7. BÖLÜM SURVEY ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. BÖLÜM SURVEY ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ"

Transkript

1 7. BÖLÜM SURVEY ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ

2 1. Araştırmanın isminin konulması Ödevin Aşamaları 2. Araştırma sorusunun oluşturulması 3. Temel kavramlar 4. Araştırmanın hipotezlerinin kurulması, 5. Hipotezin bağımlı ve bağımsız değişkenlerin açıklanması 6. Araştırma evrenin belirlenmesi 7. Araştırma örnekleminin belirlenmesi 8. Araştırma için literatür taramasının yapılması 9. Araştırma yönteminin belirlenmesi 10. Araştırma yönteminin uygulanması 11. Araştırma yöntemi sonuçlarının ve literatürden elde edinilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda makale yazılması 12. En az üç sayfa Times New Roman 12 Punto Kaynakça Hariç (En az 5 Kaynak),

3 Ders Programı Survey araştırması nedir? Survey tipleri Anket hazırlama Mülakat Survey soruları Güçlü zayıf noktaları Katılım ve yanıt oranı

4 Survey Araştırması : Tarama Yöntemi, İnceleme Yöntemi, Saha Taraması gibi anlama gelmektedir. Surveye katılanların kendilerine sorulan soruları yanıtlaması yoluyla bilgi toplanması yöntemini içerir.

5 Giriş Tarihsel gelişim 1920 lere kadar psikologlar öğrencilerin, çalışanların ve ordu mensuplarının yeteneklerini ölçmek için kullanmışlar. Sosyologlar da nüfusun davranışı ile ilgili çalışmışlar ların sonu (Gallup) Rooswelt in tekrar seçileceğini bu yöntemle bulmuş

6 Anket nedir? Anket, insanlardan; fikirleri, duyguları, planları, inançları, sosyal, eğitimsel ve ekonomik durumları hakkında bir bilgi toplama yöntemidir.

7 Anket (Questionnaires) Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş insanlara bir dizi soru sorarak elde edilir. Anket yöntemi ile çok farklı türde veri toplamak mümkündür.

8 Anketler, az detaylı veri sağlamalarına rağmen, kısa zamanda büyük miktarlarda veri toplanmak için uygundurlar.

9 Anket araştırması aşamaları Amaçların tanımlanması Veri toplama metodunun belirlenmesi Populasyonun tanımlanması Soruların hazırlanması Anketin dizaynı Pilot çalışma

10 Doğrudan Yapılan Anketler Geleneksel Metotlar Elektronik Metotlar 1.Posta 2. Grup 3. Kişiye özel 1. E-Posta 2. Web Sitesi veya Internet 3. Telefon

11 Anket Maddelerinin Oluşturulması Araştırma konusunda aklınıza gelen her şeyi not edin. Başlangıçta fazla madde olması iyidir. Mükemmel soru hazırlamaya odaklanmayın. İlk başta, tüm konulara değinmek önemlidir. Anket maddelerini oluşturmak için, beyin fırtınası, ağaç diyagramları ve diğer fikir üreten metotlar yararlı olacaktır.

12 Bir anket maddesinin taşıması gereken özellikler * Açıkça yazılma: İfadeler net olmalı ve kolay anlaşılabilmelidir. Teknik terim, kısaltma ve jargonları kullanmaktan kaçının. * Kısa olma: Anketin maddelerini yanıtlayan kişinin dikkati dağılmaması ve ankete konsantre olabilmesi için konu dışı kelimeleri ve fikirleri ortadan kaldırın.

13 Bir anket maddesinin taşıması gereken özellikler (devam) * Belirli olma: Her soruda bir fikir üzerinde odaklanın. Her madde bir tek davranış, tavır, fikir, olay ya da konu ile ilgili olmalıdır. Bunun için ve, ya da gibi bağlaçları kullanmayın

14 Bir anket maddesinin taşıması gereken özellikler (devam) * Açık olma: İnsanları ne sorulduğunu tahmin etmeye zorlamayın. İfadenizin herkes tarafından aynı şekilde anlaşıldığından emin olun. Eğer gerekliyse ek açıklamalar yapın.

15 Cevap Formatının Seçimi Anketler genelde insanların bir ifadeye ne kadar katıldıklarını, bir şeyin ne kadar önemli olduğunu yada bir şeyin ne sıklıkla yapıldığını öğrenmeye yöneliktir. Örnek cevap formatları:

16 Cazipleştiren Özellikleri 1- Çok yönlülük: İyi dizayn edilmiş bir survey, herhangi bir sosyal konudaki bilgi düzeyimizin artmasında, değişik sosyal olguları açıklamada, evreni tanımlamada bilinmeyen konu ve alanları keşfetmede kullanılmaktadır. Sosyal bilimlerde kullanılmadı alan yok gibidir. Bilgi artırımı, açıklama, evren tanımlama, keşfetme (politikacılar, ticaret ile uğraşanlar, hükümetler.)

17 Cazipleştiren Özellikleri 2- Etkinlik: Az maliyet (eposta, mektup, telefon) ve kısa süre, geniş kitlelere ulaşma, önceki surveylerden yararlanabilme opsiyonu. 3- Genellenebilirlik: Amaç genellemelerde bulunmak ise ideal bir yöntemdir. Küçük grup ve spesifik konular için de idealdir.

18 Survey Soruların Oluşturulması Amaç: bilgi düzeyini artırmak ya da olgu ölçümü. - Tam anlaşılmaları lazım. - Açık uçlu mu kapalı uçlu mu? - Soru sayısı? (bazan tek soru bile yeterli olabilir)

19 Anketler ikiye ayrılır Yapılandırılmamış (Unstructured): Bir kompozisyon halinde yazdırma veya serbestçe listeletme) veya açık uçlu sorularla Yapılandırılmış (Structured): Cevapları şıklar haline getirilmiş sorularla

20 Survey Soruların Oluşturulması Açık uçlu Yanıtları olmayan açık uçlu sorular, bilinmeyenleri keşfe dönüktür. Açık uçlu sorularla, hakkında çok az bilgi bulunan konularda kapsamlı ve detaylı bilgi almak hedeflenir. Terör örgütüne katılmanızda etkili olan faktörler nelerdir?

21 Survey Soruların Oluşturulması Açık uçlu Duygusal durumunuz araç kullanma alışkanlığınızı nasıl etkilemektedir?

22 Survey Soruların Oluşturulması Açık uçlu Duygusal durumunuz araç kullanma alışkanlığınızı nasıl etkilemektedir? Sorusuna genelde çok az etkilemektedir cevabı verilirken bir başka soruda Trafik ihlalinde içinde bulundukları koşul (psikolojik, sosyolojik vb) anlatmalar istendiğinde

23 Survey Soruların Oluşturulması Açık uçlu Trafik ihlalinde içinde bulundukları koşul (psikolojik, sosyolojik vb) anlatmalar istendiğinde ise şahıslar kız arkadaşıma çok kızmıştım eşimle kavga etmiştim aile içinde huzursuzluklar yaşamıştık, patronuma kızmıştım gibi yanıtlar vermişlerdir. Not: Açık uçlu sorular gerçekleri ve detayları açığa çıkarmada etkilidir.

24 Survey Soruların Oluşturulması Açık uçlu Açık uçlu sorular zaman alıcıdır.. Çok sayıda olduğunda surveyi yanıtlayanlara zor gelebilir. Bazen uzun metinler yazmak zor gelip, kaçamak cevaplar verilebilir. Çok sayıda açık uçlu soru varsa yüz yüze ya da telefon tercih edilmelidir

25 2- Kapalı Uçlu Sorular (Seçmeli Yanıtlı Sorular) 1- Evet hayır türü sorular 2- iki seçenekli sorular 3- çok seçenekli sorular 4- birden çok seçeneğin işaretlenebileceği 5- Likert tipi 6- yoğunluğu ölçen (1 den 10 a kadar) 7- Semantik farklılığı olan sorular

26 2- Kapalı Uçlu Sorular (Seçmeli Yanıtlı Sorular) 1- Evet hayır türü sorular Yaşadığınız olumsuzluklardan ders çıkarmasını bilirim a) Evet b) Hayır

27 2- Kapalı Uçlu Sorular (Seçmeli Yanıtlı Sorular) 2- İki seçenekli sorular a) Kararlarımı kendim veririm, kimseye danışmam b) Kararlarımı alırken başkalarına da danışırım

28 2- Kapalı Uçlu Sorular (Seçmeli Yanıtlı Sorular) 3- Çok Seçenekli Sorular Levent Hocanın değerlendirme sisteminin öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediğine inanıyor musunuz? a) İnanıyorum b) Kısmen inanıyorum c) İnanmıyorum d) Fikrim yok

29 2- Kapalı Uçlu Sorular (Seçmeli Yanıtlı Sorular) 4- Birden çok seçeneğin işaretlenmesine olanak veren sorular Herhangi bir sebeple aşağıdaki bölgelerden hangilerinde bulundunuz?.marmara.karadeniz.ege.iç Anadolu.Doğu Anadolu

30 2- Kapalı Uçlu Sorular (Seçmeli Yanıtlı Sorular) 5- Likert tipi: Soruların yanıtlanmasında şahıslar belirli bir fikri, düşünceyi ya da eylemi hangi düzeyde destekledikleri veya desteklemediklerini belirler Mobese kameraları hırsızlık eğilimi olanlarda caydırıcı etkiye sahiptir a.kesinlikle katılmıyorum b.katılmıyorum c.kararsızım d.katılıyorum e.tamamen katılıyorum

31 1- Likert tipi cevaplamada Tamamen katılıyorum dan hiç katılmıyorum a veya önemli den önemsiz e veya çok acıyor dan hiç acımıyor a cevap derecelemeleri kullanılır.

32 A KESİNLİKLE KATILMIYORUM B KATILMIYORUM C KARARSIZIM D KATILIYORUM E KESİNLİKLE KATILIYORUM A HİÇ TATMİN OLMADIM B TATMİN OLMADIM C KARARSIZIM D TATMİN OLDUM E ÇOK TATMİN OLDUM A ÇOK KÖTÜ B KÖTÜ C ORTA D İYİ E ÇOK İYİ

33 Derecelendirme ölçeklerini hazırlarken uç noktaların zıt anlamda olduklarından emin olun (yoksa anketten alınan yanıtlar taraflı olur). Örneğin A GENELDE TATMİNKAR B TAMAMIYLA TATMİNKAR C SON DERECE TATMİNKAR D MÜKEMMEL

34 2- Kapalı Uçlu Sorular (Seçmeli Yanıtlı Sorular) 6- Yoğunluğu Ölçen Sorular(1 den 7 ye ya da10 a kadar) Likert tipi ölçekte olduğu gibi negatif ya da tarafsızlık belirten(fikrim yok gibi) ifadeler bulunmamaktadır

35 2- Kapalı Uçlu Sorular (Seçmeli Yanıtlı Sorular) 7- Semantik (anlamsal) farklılığı olan sorular Bu tip ölçekte birbirine zıt anlamı olan kavramlar arasındaki değerler puanlanmaktadır Halen görevde olan hükümetin uygulamalarını aşağıdaki sınıflamaya göre değerlendiriniz. a. Yenilikçi Yeniliğe Kapalı b. Pasif Aktif c. Zayıf Güçlü Not: yenilikçiliğe kapalı aralığında en düşük puan en yüksek olacak şekilde(sonuçta) yeniden kotlanmalıdır

36 Maddeleri sıralamak Başka bir cevap formatı, bir seçenek listesindeki maddeleri farklı kriterlere (örnek: önem derecesi) göre sıralamalarını istemektir. Örneğin: Lütfen aşağıdaki 5 iyileştirme amacını önem sırasına göre ( 1 en önemliyi, 5 en önemsizi temsil edecek şekilde) sıralayınız. ÇABUK BAŞARI ELDE ETMEK ÜRETİMİN MİKTARINI ARTTIRMAK FİYATLARI DÜŞÜRMEK BİRİKEN İŞ SAYISINI AZALTMAK HATA MİKTARINI DÜŞÜRMEK

37 İndeks Oluşturma Örnek: İşle İlgili Depresyon _Havamda değilim _Hiç nedensiz yoruluyorum _Kendimi rahatsız hissediyorum _Normalden daha çabuk sinirleniyorum Skorlar toplanır 4: Sık 3: Bazen 2. Nadiren 1: Asla Hepsini işaretleyen biri 2 sini işaretleyenden daha depresif denebilir. Örn:Sayfa 254

38 Yorumlar ve açık uçlu sorular Bazen ankete katılanların ek yorumlarına ihtiyaç duyulabilir. Burada cevaplayıcılara, kendileri için önemli olanları ve istediklerini kendi cümleleriyle yazabilmeleri için boş bir alan bırakılır.

39 Yorumlar ve açık uçlu sorular - Kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? - Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı? Bu bilgiler hiç dokunulmamış konuları ortaya çıkarmak için çok yararlıdır. Ancak bu sorulara verilen cevapları yorumlamak çok zordur.

40 Amaçlarına göre 1- Çok yönlü/konulu (omnibus) survey: Şikago Üniv. İki yılda bir yaklaşık 3000 Amerikalı üzerinde gerçekleştirdiği 90 dakikalık mülakat örnek verilebilir. Söz konusu araştırmada sosyal katmanlar, aile, hukuk ahlak gibi konularda 500 soru yöneltilmektedir

41 Amaçlarına göre 2- Tek sorulu ve çok sorulu survey : bazen tek olan sorunun bazılarına tepki doğabiliyor. Çözüm, birkaç soruyla ölçmek. Ölçek (örn: mutluluk, 10 soru, 4 er şık, toplamda 40 puan) Hükümetin Irak politikasını beyeniyor musun?

42 Amaçlarına göre 2- Tek sorulu ve çok sorulu survey :? Aynı kavramın ölçülmesi için birden çok soruya verilen yanıtların toplamı ya da ortalaması alınarak yapılan ölçüme indeks ya da ölçek (scale) denilmektedir. Kişilerin vermiş olduğu yanıtlarda tutarlılık olmalı. Öntest unutulmamalı. Ya da önceden kullanılan bir indeks kullanılmalı.

43 Survey sorularının hazırlanması 1 Dikkat edilecek konular 1- Yönteme karar vermek (posta, , telefon, yüzyüze..) 2- Soru tipi (açık-kapalı uçlu ya da karma) 3- Soruların uzunluğu 4- Öntest yapılacak grup 5- Hangi demografik özellikler 6- Uygulama talimatları

44 Anket Sorularında Dikkat Edilmesi 7. Açıklık anlaşılırlık Gereken Konular 8. Soruların dizilişi (önemli sorular başa ve mantık sırası) 9. Soruların numaralandırılması (Her satırda bir soru) 10. Referans noktası (geçen ay/yıl son altı ay vb. Uzun olmamalı) 11. Negatif ifadeler 12. Tek soru (Cümle tek soru içermelidir)

45 Survey sorularının hazırlanması 2 1- Açıklık anlaşılırlık 2- Soruların dizilişi: Mantık sırası, bölüm başlarına açıklamalar (önceki bölümlerden etkilenmemeleri için) ayrıca sorular alt alta olmalı yan yana değil. Örneğin birinci bölüm belediye hizmetleri ikinci bölüm belediye başkanının liderlik yetenekleri olabilir

46 Survey sorularının hazırlanması 2 3- Referans noktası: Hangi sıklıkla doktor kontrolünden geçmektesiniz? değil Geçen yıl kaç defa doktor kontrolünden geçtiniz? deyip bir zaman aralığına referans verilmelidir

47 Survey sorularının hazırlanması 2 4- Negatif ifadeler içeren sorular anlaşılmamakta yada yanlış anlaşılmaktadır. Terör olaylarının önlenmesi amacıyla bazı insan haklarını kısıtlayıcı önlemler almamak olanaksızdır. (tamamen katılıyorum, Kısmen katılıyorum,..)

48 Survey sorularının hazırlanması 3 5- Tek soru: Her soru bir şeyi sormalı 6- Önyargılı soru. Halen hırsızlık yapıyor musun 7- Küçük düşürücü soru: Oy kullanarak vatandaşlık görevinizi yerine getiriyor musun?.

49 Survey sorularının hazırlanması 3 8- Yanıtlanamayacak soru: Anketi cevaplayanın bilemeyeceği spesifik konuları sormak, bilinmeyen kavramları kullanmak. (Okulumuzda görevli temizlikçi sayısı, Şehrimizdeki polis sayısı) 9- Soru miktarı: ihtiyaç kadar. Bıktırmayacak kadar 10- Yönlendirici sorular: Neden yeni uygulamanın daha etkili olacağını düşünüyorsunuz?

50 Demografik sorular (kişisel sorular) Demografik sorular genelde katılımcıları sınıf, yaş ya da eğitim seviyesi gibi kriterlere dayalı olarak daha küçük ve özellikli gruplara ayırmak için kullanılır. Eğer anketin amaçlarından birisi iki farklı grubun verdiği yanıtlar arasındaki önemli farklılıkları belirlemek ise bu ayrıştırma önemlidir.

51 Demografik sorular (kişisel sorular) Ancak demografik soruların cevaplayıcıların kimliğini ortaya çıkartacak olması onların kendilerini rahatsız hissetmelerine ve dürüst cevap vermemelerine yol açabilir. Burada endişeleri azaltmak için, anket cevaplarının nasıl kullanılacağını anlatan bir açıklama ve cevapların gizliliğini içeren bir taahhüt yararlı olabilir.

52 Soruların yanıtlarını hazırlamak 1- Cevapların örtüşmemesi lazım. 2- Olası tüm seçenekler olacak 3- Karma yanıtlar. Pozitif veya negatif yanıtlardan birisi en çok tercih edilen olmamalı 4- Kararsızım ve bilmiyorum seçenekleri 5- Daima ve hiç seçenekleri (çoğu zaman, yaklaşık olarak, nadiren) 6- Filtre sorular 7- Demografik özelliklerin kategorilerini belirle

53 Soruların yanıtlarını hazırlamak 1- Cevapların örtüşmemesi lazım. Ortalama kaç saat televizyon seyretmektesiniz a) 1 saaten az b) 1-3 saat c) 3-5 saat d) 5-8 saat e) 8 saat ya da daha fazla Not: 5 saat seyrediyorsam hangi şıkkı işaretlemeliyim?

54 Soruların yanıtlarını hazırlamak 2- Olası tüm seçenekler olacak. Öğrenci başarısına etki eden faktörler nelerdir? 3- Karma yanıtlar. Pozitif veya negatif yanıtlardan birisi en çok tercih edilen olmamalı. Aksi takdirde ilk birkaç sorudan sonra sorular dikkatlice okunmadan aynı yöntemle cevaplandırılabilir

55 Soruların yanıtlarını hazırlamak 4- Kararsızım ve bilmiyorum seçenekleri (hangi yol izlenirse izlensin düşüncenizi en iyi yansıtan şıkkı seçiniz ifadesi ile yönlendirme yapılmalıdır 5- Daima ve hiç ifadelerinden kaçınmalıdır. (çoğu zaman, yaklaşık olarak, nadiren gibi ifadeler kullanılabilir)

56 Soruların yanıtlarını hazırlamak 6- Filtre sorular yalnızca soru kapsamında olan kişilerce yanıtlanmasını sağlar. Soru 1 Geçen ay amiriniz/idareciniz fazla mesaiye kalmanızı istedi mi? (yanıtınız hayır ise 5. soruya geçiniz) 7- Demografik Özellikler ; Cinsiyet yaş, etnik durum, gelir durumu. Demografik özellikler surveylerin bağımsız değişkenidir. (Son sorularda yer vermekte fayda var. Şahısların rahat cevaplaması, yoruldukları için önemli)

57 Survey aracı olarak ANKET 1 Hazırlanmasında dikkat edilen hususlar - Soruların belirli bir sistematik düzende sunulması - Yanlış anlaşılmamaları - Makul alternatiflerin şıklarda bulunması Örn: ABD de katillerin cezalandırılması (% 70 idam edilsin derken, şıklarda idamın yanında ceza indirimi olmaksızın ömür boyu hapis alternatifi cevaplara dahil edilince bu oran % 55 düştü)

58 Survey aracı olarak ANKET 2 Hazırlanmasında dikkat edilen hususlar (devam) - Önemli konular ayrı bölümlerde ve takdim edilmeli - Talimat ve açıklamalar net olmalı - Görsel olarak güzel olmalı (yanıtlar farklı fontta ya da formatta olmalı) - Yanıtlar numaralandırılmalı

59 Survey aracı olarak ANKET 3 Talimatlar - Önce genel, sonra her bölüm için. Anlaşılır ve kısa olmalıdır. - Rahatsız edici ifadelerden kaçınmalıdır lütfen soruları yanıtlarken dürüst davranınız - Kimliği ortaya çıkartmaması - Posta yoluyla ise geri dönüş zarfı pullu - Cevap nasıl? Şık karalanacak mı, halka içine mi alınacak?

60 Survey aracı olarak ANKET 4 Kapak Mektubu - Kısa (en fazla 1 sayfa) olmalı - Güven ve inandırıcılığı artırıcı olmalı - Hitap şekli samimi olmalı. (Değerli öğrenci, Değerli meslektaş, Sizin katılımınız ) - Toplanan bilginin gizliliğinin sağlanacağı temin edilmeli - İrtibat bilgileri kesinlikle olmalı - Gönüllülük esası vurgulanmalı

61 Survey formu hazırlandıktan sonra öntest yapılması survey in vazgeçilmezlerindendir. Öntest yapılmadan hiçbir anketin uygulanmasına hazır olduğu düşünülemez.

62 1- Amacına göre Survey türleri 1- Tanımlayıcı: belirli karakteristiği olanların bir konu üzerindeki algı ve tutumlarını tanımlama. Küfür içerikli komedileri uygun görenler ile görmeyenlerin oranı

63 1- Amacına göre Survey türleri 2- Analitik survey: ilgili değişkenlerin belirlenmesi ve bunlar arasında ilişkinin ölçülmesi. Örn: meslek tercihini etkileyen faktörler (sosyo ekonomik durum, Cinsiyet, yaş, beklenti)

64 2- Yapılış şekillerine göre Surveyler 1 1- Anket 2- Mülakat - Posta (Yanıtlama oranı %70 ile %50 oranı arasında ise kabul edilebilir) - Gruba uygulanan survey - Telefon - Yüz yüze - Elektronik

65 2- Yapılış şekillerine göre Surveyler 1 1- Anket 2- Mülakat - Posta (Yanıtlama oranı %70 ile %50 oranı arasında ise kabul edilebilir) Surveyin 1/3 fazlasından yanıt alınamadığında örneğin, evreni temsil etme özelliği kaybolmaktadır.

66 2- Yapılış şekillerine göre Surveyler 2 Posta Örn: ABD 1930 lu yıllardaki seçim anketi. 2 Milyonluk seçim anketi (yanlış çıkmış) yerine 3 binlik Gallup anketi (doğru çıkmış) Yanıt oranı nasıl artırılır?: görsel cazibe, anlaşılır sorular, kapak mektubu, hediye(sinema bileti), iyi takip, pullu zarf.

67 2- Yapılış şekillerine göre Surveyler 3 Gruba uygulanan surveyler: yanıtlama oranı kaygısı yoktur, fakat grubun toparlanması bazı gruplar için sorun bazıları için değildir (öğrenci, mahkum, asker) Zorlama altında anketlere dürüst cevap verilmez. Değerlendirmenin kurumdan bağımsız olarak yapılacağı söylenebilir Odak grup: homojen grup(lar): İtfaiye görevlileri, lise öğretmenlerine uygulanabilir.

68 2- Yapılış şekillerine göre Surveyler 4 Telefon Surveyi/mülakatı: bir bölgenin telefonları rasgele seçilmeli, seçilen telefonların bir kısmının ev telefonu olarak kullanılması iş yeleri için yapılan araştırmalarda problem oluşturur. Bazı kişilerin sabit teli yok, rehberde adı yok, yanıt vermeme, yüze kapatma, göz teması yok, Bilgisayar destekli olunca güzel bir yöntem: kodlama, bilgisayara girme anında yapılıyor.

69 Pozitif dönütler mülakat yapılan kişileri motive edebilmektedir. Teşekkürler, Bu aradığımız yanıttı, Bu bilgiyi almak çok yararlı oldu, çok aydınlatıcı

70 2- Yapılış şekillerine göre Surveyler 5 Yüz Yüze Mülakat: Sosyal bir iletişim, uzun ve kapsamlı içerik anlatılabilir, soru sırası mülakatçının inisiyatifinde, sorular anlaşılmaz ise açıklama olanağı, beden dilini kullanma,

71 2- Yapılış şekillerine göre Surveyler 5 Yüz Yüze Mülakat: Dezavantajı ise masraf ve zaman, bazı kişilere ulaşmada zorluklar (bekarlar, büyük şehirde yaşıyor olma, girilmesi tehlikeli muhitlerde yaşıyor/bulunuyor olma.)

72 2- Yapılış şekillerine göre Surveyler 6 Elektronik surveyler: E-posta veya Web üzerinden yapılırlar Hızlı ve ucuz bir yöntemdir. Görsel ve sesli unsurlar kullanılıp cazipleştirilebilir. Sorunlar: Bilgisayar ve internet bilgi ve becerisi gerektirir, internet aboneliği, e-posta hesabı, e- posta hesabının diğerlerince görülme riski, ve işyerlerince kontrol edilebilme tehlikesi.

73 Survey araştırmaları ve ETİK Deneysel yöntem ya da alanda gerçekleştirilen gözlem gibi değişik yöntemlerle karşılaştırıldığında, etik kuralların ihlal edilme olasılığı daha düşüktür.

74 Anket Sonuçlarının Özetlenmesi Anketi uyguladıktan sonra sonra, sonuçları özetlemeli, analiz etmeli ve yorumlamalısınız. Frekans dağılımları, bu dağılımlar, anket sorularına verilen cevapların basitçe sayılması ve gruplandırılması ile elde edilebilir. Frekans dağılımları kolay yorumlanabilmeleri için genelde tablolar ya da grafik barlar halinde sunulurlar.

75 Anket Sonuçlarının Özetlenmesi Anket bilgilerini düzenlemenin bir yolu da ankete katılanları sınıflar halinde düşünmektir. Sınıflandırma, katılımcıları, benzer özelliklerine dayanarak gruplandırmaktır.

76 Anket Sonuçlarının Özetlenmesi Yüzdeler Anket verilerini özetlemenin en basit yollarından birisi de yüzdelerdir. Yüzdeler tablolar, grafik barlar ya da pasta diyagram yardımı ile gösterilir. Diğer istatistiksel yöntemler: T testi, F testi (ANOVA), korelasyon, regresyon vs.

77 Anketin Güçlü ve Zayıf Yönleri Güçlü Yönleri Davranışları ölçmek ve katılımcıların diğer içeriklerini tespit edilmesi için iyidir Pahalı değildir (özellikle mektupla ve gruplara uygulanırsa) Katılımcıların içsel anlamları ve düşünceleri hakkında bilgi sağlayabilir Olasılık örneklere uygulanabilir

78 Anketin Güçlü ve Zayıf Yönleri Güçlü Yönleri Hızlı sonuç alımı Cevaplandıranların gizliliği yüksektir Gruplara uygulanabilir Yüksek ölçme geçerliliği (örn. Yüksek güvenilirlik ve geçerlilik) özellikle iyi oluşturulmuş ve geçerliliği onaylanmış anketler için

79 Anketlerin Güçlü Yönleri Kapalı uçlu sorular araştırmacının istediği mutlak bilgiyi sağlar Açık uçlu sorular cevaplandıranların kendi kelimelerinde detaylı bilgiler sağlar Kapalı uçlu sorular için data analizinin kolaylığı

80 Anketin Zayıf Yönleri Genelde kısa tutulmak zorundadır Tepki etkileri oluşabilir (örn. katılımcılar sosyal açıdan istenilenlere göre cevap vermeye çalışabilirler) Cevaplandırılmayan sorular Anketi dolduran insanlar önemli bilgileri hatırlamayabilirler ve bildiklerinin farkında olmayabilirler

81 Anketin Zayıf Yönleri Cevaplandırma oranı özellikle posta ve eposta da düşük olabilir Açık uçlu sorular sözel yeteneklerdeki farklılıkları yansıtabilir Data analizi özellikle açık uçlu sorular için vakit alıcı olabilir

82 Mülakatların Güçlü Yönleri Davranışları ve diğer ilgilenilen içerikleri ölçmekte iyidir Derinlemesine ve ikincil soruların sorulmasına imkan verir Daha derin ve detaylı bilgi sağlar Katılımcıların içsel anlamları ve düşünme stilleri hakkında bilgi sağlar Kapalı uçlu sorular araştırmacının ihtiyacı olan kesin bilgiler sağlar Telefon ve eposta mülakatları çok hızlı sonuçlar sağlar Göreceli olarak yüksek cevap oranı genelde elde edilebilir

83 Mülakatların Zayıf Yönleri Kişisel mülakatlar genelde pahalı ve zaman alıcıdır Araştırmacı etkilere sebep olabilir (e.g. Kişisel önyargı ve fakir mülakat berecileri) Mülakat yapılan kişiler önemli bilgileri hatırlamayabilir ve içsel farkındalık olmayabilir Cevap verenlerin algıladığı gizlilik düşük olabilir Özellikle açık uçlu sorular için data analizi çok fazla zaman alabilir

84 Anket Dizaynı Sayfalar arkalı önlü kullanılmalı Yazılar büyük tutulmalı Önemli kelimeler italik, koyu ya da altı çizili olmalı Boşluk doldurma yerine seçenekli sorular

85 Anket Dizaynı Yanıt seçenekleri kısa ise çift sütun tercih edilebilir

86 Survey araştırmaları ve ETİK Kapak mektubunda kişiler olası riskler hakkında bilgilendirilir ve muvafakatları alınmalı kişilerin özel hayatlarıyla ilgili onların yasa dışı davranışlarını açığa çıkarıcı sorularla ilgili olarak, araştırmacı surveyi yanıtlayan kişilerin haklarını koruyucu önlemler almalıdır.

87

88 Anket Yanıtlarının Hazırlanması 1. Cevapların birbiriyle örtüşmemesi (Kaç saat TV izliyorsunuz? Evli bekar boşanmış) 2. Olası tüm seçeneklerin dahil edilmesi (Diğer) 3. Karma yanıtlar (olumlu olumsuz karışık) 4. Kararsızım ve bilmiyorum seçenekleri 5. Daima ve hiç kullanmayın (çoğu zaman, yaklaşık olarak, nadiren) 6. Filtre sorular (ilgilisini yönlendirir)

89 Yanıtlarda Önyargı Mesela; Çalışan memnuniyetsizliği anketi yapılırken, devamlı olumlu yanıt seçenekleri kullanılıyorsa sorunlar tespit edilemeyebilir. devamlı olumsuz yanıt seçenekleri kullanılıyorsa var olandan daha fazla sorun olduğu düşünülebilir.

90 Yanıtlarda önyargı Olumlu yanıt seçenekleri Olumsuz yanıt seçenekleri

91 Yanıtlarda önyargı Çözüm Bir konuyu incelerken hem olumlu hem de olumsuz şekilde ifade edilmiş sorular kullanılmalıdır.

92 Beklentiye göre yanıt verme Çözüm Ankete doğru ya da yanlış cevap bulunmadığı, doğru ve dürüst yanıtlara ihtiyaç olduğu şeklinde eklemeler yapılmalıdır.

93 Sosyal açıdan uygun yanıtlar verme Çözüm Ankete doğru yanıt vermenin önemini anlatan ve bilgilerin gizli kalacağı şeklinde eklemeler yapılmalıdır.

94 Yanıtların sıralanması Öncelik etkisi İlk seçenek en dikkatli okunan seçenektir. Bu nedenle katılımcı ilk seçeneği seçmeye eğilimlidir.

95 Yanıtların sıralanması Yakınlık etkisi Uzun yanıt listeleri olduğu durumlarda katılımcı en çok aklında kalan seçeneğe yönelebilir. Bu nedenle katılımcı son seçeneği seçme eğilimi gösterebilir.

96 Yanıtların sıralanması Çözüm Yanıt seçenekleri kısa tutulmalı ya da ilişkili yanıt seçenekleri gruplandırılmalıdır.

97 Soruların sıralanması Açılış soruları Ağır ve hassas sorular İlişkili sorular Geçişler Demografik sorular Son soru Atlamalı sorular

98 Pilot çalışma nedir? Pilot çalışma veri toplama aşaması başlamadan önceki son basamaktır. Her ne kadar soru formu üzerinde çalışılsa da bir pilot çalışma yapılmadan anketin hatasız olduğundan emin olunamaz. İki çeşit pilot çalışma vardır; Birincisinde bir pilot çalışma uygulanır ve katılımcılara bir pilot çalışmanın içinde yer aldıkları söylenir. Bu tip pilot çalışmalar posta yoluyla yapılabilir ve soru formuna katılımcıların anketi değerendirmeleri için sorular eklenebilir. 98

99 Pilot çalışma nedir? İkincisinde ise katılımcıların bir kısmına sanki gerçekmiş gibi, pilot çalışma olduğu haber verilmeden uygulanır. Birincisine göre daha büyük bir örneğe ihtiyaç vardır. Bu çalışmalarda katılımcılara haber verilemediğinden ankete soruları değerlendirmeleri için eklemeler yapılmaz. Eğer pilot çalışma sonucunda soru formunda büyük değişiklikler yapılırsa soru formunun bu yeni halini test etmek için ikinci bir pilot çalışmaya gerek duyulabilir. 99

100 Pilot çalışma Bütün veri toplama yöntemlerinde ortak olarak sıklıkla karşılaşılan problemler; Girişin ve soru formunda yer alan açıklamaların yetersiz olması. Yeterince açık olmayan, tanımlanmamış terimler olması, Yeterince açık olmayan yanıt seçenekleri olması, Çok fazla bilmiyorum yanıtı olması, Çok fazla sorunun cevapsız bırakılması, 100

101 Pilot çalışma Kafa kararıştırıcı veya uygun olmayan yanıt şıkları olması, Soru sıralamasının kötü olması ve anketi akıcı olmaması, Değişkenliği çok az olan ya da hiç olmayan sorular olması, Tamamlanması zor olan sorular olması, Yanlı sorular olması, Birden fazla yanıtı olan sorular olması, Anketi tamamlama süresinin çok uzun olması. 101

102 Görüşme Temelli Anketlerde Karşılaşılan Problemler Anketörün soruyu yanlış okuması, Anketörün herkese aynı standartta yaklaşmaması, Katılımcıları geçmiş soruları veya yanıtları tekrar duymak istemesi, Anketörün sözel cevapları kaydetmekte zorlanması, Kötü dizayn ve açıklanmamış terimlerden dolayı katılımcını akışı sürekli olarak bölmesi, Anketörün bakış açısından soru formunun yayılımının kötü olması. 102

103 Doğrudan yapılan anketlerde karşılaşılan sorunlar Açık uçlu sorular için çok az boş alan bırakılması, Soruların kağıda yayılımının kötü olması, Atlama noktalarının yeternce açık olmaması. 103

104 Pilot Çalışma Pilot çalışma için örnek büyüklüğü: En iyisi en azından 25 katılımcı olmasıdır. Genelde 75 katılımcıdan daha fazlasına ihtiyaç yoktur. Davranış kodlaması ve kavrama görüşmesinde genelde bu rakamın yarısı yeterlidir. 104

105 Pilot Çalışma Örnek kompozisyonu: Pilot çalışmaya katılanların anket araştırmasına katılacak kişilerle benzer olması istenir. Geleneksel pilot çalışmada olasılıksal bir örnek en iyisidir. Ama kavrama görüşmesi ya da davranış kodlamasında önemli soruların değişkenliğinin yüksek olmasını sağlayacak şekilde örnek seçilir. Ayrıca farklı niteliklere sahip katılımcıların seçilmesine özen 105

106 Pilot Çalışma Pilot çalışma sayısı: Yeterli bir anket çalışmasını bir pilot çalışma ile test etmek yeterli olabilir ancak bu çok tavsiye edilen bir durum değildir. Yeni bir çalışma hazırlanırken genellikle (en az) iki pilot çalışma yapılması gereklidir. 106

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Anket

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Anket BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Anket Anket yoluyla bilgi toplama (Collecting Primary Data Through Questionnaires) Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş insanlara bir

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler

İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html Not Bu slaytlarda yer alan bilgiler BBY 207 Sosyal

Detaylı

SİYASET SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

SİYASET SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SİYASET SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Neden Araştırma Yöntemleri? Günümüzde insanlığın yasadığı çoğu problemin temelinde sosyal ve toplumsal sorunlar yatmaktadır. Neden sosyal bilim araştırmaları? -Bilimsel

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ VERİLERİN CETVELLENMESİ Veriler toplandıktan sonra yapılan verilerin cetvellenmesi işleminin amacı, verileri analize hazır duruma getirmektir. Bunun için şu işlemler

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

EVREN VE ÖRNEKLEM. EVREN Araştırma Bulgularının genellenmesi hedeflenen, veri toplamaya esas büyük kitle.

EVREN VE ÖRNEKLEM. EVREN Araştırma Bulgularının genellenmesi hedeflenen, veri toplamaya esas büyük kitle. EVREN VE ÖRNEKLEM EVREN Araştırma Bulgularının genellenmesi hedeflenen, veri toplamaya esas büyük kitle. ÖRNEKLEM Evrenden çeşitli tekniklerle seçilen, evrenin özelliklerini taşıması istenilen, verilerin

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA Proje;

PROJE HAZIRLAMA Proje; PROJE HAZIRLAMA PROJE HAZIRLAMA Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği

Detaylı

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston Anket Hazırlama Kılavuzu Archester Houston ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI www.odevofis.com (216) 5504626

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

RPD202 TEST DIŞI TEKNİKLER DERSİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ

RPD202 TEST DIŞI TEKNİKLER DERSİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ RPD202 TEST DIŞI TEKNİKLER DERSİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ Anket Tekniği Raporu Öğr. Gör. Mehmet ASLAN Hazırlayanlar: Emine YILDIZ Gülay YAŞAR Derya KURTOĞLU Anket Nedir? Belirli bir konuda, bir çok kimsenin

Detaylı

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA 1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA Araştırmacı kişi ya da kurumlar birinci el veri elde etye yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerinde çoğu zaman araştırma yapacağı grubun tüm

Detaylı

5. Sağlık sorununuz var mı? Var ( ) Yok ( ) Varsa açıklayınız:...

5. Sağlık sorununuz var mı? Var ( ) Yok ( ) Varsa açıklayınız:... EKLER ek s.0 EK 1: Araştırmada Kullanılan Demografik Anket Örneği Sayın katılımcı, Yürütülmekte olan bir araştırma için sizin görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma sırasında vermiş olduğunuz

Detaylı

Anket Hazırlama Kılavuzu

Anket Hazırlama Kılavuzu Anket Hazırlama Kılavuzu Archester Houston Çeviren: Taner BAŞ Anket Hazırlama Kılavuzu Archester Houston Çeviren: Taner BAŞ KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. İzin alınmaksızın alıntı ve çoğaltma yapılabilir.

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION

CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION Ankara da Yetişkinlerde Sigara İçme Davranışının İncelenmesi Lütfen her soruda sizin için doğru olan yanıtı

Detaylı

İş Güvenliği İhtiyaç Analizi Anket Çalışması Denetim Kontrol

İş Güvenliği İhtiyaç Analizi Anket Çalışması Denetim Kontrol Anket No : İş Güvenliği İhtiyaç Analizi Anket Çalışması Denetim Kontrol Kodlama Kontrol Data Kontrol Görüşülen Kişinin Adı Soyadı: Adresi: İlçe: Şehir: Ülke: Posta Kodu: Telefon No: ( ) Görüşme Tarihi:

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde 3.HAFTA Değeri 10.000$ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde kullanılabiliyor. Sistematik bir yöntem kullanmak suretiyle,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

BÖLÜM 4 FREKANS DAĞILIMLARININ GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ

BÖLÜM 4 FREKANS DAĞILIMLARININ GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ BÖLÜM 4 FREKANS DAĞILIMLARININ GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ Frekans dağılımlarının betimlenmesinde frekans tablolarının kullanılmasının yanı sıra grafik gösterimleri de sıklıkla kullanılmaktadır. Grafikler, görselliği

Detaylı

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR Anket Sorularının Kapsamı Ünite 8 Medya ve İletişim Önlisans Programı YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR Öğr.Gör.Esma GÖKMEN 1 Ünite 8 ANKET SORULARININ KAPSAMI Öğr.Gör.Esma GÖKMEN İçindekiler 8.1. ANKET SORULARININ

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

22.12.2012. Elde edilecek bilgi, araştırmanın problemine, modeline ve hipotezlerine uygun olmalıdır. Gereksiz bilgiler toplanmamalıdır.

22.12.2012. Elde edilecek bilgi, araştırmanın problemine, modeline ve hipotezlerine uygun olmalıdır. Gereksiz bilgiler toplanmamalıdır. Gerekli bilgi türlerinin belirlenmesi Bilgi kaynaklarının belirlenmesi Bilgi toplama yönteminin belirlenmesi Uygun görülen yöntem ile bilgilerin toplanması Elde edilecek bilgi, araştırmanın problemine,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. PowerPoint 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. PowerPoint 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri PowerPoint 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri 2 Etkili Sunum Hazırlama Dinleyici kitlenizi belirleyin. Dinleyiciler uzman kişiler mi? Sıradan

Detaylı

Performans Değerlendirme. Konular. Öğrenci performansını izlemeye yönelik çalışmalar. Performans Ödevleri/Görevleri

Performans Değerlendirme. Konular. Öğrenci performansını izlemeye yönelik çalışmalar. Performans Ödevleri/Görevleri BÖLÜM 5 Performans Değerlendirme Araç ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Konular Öğrenci performansının değerlendirilmesi Öğrenci performansını izlemeye yönelik çalışmalar

Detaylı

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU T.C. SAKARYA İLİ PAZARKÖY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi. BBY 606 Araştırma Yöntemleri

Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi. BBY 606 Araştırma Yöntemleri Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi BBY 606 Araştırma Yöntemleri 1 SPSS in açılması 2 SPSS programı 3 Veri giriş ekranı 4 Değişken giriş ekranı 5 Veri toplama Kayıtlardan yararlanarak Örneğin

Detaylı

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN 4 Prof. Dr. Mustafa Ergün Araştırma Desenleri (modelleri) Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek için yapılan

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları İçsel Derecelendirme Modeli Kurulumu KOBİKredileri Açısından Skorkart Uygulamaları Derecelendirme

Detaylı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet

Detaylı

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC)

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Avrupa da sosyal bütünleşme ve sosyal içermenin sürdürülebilir bir biçimde teşvik edilmesinde Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı hayati öneme sahiptir. Ancak çoğu

Detaylı

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk istismarı anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir.ilk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 Türk Tıp Dizini Kurulu ulusal dergilerin yöneticilerinin yayın etiği ile

Detaylı

İşgücü Planlama ve Seçme Yerleştirme

İşgücü Planlama ve Seçme Yerleştirme İşgücü Planlama ve Seçme Yerleştirme 1 Barış, 2012 İK Planlaması İK Planlaması Planlama, Yönetim işinin birinci ve en önemli aşamasıdır. Plan=Kararlar Toplamıdır. Sonuç Plan, bugünden gelecekte nereye

Detaylı

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU 22.04.2012 Okulda Diyabet Programı Değerlendirme Anketi Okulda Diyabet Programının etkinliğini ölçmek için web sitesi üzerinden programı indiren

Detaylı

Soru formu hazırlarken nelere dikkat etmeli?

Soru formu hazırlarken nelere dikkat etmeli? Soru formu hazırlarken nelere dikkat etmeli? Kantitatif araştırmalarda soruları hazırlarken dikkat etmemiz gereken pek çok husus mevcuttur. İşte soruları hazırlarken hatırımızda tutmamız gereken bazı ipuçları:

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri

Veri Toplama Yöntemleri Veri Toplama Yöntemleri Genel olarak veri, bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi, dayanak bilgi yada belge yada ipuçları olarak tanımlanmaktadır. Araştırma surecinde veri niteliğindeki bilgi

Detaylı

Akut Resusitasyon Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onam Alma - Uluslararası Durum Belirleme Anketi -

Akut Resusitasyon Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onam Alma - Uluslararası Durum Belirleme Anketi - Bu anket çalışması, bir uluslararası araştırma ekibi tarafından bilgilendirilmiş onam alınamayacak kişilerde akut resusitasyon çalışmalarındaki uluslararası kabul edilebilirlik ve düzenleyici durumu tespit

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA Araştırma Problemi Araştırma problem çözmeye yönelik bir süreçtir. Bu kapsamda Araştırmaya başlamak için ortaya bir problem konulması gerekir. Öncelikle,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması «İdealler ve Gerçekler» Araştırması 12 Haziran 2014 GfK 2012 Etik Zirvesi 12 Haziran, 2014 1 Araştırmanın amacı İş dünyası temsilcileri nezdinde «etik» ve «itibar» konularında İDEALLER VE GERÇEKLER arasındaki

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

http://kariyer.ieu.edu.tr

http://kariyer.ieu.edu.tr ÖZGEÇMİŞİ ANLAMAK Öncelikle özgeçmişin nedir ve ne işe yarar açıklığa kavuşturalım. Özgeçmiş kim olduğunuzu, eğitim ve deneyimlerinizi içeren iyi sunulmuş bir özettir. Özgeçmişin tek amacı bir staja veya

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, sevincg@yahoo.com Dr. Elif KARTAL, elifkartal86@gmail.com İstanbul Ekim 2015 Takvim 14 Eylül 2015 Eğitim - Öğretim Başlangıcı 30 Eylül 2015 Araştırmanın

Detaylı

ANKET TESTLER. Veri Toplama Araçları. Test Nedir? Questionnaire. Testler (Tests) Anket (Questionaire) Görüşme (Interviews) Gözlem (Observations)

ANKET TESTLER. Veri Toplama Araçları. Test Nedir? Questionnaire. Testler (Tests) Anket (Questionaire) Görüşme (Interviews) Gözlem (Observations) Veri Toplama Araçları Test, Anket, Mülakat, Gözlem, Dokümanlar VERİ TOPLAMA ARAÇLARI (TEKNİKLERİ) Testler (Tests) Anket (Questionaire) Görüşme (Interviews) Gözlem (Observations) Dokümanlar (Documents)

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: DOKÜMAN HAZIRLANMASIYLA İLGİLİ TÜRKAK PRENSİPLERİ TALİMATI Doküman No.: T501-01 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 25.12.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ Sait C. SOFUOĞLU İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü, Çevre Müh. Bölümü Simge BAHÇEVANCI İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü, Kimya

Detaylı

KOBİ'lerde Sözleşme ve Risk Yönetimi. Almanca-Türkçe Anket. Marmara Üniversitesi İstanbul / SRH Hochschule Berlin

KOBİ'lerde Sözleşme ve Risk Yönetimi. Almanca-Türkçe Anket. Marmara Üniversitesi İstanbul / SRH Hochschule Berlin KOBİ'lerde Sözleşme ve Risk Yönetimi Almanca-Türkçe Anket Marmara Üniversitesi İstanbul / SRH Hochschule Berlin A. Genel Sorular Hakkınızda; 1. Şirket bünyesindeki göreviniz nedir? (Birden fazla cevap

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

SURVEY TEKNİĞİ. Tarama Modelleri

SURVEY TEKNİĞİ. Tarama Modelleri SURVEY TEKNİĞİ Tarama Modelleri NİCEL ARAŞTIRMA MODELLERİ NİCEL 1.Tarama Modelleri ve Desenleri 2.Deneme Modelleri ve Desenleri 1.1.Genel Tarama Modelleri 1.2.Örnekolay Tarama Modelleri 1.3.Nedensel Karşılaştırmalı

Detaylı

MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA

MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA Algı Bireylerin çevrelerini anlamlandırabilmek adına duyumsal izlenimlerini düzenleme ve yorumlama sürecine verilen isimdir. davranışlarımız algıladığımız dünyaya göre

Detaylı

Poster Nasıl Hazırlanır?

Poster Nasıl Hazırlanır? Poster Nasıl Hazırlanır? Dr. Mustafa SÜNBÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAMSUN Poster özeti yazımı Poster yazımı İçerik Görünüm

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Öğretim Materyalleri Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Yazılı materyaller (Kitaplar) Ders Kitapları Öğretmen Kitapları Alıştırma Kitapları Kaynak Kitaplar (?????) Hikaye, masal ve romanlar Yazılı Materyaller

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

Araştırma Konusunun Seçimi: Problem Tespiti ve Hipotez Kurma

Araştırma Konusunun Seçimi: Problem Tespiti ve Hipotez Kurma Araştırma Konusunun Seçimi: Problem Tespiti ve Hipotez Kurma Kapsam Bilimsel araştırma fikri Problem tespiti Hipotez nedir? Nereden başlamalıyım? Problem Tespit i nedir? TDK: 1. Bir şeyi sağlam bir biçimde

Detaylı

Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 38 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş Aralığınız? 16-25 26-30 30 ve üzeri 3 [3]Gelir düzeyiniz? 700 ve altı 700-1500

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ I. BÖLÜM

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ I. BÖLÜM I. BÖLÜM Bu bölümde sizden, aşağıdaki ifadeleri içinde bulunduğunuz çalışma ortamını dikkate alarak değerlendirmeniz istenmektedir. Her bir ifadeyi dikkatle okuyarak mevcut durumunuzla karşılaştırınız.

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı