40 60 ( ), : G4- : F7 V : F 9 V

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 60 ( ), 3. 779 : G4- : F7 V : F 9 V"

Transkript

1 KLS PAKET TİP HİJYENİK KLİMA CİHAZI Temiz oda tekniği sağlık, gıda sektöründe ve endüstride bazı hassas cihazların üretimlerinde kullanılmaktadır. Temiz oda cihazlarının özellikleri belirlenirken kullanım amacının ve sınıfının doğru belirlenmesi gerekmektedir. Genelde sağlık ve gıda sektöründe temiz havanın oluşturulmasındaki amaç ortamdaki bakteri ve virüslerin uzaklaştırılması ve dış havanın içersindeki partiküllerle birlikte hareket eden bakteri ve virüslerin ortama ulaşmasını engellemektir. Endüstriyel sistemlerde ise üretimin hassasiyetine göre belirli boyutlardaki partiküllerin tutulması amaçlanır. Bu nedenlerle sağlık ve gıda sektöründe kullanılan cihazların iç yüzeyleri paslanmaz, endüstriyel sistemlerde özel durumlar hariç galvaniz sac kullanılmaktadır. Tıbbi cihazların, özellikle ameliyatlarda kullanılan aletlerin üretiminde cihazların iç yüzeyinin paslanmaz olması uygun görülmektedir. KLS paket tip hijyenik klima cihazında gövde özel çekilmiş alüminyum profil karkastan yapılmaktadır. Profillerin köşe birleşimlerinde alüminyum köşe parçaları kullanılmaktadır. Cihazlar isteğe bağlı olarak dik tip paket veya yatay tip modüler olarak üretilmektedir. Cihazın panelleri çift cidarlı, panel kalınlığı 40 veya 60 mm dir. Dış yüzey panel sacları kendinden boyalı ( üzeri koruyucu film tabakası ile kaplı ), iç yüzey paslanmaz sactan imal edilmektedir. Panel ile karkas arasında sızdırmazlığı sağlamak için özel conta kullanılmaktadır. Partikül ve partikül üzerinde bulunan bakteri ve virüslerin tutulması cihazların içersindeki filtreler ile sağlanmaktadır. Temiz odaların kullanım amaçlarına göre hava debileri ve sınıfları belirlenir. Temiz oda sınıflarına göre filtre cinsleri ve filtre kademe sayısı, ilgili standartlara göre belirlenir. Genelde birinci ve ikinci kademe filtre cihazda, finalde mahal içerisinde 3. kademe filtre kullanılmaktadır. KLS paket tip hijyenik klima cihazında EN 779 standartlarına uygun üç kademe filtre kullanılmaktadır. Birinci kademe filtre G-4, ikinci kademe filtre F-7, üçüncü kademe filtre F-9 dur. F-9 filtre cihazın son noktasındadır. Finalde hepa filtreler dördüncü kademe olarak mahalde bulunmaktadır. Birinci kademe filtre : G4- zig zag filtre İkinci kademe filtre : F7 V tipi kompakt filtre 292x595x292 mm veya 592x592x292 mm ölçülerinde. Üçüncü kademe filtre : F 9 V tipi kompakt filtre 292x595x292 mm veya 592x592x292 mm ölçülerinde. Filtrelerin bulunduğu modüllerde bir bakım kapısı ve kapı üzerinde gözetleme camı ile filtre kirlilik durumunu izlemek için manometre kullanılmaktadır. Filtre hücresi üzerinde filtre etiketinde filtre cinsi, başlangıç ve final basınç farkı belirtilmektedir. Ayrıca cihaz üzerindeki otomatik kontrol sistemi ile filtre kirlilik durumu takip edilmekte ve filtre kirlendiğinde cihaz üzerindeki panodan ışıklı ikaz vermektedir.

2 Temiz odaların diğer parametreleri kullanım amacına göre sıcaklık ve nemdir. KLS paket tip hijyenik klima cihazında, ısıtma ve soğutma heat pump dış ünite ve DX batarya ile sağlanmaktadır. DX bataryanın altında paslanmaz yoğuşma tavası bulunmaktadır. Yoğuşma suyunun çevreye yayılması tam olarak engellenmelidir. Bunun için de yoğuşma tavası eğimli ve en derin yerinde bir tahliye borusu yer almaktadır. DIN e göre drenaj sisteminin, metre kare başına tavaya 5 litre su doldurulduğunda, su miktarının en az %95 inin 10 dakika içerisinde tahliye edilmiş olması gerekir. KLS paket tip hijyenik klima cihazının yoğuşma tavası bu şartlara uygun olarak dizayn edilmiştir. DX serpantin montaj saçları kızaklı olup, serpantinler bakım ve temizlik için kolayca dışarıya çıkartılabilmektedir. Özel paslanmaz by pass sacları ile serpantinden geçecek havanın kısa devre yapması önlenmektedir. Bataryadan sonra havada yoğuşan suyun sürüklenmesini önlemek için seperatör kullanılmaktadır. Seperatörler yüksek performansa sahip, 90ºC sıcaklığa kadar dayanabilen PVC esaslı kanatlardan mamuldür. İstenildiği takdirde cihaz sulu bataryalı yapılabilmektedir. Böylece merkezi sistem bulunan binalarda sisteme bağlanabilmektedir. Dış hava sıcaklığı 0 ºC nin altına düştüğünde veya ani ıstıma ihtiyacına cevap vermek için kanal tipi elektrikli ısıtıcı kullanılmaktadır. Nemin önemli olduğu uygulamalarda cihazın üzerinde microproses kontrollü buharlı nemlendirici konulmaktadır. Nem sensörü ile havanın nemi istenilen seviyede otomatik olarak tutulmaktadır. Buharlı nemlendiriciler oransaldır.

3 Temiz oda cihazlarında cihazın elemanlarının temizlenebilir olması gerekmektedir. Dolayısıyla kolay temizlenebilen plug fanlar en uygun fanlardır. KLS paket tip hijyenik klima cihazında vantilatör ve aspiratör fanları plug tip olup, motorlar IP55 koruma sınıfındadır. Plug fanların bulunduğu hücrelerde bakım kapıları ve üzerinde gözetleme camı ayrıca aydınlatma mevcuttur. Titreşim gövdeye iletilmeyecek şekilde esnek elemanlarla bağlantı yapılmaktadır. Temiz odalarda filtrelerin başlangıç ve kirlilik durumu basınçları arası farktan dolayı cihazın başlangıçtaki basınç düşümü ile filtre kirlendikçe oluşan basınç düşümü değerleri aynı olmadığından cihazlarda sabit hava debisini sağlayabilmek için frekans konvertörleri kullanılmaktadır. Sürekli aynı debinin geçmesi cihazın üzerindeki otomatik kontrol elemanları ile sağlanmaktadır. Temiz oda cihazları kullanım amacına göre %100 taze havalı veya karışım havalı yapılmaktadır.damperler sızdırmaz olup üzerinde bulunan damper motorları ile kontrol edilmektedir. KLS paket tip hijyenik klima cihazında, cihazın şartlarına uygun kapasitede yüksek verimli, sessiz, scroll kompresörlü, microproses kontrollü ithal dış üniteler kullanılmaktadır. Kondenser serpantini geniş ısı transfer yüzeyine sahip, bakır boru-alüminyum kanatlıdır. Dış unite fanlar direkt akupledir. Düşük dış ortam sıcaklıklarında fanlarda hız kontrolü yapılmaktadır. KLS paket tip hijyenik klima cihazlarında hastane uygulamalarında paslanmaz sacdan mamul susturucular kullanılmaktadır. Talep üzerine diğer sistemlerde de kullanılır.

4 KLS paket tip hijyenik klima cihazlarında %100 taze havalı, DX serpantin- heat pump uygulamalarında 35 C nin üzerindeki dış hava şartlarında sistem verimini yükseltmek için ısı geri kazanım üniteleri kullanılır. Min %50 verimli alüminyum plakalı ısı geri kazanım kullanılmaktadır. -30 C ile 90 C sıcaklıklar arasında çalışmaktadır. Plakalı ısı geri kazanım ünitesi EUROVENT-HTA Luzenrn HLK test ve belgelerine sahiptir. Plakalı ısı geri kazanım ünitesinin egzost tarafında çift eğimli paslanmaz sactan bir yoğuşma tavası yerleştirilmektedir. Biriken su, drenaj borusu vasıtasıyla dışarıya atılmaktadır. KLS paket tip hijyenik klima cihazında; Mahalin sıcaklık ve nem kontrolü, hava debisi, filtre kirliliği, damper motorları, otomatik olarak yapılmaktadır. Mahalin pozitif basınç dengesini otomatik olarak sağlamaktadır. Kolay bakımı yapılacak şekilde güç panosu cihazın üzerine yerleştirilmektedir. Frekans konvertörleri güç panosu içerisindedir. Cihazlar standart olarak 2400m3/h m3/h ve 4800 m3/h hava debilerinde üretilmekle birlikte projecilerin taleplerine göre ara debilerde veya daha büyük debilerde üretim gerçekleştirilebilmektedir. KLS paket tip hijyenik klima cihazları sızdırmaz olarak imal edilmektedir. Temiz odalarda istenilen koşuların sağlanması için mimari yapı, kullanılan duvar tavan ve döşeme kaplamaları, havanın uygun şekilde dağılımı, odanın kullanım amacına uygun hava akış şekli (laminer veya türbilanslı hava akışı ), hava kanalları, hepa filtre kutuları ve klima cihazların hepsinin sisteme uygun olması gerektiği unutulmamalıdır. KLS PAKET TİP HİJYENİK KLİMA CİHAZI OTOMASYONU KLS paket tip hijyenik klima cihazları, sistemin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlanmış bir soft ware sistemine haiz gelişmiş Mikroprosesör kontrol sistemi bulunmaktadır. Sıcaklık, nem, mahaller arasındaki fark basınçlar vs. mahal ve cihaz bilgileri oransal veya oransalintegral olarak mikroprosesör üzerinden kontrol edilebilmekte, bu kontrol sistemi bina yönetim sistemi ile entegre edilebilmektedir. Cihazlarda kullanılan elektrik-otomasyon ekipmanları, soğutma devresi vs. elemanları hijyenik şartların işletilebilmesi ve güvenlik nedenleri ile hava akışından tamamen ayrılarak izole edilmiş bölmeler içerisindedir. Cihazın üzerinde bulunan plug tip aspiratör ve vantilatör fanlarına ayrı frekans invertörü ile kumanda edilmektedir. Bu durumda üfleme hava debisi her koşulda sabit kalabilmektedir.

5 Sistem üzerindeki hız veya basınç kontrolü ile ( sistemde VAV olma durumuna göre) ve dönüş fanı üzerindeki invertör aracılığı ile cihaz (+) ve (-) basınçtaki mahaller arasındaki basınç farkını ± 5 Pa hassasiyet ile sağlayabilmektedir. Bu durumda üfleme hava debisi sabit kalır iken dönüş havası miktarı ihtiyaca göre otomatik olarak değişebilmektedir. Cihazlar mahaller kullanılmadığı zamanlarda cihazı stop etmeden, dolayısı ile mahallerin hijyenik koşullarını bozmadan, ekonomik işletim imkanı sağlayabilen; Mikroprosesör üzerinden manuel olarak veya zaman programlı olarak ayarlanabilen, toplu hava debisini üçte bir oranına indirerek, çalıştırabilme imkanı veren software sistemine sahiptir. ( tek mahal- tek cihaz için geçerlidir.) KLS paket tip hijyenik cihazın otomasyonu aşağıdaki işlemleri yapabilecek özeliktedir : DX ya da soğuk su ile soğutma seçimi DX, sıcak su ya da elektrikli ısıtıcı ile ısıtma seçimi Nem kontrolü (nem, entalpi) Son ısıtıcı ile konfor artırımı yada nem alma kontrolü DX sistemde sıcak gaz bypassı ile uç şartlarda istenilen konforun sağlanması. Kullanılan tüm filtrelerin kirliliğini ayrı ayrı algılama ve alarm bilgisi üretme İstenilen vantilatör debisinin, çalışma rakımına ve sıcaklığına göre ayarlanabilmesi. Sistem çalışırken filtrelerin kısmi kirlenmeleri nedeniyle artan basınç kayıplarının anında algılanarak istenilen debinin sabit tutulması İstenilen debinin sağlanamaması halinde (tıkanma, arıza, kirlenme) alarm bilgisi üretme İstenilen pozitif ya da negatif basınç oranında aspiratör debisinin gerçek vantilatör debisine göre ayarlanması. Temiz odanın hızlı temizlenmesi için otomatik debi arttıran kumanda üzerinden temizleme modu girişi 4 farklı günlük program ile haftanın yedi gününün programlanabilmesi (sıcaklık, debi, on-off)

6 Dış hava kompanzasyonu Üfleme sıcaklığı limit kontrolü (konfor sıcaklığı, yoğuşma başlangıç sıcaklığı) Ek bir donanımla bilinen tüm haberleşme dilleri ile (Modbus, BACnet, Lon-ECHELON, LAN TCP/IP, SNMP) bina otomasyon sistemine entegre edilebilmesi Ek bir donanımla tüm sistem merkezi bir bilgisayara bağlanabilir, yönetilir, internetten ulaşılabilirdir. Tüm parametreleri görmek, değiştirmek üzerindeki terminal ile mümkün olmaktadır. Tüm benzer cihazlar bir ağ şeklinde haberleştirilebilir Operasyon ve konfigürasyon parametreleri şifrelenebilir, Sesli ve görsel alarm bilgileri verilir Günlük, haftalık çalışma-durma zaman ayarlaması yapılabilir Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Almanca dillerinden istenilenler kullanılabilir Cihaz konfigürasyonu değiştiğinde kolaylıkla parametrik olarak yeni konfigürasyon tanımlanabilir (nemlendirici eklenmesi, vana-damper kontrol değişiklikleri, nem alma, fan kontrol şeklinin değiştirilmesi v.b.) Cihaz çalışma-durma işi, terminal üzerinden, zaman aralığı kullanılarak, harici bir sayısal girişle ya da bilgisayar ile mümkün olmaktadır Ön ısıtma, ısıtma ve soğutma algoritmaları isteğe bağlı olarak giriş, çıkış ya da ön ısıtma sıcaklıklarına göre yapılabilir Sıcaklık kontrolü parametrik olarak, oransal, oransal + integral ya da oransal + integral + türevsel olarak yapılabilmektedir Fanların kontrolü parametrik olarak, termostatik, sürekli, kademeli ya da oransal olarak yapılabilir. Fan motorlarının kalkış şekli (direk, yıldız, üçgen) parametrik olarak ayarlanabilir Her bir ekipman tek tek çalıştırılarak test edilebilir Her türlü alarm bilgisi hafızada tutulur (Fark basınç anahtarları, termik, sensör, acil durdurma, v.b.)

GHP SERİSİ HİJYENİK PAKET KLİMA CİHAZLARI

GHP SERİSİ HİJYENİK PAKET KLİMA CİHAZLARI GHP SERİSİ HİJYENİK PAKET KLİMA CİHAZLARI GHP serisi hijyenik paket klima cihazları modern ameliyathanelerin ve temiz odaların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiş, en son teknoloji

Detaylı

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR GPH Serisi Roof Top Paket Klima Cihazları modern binaların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiştir. GPH serisi ozon tabakasına zarar vermeyen R407C

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

Klima Santralleri İșletmeye Alma

Klima Santralleri İșletmeye Alma Klima Santralleri İșletmeye Alma Bakım, Montaj ve Kullanım Kılavuzu Klima Santralinin Verimli Hali İÇİNDEKİLER Giriş 2 17 8 Bakım ve temizlik Garanti 2 18 8.1 Hava filtreleri 1 Ürün tanıtımı 3 18 8.1.1

Detaylı

Air Conditioning Systems

Air Conditioning Systems 1 Air Conditioning Systems İÇİNDEKİLER Çatı ve Kanal Tipi Aspiratörler AACF Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanları ARF Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanları ARF-V Dikey Atışlı Radyal Çatı Fanları ADKF Dikdörtgen

Detaylı

KLİMA SİSTEMLERİ. Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler;

KLİMA SİSTEMLERİ. Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler; KLİMA SİSTEMLERİ Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler; Tam havalı, tam sulu, havalı sulu olarak 3 e ayrılır. Tam sulu sistemler, iki ve dört borulu

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar TERMO TEKNİK MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Evomax www.termoteknik.com İÇİNDEKİLER Termoteknik ve Ideal Sterad Group un Tanıtımı 4 Yoğuşma Teknolojisi 5 Evomax Kazanın Özellikleri

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

Bireysel ve Ticari Klimalar. Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri

Bireysel ve Ticari Klimalar. Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri Bireysel ve Ticari Klimalar Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri Systemair Güveni Tedarikçi olarak siparişten teslimata, dokümantasyondan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada verdiğimiz

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

Villavent Konut Havalandırma Sistemleri

Villavent Konut Havalandırma Sistemleri Fanlar Isı Geri Kazanım Üniteleri Soğutma Grupları ve Klimalar Hava Dağıtım Ürünleri Hava Perdeleri ve Isıtma Ürünleri Villavent Konut Havalandırma Sistemleri Systemair den akıllı havalandırma çözümleri

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

Green Ventilation. Kanalsız Otopark Havalandırma Sistemleri

Green Ventilation. Kanalsız Otopark Havalandırma Sistemleri Fanlar Klima Santralleri Hava Dağıtım Ürünleri Yangın Güvenliği Hava Perdeleri ve Isıtma Ürünleri Tünel Fanları Green Ventilation Kanalsız Otopark Havalandırma Sistemleri 2 Systemair Dünyada Systemair

Detaylı

Satış Müdürü Zafer Arı zaferari@contek.com.tr. Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Par serpilpar@contek.comtr.

Satış Müdürü Zafer Arı zaferari@contek.com.tr. Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Par serpilpar@contek.comtr. ŞİRKET PROFİLİ Contek, faaliyetlerine 87 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. Halen Contek Klima San. Ve Tic.A.Ş nin ve iştirak şirketlerinin yurtdışı operasyonlarını yürütmektedir. 5 yılında

Detaylı

Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti

Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti köklü bir geçmişe sahip olan Baymak, Tepeören de toplam. m yıllık alan üzerinde, iki üretim tesisi ile faaliyet göstermektedir. Türkiye nin önde gelen

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi ŞRT.02 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi 1 / 2 1. Çeker ocak kullanıcıyı ve laboratuvar çalışma ortamını EN14175 standartlarını sağlayacak şekilde toksik gazlardan koruyabilecek özellikte 2. Cihaz ortamdan

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Logamax Buderus Plus GB012. Logamax plus GB112. Enerjinizi Boşa Harcamayın

Logamax Buderus Plus GB012. Logamax plus GB112. Enerjinizi Boşa Harcamayın Logamax Buderus Plus GB012 Yoğuşmalı Duvar Kombi Tipi Yoğuşmalı Kazan Logamax plus GB112 Enerjinizi Boşa Harcamayın 1 Üstün Teknoloji, Benzersiz Verim %109 Norm Kullanma Verimi Klasik kazanlarda, kazana

Detaylı

ÇATI TİPİ KLİMALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÇATI TİPİ KLİMALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME PAZARLAMA

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

KOMPANSATÖRLER. www.cantekgrup.com.tr

KOMPANSATÖRLER. www.cantekgrup.com.tr KOMPANSATÖRLER EKSENEL METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖRLER Sabit Flanşlı Kompansatör Döner Flanşlı Kompansatör Kaynak Boyunlu Kompansatör Eksenel kompansatörler, oluşan ısıl genleşmeyi boru ekseni boyunca absorbe

Detaylı

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK 2013 I ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Program Geliştirme Projesi, Sıhhi Tesisat dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır. Sıhhi Tesisat

Detaylı

Saygılarımla, Murat Çakan

Saygılarımla, Murat Çakan 91. Sayının ekidir. TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: Bahri Türkmen Dergi Yayın Yönetmeni / Editor in Chief: Dr. Murat Çakan Dergi Yayın Yönetmen Yrd. / Associate Editor: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

CORRIGO E (Havalandırma)

CORRIGO E (Havalandırma) CORRIGO E (Havalandırma) Klima santralı kontrolü için konfigüre edilebilir kontrol paneli Corrigo E serisi, HVAC uygulamalarında sıcaklık, nem ve basınç kontrolleri için tasarlanmış bir kontrol panelidir

Detaylı