Küresel İklim Değişikliğinin Kabuk Böcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri. The Expected Effects of the Global Climate Change on Bark Beetles

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel İklim Değişikliğinin Kabuk Böcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri. The Expected Effects of the Global Climate Change on Bark Beetles"

Transkript

1 Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): , 2010 ISSN: , Küresel İklim Değişikliğinin Kabuk Böcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri Ziya ŞİMŞEK¹ * Yalçın KONDUR 1 Muharrem ŞİMŞEK 2 ¹Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi, Çankırı, TÜRKİYE 2 Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE * Sorumlu Yazar Geliş Tarihi : e-posta: : Kabul Tarihi : Özet Ülkemiz, küresel iklim değişikliğinin etkileri bakımından risk grubu ülkeler arasındadır. Kuraklık ve sıcaklık; ağaç direnci ve kabuk böcekleri populasyonu üzerine doğrudan ve dolaylı olarak etki edeceği gibi, ekosistemin fonksiyonunu ve meşcere yapısını da değiştirebilecektir. Nitekim Ülkemizde de son 50 yılda ortalama hava sıcaklığının 1oC yükselmesi ve kabuk böceği zararının artmış olması, bu kanıyı güçlendirmektedir. Sıcaklığın artması; yaz mevsimlerinin uzamasına, böceklerin uzun süre zarar yapmasına, üreme gücünün artmasına, daha saldırgan haplotiplerin ortaya çıkmasına, daha yüksek kesimlere doğru göç etmelerine ve ağaçları su stresine sokarak en önemli savunma bariyeri olan reçine üretiminin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilmektedir. Ağaçlarda görülen su açığı (ihtiyacı); kabuk böcekleri salgınını tetikleyen ana etkenlerden birisi olduğundan, bu böceklerin, küresel iklim değişikliğinin habercisi olduğuna inanmaktadır. Bu çalışma ile Kabuk Böceklerinin Salgın Dinamiği; Kuraklık ve Sıcaklığın Böcek Performansı Üzerine Doğrudan Etkileri; Ağaç Direnci ve Böcek Performansı Üzerine Dolaylı Etkileri (Su Stresinin Odun Delicilerinin Çekiciliği Üzerine Etkileri, Uzun Süren Kuraklığın Kabuk böcekleri Üzerine Etkileri); literatür ve mevcut bilgiler ışığı altında ele alınarak ayrı ayrı incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, kuraklık, kabuk böcekleri, orman yönetimi The Expected Effects of the Global Climate Change on Bark Beetles Abstract Turkey is one of the risky countries in regard to the effects of the global climatic change. Drought and high temperature may affect tree resistance and bark beetle populations while affecting the ecosystem functions and stand structure. An increase of 1 C mean temperature and the increased damage of bark beetles during the last 50 years support this thought. Temperature increase causes to the extended summers, extended damage periods by insects, increased reproduction, to appearing of more hostile haplotypes, migrations to higher elevations and adversely affecting the resin production which is one of the most important defense mechanisms in trees while exposing trees to water stress. Water deficiency (requirement) of trees is one of the causes to trigger the bark beetle outbreaks and these beetles are believed to be a messenger of the global climatic change. In this study, the outbreak dynamics of bark beetles, direct and indirect effects of temperature and drought on beetle performance (attraction of water stres for wood borers, effects of prolonged drought on bark bettles) were discussed with regard to literature and current knowledge. Keywords: Climate change, drought, bark beetles, forest management GİRİŞ Bilindiği üzere küresel ısınma, sera gazlarının atmosferde birikmesiyle yeryüzü ve yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarında sıcaklığın artması; küresel iklim değişimi ise küresel ısınmaya bağlı olarak, diğer iklim elemanlarının değişmesidir. Bugüne kadar gözlenmiş olan küresel değişmeler; geçen yüzyıl süresince, sıcaklıkta 0,5 C lik bir artma, deniz seviyesinde bu yüzyılın başından beri 20 cm lik bir artma, stratosfer sıcaklığında azalma, orta enlemlerdeki yağış miktarında artma ve subtropik enlemlerdeki yağışta azalma şeklinde ortaya çıkmıştır. Dünyamızın, önümüzdeki yüz yılda son yıldakinden daha fazla bir ısınmayla karşı karşıya kalacağı bilinmektedir. En iyimser tahminle bile 2100 yılında sıcaklığın 1,4 o C ve deniz seviyesinin 9 cm artması; orta ve daha yüksek enlemlerde yer alan ormanların büyük miktarının yok olması; tarımsal alanlarda ve dünya gıda üretiminin azalması beklenilmektedir [1]. Meydana gelecek iklim değişiklikleri, tarım ve orman alanlarında bulunan hastalık/zararlı böcek durumunu etkiyeceği gibi, hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında da değişikliklere yol açabilecektir. Sıcaklığın artması; yaz mevsimlerinin uzamasına, böceklerin daha uzun süre zarar yapmasına ve ağaçları su stresine sokarak en önemli savunma bariyeri olup yapımında su bulunan reçine üretimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Su açığı (ihtiyacı); kabuk böcekleri zararını tetikleyen ana etkenlerden birisi olduğundan, küresel iklim değişikliğinin habercisi olduğuna inanmaktadır. Sıcaklığın artmasıyla birlikte böceklerin bir yılda verdikleri döl sayısı da

2 150 Z. Şimşek ve ark. / Bibad, 3 (2): , 2010 artabileceği gibi, biyoloji-fenoloji ilişkisi bozulabilecek, bitki ve hayvanlar kutuplara, üst dağlık kesimlere-yüksek rakımlara doğru göç edeceklerdir. Nitekim geçtiğimiz yüzyılda küresel yüzey sıcaklığının 0,6 C artması [2], Ülkemizde de son 50 yılda ortalama hava sıcaklığı 1 o C yükselmiş olması [3] sonucunda bazı böceklerin daha yüksek rakımlarda zararlı duruma geçmeleri ve giderek yayılma eğiliminde bulunması bu kanımızı güçlendirmektedir. Türkiye karmaşık iklim yapısı içinde, özellikle küresel iklim değişikliğine bağlı olarak görülebilecek bir iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisidir. Doğal olarak üç tarafından denizlerle çevrili olması, arızalı bir topografyaya sahip bulunması ve orografik özellikleri nedeniyle, Türkiye nin farklı bölgeleri iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik boyutlarda etkilenecektir. Örneğin, sıcaklık artışından daha çok çölleşme tehdidi altında bulunan Güney Doğu ve İç Anadolu gibi kurak ve yarı kurak bölgelerle, yeterli suya sahip olmayan yarı nemli Ege ve Akdeniz bölgeleri daha fazla etkilenmiş olacaktır. Görüldüğü üzere Tarım ve Ormancılığımızı bekleyen ve insanlık için önemli bir tehdit de Küresel iklim değişikliğidir. Küresel iklim değişimiyle birlikte sert ve devamlı esecek rüzgârlar, suyun topraktan daha hızlı bir şekilde buharlaşmasına yol açacak, bu da bazı bölgelerin eskisinden daha kurak olmalarına neden olabilecektir. Ülkemizde iğne yapraklı ve geniş yapraklı olmak üzere ha olan orman varlığımızın %48 i ( ha) verimli, %52 si ( ha) bozuk vasıflıdır. Çankırı ilimizde ise orman varlığımızın ancak %1 i ( ha) bulunmaktadır [4]. Bu ilimizde bulunan orman alanının %35 i ise ( ha) Ilgaz ormanlarında yer almaktadır. Ormanların yaklaşık %60 ı sarıçam, karaçam; %15-20 si göknar; %10 u meşe; %10 u ise diğer ağaç türlerinden oluşmaktadır. Yaklaşık 2/3 si kurak ve yarıkurak karakterde olan Ülkemizde, 417,7 mm yıllık ortalama yağışı ve 11,1 C sıcaklığı ile Çankırı, yarıkurak alanlar içerisinde yer almaktadır. Bu durum, böcek salgınlarının tetiklenmesinde, olumsuz toprak koşullarıyla birlikte önemli rol oynamakta ve ağaçlandırma çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Orman varlığımızın sınırlı olması yanında, Akdeniz iklim kuşağında bulunması nedeniyle küresel iklim değişikliğinden daha çok etkilenmektedir. Bu durum, özellikle su açığından kaynaklanmaktadır. İbreli ağaçlara herhangi bir zamanda az sayıda böcek saldırabildiğinden; sağlıklı ağaçlar ürettikleri reçineyi salgılamak suretiyle küçük kabuk böceklerini boğarak kendi savunmalarını kendileri yapabilme imkânına sahiptirler. Ağaçların reçinelerini su tüketerek yapması, kuraklık-böcek salgını ilişkisini gösteren önemli bir parametredir. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, orman ekosisteminde bulunan canlıların popülasyon dinamikleri sürekli değişebileceğinden, günümüzde zararlı durumda bulunmayan bazı böcek türlerinin de zamanla salgın yapabileceği gerçeğini unutmamalıdır. Kabuk böcekleri; küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen böcek türleridir [5]. Bu nedenle, küresel iklim değişikliğinin, başta Çankırı orman alanlarında olmak üzere Ülkemizde bulunan kabuk böcekleri popülâsyonu üzerindeki olası etkilerini; literatür ve mevcut bilgiler ışığında değerlendirmek suretiyle bazı önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak üzere bu çalışma ele alınmıştır. MATERYAL VE METOT Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice ve Doruk) nda yürütülen çalışmanın ana materyalini dağın güney aklan ının alt kesiminde yer alan ve denizden yüksekliği 1300 m olan Yenice orman alanı ile üst kesimde yer alan ve denizden yüksekliği 1900 m olan Doruk orman alanında bulunan ibreli ağaç türleri, feromon tuzaklar ile streoskopik mikroskop, buz kabı, altimetre ise diğer materyal olarak yer almıştır. İklim değerleri; çalışma alanına yerleştirilen termohigroğraf yardımıyla kaydedilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü alanda bulunan kabuk böcekleri sayılmış, populasyon yoğunluğundaki değişmeler, tuzaklara geliş ve uçuş seyri, iklim verileriyle ilişkileri, bunların konukçu bitkileri, ormancılık bakımından birinci derecede önemli veya potansiyel türler belirlenmiş; elde edilen bulgular mevcut bilgi ve literatür bildirişleriyle değerlendirilmiştir. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA Kabuk Böceklerinin Salgın Dinamiği İklim değişikliği seyri üzerinde yapılan tahmine göre; bu değişikliğin hem bitki, hem zararlı böceklerin fizyolojisi üzerinde doğrudan ve çok yönlü etkileri olacağı söylenebilir. Nitekim iklim değişikliğinin, bitki ve bu bitkileri yiyen zararlılar arasındaki ilişki üzerinde değişik etki yapacağından dolayı, topluluk seviyesinde (community-level) bunların doğrudan etkilerinin tek tek belirlenmesi mümkün görülmemektedir. Örneğin, ortalama hava sıcaklığının minimum düzeyde (1 C) artması; Epirrita autumnata Borkhausen (Lepidoptera: Geometridae) ile bunun zararlısı böcek arasındaki interaksiyonun bozulmasına neden olabilecek ve söz konusu zararlı populasyonunun gelişme oranını üç kat arttırabilecektir [6]. British Columbia da Dendroctonus ponderasa (Hopkins) nın geçmiş yıllara ait meteorolojik kayıtlar ile zararlının bulunduğu uygun alanlar arasındaki ilişkiye göre yapılan haritalarda yıllık böcek yayılışı ile iklim değişimi birlikte ele alınarak yıllara göre yayılış alanının genişleyip genişmediği incelenmiştir. Değişik yıllara ait ( ile ) iklim değerlerinden 10 yıllık aralıklarla elde edilen verilerle yapılan değerlendirmelere göre, iklim bakımından uygun habitatların yayılışında

3 Z. Şimşek ve ark. / Bibad, 3 (2): , belirgin bir artış olduğu anlaşılmıştır. Dahası, 1970 ten beri, geçmişte uygun olmayan alanlarda bile bulaşma sayısınının giderek arttığı ve D.ponderosae popülasyonlarının bu yeni alanlara doğru yayıldığı görülmüştür. D.ponderosae nın geçmiş yıllarda iklim bakımından uygun olmayan alanlara hızlı bir şekilde yerleşmesi ve iklim değişimiyle ilişkili olarak Kuzey Amerika da devam eden sıcaklık artışının, böceğin yayılış alanınının daha da kuzeye, doğuya ve daha yüksek rakımlara yayılmalarına neden olduğunu göstermiştir [7]. Küresel ısınma sonucunda bazı böcek türlerinin haplotiplerinin oluştuğuna dair kayıtlara rastlanılmaktadır. Nitekim filogenetik olarak moleküler teknikler kullanmak suretiyle Ips typographus L. un Avrupa populasyonlarının genetik kompozisyonunu üzerinde yapılan çalışmaya göre İskandinav Ülkelerinde sözü edilen türün sadece bir tipi bulunmasına karşın, Orta Avrupa da değişik haplotiplerinin bulunduğu anlaşılmaıştır [8, 9]. Küresel iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan haplotiplerin, normal olan türlere göre daha saldırgan ve dolayısıyla daha zararlı olduklarına dair literatür bildirişleri bulunmaktadır [8, 10]. Bu nedenlerden dolayı Ülkemizde de önemli kabuk böcekleri (Ips typographus L., Cryphalus piceae (Ratz.), Ips acuminatus (Gyll.), Orthotomicus erosus (Woll.), Pityogenes quadridens (Hartig), Ips (Pityokteines) curvidens (Germ.), Trypodendron lineatus (Oliver) (Scolytidae); Pissodes piceae (Illig.) (Curculionidae) nin son yıllarda yayılış alanının genişleyip genişlemediği ve haplotiplerinin oluşup oluşmadığı araştırılmalıdır. Bazı araştırıcılar sıcaklığın böcekler üzerindeki etkilerinin, diğer çevre faktörlerine oranla daha etkili olduğuna inanmaktadır [30]. Tahminlere göre 2 C lik sıcaklık artışında böceklerin her mevsimde 1-5 ilave döl verebildiği ortaya konulmuştur [11]. Diğer araştırıcılar, nem ve CO 2 nin böcekler üzerindeki etkilerinin küresel iklim değişimi içerisinde potansiyel öneme sahip olduğunu düşünmektedirler [12, 13, 14]. Böcekler soğukkanlı organizmalar olduğundan, vücut sıcaklığı bulundukları çevre sıcaklığıyla hemen hemen aynıdır. Bu nedenle değişik iklim koşullarına hızlı tepki vermek suretiyle, bu durumdan zarar görmeyeceği yeni coğrafik bölgedeki dağılım gösterip populasyon davranışlarını, bu bölgedeki ikilim koşularına uyum sağlayacak şekilde düzenlemek zorundadır. Küresel iklim değişikliğine karşı böcekler tarafından oluşturulan hızlı ekolojik ve genetik adaptasyon konuları; Avrupa da halihazırda yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur [15]. Bununla beraber, Kuzey Amerika da, iklim değişikliğinin etkisinin tahmin edilmesinde birçok model geliştirilmiş olmasına karşın [16], küresel iklim değişikliğinin böcekler üzerine etkileri konusunda deneysel bilgi oldukça sınırlıdır. Orman ekosistemleri gibi uzun süreli yaşam alanlarında böcekler, genellikle birinci derecede zararlı etmenlerdendir [17, 18]. D ponderosae batıda Kuzey Amerika da idare müddetini tamamlamış çam ormanlarında en ciddi ölüm nedenlerinden birisidir [19]. Böceklerle çevreleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle böcek davranışlarını, yayılışını, gelişmesini, yaşayışını ve çoğalmasını etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Böceklerin hayat dönemine ait yapılacak herhangi bir değerlendirmede sıcaklık, önemli bir parametre olarak ele alınmaktadır. Böceklerin biyolojik dönemleri, genellikle belirli bir gelişme eşiği esas alınarak birikimli (kümülatif) gün-dereceler toplanmak suretiyle tahmin edilmektedir. Bu veriler, zararlıların mücadele zamanının belirlenmesinde de kullanılmaktadır [20]. Küresel iklim değişikliğinin doğa üzerine olan etkilerinin belirlenmesine yönelik olarak kurulacak hipotezler; bölgesel karakterlere (iklim kaynaklı stresin şiddeti ve süresiyle ilişkisine), meşcere karakterine, böceğin tipine (besleneme şekline, ekolojiye ve bir önceki yılın populasyon seviyesine) ve konukçunun tipine (strese olan toleransla ilişkisine) bağlıdır [21]. Ormanlarda beklenmeyen fırtınalar, su açığı (ihtiyacı); kabuk böceklerinin besin kaynaklarından birisi olan ağaçların kabuk böcekleri zararını tetikleyen ana etkenlerdir. Bu nedenle batı ülkelerinde bulunan bazı araştırıcıların; kabuk böceklerinin küresel iklim değişikliğinin habercisi olduğuna inanmaları ilginç bir durumdur. İlk yıllarda, ortaya konulan sıcaklığın D. ponderosae popülâsyonunun artmasında sıcaklığın ciddi bir etkisi olduğuna inanıldığından bazı araştırıcılar; küresel iklim değişikliğinin kabuk böcekleri salgınları üzerindeki etkisi konusunda hayrete düşmüşlerdir. Bu fikri üleşmeyen araştırıcılar da vardır [22]. Diğer iklim değişiklikleri hariç, D. ponderosae ve D. rufipennis Kirby in hayat dönemi üzerinde sıcaklığın etkilerine ilişkin projeler ile bilgisayar destekli tanıtıcı model programlar bulunmaktadır. Yüksek sıcaklığın, her iki türün popülasyon dinamiği üzerindeki en belirgin etkileri; denizden itibaren yüksekliğin artığı yüksek enlemlerde bazı kabuk böceklerinin gelişmelerini 2 veya 3 yıl yerine, bir yılda tamamlayacak şekilde (univolitin) yansıması olmuştur. Model bilgisayar programlarında sisteme giren diğer değerler sabit tutulması durumunda, döl süresini tamamlaması için geçen sürenin azalması, popülasyon gelişmesine iki kat olarak yansımaktadır [22]. Yapılan çalışmalarda, kabuk böceklerinin; sıcaklığın artmaya başlamasıyla birlikte, iki yıl yerine hayat çemberini bir yılda tamamladıkları da kesin olarak ortaya konulmuştur. Sonuç olarak zararlının salgın dinamiği böceğin populasyon yoğunluğuna; konukçusu durumunda bulunan ağaçların duyarlılığına ve bunların savunma mekanizmalarına; toprakta kullanılabilir su miktarına; ağaçların reçine üretme yeteneğine ve kullanımına uygun olarak toprakta bulunan elverişli besin ile su miktarına; ormanın bakısına; hava koşullarına ve işletmede uygulanan silvikültürel yöntemlere sıkı sıkıya bağlı olduğu kanısına varılmıştır.

4 152 Z. Şimşek ve ark. / Bibad, 3 (2): , 2010 Kuraklık ve Sıcaklığın Böcek Performansı Üzerine Doğrudan Etkileri Böcek populasyonları; değişen iklim koşullarına karşı genellikle hızlı ve ani tepki verebilir. Ilıman orman ekosistemlerinde, sıcak ve kurak havanın ekonomik yönden ağaç gelişmesini olumlu etkilediği düşünülmekle birlikte, bazı durumlarda populasyonu arttırarak salgınlara neden olduğu da bilinmektedir [23 25]. Sıcaklık artışı, ağaç türleri için gerekli optimum koşulları sağladığında, genellikle böcek yumurta ve larva gelişim hızlarını da arttırır. Sonuç olarak, böceklerin değişik biyolojik dönemlerini tamamlaması için gereken süre kısalmış olur. Zararlı populasyonunda canlı birey oranı yükselmesine karşın, bunların parazit ve predatörlere olan duyarlılığı artmaktadır. Birden fazla döl veren türlerde, değişik gelişme dönemlerini tamamlayabilmesi için ihtiyaç duyulan süre kısalmakta ve bunun doğal sonucu olarak bir yıl içerisinde ilave döl vermeleri de mümkün olabilmektedir [11, 25, 26]. Bazı ülkelerde 2003 yılında yaşanan sıcak hava dalgaları; bu konuda bazı çalışmalar yapılmasına olanak sağlamış olup sıcak hava koşullarının zararlı populasyonunu olumsuz etkilediği ortaya konulmuştur. Sıcaklık ve böcek performansı arasındaki ilişki; genellikle çan eğrisi biçimindedir. Bu nedenle sıcaklığın optimum değerin üzerine çıktığı durumlarda, zararlının hem döl verimi ve canlı kalma oranında [27 29], hem de gelişme hızında yavaşlamanın başlamasına neden olduğu ortaya konulmuştur [30, 31]. Ayrıca bitkilerin fenolojik dönemdeki değişmeler, zararlı türlerin, parazitoit ve predatörlerinden kaçmasına neden olduğu gibi; zararlı ile konukçusu olan bitki/ bitkiler arasındaki senkronizasyonun (eşzamanlılığın) da bozulmasına yol açabilir. Bunun sonucunda, böceğin açlıktan ölmesi kaçınılmaz olur [32 35]. Ağaçların su stresine girmesi, bunların gelişmeleri üzerinde pozitif ve/veya negatif yönde etki yapabilir [23]. Ayrıca orman ekosisteminde bulunan hava neminin düşük olmasının böcek vücudundan su kaybına neden olduğu düşünülmektedir. Ancak bu durumun populasyon üzerindeki etkileri konusunda fazla çalışma bulunmamaktadır [25, 26, 36]. Batı Avrupa yı etkileyen Lothar fırtınasının görüldüğü 1999 yılından itibaren Kabuk böcekleri populasyonu; genellikle yüksek olmasına karşın, 2003 yılı öncesinde azalmaya başlamıştır. Ips typographus L. ve Pityogenes chalcographus L. un en zararlı tür olduğu anlaşılmış, Fransa nın kuzeyinde, 2002 yılına oranla %29 artış göstererek, 2003 yılında bulaşıklıklıktan etkilenen odun miktarı m 3 le rekor düzeye ulaşmıştır. İsviçre de bulaşma sonucu zarar gören odun miktarı m 3 le rekor düzeye ulaşmıştır [11]. Batı Almanya ve Avusturalya da da zarar, rekor düzeye ulaşmıştır [37]. Çek Cumhuriyetinde de bulaşık tomruk hacmi 2002 yılında bulaşık tomruk hacminin beş katı olan, m 3 e ulaşmıştır [38]. Ülkemiz ormanlarında da zaman zaman benzer fırtınaların görüldüğü, rüzgâr ve kar kırımaları sonucunda çok sayıda ağacın zarar gördüğü ve dolayısıyla olağanüstü hâsılat (ETA) nın ortaya çıktığı bilinmektedir. Yüksek sıcaklıklar; lokasyonun çoğunda, kışlamış ergin uçuşlarının erken gerçekleşmesine ve yıl içerisinde ilave döl vermesine neden olmuştur. I. typographus un gelişmesi için minimum sıcaklık eşiği 16,5 C olup optimum gelişme gösterebilmesi için gerekli sıcaklıklar ise o C ler arasında değişmektedir [10]. Kuzey Fransa da 2003 yılında I. typographus yakalamaları, alışılmışın dışında olup genellikle mevsim başında gerçekleşmiştir Fransa da ve İsviçre de, daha önceleri düşük enlemlerde genellikle bir, ovada bulunan bazı meşcerelerde iki döl veren I. typographus un, sırasıyla 2 ve 3 döl verdiği gözlenmiştir [39, 40]. Bununla birlikte, Ağustos ayının başında yakalanan ergin sayısındaki azalmanın, ergin uçuşu sırasında gerçekleşen sıcak hava dalgasından kaynaklandığı düşünülmüştür [21, 26]. Fıransa Orman Sağlık Bölümü (French Forest Health Department) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 2003 yılı Ağustos ayının ilk iki haftası boyunca görülen sıcak hava dalgasının, odun delici türlerinin (woodborer) çoğunun gelişmesini durdurduğu anlaşılmıştır [41]. Sürveylere göre; sıcaklık artışının yüksek düzeyde yumurta ve larva ölümlerine neden olduğu, doğrudan güneş ışığına maruz kalan yumurta galerilerinde sıcaklığın 50 o C ye kadar çıktığı, bu sıcaklığın larva, pupa ve ergin için öldürücü değerler olduğu ortaya konulmuştur [26, 40]. Bazı durumlarda I. typographus populasyonunda aynı seviyede ölümler gözlenmemiş olup sözkonusuböceğin zararının, 2004 yılında artarak devam ettiği belirlenmiştir [21]. Sıcaklık artışı; Pityokteines curvidens (Germ.) in gelişmesini hızlandırmak suretiyle, aynı yıl içerisinde bu zararlının ikinci dölünü tamamlamasına imkân vermiştir [42]. Üçüncü dölünü tamamladığı İsviçre de, bazı alanlarda P. curvidens populasyonunun ilk 40 yıl içerisinde salgın düzeyine ulaştığı gözlenmiştir [43]. Bu böcek, İsviçre de 100,000 m 3 ve Kuzey Fransa da 50,000 m 3 den fazla tomruğa zarar vermişir Ayrıca, Fransa da 2003 yılında Pissodes piceae (Illig.) populasyonunun artış gösterdiği kaydedilmiştir [44]. P. piceae, gövde üzerinde bulunan çatlaklara yumurta bırakmakta [42] olup, sıcak yaz ayları boyunca ergin ve larvalar hareketsiz olan dormancy dönemine girmektedir. Kabuk altındaki galerilere yerleşen larvaların, yaz ve sonbaharda gelişiminin genellikle yavaş olduğu ve bunu izleyen ilkbaharda gelişmelerini sürdürdükleri kabul edilmektedir. Galerilerdeki sıcaklık artışı, gelişmeyi hızlandırabilir ve larvaların kış şartlarına daha ileri dönemlerde girmesine imkân vermek suretiyle bunu izleyen yılda populasyon artışına neden olabilir. Bunula beraber, konukçu ağaç zayıflar ve direnci azalırsa, sonuçta sekonder zararlı türlerin populasyon yoğunluğu da artarak salgın düzeyine ulaşabilir [21, 44]. Kış süresince ölümle ilgili denemlere göre,

5 Z. Şimşek ve ark. / Bibad, 3 (2): , ölümlerde biyotik ve abiyotik faktörlerin rolünün olduğu anlaşılmıştır. Devrik ağaçlarda kışlayan I. typographus erginlerinin yaklaşık %50 sinin ölümü; hava sıcaklığının -10 o C nin altına düşmesinden kaynaklanmıştır [45]. Düşük sıcaklıklara karşı Kabuk böceklerinin ergin olmayan dönemlerinin, erginlere oranla daha fazla etkilendiği ortaya konulmuştur [46]. I. typographus un biyolojisinin, konukçu duyarlığı ile salgınların meteorolojik verilerle ilişkisine ait yıllarını kapsayan bazı araştırma eserlerinden seçilmiş bilgiler [10] Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde I. typographus un biyolojisinin, konukçu duyarlığı ile salgınların meteorolojik verilerle ilişkili olduğu görülmektedir. Buna göre I. typographus a karşı ağaçların savunma yeteneklerinin azaldığı, ileri yaşlarda risk gruplarında yer aldığı, rüzgar devriklerinin salgınları tetiklediği; zararlının yumurtlaması için minimum sıcaklığın 11,4 o C; gelişme ve yumurtlama için optimum sıcaklığın o C; uçuş için minimum sıcaklığın 16,5 o C olduğu aynı çizelgeden anlaşılmaktadır. Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde iklim faktörlerinin I. typographus un biyolojisi, konukçusunun duyarlılığı üzerinde etkili olduğu gibi, zararlı salgınların temelinde de bu faktörün yattığı söylenebilir. Çizelge yılları arasında Ips typographus L. ile ilgili basılmış araştırma eserlerinden seçilmiş bilgiler [10]. Özellik Veriler Biyoloji Konukçu Duyarlılığı Salgınlar Gelişme için minimum sıcaklık Yumurtlama için minimum sıcaklık Gelişme ve yumurtlama için optimum sıcaklık Fekondite (Yumurta verimi) Uçuş için minimum sıcaklık Optimum uçuş sıcaklığı Asıl uçuş zamanı Aktif uçuş mesafesi o C 11.4 o C o C Dişi başına 80 yumurtaya kadar 16.5 o C o C Övlen, övleden sonra 500 m den fazla Konukçunun savunma mekanizması: reçine deposu, toksinler, kötüleşmiş besin kalitesi, yaraların reaksiyonu Ağaçlarda yüksek risk: Güney bakısında bulunma, günışığı, yaşından yaşlı ağaçlar, yürek köklü ağaçlar Salgınların nedenleri/salgınların uzaması: Rüzgar devriği, kuraklık, yüksek sıcaklık,kar/buz kırması Rüzgar devriği alanlarda I. typographus un doruğa ulaşması: Rüzgâr devriğini izleyen 2. ve 3. yaz görülür. Küresel iklim değişikliğinin kabuk böcekleri üzerindeki etkisi kapsamında Çankırı orman alanlarında önemli kabuk böcekleri üzerinde yapılan çalışmalarda, sıcaklık değerleri ile böcek davranışları arasında sıkı bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Nitekim, Cryphalus piceae (Ratz.) kışlamış erginlerinin hava sıcaklığının ortalama 10 C ye ulaştığı mayıs ayının ortasından itibaren kışlaklarından çıkmaya başladıkları (birinci saldırı); yumurta, larva ve pupa dönemlerini hava sıcaklığının C civarında bulunduğu Temmuz-Eylül ayında tamamladığı; sıcaklığın ortalama 20 C ye ulaştığı ağustos un ilk haftasından itibaren zararlının birinci döl erginlerinin çıkmaya başladığı (ikinci saldırı); olgun erginlerin 2 3 ay gibi uzun süre doğada bulunmasına karşın, yoğun uçuşların ağustosun son haftası ile eylülün ilk iki haftasında geçekleştiği; sıcaklığın 10 C nin altına düştüğü ekim ayının 3 ncü haftasından itibaren de uçuş aktivitesinin sona erdiği; Ilgaz Dağı Milli Parkı nın yaklaşık %70 inin bu zararlı ile bulaşık olduğu, yılda bir döl verdiği anlaşılmıştır [47]. Aynı çalışma alanında P. curvidens kışlamış erginlerinin hava sıcaklığının ortalama 22 C ye ulaştığı haziran ayının ortasından itibaren kışlaklardan çıkmaya başladıkları (birinci saldırı); yoğun uçuşların (%46) Haziran ayı içerisinde ve 5 günlük periyotta gerçekleştiği; bu sırada sıcaklığın ortalama 20 C, orantılı nemin ise %49 olduğu; yılda bir döl verdiği belirlenmiştir. Ilgaz orman alanında yapılan başka bir çalışmada [48] Uludağ göknarı nın hâkim tür olduğu m yükseltilerde, genellikle kuzey ve kuzeybatı bakılarda, % kapalılıklarda, % eğimlerde, yaş ve cm göğüs çapına sahip meşcerelerde 7 kabuk böceği türü (C. piceae, I. acuminatus, O. erosus, P. quadridens, I. curvidens, T. lineatus; Pissodes piceae) nün bulunduğu saptanmış olup, bunlar içerisinde en yaygın ve zararlı türlerin ise önem sırasına göre C. piceae, I. curvidens, Pissodes piceae olduğu belirlenmiştir. Kabuk böceklerinin saf göknar meşcerelerinde yoğunlaştığı, karışıma sarıçamın katıldığı alanlarda da göknarı tercih ettiği, saf sarıçam meşcerelerinde ise bulunmadığı saptanmıştır. Yapılan diğer çalışmalardan ve yukarıda verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere, böceklerin davranış biçimlerinin; iklim değişikliği yanında, konukçunun yaşına, bakıya, meşcerenin kapalılık durumuna, eğime, toprak yapısına, uygulanan silvikültürel müdahalelere bağlı olarak değiştiği anlaşılmaktadır. Buna göre, iklim verileri kadar ormanın toprak ve topoğrafik yapısı ile silvikültürel özellikleri, bu ekosistemde bulunan başta kabuk böcekleri olmak üzere diğer canlıları da etkilemektedir. Kuraklığın Ağaç Direnci ve Böcek Performansı Üzerine Dolaylı Etkileri Ekstrem iklim değişikliklerinin orman zararlıları üzerinde, dolaylı olarak da etkisi olmaktadır. Kuraklık ve yüksek sıcaklıkların; her bitki türünün değişik gelişme dönemlerinde ayrı ayrı önemli etkisi bulunmaktadır.

6 154 Z. Şimşek ve ark. / Bibad, 3 (2): , 2010 Sıcaklık ve kuraklık, ağacın fizyolojisi, biyokimyası ve fenolojisi üzerinde etkili olabilmektedir. Bunun yanında, odun, yaprak ve özsuda bulunan besinin kalitesini değiştirebilmekte, zararlı saldırılarına karşı bitkilerin mekanik ve kimyasal savunma sistemleri üzerine de etki edebilmektedir [21]. Bitki savunma mekanizmasının nedenlerini başarılı şekilde açıklamaya yarayan değişik teoriler bulunmakla birlikte, su stresinin nasıl etkili olabildiğini açıklayan Growth Differentiation Balance (GBD) teorisi [49, 50]; günümüzde de en geçerli yöntem olduğu kabul edilmektedir. GBD teorisine göre orta derecedeki su stresi, ağaçı savunmaya teşvik eder. Buna karşın, şiddetli su stresi, zararlı salgınlarına karşı ağacın direncini düşürür [49 52]. Kuraklığın etkisi, beslenen böcek gruplarına bağlı olarak da değişebilir [21]. Su Stresinin Odun Delici Böceklerin Çekiciliği Üzerine Etkileri Kabuk böceklerine karşı ibreli ağaçların savunma yetenekleri; orta derecede su stresinde bulunması durumunda artmasına karşın, şiddetli su stresinde azaldığı gibi, ağacın mekanik savunma yöntemlerinden olan reçine oluşumu ve salgılanmasının da olumsuz yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Şiddetli stres altında bulunan bazı konukçularda, konukçu direncinden sorumlu olan sekonder metabolit yoğunluğunun artması da, ağaçların zararlılara karşı direncini azaltabilir. Ağaç dokusunda su konsantrasyonunun azalmasına bağlı olarak besin kalitesinin de azaldığı ortaya konulmuştur [52, 53]. Stresli ortamda bulunan ağaçların odun dokusu, sekonder zararlıları çeken kimyasal bileşikleri de yaymaktadır [21, 54]. Uzun Süren Kuraklığın Kabuk böcekleri Üzerine Etkileri Kabuk böceklerinin konukçu ağaçlar üzerine yerleşme işlemlerini başarmaları; böcek populasyonuna, ilk saldırıyı yapan bireylerin saldırı yeteneğine, ağaçların bu saldırılara karşı doğal savunma mekanizmasına, böceklerin ağaçları hastalandıran fungusları taşıma yeteneğine bağlıdır [53, 55 57]. Su stresi, ağaçların agregasyon feromonu (böceklerin kitle halinde toplanmasına yarayan feromonlar) yaymasına neden olabilir. Scolytid türlerinin toplanmasına yarayan feromonların çoğunun, konukçu ağacın monoterpentinlerinden elde edilmesi, bu bulguyu desteklemektedir [55]. Şiddetli su stresinin birbirini izleyen yıllarca devam etmesi; kabuk böcekleri populasyonunun salgın yapacak düzeye ulaşmasına neden olabileceği gibi, geniş alanlarda sağlıklı ağaçların da zarar görme olasılığını arttırır [21]. Fransa da 2004 yılında, I. typographus populasyonunun, 2003 seviyesine göre artış gösterdiği kaydedilmiştir. Bu artışın, kuraklıkla ilgisi olduğu düşünülmektedir. Bu varsayıma göre, stres olayından sonra ağaçlar, kabuk böceklerine karşı 1 2 yıl süre ile duyarlı olacağından 2005 yılında da populasyon yoğunluğunda da artış göstermesi beklenebilir [40, 52]. Nitekim 2005 yılında da kabuk böcekleri tarafından verilen zararın ciddi olduğu rapor edilmesi, bu varsayımı doğrulamıştır [58]. Son çalışmalarda, orta derecede su stresinin, fungus taşıyan scolytidlere karşı ağaçların direncini arttırmasına karşın, şiddetli veya uzun süren streslerin direnci azalttığı ortaya konulmuştur [10, 52, 59]. Aksine, birbirini izleyen ve su stresinin kısa sürdüğü yıllarda ağaçların direnci azalabilmektedir [52]. Ekstrem kuralık periyodu süresince ibreli ağaçlar, zararlılara karşı duyarlı olmakla birlikte, elverişli (kullanılabilir) su miktarı normal düzeye döner dönmez, hızlı şekilde güçlenip normal mevsim içersinde direnç kazanabildiğini denemeler göstermiştir [44, 60]. Bu durum, iyi yağış alınan kış aylarını takiben gelen şiddetli yaz kuraklığında, ağaçların dirençli olmasına katkı sağlar ve böylece gelecek yılın salgınları sınırlı düzeyde kalmış olur. Bununla beraber, şiddeti su stresinin birbirini izleyen birkaç yıl sürmesi durumunda, kabuk böcekleri populasyonu salgın yapacak düzeye ulaşabilir ve geniş alanlarda sağlıklı ağaçların da zarar görme olasılığı vardır [21]. Bunun aksine Picea abies üzerinde I. typographus ve P. chalcographus veya göknar üzerinde P. curvidens in populasyonunda 2004 yılında artış görülmüş, Sarıçamda I. acuminatus un populasyonunda azalma olmuştur. Breda vd. [61] 2003 yılı Ağustos ayı sonunda görülen kuraklık sonucunda ibreli türlerden birisi olan Pinus sylvestris in zayıf düştüğü kaydedilmiştir Yılında görülen bir olayda, yeterince stres görmeyen P. sylvestris; I. acuminatus saldırısına uğramadığı gibi, bu böceğin salgınları kuraklık hikâyesi ile ilgili olduğundan, direnç bile oluşmuştur Yılını takibeden yıllarda diğer küçük odundelici türlerin populasyonunda 2004 yılında Fransa da göknar, meşe ve huş ağaçlarında da artış gözlenmiştir [38, 40]. İsviçre ve Almanya da kabuk böceklerinin çoğalması tetiklenmiş [62], 2003 yılı boyunca yaşanan kuraklık hikâyesi nedeniyle ilkbaharda doğal olarak stres gördüğü gibi [63], şiddetli kış soğuklarından dolayı bazı ağaçların taç kısmı da zarar görmüştür. Ladin meşcereleri, sözü edilen iklim faktörleri nedeniyle zayıf düştüğünden 2003 yılında kabuk böcekleri populasyonunda artış gözlenmiştir. Bu dönem içerisinde dağılış gösteren (uçan) kabuk böceklerininin birinci dölü; yumurtlamak için uygun meşcereleri seçmiştir [64]. Kuraklık ile kabuk böceklerinin etkisini modifiye edebilen iki faktör vardır. Bunlardan birincisi, değişik düzeydeki su stresine karşı ibrelilerin tepkisidir. Örneğin, P.abies; su stresine, özellikle uygun olmayan meşcerelerde, en az düzeyde direnç gösterebilen bir ibreli türüdür [61, 63]. İkincisinin ise su sorunu olduğu, 2002 yılı kış ayında yeterli yağışın düşmesiyle uygun olan meşcerelerde 2003 yılı kuraklığına karşı ağaçların daha iyi direnç oluşturmasıyla açıklığa kavuşturulmuştur [63].

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. BU KONGRE, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ISPARTA VALİLİĞİ, ISPARTA BELEDİYESİ, ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI, ISPARTA TİCARET BORSASI VE T.C. MERKEZ BANKASI HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. T.C SÜLEYMAN

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 ISSN:1302-3624 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.32) The Plan of Forest Fire Extinguish Foundation

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KLİMATOLOJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Izmir/TURKEY

GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Izmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 19 (2) 2009, 98-117 MARA GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI Ali Kemal BİRGÜCÜ Yusuf KARSAVURAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı

Detaylı

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER Önsöz: Lord Nicholas Stern Koruma Gerekçeleri 2000 yılında Bangkok ta, WWF ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği nin

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER A.Emre İsaoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

Dendrokronoloji ve Coğrafyacıların Kuvaterner Çalışmaları Açısından Önemi

Dendrokronoloji ve Coğrafyacıların Kuvaterner Çalışmaları Açısından Önemi Dendrokronoloji ve Coğrafyacıların Kuvaterner Çalışmaları Açısından Önemi Meral Avcı mavci@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Laleli/İstanbul ÖZ Dendrokronoloji yani

Detaylı

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey.

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey. Orman Bakanlığı Yayın No : 141 ISSN : 1302-857X Müdürlük Yayın No : 19 ANTALYA DÜZLERÇAMI NDA KURULU KIZILÇAM (Pinus brutia Ten. ) KLON PARKI NDA TEPE BUDAMASININ ÇİÇEK VE KOZALAK VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele www.tarim.gov.tr 1 2 Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele Teoriden Pratiğe BİYOLOJİK MÜCADELE Editör: Dr. Nevzat BİRİŞİK Yazarlar: Dr. Nevzat BİRİŞİK Dr. Halil KÜTÜK Uzm. Mehmet KARACAOĞLU Uzm. Ferda YARPUZLU

Detaylı

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ÖZET M. Ali ÖZDEMİR Okan BOZYURT Ankara, İç Anadolu bölgesinde orajların en sık görüldüğü yerlerdendir. Bu bölgede, ilkbahar sonu yaz başları olan mayıs-haziran

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKT - DR - 2014-0002 SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011 Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011 Bu strateji, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNDP Türkiye ve WWF-Türkiye işbirliğinde yürütülen Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN İKLIM DEĞIŞIKLIĞINDE SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cadddesi No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE +90 212 292 49 39 +90 212 292 49 57 ISBN: 978-605-4348-66-4

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI ORMANCILIKTA YABAN HAYATI DERS NOTU PROF.DR. İDRİS OĞURLU ISPARTA-2004 ÖNSÖZ Fakültemizde verilmekte olan Ormancılıkta Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Amenajmanı derslerinde öğrencilerimize yardımcı olmak

Detaylı