Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX Z5550 PETROL BLUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX Z5550 PETROL BLUE http://hu.yourpdfguides.com/dref/642050"

Transkript

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX Z5550 PETROL BLUE. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: To ensure total satisfaction, read this Instruction book carefully. å sikre full tilfredshet, les denne Instruksjonsboken grundig. Spar på boken for referanse og la den følge maskinen dersom den skifter eier. Français: Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Electrolux. Pour garantir une satisfaction totale, lire attentivement ce mode d'emploi. A conserver pour s'y référer. Suomi: Kiitämme Electrolux-pölynimurin valinnastasi. garantire la massima soddisfazione, leggere attentamente questo libretto di istruzioni. Conservarlo per farvi riferimento. Türkçe: Electrolux elektrikli süpürgeyi seçti iniz için teflekkür ederiz. Tam olarak memnun kalman>z için, bu aç>klama kitapç> >n> dikkatlice okuyunuz. <lerde yararlanmak için saklay>n>z. Português: Obrigado por escolher o aspirador de pó Electrolux. Para garantir satisfação total, leia este livro de instruções com cuidado. Guarde para referência futura. : Electrolux.,.. Nederlands: Hartelijk dank voor het kiezen van een Electrolux stofzuiger. Om geheel aan uw behoeften te voldoen is het raadzaam het instructieboekje grondig door te lezen. Bewaar dit ter referentie. Magyar: Köszönjük, hogy Electrolux porszívót választott. Annak érdekében, hogy a készülék az Ön teljes megelégedettségét szolgálja, szíveskedjen figyelmesen elolvasni ezt a használati utasítást. Kérjük, tartsa az utasítást mindig biztos helyen, hogy az a jövben is kéznél legyen. Dansk: Tak fordi De valgte en Electrolux støvsuger. Følg venligst brugsanvisningens råd og anvisninger, for at opnå fuld tilfredshed. Gem brugsanvisningen, den skal følge med støvsugeren, hvis den overdrages til en ny ejer, ligeledes er den rar at have i tvivlstilfælde. English Deutsch Français Español Italiano Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Türkçe Magyar Limba român Polski Cesky Hrvatski Srpski Eestikeelne väljaanne Latviski Lietuvi k Slovensky Slovenscina Bahasa Malaysia Tiâng Viåt 62 Türkçe Süpürgeyi çal>flt>rmak için aç>k/kapal> ayak pedal>na bas>n. Emme gücünü art>rmak/düflürmek için süpürge gövdesindeki emme gücü kontrol dü mesini ayarlay>n. Emme gücü, hortum tutma yerindeki delik aç>larak/kapat>larak da ayarlanabilir. Electrolux, farkl> teknik özelliklere ve aksesuarlara sahip bir dizi elektrik süpürgesi sunar. Lütfen, bu kitapç> > okurken model numaran>za baflvurun. Lütfen, her iki kapa > aç>k tutun ve gerekti i yerlerde referans resimleri metinle karfl>laflt>r>n. C BArka D E F G H I KAl L M N O P Q R S T U W B Toz torbalar> Elektrikli Süpürgeniz için Aletler Teleskopik boru 5510 toplay>c> boru 5505/15/20/22/25/28/30/33/35/36/40 Back Saver borular>n>n kullan>m> Back Saver borular> çeflitli konumlarda kullanmak üzere tasarlanm>flt>r: Genel Temizlik & Alçak Mobilyalar>n Alt>n> Temizleme. 10 Bafllamadan önce, lütfen borular>n ve mandallar>n resimlerde gösterilen flekline dikkat edin. Büyük hortum A'y> hortum tutma yerine ve küçük hortum B'yi yer ucuna tak>n, mandallardan `klik' sesi gelene kadar itin. A+B hortumlar>n> birbirlerine ba lay>p mandallardan `klik' sesi gelene kadar itin. Genel temizlik için hortumlar> bu flekilde kullan>n. Konum de ifltirmek için, küçük hortum B'nin üzerindeki mandal> bast>r>n ve küçük hortum B'yi mandaldan `klik' sesi gelene kadar yar>m daire fleklinde döndürün. Sonra ucun dönen kafas>n> yar>m daire kadar döndürün. Alçak mobilyalar>n alt>n> temizlemek için hortumlar> bu flekilde kullan>n. Dolaplar>n üstü ve kitapl>k raflar> gibi eriflilmesi zor yerleri temizlemek için de hortumlar> bu flekilde kullanabilirsiniz. * Hortum tutma yeri Hal>/sert yüzey ucu Turbo ucu 5540 Çatlak uç Döfleme ucu Toz alma f>rças> et tutucu 12a 13 13a Emniyet Önlemleri Süpürge yaln>zca ev kullan>m> içindir ve en yüksek performans> ve emniyeti sa lamak için tasarlanm>flt>r. Lütfen afla >daki basit önlemlere uyunuz: Süpürge çift yal>t>ml>d>r bu nedenle topraklanmamal>d>r A Süpürge yaln>zca yetiflkinlerin kullan>m> içindir B Her zaman kuru yerde saklay>n>z C S>v>lar> emmek için kullanmay>n>z D Keskin nesnelerden kaç>n>n>z E S>cak kül veya yanan sigara izmaritlerini almay>n>z F Yan>c> gazlar>n yan>nda kullanmay>n>z Ana kabloyu fazla çekmeyiniz ve kabloyu olabilecek hasarlara karfl> düzenli olarak kontrol diniz Not: Elektrikli süpürgenizi hasarl> bir kabloyla kullanmay>n>z. E er kablo de ifltirilecekse, Electrolux Servis Merkezinde de ifltirilmelidir Elektrikli süpürgenizi temizlemeden ya da bak>m yapmadan önce, fifli prizden çekiniz Bütün servis ve tamir hizmetleri, yetkili Electrolux servis elemanlar> taraf>ndan yap>lmal>d>r G H I J K L M N O Kullan>ma Bafllarken Toz torbas>n>n yerinde oldu undan emin olun. Mandal `klik' sesiyle tam yerine oturana kadar hortumu yerlefltirin (hortumu ç>karmak için mandala bast>r>n). Teleskopik hortumu 5510 hortum tutma yerine tak>n. Teleskopik hortumu 5510 yer ucuna tak>n (ç>karmak için çevirip çekin). Kabloyu uzat>p prize tak>n. Süpürgede otomatik kablo sarma ayg>t> vard>r.

3 Sarmak için ayak pedal>na bas>n (baca >n>za çarpmamas> için lütfen fifli elinizle tutun). Kablonun istenildi i gibi içeri/d>flar> sar>lmas> için pedal> 5510/15/20/22/25/28/30/33/35/36/40 ileri do ru götürün. Uzat>lm>fl kabloyu tutturmak için pedal> geri do ru götürün. Y z l m 4 g KAl i 5 k X Ana Kablo Elektrikli Süpürgenizin özellikleri Kablo sar>c> pedal Emifl gücü kontrol regülatörü Toz torbas> dolu göstergesi 5505/10/15/20/22/25/28 HEPA filtresi göstergesi 5530/33/35/36/40 Fazla Is>nma Göstergesi: Süpürge fazla >s>n>rsa, gösterge `yan>p sönecektir' 5530/33/35/36/40. Toz torbas> dolu göstergesi 5530/33/35/36/40 Toz torbas>/filtre bölmesi için kapak açma mandal> Hortum ba lant>s> Güç prizi (güçle çal>flan aletlerin kullan>m> için 5530/33/35/36/40) Arka toplay>c> tafl>ma tutma yeri et tutucu (hortum tutma yerine takmak için) Aç>k/kapal> anahtar> Kullan>mdayken yer ucu ve borular için geçici park etme konumu Kullan>mda de ilken yer ucu ve borular için saklama yuvas> En iyi sonuçlar> almak için v u Hal>/Sert yüzey ucunu kullanmak Hal>lar: Kol bu konumdayken yer ucunu kullan>n. Seyrek hal>lar için emifl gücünü azalt>n. Sert yüzeyler: Kol bu konumdayken yüzey ucunu kullan>n. 6 For healthier homes Turbo ucunu 5540 veya Filtrelerin de ifltirilmesi/temizlenmesi Filtreler tak>l> de ilken elektrikli süpürgeyi kullanmay>n. Motor koruma filtresi ortalama olarak y>lda iki defa de ifltirilmelidir. Motor koruma filtresini de ifltirmek için: D) Süpürgenin kapa >n> aç>n. E) Filtreyi ve kaplama fleridini ç>kar>n. F) Önemli: Orijinal kaplama fleridi sa lam flekilde yerinde olarak yeni filtreyi tak>n. Kapa > kapat>n. Mikro filtre 5510/15/20/25/28, toz torbas>n>n her befl de ifliminde bir de ifltirilmelidir. Mikro filtreyi de ifltirmek için: G) Filtre kapa >n> aç>n. H) Filtreyi de ifltirin ve uygun flekilde s>k>flt>r>ld> >ndan emin olarak kapa > kapat>n. Gösterge >fl> > yand> >nda HEPA filtresi temizlenmelidir 5530/33/35/36/40. HEPA filtresini de ifltirmek için: I) Filtre kapa >n> aç>n ve filtreyi ç>kar>n. J) Il>k musluk suyu alt>nda, filtrenin içini (kirli taraf>n>) y>kay>n. Temizleme maddeleri kullanmay>n ve hassas filtre yüzeyine dokunmamaya çal>fl>n. Fazla suyu atmak için filtre çerçevesine hafifçe vurun. Temizleme ifllemini dört defa tekrarlay>n ve filtrenin havayla kendi kendine kurumas> için b>rak>n. Böylece orijinal filtre performans> eski haline gelir. Birimi temizleyiciye geri tak>n ve kapa > kapat>n. Dikkat edilmesi gereken noktalar: Sadece 1.5 mm'nin alt>nda kal>nl> a sahip hal>larda ucu kullan>n. Hayvan tüylerinde ya da uzun saçakl> hal>larda kullanmay>n. Hal>n>z>n hasar görmesini önlemek için, f>rça dönerken ucu sabit tutmay>n. Ucu ana kablo üstünden geçirmeyin ve kullan>mdan sonra ucu hemen kapat>n Turbo ucunu 5540 borulara tak>n. :, ,.,,., : D). E). F) : /15/20/25/28., : G). H),,. HEPA, 5530/33/35/36/40., - HEPA: I). J) ()..,...,, : 15..,,.,, : -, / ,. zzáférhet helyeken is lehet használni, mint pl. tömlt és a rögzít gombot kattanásig nyomja a helyére a csatlakozást egy kattanás jelzi (eltávolítása a rögzít gomb benyomásával lehetséges). Tolja össze a teleszkópos csövet 5510 a tömlkarral. Tolja össze a teleszkópos csövet 5510 a padlótisztító fejjel (szétszereléskor fordítsa el, majd húzza ki egymásból). után csukja le a fedlapot. használja állatbrök, vagy hosszú rojtú sznyegek porszívózására. A sznyeg védelme érdekében ne hagyja a szívófejet egy helyben állni, mialatt a tisztítókefe forog. A szívó fejjel ne keresztezze az elektromos vezetékeket, és a szívófejet használat után azonnal kapcsolja ki Csatlakoztassa a turbó szívófejet 5540 a csövekhez. Megjegyzés: A szívásersség a turbó szívófejen lév szívásszabályozó szelepének nyitásával/zárásával állítható A turbó szívófej 5540 tisztítása 16 Húzza ki a porszívó hálózati tápvezetékét, és ollóval elvágva, távolítsa el a feltekeredett hajszálakat a szívófejbl. Vegye le a szívófej fedelét, és távolítsa el a szívófej belsejében összegylt szemetet. A porzsák telítettség jelz és a porzsák cseréje A porzsákot ki kell cserélni, amint megtelt. Az 5505/10/15/20/22/25/28 os számú modelleknél a porzsák telítdésével a telítettség jelz ablak fokozatosan pirosra vált és teljesen piros lesz, amint a porzsák megtelt. Az 5530/33/35/36/40 as számú modelleknél a porzsák telítettségét jelz lámpa kigyullad, amikor a porzsák megtelt. Ha a porzsák esetleg szétszakad a porszívó belsejében, a készüléket el kell vinni kitisztíttatni az Electrolux Márkaszervizbe. A porzsák ellenrzéséhez kapcsolja be a porszívót, szerelje fel rá a porszívózáshoz szükséges tartozékokat és emel je fel a készüléket padlóról.

4 A porzsák telítettség jelz figyelmeztethet arra is, hogy a zs ák esetleg eltömdött (ez elfordulhat akkor, ha igen finom port porszívózunk fel). Az eltömdés fékezi a készülék szívóhatását és a porszívó túlmelegedéséhez vezethet. Ebben az esetben cserélje ki a porzsákot még akkor is, ha az nem telt meg. A porzsák cseréje: A) Hajtsa fel a porzsák tár fedelét. B) A porzsák kivételéhez húzza ki az elhúzható fület. C) Az új porzsák behelyezésekor illessze a zsák tetején lev nyílásokat a tartókampókra, majd csukja le a fedelet. A porzsák cseréjét az alábbi esetekben ajánljuk: * sznyegpadlótisztító por használata után * ha a porszívóból kellemetlen illat árad, abban az esetben a filtert is ki kell cserélni/tisztítani Figyelem: Csak eredeti Electrolux porzsákot és filtert használjon: Porzsák (referencia szám: E54A) A Micro filter (referencia száma: EF17) Mosható, újrahasználható HEPA filter (referencia szám: EF25a) A porzsák biztonsági mechanizmusa A porszívó megrongálódásának elkerülése érdekében ne használja a készüléket porzsák nélkül. A készülék egy olyan biztonsági mechanizmussal van ellátva, ami a porzsák hiányában meggátolja a fedlap lecsukódását. Ne próbálja erszakkal lezárni a fedlapot. Hibakeresés 1. Áram: ha nincs elektromos áram a készülékben, húzza ki a porszívó há lózati tápvezetékét a fali konnektorból, ellenrizze a csatlakozó dugót, az elektromos vezetéket és a biztosítékokat. 2. dammsugare skyddas av Patent eller Registrerade konstruktioner. Türkçe: Electrolux, cihaz>n yanl>fl kullan>m>ndan dolay> veya cihaz>n kurcaland> > durumlarda hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Electrolux, önceden belirtmeden cihaz>n özelliklerini ve fleklini de ifltirme hakk>n> sakl> tutar. Belirtilen her model, her ülkede mevcut de ildir. Electrolux elektrikli süpürgenin bütün özellikleri ve aksesuarlar>, dünya çap>nda Patentlerle veya Kay>tl> Tasar>m haklar>yla korunmaktad>r. Norsk: Electrolux avstår fra alt ansvar når det gjelder skader som har skjedd p.g.a. feilaktig bruk at apparatet eller dersom apparatet har blitt endret. Electrolux forbeholder seg retten til å endre produktets utseende og/eller spesifikasjoner uten varsel. Alle modeller som er beskrevet, er ikke tilgjengelige i alle land. Electrolux-støvsugerens egenskaper og tilbehør er beskyttet over hele verden av patenter eller registrerte utforminger. : Electrolux,. Electrolux /.. Electrolux. Suomi: Electrolux ei vastaa laitteen huolimattomasta käytöstä tai siihen tehdyistä muutoksista yms. aiheutuvista vahingoista. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja/tai teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia esiteltyjä malleja ei ole saatavana kaikissa maissa. Electrolux-pölynimurin ominaisuudet ja varusteet on suojattu maailmanlaajuisesti patenteilla tai rekisteröidyillä malleilla. Magyar: Electrolux nem vállal felelsséget a készülék helytelen használatából ered károkért, illetve ha a készülékhez szakértelem nélkül hozzányúlnak. Electrolux fenntartja magának a jogot arra, hogy minden elzetes bejelentés nélkül módosítsa a termék küls megjelenését és/vagy mszaki leírását. A bemutatott modellek közül nem mindegyik kapható minden országban. Az Electrolux porszívó mszaki jellemzi és tartozékai az egész világon szabadalmak és bejegyzett minták által védettek. : Electrolux µ µµ µ µ µ. Electrolux µ µ /. µ µ. µ Electrolux µ µ µ [Patents or Registered Designs]. Limba român : Firma Electrolux nu accept nici o r spundere pentru defeciunile care rezult din folosirea incorect a aparatului sau în urma unor intervenii neautorizate. Firma Electrolux îfli rezerv dreptul de a schimba aspectul produsului fli/sau a specificaiilor f r preaviz. Nu toate modelele prezentate sunt pe pia î toate rile. Caracteristicile fli accesoriile aspiratorului Electrolux sunt protejate în toat lumea prin Brevetare fli Înregistrarea Design-urilor. Polski: Electrolux nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za uszkodzenia spowodowane niewlaciwym uytkowaniem odkurzacza albo w wypadku nieumiejtnego manipulowania odkurzaczem. Electrolux zachowuje prawo do zmiany wygldu wyrobu i/albo specyfikacji bez uprzedzeniego zawiadomienia. Nie wszystkie przedstawione modele s w sprzeday we wszystkich krajach. Czci skladowe i akcesoria odkurzacza Electrolux s chronione na calym wiecie przez prawa patentowe albo wzory zastrzeone. Srpski: Electrolux ne prihvata odgovornost za bilo kakvu stetu nastalu usled nepropisnog korisenja aparata ili u slucajevima neovlasenih popravki. Electrolux zadrzava pravo da bez najave izmeni izgled i/ili specifikacije aparata. U pojedinim zemljama nije mogue dobiti sve prikazane modele. Karakteristike i prikljucci usisivaca Electrolux zastieni su sirom sveta patentima ili registrovanim crtezima. :,.... Eestikeelne väljaanne: Electrolux keeldub igasugusest vastutusest vigastuste suhtes, mis on tekitatud toote ebaõige kasutamise tagajärjel või juhul, kui toodet on oskamatult remonditud. Electrolux säilitab õiguse muuta toote kujundust ja/või spetsifikatsiooni ilma eelneva teateta. Kõik toodud mudelid ei ole müügil kõikides maades. Electrolux tolmuimeja iseloomulikud jooned ja tööriistad on kaitstud terves maailmas patentidega või registreeritud kaubamärkidega.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Latviski: Electrolux neatbild par bojjumiem, kas rodas iercu nepareizas lietosanas un patvagas prtaissanas gadjumos. rezerv sev tiesbas maint modeu izskatu un/vai sastvdaas. Visi katalogos mintie modei nav pieejami viss valsts. Electrolux putekscju tehniskie rdtji un papildus elementi ir aizsargti vis pasaul ar patentiem vai reistrtiem modeiem. Lietuvi k: Electrolux neatsako uz gedimus, atsiradusius dl netinkamo prietaiso naudojimo ar bandym patiems j taisyti. Electrolux pasilieka teis modifikuoti savo produkcij be isankstinio perspjimo. Ne visose salyse galima sigyti cia isvardintus modelius. Electrolux dulki siurblio savybs bei atsargins dalys visame pasaulyje yra saugomos patentu arba registruotu dizainu. Hrvatski: Electrolux ne prihvaça nikakvu odgovornost za tete koje bi bile posljedica pogrene uporabe aparata ili njegovih nestruãnih popravaka. Electrolux pridrïava pravo da promijeni aparat i/ili njegove specifikacije bez predhodne najave. U pojedinim zemljama nije moguçe dobiti sve prikazane modele. plastic parts are marked for recycling purposes. plastdelar är markerade för återvinning. Kunststoffteile sind zur Wiederverwertung gekennzeichnet. plastdelene er merket for gjenvinningsformål. For detaljer, se vår website: Français: Ce produit a été conçu dans le respect de l'environnement. Toutes les pièces plastiques sont marquées dans le but de les recycler. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet: Suomi: Tämän laitteen sunnitelussa on otettu ympäristö huomioon. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten. Tarkempia tietoja löytyy web-sivuiltamme: www. electrolux.com Español: Este producto ha sido diseñado teniendo en cuenta el medio ambiente. Todas las piezas de plástico llevan el distintivo de reciclaje. Para obtener más detalles le invitamos a que visite nuestra página web: : µ. µ µ. µ µ Internet : Italiano: Questo prodotto è stato ideato tenendo presente considerazioni ambientali. Tutte le parti in plastica sono contrassegnate a scopo di riciclaggio. Per maggiori dettagli vedere il nostro sito web: Türkçe: Bu ürün, çevre düflünülerek tasarlanm>flt>r. Tüm plastik parçalar, geri dönüflüm amac>yla iflaretlenmifltir. Detaylar için web sitemize bak>n>z: Português: Este produto foi projectado pensando-se no meio ambiente. Todos as partes de plástico estão marcadas para serem recicladas. Para obter pormenores consulte o nosso website: www. electrolux.com : e e e e. e e e e e e ee ee., : Nederlands: Dit product werd ontworpen met zorg voor het milieu. Alle plastic onderdelen kunnen hergebruikt worden. Meer informatie vind u op onze website: Magyar: E termék tervezésekor különös figyelmet fordítottunk a környezetvédelmi szempontokra. Megjelöltük azokat a manyag és gumi elemeket, amelyek újrahasznosíthatók. További információt kaphatnak, ha megkeresnek minket az Interneten a címen. Dansk: Dette produkt er miljøvenligt fremstillet. Alle plastikdele er afmærket til genbrugsformål. For yderligere oplysninger henvises til vores webside: Limba rom n : Acest produs, proiectat cu grij fa> de mediului înconjur tor. Toate p r>ile din material plastic sunt marcate, cu scopul de a fi reciclate. Pentru mai multe detalii consultai-ne la adresa noastr de pe Internet: 5505/10/15/20 22/25/28 D C 5530/33/35/36/40 O B A N E 5530/33/35/36/40 F 5530/33/35/36/40 G H I M J 5530/33/35/36/40 K L /15/20 22/25/28/30/33/35/36/ /15/20/22/25/28 30/33/35/36/ Designed by Freedman International plc A B C D E F G H? I J * A * B * 10 * A * B * 11 * 12a A * 12 B * * * * * A 13a * * 13 * * B.

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX Z1925 PISTACHGREEN http://hu.yourpdfguides.com/dref/637921

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX Z1925 PISTACHGREEN http://hu.yourpdfguides.com/dref/637921 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX Z1925 PISTACHGREEN. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Detaylı

GD 910 Operating Instructions

GD 910 Operating Instructions GD 910 Operating Instructions 107402565 A 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português... 28 Eλληνικά...

Detaylı

Gücü çok, torbası yok.

Gücü çok, torbası yok. Gücü çok, torbası yok. Fakir Commander 2400 Cyclonic Kuru Vakum Süpürgesi Toz torbasız Fakir Commander 2400, güçlü motoru ve cyclonic filtresi sayesinde sabit yüksek emiş gücü sağlıyor. Yani toz haznesi

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

CAPTURE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TCP 1805 011 TCP 2010 011 48006271/3

CAPTURE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TCP 1805 011 TCP 2010 011 48006271/3 CAPTURE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TCP 1805 011 TCP 2010 011 48006271/3 ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİZİ TANIYIN Bu elektrikli süpürge bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi sadece

Detaylı

TF 1805 011 H TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Q L I P O E D B F R K J M A G C S N 1

TF 1805 011 H TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Q L I P O E D B F R K J M A G C S N 1 H L Q P I O K D E B F R J M G A C S 1 N A B 2 3 4 11 12 13 5 6 7 14 15 16 8 9 10 17 18 19 20 TR ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Bu elektrikli süpürge, kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi sadece ev ile ilgili

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

T 10/1. Kolay kullanım için ayak pedalı. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner

T 10/1. Kolay kullanım için ayak pedalı. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner Fonksiyonelliği, güçlü emiş gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan T 10/1 kuru elektrikli süpürge, ergonomik tasarımı ile oteller ve temizlik firmaları için ideal bir seçenektir. 1 2 1 Kolay kullanım için

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

T 10/1. Ekstra rahatlık için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı

T 10/1. Ekstra rahatlık için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı Fonksiyonelliği, güçlü emiş gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan T 10/1 kuru elektrikli süpürge, ergonomik tasarımı ile oteller ve temizlik firmaları için ideal bir seçenektir. 1 Ekstra rahatlık için ayak

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

K C B S* T* U* - 3 -

K C B S* T* U* - 3 - TCR 4213 011 H J R Q M L P K D F C B G N E A O I 1 S* T* U* V* - 3 - ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 2 3 4 5 Bu elektrikli süpürge, kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi sadece ev ile ilgili temizlik işleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZHC900X

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZHC900X Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZHC900X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZHC900X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

TURBO TR 8650. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TURBO TR 8650. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TURBO TR 8650 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TURBO TR 8650 Torbasız Multi Cyclone

Detaylı

T 17/1. Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. Ana filtre. Makine üzerinde kablo muhafaza

T 17/1. Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. Ana filtre. Makine üzerinde kablo muhafaza Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. 1 2 3 4 1 Ana filtre 3 Makine üzerinde kablo muhafaza 2 Geniş, değiştirilmeyen ana filtre sayesinde makinenin

Detaylı

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 TR F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 TÜRKÇE 22-29 4 GÜVENLİK Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan

Detaylı

BV 5/1 VAKUM MAKINESI

BV 5/1 VAKUM MAKINESI Sırta takılan BV 5/1, temizliğin güç olduğu sinema, tiyatro salonları, uçak kabinleri, otobüs ve tren kompartımanları gibi dar alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1 Patentli Sırt Hava Akım Sistemi

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >4-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >4-6 Ekova Filtration Su Filtrasyonlu Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 9218 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli

Detaylı

SESSİZ SS Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

SESSİZ SS Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU SESSİZ SS 2400 Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SESSİZ SS 2400 Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ TİP S 14 KULLANMA KILAVUZU MAK NANIN BÖLÜMLER 1 4 3 2 12 5 7 6 8 10 9 11 13 1- Açma-kapama anahtar 2- Pompay devreye sokan anahtar 3- Tafl ma sap 4- Elektrik kablosu

Detaylı

S k malar giderme 117

S k malar giderme 117 Sk malar giderme 117 Sk malar giderme Sk malar önleme A a daki ipuçlar sk malar önlemenize yardmc olabilir. Ka t tepsisi önerileri Ka dn tepsiye düz ekilde uzand ndan emin olun. Yazc yazdrma i lemini sürdürürken

Detaylı

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir. Diğer bütün

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2018/1 017 SX 2017/1 017

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2018/1 017 SX 2017/1 017 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2017/1 017 SX 2018/1 017 1. Açma / kapama anahtarı 2. Motor bölümü 3. Bypass soğutma havası giriş 4. Kazan kilitleme mandalı 5. Kazan 6. Kazan emiş ağzı

Detaylı

Nilfisk Power. 823 0089 010 e

Nilfisk Power. 823 0089 010 e Nilfisk Power Kasutusjuhend Lietošanas instrukcijas Naudojimo instrukcija Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Navodila za uporabo Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu Эксплуатации

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Torbasız Siklonik Elektrikli Süpürge BVC356_8. Bu kılavuzu lütfen gerektiğinde başvurmak üzere saklayın

Kullanım Kılavuzu. Torbasız Siklonik Elektrikli Süpürge BVC356_8. Bu kılavuzu lütfen gerektiğinde başvurmak üzere saklayın Kullanım Kılavuzu Torbasız Siklonik Elektrikli Süpürge BVC356_8 Bu kılavuzu lütfen gerektiğinde başvurmak üzere saklayın ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Kullanmadan önce kılavuzun tamamını okuyun ve gerektiğinde

Detaylı

NASS-/TROCKENSAUGER WET/DRY VACUUM CLEANER. SR 20, SR 30 A, SR 20 EA Inox, SR 30 EA Inox, SR 50 EA Inox

NASS-/TROCKENSAUGER WET/DRY VACUUM CLEANER. SR 20, SR 30 A, SR 20 EA Inox, SR 30 EA Inox, SR 50 EA Inox NASS-/TROCKENSAUGER WET/DRY VACUUM CLEANER SR 20, SR 30 A, SR 20 EA nox, SR 30 EA nox, SR 50 EA nox SR 20 EA nox SR 30 EA nox SR 50 EA nox SR 20 SR 30 A A A A A A B B B B C C C D D D E E E E F F F F G

Detaylı

TECHNOVAC TR 8700. Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TECHNOVAC TR 8700. Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TECHNOVAC TR 8700 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TECHNOVAC TR 8700 Torbasız Multi Cyclone

Detaylı

T 12/1. Temiz egzoz gazı için HEPA filtresi. Ana filtre. Elektrikli emiş fırçaları için adaptör. Ekstra rahatlık için ayak pedalı

T 12/1. Temiz egzoz gazı için HEPA filtresi. Ana filtre. Elektrikli emiş fırçaları için adaptör. Ekstra rahatlık için ayak pedalı Yeni Kärcher T 12/1, son derece verimli ve sessiz bir elektrikli süpürgedir. Ünite, kolay kullanım için kullanışlı basmalı bir anahtara ve maksimum manevra kabiliyeti için iki arka tekerlek ve iki ön tekerleğe

Detaylı

HU Használati útmutató 2 Fagyasztó TR Kullanma Kılavuzu 20 Dondurucu A72200GSW0. preciz.hu

HU Használati útmutató 2 Fagyasztó TR Kullanma Kılavuzu 20 Dondurucu A72200GSW0. preciz.hu HU Használati útmutató 2 Fagyasztó TR Kullanma Kılavuzu 20 Dondurucu A72200GSW0 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...6 5. NAPI HASZNÁLAT...

Detaylı

GD 911 Battery Operating Instructions

GD 911 Battery Operating Instructions GD 911 Battery Operating Instructions 107402566 A 02 English... 8 Deutsch... 12 Français... 16 Nederlands... 20 Italiano... 24 Norsk... 28 Svenska... 32 Dansk... 36 Suomi... 40 Español... 44 Português...

Detaylı

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik IV 100/40 M B1, farklı hedef grupların ihtiyaçlarını karşılayan çok dayanıklı bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Bu elektrikli süpürge, özellikle Bölge 2 ST 1, ST 2 ve ST 3 toz patlama sınıflarında

Detaylı

T 12/1 eco!efficiency

T 12/1 eco!efficiency Yüksek verimli ve sessiz yeni Kärcher T12/1; oteller, restoranlar, ofisler, dükkanlar, hastanelerde kullanılabilir. Manevra kabiliyeti önde ve arkada bulunan 2'şer tekerlek ile sağlanmıştır. 1 Enerji tasarrufu

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu cihaz, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak monte edilmeli ve çalıştırılmalıdır. Cihazınız sadece ev içi kullanımlara yönelik olarak evinizdeki halı ve yer temizliğinde kir ve tozların

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

4 ÇEKER DC 4300. Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU

4 ÇEKER DC 4300. Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU 4 ÇEKER DC 4300 Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș 4 ÇEKER DC 4300 Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Detaylı

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre.

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde bulundurur. 1 Yüzer kartuş filtre 3 Dayanıklı tampon Geniş kartuş filtre sürekli vakum gücü sağlar. Taşma

Detaylı

L M U V* SPIRIT TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU J O* TSP 2001 G S X* K T* (* Certain models only)

L M U V* SPIRIT TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU J O* TSP 2001 G S X* K T* (* Certain models only) L M U V* SPIRIT TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU J O* N* TSP 2001 P* W* B C* D E F* G S X* K T* R 1 A H I U Q Y* (* Certain models only) Press 2 3 4 5 14 15 16 17 * C M Y CM MY CY CMY K 6* 7 8 9* 18 19 20

Detaylı

T 15/1. Elektronik fırça aşırı yüklenme koruması. Entegre aksesuar muhafaza

T 15/1. Elektronik fırça aşırı yüklenme koruması. Entegre aksesuar muhafaza 59 db (A) ses seviyesi ile çok sessiz çalışır. Bu özellik kullanıcıların, otel koridorları, fuayeler, hastaneler, butikler gibi çalışırken sessizlik sağlanması gereken her mekan için uygundur. 1 Elektronik

Detaylı

MULTI-CYCLONIC VACUUM CLEANER VCC 6270 C TÜRKÇE

MULTI-CYCLONIC VACUUM CLEANER VCC 6270 C TÜRKÇE MULTI-CYCLONIC VACUUM CLEANER VCC 6270 C TÜRKÇE TR F D P G Q O A B C D E F G H N M L K J I R S T U V W 3 GÜVENLİK Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan

Detaylı

SU FİLTRE WF 6200. Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

SU FİLTRE WF 6200. Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU SU FİLTRE WF 6200 Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș WF 6200 Su Filtreli Elektrikli Süpürge

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

robotto filtration su filtrasyonlu süpürge S-7500

robotto filtration su filtrasyonlu süpürge S-7500 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Minik boyut, dev performans

Minik boyut, dev performans küçük alanlar için idealdir. Evinizde yeterli alanınız yok ve küçük bir elektrikli süpürge mi arıyor sunuz? Dar alanlar için yüksek manevra kabiliyetine mi ihtiyacınız var? O zaman sizin için ideal bir

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

XARION. Tanıtım Ve Kullanım Kılavuzu TAV 1610 011 TAV 1635 011

XARION. Tanıtım Ve Kullanım Kılavuzu TAV 1610 011 TAV 1635 011 XARION Tanıtım Ve Kullanım Kılavuzu TAV 1610 011 TAV 1635 011 L Q K R S N T M P G H D B F C E J U O A 1 I V 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 13 14 15 16 17 18 19 5 ÖNEMLI GÜVENLIK ÖNERILERI: Bu elektrik süpürgesi

Detaylı

MUCİZE WS 2500. Siklonik Su Filtreli Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

MUCİZE WS 2500. Siklonik Su Filtreli Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU MUCİZE WS 2500 Siklonik Su Filtreli Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș MUCİZE WS 2500 Siklonik Su Filtreli

Detaylı

VACUUM CLEANER VCC 4350 A TÜRKÇE

VACUUM CLEANER VCC 4350 A TÜRKÇE VACUUM CLEANER VCC 4350 A TÜRKÇE TR A Q P B C D O N E M L K F G H J I 3 GÜVENLİK Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzun tamamını okuyun! Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarları önlemek

Detaylı

AQUATİC AR 454 SU FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU 1600 W

AQUATİC AR 454 SU FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU 1600 W AQUATİC AR 454 SU FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU 1600 W AQUATİC AR 454 SU FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 9 17 18 1 2 4 15 1- Taşıma sapı 2- Açma/kapama düğmesi 3- Kablo sarma düğmesi 4- Emiş

Detaylı

SPEEDY DU Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

SPEEDY DU Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU SPEEDY DU 2000 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SPEEDY DU 2000 Kuru Tip Elektrikli El Süpürge mizi

Detaylı

KURU. Evine toz kondurmayanlara, kolay kullan ml ve

KURU. Evine toz kondurmayanlara, kolay kullan ml ve ELEKTR KL SÜPÜRGE Evine toz kondurmayanlara, kolay kullan ml ve KURU ELEKTR KL SÜPÜRGELER eflsiz tasar ml, yüksek emifl gücüyle çal fl rken bile ses kirlili i yaratmayan elektrikli süpürgeler. Arçelik

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Ev Tipi Elektrikli Süpürgeler

Ev Tipi Elektrikli Süpürgeler serisi, mükemmel temizlik isteyenler için üretilmiştir. Alerjiden rahatsız olanlar için Animal modeli Fransız Alerji Derneği (AFPRAL) tarafından tavsiye edilmiştir. Daha etkili bir HEPA filtre kullanan

Detaylı

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri IV 100/75, çok sağlam bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilir. Son derece uzun ömürlü bir yan kanal üfleyici ile sürülmektedir. Güçlü motoru nedeniyle sürekli

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6 Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2522 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2016/1 017

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2016/1 017 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2016/1 017 1. Taşıma sapı 2. Açma / Kapama anahtarı 3. Fişli kablo sarma yuvası 4. Ekzost çıkış kanalları 5. Emiş ağzı 6. Kazan 7. Araba gövdesi 8. 360

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu AL 650 G AL 650 M

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu AL 650 G AL 650 M Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu AL 650 G AL 650 M Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

EOA5551AOX. HU Sütő Használati útmutató 2 TR Fırın Kullanma Kılavuzu 30

EOA5551AOX. HU Sütő Használati útmutató 2 TR Fırın Kullanma Kılavuzu 30 EOA5551AOX HU Sütő Használati útmutató 2 TR Fırın Kullanma Kılavuzu 30 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT

Detaylı

Uyarı : Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Güvenlik Önlemleri

Uyarı : Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Güvenlik Önlemleri GARANTİ 2 YIL Uyarı : Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Güvenlik Önlemleri 1. Cihazınızı bu kılavuzda açıklanan talimatlar doğrultusunda kullanın ve elektrikli süpürgeniz

Detaylı

E L E K T R İ K B A Ğ L A N T I S I (S A D E C E İ N G İ L T E R E)

E L E K T R İ K B A Ğ L A N T I S I (S A D E C E İ N G İ L T E R E) E L E K T R İ K B A Ğ L A N T I S I (S A D E C E İ N G İ L T E R E) A) Eğer cihazınızda bir fiş varsa, üzerinde 13 Amperlik sigorta bulunacaktır. Eğer bu fiş prizinize uygun değilse, kablo fişin dibinden

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

POSEIDON CC 6500. Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU

POSEIDON CC 6500. Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F50670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809553

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F50670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809553 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre.

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde bulundurur. 1 Yüzer kartuş filtre 3 Dayanıklı tampon Geniş kartuş filtre sürekli vakum gücü sağlar. Taşma

Detaylı

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli Kesintisiz çalışma için otomatik filtre temizleme sistemi ve aşınmayan EC motora sahip kompakt endüstriyel elektrikli süpürgedir. Üretim alanlarındaki ince tozlar için idealdir. Aynı zamanda sabit kullanımlar

Detaylı

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli Kesintisiz çalışma için otomatik filtre temizleme sistemi ve aşınmayan EC motora sahip kompakt endüstriyel elektrikli süpürgedir. Üretim alanlarındaki ince tozlar için idealdir. Aynı zamanda sabit kullanımlar

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Ev Tipi Elektrikli Süpürgeler

Ev Tipi Elektrikli Süpürgeler Orta büyüklükte, çocuklu, evcil hayvan sahibi ve hareketli bir yaşam süren aileler yu çok sevecektir. Çocukların arkadaşları eve geldiğinde ve her yere bisküvi saçtıklarında XL boydaki toz torbası ve etkili

Detaylı

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA KULLANMA KILAVUZU Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Onu kablodan sizi ayak bağından kurtardık.

Onu kablodan sizi ayak bağından kurtardık. Onu kablodan sizi ayak bağından kurtardık. Yeni Bosch Athlet kablosuz dikey süpürge, her yere ulaşma konforunu ve 2400 Watt* lık elektrikli süpürge ile aynı temizlik performansını bir arada sunar. www.bosch-home.com/tr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu AL 640 M AL 640 S

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu AL 640 M AL 640 S Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu AL 640 M AL 640 S Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Kurulum Öncesi Uyarılar

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu S 4120 S 4122 S 4124 S 4210 D

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu S 4120 S 4122 S 4124 S 4210 D Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu S 4120 S 4122 S 4124 S 4210 D Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu S 4210 S 4240 S 4250

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu S 4210 S 4240 S 4250 Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu S 4210 S 4240 S 4250 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

545 KULLANMA KILAVUZU

545 KULLANMA KILAVUZU 545 KULLANMA KILAVUZU Giriş Bu kullanma kılavuzu size makinenizi tanımanızda ve doğru kullanmanızda yardımcı olacaktır. Lütfen makineyi çalıştırmadan önce uyarılarımızı okuyunuz. Teknik değişiklik hakkı

Detaylı

EVDE UYGULANABILEN SPERM TESTI

EVDE UYGULANABILEN SPERM TESTI Sonuç Ekranı Çalışma Ekranı Örnek Koyma Kuyucuğu Kaydırma Butonu EVDE UYGULANABILEN SPERM TESTI !! Test öncesinde yapmanız gerekenler: Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz Paket içeriğinin 18-30 C oda

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanım Kılavuzu AL 663 M

Elektrikli Süpürge Kullanım Kılavuzu AL 663 M Elektrikli Süpürge Kullanım Kılavuzu AL 663 M Lütfen cihazı kullanmadan önce ilk bu kullanım kılavuzunu okuyun. Değerli Müşterimiz, Bir Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteyle

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Genel bilgiler... 3 Aksesuarlar... 3 Montaj ve güvenlik bilgileri... 3 Teslimat kapsam... Montaj... Baπlant µemas...

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Danca

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Danca Dilekler : Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Yeni evli bir çifti Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi dileklerimi

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

MULTI - CYCLONIC VACUUM CLEANER VCC 7070

MULTI - CYCLONIC VACUUM CLEANER VCC 7070 MULTI - CYCLONIC VACUUM CLEANER VCC 7070 TR I J K A B C D E O P Q F G H L R S M N 3 TÜRKÇE 26-35 4 GÜVENLİK Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan kaynaklanan

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu AL 658

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu AL 658 Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu AL 658 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

CLEANO. Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

CLEANO. Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual CLEANO Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Cleano kuru elektrik

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı