GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI"

Transkript

1 2011 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011

2 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma Sipariş Listeleri'nin (browser) sağ tuş menüsüne "Sevk Bilgileri" seçeneği eklendi. Bu seçenek ile fiş içine girmeye gerek olmadan fiş içinde yer alan tüm sipariş satırlarına ait sevk bilgileri birlikte listelenmektedir. Not : Bu özellik 28 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan firmalar tarafından kullanılabilecektir. 2. Varyantlar için toplu güncelleme Varyantlar için toplu güncelleme yapılabilmesi sağlanmıştır. Malzeme kartı üzerinden erişilen Varyantlar penceresinde F9 menüsünde bulunan "Toplu Güncelle" seçeneği ile varyantlara ait, özel kod, yetki kodu ve statüsü bilgilerinin toplu olarak güncellenmektedir. 3. Çıkış Hareketlerinde Kare Kod Barkod Kare barkod hareketlerinin giriş fişlerinde okutulup seri hareketinin otomatik oluşturulması ve çıkış fişlerinde kare barkod okutulduğunda seri numarası çıkışının yapılabilmesi sağlanmıştır. Hatırlatma : Malzeme kartının birimler bölümünde barkod bilgisi girilirken kare barkod içerisinde 01 numarasıyla etiketlenmiş bilgi girilmelidir. Bu alan genelde ean13 barkodunun başına 0 eklenmesiyle oluşturulmuştur. 4. E-Beyanname E-Beyannamelerde öndeğer tasarımlar yapılabilmesi ve bunların başka firmalarda kullanılabilmesi sağlanmıştır. Örnek bir öndeğer olarak KDV1 beyannamesi için default tasarım eklenmiştir. E-Beyannamelerin gönderimi için otomatik olarak program içerisinden internet sayfasına giriş yapılabilmesi ve oluşan paketlerin aktarılabilmesi sağlanmıştır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için gereken tanımlamalar: Sistem işletmeninde Firma Tanımı -Detaylar - Mali Müşavir tabında "Kullanıcı Kodu - Parola- Şifre" bilgileri girilmiş olmalıdır. 2- Varsayılan internet browser ayarlarından "Pop-Up blocker" kapatılmış olmalıdır. TTK Özellikleri 1. Reeskont hesaplamalarının döviz türü dikkate alınarak yapılması Reeskont hesaplamaları yerel para birimi yanında işlem döviz türü üzerinden de yapılır. Döviz türleri için geçerli olacak reeskont faiz oranları Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsünde yer alan Reeskont Faiz Oranları seçeneği ile kaydedilir. Geçerli olacak oranlar her döviz türü için gg/aa/yy formatında ayrı ayrı kaydedilir. 2

3 Reeskont düzeltmelerinde kullanılacak döviz türü UFRS Reeskont Oluşturma filtre satırlarında belirlenir. UFRS Reeskont Oluşturma filtre seçeneklerinde, Döviz Türü Reeskont Değeri seçenekleri yer almaktadır. Döviz türü filtre satırında hesaplamalar için geçerli olacak döviz türleri seçilir. Satınalma ve satış faturaları için reeskont hesaplaması yapılırken, döviz türü filtre satırında seçili olan işlem dövizlerinin kullanıldığı, satış faturaları hesaplamaya alınır. Hesaplama yine Yerel para birimi tutarı üzerinden yapılır. Reeskont oranı olarak işlem dövizi için tablodan girilen değer dikkate alınır. Oluşan muhasebe işindeki kur fatura tarihi kuru olacaktır. Reeskont Değeri filtre satırında ise hesaplamalarda dikkate alınacak oranın nereden alınacağı belirlenir. Bu filtre satırı Filtreden Alınacak Tablodan Alınacak seçeneklerini içerir. Filtreden alınacak seçilirse UFRS Reeskont Oluşturma penceresinde Reeskont Faizi filtre satırında belirtilen değer dikkate alınır. Tablodan okunacak seçilirse değerlemeye tabi tutulan her bir işlemin ait olduğu döviz cinsi için Reeskont Faiz Oranları tablosunda belirtilen reeskont oranı hesaplamada kullanılır. 2. Satış reeskontlarının muhasebeden hesaplanması VUK ve UFRS arasındaki farklılıklardan biri reeskont hesaplamasındadır. Reeskontların raporlama dönemindeki değerlerine indirgenmesini sağlamak amacıyla VUK için oluşturulmuş kayıtların UFRS düzeltmelerinin girilmesi gerekmektedir. Bu düzeltme kayıtları sistemde hesaplanıp otomatik olarak kaydedilir. Satış reeskontları muhasebe hesapları üzerinden oluşturulur. Bunun için UFRS İşlemler menüsü altında yer alan UFRS Toplu Reeskont Oluşturma seçeneği kullanılır. Bu işlem ile belirlenen tarih aralığındaki muhasebe hesabının toplamı dikkate alınır, ortalama vade için de yine aynı vade aralığına denk gelen faturaların ortalama vadesi hesaplanıp tek bir muhasebe fişiyle düzeltme kayıtları oluşturulur. 3. Stok değer düşüklüğü işleminin fiş olarak saklanması ve geriye yönelik raporlanması. UFRS İşlemler menüsü altında yer alan Stok Değerleme Düzeltmeleri seçeneği ile hesaplanan düzeltme kayıtları Stok Değerleme Düzletmeleri seçeneği ile izlenir ve incelenir. Stok Değerleme Düzeltmeleri Genel Muhasebe Hareketler menüsü altında yer alır. Değerleme işlemi sonucu oluşan düzeltme kayıtları İşlem Numarası Hesaplama Tarihi İşyeri Değer Düşüklüğü Değer Artışı Bilgileri ile listelenir. İncele seçeneği ile düzeltme stok değerleme bilgileri incelenir. 3

4 4. Yeni TTK Özel Maliyetler amortisman takibi farkları - Sabit kıymet özel maliyetleri için UFRS Düzeltme Kayıtları Özel maliyetler ve hakları şeklinde belirlenen VUK'a göre maddi olmayan duran varlık olup UFRS ye göre maddi duran varlık olarak takip edilen kayıtlar için düzeltme kayıtları oluşturulmaktadır. Sabit Kıymet özel maliyet sınıfına girecek sabit kıymetler binanın yeniden boyanması durumunda harcanan boya masrafı gibi örneklendirebilir. Bu ve benzeri durumlar için UFRS açısından sabit kıymet düzeltme hareketlerinin oluşmasında farklılıklar sözkonusudur. Bu tip giderler için sabit kıymet tanım penceresinde Özel Maliyet seçeneği yer almaktadır. Düzeltme kayıtları bu seçeneğin işaretlendiği sabit kıymetler için oluşturulur. İşleme ait muhasebe kodları UFRS Düzeltmeleri Muhasebe Kodları altında yer alan Birikmiş Amortisman Özel Maliyetler seçeneği ile verilir. Burada verilen muhasebe kodları Özel Maliyetler seçeneği işaretlenmiş sabit kıymet tanımları Muhasebe Kodları sayfasına otomatik olarak aktarılır. Sabit kıymetler için düzeltme kayıtları Amortisman Tablosu üzerinden oluşturulabildiği gibi, Duran Varlık Yönetimiİşlemler menüsü altında yer alan UFRS Düzletme Mahsuplaştırması seçeneği ile oluşturulur. 5. Belirli bir vadenin altındaki faturalar için reeskont hesaplatılmaması Reeskont hesaplamasının faturaların vadelerine göre yapılması mümkündür. Satış ve Dağıtım ile Satınalma Parametrelerinde yer alan UFRS Reeskont İşleminde Dikkate alınacak vade gün sayısı parametresi ile hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade günü belirtilir. Vadesi belirtilen gün sayısından az olan faturala için reeskont hesaplatılmayacak ve muhasebe fişi kesilmeyecektir. 6. Stok tarafında SMM hesaplaması için UFRS maliyetinin hesaplanmasının ve takibin yapılabilmesi - UFRS Maliyetleri UFRS kapsamında malzeme hareketlerinin reeskonta göre düzeltilmiş değerleriyle maliyetler hesaplanıp raporlanır. Maliyetlendirme işlemi çalıştırıldığına hem VUK a göre çıkış maliyetleri hem de UFRS değerleri ile çıkış maliyetleri aynı anda hesaplanır. Hesaplamalar tüm maliyetlendirme yöntemleri için ayrı ayrı yapılabilir. UFRS ye göre maliyet hesaplamasında UFRS Reeskont Oluşturma işlemi sonucu oluşan reeskont düzeltme değeri dikkate alınır ve maliyetlendirme yapılır. 7. İade İşlemlerinde UFRS İade Maliyeti İade işlemleri satınalma/satış iade irsaliye ve faturaları ile kasadan girilen faturalar ile kaydedilir. İade işlemlerinin diğer malzeme giriş/çıkış işlemlerinden farkı, maliyet sistemini üç farklı şekilde etkileyebilmesidir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı iade fişinin satırlarında, sadece o malzeme satırını etkileyecek şekilde belirlenir. Satınalma ve satış iade işlemlerinde iade tipi seçilir ve yapılan bu seçim üzerinden iade işlemi kaydedilir. İade tipi Giriş/çıkış maliyeti, Güncel maliyet ve İade maliyeti olmak üzere üç seçeneklidir. İade işlemi giriş/çıkış maliyeti seçeneği ile yapılacaksa, iade işlemi kolonunda stok hareketleri listelenir ve ilgili hareket seçilir. 4

5 Güncel maliyet seçimi yapıldığında, iade işlemi ticari sistemde belirlenen maliyetlendirme yöntemi üzerinden hesaplanan birim fiyata göre yapılır. İade maliyeti seçiminde ise, iade maliyeti doğrudan iade maliyeti kolonuna yazılır. İade işlemlerinde UFRS İade maliyeti fiş satırlarında doğrudan UFRS İade maliyeti alanında belirtilir. 8. Fiyat Farkı Faturalarında UFRS Maliyet Fiyat farkı faturası için hesaplanan UFRS reeskont değeri UFRS maliyetinde dikkate alınır. Hesaplanan reeskont değeri ve fiyat farkı reeskont değeri UFRS maliyeti belirleyecektir. 9. Maliyet Dağıtım Fişleri, İthalat Dağıtım ve Satış Provizyon Dağıtım Fişleri Maliyet dağıtım ve satış provizyon dağıtım fişinde dağıtımı yapılacak hizmet faturalarının tutarlarının yanısıra bu tutarların reeskonta tabi tutulmuş değerlerinin de dağıtımı yapılır. Maliyet dağıtım fişlerinde Dağıtılacak Hizmetler bölümünde UFRS ye göre hesaplanan değerler, Tutar (UFRS) Tutar (UFRS) (RD) Dağıtılmış Tutar (UFRS) Dağıtılmış Tutar (UFRS) (RD) Dağıtılacak Toplam (UFRS) Dağıtılacak Toplam (UFRS) (RD) Kolonlarında yer alır. Malzemeler başlığı altında yer alan satırlarda ise UFRS ye göre hesaplanan dağıtım tutarı Dağıtım Tutarı UFRS kolonuna yansır. 10. Çıkış Fişlerinde Maliyetler Çıkış fişlerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Maliyetler seçeneği ile seçilecek maliyet yöntemine göre o fatura ve faturada yer alan her satırın maliyeti ve faturada elde edilen kar oranı izlenir. Fatura maliyeti toptan ve perakende satış faturaları ve irsaliyeleri, konsinye çıkış irsaliyeleri, kullanıcı tanımlı çıkış fişlerinde kullanılır. Bu çıkış işlemlerinin kasadan yapılması durumunda kasadan kesilen toptan ve perakende satış faturalarında da fatura maliyeti kullanılır. Fatura maliyeti VUK a ve UFRS ye göre alınır. Hangi yönteme göre alınacağı Maliyetler penceresinde yapılacak seçimle belirlenir. UFRS seçiminin yapılması durumunda çıkış maliyetleri malzemenin hareketlerinin reeskonta göre düzeltilmiş değerleriyle hesaplanır. 11. Raporlar UFRS maliyete göre hesaplanan değerlerle maliyet raporları alınmaktadır. Bu kapsamda, Özet Maliyet Analizi (UFRS) Ayrıntılı Maliyet Analizi (UFRS)Envanter Raporu (UFRS) Seri/Lot Envanter Raporu (UFRS) Stok Yeri Envanter Raporu (UFRS) İthalat Envanter Raporu (UFRS) İthalat Seri/Lot Envanter Raporu (UFRS) Rapor seçenekleri Malzeme Yönetimi ve İthalat Raporları menü seçeneklerinde yer almaktadır. 5

6 Eklendiği Versiyon GO GO PLUS İlk Versiyon No ve Tarih /09/10 GENEL Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı Veritabanı MS SQL MS SQL Talep Yönetimi İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü Fatura Bağlantıları Farklı Çek/Senet Form Kullanımı Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme Malzeme Virmanı Satış Provizyon Dağıtım Fişleri ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı Ambarlar için giriş/çıkış kontrollerinin ayrı yapılması Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama Ambar Fişlerinin Onaylanması Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri Banka İşlem Türleri için Farklı Form Tanımları Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü Parametre Yönetim Ekranı Özel Kodların Türlerine Göre Gruplandırılması Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının Yansıtılması Ambar Sayım Fişinde Excel den Kopyalama Özelliği Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları Sipariş Kontrollü Onaylama İşleminin Her Sipariş Kaydetme Sonrası Otomatik Yapılması Çıkış Hareketlerinin Karekod Barkod ile Okutulması Siparişler Listesi nden (browser) Sipariş Sevk Bilgilerinin İzlenmesi ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ Hızlı Üretim FİNANS Firma Kredi Kartı Takibi TC Kimlik No Kontrolü DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek/Senetlerin Ayrı Ayrı İzlenmesi Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi İŞ AKIŞI İş/Onay Akışı-Mesajlaşma Reddedilen İş Tanımının Diğer İş Tanımlarından Ayrıştırılması MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Duran Varlık Yönetimi Turkcell Hizmetleri Enflasyon Muhasebesi Var Yok Modül 6

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.25 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere Aktarılması

Detaylı

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR 2011 SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonalitede değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.25 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere Aktarılması Detaylı

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler arası miktar/stok aktarımı Farklı bir amaç için alınmış

Detaylı

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 İçindekiler Ticari Sistem Yönetimi... 3 Tanımlar... 3 Malzeme Yönetimi Parametreleri... 3 Duran Varlık Yönetimi Parametreleri... 16 Talep Yönetimi Parametreleri... 18 Satınalma

Detaylı

2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 9/3/2011 LKS2 - GO PLUS Ürün Özellik Farkları Genel Özellikler 1. Yönetici Konsolu Yönetici konsolu, firma ile ilgili genel bilgilere kolay erişim sağlar. O anki

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 10 Fatura Bilgileri... 11 Fatura Başlık Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

GO Plus Ürün Fark Dokümanı

GO Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 GO PLUS Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma kredi

Detaylı

ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama

ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-26598 2 WINERP-25137 3 WINERP-14941 4 WINERP-27403 5 WINERP-12710 6 WINERP-9738 7 WINERP-24130 8 WINERP-27286 9 WINERP-22562 Ana Kayıtlar

Detaylı

ERP 16 Mart 2015 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama

ERP 16 Mart 2015 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama ERP 16 Mart 2015 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 44756 Ana Kayıtlar - ler Özellik Değeri satırlarına Açıklama2 veya Özel Kod alanı eklenmeli. özellik değeri satırlarına "Açıklama 2" alanı eklenmiştir.

Detaylı

Fatura LOGO Kasım 2009

Fatura LOGO Kasım 2009 Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura

Detaylı

Tiger Enterprise Ürün Fark Dokümanı

Tiger Enterprise Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Enterprise Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır.

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

2.14.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

2.14.00.00 ERP Sürüm Duyurusu 2.14.00.00 ERP Sürüm Duyurusu 20 Temmuz 2012 tarihi itibari ile ERP ürünleri için 2.14.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı