşağıda yer alan kitlerle yapılacak doğrudan işlem sonrası analiz için uygun DNA üretir: ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti - Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No ) PapilloCheck (Greiner Bio-One; Kat. No ) PapilloCheck high-risk (Greiner Bio-One; Kat. No ) PelvoCheck CT/NG (Greiner Bio-One; Kat. No ) ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti - 8 Kolon Preparasyonu (Kat. No ) PapilloCheck (Greiner Bio-One; Kat. No ) PapilloCheck high-risk (Greiner Bio-One; Kat. No ) Validasyon tamamlanana kadar PelvoCheck CT/NG (Greiner Bio-One; Kat. No ) deneyi ile yapılacak işlem sonrası analiz için DNA izole etmek amacıyla ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti - 8 Kolon Preparasyonunun kullanılması tavsiye edilmez. ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti, yalnızca ocheck ürün serisi (Greiner Bio-One, Frickenhausen, Almanya) ile yapılacak deneylerle birlikte kullanıma yöneliktir. Bu ürün serilerindeki kullanım talimatlarında ocheck DNA Ekstraksiyon Kitini kullanma yöntemleri belirtilmektedir. ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti, İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazı Direktifinin (98/79/EC) koşullarına uyduğundan dolayı CE uyum işareti taşımaktadır. Ürün, YALNIZCA moleküler biyolojik teknikler konusunda uzmanlaşmış teknisyenler ve doktorlar gibi profesyonel kullanıcılar tarafından kullanma amaçlıdır. 6.2 Yanlış kullanım ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti, KESİNLİKLE CarnoCheck (Greiner Bio-One), ParoCheck (Greiner- Bio-One) veya ocheck ürün serisinden olmayan herhangi bir ürünle birlikte kullanılmamalıdır. 10

11 6.3 Numune materyali PapilloCheck (Greiner Bio-One; Kat. No ) ve PapilloCheck high-risk (Greiner Bio-One; Kat. No ) işlem sonrası uygulama için ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti, aşağıdaki numune toplama sistemlerinden biriyle toplanmış insan servikal smear'lerinden viral ve insan genomik DNA'sı ekstrakte etmek için tasarlanmış ve test edilmiştir: PapilloCheck Toplama Kiti (Greiner Bio-One; Kat. No ) PreservCyt (Hologic, Bedford, MA, ABD) Surepath TM (BD, Franklin Lakes, NJ, ABD) STM TM (Qiagen, Hilden, Almanya) PelvoCheck CT/NG (Greiner Bio-One; Kat. No ) deneyi işlem sonrası uygulama için ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti, aşağıdaki toplama sistemlerinden biri kullanılarak insan idrar örneklerinden elde edilen bakteriyel ve insan genomik DNA'sını ekstrakte etmek için valide edilmiştir: PelvoCheck Toplama Kiti SAFE (Greiner Bio-One; Kat. No ) PelvoCheck Toplama Kiti STRAW (Greiner Bio-One; Kat. No ) Diğer numune toplama sistemleri valide edilmemiştir ve ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti ile kullanılmamalıdır. 6.4 DNA saflaştırma işleminin temel prensibi ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti, insan kaynaklı numunelerden elde edilen viral, bakteriyel ve insan genomik DNA'sının saflaştırması için tasarlanmıştır. Numune materyali, Proteinaz K ve Tampon L1 eklenerek hızlı ve etkili bir şekilde lize edilir. Lizis tamponu ve etanol, nükleik asitlerin Bağlanma Kolonunun silika membranına bağlanması için uygun koşulları oluşturur. Taşıyıcı RNA, düşük konsantrasyonlu viral, bakteriyel ve genomik DNA'nın bağlanması ve geri kazanımını güçlendirir. Tuzlar, metabolitler ve çözünebilir makromoleküler hücresel komponentler gibi kontaminant unsurlar (potansiyel PCR inhibitörleri), etanolik yıkama tamponlarıyla yıkama adımları sırasında ortadan kaldırılır. Saf bakteriyel, viral ve insan genomik DNA'sı son olarak, düşük iyonik güçteki koşullarda, hafif alkalin elüsyon tamponuna elüe edilir. Saflaştırma işlemi sonrasında DNA, ocheck ürün serisi ile elde edilen deneylerle yapılacak doğrudan analiz için uygun bir solüsyon haline gelir. 11

12 7. ocheck İŞ AKIŞI TALİMATLARI 7.1 Genel talimatlar Aşağıdaki talimatlar, moleküler biyolojide şu an kullanılmakta olan en son tekniklerin uygulanmasıyla yapılan laboratuvar deneyimlerine dayanmaktadır ve PCR tabanlı yöntemler açısından maksimum güvenliği sağlamayı hedeflemektedir. ocheck DNA Ekstraksiyon Kitini, ocheck ürün serisi ile elde edilen deneylerle saflaştırılmış DNA'nın ileri işlem sonrası analiziyle birlikte kullanırken uygun önlemler alınmalıdır. DNA esktraksiyonu, amplifikasyonu ve tespiti gibi moleküler biyoloji proseslerinde genel olarak uygun niteliklere sahip personel görev almalıdır. Ayrıca, numunelerdeki nükleik aside ait amplifikasyon ürünleri tarafından kontaminasyon veya degradasyon oluşumu nedeniyle elde edilebilecek hatalı sonuçlardan kaçınmak için, net ve iyi yapılandırılmış bir iş akışı gereklidir. Bunu sağlamak için, ekstraksiyon ve amplifikasyon alanları ayrı olmalıdır. Bir amplifikasyon ürünü, yalnızca ekstraksiyon için ayrılmış olan alana kesinlikle sokulmamalıdır. Her iki alanda da ayrı ekipman, sarf malzemeleri, laboratuvar önlükleri ve eldivenler bulunmalıdır. Ekstraksiyon için ayrılmış olan alana ait laboratuvar önlükleri, eldivenler veya ekipmanlar, kesinlikle amplifikasyon için ayrılmış olan alana aktarılmamalıdır. 7.2 Oda ayrımı Şekil 1 bir laboratuvarın nasıl 3 farklı bölüme ayrılabileceğine yönelik bir örnek göstermektedir. Bu odalardan biri yalnızca DNA ekstraksiyonu için, diğeri PCR reaksiyonlarının kurulması ve çalıştırılması için, sonuncusu ise hibridizasyon ve analiz için kullanılır. Her bir oda, numunelerin kontaminasyonunu önlemek amacıyla, yalnızca belirtilen uygulama veya teknik için kullanılmalıdır. Ekipmanların ve sarf malzemelerinin alanlar arasında yanlışlıkla yer değiştirmesini önlemek için renk kullanılması yararlı olabilir.! Ekipmanlar ve sarf malzemeleri, farklı laboratuvar odaları ve alanları arasında yer değiştirmemelidir. Bu nedenle, ekipmanların ve sarf malzemelerinin çift olarak temin edilmesine dikkat edilmelidir. Oda 1 Oda 2 Oda 3 Şekil 1: ocheck iş akışında oda ayrımı Oda 1: DNA ekstraksiyonu, Oda 2: PCR reaksiyonunun kurulması ve reaksiyon karışımının temiz bir tezgahta ayrılması; DNA şablonunun eklenmesi için ayrı bir alan; Oda 3: Hibridizasyon ve analiz 12

13 ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti ile yapılacak olan tüm DNA ekstraksiyon prosedürü, DNA ekstraksiyon odası olan oda 1'de uygulanmalıdır. Bu odadan çıktıktan sonra, laboratuvar önlükleri değiştirilmelidir. ocheck iş akışında, DNA ekstraksiyonu, kontaminasyona en duyarlı olan prosestir, bu nedenle bu belgede yer alan talimatlara kesinlikle uyulması son derece önemlidir. Buna ek olarak, bölümünde yer alan kontaminasyonu önleme kılavuzlarına da uyulmalıdır. Oda 2'de PCR reaksiyon karışımı kurulur ve temiz bir tezgah üzerinde ayrılır. Oda 1'de ekstrakte edilen DNA, oda 2'de tahsis edilecek ayrı bir alanda eklenmelidir. Bu odadan çıktıktan sonra laboratuvar önlükleri değiştirilmelidir. Hibridizasyon reaksiyonu ve yıkama adımları, üçüncü laboratuvar odasında yapılır. Ayrıca, CheckScanner TM ile CheckReport TM Yazılımı da, ocheck ürün serisi ile yapılacak deneylerin nihai analizi için oda 3'te kurulur. 7.3 Uyarılar ve önlemler Kontaminasyonun önlenmesi Laboratuvar önlükleri: Prosedürlerin uygulanması sırasında laboratuvar önlükleri giyilmelidir ve her bir laboratuvar odası için farklı laboratuvar önlük setleri bulunmalıdır. Eldivenler: her bir analiz adımı sırasında eldiven takılmalı ve her farklı adımda eldivenler değiştirilmelidir. Laboratuvar temizliği: Çalışma yeri, çalışmadan önce ve sonra, uygun temizlik solüsyonlarıyla dekontamine edilmelidir. Reaksiyon tüpleri: Reaksiyon tüpü kapağının içine kesinlikle dokunulmamalıdır. Çapraz kontaminasyondan kaçınmak için, her seferde yalnızca bir tüp açılmalıdır. Kontaminasyonu önlemek için, lizis adımlarında emniyet kapaklı veya vidalı kapaklı reaksiyon tüpleri kullanılmalıdır. Uygun mikropipet filtre uçları kullanılmalıdır (steril, DNase, RNase ve insan DNA'sı içermeyen). Sıvı transferleri arasında pipet uçları daima değiştirilmelidir Genel önlemler Teslim alındığında ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti bileşenlerini hasar bakımından kontrol edin. Bileşenlerden biri hasar görmüşse (örn. tampon şişeleri), yerel Greiner Bio-One distribütörünüze başvurun. Hasar görmüş kit bileşenlerini kullanmayın. Bu bileşenlerini kullanılması, kit performansını zayıflatabilir. Son kullanma tarihi geçmiş reaktifleri kullanmayın. ocheck DNA Ekstraksiyon Kitini, son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Farklı serilere ait reaktifleri karıştırmayın. Yalnızca kitle birlikte sağlanan ve üretici tarafından tavsiye edilen reaktifleri/ekipmanları kullanın. Pipetler, su banyosu ve termoblok için düzenli olarak kalibrasyon ve kontrol yapılmalıdır. Mikrolitre aralığına küçük miktarlarda sıvı pipetlemek zordur. Bu nedenle, mikropipetlerle olabildiğince doğru bir şekilde pipetlemeye dikkat edin. Tüm santrifüj adımları, oda sıcaklığında (18-25 C) gerçekleştirilmelidir. Kullanılmayan reaktifler ve atık materyal, federal yönetim ve eyalet düzeyindeki kılavuz ilkelere uygun olarak bertaraf edilmelidir. 13

14 7.3.3 Güvenli çalışma Bu kit yalnızca in vitro tanılarda kullanıma yöneliktir ve yalnızca in vitro tanılarda laboratuvar uygulama deneyimine sahip eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. Solüsyonları kesinlikle ağzınızla pipetlemeyin. Çalışma alanlarında yiyecek ve içecek bulundurmayın, sigara içmeyin veya kozmetik ürünler kullanmayın. İnsanlara bulaşma potansiyeli taşıyan maddeler içeren biyolojik numunelerle işlem yaparken dikkatli olun. Bulaşma potansiyeline sahip maddelerden enfeksiyon alma riskini azaltmak için, numuneler lize edilene kadar, laminar hava akımı şartları altında çalışmanız tavsiye edilir. Tüm biyolojik numuneleri, enfekte edici ajanlar taşıma kapasiteleri bulunuyormuş gibi kabul ederek kullanın ve bertaraf edin. Biyolojik numunelere doğrudan temas etmekten kaçının, bu numuneleri sıçratmayın ve püskürtmeyin. Numuneleri ve reaktifleri kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. İnsan numuneleriyle çalışırken daima laboratuvar önlüğü giyin, eldiven takın ve koruyucu gözlük kullanın. Bu ürüne ait Güvenlik Veri Formunun güncel sürümü Greiner Bio-One internet sitesinden indirilebilir: 14

15 8. TEK KOLON PREPARASYONU (Kat. No ) 8.1 Çalışma solüsyonlarının preparasyonu ve saklama koşulları Tüm kit komponentleri, oda sıcaklığında (18-25 C) saklanmalıdır. Komponentler, üretildikten sonra iki yıl süreyle stabildir. ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti protokolüne başlamadan önce, aşağıdaki solüsyonları hazırlayın: 1. Proteinaz K solüsyonu: Kitin ilk kullanımından önce, liyofilize edilmiş Proteinaz K'nın çözünmesi için 1,35 ml Proteinaz Tamponu (PKB) ekleyin. Solüsyonu alikuotlara bölün ve 6 aya kadar -20 C'de saklayın. Tekrar dondurmayın. 2. Tampon W2: Tampon W2 konsantratına 56 ml etanol (p.a. %99,8) ekleyin. Şişenin etiketine güncel tarihi not edin. Tampon W2, oda sıcaklığında (18-25 C) bir yıla kadar stabildir. 3. Tampon L4: Tampon L2'yi Reaktif L3'e tamamen aktarın ve iyice karıştırın. Şişeye kitle birlikte verilen L4 etiketini uygulayın. Şişenin etiketine güncel tarihi not edin. Elde edilen Tampon L4, oda sıcaklığında (18-25 C), bir yıla kadar stabildir.. 4. Taşıyıcı RNA solüsyonu: Liyofilize edilen Taşıyıcı RNA'nın çözünmesi için 900 μl Tampon L1 ekleyin. Çözünen Taşıyıcı RNA yı alikuotlara ayırın (örn. 12 ekstraksiyon için 35 ml lik alikuotlar). Çözünen Taşıyıcı RNA solüsyonunu, -20 C'de saklayın. Tekrar dondurmayın! Kullanılmış flakonlar çözündüklerinde imha edilmelidir. Özellikle düşük sıcaklıklarda saklama sırasında, Tampon L1, L2 veya L4'te beyaz bir çökelti oluşabilir. Bu çökeltiler, kullanımdan önce şişenin C'de inkübe edilmesiyle kolaylıkla çözünebilir. 15

16 8.2 Numune preparasyonu PapilloCheck ve PapilloCheck high-risk için numune preparasyonu PapilloCheck Toplama Kiti (Greiner Bio-One; Kat. No ) PreservCyt toplama ortamı (Hologic, Bedford, MA, ABD) içinde toplanan insan servikal smear numuneleri, doğrudan işlenebilir. Surepath TM toplama ortamı (BD, Franklin Lakes, NJ ABD) içinde toplanan servikal smear numuneleri kullanılmadan önce yıkanmalıdır: 250 μl numuneyi, 5 dakika süreyle, g değerinde santrifüje tabi tutun ve pelleti 250 μl seyreltilmiş suda yeniden süspansiyon haline getirin. STM TM toplama ortamı (Qiagen, Hilden, Almanya) içinde toplanan servikal smear numuneleri, seyreltilmiş suyla seyreltilmelidir: 100 μl numune μl seyreltilmiş su.! Genel olarak servikal smear numunesi çok konsantre ise ve zaten agrege olmuşsa, ekstraksiyona başlamadan önce numunenin seyreltilmesi ve homojenize edilmesi gerekir! Çok seyreltilmiş ve gözle görünür hücreleri göstermeyen servikal smear numuneleri, ekstraksiyon için daha fazla hücre verimi elde etmek amacıyla konsantre edilmelidir. En fazla 1000 μl numuneyi, 5 dakika süreyle, g değerinde santrifüje tabi tutun ve pelleti 250 μl seyreltilmiş suda yeniden süspansiyon haline getirin. Bu konsantrasyon adımı, yalnızca PapilloCheck Toplama Kiti, PreservCyt toplama ortamı veya Surepath TM toplama ortamı ile toplanan servikal smear numuneleri için uygulanır. Eğer STM TM toplama ortamı kullanılmışsa, santrifüj yoluyla konsantrasyon elde edilmesi mümkün değildir. 250 μl numune solüsyonunu, 1,5 ml veya 2 ml'lik reaksiyon tüpüne pipetleyin. Kontaminasyonu önlemek için, lizis adımlarında kullanılan emniyet kapaklı veya vidalı kapaklı reaksiyon tüplerini kullanın. Her bir DNA ekstraksiyon döngüsündeki tüm DNA izolasyon prosedürünün, bir negatif numune kontrolü kullanılarak valide edilmesi tavsiye edilir PelvoCheck CT/NG için numune preparasyonu PelvoCheck Toplama Kiti SAFE (Greiner Bio-One; Kat. No ) PelvoCheck Toplama Kiti STRAW (Greiner Bio-One; Kat. No ) içinde toplanan insan idrar numuneleri, doğrudan işlenebilir. 250 μl idrar numunesini, 1,5 ml veya 2 ml'lik reaksiyon tüpüne pipetleyin. Kontaminasyonu önlemek için, lizis adımlarında kullanılan emniyet kapaklı veya vidalı kapaklı reaksiyon tüplerinin kullanılması tavsiye edilir. DNA ekstraksiyonunu valide etmek için, her bir ekstraksiyon döngüsünde bir negatif numune kontrolü kullanılmalıdır. 16

17 8.3 Standart protokol Preparasyon Santrifüjü oda sıcaklığına (18-25 C) ayarlayın. Numuneleri bölüm 8.2'ye göre hazırlayın. Termoblokları veya su banyolarını, sırasıyla 56 C ve 70 C'ye ayarlayın. Elüsyondan önce, elüsyon Tampon E'yi, 70 C'de inkübe edin. Çalışma solüsyonlarının bölüm 8.1'e göre hazırlanmasına dikkat edin Ön Lizis 80 μl Tampon L1 ekleyin. Hazırlanan Taşıyıcı RNA solüsyonundan 2,4 μl ekleyin. 20 μl Proteinaz K solüsyonu ekleyin. Kapağı kapatın ve puls vorteks uygulayarak kısa bir süre karıştırın. En az 30 dakika 56 ºC'de inkübe edin. Numuneleri, bir termo mikser yardımıyla 650 rpm'de sallayın. Bir termoblok veya su banyosu kullanılıyorsa, numuneleri inkübasyon periyodu süresince arada bir vorteksleyin.! Birçok numune işleniyorsa, Proteinaz K, Tampon L1 ve Taşıyıcı RNA kullanılmadan önce karıştırılmalıdır. Tampon L1 ve Proteinaz K'yı, numunenin eklenmesinden önce dakikadan daha fazla kesinlikle karıştırmayın. Proteinaz K, substrat olmadan Tampon L1 içinde kendi kendine parçalanabilir Lizis! Kapağın içindeki damlacıkları yok etmek için, reaksiyon tüpünü kısa bir süre santrifüje tabi tutun. 250 μl Tampon L4 ekleyin. Kapağı kapatın ve puls vorteks uygulayarak 10 saniye karıştırın. 15 dakika süreyle 70 ºC'de inkübe edin. Kapakların kazara açılmasını önlemek için, reaksiyon tüplerinin ağızlarını sıkıca kapatın DNA bağlama şartlarını ayarlama Kapağın içindeki damlacıkları yok etmek için, reaksiyon tüpünü kısa bir süre santrifüje tabi tutun. Numuneye 300 μl etanol (p.a. %99,8) ekleyin. Kapağı derhal kapatın ve puls vorteks uygulayarak 15 saniye karıştırın. Kapağın içindeki damlacıkları yok etmek için, reaksiyon tüpünü kısa bir süre santrifüje tabi tutun. 17

18 8.3.5 DNA Bağlama Kontaminasyonu önlemek için bu adımdan önce yeni eldivenler takın! Her bir numune için, bir Toplama Tüpü içine bir Spin Kolon yerleştirin. 450 μl lizatı, Spin Kolon'un içine dikkatlice yerleştirerek 1 dakika süreyle oda sıcaklığında g değerinde santrifüje tabi tutun. Kalan lizatı atmayın! Tek kullanımlık Toplama Tüpünü atın. Kontaminasyonu önlemek için bu adımdan önce yeni eldivenler takın! Yeni Toplama Tüpleri hazırlayın ve Spin Kolonları bu tüplere yerleştirin. Kalan 450 μl lizatı Spin Kolona pipetleyin. Oda sıcaklığında 1 dakika süreyle g değerinde santrifüje tabi tutun. Kontaminasyonu önlemek için bu adımdan önce yeni eldivenler takın! Tek kullanımlık Toplama Tüpünü atın Spin Kolonları yeni Toplama Tüplerine yerleştirin Spin Kolonları Yıkama Spin Kolonun içine 500 μl Tampon W1 uygulayın. Oda sıcaklığında 1 dakika süreyle g değerinde santrifüje tabi tutun. Tek kullanımlık Toplama Tüpünü atın ve Spin Kolonu yeni Toplama Tüpüne geri koyun. Spin Kolonun içine 600 μl Tampon W2 uygulayın. Oda sıcaklığında 1 dakika süreyle g değerinde santrifüje tabi tutun. Tek kullanımlık Toplama Tüpünü atın ve Spin Kolonu yeni Toplama Tüpüne yerleştirin Spin Kolonları Kurutma Membranı tamamen kurutmak için, oda sıcaklığında 1 dakika süreyle g değerinde santrifüje tabi tutun.! Etanol izlerini yok etmek için bu adımın uygulanması gereklidir. Tampon W2 içindeki etanol, enzimatik reaksiyonları inhibe eder, bu nedenle DNA elüsyonundan önce tamamen yok edilmelidir. 18

19 8.3.8 DNA elüsyonu Önceden ısıtılmış (70 C) Tampon E kullanın!! Pipetleme adımları sırasında sıcaklık kaybını önlemek için, 1,5 veya 2,0 ml'lik reaksiyon tüplerinin maksimum μl Tampon E ile doldurulması tavsiye edilir (n = 12 numune için yeterlidir). Kontaminasyonu önlemek için bu adımdan önce yeni eldivenler takın! Spin Kolonu, 1,5 ml'lik temiz bir reaksiyon tüpüne yerleştirin. Spin Kolonun içindeki membranın merkezine önceden ısıtılmış (70 C) Tampon E uygulayın. Kapağı kapatın ve oda sıcaklığında 1 dakika süreyle inkübe edin. 1 dakika süreyle g değerinde santrifüje tabi tutun.! Downstream uygulamalarında izole edilmiş DNA'dan en iyi performansı almak için sağlanan Tampon E ile elüsyon tavsiye edilir. Ekstrakte edilen DNA'yı, -20 C'de saklayın. ocheck ürün serisiyle yapılacak deneylerden daha fazla analiz almak için ilgili Kullanım Talimatlarına başvurun (PapilloCheck, PapilloCheck high-risk ve PelvoCheck CT/NG). 19

20 9. KURULUM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ocheck VAC SET VE ocheck VAC PUMP ocheck Vakum Manifoldu, nükleik asitlerin ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti - 8 Kolon Preparasyonu kullanılarak manüel olarak hızlı bir şekilde paralel saflaştırılması için tasarlanmıştır. Bu sistem, yüksek kaliteli nükleik asitlerin hızlı bir şekilde eş zamanlı olarak saflaştırılmasını sağlar. Vakum kullanılması sayesinde, zaman alan santrifüj ve aktarma işlemlerinin uygulanmasına gerek kalmaz. ocheck DNA Ekstraksiyon Kitleri, ultra filtrasyon teknolojisi tabanlıdır ve nükleik asit saflaştırma işlemlerinde hızlı ve kullanışlı bir yol sağlar. ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti - 8 Kolon Preparasyonunu vakum altında kullanırken, ocheck VacSet (Kat. No ) ve ocheck VacPump (Kat. No ) ürünlerinden yararlanılması önerilir. 9.1 Ürün İçeriği ocheck VacSet Kolon Tutucu Mikrotüp Rafı Kör Şeritler (12 adet) Manifold Kapağı Manifold Tabanı Aralayıcılar Atık Kapları Vakum Regülatörü Şekil 2: ocheck VacSet'in içeriği 20

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan dokusu ve parafine gömülü doku örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Klavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Maya örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09002050

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-10 IVD In vitro tanı amaçlı insan serum veya plazma (EDTA) örneklerinden viral DNA ve RNA izolasyon ve saflaştırılması amacıyla

Detaylı

RTA Viral RNA İzolasyon Kiti

RTA Viral RNA İzolasyon Kiti RTA Viral RNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-09 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD HPV DNA-Chip Servikal numunelerde 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 insan papillomavirüs tiplerinin genotiplemesine yönelik tanı kiti REF

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

PapilloCheck PapilloCheck high-risk

PapilloCheck PapilloCheck high-risk Sağlık Açısından Gücümüz HPV DNA-Chip PapilloCheck PapilloCheck high-risk Kullanım Kılavuzuna Bakınız 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 (PapilloCheck

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

kullanım kılavuzuna Bakınız

kullanım kılavuzuna Bakınız HPV DNA-Chip Servikal numunelerde 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 insan papillomavirüs tiplerinin genotiplemesine yönelik tanı kiti ReF

Detaylı

QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kiti El Kitabı

QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kiti El Kitabı Şubat 2017 QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kiti El Kitabı Sürüm 1 50 İn vitro tanı amaçlı kullanım için 60404 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, ALMANYA R3 1062689TR Sample to Insight QIAamp DSP DNA

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

QIAsymphony SP Protokol Sayfası

QIAsymphony SP Protokol Sayfası Şubat 2017 QIAsymphony SP Protokol Sayfası circdna_2000_dsp_v1 ve circdna_4000_dsp_v1 Bu belge QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 ve circdna_4000_dsp_v1 Protokol Sayfası, Versiyon 1, R1 belgesidir. Sample

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır)

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Ağustos 2015 QIAsymphony SP Protokol Sayfası Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Bu belge Kit Versiyonu 1 için Tissue_LC_200_V7_DSP

Detaylı

QIAsymphony SP Protokol Sayfası

QIAsymphony SP Protokol Sayfası QIAsymphony SP Protokol Sayfası PC_AXpH_HC2_V1_DSP protokolü Kullanım Amacı İn vitro diagnostik kullanım içindir. Bu protokol QIAsymphony SP ve QIAsymphony DSP AXpH DNA Kiti kullanılarak PreservCyt Solüsyonunda

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

SaMag Extraction kiti Kullanım Klavuzu

SaMag Extraction kiti Kullanım Klavuzu SaMag Extraction kiti Kullanım Klavuzu Sacace Biotechnologies SaMag-12 ve SaMag-24 otomatik ekstraksiyon sistemleri ile kullanım için SaMag V iral Nucleic Acid Extraction Kit (SM003) Sacace Biotechnologies

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alsiyan Mavisi ph: 2,5 Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5053-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Doku kesitlerinde asit mukopolisakkaridlerin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

Avian Flu Screening&Typing H5, H7

Avian Flu Screening&Typing H5, H7 REF V-34-50R VER 04.03.08 Avian Flu Screening&Typing H5, H7 Kullanılan Semboller REF Liste Numarası 2-8 C/ -20 C de saklayın RUO Sadece Araştırma Kullanımı için Dikkat! LOT Lot Numarası VER Versiyon Son

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

attomol lactose intolerance C>T quicktype

attomol lactose intolerance C>T quicktype attomol lactose intolerance -13910C>T quicktype İnsan laktase-genine karşı -13910C>T geçiş tespitine yönelik mutasyon testi Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1045

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP MIX RINSE PLUS

Detaylı

Performans Özellikleri

Performans Özellikleri Performans Özellikleri QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kiti, Sürüm 1 60404 Sürüm yönetimi Bu belge, QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kiti Performans Özellikleri, Sürüm 1, R3 belgesidir. Testi gerçekleştirmeden önce

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 26.08.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: İn Vitro Diagnostik Medikal Alet Analiz reaktifi Şirket/tedarikçi

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Gümüşleme Retikulum Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5077-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Bağ ve destek dokularındaki gümüş tutucu retiküler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı Sayfa No : 1/4 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : - 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Bulaşık makinaları

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Grocott Methenamin Gümüş Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5058-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Mantarların ışık mikroskobisi ile incelenmesi

Detaylı

MBT Sepsityper IVD Kit

MBT Sepsityper IVD Kit 1834338 Kullanım Talimatları MBT Sepsityper IVD Kit IVD MALDI Biotyper sistemi kullanılarak pozitif işaretlenmiş kan kültürlerinden mikroorganizmaların tanımlanması için kit CARE ürünleri, dünya çapındaki

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Sudan Siyahı Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5001-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Lökositlerde sudanofilik granüllerin ışık mikroskobisi

Detaylı

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME Prosedür-Genel Bakış Önemli yöntemsel notlar - Farklı kitlerden bileşenleri başka bileşenlerle değiştirmeyiniz - Kapiller venöz kan (anti-koagülanlı veya anti-koagülansız)

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SITROMAT Ürün

Detaylı

0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü

0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü 0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü Oragene ve ORAcollect ailesi toplama kitleriyle toplanan genomik DNA nın pürifikasyonu için. Diğer dillerdeki sürümleri ve diğer protokoller

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS )

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS ) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS ) 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI FIRMA ADI : Plastik Çelik 5-10 Dakika Epoksi Yapıştırıcı : 404 Kimya San. ve Tic. A.Ş. Merkez: Merkez Mahallesi

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Kongo Kırmızısı Highman Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5110-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Amiloidlerin ışık mikroskopisi ile incelenmesi

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI n Formalin de Parasite Suspensions KULLANIM AMACI Microbiologics Parasite Suspensions, bilinen özelliklere sahip spesifik parazit popülasyonları içeren kalite kontrol karşılaştırma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-P Ürün Tanımı

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M872 Kimyasal Adı : Kullanım Alanları : Soğutma ve Proses Suyu Sistemleri İçin Brom Bazlı Klor Aktivatörü Üretici Firma : Agora

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Tarih: 11.11.2010 L/C No: 941AA00085 Ürün Adı: METADEX PELLET Aktif maddenin kimyasal adı (IUPAC): r-2,c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM SELECT E.KOLİ SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Select E.Koli Sayım Plakaları, E.koli tespiti için dizayn edilmiştir. Basit bir tek testle 24 saat içerisinde sonuçlar elinize ulaşabilmektedir.

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M856 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Proses ve Açık-Yarı Açık Soğutma Suyu Sistemleri İçin Taş Önleyici ve Korozyon İnhibitörü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.Madde Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanımı KİMYASAL ADI Karışım TİCARİ ADI TEMIZLIK MADDESI ÇIÇEK KULLANIM ALANI Genel amaçlı temizlik ÜRETİCİ FİRMA SAFYUR TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Lopex 520

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Lopex 520 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Kireç kalıntılarını

Detaylı

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI Sayfa: 1 Derleme tarihi: 02/11/2011 Bölüm 1: Madde/karışım ve şirket/işletmenin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı: 1.2. Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilen

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 71-36-3 Kullanım alanları : N-Butanol ağırlıklı olarak boya ve

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti Şubat 2017 Performans Özellikleri 937556 Sample to Insight İçindekiler Performans Özellikleri... 4 Temel performans... 4 Çalışma kesinliği... 5 2 ml ve 4 ml protokollerinin

Detaylı

Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned

Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned 8290200 Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned Matriks ile desteklenmiş lazer desorpsiyon/iyonizasyon için saflaştırılmış matris maddesi uçuş zamanı kütle spektrometrisi (MALDI-TOF-MS). CARE ürünleri,

Detaylı

Kimyasal Yapısı Tanım : Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin karışımı

Kimyasal Yapısı Tanım : Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin karışımı 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR HEAVY P Ürün Tanımı Ağır

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-L Ürün

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP ALKOL BAZLI

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 14/05/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: IC4-RTU 1.2. Madde veya karisim ile ilgili

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Truant Auramin Rodamin Aside Dirençliler Floresan Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5118-100, 5118-500, 5118-1000 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı:

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

PORTWEST YARIM YÜZ MASKELERİNİN KULLANIMI ( P420 ve P430) EN140:1998

PORTWEST YARIM YÜZ MASKELERİNİN KULLANIMI ( P420 ve P430) EN140:1998 TR PORTWEST YARIM YÜZ MASKELERİNİN KULLANIMI ( P420 ve P430) EN140:1998 PORTWEST YARIM YÜZ MASKELERİNİN KULLANIMI ( P420 ve P430) TR Bu kullanım kılavuzu EC sertifikalarının izniyle Kategori III Kişisel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı :ÇAMAŞIR SUYU Kimyasal Adı :KARIŞIM CAS No :YOK EINECS No :YOK 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR POLISH Ürün Tanımı Paslanmaz

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

Laboratuar ortamındaki kullanımı

Laboratuar ortamındaki kullanımı Laboratuar ortamındaki kullanımı İçindekiler Velcorin Laboratuar ortamındaki kullanımı Sayfa 3 5 Giriş Sayfa 3 Güvenlik tedbirleri Sayfa 3 Çalışma metodu (sensorik) Sayfa 4 Çalışma metodu (mikrobiyolojik)

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 01.04.2008 Yayın tarihi: 01.04.2008 Sayfa 1 / 5 1. Madde/Müstahzar ve

Detaylı

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 1 KULLANIM AMACI In Vitro Diagnostik Kullanım İçindir CELLSEARCH Dolaşımdaki Tümör Hücresi Kontrolü Kiti nin, numune tespiti ve tanımlama sistemlerinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR F 10 Ürün Tanımı Konsantre

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ Kullanılan Ekipmanlar : - Bioneer Marka ExiPrep16 Plus Model Tam Otomatik Nükleik Asit Ekstraksiyon Sistemi - Bioneer Marka ExiPrep Viral DNA/RNA

Detaylı